EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Μαρτίου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Μαρτίου 2008"

Transcript

1 για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την 20η Μαΐου 2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µέσω του τύπου και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως.. 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 5-6 Κατάσταση Ταµειακών Ροών. 7 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

3 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σηµείωση 1/1-1/1-31/3/2007 1/1-1/1-31/3/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Πωλήσεις Μείον: Κόστος πωλήσεων (43.881) (36.681) (34.861) (18.298) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.479) (5.058) (3.252) (2.938) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (397) (775) (107) (669) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (279) (172) (122) (103) Λειτουργικά αποτελέσµατα Κόστος χρηµατοδότησης 6 (3.558) (2.001) (2.867) (1.200) Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών Έσοδα επενδύσεων 7 (14.653) (14.880) Αποτελέσµατα προ φόρων (11.683) (13.798) Φόρος εισοδήµατος (2.553) (1.349) Αποτελέσµατα µετά φόρων (9.207) (10.384) ικαιώµατα τρίτων (98) (868) 0 0 Αποτελέσµατα µετά φόρων που αναλογούν στον Όµιλο (9.305) (10.384) Κέρδη ανά µετοχή ( ανά µετοχή) Βασικά 8 (0,22) 0,09 (0,25) 0,03 Αµβλυµµένα 8 (0,20) 0,09 (0,22) 0,03

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/ /12/2007 Πάγιο ενεργητικό Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Ασώµατες ακινητοποιήσεις Υπεραξία (Goodwill) Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Ακίνητα για επένδυση Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά κεφάλαια (5.009) (1.693) (11.415) (8.077) Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο Ίδιες µετοχές 18 (22.970) (17.324) (14.494) (12.246) Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου ικαιώµατα τρίτων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις άνεια Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά υπέρ το άρτιο ιαφορές αναπρ/γής αξίας συµµετοχών & χρεογράφων Τακτικό αποθεµατικό Αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε µετοχές Αποθεµατικό συγχώνευσης Αποθεµατικά φορολογικών νόµων Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας επενδύσεων σε εύλογες αξίες Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα µε τα.π.χ.π (3.157) (648) Αποτέλεσµα περιόδου 1/1-31/3/2007 µετά από φόρους ηλωθέντα µερίσµατα (231) (231) Αγορά ιδίων µετοχών (3.710) 0 (3.710) Τακτοποίηση αποθεµατικών κεφαλαίων (1.056) Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων Μεταβολή υπεραξίας σε υφιστάµενες θυγατρικές (12) 0 0 (12) Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές (7) Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2007 σύµφωνα µε τα.π.χ.π (3.140) (4.358) Υπόλοιπο εις νέο Ίδιες µετοχές ικαιώµατα τρίτων Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 σύµφωνα µε τα.π.χ.π (44.717) (1.770) (17.324) Αποτέλεσµα περιόδου 1/1- µετά από φόρους (9.305) 0 98 (9.207) ηλωθέντα µερίσµατα (7) (7) Αγορά ιδίων µετοχών (5.646) 0 (5.646) Τακτοποίηση αποθεµατικών κεφαλαίων (16) 0 0 (13) Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων (3.329) (3.329) Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα.π.χ.π (44.717) (5.099) (22.970)

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά υπέρ το άρτιο ιαφορές αναπρ/γής αξίας συµµετοχών & χρεογράφων Τακτικό αποθεµατικό Αποθεµατικό από έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε µετοχές Αποθεµατικό συγχώνευσης Αποθεµατικά φορολογικών νόµων Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας επενδύσεων σε εύλογες αξίες Αποθεµατικό επανεκτίµησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες Υπόλοιπο εις νέο Ίδιες µετοχές Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα µε τα.π.χ.π (3.251) (0) Αποτέλεσµα περιόδου 1/1-31/3/2007 µετά από φόρους Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων Αγορά ιδίων µετοχών (1.620) (1.620) Τακτοποίηση αποθεµατικών (943) 0 0 Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2007 σύµφωνα µε τα.π.χ.π (3.234) (1.620) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 σύµφωνα µε τα.π.χ.π (44.717) (1.770) (12.246) Αποτέλεσµα περιόδου 1/1- µετά από φόρους (10.384) 0 (10.384) Αναπροσαρµογή αξίας επενδύσεων (3.339) (3.339) Πώληση (αγορά) και κέρδη (ζηµιές) ιδίων µετοχών (2.248) (2.248) Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα.π.χ.π (44.717) (5.109) (14.494)

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 1/1-1/1-31/3/2007 1/1-1/1-31/3/2007 Κέρδη προ φόρων (11.683) (13.798) Πλέον (µείον) προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (4) Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες (77) (105) 0 0 (Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων (1.752) (1.709) Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (9) (7) (8) 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (341) (30) (12) 9 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (18.219) (17.377) (19.434) (5.130) Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (32) 79 (16) 82 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.513) (2.009) (2.652) (1.204) Καταβεβληµένοι φόροι (1.663) (1.219) (919) 634 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (12.593) (14.630) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (7.138) (17.590) (7.299) (18.859) Αγορά ιδίων µετοχών (5.621) (4.179) (2.248) (1.620) Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.947) (6.153) (3.638) (5.163) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων Έσοδα χρεογράφων Τόκοι εισπραχθέντες Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (13.558) (26.632) (11.589) (25.312) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (5.638) (4.991) Μερίσµατα πληρωθέντα (74) (405) (74) (0) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

8 Στοιχεία Επιχείρησης ιοικητικό Συµβούλιο: ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ηµητρίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πρόεδρος) ΜΗΛΙΑΡΑΣ του Εµµανουήλ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (Αντιπρόεδρος) ΜΠΛΕΤΣΟΣ του Ιωάννου ΙΟΡ ΑΝΗΣ( ιευθύνων Σύµβουλος) ΚΕΧΑΓΙΑ Ιωάννου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Μέλος) ΣΩΣΣΙ ΗΣ Γεωργίου ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αθανασίου ΚΩΝ/ΝΟΣ (Μέλος) ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Βάιου ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μέλος) Έδρα Εταιρείας: Μεσογείων Αθήνα Ελλάδα ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8429/06/Β/86/50 Ελεγκτική Εταιρεία: BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. Πατησίων 81 & Χέυδεν Αθήνα Ελλάδα 8

9 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Ο Όµιλος Εταιρειών EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δραστηριοποιείται κυρίως στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κλινικών και επιστηµονικών κέντρων, εξοπλισµένων µε συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην παροχή κάθε φύσεως ιατρικών. Η έδρα της Μητρικής Εταιρείας του Οµίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία ή η Μητρική Εταιρεία) βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα. Οι µετοχές της Μητρικής Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία συµµετέχει, άµεσα και έµµεσα, µε ποσοστό 57,8 % στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Ερµού 2, Αθήνα). 2. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 2.1 Γενικά Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1- έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών. Επίσης, οι εν λόγω ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του.λ.π. 34 "Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση" και δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοσθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. Οι συνηµµένες ενδιάµεσες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση ορισµένες κατηγορίες ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια) και ορισµένες επενδύσεις σε µετοχές και επενδυτικά ακίνητα, οι οποίες αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους. Επίσης, οι εν λόγω ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρείας. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1- εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ιοικητικό Συµβούλιο την 20η Μαΐου Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 2.2 Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1- έχουν καταρτισθεί βάσει των ιδίων λογιστικών αρχών και µεθόδων, οι οποίες ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Συνεπώς, οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασµό µε τις ετήσιες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2007, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και οι οποίες περιλαµβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, µεθόδων και εκτιµήσεων που εφαρµόστηκαν καθώς και ανάλυση των σηµαντικών κονδυλίων των οικονοµικών 9

10 καταστάσεων. 2.3 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ιερµηνειών, έχουν εκδώσει µία σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών καθώς και τροποποιήσεων υφιστάµενων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίµηση της ιοικήσεως της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή των εν λόγω νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται στη συνέχεια:.λ.π. 23 Κόστος δανεισµού-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) Στην τροποποιηµένη έκδοση του.λ.π. 23, η προηγουµένως θεωρούµενη βασική µέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως αυτό καθορίζεται από το ΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση..Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων &.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) Οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις των αναθεωρηµένων.π.χ.π. 3 και.λ.π. 27 είναι: (α) η µεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως, (β) ο επανυπολογισµός του µεριδίου συµµετοχής όταν ο έλεγχος των δραστηριοτήτων µια οντότητας ανακτάται ή χάνεται, (γ) η αναγνώριση απευθείας στα ίδια κεφάλαια της επίδρασης όλων των µεταβολών του ποσοστού ελέγχου σε ελεγχόµενες και µη ελεγχόµενες οντότητες, οι οποίες δεν οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου και (δ) η απόδοση βαρύτητας στο τίµηµα που καταβλήθηκε στον πωλητή και όχι στις δαπάνες που πραγµατοποίησε ο αγοραστής για την απόκτηση του ελέγχου µιας οντότητας, µε συνέπεια κόστη που σχετίζονται µε την εξαγορά και µεταβολές στην αξία του αρχικού τιµήµατος να µην περιλαµβάνονται στο κόστος της συνένωσης αλλά να λογιστικοποιούνται συχνά στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Οι τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση..Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) Το τροποποιηµένο.λ.π. 1 απαιτεί όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε τους µετόχους. Για το λόγο αυτό εισάγεται µια νέα κατάσταση συνολικού εισοδήµατος και τα µερίσµατα προς τους µετόχους θα εµφανίζονται µόνο στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση..Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2009) Το.Π.Χ.Π. 8 απαιτεί όπως η παρεχόµενη πληροφόρηση που σχετίζεται µε λειτουργικούς τοµείς δραστηριότητας να είναι αυτή που λαµβάνει γνώση η διοίκηση, προκειµένου να κατανείµει τους διαθέσιµους πόρους και να εκτιµά την απόδοση. Η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου εκτιµάται ότι δεν θα επηρεάσει σηµαντικά τον τρόπο παρουσίασης των τοµέων δραστηριότητας βάσει του.λ.π. 14."Πληροφόρηση κατά τοµέα". Το εν λόγω πρότυπο δεν 10

11 έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ιερµηνεία 11.Π.Χ.Π. 2 Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιρειών ιδίου Οµίλου (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Μαρτίου 2007) Η ιερµηνεία αυτή απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι µέτοχοι της εταιρείας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ιερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Η εν λόγω ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η ιερµηνεία αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ιερµηνεία 12 Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008) Η ιερµηνεία αυτή πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα.π.χ.π. για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ιερµηνεία οι παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή ένα ασώµατο περιουσιακό στοιχείο. Η εν λόγω ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η ιερµηνεία αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ιερµηνεία 13 Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουλίου 2008) Η Ε ΠΧΠ εξέδωσε µια διερµηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή των όσων ορίζει το.λ.π. 18 για την αναγνώριση των εσόδων. Η ιερµηνεία 13 διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγµατα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως µέρος µια συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες µπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγµατα στο µέλλον για τη λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση αγαθών ή, θα πρέπει να εφαρµόζεται η παράγραφος 13 του ΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα µέρος του αντιτίµου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέµεται στα ανταλλάγµατα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται µε τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγµατα αυτά άµεσα είτε µεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο µέρος. Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία εκτίµησης της πιθανής επίδρασης της συγκεκριµένης ιερµηνείας. ιερµηνεία 14 Οι περιορισµοί σε ένα σαφώς προσδιορισµένο ωφέλιµο στοιχείο ενεργητικού, οι ελάχιστες προϋποθέσεις χρηµατοδότησης και η αλληλεπίδραση τους (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008) Η ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες αναφορικά µε την εκτίµηση του κινδύνου που περιέχεται στο.λ.π. 19 σε σχέση µε το ύψος της υπεραξίας που αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού. Επιπρόσθετα επεξηγεί πώς το συνταξιοδοτικό στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού επηρεάζεται από τις ελάχιστες καταστατικές ή συµβατικές προϋποθέσεις χρηµατοδοτήσεις. Η ιερµηνεία 14 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και τον Όµιλο. 11

12 3. οµή του Οµίλου Ο Όµιλος EUROMEDICA απαρτίζεται από τις ακόλουθες εταιρείες: Εταιρεία Ε ΡΑ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα Μητρική - Ι. Θυγατρικές εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε. EUROMEDICA ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. EURO PROCUREMENT A.E. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΕ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Α.Ε. EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε. Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡΩΓΗ Α.Ε.) ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.) EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. Αθήνα Θεσσαλονίκη Βόλος Λάρισα Λάρισα Λάρισα Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Ρόδος Αθήνα Βόλος Αθήνα Σέρρες Πτολεµαϊδα Λουξεµβούργο Φλώρινα Θεσσαλονίκη Αθήνα Κόρινθος Αλεξανδρούπολη Λάρισα Λάρισα Αθήνα Εµπορία ιατρικών αναλωσίµων Εταιρεία τιτλοποίησης απαιτήσεων Τουριστικές επιχειρήσεις Εταιρεία πληροφοριακών συστηµάτων 71,0% 60,0% 51,0% 74,2% 70,7% 70,0% 74,3% 50,0% 90,0% 57,4% 99,9% 32,5% 48,9% 47,0% 49,0% 100,0% 90,0% 52,2% 79,9% 41,0% 49,0% 50,0% 60,0% 71,8% & έµµεση & έµµεση & έµµεση & έµµεση Έµµεση Έµµεση Έµµεση & έµµεση Έµµεση 12

13 Εταιρεία Ε ΡΑ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (KEΡΚΥΡΑ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΙΩΝΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. Ι ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Κέρκυρα Αθήνα Ελευσίνα Ελευσίνα Τρίκαλα Κατερίνη Καρδίτσα Νίκαια Νίκαια Βόλος Λέσβος Καβάλα 50,0% 95,1% 90,0% 49,0% 45,0% 66,9% 50,0% 52,6% 44,7% 40,0% 36,0% 34,0% & έµµεση Έµµεση Έµµεση ΙΙ. Συγγενείς εταιρείες ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ MEDITRON A.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DORMED HELLAS A.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΝΙΑ-EUROMEDICA Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ ΙΑΕ Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Βόλος Κοζάνη Εµπορία και service ιατρικών µηχανηµάτων Εµπορία και service ιατρικών µηχανηµάτων 40,0% Καθαρή θέση 39,9% Καθαρή θέση Έµµεση 34,9% Καθαρή θέση Έµµεση 21,0% Καθαρή θέση 48,9% Καθαρή θέση Έµµεση Η χώρα της καταστατικής έδρας όλων των ανωτέρω εταιρειών είναι η Ελλάδα εκτός της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A. της οποίας είναι το Λουξεµβούργο. Κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, όλες οι ανωτέρω θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ενοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2007, εκτός των θυγατρικών εταιρειών ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε., Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, EUROMEDICA FINANCE Νο 1 S.A., ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.), MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡΩΓΗ Α.Ε.), DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε., ΙΩΝΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 13

14 ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε., ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε., ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε., ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. και Ι ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., οι οποίες περιλήφθηκαν για πρώτη φορά µε τη µέθοδο της ολικής ς από την 1/4/2007, 1/4/2007, 30/6/2007, 1/7/2007, 1/9/2007, 1/9/2007, 1/9/2007, 30/9/2007, 1/10/2007, 1/10/2007, 1/10/2007, 1/11/2007, 23/11/2007, 6/12/2007, 31/12/2007, 1/1/2008, 1/1/2008, 1/1/2008, 1/2/2008, 1/2/2008 και 1/3/2008 αντίστοιχα. Επίσης, οι συγγενείς εταιρείες DORMED HELLAS A.Ε., ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΙΩΝΙΑ-EUROMEDICA Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. περιλήφθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης από την 1/6/2007, 1/10/2007 και αντίστοιχα. τρέχουσα περίοδο οι συµµετοχές του Οµίλου σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες µεταβλήθηκαν ως ακολούθως: Ο Όµιλος απόκτησε τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των συγγενών, έως και τη λήξη της προηγούµενης χρήσεως, εταιρειών ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. και MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε. µέσω αναλήψεως της επιχειρησιακής και οικονοµικής διοικήσεως των εν λόγω εταιρειών από την µητρική εταιρεία του Οµίλου. Ο Όµιλος απόκτησε το 52,6 % των µετοχών της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα ( ήµος Νίκαιας, Αττική) και λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στη Νίκαια Αττικής. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιµήµατος Η νεοαποκτηθείσα θυγατρική εταιρεία διαθέτει τα εξής τµήµατα και υπηρεσίες: µικροβιολογικό, ακτινολογικό, αξονικό τοµογράφο, υπερήχων, πυρηνικής ιατρικής, τεστ κοπώσεως, holter, πώρωσης, µαστογραφίας, γαστρεντερολογικό, νευρολογικό, πνευµονολογικό, κυτταρολογικό, ορθοπαντογράφο, ΗΜΓ και ΗΚΓ. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς ο Όµιλος απόκτησε έµµεσα τον έλεγχο του 44,7 % των µετοχών της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε., η οποία είναι κατά 85,0 % θυγατρική εταιρεία της νεοαποκτηθείσας εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχει έδρα στην Ελλάδα ( ήµος Νίκαιας, Αττική) και δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή διαγνωστικών. Ο Όµιλος απόκτησε το 50,0 % των µετοχών της εταιρείας Ι ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., µε παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα (Τέρµα οδού Κουµουνδούρου, Καρδίτσα) και η οποία λειτουργεί τη Νευροψυχιατρική Κλινική ΚΑΣΤΑΛΙΑ στην Καρδίτσα. Η απόκτηση της εν λόγω συµµετοχής επιτεύχθηκε µέσω της µητρικής εταιρείας EUROMEDICA A.E., έναντι συνολικού τιµήµατος Η Κλινική έχει κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο ακίνητο 12 στρεµµάτων περίπου, έχει δυναµικότητα 75 κλίνες, ενώ έχει δηµιουργήσει τις υποδοµές και βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης της άδειας λειτουργίας της σε 148 συνολικά κλίνες. Με την ανωτέρω εξαγορά η EUROMEDICA A.E. εισέρχεται για πρώτη φορά στο χώρο των νευροψυχιατρικών κλινικών, που αποτελεί έναν κλάδο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον Όµιλο. 14

15 Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E. στις 31/1/2008 προέβη στην έναρξη διαδικασιών συστάσεως νέας ανώνυµης εταιρείας µε διακριτικό τίτλο EUROMEDICA ΛΥ ΙΑ Α.Ε. µε έδρα την Καβάλα, η οποία πρόκειται να κατασκευάσει, να ιδρύσει και να λειτουργήσει Κέντρο Αποκατάστασης Κλειστής και Ανοικτής Νοσηλείας, δυναµικότητας 80 κλινών, στην περιοχή της πόλης της Καβάλας. Στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 1.100, η EUROMEDICA A.E. συµµετέχει µε ποσοστό 50,5%, ενώ στο υπόλοιπο 49,5% συµµετέχουν ιατροί. Το νέο Κέντρο Αποκατάστασης θα ανεγερθεί σε οικόπεδο εκτάσεως τ.µ. και θα έχει συνολική επιφάνεια τ.µ.. Με την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούµενων ενεργειών της συστάσεως, η εν λόγω θυγατρική εταιρεία θα συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε τη µέθοδο της ολικής ς. Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E. και η µητρική της εταιρεία ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στις 3/3/2008 προχώρησαν στην έναρξη διαδικασιών συστάσεως νέας ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ µε έδρα την Αθήνα. Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε και διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές αξίας (ποσό σε ευρώ) 10 ευρώ εκάστη. Η συµµετοχή της EUROMEDICA A.E. στο µετοχικό κεφάλαιο της EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι 99,0 % ( µετοχές) και της ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1,0 % (1.600 µετοχές). Σκοπός της εταιρείας είναι η συµµετοχή της στο κεφάλαιο εταιρειών που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον ευρύτερο χώρο της υγείας και της πρόνοιας. Με την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούµενων ενεργειών της συστάσεως, η εν λόγω θυγατρική εταιρεία θα συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε τη µέθοδο της ολικής ς. Η µητρική εταιρεία του Οµίλου EUROMEDICA A.E. στις 11/3/2008 προχώρησε, από κοινού µε 53 ιατρούς 16 διαφορετικών ειδικοτήτων, στη σύσταση νέας πολυµετοχικής ανώνυµης εταιρίας µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Γενικής Κλινικής, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ογκολογία, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό τοµέα (χειρουργική, χηµειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία). Η Κλινική θα περιλαµβάνει όλες τις κλινικές και εργαστηριακές ειδικότητες που σχετίζονται µε ογκολογικά περιστατικά και θα έχει δυναµικότητα 150 κλινών. Στόχος είναι να αποτελέσει την πρώτη εξειδικευµένη στον τοµέα αυτό ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα, και να καταστεί ογκολογικό κέντρο αναφοράς στα Βαλκάνια. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας είναι Η συµµετοχή της EUROMEDICA A.E. στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας είναι 50%, µε παράλληλη ανάληψη από της διοικήσεως αυτής, ενώ στο υπόλοιπο 50% συµµετέχουν µε διάφορα ποσοστά, 53 ιατροί. Με την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούµενων ενεργειών της συστάσεως, η εν λόγω θυγατρική εταιρεία θα συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε τη µέθοδο της ολικής ς. 4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοίκησης Η διοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της ιοίκησης του Οµίλου σε σχέση µε τη φύση και το επίπεδο των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. 15

16 Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων κατά τους επόµενους δώδεκα µήνες έχουν ως ακολούθως: Έλεγχοι αποµείωσης υπεραξίας Ο Όµιλος διενεργεί τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις των.π.χ.π. έλεγχο αποµείωσης της αξίας της υπεραξίας που έχει προκύψει κατά την εξαγορά ή συγχώνευση εταιρειών των οποίων έχει αποκτήσει τον έλεγχο ή ουσιώδη επιρροή τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Μέρος της διαδικασίας προσδιορισµού του ανακτήσιµου ποσού εκάστης επενδύσεως αποτελεί ο υπολογισµός της αξίας χρήσης των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών στις οποίες έχει κατανεµηθεί η σχετική υπεραξία. Ο υπολογισµός της αξίας χρήσης απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων των προβλεπόµενων (µελλοντικών) ταµειακών ροών της κάθε µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών καθώς και την επιλογή του κατάλληλου συντελεστή προεξόφλησης αυτών στο παρόν. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Ο Όµιλος αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της σχηµατισµένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 5. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου Όπως προαναφέρθηκε το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής ιατρικών στην Ελλάδα. Κατά το πρώτο τρίµηνο της τρέχουσας χρήσεως, η ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου κατά τοµέα δραστηριότητας έχει ως ακολούθως: 5.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα εδοµένα περιόδου 1/1- Παροχή ιατρικών Απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Πωλήσεις προς τρίτους (5.529) Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (49.589) (43.881) Μικτό κέρδος (ζηµιά) Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.479) 0 (5.479) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (397) 0 (397) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (279) 0 (279) Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) Κόστος χρηµατοδότησης (3.558) Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων (14.653) Αποτελέσµατα προ φόρων (11.683) Φόρος εισοδήµατος Αποτελέσµατα µετά φόρων (9.207) 16

17 Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσµάτων Αποσβέσεις εδοµένα περιόδου 1/1-31/3/2007 Παροχή ιατρικών Απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Πωλήσεις προς τρίτους (6.859) Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (43.541) (36.681) Μικτό κέρδος (ζηµιά) Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.058) 0 (5.058) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (775) 0 (775) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (172) 0 (172) Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) Κόστος χρηµατοδότησης (2.001) Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων Αποτελέσµατα προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (2.553) Αποτελέσµατα µετά φόρων Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσµάτων Αποσβέσεις Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την ) Παροχή ιατρικών Απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία (540) Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία (33) Υπεραξία (Goodwill) Συµµετοχές και λοιπές επενδύσεις ( ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (15.657) Σύνολο υποχρεώσεων ( ) ( ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (19.881) Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2007) Παροχή ιατρικών Απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία (539) Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία (1) Υπεραξία (Goodwill) Συµµετοχές και λοιπές επενδύσεις ( ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (22.468) Σύνολο υποχρεώσεων ( ) ( ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (15.670)

18 6. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/2007 Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (3.558) (2.001) (2.867) (1.200) 7. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/2007 Κέρδη από συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη από αποτίµηση επενδύσεων Κέρδη από πωλήσεις επενδύσεων Σύνολο εσόδων επενδύσεων Ζηµιές από συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων Ζηµιές από πωλήσεις και αποτίµηση επενδύσεων Σύνολο εξόδων επενδύσεων Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων (14.653) (14.880) Οι ζηµίες από αποτίµηση επενδύσεων, , αφορούν τη ζηµία που προέκυψε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου από την αποτίµηση της επένδυσης του Οµίλου στην εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. η οποία περιλαµβάνεται στην κατηγορία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αποτιµώµενων στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως (βλ. σχετικά και Σηµείωση 16). 8. Κέρδη (Ζηµιές) ανά µετοχή Τα βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη (ζηµιές) που αποδίδονται στους µετόχους µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία, συµπεριλαµβάνοντας τις µετοχές που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσεως και έχουν ως ακολούθως: 18

19 Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/2007 Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας (9.305) (10.384) Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε ) (0,22) 0,09 (0,25) 0,03 H Εταιρεία στις 20/7/2007 ολοκλήρωσε την έκδοση µετατρέψιµων οµολογιών ύψους Τα αµβλυµµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται προσαρµόζοντας το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών υποθέτοντας ότι όλες οι οµολογίες έχουν µετατραπεί σε µετοχές. Το µετατρέψιµο σε µετοχές οµολογιακό δάνειο έχει θεωρηθεί ότι µετατράπηκε σε µετοχικό κεφάλαιο και το καθαρό κέρδος της χρήσεως προσαρµόζεται απαλείφοντας τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δανείου καθαρά από φόρο εισοδήµατος. Τα αµβλυµµένα κέρδη ανά µετοχή έχουν ως ακολούθως: Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/2007 Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας (9.305) (10.384) Πλέον: Τόκος επί των µετατρέψιµων µετοχών µετά φόρων Προσαρµοσµένο καθαρό κέρδος αποδιδόµενο στους µετόχους της µητρικής (8.604) (9.682) Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία Πλέον: Επίδραση της αποµείωσης των µετατρέψιµων µετοχών Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία Αµβλυµένα κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε ) (0,20) 0,09 (0,22) 0,03 19

20 9. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: Γήπεδα & οικόπεδα Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανήµατα & µηχανολογικές εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Πάγια υπό εκτέλεση ή εγκατάσταση Σύνολο Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 31/12/ Προσθήκες Α τριµήνου Εκποιήσεις Α τριµήνου (464) (464) Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών Σύνολο κατά την Σωρευµένες αποσβέσεις 31/12/ Προσθήκες Α τριµήνου Εκποιήσεις Α τριµήνου Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών Σύνολο κατά την Αναπόσβεστη αξία 31/12/ Οι αποσβέσεις της περιόδου (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων ακινητοποιήσεων) κατά (2007: 2.093) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά 558 (2007: 474) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά 4 (2007: 4) τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως. Αποσβέσεις αξίας 981 (2007: 673) για µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση µηχανήµατα περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του µισθωµένου µε χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού ανέρχεται σε (2007: ). Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού για την Εταιρεία και για τον Όµιλο προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων, εκ των οποίων τελούν υπό άρση λόγω πλήρους εξοφλήσεως του δανείου. 10. Ασώµατες ακινητοποιήσεις Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 20

21 Λογισµικά προγράµµατα Παραχωρήσεις και ικαιώµατα Σύνολο Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 31/12/ Προσθήκες Α τριµήνου Εκποιήσεις Α τριµήνου Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών Σύνολο κατά την Σωρευµένες αποσβέσεις 31/12/ Προσθήκες Α τριµήνου Εκποιήσεις Α τριµήνου Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών Σύνολο κατά την Αναπόσβεστη αξία 31/12/ Υπεραξία (Goodwill) Η κίνηση της υπεραξίας κατά την περίοδο 1/1- έχει ως ακολούθως: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπο κατά την 31/12/2007 Προσθήκες / (Μειώσεις) Υπόλοιπο κατά την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε EURO PROCUREMENT A.E ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΕ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Α.Ε Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ DATA DESIGN A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ MEDIΝET ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

22 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROMEDICA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε ΙΩΝΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΙΩΝΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε Ι ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε Υπεραξία συγχωνεύσεως θυγατρικών εταιρειών Ο Όµιλος κατά το πρώτο τρίµηνο της τρέχουσας χρήσεως απόκτησε τον έλεγχο έξι νέων θυγατρικών εταιρειών: (1) της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε., η οποία εκµεταλλεύεται διαγνωστικό κέντρο στην πόλη του Βόλου, (2) της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., η οποία εκµεταλλεύεται διαγνωστικό κέντρο στην πόλη της Λέσβου, (3) της εταιρείας MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., η οποία εκµεταλλεύεται διαγνωστικό κέντρο στην πόλη της Καβάλας, (4) της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία παρέχει διαγνωστικές ιατρικές υπηρεσίες στη Νίκαια Αττικής, (5) της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε., η οποία εκµεταλλεύεται διαγνωστικό κέντρο στη Νίκαια Αττικής και (6) της εταιρείας Ι ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., η οποία εκµεταλλεύεται ψυχιατρική κλινική στην πόλη της Καρδίτσας. Η υπεραξία που προέκυψε από τις εν λόγω εξαγορές προσδιορίσθηκε βάσει των λογιστικών αξιών του ισολογισµού των εξαγοραζόµενων εταιρειών και είναι προσωρινή. Ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων έκαστης εξαγοραζόµενης εταιρείας, ο επιµερισµός του τιµήµατος εξαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΧΠ 3 "Συνενώσεις Επιχειρήσεων" και ο συνεπακόλουθος οριστικός προσδιορισµός της σχετικής υπεραξίας πρόκειται να ολοκληρωθούν µεταγενέστερα, καθώς ο Όµιλος έκανε χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από το ως άνω Πρότυπο ως προς την οριστικοποίηση των ανωτέρω µεγεθών εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία εξαγοράς. Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία για τον Όµιλο την 1/1/2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: 22

23 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε. Λογιστικές αξίες κατά την ηµεροµηνία πρώτης ενοποίησης ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 197 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7 Αποθέµατα 3 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 43 Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 16 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 272 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµα δάνεια Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 50 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 32 Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 1 Σύνολο υποχρεώσεων 83 Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 188 Συνολικό κόστος εξαγοράς 64 Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (40,0 %) 75 Προκύπτουσα προσωρινή (αρνητική) υπεραξία (11) Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία για τον Όµιλο την 1/1/2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Λογιστικές αξίες κατά την ηµεροµηνία πρώτης ενοποίησης ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 433 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 400 Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 9 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 841 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 1 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 428 Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 17 Σύνολο υποχρεώσεων 446 Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 396 Συνολικό κόστος εξαγοράς 315 Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (36,0 %) 142 Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία

24 Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία για τον Όµιλο την 1/1/2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Ε. Λογιστικές αξίες κατά την ηµεροµηνία πρώτης ενοποίησης ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 56 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 106 Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 172 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 334 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 1 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 4 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 59 Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 1 Σύνολο υποχρεώσεων 64 Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 270 Συνολικό κόστος εξαγοράς 214 Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (34,0 %) 92 Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 123 Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία για τον Όµιλο την 1/2/2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν ως ακολούθως: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογιστικές αξίες κατά την ηµεροµηνία πρώτης ενοποίησης ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 315 Συµµετοχή σε θυγατρικές 510 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 16 Αποθέµατα 16 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 184 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 434 Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 58 Σύνολο υποχρεώσεων Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων Συνολικό κόστος εξαγοράς Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (52,6 %) Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία

25 Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία για τον Όµιλο την 1/2/2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. Λογιστικές αξίες κατά την ηµεροµηνία πρώτης ενοποίησης ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 13 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 3 Αποθέµατα 10 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 840 Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 136 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 78 Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 61 Σύνολο υποχρεώσεων 140 Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 862 Συνολικό κόστος εξαγοράς 510 Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (44,7 %) 386 Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία 124 Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα εξαγοράς και η προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία για τον Όµιλο την 1/3/2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της εταιρείας Ι ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., έχουν ως ακολούθως: Ι ΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. Λογιστικές αξίες κατά την ηµεροµηνία πρώτης ενοποίησης ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποθέµατα 40 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 13 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 30 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 304 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 77 Σύνολο υποχρεώσεων Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων Συνολικό κόστος εξαγοράς Μείον: Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράσθηκαν (50,0 %) 555 Προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΤΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ. Το παρόν Ετήσιο Δελτίο έχει Συνταχθεί με Σκοπό την Παροχή Τακτικής και Επαρκούς Πληροφόρησης προς το Επενδυτικό Κοινό

Ε ΤΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ. Το παρόν Ετήσιο Δελτίο έχει Συνταχθεί με Σκοπό την Παροχή Τακτικής και Επαρκούς Πληροφόρησης προς το Επενδυτικό Κοινό Ε ΤΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14-11-2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15-02-2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Το παρόν Ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

6.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού... 21 6.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2004)...21

6.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού... 21 6.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2004)...21 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ...4 Στοιχεία Ισολογισµού της 31ης εκεµβρίου 2005... 4 Αναλυτικά Στοιχεία Ισολογισµού... 5 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Μαρτίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Μαρτίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Μαρτίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Μαρτίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την τρίμηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Σεπτεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Σεπτεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Σεπτεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την εννεάμηνη

Διαβάστε περισσότερα

για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Μαρτίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Μαρτίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Μαρτίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την τρίμηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ... 4 2. Περιγραφή του Ομίλου... 9 3. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων... 10 3.1. Γενικά... 10 3.2. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΟΝΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. EKMETAΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007 ΜΑΙΟΣ 2008 Περιεχόµενα σελ. 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά...3 Πληροφορίες για την εταιρία...3 Πληροφορίες σχετικά µε τη διοίκηση 4 2. Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2007 έως 31/12/2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2007 έως 31/12/2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2007 έως 31/12/2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Ιουνίου 2010

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Ιουνίου 2010 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σελίδα ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 1 Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς

Διαβάστε περισσότερα

AUDIO VISUAL ENTERTAINMENT DOO

AUDIO VISUAL ENTERTAINMENT DOO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... 4 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 5 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094004914 -.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 Α.Φ. 100065 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 Περιεχόµενα Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ» την 17 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα