Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Πιντέλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Πιντέλας"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών & Πληροφορικής Διπλωματική εργασία Σχεδίαση και υλοποίηση Βάσης Δεδομένων για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Πιντέλας Μαρίνα Κοκοσαλάκη Σεπτέμβριος 2007

2 Ευχαριστίες Ευχαριστώ τον επιβλέποντά μου καθηγητή κύριο Παναγιώτη Πιντέλα καθώς και τον κύριο Χρήστο Πιερρακέα από το Ε.Α.Π. για την καθοδήγησή τους. Ευχαριστώ τους κυρίους Δ.Καββαδία και Ο. Ράγγο για το χρόνο που χρειάστηκε να αφιερώσουν στην εργασία μου. Θερμές ευχαριστίες οφείλω στους φίλους μου Γιώργο Χιώτη και Άρη Στενό, χωρίς την πολύτιμη βοήθεια των οποίων η διπλωματική αυτή δεν θα είχε ολοκληρωθεί. Τέλος, ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου και τους φίλους μου για την ψυχολογική υποστήριξη όλο αυτό το διάστημα.

3 Αφιερωμένη στην οικογένειά μου

4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Πρόλογος - Εισαγωγή...3 Κεφάλαιο Εισαγωγή. Τι είναι το Εκπαιδευτικό Λογισμικό; Τα είδη του εκπαιδευτικού λογισμικού Εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης-εκγύμνασης (Drill and Practice) Εκπαιδευτικό λογισμικό εκπαίδευσης-φροντιστηρίου (Tutorial) Εκπαιδευτικό λογισμικό λύσης προβλημάτων (problem solving) Εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοιώσεων (simulations) Λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational games ή instructional games) Εκπαιδευτικό λογισμικό μοντελοποίησης (modeling) Ανοικτά και κλειστά μαθησιακά περιβάλλοντα Τα πολυμέσα Υπερκείμενο και υπερμέσα Περιβάλλοντα υπερμέσων και προσαρμοστικά υπερμέσα Εγκυκλοπαίδειες Ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) Εκπαιδευτικά Συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας Εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού και εμπλεκόμενες τεχνολογίες Η παραγωγή του εκπαιδευτικού λογισμικού Η υποδομή σε λογισμικό και υλικό Οι ομάδες εργασίας Μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού Σημαντικά σημεία στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού Κρίσιμα ζητήματα στο σχεδιασμό του λογισμικού Η επιλογή του εκπαιδευτικού λογισμικού από το χρήστη Θεωρίες μάθησης και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη και χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Θεωρίες της Συμπεριφοράς (Behaviorism) ή μάθηση μέσω ενίσχυσης Οι γνωστικές θεωρίες μάθησης (Γνωστικισμός), ή μάθηση μέσω κατανόησης Οι Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης (Constructivism) Θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner Παιδαγωγικές Αρχές Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού...27 Κεφάλαιο Εισαγωγή-Τι είναι η αξιολόγηση Αντικειμενικοί στόχοι αξιολόγησης Ποιους αφορά η αξιολόγηση Ποιοι αξιολογούν και πώς επιλέγονται Θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης Στρατηγικές αξιολόγησης Μέθοδοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού Η διαμορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) Η τελική-συνολική αξιολόγηση (summative evaluation) Η αξιολόγηση πρόβλεψης (predictive evaluation) Η ερμηνευτική αξιολόγηση (interpretative evaluation) Τα μοντέλα του Lawton Η ευρετική αξιολόγηση

5 2.4 Τα κυριότερα μέσα συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Το ερωτηματολόγιο (questionnaire) Η συνέντευξη (interview) Η παρατήρηση (observation) Η αυτοματοποιημένη μέτρηση (automated measure) Το ψυχομετρικό τεστ (psychometric test) Η κριτική (review) Η λίστα αξιολόγησης (checklist) Η μελέτη πεδίου (field study) Μεθοδολογικό πλαίσιο της αξιολόγησης Άξονες και κριτήρια αξιολόγησης Βασικά χαρακτηριστικά αξιολόγησης Καθορισμός μεταβλητών Κλίμακες μέτρησης Η βαρύτητα αξιολόγησης κάθε ομάδας Πληθυσμός και δείγμα Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων Προβλήματα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Η πορεία της αξιολόγησης Η αξιολόγηση στα σημαντικά σημεία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού...42 Κεφάλαιο Η παιδαγωγική-διδακτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Η τεχνολογική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Αξιολόγηση εγχειριδίων Αξιολόγηση του παράγοντα «κόστος» Συνολική αξιολόγηση...53 Κεφάλαιο Εισαγωγή Αρχική προσέγγιση Προβλήματα κατά την υλοποίηση Βάση Δεδομένων Κώδικας Εφαρμογής Τελικός σχεδιασμός Περιγραφή μοντέλου και σχέσεων Βάση Δεδομένων Εφαρμογή Συμπεράσματα-Μελλοντικές βελτιώσεις Παράρτημα Ι - Κώδικας Παράρτημα ΙΙ - Ερωτηματολόγια Βιβλιογραφικές αναφορές

6 Πρόλογος - Εισαγωγή Η τεχνολογική εξέλιξη διανύει μια ανιούσα πορεία σε αντιστοιχία με τις αυξημένες ανάγκες του σημερινού ανθρώπου. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας γενικότερα, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης ζωής. Μια διάσταση της χρησιμότητάς τους είναι η αξιοποίησή τους στη διαδικασία της μάθησης μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενισχυτικά και υποστηρικτικά μέσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημιουργία μιας Εφαρμογής για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Η εφαρμογή επιδιώκει να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, μαθητές και τεχνικούς να αξιολογήσουν εκπαιδευτικό λογισμικό, είτε κατά τη φάση της ανάπτυξης είτε μετά την υλοποίησή του. Μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τις ομάδες που αναπτύσσουν εκπαιδευτικά λογισμικά αλλά και για κάποιον που επιθυμεί να αξιολογήσει ένα υπάρχον εκπαιδευτικό λογισμικό σε σχολεία. Οι βασικές κατηγορίες αξιολόγησης είναι: 1. Ανάλογα με το είδος εκπαιδευτικού λογισμικού 2. Παιδαγωγική-Διδακτική αξιολόγηση 3. Τεχνολογική αξιολόγηση 4. Αξιολόγηση εγχειριδίων 5. Αξιολόγηση κόστους 6. Συνολική αξιολόγηση. Κάθε αξιολογητής όταν χρησιμοποιεί την εφαρμογή επιλέγει σε ποια κατηγορία ανήκει (Δάσκαλος, Μαθητής, Τεχνικός) και θέτει ένα προσωπικό αναγνωριστικό. Ο αξιολογητής μπορεί να δει τις ερωτήσεις που τον αφορούν και αντιστοιχούν στις υποκατηγορίες καθεμιάς από τις παραπάνω κατηγορίες αξιολόγησης. Έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και να εκτυπώσει τις ερωτήσεις και απαντήσεις ανά υποκατηγορία. Κάθε υποκατηγορία που έχει επισκεφτεί χρωματίζεται με κόκκινο. Τέλος, για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των ερωτήσεων και των κατηγοριών αξιολόγησης. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο εκπαιδευτικό λογισμικό και τα είδη του, στα υπερμέσα, στα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς και στις θεωρίες μάθησης και την επίδρασή τους στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Ακόμη, συζητούνται θέματα που αφορούν στη σχεδίαση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού. Ορίζεται το πρόβλημα της αξιολόγησης, δίνονται οι τύποι και οι κατηγορίες αξιολόγησης, τα εργαλεία αξιολόγησης και το μεθοδολογικό πλαίσιο. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τον προσδιορισμό αξόνων αξιολόγησης που αφορούν στις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης της εφαρμογής. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η εφαρμογή και παρατίθενται τα συμπεράσματα. 3

7 Κεφάλαιο Εισαγωγή. Τι είναι το Εκπαιδευτικό Λογισμικό; Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το διαδίκτυο και γενικότερα οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μέσα υποβοήθησης του εκπαιδευτικού έργου και ως μέσα ενίσχυσης της μάθησης μέσω λογισμικού εφαρμογών, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «εκπαιδευτικό λογισμικό». Σαν εκπαιδευτικό λογισμικό χαρακτηρίζουμε το λογισμικό για εκπαίδευση μέσω υπολογιστή το οποίο ικανοποιεί πλήρως τις διδακτικές, παιδαγωγικές, γνωστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις για τις οποίες σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό μέσο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτή ή ως υποστηρικτικό μέσο αυτοδιδασκαλίας από τον εκπαιδευόμενο [1], [2]. 1.2 Τα είδη του εκπαιδευτικού λογισμικού Εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης-εκγύμνασης (Drill and Practice) Τα λογισμικά αυτού του τύπου, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν σε ύλη την οποία ήδη έχουν διδαχθεί. Παρουσιάζεται μια εκπαιδευτική θεματική ενότητα και ακολουθούν ερωτήσεις με τυχαία σειρά πάνω στο περιεχόμενό της. Τα λογισμικά αυτά είναι αξιοποιήσιμα από τους δασκάλους που θέλουν να εξασκήσουν τους μαθητές τους σε ένα συγκεκριμένο θέμα αλλά και να έχουν άμεση ανάδραση. Χρησιμοποιούνται συχνά για τον εμπλουτισμό μαθημάτων όπως τα Μαθηματικά. Στις ασκήσεις των λογισμικών εξάσκησης-εκγύμνασης το πρόγραμμα συγκρατεί την επίδοση του μαθητή, τα λάθη του και επιπλέον δίνει παραδείγματα στα σημεία στα οποία ο μαθητής εμφάνισε αδυναμία. Είναι λογισμικά που προσφέρουν στον μαθητή απεριόριστη εξάσκηση σε γεγονότα, σχέσεις, προβλήματα και λεξιλόγιο μέχρι να απομνημονεύσει το περιεχόμενο ή να αποκτήσει μια ορισμένη δεξιότητα. Τα καλά λογισμικά εξάσκησης-εκγύμνασης δίνουν ανάδραση στο μαθητή, εξηγούν πως να φτάσει στην σωστή απάντηση και περιλαμβάνουν σύστημα που ελέγχει και παρουσιάζει την πρόοδο του. Τελικά δίνουν τη σωστή απάντηση - συνοδευόμενη από κάποια εξήγηση - αν ο μαθητής δεν μπορεί να την προσεγγίσει μετά από ένα ορισμένο αριθμό προσπαθειών. Στην ιδανική περίπτωση κρατώντας αρχείο του πώς ο κάθε μαθητής απαντά σε κάθε θεματική περιοχή, το πρόγραμμα μπορεί να υποδείξει τις αδυναμίες του μαθητή. Καλό επίσης είναι να υπάρχει διαβάθμιση δυσκολίας στις ερωτήσεις ανάλογα με τις απαντήσεις του μαθητή. Συγγενή λογισμικά με τα εξάσκησης-εκγύμνασης είναι και τα Ολοκληρωμένα Μαθησιακά Συστήματα (Integrated Learning Systems - ILS), τα οποία όμως προσφέρουν ένα πολύ ευρύτερο πεδίο πρακτικής και ενδυνάμωσης [1], [3] Εκπαιδευτικό λογισμικό εκπαίδευσης-φροντιστηρίου (Tutorial) Τα λογισμικά αυτού του τύπου παρουσιάζουν είτε πρωτότυπη είτε ήδη διδαγμένη ύλη. Εμφανίζουν διαδοχικά σύνολα πληροφοριών και στη συνέχεια θέτουν στο χρήστη 4

8 σχετικές ερωτήσεις, μέσα από ένα κύκλο του τύπου: Πληροφορία Ερώτηση Ανάδραση. Η παρουσίαση της πληροφορίας γίνεται κατά ένα μη σειριακό τρόπο. Ένα καλά σχεδιασμένο λογισμικό τύπου εκπαίδευσηςφροντιστηρίου έχει τη δυνατότητα αξιολόγησης-μετάφρασης των λανθασμένων απαντήσεων του χρήστη, προσφέροντας, μέσω ανατροφοδότησης, διευκρινήσεις πριν δοθεί νέα πληροφορία. Η παράθεση σχετικών βοηθητικών πληροφοριών και διευκρινήσεων, δηλαδή η τροποποίηση του εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή είναι απαραίτητη όταν εκείνος δεν έχει καλές επιδόσεις στις ερωτήσεις που τίθενται. Η παρουσίαση των διαδοχικών συνόλων πληροφοριών προς το μαθητή γίνεται με συγκεκριμένα διακριτά βήματα. Ανάλογα με τη συμπεριφορά του μαθητή, καταγράφεται η επίδοσή του και γίνεται προσπάθεια επίτευξης των επιθυμητών εκπαιδευτικών στόχων και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ανάλογα με την αντίδραση στην πιθανή απάντηση του χρήστη, οι εφαρμογές του τύπου αυτού διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) στο γραμμικό λογισμικό εκπαίδευσης-φροντιστηρίου και β) στο λογισμικό εκπαίδευσης-φροντιστηρίου με διακλάδωση. Σε περίπτωση λάθους εκ μέρους του μαθητή, το γραμμικό λογισμικό εκπαίδευσης-φροντιστηρίου επαναλαμβάνει την παρουσίασή των ίδιων πληροφοριών και προχωρεί σε νέα πληροφορία μόνο όταν ο μαθητής δώσει τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις που τίθενται. Το λογισμικό εκπαίδευσης-φροντιστηρίου με διακλάδωση παρουσιάζει ένα σχετικά απλοποιημένο και επαναληπτικό σύνολο πληροφοριών, θέτει εκ νέου σχετικές ερωτήσεις, η απάντηση στις οποίες καθορίζει τη συνέχιση της ροής. Τα λογισμικά αυτά είναι εμπνευσμένα από το ρόλο του δασκάλου και προσαρμόζουν το διδακτικό υλικό στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του μαθητή. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει την παρουσία μέσα στο λογισμικό μοντέλων μαθητή, μοντέλων διδακτικών στρατηγικών και παραπέμπει σε ιδιαίτερη κατηγορία εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο αναφέρεται ως Νοήμον ή Έμπειρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Intelligent Tutoring System-ITS). Τα Νοήμονα ή Έμπειρα Συστήματα Εκπαίδευσης είναι ειδικά εκπαιδευτικά συστήματα-εφαρμογές άμεσα συνδεδεμένα με το χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχουν τη δυνατότητα λήψης απόφασης και δόμησης του κατάλληλου διδακτικού υλικού, όπως και της επιλογής της καλύτερης διδακτικής μεθόδου για το μαθητή [1], [3] Εκπαιδευτικό λογισμικό λύσης προβλημάτων (problem solving) Τα λογισμικά αυτού του τύπου ζητούν από το μαθητή να επιλύσει προβλήματα -στηριζόμενος σε γνώσεις που αποκτήθηκαν νωρίτερα- και να βελτιώσει τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος. Συχνά περιέχουν κάποια προσομοίωση ενός φαινομένου του πραγματικού κόσμου. Βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά λύσης προβλημάτων δίνουν την δυνατότητα να εφαρμοστούν οι κλασσικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων όπως τα : means-end analysis, searching a problem space, brainstorming, heuristics, working backward and incubation. Βοηθούν το μαθητή να δημιουργήσει και να αναπτύξει περισσότερο την δική του στρατηγική επίλυσης Αυτού του είδους τα λογισμικά πρέπει να ζητούν από το χρήστη να εφαρμόσει αποδεκτές αρχές ή κανόνες για να καταλήξει σε συμπεράσματα και λύσεις. Πρέπει να δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα να παραμετροποιεί το πρόβλημα και να περιλαμβάνει μια εξήγηση ή μια γραφική αναπαράσταση της 5

9 τελικής κατάστασης από τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά την προσπάθεια επίλυσης. Πρέπει τέλος να αναπτύσσουν στο μαθητή μια εκτίμηση και κατανόηση των αλγοριθμικών μεθόδων και να αποθαρρύνουν τις διαδικασίες δοκιμής - λάθους και αντίστοιχα να ενθαρρύνουν αποφάσεις και λύσεις που απορρέουν από πνευματική διαδικασία. Στα περισσότερα προγράμματα προσομοίωσης και στα παιχνίδια υπάρχουν χαρακτηριστικά problem solving. Αυτά τα λογισμικά μπορούν να είναι σπουδαία εναύσματα για την διερευνητική μάθηση στην τάξη [2],[3],[4] Εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοιώσεων (simulations) Tα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων παρέχουν την δυνατότητα υλοποίησης καταστάσεων που δεν θα ήταν δυνατές με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, ο μαθητής μπορεί να εξασκηθεί σε καταστάσεις που σε πραγματικό περιβάλλον θα ήταν ριψοκίνδυνο να υλοποιηθούν, όπως ένα επικίνδυνο πείραμα χημείας, ή ακόμα κάτι που η υλοποίηση του είναι πολυδάπανη, χρονοβόρος, προσκρούει σε ηθικά πρότυπα ή είναι γενικά για κάποιο λόγο δύσκολη. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων κατά κανόνα στηρίζονται σε μια σειρά αλγορίθμων και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν τις τιμές ορισμένων μεταβλητών και να παρατηρούν τα αποτελέσματα της πράξης τους. Ένα σημείο αμφισβήτησης σχετικά με αυτού του είδους τα λογισμικά είναι ότι οι μαθητές δεν βλέπουν τον αλγόριθμο και κάθε φορά που δίνουν νέα τιμή στη μεταβλητή βλέπουν το αποτέλεσμα αλλά όχι την αιτία του. Για αυτό προτείνεται ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος χρήσης τους η δημιουργία από τους μαθητές δικών τους προσομοιώσεων. Tα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στη Φυσική, τα Μαθηματικά, την Κοινωνιολογία και τη Γλώσσα. Υπάρχει πολύ συχνά σύγχυση μεταξύ των λογισμικών προσομοίωσης και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Η βασική διαφορά τους μπορεί να εντοπισθεί στο ότι τα παιχνίδια εμπεριέχουν και το στοιχείο του συναγωνισμού[2],[3],[4] Λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational games ή instructional games) Το λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών βοηθά στην απόκτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε περιβάλλον παιχνιδιού. Το παιχνίδι χρησιμοποιείται σαν κίνητρο για τον μαθητή έτσι ώστε να αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις καθώς περιηγείται και ολοκληρώνει τις διαδικασίες του παιχνιδιού. Είναι μάλλον το πιο δύσκολο είδος λογισμικού για αξιολόγηση δεδομένου ότι είναι αμφίβολο αν οι ικανότητες που προωθούνται από το παιχνίδι είναι δυνατόν να μεταφέρουν και έννοιες. Ένα καλό παιχνίδι πρέπει να έχει μαθησιακούς στόχους συμβατούς με το πρόγραμμα σπουδών. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να διδαχθούν σε ένα πλαίσιο που αυξάνει την κινητοποίηση και τον ενθουσιασμό αλλά και την προσοχή στην μαθησιακή διαδικασία. Αυτές οι εφαρμογές συχνά χρησιμοποιούν ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο ανάμεσα στο μαθητή και κάποιους αντιπάλους και υπάρχει πάντα ένας νικητής στο παιχνίδι. Για να ανταποκριθεί ο μαθητής στις ανάγκες του παιχνιδιού πρέπει να έχει συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις και να υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του επιπέδου δυσκολίας και του βαθμού ικανότητας 6

10 Πολύ συχνά τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται λανθασμένα μια και οι μαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο να φτάσουν γρήγορα στον τελικό στόχο ή να παρατηρήσουν τα ηχητικά και οπτικά εφέ, παρά να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει το λογισμικό για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Για αυτό το σκοπό πρέπει το λογισμικό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στόχους και να προσφέρει καθοδήγηση για την επίτευξή τους. Πρέπει επίσης να προσεχθεί μήπως τα διάφορα εφέ επισκιάζουν τους μαθησιακούς στόχους του παιχνιδιού. Το λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών προσφέρεται ιδιαίτερα για συνεργατική μάθηση. Στοιχεία εκπαιδευτικού παιχνιδιού είναι σημαντικό να υπάρχουν και στα υπόλοιπα είδη εκπαιδευτικού λογισμικού. Σαν εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί γενικά ένα λογισμικό εξάσκησης-εκγύμνασης με νικητή ή τελική επίδοση. Λογισμικά τύπου λύσης προβλημάτων ή προσομοιώσεων μπορούν επίσης να έχουν τη μορφή παιχνιδιού [2],[3],[4] Εκπαιδευτικό λογισμικό μοντελοποίησης (modeling) Με το λογισμικό μοντελοποίησης μπορεί να γίνουν αναπαραστάσεις συστημάτων ή διαδικασιών. Ένα μοντέλο είναι και λειτουργεί ως μια αναπαράσταση ενός συστήματος. Δεν είναι ποτέ ένα ακριβές αντίγραφο αλλά αναπαριστά κάποια ή κάποιες πτυχές της δομής, των ιδιοτήτων ή της συμπεριφοράς αυτού του οποίου είναι το μοντέλο. Για παράδειγμα, ένα μοντέλο θα μπορούσε να είναι η αναπαράσταση ενός πληθυσμού. Ο χρήστης μέσα από την εφαρμογή, μπορεί να αλλάξει ορισμένα δημογραφικά στοιχεία και να παρατηρήσει τα αποτελέσματα αυτής της πράξης του εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Η προηγούμενη κατηγοριοποίηση στο εκπαιδευτικό λογισμικό δεν είναι σαφώς οριοθετημένη στην πράξη. Σήμερα, στο εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί κανείς να συναντήσει στοιχεία από απλά προγράμματα εξάσκησης-εκγύμνασης μέχρι προσομοιώσεων ή εκπαίδευσης-φροντιστηρίου. Μια εφαρμογή που περιέχει στοιχεία από όλες τις παραπάνω κατηγορίες θα παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα προσφέρει κίνητρο χρήσης. Οι σύγχρονες τάσεις κατασκευής εκπαιδευτικού λογισμικού τείνουν στην ενοποίηση των προηγούμενων κατηγοριών λογισμικού [1] Ανοικτά και κλειστά μαθησιακά περιβάλλοντα Κλειστά περιβάλλοντα θεωρούνται εκείνα που επιτρέπουν ή όχι στο μαθητή να εισάγει δεδομένα στα οποία η αντίδραση του συστήματος είναι προδιαγεγραμμένη, για παράδειγμα εκπαιδευτικό λογισμικό εκπαίδευσης-φροντιστηρίου, εκπαιδευτικό λογισμικό εξάσκησης-εκγύμνασης, λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών, εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοιώσεων. Τα κλειστά μαθησιακά περιβάλλοντα προσφέρονται για εστιασμένες προσεγγίσεις. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες εφαρμογής στη σχολική πρακτική, γιατί χαρακτηρίζονται ως βραχυχρόνιες, απαιτούν μικρό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή τους και εμφανίζουν μεγάλη προσαρμοστικότητα στους σχεδιασμούς των εκπαιδευτικών. Παρέχουν ακόμα τη δυνατότητα αυτόνομης και εξατομικευμένης μάθησης. Ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα (Open Learning Environments) θεωρούνται εκείνα που σχεδιάζονται κυρίως με βάση τις σύγχρονες γνωσιοθεωρητικές 7

11 τοποθετήσεις (οικοδομισμός, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της γνώσης, θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης). Στα ανοικτά περιβάλλοντα οι επιλογές καθορίζονται τόσο από τις ανάγκες του χρήστη όσο και από νοητικές διεργασίες. Σαν ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να χαρακτηριστούν οι μικρόκοσμοι, οι γλώσσες προγραμματισμού, οι εφαρμογές υπερκειμένου / υπερμέσων. Από τα πιο γνωστά ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης που έχουν καθιερωθεί διεθνώς είναι και η γλώσσα Logo. Τα ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης προσφέρονται για προσεγγίσεις ολιστικού τύπου. Οι προσεγγίσεις ολιστικού τύπου προσφέρουν μια άποψη ευρείας και σφαιρικής προσέγγισης ενός θέματος. Το πλεονέκτημα στις προσεγγίσεις αυτές είναι η πολύπλευρη κάλυψη των θεμάτων που διαπραγματεύονται, απαιτούν όμως την ύπαρξη σύνθετων δραστηριοτήτων, πράγμα που απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή τους δημιουργώντας έτσι πρόβλημα εφαρμογής τους στη σχολική πρακτική που ο χρόνος διδασκαλίας για κάθε ενότητα είναι περιορισμένος [3],[5]. 1.3 Τα πολυμέσα Τα πολυμέσα αποτελούν μια σύνθετη παρουσίαση πληροφορίας η οποία βασίζεται σε συνδυασμό κειμένου, ήχου, μουσικής, γραφικών και κίνησης. Ο σύνθετος αυτός τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας, έχει μεγάλη ισχύ στον αποδέκτη καθώς ερεθίζει ταυτόχρονα περισσότερες της μιας του αισθήσεις με αποτέλεσμα η μεταδιδόμενη γνώση να γίνεται πιο άμεση και κατανοητή. Το παλαιότερο χρονολογικά μέσο είναι το κείμενο. Στη συνέχεια ακολούθησε η προσθήκη του ήχου ο οποίος μπορεί να συνοδεύει ένα κείμενο και να δίνει έμφαση σε σημεία που κρίνεται απαραίτητο. Εξέλιξη των δύο παραπάνω μέσων αποτελούν τα γραφικά και η μουσική. Τα γραφικά είναι εργαλεία μεταφοράς οπτικής πληροφορίας ενώ η μουσική εισάγεται ως στοιχείο το οποίο θα συνδέει συγκεκριμένα συμβάντα. Εάν στα μέσα τα οποία ήδη αναφέρθηκαν προστεθεί και η κίνηση της εικόνας και του γραφικού περιβάλλοντος στο οποίο είναι σχεδιασμένη η εφαρμογή, τότε η παρουσίαση της πληροφορίας γίνεται ρεαλιστικότερη και αμεσότερη, δίνεται δε έτσι η δυνατότητα δραστηριοποίησης και συμμετοχής στο χρήστη. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των πολυμέσων και η εμφάνιση πολλών πολυμεσικών εφαρμογών οδήγησε στην ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς εκμεταλλεύτηκαν πολλές από τις δυνατότητες που παρείχαν τα πολυμέσα ως εξελιγμένα εργαλεία μεταφοράς πληροφορίας. Σήμερα, το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι στενά συνδεδεμένο με την τεχνολογία των πολυμέσων καθώς με τον τρόπο αυτό έχει γίνει πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο φιλικό προς τους χρήστες. Μια σειρά πλεονεκτημάτων τα οποία απορρέουν από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας των πολυμέσων στα προϊόντα εκπαιδευτικού είναι τα παρακάτω: Παρέχεται στον κάθε χρήστη ισχυρό κίνητρο χρήσης. Ο τρόπος παροχής πληροφορίας προσαρμόζεται διαφορετικά ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευόμενου. Η χρήση κινούμενων γραφικών και εικόνων καθιστά κατανοητές αφηρημένες έννοιες των οποίων η σύλληψη και επεξήγηση είναι δύσκολη. Υπάρχει διαδραστική σχέση ανάμεσα στο λογισμικό και στο χρήστη. Γίνεται εύκολη η διαβάθμιση της δυσκολίας ανάλογα με το επίπεδο του χρήστη. Παρέχονται πολλοί εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης της ίδιας γνώσης [1]. 8

12 1.4 Υπερκείμενο και υπερμέσα Το υπερκείμενο συνδέει κείμενα-φορείς πληροφορίας με μη σειριακό τρόπο. Τα υπερμέσα (hypermedia) ή εικονικά μέσα (virtual media), αποτελούν μια επέκταση του υπερκειμένου και διασυνδέουν, εκτός από κείμενο, εικόνες, γραφικά, ήχο, βίντεο, κινούμενες εικόνες. Η διάδοση του διαδικτύου και η ολοένα μεγαλύτερη χρήση του έχουν καταστήσει τους χρήστες του εξοικειωμένους με την έννοια του υπερκειμένου και των υπερμέσων. Σχεδόν το σύνολο των ιστοσελίδων που επισκέπτεται κανείς, χρησιμοποιούν συνδέσμους (links) οι οποίοι συνδέουν μεταξύ τους πολλές διαφορετικές μορφές πληροφορίας. Ο όρος «υπερμέσα» περιλαμβάνει και τα πολυμέσα ως υποσύνολο αυτού. Η διαφορά των υπερμέσων με τα πολυμέσα έγκειται στο βάθος και την αφθονία πληροφοριών την οποία περικλείουν τα υπερμέσα σε σχέση με τα πολυμέσα [1], [4], [20] Περιβάλλοντα υπερμέσων και προσαρμοστικά υπερμέσα Σχεδόν σε όλα τα είδη εκπαιδευτικού λογισμικού χρησιμοποιούνται περιβάλλοντα πολυμέσων και υπερμέσων. Η χρήση τέτοιων περιβαλλόντων επιτρέπει στο χρήστη: Την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία Τη σύνδεση και τη συσχέτιση των πληροφοριών Την άμεση απόκριση και ανάδραση του συστήματος Τη δυνατότητα να θέτει ερωτήματα και να παίρνει απαντήσεις μέσα από συγκρίσεις Τη δυνατότητα πλοήγησης μέσα από δικές του διαδρομές για την ανακάλυψη των πληροφοριών Τη δυνατότητα προσθήκης νέων στοιχείων στους υπάρχοντες συνδέσμους Τη δημιουργία νέων συνδέσμων Ένα χρήσιμο είδος υπερμέσων, το οποίο λειτουργεί δυναμικά, προσαρμόζοντας το είδος και το επίπεδο των πληροφοριών -οι οποίες παρουσιάζονται στο χρήστη ανάλογα με το επίπεδό του και σύμφωνα με το προφίλ και τα χαρακτηριστικά τουείναι το προσαρμοστικό (adaptive). Κύριοι στόχοι των προσαρμοστικών υπερμέσων είναι: Η προστασία του χρήστη από υπερφόρτωση (καταιγισμό) πληροφορίας Η υποστήριξη του χρήστη ώστε να προσανατολιστεί προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το περιεχόμενο που θα πρέπει να μελετήσει. Ένα πρόγραμμα προσαρμοστικών υπερμέσων εφαρμόζει συνήθως δύο τρόπους σταδιακής μετάβασης προς τη γνώση: Με προσαρμόσιμα σχόλια, τα οποία κρύβονται πίσω από τους υπερσυνδέσμους και εμφανίζονται στο χρήστη έχοντας λάβει υπόψη το γνωστικό του υπόβαθρο και τις συσχετίσεις μεταξύ των γνωστικών θεμάτων που πρόκειται να παρουσιαστούν από την εφαρμογή. Με σταδιακή διασύνδεση των υπερσυνδέσμων [1], [4], [20] Εγκυκλοπαίδειες Ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) Μια εγκυκλοπαίδεια είναι παραδοσιακά μια «εγκύκλιος παιδεία», ένα έργο που πραγματεύεται είτε τα πάντα, είτε κάποιο ειδικό κλάδο γνώσης και επιστήμης και στο οποίο οι αναφερόμενες γνώσεις είναι διατεταγμένες αλφαβητικά. Ως προς το περιεχόμενο μια πολυμεσική εγκυκλοπαιδική εφαρμογή είναι ανάλογη μιας παραδοσιακής εγκυκλοπαίδειας. Διαφοροποιείται από αυτήν ως προς την παρουσίαση των πληροφοριών που περιέχει και την πρόσβαση, ανάκληση και διαχείριση αυτών των 9

13 πληροφοριών. Τυπικό στοιχείο των ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδικών εφαρμογών, είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμέσων και υπερκειμένων. Η υιοθέτηση πολλών και διαφορετικών μορφών παρουσίασης της πληροφορίας συνδέεται με ορισμένα υπολογιστικά χαρακτηριστικά όπως την αποθήκευση και εκτύπωση πληροφοριών, τη μεταφορά τους σε άλλες εφαρμογές, την εισαγωγή σελιδοδεικτών κλπ. Επιπλέον ο τρόπος δόμησης και οργάνωσης καθιστά δυνατή τη σύνδεση διαφορετικών σελίδων, μέσα από τη συσχέτιση λέξεων ή φράσεων, γεγονός στο οποίο οφείλεται ο χαρακτηρισμός τους ως «υπερκείμενο». Η ενσωμάτωση πολυμεσικών παρουσιάσεων και η διακλαδωμένη συσχέτισή τους οδηγεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος «υπερμέσων» το οποίο παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα αυτοπλοήγησης, ανάκλησης και επεξεργασίας πληροφοριών εύκολα, γρήγορα και κατά βούληση. Η άσκηση αυξημένου ελέγχου μεγεθύνεται από τη δυνατότητα ανεύρεσης και ανάκλησης πληροφοριών, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους αναζήτησης. Σε αντίθεση με τις έντυπες εγκυκλοπαίδειες, το σύστημα αναζήτησης μιας ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας επιτρέπει την εξερεύνηση των καταχωρήσεων της όχι μόνο μέσω αλφαβητικού ευρετηρίου αλλά και με λέξεις κλειδιά, ή με βάση τον τρόπο, το θέμα, τη χρονολογία κλπ. Επίσης σε αντίθεση με άλλα υπερμέσα οι εγκυκλοπαίδειες θεωρούνται «πληροφοριακές» και όχι «διδακτικές» εφαρμογές. Δεν επιχειρούν να διδάξουν κάτι, απλά παρέχουν πληροφορίες και συγκαταλέγονται στις εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού περιεχομένου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν: βοήθημα του εκπαιδευτικού βοήθημα του μαθητή εποπτικό μέσο διδασκαλίας (όπως ένας ηλεκτρονικός πίνακας για την παρουσίαση ήχων, κινούμενων και ακίνητων εικόνων) μέσο δεξιοτήτων διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών (δια μέσου όλων των γνωστικών αντικειμένων) μέσο για κινητοποίηση και πρόκληση ενδιαφέροντος του μαθητή εργαλείο ανάπτυξης ενός αυτόνομου στυλ μάθησης ερευνητικό εργαλείο για αναζήτηση, ανάκληση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών ως μέσο για δημιουργία οπτικών και ακουστικών παραστάσεων που αφορούν έννοιες, διαδικασίες, γεγονότα, φαινόμενα. Το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) από την άλλη, μιμείται ως προς τη μορφή, τα κλασικά βιβλία. Αποτελεί την ψηφιακή μορφή των παραδοσιακών βιβλίων. Για την ανάγνωση των ηλεκτρονικών βιβλίων απαιτείται ειδικό λογισμικό ανάλογα με τον τύπο του αρχείου τους. Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο μπορεί να μεταδώσει πληροφορία μέσω στοιχείων πολυμέσων. Η μορφή παρουσίασης της πληροφορίας δεν είναι γραμμική και το κείμενο δεν είναι στατικό. Τα ηλεκτρονικά βιβλία μπορεί να αποτελέσουν ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία και βρίσκουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε περιοχή απαιτείται μεταφορά πληροφορίας με χρήση υπερμέσων [1],[17], [18], [19]. 1.5 Εκπαιδευτικά Συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας Η έννοια της εικονικής πραγματικότητας αναφέρεται σε ένα πολύ ανεπτυγμένο επίπεδο διεπιφάνειας χρήσης. Χρησιμοποιώντας την εικονική πραγματικότητα, ο χρήστης αποκτά μια πολύ άμεση αντίληψη του φανταστικού περιβάλλοντος που έχει δημιουργήσει ο υπολογιστής, με αποτέλεσμα να μπορεί να αλληλεπιδρά με αντικείμενα του φανταστικού αυτού κόσμου. 10

14 Η εικονική πραγματικότητα διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Την εικονική πραγματικότητα εμβύθισης, στην οποία ο χρήστης αλληλεπιδρά με το περιβάλλον με τη βοήθεια ειδικής μάσκας και γαντιών ή ρούχων που έχουν ενσωματωμένους αισθητήρες- ανιχνευτές των ενεργειών του χρήστη Την επιτραπέζια εικονική πραγματικότητα, στην οποία ο χρήστης επιδρά στο περιβάλλον του υπολογιστή με τη βοήθεια του πληκτρολογίου, του ποντικιού και άλλων φθηνών περιφερειακών συσκευών, οι οποίες είναι προσιτές στον απλό χρήστη. Δεν είναι τόσο ισχυρή σε σχέση με την εικονική πραγματικότητα εμβύθισης αλλά είναι ενδεδειγμένη για χρήση σε εκπαιδευτικά λογισμικά που λειτουργούν μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Σε γενικές γραμμές, τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας αποτελούν ισχυρό υποστηρικτικό εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς προσφέρουν στο χρήστη ισχυρή αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα του εικονικού κόσμου, αμεσότητα στης ενέργειες του και ενεργό συμμετοχή του στο περιβάλλον μάθησης. Το πλέον όμως βασικό στοιχείο είναι ότι μέσω αυτών ο άνθρωπος κατάφερε να προσαρμόσει την τεχνολογία στις φυσιολογικές δραστηριότητές του. Οι μέθοδοι αξιολόγησης των ενσωματωμένων στα εκπαιδευτικά λογισμικά συστημάτων εικονικής πραγματικότητας δεν διαφέρουν καθόλου από εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα άλλα είδη του εκπαιδευτικού λογισμικού. [1], [20], [21] 1.6 Εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού και εμπλεκόμενες τεχνολογίες Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να κατασκευαστεί κυρίως: Με γλώσσες προγραμματισμού. Οι γλώσσες που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων είναι η C++, ηvisual C++, η Turbo C, η Visual Basic, και η Borland Delphi Pascal. Αυτές χρησιμοποιούνται για προγραμματισμό προσανατολισμένο σε αντικείμενα (object oriented programming). Τα αντικείμενα είναι τα βασικά στοιχεία με τα οποία εμπλουτίζονται οι φόρμες ανάπτυξης του προγράμματος. Με τη χρήση των αντικειμένων ο προγραμματισμός διευκολύνεται σημαντικά. Εκτός από τις προαναφερθείσες γλώσσες, χρησιμοποιείται και η γλώσσα Logo με την οποία δημιουργείται ένα προγραμματιστικό περιβάλλον μέσα από το οποίο η γνώση κατακτάται με σταδιακές ενέργειες μέσα από τη λογική της δοκιμής και της απόρριψης. Έτσι, η γνώση κατακτάται ως αποτέλεσμα πράξης, ενώ παράλληλα καλλιεργείται και αναπτύσσεται ερευνητικό πνεύμα με ευριστικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Η γλώσσα αυτή επιτρέπει την ανακατασκευή εφαρμογών μέσω πειραματισμού χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στο περιβάλλον που έχει ήδη αναπτυχθεί, ενώ η προσέγγιση της λύσης γίνεται με τη χρήση αναδρομής. Το δημιουργούμενο πρόγραμμα είναι σπονδυλωτό. Για τη δόμησή του χρησιμοποιούνται διαδικασίες (procedures) και λίστες (lists). Η Logo είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο μέσα από το οποίο ο μαθητής προσπαθεί να προγραμματίσει, να αποκτήσει εμπειρία και να κατακτήσει εύκολα μαθηματικές έννοιες. Ουσιαστικά, για το μαθητή ο προγραμματισμός ανάγεται στην «εκπαίδευση» της χελώνας-δρομέα ώστε να μετακινείται μέσα σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, προς τις τέσσερις κατευθύνσεις. Με πακέτα παρουσίασης. Τα πακέτα αυτά βοηθούν στη δημιουργία «ζωντανών» παρουσιάσεων ενός θέματος μέσα από την οθόνη του υπολογιστή. Με τη χρήση 11

15 βιντεοπροβολέα (data show) οι παρουσιάσεις μπορεί να προβληθούν σε ευρεία οθόνη ώστε να μεταφέρουν πληροφορίες σε όλο το ακροατήριο μιας αίθουσας. Η παρουσίαση δημιουργείται με σελίδες μέσα στις οποίες μπορεί να ενσωματωθούν τα διάφορα μέσα μεταφοράς πληροφορίας (κείμενο, κίνηση, ήχος, μουσική, εικόνα, γραφικά, βίντεο). Η προβολή των σελίδων παρουσίασης γίνεται σειριακά. Με συστήματα συγγραφής (authoring systems). Πρόκειται για τυποποιημένα εργαλεία παραγωγής λογισμικού τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης δημιουργίας λογισμικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς χωρίς αντίστοιχα υψηλό κόστος και μεγάλο χρόνο δημιουργίας αλλά και χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού. Από εκπαιδευτικής άποψης, τα συστήματα συγγραφής λογισμικού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: o Στα συστήματα συγγραφής λογισμικού υπερμέσων (hypermedia authoring systems). Με χρήση αυτών αναπτύσσονται εφαρμογές πολυμέσων αποτελούμενες από ένα σύνολο σελίδων, οι οποίες μπορεί να μην εμφανίζονται γραμμικά-ακολουθιακά. Οι σελίδες μπορεί να περιέχουν στοιχεία πολυμέσων (κείμενο, κίνηση, ήχος, μουσική, εικόνα, γραφικά, βίντεο), τα οποία τοποθετούνται σε αυτές από τον κατασκευαστή της εφαρμογής και έχουν μορφή αντικειμένων. Με τη χρήση συνδέσμων (εικόνων, λέξεων φράσεων κλπ.) η ροή του προγράμματος μπορεί να μεταβληθεί σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη. Διαδεδομένα συστήματα συγγραφής είναι το Macromedia Director, το Macromedia Authorware και το Asymmetrix Toolbook. o Στα συστήματα διαχείρισης τάξης (class management systems). Τα συστήματα αυτά είναι κυρίως δικτυακά. Μπορούν να υποστηρίξουν τη διαχείριση εκπαιδευτικών εφαρμογών πολυμέσων, τη διαχείριση της τάξης των σπουδαστών-χρηστών, καθώς και λειτουργίες διαχείρισης τάξης. Διέπονται από τη λογική της εκχώρησης μονάδων (units) στους εκπαιδευόμενους ανά μάθημα, ανάλογα με τον τρόπο που έχουν προαποφασίσει οι διδάσκοντες. Οι διδάσκοντες μπορούν να συνθέσουν μαθήματα (course development) με υλικό που επιλέγεται από τους ίδιους. Η εκπαιδευτική λογική κάθε μαθήματος και ο διδακτικός στόχος καθορίζεται από το διδάσκοντα και ενσωματώνεται στο υλικό. Τα συστήματα διαχείρισης τάξης αποτελούν μέσα ανάπτυξης υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), χώρων συζήτησης (chat rooms), χώρων ανάρτησης ανακοινώσεων (bulletin boards), τηλεδιάσκεψης (teleconference) κλπ. [1]. 1.7 Η παραγωγή του εκπαιδευτικού λογισμικού Η παραγωγή μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής είναι μια μακρόχρονη, πολύπλοκη και επίπονη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας η αξιολόγηση είναι συνεχής και πραγματοποιείται σχεδόν σε όλα τα στάδια της. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού απαιτεί συνεργατικές προσπάθειες πολλών ειδικών σε διάφορους χώρους, αλλά και κατάλληλη υποδομή σε λογισμικό και υλικό Η υποδομή σε λογισμικό και υλικό Το εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων παράγεται σε εργαστήρια εξοπλισμένα με κατάλληλο λογισμικό και υλικό. Λογισμικό: Ο στοιχειώδης εξοπλισμός σε λογισμικό περιλαμβάνει: 12

16 o Λειτουργικό σύστημα εργασίας (π.χ. Windows). o Εργαλείο ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού (γλώσσα προγραμματισμού, πακέτο συγγραφής). o Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας. o Λογισμικό επεξεργασίας ήχου. o Λογισμικό σχεδίασης, δημιουργίας και επεξεργασίας γραφικών. o Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας βίντεο. o Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου. Υλικό: Ο στοιχειώδης εξοπλισμός σε υλικό περιλαμβάνει: Ισχυρούς προσωπικούς υπολογιστές εφοδιασμένους με: o υλικό σύλληψης και ψηφιοποίησης ήχου, o υλικό ψηφιοποίησης εικόνας βίντεο, o δυνατότητα σύνδεσης με μουσικά όργανα, o περιφερειακά εγγραφής CD-ROM ή DVD-ROM, o περιφερειακά αποθήκευσης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Έγχρωμο εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης και εκτυπωτή λέιζερ. Σαρωτή (scanner) για ψηφιοποίηση εικόνας. Ψηφιακή βιντεοκάμερα. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Συσκευή αναπαραγωγής βίντεο και συσκευή τηλεόρασης. Αναλώσιμο υλικό (χαρτί, δισκέτες, εγγράψιμα CD κλπ.). Η ηχογράφηση στιγμιότυπων ή διαλόγων, η φωτογράφηση αλλά και η μαγνητοσκόπηση τμημάτων βίντεο-εικόνας επιβάλλουν τη χρήση ηχομονωμένων και ειδικά διασκευασμένων χώρων, στους οποίους ο φωτισμός είναι ρυθμιζόμενος [1] Οι ομάδες εργασίας Στην κατασκευή του εκπαιδευτικού λογισμικού εμπλέκονται πολλοί ειδικοί και από διάφορους χώρους. Τον κύριο λόγο έχει ο συντονιστής, ο οποίος συχνά είναι και ο υπεύθυνος της παραγωγής (project manager). Αυτός πρέπει να συντονίσει όλες τις ομάδες εργασίας, να φροντίσει για την τήρηση των προδιαγραφών, των χρονοδιαγραμμάτων και του προϋπολογισμού. Αυτό απαιτεί εκ μέρους του ευρεία γνώση του θέματος από πολλές επιστημονικές περιοχές και θέαση από πολλές οπτικές γωνίες. Οι συναντήσεις του συντονιστή με όλες ή με όσες κάθε φορά απαιτείται ομάδες εργασίας είναι συχνές. Οι απαιτούμενες ομάδες εργασίας, η παράλληλη ή επικαλυπτόμενη εργασία των οποίων θα συμβάλει στη σχηματοποίηση-κατασκευή του προϊόντος, είναι επτά, οι εξής: Ομάδα ενεργών εκπαιδευτικών Πρόκειται ακριβώς για ενεργούς εκπαιδευτικούς-γνώστες της επιστημονικής περιοχής που αναδύεται μέσα από το λογισμικό. Η ουσιαστική γνώση των εκπαιδευτικών αυτών θα βοηθήσει στην ορθή κατασκευή του και στον τρόπο της παρουσίασης των εννοιών μέσα από το παραγόμενο λογισμικό. Ομάδα ειδικών στη διδακτική και στα μαθησιακά προβλήματα του γνωστικού θέματος που θα παρουσιάζεται μέσα από το λογισμικό Αποτελείται από ειδικούς στη διδακτική και από ειδικούς στα μαθησιακά προβλήματα της συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής που θα πραγματεύεται το υπό κατασκευή λογισμικό. Εάν το εκπαιδευτικό λογισμικό προορίζεται για χρήση από παιδιά μικρών ηλικιών, στην ίδια ομάδα συμμετέχει και παιδοψυχολόγος. Ομάδα αναλυτών-προγραμματιστών 13

17 Πρόκειται για την ομάδα που θα υλοποιήσει το εκπαιδευτικό λογισμικό σύμφωνα με τις οδηγίες των δύο παραπάνω ομάδων. Οι αναλυτές θα καθορίσουν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα σχεδιάσουν το διάγραμμα μέσα από το οποίο θα «ξεδιπλώνεται» η εφαρμογή και θα επιλέξουν το κατάλληλο εργαλείο δημιουργίας του λογισμικού. Οι προγραμματιστές με τη χρήση του εργαλείου κατασκευής θα δομήσουν και θα συγγράψουν τις κατάλληλες οδηγίες στον υπολογιστή, ώστε να σχηματοποιηθεί το λογισμικό. Ομάδα εργονόμων λογισμικού Οι εργονόμοι λογισμικού είναι ειδικοί σε θέματα ευχρηστίας λογισμικού. Το κύριο έργο τους είναι ο σχεδιασμός των διεπιφανειών χρήσης μέσω των οποίων γίνεται πράξη η αλληλεπίδραση χρήστη - εφαρμογής. Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, το έργο των εργονόμων λογισμικού είναι κρίσιμο. Ο τελικός και οριστικός σχεδιασμός των διεπιφανειών χρήσης ολοκληρώνεται με τη χρήση των αποτελεσμάτων της συνεχούς αξιολόγησης, που διεξάγεται προκειμένου να ελεγχθεί το επίπεδο της εργονομίας τους. Ομάδα υποστήριξης ήχου και μουσικής Η ομάδα αυτή αποτελείται από: μηχανικό ήχου, τεχνικό ψηφιοποίησης και επεξεργασίας ήχου, εκφωνητές διαλόγων μουσικούς για την επένδυση του λογισμικού. Ομάδα υποστήριξης εικόνας - γραφικών - εικόνας βίντεο Η ομάδα αποτελείται από: σκηνοθέτη, οπερατέρ, φωτογράφο, γραφίστα, σκιτσογράφο, τεχνικό κινούμενου σχεδίου, τεχνικό ψηφιοποίησης και επεξεργασίας εικόνας τεχνικό ψηφιοποίησης και επεξεργασίας εικόνας βίντεο. Ομάδα σεναριογράφων και διορθωτών-επιμελητών Η ομάδα περιλαμβάνει σεναριογράφο και διορθωτή-επιμελητή, ο οποίος θα έχει την ορθογραφική και φιλολογική επιμέλεια της παραγωγής [1], [4] Μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία κατά κανόνα έχει υψηλό κόστος. Ο κανόνας που ισχύει στην ανάπτυξη των πολυμέσων από πλευράς κόστους, πολυπλοκότητας και χρόνου είναι: 80% σχεδίαση - 20% υλοποίηση. Τα μοντέλα ανάπτυξης εφαρμογών είναι αρκετά. Από τα πιο συνηθισμένα είναι: Το μοντέλο του καταρράκτη Οι κύριες φάσεις σε ένα τυπικό μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού τύπου καταρράκτη είναι οι εξής: o ανάλυση απαιτήσεων, o σχεδίαση, o υλοποίηση, o ολοκλήρωση, o λειτουργία και συντήρηση. 14

18 Κάθε επιμέρους εργασία περνά από διαδικασίες εγκυροποίησης (validation) και επαλήθευσης (verification), ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια σε σχέση με τις απαιτήσεις του χρήστη και η συνοχή με το αποτέλεσμα των προηγούμενων φάσεων ανάπτυξης. Βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου αυτού, το οποίο είναι αρκετά δημοφιλές, είναι η οργάνωση της διαδικασίας ανάπτυξης σε διακριτές φάσεις. Ένα βασικό μειονέκτημα αποτελεί ο πρώιμος καθορισμός των προδιαγραφών του τελικού προϊόντος, (μετά την ολοκλήρωση της φάσης της ανάλυσης). Έτσι, σε μια πιθανή αναθεώρηση της σχεδίασης το πρόβλημα του χρόνου και των πόρων θα επιδράσει αρνητικά στη βελτίωση του προϊόντος. Επομένως, η ανάλυση των απαιτήσεων και η σχεδίαση του προϊόντος θα πρέπει εξαρχής να είναι άρτια σε σχέση με τη μορφή και τη λειτουργικότητα του λογισμικού. Το μοντέλο της έλικας Το μοντέλο της έλικας υποστηρίζει μια εξελικτική διαδικασία δημιουργίας μιας εφαρμογής με την επαναληπτική εκτέλεση ενός κύκλου φάσεων. Στους κύκλους κάθε φάσης παράγεται μια ενδιάμεση έκδοση του τελικού προϊόντος, η οποία αξιολογείται και βελτιώνεται κατά τον επόμενο κύκλο. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να παραχθεί μια έκδοση που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών. Η έκδοση αυτή αποδίδει και το τελικό προϊόν. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του μοντέλου είναι πως οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης κάθε ενδιάμεσου προϊόντος. Το τελικό προϊόν, έτσι, θα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις τους. Βασικά μειονεκτήματα είναι η πολυπλοκότητα και οι αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο και πόρους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση και την αξιολόγηση του λογισμικού σε κάθε κύκλο επανάληψης [1] Σημαντικά σημεία στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού Τα κρίσιμα σημεία στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και οι ενέργειες που εκτελούνται σε καθένα, έχουν ως εξής: Καθορισμός ομάδας-στόχου και επιλογή εκπαιδευτικού αντικειμένου o Καθορισμός ομάδας-στόχου. o Επιλογή εκπαιδευτικού αντικειμένου. o Μελέτη εκπαιδευτικού αντικειμένου. o Καθορισμός προδιαγραφών χρήσης ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τις μαθησιακές ανάγκες της ομάδας-στόχου. Οργάνωση περιεχομένου και δημιουργία σεναρίου o Ανασκόπηση και μελέτη βιβλιογραφίας. o Συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού. o Επιλογή και καθορισμός περιεχομένου με βάση τον πληθυσμό-στόχο και το εκπαιδευτικό αντικείμενο. o Οργάνωση περιεχομένου. o Δημιουργία σεναρίου. o Καθορισμός, οριστικοποίηση και δημιουργία των αφηγηματικών και οπτικών περιγραφών. Σχεδίαση αλληλεπίδρασης και σχεδίαση δομής λογισμικού o Ανάλυση απαιτήσεων σεναρίου. o Σχεδίαση διαγραμμάτων δομής λογισμικού. o Σχεδίαση πλοήγησης. o Σχεδίαση αλληλεπίδρασης. 15

19 Υλοποίηση διεπιφάνειας χρήσης o Σχεδίαση προσχεδίων της διεπιφάνειας χρήσης. o Δημιουργία της διεπιφάνειας χρήσης. Παραγωγή περιεχομένου o Ολοκλήρωση μέσων μεταφοράς πληροφορίας (ήχου, εικόνων, γραφικών κλπ.). Ανάπτυξη λογισμικού o Ανάπτυξη λογισμικού - προγραμματισμός (ενοποίηση όλων των στοιχείων σε ενιαίο περιβάλλον). Παραγωγή τελικού προϊόντος-μήτρας o Δημιουργία εγκαταστάσιμης εφαρμογής. o Εγγραφή της εφαρμογής σε μέσο μεταφοράς (π.χ. CD-ROM) - δημιουργία πρωτοτύπου. o Οριστικοποίηση και παραγωγή πρωτοτύπου συνοδευτικού εντύπου και πρωτοτύπου εντύπου τεκμηρίωσης του προϊόντος. Παραγωγή συνοδευτικών εντύπων - Μαζική παραγωγή λογισμικού o Παραγωγή συνοδευτικών εντύπων και εντύπων τεκμηρίωσης. o Μαζική παραγωγή προϊόντος. Κοινό γνώρισμα όλων των προηγούμενων σημείων είναι η αξιολόγηση και ο ποιοτικός έλεγχος. Σε όσα σημεία εμπλέκονται ειδικοί στη διδακτική και στα μαθησιακά προβλήματα ή υπάρχουν τεχνολογικές απαιτήσεις, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του λογισμικού γίνονται συνεχείς επαναλήψεις, έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του τελικού χρήστη (εκπαιδευτικού - μαθητή) [1] Κρίσιμα ζητήματα στο σχεδιασμό του λογισμικού Μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία οι ομάδες εργασίας πρέπει να προβούν ιδιαίτερα από την πρώτη στιγμή που αναλαμβάνουν εργασία προκειμένου το λογισμικό που θα κατασκευαστεί να είναι επιτυχημένο είναι τα ακόλουθα: Η ύπαρξη κινήτρων χρήσης θα καταστεί επωφελής για την εμπλοκή των χρηστών με το πρόγραμμα, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες. Το λεκτικό μέρος των διαλόγων του λογισμικού (είτε με κείμενο είτε με ήχο) τρέπει να είναι απολύτως προσαρμοσμένο στο γνωστικό υπόβαθρο των χρηστών. Το λογισμικό σε λάθος απαντήσεις ή ενέργειες του χρήστη δεν πρέπει να τον κάνει να νιώθει ντροπή. Αντίθετα, οι προτροπές του λογισμικού πρέπει να παροτρύνουν και να ενθαρρύνουν το χρήστη ώστε να συνεχίσει να ασχολείται με αυτό. Τα σημεία που θεωρούνται «δύσκολα» στην κατανόηση πρέπει να έχουν επισημανθεί από την ομάδα διδακτικής και μαθησιακών προβλημάτων και να έχουν προσεχτεί ιδιαίτερα κατά το σχεδιασμό του λογισμικού. Αν, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό, απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις εκ μέρους του χρήστη, αυτές πρέπει να είναι καθορισμένες και καταγεγραμμένες στα συνοδευτικά έντυπα. Η απλότητα, η φιλικότητα και η εργονομία στο χειρισμό είναι βασικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση του χρήστη, ιδιαίτερα στις μικρές και στις μεγάλες ηλικίες. Τα ηχητικά και οπτικά εφέ πρέπει να είναι σε ισορροπία και να μην λειτουργούν εντυπωσιάζοντας το χρήστη, με αποτέλεσμα να τον αποπροσανατολίζουν από τον γνωστικό στόχο. Το σενάριο πρέπει να λειτουργεί όσο το δυνατόν και ανεξαρτήτως ηλικίας, στηριγμένο σε πραγματικά-φυσικά θέματα και όχι σε ευφάνταστα γεγονότα. 16

20 Η διαμόρφωση συνθηκών συνεργατικής μάθησης (εκτός της εξατομικευμένης) δίνει κίνητρο χρήσης και βοηθά περισσότερο στην κατανόηση. [1] 1.8 Η επιλογή του εκπαιδευτικού λογισμικού από το χρήστη Πολύ συχνά, ο δάσκαλος δεν έχει πληροφόρηση για την εκπαιδευτική αξία ενός πακέτου εκπαιδευτικού λογισμικού. Αν θελήσει να πληροφορηθεί, οι προσφερόμενες λύσεις είναι ή να το αξιολογήσει μόνος του πριν το χρησιμοποιήσει ή να μάθει στοιχεία για την εκπαιδευτική του αξία από τρίτους. Η πρώτη εκδοχή είναι εγγενώς προβληματική, λόγω της διαφορετικότητας του ρόλου του δασκάλου από αυτόν του αξιολογητή. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν να αγοράζει κάποιος ένα πακέτο εκπαιδευτικού λογισμικού και να πρέπει να υποβληθεί στη βάσανο της αξιολόγησης προκειμένου να το χρησιμοποιήσει. Η δεύτερη εκδοχή μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στον εντοπισμό των καταλληλότερων πακέτων λογισμικού. Ο εκπαιδευτικός μπορεί: Να αναζητήσει επίσημα στοιχεία κριτικής λογισμικού από τον εκπαιδευτικό του φορέα. Τα στοιχεία αυτά συνήθως καταχωρούνται σε περιοδικά του εκπαιδευτικού φορέα ή υπάρχουν στον ηλεκτρονικό χώρο πληροφοριών του φορέα (web site). Να αναζητήσει δημοσιευμένες κριτικές λογισμικού σε εκπαιδευτικά περιοδικά ή περιοδικά μικροϋπολογιστών. Η συντακτική επιτροπή αρκετών περιοδικών δημοσιεύει περιοδικές ή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα του λογισμικού σε διάφορους τομείς, στους οποίους εντάσσεται και το εκπαιδευτικό λογισμικό. Να αναζητήσει ερευνητικές δημοσιεύσεις που έχουν γίνει σε εκπαιδευτικά περιοδικά ή πορίσματα ομάδων εργασίας. Στα περιοδικά τα σχετικά με υπολογιστές και εκπαίδευση μπορεί κανείς να αναζητήσει τέτοια άρθρα. Σε συνέδρια επίσης, γίνονται ανακοινώσεις που αφορούν στην ποιότητα πακέτων λογισμικού. Να αναζητήσει ανακοινώσεις ομάδων ειδήσεων (news groups) μέσω του Internet οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του καταλληλότερου λογισμικού για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό θέμα [1]. 1.9 Θεωρίες μάθησης και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη και χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Τα προηγούμενα χρόνια διαμορφώθηκαν στα πλαίσια της επιστημονικής ψυχολογίας αρκετές σχολές από τις οποίες η κάθε μια, με βάση τη δική της φιλοσοφική αφετηρία και τη χρήση των δικών της μεθόδων έρευνας γύρω από τη λειτουργία του εγκεφάλου, έδωσε μια διαφορετική εννοιολογική ερμηνεία στο φαινόμενο της μάθησης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διατυπωθούν και να διαμορφωθούν ποικίλες θεωρητικές θέσεις, για την ερμηνεία της μάθησης και γενικά της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η ποιότητα ενός εκπαιδευτικού λογισμικού συνδέεται άμεσα με τη διδακτική προσέγγιση και την αντίστοιχη θεωρία μάθησης από την οποίαν επηρεάζεται το λογισμικό. Αυτό γιατί η σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελείται από 3 μέρη: Την εννοιολογική σχεδίαση Τη σχεδίαση παρουσίασης Την ανάπτυξη την αξιολόγηση και τη διάθεση Η εννοιολογική σχεδίαση περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική του συστήματος για τη μάθηση. Δηλαδή τις διαθέσιμες μορφές αλληλεπίδρασης του μαθητή καθώς και τη 17

21 γνώση σε δομημένη μορφή η οποία προσφέρεται στο μαθητή προς μάθηση. Η σχεδίαση παρουσίασης αφορά στο τι παρουσιάζεται στην οθόνη, τα χρώματα και τις εικόνες καθώς και τη χρήση ξεχωριστών μέσων [6] Θεωρίες της Συμπεριφοράς (Behaviorism) ή μάθηση μέσω ενίσχυσης Σύμφωνα με τις θεωρίες του μπιχεβιορισμού ή αλλιώς θεωρίες της συμπεριφοράς, η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών επιδράσεων και ιδιαίτερα εκείνων που επιβραβεύουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και έτσι ενισχύουν την επανάληψή της. Ο πλέον βασικός πυλώνας της μάθησης η οποία στηρίζεται στους κανόνες του συμπεριφορισμού είναι η αλληλεξάρτηση η οποία υπάρχει ανάμεσα στα ερεθίσματα τα οποία δέχεται το άτομο από το περιβάλλον του και τις αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά. Ειδικά σε πεδία όπου δεν απαιτείται η ενεργοποίηση ανώτερων διανοητικών λειτουργιών από τη μεριά του μαθητή, όπως η εκμάθηση της ορθογραφίας συγκεκριμένων λέξεων ή η αποστήθιση της προπαίδειας η συμπεριφοριστική διδασκαλία είναι δυνατόν να έχει θετική συμβολή. Έτσι λοιπόν, όπως ο Pavlov έκανε τα τετράποδα πειραματόζωα να αναζητούν τροφή και να εκκρίνουν ανακλαστικά σάλιο κάθε φορά που ηχούσε ένα συγκεκριμένο κουδούνι, έτσι και ο μικρός μαθητής μπορεί να μαθαίνει εύκολα έστω και αν αυτό στην αρχή γίνεται ανακλαστικά, πράγματα τα οποία θα έπρεπε να αποστηθίσει. Εάν για παράδειγμα ένα ορθογραφικό κανόνα ο οποίος διέπει μία μεγάλη κατηγορία λέξεων καταφέρει η διδασκαλία να το συνδέσει στο μαθητή με ένα ερέθισμα η διαδικασία της εκπαίδευσης θα γίνει πιο εύκολη και προσιτή στις μικρές ηλικίες. Δεν είναι τυχαίο ότι στα πλαίσια της συμπεριφοριστικής διδασκαλίας επιστρατεύονται από τους δασκάλους τραγούδια και ποιήματα κατάλληλα διασκευασμένα ως ένας εύκολος τρόπος μετάδοσης γνώσης. Οι θεωρίες της συμπεριφοράς επηρέασαν τη διδασκαλία και ιδιαίτερα τον τομέα της προγραμματισμένης μάθησης γνωστή ως «διαδικαστική» θεωρία (process theory) της μάθησης ως εξής: Καθοδήγησαν τους εκπαιδευτικούς ώστε να οργανώνουν τη διδασκαλία έτσι ώστε να προσφέρουν τις πληροφορίες σταδιακά και ιεραρχικά οργανωμένες. Συνέβαλαν στη δημιουργία προγραμμάτων διδασκαλίας που να ταιριάζει σ όλα τα παιδιά αφού η γνώση είναι προσπελάσιμη απ όλα τα παιδιά και προέρχεται από τη πρόσληψη της αντικειμενικής πραγματικότητας. Έδωσαν μια εύκολη στην εφαρμογή μέθοδο διδασκαλίας, τον τεμαχισμό του αντικειμένου μάθησης σε ενότητες που παρατίθενται κατά σειρά δυσκολίας. Όταν η απάντηση του μαθητή δεν ήταν η επιθυμητή στην ερώτηση του δασκάλου, ο δάσκαλος διαφοροποιούσε την ερώτηση προσμένοντας απάντηση. Αν οι ασκήσεις δεν φέρουν το αναμενόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα ο δάσκαλος εξασκεί τους μαθητές σε ασκήσεις μικρότερης δυσκολίας. Προσέφεραν σύνολο οδηγιών για μάθηση βασισμένη κυρίως στη χρήση της ενίσχυσης (θετικής ή αρνητικής) - εξωτερική διόρθωση του λάθους (προσπάθησε πάλι) - εξωτερική αξιολόγηση (βαθμοί, έπαινοι). Ο δάσκαλος ελέγχει το μαθησιακό περιβάλλον και τη διαδικασία της μάθησης με τα δικά του μέτρα. Πρέπει να αναφερθεί όμως ότι οι θεωρίες της συμπεριφοράς αγνοούν όλες τις διαδικασίες και τις γνωστικές λειτουργίες που συντελούν στην οργάνωση και χρήση 18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε-LEARNING) ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση»

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Απρίλιος 2006 Επιβλέπων καθηγητής : ΚΟΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Η παρούσα εργασία συντάχτηκε στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανάληψης διπλωματικής εργασίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠαιΤΕ, υπό την επίβλεψη της Μαρίας Μουντρίδου.

Διαβάστε περισσότερα

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση -

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση - Δημητρακοπούλου Α.,.(1998). Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά λογισμικά - Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση-. Περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μέρος Α, No 100, σελ. 114-123 & Μέρος Β : Νο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Eκπαιδευτικό Λογισμικό Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας με Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνίου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνίου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνώρισε εγκαίρως την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΪΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Σελίδα 11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 1.1 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής TicTac: Εκπαιδευτική εφαρμογή εκμάθησης της ώρας με μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α T Ε Ι Κ Α Β Α Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (E-UNIVERSITY) ΣΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 14 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα