Ο Αναισθησιολόγος και ο Ν ευροχειρουργικός Άρρωστος εκτός Χειρουργείου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Αναισθησιολόγος και ο Ν ευροχειρουργικός Άρρωστος εκτός Χειρουργείου"

Transcript

1 150 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ο Αναισθησιολόγος και ο Ν ευροχειρουργικός Άρρωστος εκτός Χειρουργείου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΪΔΑΤΣΗ Πριν ο νευροχειρουργικό; άρρωστος καταλ1iξει στο χειρουργείο έχει πολλές πιθανότητες να κάνει κάiτοιε; διαγνωστικές εξετάσεις σε χώρου; όπου τι; περισσότερες φορές δεν υπάρχουν οι συνθ1iκε; εκείνες που α;ταιτούνται για σωστή αναισθησιολογική φροντίδα. Σκόπιμο λοιπόν είναι να αναφερθούν κατ' αρχ1iν οι προϋποθέσεις που καθορίστηκαν από την Ιατρική σχολ1i του Harvard για χορήγηση αναισθησίας εκτός χειρουργείου1: 1) Παροχή οξυγόνου 2) Αναρρόφηση 3) Μηχάνημα αναισθησίας και εξοπλισμός ισοδύναμος με εκείνον του χειρουργείου 4) Επάρκεια ηλεκτρικών παροχών 5) Επάρκεια φωτισμού 6) Άμεση πρόσβαση στον άρρωστο 7) Δυνατότητα εκτέλεσης απινίδωσης 8) Παρουσία αναισθησιολόγου 9) Σύστημα επικοινωνίας για επίκληση βοήθεια;. Το νοσηλευτικό προσωπικό στους συγκεκριμένους χώρους συχνά στερείται εξοικείωσης με τη συνολικ1i αντιμετώπιση του αρρώστου που παίρνει αναισθησία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απόσταση από το χειρουργείο έχει σαν ενδεχόμενη συνέπεια την ανεπαρκή αναισθησιολογική βοήθεια, πράγμα που επιβάλλει την πρόβλεψη για βοηθητικό αναισθησιολογικό προσωπικό. Οι τελευταίες πρόοδοι στην νευροακτινολογία έχουν επηρεάσει σημαντικά τις αναισθησιολογικές τεχνικές και την παρακολούθηση του αρρώστου. Τρεις κυρίως διαγνωστικές μέθοδοι εφαρμόζονται σήμερα στο νευροχειρουργικό άρρωστο: Η αξονική τομογραφία, η μαγνητική και η αγγειογραφία. Λιγότερο συχνά γίνεται η μυελογραφία μόνη της ή σε συνδυασμό, εφόσον υπάρχουν παθολογικά ευρήματα, με την αξονική τομογραφία. Η πνευμονοεγκεφαλογραφία έχει εγκαταληφθεί. Επειδ1i οι ακτινολογικοί μέθοδοι δεν είναι ιδιαίτερα ε:πόδυνοι οι περισσότεροι προγραμματισμένοι άρρωστοι δεν έχουν ανάγκη αναισθησίας ή αναλγησίας. Εν τούτοις σε κάποιους ασθενείς είναι απαραίτητη η καταστολή εξαιτίας της κακής ψυχολογικ1iς τους κατάστασης που δημιουργείται στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Κάθε άρρωστος που δεν μπορεί να παραμείνει ακίνητος έχει ανάγκη βαθειάς καταστολής ή αναισθησίας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ακτινολογική εξέταση. Άρρωστοι υψηλού κινδύνου ή με ιστορικό αλλεργίας έχουν ανάγκη άμεσης αναισθησιολογικής παρακολούθησης και φροντίδας. Μια κατηγορία ασθενών είναι αυτοί με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και με μεγάλη συμπίεση του εγκεφαλικού ιστού. Η γνώση της προστασίας του εγκεφάλου από την αυξημένη ενδοκράνια πίεση είναι απαραίτητη για τη σωσηi χορ1iγηση καταστολής στις περιπτώσεις αυτέςό Όσον αφορά την παρακολοvθηση αυτών των ασθενcόν, η Αμερικάνικη Αναισθησιολογική Εταιρεία (ASA) έχει βάλει προϋποθέσεις για το βασικό monitoring (21 Οκτωβρίου 1992) που είναι3: 1) Συνεχής παρακολούθηση του ECG 2) Μέτρηση της αρτηριακ1iς πίεσης και παρακολούθηση του σφυγμού 3) Επιπλέον παρακολούθηση της λειτουργίας του κυκλοφορικού με παλμικό οξύμετρο 1l πληθυσμογράφο ή ακρόαση των καρδιακών ήχων. Εφόσον ο άρρωστος είναι διασωληνωμένος απαιτείται καπνογράφος για τη μέτρηση του τελοπνευστικού co 2. Σε μη διασωληνωμένο κατεσταλμένο ασθενή το ETC02 δεν αξιολογείται σωστά, ενώ μερικοί αναισθησιολόγοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά στηθοσκόπια για την παρακολούθηση των αναπνευστικών ήχων.

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 151 Επειδή πρέπει να υπάρχει άμεση πρόσβαση στον άρρωστο, στα αναισθησιολογικά μηχανήματα και στις συσκευές monitoring, ο σχεδιασμός των χωρών και ο όλος εξοπλισμός, είναι αρκετά τροποποιημένος σε σχέση με το χειρουργείο. Έτσι για παράδειγμα η παρακολούθηση στον μαγνητικό τομογράφο γίνεται με συσκευές εξειδικευμένες που οι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας τους θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. Σημαντικό ρόλο παίζει η εξοικείωση των αναισθησιολόγων και του νοσηλευτικού προσωπικού με αναισθησιολογικά μηχανήματα παλαιού τύπου τα οποία, αν και δεν ανταποκρίνονται πολλές φορές στα πρόσφατα standards, συχνά βρίσκονται στους χώρους αυτούς. Η αναισθησιολογικ1i αντιμετώπιση αυτών των αρρώστων περιλαμβάνει: 1) Την προαναισθητική εκτίμηση και προνάρκωση Εδώ έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των συμτηωμάτων ενδοκρανίας πίεσης (πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος), νεφρικών δυσλειτουργιών, προηγούμενων αλλεργικών αντιδράσεων (αντίδραση στα σκιαστικά μέσα) και καρδιοαναιινευστικcδν διαταραχcδν (τροποποίηση των αναισθητικcδν τεχνικcδν). Η προνάρκωση πρέπει να βοηθάει στην ελάττωση του CBF, της CMR0 2, να αυξάνει το σπασμσγόνο ουδό και να προστατεύει τον εγκέφαλο από την ισχαιμία. Η διαζεπάμη, 5 - lomg αιιό το στόμα, Jίληρεί κ ιοιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η δρατεριδόλη έχει εντιεμετική δράση και ελαττώνει την CBF. Οι φαινοθειαζίνες που ελαττώνουν το σπασμογόνο ουδό, αλλά ι:υρίως Jίροσφέρουν προστασία έναντι της αλλεργίας αιιό τα σκιαστικά στη μυελογραφία, χορηγούνται δυο ημέρες πριν την εξέταση. Βρέφη μικρότερα από 6 μηνcδν συν1iθως παίρνουν ενδομυικά προνάρκωση μόνο ατροπίνη (1 Ο - 12μg/Kg). Άρρωστοι με μεγάλη ενδοκράνια υπέρταση δεν πρέπει να παίρνουν προνάρκωση. Φάρμακα διουρητικά, αντιυπερτασικά, αντιαρυθμικά και στεροειδ1i συνεχίζονται μέχρι την ημέρα τη; εξέτασης. Ασθενείς με ιστορικό αλλεργίας πέρνουν στεροειδή (πρεδνιζόνη 50 mg από το στόμα 6-18 ώρες πριν την εξέταση) και αντιισταμινικά (διφαινυδραμίνη 50 mg από το στόμα ή ενδομυ'ίκά 1h πριν την εξέταση). Τα ίδια φάρμακα μ.. ιορούν να δοθούν τη νύκτα και το πρωί πριν την έγχυση του σκιαστικού. Με εξαίρεση τους αρρώστους με στηθάγχη και αρρυθμίες, μερικοί αναισθησιολόγοι δίνουν εφεδρίνη (25 mg από το στόμα) μια cδρα πριν την εξέταση1 Στο νοσοκομείο μας δίνουμε σαν αντιιστααμικ1i προφύλαξη σε τρεις δόσεις, το δωδεκάωρο πριν την επέμβαση, 75 mg υδροξυζίνη (Atarax) με 15 mg πρεδνιζολόνη (Presolone) από το στόμα. 2) Την καταστολή Η ονομαζόμενη MAC αναισθησία (monitored anesthesia care) περιλαμβάνει το μη ε;τεμβατικό αιμοδυναμικό και ανα;τvευστικό monitoring, την χορήγηση οξι"(όνου την ενδοφλέβια καταστολ1i - αναισθησία σε εν1ίλικες ιωι την από το στόμα, ενδομυικά, ενδοφλέβια ή α;τό το ορθό χορriγηση καταστολ1iς στα παιδιά1 Φάρμακα ;του χρησιμοjίοιούνται ενδοφλέβια για καταστολί1 στους εν1ίλικε; είναι η μιδαζολάμη, η διαζεπάμη, τα οποιοειδ1i ( φεντανύλη) και η Jίροποφόλη. Η φεντανύλη σε αναλγητικές δόσεις (2μg!Κg) μπορεί να Jίροκαλέσει αναπvευστικ1ί καταστολή 5-10 min μετά την έγχυση και για χρονικό διάστημα (1 cδρα περίπου) μεγαλύτερο από του αναλγητικού της αποτελέσματος (20-30 min), ενώ σε υψηλότερες δόσεις δυσκαμψία του θωρακικού τοιχώματος. Η επακόλουθη αύξηση του ΡαCΟ 2 και του CBF επιβάλλει κατά τη διάρκεια της εξέτασης και της ανάνηψης παρακολούθηση του αρρώστου με το standaγd monitoring. Η φεντανύλη μπορεί να συνδυαστεί με βενζοδιαζεπίνες ή δροπεριδόλη παρέχοντας ελάττωση του CBF, της ICP και της CMR0 2. Η στάγδην έγχυση προποφόλης και οι επαναλαμβανόμενες δόσεις πεντοθάλης αιιαιτούν μεγάλη προσοχ1i για τον κίνδυνο αναπνευστικής χαι καρδιαγγειακής καταστολής. Στα Jίαιδιά η καταστολή μπορεί να γίνει με μιδαζολάμη αjίό το στόμα ( αφού αναμιχθεί με χάποιο χυμό φρούτου) σε δόση 0,5 mg!kg μισ11 ώρα πριν την εξέταση. Από τη μύτη η μιδαζολάμη αυτούσια, σε δόση 0,2-0,4 mg/κg προχαλεί χαταστολ1i σε 10 minό ΑJίό το ορθό σε διάλυμα 5ml φυσιολογιχού ορού (;τυκνότητα 0, 12 % - 0,27% ανάλογα με τα χιλά) η δόση 0,5-0,8 mg/kg ;τροκαλεί καταστολή σε 20 min'. Ένα μίγμα Jίου μjίορεί να χρησιμοποιηθεί από το όρθο σε παιδιά είναι 0,4 mg/κg μιδαζολάμης, 3mg/Κg μεταμίνης χαι 25μg!Κg ατροπίνης σε διάλυμα φυσιολογικού ορού7 Βέβαια η από το όρθο χορ1ίγηση δεν ενδείκνυται σε διαρρο'ίκά σύνδρομα. Η χορ1iγηση της κεταμίvης αντενδείκνυται σε ασθενείς με αυξημένη ενδοχράνια πίεση και με αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου (σπασμοί). Μεγαλύτερες δόσεις κεταμίνης ( ενδομυ'ίκά κυρίως) μπορούν να προκαλέσουν καθυστέ-

3 152 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΙΙΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ!ΑΤΡΙΚΗΣ ρηση στην ανάνηψη ή δυσφορία, γεγονός που κάνει πολλούς αναισθησιολόγους να την αποφεύγουν σ' ένα 1jδη επιβαρυμένο με διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας παιδί. Ένα μίγμα που χρησιμοποιείται ενδομυ'ίκά σε παιδιά είναι το DPT (Demerol, Phenegran, Thorazine ). Το σκεύασμα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και περιέχει σε κάθε ml, 25mg μεπεριδίνη, 6,25 mg προμεθαζίνη και 6,25 ιng χλωροπρομαζίνη. Δόση I,2 ml/9kg σε ;ταιδιά ηλικίας πάνω αι-τό 3 μηνcδν και βάρους πάνω από 4,5 Kg ;τροκαλεί καταστολ1j μέχρι τεσσάρων ωρcόν 'Ό Ακόμη μπορεί να χορηγηθεί για καταστολ1j στα παιδιά ένυδρος χλωράλη από το στόμα (80 mg/κg) 1j μεθοεξιτάλη (20-25 μg /Kg) από το ορθό. Η χορ1j'(ηση [)αρβιτουρικών από το ορθό μπορεί να προκαλέσει πρωκτίτιδα 1j κολπίτιδα. 3) Την γενική αναισθησία Άρρωστοι ;του χρειάζονται γενικ1j αναισθησία είναι όλοι αυτοί ;του δεν μπορούν να σι νερ'(υστοι'ν όπω; ψυχιατρικοί άρρωστοι, διεγερτικά παιδιά και ανοοικοί υπερ1jλικες. Πολλές φορές ο αναισθησιολιs'(ο; καλείται να παρακολουθ1jσει αρρcόστου; που έρχονται από μονάδες εντατικ1jς 1jδη διασωληνωμένου; :ωι κατεσταλμένους ή ;τολυτραυματίες με βαρειέ; κρανιοεγκεφαλικές κακcδσεις που έχουν αντιμετωπισθεί ανάλογα στα εξωτερικά ιατρεία. Πάντως αν χρειαστεί να χορηγηθεί γενική αναισθησία στους εξεταστικού; χώρους, αυηj περιλαμβάνει φάρμακα (θειο;τεντάλη, λιδοκαίνη, μυοχαλαρωτικά) και τεχνικές που αρμόζουν σε νευροχειρουργικό άρρωστο. Το βάθος αναισθησίας εξαρτάται απιs το αν ο άρρωστος πρέ;τει να αναν1jψει μετά το τέλος τη; εξέτασης ή να οδηγηθεί σε κά;τοια μονάδα εντατικ1jς 1j στο χειρουργείο. Οι κακc!)ς αεριζόμενοι χώροι σε συνδυασμό με την έλειψη απαγωγέων αναισθητικών αερίων αναγκάζει τους περισσιsτερσυς αναισθησιολόγους να μη χρησιμοποιούν για τη διαηjρηση της αναισθησίας πτητικά αναισθητικά. Η ολική ενδοφλέβια χρησιμοποιείται αρκετά συχνά. Μια τεχνική ;τεριλαμβάνει αυτιsματο αερισμό με σύγχρονη χορήγηση λιδοκαίνης και θειοπεντάλης2 Σ' αυτήν την περί ;ττωση ο αυτόματος αερισμιsς επιβάλλει α;ταραίτητα την παρακολούθηση του ETco2. ΣΚΙΑΣτΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Στις ΗΠΑ ένα ποσοστιs 5-8% των συνολικcδν ακτινο- λογικcδν εξετάσεων που χρησιμοποιούν ενδοφλεβίως σκιαστικά ε;τι;τλέκονται από ανεπιθύμητες επιδράσεις. Από αυτές μόνο το 1/3 είναι σοβαρές και α;ταιτσύν άμεση αντιμετώπιση. Στην πλειοψηφία τους οι αντιδράσεις που χρ1jζουν αντιμετc!);τιση απαντούν ικανοποιητικά, αλλά υπάρχει και ένας αριθμός θανάτων (500/έτος). Η συχνιsτητα εμφάνισης εξαρτάται από το είδος της εξέτασης, τη μέθοδο χορ1jγηση; του σκιαοτικού, το ιστορικό αλλεργία;, τη διsση του χαι την ;ταρουσία καρδιοπάθεια( Οι σκιαστικοί παράγοντες προκύ;ττουν από συνδυασμό ιωδιούχων ανιόντων με διάφορα κατιόντα. Το ποσοστό των ιωδιούχων συστατικc()y κυμαίνεται απl'i (( και συν1jθω; συνδέεται με οργανικές ενc!ωεις (όπω; η μεθι ί.γί.ι κcψίνη). Η εμcι;άνιση συστηματιχc)η' υντιοράσεωv δεν crαίνετω να επηρεάζεται σημαντιχά από το είbο::: των κατιόντων (Να-", Gcι++, Mg++). Τα σκιcιστικcι μέσα είναι ι πέρτονα (συχνά έχουν ωσμωτικ1j ΠL'Κ\'6τητc(,ιιεΊ'αί.ί τερη απ mosιη/l) για να ε;τιη ο:cηττω ι ψηί.1j συίκέντρωση ιωδίου, με σκοπό την ικανοποιητικ1j ακτινο'(ραφικ1j απεικόνιση. Όταν ενεθοι'ν αυξάνουν την ωσμωτικ1j πυκνότητα του ορού κατά ι;/ι χαι μπορεί να προχαλέσουν αιμοδυναμικές μεταβολές, ό;τως ελαφρά υπόταση, αύξηση της χαρδιακjjς πλ1jρωσης, ελάττωση των συστηματικών αyγειακc()ν αντιστάσεων και τέλος ελάττωση της αιμοσφαιρίνης και αιματοκρίτη κατά 1 Ο- 15%. Εντός 10 min α;τό την ένεση συν1jθως επέρχεται εξισορριs;τηση με το εξωκυττάριο υγρό. Στη συνέχεια λόγω της αυξημένης οσμωτικότητας του ορού επέρχεται διούρηση που μπορεί σε μερικούς αρρώστους να ;τροκαλέσει υ;τοβολαιμία. ΑκιSμη η αυξημένη οσμωτική πυκνότητα του ορού μπορεί να προκαλέσει συρίκνωση χαι συγχόληση των ερυθρcόν αιμοσφαιρινc!ν, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει εκλυτικιs παράγοντα δρεπανοκυτταρικ1jς χρίση; στους ανάλογους ασθενείς. Επίσης τα σχιαστικά μέσα συνδεόμενα με πρωτείνες ανταγωνίζονται άλλα φάρμακα στις θέσεις σύνδεσης και μπορούν να ενισχύσουν τη δράση παραγόντων με υψηλ1j πρωτε"ίνικ1j δέσμευση (π.χ. βαρβιτουριχάy. Εκτός από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που οφείλονται στην αυξημένη ωσμωτιχ1j πυκνότητα υ;τάρχουν και οι ιδιοσυστατικές όπως ναυτία, τάση για εμετό και tlusing. Η ναυτία και ο έμετος μπορεί να εμφανιστούν στα δύο πρcδτα λε;ττά απιs την ένεση και προηγούνται στο 20% των αναφυλακτικών αντιδράσεων. Οι τελευταί-

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ IArPIKHΣ 153 ες οφείλονται στο ιcδδιο και χαρακτηρίζονται στην αρχή από κνίδωση, δυσφορία και άγχος, συμπτώματα μη ενδεικτικά της επιδείνωσης της κατάστασης του αρρcδστου. Η ελάττωση των αγγειακcδν αντιστάσεων μπορεί να προκαλέσει υπόταση, ταχυκαρδία και αρρυθμίες. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι πρώιμα σημεία σκιαστικιiς τοξικότητας σε ποσοστ % των θανατηφ6ρων αντιδράσεων. Η σοβαρ6τερη επιπλοκ1ί είναι το αναφυλακτικ6 sl1ock. Βρογχ6σπασμος και απ6φραξη των αεροφόρων οδcίjν απ6 οίδημα του φάρυγγα και της γλcδσσας μπορούν να συμβούν σε ένα λεπτ6 α:τ6 την ένεση. Σε ποσοστ6 20% των θανατηφ6ρων επι:τλοχcδν στα σχιαστικά Ιl αναπνευστικ1ί δυσχέρεια είναι το :τριγηο σύμπτωμα4 Τα σκιαστικά μέσα διcαερνούν τον ωματοεγχεcμιλιχ6 φραγμ6 με δοσοεξαρτcδμενο τρόπο χω :τρο;ωλοι'ν σπασμούς. Η ενδοκοιλιακ1ί εντό:τισ1j τοι ; είνω 1 OOU crορι::; πιο θανατηφόρα της ενδοφλέβια;. Υ:τάρzοι ν :τcιρ(l','οντες όπως το diatrizoate soclium :του η :ταροι σίυ τοι : στο ΕΝΥ είναι ιδιαίτερα ε:τιβλαβ1jς. Τα ενδοφί.έj)ια σκιαστικά προκαλούν σπασμούς σε :τοσοστό 0,01 Γ[. αλλά το ποσοστό αυτ6 είναι :τολύ υψηλότερο σε αρρcι) στους με εγκεφαλικές μεταστάσεις 1j '(λοω)ματα (6-19% ), σε ασθενείς με ιστοριχ6 σ:τασμcδν και σε ασθενείς κάτω απ6 αντινεοπλασματικ1j θερcαεία. Η χοριjγηση βενζοδιαζεπινών μπορεί να περιορίσει την εμφcινιση σπασμο)ν σε ποσοστό 2-4 ι;/ι Ό Υπαραχνοειδ1iς έγχυση μη ιονιχc(jν ι δατοδιυί.ι τcι)ν σκιαστικών όπως η μετριζαμίδη :τροκαλεί :τονοκέψιί.ο. ναυτία, έμετο, μηνιγγιτισμό και σπασμούς. Οι αί.λαγ't'; στο EEG διαρκούν ώρες. Συν1Ίθως ο αναισθησιολ6γος καλείται ν' αντιμετω;τίσει εκδηλcδσεις υπ6τασης, βρογχοσπάσμου, αναφυλακτικές αντιδράσεις και σπασμούς με φcιρμακα και μέτρα γνωστά στην ευρύτερη ιατρικ1j. Αυτά είναι η παύση της έγχυσης του σκιαστικού, η οξυγόνωση του αρρcίjστου, η χορ1jγηση υγρcίjv (αντιμετώπιση της μεγάλης από αγγειοδιαστολιi υπ6τασης), η χορήγηση επινεφρίνης, αντιισταμινικών, κορτικοστεροειδcίjν, η αντιμεπδπιση των σπασμών με βαθειά καταστολή και η αντιμετcίjπιση του βρογχοσπάσμου με αμινοφυλλίνη (5-7 mg(κg σε 20 min και στη συνέχεια 0,6-0,9 mg!kgίh) και β2 αγωνιστές. Παράγοντες χαμηλής ωμωτικής πυκνότητας 2'3 Αν και πιο ακριβοί γίνονται καλλίτερα ανεκτοί και πλεονεκτούν έναντι των συμβατικcίjν σκιαστικών. Πρό- κειται για μη ιονικά (μη ιονιζόμενα) αμίδια ιδιαίτερα χρ1jσιμα σε αγγειογραφίες και μυελογραφίες. Συγκριτικά με τους :ταλαιότερους υδατοδιαλυτούς σκιαστικούς παράγοντες (μετριζαμίδη) οι νέοι υδατοδιαλυτοί (iopamidol), προκαλούν σε μικρότερο ποσοστ6 π6νο, ναυτία, έμετο 1j κεφαλαλγία, όταν χορηγούνται ενδαγγειακcι, καθώς και πιο ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες όταν χορηγούνται υπαραχνοειδώς'ό Σημειώνεται ότι οι αντιδράσεις από τα σκιαστικά είναι μεγαλύτερης έκτασης και πιο άμεσες όταν η έγχυση γίνεται σε αρτηρία, α:τό ότι στον υπαραχνοειδ1j χώρο (μυελογραφία: ρυθμός έγχυσης Scc κάθε 30 sec) ή σε φλεβικ6 στέλεχος ( αξονι ΚΙj τομογραφία: ρυθμός έγχυσης 50 cc σε 30 sec). ΑΞΟ ΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (Cτ)9 Η CT ι :τολογίζει την εξασθένηση της πυκνότητας χαι τη; ισχύος των aχτίνων Χ στην πορεία καθέτων τμηματικcγηι λε:τηδν τομcδν του εξεταζομένου ιστού. Η 6λη διαδικασία πραγματοποιείται με την ταυτ6χρονη περιστροφ1j ','ι'ρω α;τό τον άρρωστο εν6ς σωλψια ακτίνων Χ και εν6ς ανιχνευτιχού συσηjματος, διατεταγμένων από γωνία 180. Ε:τι;τρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις αγγειακέ; δομές καθcγjς χαι διάφορες παθολογικές καταστάσεις :του διακ6:ττουν τον αιματοεγκεφαλικ6 φραγμ6 (ΒΒΒ). μπορούν ν' αποκτηθούν με την ενδοφλέβια ένεση ιωδιοι'χου συστατικού. Κάτω από φυσιολογικές σι νθ1jκε; αι τά τα λι:τοδιαλυτά ιωδιούχα σκιαστικά αποj)cιί.ί.οντω από τον εγκέφαλο μέσω του ΒΒΒ, με αποτέλεσμα η :τυκνότητα των φυσιολογικcίjν ιστc(jν να μη :ταροι σιά ει αξιοσημείωτη αύξηση. Σε περίπτωση όμως :του έχει βλάβη ο ΒΒΒ, η :τυκν6τητα αυτόν των ιστόjν αι ξάνει σημαντιχά, :τρά'(μα το ο:τοίο κάνει δυναηi την ανίχνευση :ταθο/.ογιιω'j\' καταστ(ισεων οι οποίες με διαφορετικές συνθ1ίκε; είναι α;ταραηjρητες. Με την CT επιτυγχάνεται: 1) Μεγαλύτερη ευαισθησία ανίχνευσης της ακτινο ολίας, πράγμα που κάνει πιο αποτελεσματιχ1j τη χρ1jση των ακτίνων Χ και κατεβάζει τη δ6ση της ακτινοβολία;. 2) Ευχέρεια διάκρισης μεταξύ ιστcδν με :ταρόμοια πυχνότητα. 3) Κατάργηση των προβλημάτων από υπερκείμενου; ιστού;. 4) Κατάργηση των επεμβατικcδν τεχνικών (πνευμονοεγκεφαλογραφία). Το σημαντικ6τερο πρ6βλημα με τους αρρώστους στον αξονικ6 τομογράφο είναι η ανάγκη για πλήρη ακινησία και συνεργασία. Ένας τομογράφος συν1ίθως παράγει δύο διαφάνειες κάθε 4 λεπτά και μια πλ1ίρης εξέταση

5 154 (αποτελούμενη συνήθως από 8 διαφάνειες) θέλει περίπου 16 λεπτά. Καινούργιοι τομογράφοι παίρνουν μια το ηί κάθε 2 sec ή λιγότερο, γεγονός που ελαττώνει τον χρόνο καταστολ1ίς σε μη συνεργάσιμους αρρώστους. Το 1/3 μέχρι το 1/4 των παιδιών στον αξονικό θέλουν MAC ή γενική αναισθησία και το 17 % των ενηλίκων που παίρνουν αναισθησία είναι άρρωστοι με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όπου ο κίνδυνος της εισρόφησης είναι πολύ μεγάλο ξ Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να φορά μολυβδένια ποδιά και να βρίσκεται πίσω από προστατευτικό '(υάλινο διαχωριστικό, γιατί η ακτινοβολία που απέμπεται είναι 1-2 mrad/h. Στο περιβάλλον του αξονικού επικρατεί συνήθως χαμηλή θερμοκρασία για την ακεραιότητα του ηλεκτρονικού συστήματος. Έτσι στα μικρά παιδιά απαιτείται συνεχής μέτρηση της θερμοκρασίας. Υποθερμία συμβαίνει στο 40% των παιδιcόν κάτω από 12 μηνcόν. Παιδιά με σοβαρό υδροκέφαλο παρουσιάζουν προβλί1ματα σταθεροποίησης του κεφαλιού και απεικόνισης του οπίσθιου βόθρου. Προβλ1Ίματα προκύπτουν και στους ενήλικες όταν χρειάζεται η απεικόνιση αυτής περιοχής, γιατί η υπερβολική κάμψη του κεφαλιού δημιουρ'(εί δυσφορία στον ξύπνιο άρρωστο, κάμψη του τραχειοσωλήνα στο διασωληνωμένο ή υπερβολικ1ί συμπίεση του στελέχους όταν υπάρχει ένας ευμεγέθης υποσκηνίδιος όγκος. Η χρήση ενδοφλεβίως υπερτόνου ιωδιούχου σκιαστικού για την ανίχνευση της διάσπασης του ΒΒΒ όπως σε έμφρακτα, νεοπλάσματα ή aποστήματα δημιουργεί επί πλέον προβλήματα αλλεργίας 1l υπερβολαιμίας που περιγράφτηκαν παραπάνω. ΜΑΓΝΗτΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ α) Βασικές αρχές J.ιο.ιι Η μαγνητικ1ί τομογραφική επεικόνιση (MRI) μπορεί να οριστεί σαν η διαδικασία διέγερσης ενός (ιστικού) δείγματος με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία ακολουθείται από ανίχνευση ενός εκλυόμενου ηλεκτρομαγνητικού σήματος. Το Tesla (τ) είναι μονάδα μέτρησης της ισχύος ενός μαγνητικού πεδίου [Π= Gauss (G)). Η ισχύς του γήινου μαγνητικού πεδίου είναι 5χ10 'τ. Ο μαγνήτης που χρησιμοποιείται για την MRI είναι ένας υπεραγωγός υγρού αζώτου που ψυχόμενος στους 4"C παράγει ένα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ!ΑΤΡ!ΚΗΣ μαγνητικό πεδίο ισχύος 0, 15-2.Οτ. Άτομα με περιττό αριθμό προτωνίων ή νετρονίων στον πυρήνα τους εμφανίζουν σαφές ηλεκτρικό φορτίο και ενδογενείς μαγνητικές ιδιότητες, εξαιτίας των οποίων ένα στατικό εξωτερικό πεδίο επιφέρει τον ευθειασμό τους (των ατόμων) παράλληλα 1l aντιπαράλληλα προς αυτό. Αν στη συνέχεια εφαρμοστούν ώσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ο προσανατολισμός των ατόμων επηρρεάζεται προσωρινά. Με τη διακοπ1i των ηλεκτρομαγνητικών ώσεων οι πυρήνες επανέρχονται στην αρχι Κ1l διάταξη που είχαν εξαιτίας του εξω'(ενούς στατικού μαγνητικού πεδίου. Η επάνοδο; των πυρ1iνων στον αρχικό προσανατολισμό, "χάλαση", συνοδεύεται από απελευθέρωση ενέργειας η οποία χρησιμοποιείται για τη μαγνητιz1i τομογραφιχ11 α:-τειzόνιση. Τα άτομα υδρογόνου είναι τα zατ' εξοχ1iν μελετούμενα εξαιτίας της άφθονης παρουσίας τους στους ιστούς σαν κινητό νερό 1i σαν ακίνητα τριγλυκερίδια. Λόγω των διαφορών στο χημικό περιβάλλον, το μέγεθος επαναφοράς στον αρχικό προσανατολισμό (χάλαση) ποικίλει στους διάφορους σωματικούς ιστούς και επιτρέπει τη διαφοροποίηση των σωματικών δομών. Επειδή η ανάπτυξη του μαγνητικού πεδίου είναι χρονοβόρα και απαιτεί χρονικό διάστημα h η αδρανοποίηση του μαγνήτη γίνεται μόνο σε επείγουσες καταστάσεις. β) Κλινικές εφαρμογές 111 Η μαγνητική τομογραφία υπερέχει της αξονικ1iς γιατί οι δομές της κρανιακ1iς κοιλότητας και της ΣΣ έχουν σαφέστερη απεικόνιση. Σαν διαγνωστικό εργαλείο η μέθοδος ιιϊορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη ενδοκρανιακών βλαβών καθώς και σαν οδηγός στερεοταξίας σε ενδοκρανιακές επεμβάσεις. Ακόμη με την μαγνητικ1i τομογραφία η απεικόνιση είναι πολυεπίπεδη και τρισδιάστατη. Η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι απούσα και οι ενδοαγγειακές αιϊεικονίσεις δεν χρειάζονται σκιαστικό. Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι το σχετικά μακρύ χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απεικόνιση (συνολικός χρόνος εξέτασης συν1iθως 1,5 h). Τα πιθανά σφάλματα που δημιουργεί η ροή του ΕΝΥ. Το κλειστοφοβικό αίσθημα που έχουν οι ασθενείς εξαιτίας της εισαγωγής τους στον περιορισμένο χώρο του μαγνήτη. Το γεγονός ότι παχύσαρκοι άρρωστοι δεν μπορούν να εξεταστούν λόγω αδυναμίας εισόδου τους στο μαγνήτη. Η περιορισμένη δυνατότητα ανίχνευσης επασβεστώσε-

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 155 ων σε όγκους και παθολογικών μεταβολών στον οστικό φλοιό. Τα σημαντικότερα προβλήματα όμως της MRI έχουν σχέση με μαγνητικά πεδία και είναι: - Εμφυτευμένα αντικείμενα: Ασθενείς με τεχνητό βηματοδότη θα πρέπει να αποκλείονται από τη συγκεκριμένη εξέταση λόγω αδρανοποίησης ή ακατάλληλης λειτουργίας του. Επειδή ο βαθμός ίνωσης στο ΚΝΣ είναι περιορισμένος διάφορα clips (συνδετικά) που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση ανευρυσμάτων μπορεί ν' αποσπαστούν ενδοκρανιακά με ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες. Η θέρμανση των σιδηρομαγνητικcον προσθετικcον υλικών δεν παρουσιάζει προβλ1ίματα. Μια ασυνήθιστη οφθαλμολογικ1ί επιπλοχ11 είναι η ανάπτυξη αμφιβληστροειδικής αιμορραγίας εξαιτίας της τυχαίας παρουσίας ενδοφθαλμίων μεταλλιχών αντιχειμένων. Αλλά προσθετικά υλικά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται σε ΩΡ Λ επεμβάσεις π. χ. στον κοχλία, αν και συνήθως αυτά αποτελούνται από ανοξείδωτο ατσάλι που δεν παρουσιάζουν προβλήματα. Κατά τα τελευταία χρόνια οι καρδιακές βαλβίδες που χρησιμοποιούνται δεν είναι μεταλλικές με αποτέλεσμα να μην έχουμε προβλήματα εξαιτίας της θέρμανσή τους και της ανάπτυξης μεταβολών στη ρο1i του αίματος. Τατουάζ που γίνοντα με μεταλλικές βαφές μπορεί να προκαλέσουν δερματικό ερεθισμό. Ορισμένα καλλυντικά (make up) μπορούν να προχαλέσουν σφάλματα ή οφθαλμικό ερεθισμό. Για την πρόληψη ή την διαπίστωση των παραπάνω προβλημάτων η είσοδος και η έξοδος των αρρώστων στο μαγνητικό πεδίο θα πρέπει να γίνεται αργά χαι να υπάρχει ετοιμότητα γρήγορης αντιμετώπισης εδεχόμενης επιπλοκής. - Κινητά αντικείμενα: Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα διάφορα monitors και διάφορα ατομικά αντικείμενα σιδηρομαγνητικής φύσης π.χ. στυλό διαρκείας, βελόνες ψαλίδια, αγκράφες κ.λ.π. Προτείνεται η ύπαρξη στο δάπεδο του χώρου εξέτασης μιας γραμμής προκειμένου να προειδοποιείται το προσωπικό για τους σχετικούς κινδύνους από τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Η χρήση εργαλείων από βηρύλιο είναι χρήσιμη. Θα πρέπει όμως να ακολουθεί προσεκτικό πλύσιμο των χεριών γιατί η μεταλλική σκόνη του βηρυλίου είναι πνευμονοτοξική. Στα ασφαλή μέταλλα περιλαμβάνονται το νικέλιο, ανοξείδωτο ατσάλι, μεταλλικά κράματα, ταντάλιο και τιτάνιο. Η διαπίστωση σιδηρομαγνητικών αντικειμένων μπορεί να γίνει με την εγκατάσταση ενός δοκιμαστικού μαγνήτη έξω από το χώρο της εξέτασης. - Θόρυβος: Προκύπτει από τις δονήσεις των καλωδιcοσεων εξαιτίας της δημιουργίας ηλεκτρικών ρευμάτων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τελικά παρεμποδίζεται η επικοινωνία και η εκτίμηση της καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας με τον συνήθη εξοπλισμό των οισοφάγειων και προκάρδιων στηθοσκοπίων. Έχουν χρησιμοποιηθεί ωτικά βύσματα στους παιδιατριχούς ασθενείς και αχουστικά στους εν1ίλικες. Τα επίπεδα του θορύβου είναι τη; τάξη; 95 DB σ' ένα μαγνητικό πεδίο 1,sτ. Η επιτρεπηί έχ,θεση στις συνθιiχες αυτέ; είναι 2h ημερ1ίσια. - Θέρμανση: Αν και δεν έχουν αναφερθεί σημεία θέρμανσης του σωματικου πυρήνα με την MRI, η ανάπτυξη θερμότητας αποτελεί ένα δυνητικό πρόβλημα, αλλά σε πεδία ισχύος άνω των Π. - Επαγγελματική έκθεση: Η MRI δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία και έτσι δεν υπάρχουν αναφορές βλάβης από την ιστική επαφή με τα μαγνητικά πεδία. Αν και δεν αναφέρονται ογκολογικές ή γεννετικές επιδράσεις συνιστάται προσοχή κατά την κύηση και μάλιστα στο πρώτο τρίμηνο. Η FDA δεν έχει καθορίσει όρια συνολικ1ίς MRI έχθεσης. Υπάρχουν όρια τοπικ1ίς έχ,θεση; όπως: Ισχύ; στατικού μαγνητικού πεδίου::::; 2τ. -Παρεμβολή στη λειτουργία συσκευών monitoring12: Η επίδραση του μαγνητικού πεδίου στις δέσμες των ηλεκτρονίων προχ,αλεί παραμόρφωση και μετατόπιση των ειχ,όνων στις οθόνες monitors. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη επιλογ1iς θέσεων στις οποίες η παραμόρφωση είναι η ελάχιστη. Τα περισσότερα ΗΚ γραφικά σφάλματα δεν vιορούν να περιοριστούν και οι χρησιμοποιούμενες συσκευές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα συστήματα εξουδετέρωσης των σφαλμάτων (φίλτρα). Ακόμη οι συσκευές monitoring μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του τομογράφου. Οι συνδέσεις με τον ασθενή μπορούν να λειτουργήσουν

7 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ σαν δέκτες ηλετρομαγνητικών σημάτων και να επηρεάσουν την απεικόνιση. Το ίδιο ισχύει και με τα μαγνητικά πεδία που προέρχονται από τα ηλεκτρονικά μέρη των συσκευιδν. γ) Monitors και εξοπλισμός11'12 - Ηλεκτροκαρδιογραφία: Monitors που δουλεύουν σε χαμηλής έντασης μαγνητικό πεδίο δεν δουλεύουν σε ισχυρά μαγνητικά πεδία. Η τάση που αναπτύσσεται στα ηλεκτρόδια μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα ή ηλεκτρικό shock στον άρρωστο. Για να ελαττcδσουμε την αντίσταση μεταξύ ηλεκτροδίων - δέρματος απαιτείται πολύ καλός καθαρισμός και ξύρισμα του δέρματος ( αντίσταση ohms )12 Οι καλλίτερες θέσεις των ηλεκτροδίων, που μεγιστοποιείται το QRS και ελαχιστο;τ:οιούνται τα παράσιτα είναι οι ν 5 και ν 6 Μη σιδηρομαγνηω cί aυτοκόλλητα ηλεκτρόδια δεν πρωωλούν :ταρεμ ολέ; στον μαγνητικό τομογράφο. Τα καλcόδια :τρέ:τει να είναι από γραφίτη και χαλκό με ;τ:λαστικ1j ε;τ:ικάλυψη για τον ίδιο λόγο. Τα χρησιμοποιούμενα φίλτρα για την ελάττωση των παρασίτων πρέπει να είναι 7-10 Hz. Οι καινούργιοι μαγνητικοί τομογράφοι έχουν ενσωματωμένα ECG monitors. Έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στο κύμα Τ σε μαγνητικά πεδία μεγαλύτερα των 0,3 Τ, πιθανώς λόγω των αλλαγcόν της τοπικής αιματικής ρο1ίς η οποία είναι κάθετος στο μαγνητικό πεδίο, χωρίς όμως καμμιά επίπτωση στον άρρωστο. - Σφυγμική οξυμετρία - περιφερική αιμάτωση: Μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των οξυμέτρων λόγω ηλεκτρονικής παρενόχλησης από το μαγνητικό πεδίο. Τα περισσότερα οξύμετρα βρίσκονται σε απόσταση 2m και περισσότερο από το μαγνψη για λιγότερες παρεμβολές. Ο ακροδέκτης (μανταλάκι) μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στο δάκτυλο εξαιτίας της ανάπτυξης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην αγκύλη του σύρματος που βρίσκεται μέσα στον ακροδέκτη. Με τη βοήθεια Doppler μπορούμε να παρακολουθούμε με ακουστικά τη ρο1ί του αίματος στην κερκιδική αρτηρία, στο λοβό του ώτος, τα χείλη κ.λ.π. Δύσχρηστα είναι εξαιτίας του θορύβου στο χώρο του μαγνήτη. - Αρτηριακή πίεση: Η μέθοδος της ταλαντωσιμετρίας είναι αξιόπιστη στ;ο χώρο του μαγνήτη και δεν επηρεάζεται από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μόνο που η συσκευ1ί πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερα από το μαγνητικό πεδίο και να συνδέεται με τον άρρωστ;ο με μακρείς σωλήνες. - Μηχανήματα αναισθησίας: Οι σχετικές προϋποθέσεις αφορύν 1) την απουσία κινδύνων για τον άρρωστο, 2) την κατάλληλη λειτουργία των μηχανημάτων στην περιοχή του μαγνήτη, 3) την απουσία επιδράσεων στην MRI απεικόνιση. Μερικά απ' αυτά είναι καθηλωμένα στον τοίχο και άλλα έχουν τροποποιηθεί με την αφαίρεση των ηλεκτρομαγνητικcίjν εξαρτημάτων τους. Σαν παράδειγμα αναφέρεται η αντικατάσταση των σιδηρομαγνητικc!)ν κυλίνδρων από κυλίνδρους αλουμινίου. Ακόμη υπάρχουν ειδικά κατασκευασμένοι αναπνευστήρες ευμβατοί με την MRI. Απ' αυτούς ο Siemens - Elemιι 900 C έχει ;τ:ροίi;τ:όθεση η βαλβίδα για εφαρμογή ΡΕΕΡ, :τοι είναι σωληνοειδούς τύ;τ:ου, να βρίσκεται τουλάχιστον J.2 ω μακρι ά τη; τρύπας του μαγνητικού πεδίου (ισχύ ο; J.5τ). Η χρ1jση ενός μακρού συστήματος λ1ιιpleson D :ταρέχει καλ1ί οξυγόνωση και αερισμό. Είναι ελαq::ρύ, εύχρηστο, φορητό και προσφέρει δυνατότητα α:ττικ1jς ατίμησης του αερισμού και της βατότητας των αεροφόρων οδcόν του αρρcόστου1ό Ακόμη είναι χρήσιμο και κατά την μεταφορά των αρρώστων μέσα στο χιίjρο της εξέτασης, μετά την εισαγωγ1ί στην αναισθησία, με τη βοήθεια ενός μηχανήματος με σιδηρομαγνητικά εξαρτήματα. Το Ο2 μπορεί να προέρχεται από πλαστ;ικά κάνιστ:ρα στ;α οποία βρίσκεται σε υγρ1ί κατάσταση. - Αναλυτές αναπνευστικών αερίων: Οι συσκευές αυτές που εξασφαλίζουν την εκτίμηση του αερισμού και που θα πρέπει να συνδέονται μέσω πλαστικών σωλήνων με τον άρρωστο, είναι οι αναλυτές οξυγόνου, οι υπέρυθροι αναλυτές τελοεκπνευστικού co 2 και τα ειδικά συστήματα ανίχνευσης των κινιίσεων του θωρακικού τοιχώματος. Ακόμη είναι δυναηί η ινοπτική παρακολούθηση των αναπνευστικc!ν κινήσεων με τη βοήθεια οισοφαγείων, ενδοπεριτονα ίκc!ν 1l ενδοβρογχικών ηλεκτροδίων. - Αντλίες IV έγχυσης: Μπορούν να καταστούν ανενεργείς μέσα στ;ο μαγνητικό πεδίο. Οι μπαταρίες πρέπει να είναι λιθίου αν και η διάρκεια ζcωίς τους είναι μικρότερη. - Ειδικός εξοπλισμός: Πλαστικά προκάρδια και οισοφάγεια στηθοσκόπια μπορεί να μην είναι αποδεκτά γιατί τα παρεχόμενα ακουστ;ικά σήματα επικαλύπτονται από το θόρυβο. Τα χρησιμοποιούμενα πλαστικά λαρυγγοσκόπια έχουν πρόβλημα με τη λειτουργία των μπαταριών.

8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 157 Έτσι υπάρχουν τροποποιημένα συσηίματα που λειτουργούν άμεσα συνδεδεμένα με πηγή SV από τον MRI. δ) Προβλήματα σχετικά με τον άρρωστο -Πρόσβαση στον άρρωστο: Η απόσταση από τον αναισθησιολόγο δημιουργεί προβλήματα με τον έλεγχο των αεροφόρων οδών, την πρόσβαση των ενδοφλέβιων οδόν, την άμεση όραση και την εφαρμογή διαφόρων συστημάτων monitoring. Λόγω της απόστασης χρειάζονται σημαντικές προεκτάσεις των ενδοφλεβικόν οδcόν, γεγονός που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα, στον παιδιατρικό πληθυσμό την χορήγηση αυξημένων όγκων υγρcδν. - Η υποθερμία: Η αποφυγή της είναι ιδιαίτερα σημαντική στα παιδιά. Η ρο1ί του αέρα δια της κοιλότητας του μαγνητικού τομογράφου αυξάνει τον κίνδυνο υποθερμίας. Μέτρα περιορισμού των απωλειών είναι η θέρμανση των χορηγούμενων υγρών, η χρησιμοποίηση θερμαινόμενων καλυμμάτων και η ύγρανση των αεροφόρων οδών. Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας προστίθεται στο βασικό monitoring, με θερμόμετρα στο ορθό 1l με σιδηρομαγνητικές ταινίες θερμομέτρησης. ε) Αναισθητικές Τεχνικές Εφαρμόζεται και εδώ η MAC και η γενικ1ί αναισθησία, που γίνεται σε βοηθητικό χόjρt1 του μαγνητικού τομογράφου έξω από την περιοχή του μαγνητικού πεδίου. Στη συνέχεια ο ασθενής μεταφέρεται στο χώρο της εξέτασης. Για τους ενήλικες έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές στις οποίες περιλαμβάνονται η χρήση λαρυγγικής μάσκας, τrν Α με μηχανικό αερισμό ή αυτόματη αναπνοή. Η ρινοτραχειρική διασωλήνωση προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια των αεροφόρων οδών εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του αρρώστου. Στα παιδιά αφού γίνει η εισαγωγ1i σε βοηθητικό χώρο ακολουθεί αερισμός με το χέρι για ηλικίες κάτω των τριcίjν ετόjν. Άλλοι περιγράφουν την προνάρκωση με per os διαζεπάμη, εισαγωγή με εισπνεόμενους παράγοντες, εγκατάσταση ενδοφλέβιας οδού και διασωλήνωση. Η διατήρηση γίνεται με τμηματικές δόσεις θειοπεντάλης και αερισμό με Ο 2 100% με κύκλωμα Mapleson D 14 Η χορήγηση προποφόλης για καταστολ1ί στα παιδιά στο χώρο του μαγνήτη, αποτελεί μια εύκολη τεχνικ1ί": Χορ11- γηση προποφόλης 1-2 mg!kg μετά την έγχυση ατροπίνης και λιδοκα'ϊνης. Στη συνέχεια τιτλοποίηση της στάγδην IV έγχυσης όjστε να υπάρχει καταστολ1ί χωρίς άπνοια. Αν ο ασθενής κινηθεί χορ1iγηση bolus δόσης 1 mg!κg. Συμτcερασματικά τα προβλήματα παρακολούθησης των ασθενών που υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία είναι πολύπλοκα. Η χρήση εξειδικευμένων οργάνων δυνητικά λειτουργικών για ένα συγκεκριμένο τύπο μαγνητικού τομογράφου, θα πρέπει να συνεξετάζεται με την ισχύ του μαγνητικού πεδίου, τον κατασκευασηί καθόjς και με τον ειδικό ηλεκτρονικό σχεδιασμό άλλων συστημάτων που χρησιμοποιούνται συγχρ6νως. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Οι ενδείξεις για την εφαρμογ1i αυτής της μεθόδου είναι η ύπαρξη αγγειοπαθειcίjν, αρτηριφλεβικcδν δυσμορφιών και ανευρυσμάτων με 1l χωρίς υπαραχνοειδή αιμορραγία. Συνήθως γίνεται με καθετηριασμ6 της μηριαίας αρτηρίας και στη συνέχεια των τραχηλικών αγγείων. Σε ασθενείς με σοβαρή αθηρωμάτωση των αορτολαγονιcδν αγγείων, προτιμάται ο απ' ευθείας καθετηριασμός των αυχενικών, βραχιονίου, καρωτίδας Ιl σπονδυλικόjν αρτηριών. Τα πλεονεκτήματα του καθετηριασμού της μηριαίας έναντι των άλλων αρτηριών είναι: 1) Η απεικόνιση με ακτινοσκοπικό έλεγχο όλων των αγγείων με μια μ6νο τρώm1 αγγείου, 2) Ο ασθεν1iς τοποθετείται σε πιο άνετη θέm1 6ταν καθετηριάζεται η μηριαία παρά η καρωτίδα, 3) Το υλικό των αγγειακcδν βλαβών των αγγείων του λαιμού και της κεφαλ1iς μπορεί να εμβολιστεί πιο εύκολα 6ταν καθετηριάζονται επιλεκτικά τα αγγεία αυτά. Η αγγειογραφία των σπονδυλικόjν εφαρμόζεται κυρίως για τη διάγνωση αρτηριοφλεβικόjν δυσμορφιών της ΣΣ, αγγειοβριθόjν νεοπλασμάτων πρωτοπαθcδν 1l μεταστατικών και για την ανίχνευση της αρη1ρίας του Adamkiewicz. Η ψηφιακή αγγειογραφία (DSA) δίνει τ' αποτελέσματα σε ψηφιακ1i μορφ1ί και το 6λο σύστημα είναι πιο ευαίσθητο από την απεικόνιση στα συμβατικά films των ακτίνων Χ. Μπορεί να γίνει με την γνωσηi ενδοαρτηριακ1i έγχυση σκιαστικού ή ενδοφλέβια. Η δεύτερη γίνεται απ6 μια κεντρική φλέβα ή μετά κα0ετηριασμ6 του δεξιού κόλπου (IV- DSA). Μειονέκτημα τη; μεθόδου είναι η έγχυση μεγάλης ποσ6τητας σκιαστικού το οποίο με τις κινήσεις του αρρcδστου περνά μέσω την πνευμονικ1iς κυκλοφορίας στο αρτηριακό σκέλος, ενώ πλεονέκτημα είναι η αποφυγ1i προόjθησης εμβόλων που γίνεται με τον ενδαρτηριακό καθεηiρα. Οι επιπλοκές της αγγειογραφίας αφορούν την προcόθηση αθηρωματωδο)ν πλακc!jν από τα τοιχώματα των αγγεί-

9 158 ων, εμβολή με αέρα από τον καθετήρα και αρτηριακό σπασμό. Αναφέρεται παροδικ1j νευρολογική επιδείνωση των συμπτωμάτων, αιμάτωμα μετά από απ' ευθείας τρώση της καρωτίδας, που μ;ίορεί να οδηγήσει σε απόφραξη των ανωτέρων αναπνευστικών οδών και παροδικά έντονο πόνο πίσω αι-τό τον οφθαλμό μετά την έγχυση του σκιαστικού. Κατά την έγχυση του σκιαστικού παρατηρείται επίσης πτώση της aρτηριακής πίεσης πιθανώς σαν απάντηση των τασεϋποδοχέων. Η υπόταση, η οποία γίνεται μεγαλύτερη όταν συνυπάρχει υπαραχνοειδής αιμορραγία, ανατάσσεται με τη χορήγηση υγρών. Τα αγγειοσυσπαστικά αποφεύγονται στην αγγειογραφία της ΣΣ γιατί επιδεινώνουν τις υπάρχουσες βλάβες. Η υπόταση συνδυάζεται πολλές φορές με βραδυκαρδία που ανατάσσεται με χορήγηση ατροπίνη;. Η ενδαρτηριακ1j έγχυση σκιαστικού ι-τορεί να προκαλέσει αρρυθμίες, παραμένουσα κοιλιακ1j συστολ1j, κομβικό ρυθμό και παρωδική ασυστολία. Όταν δίνεται ενδοφλέβια (IV - DSA) προκαλεί άμεσες νεκρωτικές βλάβες που έχουν cτ;::έm1 με υποξικές διαταραχές στα μικρά αγγεία. Το συνολικό ποσοστό επιπλοκcδν στις εγκεφαλικές αγγειογραφίες ανέρχεται σε 8-12 %. Οι υπόλοιπες επιπλοκές αφορούν ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ αποκλειστικά τις αντιδράσεις από τα σκιαστικά μέσα και αναφέρονται στην αρχή του κεφαλαίου. Συν1jθως η εξέταση γίνεται με τοπική αναισθησία και καταστολή προκειμένοιυ να διατηρηθεί το επίπεδο συνείδησης και να είναι δυνατή η νευρολογικ1j εκτίμηση κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Γενικ1j αναισθησία μπορεί να χρειαστεί σε μη συνεργάσιμους αρρώστους καθώς και σ' εκείνους που απαιτείται προστασία των αεροφόρων οδών. Σε αρρώστους που επιβαρύνονται από ενδοκράνια υπέρταση απαιτείται σχολαστικός έλεγχος της PaC0 2, της αρτρηριακής πίεσης, επαρκές βάθος αναισθησίας και κατάλληλη τοποθέτηση της κεφαλής ώστε να αιιοφεύγεται η αύξηση της ΚΦΠ και της ICP. Μετά την διασωλ1jνωση ο υπεραερισμός μπορεί να βελτιώσει την ποιόη1τα των cιιοτελεσμάτων τη; αγγειογραφίας γιατί η αναπτυσσόμενη εγκεφαλικ1j αγγειοσύσπαση και η επιβράδυνση της εγκεφαλικ1jς κυκλοφορίας περιορίζουν την απομάκρυνση του σκιαστικού και αυξάνουν την σt γκέντρωσίj της. Ακόμη τα παθολογικά αγγεία ενός εγκεφαλικού όγκου φαίνονται πιο καθαρά γιατί ο υπεραερισμός, σε αντίθεση με τα φυσιολογικά αγγεία δεν τα επηρρεάζει. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο αναισθησιολόγος παίζει έναν ανεκτίμητο ρόλο στην υποσηjριξη του μη συνεργάσιμου νευροχειροι ργικού αρρό)στου. Οι διαγνωστιχές εξετάσει;, επεμβατικές ή μη, αποβαίνουν επιτυχείς χάρι; στην παρέμβασ1j του. Υπάρχει ένα ποσοστό αρρώστων με αλλεργικέ; αντιδράσεις στα σκιστικά μέσα, που η άριστη ιατρικ1j φροντίδα τους εξαρτάται από την παρουσία του. Δεν υπάρχει πιο άσχημη εμπειρία για τον αναισθησιολόγο από τις aνήσυχες φωνές ενός μη συνεργάσιμου ασθεν1j. Σε χώρο με διαφορετικές συνθήκες από εκείνες του χειρουργείου, παρακολουθεί τα ζωτικά σημεία, ελέγχει την αναπνευστικ1j χαταστολ1j, χορηγεί και τιτλοποιεί τα αναισθητικά φάρμακα και αντιμετωπίζει τις πιθανές ε:τι:τ/.οκέ; από την εφαρμογ1j της εξεταστικ1jς μεθόδου. Η στεν1j συνεργασία του με τον νευροακτινολόγο εξαασφαλίζει τι; καλλίτερε; διαγνωστικές πληροφορίες και τη σωσηj :τροφι'λαξ1j του από τις βλαπτικές επιδράσει; τη; ακτινοβολία;. Μελλοντικά πιστεύουμε ότι οι σι νεχεί; εξελίξει; στα διαθέσιμα αναισθησιολογικά φάρμακα, στην σχετικ1j τεχνολογία και στις μεθόδους monitoring θα διευκολύνουν την ασφαλ1j χορ1jγηση αναισθησία; σε χcδρου; εκτός χειρουργείου.

10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 159 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Eichhorn JH, Cooper JB, Cullen DJ: Anesthesia practice standaγds at Harvard: a review J Clin Anesth 1988, 1:55 2. Daitch J.S, Lantos G. Anesthesia for Neuωradiology in Clinical Anesthesia in Neuωsurgery by Fωst Ε.Α, 2nd eds, New ΥοΓk Kornblith Μ.Ρ. 1991, Messick J.M, Mackenzie R.A, Southern Ρ. Anesthesia at Remote Locations. In Anesthesia by Miller D.R., 4th eds, New York Churchill Livingstone 1994, ColdbeΓg Μ.: Systemic reactions to intravascular contrast mediιι. Α guide for the anesthisiologist Anesthisiology : Wilton Ν, Leigh J. Rosen D., Pandit V. Preanesthetic sedation of preschool children using Intranasal Midazolam. Anesthisiology 1988, 69: Maurice S., Meistelman C., Rey Ε., Esteve C., Oliv G. The parmakokinetics of rectal Midιιzolame of premedication in children. Anesthesiology 1986, 65: White F.P. Phannacologic ιmd clinical aspects of preoperative medication. Anesth Analg 1986, 65: Ρ<ιgιιηί JJ, Hayman LA, Bigelo\v RH: Prophylactic diazepam in prevention of contrast media - associated seizures in gloma patients undergoing cerebral tomography Cancer 1984, 54: Hounsfeld GN Computerized transverse axial scanning tomography Description of system. B.S. Radiol 1973, 46: Patterson S.Κ.. Chesney J.T Anesthetic management for Magnetis Resonance Imaging: Problems ancl SolutionsAnesth. Analg 1992, 74: Hirsch C.N., Orneωd Ι.Ε., Johnson G. Nuclear magnetic resonance. Anesthesia 1986,41: Jorgensen Ν.Η., Messick J.M., Gray J., Nugent Μ., Berguist ΤΗ. ASA monitoring Standards and mιιgnetic resonance imaging Anesth. Analg 1994,79: Boutros Α., Pavlicek W. Anesthesia for magnetic resonance imaging Anesth. Analg. 1987, 66: Sellden Η., De Chateau Ρ., Ekman G., Linder Β., Sιιcιt' S., Wahlund L. Circulatory monitoring of children during anesthesia in low -field magnetic resonance imaging Acta Anaesthesiol Scand 1990, 34: Bloomfild E.L., Masayrk T.J. Caplin R.N., SchubeΓt Α Pediatric sedaton for MRI of the brain and spine: Α comparative study of Pentobarbital VS Pωpofol 1993, 76:S Gillies S.B. Anesthesia outside the operating ωοm. ln clinical anesthesiιι by Barash G.P., Gullen B.F., Stoelting R.Κ., 2nd eds, Lippincott company Philιιdelphia 1992,

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI)

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) 1. Τι είναι η Μαγνητική Τοµογραφία; Η Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) είναι µια προηγµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ. Ενότητα 10: Οπιοειδή Αναλγητικά Φάρμακα Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Zoletil Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης

Zoletil Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης 132 Σύνθεση: Zoletil 50 Zoletil 100 Τιλεταμίνη (υδροχλωρική μορφή) 125mg 250mg Ζολαζεπάμη (υδροχλωρική μορφή) 125mg 250mg Φαρμακοτεχνική μορφή: Λυόφιλη σκόνη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα)

Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΓΕ 2009 ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Η εφαρμογή καταστολής και αναλγησίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. v δεκαπέντε φορές περισσότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές από σκύλο και γάτα v δυσκολότερος ο κλινικός

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Time is brain. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ώρο για 365 ημέρες ΜΑΦ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΦ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Time is brain. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ώρο για 365 ημέρες ΜΑΦ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΦ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Η άμεση προσέλευση του ασθενούς είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την έκβασή του. Time is brain ΜΑΦ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Λειτουργεί 24 ώρες το 24ώρο για 365 ημέρες ΜΑΦ Eθνάρχου Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 01 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ Ποια είναι τα αγγειακά προβλήµατα της στύσης; Τα αγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενέσιμη αναισθησία στο σκύλο και τη γάτα. Γ. Καζάκος

Ενέσιμη αναισθησία στο σκύλο και τη γάτα. Γ. Καζάκος Ενέσιμη αναισθησία στο σκύλο και τη γάτα Γ. Καζάκος Ιδιαιτερότητες γάτας σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει «η γάτα είναι εφτάψυχη» ακόμα και σε υγιή ζώα η θνησιμότητα δεν είναι αμελητέα (μεγαλύτερη απ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η µερική βλάβη του εγκεφάλου που προκαλείται από την απόφραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟUΡΟΣ - κίνηση. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Πάρκινσον. Σημαντικές πληροφορίες σε περίπτωση που χρειαστώ βοήθεια

ΕΠΙΚΟUΡΟΣ - κίνηση. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Πάρκινσον. Σημαντικές πληροφορίες σε περίπτωση που χρειαστώ βοήθεια ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Πάρκινσον Σημαντικές πληροφορίες σε περίπτωση που χρειαστώ βοήθεια ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ Πάσχω από τη νόσο Πάρκινσον, η οποία επηρεάζει την ικανότητά μου να μιλάω, να συντονίζω και να ξεκινάω τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ορισμός Ως status epilepticus ορίζεται επεισόδιο σπασμών διάρκειας άνω των 30 λεπτών ή περισσότερα των δυο επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Δηλητηρίαση Η έκθεση σε τοξίνη που δύναται να έχει βλαπτική επίδραση στον οργανισμό Τοξίνη είναι η ουσία που προκαλεί βλάβη στη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η ορθή και ασφαλής τοποθέτηση, χρήση και παρακολούθηση του περιφερικού φλεβικού καθετήρα (ΠΦΚ). 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καθετηριασμός των περιφερικών φλεβών έχει ως ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Αίτια Θανάτου στην Παιδική Ηλικία Αίτιο 4-52 εβδομάδες 1-4 έτη 5-14 έτη Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου Συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 15 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK Πρόκειται για μια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή, πολυοργανική αντίδραση υπερευαισθησίας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησία Εκτός Χειρουργείου

Αναισθησία Εκτός Χειρουργείου ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 339 Αναισθησία Εκτός Χειρουργείου ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΙΟΓΚΑ, ΜΑΡΙΝΑ ΖΑΝΚΕΒΙΤΣ, ΖΩΗ ΚΑΝΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χειρουργική αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Αρτηριακές οδοί: α) Μηριαία αρτηρία: - πλεονεκτήµατα: -µεγαλύτερο αγγείο - µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ Η καταστολή και αναλγησία, θεωρείται από τους περισσότερους γαστρεντερολόγους απαραίτητη, κατά την εκτέλεση της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ,ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ,ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ,ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΤΡΑΤΗ Ε. ΚΕΤΣΙΟΥ Κ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ Τ.Ε. ΜΕΠ / ΒΠΠ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κάπνισµα και καρδιά! Μειώνει τη χοληστερόλη HDL και αυξάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής!

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής! Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής Το θαύµα... της ζωής! Οι Υπέρηχοι Εγκυμοσύνης... Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Στο Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Φώτιος Λάσπας Ακτινοδιαγνώστης Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομείο «Υγεία» Εισαγωγή Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC)

Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΥ.Σ.ΑΝ. 18 Μαρτίου 2006 Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) Έχουν ήδη περάσει 5 χρόνια από την

Διαβάστε περισσότερα

Καταστολή και Αναλγησία. Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς»

Καταστολή και Αναλγησία. Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Καταστολή και Αναλγησία στο ΤΕΠ Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Αναισθησιολογική φροντίδα στο ΤΕΠ ιαχείριση ασθενών ποικίλης επικινδυνότητας/βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Μ. Κλήµη, Α. Λουκέρη, Ν. Λιακόπουλος Στην Ελλάδα η χορήγηση αναισθησίας και καταστολής γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα ΑΕΕ είναι η συχνότερη αιτία πρόκλησης αναπηρίας στους ενήλικες και η δεύτερη αιτία θανάτου άνω των 60 ετών. Ένας στους έξι ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν.Α «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ( Η.Κ.Γ ), ως απλή και εύχρηστος εργαστηριακή μέθοδος, είναι βοηθητικό και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι Κατάλογος Προϊόντων Πίνακας Περιεχομένων Πιεσόμετρα 4-5 Νεφελοποιητές 6-7 Θερμόμετρα 8 Καθημερινότητα 9 Βρεφική Φροντίδα 10 Πιεσόμετρα CHECKY Πιεσόμετρο- ΑΥΤΟΜΑΤΟ Το Πιεσόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ Ζωτικά σημεία (TPR) Θερμοκρασία Σφυγμός Αναπνοές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Α. Τσιώτου 1, Ε. Γαρίνη 2, Μ. Μαυρή 3, Μ. Σκαλιστήρα 4 1. Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήμ. Νοσ. Παίδων «Π & Α. Κυριακού» 2. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Άνδρας 57 ετών προσέρχεται στα επείγοντα νοσοκομείου παραπονούμενος για θωρακικό άλγος που επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και αντανακλά στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή παρακέντηση

Αρτηριακή παρακέντηση Αρτηριακή παρακέντηση Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Εξήγηση της τεχνικής λήψης αερίων αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1044 25 Νοεμβρίου 1997... Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 253 Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΖΗΡΝΑ, ΛΕΟΝΤΙΑ ΤΑΡΑΜΟΝΛΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Μονάδες Μεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Δείτε οδηγίες για τη χορήγηση σκιαγραφικών στη διεύθυνση http://www.esur.org/contrast- media.51.0.html?&lang=gr&no_cache=1#g_sec tion_0_cover Εστιάστε στο ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ ΑΣ & ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟEI ΟΠΑΘΕΙΑΣ. ιαβήτης & Οφθαλμός

ΤΜΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ ΑΣ & ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟEI ΟΠΑΘΕΙΑΣ. ιαβήτης & Οφθαλμός ΤΜΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ ΑΣ & ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟEI ΟΠΑΘΕΙΑΣ ιαβήτης & Οφθαλμός Σακχαρώδης ιαβήτης & Όραση Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία από τις κύριες αιτίες τύφλωσης στις ανεπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βρογχοσκόπηση µε εύκαµπτο βρογχοσκόπιο στα παιδιά Οδηγίες προς τους γονείς Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Παιδοαναισθησιολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Το φυλλάδιο αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Αιμοδοσίας. Η Αιμοδοσία το Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016

Ακαδημία Αιμοδοσίας. Η Αιμοδοσία το Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016 Ακαδημία Αιμοδοσίας Η Αιμοδοσία το 2016 Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016 Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος Ήπιες Σοβαρές Τοπικές Συστηματικές Α.1. Αίμα εκτός των αγγείων Αιμάτωμα (μώλωπας) Παρακέντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Άντρας, 56 ετών, μετά από πρωτοεμφανιζόμενα και -μέσα σε λίγες ώρεςεπαναλαμβανόμενα επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Παλμική οξυμετρία. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Παλμική οξυμετρία. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παλμική οξυμετρία Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Εξήγηση της αρχής λειτουργίας του παλμικού οξυμέτρου Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Θεσσαλονίκη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 3-4-2014 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου;

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Γράφει: Νικόλαος Τζανακάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσοκομείου ΙΑΣΩ General Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου www.shoulder.gr Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Είναι η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παίζει ρολό ο χρόνος από την επέλευση της ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη επιπλοκών από καταστολή στις ενδοσκοπήσεις πεπτικού. Α. Νταϊλιάνας, γαστρεντερολόγος

Πρόληψη επιπλοκών από καταστολή στις ενδοσκοπήσεις πεπτικού. Α. Νταϊλιάνας, γαστρεντερολόγος Πρόληψη επιπλοκών από καταστολή στις ενδοσκοπήσεις πεπτικού Α. Νταϊλιάνας, γαστρεντερολόγος Ενδοσκόπηση με καταστολή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Ολοκλήρωση της εξέτασης με άνεση από τον ενδοσκόπο Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα