Εναλλακτικές µορφές µετάγγισης:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εναλλακτικές µορφές µετάγγισης:"

Transcript

1 ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ 30 ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Εναλλακτικές µορφές µετάγγισης: Αυτόλογη παρακατάθεση (PAD) Περιεγχειρητική διάσωση (cell saving) Ισοογκαιµική αιµοαραίωση (ANH) Ηλίας Κυριάκου Αιµατολόγος, Επιµελητής Α ΕΣΥ ΝΥ Αιµοδοσίας ΠΓΝΑ «Αττικόν»

2 Kίνδυνοι-επιπλοκές αλλογενούς µετάγγισης Μεταδιδόµενες λοιµώξεις Ανοσολογικές αντιδράσεις Αταξινόµητες αντιδράσεις Crosby, Can J Anesth 1992

3 Ιοί HIV 1,2 HAV HBV Mεταδιδόµενες µε µετάγγιση HCV HTLV 1,2 CMV ΕBV Parvovirus Prions CJD λοιµώξεις Παράσιτα Πλασµώδια ελονοσίας Tρυπανόσωµα Βακτήρια Yersinia Enterocolitica Treponema Pallidum Serratia Marcescens Pseudomonas Enterobaceria

4 Kίνδυνοι-επιπλοκές αλλογενούς µετάγγισης Μεταδιδόµενες λοιµώξεις Ανοσολογικές αντιδράσεις Αταξινόµητες αντιδράσεις Crosby, Can J Anesth 1992

5 Ανοσολογικές αντιδράσεις Αιµολυτικού τύπου Επιβραδυνόµενες αιµολυτικές αντιδράσεις Οξείες αιµολυτικές αντιδράσεις (ΑΒΟ-ασυµβατότητα) Αλλοανοσοποίηση Μη αιµολυτικού τύπου Αλλεργικές και αναφυλακτικές αντιδράσεις GvHD Μεταµεταγγισιακή πορφύρα Πυρετικές µη αιµολυτικές αντιδράσεις TRALI Aνοσοτροποποίηση (TRIM) Despotis et al, Transfusion 2008

6 Ανοσολογικές αντιδράσεις Aνοσοτροποποίηση (TRIM) Ανοσοκαταστολή Αύξηση επιβίωσης αλλοµοσχευµάτων Υποτροπή κακοήθων όγκων Αύξηση της πιθανότητας µετεγχειρητικών λοιµώξεων Αρνητική επίδραση στη θνησιµότητα, θνητότητα και συνολική επιβίωση µετά από κ/χ επέµβαση, που επιδεινώνεται περαιτέρω µε τη µετάγγιση γηρασµένου (>14d) και/ή µη λευκαφαιρεµένου αίµατος Despotis et al, Transfusion 2008

7 Kίνδυνοι-επιπλοκές αλλογενούς µετάγγισης Μεταδιδόµενες λοιµώξεις Ανοσολογικές αντιδράσεις Αταξινόµητες αντιδράσεις Crosby, Can J Anesth 1992

8 Αταξινόµητες αντιδράσεις Υπερφόρτωση κυκλοφορίας Υπόταση από παρακλίνια φίλτρα λευκαφαίρεσης σε ασθενείς υπό ACE-inhibitors Υπερκαλιαιµία Υπασβεστιαιµία Μεταβολική οξέωση και αλκάλωση Υποθερµία Εµβολή αέρα ή κυτταρικών συσσωµατωµάτων ιαταραχές αιµόστασης Θροµβοπενία από αραίωση Υπεργλυκαιµία Αιµόλυση από φυσικά αίτια ευτεροπαθής αιµοχρωµάτωση Despotis et al, Transfusion 2008

9 Συχνότητα κινδύνων αλλογενούς µετάγγισης (ABT) Pape et al, 2007 Nalla et al, 2012

10 SHOT annual report 2012 Ashworth et al, 2010

11 Αλλά και: Κόστος από την αυξηµένη νοσηρότητα και θνητότητα που συνοδεύει τις ΑΒΤ Κόστος παραγώγισης του αίµατος Προοδευτικά µειούµενη προσφορά αίµατος Προοδευτικά αυξανόµενη ζήτησή του

12 National Blood Service, 2008 RBC: 175 euros Standard adult platelet dose: 290 euros FFP: 45 euros Cryoprecipitate: 284 euros

13 Κατανάλωση αίµατος ανά ειδικότητα Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2001

14 Eίδος επέµβασης και απώλεια αίµατος Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2001

15 Eίδος επέµβασης και απώλεια αίµατος Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις: κατανάλωση του 20% από το διαθέσιµο αίµα στις ΗΠΑ CABG: cc Valve replacement: >1000cc Εξίσου αιµατηρές οι: Ορθοπαιδικές Ν/Χ Μεταµόσχευση ήπατος Κρανιοπροσωπικές Όγκοι ουροποιητικού Nalla et al, 2012

16 Maximum Surgical Blood Order Schedule

17 Ανάγκη για εφαρµογή «αυστηρών» πρωτοκόλλων και κριτηρίων ΑΒΤ Muñoz et al, 2009

18 Αλλά πόσο αντέχει ο οργανισµός την αναιµία;

19 Σχέση ιστικής παροχής (DO 2 ) και ιστικής κατανάλωσης (VO 2 ) οξυγόνου Η παροχή οξυγόνου και η ιστική άρδευση δεν εξαρτώνται µόνο από τα επίπεδα Hct/Hb Αρχικά µια πτώση του Hct συνοδεύεται από αύξηση του όγκου παλµού, της καρδιακής συχνότητας και εν τέλει της καρδιακής παροχής Η παροχή οξυγόνου µειώνεται κάτω από το φυσιολογικό σε τιµές Hct<25% H ιστική άρδευση/κατανάλωση οξυγόνου όµως παραµένει ανεπηρέαστη, λόγω αντισταθµιστικών µηχανισµών (αποδέσµευση οξυγόνου, επιλεκτική άρδευση ευγενών οργάνων κλπ) Όταν η παροχή οξυγόνου πέσει κάτω από µια κρίσιµη τιµή, η ιστική άρδευση µειώνεται γραµµικά (ιστική υποξία). Αυτή η κρίσιµη τιµή ποικίλλει µεταξύ των ασθενών

20 Σχέσηιστικής παροχής (DO 2 ) και ιστικής κατανάλωσης (VO 2 ) οξυγόνου Pape et al, 2007

21 Παράγοντες που καθορίζουν την αντοχή στην αναιµία Pape et al, 2007

22 Μετάγγιση ανάλογα µε την ανεπαρκή ιστική οξυγόνωση Marcucci et al, 2004

23 Μετάγγιση ανάλογα µε την τιµή Hb Marcucci et al, 2004

24 Nalla et el, 2012

25 Ζητούµενο: µείωση των αναγκών για ΑΒΤ

26 Εναλλακτικοί τρόποι µετάγγισης- µείωσης των χειρουργικών Ειδικές οµάδες ασθενών απωλειών Άρνηση µετάγγισης Μάρτυρες Ιεχωβά Φοβικοί µε την αλλογενή µετάγγιση ασθενείς Ανέφικτη η ανεύρεση συµβατού αίµατος (σπάνιες οµάδες, αλλοαντισώµατα έναντι αντιγόνων υψηλής συχνότητας) Περιορισµός ανεπιθύµητων αντιδράσεων από την αλλογενή µετάγγιση Μετάδοση λοιµώξεων Αλλοανοσοποίηση McFarland, Chest 1999

27 Εναλλακτικοί τρόποι µετάγγισης- µείωσης των χειρουργικών απωλειών Προεγχειρητικά ιερεύνηση-διόρθωση της αναιµίας Ενδελεχής έλεγχος µε ιστορικό-κλινική κλινική εξέταση Ανάδειξη κληρονοµικής ή επίκτητης αιµορραγικής διάθεσης Λήψη αντιπηκτικών ή αντιαιµοπεταλιακών φαρµάκων Xορήγηση [rhuepo sc ± Fe per os ή iv]µε σκοπό την άνοδο της προεγχειρητικής τιµής Hb (Muñoz et al, Vox Sanguinis 2008) Αυτόλογη προκατάθεση αίµατος (PAD) Ex vivo παραγωγή RBCs από pluripotent stem cells; Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2001

28 Εναλλακτικοί τρόποι µετάγγισης- µείωσης των χειρουργικών απωλειών ιεγχειρητικά Ισοογκαιµική αιµοαραίωση (ΑΝΗ) Εφαρµογή αυστηρού µεταγγισιακού πρωτοκόλλου ιεγχειρητική συλλογή αίµατος που χάνεται στο χειρουργικό πεδίο (cell saving) Φαρµακολογικά µέσα Αντιινωδολυτικά: tranexamic acid, aprotinin, ε-aminocaproic acid, nafamostat rfviia (novoseven) DDAVP Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2001

29 Εναλλακτικοί τρόποι µετάγγισης- µείωσης των χειρουργικών απωλειών ιεγχειρητικά Bελτίωση αναισθησιολογικών πρακτικών Περιοχική αναισθησία ιατήρηση νορµοθερµίας Υπεραερισµός Υποτασική αναισθησία Μερικώς ορθοστατική θέση ασθενή στη χειρουργική κλίνη Αποδοχή χαµηλών τιµών Hb Ορθή αναπλήρωση απωλειών όγκου µε κολλοειδή/κρυσταλλοειδή διαλύµατα Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2001

30 Εναλλακτικοί τρόποι µετάγγισης- µείωσης των χειρουργικών απωλειών ιεγχειρητικά Bελτίωση χειρουργικών πρακτικών Κόλλες ινικής (ινωδογόνο, θροµβίνη, Ca ++, FXIII) Περικαρδιακά εµβαλώµατα, off-pumb CABG Λαπαροσκοπική/ενδοσκοπική χειρουργική Ελαχιστοποίηση ιστικών βλαβών Lasers, διαθερµίες ιεγχειρητική πρόβλεψη του αιµορραγικού χαρακτήρα της επέµβασης Θροµβοελαστογραφία Point-of of-care tests, POCT Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2001

31 Εναλλακτικοί τρόποι µετάγγισης- µείωσης των χειρουργικών απωλειών ιεγχειρητικά Xρήση τροποποιηµένων Hb (Stroma Free Hb) Σφαιρινικά τετραµερή Παραγωγή από βόειο/ανθρώπινο αίµα ή ανασυνδυασµένα/transgenic παράγωγα Νεφροτοξικότητα, αγγειόσπασµος, τοξικότητα ΓΕΣ Poly-SFH-P (pyridoxylated, polymerized): ενθαρρυντικά αποτελέσµατα Αντί των κολλοειδών/κρυσταλλοειδών στο µέλλον; Χρήση διαλυµάτων perfluorocarbons Yδατάνθρακες σε υγρή µορφή Αντικατάσταση H µε F Αδρανείς χηµικά Μεταφέρουν αέρια (ειδικά το Ο 2 ) Fluosol-DA: αποθαρρυντικά αποτελέσµατα Αντί των κολλοειδών/κρυσταλλοειδών στο µέλλον; Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2001

32 Εναλλακτικοί τρόποι µετάγγισης- µείωσης των χειρουργικών απωλειών Μετεγχειρητικά Συλλογή αίµατος που χάνεται στο χειρουργικό πεδίο (cell saving) Αποκατάσταση των εξαντληµένων αποθηκών Feµε χορήγηση Fe per os ή iv Aποδοχή χαµηλών τιµών Hb (αυστηρά µεταγγισιακά πρωτόκολλα) Χορήγηση rhuepo sc Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2001

33 Αυτόλογη προεγχειρητική προκατάθεση αίµατος (PAD)

34 Γενικάγια την PAD Αυτόλογη µετάγγιση: µετάγγιση κατά την οποία δότης και λήπτης είναι το ίδιο άτοµο Κατά την αυτόλογη προκατάθεσηαίµατος, το αίµα και τα παράγωγά του προορίζονται για χρήση ΜΟΝΟ από τον ασθενή από τον οποίο συλλέγεται Ο δότης-λήπτης: ίνει εγγράφως τη συγκατάθεσή του για τη διαδικασία ίνει όσες πληροφορίες χρειάζονται από το ιατρικό του ιστορικό Υποβάλλεται στον ενδεδειγµένο εργαστηριακό έλεγχο Ενηµερώνεται ότι µπορεί να χρειαστεί και ΑΒΤ Ενηµερώνεται ότι µπορεί να απορριφθεί κάποιος αριθµός εκ των συλλεχθεισών µονάδων αίµατός του

35 Γενικάγια την PAD Λογική: µείωση ABT στις χειρουργικές επεµβάσεις Θέση σε προγραµµατισµένες επεµβάσεις,στις οποίες η πιθανότητα ΑΒΤ υπερβαίνει το 50%, ή/και η απώλεια αίµατος υπολογίζεται σε ml στο 5-10% αυτών Καρδιοχειρουργικές/αγγειοχειρουργικές Ορθοπαιδικές Ριζική προστατεκτοµή Ογκολογικές Γυναικολογικές

36 Γενικάγια την PAD εν έχει θέση σε επεµβάσεις που σπανίως (<10%) χρήζουν ΑΒΤ Εγγυηµένη η ηµεροµηνία εισαγωγής και χειρουργικής επέµβασης Ικανός χρόνος για το σχεδιασµό της PAD, την αποφυγή απόρριψης µονάδων λόγω «λήξης» και την ανάνηψη του ασθενή-δότη Αιµορραγική διάθεση του ασθενή αυξηµένος κίνδυνος µετάγγισης

37 Γενικάγια την PAD Παραγγελία PAD από χειρουργό ή αναισθησιολόγο ιάγνωση, είδος παραγώγου, ποσότητα, ηµεροµηνία και είδος επέµβασης Υπεύθυνη η Αιµοδοσία για συλλογή, παραγώγιση, έλεγχο-σήµανση, αποθήκευση, χορήγηση Ο ιατρός της Αιµοδοσίας θα κρίνει αν ο ασθενής είναι κατάλληλος να υποβληθεί σε PAD

38 Γενικάγια την PAD Απόλυτες ενδείξεις: Σπάνιες οµάδες αίµατος Αλλοαντισώµατα έναντι υψηλής συχνότητας ερυθροκυτταρικών αντιγόνων Παιδιά µε σκολίωση προς χ/ο Ασθενείς µε σοβαρό ψυχιατρικό κίνδυνο στο άκουσµα της πιθανότητας ΑΒΤ Ασθενείς που αρνούνται την ΑΒΤ και συναινούν στην PAD British Committee for Standards in Haematology, Guidelines 2007

39 Γενικάγια την PAD Απόλυτες αντενδείξεις: Ασταθής στηθάγχη Πρόσφατο ΟΕΜ/ΑΕΕ (το τελευταίο 6µηνο) Στεφανιαία νόσος στελέχους Συµφορητική ή κυανωτική καρδιακή ανεπάρκεια Αρρύθµιστη αρτηριακή υπέρταση ΠΑΑ Σοβαρή στένωση αορτής Επιβεβαιωµένη µικροβιακή λοίµωξη Παιδιά<10 ετών, παιδιά µε ΣΒ<10kg Aναιµία (Hb<10g/dl)

40 Γενικάγια την PAD Σχετικές αντενδείξεις: Οροθετικότητα για µεταδιδόµενα µε τη µετάγγιση παθογόνα: είναι στην κρίση της Αιµοδοσίας αν θα προχωρήσει ή όχι σε PAD, δεδοµένου του (µικρού) κινδύνου η αφαιρεθείσα µονάδα να δοθεί σε άλλον ασθενή (λάθος µετάγγιση) Παιδιά µε ΣΒ=10-20kg Ηλικία >70yo Σιδηροπενία

41 Τεχνική PAD Προκατάθεση 1 µονάδας αίµατος 1-2 φορές την εβδοµάδα, 2-3w µέχρι και 72h προεγχειρητικά Η έναρξη της προκατάθεσης εξαρτάται από την ηµεροµηνία του χειρουργείου και από τη διάρκεια ζωής των RBCs (35d vs 42d) Ο αριθµός των µονάδων που θα ληφθούν εξαρτάται από τον τύπο της επέµβασης, το PS του ασθενή-δότη και το διαθέσιµο χρόνο ως την επέµβαση Ελάχιστη επιτρεπτή Hbπρο PAD: 11-14,5g/dl ( ) και 13-14,5g/dl ( ) Πρέπει να δίνεται χρόνος στον ασθενή να διορθώσει την ιατρογενή αναιµία µε αντιδραστική ερυθροποίηση Θέση έχει η χορήγηση rhuepo sc και ο Fe per os

42 Τεχνική PAD Επαγωγή ερυθροποίησης: 2 κλινικές παράµετροι την καθορίζουν: Τα επίπεδα Hct/Hb µετά την PAD Το διάστηµα µεταξύ PAD και επέµβασης Φυσιολογικά µεσολαβεί διάστηµα ηµερών από την εµφάνιση προερυθροβλαστών στο µυελό µέχρι την εµφάνιση ώριµων ερυθρών στο περιφερικό αίµα ηµέρες απαιτούνται για την αναγέννηση 1 µονάδας RBCs που αφαιρέθηκε στα πλαίσια PAD Το ποσοστό των ασθενών που παρουσιάζουν 100% αναγέννηση των ερυθρών τους µετά από 1 ή 2 PADs είναι αντίστοιχα 25,5% και 20,3% Το ποσοστό των ερυθρών που αναγεννώνται είναι µεγαλύτερο σε αναιµικούς ασθενείς, λόγω επαγωγής εντονότερης ερυθροποίησης σ αυτούς

43 Αναγέννηση ερυθρών µετά από 1-2 PADs Singbartl, 2011

44 Τεχνική PAD Προτιµάται εποµένως δυναµική µείωση του Hct µε την PAD, που θα αυξήσει την ενδογενή παραγωγή EPO και την αντιδραστική ερυθροποίηση Συχνές συνεδρίες PAD µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα (π.χ. 3 µονάδες RBCs µέσα σε 10 ηµέρες ή αφαίρεση 2 µονάδων RBCs σε µία συνεδρία) Μεγάλη απόσταση της τελευταίας PAD από το χ/ο

45 Τεχνική PAD Fe: εν είναι υποχρεωτική η προφυλακτική χορήγηση Fe per os σε ασθενείς που υποβάλλονται σε PAD Προτείνεται η ηµερήσια χορήγηση mg στοιχειακού Fe Απραίτητα θα δοθεί Fe per os σε ασθενείς που θα λάβουν rhuepo sc Αναφορές για θετική συνεισφορά της per os συγχορήγησης φυλλικού οξέος (5mg x 3/d) Στους σιδηροπενικούς ασθενείς η PAD αντενδείκνυται

46 Τεχνική PAD rhuepo: «Λογική» η χορήγησή της, δεδοµένου ότι επάγει την ερυθροποίηση Ένδειξη σε: 10g/dl<Hb<13g/dl όσεις rhuepo: 6 δόσεις των U/kg (δις εβδοµαδιαίως sc, αρχίζοντας 3w προεπεµβατικά), µέχρι και 4 συνολικές δόσεις των 600U/kg sc (αρχίζοντας 3w προεπεµβατικά) Υψηλό κόστος χορήγησης της rhuepo (στις χαµηλές δόσεις προσεγγίζει το κόστος ΑΒΤ!) 2 στρατηγικές: Χορήγηση rhuepo προκειµένου να αποφευχθεί η PAD Χορήγηση rhuepo για να µεγιστοποιηθεί ο αριθµός των µονάδων που θα αφαιρεθούν κατά την PAD

47 Τεχνική PAD Παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν αποφασιστεί η PAD: Ηλικία Νοσηρότητα Φάρµακα Αρχική Hb Χαµηλότερη επιτρεπτή Hb Εκτιµώµενη απώλεια στο χ/ο Εκτιµώµενη πιθανότητα ΑΒΤ Οµάδα αίµατος, ΙΑΤ Εναλλακτικοί τρόποι αποφυγής ΑΒΤ

48 Τεχνική PAD Οι µονάδες που θα συλλεχθούν: Προορίζονται ΜΟΝΟ για το συγκεκριµένο ασθενή Θα ελεγχθούν για τα µεταδιδόµενα µε µετάγγιση παθογόνα Θα ακολουθήσουν την οδό της παραγώγισης, όπως και οι αλλογενείς µονάδες αίµατος Θα λευκαφαιρεθούν (;) Θα σηµανθούν κανονικά Θα αποθηκευτούν ξεχωριστά

49 Τα «συν» και «πλην» της PAD Πλεονεκτήµατα Πρόληψη µεταδιδόµενων νοσηµάτων µε ΑΒΤ Πρόληψη αλλοανοσοποίησης Προστασία των αποθεµάτων σε RBCs Πρόληψη ορισµένων ανεπιθύµητων αντιδράσεων από τη µετάγγιση Προσφορά συµβατού αίµατος σε ασθενείς µε αλλοαντισώµατα έναντι υψηλής συχνότητας αντιγόνων ή µε σπάνιες οµάδες αίµατος Μειονεκτήµατα Κίνδυνος υπερβολικής συλλογής-υπερµετάγγισηςαπόρριψης-λήξης µονάδων Υπερφόρτωση κυκλοφορίας, βακτηριδιακή επιµόλυνση εν εξαφανίζει τον κίνδυνο ΑΒΟ-ασύµβατης µετάγγισης σε περίπτωση λάθους επιλογής µονάδας Κοστίζει περισσότερο από την ΑΒΤ Προκαλεί περιεγχειρητική αναιµία (στο 50%), αυξάνοντας την πιθανότητα µετάγγισης εν είναι αποδεκτή από µάρτυρες Ιεχωβά

50 Όφελος της PAD Γενικά: Μειώνει τον κίνδυνο ΑΒΤ κατά 63-69%, µε µεγαλύτερο όφελος στις ορθοπαιδικές σε σχέση µε τις κ/χ επεµβάσεις Αυξάνει κατά 30%-100% την πιθανότητα οποιασδήποτε µετάγγισης Αυξάνει την πιθανότητα προεγχειρητικής αναιµίας: επίπεδα Hb κατά 1,23g/dl χαµηλότερα στους ασθενείς που υποβάλλονται σε PAD σε σχέση µε τους µάρτυρες Απόρριψη 18-50% των συλλεχθεισών µονάδων αίµατος λόγω µη χρήσης. Το ποσοστό απόρριψης ανέρχεται στο 90% όταν συλλέγεται αυτόλογο αίµα για επέµβαση που σπάνια απαιτεί µετάγγιση εν είναι cost-effective αν ο ασθενής χρειαστεί έστω και 1 ΑΒΤ ή αν απορριφθεί >15% του αίµατος που έχει συλλεχθεί

51 Μείωση κόστους PAD 2470$ ανά έτος ζωής και ανά ασθενή (Sonenberg et al, 1999) Μέτρα µείωσης του κόστους: Παράλειψη συνέντευξης-λήψης ιστορικού µε τον ασθενή-δότη αυτόλογου αίµατος Εφαρµογή όµοιων κριτηρίων µετάγγισης αλλογενούς και αυτόλογου αίµατος Μη παραγωγή FFP και PLT από το ολικό αίµα Έλεγχος για µεταδιδόµενα νοσήµατα µόνο κατά την πρώτη αυτόλογη προκατάθεση Περιορισµός στη χρήση κατεψυγµένου αυτόλογου αίµατος

52 Περιεγχειρητική διάσωση αίµατος (cell saving-cs)

53 Γενικά για το CS 1818, Blundell (γυναικολόγος): πρώτη χρήση του cell saving µε πολύ υψηλή θνητότητα 1931: διάσωση αίµατος σε αιµοθώρακα και άµεση αυτοµετάγγισή του 1943, Griswald: επινόησε την πρώτη συσκευή cell saving-αυτοµετάγγισης 1960: αρκετές συσκευές έγιναν εµπορικά διαθέσιµες 1970: παρήχθη η πρώτη µοντέρνα συσκευή CS

54 Γενικά για το CS «ιάσωση» του αίµατος που χάνεται στο χειρουργικό πεδίο, το οποίο επαναµεταγγίζεται µε σκοπό τη µείωση της πιθανότητας ΑΒΤ ιεγχειρητικό CS: συλλογή και αυτοµετάγγιση του αίµατος που χάνεται εντός του χειρουργείου Mετεγχειρητικό CS: συλλογή και αυτοµετάγγιση του αίµατος που χάνεται µετά το πέρας του χειρουργείου

55 Ενδείξεις CS Επεµβάσεις που η υπολογιζόµενη διεγχειρητική απώλεια αίµατος υπερβαίνει τα mlή το >20% του συνολικού όγκου αίµατος Ασθενείς µε προεγχειρητική αναιµία Ασθενείς µε αυξηµένο κίνδυνο διεγχειρητικής αιµορραγίας Ασθενείς µε σπάνιες οµάδες αίµατος Ασθενείς µε αλλοαντισώµατα έναντι συχνών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων

56 Ενδείξεις CS Επεµβάσεις όπου είναι αποτελεσµατικό: Μαιευτικές-γυναικολογικές Αγγειοχειρουργικές Παιδιατρικές Νευροχειρουργικές Καρδιοχειρουργικές (διεγχειρητικό cs) Ορθοπαιδικές (µετεγχειρητικό cs) Επεµβάσεις αφαίρεσης κακοήθων όγκων Μεταµόσχευση ήπατος

57 Αντενδείξεις του CS Μόνη απόλυτη αντένδειξη είναι η άρνηση του ασθενούς να συναινέσει στη διαδικασία, αλλά: Pape et al, 2009

58 Τύποι συσκευών CS ιεγχειρητικού cs: Α.Συσκευές που φυγοκεντρούν και πλένουν το αίµα, διασώζοντας ΜΟΝΟ τα ερυθρά: CATS-Fresenius, Cell saver-haemonetics, BRAT-Cobe κλπ Β.Συσκευές που φιλτράρουν απλώς το αίµα που διασώζεται: Autovac-Boehringer, Solcotrans Orthopaedic Autotransfusion System Μετεγχειρητικού cs: Συλλογή, φυγοκέντρηση, πλύσιµο, φιλτράρισµα OrthoPAT, CardioPAT κλπ

59 Επεξεργασία αίµατος που διασώζεται Τεχνικές αποµάκρυνσης εξωκυττάριου υλικού: Φυγοκέντρηση Πλύσιµο Φιλτράρισµα Καταστροφή µε υπερήχους Καθίζηση Ακτινοβόληση

60 Τύπος Α συσκευών διεγχειρητικού CS 3 φάσεις: Συλλογή, Πλύσιµο, Αυτοµετάγγιση Ashworth et al, 2010

61 Τύπος Α συσκευών διεγχειρητικού CS Τεχνική: Το αίµα αναρροφάται µε ηπαρινισµένο σωλήνα µέσα σε ένα ειδικό δοχείο Τα ερυθρά διασώζονται µε ειδική φυγοκέντρηση, που εξασφαλίζει το ταυτόχρονο πλύσιµό τους µε NaCl 0,9% Ταυτόχρονα αποµακρύνονται «έτερα συστατικά» Τελικός Hct=55-80% Μετάγγιση εντός 6 ωρών από τη συλλογή Φρέσκα ερυθρά µε χαµηλότερη συγγένεια µε το οξυγόνο και υψηλότερη περιεκτικότητα σε ATP και 2,3-DPG

62 Προβληµατισµοί στο CS Τι περιέχει το αίµα που συλλέγεται; Λευκά αιµοσφαίρια Λευκαφαίρεση: Μείωση πνευµονικών αντιστάσεων Αιµοπετάλια Πλάσµα Παράγοντες πήξης, ινωδογόνο, αλβουµίνη Συµπλήρωµα (C3a, MAC), ιντερλευκίνες (IL-1a, IL- 2, IL-6, IL-8, TNF-α), φάρµακα, παράγοντες αιµοπεταλιακής ενεργοποίησης (TXA 2 ), TAT, t-pa, Hb, FDPs

63 Προβληµατισµοί στο CS Τι µπορεί να περιέχει το αίµα που συλλέγεται; Αέρα Εµβολή; Λιποσωµατίδια Εµβολή; Λευκαφαίρεση: 50% µείωση των σωµατιδίων αυτών Λευκαφαίρεση: 50% µείωση των σωµατιδίων αυτών Debris Μικροθρόµβοι ινικής, οστικά µικροτεµαχίδια, κυτταρικά συγκρίµµατα Κακοήθη κύτταρα Βακτήρια (E.Coli, P.Aeruginosa, S.Aureus, B.Fragilis) Αµνιακό υγρό Φάρµακα, υγρά καθαρισµού χειρουργικού πεδίου

64 H Jönsson, 2009

65 ιάσωση ή αποµάκρυνση; H Jönsson, 2009

66 Επεξεργασία αίµατος που διασώζεται Πλύσιµο και χρήση φίλτρων λευκαφαίρεσης (LDFs): Αποµάκρυνση λευκών Αποµάκρυνση βακτηριδίων (>99%) Αποµάκρυνση καρκινικών κυττάρων Αποµάκρυνση αµνιακού υγρού Αποµάκρυνση λιποσωµατιδίων (50%)

67 Ανεπιθύµητες αντιδράσεις του CS Washed saved blood Υπερχλωραιµική µεταβολική οξέωση Αιµόλυση ιαταραχές αιµόστασης από την αποµάκρυνση PLTs/πλάσµατος Unwashed saved blood Unwashed saved blood Εµβολή αέρα Λοίµωξη Νεφροτοξικότητα ιαταραχές αιµόστασης DIC SIRS (κυτοκίνες) Υπόταση Υπερθερµία Μετεγχειρητική αιµορραγία Μη καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα

68 Όφελος του CS Συνολικά: Μείωση της πιθανότητας ΑΒΤ κατά 42-43% ή κατά 0,9-1 µονάδες RBCs, µε µεγαλύτερο όφελος στις ορθοπαιδικές σε σχέση µε τις κ/χ επεµβάσεις Όταν το αίµα που διασώζεται πλένεται πριν επαναχορηγηθεί, η πιθανότητα ΑΒΤ µειώνεται κατά 48%. Όταν δεν πλένεται, η πιθανότητα ΑΒΤ µειώνεται µόνο κατά 26% Ο κίνδυνος ΑΒΤ µειώνεται κατά 39% σε διεγχειρητικό cell saving και κατά 42% σε µετεγχειρητικό cell saving Αποδεκτή µέθοδος από µάρτυρες Ιεχωβά, από τη στιγµή που ασθενής-συσκευή συλλογής-συσκευή επεξεργασίας-τελικός ασκός αποτελούν ένα κλειστό κύκλωµα Μείωση του κόστους µετάγγισης κατά 111$ ανά µονάδα αίµατος Αλλά: κόστος µηχανηµάτων, εξειδικευµένο προσωπικό στη χρήση τους

69 ιεγχειρητική διάσωση αίµατος στην Ορθοπαιδική Muñoz et al, 2009

70 Ισοογκαιµική αιµοαραίωση (ANH)

71 Γενικά για την ΑΝΗ Πρωτοεφαρµόστηκε τη δεκαετία του 70 Λογική: Εντός της χειουργικής αίθουσας ελεγχόµενη προεγχειρητική αφαίµαξη ολικού αίµατος (το οποίο φυλάσσεται στη χειρουργική αίθουσα σε ασκούς µε αντιπηκτικό προκειµένου να επαναχορηγηθεί) και αντικατάστασή του µε κολλοειδή ή κρισταλλοειδή διαλύµατα για την αποκατάσταση του κυκλοφορούντος όγκου αίµατος, µε στόχο Hct=21-30% Πρόληψη κινδύνου ΑΒΤ, δεδοµένου ότι το αίµα που θα χαθεί στο χειρουργικό πεδίο περιέχει λιγότερα RBCs Άµεση µετεγχειρητική µετάγγιση του ασθενούς µε φρέσκο αυτόλογο ολικό αίµα που περιέχει PLTs και παράγοντες πήξης Μείωση γλοιότητας ελάττωση περιφερικών αντιστάσεων αυξηµένη φλεβική επιστροφή αυξηµένη καρδιακή παροχή αυξηµένη ιστική άρδευση

72 Γενικά για την ΑΝΗ Αντισταθµιστικοί µηχανισµοί που ακολουθούν την οξεία αναιµία µετά από αιµοαραίωση: A Shander et al, 2004

73 Γενικά για την ΑΝΗ Κριτήρια επιλογής: Εκτιµώµενη απώλεια αίµατος ~1500ml Προεγχειρητική Hb 12g/dl Φυσιολογική καρδιαγγειακή λειτουργία Όχι ασταθής στηθάγχη Όχι στεφανιαία νόσος στελέχους Όχι ΟΕΜ-ΑΕΕ το τελευταίο 6µηνο Όχι σε βαρειά στένωση αορτικής βαλβίδας και/ή καρωτίδας Απουσία σοβαρής-αρρύθµιστης υπέρτασης Απουσία περιοριστικής ή αποφρακτικής πνευµονοπάθειας Απουσία νεφρικής βλάβης Απουσία ηπατικής κίρρωσης Απουσία ενεργού λοίµωξης Απουσία αιµοστατικής διαταραχής Απουσία αιµοσφαιρινοπάθειας αιµολυτικού τύπου (π.χ. SS)

74 Γενικά για την ΑΝΗ Πόσο αίµα θα αφαιρεθεί; Εκτιµώµενη χειρουργική απώλεια Φύλο Ηλικία Ύψος-βάρος Hb Νοσηρότητα Σε ασθενείς χαµηλού κινδύνου µπορεί η µετά-anh Hb να κατέλθει στο 6-7g/dl, ενώ σε ασθενείς υψηλού κινδύνου τα επιθυµητά επίπεδα Hb µετά-anh είναι 9-10g/dl Συνήθως αφαιρούνται 2-4 µονάδες αίµατος

75 Limit ΑΝΗ Endpoints : Hb-στόχος: 9g/dl; Αφαίρεση 2-3 µονάδων ολικού αίµατος Ζωτικά σηµεία: υπόταση, ταχυκαρδία Monitoring για αιµοστατικές διαταραχές που θα συνοδεύσουν την αιµοαραίωση Στην τελευταία περίπτωση, παραγώγιση του αίµατος και µετάγγιση του πλάσµατος και των αιµοπεταλίων

76 Γενικά για την ΑΝΗ Υπολογισµός όγκου αίµατος που θα αφαιρεθεί: V: όγκος που θα αφαιρεθεί ΕΒV: όγκος αίµατος που εκτιµάται ότι θα απωλεσθεί

77 Ανεπιθύµητες αντιδράσεις της Θάνατος ΟΕΜ ΑΝΗ Ισχαιµία µυοκαρδίου υσλειτουργία αριστερής κοιλίας AEE VTE Υπόταση Αντίδραση στη µετάγγιση

78 Όφελος της ΑΝΗ Πώς θα εκτιµηθεί το όφελος; Μείωση απώλειας αίµατος Μείωση απώλειας αίµατος και αποφυγή ΑΒΤ Μείωση ή πλήρης αποφυγή των µεταγγίσεων και µόνο Νοσηρότητα: περιεγχειρητική λοίµωξη, SIRS, MOF Θνητότητα

79 Όφελος της ΑΝΗ Συνολικά: Μείωση της πιθανότητας ΑΒΤ κατά 31-55% ή κατά 1,9-2,8 µονάδες RBCs (το όφελος είναι µικρότερο όταν τηρείται αυστηρό µεταγγισιακό πρωτόκολλο) Λιγότερο αποτελεσµατική σε επεµβάσεις πλην των κ/χ και των ορθοπαιδικών (π.χ. παιδιατρικές, πολυτραυµατίες, γυναικολογικές επεµβάσεις) Περαιτέρω µείωση κινδύνου ΑΒΤ όταν συνδυάζεται µε έτερη εναλλακτική µέθοδο (π.χ. PAD) Αποδεκτή από µάρτυρες Ιαχωβά (αν το αφαιρεθέν αίµα διατηρείται σε επαφή µε την κυκλοφορία)

80 Κόστος της ΑΝΗ Λιγότερο δαπανηρή από την PAD, γιατί: ε χρειάζεται έλεγχος του αίµατος που αφαιρείται, δεδοµένου ότι παραµένει στο χειρουργείο και µεταγγίζεται στον ίδιο ασθενή Για τους ίδιους λόγους, αποφυγή «λάθος µετάγγισης» Όχι παραγώγιση Όχι αποθήκευση Όχι απόρριψη µονάδων που δεν χρησιµοποιήθηκαν

81 Επίλογος Οι τεχνικές αυτόλογης µετάγγισης παρουσίασαν άνθηση προ ετών Σήµερα περιορισµένη χρήσηεπί ειδικών ενδείξεων Αυξηµένο κόστος Έτερες τεχνικές (φαρµακολογικές, χειρουργικές, αναισθησιολογικές) για τον περιορισµό των απωλειών αίµατος Βελτίωση τεχνικών ανίχνευσης µεταδιδόµενων µε ΑΒΤ παθογόνων Αδρανοποίηση

82 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Μ.Παπαδοπούλου Αιματολόγος Αυτόλογη μετάγγιση εναλλακτική θεραπεία για τους κινδύνους της αλλογενούς (μετεγχειρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Ανάγκες σε μονάδες ερυθρών Το 60% του πληθυσμού θα χρειασθεί μετάγγιση αίματος ή παραγώγων σε κάποια στιγμή της ζωής του Παγκοσμίως συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Μ.Παπαδοπούλου Αιματολόγος Συν/στρια Δ/ντρια ΝΥΑιμοδοσίας Γ.Ν.Κ Αυτόλογη μετάγγιση εναλλακτική θεραπεία για

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΙΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ Ασθενείς Χειρουργείο Χειρουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC)

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc Επιµελήτρια Β Αναισθησιολόγος, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» Σκοπός Ποια είναι τα σύγχρονα κλινικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Ε.Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η αντιµετώπιση µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Μορφές παραγώγων-διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας Δημήτριος Μαλτέζας Επιλογή ασκού To αίμα

Διαβάστε περισσότερα

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας Αίμα Παράγωγα αίματος και νοσηλευτικές ευθύνες κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης αίματος Μυθικά χρόνια το αίμα προκαλούσε δέος και φόβο Σταθμοί στην ιστορία της αιμοδοσίας ήταν 1790 ο James Blundell

Διαβάστε περισσότερα

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης Γεώργιος Μαρτίνης στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης εκπαίδευσης και οργάνωσης Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-PETERSEN ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΕΚΠΠΑ) «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- Η Ελληνική Εμπειρία Ε. Πέτρακα 1, Μ. Κριτσιώτη1, Σ. Βαλσάμη 2, Ι. Καλαντζής1, Α. Τραυλού3, Ε. Γρουζή4 1 ΝΥ Αιµοδοσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Κουτσογιάννη Αιματολόγος Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γεν. Νοσ. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1818,James Blundell πρώτη μετάγγιση από άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΛΟΡΟΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου Αιματολόγος - Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α. Λαϊκό 1914: Χρήση του όρου «apheresis» (Abel, Rowntree, Turner) Πειραματική εργασία με σκύλους

Διαβάστε περισσότερα

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 147 Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Το αίμα είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο όργανο του σώματος με πολλαπλές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας. Επίπεδο γνώσεων ειδικευομένων ιατρών: η Ελληνική Εμπειρία Ασπασία Αργυρού Αιματολόγος ΝΥ Αιμοδοσίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Αγιοι Ανάργυροι» Μετάγγιση αίµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘΓ.Παπανικολάου Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου" Ιδιαιτερότητες αιμοθεραπείας στις μεταμοσχεύσεις Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παραγώγων αίματος Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 6, 7 και 8 και τα Παραρτήματα Ι και V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Schedule - M.S.B.O.S.).

Schedule - M.S.B.O.S.). ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Συγγραφείς: Γρηγοριάδου Ιφιγένεια. Επιµελήτρια Β. Σπύρου Ανδριάννα.Επιµελήτρια Β. Επιµέλεια: Αµπλιανίτης ηµήτρης, Αναπλ. ιευθ/της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Μαρία Γαβαλάκη Μαρία Παπανικολάου Ν.Υ Αιμοδοσίας και Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών διαθέσεων Λαϊκό ΓΝΑ Εξατομικευμένη διαχείριση αιμοθεραπείας του ασθενή Στόχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗ. Νεογνική και παιδιατρική μετάγγιση. Η μεταγγισιοθεραπεία των νεογνών απαιτεί ειδικές γνώσεις θεμάτων που δεν αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015

EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015 EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015 Ερώτηση: 1. Οι επιπλοκές μετάγγισης παραγώγων αίματος είναι κάτι που μας απασχολεί στην νοσοκομειακή πραγματικότητα;

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις.

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών Δημήτρης Καρακάσης Σχεδιάγραμμα της ομιλίας Εισαγωγή Ασθενής - ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες

Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες Dr. Φώτης Γκιρτοβίτης Αιματολόγος Επιμελητής Α ΕΣΥ Κέντρο Αίματος - Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Ακαδημία Αιμοδοσίας, 19-21 Ιουνίου 2014 Θεσσαλονίκη Ορισμός Ως αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ. Τα νεογνά είναι η πιο πολυμεταγγιζόμενη ομάδα νοσηλευομένων ασθενών. Έχουν ανώριμο ανοσολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Σελ.65, Αιµατολογία Αιµοδοσία Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τα µεγάλα µονοκύτταρα ή µονοπύρηνα αποτελούν τα φαγοκύτταρα του οργανισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνος θρομβωτικού επεισοδίου Εάν INR

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες

Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες Dr. Φώτης Γκιρτοβίτης Αιματολόγος Επιμελητής ΕΣΥ - Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ Σεμινάριο Αιμοδοσίας, 20-22 Σεπτεμβρίου 2012 Θεσσαλονίκη Η Μετάγγιση είναι θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Κατανόηση ανοσοαιματολογικών προβλημάτων λόγω θετικής αμέσου Cooms από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ιαφορική διάγνωση Επιλογή μονάδων για επείγουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑTΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΑΦΑΙΡΕΣΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας-

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- «Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- Διαδικασία μετάγγισης». Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αιματολογικό Εργαστήριο-Αιμοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Το ύδωρ αποτελεί το 60% του βάρους σώματος α) από την ηλικία (νεογνά 75%) β) περιεκτικότητα σε λίπος (ο λιπώδης ιστός έχει μικρή περιεκτικότητα σε ύδωρ) γ) το φύλο ( το ύδωρ είναι λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιμοδοσία το 2014 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Αιμοδοσία το 2014 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η Αιμοδοσία το 2014 Υπό την Αιγίδα του Ε.ΚΕ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 19-21 Ιουνίου 2014 Γραφεία Ιδρύματος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ Λασανιάνος Ν.1, Mουζόπουλος Γ. 2, Νικολάρας Γ. 1, Λύγδας Π. 1, Τσουτσαίος Ν. 1, Γεωργιλάς Ι. 1, Γαρνάβος

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Αίμα: Ένας ζωντανός ιστός σε υγρή κατάσταση με ιδιαίτερα σημαντικές λειτουργιές για τον έμβιο κόσμο: o Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευών Πλασµαφαίρεσης για ηµόσια ιαβούλευση»

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευών Πλασµαφαίρεσης για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 18086/24-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά.

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά. Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του στα παιδιά. Φώτης Β. Κυρβασίλης Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ www.pd3.gr Η αντιμετώπιση του βρογχικού στα παιδιά κατευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εισαγωγή: Το κυκλοφορικό είναι από τα πιο σημαντικά αλλά και από τα πιο ευαίσθητα συστήματα του οργανισμού μας. Τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

fondaparinux melagatran ximelagatran :

fondaparinux melagatran ximelagatran : ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Γ.Χαλµούκη, Ν. Σκάρπα, Ε. Παπασπύρου, Α. Μελά, Σ. Κωστάκη Αναισθησιολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ασκληπιείο Βούλας» Οι χειρουργικοί ασθενείς έχουν

Διαβάστε περισσότερα

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/61/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 μετάγγιση αποτελεί συνήθως ασφαλή θεραπευτική μέθοδο, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μηδενικό κίνδυνο, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π

Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π α ρ χ ή π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ο ε π ό µ ε ν ο Παθογένεια της έξαρσης της Χ.Α.Π Νίκος Τζανάκης, Πνευµονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήµιο Κρήτης ΧΑΠ -παρόξυνση Ορισµός! Ορισµός δύσκολος και σχετικά ανακριβής!

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση αιμοπεταλίων: πότε, πόσο και πως. Σύγχρονα δεδομένα. Ε. Λυδακη, Δ/ντρια Αιματολόγος, Αιμοδοσία ΠΑΓΝΗ Μ. Ξημέρη, ειδικ.

Χορήγηση αιμοπεταλίων: πότε, πόσο και πως. Σύγχρονα δεδομένα. Ε. Λυδακη, Δ/ντρια Αιματολόγος, Αιμοδοσία ΠΑΓΝΗ Μ. Ξημέρη, ειδικ. Χορήγηση αιμοπεταλίων: πότε, πόσο και πως. Σύγχρονα δεδομένα. Ε. Λυδακη, Δ/ντρια Αιματολόγος, Αιμοδοσία ΠΑΓΝΗ Μ. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολόγος ΠΑΓΝΗ 27/3/2015 Αντοχή στις μεταγγίσεις plt Guidelines μετάγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Γενικά Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν τους στόχους της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Ιδιαιτερότητες του καρκίνου του πνεύμονος Είναι υπεύθυνος για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 4 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ 1 Στις 2 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη σε αντι-jka Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιμοδοσία το 2011 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Αιμοδοσία το 2011 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η Αιμοδοσία το 2011 Η Αιμοδοσία το 2011 Αθηνα, 2-4 Ιουνίου 2011 ΔΩΜΑ, Π.Γ.Ν. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα