ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ALPHA BANK ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Χρήσεως 2004 ΑΘΗΝΑΙ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

2 1. Εξέλιξη των εργασιών και της οικονοµικής θέσεως της Τραπέζης α. Γενικά Σε ένα περιβάλλον χαµηλών αναπτυξιακών ρυθµών, η Alpha Bank και στο 2004 συνέχισε την ανοδική της πορεία, η οποία αντικατοπτρίζεται στα βασικά οικονοµικά της µεγέθη. Η ενεργοποίηση του δικτύου των καταστηµάτων, αλλά και των εναλλακτικών δικτύων, προσφέροντας µια ευρεία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών συνεισέφερε στην αύξηση της οργανικής κερδοφορίας. Σηµαντικό γεγονός της χρονιάς, η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων κατά την διάρκεια των οποίων, η χώρα µας συγκέντρωσε τα φώτα της δηµοσιότητας σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Alpha Bank σαν επίσηµη Τράπεζα των Ολυµπιακών Αγώνων, είχε το προνόµιο να συµβάλει άµεσα στην άρτια προετοιµασία και διεξαγωγή τους. Χάρη στο µεγάλο Χορηγικό έργο, του µεγαλύτερου έως σήµερα στην Ελληνική Τραπεζική ιστορία, η Τράπεζα κέρδισε νέους πελάτες και πέτυχε την προβολή της στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό ενισχύοντας το κύρος και την αναγνωρισιµότητά της, ώστε να αποκοµίσει τα ανάλογα οικονοµικά ωφέλη. Το 2004 υπήρξε περίοδος έντονης δραστηριότητας για την ανάπτυξη του οµίλου της Τραπέζης. Στα πλαίσια αυτά πραγµατοποιήθηκε: Η πώληση της δραστηριότητας Outsourcing Services της Delta-Singular στην Αµερικανική First Data Corporation, εταιρία που κατέχει σηµαντική θέση στην παγκόσµια αγορά ηλεκτρονικού εµπορίου και συστηµάτων πληρωµών. H εξαγορά των µετοχών τρίτων της Alpha Leasing. Η εξαγορά των βασικών µειοψηφικών µεριδίων της Alpha Ασφαλιστικής. Για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, η Τράπεζα προέβη στη συνοµολόγηση νέων δανείων µεσοµακροπρόθεσµης διάρκειας, ώστε να επιτευχθεί η αναπτυξιακή πορεία της. Στα πλαίσια της συνεχούς αναδιοργανώσεως του δικτύου, µε σκοπό τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, πραγµατοποιήθηκαν τρεις συγχωνεύσεις καταστηµάτων και λειτούργησαν τέσσερα νέα καταστήµατα, ένα στην Ελλάδα και δύο στη Βουλγαρία, ώστε την 31 εκεµβρίου 2004 το δίκτυο της Τραπέζης να αριθµεί 367 καταστήµατα στην Ελλάδα και 14 σε χώρες του Εξωτερικού. Τα κέρδη της χρήσεως, προ φόρων, διαµορφώθηκαν σε 431,5 εκατ., έναντι 356,4 εκατ. της αντιστοίχου προηγουµένης χρονιάς. Η κατά 21% αύξηση που παρατηρείται, οφείλεται κυρίως στη δυναµική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Τοµέα Εργασιών ικτύου. Τα καθαρά κέρδη, µετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν σε 316,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,5% σε σύγκριση µε το β. Εξέλιξη βασικών µεγεθών Παρατίθεται κατωτέρω η εξέλιξη βασικών µεγεθών της Τραπέζης

3 Χορηγήσεις Επισυνάπτεται ο πίνακας 1 µε την ανάλυση των χορηγήσεων. α) Το σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε σε Ευρώ ,1 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ ,5 εκατ. της , ήτοι αύξηση κατά Ευρώ 2.169,6 εκατ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 12%, οδηγώντας την Τράπεζα σε µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Ειδικότερα, η συνεχιζόµενη δραστηριοποίηση της Alpha Bank στον τοµέα των στεγαστικών δανείων είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των δανείων αυτών κατά 32% έναντι του Στη σειρά των στεγαστικών δανείων προσετέθη το Alpha Στεγαστικό Σταθερού Επιτοκίου για το πρώτο έτος 2004, το οποίο προσφέρει προνοµιακό επιτόκιο για ένα έτος και ελεύθερη επιλογή µεταξύ σταθερού και κυµαινοµένου επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου. Με αυτό το τρόπο, παρέχεται στην πελατεία της Τραπέζης µια πλήρης σειρά προϊόντων, από το κυµαινόµενο επιτόκιο και τα προϊόντα που είναι συνδεδεµένα µε το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και τις διακυµάνσεις του, αλλά και µε την ασφάλεια των προϊόντων σταθερού επιτοκίου, που εξασφαλίζουν σε πιθανές αλλαγές των επιτοκίων. Σηµαντική αύξηση επιτεύχθηκε στον τοµέα των καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, που ανέρχεται σε ποσοστό 46%. Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε το νέο προσωπικό δάνειο, ειδικά σχεδιασµένο για τους µισθωτούς. Πρόκειται για το «Alpha X 5» το οποίο ανέρχεται έως και το πενταπλάσιο του ατοµικού ή του οικογενειακού µηνιαίου καθαρού εισοδήµατος του πελάτη. Επιπρόσθετα, δηµιουργήθηκε υπηρεσία υποδοχής και εγκρίσεως τηλεφωνικών αιτήσεων καταναλωτικών δανείων (Call Center), ώστε ένας σηµαντικός αριθµός αιτήσεων διεκπεραιώνεται µέσω της νέας υπηρεσίας. Στον τοµέα του πλαστικού χρήµατος, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά περίπου 26% σε σχέση µε το Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην κάρτα Blue από την American Express, ένα σύγχρονο και ευέλικτο προϊόν που στηρίζεται σε νέα τεχνολογία µε ενσωµατωµένο chip το οποίο λειτουργεί αποτελεσµατικά σε κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Νέα προσφορά, που αφορά τις τρεις βασικές κάρτες της Τραπέζης Alpha Bank Visa, Alpha Bank MasterCard και American Express, αποτελεί και το πρόγραµµα «Freeday». Τέλος, σηµαντική αύξηση παρουσίασε το δίκτυο τερµατικών Alpha Link. Ο αριθµός των συνεργαζοµένων επιχειρήσεων πλησιάζει τις , γεγονός στο οποίο συνετέλεσε και η πρωτοποριακή συνεργασία µε την Eurobank. Το 2004, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικής πίστεως επιτεύχθηκε κυρίως µέσω των πωλήσεων ειδικά σχεδιασµένων χρηµατοδοτικών προϊόντων που απευθύνονταν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. Οι χορηγήσεις προς το εµπόριο, τον οικισµό και τη βιοµηχανία, κατέχουν πάνω από το 50% του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων. β) Η κατανοµή των χορηγήσεων σε διαφορετικούς κλάδους της οικονοµίας έχει σαν αποτέλεσµα να αποφεύγεται η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου

4 Ποιότητα χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς το σύνολο των δανείων % 3,7 2,8 2,3 Επισφαλείς απαιτήσεις και πιθανή ζηµία προς το σύνολο των δανείων % 0,9 0,4 0,2 Υπόλοιπο προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις προς επισφαλείς απαιτήσεις % 339,4 549,6 966,3 Λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τη διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων σε υψηλά επίπεδα. Βασική επιλογή παραµένει η ορθή και έγκαιρη αξιολόγηση των αιτήσεων για χρηµατοδοτήσεις, µε την εφαρµογή σύγχρονων διαδικασιών και συστηµάτων αξιολογήσεως. Βελτιώνονται διαρκώς, τόσο οι διαδικασίες, όσο και τα συστήµατα διαβαθµίσεως και παρακολουθήσεως του πιστωτικού κινδύνου. Ο αυστηρός έλεγχος και η συστηµατική παρακολούθηση για την επάρκεια της καλύψεως των χρηµατοδοτήσεων, εξασφαλίζουν την κερδοφορία της αναπτύξεως των εργασιών. Ειδικότερα, στο τέλος της χρήσεως 2004 οι επισφαλείς απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν µόλις το 0,9% του συνόλου των χρηµατοδοτήσεων. Εξάλλου, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 621,1 εκατ., ήτοι ποσοστό 3% του συνόλου των χρηµατοδοτήσεων, ποσοστό που κρίνεται επαρκές σε σχέση µε τις πραγµατικές επισφάλειες. Χαρτοφυλάκιο Χρεογράφων Επισυνάπτονται οι πίνακες 3 και 4 µε ανάλυση του χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Οικοδοµές, ακίνητα Επισυνάπτεται ο πίνακας 5 µε αναλυτική καταγραφή των ακινήτων της Τραπέζης. Καταθέσεις Επισυνάπτεται ο πίνακας 2 µε ανάλυση των καταθέσεων πελατών και repos. Οι καταθέσεις και repos διαµορφώθηκαν σε ,5 εκατ. στο τέλος του 2004, έχοντας µειωθεί κατά 6% σε σχέση µε το Η συνεχιζόµενη µετακίνηση κεφαλαίων από τα Repos (-42%) αντισταθµίζεται από εισροή κεφαλαίων σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα πιο µακροπρόθεσµου χαρακτήρα, όπως τα οµόλογα εκδόσεως της Τραπέζης. εδοµένου ότι σηµειώνεται βαθµιαία µετακίνηση της πελατείας προς περισσότερο σύνθετες επενδυτικές επιλογές, πέραν των παραδοσιακών καταθετικών προϊόντων, διατίθενται νέα - 3 -

5 εξελιγµένα προϊόντα χαµηλού ή µεγαλυτέρου κινδύνου µε σκοπό να προσφέρουν διαφοροποιηµένες αποδόσεις, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της πελατείας. Βελτιωµένα τα καταθετικά-επενδυτικά προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου, παρέχουν τη δυνατότητα αποκοµίσεως κερδών από πιθανή µελλοντική άνοδο µετοχικών, συναλλαγµατικών η επιτοκιακών αξιών. Σηµαντική ωστόσο αποταµιευτική βάση των κεφαλαίων της Τραπέζης αποτελούν οι παραδοσιακές καταθέσεις Όψεως, Ταµιευτηρίου και Προθεσµίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 90% των καταθέσεων πελατείας της Τραπέζης. Ιδια κεφάλαια (σε συγκρίσιµη βάση) Μετοχικό Κεφάλαιο 1.274,3 953,7 768,5 Αποθεµατικά 933, , ,6 Υπόλοιπο εις νέον 289,1 209,9 129,6 Μερικό σύνολο 2.497, , ,7 Υπεραξία συγχωνεύσεως προς συµψηφισµό -305,6-611,3 Σύνολο 2.497, , ,4 Σύµφωνα µε τον Ν.3091/2002 και την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της , έγινε συµψηφισµός του ηµίσεως της αναπόσβεστης µε υπεραξίας που προέκυψε από τη συγχώνευση µε την πρώην Ιονική Τράπεζα ποσού 305,6 εκατ., µε χρέωση του λογαριασµού «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» για ποσό των 244,9 εκατ. και µε χρέωση «Εκτακτου φορολογηµένου αποθεµατικού» για το υπόλοιπο ποσό 60,7 εκατ. Aποτέλεσµα εκ τόκων Τα επί µέρους καθώς και το τελικό αποτέλεσµα εκ τόκων έχουν για το 2004 και 2003 ως εξής : Μεταβολή ( ποσά σε εκατ.ευρώ ) % Τόκοι έσοδα (πιστωτικοί) 1.348, ,3 9,5 Τόκοι έξοδα (χρεωστικοί) 461,7 464,2-0,5 Καθαρό έσοδο από τόκους 886,9 767,1 15,6 Καθαρό αποτέλεσµα τόκων/µέσο όρο ενεργητικού 2,9% 2,7% Το καθαρό έσοδο από τόκους κατέγραψε αύξηση κατά 15,6% έναντι της προηγουµένης χρήσεως, κυρίως λόγω της διευρύνσεως των επιτοκιακών περιθωρίων, αλλά και λόγω της αυξήσεως των µεγεθών

6 Εσοδα από µερίσµατα Παρατίθεται κατωτέρω ανάλυση των επενδεδυµένων κεφαλαίων κατά την στο κεφάλαιο άλλων εταιριών, τα εισπραχθέντα από τις εταιρίες αυτές µερίσµατα έτους 2004, καθώς και η απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Επενδεδυµένα κεφάλαια την (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Εισπραχθέντα µερίσµατα έτους Απόδοση % 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,9 2. Συµµετοχές σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ,1 3. Λοιπές µετοχές και τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως ,7 4. Σύνολο ,9 Παρατηρείται µικρή βελτίωση των αποδόσεων του ανωτέρω επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης, που οφείλεται στα αυξηµένα κέρδη των εταιριών και στην καλύτερη πορεία του χρηµατιστηρίου για το Εσοδα προµηθειών Ανάλυση των βασικών πηγών προµηθειών της Τραπέζης παρατίθεται κατωτέρω : Πηγές προµηθειών Μεταβολή (ποσά σε χιλ.ευρώ) % 1. Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εµπόριο ,5 2. Εγγυητικές επιστολές ,5 3. Είσπραξη αξιών εσωτερικού ,9 4. Αγοραπωλησίες συναλλάγµατος ,6 5. ιάθεση εξόφληση αµοιβαίων κεφαλαίων ,7 6. Προµήθειες και συνδροµές καρτών ,6 7. Κίνηση κεφαλαίων ,5 8. ιαχείριση κοινοπρακτικών δανείων ,7 9. ιαµεσολάβηση factoring ,1 10. ιαµεσολάβηση leasing ,9-5 -

7 11. Αγοραπωλησίας & διαχειρίσεως ,9 χρεογράφων 12. Τηλεφωνικά ταχυδροµικά ,3 13. Παροχή πληροφοριών ,6 14. Τιµολόγηση συναλλαγών ,7 15. Κάλυψη εξόδων δανείων πελατών ,7 16 Οµολογιακών δανείων Πωλήσεως εισιτηρίων Ολυµπιακών Αγώνων Λοιπές Σύνολο ,1 Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, µε πληθώρα προϊόντων και προσφορών, ιδιαίτερα στους τοµείς καταναλωτικής και στεγαστικής πίστεως, η προσπάθεια για µεγαλύτερα µερίδια αγοράς είχε σαν αποτέλεσµα την κατά 18% αύξηση των προµηθειών, έναντι του Στο αποτέλεσµα αυτό συνέβαλαν επίσης, η αναπροσαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής των τραπεζικών εργασιών, η αύξηση των εργασιών στα πλαίσια της Ολυµπιακής Χορηγίας καθώς επίσης και οι βελτιωµένες αποδόσεις του χρηµατιστηρίου. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Ο υπολογισµός του συνολικού ποσού της ενδεχόµενης ζηµίας από επισφαλείς απαιτήσεις έγινε µε βάση τις αναλυτικές κατά περίπτωση οφειλέτη, εκτιµήσεις των αρµοδίων Οργάνων της Τραπέζης, που έλαβαν υπόψη τους όλα τα υπάρχοντα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω ενδεχοµένης ζηµίας καλύπτεται από το εξ 621,1 εκατ. ποσό της σχηµατισµένης σχετικής προβλέψεως (Α.Ν. 396/68), η οποία εµφανίζεται αφαιρετικά στο λογαριασµό Απαιτήσεις κατά πελατών. Η εν λόγω πρόβλεψη υπολογίσθηκε βάσει του Α.Ν. 396/68, σύµφωνα µε τον οποίο, παρέχεται στις Τράπεζες η ευχέρεια να κάνουν πρόβλεψη µέχρι ποσοστού 1% πάνω στον ετήσιο µέσο όρο των µη εξαιρουµένων, από τον ανωτέρω νόµο, χορηγήσεών τους. Ο υπολογισµός της ανωτέρω προβλέψεως έγινε, όπως και κατά την προηγουµένη χρήση, µε ποσοστό 1%, που αντιστοιχεί, για τη χρήση 2004, σε ποσό 190,4 εκατ. µε το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της κλειοµένης χρήσεως. Επίσης, στη χρήση 2004, έγιναν διαγραφές ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων ποσού 9 εκατ. έναντι της προαναφεροµένης προβλέψεως. Το συσσωρευµένο υπόλοιπο των 621,1 εκατ. της ως άνω γενικής προβλέψεως καλύπτει επαρκώς το ποσό των επισφαλών απαιτήσεων

8 Πολιτική µερίσµατος Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η µερισµατική πολιτική της Τραπέζης, όπως προκύπτει από τη διανοµή των κερδών µετά το φόρο εισοδήµατος, τις αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου και τα διανεµόµενα κέρδη στα στελέχη της Τραπέζης. (ποσά σε εκατ. Ευρώ) Μέρισµα Χρήσεως 174,1 56% 117,5 46% 74,1 45% Αποθεµατικά 136,8 44% 139,5 54% 91,1 55% Σύνολο 310,9 257,0 165,2 Η αύξηση του ποσοστού των διανεµοµένων κερδών οφείλεται στο γεγονός ότι, για τον υπολογισµό του µερίσµατος της χρήσεως, έχουν συµπεριληφθεί και οι µέτοχοι της Απορροφωµένης Εταιρίας «ΕΛΤΑ SINGULAR A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Σύµφωνα µε το σχέδιο συµβάσεως συγχωνεύσεως των δύο εταιριών οι µέτοχοι της Απορροφωµένης Εταιρίας έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή κερδών της Απορροφώσης Alpha Bank της χρήσεως Βασική επιδίωξη της Τραπέζης είναι η βελτίωση της κερδοφορίας, ώστε οι µέτοχοι να απολαµβάνουν τη µέγιστη δυνατή απόδοση επί των κεφαλαίων τους. Επίσης το 2004 η Τράπεζα διένειµε δωρεάν µετοχές, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, µέσω κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας από αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων που έγινε στο τέλος του Μέρισµα χρήσεως Προτείνεται να διανεµηθεί µέρισµα 0,72 ανά µετοχή. 2. ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και της αναπτύξεως ιαρκής είναι η επένδυση στην τεχνολογία, ώστε να παρέχεται φτηνή και γρήγορη εξυπηρέτηση στους πελάτες µας. Το 2004 οι δραστηριότητες της Τραπέζης, όσον αφορά τα εναλλακτικά δίκτυα, επικεντρώθηκαν στις εργασίες υποδοµής για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, στην εισαγωγή νέων και στις βελτιώσεις των υφισταµένων υπηρεσιών καθώς επίσης στην προώθηση, υποστήριξη και παρακαλούθηση της λειτουργίας τους

9 ATM. Το δίκτυό τους είναι το δεύτερο µεγαλύτερο στο σύνολο των ελληνικών τραπεζών. Την αριθµούσε 461 µηχανήµατα εγκατεστηµένα σε χώρους εντός των Καταστηµάτων και 283 εκτός. Επίσης, ΑΤΜ είναι εγκατεστηµένα σε Καταστήµατα Τραπεζών του Οµίλου στην Κύπρο και Ρουµανία καθώς και στο κατάστηµα Τιράνων. Υπηρεσίες που προσφέρονται, πέραν των παραδοσιακών, είναι η ενηµέρωση για το χαρτοφυλάκιο πελάτη που τηρείται στην Alpha Finance, καθώς και πληρωµή οφειλών πελατών τόσο προς την Τράπεζα όσο και προς τρίτους επί 24ώρου βάσεως. Αυτόµατα Κέντρα Πληρωµών. Λειτουργούν µε οθόνη αφής και είναι εγκατεστηµένα σε εσωτερικούς χώρους των Καταστηµάτων, µέσω των οποίων διενεργούνται συναλλαγές για πληρωµές όλων των καρτών εκδόσεως της Τραπέζης και πληρωµή οφειλών του δανείου Alpha 700, µε κατάθεση µετρητών. Οι υφιστάµενες µονάδες απορροφούν µεγάλο πλήθος των συναλλαγών αυτών από τα ταµεία των Καταστηµάτων. Για το 2004 οι συναλλαγές παρουσίασαν αύξηση 31%. Alpha Web Banking. Η Τράπεζα συνεχίζει την επιτυχή προσφορά νέων υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου, οι οποίες προσφέρονται εντελώς δωρεάν, όπως και οι υπάρχουσες. Οι συνδροµητές του έχουν τώρα τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν, να κάνουν χρήση και των υπηρεσιών του Alphaphone Banking. Μπορούν να εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές και µέσω τηλεφώνου χρησιµοποιώντας τους ίδιους λογαριασµούς και κάρτες που διαχειρίζονται και µέσω του Alpha Web Banking. Οι συνδροµητές των δύο ηλεκτρονικών υπηρεσιών µπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους σε Καταναλωτικά και Προσωπικά άνεια της Τραπέζης. Επιπλέον, µε τη χρήση του «Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωµής» είναι δυνατή η εξόφληση ηλεκτρονικά, οποιουδήποτε λογαριασµού ΕΗ συνδροµητών ή τρίτων.. Ο αριθµός των συνδροµητών αυξήθηκε κατά 78% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Οι συναλλαγές µέσω της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας το 2004 ήταν αυξηµένες κατά 60% σε σχέση µε το Για την εκτέλεση επιλεγµένων συναλλαγών µέσω του Alpha Web Banking έχει αναπτυχθεί κύκλωµα «πρόσθετου κωδικού ασφαλείας», που οι συνδροµητές µε αίτησή τους αποκτούν µέσω του συστήµατος. Alphaphone. Μετά την ενοποίηση των ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών των συνδροµητών Alpha Web Banking και Alphaphone, καθώς και µε την ανάπτυξη της υποδοµής για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του αυτόµατου συστήµατος Alphaphone επί εικοσιτετραώρου βάσεως, οι συνδροµητές του 2004 παρουσίασαν σηµαντική αύξηση κατά 112%. Λόγω των νέων υπηρεσιών που εντάχθηκαν, µέσω εξειδικευµένου τηλεφωνικού λειτουργού, οι αντίστοιχες συναλλαγές και τα συνολικώς διακινηθέντα ποσά παρουσίασαν θεαµατική αύξηση. Alpha Bank m-banking. Οι πελάτες της Τραπέζης έχουν πλέον τη δυνατότητα, µέσω του κινητού τηλεφώνου τους, να ενηµερωθούν για κινήσεις και υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασµών τους, τις πιστωτικές κάρτες τους ή να πληρώνουν οφειλές τους σε προσωπικά δάνεια και σε οργανισµούς κοινής ωφελείας. Οµως, παρά το γεγονός ότι η κινητή τηλεφωνία έχει µεγάλη διείσδυση στην αγορά, οι τραπεζικές εργασίες, µέσω αυτής, δεν έχουν ανάλογα αποτελέσµατα. Η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, µε την οποία το κινητό τηλέφωνο θα είναι µόνιµα συνδεδεµένο µε το Internet και η χρέωση θα γίνεται µε βάση τον όγκο των δεδοµένων που ανταλλάσσονται, αναµένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της πελατείας

10 Alphaline. Με την εφαρµογή της νέας βελτιωµένης εκδόσεως του συστήµατος, που απευθύνεται σε µεγάλες εταιρίες ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον δικτύου από πολλούς χρήστες, καθορίζονται τα όρια των εξουσιοδοτηµένων χρηστών από τις εταιρίες, ώστε να διαχειρίζονται τις τραπεζικές συναλλαγές τους γρήγορα, άνετα και µε ασφάλεια. Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως. Παρέχει πληροφορίες σε πελάτες για προϊόντα και υπηρεσίες της Τραπέζης. Σηµαντική είναι η υποστήριξη που προσφέρεται στους συνδροµητές Εναλλακτικών ικτύων. Εξυπηρετεί επίσης, τις ανάγκες προωθήσεως προϊόντων και υπηρεσιών, πραγµατοποιώντας προγραµµατισµένες κλήσεις βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων επιλογής πελατών. Κατά το 2004, οι κλήσεις που διεκπεραιώθηκαν παρουσίασαν αύξηση κατά 47%. 3. Προβλεπόµενη πορεία Στόχος η διατήρηση της αναπτυξιακής και κερδοφόρου πορείας της Τραπέζης, διευρύνοντας το πελατολόγιο και αξιοποιώντας αποτελεσµατικά τη συνεργασία µε τους πελάτες. Θετικές προοπτικές καταγράφονται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο Αναπτύξεως του Οµίλου, στο οποίο έχουν τεθεί όχι µόνο ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί στόχοι. Προτεραιότητα δίνεται στο retail banking που είναι και ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος τοµέας, µε στόχο την κατάκτηση ενός δικαίου µεριδίου αγοράς, αντιστοίχου της θέσεως που κατέχει η Alpha Bank στην εγχώρια αγορά. Εξίσου σηµαντικό βάρος θα δοθεί, προκειµένου να βελτιωθούν οι ρυθµοί αναπτύξεως, στους τοµείς διαχειρίσεως κεφαλαίων πελατών, ασφαλειών, επενδυτικής τραπεζικής και corporate banking. Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής στηρίζεται: στη διαρκή επένδυση στην τεχνολογία βελτιώνοντας τους χρόνους διεκπεραιώσεως των εργασιών και περιορίζοντας το κόστος συναλλαγών και διαδικασιών. Κύριο µέληµα είναι η µεγιστοποίηση του βαθµού εξυπηρετήσεως των πελατών µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής τραπεζικής και των νέων δικτύων διανοµής προϊόντων και υπηρεσιών. στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού, παράγοντα στον οποίο ανέκαθεν η Τράπεζα επένδυε. Με δεδοµένο την αναγνωρισιµότητα της Τραπέζης, η εδραίωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές προωθείται συστηµατικά µέσα από ένα δυναµικό πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη των Καταστηµάτων Εξωτερικού της Τραπέζης. Προγραµµατίζεται η εγκατάσταση ΑΤΜ σε όλο το δίκτυο των Καταστηµάτων Εξωτερικού, καθώς επίσης και η προώθηση προϊόντων καταναλωτικών δανείων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων και της αναπτύξεως των τοπικών οικονοµιών. 4. Οψιγενή γεγονότα - 9 -

11 Η Τράπεζα υπέγραψε σύµβαση εξαγοράς ποσοστού 88,64% της Σερβικής Τραπέζης «Jubanka a.d» Βελιγραδίου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως της «Delta-Singular» από την Alpha Bank, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσης εκθέσεως διαχειρίσεως, δεν έχουν συµβεί άλλα σηµαντικά γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν την οικονοµική θέση της Τραπέζης. Αθήναι, 22 Φεβρουαρίου 2005 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 10 σελίδες και 5 πίνακες, είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 22 Φεβρουαρίου Αθήναι, 22 Φεβρουαρίου 2005 KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ ΜΑΡΙΟΣ Τ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ ΑΜ ΣΟΕΛ

12 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ποσά % ποσά % ποσά % 1 Χορηγήσεις σε Ευρώ ,1 92, ,0 91, ,9 87,76 2 Χορηγήσεις σε Συνάλλαγµα 1.572,0 7, ,5 8, ,6 12,24 ΣΥΝΟΛΟ ,1 100, ,5 100, ,5 100,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ποσά % ποσά % ποσά % 1 Βιοµηχανία 2.622,8 12, ,4 14, ,7 14,73 2 Βιοτεχνία 820,8 4,02 786,9 4,31 714,3 4,50 3 Εµπόριο 4.282,7 20, ,6 20, ,9 21,62 4 Τουρισµός 1.115,1 5, ,4 5,70 807,4 5,09 5 Οικισµός 4.758,3 23, ,1 19, ,5 17,33 6 Ναυτιλία 851,3 4,17 839,1 4,60 914,0 5,76 7 Καταναλωτικά δάνεια 1.671,2 8, ,9 6,29 876,9 5,53 8 Λοιποί 3.663,7 17, ,3 20, ,6 20,95 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,9 96, ,7 95, ,3 95,50 9 Πιστωτικά Ιδρύµατα 323,8 1,59 308,1 1,69 106,7 0,67 10 ηµόσιος τοµέας 315,4 1,54 452,7 2,48 606,5 3,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,1 100, ,5 100, ,5 100,00 - Οι χορηγήσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονται στο λογαριασµό "Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων".

13 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ποσά % ποσά % ποσά % 1 Καταθέσεις σε ευρώ & REPOS ,3 84, ,6 82, ,4 84,72 2 Καταθέσεις σε Συνάλλαγµα & REPOS 2.844,2 15, ,5 17, ,9 15,28 ΣΥΝΟΛΟ ,5 100, ,1 100, ,3 100,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ποσά % ποσά % ποσά % 1 Οψεως, ALPHA 100, ALPHA ,5 26, ,3 23, ,5 19,12 2 Ταµιευτηρίου,Υπερ-ταµιευτηρίου 9.062,2 48, ,7 42, ,3 38,74 3 Προθεσµίας 2.773,5 14, ,9 17, ,9 15,45 4 REPOS 1.901,3 10, ,2 16, ,6 26,69 ΣΥΝΟΛΟ ,5 100, ,1 100, ,3 100,00

14 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ Τίτλοι σε ευρώ 1.184, , ,81 2 Τίτλοι σε συνάλλαγµα 454,50 449,01 405,13 ΣΥΝΟΛΟ 1.638, , ,94 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ' ΕΙ ΟΣ 1 Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο 443,44 335,21 461,35 2 Τίτλοι µη εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο 1.195, , ,59 ΣΥΝΟΛΟ 1.638, , ,94 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ' ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 Συµµετοχές σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 451,98 451,98 407,68 2 Συµµετοχές σε Χρηµατοδοτικά Ιδρύµατα 316,62 252,35 775,40 3 Λοιπές συµµετοχές σε Ιδρύµατα του Χρηµατοπιστωτικού τοµέα 644,47 475,60 377,48 4 Λοιπές συµµετοχές 225,91 298,62 56,38 ΣΥΝΟΛΟ 1.638, , ,94 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1 Τρέχουσα αξία 1.447, , ,86 2 Αξία κτήσεως 1.638, , ,94 3 Υπεραξία -191,38-173,87-300,08

15 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ Τίτλοι σε ευρώ 2.165, , ,41 2 Τίτλοι σε συνάλλαγµα 232,70 201,39 155,19 ΣΥΝΟΛΟ 2.397, , ,60 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1 Τρέχουσα αξία 2.434, , ,10 2 Αξία κτήσεως 2.397, , ,60 3 Υπεραξία 36,33 74,99 57,50

16 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΑΚΙΝΗΤΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (ποσά σε ευρώ) Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ Α. ΑΚΙΝΗΤΑ Ι ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ A1. ΚΤΗΡΙΑ 1 ΕΥΤΥΧΙ ΟΥ 40 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,08 2 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 105 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,24 3 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 77 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,50 4 ΜΕΡΛΙΝ 5 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,38 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,84 6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 41 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,53 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 43 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,79 8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 45 & ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,77 9 ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,77 10 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 15 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,37 11 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 2-4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,72 12 ΟΜΟΝΟΙΑΣ 56 ΚΑΒΑΛΑ , , , , ,94 13 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23 ΛΑΡΙΣΑ , , , , ,82 14 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 137 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , , , , ,98 15 ΑΓΙΟΥ ΑΝ ΡΕΟΥ 63 ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,84 16 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,03 17 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,41 18 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 23 & ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,16 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,17 A2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 19 ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , , , , ,12 20 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 ΑΓΡΙΝΙΟΝ , , , , ,51 21 ΑΘΗΝΑΣ 16 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,69 22 ΗΡΟ ΟΤΟΥ 29 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,42 23 ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 46 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,48 24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥΑΘΗΝΑΙ , , , , ,87 25 ΠΑΠΑ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΟΥ Ι ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,20 26 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 172 & ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,29 27 ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 9 & ΙΠΛΑΡΗ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,88 28 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΛΑΜΠΩΝΟΣ ΑΙΓΙΝΑ , , , , ,54 29 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 238 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΙΣ , , , , ,03 30 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ , , , , ,15 31 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΟΣ , , , , ,94

17 Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ 32 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΤΡΙΤΣΗ 59 & ΧΟΙ Α ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ , , , , ,61 33 ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΟΝ ΥΛΗ 2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ , , , , ,30 34 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 17 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ , , , , ,17 35 ΙΑΣΩΝΟΣ 60 & ΙΩΛΚΟΥ ΒΟΛΟΣ , , , , ,77 36 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 69 ΒΟΥΛΑ , , , , ,21 37 ΑΡΜΕΝ 5 ΡΑΜΑ , , , , ,88 38 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ , , , , ,87 39 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 14 ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ , , , , , ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 44 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,27 41 ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,05 42 ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,87 43 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 109 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,53 44 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 57 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,17 45 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,20 46 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 95 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,60 47 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,06 48 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,72 49 ΑΒΕΡΩΦ 13 & ΚΩΛΕΤΤΗ 10Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ , , , , ,17 50 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ , , , , ,83 51 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 29 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ , , , , ,49 52 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 24 ΚΑΛΑΜΑΤΑ , , , , ,84 53 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 165 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,30 54 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 66 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,98 55 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 224 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,76 56 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 71 ΚΕΡΚΥΡΑ , , , , ,15 57 ΕΥΓΕΝΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 75Α ΚΕΡΚΥΡΑ , , , , ,69 58 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ , , , , ,14 59 ΛΕΒΙ ΟΥ 6 ΚΗΦΙΣΙΑ , , , , ,26 60 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 51 ΚΟΜΟΤΗΝΗ , , , , ,27 61 ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 57 ΚΟΡΙΝΘΟΣ , , , , ,15 62 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6 ΚΟΡΙΝΘΟΣ , , , , ,83 63 ΚΥΠΡΟΥ 78 ΛΑΡΙΣΑ , , , , ,43 64 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ , , , , ,79 65 ΛΟΡ ΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 23 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ , , , , ,88 66 ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 15 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , , , , ,67 67 ΚΩΛΕΤΤΗ 4 ΝΑΥΠΛΙΟΝ , , , , ,68 68 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ , , , , , ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , , , , ,74 70 ΟΜΗΡΟΥ 40 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , , , , ,17 71 ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΝΕΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ , , , , ,26 72 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 200 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ , , , , ,28

18 Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ 73 ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ , , , , ,86 74 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,57 75 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 96 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,66 76 ΦΙΛΩΝΟΣ 45 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,73 77 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 20 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ , , , , ,83 78 ΠΑΤΡΩΝ 4 ΠΥΡΓΟΣ , , , , ,60 79 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 134 ΡΕΘΥΜΝΟΝ , , , , ,26 80 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 12 ΡΟ ΟΣ , , , , ,27 81 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,77 82 ΑΚΤΗ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 ΣΚΙΑΘΟΣ , , , , ,92 83 ΛΑΓΚΑ Α 190 & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 30 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΙΣ , , , , ,30 84 ΗΡΩΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ , , , , ,23 85 ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 69 ΧΑΛΑΝ ΡΙ , , , , ,09 86 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 218 ΧΑΛΑΝ ΡΙ , , , , ,24 87 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 ΧΑΛΚΙΣ , , , , ,77 88 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΣ , , , , ,06 89 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 124 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΙΣ , , , , ,41 90 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΟΥ 23 & ΚΡΕΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,07 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,54 A3. ΑΠΟΘΗΚΕΣ 91 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ , , , , ,35 92 ΚΡΕΜΟΥ 118 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , , ,5 χλµ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ,66 94 ΣΙΜΑΝΙΚΑ 38 & Ν. ΜΑΡΚΟΒΙΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ , , , , ,02 95 ΑΛΩΝ ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,60 96 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 72 & ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,00 97 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 56 ΤΡΙΚΑΛΑ , , , , ,86 98 ΡΟΥΖΒΕΛΤ 64 ΛΑΡΙΣΑ 2.548,53 253, , , ,66 99 ΜΙΑΟΥΛΗ 22 ΒΕΡΟΙΑ , , , , , ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ & ΑΘΗΝΩΝ 152 ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,21 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,15 A4. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 101 ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ 1 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 25 ΑΘΗΝΑΙ ,97 0, , , , EMANUEL PORUMBARU ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΡΟΥΜΑΝΙΑ , , , , POLONA Νο 43 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ , , , ,61 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,85 ΣΥΝΟΛΟ (Α) , , , , ,71 Β. ΛΟΙΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 104 ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ (οικόπεδο) ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,00 0,00 0, , ,48

19 Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ , , , , , ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 294 ΑΙΓΑΛΕΩ , , , , , ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 103 ΑΘΗΝΑΙ 0,00 0,00 0, , , ΑΒΕΡΩΦ 15 ΡΟ ΟΣ , , , , , ΣΑΠΦΟΥΣ 158 (10 θέσεις σταθµεύσεως ) ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ (Β) , , , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ( A+B ) , , , , ,67 Γ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ (Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , , ,24 Σηµειώσεις: 1. Τα ανωτέρω κτήρια είχαν ασφαλισθεί το έτος 2004 µε το ποσό των Ευρώ ,00 2. Η αξία κτήσεως των ανωτέρω κτηρίων µε στοιχεία Α & Β ποσού Ευρώ ,61, καθώς επίσης και τα έξοδα διαµορφώσεως ακινήτων τρίτων που χρησιµοποιούνται από την Τράπεζα ποσού Ευρώ ,43 περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Ισολογισµού "Κτήρια-Εγκαταστάσεις Κτηρίων". Στο παραπάνω πίνακα δεν συµπεριλαµβάνονται ακίνητα ιδιοκτησίας Καταστηµάτων Εξωτερικού της Τραπέζης ποσού Ευρώ ,99 3. Η αξία κτήσεως των ακινήτων που η Τράπεζα απέκτησε από πλειστηριασµούς µε στοιχεία Γ ποσού Ευρώ ,47, εµφανίζεται στο λογαριασµό του Ισολογισµού "Λοιπά στοιχεία ενεργητικού". 4. Στα κτήρια στο Βουκουρέστι δεν αντιστοιχεί αξία οικοπέδου λόγω σχετικής απαγορευτικής διατάξεως η οποία ισχύει στη Ρουµανία.

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Investments Ltd. Group.

Investments Ltd. Group. Ηλίας Λιανός ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Παϖασϖηλίου Γενικός ιευθυντής 17Αϖριλίου 2007 1 Περιεχόµενα Συνοϖτικό Ιστορικό ΗΝέα Εϖοχή Βασικά Στρατηγικά Σηµεία 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών και της Μητρικής Εταιρίας για την χρήση 2005

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 1123/80 & της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 384/1992) (ΠΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων.

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Πληροφορίες: ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Αθήνα 21 Νοεµβρίου 2012 e-mail: draftopoul @synigoroskatanaloti. gr Αριθ. Πρωτ. :10362 ΠΡΟΣ: Πινακα αποδεκτών ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2012 ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα