ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ALPHA BANK ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Χρήσεως 2004 ΑΘΗΝΑΙ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

2 1. Εξέλιξη των εργασιών και της οικονοµικής θέσεως της Τραπέζης α. Γενικά Σε ένα περιβάλλον χαµηλών αναπτυξιακών ρυθµών, η Alpha Bank και στο 2004 συνέχισε την ανοδική της πορεία, η οποία αντικατοπτρίζεται στα βασικά οικονοµικά της µεγέθη. Η ενεργοποίηση του δικτύου των καταστηµάτων, αλλά και των εναλλακτικών δικτύων, προσφέροντας µια ευρεία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών συνεισέφερε στην αύξηση της οργανικής κερδοφορίας. Σηµαντικό γεγονός της χρονιάς, η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων κατά την διάρκεια των οποίων, η χώρα µας συγκέντρωσε τα φώτα της δηµοσιότητας σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Alpha Bank σαν επίσηµη Τράπεζα των Ολυµπιακών Αγώνων, είχε το προνόµιο να συµβάλει άµεσα στην άρτια προετοιµασία και διεξαγωγή τους. Χάρη στο µεγάλο Χορηγικό έργο, του µεγαλύτερου έως σήµερα στην Ελληνική Τραπεζική ιστορία, η Τράπεζα κέρδισε νέους πελάτες και πέτυχε την προβολή της στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό ενισχύοντας το κύρος και την αναγνωρισιµότητά της, ώστε να αποκοµίσει τα ανάλογα οικονοµικά ωφέλη. Το 2004 υπήρξε περίοδος έντονης δραστηριότητας για την ανάπτυξη του οµίλου της Τραπέζης. Στα πλαίσια αυτά πραγµατοποιήθηκε: Η πώληση της δραστηριότητας Outsourcing Services της Delta-Singular στην Αµερικανική First Data Corporation, εταιρία που κατέχει σηµαντική θέση στην παγκόσµια αγορά ηλεκτρονικού εµπορίου και συστηµάτων πληρωµών. H εξαγορά των µετοχών τρίτων της Alpha Leasing. Η εξαγορά των βασικών µειοψηφικών µεριδίων της Alpha Ασφαλιστικής. Για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, η Τράπεζα προέβη στη συνοµολόγηση νέων δανείων µεσοµακροπρόθεσµης διάρκειας, ώστε να επιτευχθεί η αναπτυξιακή πορεία της. Στα πλαίσια της συνεχούς αναδιοργανώσεως του δικτύου, µε σκοπό τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, πραγµατοποιήθηκαν τρεις συγχωνεύσεις καταστηµάτων και λειτούργησαν τέσσερα νέα καταστήµατα, ένα στην Ελλάδα και δύο στη Βουλγαρία, ώστε την 31 εκεµβρίου 2004 το δίκτυο της Τραπέζης να αριθµεί 367 καταστήµατα στην Ελλάδα και 14 σε χώρες του Εξωτερικού. Τα κέρδη της χρήσεως, προ φόρων, διαµορφώθηκαν σε 431,5 εκατ., έναντι 356,4 εκατ. της αντιστοίχου προηγουµένης χρονιάς. Η κατά 21% αύξηση που παρατηρείται, οφείλεται κυρίως στη δυναµική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Τοµέα Εργασιών ικτύου. Τα καθαρά κέρδη, µετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν σε 316,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,5% σε σύγκριση µε το β. Εξέλιξη βασικών µεγεθών Παρατίθεται κατωτέρω η εξέλιξη βασικών µεγεθών της Τραπέζης

3 Χορηγήσεις Επισυνάπτεται ο πίνακας 1 µε την ανάλυση των χορηγήσεων. α) Το σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε σε Ευρώ ,1 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ ,5 εκατ. της , ήτοι αύξηση κατά Ευρώ 2.169,6 εκατ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 12%, οδηγώντας την Τράπεζα σε µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Ειδικότερα, η συνεχιζόµενη δραστηριοποίηση της Alpha Bank στον τοµέα των στεγαστικών δανείων είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των δανείων αυτών κατά 32% έναντι του Στη σειρά των στεγαστικών δανείων προσετέθη το Alpha Στεγαστικό Σταθερού Επιτοκίου για το πρώτο έτος 2004, το οποίο προσφέρει προνοµιακό επιτόκιο για ένα έτος και ελεύθερη επιλογή µεταξύ σταθερού και κυµαινοµένου επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου. Με αυτό το τρόπο, παρέχεται στην πελατεία της Τραπέζης µια πλήρης σειρά προϊόντων, από το κυµαινόµενο επιτόκιο και τα προϊόντα που είναι συνδεδεµένα µε το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και τις διακυµάνσεις του, αλλά και µε την ασφάλεια των προϊόντων σταθερού επιτοκίου, που εξασφαλίζουν σε πιθανές αλλαγές των επιτοκίων. Σηµαντική αύξηση επιτεύχθηκε στον τοµέα των καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, που ανέρχεται σε ποσοστό 46%. Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε το νέο προσωπικό δάνειο, ειδικά σχεδιασµένο για τους µισθωτούς. Πρόκειται για το «Alpha X 5» το οποίο ανέρχεται έως και το πενταπλάσιο του ατοµικού ή του οικογενειακού µηνιαίου καθαρού εισοδήµατος του πελάτη. Επιπρόσθετα, δηµιουργήθηκε υπηρεσία υποδοχής και εγκρίσεως τηλεφωνικών αιτήσεων καταναλωτικών δανείων (Call Center), ώστε ένας σηµαντικός αριθµός αιτήσεων διεκπεραιώνεται µέσω της νέας υπηρεσίας. Στον τοµέα του πλαστικού χρήµατος, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά περίπου 26% σε σχέση µε το Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην κάρτα Blue από την American Express, ένα σύγχρονο και ευέλικτο προϊόν που στηρίζεται σε νέα τεχνολογία µε ενσωµατωµένο chip το οποίο λειτουργεί αποτελεσµατικά σε κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Νέα προσφορά, που αφορά τις τρεις βασικές κάρτες της Τραπέζης Alpha Bank Visa, Alpha Bank MasterCard και American Express, αποτελεί και το πρόγραµµα «Freeday». Τέλος, σηµαντική αύξηση παρουσίασε το δίκτυο τερµατικών Alpha Link. Ο αριθµός των συνεργαζοµένων επιχειρήσεων πλησιάζει τις , γεγονός στο οποίο συνετέλεσε και η πρωτοποριακή συνεργασία µε την Eurobank. Το 2004, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικής πίστεως επιτεύχθηκε κυρίως µέσω των πωλήσεων ειδικά σχεδιασµένων χρηµατοδοτικών προϊόντων που απευθύνονταν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. Οι χορηγήσεις προς το εµπόριο, τον οικισµό και τη βιοµηχανία, κατέχουν πάνω από το 50% του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων. β) Η κατανοµή των χορηγήσεων σε διαφορετικούς κλάδους της οικονοµίας έχει σαν αποτέλεσµα να αποφεύγεται η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου

4 Ποιότητα χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς το σύνολο των δανείων % 3,7 2,8 2,3 Επισφαλείς απαιτήσεις και πιθανή ζηµία προς το σύνολο των δανείων % 0,9 0,4 0,2 Υπόλοιπο προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις προς επισφαλείς απαιτήσεις % 339,4 549,6 966,3 Λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τη διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων σε υψηλά επίπεδα. Βασική επιλογή παραµένει η ορθή και έγκαιρη αξιολόγηση των αιτήσεων για χρηµατοδοτήσεις, µε την εφαρµογή σύγχρονων διαδικασιών και συστηµάτων αξιολογήσεως. Βελτιώνονται διαρκώς, τόσο οι διαδικασίες, όσο και τα συστήµατα διαβαθµίσεως και παρακολουθήσεως του πιστωτικού κινδύνου. Ο αυστηρός έλεγχος και η συστηµατική παρακολούθηση για την επάρκεια της καλύψεως των χρηµατοδοτήσεων, εξασφαλίζουν την κερδοφορία της αναπτύξεως των εργασιών. Ειδικότερα, στο τέλος της χρήσεως 2004 οι επισφαλείς απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν µόλις το 0,9% του συνόλου των χρηµατοδοτήσεων. Εξάλλου, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 621,1 εκατ., ήτοι ποσοστό 3% του συνόλου των χρηµατοδοτήσεων, ποσοστό που κρίνεται επαρκές σε σχέση µε τις πραγµατικές επισφάλειες. Χαρτοφυλάκιο Χρεογράφων Επισυνάπτονται οι πίνακες 3 και 4 µε ανάλυση του χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Οικοδοµές, ακίνητα Επισυνάπτεται ο πίνακας 5 µε αναλυτική καταγραφή των ακινήτων της Τραπέζης. Καταθέσεις Επισυνάπτεται ο πίνακας 2 µε ανάλυση των καταθέσεων πελατών και repos. Οι καταθέσεις και repos διαµορφώθηκαν σε ,5 εκατ. στο τέλος του 2004, έχοντας µειωθεί κατά 6% σε σχέση µε το Η συνεχιζόµενη µετακίνηση κεφαλαίων από τα Repos (-42%) αντισταθµίζεται από εισροή κεφαλαίων σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα πιο µακροπρόθεσµου χαρακτήρα, όπως τα οµόλογα εκδόσεως της Τραπέζης. εδοµένου ότι σηµειώνεται βαθµιαία µετακίνηση της πελατείας προς περισσότερο σύνθετες επενδυτικές επιλογές, πέραν των παραδοσιακών καταθετικών προϊόντων, διατίθενται νέα - 3 -

5 εξελιγµένα προϊόντα χαµηλού ή µεγαλυτέρου κινδύνου µε σκοπό να προσφέρουν διαφοροποιηµένες αποδόσεις, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της πελατείας. Βελτιωµένα τα καταθετικά-επενδυτικά προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου, παρέχουν τη δυνατότητα αποκοµίσεως κερδών από πιθανή µελλοντική άνοδο µετοχικών, συναλλαγµατικών η επιτοκιακών αξιών. Σηµαντική ωστόσο αποταµιευτική βάση των κεφαλαίων της Τραπέζης αποτελούν οι παραδοσιακές καταθέσεις Όψεως, Ταµιευτηρίου και Προθεσµίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 90% των καταθέσεων πελατείας της Τραπέζης. Ιδια κεφάλαια (σε συγκρίσιµη βάση) Μετοχικό Κεφάλαιο 1.274,3 953,7 768,5 Αποθεµατικά 933, , ,6 Υπόλοιπο εις νέον 289,1 209,9 129,6 Μερικό σύνολο 2.497, , ,7 Υπεραξία συγχωνεύσεως προς συµψηφισµό -305,6-611,3 Σύνολο 2.497, , ,4 Σύµφωνα µε τον Ν.3091/2002 και την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της , έγινε συµψηφισµός του ηµίσεως της αναπόσβεστης µε υπεραξίας που προέκυψε από τη συγχώνευση µε την πρώην Ιονική Τράπεζα ποσού 305,6 εκατ., µε χρέωση του λογαριασµού «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» για ποσό των 244,9 εκατ. και µε χρέωση «Εκτακτου φορολογηµένου αποθεµατικού» για το υπόλοιπο ποσό 60,7 εκατ. Aποτέλεσµα εκ τόκων Τα επί µέρους καθώς και το τελικό αποτέλεσµα εκ τόκων έχουν για το 2004 και 2003 ως εξής : Μεταβολή ( ποσά σε εκατ.ευρώ ) % Τόκοι έσοδα (πιστωτικοί) 1.348, ,3 9,5 Τόκοι έξοδα (χρεωστικοί) 461,7 464,2-0,5 Καθαρό έσοδο από τόκους 886,9 767,1 15,6 Καθαρό αποτέλεσµα τόκων/µέσο όρο ενεργητικού 2,9% 2,7% Το καθαρό έσοδο από τόκους κατέγραψε αύξηση κατά 15,6% έναντι της προηγουµένης χρήσεως, κυρίως λόγω της διευρύνσεως των επιτοκιακών περιθωρίων, αλλά και λόγω της αυξήσεως των µεγεθών

6 Εσοδα από µερίσµατα Παρατίθεται κατωτέρω ανάλυση των επενδεδυµένων κεφαλαίων κατά την στο κεφάλαιο άλλων εταιριών, τα εισπραχθέντα από τις εταιρίες αυτές µερίσµατα έτους 2004, καθώς και η απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Επενδεδυµένα κεφάλαια την (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Εισπραχθέντα µερίσµατα έτους Απόδοση % 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,9 2. Συµµετοχές σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ,1 3. Λοιπές µετοχές και τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως ,7 4. Σύνολο ,9 Παρατηρείται µικρή βελτίωση των αποδόσεων του ανωτέρω επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης, που οφείλεται στα αυξηµένα κέρδη των εταιριών και στην καλύτερη πορεία του χρηµατιστηρίου για το Εσοδα προµηθειών Ανάλυση των βασικών πηγών προµηθειών της Τραπέζης παρατίθεται κατωτέρω : Πηγές προµηθειών Μεταβολή (ποσά σε χιλ.ευρώ) % 1. Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εµπόριο ,5 2. Εγγυητικές επιστολές ,5 3. Είσπραξη αξιών εσωτερικού ,9 4. Αγοραπωλησίες συναλλάγµατος ,6 5. ιάθεση εξόφληση αµοιβαίων κεφαλαίων ,7 6. Προµήθειες και συνδροµές καρτών ,6 7. Κίνηση κεφαλαίων ,5 8. ιαχείριση κοινοπρακτικών δανείων ,7 9. ιαµεσολάβηση factoring ,1 10. ιαµεσολάβηση leasing ,9-5 -

7 11. Αγοραπωλησίας & διαχειρίσεως ,9 χρεογράφων 12. Τηλεφωνικά ταχυδροµικά ,3 13. Παροχή πληροφοριών ,6 14. Τιµολόγηση συναλλαγών ,7 15. Κάλυψη εξόδων δανείων πελατών ,7 16 Οµολογιακών δανείων Πωλήσεως εισιτηρίων Ολυµπιακών Αγώνων Λοιπές Σύνολο ,1 Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, µε πληθώρα προϊόντων και προσφορών, ιδιαίτερα στους τοµείς καταναλωτικής και στεγαστικής πίστεως, η προσπάθεια για µεγαλύτερα µερίδια αγοράς είχε σαν αποτέλεσµα την κατά 18% αύξηση των προµηθειών, έναντι του Στο αποτέλεσµα αυτό συνέβαλαν επίσης, η αναπροσαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής των τραπεζικών εργασιών, η αύξηση των εργασιών στα πλαίσια της Ολυµπιακής Χορηγίας καθώς επίσης και οι βελτιωµένες αποδόσεις του χρηµατιστηρίου. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Ο υπολογισµός του συνολικού ποσού της ενδεχόµενης ζηµίας από επισφαλείς απαιτήσεις έγινε µε βάση τις αναλυτικές κατά περίπτωση οφειλέτη, εκτιµήσεις των αρµοδίων Οργάνων της Τραπέζης, που έλαβαν υπόψη τους όλα τα υπάρχοντα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω ενδεχοµένης ζηµίας καλύπτεται από το εξ 621,1 εκατ. ποσό της σχηµατισµένης σχετικής προβλέψεως (Α.Ν. 396/68), η οποία εµφανίζεται αφαιρετικά στο λογαριασµό Απαιτήσεις κατά πελατών. Η εν λόγω πρόβλεψη υπολογίσθηκε βάσει του Α.Ν. 396/68, σύµφωνα µε τον οποίο, παρέχεται στις Τράπεζες η ευχέρεια να κάνουν πρόβλεψη µέχρι ποσοστού 1% πάνω στον ετήσιο µέσο όρο των µη εξαιρουµένων, από τον ανωτέρω νόµο, χορηγήσεών τους. Ο υπολογισµός της ανωτέρω προβλέψεως έγινε, όπως και κατά την προηγουµένη χρήση, µε ποσοστό 1%, που αντιστοιχεί, για τη χρήση 2004, σε ποσό 190,4 εκατ. µε το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της κλειοµένης χρήσεως. Επίσης, στη χρήση 2004, έγιναν διαγραφές ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων ποσού 9 εκατ. έναντι της προαναφεροµένης προβλέψεως. Το συσσωρευµένο υπόλοιπο των 621,1 εκατ. της ως άνω γενικής προβλέψεως καλύπτει επαρκώς το ποσό των επισφαλών απαιτήσεων

8 Πολιτική µερίσµατος Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η µερισµατική πολιτική της Τραπέζης, όπως προκύπτει από τη διανοµή των κερδών µετά το φόρο εισοδήµατος, τις αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου και τα διανεµόµενα κέρδη στα στελέχη της Τραπέζης. (ποσά σε εκατ. Ευρώ) Μέρισµα Χρήσεως 174,1 56% 117,5 46% 74,1 45% Αποθεµατικά 136,8 44% 139,5 54% 91,1 55% Σύνολο 310,9 257,0 165,2 Η αύξηση του ποσοστού των διανεµοµένων κερδών οφείλεται στο γεγονός ότι, για τον υπολογισµό του µερίσµατος της χρήσεως, έχουν συµπεριληφθεί και οι µέτοχοι της Απορροφωµένης Εταιρίας «ΕΛΤΑ SINGULAR A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Σύµφωνα µε το σχέδιο συµβάσεως συγχωνεύσεως των δύο εταιριών οι µέτοχοι της Απορροφωµένης Εταιρίας έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή κερδών της Απορροφώσης Alpha Bank της χρήσεως Βασική επιδίωξη της Τραπέζης είναι η βελτίωση της κερδοφορίας, ώστε οι µέτοχοι να απολαµβάνουν τη µέγιστη δυνατή απόδοση επί των κεφαλαίων τους. Επίσης το 2004 η Τράπεζα διένειµε δωρεάν µετοχές, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, µέσω κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας από αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων που έγινε στο τέλος του Μέρισµα χρήσεως Προτείνεται να διανεµηθεί µέρισµα 0,72 ανά µετοχή. 2. ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και της αναπτύξεως ιαρκής είναι η επένδυση στην τεχνολογία, ώστε να παρέχεται φτηνή και γρήγορη εξυπηρέτηση στους πελάτες µας. Το 2004 οι δραστηριότητες της Τραπέζης, όσον αφορά τα εναλλακτικά δίκτυα, επικεντρώθηκαν στις εργασίες υποδοµής για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, στην εισαγωγή νέων και στις βελτιώσεις των υφισταµένων υπηρεσιών καθώς επίσης στην προώθηση, υποστήριξη και παρακαλούθηση της λειτουργίας τους

9 ATM. Το δίκτυό τους είναι το δεύτερο µεγαλύτερο στο σύνολο των ελληνικών τραπεζών. Την αριθµούσε 461 µηχανήµατα εγκατεστηµένα σε χώρους εντός των Καταστηµάτων και 283 εκτός. Επίσης, ΑΤΜ είναι εγκατεστηµένα σε Καταστήµατα Τραπεζών του Οµίλου στην Κύπρο και Ρουµανία καθώς και στο κατάστηµα Τιράνων. Υπηρεσίες που προσφέρονται, πέραν των παραδοσιακών, είναι η ενηµέρωση για το χαρτοφυλάκιο πελάτη που τηρείται στην Alpha Finance, καθώς και πληρωµή οφειλών πελατών τόσο προς την Τράπεζα όσο και προς τρίτους επί 24ώρου βάσεως. Αυτόµατα Κέντρα Πληρωµών. Λειτουργούν µε οθόνη αφής και είναι εγκατεστηµένα σε εσωτερικούς χώρους των Καταστηµάτων, µέσω των οποίων διενεργούνται συναλλαγές για πληρωµές όλων των καρτών εκδόσεως της Τραπέζης και πληρωµή οφειλών του δανείου Alpha 700, µε κατάθεση µετρητών. Οι υφιστάµενες µονάδες απορροφούν µεγάλο πλήθος των συναλλαγών αυτών από τα ταµεία των Καταστηµάτων. Για το 2004 οι συναλλαγές παρουσίασαν αύξηση 31%. Alpha Web Banking. Η Τράπεζα συνεχίζει την επιτυχή προσφορά νέων υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου, οι οποίες προσφέρονται εντελώς δωρεάν, όπως και οι υπάρχουσες. Οι συνδροµητές του έχουν τώρα τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν, να κάνουν χρήση και των υπηρεσιών του Alphaphone Banking. Μπορούν να εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές και µέσω τηλεφώνου χρησιµοποιώντας τους ίδιους λογαριασµούς και κάρτες που διαχειρίζονται και µέσω του Alpha Web Banking. Οι συνδροµητές των δύο ηλεκτρονικών υπηρεσιών µπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους σε Καταναλωτικά και Προσωπικά άνεια της Τραπέζης. Επιπλέον, µε τη χρήση του «Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωµής» είναι δυνατή η εξόφληση ηλεκτρονικά, οποιουδήποτε λογαριασµού ΕΗ συνδροµητών ή τρίτων.. Ο αριθµός των συνδροµητών αυξήθηκε κατά 78% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Οι συναλλαγές µέσω της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας το 2004 ήταν αυξηµένες κατά 60% σε σχέση µε το Για την εκτέλεση επιλεγµένων συναλλαγών µέσω του Alpha Web Banking έχει αναπτυχθεί κύκλωµα «πρόσθετου κωδικού ασφαλείας», που οι συνδροµητές µε αίτησή τους αποκτούν µέσω του συστήµατος. Alphaphone. Μετά την ενοποίηση των ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών των συνδροµητών Alpha Web Banking και Alphaphone, καθώς και µε την ανάπτυξη της υποδοµής για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του αυτόµατου συστήµατος Alphaphone επί εικοσιτετραώρου βάσεως, οι συνδροµητές του 2004 παρουσίασαν σηµαντική αύξηση κατά 112%. Λόγω των νέων υπηρεσιών που εντάχθηκαν, µέσω εξειδικευµένου τηλεφωνικού λειτουργού, οι αντίστοιχες συναλλαγές και τα συνολικώς διακινηθέντα ποσά παρουσίασαν θεαµατική αύξηση. Alpha Bank m-banking. Οι πελάτες της Τραπέζης έχουν πλέον τη δυνατότητα, µέσω του κινητού τηλεφώνου τους, να ενηµερωθούν για κινήσεις και υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασµών τους, τις πιστωτικές κάρτες τους ή να πληρώνουν οφειλές τους σε προσωπικά δάνεια και σε οργανισµούς κοινής ωφελείας. Οµως, παρά το γεγονός ότι η κινητή τηλεφωνία έχει µεγάλη διείσδυση στην αγορά, οι τραπεζικές εργασίες, µέσω αυτής, δεν έχουν ανάλογα αποτελέσµατα. Η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, µε την οποία το κινητό τηλέφωνο θα είναι µόνιµα συνδεδεµένο µε το Internet και η χρέωση θα γίνεται µε βάση τον όγκο των δεδοµένων που ανταλλάσσονται, αναµένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της πελατείας

10 Alphaline. Με την εφαρµογή της νέας βελτιωµένης εκδόσεως του συστήµατος, που απευθύνεται σε µεγάλες εταιρίες ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον δικτύου από πολλούς χρήστες, καθορίζονται τα όρια των εξουσιοδοτηµένων χρηστών από τις εταιρίες, ώστε να διαχειρίζονται τις τραπεζικές συναλλαγές τους γρήγορα, άνετα και µε ασφάλεια. Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως. Παρέχει πληροφορίες σε πελάτες για προϊόντα και υπηρεσίες της Τραπέζης. Σηµαντική είναι η υποστήριξη που προσφέρεται στους συνδροµητές Εναλλακτικών ικτύων. Εξυπηρετεί επίσης, τις ανάγκες προωθήσεως προϊόντων και υπηρεσιών, πραγµατοποιώντας προγραµµατισµένες κλήσεις βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων επιλογής πελατών. Κατά το 2004, οι κλήσεις που διεκπεραιώθηκαν παρουσίασαν αύξηση κατά 47%. 3. Προβλεπόµενη πορεία Στόχος η διατήρηση της αναπτυξιακής και κερδοφόρου πορείας της Τραπέζης, διευρύνοντας το πελατολόγιο και αξιοποιώντας αποτελεσµατικά τη συνεργασία µε τους πελάτες. Θετικές προοπτικές καταγράφονται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο Αναπτύξεως του Οµίλου, στο οποίο έχουν τεθεί όχι µόνο ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί στόχοι. Προτεραιότητα δίνεται στο retail banking που είναι και ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος τοµέας, µε στόχο την κατάκτηση ενός δικαίου µεριδίου αγοράς, αντιστοίχου της θέσεως που κατέχει η Alpha Bank στην εγχώρια αγορά. Εξίσου σηµαντικό βάρος θα δοθεί, προκειµένου να βελτιωθούν οι ρυθµοί αναπτύξεως, στους τοµείς διαχειρίσεως κεφαλαίων πελατών, ασφαλειών, επενδυτικής τραπεζικής και corporate banking. Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής στηρίζεται: στη διαρκή επένδυση στην τεχνολογία βελτιώνοντας τους χρόνους διεκπεραιώσεως των εργασιών και περιορίζοντας το κόστος συναλλαγών και διαδικασιών. Κύριο µέληµα είναι η µεγιστοποίηση του βαθµού εξυπηρετήσεως των πελατών µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής τραπεζικής και των νέων δικτύων διανοµής προϊόντων και υπηρεσιών. στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού, παράγοντα στον οποίο ανέκαθεν η Τράπεζα επένδυε. Με δεδοµένο την αναγνωρισιµότητα της Τραπέζης, η εδραίωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές προωθείται συστηµατικά µέσα από ένα δυναµικό πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη των Καταστηµάτων Εξωτερικού της Τραπέζης. Προγραµµατίζεται η εγκατάσταση ΑΤΜ σε όλο το δίκτυο των Καταστηµάτων Εξωτερικού, καθώς επίσης και η προώθηση προϊόντων καταναλωτικών δανείων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων και της αναπτύξεως των τοπικών οικονοµιών. 4. Οψιγενή γεγονότα - 9 -

11 Η Τράπεζα υπέγραψε σύµβαση εξαγοράς ποσοστού 88,64% της Σερβικής Τραπέζης «Jubanka a.d» Βελιγραδίου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως της «Delta-Singular» από την Alpha Bank, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσης εκθέσεως διαχειρίσεως, δεν έχουν συµβεί άλλα σηµαντικά γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν την οικονοµική θέση της Τραπέζης. Αθήναι, 22 Φεβρουαρίου 2005 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 10 σελίδες και 5 πίνακες, είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 22 Φεβρουαρίου Αθήναι, 22 Φεβρουαρίου 2005 KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ ΜΑΡΙΟΣ Τ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ ΑΜ ΣΟΕΛ

12 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ποσά % ποσά % ποσά % 1 Χορηγήσεις σε Ευρώ ,1 92, ,0 91, ,9 87,76 2 Χορηγήσεις σε Συνάλλαγµα 1.572,0 7, ,5 8, ,6 12,24 ΣΥΝΟΛΟ ,1 100, ,5 100, ,5 100,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ποσά % ποσά % ποσά % 1 Βιοµηχανία 2.622,8 12, ,4 14, ,7 14,73 2 Βιοτεχνία 820,8 4,02 786,9 4,31 714,3 4,50 3 Εµπόριο 4.282,7 20, ,6 20, ,9 21,62 4 Τουρισµός 1.115,1 5, ,4 5,70 807,4 5,09 5 Οικισµός 4.758,3 23, ,1 19, ,5 17,33 6 Ναυτιλία 851,3 4,17 839,1 4,60 914,0 5,76 7 Καταναλωτικά δάνεια 1.671,2 8, ,9 6,29 876,9 5,53 8 Λοιποί 3.663,7 17, ,3 20, ,6 20,95 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,9 96, ,7 95, ,3 95,50 9 Πιστωτικά Ιδρύµατα 323,8 1,59 308,1 1,69 106,7 0,67 10 ηµόσιος τοµέας 315,4 1,54 452,7 2,48 606,5 3,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,1 100, ,5 100, ,5 100,00 - Οι χορηγήσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονται στο λογαριασµό "Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων".

13 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ποσά % ποσά % ποσά % 1 Καταθέσεις σε ευρώ & REPOS ,3 84, ,6 82, ,4 84,72 2 Καταθέσεις σε Συνάλλαγµα & REPOS 2.844,2 15, ,5 17, ,9 15,28 ΣΥΝΟΛΟ ,5 100, ,1 100, ,3 100,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ποσά % ποσά % ποσά % 1 Οψεως, ALPHA 100, ALPHA ,5 26, ,3 23, ,5 19,12 2 Ταµιευτηρίου,Υπερ-ταµιευτηρίου 9.062,2 48, ,7 42, ,3 38,74 3 Προθεσµίας 2.773,5 14, ,9 17, ,9 15,45 4 REPOS 1.901,3 10, ,2 16, ,6 26,69 ΣΥΝΟΛΟ ,5 100, ,1 100, ,3 100,00

14 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ Τίτλοι σε ευρώ 1.184, , ,81 2 Τίτλοι σε συνάλλαγµα 454,50 449,01 405,13 ΣΥΝΟΛΟ 1.638, , ,94 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ' ΕΙ ΟΣ 1 Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο 443,44 335,21 461,35 2 Τίτλοι µη εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο 1.195, , ,59 ΣΥΝΟΛΟ 1.638, , ,94 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ' ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 Συµµετοχές σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 451,98 451,98 407,68 2 Συµµετοχές σε Χρηµατοδοτικά Ιδρύµατα 316,62 252,35 775,40 3 Λοιπές συµµετοχές σε Ιδρύµατα του Χρηµατοπιστωτικού τοµέα 644,47 475,60 377,48 4 Λοιπές συµµετοχές 225,91 298,62 56,38 ΣΥΝΟΛΟ 1.638, , ,94 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1 Τρέχουσα αξία 1.447, , ,86 2 Αξία κτήσεως 1.638, , ,94 3 Υπεραξία -191,38-173,87-300,08

15 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ Τίτλοι σε ευρώ 2.165, , ,41 2 Τίτλοι σε συνάλλαγµα 232,70 201,39 155,19 ΣΥΝΟΛΟ 2.397, , ,60 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1 Τρέχουσα αξία 2.434, , ,10 2 Αξία κτήσεως 2.397, , ,60 3 Υπεραξία 36,33 74,99 57,50

16 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΑΚΙΝΗΤΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (ποσά σε ευρώ) Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ Α. ΑΚΙΝΗΤΑ Ι ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ A1. ΚΤΗΡΙΑ 1 ΕΥΤΥΧΙ ΟΥ 40 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,08 2 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 105 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,24 3 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 77 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,50 4 ΜΕΡΛΙΝ 5 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,38 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,84 6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 41 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,53 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 43 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,79 8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 45 & ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,77 9 ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,77 10 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 15 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,37 11 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 2-4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,72 12 ΟΜΟΝΟΙΑΣ 56 ΚΑΒΑΛΑ , , , , ,94 13 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23 ΛΑΡΙΣΑ , , , , ,82 14 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 137 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , , , , ,98 15 ΑΓΙΟΥ ΑΝ ΡΕΟΥ 63 ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,84 16 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,03 17 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,41 18 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 23 & ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,16 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,17 A2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 19 ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , , , , ,12 20 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 ΑΓΡΙΝΙΟΝ , , , , ,51 21 ΑΘΗΝΑΣ 16 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,69 22 ΗΡΟ ΟΤΟΥ 29 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,42 23 ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 46 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,48 24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥΑΘΗΝΑΙ , , , , ,87 25 ΠΑΠΑ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΟΥ Ι ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,20 26 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 172 & ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,29 27 ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 9 & ΙΠΛΑΡΗ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,88 28 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΛΑΜΠΩΝΟΣ ΑΙΓΙΝΑ , , , , ,54 29 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 238 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΙΣ , , , , ,03 30 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ , , , , ,15 31 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΟΣ , , , , ,94

17 Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ 32 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΤΡΙΤΣΗ 59 & ΧΟΙ Α ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ , , , , ,61 33 ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΟΝ ΥΛΗ 2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ , , , , ,30 34 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 17 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ , , , , ,17 35 ΙΑΣΩΝΟΣ 60 & ΙΩΛΚΟΥ ΒΟΛΟΣ , , , , ,77 36 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 69 ΒΟΥΛΑ , , , , ,21 37 ΑΡΜΕΝ 5 ΡΑΜΑ , , , , ,88 38 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ , , , , ,87 39 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 14 ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ , , , , , ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 44 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,27 41 ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,05 42 ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,87 43 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 109 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,53 44 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 57 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,17 45 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,20 46 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 95 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,60 47 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,06 48 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,72 49 ΑΒΕΡΩΦ 13 & ΚΩΛΕΤΤΗ 10Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ , , , , ,17 50 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ , , , , ,83 51 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 29 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ , , , , ,49 52 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 24 ΚΑΛΑΜΑΤΑ , , , , ,84 53 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 165 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,30 54 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 66 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,98 55 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 224 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,76 56 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 71 ΚΕΡΚΥΡΑ , , , , ,15 57 ΕΥΓΕΝΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 75Α ΚΕΡΚΥΡΑ , , , , ,69 58 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ , , , , ,14 59 ΛΕΒΙ ΟΥ 6 ΚΗΦΙΣΙΑ , , , , ,26 60 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 51 ΚΟΜΟΤΗΝΗ , , , , ,27 61 ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 57 ΚΟΡΙΝΘΟΣ , , , , ,15 62 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6 ΚΟΡΙΝΘΟΣ , , , , ,83 63 ΚΥΠΡΟΥ 78 ΛΑΡΙΣΑ , , , , ,43 64 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ , , , , ,79 65 ΛΟΡ ΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 23 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ , , , , ,88 66 ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 15 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , , , , ,67 67 ΚΩΛΕΤΤΗ 4 ΝΑΥΠΛΙΟΝ , , , , ,68 68 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ , , , , , ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , , , , ,74 70 ΟΜΗΡΟΥ 40 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , , , , ,17 71 ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΝΕΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ , , , , ,26 72 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 200 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ , , , , ,28

18 Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ 73 ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ , , , , ,86 74 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,57 75 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 96 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,66 76 ΦΙΛΩΝΟΣ 45 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,73 77 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 20 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ , , , , ,83 78 ΠΑΤΡΩΝ 4 ΠΥΡΓΟΣ , , , , ,60 79 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 134 ΡΕΘΥΜΝΟΝ , , , , ,26 80 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 12 ΡΟ ΟΣ , , , , ,27 81 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,77 82 ΑΚΤΗ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 ΣΚΙΑΘΟΣ , , , , ,92 83 ΛΑΓΚΑ Α 190 & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 30 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΙΣ , , , , ,30 84 ΗΡΩΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ , , , , ,23 85 ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 69 ΧΑΛΑΝ ΡΙ , , , , ,09 86 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 218 ΧΑΛΑΝ ΡΙ , , , , ,24 87 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 ΧΑΛΚΙΣ , , , , ,77 88 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΣ , , , , ,06 89 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 124 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΙΣ , , , , ,41 90 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΟΥ 23 & ΚΡΕΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,07 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,54 A3. ΑΠΟΘΗΚΕΣ 91 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ , , , , ,35 92 ΚΡΕΜΟΥ 118 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , , ,5 χλµ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ,66 94 ΣΙΜΑΝΙΚΑ 38 & Ν. ΜΑΡΚΟΒΙΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ , , , , ,02 95 ΑΛΩΝ ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,60 96 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 72 & ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,00 97 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 56 ΤΡΙΚΑΛΑ , , , , ,86 98 ΡΟΥΖΒΕΛΤ 64 ΛΑΡΙΣΑ 2.548,53 253, , , ,66 99 ΜΙΑΟΥΛΗ 22 ΒΕΡΟΙΑ , , , , , ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ & ΑΘΗΝΩΝ 152 ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,21 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,15 A4. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 101 ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ 1 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 25 ΑΘΗΝΑΙ ,97 0, , , , EMANUEL PORUMBARU ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΡΟΥΜΑΝΙΑ , , , , POLONA Νο 43 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ , , , ,61 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,85 ΣΥΝΟΛΟ (Α) , , , , ,71 Β. ΛΟΙΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 104 ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ (οικόπεδο) ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,00 0,00 0, , ,48

19 Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ , , , , , ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 294 ΑΙΓΑΛΕΩ , , , , , ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 103 ΑΘΗΝΑΙ 0,00 0,00 0, , , ΑΒΕΡΩΦ 15 ΡΟ ΟΣ , , , , , ΣΑΠΦΟΥΣ 158 (10 θέσεις σταθµεύσεως ) ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ (Β) , , , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ( A+B ) , , , , ,67 Γ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ (Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , , ,24 Σηµειώσεις: 1. Τα ανωτέρω κτήρια είχαν ασφαλισθεί το έτος 2004 µε το ποσό των Ευρώ ,00 2. Η αξία κτήσεως των ανωτέρω κτηρίων µε στοιχεία Α & Β ποσού Ευρώ ,61, καθώς επίσης και τα έξοδα διαµορφώσεως ακινήτων τρίτων που χρησιµοποιούνται από την Τράπεζα ποσού Ευρώ ,43 περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Ισολογισµού "Κτήρια-Εγκαταστάσεις Κτηρίων". Στο παραπάνω πίνακα δεν συµπεριλαµβάνονται ακίνητα ιδιοκτησίας Καταστηµάτων Εξωτερικού της Τραπέζης ποσού Ευρώ ,99 3. Η αξία κτήσεως των ακινήτων που η Τράπεζα απέκτησε από πλειστηριασµούς µε στοιχεία Γ ποσού Ευρώ ,47, εµφανίζεται στο λογαριασµό του Ισολογισµού "Λοιπά στοιχεία ενεργητικού". 4. Στα κτήρια στο Βουκουρέστι δεν αντιστοιχεί αξία οικοπέδου λόγω σχετικής απαγορευτικής διατάξεως η οποία ισχύει στη Ρουµανία.

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ 01.01.2005-31.12.2005) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΑΘΗΝΑΙ

ALPHA BANK ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΑΘΗΝΑΙ ALPHA BANK ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Ο ΟΜΙΛΟΣ ALPHA Το 2004 ήταν γεµάτο δηµιουργικότητα, σηµαντική πρόοδο και καλά αποτελέσµατα για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα