1. Kalitsounakis I. Κρήσιον Πέλαγος The Cretan Sea PAPERS AND STUDIES Greek

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Kalitsounakis I. Κρήσιον Πέλαγος The Cretan Sea PAPERS AND STUDIES 1 7 13 1947 Greek"

Transcript

1 1. Kalitsounakis I. Κρήσιον Πέλαγος The Cretan Sea PAPERS AND STUDIES Greek 2. Platon N. Δύο ονόματα ανύπαρκτων κρητικών πόλεων: α. Μάτιον, β. Τίσυροι Two names of n-existant Cretan towns: i. Mation, ii. Tisyroi PAPERS AND STUDIES Greek 3. Chatzidakis Μ. Η κρητική ζωγραφική και η ιταλική χαλκογραφία Cretan art and Italian engraving PAPERS AND STUDIES Greek 4. Mausakas M. I. Ζητήματα του Κρητικού Θεάτρου Issues relating to Cretan theatre PAPERS AND STUDIES Greek 5. Spanakis S. Υπόμνημα του Μοροζίνη προς το Λουδοβίκο XIV (1669) 6. Stavrinides Ν. Ανέκδοτα έγγραφα της Τουρκοκρατίας εν Κρήτη. Δύο έγγραφα ρυθμιστικά του μετά την άλωσιν της Κρήτης φορολογικού συστήματος A memorandum from Morosini to Louis XIV (1669) Unpublished documents of the Turkish Occupation of Crete. Two documents regulating the taxation system following the fall of Crete PAPERS AND STUDIES Greek PAPERS AND STUDIES Greek 7. Tomadakis Ν. Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος και Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής (φιλολογικόν και βιβλιογραφικόν διάγραμμα) Emmanuel, Konstantis and Maris Tzane Bounalis (a literary and bibliographic outline) PAPERS AND STUDIES Greek 8. Faurakis Ε. Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα Ηρακλείου (μέρος 1ο) 9. Parlamas M.G. Το ημερολόγιο του Κωσταντίνου Κοζύρη από την Κριτσά (μέρος 1ο) 1) The diary of Konstantis Kozyris from Kritsa (part 1) PAPERS AND STUDIES Greek PAPERS AND STUDIES Greek

2 10. Platon N. Giov. Pugliese Carratelli, Le iscrizioni preelleniche di Haghia Triada in Creta e della Grecia Peninsulare, contributo alla storia della civiltà Egea. "Monumenti Antichi" XL (1945) pp , Tavole I-XI και Estratto, Roma 1945 (Tipografia d. R. Accadem 11. Mausakas M. I. Ε. Κριαρά, Η Ρίμα Θρηνητική του Ιωάννου Πικατόρου. Ανάτυπον εκ της Επετηρίδος Μεσαιωνικού Αρχείου [Ακαδημίας Αθηνών]. Αθήναι 1942, σελ. 1-51, 8ον Giov. Pugliese Carratelli, Le iscrizioni preelleniche di Haghia Triada in Creta e della Grecia Peninsulare, contributo alla storia della civiltà Egea. "Monumenti Antichi" XL (1945) pp , Tavole I-XI and Estratto, Roma 1945 (Tipografia d. R. Accadem E. Kriaras, E Rema Threnetike tou Ioanu Pikatorou. Epeterida tou Mesaionikou Archeiou [Academy of Athens]. Athens 1942, pp BOOK REVIEWS Greek BOOK REVIEWS Greek 12. Platon N. Η τύχη των αρχαιοτήτων της Κρήτης κατά τον πόλεμον (μέρος 1ο) 13. Xenaki Α. Η αρχαιολογική Συλλογή Στυλιανού Γιαμαλάκη 14. Τα Κρητικά Χρονικά προς την Μονήν Πρέβελη The fate of antiquities on Crete during the war (part 1) The Stylias Giamalakis archaeological collection REPORTS Greek REPORTS Greek REPORTS Greek 15. Kriaras Ε. Ζητήματα της Θυσίας του Αβραάμ (χρονολόγηση ο ποιητής) Issues relating to the Thysia tou Avraam [The Sacrifice of Abraham] (chrology the poet) PAPERS AND STUDIES Greek 16. Platon N. Συμβολή εις το τοπωνυμικόν, την τοπογραφίαν και την ιστορίαν των πόλεων και φρουρίων της Κρήτης. Α. Τα τείχη του Χάνδακος κατά την β βυζαντινήν περίοδον. Β. Συμπληρωματικά τινα εις τα περί της προελεύσεως του ονόματος Χανιά. Contribution to the toponyms, topography and history of the cities and fortresses of Crete PAPERS AND STUDIES Greek

3 17. Faurakis Ε. Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα Ηρακλείου (μέρος 2ο) 2) PAPERS AND STUDIES Greek 18. Laourdas V. Η επανάστασις των Σφακιανών και ο Δασκαλογιάννης κατά τα έγγραφα του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου The Sphakian uprising and Daskalogiannis according to documents in the Heraklion Turkish Archive PAPERS AND STUDIES Greek 19. Mausakas M. I. Η Eπιτομή της Iεροκοσμικής Iστορίας του Νεκταρίου Ιεροσολύμων και αι πηγαί αυτής Nektarios of Jerusalem s Epitome hierokosmikes historias and its sources PAPERS AND STUDIES Greek 20. Parlamas M. G. Το ημερολόγιο του Κωσταντίνου Κοζύρη από την Κριτσά (μέρος 2ο) 21. Marinatos S. Η ανάγνωσις της κρητομυκηναϊκής γραφής υπό του Β. Hrozny 22. Xenaki Α. Μινωικαί πινακίδες της Συλλογής Γιαμαλάκη 23. Stavrinides Ν. Ανδρέας Μπαρότσης, ο προδότης του Μεγάλου Κάστρου The diary of Konstantis Kozyris from Kritsa (part 2) B. Hrozny s reading of Creto- Mycenaean script Mian tablets in the Giamalakis Collection Andrea Barozzi, the betrayer of Megalo Kastro PAPERS AND STUDIES Greek PAPERS AND STUDIES Greek PAPERS AND STUDIES Greek PAPERS AND STUDIES Greek 24. Spanakis S. Δύο αναφορές των Σφακιανών προς Βενετούς Προβλεπτές (1593 και 1594) Two reports from the Sphakians to Venetian provveditors (1593 and 1594) PAPERS AND STUDIES Greek 25. Chatzidakis Μ. Π. Πρεβελάκη: Θεοτοκόπουλος. Τα βιογραφικά. Εκδ. Αετός, Αθήνα 1942, σχ. 8ο μεγ., σελ πίνακες έξω κειμένου P. Prevelakis, Theotocopoulos. Biographical Data. Athens 1942 BOOK REVIEWS Greek

4 26. Platon N. Κωνστ. Δημ. Κτιστοπούλου, Παρατηρήσεις τινές επί της μινωικής γλώσσης. (Μελέτη υποβληθείσα εις την Ακαδημίαν Αθηνών τη 10η Μαρτίου 1947) Const. Dem. Ktistopoulos, A contribution to the problem of the Mian script, Athens 1945 BOOK REVIEWS Greek 27. Hutchinson R. Sir Arthur Evans Sir Arthur Evans OBITUARIES Greek 28. Hutchinson R. John Pendlebury John Pendlebury OBITUARIES Greek 29. Faurakis Ε. Το έργον της επιτροπής περισυλλογής και προστασίας μεσαιωνικών κειμηλίων και μνημείων Κρήτης The work of the Committee for the Collection and Protection of Medieval Artefacts and Monuments on Crete REPORTS Greek 30. Xygopoulos Α. Ο Άγιος Γοβδελαάς του Εμμ. Τζάνε. Γέννηση και εξέλιξη ενός εικονογραφικού τύπου Aghios Govdelaas by Emm. Tzane PAPERS AND STUDIES Greek 31. Faurakis Ε. Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα Ηρακλείου (μέρος 3ο) 32. Platon N. Συμβολή εις την σπουδήν της μινωικής τοιχογραφίας. Ο Κροκοσυλλέκτης Πίθηκος 33. Mausakas M. I. Ανέκδοτα ιντερμέδια του Κρητικού Θεάτρου 34. Parlamas M.G. Το ημερολόγιο του Κωσταντίνου Κοζύρη από την Κριτσά (μέρος 3ο) 3) Contribution to the study of Mian wall painting. The crocus-gathering monkey Unpublished intermedia (interludes) from Cretan theatre The diary of Konstantis Kozyris from Kritsa (part 3) PAPERS AND STUDIES Greek PAPERS AND STUDIES Greek PAPERS AND STUDIES Greek PAPERS AND STUDIES Greek

5 35. Mertzios Κ. D. Νέαι ειδήσεις περί Κρητών, εκ των Αρχείων της Βενετίας. Α. Μιχαήλ Δαμασκηνός 36. Tomadakis Ν. Συγγραφείς του Κρητικού Πολέμου [Προσθήκη στο άρθρο "Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος και Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής (φιλολογικόν και βιβλιογραφικόν διάγραμμα)", σελ ] New information on Cretans from the Venetian archives. I. Michael Damaskes Authors of the Cretan War [Addition to the paper "Emmanuel, Konstantis and Maris Tzane Bounalis (a literary and bibliographic outline)", pp ] PAPERS AND STUDIES Greek PAPERS AND STUDIES Greek 37. Ktistopoulos Κ. D. Περί τινών μινωικών λέξεων των πινακίδων της Συλλογής Γιαμαλάκη On certain Mian words on the tablets in the Giamalakis Collection PAPERS AND STUDIES Greek 38. Spyridakis G. K. Μιχαήλ Καταπότης ( ) Michael Katapotis ( ) OBITUARIES Greek 39. Platon N. Η τύχη των αρχαιοτήτων της Κρήτης κατά τον πόλεμον (μέρος 2ο) 40. Platon N. Η αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά τα έτη The fate of antiquities on Crete during the war (part 2) Archaeological activity in Crete from 1941 to 1947 REPORTS Greek REPORTS Greek