ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ALPHA BANK ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Χρήσεως 2004 ΑΘΗΝΑΙ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

2 1. Εξέλιξη των εργασιών και της οικονοµικής θέσεως της Τραπέζης α. Γενικά Σε ένα περιβάλλον χαµηλών αναπτυξιακών ρυθµών, η Alpha Bank και στο 2004 συνέχισε την ανοδική της πορεία, η οποία αντικατοπτρίζεται στα βασικά οικονοµικά της µεγέθη. Η ενεργοποίηση του δικτύου των καταστηµάτων, αλλά και των εναλλακτικών δικτύων, προσφέροντας µια ευρεία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών συνεισέφερε στην αύξηση της οργανικής κερδοφορίας. Σηµαντικό γεγονός της χρονιάς, η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων κατά την διάρκεια των οποίων, η χώρα µας συγκέντρωσε τα φώτα της δηµοσιότητας σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Alpha Bank σαν επίσηµη Τράπεζα των Ολυµπιακών Αγώνων, είχε το προνόµιο να συµβάλει άµεσα στην άρτια προετοιµασία και διεξαγωγή τους. Χάρη στο µεγάλο Χορηγικό έργο, του µεγαλύτερου έως σήµερα στην Ελληνική Τραπεζική ιστορία, η Τράπεζα κέρδισε νέους πελάτες και πέτυχε την προβολή της στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό ενισχύοντας το κύρος και την αναγνωρισιµότητά της, ώστε να αποκοµίσει τα ανάλογα οικονοµικά ωφέλη. Το 2004 υπήρξε περίοδος έντονης δραστηριότητας για την ανάπτυξη του οµίλου της Τραπέζης. Στα πλαίσια αυτά πραγµατοποιήθηκε: Η πώληση της δραστηριότητας Outsourcing Services της Delta-Singular στην Αµερικανική First Data Corporation, εταιρία που κατέχει σηµαντική θέση στην παγκόσµια αγορά ηλεκτρονικού εµπορίου και συστηµάτων πληρωµών. H εξαγορά των µετοχών τρίτων της Alpha Leasing. Η εξαγορά των βασικών µειοψηφικών µεριδίων της Alpha Ασφαλιστικής. Για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, η Τράπεζα προέβη στη συνοµολόγηση νέων δανείων µεσοµακροπρόθεσµης διάρκειας, ώστε να επιτευχθεί η αναπτυξιακή πορεία της. Στα πλαίσια της συνεχούς αναδιοργανώσεως του δικτύου, µε σκοπό τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, πραγµατοποιήθηκαν τρεις συγχωνεύσεις καταστηµάτων και λειτούργησαν τέσσερα νέα καταστήµατα, ένα στην Ελλάδα και δύο στη Βουλγαρία, ώστε την 31 εκεµβρίου 2004 το δίκτυο της Τραπέζης να αριθµεί 367 καταστήµατα στην Ελλάδα και 14 σε χώρες του Εξωτερικού. Τα κέρδη της χρήσεως, προ φόρων, διαµορφώθηκαν σε 431,5 εκατ., έναντι 356,4 εκατ. της αντιστοίχου προηγουµένης χρονιάς. Η κατά 21% αύξηση που παρατηρείται, οφείλεται κυρίως στη δυναµική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Τοµέα Εργασιών ικτύου. Τα καθαρά κέρδη, µετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν σε 316,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,5% σε σύγκριση µε το β. Εξέλιξη βασικών µεγεθών Παρατίθεται κατωτέρω η εξέλιξη βασικών µεγεθών της Τραπέζης

3 Χορηγήσεις Επισυνάπτεται ο πίνακας 1 µε την ανάλυση των χορηγήσεων. α) Το σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε σε Ευρώ ,1 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ ,5 εκατ. της , ήτοι αύξηση κατά Ευρώ 2.169,6 εκατ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 12%, οδηγώντας την Τράπεζα σε µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Ειδικότερα, η συνεχιζόµενη δραστηριοποίηση της Alpha Bank στον τοµέα των στεγαστικών δανείων είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των δανείων αυτών κατά 32% έναντι του Στη σειρά των στεγαστικών δανείων προσετέθη το Alpha Στεγαστικό Σταθερού Επιτοκίου για το πρώτο έτος 2004, το οποίο προσφέρει προνοµιακό επιτόκιο για ένα έτος και ελεύθερη επιλογή µεταξύ σταθερού και κυµαινοµένου επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου. Με αυτό το τρόπο, παρέχεται στην πελατεία της Τραπέζης µια πλήρης σειρά προϊόντων, από το κυµαινόµενο επιτόκιο και τα προϊόντα που είναι συνδεδεµένα µε το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και τις διακυµάνσεις του, αλλά και µε την ασφάλεια των προϊόντων σταθερού επιτοκίου, που εξασφαλίζουν σε πιθανές αλλαγές των επιτοκίων. Σηµαντική αύξηση επιτεύχθηκε στον τοµέα των καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, που ανέρχεται σε ποσοστό 46%. Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε το νέο προσωπικό δάνειο, ειδικά σχεδιασµένο για τους µισθωτούς. Πρόκειται για το «Alpha X 5» το οποίο ανέρχεται έως και το πενταπλάσιο του ατοµικού ή του οικογενειακού µηνιαίου καθαρού εισοδήµατος του πελάτη. Επιπρόσθετα, δηµιουργήθηκε υπηρεσία υποδοχής και εγκρίσεως τηλεφωνικών αιτήσεων καταναλωτικών δανείων (Call Center), ώστε ένας σηµαντικός αριθµός αιτήσεων διεκπεραιώνεται µέσω της νέας υπηρεσίας. Στον τοµέα του πλαστικού χρήµατος, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά περίπου 26% σε σχέση µε το Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην κάρτα Blue από την American Express, ένα σύγχρονο και ευέλικτο προϊόν που στηρίζεται σε νέα τεχνολογία µε ενσωµατωµένο chip το οποίο λειτουργεί αποτελεσµατικά σε κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Νέα προσφορά, που αφορά τις τρεις βασικές κάρτες της Τραπέζης Alpha Bank Visa, Alpha Bank MasterCard και American Express, αποτελεί και το πρόγραµµα «Freeday». Τέλος, σηµαντική αύξηση παρουσίασε το δίκτυο τερµατικών Alpha Link. Ο αριθµός των συνεργαζοµένων επιχειρήσεων πλησιάζει τις , γεγονός στο οποίο συνετέλεσε και η πρωτοποριακή συνεργασία µε την Eurobank. Το 2004, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικής πίστεως επιτεύχθηκε κυρίως µέσω των πωλήσεων ειδικά σχεδιασµένων χρηµατοδοτικών προϊόντων που απευθύνονταν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. Οι χορηγήσεις προς το εµπόριο, τον οικισµό και τη βιοµηχανία, κατέχουν πάνω από το 50% του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων. β) Η κατανοµή των χορηγήσεων σε διαφορετικούς κλάδους της οικονοµίας έχει σαν αποτέλεσµα να αποφεύγεται η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου

4 Ποιότητα χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς το σύνολο των δανείων % 3,7 2,8 2,3 Επισφαλείς απαιτήσεις και πιθανή ζηµία προς το σύνολο των δανείων % 0,9 0,4 0,2 Υπόλοιπο προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις προς επισφαλείς απαιτήσεις % 339,4 549,6 966,3 Λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τη διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων σε υψηλά επίπεδα. Βασική επιλογή παραµένει η ορθή και έγκαιρη αξιολόγηση των αιτήσεων για χρηµατοδοτήσεις, µε την εφαρµογή σύγχρονων διαδικασιών και συστηµάτων αξιολογήσεως. Βελτιώνονται διαρκώς, τόσο οι διαδικασίες, όσο και τα συστήµατα διαβαθµίσεως και παρακολουθήσεως του πιστωτικού κινδύνου. Ο αυστηρός έλεγχος και η συστηµατική παρακολούθηση για την επάρκεια της καλύψεως των χρηµατοδοτήσεων, εξασφαλίζουν την κερδοφορία της αναπτύξεως των εργασιών. Ειδικότερα, στο τέλος της χρήσεως 2004 οι επισφαλείς απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν µόλις το 0,9% του συνόλου των χρηµατοδοτήσεων. Εξάλλου, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 621,1 εκατ., ήτοι ποσοστό 3% του συνόλου των χρηµατοδοτήσεων, ποσοστό που κρίνεται επαρκές σε σχέση µε τις πραγµατικές επισφάλειες. Χαρτοφυλάκιο Χρεογράφων Επισυνάπτονται οι πίνακες 3 και 4 µε ανάλυση του χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Οικοδοµές, ακίνητα Επισυνάπτεται ο πίνακας 5 µε αναλυτική καταγραφή των ακινήτων της Τραπέζης. Καταθέσεις Επισυνάπτεται ο πίνακας 2 µε ανάλυση των καταθέσεων πελατών και repos. Οι καταθέσεις και repos διαµορφώθηκαν σε ,5 εκατ. στο τέλος του 2004, έχοντας µειωθεί κατά 6% σε σχέση µε το Η συνεχιζόµενη µετακίνηση κεφαλαίων από τα Repos (-42%) αντισταθµίζεται από εισροή κεφαλαίων σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα πιο µακροπρόθεσµου χαρακτήρα, όπως τα οµόλογα εκδόσεως της Τραπέζης. εδοµένου ότι σηµειώνεται βαθµιαία µετακίνηση της πελατείας προς περισσότερο σύνθετες επενδυτικές επιλογές, πέραν των παραδοσιακών καταθετικών προϊόντων, διατίθενται νέα - 3 -

5 εξελιγµένα προϊόντα χαµηλού ή µεγαλυτέρου κινδύνου µε σκοπό να προσφέρουν διαφοροποιηµένες αποδόσεις, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της πελατείας. Βελτιωµένα τα καταθετικά-επενδυτικά προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου, παρέχουν τη δυνατότητα αποκοµίσεως κερδών από πιθανή µελλοντική άνοδο µετοχικών, συναλλαγµατικών η επιτοκιακών αξιών. Σηµαντική ωστόσο αποταµιευτική βάση των κεφαλαίων της Τραπέζης αποτελούν οι παραδοσιακές καταθέσεις Όψεως, Ταµιευτηρίου και Προθεσµίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 90% των καταθέσεων πελατείας της Τραπέζης. Ιδια κεφάλαια (σε συγκρίσιµη βάση) Μετοχικό Κεφάλαιο 1.274,3 953,7 768,5 Αποθεµατικά 933, , ,6 Υπόλοιπο εις νέον 289,1 209,9 129,6 Μερικό σύνολο 2.497, , ,7 Υπεραξία συγχωνεύσεως προς συµψηφισµό -305,6-611,3 Σύνολο 2.497, , ,4 Σύµφωνα µε τον Ν.3091/2002 και την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της , έγινε συµψηφισµός του ηµίσεως της αναπόσβεστης µε υπεραξίας που προέκυψε από τη συγχώνευση µε την πρώην Ιονική Τράπεζα ποσού 305,6 εκατ., µε χρέωση του λογαριασµού «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» για ποσό των 244,9 εκατ. και µε χρέωση «Εκτακτου φορολογηµένου αποθεµατικού» για το υπόλοιπο ποσό 60,7 εκατ. Aποτέλεσµα εκ τόκων Τα επί µέρους καθώς και το τελικό αποτέλεσµα εκ τόκων έχουν για το 2004 και 2003 ως εξής : Μεταβολή ( ποσά σε εκατ.ευρώ ) % Τόκοι έσοδα (πιστωτικοί) 1.348, ,3 9,5 Τόκοι έξοδα (χρεωστικοί) 461,7 464,2-0,5 Καθαρό έσοδο από τόκους 886,9 767,1 15,6 Καθαρό αποτέλεσµα τόκων/µέσο όρο ενεργητικού 2,9% 2,7% Το καθαρό έσοδο από τόκους κατέγραψε αύξηση κατά 15,6% έναντι της προηγουµένης χρήσεως, κυρίως λόγω της διευρύνσεως των επιτοκιακών περιθωρίων, αλλά και λόγω της αυξήσεως των µεγεθών

6 Εσοδα από µερίσµατα Παρατίθεται κατωτέρω ανάλυση των επενδεδυµένων κεφαλαίων κατά την στο κεφάλαιο άλλων εταιριών, τα εισπραχθέντα από τις εταιρίες αυτές µερίσµατα έτους 2004, καθώς και η απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Επενδεδυµένα κεφάλαια την (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Εισπραχθέντα µερίσµατα έτους Απόδοση % 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,9 2. Συµµετοχές σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ,1 3. Λοιπές µετοχές και τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως ,7 4. Σύνολο ,9 Παρατηρείται µικρή βελτίωση των αποδόσεων του ανωτέρω επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης, που οφείλεται στα αυξηµένα κέρδη των εταιριών και στην καλύτερη πορεία του χρηµατιστηρίου για το Εσοδα προµηθειών Ανάλυση των βασικών πηγών προµηθειών της Τραπέζης παρατίθεται κατωτέρω : Πηγές προµηθειών Μεταβολή (ποσά σε χιλ.ευρώ) % 1. Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εµπόριο ,5 2. Εγγυητικές επιστολές ,5 3. Είσπραξη αξιών εσωτερικού ,9 4. Αγοραπωλησίες συναλλάγµατος ,6 5. ιάθεση εξόφληση αµοιβαίων κεφαλαίων ,7 6. Προµήθειες και συνδροµές καρτών ,6 7. Κίνηση κεφαλαίων ,5 8. ιαχείριση κοινοπρακτικών δανείων ,7 9. ιαµεσολάβηση factoring ,1 10. ιαµεσολάβηση leasing ,9-5 -

7 11. Αγοραπωλησίας & διαχειρίσεως ,9 χρεογράφων 12. Τηλεφωνικά ταχυδροµικά ,3 13. Παροχή πληροφοριών ,6 14. Τιµολόγηση συναλλαγών ,7 15. Κάλυψη εξόδων δανείων πελατών ,7 16 Οµολογιακών δανείων Πωλήσεως εισιτηρίων Ολυµπιακών Αγώνων Λοιπές Σύνολο ,1 Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, µε πληθώρα προϊόντων και προσφορών, ιδιαίτερα στους τοµείς καταναλωτικής και στεγαστικής πίστεως, η προσπάθεια για µεγαλύτερα µερίδια αγοράς είχε σαν αποτέλεσµα την κατά 18% αύξηση των προµηθειών, έναντι του Στο αποτέλεσµα αυτό συνέβαλαν επίσης, η αναπροσαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής των τραπεζικών εργασιών, η αύξηση των εργασιών στα πλαίσια της Ολυµπιακής Χορηγίας καθώς επίσης και οι βελτιωµένες αποδόσεις του χρηµατιστηρίου. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Ο υπολογισµός του συνολικού ποσού της ενδεχόµενης ζηµίας από επισφαλείς απαιτήσεις έγινε µε βάση τις αναλυτικές κατά περίπτωση οφειλέτη, εκτιµήσεις των αρµοδίων Οργάνων της Τραπέζης, που έλαβαν υπόψη τους όλα τα υπάρχοντα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω ενδεχοµένης ζηµίας καλύπτεται από το εξ 621,1 εκατ. ποσό της σχηµατισµένης σχετικής προβλέψεως (Α.Ν. 396/68), η οποία εµφανίζεται αφαιρετικά στο λογαριασµό Απαιτήσεις κατά πελατών. Η εν λόγω πρόβλεψη υπολογίσθηκε βάσει του Α.Ν. 396/68, σύµφωνα µε τον οποίο, παρέχεται στις Τράπεζες η ευχέρεια να κάνουν πρόβλεψη µέχρι ποσοστού 1% πάνω στον ετήσιο µέσο όρο των µη εξαιρουµένων, από τον ανωτέρω νόµο, χορηγήσεών τους. Ο υπολογισµός της ανωτέρω προβλέψεως έγινε, όπως και κατά την προηγουµένη χρήση, µε ποσοστό 1%, που αντιστοιχεί, για τη χρήση 2004, σε ποσό 190,4 εκατ. µε το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της κλειοµένης χρήσεως. Επίσης, στη χρήση 2004, έγιναν διαγραφές ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων ποσού 9 εκατ. έναντι της προαναφεροµένης προβλέψεως. Το συσσωρευµένο υπόλοιπο των 621,1 εκατ. της ως άνω γενικής προβλέψεως καλύπτει επαρκώς το ποσό των επισφαλών απαιτήσεων

8 Πολιτική µερίσµατος Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η µερισµατική πολιτική της Τραπέζης, όπως προκύπτει από τη διανοµή των κερδών µετά το φόρο εισοδήµατος, τις αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου και τα διανεµόµενα κέρδη στα στελέχη της Τραπέζης. (ποσά σε εκατ. Ευρώ) Μέρισµα Χρήσεως 174,1 56% 117,5 46% 74,1 45% Αποθεµατικά 136,8 44% 139,5 54% 91,1 55% Σύνολο 310,9 257,0 165,2 Η αύξηση του ποσοστού των διανεµοµένων κερδών οφείλεται στο γεγονός ότι, για τον υπολογισµό του µερίσµατος της χρήσεως, έχουν συµπεριληφθεί και οι µέτοχοι της Απορροφωµένης Εταιρίας «ΕΛΤΑ SINGULAR A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Σύµφωνα µε το σχέδιο συµβάσεως συγχωνεύσεως των δύο εταιριών οι µέτοχοι της Απορροφωµένης Εταιρίας έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή κερδών της Απορροφώσης Alpha Bank της χρήσεως Βασική επιδίωξη της Τραπέζης είναι η βελτίωση της κερδοφορίας, ώστε οι µέτοχοι να απολαµβάνουν τη µέγιστη δυνατή απόδοση επί των κεφαλαίων τους. Επίσης το 2004 η Τράπεζα διένειµε δωρεάν µετοχές, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, µέσω κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας από αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων που έγινε στο τέλος του Μέρισµα χρήσεως Προτείνεται να διανεµηθεί µέρισµα 0,72 ανά µετοχή. 2. ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και της αναπτύξεως ιαρκής είναι η επένδυση στην τεχνολογία, ώστε να παρέχεται φτηνή και γρήγορη εξυπηρέτηση στους πελάτες µας. Το 2004 οι δραστηριότητες της Τραπέζης, όσον αφορά τα εναλλακτικά δίκτυα, επικεντρώθηκαν στις εργασίες υποδοµής για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, στην εισαγωγή νέων και στις βελτιώσεις των υφισταµένων υπηρεσιών καθώς επίσης στην προώθηση, υποστήριξη και παρακαλούθηση της λειτουργίας τους

9 ATM. Το δίκτυό τους είναι το δεύτερο µεγαλύτερο στο σύνολο των ελληνικών τραπεζών. Την αριθµούσε 461 µηχανήµατα εγκατεστηµένα σε χώρους εντός των Καταστηµάτων και 283 εκτός. Επίσης, ΑΤΜ είναι εγκατεστηµένα σε Καταστήµατα Τραπεζών του Οµίλου στην Κύπρο και Ρουµανία καθώς και στο κατάστηµα Τιράνων. Υπηρεσίες που προσφέρονται, πέραν των παραδοσιακών, είναι η ενηµέρωση για το χαρτοφυλάκιο πελάτη που τηρείται στην Alpha Finance, καθώς και πληρωµή οφειλών πελατών τόσο προς την Τράπεζα όσο και προς τρίτους επί 24ώρου βάσεως. Αυτόµατα Κέντρα Πληρωµών. Λειτουργούν µε οθόνη αφής και είναι εγκατεστηµένα σε εσωτερικούς χώρους των Καταστηµάτων, µέσω των οποίων διενεργούνται συναλλαγές για πληρωµές όλων των καρτών εκδόσεως της Τραπέζης και πληρωµή οφειλών του δανείου Alpha 700, µε κατάθεση µετρητών. Οι υφιστάµενες µονάδες απορροφούν µεγάλο πλήθος των συναλλαγών αυτών από τα ταµεία των Καταστηµάτων. Για το 2004 οι συναλλαγές παρουσίασαν αύξηση 31%. Alpha Web Banking. Η Τράπεζα συνεχίζει την επιτυχή προσφορά νέων υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου, οι οποίες προσφέρονται εντελώς δωρεάν, όπως και οι υπάρχουσες. Οι συνδροµητές του έχουν τώρα τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν, να κάνουν χρήση και των υπηρεσιών του Alphaphone Banking. Μπορούν να εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές και µέσω τηλεφώνου χρησιµοποιώντας τους ίδιους λογαριασµούς και κάρτες που διαχειρίζονται και µέσω του Alpha Web Banking. Οι συνδροµητές των δύο ηλεκτρονικών υπηρεσιών µπορούν να πληρώνουν τις οφειλές τους σε Καταναλωτικά και Προσωπικά άνεια της Τραπέζης. Επιπλέον, µε τη χρήση του «Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωµής» είναι δυνατή η εξόφληση ηλεκτρονικά, οποιουδήποτε λογαριασµού ΕΗ συνδροµητών ή τρίτων.. Ο αριθµός των συνδροµητών αυξήθηκε κατά 78% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Οι συναλλαγές µέσω της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας το 2004 ήταν αυξηµένες κατά 60% σε σχέση µε το Για την εκτέλεση επιλεγµένων συναλλαγών µέσω του Alpha Web Banking έχει αναπτυχθεί κύκλωµα «πρόσθετου κωδικού ασφαλείας», που οι συνδροµητές µε αίτησή τους αποκτούν µέσω του συστήµατος. Alphaphone. Μετά την ενοποίηση των ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών των συνδροµητών Alpha Web Banking και Alphaphone, καθώς και µε την ανάπτυξη της υποδοµής για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του αυτόµατου συστήµατος Alphaphone επί εικοσιτετραώρου βάσεως, οι συνδροµητές του 2004 παρουσίασαν σηµαντική αύξηση κατά 112%. Λόγω των νέων υπηρεσιών που εντάχθηκαν, µέσω εξειδικευµένου τηλεφωνικού λειτουργού, οι αντίστοιχες συναλλαγές και τα συνολικώς διακινηθέντα ποσά παρουσίασαν θεαµατική αύξηση. Alpha Bank m-banking. Οι πελάτες της Τραπέζης έχουν πλέον τη δυνατότητα, µέσω του κινητού τηλεφώνου τους, να ενηµερωθούν για κινήσεις και υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασµών τους, τις πιστωτικές κάρτες τους ή να πληρώνουν οφειλές τους σε προσωπικά δάνεια και σε οργανισµούς κοινής ωφελείας. Οµως, παρά το γεγονός ότι η κινητή τηλεφωνία έχει µεγάλη διείσδυση στην αγορά, οι τραπεζικές εργασίες, µέσω αυτής, δεν έχουν ανάλογα αποτελέσµατα. Η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, µε την οποία το κινητό τηλέφωνο θα είναι µόνιµα συνδεδεµένο µε το Internet και η χρέωση θα γίνεται µε βάση τον όγκο των δεδοµένων που ανταλλάσσονται, αναµένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της πελατείας

10 Alphaline. Με την εφαρµογή της νέας βελτιωµένης εκδόσεως του συστήµατος, που απευθύνεται σε µεγάλες εταιρίες ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον δικτύου από πολλούς χρήστες, καθορίζονται τα όρια των εξουσιοδοτηµένων χρηστών από τις εταιρίες, ώστε να διαχειρίζονται τις τραπεζικές συναλλαγές τους γρήγορα, άνετα και µε ασφάλεια. Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως. Παρέχει πληροφορίες σε πελάτες για προϊόντα και υπηρεσίες της Τραπέζης. Σηµαντική είναι η υποστήριξη που προσφέρεται στους συνδροµητές Εναλλακτικών ικτύων. Εξυπηρετεί επίσης, τις ανάγκες προωθήσεως προϊόντων και υπηρεσιών, πραγµατοποιώντας προγραµµατισµένες κλήσεις βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων επιλογής πελατών. Κατά το 2004, οι κλήσεις που διεκπεραιώθηκαν παρουσίασαν αύξηση κατά 47%. 3. Προβλεπόµενη πορεία Στόχος η διατήρηση της αναπτυξιακής και κερδοφόρου πορείας της Τραπέζης, διευρύνοντας το πελατολόγιο και αξιοποιώντας αποτελεσµατικά τη συνεργασία µε τους πελάτες. Θετικές προοπτικές καταγράφονται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο Αναπτύξεως του Οµίλου, στο οποίο έχουν τεθεί όχι µόνο ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί στόχοι. Προτεραιότητα δίνεται στο retail banking που είναι και ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος τοµέας, µε στόχο την κατάκτηση ενός δικαίου µεριδίου αγοράς, αντιστοίχου της θέσεως που κατέχει η Alpha Bank στην εγχώρια αγορά. Εξίσου σηµαντικό βάρος θα δοθεί, προκειµένου να βελτιωθούν οι ρυθµοί αναπτύξεως, στους τοµείς διαχειρίσεως κεφαλαίων πελατών, ασφαλειών, επενδυτικής τραπεζικής και corporate banking. Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής στηρίζεται: στη διαρκή επένδυση στην τεχνολογία βελτιώνοντας τους χρόνους διεκπεραιώσεως των εργασιών και περιορίζοντας το κόστος συναλλαγών και διαδικασιών. Κύριο µέληµα είναι η µεγιστοποίηση του βαθµού εξυπηρετήσεως των πελατών µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής τραπεζικής και των νέων δικτύων διανοµής προϊόντων και υπηρεσιών. στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού, παράγοντα στον οποίο ανέκαθεν η Τράπεζα επένδυε. Με δεδοµένο την αναγνωρισιµότητα της Τραπέζης, η εδραίωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές προωθείται συστηµατικά µέσα από ένα δυναµικό πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη των Καταστηµάτων Εξωτερικού της Τραπέζης. Προγραµµατίζεται η εγκατάσταση ΑΤΜ σε όλο το δίκτυο των Καταστηµάτων Εξωτερικού, καθώς επίσης και η προώθηση προϊόντων καταναλωτικών δανείων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων και της αναπτύξεως των τοπικών οικονοµιών. 4. Οψιγενή γεγονότα - 9 -

11 Η Τράπεζα υπέγραψε σύµβαση εξαγοράς ποσοστού 88,64% της Σερβικής Τραπέζης «Jubanka a.d» Βελιγραδίου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως της «Delta-Singular» από την Alpha Bank, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσης εκθέσεως διαχειρίσεως, δεν έχουν συµβεί άλλα σηµαντικά γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν την οικονοµική θέση της Τραπέζης. Αθήναι, 22 Φεβρουαρίου 2005 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 10 σελίδες και 5 πίνακες, είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 22 Φεβρουαρίου Αθήναι, 22 Φεβρουαρίου 2005 KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ ΜΑΡΙΟΣ Τ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ ΑΜ ΣΟΕΛ

12 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ποσά % ποσά % ποσά % 1 Χορηγήσεις σε Ευρώ ,1 92, ,0 91, ,9 87,76 2 Χορηγήσεις σε Συνάλλαγµα 1.572,0 7, ,5 8, ,6 12,24 ΣΥΝΟΛΟ ,1 100, ,5 100, ,5 100,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ποσά % ποσά % ποσά % 1 Βιοµηχανία 2.622,8 12, ,4 14, ,7 14,73 2 Βιοτεχνία 820,8 4,02 786,9 4,31 714,3 4,50 3 Εµπόριο 4.282,7 20, ,6 20, ,9 21,62 4 Τουρισµός 1.115,1 5, ,4 5,70 807,4 5,09 5 Οικισµός 4.758,3 23, ,1 19, ,5 17,33 6 Ναυτιλία 851,3 4,17 839,1 4,60 914,0 5,76 7 Καταναλωτικά δάνεια 1.671,2 8, ,9 6,29 876,9 5,53 8 Λοιποί 3.663,7 17, ,3 20, ,6 20,95 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,9 96, ,7 95, ,3 95,50 9 Πιστωτικά Ιδρύµατα 323,8 1,59 308,1 1,69 106,7 0,67 10 ηµόσιος τοµέας 315,4 1,54 452,7 2,48 606,5 3,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,1 100, ,5 100, ,5 100,00 - Οι χορηγήσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονται στο λογαριασµό "Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων".

13 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ποσά % ποσά % ποσά % 1 Καταθέσεις σε ευρώ & REPOS ,3 84, ,6 82, ,4 84,72 2 Καταθέσεις σε Συνάλλαγµα & REPOS 2.844,2 15, ,5 17, ,9 15,28 ΣΥΝΟΛΟ ,5 100, ,1 100, ,3 100,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ποσά % ποσά % ποσά % 1 Οψεως, ALPHA 100, ALPHA ,5 26, ,3 23, ,5 19,12 2 Ταµιευτηρίου,Υπερ-ταµιευτηρίου 9.062,2 48, ,7 42, ,3 38,74 3 Προθεσµίας 2.773,5 14, ,9 17, ,9 15,45 4 REPOS 1.901,3 10, ,2 16, ,6 26,69 ΣΥΝΟΛΟ ,5 100, ,1 100, ,3 100,00

14 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ Τίτλοι σε ευρώ 1.184, , ,81 2 Τίτλοι σε συνάλλαγµα 454,50 449,01 405,13 ΣΥΝΟΛΟ 1.638, , ,94 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ' ΕΙ ΟΣ 1 Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο 443,44 335,21 461,35 2 Τίτλοι µη εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο 1.195, , ,59 ΣΥΝΟΛΟ 1.638, , ,94 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ' ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 Συµµετοχές σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 451,98 451,98 407,68 2 Συµµετοχές σε Χρηµατοδοτικά Ιδρύµατα 316,62 252,35 775,40 3 Λοιπές συµµετοχές σε Ιδρύµατα του Χρηµατοπιστωτικού τοµέα 644,47 475,60 377,48 4 Λοιπές συµµετοχές 225,91 298,62 56,38 ΣΥΝΟΛΟ 1.638, , ,94 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1 Τρέχουσα αξία 1.447, , ,86 2 Αξία κτήσεως 1.638, , ,94 3 Υπεραξία -191,38-173,87-300,08

15 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ Τίτλοι σε ευρώ 2.165, , ,41 2 Τίτλοι σε συνάλλαγµα 232,70 201,39 155,19 ΣΥΝΟΛΟ 2.397, , ,60 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1 Τρέχουσα αξία 2.434, , ,10 2 Αξία κτήσεως 2.397, , ,60 3 Υπεραξία 36,33 74,99 57,50

16 ALPHA BANK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΑΚΙΝΗΤΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (ποσά σε ευρώ) Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ Α. ΑΚΙΝΗΤΑ Ι ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ A1. ΚΤΗΡΙΑ 1 ΕΥΤΥΧΙ ΟΥ 40 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,08 2 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 105 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,24 3 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 77 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,50 4 ΜΕΡΛΙΝ 5 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,38 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,84 6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 41 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,53 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 43 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,79 8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 45 & ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,77 9 ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,77 10 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 15 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,37 11 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 2-4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,72 12 ΟΜΟΝΟΙΑΣ 56 ΚΑΒΑΛΑ , , , , ,94 13 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23 ΛΑΡΙΣΑ , , , , ,82 14 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 137 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , , , , ,98 15 ΑΓΙΟΥ ΑΝ ΡΕΟΥ 63 ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,84 16 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,03 17 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,41 18 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 23 & ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,16 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,17 A2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 19 ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 35 ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , , , , ,12 20 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 ΑΓΡΙΝΙΟΝ , , , , ,51 21 ΑΘΗΝΑΣ 16 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,69 22 ΗΡΟ ΟΤΟΥ 29 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,42 23 ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 46 ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,48 24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥΑΘΗΝΑΙ , , , , ,87 25 ΠΑΠΑ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΟΥ Ι ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,20 26 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 172 & ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,29 27 ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 9 & ΙΠΛΑΡΗ ΑΘΗΝΑΙ , , , , ,88 28 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΛΑΜΠΩΝΟΣ ΑΙΓΙΝΑ , , , , ,54 29 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 238 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΙΣ , , , , ,03 30 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ , , , , ,15 31 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΟΣ , , , , ,94

17 Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ 32 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΤΡΙΤΣΗ 59 & ΧΟΙ Α ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ , , , , ,61 33 ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΟΝ ΥΛΗ 2 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ , , , , ,30 34 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 17 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ , , , , ,17 35 ΙΑΣΩΝΟΣ 60 & ΙΩΛΚΟΥ ΒΟΛΟΣ , , , , ,77 36 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 69 ΒΟΥΛΑ , , , , ,21 37 ΑΡΜΕΝ 5 ΡΑΜΑ , , , , ,88 38 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ , , , , ,87 39 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 14 ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ , , , , , ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 44 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,27 41 ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,05 42 ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,87 43 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 109 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,53 44 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 57 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,17 45 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,20 46 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 95 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,60 47 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , , , ,06 48 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,72 49 ΑΒΕΡΩΦ 13 & ΚΩΛΕΤΤΗ 10Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ , , , , ,17 50 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ , , , , ,83 51 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 29 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ , , , , ,49 52 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 24 ΚΑΛΑΜΑΤΑ , , , , ,84 53 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 165 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,30 54 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 66 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,98 55 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 224 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,76 56 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 71 ΚΕΡΚΥΡΑ , , , , ,15 57 ΕΥΓΕΝΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 75Α ΚΕΡΚΥΡΑ , , , , ,69 58 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ , , , , ,14 59 ΛΕΒΙ ΟΥ 6 ΚΗΦΙΣΙΑ , , , , ,26 60 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 51 ΚΟΜΟΤΗΝΗ , , , , ,27 61 ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 57 ΚΟΡΙΝΘΟΣ , , , , ,15 62 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6 ΚΟΡΙΝΘΟΣ , , , , ,83 63 ΚΥΠΡΟΥ 78 ΛΑΡΙΣΑ , , , , ,43 64 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ , , , , ,79 65 ΛΟΡ ΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 23 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ , , , , ,88 66 ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 15 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , , , , ,67 67 ΚΩΛΕΤΤΗ 4 ΝΑΥΠΛΙΟΝ , , , , ,68 68 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ , , , , , ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , , , , ,74 70 ΟΜΗΡΟΥ 40 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , , , , ,17 71 ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΝΕΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ , , , , ,26 72 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 200 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ , , , , ,28

18 Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ 73 ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ , , , , ,86 74 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,57 75 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 96 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,66 76 ΦΙΛΩΝΟΣ 45 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,73 77 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 20 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ , , , , ,83 78 ΠΑΤΡΩΝ 4 ΠΥΡΓΟΣ , , , , ,60 79 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 134 ΡΕΘΥΜΝΟΝ , , , , ,26 80 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 12 ΡΟ ΟΣ , , , , ,27 81 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,77 82 ΑΚΤΗ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 ΣΚΙΑΘΟΣ , , , , ,92 83 ΛΑΓΚΑ Α 190 & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 30 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΙΣ , , , , ,30 84 ΗΡΩΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ , , , , ,23 85 ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 69 ΧΑΛΑΝ ΡΙ , , , , ,09 86 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 218 ΧΑΛΑΝ ΡΙ , , , , ,24 87 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 ΧΑΛΚΙΣ , , , , ,77 88 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΣ , , , , ,06 89 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 124 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΙΣ , , , , ,41 90 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΟΥ 23 & ΚΡΕΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,07 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,54 A3. ΑΠΟΘΗΚΕΣ 91 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ , , , , ,35 92 ΚΡΕΜΟΥ 118 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , , ,5 χλµ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ,66 94 ΣΙΜΑΝΙΚΑ 38 & Ν. ΜΑΡΚΟΒΙΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ , , , , ,02 95 ΑΛΩΝ ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ , , , , ,60 96 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 72 & ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,00 97 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 56 ΤΡΙΚΑΛΑ , , , , ,86 98 ΡΟΥΖΒΕΛΤ 64 ΛΑΡΙΣΑ 2.548,53 253, , , ,66 99 ΜΙΑΟΥΛΗ 22 ΒΕΡΟΙΑ , , , , , ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ & ΑΘΗΝΩΝ 152 ΠΑΤΡΑΙ , , , , ,21 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,15 A4. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 101 ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ 1 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 25 ΑΘΗΝΑΙ ,97 0, , , , EMANUEL PORUMBARU ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΡΟΥΜΑΝΙΑ , , , , POLONA Νο 43 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ , , , ,61 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,85 ΣΥΝΟΛΟ (Α) , , , , ,71 Β. ΛΟΙΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 104 ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ (οικόπεδο) ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,00 0,00 0, , ,48

19 Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕ Α ΣΥΝΟΛΟ ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ , , , , , ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 294 ΑΙΓΑΛΕΩ , , , , , ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 103 ΑΘΗΝΑΙ 0,00 0,00 0, , , ΑΒΕΡΩΦ 15 ΡΟ ΟΣ , , , , , ΣΑΠΦΟΥΣ 158 (10 θέσεις σταθµεύσεως ) ΚΑΛΛΙΘΕΑ , , , , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ (Β) , , , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ( A+B ) , , , , ,67 Γ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ (Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , , ,24 Σηµειώσεις: 1. Τα ανωτέρω κτήρια είχαν ασφαλισθεί το έτος 2004 µε το ποσό των Ευρώ ,00 2. Η αξία κτήσεως των ανωτέρω κτηρίων µε στοιχεία Α & Β ποσού Ευρώ ,61, καθώς επίσης και τα έξοδα διαµορφώσεως ακινήτων τρίτων που χρησιµοποιούνται από την Τράπεζα ποσού Ευρώ ,43 περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Ισολογισµού "Κτήρια-Εγκαταστάσεις Κτηρίων". Στο παραπάνω πίνακα δεν συµπεριλαµβάνονται ακίνητα ιδιοκτησίας Καταστηµάτων Εξωτερικού της Τραπέζης ποσού Ευρώ ,99 3. Η αξία κτήσεως των ακινήτων που η Τράπεζα απέκτησε από πλειστηριασµούς µε στοιχεία Γ ποσού Ευρώ ,47, εµφανίζεται στο λογαριασµό του Ισολογισµού "Λοιπά στοιχεία ενεργητικού". 4. Στα κτήρια στο Βουκουρέστι δεν αντιστοιχεί αξία οικοπέδου λόγω σχετικής απαγορευτικής διατάξεως η οποία ισχύει στη Ρουµανία.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ALPHA BANK. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ALPHA BANK ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Αθήναι, Μάρτιος 2006 Περιεχόµενα 1. 2. Ενοποιηµένη Έκθεση διαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 -ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ..8 2.1. Ζήτηση Τραπεζικών Προϊόντων...8-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002-2005» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 (ποσά σε χιλ.) Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 01.01-31.03.2005 01.01-31.03.2006 Καθαρό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ Ο (ΕΤΕ,ΑΓΡΟΤΙΚΗ,ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Εισηγητης:Κ.ΠΑΞΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΙ ΕΜΕΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Της ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13823/06/Β/86/28 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 50, Τ.Κ. 15235, Χαλάνδρι Αττικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της Γεωργίας Κίτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο 2012 Περιεχόμενα- Σύντομο Ιστορικό-Ταυτότητα Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2012, εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2011

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2010

Περιεχόµενα. Οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2010 Περιεχόµενα Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Σελ. 3 Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος Σελ. 6 Ισολογισµός Σελ. 7 Κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσεως Σελ. 8 Κατάσταση ταµειακών ροών Σελ. 9 1

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα