ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. διάφορες περιοχές των Α Λιοσίων. περιοχές της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. διάφορες περιοχές των Α Λιοσίων. περιοχές της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων"

Transcript

1 Έργα ε απορόφηση το 213 ΓΕΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 1 3/7 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Κατασκευή - επέκταση δικτύου ύδρευσης σε διάφορους ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ δρό ους του η οτικού δ ερίσ ατος Α.Λ 35.42, , , 3 77/8 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σύνδεση, ακινήτων (παροχές) ε το δίκτυο ύδρευσης , , , ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 4 55/1 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Κασκευή συνδέσεων ακινήτων ε το δίκτυο ακαθάρτων σε ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ διάφορες περιοχές των Α Λιοσίων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 6 74/9 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Κατασκευή συνδέσεων στο δίκτυο Ακαθάρτων σε διάφορες ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ περιοχές της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 9 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Ά εσες παρε άσεις Αντ/κής προστασίας στην Π.Ε. Λί νη ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΩ της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων & καθαρισ ός φρεατίων υδροσυλογής- Συ πληρω ατική Σύ βαση 13 93/11 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Αντιπλη υρική προστασία, αποκατάσταση ικροζη ιών ΟΜΒΡΙΩΝ από έκτακτες περιστάσεις και ά εση επέ βαση ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 14 72/11 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Εργασίες καθαρισ ού φρεατίων υδροσυλλογής η οτικής ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΩ Ενότητας Άνω Λιοσίων Καλλικρατικού ή ου Φυλής 15 74/11 Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Εργασίες καθαρισ ού φρεατίων υδροσυλλογής Π.Ε. ΟΜΒΡΙΩΝ Ζωφριάς ή ου Φυλής 16 Ν 1 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Μίσθωση ηχανη άτων για την αντι ετώπιση εκτάκτων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ καταστάσεων και την αποτροπή πλη υρικών φαινο ένων στην Π.Ε. Αγίου Γεωργίου 17 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή-Επισκευή-Συντήρηση πεζοδρο ίων στη ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ η οτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του ή ου Φυλής , , , , , , , , , , , , /1 Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή Κό βου υτ. Συ ολής οδού Προ ηθέως /8 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδοστρώ ατος σε διάφορες περιοχές της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ /8 Σ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδοστρώ ατος στις οδούς ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γιαννόπουλου,Μινωτή, Αρώνη της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 27 41/9 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδοστρώ ατος στις οδούς Ωνωρίου - Σγουρού ΙΩΑΝΝΗΣ Λέοντα και Νυ φαίας της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 28 42/9 Σ 5 ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδοστρώ ατος στις οδούς Υπατίου - Ροδόπης ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ και Ρεντίνας της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 3 4/11 Σ 5 ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευή φθορών οδοστρω άτων (λακούβες) οδών Π.Ε. ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ Αγ. Γεωργίου & ροσούπολης-πίνδου, 25ης Μαρτίου, Πηνειού, Θεσσαλίας, Αλιάκ ωνα- της η. Ενότητας Άνω Λιοσίων του καλλικρατικού ή ου Φυλής , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Σελίδα 1 Α

2 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 212 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ , , 19, , ,72 4, ,77 4, , , , ,51 23, ,49 23, , , , ,11 2, , , ,8 66, , 66, , , , , , , , , , ,7 1, , , , ,8 43, , , , ,48 67, ,19 67, , , , ,8 35,6 16.8,9 35,6 16.8, , , ,89 97, ,89 97, ,89 Σελίδα 1 Β Σελίδα 1 από 14

3 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 31 3/11 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευή φθορών οδοστρω άτων (λακούβες) οδών Π.Ε. ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ Κάτω Λί νης & Αγ. Νικολάου - Αχαρνών, Αθηνών,Κρητικού Πελάγους, Οδ. Ελύτη, και υπόλοιπα Αιγαίου Πελάγους του η ερίσ ατος Άνω Λιοσίων του ή ου Φυλής 32 2/11 Σ 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευή φθορών οδοστρω άτων (λακούβες) οδών Π.Ε. Ζωφριά (λακούβες) οδών Π.Ε. Ζωφριά Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου, Ηρακλέους, και υπόλοιπα Λεωφ. Φυλής του η οτικού ια ερίσ ατος Άνω Λιοσίων του Καλλικρατικού ή ου Φυλής 33 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες συντήρησης οδοστρω άτων η Ενότητας Άνω ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ Λιοσίων του ή ου Φυλής 34 16/1 Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή Κό βου Ανατ. Συ βολής οδού Μ. Αλεξάνδρου εταξύ Ηρακλείτου & Μ. Αλεξάνδρου 37 64/9 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευή - αποκατάσταση πεζοδρο ίων - πεζοδρό ων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ στις οδούς Κορινθιακού Κόλπου - Σοφοκλέους - Στησιχόρου 41 76/11 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες άρσης επικινδυνότητας οδοστρω άτων οδών η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 1.248, , , , , , , , , , , , /1 Σ 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδού Πλαστήρα στο ΟΤ , , , , /1 Σ 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδού 28ης Οκτωβρίου στο ΟΤ , , , , 45 Ν 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Γέφυρα κάτω διάβασης οδού Βυζαντίου χ.θ ΙΩΑΝΝΗΣ υτικής Περιφερειακής Αιγάλεω 46 Ν 1 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδών Ζαφειράκη, Μπαλή και Ζαΐ η στην Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγίου Γεωργίου 47 26/11 Σ 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κατασκευή κιγκλιδω άτων και τοποθέτηση παιδικού οργάνου για την παιδική χαρά της Πλατείας Ηρώων στη η Ενότητα Άνω Λιοσίων 5 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές του ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩ της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων /8 Σ 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων ( η αρχείου) Α' Φάση Π.Ε. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κέντρο 54 81/9 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Κατασκευή Παιδικής Χαράς στο ΚΧ της η οτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ενότητας Άνω Λιοσίων Σ 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ανακατασκευή & κατασκευή κοινοχρήστων χώρων και εφαρ ογή κυκλοφοριακής ελέτης στα πλαίσια του προγρά ατος Πράσινη Ζωή στην Πόλη 6 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Συντήρηση και αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου Ιερών ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ναών η. Ενότητας Άνω Λιοσίων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ν 4 ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Εργασίες καθαρισ ού ΒΙΟΠΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σελίδα 2 Α

4 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ , , ,89 97, ,89 97, , , , ,89 97, ,89 97, , , , , , , ,19 95, 69.28,19 95, 69.28, , ,58 95, 69.19,58 95, 69.19, , , ,6 745.,6 58, ,6 46 1, 1, , , , , , ,18 3, ,78 3, , , , , ΠΕΠ , , , , , ,51 19, , ,51 19, ,58 ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2 135/8 ΤΑ ΟΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 135/8 6 1, 1, , , Σελίδα 2 Β Σελίδα 2 από 14

5 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 62 52/11 Ν 11 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΩ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Αποκατάσταση ζη ιών στο η οτικό Γήπεδο Πανορά ατος /9 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ στο Κ.Χ της ΙΩΑΝΝΗΣ η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 64 91/8 Σ 8 ΖΩΦΡΙΑ2 ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθ ού Ζωφριάς ΙΙ στο ΟΤ / Σ 1 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Κατασκευή Παιδικού Σταθ ού & περιβάλλοντος χώρου στο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Τ. 246Α 66 64/7 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Μελέτη & κατασκευή για την ανέγερση νέου κτηρίου ΙΩΑΝΝΗΣ Ειδικού Βρεφονηπιακού Σταθ ού & Συ ουλευτικής Γονέων 71 1/11 Σ 7 ΖΩΦΡΙΑ1 ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Επισκευή και δια όρφωση η οτικού κτιρίου "Βορεινό" στο Ο.Τ. 335Α σε πολυχώρο για τις ανάγκες του ή ου 72 41/11 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ανακατασκευή υγρο όνωσης δώ ατος στο 3ο Γυ νάσιο ΙΩΑΝΝΗΣ Άνω Λιοσίων 73 64/11 Ν 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Επιδιόρθωση βλαβών στο κτίριο Νέου Ειδικού ΙΩΑΝΝΗΣ Βρεφονηπιακού Σταθ ού και συ βουλευτικής γονέων στο ή ο Φυλής- η. Ενότητα Άνω Λιοσίων 74 1/1 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Αποπεράτωση βοηθητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΙΩΑΝΝΗΣ πάσκετ Χρήστος Κατσιγιάννης" 78 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ενεργειακές παρε βάσεις στα 4 επιλεγ ένα κτίρια του προγρά ατος "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 2) ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 79 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 8 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων στη η οτική Ενότητα ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ Άνω Λιοσίων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Μ Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Πολιτιστικού Κέντρου Ζωφριάς στο ΟΤ Γ355Α 21.8, , Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την αποκατάσταση του η οτικού κτιρίου στο ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ή ο Ζεφυρίου 88 Ν 1 ΛΙΜΝΗ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη κατασκευής ακαθάρτων οδού Αχαρνών (Αποδέκτης Λί νης) 89 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την αντι ετώπιση του αντιπλη υρικού ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ φαινο ένου στο ανατολικό τ ή α της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του ή ου Φυλής 91 Σ 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Ανασύνταξη κτη ατογράφησης και πολεοδο ικής ελέτης - σύνταξη Πράξης Εφαρ ογής των περιοχών Τσουκλίδι - Ζωφριά ΙΙΙ και Ζωφριά V της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του ή ου Φυλής 92 15/1 Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Κυκλοφοριακή Μελέτη Κό βου υτ. Συ βολής οδού Προ ηθέως 25.21, , , , , , , , , , , , Σελίδα 3 Α

6 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 62 1, , , , , , , 25, , 74,91 1.., ΠΕΠ , ,14, ,42, ,42 ΑΤΤΙΚΗΣ 71 1, , , , ΕΣΠΑ - ΥΠ. 121, , ,64 27, ,7 149, ,7 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , , , , , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1, Προγραμματική ΑΤΤΙΚΗΣ Σύμβαση 91 13, , , , Σελίδα 3 Β Σελίδα 3 από 14

7 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 93 16/1 Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Κυκλοφοριακή Μελέτη Κό βου Ανατ. Συ βολής οδού Μ. Αλεξάνδρου εταξύ Ηρακλείτου & Μ. Αλεξάνδρου 94 Μ Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Σή ανσης και Ασφάλισης Αστικών Οδών Άνω ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ Λιοσίων Μ Ν 22 ΕΚΤΟΣ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Ανάπλασης-Αποκατάστασης Ιερού Τείχους " έ α" 25.21, , ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 96 Μ Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Ανάπλασης της Νότιας κύριας εισόδου της πόλης 16.86, , Μ Ν 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Ανάπλασης - ανάδειξης του ιστορικού Κέντρου της πόλης 98 Μ Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασ ού και Ανάπτυξης ΗΜΟ ή ου Φυλής 42.16, , , , /1 Ν 4 ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη καθαρισ ού περιοχής ΒΙΟΠΑ , , /1 Ν 22 ΕΚΤΟΣ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη καθαρισ ού περιοχής Ζωφριά ΙΙΙ Νεκροταφείο , , ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 11 Ν 4 ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη λειτουργίας ΒΙΟΠΑ 4.65, , Μ Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Σύνταξη ελέτης Αναθεώρησης & Επέκτασης του Γ.Π.Σ. ΗΜΟ ή ου Φυλής 13 Μ Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Αναθεώρηση Πολεοδο ικής Μελέτης Ανάπλασης περιοχών ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων Β' Στάδιο 15 47/8 Σ 22 ΕΚΤΟΣ ΑΝΩ Τ11 ΕΡΓΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ Αποπεράτωση Ι.Ναού & περιβάλλοντος χώρου & ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΗΣ κωδωνοστασίου στο Νέο Νεκροταφείο 16 35/7 Ν 22 ΕΚΤΟΣ ΑΝΩ Τ11 ΕΡΓΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ Κατασκευή νέων ταφώνων στο Νέο Κοι ητήριο του της ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΗΣ η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 18 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ14 ΕΡΓΑ Παροχή συ ουλευτικών υπηρεσιών στο πρόγρα α ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M ΑΝΩ "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 5) 19 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ14 ΕΡΓΑ ικτύωση και ενη έρωση Ενεργειακού Υπευθύνου και ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M ΑΝΩ υπαλλήλων του ή ου - ράσεις αλλαγής της ενεργειακής συ περιφοράς και ευαισθητοποίησης της τοποικής κοινωνίας στο πρόγρα α "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 4) 11 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ14 ΕΡΓΑ Ολοκληρω ένη παρέ βαση εξοικονό ησης και διαχείρισης ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M ΑΝΩ ενέργειας σε οδούς και Κοινόχρηστους Χώρους για τον φωτισ ό στο πρόγρα α "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 3) /8 Σ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ14 ΕΡΓΑ Ηλεκτροφωτισ ός πεζογέφυρας επί της Αττικής Οδού (Π.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M Ζωφριάς -Αγίου Νικολάου) 252.1, , , , , , , , , , , , 8.745,9 2.47, , , , , , , , , , , ,84 Σελίδα 4 Α

8 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 93 1, , , , , , Προγραμματική Σύμβαση με Πανεπιστήμιο Πάτρας 99 1, 1, , , 1, , , 1, , , 1, , , 33, , 66, , , , ,4 2, ,22 2, , , 77, , 77, ΕΣΠΑ - ΥΠ. 1, 8.745,9 2.47, , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΠΑ - ΥΠ. 1, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΠΑ - ΥΠ. 1, , , ,95 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , , ,4 33, ,77 33, ,77 6 Σελίδα 4 Β Σελίδα 4 από 14

9 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ /7 Σ 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατασκευή 4ου Γυ νασίου Ζωφριάς , , , , ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ /9 Σ 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Κατασκευή βάσης για τοποθέτηση δύο αιθουσών στο 3ο η οτικό Ζωφριάς /11 Σ 5 ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έργα για την προσωρινή εγκατάσταση του 1ου η οτικού ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Σχολείου , , , , , , Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συντήρηση σε κτίρια Β'θ ιας 1.252, , ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 125 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συντήρηση σε κτίρια Α'θ ιας 1.252, , ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 126 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παρε βάσεις σε Νηπιαγωγεία 1.252, , ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 127 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ17 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ιαγρα ίσεις σή ανσης πρόσβασης σχολικών κτιρίων στη ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΑΝΩ η οτική Ενότητα Ζεφυρίου ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 129 Ν 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ18 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Κατεδαφίσεις στον Κοινόχρηστο Χώρο στο σταθ ό του ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Προαστιακού , , , , Ν 13 ΛΕΦΑΝΤΩ ΑΝΩ Τ19 ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργασίες καθαρισ ού περιβάλλοντα χώρου Σκοπευτηρίου 81.3, , Ζ22 Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων εργολαβία Σ /11 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Εργασίες καθαρισ ού φρεατίων υδροσυλλογής η οτικής ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ενότητας Ζεφυρίου ή ου Φυλής Ζ1/11 Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδικού δικτύου περιοχής Λί νης (Εκτέλεση , εργασιών βελτίωσης της υποδο ής των χώρων δια ονής τσιγγάνων) 137 Ζ2/11 Σ 16 ΖΕΦΥΡΙ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Ασφαλτοστρώσεις οδών η. Ενότητας Ζεφυρίου , , Ζ23/9 Σ 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Ανακατασκευή οδών η Ενοτ Ζεφυρίου , , , , ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ /11 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες άρσης επικινδυνότητας οδοστρω άτων οδών η οτικής Ενότητας Ζεφυρίου 14 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες συντήρησης οδοστρω άτων η Ενότητας Ζεφυρίου του ή ου Φυλής 141 Ν 15 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή-Επισκευή-Συντήρηση πεζοδρο ίων στη η οτική Ενότητα Ζεφυρίου του ή ου Φυλής ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 142 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Κατασκευή η οτικού Αναψυκτηρίου στο Πάρκο "Κ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Λιάρος" ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ , , , , Σελίδα 5 Α

10 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΣΚ , ,16 1, , 1, , , ,18 1, 45.38, , , , , , , , , , 1, , ,61 582,19,61 582, , ΥΠΕΣΔΔΑ , ,3 64, , , 64, , , , ,14 41, ,21 41, , ΥΠΕΣΔΔΑΑ - 51,3 23.7, , 48, , ,1 ΘΗΣΕΑΣ , , 1, , , , Σελίδα 5 Β Σελίδα 5 από 14

11 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 144 Ζ15/5 Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ όρφωση στο ΟΤ , , , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 145 Ζ15Α/ 1 Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής , , , ,68 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 146 Z12α/ 6 Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ όρφωση Πλατείας ΟΤ 13 & πλήρης ελέτη η οτικής Αγοράς αντίκας Β' φάση - υτικό τ ή α , , , 148 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Κατασκευή παιδικής Χαράς στο Ο.Τ 62Α 48.78, , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 149 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Κατασκευή πλατείας στο Ο.Τ 8Β 81.3, , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 15 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών η οτικής Ενότητας ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ζεφυρίου Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ όρφωση χώρου αθλοπαιδιών περιοχής Λί νης , , Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Επισκευή για τη λειτουργία γηπέδου Ζεφυρίου Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Προσθήκη 1ου ορόφου στον Βρεφονηπιακό Σταθ ό Ζεφυρίου ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 157 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Συντήρηση Σχολείων και Κλειστού Γυ ναστηρίου η. Ενότητας Ζεφυρίου 158 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 8 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων στη η. Ενότητα ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ζεφυρίου 159 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθ ού ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ολοκληρω ένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Κ.Χ. 54 της η οτικής Ενότητας Ζεφυρίου εταξύ των οδών Σουλίου και Μπου ουλίνας 163 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Τεύχη η οπράτησης για τη Μελέτη για την ανέγερση ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Βρεφονηπιακού Σταθ ού Ολοκληρω ένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Κ.Χ. 54 της η οτικής Ενότητας Ζεφυρίου εταξύ των οδών Σουλίου και Μπου πουλίνας 164 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την κατασκευή η οτικού Αναψυκτηρίου στο Πάρκο Κ. Λιάρος ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 166 Σ 15 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη ολοκλήρωση αστικής ανάπλασης της περιοχής Λί νης Ζεφυρίου του ή ου Φυλής ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 167 Ν 15 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ13 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ την υποστήριξη του ή ου Φυλής στη σύνταξη του ΠΕΡΙΟΧΩΝ ROM φακέλου του έργου για το έργο " Προκαταρκτική Μελέτη Ανάπλασης περιοχής Κάτω Λί νης" 168 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ14 ΕΡΓΑ Παρε βάσεις εξοικονό ησης ενέργειας σε υφιστά ενα ΝΟΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M ΤΟΜΕΑΣ δη οτικά κτίρια και υποδο ές στο ή ο Φυλής-Κτίρια 1ου και 2ου Βρεφονηπιακού Σταθ ών Ζεφυρίου (Εξοικονο ώ 2) , , , , , , , , , , , , Σελίδα 6 Α

12 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 144 9, ,9 9, , , ,9 8, ,9 Η σύμβαση έχει διαλυθεί ΥΠΕΣΔΔΑ 6, ,5 6, , , , , , 5. 25, , , , , , , , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1, Προγραμματική ΑΤΤΙΚΗΣ Σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής 167 1, , Έχει προταθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ Σελίδα 6 Β Σελίδα 6 από 14

13 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 169 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ16 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Μελέτη για τη ετεγκατάσταση Μουσείου Αρχαίας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνολογίας η Ενότητας Ζεφυρίου 171 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Συντηρηση Και Επισκευη Αντλιων - Αντλιοστασιων Και ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ εξα ενων 172 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Εργασίες περίφραξης χώρου δεξα ενών ύδατος Ζωφριάς ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ και Πανορά ατος του ή ου Φυλής , , Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΟΜΒΡΙΩΝ την υποστήριξη του ή ου Φυλής στη σύνταξη του φακέλου του έργου για το έργο "Αντι τώπιση του πλη υρικού φαινο ένου στο Ανατολικό Τ ή α της η Ενότητας Άνω Λιοσίων του ή ου Φυλής" 174 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΟΜΒΡΙΩΝ την υποστήριξη του ή ου Φυλής στη σύνταξη του φακέλου του έργου " Έργα Αντιπλη υρικής Προστασίας υτικής Λεκάνης ή ου Φυλής" 175 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Προ ήθεια τοπογραφικού εξοπλισ ού , , Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες δια όρφωσης διαβάσεων πεζών και ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ τοποθήτησης ειωτήρων ταχύτητας για την προστασία των αθητών στα σχολεία του ή ου Φυλής 177 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ την υποστήριξη του ή ου Φυλής στη σύνταξη του φακέλου του έργου " Κατασκευή 25 κό βων φωτεινής ση ατοδότησης στο ή ο Φυλής" 178 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Έργα ε αυτεπιστασία στο ή ο Φυλής για αναβάθ ιση ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ της καθη ερινότητας 179 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Μίσθωση ηχανη άτων για την εκτέλεση εργασιών ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ συντήρησης και αποκατάστασης ικροζη ιών από έκτακτες περιστάσεις 18 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη σύνταξης ενός Σύνθετου Αστικού Πολεοδο ικού ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Προγρά ατος 181 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ θέση "Λατο είο Παγανόπουλου" 182 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Επιχειρησιακή Μελέτη για τα σχολεία του ή ου Φυλής ε ΜΟ ΤΟ ΗΜΟ βάση τον αριθ ό κατοίκων - παιδιών , , , , , 3.991, 46.54, , , , Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη δια όρφωσης Θε ατικών Μονοπατιών 65.4, , ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ 184 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη δια όρφωσης Πράσινων αδρο ών έσα από τη ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ σύνδεση Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου ε παρόδιες και παραρε άτιες φυτεύσεις 185 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Ειδικό Ερευνητικό πρόγρα α ποσοτικοποίησης της ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ αστικής και περιβαλλοντικής υποβάθ ισης του ή ου Φυλής ε παράλληλη εκπόνηση ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου , , Σελίδα 7 Α

14 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 169 1, , , , , , , , 233, , , , , 3. 15, , , , 3.991, , 18 1, Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Pescara 181 1, , 1, , , 1, , , 1, , Προγραμμαρική Σύμβαση με Πανεπιστήμιο Πατρών Σελίδα 7 Β Σελίδα 7 από 14

15 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 186 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ θέση "Σκαλιστήρι" 187 Ν ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την ολοκλήρωση Περιφερειακής Αιγάλεω έχρι ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ την οδό Αγίου ιονυσίου 188 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Προκαταρκτική ελέτη βελτίωσης εισόδων του ή ου και ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ προτάσεις για κυκλοφοριακές προσαρ ογές 189 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού στο ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ πρόγρα α "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 6) 19 Ν ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή ελέτη για όλο το ή ο ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Φυλής 191 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Προετοι ασία και υποβολή πρότασης στο πρόγρα α ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 1) 192 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Ανάπτυξης του Πάρκου Πόλης ως θε ατικού ΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Πάρκου 195 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου στη θέση ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Σκαλιστήρι 197 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για τον προσδιορι ό των διοικητικών ορίων του ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Καλλικρατικού ή ου Φυλής 198 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την τοποθέτηση φωτεινών ση ατοδοτών στο ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ή ο Φυλής 199 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Κόστους-Ωφέλους για αντισταθ ιστικά ωφέλη από ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ λειτουργίες Υπερτοπικής ση ασίας 2 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Κόστους-Ωφέλους για αντισταθ ιστικά ωφέλη από ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Ανακύκλωση 21 88/12 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Παροχή υπηρεσιών για τη συγκέντρωση στοιχείων και ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ υποβολή προτάσεων επί ονων χρόνιων προβλη άτων στην η. Ενότητα Άνω Λιοσίων 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 24.39, , , , , , , , , , , 7.497, , , , , , , , , , , Ν Αναβάθ ιση σχολικών κτιρίων (φάση Ε) 56.91, , Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναβάθ ιση σχολικών κτιρίων 56.91, , ΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 26 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ16 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Προγρα ατική Σύ βαση ε Υπουργείο Πολιτισ ού , , ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ19 ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Σχέδιο ολοκληρω ένης αστικής παρέ ασης 48.78, , ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα 8 Α

16 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 186 1, , 12, , 87, , ΕΣΠΑ - ΥΠ. 1, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 19 1, ΕΣΠΑ - ΥΠ , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 192 1, 1, , , 1, , , , ,1 1, 1, , ,1 1, 1, , , , , , Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Πολιτισμού 27 1, 6. Σελίδα 8 Β Σελίδα 8 από 14

17 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 28 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ19 ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ την υποστήριξη του ή ου Φυλής για το έργο" Σύνταξη Σχεδίου ράσης για τη βιώσι η (αειφόρο) ενέργεια- Σ..Α.Ε. " στα πλαίσια της υπογραφής στο σύ φωνο των η άρχων 21 55/1 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Εγκατασταση Βοηθητικου Αντλιοστασιου Υδρευσης Περιοχης Σχοίνεζα ή ου Φυλής 213 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Επισκευή Αντλιών-Αντλιοστασίων ή ου Φυλής (Κεντρικό αντλιοστάσιο-αντλιοστάσιο Μονής Κυπριανούαντλιοστάσιο περιοχής Σταδίου- αντλιοστάσιο η οτικού Σταδίου) η Ενότητας Φυλής 215 8/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Επειγουσες Εργασίες Επιλυσης Προβλη ατων Σε Εκτελου ενα Εργα Του ή ου Φυλής /9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Συντηρηση τυου Υδρευσης ή ου Φυλής (Αυτεπιστασία) , , , , , , , , , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Εργασίες άρσης επικινδυνότητας Υδραγωγείου Φυλής , , /9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Κατασκευη Αγωγου Ακαθαρτων Οδου Κολοκοτρωνη , , ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 22 23/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ οιξη Αγωγου Ακαθαρτων Οδου Λεκαπηνού Π.Ε. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Παλαιο Τ η α , , /9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Κατασκευη Αντλιοστασιου Λυ ατων η ου Φυλης , , ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 23 44/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ιανοιξη Αγωγου Ακαθαρτων Οδού Γραβιας Και Ηρακλειτου /1 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Συνδεσεις Ακαθαρτων Περιοχης Μπρινιας της η οτικής ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ενότητας Φυλής , , /8 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ ιανοιξη Αγωγου Ο βριων Ν.Φωκα , , ΟΜΒΡΙΩΝ /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Επισκευη Φρεατιων Ο βριων Οδων Θρασυβουλουη ΟΜΒΡΙΩΝ οκρατιας - Παναγουλη /11 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Εργασίες καθαρισ ού φρεατίων υδροσυλλογής η οτικής ΟΜΒΡΙΩΝ Ενότητας Φυλής ή ου Φυλής /11 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ο βρίων στη θέση "Ζαϊτό" της λεωφ. Ασπροπύργου στη η. Ενότητα Φυλής του ή ου Φυλής 247 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες καθέτου σή ανσης για την ασφαλή προσέλευσηαποχώρηση στα σχολεία της η οτικής Ενότητας Φυλής /7 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επείγουσες Εργασίες Αντιστήριξης Οδού Αποστολου Παυλου 1.119, , , , , , , ,92 Σελίδα 9 Α

18 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 28 1, , , , , , 99.75, , , , , , , , , , ,15 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 8 ΤΑΜΕΙΟ 23 5, , , , , , , , , , , ,37 16, ,37 16, ,37 3 Σελίδα 9 Β Σελίδα 9 από 14

19 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ οιξη Οδού Αιολου , , /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ιανοιξη Οδού Κλειτου , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ρο ος Προσβασης Νεου Νεκροταφειου η ου Φυλης 81.3, , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ιάνοιξη και κατασκευή οδών Καλλικράτειας και Στρατή Μυριβήλη στη η. Ενότητα Φυλής 258 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ιάνοιξη και κατασκευή οδού Πηλίου στη η. Ενότητα Φυλής 259 5/11 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευή φθορών οδοστρω άτων (λακούβες) οδών η ότικής Ενότητας Φυλής Καλλικρατικού ή ου Φυλής 26 33/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ιανοιξη Και Αναπλαση Πεζοδρο ου Προς Εκκλησια Αγ. Νικολαου /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Τακτοποιηση Σταθ ης Φρεατιων Και Επισκευη Φθορων Οδοστρω ατων η οτικων ρο ων ή ου Φυλης /9 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Συντηρηση Οδων η οτικης Ενοτητας Φυλής (Αυτεπιστασία) 265 7/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Αναπλαση Οδού Ιωαννου Μεταξα ή ου Φυλής - η οτικη Ενοτητα Φυλής (Αυτεπιστασία) , , , , , , , , , , , , , , /9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευη Πεζοδρο ου Στην Οδο Αγ. Αννας , , /9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευη Πεζοδρο ου Στην Οδο Σερρων , , /11 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες άρσης επικινδυνότητας οδοστρω άτων οδών η οτικής Ενότητας Φυλής /1 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Συντηρηση Πεζοδρο ιων Σε ιαφορες Περιοχες Του ή ου , , /1 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επειγουσες Συ πληρω ατικες Εργασίες Σε ιαφορες Θεσεις της η Ενότητας Φυλής /11 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Εργασίες εκσυγχρονισ ού παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 182Α ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ η οτικής Ενότητας Φυλής ή ου Φυλής /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Αναστηλωση Κα αροσπιτου Και ορφωση Του Σε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Λαογραφικο Μουσειο (Αυτεπιστασία) 276 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Συντήρηση και αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου Ιερών ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ναών η. Ενότητας Φυλής , , , , Σελίδα 1 Α

20 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 249 1, , , 1. 26, , , , , ,89 5, ,89 5, , ,26 95, ,26 95, , ,95 95, ,95 95, , , 3. 85, , , , 47, ,93 47, , , , , , , , , 16, , , 15, , Σελίδα 1 Β Σελίδα 1 από 14

21 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 277 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ οιξη Νεων Μονοπατιων Πεζοπορίας Και Ορειβασιας και κατασκευή χώρου Αθλοπαιδιών και Αναψυχής 278 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Βαση Ιστου ιπλα Από Κερκιδες (Νεα Θεση)Στο η οτικο Σταδιο Φυλής 283 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Εγκατασταση Ιστου 35Μ Με Τους Προβολεις Και Τελικη Σκοπευση Ολων Των Προβολεων Στο η οτικο Σταδιο Φυλης 284 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Συντηρηση Ηλεκτροφωτισ ου Γηπεδου Φυλης (Ακαδη ια Ποδοσφαιρου) 285 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΗΜΟ την υποστήριξη του ή ου Φυλής στη σύνταξη του φακέλου του έργου " Αθλητικές Εγκαταστάσεις στη θέση Κιάφα του ή ου Φυλής" 287 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Συντήρηση και επισκευή Παιδικού Σταθ ού η Ενότητας Φυλής , , , , , , , , , , Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Αντικατασταση Μαντροτοιχων η ου 5.674, , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ανακαινιση Και Ενισχυση Παλαιου η αρχειου Και Μετατροπη Του Σε Πολυχωρο 29 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Συντηρηση Εγκαταστασεων Ηλεκτροφωτισ ου Και Υποσταθ ου η οτικου Σταδιου , , , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Κατασκευη Κεντρικου Χωρου Σταθ ευσης , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Επισκευη, Συντηρηση Κ ια ορφωση η οτικου Κτιριου Σε Παιδικο Σταθ ο Στο Οτ. 34Α 293 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Αντικατασταση Και Τοποθετηση Ειδων Υγιεινής Στο Κτιριο Του Νεου η αρχειου Φυλης , , , , Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 8 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Καθαρισ ός δασών και δασικών εκτάσεων-αποκο ιδή 46.54, , παζών, διάνοιξη δασικού δρό ου από Μονή Κυπριανού, δασικής οδού από Προφήτη Ηλία, συντήρηση-βελτίωση δασικών δρό ων, συντήρηση και καθαρισ ός ονοπατιών 295 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 8 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Εργασιες Συντηρησης Και Επισκευης Χλοοταπητα Σταδιου 1.975, , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθ ού Ολοκληρω ένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Κ.Χ. 116Α του ή ου Φυλής- η οτική Ενότητα Φυλής εταξύ των οδών Ανθέων - Ευόσ ου - Αζαλέας 298 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Αρχιτεκτονική ελέτη περιβάλλοντος χώρου αλλαγής χρήσης δη οτικού κτιρίου ΚΑΠΗ σε παιδικό σταθ ό στο Ο.Τ. 34Α 299 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη βελτίωση ασφαλτόστρωσης της οδού Αγίου Κυπριανού 24.39, , , , Σελίδα 11 Α

22 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 277 1, 1, , , 1, , , , , , , , 1, , ,65 1, , 1, , , 1, , , 1, , προγραμματική σύμβαση ΜΕ ΥΠΕΚΑ 295 1, , , , Σελίδα 11 Β Σελίδα 11 από 14

23 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 3 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Τεύχη η οπράτησης της Μελέτης Βρεφονηπιακού , , Σταθ ού Ολοκληρω ένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Κ.Χ. 116Α του ή ου Φυλής- η οτική Ενότητα Φυλής εταξύ των οδών Ανθέων - Ευόσ ου - Αζαλέας 31 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Περιβαλλοντος Σχολικου Συγκροτη ατος 4.878, , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση "Κιάφα" Στρατηγικής περιβαλλοντικής Εκτί ησης για τη δη ιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων 33 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπόνηση Μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτί ησης για τη δη ιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση "Κιάφα" 35 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπονηση Μελέτης Κατασκευης Βοηθητικων Χωρων Λαογραφικου, Μουσειου, Κα αρόσπιτου 4.878, , , , , , Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπονηση Μελέτης Αποκαταστασης Κα αρόσπιτου 3.252, , Μ Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπονηση Περιβαλλοντικης Μελέτης η ιουργιας Λαογραφικου Μουσειου Κα αρόσπιτου 38 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Και Συντηρηση Των Τοιχογραφιων Του Ιερου Ναου Κοι ησεως Θεοτοκου 39 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Συ πλήρωση προσαρ ογή και επικαιροποίηση της ελέτης "Κατασκευή ικτύου ϋδρευσης Χα ηλής Ζώνης η Ενότητας Φυλής" 31 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Σύνταξη τευχών δη οπράτησης για την κατασκευη ικτυου Υδρευσης χα ηλής Ζώνης η οτικης Ενοτητας Φυλής 311 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Τεύχη η οπράτησης της ελέτης "Κατασκευή ικτύου ύδρευσηςμεσαίας Ζώνης2 η Ενότητας Φυλής" 312 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Συ πλήρωση προσαρ ογή και επικαιροποίηση της ελέτης "Κατασκευή ικτύου ϋδρευσης Μεσαίας Ζώνης 2 η Ενότητας Φυλής" 313 Μ Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπονηση Μελέτης Για Τοπογραφικες Εργασιες Οριζοντιογραφικης Και Υψο ετρικης Αποτυπωσης Υφιστα ενων Αγωγων Αποχετευσης Ο βριων στη η Ενότητα Φυλής 314 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Ανακαίνισης Και Ενίσχυσης Παλαιού η αρχείου Και Μετατροπή Του Σε Πολυχώρο 315 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Ανακαινισης Και Ενισχυσης Παλαιου η αρχειου Και Μετατροπη Του Σε Πολυχωρο 6.54, , , , , , , , , , , , , , , , , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την κατασκευή Κέντρου - καταφυγίου ζώων 81.3, , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου και σύνταξη τοπογραφικού διαγρά ατος δη οτικού κτιρίου ΚΑΠΗ στο Ο.Τ. 34Α εντός σχεδίου η οτικής Ενότητας Φυλής 7.317, , Σελίδα 12 Α

24 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 3 1, , , , , , , , 1, , , , , , , , 1, , , , 1, , , Σελίδα 12 Β Σελίδα 12 από 14

25 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 319 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Συνταξη Τοπογραφικων ιαγρα ατων Για Την Κατασκευη Νεων εξα ενων 4.34, , , ,92 32 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Γ.Π.Σ η ου Φυλης , , Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Τοπικου Ρυ οτο ικου Για Τη η ιουργια Σχολικου Συγκροτη ατος Στη Θεση "Κιαφα" 322 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπόνηση Μελέτης για τη ετατροπή συστή ατος συντεταγ ένων Ρυ οτο ικού Σχεδίου η οτικής Ενότητας Φυλής 323 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης φαραγγιού Κελαϊδώνας και δ όρφωση λί νης ανάσχεσης-υδροβιότοπος 7.317, , , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη ψηφιοποίησης Ρυ οτο ικού Σχεδίου Φυλής Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων Για Την Κατασκευη ασικου ρο ου Στη Θεση Κιαφα- Κατσιπινη - Μονη Αγ. Κυπριανου 327 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Χαραξης Για Την Κατασκευη ου ρο ου Στη Θεση Προφητη Ηλια 331 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ11 ΕΡΓΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ Αποπερατωση Περιτοιχισης η οτικου Νεκροταφειου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ η ου Φυλης 332 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ14 ΕΡΓΑ Επισκευή και συντήρηση του συστή ατος κλι ατισ ού ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M η οτικού Κτιρίου Φυλής 333 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ14 ΕΡΓΑ Εργασία αποκατάστασης ηλεκτρικού φωτισ ού στη ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M η οτική Ενότητα Φυλής 334 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εγκατάσταση προκατασκευασ ένων αιθουσών στο ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Γυ νάσιο Φυλής /9 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εργασίες προετοι ασίας και τοποθέτησης αιθουσών στον ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ προαύλιο χώρο του Γυ νασίου Φυλής Α/9 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ιάθεση εργασιών για την κατασκευή και εγκατάσταση ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ προκατασκευασ ένων αιθουσών στο Γυ νάσιο Φυλής 337 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ16 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Πρόταση για Αρχιτεκτονική Ανα όρφωση του Πολιτιστικού ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κέντρου του ή ου Φυλής 338 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ16 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ την υποστήριξη του ή ου Φυλής για τον έλεγχο ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ καταληλότητας Βρεφονηπιακών Σταθ ών του ή ου Φυλής 339 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ16 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ την υποστήριξη του ή ου Φυλής για την πρόταση Αρχιτεκτονικής Ανα όρφωσης του Πολιτιστικού Κέντρου του ή ου Φυλής 8.455, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Σελίδα 13 Α

26 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 319 1, 5.293, , , , , , , 1, , , , , , 1, , , , , , , , , , , , , , , , Σελίδα 13 Β Σελίδα 13 από 14

27 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 34 68/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ19 ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Καθαρι ος Ρε ατων Περιοχης Φιχτι 46.54, , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 341 5/9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Επειγουσες Εργασιες Αντιπλη υρικης Προστασιας , , , ,23 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Επιλυση Επειγοντων Προβλη ατων ιαρροης Λυ ατων Στον Πολεοδο ικο Ιστο Της Πολης 345 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κατασκευη ασικου ρο ου Στην Περιοχη Του Προφητη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ηλια 346 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ιανοιξη ασικου ρο ου «Κιαφα- Κατσιπινη - Μονη Αγ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κυπριανου» 347 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αντικατασταση Πυροσβεστικων Κρουνων Στα Ορια Του ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ή ου , , , , , , , , Σελίδα 14 Α

28 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 34 6, 3. 94, ,23 2, ,32 2, , , , , ,23 88, , , , , 1, , , , Σελίδα 14 Β Σελίδα 14 από 14

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ /ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ & ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΠΙΣΤΩΣΗ 2017 3.413.045,00 853.045,00 1.103.343,00 1.103.343,00 4.516.388,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 Σ ) ΠΕ6: ΔΥΤΙΚΗΣ 61.595.824,76 26.570.000,00 ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ. 420. 9733.06.001 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Α. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 133 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ Α/Α ΚΑ Περιγραφή Αιτούµενες πιστώσεις ( ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ (49.148,00 ) 1 15.7135.0003 ΣΑΤΑ - Προµήθεια εξοπλισµού ποδοσφαιρικού γηπέδου Μπατσίου 8,000.00 2 70.6262.0011 ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙ- ΠΡΟΤΕΙΝΟ- 150.000,00 226.000,00 81.203,92 144.796,08 144.796,08 0,00 144.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙ- ΠΡΟΤΕΙΝΟ- 150.000,00 226.000,00 81.203,92 144.796,08 144.796,08 0,00 144. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας νέων έργων προς εκτέλεση έτους 2014 Δήμου Διονύσου. Προϋπολογισμός α/α Τίτλος έργου Ίδιοι Πόροι Χρηματοδότηση Παρατηρήσεις ΚΑ

Πίνακας νέων έργων προς εκτέλεση έτους 2014 Δήμου Διονύσου. Προϋπολογισμός α/α Τίτλος έργου Ίδιοι Πόροι Χρηματοδότηση Παρατηρήσεις ΚΑ Πίνακας νέων έργων προς εκτέλεσ έτους 2014 Δήμου Προϋπολογισμός α/α Τίτλος έργου Ίδιοι Πόροι Χρματοδότσ Παρατρήσεις ΚΑ 1 2 3 4 5 6 7 Κατασκευή συνθετικού δαπέδου του στίβου του γπέδου δ.κ. Αναμόρφωσ γπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2017

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2017 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 07 ΕΤΟΥΣ 07 4 5 6 7 8 Αναβάθμιση δημ. δικτύου ηλεκ/σμου Π. Φαλήρου 74.800,00 74.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 07.000,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη, 6 Σεπτεμβρίου 07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: /07 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Σαφρά Μαρία 9005, Νέα Μάκρη Τηλ.: 94 059 - Fax: 94 0808 e-mail: hr@marathon.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 09.02.2017 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 5665/10.02.2017 6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 245 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-01-2014 1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6111/03-02-2014 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/2/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 40 Πρακτικό της με αριθμ. 7ης/22.2. έκτακτης συνεδσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Καισαριανής, της 22ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ ΟΚΤ. 2016)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ ΟΚΤ. 2016) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ. 2015- ΟΚΤ. 2016) ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. Αρχιτεκτονικές και Στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων 160.000 ΔΗΜΟΣ 2. Αποκατάσταση Αυλείων χώρων Σχολείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29/ 11 / 2013 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 58979 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com 13SYMV001795195

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 8 ης /4/2017 Αριθμ.Πρωτ. & ημερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ. Α Σ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ. Α Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-7312.041 ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 250.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΚΑΕ 9775.02.055 ( ΕΣΟ ΟΥ ΗΜΟΥ 1326.006). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4019/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4019/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4019/25-01- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24-01- Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων. Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού Περιφέρεια Αττικής στο Λαύριο

ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων. Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού Περιφέρεια Αττικής στο Λαύριο Ε Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΠΣ 373404

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.985,00 5/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. Σήµανση αξιοθεάτων και µνηµείων. 2. Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου. 1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΑ ΠΗΓΑ ΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 27-12-2012 Α.Π.: 5289 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.586.186,00 2.102.012,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.298.590,72 2.298.590,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.884.776,72

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 06 ΕΤΟΥΣ 06 3 4 5 6 7 Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγίου Αλεξάνδρου 80.000,00 65.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου 0.000,00 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της 18/3/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ημέρα Πέμπτη - ώρα 20:00. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ.

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της 18/3/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ημέρα Πέμπτη - ώρα 20:00. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της 18/3/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ημέρα Πέμπτη - ώρα 20:00 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύνταξη προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2016 Δήμου Αχαρνών

ΘΕΜΑ: Σύνταξη προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2016 Δήμου Αχαρνών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το Πρακτικό της 9 ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό ΣΧΕΔΙΟ URBAN Δυτικής Θεσσαλονίκης

Eπιχειρησιακό ΣΧΕΔΙΟ URBAN Δυτικής Θεσσαλονίκης 1 Eπιχειρησιακό ΣΧΕΔΙΟ URBAN Δυτικής Θεσσαλονίκης 2 ΜΕΤΡΟ Γ : Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ 2.1.2. : Ανάπλαση περιοχής αερογέφυρας λεωφ. Δενδροποτάμου 3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από την

Διαβάστε περισσότερα

11 ιαπλάτυνση πεζοδροµίων 08(Κ.Α ) ,00 12 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ 08 (ΚΑ 30

11 ιαπλάτυνση πεζοδροµίων 08(Κ.Α ) ,00 12 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ 08 (ΚΑ 30 2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ Α. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 1 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων 08, (Κ.Α.25.7312.18) 2 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 04/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26 Πρακτικό της με αριθμό 5ης/04.02.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 2009 Γ Π.Ε.Π. Κ.Α.Π.-Τ.Ε.Ο Ο.Σ.Κ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Προϋπολογισµός: : 2.445.000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (µπάρες, µάτια γάτας,πινακίδες, διαγρ/σεις)

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ήµος ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνικό Πρόγραµµα 2007 1 2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε. 2007 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2007

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2. Εκλογή δύο εκπροσώπων της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, για συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Νάουσας

Θέµα 2. Εκλογή δύο εκπροσώπων της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, για συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Νάουσας ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ που επισυνάπτεται στην µε αριθµ. πρωτ.: 2.068/26-1-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για σύγκληση ηµοτικού Συµβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2012 Θέµα 1. Ανάγνωση εγγράφων Θέµα 2. Εκλογή δύο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1 1.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ.. ΠΛΑΤΑΝΟΥ.. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ.. ΦΑΛΕΝΙΑΝΩΝ.. ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ.. ΒΟΥΛΓΑΓΩ Β. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 2.ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ 3.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8/7-7-2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. Aρ. Απόφ. 23/7-7-2015 Περίληψη: Γνωµοδότηση για την Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1 από 9 12/10/2016 10:04 µµ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Ειδική Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εκτελεστική Επιτροπή /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι Τηλ: 213 2023922, FAX: 2132023925 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑ LEADER ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 6Θ ΖΩΛΚ-6ΝΗ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 87 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». Σήµερα την 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 0 Α (α) ΕΡΓΑ (από ίδιους πόρους και ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ a ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Ι

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΝΕΣ (31-12-2013) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011 ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡ/ΤΕΙΤΑΙ ΗΜ. ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 01 3E+05 ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/12/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 258

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/12/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 258 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 17/12/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/12/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 258 Πρακτικό της µε αριθµό 36ης/15.12.2015, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ./--0 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012

ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 02/02/2012 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 30.6117.41001 30.6117.41003 30.6117.41009 30.6117.41019 30.6117.41020

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015

Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015 Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015 Ηµεροµηνία 3/11/2015 5021 14858- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.ΑΠΟΧ/ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ Ο ΟΥΣ (S.R) ΤΟΥ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΑ ΤΜΗΜ.: Α)ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα