Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 Συµφωνία Επιχορήγησης No: / Έργο No BG KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Με την υποστήριξη του Προγράµµατος ιά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προϊόν αυτό εκφράζει απόψεις του συγγραφέα. Η Επιτροπή δε φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση γίνει στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

2 Οδηγός Εκπαιδευτικού Οδηγός Εκπαιδευτικού του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους (ΕΧΓΚΒ) Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού του ΕΧΓΚΒ περιέχει οδηγίες για τον εκπαιδευτικό ως προς την υποστήριξη κωφών ή βαρήκοων ατόµων που µαθαίνουν ξένες γλώσσες. Ο οδηγός παρέχει προτάσεις που θα βοηθήσουν τους χρήστες να προσαρµόσουν και να χρησιµοποιήσουν το ΕΧΓΚΒ στην εκµάθηση της ξένης γλώσσας, µε έµφαση σε διδακτικά και οργανωτικά θέµατα.. Ο Οδηγός Χρήστη είναι το βασικό εγχειρίδιο αναφοράς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΕΧΓΚΒ. Περιεχόµενα Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών...3 Ο Ρόλος του Συµβουλίου της Ευρώπης...3 Το ΕΧΓ για Κωφά και Βαρήκοα Άτοµα...3 Ποιες γλώσσες καλύπτει το ΕΧΓΚΒ;...3 Τα βασικά µέρη του ΕΧΓΚΒ...4 Παρουσιάζοντας το ΕΧΓΚΒ στους µαθητές...5 ουλεύοντας µε Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές...7 Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων και επάρκεια...8 Αξιολογώντας τον µαθητή µε βάση το ΕΧΓ...8 Καταγράφοντας την επάρκεια...9 ηµιουργώντας έναν Φάκελο στοιχείων...9 Αναγνωρίζοντας τρόπους εκµάθησης...10 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης...12

3 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών (ΕΧΓ) αποτελεί ένα αρχείο των γλωσσικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του. Στόχος του είναι να αναδεικνύει το εύρος της γλωσσικής επάρκειας του κατόχου. Παρά το ότι το συγκεκριµένο έγγραφο έχουν ευρωπαϊκή προέλευση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή δεξιοτήτων σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσµου. Αποτελεί, εποµένως, ένα χρήσιµο έγγραφο για τους µετανάστες που επιθυµούν να γνωστοποιήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες σε έναν εργοδότη, κατά την ένταξή τους στην κοινότητα. Ο Ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών δηµιουργήθηκε µε την υποστήριξη και την ενθάρρυνση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για να βοηθήσει κάθε άτοµο να καταγράψει το σύνολο των γλωσσικών του δεξιοτήτων. Το έγγραφο που προέκυψε µπορεί να περιγραφεί ως «βιογραφικό σηµείωµα γλωσσοµάθειας» και µπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο καθηγητές, συγγενείς και φίλους, εργοδότες. Η χρήση του ΕΧΓ ευνοεί επιθυµητά αποτελέσµατα, όπως την αύξηση της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού, την ανοχή και το σεβασµό απέναντι στις διαφορετικές γλώσσες. Ένας επιπλέον στόχος του είναι η προώθηση της πολυγλωσσίας της αύξησης του αριθµού των Ευρωπαίων που µιλούν και άλλες γλώσσες εκτός της µητρικής τους. Το ΕΧΓ για Κωφά και Βαρήκοα Άτομα Η παρούσα έκδοση του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου Γλωσσών (ΕΧΓ) είναι ειδικά σχεδιασµένη για Κωφά και Βαρήκοα Άτοµα (ΚΒ). Για να πετύχει ένα ορισµένο επίπεδο γλωσσοµάθειας σε οποιαδήποτε δεξιότητα, η επικοινωνιακή απόδοση ενός κωφού ή βαρήκοου ατόµου πρέπει να συµπίπτει µε διεθνώς αναγνωρισµένες προδιαγραφές, που ισχύουν για όλους. Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφά και Βαρήκοα Άτοµα (ΕΧΓΚΒ) ακολουθεί τις προδιαγραφές του Συµβουλίου της Ευρώπης. Τα επίπεδα επάρκειας που περιγράφονται στο ΕΧΓ είναι γραµµένα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα του ΚΕΠΑ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης. Το παρόν ΕΧΓΚΒ βασίζεται στους περιγραφικούς δείκτες γλωσσοµάθειας A1, A2, B1, B2, Γ1 και Γ2, που εξηγούνται αναλυτικά στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας. Το παρόν ΕΧΓΚΒ αναφέρεται στις εξής δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Προφορική επικοινωνία Παραγωγή προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Ποιες γλώσσες καλύπτει το ΕΧΓΚΒ; Το ΕΧΓΚΒ επικεντρώνεται στην ικανότητα του µαθητή να χρησιµοποιεί οποιεσδήποτε από τις παρακάτω γλώσσες: γλώσσες που µαθαίνονται µε συµβατική εκπαίδευση (π.χ. στο σχολείο, στο πανεπιστήµιο, σε µια εκπαιδευτική επίσκεψη), γλώσσες που µαθαίνονται εµπειρικά (π.χ. µέσω ταξιδιών, χόµπι ή εργασίας), γλώσσες της οικογένειας ή της κοινότητας, σε κάποιες περιπτώσεις, τη µητρική γλώσσα (π.χ. όταν η κώφωση έχει επηρεάσει την κατάκτηση της γλώσσας). Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.3

4 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Οποιαδήποτε γλώσσα µπορεί να καταγραφεί στο ΕΧΓ. Η λέξη Ευρωπαϊκό δείχνει ότι έχει σχεδιαστεί από το Συµβούλιο της Ευρώπης, αλλά το ΕΧΓ µπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε γλώσσα, είτε χρησιµοποιείται στην Ευρώπη είτε όχι, όπως π.χ. αραβικά, κινέζικα, νάβαχο ή ούρντου. Το ΕΧΓΚΒ είναι µια έκδοση ειδικά σχεδιασµένη για κωφά ή βαρήκοα άτοµα. Τα επίπεδα γλωσσοµάθειας που περιγράφονται στο ΕΧΓΚΒ λαµβάνουν υπόψη τις δυσκολίες που έχουν τα συγκεκριµένα άτοµα στη χρήση ξένων γλωσσών λόγω της κώφωσης, ιδίως όταν µιλούν ή ακούν. Νοηµατική γλώσσα Το ΕΧΓΚΒ δεν αναφέρεται στην ικανότητα χρήσης νοηµατικών γλωσσών ή δακτυλικών αλφαβήτων. Το Έργο Deaf Port αναγνωρίζει ότι οι νοηµατικές γλώσσες είναι διαφορετικές από τις φωνούµενες γλώσσες. Οι περιγραφικοί δείκτες γλωσσοµάθειας για νοηµατικές γλώσσες θα διέφεραν αρκετά από αυτούς που χρησιµοποιούνται στο ΕΧΓΚΒ για την Προφορική Επικοινωνία, την Παραγωγή και την Κατανόηση Προφορικού Λόγου. Η επίδραση των νοηµατικών γλωσσών, µε τον πλούτο και την περιπλοκότητα των εκφράσεων του προσώπου και των κινήσεων των χεριών και του σώµατος, µπορεί κάλλιστα να βοηθήσει ένα κωφό ή βαρήκοο άτοµο να εξηγήσει κάτι σε µια ξένη γλώσσα. Η ευχέρεια στη χρήση χειρονοµιών αποτελεί πλεονέκτηµα, όπως και για κάθε µαθητή ή ακούοντα, που µπορεί να χρησιµοποιήσει χειρονοµίες ή απλά σκίτσα για να τον βοηθήσουν να γίνει κατανοητός. Για κάποιους, η µητρική γλώσσα ίσως αντιµετωπίζεται ως ξένη, αν έχουν µεγαλώσει µε τη νοηµατική γλώσσα. Το ΕΧΓΚΒ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µετρήσει την ικανότητά τους στη γλώσσα της κοινότητάς τους. Λειτουργίες του ΕΧΓ Το ΕΧΓ αναµένεται να επιτελεί τόσο ενηµερωτική όσο και παιδαγωγική λειτουργία. Όχι µόνο δίνει µια εικόνα της γλωσσικής επάρκειας του κατόχου του στις ξένες γλώσσες, αλλά επίσης στοχεύει στην υποστήριξη της διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας µε διάφορους τρόπους: Χρησιµοποιώντας το πρότυπο αξιολόγησης του ΚΕΠ, προωθεί την κοινή κατανόηση µιας τυποποιηµένης κλίµακας γλωσσικής επάρκειας. Ενθαρρύνει τους µαθητές να σκεφτούν την πρόοδό τους και τον προσωπικό τους τρόπο εκµάθησης και να αποκτήσουν ένα κριτήριο αυτόνοµης κριτικής αξιολόγησης. Προκαλεί γόνιµο διάλογο µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών, επιτρέποντάς τους να συζητήσουν για την πρόοδο µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. Επικυρώνει τις διαπολιτισµικές εµπειρίες και αναγνωρίζει τη διαπολιτισµική ικανότητα ως δεξιότητα που συχνά µπορεί να καλλιεργηθεί. Τα βασικά μέρη του ΕΧΓΚΒ Υπάρχουν τρία βασικά µέρη στο ΕΧΓΚΒ το ιαβατήριο Γλωσσών, το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας και ο Φάκελος. Το ιαβατήριο Γλωσσών Αυτό το έγγραφο αποτελεί περίληψη των γλωσσικών δεξιοτήτων του κατόχου του ΕΧΓΚΒ σε µια σειρά ξένων γλωσσών. Χρησιµοποιήστε το ιαβατήριο Γλωσσών, για να πάρετε µια γρήγορη εικόνα για την ικανότητα του κατόχου του να ολοκληρώσει δραστηριότητες σε µια ξένη γλώσσα. Περιέχει, επίσης, πληροφορίες για διαπολιτισµικές εµπειρίες. Το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας Αυτό είναι το βασικό έγγραφο που περιέχει λεπτοµέρειες για τα επίπεδα γλωσσοµάθειας. είχνει τους τρόπους εκµάθησης που προτιµά ο κάθε χρήστης και τον τρόπο µε τον οποίο κατέκτησε τις δεξιότητες που έχει στη χρήση ξένων γλωσσών. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.4

5 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας καταγράφονται τα επίπεδα, ο χρόνος και ο τόπος της εκµάθησης. Μπορεί επίσης να περιέχονται οι αντιδράσεις του χρήστη σε εµπειρίες σχετικά µε τον τρόπο εκµάθησης. Εδώ δίνεται ένας κατάλογος όπου αναλύονται οι περιγραφικοί δείκτες της Κλίµακας Αυτοαξιολόγησης σε χαρακτηριστικές δραστηριότητες, που µπορεί να αποτελέσουν τη βάση για διαρκή αξιολόγηση. Μαθητής και καθηγητής µπορούν να καταγράψουν την επίδοση του µαθητή σε µια δεδοµένη στιγµή. Τέλος, υπάρχει µια ενότητα όπου ο µαθητής καταγράφει τις διαπολιτισµικές του εµπειρίες και το πόσο αποτελεσµατικά µπορεί να επικοινωνήσει µε άτοµα από άλλες κουλτούρες. Ο Φάκελος Ο Φάκελος περιέχει τα στοιχεία της ικανότητας του µαθητή να εκτελεί τις γλωσσικές δραστηριότητες που αναγράφονται στο ιαβατήριο Γλωσσών. Όλοι όσοι δηµιουργούν ένα ΕΧΓΚΒ καταρτίζουν και τον προσωπικό τους φάκελο, µια συλλογή στοιχείων που αποδεικνύουν ότι έχουν τις γλωσσικές δεξιότητες που έχουν επιλέξει στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας. Ο Φάκελος µπορεί να περιέχει διάφορα πράγµατα, τα συχνότερα όµως είδη στοιχείων περιλαµβάνουν τα εξής: ιπλώµατα που έχει πάρει ο χρήστης ραστηριότητες του χρήστη στην πραγµατική ζωή Μαθησιακές καταστάσεις στο σχολείο, το πανεπιστήµιο ή σε εκπαιδευτικά ταξίδια Μαρτυρίες παρατηρητών. Ένα άτοµο µε τα κατάλληλα προσόντα (εσείς ως εκπαιδευτικός, ένας εργοδότης, ένας διερµηνέας) µπορεί να γίνει παρατηρητής και να υπογράψει κάποια από τα στοιχεία. Ο Φάκελος περιέχει προτάσεις για τον τρόπο οργάνωσης των στοιχείων και παραποµπής σε αυτά από το µαθητή. Ωστόσο, µαθητής και καθηγητής µπορεί να καταλήξουν από κοινού σε κάποιο άλλο σύστηµα για ευκολότερη ανάκτηση των στοιχείων. Το τελευταίο µέρος του Φακέλου είναι το Ηµερολόγιο Γλωσσοµάθειας, όπου προτείνεται στον µαθητή να σηµειώνει τις εµπειρίες εκµάθησης που έχουν αναφερθεί στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας. Παρουσιάζοντας το ΕΧΓΚΒ στους μαθητές Στην πρώτη παρουσίαση στους µαθητές, κάποιοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τον φιλικό προς το χρήστη τρόπο ενός απλού κουίζ µε ερωτήσεις για τις ικανότητες των µαθητών. Ξεκινώντας µε µια δεξιότητα όπως η Κατανόηση Γραπτού Λόγου και τα κατάλληλα για την τάξη επίπεδα (για παράδειγµα, Α2 και Β1), οι µαθητές αρχίζουν να κατανοούν τη χρήση των περιγραφικών δεικτών και της αυτοαξιολόγησης στο δικό τους επίπεδο, πριν περάσουν σε πιο δύσκολα ζητήµατα όπως η Κατανόηση Προφορικού Λόγου από κωφούς. Η στιγµή παρουσίασης του ΕΧΓ στην τάξη είναι σηµαντικό να έχει επιλεγεί σωστά. Καλύτερα να κάνετε µια γενική εισαγωγή σχετικά νωρίς, ώστε να θεωρηθεί το ΕΧΓ µέρος του µαθήµατος και οι µαθητές να είναι ενήµεροι σχετικά µε το στόχο και τη χρήση του. Είναι σηµαντικό να ενσωµατωθεί το ΕΧΓ σε έναν κύκλο γλωσσικών µαθηµάτων. Θα πρέπει να αντιµετωπίζεται όχι ως ξεχωριστό κοµµάτι του µαθήµατος που εισάγεται τεχνητά, αλλά µάλλον ως: (α) ένα σηµείο αναφοράς έτσι ώστε καθηγητής και µαθητής να διευκρινίζουν το επίπεδο επάρκειας του µαθητή, (β) ένα εύχρηστο αρχείο για να καταγράφει ο µαθητής την πρόοδο, τις εµπειρίες και τις αντιλήψεις του σε σχέση µε τη διαδικασία της µάθησης, (γ) µια αφετηρία για την προώθηση διαλόγου µεταξύ καθηγητή και µαθητή, ώστε να υπάρχει αµοιβαία κατανόηση του πώς βλέπει ο καθένας τη διαδικασία µάθησης. Πρέπει να δοθεί κάποιος χρόνος για τη χρήση του ΕΧΓ, χωρίς όµως αυτό να επηρεάσει τη ροή της µάθησης και της διδασκαλίας. Για παράδειγµα, ο προσδιορισµός µιας τακτικής «ώρας του ΕΧΓ» είναι πιθανό να εµποδίσει τη ροή του µαθήµατος. Είναι προτιµότερο να δίνονται κάποια λεπτά κάθε φορά, ίσως αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο για γενική καθοδήγηση και ερωταπαντήσεις σχετικά µε τη χρήση του ΕΧΓ. Ο καθηγητής µπορεί να θεωρήσει διαφορετικές χρονικές περιόδους κατάλληλες για κάθε οµάδα. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.5

6 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Η σειρά µε την οποία θα παρουσιάσετε τα έγγραφα εξαρτάται από τον τρόπο αξιολόγησης και καταγραφής της προόδου που ακολουθείτε στην τάξη. Επειδή το ιαβατήριο περιλαµβάνει µια περίληψη της µέχρι τώρα γλωσσοµάθειας, ίσως είναι προτιµότερο να παρουσιαστεί αργότερα, εκτός κι αν οι µαθητές έχουν ήδη κάποιο επίπεδο γλωσσοµάθειας που επιθυµούν να καταγράψουν. Αντίθετα, το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας περιέχει πληροφορίες για το υπόβαθρο του µαθητή, π.χ. τη µητρική του γλώσσα, την επαφή του µε άλλες κουλτούρες, που µπορούν να καταγραφούν από τα αρχικά στάδια. Από την πλευρά του εκπαιδευτικού, οι πρώτες ενδείξεις προόδου και γλωσσοµάθειας θα έχουν τη µορφή δραστηριοτήτων µέσα στην τάξη και µπορεί να προέρχονται από τους καταλόγους δραστηριοτήτων του Βιογραφικού Γλωσσοµάθειας και να σηµειώνονται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, στο Φάκελο. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι ο εκπαιδευτικός: χρειάζεται µια στρατηγική συµβατή µε τη διδακτική του προσέγγιση και πρέπει να είναι έτοιµος να µεταβάλλει τη στρατηγική αυτή σύµφωνα µε τις παραµέτρους του µαθήµατος, τον τρόπο εκµάθησης και την πρόοδο του κάθε µαθητή. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.6

7 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Δουλεύοντας με Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές Στην ειδική αυτή έκδοση του ΕΧΓ, έχει δοθεί έµφαση στην αναγνώριση των διαφορετικών αναγκών Κ/Β µαθητών. Μολονότι τέτοιοι µαθητές περιορίζονται από αναµφισβήτητα εµπόδια, λίγοι είναι οι γλωσσικοί στόχοι που δεν µπορούν να καλύψουν, κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Γίνονται διάφορες αναφορές στο ίδιο το ΕΧΓ σε σχέση µε τους Κ/Β µαθητές, οπότε δε χρειάζεται να επανέλθουµε εδώ αναλυτικά. Μια σύντοµη περίληψη αρκεί: Βοήθεια από την τεχνολογία και οπτική επαφή Οι Κ/Β µαθητές ξένων γλωσσών θα χρειαστούν πρόσβαση σε µια σειρά από ειδικές συσκευές και µεθόδους επικοινωνίας, ανάλογα µε το βαθµό της ανάγκης τους. Οι διαθέσιµες µέθοδοι νοηµατικής έρχονται αυτοµάτως στο µυαλό. Για τον κωφό µαθητή, ένα ή περισσότερα συστήµατα νοηµατικής µπορεί να είναι ο µόνος τρόπος «οµιλίας». Βασικά εµπόδια που προκύπτουν από την αναγκαιότητα αυτή είναι η ταχύτητα της επικοινωνίας (κάποιες φορές) και η ανάγκη άµεσης οπτικής επαφής (πάντοτε). Στην περίπτωση βαρήκοων µαθητών, µια σειρά από υποστηρικτικές τεχνολογίες (ακουστικά, υποβοηθητικές συσκευές) µπορεί να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση των περισσότερων από τα παραπάνω µπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα µε την οποία ο Κ/Β µαθητής µπορεί να συµµετέχει σε µια γλωσσική δραστηριότητα και αυτό δε θα πρέπει να επηρεάζει τη διαδικασία της αξιολόγησης. Με την ίδια λογική, οι ειδικές για Κ/Β συσκευές και µέθοδοι µπορεί να αυξήσουν ελαφρά την εµφάνιση ανακριβειών ή παρεξηγήσεων στις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης. Εάν οι ανακρίβειες δεν ακυρώνουν το αποτέλεσµα και προέρχονται σαφώς από τη χρήση τέτοιων συσκευών και µεθόδων, αυτό δε θα πρέπει να µετρήσει κατά του µαθητή. Οι Κ/Β µαθητές θα βρεθούν σε µειονεκτική θέση, εφόσον βρεθούν σε µια επικοινωνιακή διαδικασία κατά την οποία δεν υπάρχει οπτική επαφή ή υποστήριξη. Αυτό αναγνωρίζεται στους περιγραφικούς δείκτες. Προφορική Επικοινωνία εν µπορεί να αναµένεται οι Κ/Β µαθητές που βασίζονται στην ανάγνωση των χειλιών ή τη χρήση νοηµατικής να ανταποκριθούν σε συνοµιλητές που δε βλέπουν ξεκάθαρα πρόσωπο µε πρόσωπο. Ενώ οι συζητήσεις πρόσωπο µε πρόσωπο µπορεί να διεξαχθούν άνετα, συζητήσεις µε µεγαλύτερες οµάδες µπορεί να είναι πιο δύσκολες, ιδίως όταν η ανάγνωση των χειλιών είναι ο τρόπος κατανόησης. Οι ακούοντες συνοµιλητές θα πρέπει να αποφεύγουν τις διακοπές και την ταυτόχρονη συνεισφορά στη συζήτηση. Παραγωγή Προφορικού Λόγου Εάν γίνονται ερωτήσεις σε κάτι που έχει παρουσιάσει ο Κ/Β οµιλητής, τα µέλη του ακροατηρίου θα πρέπει να προσέχουν να απευθύνονται σε αυτόν απευθείας. Κατανόηση Προφορικού Λόγου Όταν κάτι ακούγεται µέσω ηχείων, θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη για παράδειγµα, κάποιος που είναι παρών και ορατός µπορεί να επαναλαµβάνει ό,τι έχει ειπωθεί στο µαθητή. Κατά την παρακολούθηση προβολών, αναµένεται από τον Κ/Β µαθητή να παρακολουθεί το λόγο, όταν ο/οι οµιλητής/-ές είναι πλήρως ορατοί και µπορεί να διαβάσει τα χείλη τους ή όταν παρέχεται ειδική υποστήριξη. Εκφράσεις προσώπου, χειρονοµίες και γλώσσα του σώµατος Ένας Κ/Β µαθητής µπορεί να έχει πλεονέκτηµα έναντι ενός ακούοντα µαθητή, εφόσον έχει µάθει να ερµηνεύει καλύτερα τις εκφράσεις το προσώπου, τις χειρονοµίες και τη γλώσσα του σώµατος ενός οµιλητή. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.7

8 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Κοινές εµπειρίες Αυτό είναι το πρώτο ΕΧΓ ή παρόµοιο έγγραφο ειδικά σχεδιασµένο για Κ/Β χρήστες. Συστήνεται στους εκπαιδευτικούς που θα εισαγάγουν τη χρήση του να σηµειώσουν τις εµπειρίες τους και να µοιραστούν κάθε καλή πρακτική στην τάξη, ιδίως σε ότι αφορά την υποστήριξη των Κ/Β µαθητών κατά το µάθηµα. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό µας. Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων και επάρκεια Ενώ τα κριτήρια (περιγραφικοί δείκτες) που σχετίζονται µε τη διαδικασία της αξιολόγησης προβλέπουν την ύπαρξη υποστηρικτικής υποδοµής αναγνωρίζοντας τα εµπόδια για τον Κ/Β µαθητή, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι δε θα πρέπει να γίνονται παραχωρήσεις, όταν απλώς δεν ολοκληρώνεται µια δραστηριότητα. Για να φτάσει σε ένα ορισµένο επίπεδο επάρκειας σε κάποια δεξιότητα, ένα κωφό ή βαρήκοο πρέπει να πληροί διεθνώς καθιερωµένα κριτήρια και προδιαγραφές που ισχύουν για όλους. Εάν ο Κ/Β χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει σε ένα δεδοµένο επίπεδο, αυτό είναι απολύτως κατανοητό και δεν αποτελεί άδικη διάκριση. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε κάθε µαθητή: συνήθως χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει σε ένα δεδοµένο επίπεδο σε µια δύσκολη γλώσσα από όσο σε µια εύκολη γλώσσα, δηλαδή µιας γλώσσας µε πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τη µητρική του. Όταν τα εµπόδια που αντιµετωπίζει ο Κ/Β µαθητής στην απόδοσή του είναι σχετικά µε τους περιορισµούς της διαθέσιµης υποστηρικτικής υποδοµής και όχι µε την έλλειψη γλωσσικής επάρκειας από πλευράς του, θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη επιείκεια. Η συµµετοχή Κ/Β µαθητών σε δραστηριότητες στην τάξη Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να σηµειωθούν, όχι µόνο σε σχέση µε την αξιολόγηση, αλλά και στο µάθηµα. Ο σχεδιασµός των µαθηµάτων θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ειδικές µεθόδους επικοινωνίας για Κ/Β, όπως την ανάγνωση των χειλιών και τη χρήση νοηµατικής γλώσσας και την αντίστοιχη υποστηρικτική τεχνολογία, όπως τα ακουστικά, αφού θα είναι απαραίτητη η συµµετοχή του Κ/Β µαθητή, όσο πιο ενεργά γίνεται, στο µάθηµα. Ένας τέτοιος σχεδιασµός θα περιλαµβάνει: διαρρύθµιση των καθισµάτων που να διασφαλίζει τη µέγιστη οπτική επαφή µεταξύ καθηγητή και µαθητών και µεταξύ των ίδιων των µαθητών, άριστες οπτικές στρατηγικές για την υποστήριξη παρουσιάσεων και την εξήγηση γλωσσικών φαινοµένων µέσα στην τάξη, τον καλύτερο τρόπο συµµετοχής και τοποθέτησης βοηθητικού προσωπικού όπως π.χ. διερµηνέων νοηµατικής γλώσσας (όταν ο καθηγητής δεν είναι σε θέση να παρέχει την αντίστοιχη υποστήριξη, όταν ο Κ/Β µαθητής βρίσκεται σε µια τάξη µε ακούοντες µαθητές), τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των υποστηρικτικών τεχνολογιών, όπως π.χ. ακουστικών, στο πλαίσιο του σχεδιασµένου µαθήµατος, επιλογή σε σχέση µε το ποιες βοηθητικές µέθοδοι επικοινωνίας θα χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές και πότε είναι πιθανό να υπάρξει εναλλαγή µεταξύ τέτοιων µεθόδων. Αξιολογώντας τον μαθητή με βάση το ΕΧΓ Η αξιολόγηση του µαθητή στα πλαίσια του ΕΧΓ δεν αποτελεί εξέταση. Η διαδικασία αξιολόγησης µπορεί να είναι Συνεχής, Περιοδική ή Συνολική, ανάλογα µε το τι συνηθίζεται στο µάθηµά σας. Προτείνεται τα αποτελέσµατα της συνεχούς αξιολόγησης να βασίζονται στη συνεχή και συνεπή απόδοση του µαθητή στο συγκεκριµένο επίπεδο. Ο κατάλογος του Βιογραφικού Γλωσσοµάθειας προβλέπει τρία επίπεδα καταγραφής: Αυτό µπορώ να το κάνω λίγο Αυτό µπορώ να το κάνω αρκετά καλά Αυτό µπορώ να το κάνω πολύ καλά. Ως καθηγητής, καλείστε να δηλώσετε τη συµφωνία ή τη διαφωνία σας µε την αυτοαξιολόγηση του µαθητή. Για κάθε επίπεδο σε κάθε δεξιότητα υπάρχουν πέντε δραστηριότητες (α) έως (ε). Οι πέντε δραστηριότητες ανά δεξιότητα σε κάθε επίπεδο διασφαλίζουν ότι υπάρχουν αρκετά δείγµατα της απόδοσης του µαθητή. Όταν ο µαθητής θεωρήσει ότι έχει επάρκεια σε τέσσερις από τις πέντε Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.8

9 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα δραστηριότητες και εφόσον συµφωνείτε και εσείς, µπορεί να θεωρήσει επίσης ότι έχει κατακτήσει τη συγκεκριµένη δεξιότητα στο συγκεκριµένο επίπεδο. Καταγράφοντας την επάρκεια Από τη στιγµή που αρχίσουν οι µαθητές να συγκεντρώνουν στοιχεία, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ανατρέχουν στην Κλίµακα Αυτοαξιολόγησης ( ιαβατήριο) και στις αντίστοιχες εγγραφές στον κατάλογο (Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας), για να σκεφτούν ποιος περιγραφικός δείκτης ταιριάζει καλύτερα στη δραστηριότητα που έχουν ολοκληρώσει. Αυτή είναι µία από τις πολλές περιπτώσεις τις οποίες θα θελήσουν ίσως να συζητήσουν µαζί µε εσάς, τον καθηγητή, πώς η απόδοσή τους στην κάθε δραστηριότητα καλύπτει, ή δεν καλύπτει, τον περιγραφικό δείκτη που έχουν θέσει ως στόχο τους. Στο σηµείο αυτό, ίσως είναι έτοιµοι να καταγράψουν την επιτυχία τους (ένα από τα τρία στάδια προόδου) για κάποια εγγραφή του καταλόγου. Εδώ, µπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να διορθώσετε, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, την αυτοαξιολόγησή τους. Μπορείτε στο σηµείο αυτό να διαφωνήσετε, αν και είναι προτιµότερο να περιµένετε µέχρι να έρθετε σε αµοιβαία συµφωνία, πριν καταγράψετε το επίπεδο επάρκειας στο ιαβατήριο. Αυτή είναι ίσως η κατάλληλη στιγµή για να αρχίσουν οι µαθητές να εκφράζουν τι τους αρέσει περισσότερο ή λιγότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορούν επίσης να θελήσουν να καταγράψουν τα συναισθήµατα αυτά στην υποενότητα Γλωσσικές Εµπειρίες του Βιογραφικού Γλωσσοµάθειας. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το σχετικό ερωτηµατολόγιο. Τόσο για εσάς όσο και για τον µαθητή, υπάρχουν οι αντίστοιχες εξηγήσεις για αυτό, στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας του µαθητή, ως παράρτηµα µετά το ερωτηµατολόγιο. Το προφίλ που προκύπτει από την προσέγγιση του µαθητή δεν έχει την έννοια της ταµπέλας, αλλά αποσκοπεί στην πρόκληση εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ σας. Δημιουργώντας έναν Φάκελο στοιχείων Ο Φάκελος είναι το µέρος όπου φυλάσσονται όλα τα στοιχεία που υποστηρίζουν την αξιολόγηση. Ο ίδιος ο Φάκελος πρέπει να τηρείται σε κατάλληλη µορφή, π.χ. σε ένα σιντί, έναν προσωπικό ιστότοπο, ένα ντοσιέ, ένα χαρτοφύλακα ή ένα κουτί. Κάθε παράδειγµα πρέπει να ταξινοµείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Φακέλου, για εύκολη ανάκτηση. Ο Φάκελος µπορεί να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: Γλωσσική απόδοση σε συνθήκες προσοµοίωσης (π.χ. δραστηριότητες µέσα στην τάξη). Μαρτυρίες που πιστοποιούν την απόδοση σε πραγµατικές συνθήκες (π.χ. στον εργασιακό χώρο) και σχετίζονται τόσο µε τη γλωσσική επάρκεια όσο και µε τις διαπολιτισµικές ικανότητες. Πιστοποιητικά και/ή διπλώµατα από κάποιο εθνικό Υπουργείο Παιδείας ή άλλον αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό φορέα. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.9

10 Αναγνωρίζοντας τρόπους εκµάθησης Αναγνωρίζοντας τρόπους εκμάθησης Στο Παράρτηµα του Βιογραφικού Γλωσσοµάθειας, δίνεται στους µαθητές και χρήστες του ΕΧΓΚΒ µια σύντοµη άσκηση και ένα Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης. Στόχος είναι να µπορέσουν να σκεφτούν τις εµπειρίες τους κατά την εκµάθηση ξένων γλωσσών. Η πρώτη άσκηση τους οδηγεί στο να σκεφτούν τον εαυτό τους ως µαθητές. Καλούνται να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες: Εξωστρεφής, Ρισκάρω, Εσωστρεφής, ε ρισκάρω. Παίρνω µέρος σε οµαδικές δραστηριότητες, π.χ. διαλόγους. Εξωστρεφής Μαθαίνω πρώτα τη γραµµατική και το λεξιλόγιο, πριν αρχίσω να χρησιµοποιώ τη γλώσσα. ε ρισκάρω Παρατηρώ τη γλώσσα και βρίσκω πώς λειτουργεί προσπαθώντας. Ρισκάρω Καλλιεργώ µόνος µου τις δεξιότητές µου π.χ. µεταφράζοντας. Εσωστρεφής Η δεύτερη άσκηση είναι ένα πιο λεπτοµερές Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης. Αποτελείται από 21 ερωτήσεις, στις στήλες Α και Β. Οι προτάσεις στη στήλη Α αναφέρονται στο κατά πόσο οι µαθητές ρισκάρουν και οι προτάσεις στη στήλη Β αναφέρονται στα συστήµατα, τη γραµµατική και τις ασκήσεις των βιβλίων. Κάθε χρήστης συγκεντρώνει ένα σκορ για τη στήλη Α και Β αντίστοιχα, σύµφωνα µε το οποίο διαµορφώνει ένα προφίλ. Για παράδειγµα, ένα υψηλό σκορ στη στήλη Α δείχνει κάποιον που ρισκάρει, ενώ ένα υψηλό σκορ στη στήλη Β δείχνει κάποιον που προτιµά τη σιγουριά από το ρίσκο. Το προφίλ του µαθητή σε σχέση µε τον τρόπο εκµάθησης δεν έχει την έννοια της ταµπέλας, αλλά αποσκοπεί στην πρόκληση εποικοδοµητικού διαλόγου µαζί του. Αυτό είναι το κουίζ που δίνεται στους µαθητές. Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης Το Κουίζ εξετάζει τι µπορεί να σου ζητηθεί κατά τη διάρκεια γλωσσικών µαθηµάτων και αξιολογεί τον τρόπο µε τον οποίο αντιδράς σε διάφορες δραστηριότητες. Η Κλίµακα του Κουίζ 0-5 Χρησιµοποίησε την κλίµακα 0-5 επιλέγοντας τη σύντοµη περιγραφή της αντίδρασής σου για κάθε δραστηριότητα. Γράψε το αποτέλεσµα δίπλα σε κάθε πρόταση στο λευκό τετράγωνο της στήλης Α ή Β, αφήνοντας όλα τα σκιασµένα τετράγωνα κενά. 0 = ε µου αρέσει καθόλου Νιώθω άβολα 1 = ε µου αρέσει καθόλου 2 = ε µε ικανοποιεί 3 = Απλώς µε ικανοποιεί 4= Το απολαµβάνω 5 = Το απολαµβάνω πολύ Μου δηµιουργεί αυτοπεποίθηση Αποτελέσµατα Έλεγξε το σκορ σου στις στήλες Α και Β, για να δεις το αποτέλεσµα. Τα σχόλια θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα τι είδους µαθητής είσαι. Τα σχόλια για κάθε άθροισµα πόντων δεν αποτελούν «ταµπέλα» για το τι είδους µαθητής είσαι, αλλά έχουν ως στόχο να σε κάνουν να σκεφτείς πώς έχεις προχωρήσει µέχρι σήµερα και πώς θα µπορούσες να µάθεις ξένες γλώσσες πιο αποτελεσµατικά. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.10

11 Αναγνωρίζοντας τρόπους εκµάθησης Μπορεί να διαφωνείς µε κάποιες από τις προτάσεις, αλλά δεν υπάρχει πρόβληµα. Αυτά τα σχόλια αποτελούν τη βάση για µια συζήτηση µε τον καθηγητή σου, µε θέµα τα δυνατά σου σηµεία και τρόπους µε τους οποίους µπορείς να τα αναπτύξεις περισσότερο. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.11

12 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης Κουίζ Δραστηριοτήτων Εκμάθησης Ο δάσκαλος στην τάξη... Σηµείωσε το σκορ στο λευκό τετράγωνο A B 1 χρησιµοποιεί πάντα την ξένη γλώσσα, περιµένοντας να καταλάβω τι λέει. 2 δίνει συχνά λίστες µε νέο λεξιλόγιο για να τις µάθω και να εξεταστώ. 3 4 δίνει πολλές γραπτές ασκήσεις στην τάξη, οι οποίες βαθµολογούνται και συζητιούνται. συχνά µας βάζει να εξασκούµαστε προφορικά ανά ζεύγη, π.χ. χρησιµοποιώντας κάρτες διαλόγων. 5 δίνει µεγάλη σηµασία στη µετάφραση µέσα στο µάθηµα. 6 µου δίνει υποθετικές καταστάσεις και µου ζητά να γράψω γράµµατα ή αναφορές µε βάση αυτές. 7 µου δίνει συχνά ηχογραφηµένες ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου. 8 9 περιµένει να χρησιµοποιήσω διάφορες γλωσσικές ή λογικές µεθόδους, για να καταλάβω το νόηµα ενός άγνωστου κειµένου. συνήθως αρχίζει ένα κεφάλαιο µε την ανάγνωση ενός κειµένου, του οποίου τα γραµµατικά φαινόµενα µελετάµε. 10 µου βάζει να γράφω εργασίες σχετικές µε τη δουλειά µου. 11 µου ζητά να διαβάζω µεγαλόφωνα στην τάξη στην ξένη γλώσσα. 12 χρησιµοποιεί παιχνίδια στη διδασκαλία. 13 µας βάζει ασκήσεις συµπλήρωσης κενών για τη µελέτη γραµµατικών φαινοµένων. 14 µε εξετάζει στην κατανόηση γραπτού λόγου µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 15 µερικές φορές µου βάζει ασκήσεις αντιστοίχισης, π.χ. µεταξύ λέξεων και εικόνων σε ασκήσεις ή εξετάσεις κατανόησης προφορικού λόγου. 16 µε ηχογραφεί όταν κάνω σύντοµες παρουσιάσεις στην ξένη γλώσσα. 17 µου κάνει ερωτήσεις πάνω σε ένα κείµενο στην ξένη γλώσσα µου δίνει ένα δύσκολο κείµενο, π.χ. από αληθινή εφηµερίδα, και µου ζητά να χρησιµοποιήσω τη λογική µου και στοιχεία εκτός του κειµένου (π.χ. τίτλους, εικόνες) για να καταλάβω το νόηµά του. περιγράφει µια υποθετική κατάσταση (π.χ. την αναζήτηση της σωστής κατεύθυνσης στο δρόµο), στην οποία πρέπει να παίξω ένα ρόλο. 20 γράφει στον πίνακα νέο λεξιλόγιο µε σχόλια, πριν ξεκινήσει το µάθηµα. 21 όταν βαθµολογεί τα γραπτά µου, αγνοεί κάποια λάθη και επικεντρώνεται σε ό,τι θέλει να προσέξω ιδιαίτερα. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.12

13 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης Σκορ για τις στήλες Α και Β Τα σκορ θα υπολογιστούν αυτόµατα 0 0 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.13

14 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης Αποτελέσματα του Κουίζ και Αξιολόγηση Στήλη Α Οι προτάσεις της Στήλης Α αναφέρεται σε δραστηριότητες που, κατά κανόνα, είναι προτιµότερες από άτοµα που «ρισκάρουν» κοινωνικά. Πρόσθεσε τους πόντους της στήλης Α. Κάνε κλικ στο σκορ ή προχώρησε παρακάτω για να δεις την αξιολόγηση. Σκορ 0-11 Σκορ Σκορ Σκορ Σκορ Σκορ 0-11 Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 0-11, µπορεί: να µη ρισκάρεις σε καµία περίπτωση µαθαίνοντας ξένες γλώσσες. να περιµένεις πάντα λεξιλόγιο, γραµµατική και όποιες δοµές παρουσιάζονται συνήθως και εξηγούνται εκ των προτέρων, πριν χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή ή κατανόηση γραπτού ή προφορικού λόγου. να προτιµάς να δουλεύεις µόνος και να νιώθεις άβολα δουλεύοντας σε ζεύγη ή σε οµάδες. να προτιµάς πάντα τις παραδοσιακές, γραπτές ασκήσεις αντί για άτυπες, προφορικές δραστηριότητες, εκτός εάν αυτές είναι λεπτοµερώς δοµηµένες και εστιάζουν σε γλωσσικά φαινόµενα. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 12-22, µπορεί: συνήθως να µη ρισκάρεις µαθαίνοντας ξένες γλώσσες. να περιµένεις συνήθως λεξιλόγιο, γραµµατική και όποιες δοµές παρουσιάζονται συνήθως και εξηγούνται εκ των προτέρων, πριν χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή ή κατανόηση γραπτού ή προφορικού λόγου. συνήθως να προτιµάς να δουλεύεις µόνος και να νιώθεις άβολα δουλεύοντας σε ζεύγη ή σε οµάδες. να προτιµάς συνήθως τις τυπικές, γραπτές ασκήσεις αντί για άτυπες, προφορικές δραστηριότητες, εκτός εάν αυτές είναι λεπτοµερώς δοµηµένες και εστιάζουν σε γλωσσικά φαινόµενα. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 23-33, µπορεί: να σου αρέσει να νιώθεις προετοιµασµένος για µια δραστηριότητα (π.χ. να σου έχει δοθεί εκ των προτέρων κάποιο λεξιλόγιο ή γραµµατική), αλλά να µη φοβάσαι να κάνεις πού και πού λάθη. ενώ περιµένεις κάποια εξήγηση εκ των προτέρων, να είσαι προετοιµασµένος να βγάζεις και δικά σου συµπεράσµατα στην κατανόηση γραπτού ή προφορικού λόγου και να ρισκάρεις στην παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου. να νιώθεις εξίσου άνετα δουλεύοντας µόνος και παίρνοντας µέρος σε διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αν και ίσως χρειάζεσαι κάποια βοήθεια στις τελευταίες. Επίσης µπορεί να σου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια ως εκπαιδευτική δραστηριότητα. να νιώθεις εξίσου άνετα µε απλές γραπτές ή προφορικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές σχετίζονται µε γλωσσικά φαινόµενα που έχεις µάθει πρόσφατα. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 34-44, µπορεί: να ρισκάρεις µέτρια εκτελώντας δραστηριότητες για τις οποίες δεν έχεις πρόσφατα στοιχεία εκ των προτέρων. Συνήθως δε σε τροµάζει η προοπτική του να κάνεις λάθος. να µπορείς να εκτελέσεις δραστηριότητες κατανόησης ή παραγωγής λόγου για θέµατα που σου είναι σχετικά οικεία χωρίς προετοιµασία. συνήθως να προτιµάς τις διαδραστικές, ρεαλιστικές δραστηριότητες από την ατοµική εργασία πάνω στη γραµµατική. Σου αρέσουν τα παιχνίδια. συνήθως να προτιµάς τις ρεαλιστικές, γραπτές και προφορικές, δραστηριότητες, στις οποίες χρησιµοποιείς γλωσσικές γνώσεις που έχεις αποκτήσει εδώ και καιρό. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 45-55, µπορεί: να ρισκάρεις πολύ εκτελώντας δραστηριότητες κατά τις οποίες είναι συχνά πιθανό να κάνεις λάθη. (Ρισκάρεις συνεχώς και σε ευχαριστεί να δοκιµάζεις επικοινωνιακές πιθανότητες). να είσαι πρόθυµος να πάρεις µέρος σε κάθε είδους επικοινωνιακές δραστηριότητες για τις οποίες χρειάζονται γνώσεις πάνω σε άγνωστα γλωσσικά ή άλλα θέµατα. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.14

15 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης να προτιµάς περισσότερο διαδραστικές, ρεαλιστικές δραστηριότητες ανά ζεύγη ή σε οµάδες από την ατοµική δουλειά πάνω στη γραµµατική. Ανταποκρίνεσαι πολύ καλά στα παιχνίδια, παίρνοντας µέρος σε αυτά µε ανταγωνιστική διάθεση. να προτιµάς περισσότερο τις ρεαλιστικές γραπτές και προφορικές, δραστηριότητες, στις οποίες χρησιµοποιείς γλωσσικές γνώσεις που έχεις αποκτήσει εδώ και καιρό. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.15

16 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης Στήλη B Αυτή η στήλη αναφέρεται σε δραστηριότητες που, κατά κανόνα, είναι προτιµότερες από άτοµα που δε «ρισκάρουν» κοινωνικά. Πρόσθεσε τους πόντους της στήλης Β. Κάνε κλικ στο σκορ ή προχώρησε παρακάτω για να δεις την αξιολόγηση. Σκορ 0-10 Σκορ Σκορ Σκορ Σκορ Σκορ 0-10 Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 0-10, µπορεί: να ρισκάρεις σε κάθε περίπτωση µαθαίνοντας ξένες γλώσσες, αντί να ελέγχεις τις πηγές σου. να µη δίνεις καµία σηµασία στην τελειοποίηση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, µαθαίνοντας ξένες γλώσσες. να έχεις πάντα εξωστρεφή συµπεριφορά, π.χ. να ανυποµονείς να προχωρήσεις παρακάτω κάνοντας µια συζήτηση ή παίζοντας ένα γλωσσικό παιχνίδι, αλλά να αντιπαθείς την ατοµική εργασία µε το βιβλίο. να προτιµάς πάντα π.χ. τις άτυπες, προφορικές δραστηριότητες από τις παραδοσιακές, γραπτές ασκήσεις. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 11-20, µπορεί: συνήθως να ρισκάρεις µαθαίνοντας ξένες γλώσσες, αντί να ελέγχεις τις πηγές σου. να δίνεις ελάχιστη σηµασία στην τελειοποίηση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, µαθαίνοντας ξένες γλώσσες. να έχεις συνήθως εξωστρεφή συµπεριφορά, π.χ. να ανυποµονείς να προχωρήσεις παρακάτω κάνοντας µια συζήτηση ή παίζοντας ένα γλωσσικό παιχνίδι, αλλά να µη σου αρέσει τόσο η ατοµική εργασία µε το βιβλίο. να προτιµάς συνήθως π.χ. τις άτυπες, προφορικές δραστηριότητες από τις παραδοσιακές, γραπτές ασκήσεις. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 21-30, µπορεί: να µη ρισκάρεις παρά µόνο περιστασιακά χρησιµοποιώντας τη γλώσσα και να νιώθεις κάποια ανασφάλεια αν δε σου παρέχεται κάποια βοήθεια. να αναγνωρίζεις την αξία που έχει η τελειοποίηση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, µαθαίνοντας ξένες γλώσσες. να σου αρέσει να συνδυάζεις διάφορους τρόπους εκµάθησης, π.χ. να αναγνωρίζεις την αξία των «κοινωνικών» δραστηριοτήτων που µιµούνται πραγµατικές καταστάσεις, αλλά να θέλεις υποστήριξη για τη δραστηριότητα αυτή π.χ. να βασίζεται σε κάτι που έµαθες πρόσφατα ή σε κάτι που γίνεται υπό καθοδήγηση. Σου αρέσουν αρκετά τα παιχνίδια ως εκπαιδευτική δραστηριότητα. να µην έχεις ιδιαίτερη προτίµηση µεταξύ π.χ. άτυπων, προφορικών δραστηριοτήτων και γραπτών, παραδοσιακών ασκήσεων. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 31-40, µπορεί: να ρισκάρεις πολύ σπάνια χρησιµοποιώντας τη γλώσσα και µόνο εάν είσαι αρκετά σίγουρος για το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που απαιτείται για µια δραστηριότητα. να είσαι αποφασισµένος να τελειοποιήσεις το λεξιλόγιο και τη γραµµατική, µαθαίνοντας µια ξένη γλώσσα. να προτιµάς να µελετάς µόνος σου, συνήθως µέσω παραδοσιακής αποµνηµόνευσης ασκήσεων λεξιλογίου και γραµµατικής, αντί να δοκιµάζεις τις γνώσεις σου µε ρεαλιστικές δραστηριότητες. εν αντιδράς ιδιαίτερα στα παιχνίδια. να προτιµάς συνήθως π.χ. τις παραδοσιακές, γραπτές εξετάσεις από τις άτυπες, προφορικές δραστηριότητες. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 41-50, µπορεί: να επιµένεις πάντα να ξέρεις το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που απαιτείται για µια δραστηριότητα, πριν επιχειρήσεις να την εκτελέσεις. να σε απορροφά εντελώς η τελειοποίηση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, βρίσκοντας αυτή τη δραστηριότητα ευχάριστη από µόνη της. να προτιµάς πάντα να αποστηθίζεις το λεξιλόγιο και να λύσεις ασκήσεις γραµµατικής που αντιστοιχούν στις γνώσεις σου, παρά να εκτελείς ρεαλιστικές δραστηριότητες. Τα παιχνίδια σε εκνευρίζουν. να προτιµάς περισσότερο π.χ. τις παραδοσιακές, γραπτές εξετάσεις από τις άτυπες, προφορικές δραστηριότητες. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.16

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους ΦΑΚΕΛΟΣ

Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους ΦΑΚΕΛΟΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: 4 η Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Δύο περίοδοι Για τη διδασκαλία ολόκληρης της ενότητας διατίθενται 7

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας «Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: / Έργο No BG-2008-KA2- KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: / Έργο No BG-2008-KA2- KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2- KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Το νέο σχολικό βιβλίο «Μαθηματικά Στ` ημοτικού» Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Πέτρος Κλιάπης Το παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών «Ισχυρή αντίληψη» για τα μαθηματικά: μια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μ 7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μ 7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μ 7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2016-2017 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Πιο κάτω προσφέρουμε κάποιους τρόπους μελέτης που θα σας βοηθήσουν να μαθαίνετε πιο εύκολα και να θυμάστε καλύτερα τις γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την αρχή της καταγωγής στην αρχή της επίδοσης Δάσκαλος: -Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο;

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο; Ημερομηνία 28/09/2015 Μέσο Συντάκτης Link clickatlife.gr Χριστίνα Χρυσανθοπούλου http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/63076/pos-tha-kano-to-paidi-mou-naagapisei-to-sxoleio ΕΥΖΩΙΑ Πώς θα κάνω το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά KET (Key English Test) Η εξέταση ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί αγγλικά βασικού επιπέδου σε καθημερινό επίπεδο τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. KET for Schools

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Γαλήνη Σαπουντζάκη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Γαλήνη Σαπουντζάκη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Γαλήνη Σαπουντζάκη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2014-15 Αναδυόμενος γραμματισμός και κωφό παιδί: Αρχή: Τα κωφά παιδιά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης MULTICOM 112 Οδηγίες χρήσης Σκοπός Στόχος του προγράμματος Multicom-112 είναι να βοηθήσει το προσωπικό των επιχειρησιακών κέντρων να αναπτύξουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες μέχρι το σημείο όπου θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου kyriakid@ucy.ac.cy Διήμερο Εκπαιδευτικού Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL)

ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL) ΕΕΓΔ Οδηγίες προς τους μαθητές για τη χρήση του λογισμικού εξέτασης (EL) Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΣΤ 3 2.1 Η σύνδεση με το σύστημα (log-in) 3 2.2 Έλεγχος του ήχου για το

Διαβάστε περισσότερα

ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει ιστορία σε κόµικς που περιέχει διάλογο να διδάξει κατάλληλες λεκτικές δοµές για το ξεκίνηµα συζήτησης

ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει ιστορία σε κόµικς που περιέχει διάλογο να διδάξει κατάλληλες λεκτικές δοµές για το ξεκίνηµα συζήτησης Μαθησιακή υσκολία Στρατηγικές ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει ιστορία σε κόµικς που περιέχει διάλογο να διδάξει κατάλληλες λεκτικές δοµές για το ξεκίνηµα συζήτησης να διδάξει στους µαθητές τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Τρίτη διδακτική πρόταση Κατοικίδια ζώα Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη,

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη, Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη, 4-6. 11. 2016 Φυσικό αντικείμενο της πράξης Προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων για μαθητές με:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM)

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) Από τον Σεπτέμβριο του 2008 λειτουργεί στην Αθήνα PECS Classroom για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια Το πρόγραμμα διαρκεί 11 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Παιχνίδια «Μαντεύω» Η δασκάλα ή ένα παιδί περιγράφει με 1-2 προτάσεις το αντικείμενο της κρυμμένης εικόνας ή ένα πρόσωπο και τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό εργαστήριο: Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Βιωματικό εργαστήριο: Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Βιωματικό εργαστήριο: Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Ατζέντα Δραστηριότητα 1 - Αναστοχασμός: Προβλήματα, ανησυχίες, αγχώδεις καταστάσεις Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ένα βήµα µετά τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία: Η πρακτική µέθοδος διδασκαλίας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα