Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E MBA) ιπλωµατική Εργασία Τεχνική ανάλυση και στρατηγικές επενδύσεων ηµήτριος Μιλτιάδη Τζούβελης Πειραιάς, 2010

2

3 Περίληψη Το αντικείµενο αυτής της διπλωµατικής είναι η αξιολόγηση των αποδόσεων και του κινδύνου Στρατηγικών Επενδύσεων που βασίζονται στην τεχνική ανάλυση και η σύγκρισή τους µε τις αποδόσεις και τον κίνδυνο Στρατηγικών Επενδύσεων που στηρίζονται σε διαφορετικές επενδυτικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις της αγοράς αξιών. Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος είναι καθαρά θεωρητικό και ασχολείται µε την παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων των αγορών και συγκεκριµένα την Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς, την Συµπεριφοριστική Χρηµατοοικονοµική και την Προσαρµοστική Υπόθεση της Αγοράς. Γίνεται επίσης αναφορά και στο βασικό υπόδειγµα της Αξιολόγησης της απόδοσης και του κινδύνου των Επενδύσεων το Υπόδειγµα Αποτίµησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M.) καθώς και οι δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης των επενδύσεων του Treynor και Sharpe.Στα επόµενα κεφάλαια παρουσιάζονται διάφορες Στρατηγικές Επενδύσεων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην τεχνικής ανάλυση ενώ για τις υπόλοιπες γίνεται συνοπτική αναφορά. Ακολουθεί ανασκόπηση της διεθνούς και Ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά µε τις Στρατηγικών Επενδύσεων Στο δεύτερο µέρος της εργασίας που αποτελεί και το πρακτικό τµήµα της εξετάζονται οι αποδόσεις χαρτοφυλακίων που έχουν δηµιουργηθεί µε Στρατηγικές Επενδύσεων βασισµένες σε δείκτες της τεχνικής ανάλυσης, της Στρατηγικής υψηλής αξίας, τις αντιθετικές Στρατηγικές και την Στρατηγική Buy and Hold. Στις αποδόσεις αυτών των χαρτοφυλακίων πραγµατοποιήσαµε διάφορους στατιστικούς ελέγχους µε σκοπό την επιβεβαίωση ή απόρριψη της υπόθεσης ότι ορισµένες Στρατηγικές Επενδύσεων µπορούν να παράγουν υπερκανονικές αποδόσεις. Χρησιµοποιήθηκε επίσης και η ανάλυση παλινδρόµησης για την διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της απόδοσης των Στρατηγικών Επενδύσεων και την απόδοσης της αγοράς. Τέλος υπολογίστηκαν τα µέτρα κινδύνου των χαρτοφυλακίων αυτών και χρησιµοποιήθηκαν για την κατάταξη των αποδόσεών τους σταθµισµένες στο κίνδυνο του κάθε χαρτοφυλακίου. Λέξεις κλειδιά: Στρατηγικές Επενδύσεων, Τεχνική Ανάλυση, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Απόδοση και Κίνδυνος

4 Ευχαριστίες Φτάνοντας στο τέλος αυτής της προσπάθειας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της µεταπτυχιακής µου εργασίας, τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς Τσαγκαράκη Νικόλαο, για τη σηµαντική βοήθεια που µου προσέφερε ως επιβλέπων καθηγητής κατά τη διάρκεια της συγγραφής της διπλωµατικής µου εργασίας. Επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς Φίλιππα Νικόλαο για τις σηµαντικές παρατηρήσεις και υποδείξεις του, καθώς επίσης και η καθοδήγηση του στο πολυδιάστατο θέµα της τεχνικής ανάλυσης και των Στρατηγικών Επενδύσεων που υπήρξαν καθοριστικές για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Τζούβελης ηµήτρης

5 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 1 Κεφάλαιο 1 : Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Αγοράς Αξιών Υπόθεση Αποτελεσµατικής Αγοράς Συµπεριφοριστική Χρηµατοοικονοµική Προσαρµοστική Υπόθεση της Αγοράς Κίνδυνος και Απόδοση Κεφάλαιο 2 : Τεχνική Ανάλυση Ορισµός της Τεχνικής Ανάλυσης ιαγραµµατική Ανάλυση Τεχνικοί είκτες και Ταλαντωτές Κεφάλαιο 3 : Στρατηγικές επενδύσεων Στρατηγική Υψηλής Πραγµατικής Αξίας Στρατηγική Υψηλού Ρυθµού Αύξησης Κερδών Στρατηγική Ρυθµού Αύξησης Κερδών και Τιµής Στρατηγική Ποιοτικής Ανάλυσης Στρατηγική Θεµελιωδών και Ποιοτικών Μεγεθών Αντιθετικές Στρατηγικές (Contrarian strategies) Στρατηγική Buy And Hold Κεφάλαιο 4 : Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας Σχετικά µε τις Στρατηγικές Επενδύσεων Μελέτες σχετικά µε την Τεχνική Ανάλυση Μελέτες Σχετικά µε τις Υπόλοιπες Στρατηγικές Επενδύσεων Κεφάλαιο 5 : Σύγκριση Τεχνικής Ανάλυσης και Στρατηγικών επενδύσεων Περιγραφή Μεθοδολογίας Σύγκρισης Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Στατιστική Ανάλυση ιακύµανσης(anova) Ετησίων Αποδόσεων Στρατηγικών Επενδύσεων Σύγκριση των Αποδόσεων των Στρατηγικών Επενδύσεων µε την Απόδοση της Αγοράς Ανάλυση Παλινδρόµησης των Ετησίων Αποδόσεων Στρατηγικών Επενδύσεων µε την Απόδοση της Αγοράς Υπολογισµός του Κινδύνου των στρατηγικών επενδύσεων Ταξινόµηση των Στρατηγικών Επενδύσεων µε είκτες Απόδοσης Προς Κίνδυνο 94 Κεφάλαιο 6 : Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία Άρθρα-Μελέτες

6 Παράρτηµα Α: Κινήσεις Τεχνικής Ανάλυσης µε Βάση τον ΚΜΟ Παράρτηµα Β: Κινήσεις Τεχνικής Ανάλυσης µε Βάση τον ΚΜΟ Παράρτηµα Γ: Κινήσεις Τεχνικής Ανάλυσης µε Βάση τον ΚΜΟ Παράρτηµα : Κινήσεις Τεχνικής Ανάλυσης µε Βάση τον RSI Παράρτηµα Ε: Κινήσεις Τεχνικής Ανάλυσης µε Βάση την ιασταύρωση των ΚΜΟ 20 και ΚΜΟ Παράρτηµα Ζ: Κινήσεις Τεχνικής Ανάλυσης µε Βάση την ιασταύρωση των ΚΜΟ 50 και ΚΜΟ Παράρτηµα Η: Υπολογισµός P/E, P/BV, P/CF των µετοχών του δείκτη FTSE ASE 20 για το χρονικό διάστηµα 1/7/2005 έως 30/06/ Παράρτηµα Θ: Σύνθεση Χαρτοφυλακίων µε βάση τον δείκτη P/E Παράρτηµα Ι: Σύνθεση Χαρτοφυλακίων µε βάση τον δείκτη P/BV Παράρτηµα Κ: Σύνθεση Χαρτοφυλακίων µε βάση τον δείκτη P/CF Παράρτηµα Λ: Κινήσεις µε την Στρατηγική Επενδύσεων Dogs Of Dow Παράρτηµα Μ: Κινήσεις µε την Στρατηγική Επενδύσεων Losers Winners Παράρτηµα Ν: Σύνθεση Χαρτοφυλακίου µε βάση την στρατηγική επενδύσεων Buy And Hold Παράρτηµα Ξ: Στατιστική Ανάλυση ιακύµανσης των Ετήσιων Αποδόσεων Παράρτηµα Ο: Στατιστική Ανάλυση των ετήσιων αποδόσεων µε την απόδοση της αγοράς.213 Παράρτηµα Π: Ανάλυση Παλινδρόµησης των στρατηγικών επενδύσεων

7 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Αξία, Απόδοση και Συνολικές Αποδόσεις Στρατηγικών Επενδύσεων για το Έτος Πίνακας 2: Αξία, Απόδοση και Συνολικές Αποδόσεις Στρατηγικών Επενδύσεων για το Έτος Πίνακας 3: Αξία, Απόδοση και Συνολική Αποδόση Στρατηγικών Επενδύσεων για το Έτος Πίνακας 4: Αξία, Απόδοση και Συνολική Απόδοση Στρατηγικών Επενδύσεων για το Έτος Πίνακας 5: Αξία, Απόδοση και Συνολική Αποδόση Στρατηγικών Επενδύσεων για το Έτος Πίνακας 6 Μέσες Αποδόσεις, Τυπική Απόκλιση και Συνολική Απόδοση των στρατηγικών επενδύσεων Πίνακας 7 Αποτελέσµατα Ανάλυσης ιακύµανσης Αποδόσεων Στρατηγικών Επενδύσεων Πίνακας 8: Στατιστικά Στοιχεία Ανάλυσης ιακύµανσης για τις ετήσιες αποδόσεις των Στρατηγικών Επενδύσεων Πίνακας 9 Αποτελέσµατα F-test και t-test για την σύγκριση των Στρατηγικών Επενδύσεων µε την απόδοση της Αγοράς Πίνακας 10 Ανάλυση Παλινδρόµησης των στρατηγικών επενδύσεων Πίνακας 11 Συντελεστές β στρατηγικών επενδύσεων Πίνακας 12 Ταξινόµηση των στρατηγικών επενδύσεων µε βάση τον δείκτη Treynor 95 Πίνακας 13 Ταξινόµηση των στρατηγικών επενδύσεων µε βάση τον δείκτη Sharpe 96

8 Κατάλογος ιαγραµµάτων ιάγραµµα 1 Μορφή Barcharts ιάγραµµα 2 Γραµµές Τάσεων ιάγραµµα 3 Ανοδικά Επίπεδα Στήριξης ιάγραµµα 4 Καθοδικά Επίπεδα Στήριξης ιάγραµµα 5 Αντιστάσεις στη τιµή της µετοχής ιάγραµµα 6 Σχηµατισµός Κεφάλι και Ώµοι ιάγραµµα 7 Ανάποδο κεφάλι και ώµοι ιάγραµµα 8 Σχηµατισµός ιπλής Κορυφής ιάγραµµα 9 Σχηµατισµός Τριπλής Κορυφής ιάγραµµα 10 Σχηµατισµός ιπλού Πυθµένα ιάγραµµα 11 Σχηµατισµός Ανοδικού Τριγώνου ιάγραµµα 12 Σχηµατισµός Σηµαίες και σηµαιάκια ιάγραµµα 13 Σχηµατισµός Παραλληλογράµµων ιάγραµµα 14 Σχηµατισµός Κούπες και Χερούλι ιάγραµµα 15 Σχηµατισµός Κούπας ιπλής Κορυφής ιάγραµµα 16 Ανοδικά και καθοδικά χάσµατα ιάγραµµα 17 Χάσµατα εκκίνησης διαφυγής και εξάντλησης ιάγραµµα 18 Κύµατα Elliot ιάγραµµα 19 είκτης MACD ιάγραµµα 20 Price Oscillator ιάγραµµα 21 Bollinger Bands ιάγραµµα 22 Stochastic Oscillator ιάγραµµα 23 Commodity Channel Index ιάγραµµα 24 Chainkin A/D ιάγραµµα 25 Θηκογράµµατα αποδόσεων στρατηγικών επενδύσεων... 85

9 Εισαγωγή Εισαγωγή Στους επιστηµονικούς - οικονοµικούς κύκλους υπάρχει µια µακροχρόνια διαµάχη για το εάν οι τιµές των µετοχών µπορούν να προβλεφθούν η όχι. Για την πρόβλεψη των τιµών των µετοχών έχουν αναπτυχθεί και τεκµηριωθεί αρκετές στρατηγικές επενδύσεων. Μια από τις µεθόδους που τα τελευταία χρόνια κερδίζει την προτίµηση αρκετών επενδυτών είναι η Τεχνική Ανάλυση. Η τεχνική ανάλυση προσπαθεί να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τα σηµεία «στήριξης» και «αντίστασης» των µετοχών µέσα από την παρατήρηση και µελέτη τεχνικών δεικτών που βασίζονται σε µαθηµατικούς τύπους στατιστική και ανάλυση χρονοσειρών. Υποβοηθούµενη από την αλµατώδη ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αλλά και του απαραίτητου λογισµικού χρησιµοποιεί τα ιστορικά δεδοµένα για τις µετοχικές αξίες και προσπαθεί να προβλέψει την µελλοντική τους πορεία. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση της προβλεπτικής ικανότητας των Στρατηγικών Επενδύσεων βασισµένων στην τεχνική ανάλυση για το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών για την χρονική περίοδο 1 η Ιουλίου 2005 έως και 30 η Ιουνίου 2010, και η σύγκρισή της µε τα αποτελέσµατα διαφόρων ανταγωνιστικών Στρατηγικών Επενδύσεων όπως η Στρατηγική Υψηλής Αξίας και οι Αντιθετικές Στρατηγικές. Στα πλαίσια της εργασίας θα δηµιουργηθούν χαρτοφυλάκια από µετοχές που συµµετέχουν στον δείκτη FTSE ASE 20 του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε βάση σήµατα αγοράς και πώλησης από δείκτες τους δείκτες Κινητού Μέσου Όρου των 20, 50 και 200 ηµερών, του δείκτη RSI και της διασταύρωσης των Κινητών Μέσων Όρων των 20 και 100 ηµερών και των 50 και 200 ηµερών. Επίσης θα δηµιουργηθούν χαρτοφυλάκια µε βάση τις στρατηγικές Υψηλής Αξίας P/E, P/BV και P/CF, τις αντιθετικές στρατηγικές Dogs Of Dow και Buy Loser Sell Winners και την στρατηγική Buy and Hold. Για τα παραπάνω χαρτοφυλάκια θα υπολογιστούν οι ετήσιες αποδόσεις του για το χρονικό διάστηµα 1/7/2005 έως 30/06/2010 καθώς και η συνολική τους απόδοση στο παραπάνω χρονικό διάστηµα. Τα αποτελέσµατα των αποδόσεων των παραπάνω χαρτοφυλακίων θα εξεταστούν µε την χρήση στατιστικών µεθόδων. Οι στατιστικές µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν είναι η Ανάλυση ιακύµανσης (ANOVA) η οποία µας επιτρέπει ελέγξουµε την υπόθεση ότι οι µέσες αποδόσεις και οι αποκλίσεις των στρατηγικών επενδύσεων παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Με την χρήση της µεθόδου ANOVA 1

10 Εισαγωγή θα µπορέσουµε να επιβεβαιώσουµε αν οι διαφορές στις µέσες τιµές των αποδόσεων των στρατηγικών επενδύσεων είναι στατιστικά σηµαντικές. Επίσης θα χρησιµοποιηθούν τα F-test και t-test τα οποία µας επιτρέπουν να ελέγξουµε την υπόθεση ότι οι µέση τιµή και η τυπική απόκλιση της απόδοσης την κάθε στρατηγικής παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικές διαφορές από την µέση τιµή και την απόκλιση της αγοράς. Θα χρησιµοποιηθεί επίσης ανάλυση παλινδρόµησης µε σκοπό να διερευνήσουµε την συσχέτιση της απόδοσης της κάθε στρατηγικής µε την απόδοση της αγοράς. Στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθεί ταξινόµηση των στρατηγικών επενδύσεων µε βάση τον κίνδυνό τους όπως εκφράζεται από τον συντελεστή β του υποδείγµατος C.A.P.M. και τους δείκτες Sharpe και Treynor που εκτιµούν την ανά µονάδα κινδύνου απόδοση της κάθε στρατηγικής. Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη: Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς αξιών του κινδύνου και την απόδοσης. Παρουσιάζονται συνοπτικά η Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς, η θεωρία της Συµπεριφοριστικής Χρηµατοοικονοµικής και η Υπόθεση της Προσαρµοστικής Αγοράς. Γίνεται επίσης αναφορά στις έννοιες του κινδύνου και της απόδοσης καθώς και στο ευρέως διαδεδοµένο Υπόδειγµα Αποτίµησης Περιουσιακών Στοιχείων που εξετάζει το κίνδυνο και την απόδοση των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. Στο Κεφάλαιο 2 υπάρχει µια αναλυτική περιγραφή της τεχνικής ανάλυσης και των διαγραµµατικών µεθόδων και τεχνικών δεικτών που χρησιµοποιεί για την πρόβλεψη των τιµών των µετοχών. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται συνοπτικά διάφορες στρατηγικές επενδύσεων ανταγωνιστικές της τεχνικής ανάλυσης που στηρίζονται τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποσοτικά κριτήρια. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται µια ανασκόπηση των µελετών που υπάρχουν στην ιεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία σχετικά µε τις αποδόσεις των Στρατηγικών Επενδύσεων και παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα ευρήµατα και συµπεράσµατα τους. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των αποδόσεων και των κινδύνων των διαφόρων στρατηγικών επενδύσεων για το χρονικό διάστηµα 1 η Ιουλίου 2005 ως και 30 η Ιουνίου Για την σύγκριση των αποδόσεων θα χρησιµοποιηθούν οι στατιστικές µέθοδοι ANOVA, t και F test και η Ανάλυση 2

11 Εισαγωγή Παλινδρόµησης. Επίσης παρουσιάζονται και οι ταξινοµήσεις των στρατηγικών επενδύσεων µε βάση τους συντελεστές β και τους δείκτες Sharpe και Treynor. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα των συγκρίσεων των διαφόρων στρατηγικών επενδύσεων. Στα παραρτήµατα Α-Π παρουσιάζονται τα αναλυτικά στοιχεία των αποδόσεων των διαφόρων στρατηγικών και των στατιστικών ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων. 3

12

13 Κεφάλαιο 1 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς αξιών Κεφάλαιο 1 : Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Αγοράς Αξιών. 1.1 Υπόθεση Αποτελεσµατικής Αγοράς Ο όρος αποτελεσµατική αγορά χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον καθηγητή Eugene F. Fama κατά την δεκαετία του 1960, όταν και διατύπωσε την Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis). Ο Fama υποστήριξε ότι σε µία ενεργή αγορά η οποία περιλαµβάνει πολλούς καλά πληροφορηµένους και έξυπνους επενδυτές, οι µετοχές θα είναι σωστά τιµολογηµένες και θα αντικατοπτρίζουν όλη τη διαθέσιµη πληροφόρηση 1. Αν η αγορά είναι αποτελεσµατική, καµία πληροφορία και καµία ανάλυση δεν αναµένεται να οδηγήσει σε απόδοση που θα υπερβαίνει συστηµατικά ένα πρότυπο σύγκρισης. Πιο συγκεκριµένα, ο Fama όρισε την αποτελεσµατική αγορά ως εξής: «Μια αποτελεσµατική αγορά είναι µια αγορά όπου υπάρχει µεγάλος αριθµός ορθολογικών επενδυτών, οι οποίοι ανταγωνίζονται µε στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους, µε τον καθένα να προσπαθεί να προβλέψει τις µελλοντικές αξίες των µετοχών ξεχωριστά και µε κάθε σηµαντική νέα πληροφόρηση να είναι ελεύθερα προσβάσιµη στον καθένα». Σε µία αποτελεσµατική αγορά, ο ανταγωνισµός µεταξύ των πολλών ευφυών συµµετεχόντων οδηγεί σε µια κατάσταση όπου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, οι τρέχουσες τιµές των µετοχών ήδη αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσµατα της πληροφόρησης, τόσο για γεγονότα που ήδη συνέβησαν όσο και για γεγονότα τα οποία, µε τα τωρινά δεδοµένα, η αγορά αναµένει να επέλθουν στο µέλλον. Με άλλα λόγια, σε µια αποτελεσµατική αγορά σε κάθε χρονική στιγµή, η τρέχουσα τιµή µιας µετοχής θα είναι µια καλή εκτίµηση της εσωτερικής της αξίας. Έτσι, σύµφωνα µε την υπόθεση αποτελεσµατικής αγοράς, κανένας επενδυτής δεν έχει πλεονέκτηµα στην πρόβλεψη αποδόσεων, αφού κανένας δεν έχει στα χέρια του πληροφόρηση που δεν είναι ήδη διαθέσιµη σε όλους. Η φύση της πληροφόρησης δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο σε χρηµατοοικονοµικά νέα και έρευνα. Πληροφορίες για κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά γεγονότα, σε συνδυασµό µε το πώς οι επενδυτές αντιλαµβάνονται τις πληροφορίες αυτές, είτε είναι αληθινές είτε απλά εικάζονται, θα απεικονιστούν στην τιµή των µετοχών. Σύµφωνα µε την υπόθεση αποτελεσµατικής αγοράς, αφού οι τιµές 1 Fama E. (1970): EFFICIENT CAPITAL MARKETS: A REVIEW OF THEORY AND EMPIRICAL WORK,The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2 5

14 Κεφάλαιο 1 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς αξιών αντιδρούν µόνο σε πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στην αγορά, και αφού όλοι οι συµµετέχοντες µπορούν να έχουν την ίδια πληροφόρηση, κανείς δεν θα έχει τη δυνατότητα να αποκοµίσει κέρδη υψηλότερα από οποιονδήποτε άλλον. Σε µια αποτελεσµατική αγορά, οι τιµές των µετοχών δεν µπορούν να προβλεφθούν αλλά διαµορφώνονται ακολουθώντας µια τυχαία κανονική κατανοµή. Αυτός ο «Τυχαίος Περίπατος» των τιµών, για τον οποίο µιλάει συχνά η σχολή της Υπόθεσης Αποτελεσµατικής Αγοράς, οδηγεί σε αποτυχία οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική η οποία προσπαθεί να έχει καλύτερες αποδόσεις από την αγορά συστηµατικά. Μάλιστα, η Υπόθεση Αποτελεσµατικής Αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση χαρτοφυλακίου περιλαµβάνει υψηλά κόστη συναλλαγών, υποστηρίζει ότι είναι πιο κερδοφόρο για έναν επενδυτή να τοποθετήσει τα χρήµατα του σε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο προσοµοιάζει ένα χρηµατιστηριακό δείκτη. Αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι µια βασική προϋπόθεση για να έχουν οι επενδυτές κίνητρο να εκτελούν αγοραπωλησίες µέχρι οι τιµές να αντικατοπτρίζουν όλη την πληροφόρηση, είναι το κόστος απόκτησης των πληροφοριών και το κόστος συναλλαγών πρέπει να είναι µηδέν. Επειδή, όµως, συνήθως τα κόστη αυτά δεν είναι µηδενικά, µια πιο ρεαλιστική προσέγγιση είναι ότι οι τιµές απεικονίζουν την πληροφόρηση όσο τα οριακά κόστη απόκτησης των πληροφοριών και συναλλαγών δεν ξεπερνούν το οριακό όφελος από την χρήση της πληροφόρησης αυτής Μορφές αποτελεσµατικότητας της Αγοράς Υπάρχουν τρία είδη αποτελεσµατικότητας της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι διαφορετικός τύπος πληροφόρησης απεικονίζεται στις τιµές των µετοχών. Η αποτελεσµατικότητα αδύναµης µορφής (weak form efficiency) υποδηλώνει ότι όλες οι παλαιές τιµές της µετοχής και οι λοιπές πληροφορίες του παρελθόντος περιλαµβάνονται στην τρέχουσα τιµή. Για παράδειγµα, αν υποτεθεί ότι υπάρχει ένα εποχικό µοτίβο στις τιµές των µετοχών σύµφωνα µε το οποίο οι τιµές πέφτουν την τελευταία µέρα του χρόνου και ανεβαίνουν την πρώτη µέρα διαπραγµάτευσης του επόµενου χρόνου, η αγορά, εφόσον χαρακτηρίζεται από αυτή τη µορφή αποτελεσµατικότητας, θα αναγνωρίσει αυτό το φαινόµενο και θα το συµπεριλάβει στις τιµές. Οι επενδυτές, από την πλευρά τους, γνωρίζοντας την αύξηση της τιµής την πρώτη µέρα του χρόνου, θα προσπαθήσουν να αγοράσουν µετοχές µε το που θα ξεκινήσει η συνεδρίαση του χρηµατιστηρίου τη µέρα εκείνη, κάτι που θα οδηγήσει στην αύξηση της τιµής σε λίγα µόνο λεπτά. Οι έξυπνοι επενδυτές θα καταλάβουν ότι για να νικήσουν την αγορά θα πρέπει να αγοράσουν αργά την τελευταία µέρα του προηγούµενου έτους όταν οι τιµές των µετοχών θα 6

15 Κεφάλαιο 1 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς αξιών έχουν πέσει. Αυτή τους η προσπάθεια θα µειώσει την έκταση της πτώσης των τιµών την τελευταία µέρα του έτους. Όλη αυτή η διαδικασία, µε τους επενδυτές να προσπαθούν να αγοράσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, θα οδηγήσει σε σταδιακή εξάλειψη του φαινοµένου. Άλλα, πιο περίπλοκα µοτίβα τιµών θα εντοπιστούν και θα εξαλειφθούν µε τον ίδιο τρόπο µέχρι να είναι αδύνατο να προβλεφθούν µελλοντικές διακυµάνσεις των τιµών µε ανάλυση της συµπεριφοράς του παρελθόντος. Σε αυτή τη φάση η αδύναµη µορφή της υπόθεσης της αποτελεσµατικότητας θα έχει επέλθει. Η αποτελεσµατικότητα ηµι-ισχυρής µορφής (semi-strong form efficiency) σηµαίνει ότι όλη η διαθέσιµη στο κοινό πληροφόρηση περιλαµβάνεται στις τιµές των µετοχών. Αυτό συµπεριλαµβάνει πληροφορίες από τις χρονοσειρές τιµών µιας εταιρίας, τις χρηµατοοικονοµικές της αναφορές, τις αναφορές των ανταγωνιστών, τις ανακοινώσεις για την κατάσταση της οικονοµίας και οποιαδήποτε άλλη ενηµέρωση σχετική µε την αποτίµηση µιας επιχείρησης. Τέλος, η ισχυρή µορφή αποτελεσµατικότητας (strong form efficiency) υποδηλώνει ότι όλη η υπάρχουσα πληροφόρηση απεικονίζεται στις τιµές των µετοχών. Σε αυτή τη µορφή, όσοι έχουν εσωτερική πληροφόρηση ενεργούν βασιζόµενοι σε αυτή, αγοράζοντας ή πωλώντας µια µετοχή. Οι πράξεις τους επηρεάζουν την τιµή της µετοχής και η τιµή γρήγορα προσαρµόζεται ώστε να απεικονίζει την εσωτερική πληροφόρηση Αποτελεσµατικότητα Αγοράς και Επενδυτικές Στρατηγικές Το αν η αγορά είναι αποτελεσµατική ή όχι, και που οφείλεται η µη αποτελεσµατικότητα της αποτελούν δύο ερωτήµατα που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στον καθορισµό της επενδυτικής στρατηγικής που θα χρησιµοποιήσει ένας επενδυτής. Αν η αγορά είναι πράγµατι αποτελεσµατική, η τρέχουσα τιµή της µετοχής δίνει την καλύτερη εκτίµηση της αξίας της και η αποτίµηση επιβεβαιώνει την τρέχουσα τιµή. Σε αυτή την περίπτωση, οι επενδυτές δεν θα έπρεπε να προσπαθούν να βρουν υποτιµηµένες ή υπερτιµηµένες µετοχές ή να χρησιµοποιήσουν στρατηγικές χρόνου εισόδου στην αγορά. Αντίθετα, θα έπρεπε να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο τους επενδύοντας σε µια µεγάλη γκάµα µετοχών και να µην κάνουν συναλλαγές πολύ συχνά. Αν η αγορά, όµως, είναι µη αποτελεσµατική, η τρέχουσα τιµή της µετοχής ίσως είναι πραγµατικά λάθος, και η επενδυτική στρατηγική που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από το γιατί πιστεύει ο κάθε επενδυτής ότι η αγορά κάνει λάθη και πως διορθώνονται αυτά τα λάθη. Οι επενδυτές που θα µπορέσουν να βρουν τις λάθος αποτιµηµένες µετοχές, θα µπορέσουν να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις από τους άλλους επενδυτές και έτσι θα καταφέρουν να νικήσουν την 7

16 Κεφάλαιο 1 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς αξιών αγορά. Όµως, τι θα συµβεί αν η αγορά είναι πράγµατι αποτελεσµατική και οι επενδυτές επέλεξαν λάθος µετοχές πιστεύοντας ότι η αγορά είναι µη αποτελεσµατική; Σε αυτή την περίπτωση θα είναι αναγκασµένοι να επωµιστούν τόσο το κόστος των πόρων που ξόδεψαν (δηλαδή τον χρόνο και το χρήµα) για τον εντοπισµό των µετοχών αυτών, όσο και τα κόστη συναλλαγών και τους ανάλογους φόρους που επισύρει η στρατηγική που χρησιµοποιήθηκε. Η εξέταση του που και πότε εµφανίζονται χαρακτηριστικά µη αποτελεσµατικότητας µπορεί να βοηθήσει στην λήψη της απόφασης για το ποια στρατηγική θα χρησιµοποιηθεί. Ένας επενδυτής που ακολουθεί στρατηγική υψηλής πραγµατικής αξίας, για παράδειγµα, ίσως πρέπει να αποφασίσει µεταξύ εταιριών µε χαµηλό δείκτη Ρ/Ε και εταιριών µε χαµηλό δείκτη P/BV για το ποιες θα επιλέξει. Η παραπάνω έρευνα µπορεί να θέσει τις βάσεις για να επιλέξει ο επενδυτής ένα δείγµα από όλο τον πληθυσµό των µετοχών, το οποίο θα περιλαµβάνει αυτές που είναι πιο πιθανό να είναι υποτιµηµένες. Με δεδοµένο το συνολικό αριθµό µετοχών στις οποίες µπορεί να επενδύσει κανείς, η διαδικασία αυτή εξοικονοµεί χρόνο για τους επενδυτές και αυξάνει την πιθανότητα να βρουν υποτιµηµένες ή υπερτιµηµένες µετοχές. Για παράδειγµα, κάποιοι έλεγχοι αποτελεσµατικότητας έχουν δείξει ότι οι µετοχές που έχουν «παραµεληθεί» από τους θεσµικούς επενδυτές είναι πολύ πιθανό να είναι υποτιµηµένες και να παρουσιάσουν επιπλέον απόδοση (excess return). Μια στρατηγική που αναζητά «παραµεληµένες» µετοχές µπορεί να οδηγήσει σε ένα δείγµα το οποίο στη συνέχεια να αναλυθεί και να δώσει ένα χαρτοφυλάκιο µε υποτιµηµένες µετοχές. Αν η έρευνα είναι σωστή, η πιθανότητα εύρεσης υποτιµηµένων µετοχών αυξάνεται στο δείγµα. Καθώς η αγορά περνά από την αδύναµη στην ισχυρή αποτελεσµατικότητα, διάφορες επενδυτικές στρατηγικές γίνονται ανίκανες στο να µπορούν να διαχωρίσουν τις κερδοφόρες από τις µη κερδοφόρες επενδύσεις. Αν η αγορά χαρακτηρίζεται από αδύναµη αποτελεσµατικότητα, η τεχνική ανάλυση δεν αποδίδει. Όσοι χρησιµοποιούν αυτή τη στρατηγική µελετούν παλαιές χρονοσειρές τιµών και προσπαθούν να προβλέψουν τις αντίστοιχες µελλοντικές. Σύµφωνα µε την αποτελεσµατικότητα αδύναµης µορφής δεν υπάρχουν πληροφορίες στο παρελθόν που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προβλέψουν το µέλλον. Ό,τι πληροφορία υπήρχε έχει ήδη αναλυθεί από χιλιάδες άτοµα, τα οποία έχουν ήδη ενεργήσει έτσι ώστε να συµπεριληφθεί αυτή µέσα στις τιµές των µετοχών. Έτσι, για να βρεθούν υποτιµηµένες ή υπερτιµηµένες µετοχές πρέπει να χρησιµοποιηθούν στρατηγικές που δεν βασίζονται σε δεδοµένα του παρελθόντος. 8

17 Κεφάλαιο 1 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς αξιών Αν η αγορά διακρίνεται από ηµι-ισχυρή αποτελεσµατικότητα, οι στρατηγικές που βασίζονται στη θεµελιώδη ανάλυση δεν είναι σε θέση να παράγουν επιπλέον αποδόσεις. Άλλοι επενδυτές έχουν ήδη αναλύσει τα θεµελιώδη µεγέθη και έχουν κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε οι τιµές των µετοχών να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία µπορεί να προκύψει από αυτά. Πλέον, τόσο η τεχνική όσο και η θεµελιώδης ανάλυση είναι ανήµπορες να πετύχουν αποδόσεις υψηλότερες από την αγορά. Ένας επενδυτής που θέλει να ξεχωρίσει πρέπει να βρει εσωτερικές ή µυστικές πληροφορίες. Αν, τέλος, η αγορά είναι ισχυρά αποτελεσµατική, τα πάντα έχουν χαθεί. Όσοι µπορέσουν να βρουν εσωτερική πληροφόρηση ενεργούν βασιζόµενοι σε αυτή και έτσι µετά από λίγο την ενσωµατώνουν στις τιµές. Κάτω από αυτή τη µορφή της υπόθεσης αποτελεσµατικής αγοράς, ο επαγγελµατίας επενδυτής έχει µηδενική αξία στην αγορά, αφού κανένα είδος έρευνας ή επεξεργασίας των πληροφοριών δεν µπορεί να δώσει συστηµατικά ανώτερες αποδόσεις. 1.2 Συµπεριφοριστική Χρηµατοοικονοµική Στα κλασικά οικονοµικά υποδείγµατα που περιλαµβάνουν ατοµικές επιλογές, υπάρχουν δύο βασικές υποθέσεις για την συµπεριφορά του ατόµου: Ότι έχει σταθερές και σαφώς ορισµένες προτιµήσεις και ότι µεγιστοποιεί ορθολογικά αυτές τις προτιµήσεις. Με άλλα λόγια, δεδοµένου ενός συνόλου επιλογών, ένα άτοµο καλείται να επιλέξει την εναλλακτική που µεγιστοποιεί την συνάρτηση χρησιµότητας του. Στην πραγµατικότητα όµως αυτές οι υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να ισχύουν πάντα. Είναι δεδοµένο ότι µε τον χρόνο οι προτιµήσεις και η συνάρτηση χρησιµότητας των ατόµων αλλάζουν. Οι έρευνες των ψυχολόγων µπορούν να προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των σφαλµάτων που πραγµατοποιούν οι άνθρωποι όταν προσπαθούν να αναλύσουν αβέβαια γεγονότα αλλά και για την πραγµατική µορφή της συνάρτησης χρησιµότητας των ατόµων. Πρωτοπόροι σε αυτόν τον τοµέα υπήρξαν οι Tverksy, και Kahneman (1974). Σηµείο εκκίνησης της έρευνάς τους ήταν τα παρακάτω ερωτήµατα : στον πραγµατικό κόσµο µε ποιο τρόπο οι άνθρωποι αξιολογούν την πιθανότητα ενός αβέβαιου γεγονότος ή το µέγεθος µιας αβέβαιης µεταβλητής, τι καθορίζει τις πεποιθήσεις τους αναφορικά µε αυτές τις πιθανότητες; Οι εργασίες τους απέδειξαν πως οι άνθρωποι στηρίζονται σε έναν περιορισµένο αριθµό Ευρετικών Αρχών (Heuristic Principles) µε βάση τις οποίες αποκλιµακώνουν τις σύνθετες διαδικασίες αξιολόγησης πιθανοτήτων και πρόβλεψης γεγονότων, σε 9

18 Κεφάλαιο 1 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς αξιών απλούστερες διαδικασίες. Οι συγκεκριµένες ευρετικές παρότι είναι ιδιαίτερα χρήσιµες, υπό συνθήκες αποδεικνύονται µεροληπτικές, µε συνέπεια να οδηγούν σε σοβαρά και συστηµατικά λάθη. Ασχολήθηκαν ειδικότερα µε τρεις ευρετικές διαδικασίες την Αντιπροσωπευτικότητα (Representativeness), την ιαθεσιµότητα (Availability), και το Αγκυροβόληµα και Προσαρµογή (Adjustment and Anchoring), καθώς και µε τα σφάλµατα που ενδέχεται να προκαλέσει η υιοθέτηση των συγκεκριµένων ευρετικών, όπως για παράδειγµα η παραµέληση της αρχικής πιθανότητας (Insensitivity to prior probability of outcomes) και η αδιαφορία για το µέγεθος του δείγµατος (Insensitivity to sample size) 2. Με αφετηρία τις εργασίες των Tverksy και Kahneman τα επόµενα χρόνια πραγµατοποιήθηκε συστηµατική έρευνα και καταγραφή συµπεριφορών οι οποίες αποκλίνουν από τις βασικές υποθέσεις για την ατοµική συµπεριφορά. Οι λόγοι που προκαλούν αυτές τις µη ορθολογικές συµπεριφορές είναι οι εξής : Τα συστηµατικά σφάλµατα νόησης (biases ή cognitive illusions) οι αποκλίσεις δηλαδή από τους κλασικούς κανόνες της συλλογιστικής, της αξιολόγησης, και της λήψης αποφάσεων που περιγράφονται στα αξιώµατα της Λογικής και της Θεωρίας Πιθανοτήτων όπως για παράδειγµα οι µεροληψίες που δηµιουργούνται λόγω των ευρετικών διαδικασιών, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την λανθασµένη επεξεργασία των διαθέσιµων πληροφοριών. Παραδείγµατα τέτοιων σφαλµάτων είναι το σφάλµα οικειότητας (Familiarity Bias), το σφάλµα διατύπωσης (Framing), η αποστροφή απώλειας (Loss aversion), η υπεραντίδραση και η υποαντίδραση σε έκτακτα γεγονότα (Overreaction - Underreaction), η υπερβολική εµπιστοσύνη στις ικανότητές µας (Overconfidence), η υπερβολική αντίδραση των µέσων ενηµέρωσης σε διάφορα γεγονότα (Media response), η συµπεριφορά της αγέλης (Herding) κλπ Η προσπάθεια µεγιστοποίησης άλλων, εκτός του συνολικού πλούτου, µεγεθών. Oρθολογική συµπεριφορά σηµαίνει πως οι επενδυτές δρουν µε µόνο κριτήριο την µεγιστοποίηση της αναµενόµενης αξίας του χαρτοφυλακίου τους. Στην πραγµατικότητα οι επενδυτές ενδέχεται να προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν άλλα µεγέθη, τα οποία είναι σηµαντικότερα για αυτούς από τον συνολικό τους πλούτο. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα επενδυτικών συµπεριφορών που δεν σκοπεύουν στην µεγιστοποίηση του πλούτου. Τα 2 Tversky A, Kahneman D (1974): Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, New Series, Vol. 185, No (Sep. 27, 1974), 10

19 Κεφάλαιο 1 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς αξιών προβλήµατα αντιπροσώπευσης (Agency problems) αποτελούν µια µεγάλη κατηγορία τέτοιων συµπεριφορών όπως για παράδειγµα ο επονοµαζόµενος εξωραϊσµός (Window dressing) των χαρτοφυλακίων που επιδίδονται οι επαγγελµατίες διαχειριστές κεφαλαίων. Οι Lakonishok, Shleifer, Thaler και Vishny(1991), καθώς και οι Chevalier και Ellison(1999) µελέτησαν την πρακτική των επαγγελµατιών διαχειριστών κεφαλαίου να εξωραΐζουν τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται, για να παραπλανήσουν τους χρηµατοδότες τους (µεριδιούχους, πελάτες ή µετόχους). Πουλώντας µετοχές που έχουν σηµαντικές απώλειες πριν το τέλος της χρήσης οι διαχειριστές δεν βελτιώνουν την απόδοση των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων, αν µάλιστα συµπεριληφθούν και τα κόστη συναλλαγών ενδέχεται και να την χειροτερεύουν 3, 4. Επίσης οι Allen και Gorton(1991) υπέδειξαν ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων συχνά καταφεύγουν σε πολλές αγορές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών τους, µε σκοπό να εισπράξουν µεγαλύτερες προµήθειες, και πως αυτή η πρακτική γνωστή ως churning µπορεί να δηµιουργήσει λανθασµένες αποτιµήσεις Προσαρµοστική Υπόθεση της Αγοράς Σε µια προσπάθεια για την συνένωση της Θεωρίας της Αποτελεσµατικής Αγοράς και της Συµπεριφοριστικής Χρηµατοοικονοµικής αναπτύχθηκε η Προσαρµοστική Υπόθεση της Αγοράς από τον Andrew Lo(2004) 6 και η οποία βασίζεται στη εφαρµογή µεθόδων εξελικτικής ψυχολογίας στις οικονοµικές αποφάσεις. Η προσαρµοστική υπόθεση της αγοράς θεωρείται ως µια καινούργια έκδοση της Υπόθεσης Αποτελεσµατικής Αγοράς βασισµένη σε εξελικτικές αρχές. Οι βασικές ιδέες της προσαρµοστικής υπόθεσης της αγοράς είναι οι παρακάτω: 1. Τα άτοµα λειτουργούν µε βάση το ατοµικό τους συµφέρον. 2. Τα άτοµα κάνουν λάθη. 3. Τα άτοµα µαθαίνουν και προσαρµόζονται. 3 Lakonishok, J., A. Shleifer, R. Thaler, and R. Vishny (1991): Window Dressing by. Pension Fund Managers., American Economic Review Papers and Proceedings 4 Chevalier J Ellison g (1999), Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives, Journal of Finance 5 Allen F, Gorton G. (1991) Rational Finite Bubbles, NBER Working Paper No. w Lo A. (2004)The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective, THE JOURNAL OF INVESTMENT CONSULTING 11

20 Κεφάλαιο 1 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αγοράς αξιών 4. Ο ανταγωνισµός είναι η κινητήριος δύναµη για την προσαρµογή. 5. Η φυσική επιλογή διαµορφώνει το οικοσύστηµα της αγοράς. 6. Η εξέλιξη καθορίζει την δυναµική της αγοράς. Η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς και η προσαρµοστική υπόθεση της αγοράς ξεκινούν από την ίδια ιδέα ότι τα άτοµα λειτουργούν µε βάση το ατοµικό τους συµφέρον. Αλλά στην Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς τα άτοµα δεν κάνουν λάθη ούτε µαθαίνουν και προσαρµόζονται από αυτά γιατί η αγορά βρίσκεται συνεχώς σε ισορροπία Αντίθετα στην υπόθεση της Προσαρµοστικής Αγοράς τα λάθη συµβαίνουν συχνά αλλά τα άτοµα είναι ικανά να µαθαίνουν από αυτά τα λάθη και να προσαρµόζουν την συµπεριφορά τους αντίστοιχα. Η προσαρµογή όµως αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από τις δυνάµεις της αγοράς αλλά οδηγείται από τον ανταγωνισµό ο οποίος ωθείται από το ένστικτο της επιβίωσης. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων στην αγορά γίνεται µε βάση τα κριτήρια της φυσικής επιλογής και η εικόνα που διαµορφώνεται κάθε στιγµή στην αγορά είναι το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας της φυσικής επιλογής. Σύµφωνα µε την προσαρµοστική υπόθεση της αγοράς η τιµή µιας µετοχής αντικατοπτρίζει τόσες πληροφορίες όσες καθορίζονται από τους συνδυασµούς των περιβαλλοντικών συνθηκών και τον αριθµό και την φύση των διαφορετικών «ειδών» στην αγορά. Με τον όρο «είδη» εννοούνται οι διαφορετικές οµάδες των συµµετεχόντων στην αγορά που συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο. Παράδειγµα τέτοιων «ειδών» είναι οι διαχειριστές των αµοιβαίων κεφαλαίων, οι ιδιώτες επενδυτές οι αντισταθµιστές κινδύνου, ειδικοί διαπραγµατευτές κλπ. Αν πολλά «είδη» ή τα µέλη ενός πολυπληθούς «είδους» ανταγωνίζονται για έναν σπάνιο πόρο τότε είναι πολύ πιθανόν η αγορά να είναι αποτελεσµατική. Σύµφωνα µε την προσαρµοστική υπόθεση της αγοράς τα συστηµατικά σφάλµατα νόησης συµβαίνουν αρκετά συχνά στην αγορά. Η προέλευση αυτών των σφαλµάτων είναι οι ευρετικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται από τα διαφορετικά «είδη» και η επίδρασή τους στην αγορά εξαρτάται από τον πληθυσµό του «είδους» µε το σφάλµα νόησης σε σχέση µε τον πληθυσµό των άλλων ανταγωνιστικών «ειδών» που χρησιµοποιούν πιο επωφελή οικονοµικά ευρετικά µοντέλα. Η βασική ιδέα της προσαρµοστικής υπόθεσης της αγοράς είναι ότι η αποτελεσµατικότητα της αγοράς δεν πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα από τους παραµέτρους του συστήµατος. Σε µια µελέτη που έγινε από τους Christopher J. Neelya, Paul A. Wellera and Joshua M. Ulricha (2009) εξετάστηκε αποδοτικότητα της χρήσης κανόνων τεχνικής ανάλυσης στην αγορά συναλλάγµατος. Για τις 12

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 μονάδες) www.onlineclassroom.gr Το τμήμα έρευνας μιας χρηματιστηριακής εταιρείας συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας τα κατέληξε ότι για τις παρακάτω μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή του Σαράντη το προηγούµενο µήνα κινήθηκε έντονα καθοδικά και οδηγήθηκε στη µακροχρόνια γραµµή στήριξής της και το επίπεδο των 6 ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Μάθημα Επιλογής Γενικό ΜΒΑ (Γ Εξάμηνο) Ανάλυση Επενδύσεων και Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Εισηγητές: Αθανάσιος Γ. Νούλας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα της αγοράς (Efficient Market Hypothesis) Ορισμός EMH Διαβαθμίσεις Fama Πέρα από την EMH

Αποτελεσματικότητα της αγοράς (Efficient Market Hypothesis) Ορισμός EMH Διαβαθμίσεις Fama Πέρα από την EMH Αποτελεσματικότητα της αγοράς (Efficient Market Hypothesis) Ορισμός EMH Διαβαθμίσεις Fama Πέρα από την EMH Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κέρδος στο χρηματιστήριο προβλέποντας τη μελλοντική εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον Κρίσης! Υπάρχουν Ευκαιρίες και Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης στις αρχές Ιουλίου αφού δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ., κινήθηκε έντονα πτωτικά, µε αποτέλεσµα η τιµή της να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή στις αρχές Αυγούστου προσπάθησε να κινηθεί ανοδικά και να διασπάσει τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ. εν τα κατάφερε όµως µε αποτέλεσµα να συνεχίσει την πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ευκαιρία είναι η επένδυσή σας να ακολουθεί ένα μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι μια ευκαιριακή νοοτροπία. Γιατί καθετί ευκαιριακό δεν σας εγγυάται το μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί

Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτηµα θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι δυνατότητες δύο προγραµµάτων Το ένα είναι το Professional Portfolio Manager (-P.P.M-) µε το οποίο µπορεί ο χρήστης να πραγµατοποιήσει τις µεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Στις αρχές Απριλίου, η µετοχή διέσπασε καθοδικά τον κινητό µέσο όρο 30 ηµ. και κινήθηκε πτωτικά µε αποτέλεσµα να βρεθεί κάτω και από τα 11,0 ευρώ. Από τα µέσα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Δρ. Β.ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κλασικοί οικονομολόγοι έναντι του Keynes Σύμφωνα με τους κλασικούς η διεκπεραίωση συναλλαγών αποτελεί το βασικό κίνητρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Η ψυχολογική προσέγγιση των αγορών

Κεφάλαιο 1: Η ψυχολογική προσέγγιση των αγορών Περιεχόμενα Πρόλογος... xv Γιάννης Στουρνάρας Ευχαριστίες... xvii Εισαγωγή... xix Κεφάλαιο 1: Η ψυχολογική προσέγγιση των αγορών 1.1. Η παραδοσιακή Χρηματοοικονομική και οι σημαντικές αδυναμίες της...

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η ανοδική κίνηση της µετοχής που είχε ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου του 2007 διακόπηκε στις 7 Ιανουαρίου όπου η µετοχή άρχισε να κινείται πτωτικά ακολουθώντας το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 2

Asset & Liability Management Διάλεξη 2 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asse & Liabiliy Managemen Διάλεξη 2 Η μέτρηση και η αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου (συνέχεια) Μιχάλης Ανθρωπέλος anhropel@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος αφορούν μια μεγάλη μερίδα των επενδυτών, οι οποίοι αποστρέφονται τον υψηλό κίνδυνο που συνεπάγονται οι μετοχικές επενδύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 4 Η ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 4 Η ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μέλος του Χ.Α, ελεγχόµενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθµός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 760 05/01/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιµούµε

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Report 192 ο Τεύχος

Weekly Report 192 ο Τεύχος Snapshot Αγορών - Κύριοι είκτες Τελευταία Τιµή Κλεισίµατος Ηµερήσια Μεταβολή Παρασκευής Εβδοµαδιαία Μεταβολή Μεταβολή από αρχές του έτους έως σήµερα Μεταβολή από το χαµηλό του Μαρτίου Μεταβολή από το Υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ )

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) Με την ευγενική χορηγία Ο δείκτης δείχνει πόσο δηµοφιλής είναι µια εταιρία στους επενδυτικούς κύκλους µε

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum. Global Technical Analysis Institute 14/02/13

Greek Finance Forum. Global Technical Analysis Institute 14/02/13 Global Technical Analysis Institute 14/02/13 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 9: Κίνδυνος και πληροφορία Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 9: Κίνδυνος και πληροφορία Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 9: Κίνδυνος και πληροφορία Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

3η Ενότητα Προβλέψεις

3η Ενότητα Προβλέψεις ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων 3η Ενότητα Προβλέψεις (Μέρος 4 ο ) http://www.fsu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Εκεί που είμαστε Κεφάλαια 7 και 8: Οι διωνυμικές,κανονικές, εκθετικές κατανομές και κατανομές Poisson μας επιτρέπουν να κάνουμε διατυπώσεις πιθανοτήτων γύρω από το Χ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. (25 μονάδες) Η εταιρεία ALPHA ΑΕ πραγματοποίησε κέρδος 8 ανά μετοχή (E1), το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί με σταθερό ρυθμό, επέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12%, ενώ η απόδοση εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μέλος του Χ.Α, ελεγχόμενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 773 13/04/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιμούμε

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. Αναπτυχθείσες Λογιστικές Θεωρίες & Σχολές Λογιστικής Σκέψης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. Αναπτυχθείσες Λογιστικές Θεωρίες & Σχολές Λογιστικής Σκέψης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Αναπτυχθείσες Λογιστικές Θεωρίες & Σχολές Λογιστικής Σκέψης Οι διαφάνειες είναι βασισμένες στο σύγγραμμα του Βασίλη Φίλιου «Λογιστική Θεωρία» 1 Θεωρίες της Λογιστικής Η επιστήμη της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα