ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΜΧΡΗ/0412 ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

2 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον κ. Διακογιάννη Γεώργιο, Καθηγητή του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, για την ανάθεση του θέματος της παρούσης διπλωματικής, δίνοντας, μου έτσι την δυνατότητα να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον και σημαντικό ζήτημα. Τον ευχαριστώ για την καθοδήγησή του, κατά τη διάρκεια συγγραφής, καθώς και για τις χρήσιμες παρατηρήσεις και επισημάνσεις του, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής Επιπρόσθετα αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και ιδιαίτερα τους γονείς μου, διότι μου δίδαξαν να θέτω στόχους και να αγωνίζομαι για την επίτευξή τους. Τέλος, ευχαριστώ όλους όσους, με διάφορους τρόπους, στάθηκαν δίπλα μου τα τελευταία χρόνια, στηρίζοντάς με σε κάθε σημαντικό βήμα. 1

3 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αναφορά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τη δόμηση και τη μετέπειτα αμφισβήτηση του CAPM Το Υπόδειγμα Τιμολόγησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (CAPM) Το CAPM και η αρχική του επιτυχία Η έννοια των Αποτελεσματικών Αγορών Καταστάσεις που οδηγούν στην αποτελεσματικότητα της αγοράς Γενικά στοιχεία αναφορικά με το CAPM Κριτικές όσον αφορά το CAPM Η κριτική του Roll (1977) Η κριτική του Stambaugh(1982) Ανωμαλίες Τιμολόγησης Περιουσιακών στοιχείων (Asset Pricing Anomalies) Η επίδραση του μεγέθους της επιχείρησης (The size effect) Οι επεξηγήσεις που δόθηκαν σχετικά με την επίδρασή του μεγέθους στις αποδόσεις Η επίδραση της μεταβλητής ΒΕ/ΜΕ στις αποδόσεις (ΒΕ/ΜΕ effect ) Η επίδραση της μεταβλητής DYστις αποδόσεις (the dividend yield effect). 72 2

4 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η επίδραση των ιστορικών αποδόσεων στις τρέχουσες αποδόσεις ( Past return effects(contrarian and Momentum Strategies) Η επίδραση της μεταβλητής Ρ/Ε στις αποδόσεις (The price to earnings effect) Η επίδραση της μεταβλητής CF/P στις αποδόσεις (Cash -flow - to- Price effect) Η επίδραση της μεταβλητής S/P στις αποδόσεις (Sales to price effect) Η επίδραση της μεταβλητής «Tobin s q» στις αποδόσεις (Tobin s q effect ) Η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των αξιογράφών σε χρονολογικές σειρές 92 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η παρατηρούμενη αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών και οι επεξηγήσεις που προτάθηκαν για την δικαιολόγηση της παρουσίας των ανωμαλιών της αγοράς Αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών (Interrelation between the effects ) Επεξηγήσεις των ανωμαλιών της αγοράς (Explanations of asset pricing anomalies ).99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εμπειρική διερεύνηση τριών βασικών ανωμαλιών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς (Size Effect, Book-to-market effect, Dividend Yield effect ) Οι διεξαχθείσες μελέτες αναφορικά με το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και οι ιδιαιτερότητες που αυτό παρουσιάζει Αναφορά σε γενικά στοιχεία της εμπειρικής μελέτης που ακολουθεί και ανάλυση των υπό εξέταση μεταβλητών

5 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 4.3 Αναφορά στους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της εμπειρικής ανάλυσης Περιγραφή των δεδομένων Περιγραφή της μεθοδολογίας Η προσέγγιση που αφορά την ανάλυση χαρτοφυλακίου Η προσέγγιση που αφορά την πραγματοποίηση διαστρωματικών παλινδρομήσεων ( Cross-Sectional Regressions ( CSR ) Approach) Εμπειρικά αποτελέσματα Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων όπως προέκυψαν από τη μέθοδο ελέγχου που αφορά το σχηματισμό χαρτοφυλακίων ( Portfolio Analysis Approach ) Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων όπως προέκυψαν από την μέθοδο ελέγχου που αφορά την πραγματοποίηση διαστρωματικών παλινδρομήσεων ( Cross-Sectional Regressions ( CSR ) Approach Fama and MacBeth (1973)) Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων για ολόκληρη τη δειγματική χρονική περίοδο (Ιούλιος 1993-Ιουνιος 2005 ) Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων για τις υποπεριόδους Ιούλιος Ιούνιος 1999 και Ιούλιος 1999-Ιούνιος Μελέτη της επίδρασης του φαινομένου του Ιανουαρίου στο Χ. Α. (January effect ) 168 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Συμπέρασμα της διεξαχθείσας εμπειρικής ανάλυσης. 172 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας με το Υπόδειγμα Τιμολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model - CAPM) και την Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis - ΕΜΗ). Στην συνέχεια θα αναφέρουμε τα σημαντικότερα δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα (εμπειρικές μελέτες) τα οποία έρχονται σε αντίθεση τόσο με το CAPM όσο και με την ΕΜΗ. Παράλληλα, θα προτείνουμε εναλλακτικά μοντέλα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν ως επεξηγηματικές μεταβλητές θεμελιώδη μεγέθη εταιριών που εμπειρικά έχει αποδειχθεί ότι εξηγούν τις μέσες διαστρωματικές αποδόσεις των μετοχών τους. Θα ακολουθήσει εμπειρική μελέτη όπου θα εφαρμόσουμε δύο απ' τις πιο γνωστές μεθοδολογίες που εφαρμόζονται σε συναφείς εμπειρικές μελέτες. Συγκεκριμένα, θα εφαρμόσουμε την μεθοδολογία των Fama and French (1992) που είναι γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως προσέγγιση ανάλυσης χαρτοφυλακίων (portfolio analysis approach) και την μεθοδολογία των Fama and MacBeth (1973) δηλαδή των παλινδρομήσεων με διαστρωματικά δεδομένα (cross-sectional regression / CSR). Σκοπός μας είναι να εξετάσουμε αν οι μεταβλητές BE/ME (book-to-market equity), ME (market equity) και DY (dividend yield) εξηγούν τις μέσες διαστρωματικές αποδόσεις των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) την περίοδο Ιούλιος Ιούνιος 2005, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν τόσο σε εμπειρικές μελέτες που αφορούν την ελληνική κεφαλαιαγορά όσο και σε εμπειρικές μελέτες που αφορούν διεθνής κεφαλαιαγορές. Επιπλέον, θα εξετάσουμε αν τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουμε είναι αποτέλεσμα των υπεραποδόσεων του Ιανουαρίου (January effect). To συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε κατά την εμπειρική μας μελέτη είναι ότι κατά την δειγματική περίοδο που εξετάζουμε και με το συγκεκριμένο δείγμα των 243 μη χρηματοοικονομικών (non-financial) εταιριών, στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε μονομεταβλητό υπόδειγμα για την επεξήγηση των μέσων διαστρωματικών αποδόσεων των μετοχών, η μεταβλητή DY είναι στατιστικά σημαντική (dividend yield effect) σε αντίθεση με τις μεταβλητές ΜΕ και BE/ME που είναι στατιστικά μη σημαντικές. 5

7 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιπρόσθετα, όταν εξετάζουμε από κοινού αν οι μεταβλητές ΜΕ, BE/ME και DY εξηγούν στατιστικά σημαντικό ποσοστό της διασποράς των μέσων διαστρωματικών αποδόσεων των μετοχών, τότε και πάλι μόνο η μεταβλητή DY είναι στατιστικά σημαντική (dividend yield effect). To γεγονός αυτό υποδήλωνα ότι η μεταβλητή DY απορροφά την επεξηγηματικότατα των μεταβλητών ΜΕ και BE/ME. Όσον αφορά τις μεταβλητές ΜΕ και BE/ME, δεν είναι στατιστικά σημαντικές σε κανένα απ' τα υπό εξέταση υποδείγματα. Τέλος, όπως θα δούμε, τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτελούν φαινόμενο του Ιανουαρίου (January effect) χωρίς όμως να μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση τα αποτελέσματα μας να έχουν επηρεαστεί σε κάποιο μικρό βαθμό απ' τις υπεραποδόσεις (abnormal returns) που εμφανίζονται τον μήνα Ιανουάριο. 6

8 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Βασικός στόχος της χρηματοοικονομικής θεωρίας και συγκεκριμένα της θεωρίας κεφαλαιαγορών είναι η εύρεση ενός υποδείγματος βάση του οποίου θα αποτιμώνται διάφορα περιουσιακά στοιχεία στην αγορά κεφαλαίου. Η θεωρία της κεφαλαιαγοράς ουσιαστικά αποτελεί την προέκταση της θεωρίας χαρτοφυλακίου του Markowitz (1952, 1959). Έτσι, ενώ η θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory) έχει σαν στόχο κυρίως την δημιουργία αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων που αποτελούνται από διάφορα περιουσιακά στοιχεία, η θεωρία της κεφαλαιαγοράς (capital market theory) έχει σαν στόχο την ανεύρεση υποδειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. Ένα από τα βασικότερα και πιο δημοφιλή υποδείγματα της θεωρίας κεφαλαιαγοράς είναι το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model - CAPM) των Sharpe (1964), Lintner (1965) και Mossin (1966). Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model - CAPM), η αναμενόμενη απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι ανάλογη με τον συστηματικό κίνδυνο του (beta). Έτσι, προκειμένου κάποιος ν' ασχοληθεί με την διαχείριση επενδύσεων καθώς και με την αξιολόγηση της απόδοσης διάφορων χαρτοφυλακίων, είναι βασικό να κατανοήσει την θεωρία της κεφαλαιαγοράς. Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model - CAPM) στηρίζεται στην Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς (Market Efficiency Hypothesis - ΕΜΗ) (Fama 1970 και 1991) όπου εξετάζει τον βαθμό, την ταχύτητα και την ακρίβεια με την οποία η αγορά ανταποκρίνεται σε κάθε νέα πληροφορία που είναι δυνατόν να επηρεάσει και εντέλει να ενσωματωθεί στην τιμή κάποιου αξιόγραφου και γενικότερα κάποιου περιουσιακού στοιχείου. Έτσι, κάτω απ' την από κοινού υπόθεση ότι ισχύουν ταυτόχρονα το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) και η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς (ΕΜΗ), η τιμή ενός αξιόγραφου ή γενικότερα ενός περιουσιακού στοιχείου στην αγορά 7

9 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ κεφαλαίου ισούται με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της θεμελιώδους / οικονομικής αξίας του. Όμως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών εμπειρικών μελετών που εφαρμόστηκαν κυρίως τα τελευταία 20 με 25 χρόνια, υπάρχουν και άλλες μεταβλητές εκτός από τον συστηματικό κίνδυνο (beta) που εξηγούν στατιστικά σημαντικό ποσοστό της μεταβλητότητας των μέσων διαστρωματικών αποδόσεων των μετοχών, αν και αυτό έρχεται σε αντίθεση με το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model CAPM) το οποίο όπως αναφέραμε αποτελεί ένα από τα βασικότερα θεωρητικά υποδείγματα της θεωρίας κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση και με τον θεμελιώδη λίθο της σύγχρονης χρηματοοικονομικής θεωρίας δηλαδή την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς (Efficient Market Hypothesis -ΕΜΗ). Το παραπάνω φαινόμενο είναι γνωστό στην διεθνή βιβλιογραφία ως ανωμαλίες αγοράς (market anomalies) ή ανωμαλίες τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων (asset pricing anomalies). Γενικά, ανωμαλίες είναι εμπειρικά αποτελέσματα τα οποία δεν συμφωνούν είτε με το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) είτε με την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς (ΕΜΗ). Στην πρώτη περίπτωση τα εμπειρικά αποτελέσματα πολλών ερευνών καταλήγουν στο ότι και άλλες μεταβλητές εκτός απ' τον συστηματικό κίνδυνο (beta) εξηγούν μέρος των διαστρωματικών αποδόσεων των αξιόγραφων ενώ στην δεύτερη περίπτωση παρατηρούνται ευκαιρίες για υπερκέρδη (profit opportunities) που είναι σημάδι μη αποτελεσματικής αγοράς (market inefficiency). Βέβαια, πολλές φορές έπειτα απ' την δημοσίευση των παραπάνω ερευνών, πολλές απ' τις ανωμαλίες εξασθενούν ή εξαφανίζονται ή ακόμα και αντιστρέφονται. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επικρατούν δύο απόψεις για τους λόγους που παρατηρούνται ανωμαλίες στις αγορές. Πολλοί υποστηρίζουν ότι όντως κατά το παρελθόν υπήρξαν ευκαιρίες για υπερκέρδη οι οποίες στην συνέχεια έπαψαν να υπάρχουν λόγω του arbitrage που διενεργήθηκε από εξισορροπιστές (arbitrageurs) της αγοράς και γενικότερα από επενδυτές ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι ανωμαλίες που προκύπτουν από κάποιες εμπειρικές μελέτες είναι δημιουργήματα στατιστικών παρατηρήσεων και τίποτα παραπάνω Σχετικά με τις ανωμαλίες της αγοράς σε θεμελιώδες fundamental) επίπεδο που άλλωστε θα ασχοληθούμε στην 8

10 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ παρούσα εμπειρική μελέτη, μπορούμε να τις διακρίνουμε μόνο αφού έχουμε προκαθορίσει ένα μοντέλο το οποίο θα μας ορίζει την «κανονική» απόδοση που θα πρέπει να χαρακτηρίζει ένα αξιόγραφο. Έτσι, στην περίπτωση μας θα ορίσουμε το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model - CAPM) ως το μοντέλο που ορίζει ότι μέση αναμενόμενη απόδοση ενός αξιόγραφου είναι ανάλογη μόνο του συστηματικού κινδύνου του (beta) και η μέση απόδοση η οποία ορίζει θα θεωρείται ως κανονική. Σε περίπτωση π.χ. που ένα αξιόγραφο έχει μέση αναμενόμενη απόδοση πάνω απ' αυτήν που του αναλογεί βάση του συστηματικού κινδύνου του (beta) τότε αυτόματα έχουμε ευκαιρία για υπερκέρδη (profit opportunities) ενώ η αντίστοιχη απόδοση θεωρείται ως «υπερκανονική». Σύμφωνα με τον Fama (1970), η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς (ΕΜΗ) και το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) θα πρέπει να ελέγχονται από κοινού. Δηλαδή, οποτεδήποτε καταλήγουμε σε αποτελέσματα τα οποία είναι δείγμα μη αποτελεσματικής αγοράς (market inefficiency) να σημαίνει αυτόματα ότι και το μοντέλο βάση του οποίου ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητα της αγοράς δηλαδή το CAPM είναι μη επαρκές. Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε και την οικονομική ερμηνεία των ανωμαλιών της αγοράς. Σύμφωνα με τον Jensen (1978) μπορεί μεν τα αποτελέσματα κάποιας εμπειρικής μελέτης να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ανωμαλίες στην αγορά αλλά στην περίπτωση που οι επαγγελματίες της αγοράς και γενικότερα οι επενδυτές δεν είναι δυνατόν να αποκομίσουν υπερκέρδη, π.χ. λόγω ύπαρξης υψηλού κόστους συναλλαγής ή άλλων ατελειών της αγοράς, τότε οι ανωμαλίες αυτές δεν έχουν οικονομική ερμηνεία. 9

11 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.2. Σκοπός της παρούσας εμπειρικής μελέτης Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να εξετάσει εμπειρικά κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρξουν θεμελιώδης (fundamental) μεταβλητές που αφορούν συγκεκριμένες εταιρίες (company specific variables / c-s-v) οι οποίες προσδιορίζουν (με την έννοια ότι εξηγούν ένα στατιστικά σημαντικό μέρος της μεταβλητότητας) τις διαστρωματικές (cross - sectional) αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), ή Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) όπως έχει μετονομαστεί, κατά την χρονική περίοδο Ιούλιος Ιούνιος Οι μεταβλητές που θα ελέγξουμε εμπειρικά είναι το μέγεθος μιας εταιρίας (size - ΜΕ), η λογιστική αξία προς την χρηματιστηριακή αξία του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας (book-to-market value of equity - BE/ME) και η μερισματική απόδοση (dividend yield- DY) του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρίας. Επιπλέον, θα ελέγξουμε αν τα αποτελέσματα στα οποία θα καταλήξουμε είναι απόρροια του φαινομένου του Ιανουαρίου (January effect) ή αν ισχύουν γενικά καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Τέλος, θα ελέγξουμε και αν τα αποτελέσματα μας μπορούν να γενικευτούν με την έννοια ότι δεν είναι αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν μόνο κατά την μελέτη του συγκεκριμένου δείγματος. Για να ελέγξουμε το παραπάνω θα διασπάσουμε την δειγματική μας περίοδο σε δύο υποπεριόδους: α) την υποπερίοδο Ιούλιος 1993 Ιούνιος 1999 και β) την υποπερίοδο Ιούλιος Ιούνιος Κατά την εμπειρική μας μελέτη θα βασιστούμε στις δύο πιο διαδεδομένες μεθόδους που εφαρμόζονται σε ανάλογες εμπειρικές μελέτες δηλαδή την μέθοδο-προσέγγιση ανάλυσης χαρτοφυλακίων (portfolio analysis approach) και την μέθοδο παλινδρόμησης με διαστρωματικά στοιχεία (cross-sectional regression - CSR). Οι παραπάνω μέθοδοι αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν την σχέση που συνδέουν την μέση αναμενόμενη απόδοση εταιρικών αξιόγραφων με βασικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την απόδοση της μετοχής μιας εταιρίας όπως είναι το μέγεθος (size) της (Banz, 1981), ο λόγος των κερδών ανά μετοχή (earnings per share) προς την τιμή της μετοχής της (price per share) (Basu, 1983), η μόχλευση (leverage) της (Bhandari, 1988), η λογιστική αξία (book value) προς την χρηματιστηριακή αξία (market value) του μετοχικού κεφαλαίου της (Rosemberg, Reid and Lanstein (1985) καθώς και Fama and French (1992)) κ.α. 10

12 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι εμπειρικές μελέτες που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο αλλά και άλλες πολλές που θα αναφέρουμε αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, είναι απόρροια του τεράστιου όγκου δεδομένων αλλά και της δυνατότητας που παρέχουν εδώ αρκετά χρόνια οι υπολογιστές σε όσους ασχολούνται με την εμπειρική μελέτη οι οποίοι κυρίως παρακινήθηκαν απ' την εμπειρική μελέτη του Fama (1970) περί αποτελεσματικών αγορών. Όμως, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι έχουν παρατηρηθεί πολλές περιπτώσεις όπου έχουν βρεθεί ανωμαλίες σε αγορές οι οποίες μετά από την δημοσίευση τους εξαφανίζονται. Οπότε γεννάτε το ερώτημα αν οι ανωμαλίες προκύπτουν μελετώντας το συγκεκριμένο δείγμα και μόνο (sample selection bias) οπότε και δεν αποτελούν αξιόπιστη πηγή για να καταλήξουμε σε κάποιο γενικό συμπέρασμα ή αν όντως ισχύουν και εξαφανίστηκαν εξαιτίας των ενεργειών των επαγγελματιών της αγοράς. Τέλος, όσον αφορά την Ελληνική Κεφαλαιαγορά για την οποία θα ελέγξουμε εμπειρικά αν οι μεταβλητές ME, BE/ME και DY επεξηγούν στατιστικά σημαντικό μέρος των μέσων διαστρωματικών αποδόσεων των μετοχών της, αξίζει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια ανακηρύσσεται σε ώριμη αγορά ακόμα και από μεγάλους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην επιτυχή πορεία της οικονομίας της Ελλάδας, των εισηγμένων εταιριών, του θεσμικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς, των τεχνολογιών και των άλλων επιτευγμάτων που έχουν διαδραματιστεί στην Ελλάδα την τελευταία κυρίως δεκαετία. Έτσι σε αντίθεση με το παρελθόν που η Ελληνική Κεφαλαιαγορά χαρακτηριζόταν ως αναδυόμενη αγορά, η ωριμότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς προσφέρει ασφάλεια στους επενδυτές του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) το οποίο πλέον θεωρείται ότι είναι αξιόπιστο και ότι αποτυπώνει τόσο την πορεία της ελληνικής οικονομίας όσο και την πορεία των εισηγμένων σ' αυτό εταιρειών. 11

13 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.3. Δομή της παρούσας εμπειρικής μελέτης Στην παρούσα εργασία μετά απ' το εισαγωγικό κεφάλαιο Ι ακολουθεί το κεφάλαιο Π στο οποίο γίνεται επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Έτσι, στο κεφάλαιο Π (επισκόπηση βιβλιογραφίας) θα αναλύσουμε άλλοτε περιληπτικά και άλλοτε αναλυτικά τα σημαντικότερα δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα που σχετίζονται με το CAPM, την ΕΜΗ και τις επεξηγηματικές μεταβλητές που κατά καιρούς έχει βρεθεί ότι εξηγούν στατιστικά σημαντικό μέρος της διακύμανσης των μέσων διαστρωματικών αποδόσεων των μετοχών. Συγκεκριμένα, αφού περιγράψουμε αναλυτικά το CAPM και την ΕΜΗ, θα αναφερθούμε σε εμπειρικές μελέτες που αμφισβητούν τόσο το CAPM όσο και την ΕΜΗ αφού καταλήγουν στο συμπέρασμα' ότι και άλλες μεταβλητές εκτός απ' τον συστηματικό κίνδυνο (beta) εξηγούν τις μέσες διαστρωματικές αποδόσεις των μετοχών. Επίσης, θα αναφέρουμε και τους λόγους στους οποίους οφείλονται ή τουλάχιστον πιστεύετε ότι οφείλονται οι ανωμαλίες της αγοράς που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, θα παρουσιάσουμε και εμπειρικές μελέτες οι οποίες τάσσονται υπέρ του CAPM και της ΕΜΗ αμφισβητώντας τις παραπάνω εμπειρικές μελέτες. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ ( αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών ) οι γνωστές στη βιβλιογραφία ως ανωμαλίες της αγοράς συσχετίζονται μεταξύ τους και πολλές φορές επηρεάζουν και διαμορφώνουν από κοινού τη διαστρωματικότητα των μέσων αποδόσεων των μετοχών. Στο σημείο αυτό θα αναλυθεί ηαλληλοσυσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών MVE και BE/ME καθώς και των μεταβλητών MVE - Ε/Ρ, και BE/ME - Ε/Ρ, όπως έχουν τεκμηριωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, δεδομένου του ότι είναι οι πιο έντονα παρατηρήσιμες. 12

14 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στο κεφάλαιο IV αρχικά θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα των ολιγάριθμων εμπειρικών μελετών που έχουν γίνει στο Χ.Α.Α. με θέμα σχετικό με μεταβλητές που επεξηγούν τις μέσες διαστρωματικές αποδόσεις των μετοχών. Στην συνέχεια αφού περιγράψουμε τα δεδομένα και τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε κατά την εμπειρική μας μελέτη, θα περιγράψουμε τις μεθοδολογίες που θα εφαρμόσουμε: α) την μέθοδο / προσέγγιση ανάλυσης χαρτοφυλακίων (portfolio analysis approach) των Fama and French (1992) και β) παλινδρόμηση εμ διαστρωματικά δεδομένα (cross-sectional regression - CSR) των Fama and MacBeth (1973). Τέλος, θα περιγράψουμε τους έλεγχους υποθέσεων που θα διεξάγουμε κατά την εφαρμογή της δεύτερης μεθόδου. (προηγούμενες εμπειρικές μελέτες & μεθοδολογία & εμπειρικά αποτελέσματα) θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των μεθόδων που θα περιγράψουμε και θα τα συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα εμπειρικών μελετών που αφορούν τόσο το ελληνικό όσο και άλλα διεθνή μεγάλα χρηματιστήρια όπως για παράδειγμα της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασίλειου. Στο κεφάλαιο V (συμπεράσματα) αφού αναφέρουμε εν συντομία τον στόχο της μελέτης μας καθώς και την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα στα οποία καταλήξαμε ενώ θα κλείσουμε προτείνοντας κάποιο υπόδειγμα βάση του οποίου θα είναι δυνατόν να αποτιμώνται οι μετοχές και γενικότερα τα αξιόγραφα των εισηγμένων εταιριών του Χ.Α.Α. Τέλος, ακολουθεί το παράρτημα που παρουσιάζονται αναλυτικά κάποια αποτελέσματα στα οποία έχουμε αναφερθεί επιγραμματικά στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV, καθώς και η αρθρογραφία και βιβλιογραφία την οποία χρησιμοποιήσαμε για την συγγραφή της παρούσας μελέτης - διατριβής. 13

15 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αναφορά στην υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τη δόμηση και τη μετέπειτα αμφισβήτηση του CAPM «Οι χρηματαγορές είναι συχνά προβλέψιμες σε κάποια έκταση, αλλά η βασική ερώτηση είναι εάν αυτή η προβλεψιμότητα θα μπορούσε να είναι εκμεταλλεύσιμη για να οδηγήσει σε υπερβάλλοντα κέρδη από την διαπραγμάτευση στην αγορά. Ίσως είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό είναι μη πιθανό να εμποδίσει τους αναλυτές και τους ερευνητές από το να προσπαθούν να ανακαλύψουν τις ανωμαλίες, με την ελπίδα να βρουν ακάλυπτη, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, μια στρατηγική διαπραγμάτευσης, που θα "χτυπούσε" την αγορά» [Mills (1992), ρ 36]. Όπως θα μπορούσε να γίνει φανερό από τα παραπάνω, η προβλεψιμότητα στις χρηματαγορές έχει προσελκύσει ένα μεγάλο τμήμα του ενδιαφέροντος για πολλά χρόνια. Είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός των μελετών που έχουν διεκπεραιωθεί, αλλά δεν υπάρχει καμία ξεκάθαρη τεκμηρίωση, για το αν υπάρχουν στρατηγικές που θα μπορούσαν με συνέπεια να "χτυπήσουν" την αγορά (να παράσχουν, δηλαδή, στους επενδυτές τη δυνατότητα να αποκομίσουν υπερβάλλοντα κέρδη από την εκμετάλλευση της αγοράς). Η παρατήρηση ότι οι μελλοντικές κινήσεις στις χρηματαγορές είναι προβλέψιμες, είναι ασυνεπή με την Υπόθεση περί Αποτελεσματικών Αγορών (Efficient Market Hypothesis), που υποστηρίζει ότι οι τιμές των αξιόγραφων αντανακλούν όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση και ως συνέπεια δεν υπάρχουν ευκαιρίες για την απόκτηση μη κανονικών ή υπερβάλλουσων αποδόσεων. 14

16 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παρ' όλα αυτά, η διαθεσιμότητα αυξημένων δυναμικών τεχνολογικών διευκολύνσεων, οργανωμένων συστημάτων καταγραφής και παρουσίασης στατιστικών, οικονομικών και λογιστικών δεδομένων καθώς και η ύπαρξη προηγμένων οικονομετρικών τεχνικών, έδωσαν την ώθηση για να λάβουν χώρα μια σειρά από έρευνες και αναλύσεις. Οι μελέτες αυτές αφορούσαν ιδιαίτερα τις χρηματιστηριακές αγορές, τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επιδράσουν στη διαμόρφωση της διαστρωματικότητας των μέσων αποδόσεων και τις τυχόν δυνατότητες δημιουργίας υπέρ-κέρδους από την εκμετάλλευση της αγοράς. Οι πρωτοπόρες έρευνες των Fama and French (1965) και Cross (1973), έθεσαν τοπλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκαν οι σημαντικές μελέτες και αναλύσεις πουακολούθησαν. Βασικός τους στόχος τέθηκε η τεκμηρίωση της επίδρασης διαφόρωνμεταβλητών που αφορούν μια επιχείρηση επάνω στις αποδόσεις των μετοχών τους.πολλές από αυτές κατόρθωσαν να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα των Fama and French (1965) δημιουργώντας ισχυρές ρωγμές(τεκμηριώνοντας αρκετές ανωμαλίες) στο οικοδόμημα της σύγχρονηςχρηματοοικονομικής, που έθετε ως βάση του τοcapm,τωνsharpe (1964), Lintner (1965) και Mossin (1966), ως το πιο κατάλληλο υπόδειγμαπεριουσιακών στοιχείων. Η ακόλουθη μελέτη προσανατολίζεται και επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση διαφόρων παραμέτρων που θα μπορούσαν να επιδράσουν πάνω στις αποδόσεις των αξιόγραφων, διαμορφώνοντας τις, και στις δυνατότητες προβλεψιμότητας των διαστρωματικών αποδόσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση τόσο του CAPM και των υπαρχόντων στη διεθνή βιβλιογραφία μελετών που το υποστήριξαν, όσο και εκείνων που το αμφισβήτησαν, τεκμηριώνοντας μια σειρά από αξιοσημείωτες ανωμαλίες στην αγορά αξιόγραφων. Η εμπειρική έρευνα αναφορικά με τις ανωμαλίες της αγοράς (που τυχόν εμφανίζονται στην ελληνική χρηματαγορά) που ακολουθεί επικεντρώνεται, κυρίως, στους παράγοντες που διαμορφώνουν τη διαστρωματικότητα των αποδόσεων των αξιόγραφων. Όσον αφορά την προβλεψιμότητα των αποδόσεων χρονολογικών σειρών (τις μελέτες αναφορικά με την εποχικότητα που τυχόν εμφανίζουν οι αποδόσεις), γίνεται μια σύντομη αναφορά, στο τέλος του κεφαλαίου, στις σημαντικότερες έρευνες που εντοπίζονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 15

17 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) To CAPM και η αρχική του επιτυχία Η έννοια των Αποτελεσματικών Αγορών Η υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς 1 (Efficient Market Hypothesis) και το Υπόδειγμα Τιμολόγησης Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία έχει στηριχθεί η σύγχρονη θεωρία της κεφαλαιαγοράς. Ως αποτελεσματικές αγορές αξιόγραφων 2, ορίζονται οι αγορές όπου οι παρούσες τιμές των μετοχών αντικατοπτρίζουν πλήρως κάθε νέα σχετική και διαθέσιμη πληροφορία με τρόπο άμεσο, γρήγορο, ακριβή και σωστό, έτσι ώστε οι τιμές των αξιόγραφων να είναι «δίκαιες» (fair prices). Ως «δίκαιη» τιμή ορίζουμε την τιμή της μετοχής, στην αγορά αξιόγραφων, που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της πραγματικής αξίας του χρεογράφου. Στα πλαίσια των αποτελεσματικών αγορών αναγνωρίζεται ότι η χρηματιστηριακή τιμή μιας μετοχής (η τιμή, δηλαδή, της μετοχής όπως διαμορφώνεται στη χρηματιστηριακή αγορά μέσα από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης) είναι, κατά προσέγγιση, ίση με την οικονομική αξία αυτής (δηλ. την αξία της μετοχής που ορίζεται ως η καθαρή παρούσα αξία των καθαρών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη 'Βλ. Fama Ε F (1970b), Fama E.F (1998). 2 Η έννοια του όρου αποτελεσματικές αγορές καιη εμφάνιση της στη διεθνή βιβλιογραφία έχει τις ρίζες της στα 1950, αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 και έγινε γνωστή ως «Υπόθεση περί αποτελεσματικών αγορών» στα 1970, μέσα από το ευρεία γνωστό άρθρο του Eugene Fama (1970). Επίσης, μια σειρά μελετητών έκαναν λόγο για την έννοια των αποτελεσματικών αγορών και πραγματοποίησαν ελέγχους για να τεκμηριώσουν την ισχύ ή όχι της αποτελεσματικότητας, στις ανά τον κόσμο κεφαλαιαγορές, καθώς και την ταχύτητα με την οποία μια νέα σχετική πληροφορία γίνεται γνωστή και ενσωματώνεται στις τιμές των αξιόγραφων Βλ. Fama et al. (1969), Fama (1970, 1991), Dann et al. (1977), Jensen (1978), Loyd Davies Qand Canes (1978), Patell and Wolfson (1984), Jennings and Starks (1985), StickeΛ (1985), Barclay and Litzenberger (1988), Ball and Kothari (1989), Blume and Siegel (1992), Womack (1996), Dimson and Mussavian (1998) και Callahan (1989), Lee and Ready (1991), Me Goun (1992), Frankfurter (1995), Jagannathan and MaGrattan (1995), Womack (1996), Kim et al. (1997), Frankfurter and McGoun (1999), Bacidore et al. (1999), Ellis et al. (2000) and Bessembmder (2001), Barber et al. (2001), Battalio et al. (2001), Busse A. Jeffrey and Green Τ Glifton (2002). Αν κάποιος αποδεχτεί ως ισχύοντα και κατάλληλα τεκμηριωμένα πολλά από τα συμπεράσματα ορισμένων εκ των προαναφερθέντων μελετητών, οι περισσότερες από τις πρόσφατες μελέτες αναφορικά με τη διαστρωματικότητα των μέσων αποδόσεων, ξεκινούν την 16

18 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ μετοχή κατά το χρονικό διάστημα διακράτησης της από τον επενδυτή). Κατά συνέπεια, η επίτευξη υπερκερδών από την αγορά και πώληση μετοχών (δηλ. κερδών υψηλότερα από αυτά που θα έπρεπε να αναμένονται σύμφωνα με τον κίνδυνο των μετοχών ή του χαρτοφυλακίου που έχουμε αναλάβει) δεν κρίνεται δυνατή και η οποιαδήποτε πιθανότητα για κέρδη από arbitrage χαρακτηρίζεται ως μηδενική. Επιπρόσθετα, κάτω από την έννοια περί αποτελεσματικότητας των αγορών, αυτόματα γίνεται αποδεκτή η υπόθεση περί συμμετρικής πληροφόρησης. Ως συνέπεια θεωρείται ότι η κάθε νέα σχετική πληροφορία (βλ. ευκαιρίες ανάπτυξης μιας εταιρείας, τη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης νέων επενδυτικών σχεδίων κ.α.) είναι κτήμα όλων των επενδυτών, που δραστηριοποιούνται στην κεφαλαιαγορά, σε κάθε στιγμή και όλοι οι επενδυτές γίνονται δέκτες των ίδιων πληροφοριών κατά έναν τρόπο άμεσο και σωστό. Η πρωτοποριακή μελέτη του Fama (1970), αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της αγοράς, αποτέλεσε τη θεμέλιο λίθο, θέτοντας τη θεωρητική βάση για το ζήτημα τόσο της αποτελεσματικότητας στις κεφαλαιαγορές, όσο και τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, για να ελεγχθεί η ισχύς της. Οι οικονομολόγοι συχνά, όπως και ο Fama (1970), ορίζουν τρία (3) επίπεδα της αποτελεσματικότητας της αγοράς, τα οποία δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους 3, και διακρίνονται με βάση το βαθμό που οι πληροφορίες αντανακλώνται στις τιμές των αξιόγραφων. Στο πρώτο επίπεδο αποτελεσματικότητας, οι τιμές αντανακλούν πλήρως τις ιστορικές τιμές των χρεογράφων (Aσθεvήc μορφή Αποτελεσιιατικότητας). Αν οι αγορές είναι αποτελεσματικές στην ασθενή τους μορφή τότε είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν υπερκέρδη μελετώντας τις παρελθούσες αποδόσεις. Οι τιμές των αξιόγραφων, που ενσωματώνουν όλη την πληροφόρηση που μπορεί να εξαχθεί από τα στοιχεία της χρηματιστηριακής αγοράς 4, θα ακολουθούν κατά συνέπεια μια ανάλυση τους χωρίς να θεωρούν ως δεδομένη την αποτελεσματικότητα των αγορών, αλλά υποστηρίζοντας την ύπαρξη μιας μακροχρόνιας κατάστασης υπέρ-αντίδρασης ή υπό-αντίδρασης των επενδυτών σε κάθε νέα πληροφόρηση. 3 Αν η αγορά χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική στην ημι-ισχυρή της μορφή θα πρέπει να είναι αναγκαστικά ισχυρή και στην ασθενή της μορφή, διαφορετικά η αγορά δεν θα είχε αντιδράσει αποτελεσματικά στις δημοσιευθείσες πληροφορίες. Με τη ίδια λογική, αν η αγορά είναι αποτελεσματική στην ισχυρή της μορφή, θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και στα άλλα δύο επίπεδα. 4 Ως στοιχεία της χρηματιστηριακής αγοράς καλούνται: οι τιμές των μετοχών, οι μεταβολές των τιμών, ο όγκος συναλλαγών, οι τιμές των χρηματιστηριακών δεικτών κ.ο.κ. 17

19 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τυχαία πορεία 5. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξει επενδυτής που θα μπορούσε να προβλέψει τις πιθανές μεταβολές των τιμών των μετοχών, βασιζόμενος σε κάθε νέα πληροφόρηση που τυχόν θα υπάρξει στα στοιχεία της αγοράς. Στο δεύτερο επίπεδο αποτελεσματικότητας, οι τιμές αντανακλούν όχι μόνο τις παρελθούσες, ιστορικές τιμές του χρεογράφου αλλά και όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι δημόσια γνωστές. Συνεπώς, όλες τις δημοσιευθείσες πληροφορίες 6 που είναι δυνατόν να εξαχθούν από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην αγορά και αφορούν τόσο την εταιρεία (εσωτερική χρηματοοικονομική και γενική κατάσταση της), όσο και τον κλάδο στον οποίο ανήκει αυτή, καθώς και την κατάσταση της εθνικής και διεθνή οικονομίας, ενσωματώνονται πλήρως στις τιμές των αξιόγραφων (Ημι- Ασθενής μορφή Αποτελεσματικότητας). Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν οι αγορές είναι αποτελεσματικές υπό αυτήν την έννοια τότε οι τιμές θα ενσωματώνουν αυτόματα τις δημόσιες πληροφορίες. Έτσι, κανένας επενδυτής δεν θα έχει τη δυνατότητα να αποκομίσει αποδόσεις μεγαλύτερες από τις κανονικές, εκείνες δηλαδή που αντιστοιχούν στον κίνδυνο που έχει αναλάβει, χρησιμοποιώντας πληροφορίες μετά τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης τους. Στο τρίτο επίπεδο αποτελεσματικότητας, οι τιμές των αξιόγραφων αντανακλούν όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να ζητηθούν από επιμελείς αναλυτές των εταιρειών και της οικονομίας ως σύνολο, όχι μόνο τις δημοσιευθείσες, αλλά οποιασδήποτε φύσης πληροφορία, ακόμα και αν δεν έχει δημοσιευτεί (Ισχυρή μορφή Αποτελεσματικότητας). Επιπρόσθετα, κανένας επενδυτής δεν θα μπορούσε να αποκομίσει αποδόσεις μεγαλύτερες από τις κανονικές, κάτω από τέτοιες συνθήκες. 5 O ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτών θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των τιμών σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση υπερκερδών (κέρδη από arbitrage), αλλά την πραγματοποίηση αποδόσεων, το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από τον κίνδυνο της μετοχής. Οι μετοχές θα ακολουθούν την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου (random walk) 6 Ως δημοσιευθείσες πληροφορίες κυρίως καλούνται: τα στοιχεία της χρηματιστηριακής αγοράς, οι λοιπές δημόσιες πληροφορίες όπως οι ανακοινώσεις κερδών και μερισμάτων, οι δείκτες τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε), οι μερισματικές αποδόσεις, οι ανακοινώσεις διάσπασης μετοχών και έκδοσης νέων μετοχών, δυσκολίες χρηματοδότησης, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, οι πιθανές συγχωνεύσεις εταιριών, τα οικονομικά και πολιτικά νέα. 18

20 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάποια χρόνια αργότερα, το 1991, στα πλαίσια της ανάλυσης του, ο Fama άλλαξε τα ονόματα αυτών των κατηγοριών, αντίστοιχα, σε: Έρευνες για πρόβλεψη αποδόσεων (Tests for return predictability) Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν άλλαξε μόνο τον τίτλο, κάτι που έκανε στις ακόλουθες δύο κατηγορίες, αλλά και την ουσία συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα: i. Πρόβλεψη για διαστρωματικά δεδομένα [Cross-Sectional Predictability (asset pricing models and the asset pricing anomalies)] ii. Ημερολογιακές επιδράσεις (The calendar effects) iii. Προβλεπτική ικανότητα προηγούμενων αποδόσεων (The forecast power of past returns) iv. Προβλεπτική ικανότητα άλλων μεταβλητών [The forecast power of other variables (i.e. dividend yields and term structure variables)] ν. Έλεγχοι μεταβλητότητας (Volatility tests) Έρευνες γεγονότων (Event studies 7 ) Έρευνες για εσωτερική πληροφόρηση (Tests for private information) Καταστάσεις που οδηγούν στην αποτελεσματικότητα της αγοράς Μια σειρά από καταστάσεις που θα μπορούσαν να εντοπιστούν ή να δημιουργηθούν μέσα σε μια αγορά είναι απαραίτητες προκειμένου αυτή να χαρακτηρισθεί ως αποτελεσματική. Οι σημαντικότερες από αυτές αναφέρονται στη συνέχεια: Μεγάλος αριθμός επενδυτών, άριστα πληροφορημένων για τις προοπτικές των εταιρειών, σκοπός των οποίων θα είναι η μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου τους. Σημαντικός αριθμός ειδημόνων, δηλαδή αναλυτών με ειδικές γνώσεις και πλήρη πληροφόρηση ως προς τις προοπτικές των εταιρειών. 7 Βλ. Fama, Fisher, Jensen and Roll (1969), Strong (1992), Armitage (1995), MacKinlay (1997), Binder (1998), Fama (1998),Barberis, Shleifer and Vishny (1998), Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam (1998) και Prabhala (1997), Barber and Lyon (1997a), Kothary and Warner (1997), Al-Loughani and Chappell (1997), Lyon, Barber and Tsai (1998), MillionisA. E. and Moschos D. (2000). 19

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 μονάδες) www.onlineclassroom.gr Το τμήμα έρευνας μιας χρηματιστηριακής εταιρείας συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας τα κατέληξε ότι για τις παρακάτω μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ CAPM ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM &

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΩΣ ΤΟ ΜΈΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΌΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΉΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΉΣ ΤΗΣ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νικόλαος Β. Γάκης Πτυχίο ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για Μεταπτυχιακό ίπλωµα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μάρτιος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μία Σύνοψη των Βασικών Μοντέλων Πρόβλεψης Τα Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των Μεθόδων Αποτίμησης βάσει των Πρακτικών που Εφαρμόζονται από Ευρωπαίους

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Θεωρία και Πολιτική Παντελής Καλαϊτζιδάκης Σαράντης Καλυβίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης 15 Μια σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M.) πριν και μετά την κρίση»

«Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M.) πριν και μετά την κρίση» ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές ΣΤ Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές Συστηματικά σφάλματα στις προβλέψεις των αναλυτών και τακτική κατανομή επενδύσεων Περίληψη Νικόλαος Κουρογένης επικουροσ καθηγητησ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006 30 Μαρτίου 2007 Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ερωτήσεις Γεύμα 30 Μαρτίου 2007 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγικό Πλαίσιο Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης χρηματοοικονομικής αναφορικά με τη λήψη επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εαρινό Εξάµηνο 2014-2015 Α.Α.Δράκος, A.Βόλης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εαρινό Εξάµηνο 2014-2015 Α.Α.Δράκος, A.Βόλης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εαρινό Εξάµηνο 2014-2015 Α.Α.Δράκος, A.Βόλης ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στόχος της εργασίας είναι η χρησιµοποίηση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1: Ο κύκλος εκμετάλλευσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης και η γενική λογιστική... 19

Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1: Ο κύκλος εκμετάλλευσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης και η γενική λογιστική... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1: Ο κύκλος εκμετάλλευσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης και η γενική λογιστική... 19 Μερικές βασικές έννοιες... 19 Ίδρυση της επιχείρησης και αρχική χρηματοδότηση...20

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ Πέτρος Μεσσής, Γεώργιος Μπλάνας ΤΕΙ Λάρισας Περίληψη Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται τρία διαφορετικά μέτρα ρίσκου, η τυπική

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον καθορισμό του καλύτερου υποσυνόλου από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα