ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. διάφορες περιοχές των Α Λιοσίων. περιοχές της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. διάφορες περιοχές των Α Λιοσίων. περιοχές της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων"

Transcript

1 Έργα ε απορόφηση το 213 ΓΕΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 1 3/7 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Κατασκευή - επέκταση δικτύου ύδρευσης σε διάφορους ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ δρό ους του η οτικού δ ερίσ ατος Α.Λ 35.42, , , 3 77/8 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σύνδεση, ακινήτων (παροχές) ε το δίκτυο ύδρευσης , , , ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 4 55/1 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Κασκευή συνδέσεων ακινήτων ε το δίκτυο ακαθάρτων σε ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ διάφορες περιοχές των Α Λιοσίων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 6 74/9 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Κατασκευή συνδέσεων στο δίκτυο Ακαθάρτων σε διάφορες ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ περιοχές της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 9 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Ά εσες παρε άσεις Αντ/κής προστασίας στην Π.Ε. Λί νη ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΩ της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων & καθαρισ ός φρεατίων υδροσυλογής- Συ πληρω ατική Σύ βαση 13 93/11 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Αντιπλη υρική προστασία, αποκατάσταση ικροζη ιών ΟΜΒΡΙΩΝ από έκτακτες περιστάσεις και ά εση επέ βαση ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 14 72/11 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Εργασίες καθαρισ ού φρεατίων υδροσυλλογής η οτικής ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΩ Ενότητας Άνω Λιοσίων Καλλικρατικού ή ου Φυλής 15 74/11 Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Εργασίες καθαρισ ού φρεατίων υδροσυλλογής Π.Ε. ΟΜΒΡΙΩΝ Ζωφριάς ή ου Φυλής 16 Ν 1 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Μίσθωση ηχανη άτων για την αντι ετώπιση εκτάκτων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ καταστάσεων και την αποτροπή πλη υρικών φαινο ένων στην Π.Ε. Αγίου Γεωργίου 17 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή-Επισκευή-Συντήρηση πεζοδρο ίων στη ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ η οτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του ή ου Φυλής , , , , , , , , , , , , /1 Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή Κό βου υτ. Συ ολής οδού Προ ηθέως /8 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδοστρώ ατος σε διάφορες περιοχές της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ /8 Σ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδοστρώ ατος στις οδούς ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γιαννόπουλου,Μινωτή, Αρώνη της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 27 41/9 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδοστρώ ατος στις οδούς Ωνωρίου - Σγουρού ΙΩΑΝΝΗΣ Λέοντα και Νυ φαίας της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 28 42/9 Σ 5 ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδοστρώ ατος στις οδούς Υπατίου - Ροδόπης ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ και Ρεντίνας της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 3 4/11 Σ 5 ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευή φθορών οδοστρω άτων (λακούβες) οδών Π.Ε. ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ Αγ. Γεωργίου & ροσούπολης-πίνδου, 25ης Μαρτίου, Πηνειού, Θεσσαλίας, Αλιάκ ωνα- της η. Ενότητας Άνω Λιοσίων του καλλικρατικού ή ου Φυλής , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Σελίδα 1 Α

2 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 212 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ , , 19, , ,72 4, ,77 4, , , , ,51 23, ,49 23, , , , ,11 2, , , ,8 66, , 66, , , , , , , , , , ,7 1, , , , ,8 43, , , , ,48 67, ,19 67, , , , ,8 35,6 16.8,9 35,6 16.8, , , ,89 97, ,89 97, ,89 Σελίδα 1 Β Σελίδα 1 από 14

3 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 31 3/11 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευή φθορών οδοστρω άτων (λακούβες) οδών Π.Ε. ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ Κάτω Λί νης & Αγ. Νικολάου - Αχαρνών, Αθηνών,Κρητικού Πελάγους, Οδ. Ελύτη, και υπόλοιπα Αιγαίου Πελάγους του η ερίσ ατος Άνω Λιοσίων του ή ου Φυλής 32 2/11 Σ 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευή φθορών οδοστρω άτων (λακούβες) οδών Π.Ε. Ζωφριά (λακούβες) οδών Π.Ε. Ζωφριά Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου, Ηρακλέους, και υπόλοιπα Λεωφ. Φυλής του η οτικού ια ερίσ ατος Άνω Λιοσίων του Καλλικρατικού ή ου Φυλής 33 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες συντήρησης οδοστρω άτων η Ενότητας Άνω ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ Λιοσίων του ή ου Φυλής 34 16/1 Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή Κό βου Ανατ. Συ βολής οδού Μ. Αλεξάνδρου εταξύ Ηρακλείτου & Μ. Αλεξάνδρου 37 64/9 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευή - αποκατάσταση πεζοδρο ίων - πεζοδρό ων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ στις οδούς Κορινθιακού Κόλπου - Σοφοκλέους - Στησιχόρου 41 76/11 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες άρσης επικινδυνότητας οδοστρω άτων οδών η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 1.248, , , , , , , , , , , , /1 Σ 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδού Πλαστήρα στο ΟΤ , , , , /1 Σ 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδού 28ης Οκτωβρίου στο ΟΤ , , , , 45 Ν 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Γέφυρα κάτω διάβασης οδού Βυζαντίου χ.θ ΙΩΑΝΝΗΣ υτικής Περιφερειακής Αιγάλεω 46 Ν 1 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδών Ζαφειράκη, Μπαλή και Ζαΐ η στην Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγίου Γεωργίου 47 26/11 Σ 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κατασκευή κιγκλιδω άτων και τοποθέτηση παιδικού οργάνου για την παιδική χαρά της Πλατείας Ηρώων στη η Ενότητα Άνω Λιοσίων 5 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές του ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩ της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων /8 Σ 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων ( η αρχείου) Α' Φάση Π.Ε. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κέντρο 54 81/9 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Κατασκευή Παιδικής Χαράς στο ΚΧ της η οτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ενότητας Άνω Λιοσίων Σ 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ανακατασκευή & κατασκευή κοινοχρήστων χώρων και εφαρ ογή κυκλοφοριακής ελέτης στα πλαίσια του προγρά ατος Πράσινη Ζωή στην Πόλη 6 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Συντήρηση και αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου Ιερών ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ναών η. Ενότητας Άνω Λιοσίων ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ν 4 ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Εργασίες καθαρισ ού ΒΙΟΠΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σελίδα 2 Α

4 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ , , ,89 97, ,89 97, , , , ,89 97, ,89 97, , , , , , , ,19 95, 69.28,19 95, 69.28, , ,58 95, 69.19,58 95, 69.19, , , ,6 745.,6 58, ,6 46 1, 1, , , , , , ,18 3, ,78 3, , , , , ΠΕΠ , , , , , ,51 19, , ,51 19, ,58 ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2 135/8 ΤΑ ΟΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 135/8 6 1, 1, , , Σελίδα 2 Β Σελίδα 2 από 14

5 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 62 52/11 Ν 11 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΩ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Αποκατάσταση ζη ιών στο η οτικό Γήπεδο Πανορά ατος /9 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ στο Κ.Χ της ΙΩΑΝΝΗΣ η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 64 91/8 Σ 8 ΖΩΦΡΙΑ2 ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθ ού Ζωφριάς ΙΙ στο ΟΤ / Σ 1 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Κατασκευή Παιδικού Σταθ ού & περιβάλλοντος χώρου στο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Τ. 246Α 66 64/7 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Μελέτη & κατασκευή για την ανέγερση νέου κτηρίου ΙΩΑΝΝΗΣ Ειδικού Βρεφονηπιακού Σταθ ού & Συ ουλευτικής Γονέων 71 1/11 Σ 7 ΖΩΦΡΙΑ1 ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Επισκευή και δια όρφωση η οτικού κτιρίου "Βορεινό" στο Ο.Τ. 335Α σε πολυχώρο για τις ανάγκες του ή ου 72 41/11 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ανακατασκευή υγρο όνωσης δώ ατος στο 3ο Γυ νάσιο ΙΩΑΝΝΗΣ Άνω Λιοσίων 73 64/11 Ν 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Επιδιόρθωση βλαβών στο κτίριο Νέου Ειδικού ΙΩΑΝΝΗΣ Βρεφονηπιακού Σταθ ού και συ βουλευτικής γονέων στο ή ο Φυλής- η. Ενότητα Άνω Λιοσίων 74 1/1 Σ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Αποπεράτωση βοηθητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΙΩΑΝΝΗΣ πάσκετ Χρήστος Κατσιγιάννης" 78 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ενεργειακές παρε βάσεις στα 4 επιλεγ ένα κτίρια του προγρά ατος "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 2) ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ 79 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 8 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων στη η οτική Ενότητα ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ Άνω Λιοσίων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Μ Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Πολιτιστικού Κέντρου Ζωφριάς στο ΟΤ Γ355Α 21.8, , Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την αποκατάσταση του η οτικού κτιρίου στο ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ή ο Ζεφυρίου 88 Ν 1 ΛΙΜΝΗ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη κατασκευής ακαθάρτων οδού Αχαρνών (Αποδέκτης Λί νης) 89 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την αντι ετώπιση του αντιπλη υρικού ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ φαινο ένου στο ανατολικό τ ή α της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του ή ου Φυλής 91 Σ 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Ανασύνταξη κτη ατογράφησης και πολεοδο ικής ελέτης - σύνταξη Πράξης Εφαρ ογής των περιοχών Τσουκλίδι - Ζωφριά ΙΙΙ και Ζωφριά V της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του ή ου Φυλής 92 15/1 Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Κυκλοφοριακή Μελέτη Κό βου υτ. Συ βολής οδού Προ ηθέως 25.21, , , , , , , , , , , , Σελίδα 3 Α

6 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 62 1, , , , , , , 25, , 74,91 1.., ΠΕΠ , ,14, ,42, ,42 ΑΤΤΙΚΗΣ 71 1, , , , ΕΣΠΑ - ΥΠ. 121, , ,64 27, ,7 149, ,7 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , , , , , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1, Προγραμματική ΑΤΤΙΚΗΣ Σύμβαση 91 13, , , , Σελίδα 3 Β Σελίδα 3 από 14

7 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 93 16/1 Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Κυκλοφοριακή Μελέτη Κό βου Ανατ. Συ βολής οδού Μ. Αλεξάνδρου εταξύ Ηρακλείτου & Μ. Αλεξάνδρου 94 Μ Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Σή ανσης και Ασφάλισης Αστικών Οδών Άνω ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ Λιοσίων Μ Ν 22 ΕΚΤΟΣ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Ανάπλασης-Αποκατάστασης Ιερού Τείχους " έ α" 25.21, , ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 96 Μ Ν 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Ανάπλασης της Νότιας κύριας εισόδου της πόλης 16.86, , Μ Ν 21 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Ανάπλασης - ανάδειξης του ιστορικού Κέντρου της πόλης 98 Μ Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασ ού και Ανάπτυξης ΗΜΟ ή ου Φυλής 42.16, , , , /1 Ν 4 ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη καθαρισ ού περιοχής ΒΙΟΠΑ , , /1 Ν 22 ΕΚΤΟΣ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη καθαρισ ού περιοχής Ζωφριά ΙΙΙ Νεκροταφείο , , ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 11 Ν 4 ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη λειτουργίας ΒΙΟΠΑ 4.65, , Μ Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Σύνταξη ελέτης Αναθεώρησης & Επέκτασης του Γ.Π.Σ. ΗΜΟ ή ου Φυλής 13 Μ Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Αναθεώρηση Πολεοδο ικής Μελέτης Ανάπλασης περιοχών ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ της η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων Β' Στάδιο 15 47/8 Σ 22 ΕΚΤΟΣ ΑΝΩ Τ11 ΕΡΓΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ Αποπεράτωση Ι.Ναού & περιβάλλοντος χώρου & ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΗΣ κωδωνοστασίου στο Νέο Νεκροταφείο 16 35/7 Ν 22 ΕΚΤΟΣ ΑΝΩ Τ11 ΕΡΓΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ Κατασκευή νέων ταφώνων στο Νέο Κοι ητήριο του της ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΗΣ η οτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 18 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ14 ΕΡΓΑ Παροχή συ ουλευτικών υπηρεσιών στο πρόγρα α ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M ΑΝΩ "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 5) 19 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ14 ΕΡΓΑ ικτύωση και ενη έρωση Ενεργειακού Υπευθύνου και ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M ΑΝΩ υπαλλήλων του ή ου - ράσεις αλλαγής της ενεργειακής συ περιφοράς και ευαισθητοποίησης της τοποικής κοινωνίας στο πρόγρα α "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 4) 11 Σ 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ14 ΕΡΓΑ Ολοκληρω ένη παρέ βαση εξοικονό ησης και διαχείρισης ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M ΑΝΩ ενέργειας σε οδούς και Κοινόχρηστους Χώρους για τον φωτισ ό στο πρόγρα α "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 3) /8 Σ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ14 ΕΡΓΑ Ηλεκτροφωτισ ός πεζογέφυρας επί της Αττικής Οδού (Π.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M Ζωφριάς -Αγίου Νικολάου) 252.1, , , , , , , , , , , , 8.745,9 2.47, , , , , , , , , , , ,84 Σελίδα 4 Α

8 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 93 1, , , , , , Προγραμματική Σύμβαση με Πανεπιστήμιο Πάτρας 99 1, 1, , , 1, , , 1, , , 1, , , 33, , 66, , , , ,4 2, ,22 2, , , 77, , 77, ΕΣΠΑ - ΥΠ. 1, 8.745,9 2.47, , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΠΑ - ΥΠ. 1, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΠΑ - ΥΠ. 1, , , ,95 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , , ,4 33, ,77 33, ,77 6 Σελίδα 4 Β Σελίδα 4 από 14

9 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ /7 Σ 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατασκευή 4ου Γυ νασίου Ζωφριάς , , , , ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ /9 Σ 2 ΖΩΦΡΙΑ ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Κατασκευή βάσης για τοποθέτηση δύο αιθουσών στο 3ο η οτικό Ζωφριάς /11 Σ 5 ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έργα για την προσωρινή εγκατάσταση του 1ου η οτικού ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Σχολείου , , , , , , Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συντήρηση σε κτίρια Β'θ ιας 1.252, , ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 125 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συντήρηση σε κτίρια Α'θ ιας 1.252, , ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 126 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παρε βάσεις σε Νηπιαγωγεία 1.252, , ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΑΝΩ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 127 Ν 18 ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΩ Τ17 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ιαγρα ίσεις σή ανσης πρόσβασης σχολικών κτιρίων στη ΤΙΣ ΠΕ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΑΝΩ η οτική Ενότητα Ζεφυρίου ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 129 Ν 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΩ Τ18 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Κατεδαφίσεις στον Κοινόχρηστο Χώρο στο σταθ ό του ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Προαστιακού , , , , Ν 13 ΛΕΦΑΝΤΩ ΑΝΩ Τ19 ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργασίες καθαρισ ού περιβάλλοντα χώρου Σκοπευτηρίου 81.3, , Ζ22 Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων εργολαβία Σ /11 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Εργασίες καθαρισ ού φρεατίων υδροσυλλογής η οτικής ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ενότητας Ζεφυρίου ή ου Φυλής Ζ1/11 Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή οδικού δικτύου περιοχής Λί νης (Εκτέλεση , εργασιών βελτίωσης της υποδο ής των χώρων δια ονής τσιγγάνων) 137 Ζ2/11 Σ 16 ΖΕΦΥΡΙ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Ασφαλτοστρώσεις οδών η. Ενότητας Ζεφυρίου , , Ζ23/9 Σ 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Ανακατασκευή οδών η Ενοτ Ζεφυρίου , , , , ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ /11 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες άρσης επικινδυνότητας οδοστρω άτων οδών η οτικής Ενότητας Ζεφυρίου 14 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες συντήρησης οδοστρω άτων η Ενότητας Ζεφυρίου του ή ου Φυλής 141 Ν 15 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Κατασκευή-Επισκευή-Συντήρηση πεζοδρο ίων στη η οτική Ενότητα Ζεφυρίου του ή ου Φυλής ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 142 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Κατασκευή η οτικού Αναψυκτηρίου στο Πάρκο "Κ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Λιάρος" ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ , , , , Σελίδα 5 Α

10 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΣΚ , ,16 1, , 1, , , ,18 1, 45.38, , , , , , , , , , 1, , ,61 582,19,61 582, , ΥΠΕΣΔΔΑ , ,3 64, , , 64, , , , ,14 41, ,21 41, , ΥΠΕΣΔΔΑΑ - 51,3 23.7, , 48, , ,1 ΘΗΣΕΑΣ , , 1, , , , Σελίδα 5 Β Σελίδα 5 από 14

11 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 144 Ζ15/5 Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ όρφωση στο ΟΤ , , , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 145 Ζ15Α/ 1 Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής , , , ,68 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 146 Z12α/ 6 Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ όρφωση Πλατείας ΟΤ 13 & πλήρης ελέτη η οτικής Αγοράς αντίκας Β' φάση - υτικό τ ή α , , , 148 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Κατασκευή παιδικής Χαράς στο Ο.Τ 62Α 48.78, , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 149 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Κατασκευή πλατείας στο Ο.Τ 8Β 81.3, , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 15 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών η οτικής Ενότητας ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ζεφυρίου Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ όρφωση χώρου αθλοπαιδιών περιοχής Λί νης , , Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Επισκευή για τη λειτουργία γηπέδου Ζεφυρίου Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Προσθήκη 1ου ορόφου στον Βρεφονηπιακό Σταθ ό Ζεφυρίου ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 157 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Συντήρηση Σχολείων και Κλειστού Γυ ναστηρίου η. Ενότητας Ζεφυρίου 158 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 8 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων στη η. Ενότητα ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ζεφυρίου 159 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθ ού ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ολοκληρω ένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Κ.Χ. 54 της η οτικής Ενότητας Ζεφυρίου εταξύ των οδών Σουλίου και Μπου ουλίνας 163 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Τεύχη η οπράτησης για τη Μελέτη για την ανέγερση ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Βρεφονηπιακού Σταθ ού Ολοκληρω ένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Κ.Χ. 54 της η οτικής Ενότητας Ζεφυρίου εταξύ των οδών Σουλίου και Μπου πουλίνας 164 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την κατασκευή η οτικού Αναψυκτηρίου στο Πάρκο Κ. Λιάρος ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 166 Σ 15 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη ολοκλήρωση αστικής ανάπλασης της περιοχής Λί νης Ζεφυρίου του ή ου Φυλής ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 167 Ν 15 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ13 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ την υποστήριξη του ή ου Φυλής στη σύνταξη του ΠΕΡΙΟΧΩΝ ROM φακέλου του έργου για το έργο " Προκαταρκτική Μελέτη Ανάπλασης περιοχής Κάτω Λί νης" 168 Ν 16 ΖΕΦΥΡΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ14 ΕΡΓΑ Παρε βάσεις εξοικονό ησης ενέργειας σε υφιστά ενα ΝΟΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M ΤΟΜΕΑΣ δη οτικά κτίρια και υποδο ές στο ή ο Φυλής-Κτίρια 1ου και 2ου Βρεφονηπιακού Σταθ ών Ζεφυρίου (Εξοικονο ώ 2) , , , , , , , , , , , , Σελίδα 6 Α

12 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 144 9, ,9 9, , , ,9 8, ,9 Η σύμβαση έχει διαλυθεί ΥΠΕΣΔΔΑ 6, ,5 6, , , , , , 5. 25, , , , , , , , , , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1, Προγραμματική ΑΤΤΙΚΗΣ Σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής 167 1, , Έχει προταθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ Σελίδα 6 Β Σελίδα 6 από 14

13 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 169 Ν ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Τ16 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Μελέτη για τη ετεγκατάσταση Μουσείου Αρχαίας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνολογίας η Ενότητας Ζεφυρίου 171 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Συντηρηση Και Επισκευη Αντλιων - Αντλιοστασιων Και ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ εξα ενων 172 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Εργασίες περίφραξης χώρου δεξα ενών ύδατος Ζωφριάς ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ και Πανορά ατος του ή ου Φυλής , , Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΟΜΒΡΙΩΝ την υποστήριξη του ή ου Φυλής στη σύνταξη του φακέλου του έργου για το έργο "Αντι τώπιση του πλη υρικού φαινο ένου στο Ανατολικό Τ ή α της η Ενότητας Άνω Λιοσίων του ή ου Φυλής" 174 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΟΜΒΡΙΩΝ την υποστήριξη του ή ου Φυλής στη σύνταξη του φακέλου του έργου " Έργα Αντιπλη υρικής Προστασίας υτικής Λεκάνης ή ου Φυλής" 175 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Προ ήθεια τοπογραφικού εξοπλισ ού , , Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες δια όρφωσης διαβάσεων πεζών και ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ τοποθήτησης ειωτήρων ταχύτητας για την προστασία των αθητών στα σχολεία του ή ου Φυλής 177 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ την υποστήριξη του ή ου Φυλής στη σύνταξη του φακέλου του έργου " Κατασκευή 25 κό βων φωτεινής ση ατοδότησης στο ή ο Φυλής" 178 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Έργα ε αυτεπιστασία στο ή ο Φυλής για αναβάθ ιση ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ της καθη ερινότητας 179 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Μίσθωση ηχανη άτων για την εκτέλεση εργασιών ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ συντήρησης και αποκατάστασης ικροζη ιών από έκτακτες περιστάσεις 18 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη σύνταξης ενός Σύνθετου Αστικού Πολεοδο ικού ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Προγρά ατος 181 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ θέση "Λατο είο Παγανόπουλου" 182 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Επιχειρησιακή Μελέτη για τα σχολεία του ή ου Φυλής ε ΜΟ ΤΟ ΗΜΟ βάση τον αριθ ό κατοίκων - παιδιών , , , , , 3.991, 46.54, , , , Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη δια όρφωσης Θε ατικών Μονοπατιών 65.4, , ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ 184 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη δια όρφωσης Πράσινων αδρο ών έσα από τη ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ σύνδεση Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου ε παρόδιες και παραρε άτιες φυτεύσεις 185 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Ειδικό Ερευνητικό πρόγρα α ποσοτικοποίησης της ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ αστικής και περιβαλλοντικής υποβάθ ισης του ή ου Φυλής ε παράλληλη εκπόνηση ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου , , Σελίδα 7 Α

14 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 169 1, , , , , , , , 233, , , , , 3. 15, , , , 3.991, , 18 1, Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Pescara 181 1, , 1, , , 1, , , 1, , Προγραμμαρική Σύμβαση με Πανεπιστήμιο Πατρών Σελίδα 7 Β Σελίδα 7 από 14

15 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 186 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου στη ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ θέση "Σκαλιστήρι" 187 Ν ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την ολοκλήρωση Περιφερειακής Αιγάλεω έχρι ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ την οδό Αγίου ιονυσίου 188 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Προκαταρκτική ελέτη βελτίωσης εισόδων του ή ου και ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ προτάσεις για κυκλοφοριακές προσαρ ογές 189 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού στο ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ πρόγρα α "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 6) 19 Ν ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή ελέτη για όλο το ή ο ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Φυλής 191 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Προετοι ασία και υποβολή πρότασης στο πρόγρα α ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ "Εξοικονο ώ" (Υποέργο 1) 192 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Ανάπτυξης του Πάρκου Πόλης ως θε ατικού ΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Πάρκου 195 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου στη θέση ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Σκαλιστήρι 197 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για τον προσδιορι ό των διοικητικών ορίων του ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Καλλικρατικού ή ου Φυλής 198 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την τοποθέτηση φωτεινών ση ατοδοτών στο ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ή ο Φυλής 199 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Κόστους-Ωφέλους για αντισταθ ιστικά ωφέλη από ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ λειτουργίες Υπερτοπικής ση ασίας 2 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Κόστους-Ωφέλους για αντισταθ ιστικά ωφέλη από ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ Ανακύκλωση 21 88/12 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Παροχή υπηρεσιών για τη συγκέντρωση στοιχείων και ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ υποβολή προτάσεων επί ονων χρόνιων προβλη άτων στην η. Ενότητα Άνω Λιοσίων 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 24.39, , , , , , , , , , , 7.497, , , , , , , , , , , Ν Αναβάθ ιση σχολικών κτιρίων (φάση Ε) 56.91, , Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναβάθ ιση σχολικών κτιρίων 56.91, , ΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 26 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ16 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Προγρα ατική Σύ βαση ε Υπουργείο Πολιτισ ού , , ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27 Σ 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ19 ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Σχέδιο ολοκληρω ένης αστικής παρέ ασης 48.78, , ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα 8 Α

16 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 186 1, , 12, , 87, , ΕΣΠΑ - ΥΠ. 1, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 19 1, ΕΣΠΑ - ΥΠ , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 192 1, 1, , , 1, , , , ,1 1, 1, , ,1 1, 1, , , , , , Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Πολιτισμού 27 1, 6. Σελίδα 8 Β Σελίδα 8 από 14

17 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 28 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟ Τ19 ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΗΜΟ ΤΟ ΗΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ την υποστήριξη του ή ου Φυλής για το έργο" Σύνταξη Σχεδίου ράσης για τη βιώσι η (αειφόρο) ενέργεια- Σ..Α.Ε. " στα πλαίσια της υπογραφής στο σύ φωνο των η άρχων 21 55/1 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Εγκατασταση Βοηθητικου Αντλιοστασιου Υδρευσης Περιοχης Σχοίνεζα ή ου Φυλής 213 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Επισκευή Αντλιών-Αντλιοστασίων ή ου Φυλής (Κεντρικό αντλιοστάσιο-αντλιοστάσιο Μονής Κυπριανούαντλιοστάσιο περιοχής Σταδίου- αντλιοστάσιο η οτικού Σταδίου) η Ενότητας Φυλής 215 8/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Επειγουσες Εργασίες Επιλυσης Προβλη ατων Σε Εκτελου ενα Εργα Του ή ου Φυλής /9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Συντηρηση τυου Υδρευσης ή ου Φυλής (Αυτεπιστασία) , , , , , , , , , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 1 ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Εργασίες άρσης επικινδυνότητας Υδραγωγείου Φυλής , , /9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Κατασκευη Αγωγου Ακαθαρτων Οδου Κολοκοτρωνη , , ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 22 23/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ οιξη Αγωγου Ακαθαρτων Οδου Λεκαπηνού Π.Ε. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Παλαιο Τ η α , , /9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Κατασκευη Αντλιοστασιου Λυ ατων η ου Φυλης , , ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 23 44/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ιανοιξη Αγωγου Ακαθαρτων Οδού Γραβιας Και Ηρακλειτου /1 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Συνδεσεις Ακαθαρτων Περιοχης Μπρινιας της η οτικής ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ενότητας Φυλής , , /8 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ ιανοιξη Αγωγου Ο βριων Ν.Φωκα , , ΟΜΒΡΙΩΝ /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Επισκευη Φρεατιων Ο βριων Οδων Θρασυβουλουη ΟΜΒΡΙΩΝ οκρατιας - Παναγουλη /11 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ Εργασίες καθαρισ ού φρεατίων υδροσυλλογής η οτικής ΟΜΒΡΙΩΝ Ενότητας Φυλής ή ου Φυλής /11 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ο βρίων στη θέση "Ζαϊτό" της λεωφ. Ασπροπύργου στη η. Ενότητα Φυλής του ή ου Φυλής 247 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες καθέτου σή ανσης για την ασφαλή προσέλευσηαποχώρηση στα σχολεία της η οτικής Ενότητας Φυλής /7 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επείγουσες Εργασίες Αντιστήριξης Οδού Αποστολου Παυλου 1.119, , , , , , , ,92 Σελίδα 9 Α

18 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 28 1, , , , , , 99.75, , , , , , , , , , ,15 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 8 ΤΑΜΕΙΟ 23 5, , , , , , , , , , , ,37 16, ,37 16, ,37 3 Σελίδα 9 Β Σελίδα 9 από 14

19 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ οιξη Οδού Αιολου , , /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ιανοιξη Οδού Κλειτου , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ρο ος Προσβασης Νεου Νεκροταφειου η ου Φυλης 81.3, , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ιάνοιξη και κατασκευή οδών Καλλικράτειας και Στρατή Μυριβήλη στη η. Ενότητα Φυλής 258 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ιάνοιξη και κατασκευή οδού Πηλίου στη η. Ενότητα Φυλής 259 5/11 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευή φθορών οδοστρω άτων (λακούβες) οδών η ότικής Ενότητας Φυλής Καλλικρατικού ή ου Φυλής 26 33/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ ιανοιξη Και Αναπλαση Πεζοδρο ου Προς Εκκλησια Αγ. Νικολαου /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Τακτοποιηση Σταθ ης Φρεατιων Και Επισκευη Φθορων Οδοστρω ατων η οτικων ρο ων ή ου Φυλης /9 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Συντηρηση Οδων η οτικης Ενοτητας Φυλής (Αυτεπιστασία) 265 7/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Αναπλαση Οδού Ιωαννου Μεταξα ή ου Φυλής - η οτικη Ενοτητα Φυλής (Αυτεπιστασία) , , , , , , , , , , , , , , /9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευη Πεζοδρο ου Στην Οδο Αγ. Αννας , , /9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επισκευη Πεζοδρο ου Στην Οδο Σερρων , , /11 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Εργασίες άρσης επικινδυνότητας οδοστρω άτων οδών η οτικής Ενότητας Φυλής /1 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Συντηρηση Πεζοδρο ιων Σε ιαφορες Περιοχες Του ή ου , , /1 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 4 ΤΟΜΕΑΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ Επειγουσες Συ πληρω ατικες Εργασίες Σε ιαφορες Θεσεις της η Ενότητας Φυλής /11 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Εργασίες εκσυγχρονισ ού παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 182Α ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ η οτικής Ενότητας Φυλής ή ου Φυλής /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Αναστηλωση Κα αροσπιτου Και ορφωση Του Σε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Λαογραφικο Μουσειο (Αυτεπιστασία) 276 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 5 ΤΟΜΕΑΣ Συντήρηση και αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου Ιερών ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ναών η. Ενότητας Φυλής , , , , Σελίδα 1 Α

20 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 249 1, , , 1. 26, , , , , ,89 5, ,89 5, , ,26 95, ,26 95, , ,95 95, ,95 95, , , 3. 85, , , , 47, ,93 47, , , , , , , , , 16, , , 15, , Σελίδα 1 Β Σελίδα 1 από 14

21 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 277 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ οιξη Νεων Μονοπατιων Πεζοπορίας Και Ορειβασιας και κατασκευή χώρου Αθλοπαιδιών και Αναψυχής 278 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Βαση Ιστου ιπλα Από Κερκιδες (Νεα Θεση)Στο η οτικο Σταδιο Φυλής 283 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Εγκατασταση Ιστου 35Μ Με Τους Προβολεις Και Τελικη Σκοπευση Ολων Των Προβολεων Στο η οτικο Σταδιο Φυλης 284 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Συντηρηση Ηλεκτροφωτισ ου Γηπεδου Φυλης (Ακαδη ια Ποδοσφαιρου) 285 Ν 17 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ Τ 6 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΗΜΟ την υποστήριξη του ή ου Φυλής στη σύνταξη του φακέλου του έργου " Αθλητικές Εγκαταστάσεις στη θέση Κιάφα του ή ου Φυλής" 287 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Συντήρηση και επισκευή Παιδικού Σταθ ού η Ενότητας Φυλής , , , , , , , , , , Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Αντικατασταση Μαντροτοιχων η ου 5.674, , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ανακαινιση Και Ενισχυση Παλαιου η αρχειου Και Μετατροπη Του Σε Πολυχωρο 29 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Συντηρηση Εγκαταστασεων Ηλεκτροφωτισ ου Και Υποσταθ ου η οτικου Σταδιου , , , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Κατασκευη Κεντρικου Χωρου Σταθ ευσης , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Επισκευη, Συντηρηση Κ ια ορφωση η οτικου Κτιριου Σε Παιδικο Σταθ ο Στο Οτ. 34Α 293 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 7 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Αντικατασταση Και Τοποθετηση Ειδων Υγιεινής Στο Κτιριο Του Νεου η αρχειου Φυλης , , , , Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 8 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Καθαρισ ός δασών και δασικών εκτάσεων-αποκο ιδή 46.54, , παζών, διάνοιξη δασικού δρό ου από Μονή Κυπριανού, δασικής οδού από Προφήτη Ηλία, συντήρηση-βελτίωση δασικών δρό ων, συντήρηση και καθαρισ ός ονοπατιών 295 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 8 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Εργασιες Συντηρησης Και Επισκευης Χλοοταπητα Σταδιου 1.975, , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθ ού Ολοκληρω ένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Κ.Χ. 116Α του ή ου Φυλής- η οτική Ενότητα Φυλής εταξύ των οδών Ανθέων - Ευόσ ου - Αζαλέας 298 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Αρχιτεκτονική ελέτη περιβάλλοντος χώρου αλλαγής χρήσης δη οτικού κτιρίου ΚΑΠΗ σε παιδικό σταθ ό στο Ο.Τ. 34Α 299 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη βελτίωση ασφαλτόστρωσης της οδού Αγίου Κυπριανού 24.39, , , , Σελίδα 11 Α

22 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 277 1, 1, , , 1, , , , , , , , 1, , ,65 1, , 1, , , 1, , , 1, , προγραμματική σύμβαση ΜΕ ΥΠΕΚΑ 295 1, , , , Σελίδα 11 Β Σελίδα 11 από 14

23 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 3 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Τεύχη η οπράτησης της Μελέτης Βρεφονηπιακού , , Σταθ ού Ολοκληρω ένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Κ.Χ. 116Α του ή ου Φυλής- η οτική Ενότητα Φυλής εταξύ των οδών Ανθέων - Ευόσ ου - Αζαλέας 31 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Περιβαλλοντος Σχολικου Συγκροτη ατος 4.878, , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση "Κιάφα" Στρατηγικής περιβαλλοντικής Εκτί ησης για τη δη ιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων 33 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπόνηση Μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτί ησης για τη δη ιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση "Κιάφα" 35 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπονηση Μελέτης Κατασκευης Βοηθητικων Χωρων Λαογραφικου, Μουσειου, Κα αρόσπιτου 4.878, , , , , , Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπονηση Μελέτης Αποκαταστασης Κα αρόσπιτου 3.252, , Μ Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπονηση Περιβαλλοντικης Μελέτης η ιουργιας Λαογραφικου Μουσειου Κα αρόσπιτου 38 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Και Συντηρηση Των Τοιχογραφιων Του Ιερου Ναου Κοι ησεως Θεοτοκου 39 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Συ πλήρωση προσαρ ογή και επικαιροποίηση της ελέτης "Κατασκευή ικτύου ϋδρευσης Χα ηλής Ζώνης η Ενότητας Φυλής" 31 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Σύνταξη τευχών δη οπράτησης για την κατασκευη ικτυου Υδρευσης χα ηλής Ζώνης η οτικης Ενοτητας Φυλής 311 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Τεύχη η οπράτησης της ελέτης "Κατασκευή ικτύου ύδρευσηςμεσαίας Ζώνης2 η Ενότητας Φυλής" 312 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Συ πλήρωση προσαρ ογή και επικαιροποίηση της ελέτης "Κατασκευή ικτύου ϋδρευσης Μεσαίας Ζώνης 2 η Ενότητας Φυλής" 313 Μ Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπονηση Μελέτης Για Τοπογραφικες Εργασιες Οριζοντιογραφικης Και Υψο ετρικης Αποτυπωσης Υφιστα ενων Αγωγων Αποχετευσης Ο βριων στη η Ενότητα Φυλής 314 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Ανακαίνισης Και Ενίσχυσης Παλαιού η αρχείου Και Μετατροπή Του Σε Πολυχώρο 315 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Ανακαινισης Και Ενισχυσης Παλαιου η αρχειου Και Μετατροπη Του Σε Πολυχωρο 6.54, , , , , , , , , , , , , , , , , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη για την κατασκευή Κέντρου - καταφυγίου ζώων 81.3, , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου και σύνταξη τοπογραφικού διαγρά ατος δη οτικού κτιρίου ΚΑΠΗ στο Ο.Τ. 34Α εντός σχεδίου η οτικής Ενότητας Φυλής 7.317, , Σελίδα 12 Α

24 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 3 1, , , , , , , , 1, , , , , , , , 1, , , , 1, , , Σελίδα 12 Β Σελίδα 12 από 14

25 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 319 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Συνταξη Τοπογραφικων ιαγρα ατων Για Την Κατασκευη Νεων εξα ενων 4.34, , , ,92 32 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Γ.Π.Σ η ου Φυλης , , Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Τοπικου Ρυ οτο ικου Για Τη η ιουργια Σχολικου Συγκροτη ατος Στη Θεση "Κιαφα" 322 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπόνηση Μελέτης για τη ετατροπή συστή ατος συντεταγ ένων Ρυ οτο ικού Σχεδίου η οτικής Ενότητας Φυλής 323 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης φαραγγιού Κελαϊδώνας και δ όρφωση λί νης ανάσχεσης-υδροβιότοπος 7.317, , , , Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη ψηφιοποίησης Ρυ οτο ικού Σχεδίου Φυλής Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων Για Την Κατασκευη ασικου ρο ου Στη Θεση Κιαφα- Κατσιπινη - Μονη Αγ. Κυπριανου 327 Μ Ν 14 ΦΥΛΗ Τ 9 ΜΕΛΕΤΕΣ Μελετη Χαραξης Για Την Κατασκευη ου ρο ου Στη Θεση Προφητη Ηλια 331 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ11 ΕΡΓΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ Αποπερατωση Περιτοιχισης η οτικου Νεκροταφειου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ η ου Φυλης 332 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ14 ΕΡΓΑ Επισκευή και συντήρηση του συστή ατος κλι ατισ ού ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M η οτικού Κτιρίου Φυλής 333 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ14 ΕΡΓΑ Εργασία αποκατάστασης ηλεκτρικού φωτισ ού στη ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & H/M η οτική Ενότητα Φυλής 334 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εγκατάσταση προκατασκευασ ένων αιθουσών στο ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Γυ νάσιο Φυλής /9 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εργασίες προετοι ασίας και τοποθέτησης αιθουσών στον ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ προαύλιο χώρο του Γυ νασίου Φυλής Α/9 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ15 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ιάθεση εργασιών για την κατασκευή και εγκατάσταση ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ προκατασκευασ ένων αιθουσών στο Γυ νάσιο Φυλής 337 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ16 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Πρόταση για Αρχιτεκτονική Ανα όρφωση του Πολιτιστικού ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κέντρου του ή ου Φυλής 338 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ16 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ την υποστήριξη του ή ου Φυλής για τον έλεγχο ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ καταληλότητας Βρεφονηπιακών Σταθ ών του ή ου Φυλής 339 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ16 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Παροχή υπηρεσιών ε πρόσληψη Τεχνικού Συ βούλου για ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ την υποστήριξη του ή ου Φυλής για την πρόταση Αρχιτεκτονικής Ανα όρφωσης του Πολιτιστικού Κέντρου του ή ου Φυλής 8.455, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Σελίδα 13 Α

26 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 319 1, 5.293, , , , , , , 1, , , , , , 1, , , , , , , , , , , , , , , , Σελίδα 13 Β Σελίδα 13 από 14

27 ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ. ΗΜΟΤ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΣΗ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 34 68/1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ19 ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Καθαρι ος Ρε ατων Περιοχης Φιχτι 46.54, , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 341 5/9 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Επειγουσες Εργασιες Αντιπλη υρικης Προστασιας , , , ,23 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ /1 Σ 14 ΦΥΛΗ Τ2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Επιλυση Επειγοντων Προβλη ατων ιαρροης Λυ ατων Στον Πολεοδο ικο Ιστο Της Πολης 345 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κατασκευη ασικου ρο ου Στην Περιοχη Του Προφητη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ηλια 346 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ιανοιξη ασικου ρο ου «Κιαφα- Κατσιπινη - Μονη Αγ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κυπριανου» 347 Ν 14 ΦΥΛΗ Τ2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αντικατασταση Πυροσβεστικων Κρουνων Στα Ορια Του ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ή ου , , , , , , , , Σελίδα 14 Α

28 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ 212 ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 34 6, 3. 94, ,23 2, ,32 2, , , , , ,23 88, , , , , 1, , , , Σελίδα 14 Β Σελίδα 14 από 14