Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Τοµέας Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών Σηµειώσεις Λογιστικής και Τεχνικής Ανάλυσης Ο. Σχινάς, Υ. Λυρίδης, Επικ. Καθ. Αθήνα 2002

2 Π ΡΟΛΟΓΟΣ Πρόλογος... 4 Βασικές Εννοιες... 6 Σκοπος της Επιχειρησης και της Λογιστικης...6 Περιουσια της Επιχειρησης και ιακρισεις...7 Μεταβολες Περιουσιακων Στοιχειων...9 Λογαριασµοι...9 Πρωτοβαθµιοι Λογαριασµοι: Απλοι, Γενικοι, Περιληπτικοι...11 Ηµερολογιο...12 Ελεγχος Λογιστικων Καταχωρησεων (Ισοζυγια)...12 Λογιστικες Εγγραφες Τελους Χρησεως Ή Εγγραφες Ισολογισµου...12 Παράδειγµα...13 Μεταβολη της περιουσιας Μόχλευση...17 Υπολογισµός Μέσου Κόστους Κεφαλαίου...18 Κόστος ανεισµού...19 Κόστος Προνοµιούχου Μετοχής...20 Κόστος έκδοσης νέων µετοχών...20 Κόστος κερδών προηγουµένων χρήσεων...21 Υπολογισµός Βαρών...21 Εννοια του οριακού κόστους κεφαλαίου (ΜCC)...22 Παραδείγµατα στο Κόστος Κεφαλαίου...24 Οριζόντια και Κάθετη Ανάλυση...30 Αριθµοδείκτες...33 είκτες ρευστότητας...33 είκτες δραστηριότητας...34 είκτες µόχλευσης...35 είκτες Κερδοφορίας (ή Αποδοτικότητας)...38 είκτες Αποτίµησης (Χρηµατιστηριακού ενδιαφέροντος)...41 Μετοχικό Κεφάλαιο και Αντληση Χρηµατων...44 Παραδείγµατα...46 Αποσβέσεις...47 Ενοποιηµενες Οικονοµικες Καταστασεις ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βιβλιογραφία σηµειώσεων λογιστικής Εισαγωγή στην τεχνικη αναλυση Η θεωρία του DΟW Τάση...63 Στήριξη - Αντίσταση...65 Αντιστροφή...66 Παγίωση...68 Οι όγκοι και τα σηµάδια τους Κινητοί Μέσοι Όροι Ερµηνεία των ΚΜΟ...71 Φίλτρα και Λωρίδες Βollinger...72 MΑCD...73 Ο MΑCD σαν ταλαντωτής...75 Βελτίωση του δείκτη...75 Ταλαντωτές...76 Σελίδα 2 από 89

3 Π ΡΟΛΟΓΟΣ Ο Αργός Στοχαστικός...77 Στοχαστικοί και MΑCD...79 Κανόνες και 'Συµβουλές' Ο 'καλός' δείκτης...80 Τα βήµατα για την ανάλυση µίας χρονοσειράς...82 Παραδείγµατα Παράδειγµα Παράδειγµα είκτες Ναύλων και Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) Βιβλιογραφία τεχνικής ανάλυσης Σελίδα 3 από 89

4 Π ΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές προορίζονται ως βοήθηµα για το κατ επιλογήν µάθηµα Χρηµατοοικονοµικής του 8 ου εξαµήνου (Ροή ΙΙ) της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Προφανώς δεν στοχεύουν στην πλήρη κάλυψη των γνώσεων λογιστικής και τεχνικής ανάλυσης που απαιτείται να έχει όποιος ασχολείται µε την οικονοµική των επιχειρήσεων, την εµπειρική πρόβλεψη τιµών και αξιών, αλλά επιχειρούν την εισαγωγή του σπουδαστή στο αντικείµενο. Κατά την συγγραφή του τµήµατος της λογιστικής, έχει δοθεί ειδική µέριµνα στην διοικητική λογιστική, δηλαδή στην ενηµέρωση της διοίκησης και των µετόχων καθώς επίσης και στην στήριξη σχετικών αποφάσεων. Η λογιστική δεν εξαντλείται στην ενηµέρωση και στην στήριξη και όποιος ενδιαφέρεται να εµβαθύνει πρέπει να ανατρέξει σε σχετικά συγγράµµατα, που αφθονούν τόσο στην ελληνική όσο και σε άλλες γλώσσες. Ωστόσο ο σπουδαστής θα πρέπει παντα να προσέχει ορισµενα θέµατα ορισµού, παρουσίασης και ανάλυσης, λόγω διαφορών στα διάφορα εθνικά λογιστικά σχέδια, ηµεροµηνίες έκδοσης των εγχειριδίων, κτλ. Το πρόβληµα εντείνεται στους αριθµοδείκτες µεταβολής περιουσίας που η προσέγγιση διαφέρει ανάλογα µε τον σκοπό της ανάλυσης. Σε τελευταίες ενότητες και σε συντοµία, παρουσιάζονται δυο θέµατα εξαιρετικής σηµασίας: οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και η εισαγωγή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Και τα δυο θέµατα είναι ευρύτατα και απασχολούν τόσο την ακαδηµαϊκή κοινότητα όσο και τους επαγγελµατίες. Η σηµασία τους αυξάνει όσο οι αγορές παγκοσµιοποιούνται και οι εταιρικές σχέσεις γίνονται όλο και πιο σύνθετες. Το δεύτερο µέρος των σηµειώσεων καλύπτει τις εισαγωγικές γνώσεις τεχνικής ανάλυσης. Έχει δοθεί έµφαση σε ποιοτικά και εµπειρικά στοιχεία αναγνώρισης τάσεων παρά η ανάπτυξη εµπειρικών µεθοδολογιών. Κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι όποιος επιχειρήσει την διερεύνηση χρονοσειρών µε την τεχνική ανάλυση διαθέτει και το σχετικό λογισµικό υποστήριξης για τον υπολογισµό δεικτών και ταλαντωτών. Οι σηµειώσεις δεν υπεισέρχονται σε θέµατα κατασκευής και προσαρµογής δεικτών, αλλά κυρίως βοηθούν στην κατανόηση διαγραµµάτων και δεικτών που παρατίθενται από σχετικά υπολογιστικά πακέτα. Αθήνα, Μάρτιος 2003 Ορέστης Σχινάς, Υ ηµήτρης Λυρίδης, Επικ. Καθ. Σελίδα 4 από 89

5 Π ΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Σελίδα 5 από 89

6 Β ΑΣΙΚΕΣ Ε ΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι στόχοι µιας επιχείρησης περιλαµβάνουν συνήθως: την µεγιστοποίηση του πλούτου των µετόχων την µεγιστοποίηση του κέρδους την µεγιστοποίηση των απολαβών διοικητικών στελεχών λοιπούς σχετικούς στόχους (π.χ. συµµετοχή, έλεγχος άλλων επιχειρήσεων) κοινωνική ευθύνη Στις σύγχρονες επιχειρήσεις τίθεται συνήθως ο στόχος της µεγιστοποίησης του πλούτου των µετόχων που µεταφράζεται ως µεγιστοποίηση της τιµής της µετοχής. Πρέπει να τονιστεί ότι η παραδοσιακή οικονοµική θεώρηση της µεγιστοποίησης του κέρδους δεν υιοθετείται από πολλές επιχειρήσεις και ακαδηµαϊκούς ερευνητές. Ο κύριος λόγος είναι ότι η µεγιστοποίηση του κέρδους είναι βασικά στόχος µιας περιόδου (π.χ. εντός του έτους) παραβλέποντας πιο µακροπρόθεσµες καταστάσεις και ευκαιρείες. Πινακοποιώντας κάποια σχετικά επιχειρήµατα επιχειρείται µια σύντοµη παράθεση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της κάθε θεώρησης. Στόχος Μεγιστοποίηση Κέρδους Μεγιστοποίηση πλούτου των µετόχων Αντικειµενικός Στόχος Μεγάλα Κέρδη Υψηλότερη αγοραία αξία της µετοχής Υπέρ Κατά 1. εύκολος υπολογισµός 1. βραχυχρόνια θεώρηση 2. εύκολη σύνδεση αποφάσεων µε τα κέρδη 1. δίδεται έµφαση στον µακροχρόνιο σχεδιασµό 2. υπολογίζει τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα 3. υπολογίζει την απόδοση επενδύσεων 4. υπολογίζει την απόδοση στον µέτοχο (µέρσιµα 2. αγνοεί τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα 3. αγνοεί την «ωρίµανση» των αποδόσεων από επενδύσεις 4. απαιτεί άµεση διαθεσιµότητα των πηγών 1. δεν υπάρχει άµεση σχέση σύνδεση της απόφασης µε την τιµή της µετοχής 2. οδηγεί την διοίκηση σε σύγχυση και ανυποµονεσία Η µεγιστοποίηση των κερδών µπορεί να επιτευχθεί σε βραχυχρόνιο ορίζοντα εις βάρος της µακροχρόνιας πορείας και στόχων της επιχείρησης. Για παράδειγµα µια ακριβής επένδυση θα επιφέρει µεγάλες δαπάνες στα προσεχή έτη αλλά µεγάλα έσοδα µετά από αρκετά χρόνια. Ενα τέτοιο «λάθος» συµβαίνει πολλές φορές κατά την λήψη αποφάσεων αντικατάστασης ή συντήρησης εξοπλισµού. Αυτό βέβαια οφείλεται και στη διαφορετική θεώρηση του κινδύνου Σελίδα 6 από 89

7 Β ΑΣΙΚΕΣ Ε ΝΝΟΙΕΣ και της αβεβαιότητας. Εστω δύο επιλογές επένδυσης Α και Β µε τα ακόλουθα κέρδη για τα επόµενα 5 έτη: Ετος ΣΥΝΟΛΟ Α Β Σύµφωνα µε το κριτήριο µεγιστοποίησης του κέρδους επιλέγεται η επενδυτική επιλογή Β. Αν εµπλέκεται όµως και κάποιος κίνδυνος, τότε η απόφαση δεν είναι προφανής. Οι µέτοχοι θα εξετάσουν τις επιλογές µε βάση τον κίνδυνο και την απόδοση της κάθε επιλογής. Η λογιστική έχει ως σκοπό την πληρέστερη και σαφέστερη ενηµέρωση της διοίκησης και των µετόχων, για να πραγµατωθούν µε επιτυχία οι οικονοµικοί στόχοι της επιχείρησης. Η λογιστική συνεισφέρει στον χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό, σε επενδυτικές αποφάσεις, σε αποφάσεις σχετικές µε την δοµή του κεφαλαίου καθώς και λοιπών πόρων. Πιο αναλυτικά η λογιστική µπορεί να οριστεί ως εξής [6]: Η λογιστική είναι η εµπειρική επιστήµη και τεχνική που έχει ως σκοπό: Τον προσδιορισµό της περιουσίας Την παρακολούθηση των µεταβολών της περιουσίας Τον έλεγχο και την πρόληψη λαθών, παραβλέψεων και καταχρήσεων Τον προσδιορισµοό οικονοµικού αποτελέσµατος Την συγκέντρωση, ταξινόµηση και παρουσίαση στοιχείων για ενηµέρωση µε λήψη αποφάσεων από την διοίκηση και τους µετόχους ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Μιά επιχείρηση για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει πρέπει να έχει στη διάθεσή της ορισµένα περιουσιακά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι υλικά (εµπορεύµατα, µηχανήµατα, ακίνητα κ.λ.π.), µπορεί να είναι και άϋλα (προνόµια ευρεσιτεχνίας, φήµη και πελατεία κ.λ.π). Όλα και τα περιουσιακά στοιχεία που έχει η επιχείρηση για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει έχουν κάποια προέλευση. Η προέλευση αυτή είναι ή ο δανεισµός από τρίτα πρόσωπα ή η εισφορά του ίδιου του επιχειρηµατία, ο οποίος λέγεται και φορέας της επιχείρησης. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η επιχείρηση έχει και θετικά στοιχεία (αυτά που είναι ιδιοκτησία της) και αρνητικά στοιχεία (αυτά που οφείλει σε τρίτους). Η περιουσιακή αυτή διάρθρωση της επιχείρησης (θετικό και αρνητικό στοιχείο) διακρίνεται σε δυο µεγάλες βασικές κατηγορίες που είναι το ενεργητικό και το παθητικό. Ως ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ καλούµε τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση άσχετα αν αυτά είναι εις χείρας της ή εις χείρας τρίτων ως και οι απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση από τους τρίτους. Ως ΠΑΘΗΤΙΚΟ καλούµε τις υποχρεώσεις που έχει η επιχείρηση προς τους τρίτους. Στο παθητικό ανήκει και η εισφορά, η κατάθεση του επιχειρηµατία, διότι κατά τη θεωρία της οικονοµικής της εκµετάλλευσης, η επιχείρηση πρέπει να αποµονώνεται και από τη κατάθεση του κεφαλαίου που κάνει ο επιχειρηµατίας προς αυτή για να µετράται µε ακρίβεια η απόδοση της επιχείρησης χωρίς την έννοια του επιχειρηµατία, συνεπώς πρέπει και η κατάθεση του επιχειρηµατία στην επιχείρηση να θεωρείται υποχρέωση της επιχείρησης προς αυτού. Σελίδα 7 από 89

8 Β ΑΣΙΚΕΣ Ε ΝΝΟΙΕΣ Το ενεργητικό και το παθητικό της επιχείρησης παριστάνονται Ε και Π αντίστοιχα, και ΚΘ ή ΚΠ η καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία και αφορούν τη κατάθεση του επιχειρηµατία, που λέγεται και ίδιο κεφάλαιο ή απλώς ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εχουµε λοιπόν Ε = Π + ΚΘ (υποθέτοντας ότι το Παθητικό δεν περιλαµβάνει το Σύνολο των Ιδιών Κεφαλαίων, αλλιώς Ε=Π προφανώς). Με βάση την παραπάνω εξισώση µπορούµε να έχουµε παράθεση της περιουσιακής διάρθρωσης µιας επιχείρησης σε ένα πίνακα σχήµατος (Τ) που αριστερά έχει το Ενεργητικό και δεξιά το Παθητικό στο οποίο ανήκει και το κεφάλαιο. Η παράθεση αυτή λέγεται ισολογισµός και αναγράφεται στο µέσο του (Τ) µαζί µε την ηµεροµηνία που έγινε: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΧΧΧ στις χχ/χχ/20χχ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταµείο - Πιστωτές - Εµπορεύµατα - Γραµ. Πληρωτέα - Επιπλα ή σκεύη - Κεφάλαιο - Μηχανήµατα - Χρεώστες - Γραµµάτια είσπρ. - Σύνολο X Σύνολο X Το γεγονός ότι το Ενεργητικό ισούται πάντα µε το Παθητικό (που συµπεριλαµβάνει και την Καθαρή Περιουσία) αποτελεί βασική αρχή της θεωρίας και της πρακτικής της λογιστικής. Το νόηµα αυτής της ισότητας δεν είναι άλλο παρά το σύνολο των αγαθών, των δικαιωµάτων και των απαιτήσεων της εταιρείας ισούται µε το σύνολο των υποχρεώσεων προς τρίτους και τον επιχειρηµατία (µετόχους). Το Ενεργητικό υποδιαιρείται σε συγκεκριµένες κατηγορίες µε βάση το κριτήριο της ταχύτητας ρευστοποιήσεως (δηλαδή της ταχύτητας µετατροπής των στοιχείων σε χρήµα): 1. πάγιο ενεργητικό: στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα στοιχεία που έχει η επιχείρηση για την λειτουργία της και όχι για µεταπώληση. Τέτοια στοιχεία είναι τα γήπεδα, τα κτίρια, τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός, κτλ. 2. κυκλοφορούν ενεργητικό: εδώ υπάγονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που προορίζονται για µεταπώληση, όπως τα εµπορεύµατα, τα αποθέµατα, οι πρώτες ύλες, κ.α. Ένα γνωστό αλλά όχι κριτήριο υπαγωγής στοιχείων στην κατηγορία αυτή είναι ρευστοποίηση εντός έτους, γι αυτό και στο κυκλοφορούν ενεργητικό υπάγονται και οι απαιτήσεις, τα γραµµάτια, κα. 3. διαθέσιµο ενεργητικό: στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα στοιχεία που είναι απολύτως ρευστά, όπως χρήµατα, καταθέσεις, τοκοµερίδια, τίτλοι, κτλ. Ανάλογα υποδιαιρείται και το Παθητικό σε κατηγορίες ανάλογα µε την λήξη της απαίτησης (δηλαδή πόσο γρήγορα λήγει η απαίτηση καλείται και ληκτότητα ): Σελίδα 8 από 89

9 Β ΑΣΙΚΕΣ Ε ΝΝΟΙΕΣ 1. µακροπρόθεσµο παθητικό: στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι υποχρεώσεις προς τον επιχειρηµατία, τα οµολογιακά δάνεια, τα δάνεια µε υποθήκη, κτλ. Υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση το χαλαρό κριτήριο ότι τα στοιχεία λήγουν µετά από τρία χρόνια τουλάχιστον. 2. µεσοπρόθεσµο παθητικό: εδώ υπάγονται υποχρέωσεις µε διάρκεια από 1 εως τρία έτη και συνήθως πρόκειται για απαιτήσεις πιστωτών, φόροι, γραµµάτεια, κτλ. 3. βραχυπρόθεσµο παθητικό: στην κατηγορία αυτή υπάγονται τρέχουσες υποχρέωσεις (µέχρι ενός έτους), όπως είναι οι µισθοί, τα ενοίκια, κτλ. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έννοια του κεφαλαίου κίνησης. Το κεφάλαιο κίνησης βρίσκεται λογιστικά αν από τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία αφαιρεθούν οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το κεφάλαιο που προκύπτει υπέρ του ενεργητικού καλείται κεφάλαιο κίνησης (=κυκλοφορούν+διαθέσιµο ενεργητικό βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις). Αν το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί τότε δηµιούργουνται προβλήµατα ρευστότητας, χάνεται η εµπιστοσύνη προς την επιχείρηση, κτλ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οταν αρχίζει η λειτουργία της επιχείρησης είναι επόµενο τα διάφορα περιουσιακά της στοιχεία να µεταβάλλονται από τις συναλλαγές της που λέγονται οικονοµικές πράξεις ή λογιστικά γεγονότα. Οι µεταβολές αυτές µπορεί να οφείλονται ή σε εσωτερικά αίτια ή σε εξωτερικά αίτια. Μεταβολή µε αίτιο εσωτερικό είναι η περίπτωση που χρησιµοποιούµε πρώτη ύλη για τη κατασκευή ενός προϊόντος. Εξωτερικά αίτια είναι εκείνα που οφείλονται στις συναλλαγές της επιχείρησης µε τους τρίτους (αγορά, πώληση, είσπραξη, πληρωµή κ.λ.π.). Περαιτέρω οι περιουσιακές µεταβολές διακρίνονται σε κάθετες και σε οριζόντιες. Κάθετες είναι εκείνες που γίνονται στο ένα σκέλος του ισολογισµού (στο ΕΝ ή στο ΠΑΘ), οριζόντιες δε είναι εκείνες που γίνονται και στα δυο σκέψη του ισολογισµού. 1) Αγορά εµπορευµάτων τοις µετρητοίς: Αυξάνουν τα εµπορεύµατα και µειούται το ταµείο. Η µεταβολή είναι κάθετη, ετερόσηµη (+/-) στα στοιχεία του Ενεργητικού. 2) Υποχρέωσή µας χωρίς συναλλαγµατική διακανονίζεται σε υποχρέωσή µε συναλλαγµατική: Μειώνονται οι πιστωτές και αυξάνονται τα πληρωτέα γραµµάτια. Η µεταβολή είναι κάθετη, ετερόσηµη (+/-) στα στοιχεία του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ. 3) Αγοράζονται εµπορεύµατα επί πιστώσει: Αυξάνονται τα εµπορεύµατα, αυξάνονται και οι πιστωτές. Η µεταβολή είναι οριζόντια, οµόσηµη (+/+) θετική. 4) Εξοφλούµε υποχρέωσή µας προς πιστωτή: Μειούται το ταµείο, µειούται και ο λογαριασµός του πιστωτή. Η µεταβολή είναι οριζόντια, οµόσηµη (-/-) αρνητική. Από τις εργασίες µιας επιχείρησης θα έχουµε κέρδος ή ζηµία. Τα κέρδη αυξάνουν το κεφάλαιο και οι ζηµίες το µειώνουν. Συνεπώς µια συναλλαγή που έχει κέρδος ή ζηµία επιφέρει µεταβολή εκτός από τα άλλα στοιχεία και στο κεφάλαιο της επιχείρησης. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για τη παρακολούθηση των µεταβολών των περιουσιακών στοιχείων η Λογιστική επινόησε τους λογαριασµούς. Ως λογαριασµό εννοούµε το µέσο της λογιστικής µε το οποίο παρακολουθούµε τις µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Ο λογαριασµός είναι ένας πίνακας που έχει δύο πλευρές µε τη χρέωση και τη πίστωση ως βασικές στήλες. Σελίδα 9 από 89

10 Β ΑΣΙΚΕΣ Ε ΝΝΟΙΕΣ Χ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Π Χρονολογία 19χ2 ικαιολογητικά ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ Χρονολ/γία 19χ2 ικαιολογητικά ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝ ΗΜ ΕΙ ΑΡΙΘ ΜΗΝ ΗΜ ΕΙ ΑΡΙΘ ΙΑΝ 23 ΤΙΜ 5 Αγορά Για κάθε περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης λειτουργούµε και χωριστό λογαριασµό, που στο µέσο του πίνακά του αναγράφουµε την ονοµασία του. (ταµείο, εµπορεύµατα κ.λ.π.). Λογαριασµούς έχουµε συνεπώς και για τα στοιχεία του ενεργητικού και για τα στοιχεία του παθητικού 1. Συνεπώς δεν µπορούµε στους λογαριασµούς να έχουµε στο ένα σκέλος ενεργητικό και στο άλλο παθητικό όπως στον ισολογισµό, αλλά χρέωση και πίστωση. Για την εξυπηρέτησή µας µε τους λογαριασµούς στη λογιστική πρέπει να τους λειτουργούµε σωστά. Σχετικά µε τη λειτουργία των λογαριασµών ισχύει ο κανόνας ότι: οι λογαριασµού ενεργητικού χρεούνται µε υπάρχοντα και αυξήσεις και πιστούνται µε ελαττώσεις και οι λογαριασµού του παθητικού πιστώνονται µε υπάρχοντα και αυξήσεις και χρεώνονται µε ελαττώσεις Βάσει όσων προαναφέρθηκαν ορίζεται η σειρά της λογιστικής εργασίας µέχρι του σηµείου ενδιαφέροντος (συνήθως ενεστώτος χρόνου), που είναι: 1) Απογραφή της περιουσίας κατά την ίδρυση της επιχείρησης. Απογραφή καλούµε τη λεπτοµερή καταµέτρηση, περιγραφή και αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 2) Παράθεση της περιουσίας στον ισολογισµό της επιχείρησης. Τα περιουσιακά µας στοιχεία στον ισολογισµό καταχωρούνται οµαδοποιηµένα (όχι αναλυτικά), και 3) Ανοιγµα λογαριασµού βάσει των στοιχείων που έχουµε στον ισολογισµό και βάσει του κανόνα λειτουργίας των λογαριασµών. Η ΚΘ. παρακολουθείται µε ένα λογαριασµό που τον ονοµάζουµε κεφάλαιο. Στο λογαριασµό αυτό καταχωρούµε τις αρχικές καταθέσεις του επιχειρηµατία και τις συµπληρωµατικές καταθέσεις αυτού. Επίσης, στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης καταχωρούµε και το υπόλοιπο που παρουσιάζει ο λογαριασµός «αποτελέσµατα χρήσεως». Αν το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού είναι χρεωστικό καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού «κεφάλαιο» και αν είναι πιστωτικό στη πίστωση του λογαριασµού αυτού. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης (1/1-31/12 ή 1/1-30/6) για τις µειώσεις ή αυξήσεις του κεφαλαίου, που έχουµε από ζηµίες και έξοδα ή από κέρδη και έσοδα, δεν καταχωρούνται στο λογαριασµό «κεφάλαιο» αλλά σε χωριστούς λογαριασµούς για να ξέρουµε κάθε φορά από ποια συγκεκριµένη αιτία έχουµε µείωση (ζηµία ή έξοδο) και από ποιά έχουµε αύξηση (κέρδη ή έσοδα) αυτού. Ανάλογα υπάρχουν και λογαριασµοί εσόδων, αποτελεσµάτων και εξόδων. Παραδείγµατα λογαριασµών που λειτουργούν συνήθως στα λογιστήρια είναι: ΕΞO Α: 1. έξοδα εµπορευµάτων 1 Υπάρχει και η διάκριση λογαριασµών καθαρής περιουσίας που παρακολοθούν τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους µετόχους, όπως λογαριασµοί κεφαλαίου, τακτικού αποθεµατικού, κτλ. Βλ. παρακάτω! Σελίδα 10 από 89

11 Β ΑΣΙΚΕΣ Ε ΝΝΟΙΕΣ 2. έξοδα µηχανηµάτων 3. τόκοι χρεωστικοί 4. προµήθειες χρεωστικές 5. δαπάνη ενοικίων 6. λογαριασµός τηλεφώνου, νερού, ρεύµατος, κτλ 7. αµοιβές προσωπικού 8. δαπάνη καυσίµων, γραφικής ύλης κ.λ.π. ΕΣΟ Α: 1. έσοδα από πώληση εµπορευµάτων και υπηρεσιών 2. έσοδα ενοικίων ή πρόσοδοι ακινήτων 3. τόκοι πιστωτικοί 4. προµήθειες πιστωτικές. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. κέρδη από πώληση εµπορευµάτων 2. ζηµίες από πυρκαϊά 3. ζηµίες από πώληση υπηρεσιών 4. κέρδη από κλήρωση λαχείου Πρέπει να γίνει κατανοητή η διαφορά στις έννοιες κέρδους και εξόδων και εσόδων (έσοδο κέρδους). Έξοδα είναι οι πάσης φύσεως εκούσιες δαπάνες που καταβάλλονται από την επιχείρηση για την επιτεύξη του στόχου της. Έσοδο είναι κάθε αξία ή απαίτηση που αποκτά η επιχείρηση ως αντάλλαγµα για τα προσφερόµενα αγαθά ή υπηρεσίες από την λειτουργία της Αποτέλεσµα είναι η διαφορά εσόδων εξόδων. Κέρδη είναι τα αποτελέσµατα που αυξάνουν την καθαρή περιουσία σε αντιδιαστολή µε τις ζηµίες που την µειώνουν. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: ΑΠΛΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ, ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΙ Οι λογαριασµοί που εµφανίζουν τη περιουσιακή κατάσταση µιας επιχείρησης τηρούνται σ ένα λογιστικό βιβλίο που λέγεται γενικό καθολικό. Αυτοί οι λογαριασµοί µας δίνουν πληροφορίες α βαθµού, δηλ. πόσα εµπορεύµατα έχουµε, ποιές είναι οι απαιτήσεις µας από χρεώστες, κλπ. εν µας δίνουν πληροφορίες για τα είδη των εµπορευµάτων και για τα ονόµατα των χρεωστών. Αυτοί που έχουν ανάλυση λέγονται γενικοί ή περιληπτικοί και αυτοί που δεν έχουν ανάλυση λέγονται απλοί. Γενικοί ή περιληπτικοί είναι οι χρεώστες που αναλύονται στα ονόµατά τους, στα εµπορεύµατα, στα είδη τους, κλπ, και απλοί αυτοί που από τη φύση τους δεν έχουν ανάλυση, όπως το ταµείο, κλπ. Οι γενικοί ή περιληπτικοί λογαριασµοί αναλύονται περαιτέρω σε δευτεροβάθµιους, τριτοβάθµιους κ.λ.π. ανάλογα µε τις πληροφορίες που θέλει να έχει η επιχείρηση. Για τις αναλύσεις των λογαριασµών αυτών τηρούµε χωριστά λογιστικά βιβλία που λέγονται αναλυτικά καθολικά, που µπορεί να είναι βιβλία ή καρτέλλες. Οταν λοιπόν γίνεται µια καταχώρηση στον περιληπτικό ή γενικό λογ. πρέπει συγχρόνως να κάνουµε καταχώρηση και στους αναλυτικούς λογαριασµούς που αφορά αυτό το ποσό. Σελίδα 11 από 89

12 Β ΑΣΙΚΕΣ Ε ΝΝΟΙΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Είναι βασικό λογιστικό βιβλίο κάθε επιχείρησης που µαζί µε το γενικό καθολικό και το βιβλίο απογραφών και ισολογισµών είναι υποχρεωτικά λογιστικά βιβλία. Το ηµερολόγιο έχει τις εξής στήλες: 1. στήλη για αύξοντα αριθµό των άρθρων ή εγγραφών, 2. στήλη για τις σελίδες του λογαριασµού που τηρούνται στο γενικό καθολικό, 3. στήλη για τις σελίδες του λογαριασµού των αναλυτικών καθολικών, 4. στήλη για τη καταχώρηση των χρεούµενων ή πιστωτικών λογαριασµών κάθε οικονοµικής πράξεως, 5. στήλη για την αναγραφή των ποσών που αφορούν τους αναλυτικούς λογαριασµούς, 6. στήλη για τα ποσά χρεώσεως, 7. στήλη για τα ποσά πιστώσεως. Κάθε ηµερολογιακό άρθρο αφορά και µια οικονοµική πράξη (συναλλαγή). Οι οικονοµικές πράξεις καταχωρούνται στο ηµερολόγιο κατά χρονολογική σειρά που γίνονται. Συνεπώς κάθε ηµερολογιακό άρθρο έχει και την ηµεροµηνία του. Επίσης κάθε ηµερολογιακό άρθρο συνοδεύεται από σύντοµη αλλά σαφή αιτιολογία. Υστερα από τα ανωτέρω η σειρά της λογιστικής εργασίας σε µια ιδρυόµενη επιχείρηση είναι η: 1) απογραφή των περιουσιακών µας στοιχείων 2) βάσει της απογραφής συντάσσουµε τον αρχικό ισολογισµό που τα περιουσιακά µας στοιχεία αναγράφονται οµαδοποιηµένα. 3) βάσει του ισολογισµού ανοίγουµε τα λογιστικά βιβλία που σηµαίνει ότι πρώτα γράφουµε στο ηµερολόγιο και από εκει τους µεταφέρουµε στους α ή β βάθµιους λογαριασµούς. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (ΙΣΟΖΥΓΙΑ) Οπως είναι γνωστό τα ποσά που καταχωρούνται στο ηµερολόγιο µεταφέρονται στο γενικό και ειδικό καθολικό. Συνεπώς τα ποσά των λογαριασµών του γενικού καθολικού αν αθροιστούν κατά χρέωση και πίστωση, πρέπει σε µια δεδοµένη στιγµή να συµφωνούν µε τα ποσά χρέωσης και πίστωσης του ηµερολογίου. Για τη συµφωνία αυτή συντάσσεται από τις επιχειρήσεις ισοζύγιο γενικού καθολικού ανάλογα µε την κίνηση δηλ. κάθε µέρα, κάθε εβδοµάδα, 15-ηµέρες, µήνα και φυσικά στο τέλος κάθε χρόνου που περιλαµβάνει την κίνηση ολόκληρου του έτους. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ή ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης θα έπρεπε να παίρνουµε τα υπόλοιπα των λογαριασµών και να φτιάχνουµε τον ισολογισµό της επιχείρησης, αφού βέβαια θα µεταφέρουµε πρώτα τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς στα λογιστικά αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπό του στο λογ. κεφάλαιο. Πλην όµως τα υπόλοιπα των λογαριασµών δεν είναι βέβαιο ότι θα µας λένε τη πραγµατικότητα είτε γιατί έγινε λάθος είτε γιατί µεσολάβησαν γεγονότα που έχουν αλλοιώσει το πραγµατικό υπόλοιπο των περιουσιακών µας στοιχείων. (έγινε κλοπή χρηµάτων, µειώθηκε το βάρος εµπορεύµατος λόγω φύρας κ.λ.π.). Γι αυτό ο κώδικας φορολογικών στοιχείων (Κ.Φ.Σ.) ορίζει ότι στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης (31/12 ή 30/6) κάθε χρόνου, προκειµένου να συντάξουµε τον ισολογισµό της επιχείρησης πρέπει να κάνουµε απογραφή και έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης. Κατά την απογραφή δηλαδή θα προκύψουν διαφορές µε τα λογιστικά µας βιβλία. Για τις διαφορές αυτές πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές ώστε τα υπόλοιπα των λογαριασµών που θα γραφούν στον ισολογισµό της επιχείρησης να Σελίδα 12 από 89

13 Β ΑΣΙΚΕΣ Ε ΝΝΟΙΕΣ συµφωνούν µε όσα βρέθηκαν στην απογραφή, δηλαδή να είναι πραγµατικά. Στο τέλος κάθε χρήσεως και προκειµένου να συντάξουµε τον ισολογισµό της επιχείρησης, ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία: 1) αφού καταχωρήσουµε και τις συναλλαγές της τελευταίας µέρας του έτους στα λογιστικά µας βιβλία (ηµερολόγιο, Γ.Κ., Α.Κ.) συντάσσουµε το πρώτο προσωρινό ισοζύγιο Γ.Κ. µε τη συµφωνία των ποσών τους κατά χρέωση και πίστωση 2) κάνουµε την απογραφή που τη συγκρίνουµε µε τα υπόλοιπα των λογαριασµών και τις διαφορές που αναφέραµε κάνουµε τις σχετικές λογιστικές διορθώσεις 3) συντάσσουµε το β προσωρινό ισοζύγιο µε το οποίο ελέγχουµε πλέον τις λογιστικές εγγραφές µας που κάνουµε µετά την απογραφή. 4) µεταφέρουµε τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς στα λογιστικά αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπό του στο «κεφάλαιο». Επίσης στο κεφάλαιο µεταφέρουµε και το λογαριασµό ατοµικές απολήψεις (επιχειρηµατία) 5) συντάσσουµε το οριστικό ισοζύγιο της επιχείρησης που σ αυτό όλοι οι αποτελεσµατικοί λογαριασµοί είναι εξισωµένοι (χωρίς υπόλοιπα) και υπόλοιπα έχουν µόνο οι λογαριασµοί ισολογισµού. Παίρνουµε λοιπόν τα υπόλοιπα αυτά από το οριστικό ισοζύγιο και συντάσσουµε τον ισολογισµό της επιχείρησης. Μετά κλείνουµε τα λογιστικά βιβλία για τη χρήση που έληξε και τα ανοίγουµε για τη χρήση που αρχίζει. α) εγγραφή κλεισίµατος βιβλίων: στην εγγραφή αυτή χρεώνουµε όλους τους λογαριασµούς που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο και πιστώνουµε εκείνους που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο. Με την εγγραφή αυτή οι λογαριασµοί του Γ.Κ. κλείνουν τεχνητά (εξισούνται). β) εγγραφή ανοίγµατος βιβλίων: µε την εγγραφή αυτή ενεργούµε τελείως ανήθεα από την εγγραφή κλεισίµατος. ηλαδή χρεώνουµε τους λογαριασµούς που είχαν χρεωστικό υπόλοιπο και πιστώνουµε εκείνους που είχαν πιστωτικό. Μετά ταύτα οι λογαριασµοί της επιχείρησης µε τα υπόλοιπά τους είναι έτοιµοι να δεχθούν τις καταχωρήσεις των ποσών που αφορούν τις οικονοµικές πράξεις της νέας χρήσης. Κατά τον ίδιο τρόπο ενεργούµε για όλες τις διαχειριστικές χρήσεις. Παράδειγµα Ένας ράφτης ξεκινά δραστηριότητα και προχωρά στις ακόλουθες ενέργειες: Α/Α Ενέργειες 1 Ενας ράφτης έχει αρχικό κεφάλαιο Αγοράζει υλικά (ύφασµα, κλωστές, κτλ) για Αγοράζει µια ραπτοµηχανή για ανείζεται από την τράπεζα Το ενοίκιο του καταστήµατος είναι Ο λογαριασµός για το ηλεκτρικό ρεύµα είναι Τα ασφάλιστρα ανέρχονται σε Επιδιορθώνει κουστούµια τοις µετρητοίς για Ράβει ένα κουστούµι για κάποιο πελάτη. Χρησιµοποιεί ¼ των υλικών. χρεώνει για το κουστούµι και λαµβάνει τα µισά σε µετρητά και τα λοιπά θα τα λάβει αργότερα. 10 Η ραπτοµηχανή υπόκειται σε σταθερή απόσβεση 10% Ζητείται να γίνουν τα παραπάνω εγγραφές λογαριασµών, να συνταχθεί ισολογισµός και κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για την περίοδο λειτουργίας. Σελίδα 13 από 89

14 Β ΑΣΙΚΕΣ Ε ΝΝΟΙΕΣ Λύση: Αναγνωρίζουµε τους λογαριασµούς (στην παρένθεση βρίσκεται ο Α/Α της ενέργειας του πίνακα των δεδοµένων): Μετρητά (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), δάνεια (4), αρχικό κεφάλαιο (1), απόθεµα (2), πάγια (3, 10), απαιτήσεις (9), πωλήσεις (8, 9), δαπάνες (6, 7, 9), ενοίκιο (5), αποσβέσεις (10), κέρδη, απαιτήσεις (9) Παρατηρούµε ότι ακόµα δεν έχουµε στοιχεία για τον λογαριασµό κερδών. Σχηµατίζουµε τους λογαριασµούς (χρέωση πίστωση): X Μετρητά Π Χ Απαιτήσεις Π Απόθεµα Χ Πάγια Χ Π Π Χ Χ άνεια Αρχικό Κεφάλαιο Π Π Σελίδα 14 από 89

15 Β ΑΣΙΚΕΣ Ε ΝΝΟΙΕΣ 5250 Πωλήσεις απάνες Ενοίκιο Αποσβέσεις 600 Κέρδος Χ απάνες 450 Πωλήσεις 1800 Ενοίκιο 500 Αποσβέσεις κέρδος 250 (11) Προσοχή! το κέρδος εµφανίζεται στον λογαριασµό του αρχικού κεφαλαίου αφού πρέπει να αποδοθεί στον ράφτη! Π Κατάσταση Αποτελεσµάτων Πωλήσεις 1800 απάνες 450 Σελίδα 15 από 89

16 Β ΑΣΙΚΕΣ Ε ΝΝΟΙΕΣ Ενοίκιο 500 Μεικτό Αποτέλεσµα 850 Απόσβεση 600 (Λειτουργικό) Κέρδος 250 Ισολογισµός Ενεργητικό Παθητικό Πάγια Αρχική Αποσβ. Αναπ. Μετοχικό Κεφάλαιο Κέρδη εις νέον 250 Απόθεµα 450 Μακροχρόνιος ανεισµός 4000 Απαιτήσεις 500 Μετρητά Σελίδα 16 από 89

17 Μ ΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗ Η µόχλευση ορίζεται ως το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων στο σύνολο των επενδυµένων κεφαλαίων. Χαµηλή Μόχλευση Υψηλή Μόχλευση Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΜΚ + αποθεµατικά) 90% 50% άνειο 10% 50% 100% 100% Πρέπει να τονιστεί ότι το δάνειο κοστίζει συνήθως λιγότερο από ότι η άντληση (ή προσέλκυση) νέων κεφαλαίων, καθώς και ότι ο τόκος εκπίπτει της φορολογικής υποχρέωσης αντίθετα µε το µέρισµα προς τους µετόχους. Έτσι γεννάται η ερώτηση γιατί να µην δανείζεται περισσότερο η εταιρεία και να κάνει µικρότερη ή λιγότερη χρήση των ιδίων κεφαλαίων. Η απάντηση σχετίζεται µε την διαθεσιµότητα κεφαλαίων στην αγορά και τον επενδυτικό κίνδυνο της εταιρείας ή του συγκεκριµένου έργου. Το κρίσιµο σηµείο απόφασης για κάποια τοποθέτηση είναι το µέσο κόστος κεφαλαίου στην επιχείρηση (WACC: weighted average cost of capital) βλ. επόµενη παράγραφο. Με το παρακάτω παράδειγµα γίνεται εµφανής η σηµασία του δανεισµού για την επιχείρηση. Έστω ότι έχουµε δυο επιχειρήσεις, την µία µε µηδενικό δανεισµό και την άλλη µε µόχλευση 37%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανέρχονται και στις 2 περιπτώσεις στα 600,000. Έστω: Εταιρεία Α Εταιρεία Β x 1,000 x 1,000 Κεφαλαιακή οµή ΣΙΚ 4,000 2,500 άνειο 0 1,500 4,000 4,000 Κέρδη προ φόρων και τόκων 600 1, , Κέρδη πρό φόρων 600 1, Φόρος ρ. 35% ,5 367,5 Κέρδη µετά φόρων ,5 682,5 Απόδοση στο ΣΙΚ (ROE) 9,75% 19,5% 11,7% 27,3% Σελίδα 17 από 89

18 Μ ΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Όταν µια εταιρεία δεν έχει δανειστεί τότε µια µεταβολή στα κέρδη της συνεπάγεται και ανάλογη µεταβολή στις αποδόσεις των κεφαλαίων της. Όταν η µόχλευση είναι υψηλή, τότε η µεταβολή στα κέρδη συνεπάγεται µεγαλύτερη µεταβολή στην απόδοση των κεφαλαίων. Βέβαια ο υψηλός δανεισµός συνεπάγεται και υψηλό κίνδυνο, γι αυτό και µία εταιρεία επιδιώκει να έχει ένα ισορροπηµένο κόστος κεφαλαίων. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το µέσο κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται απλά, και θα φανεί µε το ακόλουθο παράδειγµα: Έστω µια εταιρεία µε 30% των κεφαλαίων της προερχόµενα από δάνεια και το υπόλοιπο 70% αποτελεί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της. Η επιχείρηση φορολογείται µε συντελεστή 40%, έχει δανειστεί µε 10% και οι µέτοχοι αναµένουν µέρισµα απόδοση 15%. Το κόστος κεφαλαίου είναι: Βάρος Κόστος Συµµετοχή ΣΙΚ 70% 15% 10,5% άνειο 30% 10%(1-40%)=6% 1,8% 100% 12,3% Κάθε επένδυση ή έργο θα πρέπει να φέρει αποδόσεις άνω του κόστους κεφαλαίου για να προτιµηθεί. Γενικά το κόστος κεφαλαίου αποτελεί benchmark ορόσηµο για την προτίµηση µιας επένδυσης καθώς και: ορόσηµο που διατηρεί την αξία της επιχείρησης στηρίζει αποφάσεις για επενδύσεις εργαλείο βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωση Κάθε επένδυση που έχει απόδοση κεφαλαίου µεγαλύτερη του κόστους κεφαλαίου, βελτιώνει την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. Όσο το κόστος κεφαλαίου µειώνεται τόσο µεγαλώνει η αξία της επιχείρησης και αντίστροφα. Η παραπάνω θεώρηση του υπολογισµού του κόστους κεφαλαίου είναι κάπως απλουστευτική. Παρακάτω δίδονται ορισµοί και παραδείγµατα. Εφίσταται η προσοχή του αναγνώστη στο γεγονός ότι στην βιβλιογραφία συνήθως εµπλέκεται το κόστος κεφαλαίου µε τον συντελεστή β του γνωστού µοντέλου CAPM. Το παρόν κείµενο δεν υπεισέρχεται σε αυτή τη θεώρηση. Σύµβολα και Ορισµοί k i = κόστος δανεισµού προ-φόρων k d = k i (1-t) κόστος δανεισµού µετά φόρων όπου t είναι n κλίµακα φόρου k p = κόστος προνοµιούχων µετοχών k s = κόστος κερδών προηγουµένων χρήσεων ή του αρχικού κεφαλαίου (εσωτερικού) k e = κόστος έκδοσης νέων κοινών µετοχών k o = συνολικό κόστος κεφαλαίου ή wacc Σελίδα 18 από 89

19 Μ ΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Το συνολικό κόστος κεφαλαίου δίδεται από την σχέση: k o =Σ [(% του συνόλου του κεφαλαίου από κάθε πηγή) x (κόστος κάθε πηγής)] = w d k d +w p k p +w e k e +w s k s Το πρόβληµα ανάγεται σε πρόβληµα υπολογισµού των βαρών w και του κόστους k. Κόστος ανεισµού Ορισµοί - Σύµβολα Ι: τόκοι στο σύνολο της περιόδου (έτος) Μ: ονοµαστική αξία V: αξία από την διάθεση οµολόγου n: η διάρκεια του οµολόγου (µέχρι ωρίµανσης) Συνήθως ο δανεισµός είναι τραπεζικός ή οµολογιακός. Τα οµόλογα διαιρούνται σε µικρά ίσα τµήµατα που αντιπρωσοπεύονται σε τίτλους που καλούνται οµολογίες. Τα οµόλογα διακρίνονται ανάλογα: την ιδιόκτητα του εκδότη ( ηµόσιο, ιδιωτική επιχείρηση, κτλ) τον κίνδυνο για τον επενδυτή (υποθήκη και σχετικές ασφάλειες) µε τον τρόπο εξώφλησης εσωτερικού - εξωτερικού µετατρέψιµα σε µετοχές σταθερού ή µεταβλητού εισοδήµατος zero-coupon (υπό το άρτιο έκδοση, χωρίς τόκο αλλά µε ουσιαστικό έσοδο για τον οµολογιούχο από την διαφορά market par value στη λήξη) Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο µέτοχος είναι συνεταίρος και ο οµολογιούχος είναι δανειστής. Το κόστος δανεισµού υπολογίζεται από τις σχέσεις: k i = I + M-V n M+V 2 k d = ki (1-t) Παράδειγµα έστω ότι η εταιρεία Χ εκδίδει οµόλογο µε τα χαρακτηριστικά $ 1000 (ονοµαστική αξία), 8% απόδοση ετησίως, 20-ετές, µε καθαρά έσοδα $940 και φορολογική κλίµακα t=40%. Άρα το κόστος είναι: Σελίδα 19 από 89

20 Μ ΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ k i = I + M-V n M+V 2 = (1000*8%) k d = ki (1-t) = 8.56% (1-40%) = 5.14% = 8.56% Κόστος Προνοµιούχου Μετοχής Το κόστος προνοµιούχου µετοχής δίδεται από την σχέση: k p = d p p όπου d p το µέρισµα (απόδοση) από την µετοχή ετησίως και p τα έσοδα από τη διάθεση. Παράδειγµα Έστω µέρισµα $13 ετησίως, πώληση στα $100 και κόστος διάθεσης (τράπεζες /ανάδοχος / κτλ) $ 3 k p = d p p = 13 (100-3) = 13.4% Κόστος έκδοσης νέων µετοχών Το k e υπολογίζεται µε διάφορους τρόπους. Εδώ ακολουθείται το µοντέλο ανάπτυξης του Gordon. Προσοχή στο µοντέλο του CAPM και του risk prenium πάνω στο κόστους του οµολόγου, που αναφέρονται στην βιβλιογραφία και δεν αναπτύσσονται στο παρόν. P o = D 1 r-g Όπου P o η αξία της κοινής µετοχής D 1 το µέρισµα που πρέπει να δώσει στο έτος r η απαιτούµενη απόδοση προς τον επενδυτή/µέτοχο g ο ρυθµός ανάπτυξης της εταιρείας προφανώς r = k e και λύνοντας την παραπάνω σχέση ως προς r: k e = D 1 P o +g Παράδειγµα Έστω η τιµή της µετοχής $40, το µέρισµα $4 ετησίως (10% απόδοση), και η ανάπτυξη της εταιρείας στα 6%, τότε k e = D 1 P o +g = % = 16% Σελίδα 20 από 89

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Αγροτική Οικονομία Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Ισολογισμός Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών 4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών Ο πίνακας αυτός για ένα άλλο λογιστικό γεγονός, σύνθετο, π.χ. πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 10.000 Ευρώ αντί 14.000 Ευρώ, τα 6.000 Ευρώ με μετρητά,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.0 Στόχοι κεφαλαίου 4.2 Ενημέρωση 4.2.1 Κανόνες σχετικά με την ενημέρωση 4.2.2 Υπόλοιπα λογαριασμών 4.3 Ισοζύγιο 4.3.1 Στόχοι κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ Σηµειώσεις στο Μάθηµα Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής Διοίκησης. Π. Φ. Διαµάντης Α.Α.Δράκος 2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Η Ανάλυση της Μόχλευσης εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών

(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών 2.1. Oι μεταβολές της περιουσίας Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι ο ισολογισμός είναι μια «στατική» εικόνα της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1 Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους 1. Ερωτήσεις Σε ποίες κατηγορίες χωρίζονται οι οικονομικές πράξεις με κριτήριο: το πλήθος των περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Λογιστική Ι Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Κόστους Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Τα εμπορεύματα είναι το κύριο αντικείμενο που εμπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα