ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /192443/ (ΦΕΚ 2013/ /τ.Β ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσα λίας αναφορικά με τη μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φεραίου, Αλμυρού, Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς Μουρεσίου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /193460/ (ΦΕΚ 2097/Β / ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά με τη μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους Καρδί τσας, Σοφάδων, Μουζακίου, Παλαμά και Λίμνης Πλαστήρα του Νομού Καρδίτσας... 2 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /194564/ (ΦΕΚ 2083/ /τ.Β ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσα λίας αναφορικά με τη μεταφορά καθαριστών/ στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7352/43238 (1) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /192443/ (ΦΕΚ 2013/ /τ.Β ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά με τη μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φεραί ου, Αλμυρού, Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς Μουρεσίου, Σκι άθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. I περ. στ 1 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτή των» (ΦΕΚ 114/2006/A ) 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 259,280 παρ.1 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/87/A ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/A ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο τικές εκλογές» 4. Την αριθμ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης. 5: Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης.

2 14288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Το αριθμ. πρωτ. 8850/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων, Περιφερειακή Δ/νση Π.και Δ. Εκπ/σης Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ /192443/ (ΦΕΚ 2013/ /τ.Β ) αναφορικά με την αυτοδί καιη μεταφορά των παρακάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικό τητας ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φεραίου, Αλμυρού, Νοτίου Πηλίου, Ζαγο ράς Μουρεσίου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου, με την ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώμενες προ σωποπαγείς θέσεις, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2 ΓΚΛΙΑΤΗ ΚΑΠΟΤΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 4 ΕΛΑΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 5 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 ΚΑΡΑΜΠΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7 ΚΑΡΑΜΠΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 ΜΑΛΑΧΙΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ/ ΩΡΕΣ ΕΡ ΓΑΣΙΑΣ 9 ΜΠΙΖΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 ΝΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 12 ΠΑΠΠΑ ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 14 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΣ 15 ΠΑΡΑΠΑΡΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΠΑΤΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΠΙΤΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΚΥΡΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΣΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 ΤΖΟΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 20 ΤΣΙΑΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.ΣΧ. 26 ο Δ.ΣΧ. 10 ο Δ.ΣΧ. 50 Ν/Γ 23 ο Δ.ΣΧ 230 Ν/Γ 31 ο Δ.ΣΧ 30ΟΝ/Γ 10 ο Δ.ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 4 ο Δ.ΣΧ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 32 ο Δ.Σ 18 ο Δ.ΣΧ 29Δ.ΣΧ 2 ο Δ.ΣΧ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3 ο ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΚΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 2 ο Δ.ΣΧ ΑΓΡΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ 20 ο Δ.Σ. 5 ο Δ.ΣΧ 11Δ.ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1 ο Δ.ΣΧ 1 ο Ν/Γ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4 ο Δ.ΣΧ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 1 ο Δ.ΣΧ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 13 ο Δ.ΣΧ 6 ο Δ.ΣΧ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2 ο Δ.ΣΧ 2 ο Ν/Γ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23 ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟ ΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 26 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 27 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΪΟΣ 29 ΓΚΑΝΤΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΓΛΥΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 31 ΔΕΛΗΠΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 ΖΑΓΚΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 33 ΖΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΪΟΣ 34 ΚΑΛΑΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 35 ΚΑΛΟΥΤΣΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 36 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 37 ΚΑΡΓΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 38 ΚΑΤΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 39 ΚΟΚΚΙΑ ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 40 ΚΟΥΚΟΛΕΤΣΟΥ ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 41 ΚΟΥΠΤΣΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 43 ΚΟΥΤΣΙΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 44 ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 46 ΜΠΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΘΩΜΑΣ 47 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 ο Δ.ΣΧ 12 ο Δ.ΣΧ ΚΑΙ 1 ο Δ.ΣΧ. ΠΟΡΤΑ ΡΙΑΣ Δ.ΣΧ Ν/Γ ΚΩ ΦΩΝ ΒΑΡΗ ΚΟΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 5 ο Δ.ΣΧ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ 3 ο ΕΠΑΛ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3 ο ΛΥΚΕΙΟ 6 ο ΛΥΚΕΙΟ 2 ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8 ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥ ΚΕΙΟ 4 ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6 ο ΛΥΚΕΙΟ 1 ο ΣΕΚ 9 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5 ο ΛΥΚΕΙΟ 2 ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 ο ΕΠΑΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΩΝ 1 ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΛΟΥ

4 14290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 48 ΜΠΕΚΑ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 49 ΞΑΝΘΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 ΠΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 51 ΣΑΚΑΒΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 52 ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 53 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 54 ΤΡΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 55 ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57 ΦΑΛΚΗ ΜΠΑΤΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58 ΦΕΡΔΗ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 59 ΦΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΧΑΛΚΙΑ ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 61 ΑΓΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 62 ΒΑΞΑΒΑΝΕΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 63 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 64 ΒΟΖΑ ΧΛΑΜΥΔΑ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 65 ΓΚΡΙΤΖΑΝΗ ΣΠΑ ΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 66 ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 67 ΖΙΩΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 68 ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΑ ΜΠΑΡΟΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 ΚΟΚΟΒΑ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΟΥ ΣΟΜΟΡΑΤΣΙ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥΝΤΕ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΪ / 3 ΩΡΕΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ / / / /4 ΩΡΕΣ / / / / / 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6 ο ΛΥΚΕΙΟ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛ ΚΟΥ 3 ο ΕΠΑΛΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3 ο ΕΠΑΛΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 5 ο ΛΥΚΕΙΟ 10 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6 ο ΛΥΚΕΙΟ 4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ο ΣΕΚ Δ.ΣΧ. ΙΩΛΚΟΥ ΙΩΛΚΟΥ ΙΩΛΚΟΣ 14 ο Ν/Γ 24 Ν/Γ ΒΟΛΟΣ 1 ο, 2 ο Ν/Γ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 12 ο Δ.ΣΧ. 8 ο Ν/Γ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν ΑΓΧΙΑΛΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑ Ν.ΙΩΝΙΑ 19 ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΣ 21 ο Ν/Γ ΒΟΛΟΣ 2 ο Δ.ΣΧ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 1 ο Δ.ΣΧ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑ ΑΙΣΩΝΙΑ 31 ο Ν/Γ ΒΟΛΟΣ 6 ο Ν/Γ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 73 ΠΑΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 74 ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΕΛΙΑ ΑΓΑΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 75 ΤΖΟΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 76 ΤΖΟΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 77 ΧΑΛΚΙΑ ΚΑΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 78 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 79 ΠΡΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ / 2.5 ΩΡΕΣ / 6 ο Ν/Γ 260 Ν/Γ ΒΟΛΟΣ 13 ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ 16ο Ν/Γ ΒΟΛΟΣ / 34 ο Ν/Γ ΒΟΛΟΣ 1,5 ΩΡΕΣ / 17 Δ.ΣΧ ΒΟΛΟΣ / / / 7 ο Δ.ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑ 36 ο Ν/Γ ΒΟΛΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ / 1 ΚΑΚΑΛΕ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΆΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 ΚΟΥΡΚΟΥΒΑΤΗ ΒAΪΑ ΘΩΜΑΣ 7 ΝΑΚΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 9 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΡΑΓΩ ΧΡΗΣΤΟΣ / 3 ο Δ.ΣΧ ΚΑΙ 3 ο Ν/Γ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2 ο Δ.ΣΧΚΑΙ 2 ο Ν/Γ ΚΑΡΛΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ 2 ο ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 1 ο Ν/Γ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 1 ο Δ.ΣΧ ΕΙΔΙΚΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 3 ο Δ.ΣΧ. ΦΕΡΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΠΟΥ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕ ΣΤΙΝΟΥ ΦΕΡΩΝ ΚΑΡΛΑΣ ΦΕΡΩΝ ΦΕΡΩΝ

6 14292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10 ΧΑΛΚΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / 5 ο Δ.ΣΧ ΦΕΡΩΝ ΧΛΟΗΣ 2 ο Ν/Γ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΦΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ / 1 ΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ Ν/Γ ΠΤΕΛΕΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ 2 ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Σ ΣΟΥΡΠΗΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 3 ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 Δ.ΣΧ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 4 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4 ο Δ.ΣΧ 4 ο Ν/Γ ΑΛΜΥ ΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 5 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΕΛΕΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ 6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 7 ΚΑΛΤΣΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΑΛ ΣΕΚ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 8 ΚΟΛΟΣΤΟΥΠΗ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 9 ΣΧΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 10 ΤΑΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΛ ΣΕΚ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 11 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ / Δ.ΣΧ Ν/Γ ΚΡΟΚΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ 12 ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / 2 ο 3 ο Ν/Γ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ 13 ΧΑΣΝΑΦΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Δ.ΣΧ Ν/Γ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΤΕΛΕΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ / 1 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΛΙΑΝΤΖΟΥΡΑ ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.ΣΧ. Ν/Γ ΑΡΓΑΛΑ ΣΤΗΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΟΥΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 3 ο Δ.ΣΧ 3 ο Ν/Γ ΜΗΛΕΩΝ ΜΗΛΙΕΣ 3 ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ / 1 ΩΡΕΣ Ν/Γ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 1 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΧΑΛΔΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΗΛΙΑΣ 3 ΑΔΑΜΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6 ΡΕΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / / 3 ΩΡΕΣ / / / / 2 ο Δ.ΣΧ 2 ο Ν/Γ ΜΟΥΡΕ ΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2 ο Δ.ΣΧ 4 ο Ν/Γ ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑ 3 ο Δ.ΣΧ Ν/Γ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥΡΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑ 1 ο Δ.ΣΧ. 1 ο Ν/Γ ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑ 1 ο Δ.ΣΧ. 1 ο Ν/Γ ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ / 1 ΚΥΡΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 2 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ /

8 14294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ΜΠΟΥΝΤΑΛΑ ΚΥΡΑΤΣΩ ΦΙΛΙΠΠΟΣ / 0,5 ΩΡΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 3 ο Ν/Γ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ / 1 ΠΑΝΕΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Η ισχύς της παρούσας διαπιστωτικής πράξης αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 26 Απριλίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ F Αριθ.7355/43248 (2) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /193460/ (ΦΕΚ 2097/Β / ) απόφασης της Γενι κής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορι κά με τη μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων στους Δήμους Καρδίτσας, Σοφάδων, Μουζακίου, Παλαμά και Λίμνης Πλαστήρα του Νο μού Καρδίτσας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1,259,280 παρ.1 και 283 παρ.4 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 A ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. 138 A ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο τικές εκλογές» 4. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης που αφορά την «Μεταφορά κα θαριστών/ στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους» 5. Το υπ αριθμ. πρωτ. 8850/ έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 6. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ /193460/ (ΦΕΚ 2097/Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναφορικά με την αυτοδίκαιη μεταφορά των παρακάτω υπαλλήλων με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων των Περι φερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στους Καλλικρατικούς Δήμους Ν. Καρδίτσας, με την ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ίδιας εκπαιδευ τικής βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως ακολούθως: Στο Δήμο Καρδίτσας μεταφέρονται οι: / 1 ΑΚΡΙΒΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 ο ΔΗΜ. ΣΧ. 9 ο & 17 ο ΔΗΜ. ΣΧ. 9 ο & 14 ο Ν/ΓΕΙΑ 2 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 4 ΓΟΥΛΑ ΜΙΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΚΑΝΔΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΠΑΠΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8 ΣΙΟΥΡΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 ΚΟΥΛΟΚΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΩΜΑΣ 10 ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΠΟΥΧΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 11 ΑΜΠΕΛΑΡΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 12 ΓΟΥΛΑ ΓΑΡΕΦΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΛΟΣ 14 ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 15 ΚΑΡΥΔΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΛΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ 20 ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 21 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΖΩΓΡΑΦΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23 ΧΑΒΔΟΥΛΑ ΗΛΙΑΔΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 26 ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΣ 27 ΒΥΣΑΝΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ 28 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 ο ΔΗΜ. ΣΧ. 5 ο & 16 ο ΔΗΜ. ΣΧ. 6 ο +20 ο ΔΗΜ. ΣΧ. 6 ο & 18 ο Ν/ΓΕΙΑ 10 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΗΜ. ΣΧ. Ν/ΓΕΙΟ ΚΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Ν.ΚΑΡΔ Δ/ΝΣΗ Π.Ε.Ν. Δ ΣΧ & Ν/Γ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 11 ο Δ. ΣΧ. 1 ο & 12 ο Δ. ΣΧ. ΚΑΛ ΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ Δ. ΣΧ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1ο Δ. ΣΧ. 4ο Δ. ΣΧ. 1 ο & 12 ο Δ. ΣΧ. 3 ο & 13 ο Δ. ΣΧ. 7 ο & 21 ο Δ. ΣΧ. 14 ο Δ. ΣΧ. 2 ο & 15 ο Δ. ΣΧ. 3 ο & 13 ο Δ. ΣΧ. 4ο Δ. ΣΧ. 8ο Δ. ΣΧ. 7 ο & 21 ο Δ. ΣΧ. 3ο Γ/ΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. 4 ο ΛΥΚΕΙΟ 1 ο ΛΥΚΕΙΟ 5ο Γ/ΣΙΟ

10 14296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29 ΚΑΚΚΑΒΑ ΖΩΙΤΣΑ ΦΩΤΗΣ 30 ΚΑΠΠΕ ΜΑΡΙΑ ΈΞΑΡΧΟΣ 31 ΚΑΣΟΥΜΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 32 ΚΑΣΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 33 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΆΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 34 ΚΟΥΤΣΟΜΠΑΝΗ ΜΑΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 35 ΚΡΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 37 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 38 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 39 ΛΥΡΙΤΣΗ ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 42 ΜΠΟΛΤΣΗ ΣΥΡ ΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 43 ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 44 ΜΠΡΕΛΛΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΗΛΙΑΣ 45 ΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 46 ΝΤΑΜΚΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 47 ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 48 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 49 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52 ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 53 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΡΕΒΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΣΣΙΟΣ 55 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟ ΛΗΣ 1ο ΕΠΑΛ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. Σ.Ε.Κ. 2ο Γ/ΣΙΟ 2ο ΕΠΑΛ 7ο Γ/ΣΙΟ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 2 ο ΛΥΚΕΙΟ 3 ο ΛΥΚΕΙΟ 1ο Γ/ΣΙΟ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ 2 ο ΛΥΚΕΙΟ 1 ο ΛΥΚΕΙΟ Σ.Ε.Κ. Σ.Ε.Κ. 6ο Γ/ΣΙΟ 3ο Γ/ΣΙΟ Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑ ΓΟΥΛΑΣ 5ο Γ/ΣΙΟ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ 3 ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 1 ο ΛΥΚΕΙΟ 3 ο ΛΥΚΕΙΟ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 57 ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 58 ΡΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 59 ΣΒΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 ΤΖΟΓΙΑ ΆΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 61 ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΙΑΣ 62 ΣΤΑΜΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗ 63 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 64 ΓΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΕΞΑΡΧΟΣ 66 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 67 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 68 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 69 ΤΣΙΑΡΑ ΔΑΦΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 70 ΚΟΥΚΟΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 71 ΚΟΥΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 73 ΗΛΙΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 74 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΑΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 76 ΣΑΒΒΑΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗ / 3,5 ΩΡΕΣ / / / / / / / / / / / / 3 ΩΡΕΣ / 3 ΩΡΕΣ / 3,5 ΩΡΑ 2ο ΕΠΑΛ 1ο ΕΠΑΛ 2ο Γ/ΣΙΟ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΜΗΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟ ΛΗΣ 1ο ΕΠΑΛ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν/ΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν/ΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ 28 ο ΟΛ. Ν/ΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩ ΝΙΟΥ ΙΤΑΜΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ο ΟΛ. Ν/ΓΕΙΟ Δ.Σ. & Ν/Γ ΠΑΛΗΟΥ ΡΙΟΥ Δ ΣΧ & Ν/Γ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4 ο & 22 ο ΝΗΠ. 1 ο & 12 ο Δ. ΣΧ. Δ. ΣΧ.Ν/ΓΕΙΟ ΦΡΑΓΚΟΥ Δ. ΣΧ. Ν/ΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥ ΛΑΣ Δ. ΣΧ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟ ΛΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟ ΛΗΣ

12 14298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 77 ΤΟΠΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 78 ΤΣΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 79 ΤΣΙΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ / / / / 8 ο Δ. ΣΧ. 3 ο 13 ο ΝΗΠ. 1 ο & 12 ο Δ. ΣΧ. Δ. ΣΧ. ΚΑΡΔΙΤΣΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Στο Δήμο Σοφάδων μεταφέρονται οι: 1 ΡΟΥΣΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ ΦΩΤΙΟΣ / 3 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4 ΒΑΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 5 ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 ΖΑΡΚΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΖΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 8 ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 9 ΠΑΡΔΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 10 ΤΣΙΩΝΗ ΒΑΪΑ ΘΩΜΑΣ 11 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12 ΦΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13 ΧΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 ΨΑΛΛΙΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 15 ΑΡΒΥΘΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 16 ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ 17 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Σ. & Ν/Γ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ 3ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ Δ ΣΧ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 1ο Γ/ΣΙΟ ΣΟΦΑ ΔΩΝ ΑΡΝΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ 1ο Γ/ΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΚΕΔΡΟΥ 2ο Γ/ΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΕΝΕΛΑΪΔΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ / Δ.Σ.& Ν/Γ ΦΙΛΙΑΣ Δ.Σ.& Ν/Γ Ν. / ΙΚΟΝΙΟΥ 1,5 ΩΡA / Δ.Σ & Ν/Γ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ ΆΡΝΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΑΜΑ ΣΙΟΥ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 ΖΙΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 21 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 23 ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 ΘΕΟΔΩΡΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ.Σ. & Ν/Γ ΑΓ. / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Σ. ΠΑΣΧΑΛΙ / ΤΣΑΣ Ν/Γ ΜΑΤΑΡΑ / ΓΚΑΣ Δ.Σ.& Ν/Γ ΛΟΥ / ΤΡΟΠΗΓΗΣ Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩ / ΡΙΟΥ 2ο,3ο & 6ο Ν/Γ / ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΕΛ ΛΕΟΝΤΑ / ΡΙΟΥ / Γ/ΣΙΟ ΛΕΟΝΤΑ ΡΙΟΥ ΑΡΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΤΑΜΑΣΙΟΥ Στο Δήμο Μουζακίου μεταφέρονται οι: 1 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΝΗΣ 2 ΓΚΕΚΑ ΑΓΑΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 ΠΑΠΠΑ ΑΓΟΡΩ ΘΩΜΑΣ 6 ΤΕΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7 ΦΩΤΗ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΑΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 9 ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ 10 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΘΥΜΙΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11 ΚΑΛΠΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / / 1 ΩΡΕΣ / 1 ΩΡΕΣ / 1,5 ΩΡΕΣ / 1 ΩΡΕΣ ΜΟ ΝΑΔΑ 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. 2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΔΗΜ. ΣΧ. Ν/ ΓΕΙΟ ΑΓΝΑ ΝΤΕΡΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΦΑΝΑ ΡΙΟΥ Γ/ΣΙΟ ΑΓΝΑ ΝΤΕΡΟΥ 2ο Γ/ΣΙΟ 1ο Γ/ΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ.ΓΕΛΑΝΘΗΣ ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΝΘΩΧΩΡΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

14 14300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12 ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13 ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΚΑΤΕΡΗ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΘΩΜΑΣ 15 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΜΠΟΥΡΔΟΥ ΒΑΛΗ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 18 ΣΙΑΜΟΡΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 20 ΤΑΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 21 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ 22 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΜΠΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23 ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 24 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25 ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 26 ΣΚΕΝΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 28 ΧΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ 29 ΧΑΡΙΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΩΤΙΟΣ / / / / 1,5 ΩΡΕΣ / / 1 ΩΡΕΣ / 1,5 ΩΡΕΣ / 3 ΩΡΕΣ / / / 3 ΩΡΕΣ / / ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ /4 ΩΡΕΣ / 3 ΩΡΕΣ / / / ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜ.ΣΧ.Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩ ΡΙΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν/ΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΑ ΤΣΟΥΝΙΑΣ 2ο 3ο Ν/ΓΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΧ.Ν/ ΓΕΙΟ ΔΡΑΚΟ ΤΡΥΠΑΣ ΔΗΜ. ΣΧ.ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ. ΛΑ ΖΑΡΙΝΑΣ 1ο,4ο Ν/ΓΕΙΟ ΔΗΜ.ΣΧ.Ν/ΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜ.ΣΧ. Ν/ ΓΕΙΟ ΦΑΝΑ ΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΥΡ ΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΕΠΑΛ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥ ΖΑΚΙΟΥ ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑ ΚΙΟΥ 2ο Γ/ΣΙΟ ΜΟΥ ΖΑΚΙΟΥ 1ο Γ/ΣΙΟ ΜΟΥ ΖΑΚΙΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΖΑ ΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΙΘΩΜΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΙΘΩΜΗΣ Στο Δήμο Παλαμά μεταφέρονται οι: / 1 ΒΑΪΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ 1ο Δ ΣΧ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο Δ ΣΧ 3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ 3ο Δ ΣΧ 4 ΧΑΤΖΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΣΧ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 5 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2ο Γ/ΣΙΟ 6 ΠΑΤΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟ 7 ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΙΤΕΑΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 ΤΟΛΙΑ ΒΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο Γ/ΣΙΟ 9 ΤΟΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 10 ΤΟΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΟΣ Γ/ΣΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 11 ΤΣΙΓΑΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΥΚΕΙΟ 12 ΧΗΡΑ ΤΙΤΙΚΑ ΒΑΪΟΣ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΙΤΕΑ ΦΥΛΛΟΥ 13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ / Δ ΣΧ & Ν/Γ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΗΣ 14 ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 4ο Ν/Γ 15 ΓΚΑΤΖΙΚΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΝΕΣΤΟΡΑΣ / Δ ΣΧ & Ν/Γ ΜΑΡΑΘΕΑΣ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 16 ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΟΣ / Δ ΣΧ & Ν/Γ ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ 17 ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΘΩΜΑΣ / 2.5 ΩΡΕΣ 2ο & 6ο Ν/Γ 18 ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ / Δ ΣΧ & Ν/Γ ΠΕ ΔΙΝΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 19 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ / Δ ΣΧ & Ν/Γ ΜΑΡΚΟΥ 20 ΚΟΥΒΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / 3 ΩΡΑ Δ. ΣΧ. ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 21 ΒΑΪΤΣΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΘΩΜΑΣ / Δ. ΣΧ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 22 ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΑΪΟΣ / ΕΠΑΛ 23 ΝΤΖΕΡΕΜΕ ΒΑΪΑ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΕΠΑΛ

16 14302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ / ΕΠΑΛ Στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα μεταφέρονται οι: 1 ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΚΡΙΚΕΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / / / 3 ΜΠΑΜΠΛΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ / Η ισχύς της παρούσας διαπιστωτικής πράξης αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθ. 7353/43243 (3) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /194564/ (ΦΕΚ 2083/ /τ.Β ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά με τη μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουρ γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των στους Δήμους Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 259,280 παρ.1 και 283 παρ.4 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 A ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. 138 A ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο τικές εκλογές» 4. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης που αφορά την «Μεταφορά κα Στον Δήμο Τρικκαίων οι παρακάτω: 1 ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λάρισα, 26 Απριλίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ F Δ. ΣΧ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ Δ. ΣΧ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Δ. ΣΧ. ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ θαριστών/ στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους» 5. Το υπ αριθμ. πρωτ. 8850/ έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 6. Την αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ /194564/ από φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναφορικά με την αυτοδίκαιη μεταφορά των παρακά τω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ στρι ων σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων, στους Καλλικρατικούς Δήμους Ν.Τρικάλων, με την ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώμενες προσωπο παγείς θέσεις, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδι κότητας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως ακολούθως: / 15ο Δ.Σ. ΤΡΙ ΚΑΛΩΝ &ΝΗΠ. ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ 2 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ. ΜΕΓΑΡ ΧΗΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ * *

17 ΦΕΚ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΓΟΡΩ ΗΛΙΑΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ 4 ΚΟΚΚΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27ο Δ.Σ. 5 ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ. ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 6 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9ο Δ.Σ. 7 ΚΥΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33ο Δ.Σ. 8 ΜΑΓΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 6ο Δ.Σ. 9 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ο ΕΙΔ. Δ.Σ. 10 ΜΠΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2ο Δ.Σ. 11 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΛΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 28ο Δ.Σ. 12 ΜΠΛΑΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12ο Δ.Σ. 13 ΝΤΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31ο Δ.Σ. 14 ΠΑΝΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32ο Δ.Σ. 15 ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10ο Δ.Σ. 16 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΚΕ ΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 17 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3ο Δ.Σ. 18 ΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο Δ.Σ. 19 ΣΙΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 20 ΤΑΡΑΤΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20ο Δ.Σ. ΤΡΙ ΚΑΛΩΝ & ΝΗΠ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 21 ΤΣΙΩΓΚΑ ΒΑΣΙΛΩ ΣΤΑΥΡΟΣ 13ο Δ.Σ. & ΝΗΠ. 22 ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ 35ο Δ.Σ. & 24ο ΝΗΠ. 23 ΣΚΡΑΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7ο Δ.Σ ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 24. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΗΣ/0,5 ΩΡΑ Δ.Σ. ΞΥΛΟΠΑ ΡΟΙΚΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ 25. ΨΑΡΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΣ/ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 26 ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΜΙΧΑΗΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ 27 ΓΙΑΚΙΜΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6ο ΓΕΛ

18 14304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28 ΘΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 29 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 ΚΑΤΣΙΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31 ΚΑΤΣΙΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 32 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 33 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 34 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 35 ΠΡΕΒΕΝΤΑ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 37 ΣΚΟΥΦΙΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 38 ΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 39 ΤΣΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 ΤΣΙΟΥΜΑ ΙΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41 ΦΑΣΟΥΛΑ ΘΩΜΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 42 ΦΑΣΟΥΛΑ ΓΕΡΟΜΙΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 43 ΧΛΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 44 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 45 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46 ΓΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 47 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48 ΓΚΟΤΖΙΑ ΝΟΥΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 49 ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 50 ΓΚΟΥΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51 ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ / 0,5 ΩΡΑ / 1,5 ΩΡΕΣ / ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ/ / ΣΗΣ/ 4ο ΓΕΛ 5ο ΓΕΛ ΕΠΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΓΕΛ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟ ΛΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥ ΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΓΕΛ 18ο Δ.Σ. 22ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 26ο ΝΗΠ. ΤΡΙ ΚΑΛΩΝ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΑΓΙ ΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ.Σ. ΣΠΑΘΑ ΔΩΝ 25ο, 12ο, 8ο ΝΗΠ. 5ο, 28ο ΝΗΠ. ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ & ΜΠΑΡΑΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑ ΛΥΒΙΩΝ ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 53 ΖΩΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 54 ΚΑΚΙΑ ΚΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 55 ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56 ΚΛΙΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57 ΚΟΜΚΑΪΤΕ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΖΙΤΑ ΑΝΤΑΝΑΣ 58 ΚΟΥΤΣΙΜΠΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59 ΚΡΙΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΛΑΜΠΡΟΣ 61 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62 ΛΑΣΠΑ ΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 63 ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 64 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65 ΜΠΙΛΑ ΛΑΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 66 ΜΠΛΑΤΖΩΝΗ ΒΡΑΝΤΖΑ ΘΩΜΑΊΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67 ΜΠΟΥΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 68 ΜΠΡΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69 ΜΠΡΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 70 ΠΑΓΩΝΗ ΜΕΡΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 71 ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΣ/1,5 ΩΡΕΣ /1 ΩΡΑ ΣΗΣ/3 ΩΡΕΣ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/3 ΩΡΕΣ /1 ΩΡΑ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/0,5 ΩΡΑ ΣΗΣ/0,5 ΩΡΑ /1 ΩΡΑ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/3 ΩΡΕΣ /1 ΩΡΑ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΝΗΠ. ΖΗΛΕΥ ΤΗΣ 23ο ΝΗΠ. Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΝΗΠ. ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ Δ.Σ. ΓΛΙΝΟΥ ΝΗΠ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΗΠ. ΜΕΓ. ΚΕ ΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΦΩ ΤΑΔΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑ ΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΔΕΝ ΔΡΟΥ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝ ΔΡΟΥ Δ.Σ. ΕΞΑΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΔΕΝ ΔΡΟΥ 1ο ΝΗΠ. Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΛΟΓΓΟΥ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΚΑ ΛΟΝΕΡΙΟΥ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 29ο ΝΗΠ. 3ο ΝΗΠ. Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 31ο ΝΗΠ. 26ο Δ.Σ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΓΕ ΝΕΣΙΟΥ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑ

20 14306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 72 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 73 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 74 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 76 ΣΤΕΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΦΑΙΔΡΟΣ 77 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΑΣΗΜΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΣ/ /1 ΩΡΑ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ /1 ΩΡΑ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΔΕΝΔΡΟΧΩ ΡΙΟΥ 27ο ΝΗΠ. Δ.Σ. ΜΕΓ. ΚΕ ΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Δ.Σ. ΡΑΞΑΣ 25ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ 29ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑ ΛΩΝ ΚΑΛΛΙΔΕΝ ΔΡΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ Στον Δήμο Καλαμπάκας οι παρακάτω: 1 ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΜΟΚΑ ΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8. ΝΤΡΟΥΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 9 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΘΟΣ 11 ΓΚΟΥΓΚΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12 ΔΩΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ / ΣΗΣ/3,5 ώρες / ΣΗΣ/2,5 ώρες ΣΗΣ/ ΣΗΣ/3 ΩΡΕΣ / / / Δ.Σ. ΚΑ ΣΤΡΑΚΙΟΥ ΓΕΛ ΚΑΛΑ ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑ ΜΠΑΚΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑ ΣΙΟ ΚΑΛΑ ΜΠΑΚΑΣ ΕΠΑΛ ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Σ. ΧΡΥ ΣΟΜΗΛΙΑΣ 1ο ΝΗΠ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΑΓΙΟΦΥΛ ΛΟΥ Δ.Σ. ΔΙΑ ΒΑΣ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΓΑΒΡΟΥ Δ.Σ. ΞΗΡΟ ΚΑΜΠΟΥ Δ.Σ. ΣΚΕ ΠΑΡΙΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΧΑΣΙΩΝ ΧΑΣΙΩΝ ΧΑΣΙΩΝ ΧΑΣΙΩΝ

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΖΤΟΥΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΚΑΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16 ΚΑΛΟΥΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17 ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗ ΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΜΠΟΥΧΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 23 ΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 ΝΤΑΓΚΑΛΑ ΣΙΑΦΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ 25. ΤΣΑΓΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 26 ΡΑΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΑΣ 27 ΣΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 28 ΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29 ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30 ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩ ΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31 ΧΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 ΨΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΗΣ/ / / / / / ΣΗΣ/ / / 0,5 ΩΡΑ / / / 1,5 ώρες / 0,5 ΩΡΑ / / / ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ Δ.Σ. ΦΩΤΕΙ ΝΟΥ 2ο &5ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑ ΜΠΑΚΑΣ Δ.Σ. ΜΕΓΑ ΛΗΣ ΚΕΡΑ ΣΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ 4ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ 1ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Σ. ΑΜΠΕ ΛΙΩΝ Δ.Σ. ΓΕΡΑ ΚΑΡΙΟΥ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΚ ΚΛΗΣΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑ ΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ.Σ. ΧΡΥ ΣΟΜΗΛΙΑΣ Δ.Σ. ΣΑΡΑ ΚΙΝΑΣ 3ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΠΑ ΚΑΣ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΓΛΥΚΟΜΗ ΛΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΚΑ ΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Σ. ΚΑ ΣΤΡΑΚΙΟΥ Δ.. ΒΥΤΟΥ ΜΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΧΑΣΙΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

22 14308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33 ΨΥΡΡΑ ΤΟΥΛΑ ΦΡΟΣΩ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΗΣ/ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ Στον Δήμο Φαρκαδόνας οι παρακάτω: 1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 ΤΣΙΟΥΦΗ ΤΣΙΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4 ΓΚΑΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΘΩΜΑΣ 9 ΖΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 ΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11 ΜΗΧΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12 ΜΠΟΥΤΣΙΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑΣ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΘΩΜΑΊΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 15 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΤΖΙΦΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΧΡΙΣΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / / / / / / / / / / / 3 ΩΡΕΣ / / 0,5 ΩΡΑ Δ.Σ & ΝΗΠ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 2ο Δ.Σ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΡΚΟΥ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΕΛ Δ.Σ & ΝΗΠ. ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ Δ.Σ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Δ.Σ. ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΩΝ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ Δ.Σ. &ΝΗΠ. ΝΟΜΗΣ 2ο ΝΗΠ. ΦΑΡ ΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ Δ.Σ.ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙ ΤΣΑΣ Δ.Σ. ΚΡΗΝΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Δ.Σ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΝΗΠ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στον Δήμο Πύλης οι παρακάτω: 1 ΜΠΟΝΗ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΡΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / 2 ΚΑΝΑΤΑ ΒΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 5 ΜΠΑΤΣΕΛΑ ΜΠΑΛΑ ΝΤΟΒΟΡΗ ΚΟΥΚΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 ΖΙΩΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 9 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10 ΚΡΑΒΑΡΗ ΚΑΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11 ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 12. ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΠΡΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/ ΣΗΣ/0,5 ΩΡΑ ΣΗΣ/ Η ισχύς της παρούσας διαπιστωτικής πράξης αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δ.Σ. & ΝΗΠ. 2ο ΓΥΜΝΑ ΣΙΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΗΚΗΣ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΦΙΛΥ ΡΑΣ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΙΟΥ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝ.ΝΕΡΑΪ ΔΑΣ Δ.Σ. ΦΗΚΗΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΕΛΑΤΗΣ Δ.Σ. & ΝΗΠ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ ΓΟΜΦΩΝ ΕΠΑΛ Λάρισα, 26 Απριλίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

24 14310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας

Θέμα : Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Βαλιάζη Μαριλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 412 22 Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Λάρισα: Αρ. πρωτ:1238 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Λάρισα: Αρ. πρωτ:1238 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://pde.thess.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 420 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτα σης δασικού χαρακτήρα της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 5 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4309 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ του Κανα δά αφενός και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Θέμα : «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Λάρισα : 6-9- Αρ.Πρωτ.: 686 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 3 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα