Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 Συµφωνία Επιχορήγησης No: / Έργο No BG KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Με την υποστήριξη του Προγράµµατος ιά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προϊόν αυτό εκφράζει απόψεις του συγγραφέα. Η Επιτροπή δε φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση γίνει στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

2 Οδηγός Εκπαιδευτικού Οδηγός Εκπαιδευτικού του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους (ΕΧΓΚΒ) Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού του ΕΧΓΚΒ περιέχει οδηγίες για τον εκπαιδευτικό ως προς την υποστήριξη κωφών ή βαρήκοων ατόµων που µαθαίνουν ξένες γλώσσες. Ο οδηγός παρέχει προτάσεις που θα βοηθήσουν τους χρήστες να προσαρµόσουν και να χρησιµοποιήσουν το ΕΧΓΚΒ στην εκµάθηση της ξένης γλώσσας, µε έµφαση σε διδακτικά και οργανωτικά θέµατα.. Ο Οδηγός Χρήστη είναι το βασικό εγχειρίδιο αναφοράς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΕΧΓΚΒ. Περιεχόµενα Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών...3 Ο Ρόλος του Συµβουλίου της Ευρώπης...3 Το ΕΧΓ για Κωφά και Βαρήκοα Άτοµα...3 Ποιες γλώσσες καλύπτει το ΕΧΓΚΒ;...3 Τα βασικά µέρη του ΕΧΓΚΒ...4 Παρουσιάζοντας το ΕΧΓΚΒ στους µαθητές...5 ουλεύοντας µε Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές...7 Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων και επάρκεια...8 Αξιολογώντας τον µαθητή µε βάση το ΕΧΓ...8 Καταγράφοντας την επάρκεια...9 ηµιουργώντας έναν Φάκελο στοιχείων...9 Αναγνωρίζοντας τρόπους εκµάθησης...10 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης...12

3 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών (ΕΧΓ) αποτελεί ένα αρχείο των γλωσσικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του. Στόχος του είναι να αναδεικνύει το εύρος της γλωσσικής επάρκειας του κατόχου. Παρά το ότι το συγκεκριµένο έγγραφο έχουν ευρωπαϊκή προέλευση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή δεξιοτήτων σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσµου. Αποτελεί, εποµένως, ένα χρήσιµο έγγραφο για τους µετανάστες που επιθυµούν να γνωστοποιήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες σε έναν εργοδότη, κατά την ένταξή τους στην κοινότητα. Ο Ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών δηµιουργήθηκε µε την υποστήριξη και την ενθάρρυνση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για να βοηθήσει κάθε άτοµο να καταγράψει το σύνολο των γλωσσικών του δεξιοτήτων. Το έγγραφο που προέκυψε µπορεί να περιγραφεί ως «βιογραφικό σηµείωµα γλωσσοµάθειας» και µπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο καθηγητές, συγγενείς και φίλους, εργοδότες. Η χρήση του ΕΧΓ ευνοεί επιθυµητά αποτελέσµατα, όπως την αύξηση της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού, την ανοχή και το σεβασµό απέναντι στις διαφορετικές γλώσσες. Ένας επιπλέον στόχος του είναι η προώθηση της πολυγλωσσίας της αύξησης του αριθµού των Ευρωπαίων που µιλούν και άλλες γλώσσες εκτός της µητρικής τους. Το ΕΧΓ για Κωφά και Βαρήκοα Άτομα Η παρούσα έκδοση του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου Γλωσσών (ΕΧΓ) είναι ειδικά σχεδιασµένη για Κωφά και Βαρήκοα Άτοµα (ΚΒ). Για να πετύχει ένα ορισµένο επίπεδο γλωσσοµάθειας σε οποιαδήποτε δεξιότητα, η επικοινωνιακή απόδοση ενός κωφού ή βαρήκοου ατόµου πρέπει να συµπίπτει µε διεθνώς αναγνωρισµένες προδιαγραφές, που ισχύουν για όλους. Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφά και Βαρήκοα Άτοµα (ΕΧΓΚΒ) ακολουθεί τις προδιαγραφές του Συµβουλίου της Ευρώπης. Τα επίπεδα επάρκειας που περιγράφονται στο ΕΧΓ είναι γραµµένα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα του ΚΕΠΑ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης. Το παρόν ΕΧΓΚΒ βασίζεται στους περιγραφικούς δείκτες γλωσσοµάθειας A1, A2, B1, B2, Γ1 και Γ2, που εξηγούνται αναλυτικά στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας. Το παρόν ΕΧΓΚΒ αναφέρεται στις εξής δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Προφορική επικοινωνία Παραγωγή προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Ποιες γλώσσες καλύπτει το ΕΧΓΚΒ; Το ΕΧΓΚΒ επικεντρώνεται στην ικανότητα του µαθητή να χρησιµοποιεί οποιεσδήποτε από τις παρακάτω γλώσσες: γλώσσες που µαθαίνονται µε συµβατική εκπαίδευση (π.χ. στο σχολείο, στο πανεπιστήµιο, σε µια εκπαιδευτική επίσκεψη), γλώσσες που µαθαίνονται εµπειρικά (π.χ. µέσω ταξιδιών, χόµπι ή εργασίας), γλώσσες της οικογένειας ή της κοινότητας, σε κάποιες περιπτώσεις, τη µητρική γλώσσα (π.χ. όταν η κώφωση έχει επηρεάσει την κατάκτηση της γλώσσας). Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.3

4 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Οποιαδήποτε γλώσσα µπορεί να καταγραφεί στο ΕΧΓ. Η λέξη Ευρωπαϊκό δείχνει ότι έχει σχεδιαστεί από το Συµβούλιο της Ευρώπης, αλλά το ΕΧΓ µπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε γλώσσα, είτε χρησιµοποιείται στην Ευρώπη είτε όχι, όπως π.χ. αραβικά, κινέζικα, νάβαχο ή ούρντου. Το ΕΧΓΚΒ είναι µια έκδοση ειδικά σχεδιασµένη για κωφά ή βαρήκοα άτοµα. Τα επίπεδα γλωσσοµάθειας που περιγράφονται στο ΕΧΓΚΒ λαµβάνουν υπόψη τις δυσκολίες που έχουν τα συγκεκριµένα άτοµα στη χρήση ξένων γλωσσών λόγω της κώφωσης, ιδίως όταν µιλούν ή ακούν. Νοηµατική γλώσσα Το ΕΧΓΚΒ δεν αναφέρεται στην ικανότητα χρήσης νοηµατικών γλωσσών ή δακτυλικών αλφαβήτων. Το Έργο Deaf Port αναγνωρίζει ότι οι νοηµατικές γλώσσες είναι διαφορετικές από τις φωνούµενες γλώσσες. Οι περιγραφικοί δείκτες γλωσσοµάθειας για νοηµατικές γλώσσες θα διέφεραν αρκετά από αυτούς που χρησιµοποιούνται στο ΕΧΓΚΒ για την Προφορική Επικοινωνία, την Παραγωγή και την Κατανόηση Προφορικού Λόγου. Η επίδραση των νοηµατικών γλωσσών, µε τον πλούτο και την περιπλοκότητα των εκφράσεων του προσώπου και των κινήσεων των χεριών και του σώµατος, µπορεί κάλλιστα να βοηθήσει ένα κωφό ή βαρήκοο άτοµο να εξηγήσει κάτι σε µια ξένη γλώσσα. Η ευχέρεια στη χρήση χειρονοµιών αποτελεί πλεονέκτηµα, όπως και για κάθε µαθητή ή ακούοντα, που µπορεί να χρησιµοποιήσει χειρονοµίες ή απλά σκίτσα για να τον βοηθήσουν να γίνει κατανοητός. Για κάποιους, η µητρική γλώσσα ίσως αντιµετωπίζεται ως ξένη, αν έχουν µεγαλώσει µε τη νοηµατική γλώσσα. Το ΕΧΓΚΒ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µετρήσει την ικανότητά τους στη γλώσσα της κοινότητάς τους. Λειτουργίες του ΕΧΓ Το ΕΧΓ αναµένεται να επιτελεί τόσο ενηµερωτική όσο και παιδαγωγική λειτουργία. Όχι µόνο δίνει µια εικόνα της γλωσσικής επάρκειας του κατόχου του στις ξένες γλώσσες, αλλά επίσης στοχεύει στην υποστήριξη της διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας µε διάφορους τρόπους: Χρησιµοποιώντας το πρότυπο αξιολόγησης του ΚΕΠ, προωθεί την κοινή κατανόηση µιας τυποποιηµένης κλίµακας γλωσσικής επάρκειας. Ενθαρρύνει τους µαθητές να σκεφτούν την πρόοδό τους και τον προσωπικό τους τρόπο εκµάθησης και να αποκτήσουν ένα κριτήριο αυτόνοµης κριτικής αξιολόγησης. Προκαλεί γόνιµο διάλογο µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών, επιτρέποντάς τους να συζητήσουν για την πρόοδο µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. Επικυρώνει τις διαπολιτισµικές εµπειρίες και αναγνωρίζει τη διαπολιτισµική ικανότητα ως δεξιότητα που συχνά µπορεί να καλλιεργηθεί. Τα βασικά μέρη του ΕΧΓΚΒ Υπάρχουν τρία βασικά µέρη στο ΕΧΓΚΒ το ιαβατήριο Γλωσσών, το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας και ο Φάκελος. Το ιαβατήριο Γλωσσών Αυτό το έγγραφο αποτελεί περίληψη των γλωσσικών δεξιοτήτων του κατόχου του ΕΧΓΚΒ σε µια σειρά ξένων γλωσσών. Χρησιµοποιήστε το ιαβατήριο Γλωσσών, για να πάρετε µια γρήγορη εικόνα για την ικανότητα του κατόχου του να ολοκληρώσει δραστηριότητες σε µια ξένη γλώσσα. Περιέχει, επίσης, πληροφορίες για διαπολιτισµικές εµπειρίες. Το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας Αυτό είναι το βασικό έγγραφο που περιέχει λεπτοµέρειες για τα επίπεδα γλωσσοµάθειας. είχνει τους τρόπους εκµάθησης που προτιµά ο κάθε χρήστης και τον τρόπο µε τον οποίο κατέκτησε τις δεξιότητες που έχει στη χρήση ξένων γλωσσών. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.4

5 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας καταγράφονται τα επίπεδα, ο χρόνος και ο τόπος της εκµάθησης. Μπορεί επίσης να περιέχονται οι αντιδράσεις του χρήστη σε εµπειρίες σχετικά µε τον τρόπο εκµάθησης. Εδώ δίνεται ένας κατάλογος όπου αναλύονται οι περιγραφικοί δείκτες της Κλίµακας Αυτοαξιολόγησης σε χαρακτηριστικές δραστηριότητες, που µπορεί να αποτελέσουν τη βάση για διαρκή αξιολόγηση. Μαθητής και καθηγητής µπορούν να καταγράψουν την επίδοση του µαθητή σε µια δεδοµένη στιγµή. Τέλος, υπάρχει µια ενότητα όπου ο µαθητής καταγράφει τις διαπολιτισµικές του εµπειρίες και το πόσο αποτελεσµατικά µπορεί να επικοινωνήσει µε άτοµα από άλλες κουλτούρες. Ο Φάκελος Ο Φάκελος περιέχει τα στοιχεία της ικανότητας του µαθητή να εκτελεί τις γλωσσικές δραστηριότητες που αναγράφονται στο ιαβατήριο Γλωσσών. Όλοι όσοι δηµιουργούν ένα ΕΧΓΚΒ καταρτίζουν και τον προσωπικό τους φάκελο, µια συλλογή στοιχείων που αποδεικνύουν ότι έχουν τις γλωσσικές δεξιότητες που έχουν επιλέξει στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας. Ο Φάκελος µπορεί να περιέχει διάφορα πράγµατα, τα συχνότερα όµως είδη στοιχείων περιλαµβάνουν τα εξής: ιπλώµατα που έχει πάρει ο χρήστης ραστηριότητες του χρήστη στην πραγµατική ζωή Μαθησιακές καταστάσεις στο σχολείο, το πανεπιστήµιο ή σε εκπαιδευτικά ταξίδια Μαρτυρίες παρατηρητών. Ένα άτοµο µε τα κατάλληλα προσόντα (εσείς ως εκπαιδευτικός, ένας εργοδότης, ένας διερµηνέας) µπορεί να γίνει παρατηρητής και να υπογράψει κάποια από τα στοιχεία. Ο Φάκελος περιέχει προτάσεις για τον τρόπο οργάνωσης των στοιχείων και παραποµπής σε αυτά από το µαθητή. Ωστόσο, µαθητής και καθηγητής µπορεί να καταλήξουν από κοινού σε κάποιο άλλο σύστηµα για ευκολότερη ανάκτηση των στοιχείων. Το τελευταίο µέρος του Φακέλου είναι το Ηµερολόγιο Γλωσσοµάθειας, όπου προτείνεται στον µαθητή να σηµειώνει τις εµπειρίες εκµάθησης που έχουν αναφερθεί στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας. Παρουσιάζοντας το ΕΧΓΚΒ στους μαθητές Στην πρώτη παρουσίαση στους µαθητές, κάποιοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τον φιλικό προς το χρήστη τρόπο ενός απλού κουίζ µε ερωτήσεις για τις ικανότητες των µαθητών. Ξεκινώντας µε µια δεξιότητα όπως η Κατανόηση Γραπτού Λόγου και τα κατάλληλα για την τάξη επίπεδα (για παράδειγµα, Α2 και Β1), οι µαθητές αρχίζουν να κατανοούν τη χρήση των περιγραφικών δεικτών και της αυτοαξιολόγησης στο δικό τους επίπεδο, πριν περάσουν σε πιο δύσκολα ζητήµατα όπως η Κατανόηση Προφορικού Λόγου από κωφούς. Η στιγµή παρουσίασης του ΕΧΓ στην τάξη είναι σηµαντικό να έχει επιλεγεί σωστά. Καλύτερα να κάνετε µια γενική εισαγωγή σχετικά νωρίς, ώστε να θεωρηθεί το ΕΧΓ µέρος του µαθήµατος και οι µαθητές να είναι ενήµεροι σχετικά µε το στόχο και τη χρήση του. Είναι σηµαντικό να ενσωµατωθεί το ΕΧΓ σε έναν κύκλο γλωσσικών µαθηµάτων. Θα πρέπει να αντιµετωπίζεται όχι ως ξεχωριστό κοµµάτι του µαθήµατος που εισάγεται τεχνητά, αλλά µάλλον ως: (α) ένα σηµείο αναφοράς έτσι ώστε καθηγητής και µαθητής να διευκρινίζουν το επίπεδο επάρκειας του µαθητή, (β) ένα εύχρηστο αρχείο για να καταγράφει ο µαθητής την πρόοδο, τις εµπειρίες και τις αντιλήψεις του σε σχέση µε τη διαδικασία της µάθησης, (γ) µια αφετηρία για την προώθηση διαλόγου µεταξύ καθηγητή και µαθητή, ώστε να υπάρχει αµοιβαία κατανόηση του πώς βλέπει ο καθένας τη διαδικασία µάθησης. Πρέπει να δοθεί κάποιος χρόνος για τη χρήση του ΕΧΓ, χωρίς όµως αυτό να επηρεάσει τη ροή της µάθησης και της διδασκαλίας. Για παράδειγµα, ο προσδιορισµός µιας τακτικής «ώρας του ΕΧΓ» είναι πιθανό να εµποδίσει τη ροή του µαθήµατος. Είναι προτιµότερο να δίνονται κάποια λεπτά κάθε φορά, ίσως αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο για γενική καθοδήγηση και ερωταπαντήσεις σχετικά µε τη χρήση του ΕΧΓ. Ο καθηγητής µπορεί να θεωρήσει διαφορετικές χρονικές περιόδους κατάλληλες για κάθε οµάδα. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.5

6 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Η σειρά µε την οποία θα παρουσιάσετε τα έγγραφα εξαρτάται από τον τρόπο αξιολόγησης και καταγραφής της προόδου που ακολουθείτε στην τάξη. Επειδή το ιαβατήριο περιλαµβάνει µια περίληψη της µέχρι τώρα γλωσσοµάθειας, ίσως είναι προτιµότερο να παρουσιαστεί αργότερα, εκτός κι αν οι µαθητές έχουν ήδη κάποιο επίπεδο γλωσσοµάθειας που επιθυµούν να καταγράψουν. Αντίθετα, το Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας περιέχει πληροφορίες για το υπόβαθρο του µαθητή, π.χ. τη µητρική του γλώσσα, την επαφή του µε άλλες κουλτούρες, που µπορούν να καταγραφούν από τα αρχικά στάδια. Από την πλευρά του εκπαιδευτικού, οι πρώτες ενδείξεις προόδου και γλωσσοµάθειας θα έχουν τη µορφή δραστηριοτήτων µέσα στην τάξη και µπορεί να προέρχονται από τους καταλόγους δραστηριοτήτων του Βιογραφικού Γλωσσοµάθειας και να σηµειώνονται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, στο Φάκελο. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι ο εκπαιδευτικός: χρειάζεται µια στρατηγική συµβατή µε τη διδακτική του προσέγγιση και πρέπει να είναι έτοιµος να µεταβάλλει τη στρατηγική αυτή σύµφωνα µε τις παραµέτρους του µαθήµατος, τον τρόπο εκµάθησης και την πρόοδο του κάθε µαθητή. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.6

7 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Δουλεύοντας με Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές Στην ειδική αυτή έκδοση του ΕΧΓ, έχει δοθεί έµφαση στην αναγνώριση των διαφορετικών αναγκών Κ/Β µαθητών. Μολονότι τέτοιοι µαθητές περιορίζονται από αναµφισβήτητα εµπόδια, λίγοι είναι οι γλωσσικοί στόχοι που δεν µπορούν να καλύψουν, κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Γίνονται διάφορες αναφορές στο ίδιο το ΕΧΓ σε σχέση µε τους Κ/Β µαθητές, οπότε δε χρειάζεται να επανέλθουµε εδώ αναλυτικά. Μια σύντοµη περίληψη αρκεί: Βοήθεια από την τεχνολογία και οπτική επαφή Οι Κ/Β µαθητές ξένων γλωσσών θα χρειαστούν πρόσβαση σε µια σειρά από ειδικές συσκευές και µεθόδους επικοινωνίας, ανάλογα µε το βαθµό της ανάγκης τους. Οι διαθέσιµες µέθοδοι νοηµατικής έρχονται αυτοµάτως στο µυαλό. Για τον κωφό µαθητή, ένα ή περισσότερα συστήµατα νοηµατικής µπορεί να είναι ο µόνος τρόπος «οµιλίας». Βασικά εµπόδια που προκύπτουν από την αναγκαιότητα αυτή είναι η ταχύτητα της επικοινωνίας (κάποιες φορές) και η ανάγκη άµεσης οπτικής επαφής (πάντοτε). Στην περίπτωση βαρήκοων µαθητών, µια σειρά από υποστηρικτικές τεχνολογίες (ακουστικά, υποβοηθητικές συσκευές) µπορεί να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση των περισσότερων από τα παραπάνω µπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα µε την οποία ο Κ/Β µαθητής µπορεί να συµµετέχει σε µια γλωσσική δραστηριότητα και αυτό δε θα πρέπει να επηρεάζει τη διαδικασία της αξιολόγησης. Με την ίδια λογική, οι ειδικές για Κ/Β συσκευές και µέθοδοι µπορεί να αυξήσουν ελαφρά την εµφάνιση ανακριβειών ή παρεξηγήσεων στις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης. Εάν οι ανακρίβειες δεν ακυρώνουν το αποτέλεσµα και προέρχονται σαφώς από τη χρήση τέτοιων συσκευών και µεθόδων, αυτό δε θα πρέπει να µετρήσει κατά του µαθητή. Οι Κ/Β µαθητές θα βρεθούν σε µειονεκτική θέση, εφόσον βρεθούν σε µια επικοινωνιακή διαδικασία κατά την οποία δεν υπάρχει οπτική επαφή ή υποστήριξη. Αυτό αναγνωρίζεται στους περιγραφικούς δείκτες. Προφορική Επικοινωνία εν µπορεί να αναµένεται οι Κ/Β µαθητές που βασίζονται στην ανάγνωση των χειλιών ή τη χρήση νοηµατικής να ανταποκριθούν σε συνοµιλητές που δε βλέπουν ξεκάθαρα πρόσωπο µε πρόσωπο. Ενώ οι συζητήσεις πρόσωπο µε πρόσωπο µπορεί να διεξαχθούν άνετα, συζητήσεις µε µεγαλύτερες οµάδες µπορεί να είναι πιο δύσκολες, ιδίως όταν η ανάγνωση των χειλιών είναι ο τρόπος κατανόησης. Οι ακούοντες συνοµιλητές θα πρέπει να αποφεύγουν τις διακοπές και την ταυτόχρονη συνεισφορά στη συζήτηση. Παραγωγή Προφορικού Λόγου Εάν γίνονται ερωτήσεις σε κάτι που έχει παρουσιάσει ο Κ/Β οµιλητής, τα µέλη του ακροατηρίου θα πρέπει να προσέχουν να απευθύνονται σε αυτόν απευθείας. Κατανόηση Προφορικού Λόγου Όταν κάτι ακούγεται µέσω ηχείων, θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη για παράδειγµα, κάποιος που είναι παρών και ορατός µπορεί να επαναλαµβάνει ό,τι έχει ειπωθεί στο µαθητή. Κατά την παρακολούθηση προβολών, αναµένεται από τον Κ/Β µαθητή να παρακολουθεί το λόγο, όταν ο/οι οµιλητής/-ές είναι πλήρως ορατοί και µπορεί να διαβάσει τα χείλη τους ή όταν παρέχεται ειδική υποστήριξη. Εκφράσεις προσώπου, χειρονοµίες και γλώσσα του σώµατος Ένας Κ/Β µαθητής µπορεί να έχει πλεονέκτηµα έναντι ενός ακούοντα µαθητή, εφόσον έχει µάθει να ερµηνεύει καλύτερα τις εκφράσεις το προσώπου, τις χειρονοµίες και τη γλώσσα του σώµατος ενός οµιλητή. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.7

8 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα Κοινές εµπειρίες Αυτό είναι το πρώτο ΕΧΓ ή παρόµοιο έγγραφο ειδικά σχεδιασµένο για Κ/Β χρήστες. Συστήνεται στους εκπαιδευτικούς που θα εισαγάγουν τη χρήση του να σηµειώσουν τις εµπειρίες τους και να µοιραστούν κάθε καλή πρακτική στην τάξη, ιδίως σε ότι αφορά την υποστήριξη των Κ/Β µαθητών κατά το µάθηµα. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό µας. Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων και επάρκεια Ενώ τα κριτήρια (περιγραφικοί δείκτες) που σχετίζονται µε τη διαδικασία της αξιολόγησης προβλέπουν την ύπαρξη υποστηρικτικής υποδοµής αναγνωρίζοντας τα εµπόδια για τον Κ/Β µαθητή, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι δε θα πρέπει να γίνονται παραχωρήσεις, όταν απλώς δεν ολοκληρώνεται µια δραστηριότητα. Για να φτάσει σε ένα ορισµένο επίπεδο επάρκειας σε κάποια δεξιότητα, ένα κωφό ή βαρήκοο πρέπει να πληροί διεθνώς καθιερωµένα κριτήρια και προδιαγραφές που ισχύουν για όλους. Εάν ο Κ/Β χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει σε ένα δεδοµένο επίπεδο, αυτό είναι απολύτως κατανοητό και δεν αποτελεί άδικη διάκριση. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε κάθε µαθητή: συνήθως χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει σε ένα δεδοµένο επίπεδο σε µια δύσκολη γλώσσα από όσο σε µια εύκολη γλώσσα, δηλαδή µιας γλώσσας µε πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τη µητρική του. Όταν τα εµπόδια που αντιµετωπίζει ο Κ/Β µαθητής στην απόδοσή του είναι σχετικά µε τους περιορισµούς της διαθέσιµης υποστηρικτικής υποδοµής και όχι µε την έλλειψη γλωσσικής επάρκειας από πλευράς του, θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη επιείκεια. Η συµµετοχή Κ/Β µαθητών σε δραστηριότητες στην τάξη Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να σηµειωθούν, όχι µόνο σε σχέση µε την αξιολόγηση, αλλά και στο µάθηµα. Ο σχεδιασµός των µαθηµάτων θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ειδικές µεθόδους επικοινωνίας για Κ/Β, όπως την ανάγνωση των χειλιών και τη χρήση νοηµατικής γλώσσας και την αντίστοιχη υποστηρικτική τεχνολογία, όπως τα ακουστικά, αφού θα είναι απαραίτητη η συµµετοχή του Κ/Β µαθητή, όσο πιο ενεργά γίνεται, στο µάθηµα. Ένας τέτοιος σχεδιασµός θα περιλαµβάνει: διαρρύθµιση των καθισµάτων που να διασφαλίζει τη µέγιστη οπτική επαφή µεταξύ καθηγητή και µαθητών και µεταξύ των ίδιων των µαθητών, άριστες οπτικές στρατηγικές για την υποστήριξη παρουσιάσεων και την εξήγηση γλωσσικών φαινοµένων µέσα στην τάξη, τον καλύτερο τρόπο συµµετοχής και τοποθέτησης βοηθητικού προσωπικού όπως π.χ. διερµηνέων νοηµατικής γλώσσας (όταν ο καθηγητής δεν είναι σε θέση να παρέχει την αντίστοιχη υποστήριξη, όταν ο Κ/Β µαθητής βρίσκεται σε µια τάξη µε ακούοντες µαθητές), τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των υποστηρικτικών τεχνολογιών, όπως π.χ. ακουστικών, στο πλαίσιο του σχεδιασµένου µαθήµατος, επιλογή σε σχέση µε το ποιες βοηθητικές µέθοδοι επικοινωνίας θα χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές και πότε είναι πιθανό να υπάρξει εναλλαγή µεταξύ τέτοιων µεθόδων. Αξιολογώντας τον μαθητή με βάση το ΕΧΓ Η αξιολόγηση του µαθητή στα πλαίσια του ΕΧΓ δεν αποτελεί εξέταση. Η διαδικασία αξιολόγησης µπορεί να είναι Συνεχής, Περιοδική ή Συνολική, ανάλογα µε το τι συνηθίζεται στο µάθηµά σας. Προτείνεται τα αποτελέσµατα της συνεχούς αξιολόγησης να βασίζονται στη συνεχή και συνεπή απόδοση του µαθητή στο συγκεκριµένο επίπεδο. Ο κατάλογος του Βιογραφικού Γλωσσοµάθειας προβλέπει τρία επίπεδα καταγραφής: Αυτό µπορώ να το κάνω λίγο Αυτό µπορώ να το κάνω αρκετά καλά Αυτό µπορώ να το κάνω πολύ καλά. Ως καθηγητής, καλείστε να δηλώσετε τη συµφωνία ή τη διαφωνία σας µε την αυτοαξιολόγηση του µαθητή. Για κάθε επίπεδο σε κάθε δεξιότητα υπάρχουν πέντε δραστηριότητες (α) έως (ε). Οι πέντε δραστηριότητες ανά δεξιότητα σε κάθε επίπεδο διασφαλίζουν ότι υπάρχουν αρκετά δείγµατα της απόδοσης του µαθητή. Όταν ο µαθητής θεωρήσει ότι έχει επάρκεια σε τέσσερις από τις πέντε Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.8

9 ουλεύοντας µε Κ/Β άτοµα δραστηριότητες και εφόσον συµφωνείτε και εσείς, µπορεί να θεωρήσει επίσης ότι έχει κατακτήσει τη συγκεκριµένη δεξιότητα στο συγκεκριµένο επίπεδο. Καταγράφοντας την επάρκεια Από τη στιγµή που αρχίσουν οι µαθητές να συγκεντρώνουν στοιχεία, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ανατρέχουν στην Κλίµακα Αυτοαξιολόγησης ( ιαβατήριο) και στις αντίστοιχες εγγραφές στον κατάλογο (Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας), για να σκεφτούν ποιος περιγραφικός δείκτης ταιριάζει καλύτερα στη δραστηριότητα που έχουν ολοκληρώσει. Αυτή είναι µία από τις πολλές περιπτώσεις τις οποίες θα θελήσουν ίσως να συζητήσουν µαζί µε εσάς, τον καθηγητή, πώς η απόδοσή τους στην κάθε δραστηριότητα καλύπτει, ή δεν καλύπτει, τον περιγραφικό δείκτη που έχουν θέσει ως στόχο τους. Στο σηµείο αυτό, ίσως είναι έτοιµοι να καταγράψουν την επιτυχία τους (ένα από τα τρία στάδια προόδου) για κάποια εγγραφή του καταλόγου. Εδώ, µπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να διορθώσετε, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, την αυτοαξιολόγησή τους. Μπορείτε στο σηµείο αυτό να διαφωνήσετε, αν και είναι προτιµότερο να περιµένετε µέχρι να έρθετε σε αµοιβαία συµφωνία, πριν καταγράψετε το επίπεδο επάρκειας στο ιαβατήριο. Αυτή είναι ίσως η κατάλληλη στιγµή για να αρχίσουν οι µαθητές να εκφράζουν τι τους αρέσει περισσότερο ή λιγότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορούν επίσης να θελήσουν να καταγράψουν τα συναισθήµατα αυτά στην υποενότητα Γλωσσικές Εµπειρίες του Βιογραφικού Γλωσσοµάθειας. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το σχετικό ερωτηµατολόγιο. Τόσο για εσάς όσο και για τον µαθητή, υπάρχουν οι αντίστοιχες εξηγήσεις για αυτό, στο Βιογραφικό Γλωσσοµάθειας του µαθητή, ως παράρτηµα µετά το ερωτηµατολόγιο. Το προφίλ που προκύπτει από την προσέγγιση του µαθητή δεν έχει την έννοια της ταµπέλας, αλλά αποσκοπεί στην πρόκληση εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ σας. Δημιουργώντας έναν Φάκελο στοιχείων Ο Φάκελος είναι το µέρος όπου φυλάσσονται όλα τα στοιχεία που υποστηρίζουν την αξιολόγηση. Ο ίδιος ο Φάκελος πρέπει να τηρείται σε κατάλληλη µορφή, π.χ. σε ένα σιντί, έναν προσωπικό ιστότοπο, ένα ντοσιέ, ένα χαρτοφύλακα ή ένα κουτί. Κάθε παράδειγµα πρέπει να ταξινοµείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Φακέλου, για εύκολη ανάκτηση. Ο Φάκελος µπορεί να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: Γλωσσική απόδοση σε συνθήκες προσοµοίωσης (π.χ. δραστηριότητες µέσα στην τάξη). Μαρτυρίες που πιστοποιούν την απόδοση σε πραγµατικές συνθήκες (π.χ. στον εργασιακό χώρο) και σχετίζονται τόσο µε τη γλωσσική επάρκεια όσο και µε τις διαπολιτισµικές ικανότητες. Πιστοποιητικά και/ή διπλώµατα από κάποιο εθνικό Υπουργείο Παιδείας ή άλλον αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό φορέα. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.9

10 Αναγνωρίζοντας τρόπους εκµάθησης Αναγνωρίζοντας τρόπους εκμάθησης Στο Παράρτηµα του Βιογραφικού Γλωσσοµάθειας, δίνεται στους µαθητές και χρήστες του ΕΧΓΚΒ µια σύντοµη άσκηση και ένα Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης. Στόχος είναι να µπορέσουν να σκεφτούν τις εµπειρίες τους κατά την εκµάθηση ξένων γλωσσών. Η πρώτη άσκηση τους οδηγεί στο να σκεφτούν τον εαυτό τους ως µαθητές. Καλούνται να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες: Εξωστρεφής, Ρισκάρω, Εσωστρεφής, ε ρισκάρω. Παίρνω µέρος σε οµαδικές δραστηριότητες, π.χ. διαλόγους. Εξωστρεφής Μαθαίνω πρώτα τη γραµµατική και το λεξιλόγιο, πριν αρχίσω να χρησιµοποιώ τη γλώσσα. ε ρισκάρω Παρατηρώ τη γλώσσα και βρίσκω πώς λειτουργεί προσπαθώντας. Ρισκάρω Καλλιεργώ µόνος µου τις δεξιότητές µου π.χ. µεταφράζοντας. Εσωστρεφής Η δεύτερη άσκηση είναι ένα πιο λεπτοµερές Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης. Αποτελείται από 21 ερωτήσεις, στις στήλες Α και Β. Οι προτάσεις στη στήλη Α αναφέρονται στο κατά πόσο οι µαθητές ρισκάρουν και οι προτάσεις στη στήλη Β αναφέρονται στα συστήµατα, τη γραµµατική και τις ασκήσεις των βιβλίων. Κάθε χρήστης συγκεντρώνει ένα σκορ για τη στήλη Α και Β αντίστοιχα, σύµφωνα µε το οποίο διαµορφώνει ένα προφίλ. Για παράδειγµα, ένα υψηλό σκορ στη στήλη Α δείχνει κάποιον που ρισκάρει, ενώ ένα υψηλό σκορ στη στήλη Β δείχνει κάποιον που προτιµά τη σιγουριά από το ρίσκο. Το προφίλ του µαθητή σε σχέση µε τον τρόπο εκµάθησης δεν έχει την έννοια της ταµπέλας, αλλά αποσκοπεί στην πρόκληση εποικοδοµητικού διαλόγου µαζί του. Αυτό είναι το κουίζ που δίνεται στους µαθητές. Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης Το Κουίζ εξετάζει τι µπορεί να σου ζητηθεί κατά τη διάρκεια γλωσσικών µαθηµάτων και αξιολογεί τον τρόπο µε τον οποίο αντιδράς σε διάφορες δραστηριότητες. Η Κλίµακα του Κουίζ 0-5 Χρησιµοποίησε την κλίµακα 0-5 επιλέγοντας τη σύντοµη περιγραφή της αντίδρασής σου για κάθε δραστηριότητα. Γράψε το αποτέλεσµα δίπλα σε κάθε πρόταση στο λευκό τετράγωνο της στήλης Α ή Β, αφήνοντας όλα τα σκιασµένα τετράγωνα κενά. 0 = ε µου αρέσει καθόλου Νιώθω άβολα 1 = ε µου αρέσει καθόλου 2 = ε µε ικανοποιεί 3 = Απλώς µε ικανοποιεί 4= Το απολαµβάνω 5 = Το απολαµβάνω πολύ Μου δηµιουργεί αυτοπεποίθηση Αποτελέσµατα Έλεγξε το σκορ σου στις στήλες Α και Β, για να δεις το αποτέλεσµα. Τα σχόλια θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα τι είδους µαθητής είσαι. Τα σχόλια για κάθε άθροισµα πόντων δεν αποτελούν «ταµπέλα» για το τι είδους µαθητής είσαι, αλλά έχουν ως στόχο να σε κάνουν να σκεφτείς πώς έχεις προχωρήσει µέχρι σήµερα και πώς θα µπορούσες να µάθεις ξένες γλώσσες πιο αποτελεσµατικά. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.10

11 Αναγνωρίζοντας τρόπους εκµάθησης Μπορεί να διαφωνείς µε κάποιες από τις προτάσεις, αλλά δεν υπάρχει πρόβληµα. Αυτά τα σχόλια αποτελούν τη βάση για µια συζήτηση µε τον καθηγητή σου, µε θέµα τα δυνατά σου σηµεία και τρόπους µε τους οποίους µπορείς να τα αναπτύξεις περισσότερο. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.11

12 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης Κουίζ Δραστηριοτήτων Εκμάθησης Ο δάσκαλος στην τάξη... Σηµείωσε το σκορ στο λευκό τετράγωνο A B 1 χρησιµοποιεί πάντα την ξένη γλώσσα, περιµένοντας να καταλάβω τι λέει. 2 δίνει συχνά λίστες µε νέο λεξιλόγιο για να τις µάθω και να εξεταστώ. 3 4 δίνει πολλές γραπτές ασκήσεις στην τάξη, οι οποίες βαθµολογούνται και συζητιούνται. συχνά µας βάζει να εξασκούµαστε προφορικά ανά ζεύγη, π.χ. χρησιµοποιώντας κάρτες διαλόγων. 5 δίνει µεγάλη σηµασία στη µετάφραση µέσα στο µάθηµα. 6 µου δίνει υποθετικές καταστάσεις και µου ζητά να γράψω γράµµατα ή αναφορές µε βάση αυτές. 7 µου δίνει συχνά ηχογραφηµένες ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου. 8 9 περιµένει να χρησιµοποιήσω διάφορες γλωσσικές ή λογικές µεθόδους, για να καταλάβω το νόηµα ενός άγνωστου κειµένου. συνήθως αρχίζει ένα κεφάλαιο µε την ανάγνωση ενός κειµένου, του οποίου τα γραµµατικά φαινόµενα µελετάµε. 10 µου βάζει να γράφω εργασίες σχετικές µε τη δουλειά µου. 11 µου ζητά να διαβάζω µεγαλόφωνα στην τάξη στην ξένη γλώσσα. 12 χρησιµοποιεί παιχνίδια στη διδασκαλία. 13 µας βάζει ασκήσεις συµπλήρωσης κενών για τη µελέτη γραµµατικών φαινοµένων. 14 µε εξετάζει στην κατανόηση γραπτού λόγου µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 15 µερικές φορές µου βάζει ασκήσεις αντιστοίχισης, π.χ. µεταξύ λέξεων και εικόνων σε ασκήσεις ή εξετάσεις κατανόησης προφορικού λόγου. 16 µε ηχογραφεί όταν κάνω σύντοµες παρουσιάσεις στην ξένη γλώσσα. 17 µου κάνει ερωτήσεις πάνω σε ένα κείµενο στην ξένη γλώσσα µου δίνει ένα δύσκολο κείµενο, π.χ. από αληθινή εφηµερίδα, και µου ζητά να χρησιµοποιήσω τη λογική µου και στοιχεία εκτός του κειµένου (π.χ. τίτλους, εικόνες) για να καταλάβω το νόηµά του. περιγράφει µια υποθετική κατάσταση (π.χ. την αναζήτηση της σωστής κατεύθυνσης στο δρόµο), στην οποία πρέπει να παίξω ένα ρόλο. 20 γράφει στον πίνακα νέο λεξιλόγιο µε σχόλια, πριν ξεκινήσει το µάθηµα. 21 όταν βαθµολογεί τα γραπτά µου, αγνοεί κάποια λάθη και επικεντρώνεται σε ό,τι θέλει να προσέξω ιδιαίτερα. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.12

13 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης Σκορ για τις στήλες Α και Β Τα σκορ θα υπολογιστούν αυτόµατα 0 0 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.13

14 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης Αποτελέσματα του Κουίζ και Αξιολόγηση Στήλη Α Οι προτάσεις της Στήλης Α αναφέρεται σε δραστηριότητες που, κατά κανόνα, είναι προτιµότερες από άτοµα που «ρισκάρουν» κοινωνικά. Πρόσθεσε τους πόντους της στήλης Α. Κάνε κλικ στο σκορ ή προχώρησε παρακάτω για να δεις την αξιολόγηση. Σκορ 0-11 Σκορ Σκορ Σκορ Σκορ Σκορ 0-11 Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 0-11, µπορεί: να µη ρισκάρεις σε καµία περίπτωση µαθαίνοντας ξένες γλώσσες. να περιµένεις πάντα λεξιλόγιο, γραµµατική και όποιες δοµές παρουσιάζονται συνήθως και εξηγούνται εκ των προτέρων, πριν χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή ή κατανόηση γραπτού ή προφορικού λόγου. να προτιµάς να δουλεύεις µόνος και να νιώθεις άβολα δουλεύοντας σε ζεύγη ή σε οµάδες. να προτιµάς πάντα τις παραδοσιακές, γραπτές ασκήσεις αντί για άτυπες, προφορικές δραστηριότητες, εκτός εάν αυτές είναι λεπτοµερώς δοµηµένες και εστιάζουν σε γλωσσικά φαινόµενα. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 12-22, µπορεί: συνήθως να µη ρισκάρεις µαθαίνοντας ξένες γλώσσες. να περιµένεις συνήθως λεξιλόγιο, γραµµατική και όποιες δοµές παρουσιάζονται συνήθως και εξηγούνται εκ των προτέρων, πριν χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή ή κατανόηση γραπτού ή προφορικού λόγου. συνήθως να προτιµάς να δουλεύεις µόνος και να νιώθεις άβολα δουλεύοντας σε ζεύγη ή σε οµάδες. να προτιµάς συνήθως τις τυπικές, γραπτές ασκήσεις αντί για άτυπες, προφορικές δραστηριότητες, εκτός εάν αυτές είναι λεπτοµερώς δοµηµένες και εστιάζουν σε γλωσσικά φαινόµενα. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 23-33, µπορεί: να σου αρέσει να νιώθεις προετοιµασµένος για µια δραστηριότητα (π.χ. να σου έχει δοθεί εκ των προτέρων κάποιο λεξιλόγιο ή γραµµατική), αλλά να µη φοβάσαι να κάνεις πού και πού λάθη. ενώ περιµένεις κάποια εξήγηση εκ των προτέρων, να είσαι προετοιµασµένος να βγάζεις και δικά σου συµπεράσµατα στην κατανόηση γραπτού ή προφορικού λόγου και να ρισκάρεις στην παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου. να νιώθεις εξίσου άνετα δουλεύοντας µόνος και παίρνοντας µέρος σε διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αν και ίσως χρειάζεσαι κάποια βοήθεια στις τελευταίες. Επίσης µπορεί να σου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια ως εκπαιδευτική δραστηριότητα. να νιώθεις εξίσου άνετα µε απλές γραπτές ή προφορικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές σχετίζονται µε γλωσσικά φαινόµενα που έχεις µάθει πρόσφατα. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 34-44, µπορεί: να ρισκάρεις µέτρια εκτελώντας δραστηριότητες για τις οποίες δεν έχεις πρόσφατα στοιχεία εκ των προτέρων. Συνήθως δε σε τροµάζει η προοπτική του να κάνεις λάθος. να µπορείς να εκτελέσεις δραστηριότητες κατανόησης ή παραγωγής λόγου για θέµατα που σου είναι σχετικά οικεία χωρίς προετοιµασία. συνήθως να προτιµάς τις διαδραστικές, ρεαλιστικές δραστηριότητες από την ατοµική εργασία πάνω στη γραµµατική. Σου αρέσουν τα παιχνίδια. συνήθως να προτιµάς τις ρεαλιστικές, γραπτές και προφορικές, δραστηριότητες, στις οποίες χρησιµοποιείς γλωσσικές γνώσεις που έχεις αποκτήσει εδώ και καιρό. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 45-55, µπορεί: να ρισκάρεις πολύ εκτελώντας δραστηριότητες κατά τις οποίες είναι συχνά πιθανό να κάνεις λάθη. (Ρισκάρεις συνεχώς και σε ευχαριστεί να δοκιµάζεις επικοινωνιακές πιθανότητες). να είσαι πρόθυµος να πάρεις µέρος σε κάθε είδους επικοινωνιακές δραστηριότητες για τις οποίες χρειάζονται γνώσεις πάνω σε άγνωστα γλωσσικά ή άλλα θέµατα. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.14

15 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης να προτιµάς περισσότερο διαδραστικές, ρεαλιστικές δραστηριότητες ανά ζεύγη ή σε οµάδες από την ατοµική δουλειά πάνω στη γραµµατική. Ανταποκρίνεσαι πολύ καλά στα παιχνίδια, παίρνοντας µέρος σε αυτά µε ανταγωνιστική διάθεση. να προτιµάς περισσότερο τις ρεαλιστικές γραπτές και προφορικές, δραστηριότητες, στις οποίες χρησιµοποιείς γλωσσικές γνώσεις που έχεις αποκτήσει εδώ και καιρό. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.15

16 Κουίζ ραστηριοτήτων Εκµάθησης Στήλη B Αυτή η στήλη αναφέρεται σε δραστηριότητες που, κατά κανόνα, είναι προτιµότερες από άτοµα που δε «ρισκάρουν» κοινωνικά. Πρόσθεσε τους πόντους της στήλης Β. Κάνε κλικ στο σκορ ή προχώρησε παρακάτω για να δεις την αξιολόγηση. Σκορ 0-10 Σκορ Σκορ Σκορ Σκορ Σκορ 0-10 Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 0-10, µπορεί: να ρισκάρεις σε κάθε περίπτωση µαθαίνοντας ξένες γλώσσες, αντί να ελέγχεις τις πηγές σου. να µη δίνεις καµία σηµασία στην τελειοποίηση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, µαθαίνοντας ξένες γλώσσες. να έχεις πάντα εξωστρεφή συµπεριφορά, π.χ. να ανυποµονείς να προχωρήσεις παρακάτω κάνοντας µια συζήτηση ή παίζοντας ένα γλωσσικό παιχνίδι, αλλά να αντιπαθείς την ατοµική εργασία µε το βιβλίο. να προτιµάς πάντα π.χ. τις άτυπες, προφορικές δραστηριότητες από τις παραδοσιακές, γραπτές ασκήσεις. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 11-20, µπορεί: συνήθως να ρισκάρεις µαθαίνοντας ξένες γλώσσες, αντί να ελέγχεις τις πηγές σου. να δίνεις ελάχιστη σηµασία στην τελειοποίηση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, µαθαίνοντας ξένες γλώσσες. να έχεις συνήθως εξωστρεφή συµπεριφορά, π.χ. να ανυποµονείς να προχωρήσεις παρακάτω κάνοντας µια συζήτηση ή παίζοντας ένα γλωσσικό παιχνίδι, αλλά να µη σου αρέσει τόσο η ατοµική εργασία µε το βιβλίο. να προτιµάς συνήθως π.χ. τις άτυπες, προφορικές δραστηριότητες από τις παραδοσιακές, γραπτές ασκήσεις. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 21-30, µπορεί: να µη ρισκάρεις παρά µόνο περιστασιακά χρησιµοποιώντας τη γλώσσα και να νιώθεις κάποια ανασφάλεια αν δε σου παρέχεται κάποια βοήθεια. να αναγνωρίζεις την αξία που έχει η τελειοποίηση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, µαθαίνοντας ξένες γλώσσες. να σου αρέσει να συνδυάζεις διάφορους τρόπους εκµάθησης, π.χ. να αναγνωρίζεις την αξία των «κοινωνικών» δραστηριοτήτων που µιµούνται πραγµατικές καταστάσεις, αλλά να θέλεις υποστήριξη για τη δραστηριότητα αυτή π.χ. να βασίζεται σε κάτι που έµαθες πρόσφατα ή σε κάτι που γίνεται υπό καθοδήγηση. Σου αρέσουν αρκετά τα παιχνίδια ως εκπαιδευτική δραστηριότητα. να µην έχεις ιδιαίτερη προτίµηση µεταξύ π.χ. άτυπων, προφορικών δραστηριοτήτων και γραπτών, παραδοσιακών ασκήσεων. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 31-40, µπορεί: να ρισκάρεις πολύ σπάνια χρησιµοποιώντας τη γλώσσα και µόνο εάν είσαι αρκετά σίγουρος για το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που απαιτείται για µια δραστηριότητα. να είσαι αποφασισµένος να τελειοποιήσεις το λεξιλόγιο και τη γραµµατική, µαθαίνοντας µια ξένη γλώσσα. να προτιµάς να µελετάς µόνος σου, συνήθως µέσω παραδοσιακής αποµνηµόνευσης ασκήσεων λεξιλογίου και γραµµατικής, αντί να δοκιµάζεις τις γνώσεις σου µε ρεαλιστικές δραστηριότητες. εν αντιδράς ιδιαίτερα στα παιχνίδια. να προτιµάς συνήθως π.χ. τις παραδοσιακές, γραπτές εξετάσεις από τις άτυπες, προφορικές δραστηριότητες. Σκορ Εάν οι πόντοι σου στη στήλη αυτή είναι 41-50, µπορεί: να επιµένεις πάντα να ξέρεις το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που απαιτείται για µια δραστηριότητα, πριν επιχειρήσεις να την εκτελέσεις. να σε απορροφά εντελώς η τελειοποίηση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, βρίσκοντας αυτή τη δραστηριότητα ευχάριστη από µόνη της. να προτιµάς πάντα να αποστηθίζεις το λεξιλόγιο και να λύσεις ασκήσεις γραµµατικής που αντιστοιχούν στις γνώσεις σου, παρά να εκτελείς ρεαλιστικές δραστηριότητες. Τα παιχνίδια σε εκνευρίζουν. να προτιµάς περισσότερο π.χ. τις παραδοσιακές, γραπτές εξετάσεις από τις άτυπες, προφορικές δραστηριότητες. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το ΕΧΓΚΒ σελ.16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευτές

Οδηγός για εκπαιδευτές 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ Σ αυτό το πακέτο etwinning οι µαθητές φτιάχνουν σε οµάδες µια ψηφιακή παρουσίαση - «ο Πολιτισµός σε ένα κουτί» - για τη χώρα του συνεργάτη τους. Οι µαθητές κάθε σχολείου θα συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! FAIRYLAND iebook leaflet_fairyland iebook leaflet 02/12/2010 5:18 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με βοηθάει να κάνω μόνος μου το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που μου ανατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κέντρο Γλωσσών Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Jack Burston ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Maria - Gabriella Arru Birgit Zιαρτίδου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ελένη Άννα Καλούδη, Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η συνέντευξη είναι ένας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd (george.milis@eurocyinnovations.com) 2 Η βασική διαδικασία μάθησης 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος 2 Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το TELL

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σην παρουσίαση των διδασκαλιών ή των project μπορούμε να ακολουθήσουμε την φόρμα που παρουσιάζεται παρακάτω. Μια παρουσίαση σύντομη και μια λεπτομερής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Δεν έχει καμία σημασία τι και πού θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα