ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /192443/ (ΦΕΚ 2013/ /τ.Β ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσα λίας αναφορικά με τη μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φεραίου, Αλμυρού, Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς Μουρεσίου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /193460/ (ΦΕΚ 2097/Β / ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά με τη μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους Καρδί τσας, Σοφάδων, Μουζακίου, Παλαμά και Λίμνης Πλαστήρα του Νομού Καρδίτσας... 2 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /194564/ (ΦΕΚ 2083/ /τ.Β ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσα λίας αναφορικά με τη μεταφορά καθαριστών/ στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7352/43238 (1) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /192443/ (ΦΕΚ 2013/ /τ.Β ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά με τη μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φεραί ου, Αλμυρού, Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς Μουρεσίου, Σκι άθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. I περ. στ 1 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτή των» (ΦΕΚ 114/2006/A ) 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 259,280 παρ.1 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/87/A ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/A ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο τικές εκλογές» 4. Την αριθμ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης. 5: Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης.

2 14288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Το αριθμ. πρωτ. 8850/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων, Περιφερειακή Δ/νση Π.και Δ. Εκπ/σης Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ /192443/ (ΦΕΚ 2013/ /τ.Β ) αναφορικά με την αυτοδί καιη μεταφορά των παρακάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικό τητας ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φεραίου, Αλμυρού, Νοτίου Πηλίου, Ζαγο ράς Μουρεσίου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου, με την ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώμενες προ σωποπαγείς θέσεις, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2 ΓΚΛΙΑΤΗ ΚΑΠΟΤΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 4 ΕΛΑΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 5 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 ΚΑΡΑΜΠΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7 ΚΑΡΑΜΠΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 ΜΑΛΑΧΙΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ/ ΩΡΕΣ ΕΡ ΓΑΣΙΑΣ 9 ΜΠΙΖΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 ΝΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 12 ΠΑΠΠΑ ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 14 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΣ 15 ΠΑΡΑΠΑΡΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΠΑΤΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΠΙΤΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΚΥΡΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΣΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 ΤΖΟΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 20 ΤΣΙΑΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.ΣΧ. 26 ο Δ.ΣΧ. 10 ο Δ.ΣΧ. 50 Ν/Γ 23 ο Δ.ΣΧ 230 Ν/Γ 31 ο Δ.ΣΧ 30ΟΝ/Γ 10 ο Δ.ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 4 ο Δ.ΣΧ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 32 ο Δ.Σ 18 ο Δ.ΣΧ 29Δ.ΣΧ 2 ο Δ.ΣΧ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3 ο ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΚΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 2 ο Δ.ΣΧ ΑΓΡΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ 20 ο Δ.Σ. 5 ο Δ.ΣΧ 11Δ.ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1 ο Δ.ΣΧ 1 ο Ν/Γ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4 ο Δ.ΣΧ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 1 ο Δ.ΣΧ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 13 ο Δ.ΣΧ 6 ο Δ.ΣΧ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2 ο Δ.ΣΧ 2 ο Ν/Γ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23 ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟ ΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 26 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 27 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΪΟΣ 29 ΓΚΑΝΤΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΓΛΥΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 31 ΔΕΛΗΠΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 ΖΑΓΚΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 33 ΖΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΪΟΣ 34 ΚΑΛΑΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 35 ΚΑΛΟΥΤΣΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 36 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 37 ΚΑΡΓΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 38 ΚΑΤΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 39 ΚΟΚΚΙΑ ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 40 ΚΟΥΚΟΛΕΤΣΟΥ ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 41 ΚΟΥΠΤΣΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 43 ΚΟΥΤΣΙΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 44 ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 46 ΜΠΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΘΩΜΑΣ 47 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 ο Δ.ΣΧ 12 ο Δ.ΣΧ ΚΑΙ 1 ο Δ.ΣΧ. ΠΟΡΤΑ ΡΙΑΣ Δ.ΣΧ Ν/Γ ΚΩ ΦΩΝ ΒΑΡΗ ΚΟΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 5 ο Δ.ΣΧ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ 3 ο ΕΠΑΛ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3 ο ΛΥΚΕΙΟ 6 ο ΛΥΚΕΙΟ 2 ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8 ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥ ΚΕΙΟ 4 ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6 ο ΛΥΚΕΙΟ 1 ο ΣΕΚ 9 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5 ο ΛΥΚΕΙΟ 2 ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 ο ΕΠΑΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΩΝ 1 ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΛΟΥ

4 14290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 48 ΜΠΕΚΑ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 49 ΞΑΝΘΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 ΠΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 51 ΣΑΚΑΒΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 52 ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 53 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 54 ΤΡΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 55 ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57 ΦΑΛΚΗ ΜΠΑΤΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58 ΦΕΡΔΗ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 59 ΦΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΧΑΛΚΙΑ ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 61 ΑΓΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 62 ΒΑΞΑΒΑΝΕΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 63 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 64 ΒΟΖΑ ΧΛΑΜΥΔΑ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 65 ΓΚΡΙΤΖΑΝΗ ΣΠΑ ΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 66 ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 67 ΖΙΩΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 68 ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΑ ΜΠΑΡΟΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 ΚΟΚΟΒΑ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΟΥ ΣΟΜΟΡΑΤΣΙ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥΝΤΕ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΪ / 3 ΩΡΕΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ / / / /4 ΩΡΕΣ / / / / / 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6 ο ΛΥΚΕΙΟ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛ ΚΟΥ 3 ο ΕΠΑΛΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3 ο ΕΠΑΛΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 5 ο ΛΥΚΕΙΟ 10 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6 ο ΛΥΚΕΙΟ 4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ο ΣΕΚ Δ.ΣΧ. ΙΩΛΚΟΥ ΙΩΛΚΟΥ ΙΩΛΚΟΣ 14 ο Ν/Γ 24 Ν/Γ ΒΟΛΟΣ 1 ο, 2 ο Ν/Γ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 12 ο Δ.ΣΧ. 8 ο Ν/Γ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν ΑΓΧΙΑΛΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑ Ν.ΙΩΝΙΑ 19 ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΣ 21 ο Ν/Γ ΒΟΛΟΣ 2 ο Δ.ΣΧ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 1 ο Δ.ΣΧ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑ ΑΙΣΩΝΙΑ 31 ο Ν/Γ ΒΟΛΟΣ 6 ο Ν/Γ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 73 ΠΑΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 74 ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΕΛΙΑ ΑΓΑΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 75 ΤΖΟΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 76 ΤΖΟΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 77 ΧΑΛΚΙΑ ΚΑΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 78 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 79 ΠΡΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ / 2.5 ΩΡΕΣ / 6 ο Ν/Γ 260 Ν/Γ ΒΟΛΟΣ 13 ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ 16ο Ν/Γ ΒΟΛΟΣ / 34 ο Ν/Γ ΒΟΛΟΣ 1,5 ΩΡΕΣ / 17 Δ.ΣΧ ΒΟΛΟΣ / / / 7 ο Δ.ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑ 36 ο Ν/Γ ΒΟΛΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ / 1 ΚΑΚΑΛΕ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΆΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 ΚΟΥΡΚΟΥΒΑΤΗ ΒAΪΑ ΘΩΜΑΣ 7 ΝΑΚΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 9 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΡΑΓΩ ΧΡΗΣΤΟΣ / 3 ο Δ.ΣΧ ΚΑΙ 3 ο Ν/Γ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2 ο Δ.ΣΧΚΑΙ 2 ο Ν/Γ ΚΑΡΛΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ 2 ο ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 1 ο Ν/Γ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 1 ο Δ.ΣΧ ΕΙΔΙΚΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 3 ο Δ.ΣΧ. ΦΕΡΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΠΟΥ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕ ΣΤΙΝΟΥ ΦΕΡΩΝ ΚΑΡΛΑΣ ΦΕΡΩΝ ΦΕΡΩΝ

6 14292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10 ΧΑΛΚΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / 5 ο Δ.ΣΧ ΦΕΡΩΝ ΧΛΟΗΣ 2 ο Ν/Γ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΦΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ / 1 ΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ Ν/Γ ΠΤΕΛΕΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ 2 ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Σ ΣΟΥΡΠΗΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 3 ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 Δ.ΣΧ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 4 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4 ο Δ.ΣΧ 4 ο Ν/Γ ΑΛΜΥ ΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 5 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΕΛΕΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ 6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 7 ΚΑΛΤΣΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΑΛ ΣΕΚ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 8 ΚΟΛΟΣΤΟΥΠΗ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 9 ΣΧΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 10 ΤΑΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΛ ΣΕΚ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 11 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ / Δ.ΣΧ Ν/Γ ΚΡΟΚΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ 12 ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / 2 ο 3 ο Ν/Γ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ 13 ΧΑΣΝΑΦΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Δ.ΣΧ Ν/Γ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΤΕΛΕΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ / 1 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΛΙΑΝΤΖΟΥΡΑ ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.ΣΧ. Ν/Γ ΑΡΓΑΛΑ ΣΤΗΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΟΥΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 3 ο Δ.ΣΧ 3 ο Ν/Γ ΜΗΛΕΩΝ ΜΗΛΙΕΣ 3 ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ / 1 ΩΡΕΣ Ν/Γ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 1 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΧΑΛΔΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΗΛΙΑΣ 3 ΑΔΑΜΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6 ΡΕΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / / 3 ΩΡΕΣ / / / / 2 ο Δ.ΣΧ 2 ο Ν/Γ ΜΟΥΡΕ ΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2 ο Δ.ΣΧ 4 ο Ν/Γ ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑ 3 ο Δ.ΣΧ Ν/Γ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥΡΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑ 1 ο Δ.ΣΧ. 1 ο Ν/Γ ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑ 1 ο Δ.ΣΧ. 1 ο Ν/Γ ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ / 1 ΚΥΡΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 2 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ /

8 14294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ΜΠΟΥΝΤΑΛΑ ΚΥΡΑΤΣΩ ΦΙΛΙΠΠΟΣ / 0,5 ΩΡΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 3 ο Ν/Γ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ / 1 ΠΑΝΕΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Η ισχύς της παρούσας διαπιστωτικής πράξης αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 26 Απριλίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ F Αριθ.7355/43248 (2) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /193460/ (ΦΕΚ 2097/Β / ) απόφασης της Γενι κής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορι κά με τη μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων στους Δήμους Καρδίτσας, Σοφάδων, Μουζακίου, Παλαμά και Λίμνης Πλαστήρα του Νο μού Καρδίτσας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1,259,280 παρ.1 και 283 παρ.4 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 A ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. 138 A ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο τικές εκλογές» 4. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης που αφορά την «Μεταφορά κα θαριστών/ στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους» 5. Το υπ αριθμ. πρωτ. 8850/ έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 6. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ /193460/ (ΦΕΚ 2097/Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναφορικά με την αυτοδίκαιη μεταφορά των παρακάτω υπαλλήλων με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων των Περι φερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στους Καλλικρατικούς Δήμους Ν. Καρδίτσας, με την ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ίδιας εκπαιδευ τικής βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως ακολούθως: Στο Δήμο Καρδίτσας μεταφέρονται οι: / 1 ΑΚΡΙΒΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 ο ΔΗΜ. ΣΧ. 9 ο & 17 ο ΔΗΜ. ΣΧ. 9 ο & 14 ο Ν/ΓΕΙΑ 2 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 4 ΓΟΥΛΑ ΜΙΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΚΑΝΔΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΠΑΠΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8 ΣΙΟΥΡΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 ΚΟΥΛΟΚΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΩΜΑΣ 10 ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΠΟΥΧΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 11 ΑΜΠΕΛΑΡΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 12 ΓΟΥΛΑ ΓΑΡΕΦΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΛΟΣ 14 ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 15 ΚΑΡΥΔΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΛΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ 20 ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 21 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΖΩΓΡΑΦΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23 ΧΑΒΔΟΥΛΑ ΗΛΙΑΔΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 26 ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΣ 27 ΒΥΣΑΝΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ 28 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 ο ΔΗΜ. ΣΧ. 5 ο & 16 ο ΔΗΜ. ΣΧ. 6 ο +20 ο ΔΗΜ. ΣΧ. 6 ο & 18 ο Ν/ΓΕΙΑ 10 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΗΜ. ΣΧ. Ν/ΓΕΙΟ ΚΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Ν.ΚΑΡΔ Δ/ΝΣΗ Π.Ε.Ν. Δ ΣΧ & Ν/Γ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 11 ο Δ. ΣΧ. 1 ο & 12 ο Δ. ΣΧ. ΚΑΛ ΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ Δ. ΣΧ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1ο Δ. ΣΧ. 4ο Δ. ΣΧ. 1 ο & 12 ο Δ. ΣΧ. 3 ο & 13 ο Δ. ΣΧ. 7 ο & 21 ο Δ. ΣΧ. 14 ο Δ. ΣΧ. 2 ο & 15 ο Δ. ΣΧ. 3 ο & 13 ο Δ. ΣΧ. 4ο Δ. ΣΧ. 8ο Δ. ΣΧ. 7 ο & 21 ο Δ. ΣΧ. 3ο Γ/ΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. 4 ο ΛΥΚΕΙΟ 1 ο ΛΥΚΕΙΟ 5ο Γ/ΣΙΟ

10 14296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29 ΚΑΚΚΑΒΑ ΖΩΙΤΣΑ ΦΩΤΗΣ 30 ΚΑΠΠΕ ΜΑΡΙΑ ΈΞΑΡΧΟΣ 31 ΚΑΣΟΥΜΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 32 ΚΑΣΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 33 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΆΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 34 ΚΟΥΤΣΟΜΠΑΝΗ ΜΑΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 35 ΚΡΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 37 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 38 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 39 ΛΥΡΙΤΣΗ ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 42 ΜΠΟΛΤΣΗ ΣΥΡ ΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 43 ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 44 ΜΠΡΕΛΛΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΗΛΙΑΣ 45 ΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 46 ΝΤΑΜΚΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 47 ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 48 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 49 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52 ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 53 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΡΕΒΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΣΣΙΟΣ 55 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟ ΛΗΣ 1ο ΕΠΑΛ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. Σ.Ε.Κ. 2ο Γ/ΣΙΟ 2ο ΕΠΑΛ 7ο Γ/ΣΙΟ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 2 ο ΛΥΚΕΙΟ 3 ο ΛΥΚΕΙΟ 1ο Γ/ΣΙΟ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ 2 ο ΛΥΚΕΙΟ 1 ο ΛΥΚΕΙΟ Σ.Ε.Κ. Σ.Ε.Κ. 6ο Γ/ΣΙΟ 3ο Γ/ΣΙΟ Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑ ΓΟΥΛΑΣ 5ο Γ/ΣΙΟ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ 3 ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 1 ο ΛΥΚΕΙΟ 3 ο ΛΥΚΕΙΟ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 57 ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 58 ΡΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 59 ΣΒΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 ΤΖΟΓΙΑ ΆΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 61 ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΙΑΣ 62 ΣΤΑΜΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗ 63 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 64 ΓΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΕΞΑΡΧΟΣ 66 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 67 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 68 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 69 ΤΣΙΑΡΑ ΔΑΦΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 70 ΚΟΥΚΟΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 71 ΚΟΥΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 73 ΗΛΙΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 74 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΑΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 76 ΣΑΒΒΑΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗ / 3,5 ΩΡΕΣ / / / / / / / / / / / / 3 ΩΡΕΣ / 3 ΩΡΕΣ / 3,5 ΩΡΑ 2ο ΕΠΑΛ 1ο ΕΠΑΛ 2ο Γ/ΣΙΟ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΜΗΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟ ΛΗΣ 1ο ΕΠΑΛ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν/ΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν/ΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ 28 ο ΟΛ. Ν/ΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩ ΝΙΟΥ ΙΤΑΜΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ο ΟΛ. Ν/ΓΕΙΟ Δ.Σ. & Ν/Γ ΠΑΛΗΟΥ ΡΙΟΥ Δ ΣΧ & Ν/Γ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4 ο & 22 ο ΝΗΠ. 1 ο & 12 ο Δ. ΣΧ. Δ. ΣΧ.Ν/ΓΕΙΟ ΦΡΑΓΚΟΥ Δ. ΣΧ. Ν/ΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥ ΛΑΣ Δ. ΣΧ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟ ΛΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟ ΛΗΣ

12 14298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 77 ΤΟΠΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 78 ΤΣΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 79 ΤΣΙΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ / / / / 8 ο Δ. ΣΧ. 3 ο 13 ο ΝΗΠ. 1 ο & 12 ο Δ. ΣΧ. Δ. ΣΧ. ΚΑΡΔΙΤΣΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Στο Δήμο Σοφάδων μεταφέρονται οι: 1 ΡΟΥΣΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ ΦΩΤΙΟΣ / 3 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4 ΒΑΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 5 ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 ΖΑΡΚΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΖΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 8 ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 9 ΠΑΡΔΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 10 ΤΣΙΩΝΗ ΒΑΪΑ ΘΩΜΑΣ 11 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12 ΦΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13 ΧΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 ΨΑΛΛΙΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 15 ΑΡΒΥΘΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 16 ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ 17 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Σ. & Ν/Γ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ 3ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ Δ ΣΧ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 1ο Γ/ΣΙΟ ΣΟΦΑ ΔΩΝ ΑΡΝΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ 1ο Γ/ΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΚΕΔΡΟΥ 2ο Γ/ΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΕΝΕΛΑΪΔΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ / Δ.Σ.& Ν/Γ ΦΙΛΙΑΣ Δ.Σ.& Ν/Γ Ν. / ΙΚΟΝΙΟΥ 1,5 ΩΡA / Δ.Σ & Ν/Γ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ ΆΡΝΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΑΜΑ ΣΙΟΥ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 ΖΙΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 21 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 23 ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 ΘΕΟΔΩΡΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ.Σ. & Ν/Γ ΑΓ. / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Σ. ΠΑΣΧΑΛΙ / ΤΣΑΣ Ν/Γ ΜΑΤΑΡΑ / ΓΚΑΣ Δ.Σ.& Ν/Γ ΛΟΥ / ΤΡΟΠΗΓΗΣ Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩ / ΡΙΟΥ 2ο,3ο & 6ο Ν/Γ / ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΕΛ ΛΕΟΝΤΑ / ΡΙΟΥ / Γ/ΣΙΟ ΛΕΟΝΤΑ ΡΙΟΥ ΑΡΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΤΑΜΑΣΙΟΥ Στο Δήμο Μουζακίου μεταφέρονται οι: 1 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΝΗΣ 2 ΓΚΕΚΑ ΑΓΑΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 ΠΑΠΠΑ ΑΓΟΡΩ ΘΩΜΑΣ 6 ΤΕΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7 ΦΩΤΗ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΑΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 9 ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ 10 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΘΥΜΙΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11 ΚΑΛΠΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / / 1 ΩΡΕΣ / 1 ΩΡΕΣ / 1,5 ΩΡΕΣ / 1 ΩΡΕΣ ΜΟ ΝΑΔΑ 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. 2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΔΗΜ. ΣΧ. Ν/ ΓΕΙΟ ΑΓΝΑ ΝΤΕΡΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΦΑΝΑ ΡΙΟΥ Γ/ΣΙΟ ΑΓΝΑ ΝΤΕΡΟΥ 2ο Γ/ΣΙΟ 1ο Γ/ΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ.ΓΕΛΑΝΘΗΣ ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΝΘΩΧΩΡΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

14 14300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12 ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13 ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΚΑΤΕΡΗ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΘΩΜΑΣ 15 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΜΠΟΥΡΔΟΥ ΒΑΛΗ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 18 ΣΙΑΜΟΡΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 20 ΤΑΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 21 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ 22 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΜΠΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23 ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 24 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25 ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 26 ΣΚΕΝΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 28 ΧΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ 29 ΧΑΡΙΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΩΤΙΟΣ / / / / 1,5 ΩΡΕΣ / / 1 ΩΡΕΣ / 1,5 ΩΡΕΣ / 3 ΩΡΕΣ / / / 3 ΩΡΕΣ / / ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ /4 ΩΡΕΣ / 3 ΩΡΕΣ / / / ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜ.ΣΧ.Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩ ΡΙΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν/ΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΑ ΤΣΟΥΝΙΑΣ 2ο 3ο Ν/ΓΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΧ.Ν/ ΓΕΙΟ ΔΡΑΚΟ ΤΡΥΠΑΣ ΔΗΜ. ΣΧ.ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ. ΛΑ ΖΑΡΙΝΑΣ 1ο,4ο Ν/ΓΕΙΟ ΔΗΜ.ΣΧ.Ν/ΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜ.ΣΧ. Ν/ ΓΕΙΟ ΦΑΝΑ ΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΥΡ ΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΕΠΑΛ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥ ΖΑΚΙΟΥ ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑ ΚΙΟΥ 2ο Γ/ΣΙΟ ΜΟΥ ΖΑΚΙΟΥ 1ο Γ/ΣΙΟ ΜΟΥ ΖΑΚΙΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΖΑ ΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΙΘΩΜΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΙΘΩΜΗΣ Στο Δήμο Παλαμά μεταφέρονται οι: / 1 ΒΑΪΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ 1ο Δ ΣΧ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο Δ ΣΧ 3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ 3ο Δ ΣΧ 4 ΧΑΤΖΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΣΧ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 5 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2ο Γ/ΣΙΟ 6 ΠΑΤΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟ 7 ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΙΤΕΑΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 ΤΟΛΙΑ ΒΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο Γ/ΣΙΟ 9 ΤΟΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 10 ΤΟΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΟΣ Γ/ΣΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 11 ΤΣΙΓΑΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΥΚΕΙΟ 12 ΧΗΡΑ ΤΙΤΙΚΑ ΒΑΪΟΣ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΙΤΕΑ ΦΥΛΛΟΥ 13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ / Δ ΣΧ & Ν/Γ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΗΣ 14 ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 4ο Ν/Γ 15 ΓΚΑΤΖΙΚΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΝΕΣΤΟΡΑΣ / Δ ΣΧ & Ν/Γ ΜΑΡΑΘΕΑΣ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 16 ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΟΣ / Δ ΣΧ & Ν/Γ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ 17 ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΘΩΜΑΣ / 2.5 ΩΡΕΣ 2ο & 6ο Ν/Γ 18 ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ / Δ ΣΧ & Ν/Γ ΠΕ ΔΙΝΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 19 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ / Δ ΣΧ & Ν/Γ ΜΑΡΚΟΥ 20 ΚΟΥΒΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / 3 ΩΡΑ Δ. ΣΧ. ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 21 ΒΑΪΤΣΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΘΩΜΑΣ / Δ. ΣΧ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 22 ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΑΪΟΣ / ΕΠΑΛ 23 ΝΤΖΕΡΕΜΕ ΒΑΪΑ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΕΠΑΛ

16 14302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ / ΕΠΑΛ Στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα μεταφέρονται οι: 1 ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΚΡΙΚΕΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / / / 3 ΜΠΑΜΠΛΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ / Η ισχύς της παρούσας διαπιστωτικής πράξης αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθ. 7353/43243 (3) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /194564/ (ΦΕΚ 2083/ /τ.Β ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά με τη μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουρ γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των στους Δήμους Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 259,280 παρ.1 και 283 παρ.4 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 A ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. 138 A ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο τικές εκλογές» 4. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης που αφορά την «Μεταφορά κα Στον Δήμο Τρικκαίων οι παρακάτω: 1 ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λάρισα, 26 Απριλίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ F Δ. ΣΧ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ Δ. ΣΧ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Δ. ΣΧ. ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ θαριστών/ στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους» 5. Το υπ αριθμ. πρωτ. 8850/ έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 6. Την αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ /194564/ από φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναφορικά με την αυτοδίκαιη μεταφορά των παρακά τω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ στρι ων σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων, στους Καλλικρατικούς Δήμους Ν.Τρικάλων, με την ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώμενες προσωπο παγείς θέσεις, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδι κότητας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως ακολούθως: / 15ο Δ.Σ. ΤΡΙ ΚΑΛΩΝ &ΝΗΠ. ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ 2 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ. ΜΕΓΑΡ ΧΗΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ * *

17 ΦΕΚ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΓΟΡΩ ΗΛΙΑΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ 4 ΚΟΚΚΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27ο Δ.Σ. 5 ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ. ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 6 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9ο Δ.Σ. 7 ΚΥΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33ο Δ.Σ. 8 ΜΑΓΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 6ο Δ.Σ. 9 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ο ΕΙΔ. Δ.Σ. 10 ΜΠΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2ο Δ.Σ. 11 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΛΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 28ο Δ.Σ. 12 ΜΠΛΑΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12ο Δ.Σ. 13 ΝΤΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31ο Δ.Σ. 14 ΠΑΝΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32ο Δ.Σ. 15 ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10ο Δ.Σ. 16 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΚΕ ΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 17 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3ο Δ.Σ. 18 ΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο Δ.Σ. 19 ΣΙΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 20 ΤΑΡΑΤΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20ο Δ.Σ. ΤΡΙ ΚΑΛΩΝ & ΝΗΠ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 21 ΤΣΙΩΓΚΑ ΒΑΣΙΛΩ ΣΤΑΥΡΟΣ 13ο Δ.Σ. & ΝΗΠ. 22 ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ 35ο Δ.Σ. & 24ο ΝΗΠ. 23 ΣΚΡΑΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7ο Δ.Σ ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 24. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΗΣ/0,5 ΩΡΑ Δ.Σ. ΞΥΛΟΠΑ ΡΟΙΚΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ 25. ΨΑΡΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΣ/ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 26 ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΜΙΧΑΗΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ 27 ΓΙΑΚΙΜΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6ο ΓΕΛ

18 14304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28 ΘΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 29 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 ΚΑΤΣΙΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31 ΚΑΤΣΙΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 32 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 33 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 34 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 35 ΠΡΕΒΕΝΤΑ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 37 ΣΚΟΥΦΙΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 38 ΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 39 ΤΣΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 ΤΣΙΟΥΜΑ ΙΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41 ΦΑΣΟΥΛΑ ΘΩΜΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 42 ΦΑΣΟΥΛΑ ΓΕΡΟΜΙΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 43 ΧΛΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 44 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 45 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46 ΓΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 47 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48 ΓΚΟΤΖΙΑ ΝΟΥΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 49 ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 50 ΓΚΟΥΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51 ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ / 0,5 ΩΡΑ / 1,5 ΩΡΕΣ / ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ / ΣΗΣ/ 4ο ΓΕΛ 5ο ΓΕΛ ΕΠΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΓΕΛ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟ ΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥ ΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΓΕΛ 18ο Δ.Σ. 22ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 26ο ΝΗΠ. ΤΡΙ ΚΑΛΩΝ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΑΓΙ ΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ.Σ. ΣΠΑΘΑ ΔΩΝ 25ο, 12ο, 8ο ΝΗΠ. 5ο, 28ο ΝΗΠ. ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ & ΜΠΑΡΑΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑ ΛΥΒΙΩΝ ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 53 ΖΩΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 54 ΚΑΚΙΑ ΚΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 55 ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56 ΚΛΙΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57 ΚΟΜΚΑΪΤΕ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΖΙΤΑ ΑΝΤΑΝΑΣ 58 ΚΟΥΤΣΙΜΠΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59 ΚΡΙΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΛΑΜΠΡΟΣ 61 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62 ΛΑΣΠΑ ΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 63 ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 64 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65 ΜΠΙΛΑ ΛΑΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 66 ΜΠΛΑΤΖΩΝΗ ΒΡΑΝΤΖΑ ΘΩΜΑΊΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67 ΜΠΟΥΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 68 ΜΠΡΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69 ΜΠΡΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 70 ΠΑΓΩΝΗ ΜΕΡΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 71 ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΣ/1,5 ΩΡΕΣ /1 ΩΡΑ ΣΗΣ/3 ΩΡΕΣ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/3 ΩΡΕΣ /1 ΩΡΑ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/0,5 ΩΡΑ ΣΗΣ/0,5 ΩΡΑ /1 ΩΡΑ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/3 ΩΡΕΣ /1 ΩΡΑ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΝΗΠ. ΖΗΛΕΥ ΤΗΣ 23ο ΝΗΠ. Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΝΗΠ. ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ Δ.Σ. ΓΛΙΝΟΥ ΝΗΠ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΗΠ. ΜΕΓ. ΚΕ ΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΦΩ ΤΑΔΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑ ΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΔΕΝ ΔΡΟΥ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝ ΔΡΟΥ Δ.Σ. ΕΞΑΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΔΕΝ ΔΡΟΥ 1ο ΝΗΠ. Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΛΟΓΓΟΥ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΚΑ ΛΟΝΕΡΙΟΥ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 29ο ΝΗΠ. 3ο ΝΗΠ. Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 31ο ΝΗΠ. 26ο Δ.Σ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΓΕ ΝΕΣΙΟΥ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑ

20 14306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 72 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 73 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 74 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 76 ΣΤΕΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΦΑΙΔΡΟΣ 77 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΑΣΗΜΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΣ/ /1 ΩΡΑ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ /1 ΩΡΑ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΔΕΝΔΡΟΧΩ ΡΙΟΥ 27ο ΝΗΠ. Δ.Σ. ΜΕΓ. ΚΕ ΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Δ.Σ. ΡΑΞΑΣ 25ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 29ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ ΚΑΛΛΙΔΕΝ ΔΡΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ Στον Δήμο Καλαμπάκας οι παρακάτω: 1 ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΜΟΚΑ ΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8. ΝΤΡΟΥΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 9 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΘΟΣ 11 ΓΚΟΥΓΚΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12 ΔΩΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ / ΣΗΣ/3,5 ώρες / ΣΗΣ/2,5 ώρες ΣΗΣ/ ΣΗΣ/3 ΩΡΕΣ / / / Δ.Σ. ΚΑ ΣΤΡΑΚΙΟΥ ΓΕΛ ΚΑΛΑ ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑ ΜΠΑΚΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑ ΣΙΟ ΚΑΛΑ ΜΠΑΚΑΣ ΕΠΑΛ ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Σ. ΧΡΥ ΣΟΜΗΛΙΑΣ 1ο ΝΗΠ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΑΓΙΟΦΥΛ ΛΟΥ Δ.Σ. ΔΙΑ ΒΑΣ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΓΑΒΡΟΥ Δ.Σ. ΞΗΡΟ ΚΑΜΠΟΥ Δ.Σ. ΣΚΕ ΠΑΡΙΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΧΑΣΙΩΝ ΧΑΣΙΩΝ ΧΑΣΙΩΝ ΧΑΣΙΩΝ

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΖΤΟΥΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΚΑΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16 ΚΑΛΟΥΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17 ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗ ΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΜΠΟΥΧΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 23 ΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 ΝΤΑΓΚΑΛΑ ΣΙΑΦΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ 25. ΤΣΑΓΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 26 ΡΑΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΑΣ 27 ΣΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 28 ΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29 ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30 ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩ ΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31 ΧΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 ΨΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΗΣ/ / / / / / ΣΗΣ/ / / 0,5 ΩΡΑ / / / 1,5 ώρες / 0,5 ΩΡΑ / / / ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ Δ.Σ. ΦΩΤΕΙ ΝΟΥ 2ο &5ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑ ΜΠΑΚΑΣ Δ.Σ. ΜΕΓΑ ΛΗΣ ΚΕΡΑ ΣΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ 4ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ 1ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Σ. ΑΜΠΕ ΛΙΩΝ Δ.Σ. ΓΕΡΑ ΚΑΡΙΟΥ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚ ΚΛΗΣΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑ ΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ.Σ. ΧΡΥ ΣΟΜΗΛΙΑΣ Δ.Σ. ΣΑΡΑ ΚΙΝΑΣ 3ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΠΑ ΚΑΣ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΓΛΥΚΟΜΗ ΛΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Σ. ΚΑ ΣΤΡΑΚΙΟΥ Δ.. ΒΥΤΟΥ ΜΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΧΑΣΙΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

22 14308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33 ΨΥΡΡΑ ΤΟΥΛΑ ΦΡΟΣΩ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΗΣ/ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ Στον Δήμο Φαρκαδόνας οι παρακάτω: 1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 ΤΣΙΟΥΦΗ ΤΣΙΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4 ΓΚΑΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΘΩΜΑΣ 9 ΖΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 ΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11 ΜΗΧΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12 ΜΠΟΥΤΣΙΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑΣ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΘΩΜΑΊΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 15 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΤΖΙΦΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΧΡΙΣΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / / / / / / / / / / / 3 ΩΡΕΣ / / 0,5 ΩΡΑ Δ.Σ & ΝΗΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 2ο Δ.Σ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΡΚΟΥ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΕΛ Δ.Σ & ΝΗΠ. ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ Δ.Σ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Δ.Σ. ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΩΝ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΝΟΜΗΣ 2ο ΝΗΠ. ΦΑΡ ΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ Δ.Σ.ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙ ΤΣΑΣ Δ.Σ. ΚΡΗΝΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Δ.Σ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΝΗΠ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στον Δήμο Πύλης οι παρακάτω: 1 ΜΠΟΝΗ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΡΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / 2 ΚΑΝΑΤΑ ΒΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 5 ΜΠΑΤΣΕΛΑ ΜΠΑΛΑ ΝΤΟΒΟΡΗ ΚΟΥΚΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 ΖΙΩΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 9 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10 ΚΡΑΒΑΡΗ ΚΑΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11 ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 12. ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΠΡΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/0,5 ΩΡΑ ΣΗΣ/ Η ισχύς της παρούσας διαπιστωτικής πράξης αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δ.Σ. & ΝΗΠ. 2ο ΓΥΜΝΑ ΣΙΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΗΚΗΣ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΦΙΛΥ ΡΑΣ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΙΟΥ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝ.ΝΕΡΑΪ ΔΑΣ Δ.Σ. ΦΗΚΗΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΕΛΑΤΗΣ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ ΓΟΜΦΩΝ ΕΠΑΛ Λάρισα, 26 Απριλίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

24 14310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX