ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004

2 - 1 - ΗΥΥΑΑΤΤΤΤ RREEGEENCCYY TTHEESSSSAALLONI IKKI I ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Τµήµα Έρευνας και Ανάλυσης-Αναλυτής Μιχάλης Μητσόπουλος Εταιρικά Στοιχεία Επωνυµία : ΗΥΑΤΤ REGENCY ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε. Σύµβολο ΧΑΑ : ΗΥΑΤΤ Σύµβολο Reuters : ΗΥΑr.ATH Σύµβολο Bloomberg : HYATT GA Κλάδος : Τυχερά παιχνίδια Συµµετοχή σε είκτες : Γ, FTSEM Περιγραφή : Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί η λειτουργία του καζίνο της Θεσσαλονίκης. Μικρότερης σηµασίας είναι η λειτουργία του ξενοδοχείου και συνεδριακού κέντρου και η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Λάµψα. Σηµαντική εξέλιξη είναι η ανάληψη διαχείρισης του καζίνο Πάρνηθας και η απόκτηση συµµετοχής σε αυτό. Ηµεροµηνία Ίδρυσης : Ηµερ/νία Έναρξης ιαπραγµάτευσης : ιευθύνων Σύµβουλος : κ. Γεώργιος Γαλανάκις ιεύθυνση : Οδός Αγ. Κωνσταντίνου 49 Μαρούσι Τηλέφωνο : (210) Φαξ : (210) Μέσος Ηµερήσιος Όγκος 60 ηµερολογιακών ηµερών(6/6) : Web Site :

3 - 2 - Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική σύνθεση, είχε παραµείνει αναλλοίωτη µέχρι πρόσφατα µε τους βασικούς µετόχους να διατηρούν το 68,24% ενώ το υπόλοιπο 31,76% διακατέχεται σε µεγάλο µέρος από θεσµικούς επενδυτές και όχι µικροµετόχους. Στις 05/01/2004 η Εταιρία HELLENIC CASINOS COMPANY διενήργησε πώληση µετοχών της εταιρίας HYATT REGENCY ΞΕΝΟ. & ΤΟΥΡΙΣΤ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε σε θεσµικούς επενδυτές, διαµορφώνοντας το ποσοστό της σε 51,57% από 68,23%. Το µερίδιο των βασικών µετόχων µοιράζεται πάντα κατά 40% στην οικογένεια Λασκαρίδη, κατά 50% σε εµπίστευµα της οικογένειας Pritzker και 10% στην οικογένεια Θεοχαράκη. Σύµβαση διαχείρισης του ξενοδοχείου µε την Hyatt International Europe Africa Middle East Ltd Πληρεξούσιο στην HELLENIC CASINOS CO η οποία λειτουργώντας για λογαριασµό της ΗΥΑΤΤ Regency Ξενοδοχειακή και Τουριστική Θεσ/νίκη πήρε την άδεια casino ΗΥΑΤΤ REGENCY ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 51,57 34,67% 13,5% Σύµβαση διαχείρισης του Casino µε την Regency Casino Thessaloniki (Κύπρος), θυγατρική της Regency Casinos Holding(Hong Kong) κατά 100% που ελέγχεται από την AIG Holdings, Delaware USA συµφερόντων οικογένειας Pritzker ΗELLENIC CASINOS CO CAYMAN ISLANDS FREE FLOAT ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ 40 % PRIME GLORY PANAMA (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙ Η) 60% HELLENIC CASINOS INCORPORATED BAHAMΑS 83,33% SETTLEMENT HOTELS INC. BAHAMAS (OIKOΓΕΝΕΙΑ PRITZKER) 16,66% GABLI ΕΠΕ ΙΡΛΑΝ ΙΑ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ) Οι οικονοµικές επιδόσεις του καζίνο της Θεσσαλονίκης Αναλυτικές πληροφορίες για την λειτουργία του καζίνο το 2003 θα έχουµε στην διάθεση µας µε την έκδοση του ετήσιου δελτίου. Γνωρίζουµε όµως ήδη από τις λογιστικές καταστάσεις του 2003 ότι, µετά την αφαίρεση από τον κύκλο εργασιών της µητρικής της αµοιβής διαχείρισης της Πάρνηθας που προστίθεται για πρώτη φορά φέτος, ο κύκλος εργασιών της Θεσσαλονίκης το 2003 εµφανίστηκε ελαφρά µειωµένος σε σχέση µε το Η εξέλιξη αυτή µιας µείωσης 1% περίπου στον κύκλο εργασιών, αντί της αύξησης 6,5 % που είχαµε προβλέψει, δεν µείωσε την κερδοφορία της µητρικής εταιρείας, ακόµα και αν αφαιρεθεί η αµοιβή διαχείρισης της Πάρνηθας, καθώς η εξέλιξη των παραµέτρων κόστους ήταν πιο ευνοϊκή από ότι είχαµε προβλέψει. Επιπλέον η στασιµότητα των εργασιών συνοδεύτηκε από µια υποχώρηση των νέων επενδύσεων κάτω από τα επίπεδα που είχαµε προβλέψει, και µια ανάλογη µείωση των αποσβέσεων που ενδεχοµένως να υπολογίζονται και µε τους νέους µειωµένους συντελεστές. Έτσι τα διοικητικά έξοδα και το κόστος πωλήσεων εµφανίζονται µειωµένα σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών, χωρίς την αµοιβή της Πάρνηθας, τόσο λόγο την µείωσης (σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις µας) των εξόδων εκτός αποσβέσεων όσο και επιπλέον λόγο των µειωµένων αποσβέσεων (και πάλι σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις µας) ενώ την αύξηση της κερδοφορίας προ φόρων την µητρικής εξασφάλισε ουσιαστικά η αµοιβή διαχείρισης της Πάρνηθας.

4 Οι εξελίξεις αυτές επιδρούν όχι µόνο στα µεγέθη του 2003, αλλά και στις προβλέψεις µας για τις επόµενες χρονιές. Έτσι διατηρούµε τις ευνοϊκές εξελίξεις κόστους καθώς αν έχει αποδείξει κάτι µέχρι σήµερα η διοίκηση της εταιρείας είναι την ικανότητα της να ασκεί έλεγχο στις παραµέτρους κόστους και έτσι να εξασφαλίζει ευνοϊκές εξελίξεις στην κερδοφορία. Η αρνητική εξέλιξη στοκ κύκλο εργασιών, σύµφωνα µε την διοίκηση, οφείλεται στην σταδιακή επαναλειτουργία των παράνοµων κέντρων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών στην περιοχή της συµπρωτεύουσας. Αν και εκτιµάται ότι το φαινόµενο δεν θα λάβει την έκταση που είχε πριν την λήψη διοικητικών µέτρων κατά των κέντρων αυτών, αναθεωρούµε προς τα κάτω τον ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης του κύκλου εργασιών µέχρι το 2007 σε 4% από 4,3%, αλλά αφήνουµε αµετάβλητο τον τερµατικό ρυθµό ανάπτυξης 3%. Τα µεγέθη αυτά συγκρίνονται µε τρέχοντες ονοµαστικούς ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας περίπου 8% και µακροπρόθεσµο ρυθµό ονοµαστικής ανάπτυξης 4%. Η συµµετοχή στη Λάµψα Το 2000 η εταιρεία απέκτησε µέσω του χρηµατιστηρίου το 18,5% της εταιρείας Λάµψα έναντι 48,7 εκ ευρώ εκατοµµυρίων, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό ελέγχεται από συµφέροντα προσκείµενα προς την εταιρεία. Η εταιρεία κατά τη χρήση 2000 ενοποιεί για πρώτη φορά τις θυγατρικές Stellar Investments Corporation, Vanessa Investments Corporation και Millennium Pioneer S.A. οι οποίες κατέχουν συνολικά το 18,5% της Λάµψα. Η συµµετοχή στη Λάµψα αποκτήθηκε σε µια τιµή που αποτιµά το ακίνητο σε περίπου 263 εκ ευρώ. Στον ισολογισµό οι συµµετοχές αυτές αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως, καθώς η συµµετοχή αυτή αποτελεί µακροπρόθεσµη επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα. Σύµφωνα µε το αρ. 43 του κ.ν. 2190/21920 η τρέχουσα αξία των συµµετοχών αυτών υπολείπεται της τρέχουσας αξίας κατά το ήµισυ περίπου της συµµετοχής. Για το ποσό αυτό δεν έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη, σύµφωνα µε τις σηµειώσεις του ορκωτού λογιστή. Η εταιρεία Λάµψα έχει ως αποκλειστικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο το ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία. Σε συνέχεια της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάµψα ΑΕ", η Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) ΑΕ απέκτησε µέρος των αδιάθετων κοινών ονοµαστικών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, ανεβάζοντας το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που ελέγχει η εταιρεία από 18,36% σε 20,10%Τέλος η απόκτηση µέρους των µετοχών που προκύψανε από την αύξηση από τις οικογένειες Λασκαρίδη και Θεοχαράκη σε συνδυασµό µε την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ της εταιρείας και των κ. κ. Α. & Π. Λασκαρίδη, βάσει της οποίας σε περίπτωση πώλησης µετοχών της εταιρείας Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ, εκ µέρους αµφοτέρων των παραπάνω βασικών µετόχων θα υπάρχει αµοιβαίο δικαίωµα προαίρεσης (mutual right of first refusal) εξασφαλίζει το έλεγχο του 33% των µετοχών από την ΗΥΑΤΤ και τους βασικούς µετόχους αυτής Εκτιµήσεις µεγεθών - Λάµψα Χιλιάδες ευρώ Κύκλος εργασιών Αποσβέσεις Μακροπρόθεσµα δάνεια Χρεωστικοί τόκοι Κέρδη πρό φόρων Μέρισµα 40% κερδών πφ Μερίδιο ΗΥΑΤΤ 18,5% µερισµάτων Οι εκτιµήσεις για την πορεία των µεγεθών της Λάµψα βασίζονται στις εκτιµήσεις της διοίκησης του ξενοδοχείου. Καταγράφουν σηµαντικές αποκλίσεις από τις αρχικές εκτιµήσεις της ΗΥΑΤΤ, καθώς αντί 23 εκ ευρώ ο κύκλος εργασιών του 2003 διαµορφώθηκε σε 25 εκ ευρώ ενώ αντί για 40 εκ ευρώ το 2004 οι τελευταίες εκτιµήσεις προσεγγίζουν πιο πολύ τα 35 εκ ευρώ. Αν και πολλά θα εξαρτηθούν από το αν η κόπωση που εµφανίζεται την περίοδο αυτή θα διατηρηθεί και το καλοκαίρι, τουλάχιστον αναµένεται το 2004 η κερδοφορία του ξενοδοχείου. Την εξέλιξη αυτή βοηθάει και η µείωση των δανειακών υποχρεώσεων µε το προϊόν της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. Παραµένει η πρόβλεψη ότι τα µεγέθη του 2005 θα υστερήσουν των µεγεθών του 2004 που ωφελούνται από την Ολυµπιάδα και ότι η µετέπειτα ανάπτυξη θα είναι περίπου 5%. Επίσης παραµένει ότι οι νέοι µειωµένοι συντελεστές απόσβεσης θα ωφελήσουν την κερδοφορία. Τα πρώτα, οριακά, µερίσµατα από την χρήση 2004 υπολογίζονται από το 2005 ως έσοδα της µητρικής στην αποτίµηση µας της µητρικής εταιρείας. Παραµένει από τις εξελίξεις αυτές, όπως και από την αναλυτική αποτίµιση του ακινήτου που έχουµε κάνει παλαιότερα, ότι η επένδυση της ΗΥΑΤΤ στην ΛΑΜΨΑ δεν πρέπει να θεωρείται ότι θα αποδώσει ικανοποιητικά. Τουλάχιστον όµως η επένδυση αυτή είναι, για τα δεδοµένα της εταιρείας, µικρού µεγέθους.

5 - 4 - Η συµµετοχή και διαχείριση του Μον Παρνές στην Πάρνηθα Η συµµετοχή της ΗΥΑΤΤ στο εγχείρηµα ιδιωτικοποίησης του καζίνο Πάρνηθας έχει δύο σκέλη. 1. Την συµµετοχή κατά 70% σε κοινοπραξία µε την Ελληνική Τεχνοδοµική η οποία έναντι 110 εκ ευρώ απέκτησε µετά από διαγωνισµό το 49% της εταιρείας που έχει στην ιδιοκτησία της το καζίνο και δύο µικρά ξενοδοχεία στην Πάρνηθα. Το σύνολο των εγκαταστάσεων χρειάζεται πλήρη ανακατασκευή, που θα βαρύνει την εταιρεία αυτή στην οποία ουσιαστικά συµµετέχει η ΗΥΑΤΤ κατά το 70% του 49%. 2. Το συµβόλαιο διαχείρισης που έχει η ΗΥΑΤΤ για την λειτουργία του συνόλου του συγκροτήµατος προβλέπει ως αµοιβή ενός ποσοστού επί των λειτουργικών κερδών (20% για τα πρώτα 30 εκ. ευρώ, 15% για τα επόµενα 30 εκ ευρώ, 10% για τα επόµενα 30 εκ ευρώ και 5% µετέπειτα). Το ηµόσιο και ο ήµος θα λαµβάνουν σηµαντικά έσοδα από την συµµετοχή 32% στα έσοδα του καζίνο καθώς και ένα ποσοστό 51% των µερισµάτων και βέβαια την φορολογία εισοδήµατος. Επιπλέον η Ελληνική Τεχνοδοµική πέρα από το κατασκευαστικό µέρος εξασφαλίζει και µέρος των µερισµάτων. Η ΗΥΑΤΤ εξασφαλίζει σηµαντικά έσοδα µε το συµβόλαιο διαχείρισης και ένα ικανοποιητικό µερίδιο στα µερίσµατα το οποίο σε βάθος χρόνου εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε ιδιαίτερα σηµαντικά επίπεδα µε τίµηµα το 70% του 49% των αναγκών σε ίδια κεφάλαια του εγχειρήµατος. Εκτιµήσεις µεγεθών - Πάρνηθα Χιλιάδες ευρώ Κύκλος εργασιών Καζίνο-τραπέζια Καζίνο-µηχανήµατα Άλλά έσοδα Ξενοδοχείο Συµµετοχή δηµοσίου Καθαρός κύκλος εργασιών Κέρδη πρό φόρων Μέρισµα 80% κερδών µφµ Αµοιβή διαχείρησης ΗΥΑΤΤ Μερίδιο ΗΥΑΤΤ 70% του 49%% µερισµάτων Η πρόθεση πώλησης µέρους της συµµετοχής που έχει η ΗΥΑΤΤ στην κοινοπραξία που έχει σχηµατίσει µε την Ελληνική Τεχνοδοµική, και ο περιορισµός του ποσοστού που κατέχει σε αυτή σε λίγο πάνω από 50% από 70% που έχει σήµερα αναβλήθηκε µέχρι την εισαγωγή της κοινοπραξίας στο ΧΑΑ. Οι εκτιµήσεις µας για την πορεία των µεγεθών του Μον Παρνές, που αποτελούν την συµβολή του στην πρόβλεψη πορείας των µεγεθών της µητρικής, βασίζονται στις ακόλουθες υποθέσεις. Για την λειτουργία του Μον Παρνές το 2003 τα µεγέθη εµφανίζονται χαµηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις σε ότι αφορά τον καθαρό κύκλο εργασιών. Τα µεγέθη για το 2004 είναι προβλέψεις της εταιρείας που έχουν γίνει µε βάση τις εκτιµήσεις που υπάρχουν στην παρούσα στιγµή. Έτσι ο κύκλος εργασιών των 150 εκ ευρώ αναµένεται να επιτευχθεί το 2005, και όχι το 2004 όπως ορίζανε οι αρχικές εκτιµήσεις. Στην αναβολή αυτή θα συµβάλλει και το γεγονός ότι το νέο τελεφερίκ που θα βελτιώσει την πρόσβαση θα είναι έτοιµο στα µέσα του Μετά το 2005 θεωρούµαι ότι το καζίνο θα προσεγγίσει δείκτες αποδοτικότητας παρεµφερείς µε αυτούς της Θεσσαλονίκης, αλλά µε κάποια υστέρηση που προκύπτει από την αρχή της συντηρητικότητας. Η επίτευξη δεικτών αποδοτικότητας ανάλογους της Θεσσαλονίκης είναι ο στόχος της εταιρείας, ενώ στην κατεύθυνση της προσπάθειας αυτής λειτουργεί και η σηµαντική αύξηση του αριθµού των τυχερών µηχανηµάτων. Όµως η εταιρεία δεν είναι βέβαιη για τον χρόνο στον οποία θα µπορεί να εξαντλήσει τα περιθώρια εγκατάστασης τυχερών µηχανηµάτων και τραπεζιών, µε αποτέλεσµα η εξάντληση της δυναµικότητας να εκτιµάται για µετά το Ο λόγος κόστους πωληθέντων συν εξόδων διοίκησης και διάθεσης, πλην της αµοιβής διαχείρισης της µητρικής, ως ποσοστό πωλήσεων συγκλίνει στα τρέχοντα αντίστοιχα επίπεδα της Θεσσαλονίκης το 2007 ενώ µέχρι τότε παραµένει σε σαφώς ψηλότερα επίπεδα. Θεωρούµε σηµαντικούς τους ρυθµούς ανάπτυξης των εργασιών του καζίνο τα επόµενα χρόνια, αρκετά πάνω από 10%, για λόγους που σχετίζονται µε την θέση του καζίνο και την αγορά καζίνο της Αθήνας.

6 - 5 - Οικονοµικά Στοιχεία Οι προβλέψεις για την πορεία των µεγεθών της εταιρείας γίνονται µε τον συνυπολογισµό των εκτιµώµενων µελλοντικών µερισµάτων από την Λάµψα και την Πάρνηθα, στο ποσοστό που κατέχει η ΗΥΑΤΤ στις εταιρείες αυτές, και στην αµοιβή διαχείρισης της Πάρνηθας όπως την προβλέψαµε παραπάνω. Οι προβλέψεις είναι για τα µεγέθη της µητρικής µόνο και των άλλων συµµετοχών χωριστά καθώς µε τον τρόπο αυτό αποκτάται µια καλύτερη εικόνα της αξίας των συµµετοχών για τον µέτοχο της ΗΥΑΤΤ. Στην προσπάθεια αποτίµησης της εταιρείας αντιµετωπίζουµε ένα πολύ βασικό πρόβληµα. Ήδη το συγκρότηµα Θεσσαλονίκης διαµορφώνεται σε ένα κλασσικό cash cow. Τα πάγια αποσβένονται πια, οδηγώντας σε µείωση των αποσβέσεων, τα δάνεια για την κατασκευή του έχουν αποπληρωθεί, οι ανάγκες νέων επενδύσεων είναι περιορισµένες και οι ταµειακές ροές και η κερδοφορία είναι σταθερές και σηµαντικές σε µέγεθος. Έτσι είναι αναπόφευκτη η σταδιακή µείωση του συνολικού δανεισµού και η αύξηση των µερισµάτων εφόσον η διοίκηση δεν προτίθεται να αναζητήσει νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Το τελευταίο όµως αποτελεί δηλωµένη πρόθεση της διοίκησης. Επειδή όµως δεν είναι δυνατόν να αποτιµήσουµε µελλοντικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες διαλέγουµε να αποτιµήσουµε την αξία των παρόντων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Προβλέπουµε έτσι την σταδιακή αύξηση της γενναιοδωρίας της µερισµατικής πολιτικής. Παρά αυτή όµως η εταιρεία σωρεύσει διαθέσιµα τα οποία αρκούν είτε για την αποπληρωµή των δανείων της είτε για την πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων. Η πρακτική επιβαρύνει την αποτίµηση, καθώς εναλλακτικά θα ήταν ψηλότερα τα µερίσµατα ή θα υπήρχε µια απόδοση από τις όποιες επενδύσεις. Πωλήσεις. Η αύξηση των πωλήσεων του καζίνο Θεσσαλονίκης το 2002 ενισχύθηκε σηµαντικά από το κλείσιµο των παρανόµων κέντρων τυχερών παιχνιδιών. Όπως περιµέναµε σταδιακά τα παράνοµα κέντρα παιχνιδιών επαναλειτούργησαν κατά την διάρκεια του 2003 συµπιέζοντας το κύκλο εργασιών του καζίνο της Θεσσαλονίκης κατά την διάρκεια του έτους. Την επίπτωση καταγράφει η συµµετοχή του δηµοσίου καλύτερα από τον κύκλο 10% εργασιών, καθώς δεν επηρεάζεται 8% ούτε από την λειτουργία του 6% ξενοδοχείου και ούτε από την αµοιβή διαχείρισης. Ήδη είχαµε 4% υπολογίσει τον κίνδυνο αυτό σε 2% συντηρητικές προβλέψεις για τον 0% κύκλο εργασιών, αλλά η ελαφρά -2% χειρότερη, σε σχέση µε τις 3/2003 6/2003 9/ /2003 προβλέψεις µας, εξέλιξη οδήγησε % ΥοΥ µεταβολή κύκλου εργασιών % ΥοΥ µεταβολή συµµετοχής δηµοσίου στην ελαφρά αναθεώρηση προς τα κάτω των ρυθµών ανάπτυξης µετά το 2004, σε 2,8% από 4,3% και σε 3,8 από 4,3% µέχρι το 2007 αν και οι µελλοντικές εξελίξεις θα καθορίσουν τις επόµενες προσαρµογές µας στην παράµετρο αυτή. Η επαναλειτουργία του καζίνο του Πόρτο Kαρράς δεν έχει οδηγήσει σε µια αισθητή επίπτωση στα µεγέθη της εταιρείας, όπως είχε εκτιµήσει η διοίκηση. Συνεπώς η ανάπτυξη των κερδών που καταγράφεται στις προβλέψεις µας οφείλεται και πάλι κυρίως στην συµβολή της αµοιβής διαχείρισης της Πάρνηθας από το 2003 και των µερισµάτων χρήσης 2004 της Λάµψα και της Πάρνηθας από το Η διανοµή στους µετόχους της ΗΥΑΤΤ των µερισµάτων που αυτή εισπράττει από τις θυγατρικές της θεωρούµε ότι δεν επιβαρύνεται εκ νέου µε φορολογία. Λόγω των εξελίξεων αυτών τα κέρδη µέχρι το 2007 θα αυξάνονται µε ρυθµούς περίπου 10%, και ειδικά το 2005 µε 10% καθώς θα αυξάνει ταχέως η αµοιβή διαχείρισης του Μον Παρνές και θα υπάρξει και η αυξανόµενη είσπραξη µερισµάτων. Παρά το γεγονός ότι το 2007 το Μον Παρνές δεν θα µπορεί να θεωρηθεί σε καµία περίπτωση ώριµο, στην ανάλυση υιοθετούµε από το 2008 ένα ενιαίο ρυθµό τερµατικής ανάπτυξης των µεγεθών 3,5%. Το ποσοστό αυτό είναι χαµηλότερο από το διαχρονικό ρυθµό ανάπτυξης των καζίνο διεθνώς, που είναι 4-4,5% και ελαφρά υποδεέστερο από την εκτίµηση για

7 τον διαχρονικό ρυθµό αύξησης του ονοµαστικού ΑΕΠ. Όµως εκφράζει τις εκτιµήσεις που αναφέραµε πιο πάνω και που αντισταθµίζουν την στρατηγική της εταιρείας για συνεχή ανανέωση του καζίνο ώστε να διατηρείται αµείωτο το ενδιαφέρον των παικτών αλλά και της αντίδρασης αυτής στην σταδιακή αύξηση της ικανότητας των παικτών. Κόστος. Εξίσου σηµαντική παράµετρος είναι η εξέλιξη των εξόδων κόστους πωληθέντων της µητρικής και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Σηµαντική επίδραση στην διαµόρφωση αυτών έχουν και οι αποσβέσεις, και για τον λόγο αυτό εξετάζουµε την διαχρονική πορεία του κόστους πωλήσεων και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων. Ο υπολογισµός αυτού δείχνει ότι εκτός των αποσβέσεων το κόστος πωληθέντων και διοίκησης και διάθεσης έχει διαµορφωθεί σε περίπου 31% του κύκλου εργασιών εκτός της αµοιβής διαχείρισης της Πάρνηθας, εξέλιξη που παρατηρούµε παρά την στασιµότητα του κύκλου εργασιών. Το 1999 ήταν 38%, το %, το % και το %. Για λόγους συντηρητικότητας θεωρούµε ότι παρά το ιστορικό συνεχούς περιορισµού των εξόδων και τις µειωµένες αποσβέσεις ότι µέχρι το 2008 ο λόγος αυτός θα διαµορφωθεί λίγο κάτω από 34%. Σηµειώνουµε ότι από το 2005 είχαµε αρχικά, και συνεχίζουµε ενόψει της µείωσης του 2003, υποθέσει µια ακόµα µείωση του ρυθµού απόσβεσης των παγίων, που χρονικά ταυτίζεται µε µια προσαρµογή η του ρυθµού πραγµατοποίησης νέων επενδύσεων στο 4% της αξίας των εκάστοτε αναπόσβεστων παγίων. Με τον ρυθµό απόσβεσης που επιλέγουµε µετά το 2005 η αναπόσβεστη αξία των παγίων παραµένει διαχρονικά περίπου σταθερή γεγονός που σηµαίνει ότι σε πραγµατικές τιµές αυτή θα µειώνεται διαχρονικά κατά την αύξηση του ονοµαστικού ΑΕΠ και του κύκλου εργασιών. Με τον τρόπο αυτό περιγράφουµε ότι το ώριµο πια καζίνο της Θεσσαλονίκης θα έχει διαµορφωθεί σε ένα κλασσικό cash cow. Οι υποθέσεις αυτές, µαζί µε την σταδιακή µείωση των δανειακών υποχρεώσεων και των αναλογούντων χρεωστικών τόκων, αντανακλώνται στις προβλέψεις µας µε τον ψηλότερο ρυθµό αύξησης των κερδών προ φόρων σε σχέση µε τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων και τις ταµειακές ροές. Πρέπει να τονίσουµε επίσης ότι στο µοντέλο µας οι αποσβέσεις υπολογίζονται από την διαφορά της αξίας κτήσης και αποσβέσεων στο ενεργητικό του ισολογισµού, τρόπος µε τον οποίον κλείνουν οι ταµειακές ροές. Συνεπώς το 2002 και 2001 να εµφανίζονται κάποιες διαφορές µε τις αποσβέσεις των δηµοσιευµένων ισολογισµών στους οποίους οι αποσβέσεις περιλαµβάνουν και λογιστικές εγγραφές συναλλαγµατικών διαφορών. Μέρισµα. Το διανεµόµενο µέρισµα το 2003 ενισχύεται σηµαντικά ως ποσοστό των κερδών µετά φόρων, πλησιάζοντας το 90% από 45% περίπου πέρυσι. Υποθέτουµε την συνέχιση της ίδιας µερισµατικής πολιτικής τα επόµενα χρόνια, µε την διάθεση του συνόλου σχεδόν των κερδών µετά φόρων καθώς η κερδοφορία του cash cow καζίνο της Θεσσαλονίκης και οι ισχυρές ταµειακές ροές της Πάρνηθας επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Παρά την γενναιόδωρη µερισµατική πολιτική οι χαµηλές αυξήσεις στα πάγια της µητρικής, οι αποσβέσεις και η διακράτηση µικρού µέρους των κερδών επιτρέπουν την σώρευση ταµειακών αποθεµάτων που µέχρι το 2008 ισούνται µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Σηµειώνουµε ότι η αύξηση της γενναιοδωρίας της µερισµατικής πολιτικής διαφοροποιεί την προσέγγιση µας από αυτή πέρυσι, όταν δηλαδή είχαµε προβλέψει µια πιο φειδωλή πολιτική που οδηγούσε στην σώρευση µεγαλύτερων ταµειακών αποθεµάτων. Επιτόκια. Τα επιτόκια υποθέτουµε ότι διατηρούνται σε επίπεδα ψηλότερα από τα τρέχοντα, τα οποία είναι σε ιστορικά πρωτοφανή χαµηλά επίπεδα και άρα είναι ριψοκίνδυνο να υποτεθεί ότι θα διατηρηθούν σε βάθος χρόνου στα επίπεδα αυτά. ιάφορες υποθέσεις. Το 2003 τα έκτακτα αποτελέσµατα επηρεάζονται από την βεβαίωση φορολογικών υποχρεώσεων από έλεγχο της περιόδου ύψους, µετά από συµβιβασµό. 4,5 εκ ευρώ αλλά και την δικαίωση της εταιρείας σε φορολογικό δικαστήριο για υποχρεώσεις ύψους 2,5 εκ ευρώ. Η εγγραφή των εξελίξεων αυτών στον ισολογισµό 2003 δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόµα, και συνεπώς εµείς τις εγγράφουµε στις προβλέψεις µας στα έκτακτα αποτελέσµατα στο σύνολο τους. Η τελική εγγραφή τους µε τον ίδιο τρόπο ή µε άλλο, λογιστικά ορθό τρόπο, δεν θα επιδράσει στην αξιολόγηση της µετοχής. Επίσης υπάρχει πάντα ελλοχεύουσα υποαξία περίπου 20 εκ ευρώ από την απόκτηση της συµµετοχής στην Λάµψα, που όµως όσο µεγεθύνεται η εταιρεία καθίσταται όλο και λιγότερο σηµαντική σε σχέση µε τα µεγέθη αυτής

8 ΗΥΑΤΤ. Μητρική. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Εκ ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ασώµατες ακινητοποιήσεις, αξία κτήσης Ενσώµατες ακινητοποιήσεις, αξία κτήσης Αποσβέσεις παγίων, σωρευµένες Αναπόσβεστη αξία παγίων Απαιτήσεις Αποθέµατα ιαθέσιµα Mεταβατικοι λογαριασµοί ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ΗΥΑΤΤ. Μητρική. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Εκ ευρώ Κύκλος εργασιών % ΥοΥ µεταβολή αυτών 4,3% 18,3% 2,1% 4,6% 5,1% 4,3% 4,1% Ξενοδοχείο Καζινό Μείον Συµµετοχή Ελληνικού ηµοσίου Καθαρός κύκλος εργασιών Μείον Κόστος πωλήσεων Από αυτά, αποσβέσεις Μείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Καθαρά κέρδη περιόδου ΠΦ % ΥοΥ µεταβολή αυτών 11,5% 45,7% 9,9% 6,4% 11,3% 12,8% 9,4% Από αυτά, µερίσµατα Λάµψα, Πάρνηθας Από αυτά, αµοιβή διαχείρισης Πάρνηθας ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Εκ ευρώ. Σύνολο φόρων πληρωτέων Σύνολο µερισµάτων % ΥοΥ µεταβολή αυτών 22,7% 38,9% 60,8% 16,5% 14,4% 16,1% 9,8% Υπόλοιπο κερδών εις νέο, σωρευµένο σύνολο ΗΥΑΤΤ. Μητρική. ΑΝΑΛΥΣΗ EBITDA. Εκ. ευρώ Αποσβέσεις, υπολογισµένες από ενεργητικό ισολογισµού Κέρδη πρό τόκων και αποσβέσεων (Μερικά συν αποσβέσεις) Ως % καθαρών πωλήσεων 11% 11% 6% 6% 5% 5% 3% 3% % µεταβολή µε προηγούµενο έτος 22% 7% 20% 9% 1% 6% 5% 5% ΗΥΑΤΤ. Μητρική. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Εκ. ευρώ Κέρδη πρό τόκων, φόρων και προβλέψεων (EBIT) Μετά αφαίρεση αναπροσαρµοσµένου φόρου Αποσβέσεις, υπολογισµένες από ενεργητικό ισολογισµού Καθαρή λειτουργική ροή πλήν αναπ. φόρο % ΥοΥ µεταβολή 9,5% 21,4% 10,2% 3,1% 9,7% 7,2% 7,6% ιαφορά κεφαλαίου κίνησης Λειτουργική ταµειακή ροή Πλήν επενδύσεις Καθαρή ταµειακή ροή Ανάλυση S.W.O.T. Strengths: Το καζίνο αποτελεί µια σηµαντική πηγή εσόδων, το οποίο και θα συνεχίσει να δηµιουργεί σηµαντικές ταµειακές ροές και κέρδη στο µέλλον καθώς η έλλειψη ανταγωνισµού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης εγγυάται τη συνεχιζόµενη υψηλή κερδοφορία του καζίνο τουλάχιστον µέχρι το 2008 και πιθανότατα µετά την ηµεροµηνία αυτή. Την πραγµατικότητα αυτή υπογραµµίζει και η επαναρύθµιση των µηχανηµάτων τυχερών παιχνιδιών το 2002, κίνηση που πιθανότατα µπόρεσε να προωθηθεί λόγω της ενίσχυσης της µονοπωλιακής θέσης της εταιρείας στη τοπική αγορά µετά το κλείσιµο των παράνοµων κέντρων παιχνιδιών, αν και τελευταία η επανεµφάνιση τους έχει ασκήσει

9 πίεση στα µεγέθη της Θεσσαλονίκης. Επίσης η τεχνογνωσία του οµίλου εξασφαλίζει στην εταιρεία ένα σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, όπως αποδεικνύει άλλωστε ο ορθός σχεδιασµός του συγκροτήµατος και η µέχρι τώρα πετυχηµένη λειτουργία του. Η προσήλωση της διοίκησης στον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών αποτελεί µια επιπλέον παράµετρο, αναδεικνύει την εµπειρία του οµίλου στη διαχείριση καζίνο και αποδεικνύει άλλη µια φορά ότι η δεµένη λειτουργία µιας εταιρείας που είναι σε θέση να ελέγχει τα κοστολόγια της είναι η καλύτερη εγγύηση για ευχάριστα νέα για τους µετόχους. Weaknesses: Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας από µόνη της δεν αναµένεται να παρουσιάσει σηµαντική µεγέθυνση. Συνεπώς η ανάπτυξη της εταιρείας µπορεί να προέλθει µόνο από την ανάληψη νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, οι οποίες εκ των πραγµάτων έχουν αυξηµένο επιχειρηµατικό ρίσκο. Η οικονοµική δυνατότητα για την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών υπάρχει χάρη στα έσοδα που δηµιουργεί το καζίνο. Σηµειώνεται ότι στην Αµερική η ανάπτυξη των διαχειριστών καζίνο προέρχεται κυρίως από την ίδρυση νέων καζίνο ή την εξαγορά υφισταµένων καζίνο και όχι από την επέκταση των δραστηριοτήτων των υφισταµένων συγκροτηµάτων, ενώ και εκεί οι δραστηριότητα των ώριµων καζίνο χαρακτηρίζεται συνήθως από ιδιαίτερα χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Επιπλέον η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια ανάληψης τέτοιων πρωτοβουλιών, η απόκτηση της συµµετοχής στη Λάµψα, δεν αναµένεται να έχει θετικά αποτελέσµατα στην κερδοφορία της εταιρείας για αρκετές χρήσεις. Οµοίως και η κατασκευή του, υπερβολικής ίσως πολυτέλειας, ξενοδοχείου στην Θεσσαλονίκη δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική από πλευράς απόδοσης. Opportunities: Η τρίτη προσπάθεια χρήσης των κεφαλαίων που δηµιουργεί η κερδοφορία της Θεσσαλονίκης για επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, το καζίνο της Πάρνηθας, ήδη αποδεικνύεται µια εξαιρετικά κερδοφόρα κίνηση µε µεγέθη ικανά να εξασφαλίσουν µια πολύ ικανοποιητική αύξηση των µεγεθών της µητρικής για αρκετά χρόνια. Για τον λόγο αυτό η κατακύρωση του διαγωνισµού στην ΗΥΑΤΤ ήταν πολύ µεγάλη επιτυχία και το τίµηµα θα αποδειχθεί λογικό για την εταιρεία εφόσον αυτή καθώς αυτή σταδιακά θα εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες που προκύπτουν από την αξιοποίηση της σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτης ως αγορά καζίνο πληθυσµιακής δεξαµενής του λεκανοπεδίου Αττικής. Επίσης η εταιρεία έχει πάντα την δυνατότητα επέκταση της εκτός των συνόρων σε χώρες της υτικής Ευρώπης µε τη δηµιουργία καζίνο σε περίπτωση που προκηρυχθούν οι σχετικοί διαγωνισµοί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Η ΗΥΑΤΤ Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει την εταιρεία µέσω της οποίας ο διεθνής όµιλος ΗΥΑΤΤ θα πραγµατοποιήσει ένα τέτοιο εγχείρηµα. Η συνεχιζόµενη οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής και η ενίσχυση της Θεσσαλονίκης ως επαγγελµατικού και τουριστικού προορισµού αναµένεται να συµβάλλει στην σταθερή αύξηση των εργασιών του καζίνο αν και µε ρυθµούς κάτω του ρυθµού αύξησης του ονοµαστικού ΑΕΠ. Threats: Σηµειώνεται ότι η άδεια του καζίνο συνεχίζει να ισχύει και µετά την πάροδο της δωδεκαετίας αυτής ενώ δεν έχει ηµεροµηνία λήξεως, και άρα δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας της µετά την παρέλευση της δωδεκαετίας από την χορήγηση της. Έτσι οι µακροπρόθεσµοι κίνδυνοι για την κερδοφορία του καζίνο Θεσσαλονίκης προέρχονται κυρίως από τη δυνατότητα µετά το 2008 να δοθούν και άλλες άδειες καζίνο στην περιοχή, ή εναλλακτικά από την επαναλειτουργία των κέντρων παιχνιδιών είτε παράνοµα είτε µε νόµιµο τρόπο µέσω του ΟΠΑΠ µε την εγκατάσταση µηχανηµάτων KINO και Βίντεο Λόττο στην Θεσσαλονίκη. Ο ανταγωνισµός από νέα καζίνο θεωρείται από τους αναλυτές της βιοµηχανίας αυτής στην Αµερική ως ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τη λειτουργία των ήδη υφισταµένων και επιτυχηµένων καζίνο. Θεωρείται ότι ένα καζίνο προσελκύει τον κύριο όγκο των επισκεπτών του από τον πληθυσµό που κατοικεί σε ακτίνα µέχρι 75 χλµ, µε µικρότερο ποσοστό των επισκεπτών να προέρχονται από απόσταση µέχρι 150 χλµ, ενώ πολύ µεγάλο πλεονέκτηµα θεωρείται όταν ένα καζίνο τοποθετείται µέσα σε ένα µεγάλο αστικό κέντρο. Από τους κινδύνους αυτούς µόνο η επαναλειτουργία των παράνοµων κέντρων παιχνιδιών έχουν δείξει κάποια επίπτωση µέχρι τώρα, καθηλώνοντας τον ρυθµό ανάπτυξης του καζίνο Θεσσαλονίκης για το 2003 στο 1%. Επειδή η εξέλιξη αυτή καταγράφηκε κυρίως στο δεύτερο µισό του έτους, ακυρώνοντας την καλή εκκίνηση του, πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί για την µελλοντική πορεία του καζίνο της Θεσσαλονίκης εφόσον δεν ληφθούν νέα µέτρα κατά των παράνοµων κέντρων τυχερών παιχνιδιών, αν και η διοίκηση βασιζόµενη στα δεδοµένα που υπάρχουν µέχρι σήµερα προβλέπει µια θετική ανάπτυξη των εργασιών το

10 Η επαναλειτουργία του Πόρτο Καρράς αναµένεται να επηρεάσει ελαφρά µόνο τα µεγέθη της εταιρείας κυρίως λόγω της απόστασης στην οποία βρίσκεται και του συγκριτικά µικρού του µεγέθους, ενώ και µέχρι σήµερα δεν έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην λειτουργία της Θεσσαλονίκης κατά την διοίκηση. Η ενίσχυση των µεγεθών του ΗΥΑΤΤ από το κλείσιµο του ήταν πολύ µικρή και αντίστοιχα η επιβάρυνση τους από την επαναλειτουργία του αναµένεται να είναι εξίσου µικρή και µάλλον θα µεταφραστεί σε περιορισµό του ρυθµού αύξησης κατά 1-2 ποσοστιαίες µονάδες για 1 ή 2 έτη. Ίσως λοιπόν να είναι πιο σηµαντικό ότι η αποκλειστικότητα του Πόρτο Καρράς στην περιοχή Χαλκιδικής, και 30 χιλιόµετρα γύρω από αυτή, µέχρι το 2014 περιορίζει γεωγραφικά τις δυνατότητες τοποθέτησης ενός τρίτου καζίνο στην περιοχή µετά το Η ενδεχόµενη εµφάνιση µιας αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας ενδέχεται να ανακόψει την τάση αύξησης των µεγεθών της εταιρείας καθώς και στην Αµερική, οπότε η οικονοµία εµφανίζει µείωση των ρυθµών ανάπτυξης της, οι εταιρείες καζίνο παρατηρούν µια τάση αποδυνάµωσης των εργασιών τους. Ένας επιπλέον κίνδυνος ελλοχεύει πάντα στην υπερβολικά υψηλή αποδοτικότητα που έχουν τα τραπέζια και ιδίως τα τυχερά µηχανήµατα, και την συνεπαγόµενη υψηλή κερδοφορία των ελληνικών καζίνο σε σχέση µε τον τζίρο τους. εν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόµενο ότι µε την πάροδο του χρόνο θα αυξηθεί η δεινότητα των επισκεπτών του καζίνο και ότι θα µειωθεί αυτή η εξαιρετικά υψηλή αποδοτικότητα συγκλίνοντας στα επίπεδα που επικρατούν διεθνώς. Άλλωστε ήδη εκδηλώνεται αυτή η τάση, και µάλιστα πιο έντονα µετά το 2000 στα τυχερά µηχανήµατα. Είναι αβέβαιο σε ποιο βαθµό και µε ποια ταχύτητα θα συµβεί τελικά µια ορθολογικοποίηση των αποδόσεων των τυχερών µηχανηµάτων. Το 2002 πάντως χρειάστηκε η αξιοποίηση µιας ευνοϊκής συγκυρίας και η αλλαγή της ρύθµισης των µηχανηµάτων για να ανακοπεί η τάση αυτή, ενώ δεν έχουµε ακόµα στοιχεία για τις επιπτώσεις που έχει η επαναλειτουργία των παράνοµων κέντρων παιχνιδιών σε συνδυασµό µε την επαναρύθµιση αυτή. Επίσης η λειτουργία της επιχείρησης κάτω από ένα θεσµικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από υπερβολικά υψηλή φορολογία και συγχρόνως την ασάφεια σε πολλά άλλα θέµατα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο να υπάρξουν κάποιες απρόβλεπτες εξελίξεις από την πλευρά της πολιτείας. Τονίζουµε ιδίως ότι δεν έχει οριστεί ακόµη µια ξεκάθαρη διαδικασία βάση της οποίας ενδέχεται να χορηγηθούν νέες άδειες µετά το 2008 ενώ θεσµική αστάθεια υπάρχει και σε θέµατα που σχετίζονται µε την αξιοποίηση της Πάρνηθας κυρίως σε ότι αφορά το εργατικό προσωπικό και την γραφειοκρατία. Επίσης παρόλη την ύπαρξη σχετικής ρήτρας στην συµφωνία ανάθεσης της διαχείρισης της Πάρνηθας για την µη χορήγηση νέων αδειών στην περιοχή Αττικής αυτή είναι σχετικά χαµηλή (100 εκ ευρώ περίπου) και συνεπώς υπάρχει η κίνδυνος µελλοντικά το κράτος να αθετήσει την δέσµευση του, να χορηγήσει νέες άδειες ή να επιτρέψει την εγκατάσταση τυχερών παιχνιδιών στο λεκανοπέδιο και να καταβάλλει την ρήτρα. Τέλος, λόγω της χαµηλής διείσδυσης του διαδικτύου στην Ελλάδα δεν αναµένεται βραχυπρόθεσµα η επέκταση των internet casinos να αποτελέσει σηµαντική απειλή αν και σε βάθος χρόνου η απειλή αυτή ενδέχεται να είναι σηµαντική, καθώς ήδη στην Αµερική θεωρείται η µεγαλύτερη απειλή για τα εν λειτουργία καζίνο. Η συνεχιζόµενη δικαστική επιµονή της µειοδότριας στον διαγωνισµό του καζίνο Πάρνηθας κοινοπραξίας δεν αναµένεται να ανατρέψει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού καθώς ήδη υπάρχουν πλήθος αποφάσεων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής δικαιοσύνης που απορρίπτουν τις διεκδικήσεις της µειοδότριας κοινοπραξίας

11 Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Χρηµατοοικονοµικοί είκτες (Financial Ratios). Μεγέθη 2003.Τιµή 30/3/03 P/E (Τιµή προς Κέρδη µετά Φόρων) P/BV (Τιµή προς Λογιστική Αξία) P/Sales (Τιµή προς καθαρό Κ. Εργασιών - Πωλήσεις) P/CF (Tιµή προς Λ.Ταµειακές Ροές βάση µεταβολής απαιτήσεων και υποχρεώσεων) E.V.A. Trend (Πορεία Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας) R.O.E. Μφ (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) R.O.A. µφ (Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού) E.P.S. (Κέρδη προ Φόρων ανά Μετοχή) EV/EBITDA (Αξία Επιχείρησης / EBITDA) Debt/Equity (Σύνολο Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια) Dividend Yield (Μερισµατική Απόδοση) Profit Margin bef. Taxes (Περιθώριο Κέρδους προ φόρων) 16,97 7,58 5,59 14, ,2% 14,8% 0,72 11,2 1,95 5,0% 49,9% Σχετική Αποτίµηση (βάσει χρηµατοοικονοµικών δεικτών & Peer Group) Σύγκριση µε διεθνείς εταιρείες του κλάδου Bloomberg. Τιµές 29/3/04. Χρήση P/BV P/E ROΑ ROΕ Net Income εκ ευρώ Market Cap. Εκ. ευρώ HYATT REGENCY S.A. 6,59 17,0 15,0% 31,7% 40,0 679 CEASARS (EX PPE) 0,72 86,7 1,5% 0,5% 46, MGM MIRAGE 3,07 26,5 9,6% 2,3% 243, HARRAH'S ENTERTAINMENT INC 2,76 20,7 16,8% 4,4% 292, MANDALAY RESORT GROUP 1,98 24,6 17,0% 3,4% 149, STATION CASINOS INC 4,6 61,9 13,0% 2,5% 44, AZTAR CORP 1,06 13,8 11,4% 4,5% 60,9 840 TRUMP HOTELS & CASINO RESORT 0,47-1,0-113,0% -4,0% -87,3 91 BOYD GAMING CORP 2,31 36,5 9,3% 2,2% 40, KERZNER INTERNATIONAL LTD 1,06 18,5 9,8% 5,1% 71, AMERISTAR CASINOS INC 2,06 19,1 18,6% 4,1% 47,6 909 MTR GAMING GROUP INC 2,18 18,9 16,7% 6,8% 15,1 286 Σταθµισµένος µέσος όρος(εκτός ΡΡΕ) 2,8 27,8 13,5% 3,8% Τιµές σε ευρώ, µε ισοτιµία 1,2 ευρώ/$ Τα 11 µεγαλύτερα εισηγµένα καζίνο στην Αµερική αποτιµώνται µε µέσο Ρ/Ε κερδών 2003 µετά φόρων 27,8 και τιµή προς λογιστική αξία (P/BV) 2,8, µετά την αφαίρεση των αποτελεσµάτων της Ceasars που λόγω οριακών κερδών εµφανίζει υπερβολικό λόγο Ρ/Ε. Σε σχέση µε την χρήση 2002 παρατηρούµε µια ελαφρά αύξηση του λόγου P/BV αλλά σηµαντική αύξηση του λόγου Ρ/Ε. Ταυτόχρονα παρατηρούµε και µια ενίσχυση του λόγου ROE και ROA. Τα στοιχεία αυτά που προκύπτουν από το Bloomberg σηµειώνουµε ότι µπορεί να εµφανίζουν κάποιες αποκλίσεις από τα στοιχεία που προκύπτουν από τους ισολογισµούς.

12 Σύγκριση µε διεθνείς εταιρείες του κλάδου Bloomberg. Τιµές 26/5/03. Χρήση P/BV P/E ROΑ ROΕ Net Income Market Cap. Εκ. ευρώ HYATT REGENCY S.A. 6,59 17,1 14,0% 41,4% 35,3 603 PARK PLACE ENTERTAINMENT 0,72-2,6-27,9% -8,5% -824, MGM MIRAGE 3,07 13,9 11,0% 2,8% 292, HARRAH'S ENTERTAINMENT INC 2,76 18,3 16,0% 3,7% 235, MANDALAY RESORT GROUP 1,98 14,3 13,1% 2,7% 115, STATION CASINOS INC 4,6 67,8 6,6% 1,1% 17, AZTAR CORP 1,06 9,0 11,5% 4,9% 58,9 529 TRUMP HOTELS & CASINO RESORT 0,47-3,7-13,4% -0,5% -12,0 44 BOYD GAMING CORP 2,31 23,9 9,8% 2,1% 40,0 956 KERZNER INTERNATIONAL LTD 1,06 19,7 5,9% 3,0% 40,2 792 AMERISTAR CASINOS INC 2,06 10,9 20,0% 3,5% 40,5 442 MTR GAMING GROUP INC 2,18 11,3 19,8% 8,1% 17,9 202 Σταθµισµένος µέσος όρος. 2,6 17,5 8,3% 1,9% Συνεπώς οι Αµερικάνικες εταιρείες εµφανίζονται το 2003 πολύ πιο αποδοτικές και την ίδια ώρα η αγορά επιβραβεύει µε το παραπάνω την αυξηµένη αυτή αποδοτικότητα, ίσως λόγο της καταφυγής των επενδυτών σε µετοχές ενός κλάδου που θεωρείται ότι έχει σηµαντικά αντικυκλικά χαρακτηριστικά. Κεφαλαιοποίηση Euro=1,2$, Εκατοµµύρια P/E µφ, τιµές διεθνή ανατίµηση του κλάδου. HYATT REGENCY S.A. CEASARS (EX PPE) MGM MIRAGE HARRAH'S ENTERTAINMENT INC MANDALAY RESORT GROUP STATION CASINOS INC AZTAR CORP TRUMP HOTELS & CASINO RESORT BOYD GAMING CORP KERZNER INTERNATIONAL LTD AMERISTAR CASINOS INC MTR GAMING GROUP INC Έτσι, παρόλο που η ΗΥΑΤΤ συνεχίζει από πλευράς κεφαλαιοποίησης να είναι πάντα µια σχετικά µικρή εταιρεία, συγκρινόµενη µε τους µεγάλους οµίλους των ΗΠΑ, είναι πια από εκείνες τις εταιρείες που αποτιµώνται σε χαµηλό λόγο Ρ/Ε. Και αυτό παρά το γεγονός ότι και πέρυσι ο λόγος Ρ/Ε της ΗΥΑΤΤ ήταν ο ίδιος περίπου, γεγονός που σηµαίνει ότι η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ακολούθησε τα αποτελέσµατα της, χωρίς να ακολουθήσει όµως την

13 P/BV P/E µφ, τιµές 29/3/04 HYATT REGENCY S.A. CEASARS (EX PPE) MGM MIRAGE HARRAH'S ENTERTAINMENT INC MANDALAY RESORT GROUP STATION CASINOS INC AZTAR CORP TRUMP HOTELS & CASINO RESORT BOYD GAMING CORP KERZNER INTERNATIONAL LTD AMERISTAR CASINOS INC MTR GAMING GROUP INC Έτσι, για πρώτη φορά µετά το 2001 η αποτίµηση της εταιρείας ΗΥΑΤΤ µε βάση την κερδοφορία της είναι χαµηλότερη της αποτίµησης των ξένων εταιρειών που παρακολουθούµε. Την ίδια ώρα όµως παραµένει πάντα σε µια ψηλή αποτίµηση σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια της. Το γεγονός αυτό οφείλεται πάντα στην ψηλή αποδοτικότητα του ελληνικού καζίνο σε σχέση µε το ξένα καζίνο. Την θέση αυτή επιβεβαιώνει η πάντα συνεχιζόµενη υψηλή τιµή του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων τιµή που κυµαίνεται σε επίπεδα πολύ ψηλότερα των άλλων εταιρειών του δείγµατος µας. HYATT REGENCY S.A. ROE % Στις 12 εταιρείες του CEASARS (EX PPE) δείγµατος µας το ύψος της κεφαλαιοποίησης δεν MGM MIRAGE φαίνεται, για άλλη µια 40% φορά, να σχετίζεται HARRAH'S ENTERTAINMENT INC ιδιαίτερα µε την MANDALAY RESORT GROUP αποτίµηση της κερδοφορίας βάση του STATION CASINOS INC δείκτη Ρ/Ε. Έτσι η 20% AZTAR CORP αποτίµηση της Hyatt Regency Thessaloniki TRUMP HOTELS & CASINO βρίσκεται κάτω από τον RESORT BOYD GAMING CORP µέσο όρο του κλάδου αν ληφθεί υπόψη η 0% KERZNER INTERNATIONAL LTD αποτίµηση της κερδοφορίας της. AMERISTAR CASINOS INC Θυµίζουµε ότι και το 2001 P/E µφ, τιµές MTR GAMING GROUP INC η ΗΥΑΤΤ βρισκόταν σε αποτίµηση περίπου παρεµφερή µε την αποτίµηση του κλάδου. Όµως σηµειώνουµε ότι η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει µε την ανατίµηση του κλάδου στις ΗΠΑ, οπότε ένας επενδυτής που επιδιώκει να ωφεληθεί από την διαφορά αυτή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο να υπάρξει µια υποχώρηση των τιµών στον κλάδο στις ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση όµως η συγκριτική αποτίµηση προσφέρει ένα σηµαντικό περιθώριο ασφαλείας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η Πάρνηθα θα προσφέρει υγιή ανάπτυξη των µεγεθών και στις χρήσεις 2004 και Σχετική Αποτίµηση - Μήνας Μέσο P/E µ. φόρων '03 Αποτίµηση βάσει P/E Απαιτούµενα κέρδη µ. φόρων '03 Μερισµατική απόδοση ΗΥΑΤΤ Regency 17,6 8, % Γενικός είκτης 13,6 5, ,84 % είκτης FTSE/ASE 40 15,8 6, ,28 % Μέση Τιµή - Μέσο Όρο Κερδών µ.φ. 15 5, ,56 %

14 Αν και η µετοχή αποτιµάται σε λόγο Ρ/Ε ψηλότερο από αυτό της αγοράς, κατά το Bloomberg, η µερισµατική της απόδοση είναι ιδιαίτερα ελκυστική σε σχέση µε την αγορά. Επιπλέον η µερισµατική της απόδοση είναι διατηρίσιµη και αναµένεται να ενισχυθεί ουσιαστικά στο µέλλον. Τέλος δεν είναι σίγουρο ότι στην παρούσα φάση, όπου έχουν δηµοσιευτεί κυρίως λογιστικές καταστάσεις, το Bloomberg έχει ενηµερώσει τα αποτελέσµατα χρήσης της Ελληνικής αγοράς για το 2003 µε τους φόρους χρήσης όλων των εταιρειών. Θυµίζουµε εδώ ότι η λειτουργία των Ελληνικών καζίνο, γενικά και της Θεσσαλονίκης ειδικά, εκτός από την υψηλή κερδοφορία, παρουσιάζει µια ακόµα ιδιοµορφία. Την εξαιρετικά υψηλή φορολογία τους, η οποία είναι πολύ ψηλότερη σε σχέση µε τις διεθνείς πρακτικές. Οι ελληνικές εταιρείες καζίνο καταβάλλουν: 1. Το εφάπαξ ποσό για την άδεια. 2. Το ποσοστό επί των εσόδων τυχερών παιχνιδιών 30% υπέρ του δηµοσίου και 2% υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. 3. Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων από εισιτήρια υπέρ του δηµοσίου. 4. Επιβαρύνονται συχνά µε την υποχρέωση να υλοποιήσουν συγκεκριµένα αναπτυξιακά έργα στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. 5. Τέλος καταβάλλουν κανονικά τον φόρο επί κερδών ανωνύµων εταιρειών. Σαν µέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι στην πολιτεία Μισσούρι των ΗΠΑ το τέλος της άδειας καζίνο συµψηφίζεται µε τον φόρο εισοδήµατος, και κυµαίνεται από 4 έως 8% ανάλογα µε το ύψος των µηνιαίων εσόδων από τυχερά παιχνίδια, ενώ στην πολιτεία Νεβάδα των ΗΠΑ ο φόρος τυχερών παιχνιδιών ανέρχεται στο 6.25% των εσόδων από τυχερά παιχνίδια. Όµως η φορολογία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλή ακόµα και σε σχέση µε την φορολογία που επιβάλλεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση δεν ξεπερνάει ποτέ το 20% επί των κερδών της εταιρείας σε σχέση µε τις απλές ανώνυµες εταιρείες. Ιστορικές Αποδόσεις Μετοχής Ιστορικές Αποδόσεις (Historical Performance) - Τιµές κλεισίµατος Απόδοση Μετοχής 52 εβδ.: 21,8% Ανώτατη τιµή 52 εβδ.: 9,82 Απόδοση FTSE40 52 εβδ.: 41,5% Κατώτατη τιµή 52 εβδ.: 6,70 Απόδοση Γ. είκτη 52 εβδ.: 56,4% Μέση τιµή 52 εβδ.: 7,99 Σηµειώνουµε ότι η σχετικά καλύτερη απόδοση της αγοράς οφείλεται στο γεγονός ότι η µετοχή της ΗΥΑΤΤ δεν είχε υποχωρήσει όσο οι δείκτες της αγοράς στα περυσινά χαµηλά. Επιπλέον η πρόσφατη υποχώρηση της στέρησε επιπλέον αποδόσεις σε ετήσια βάση. Απόλυτη Αποτίµηση (βάσει τριών D.D. και δύο D.C.F. µοντέλων) Dividend Discount Model Μέση Τιµή ύο Μοντέλων Τελική Μέση Τιµή (2 Μοντέλων) Pr. V. of Op. C. Flow Τιµή: 11,21 9,42 M.E. 7,63 Τιµή 7,63 Fair Value Οι τιµές είναι ενδεικτικές και δεν συνιστούν 9,42 προτροπή για αγορά ή πώληση. Γενικές υποθέσεις: Οι προβλέψεις για τα στοιχεία ισολογισµού και τα αποτελέσµατα χρήσης των επόµενων 5 χρήσεων έγιναν µε βάση υποθέσεις που ήδη αναφέρθηκαν. Για την αποτίµηση της αξίας των εξελίξεων αυτών υιοθετούµε επιπλέον τις παρακάτω υποθέσεις. 1. Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο δεν ορίζεται η απόδοση του ετήσιου εντόκου γραµµατίου που είναι 4,2%, αλλά το ελαφρά ψηλότερο 4,45%. Συντελεστής αντιστάθµισης κινδύνου της αγοράς πλέον του χωρίς κίνδυνο επιτόκιο λογίζεται ίσος προς 6,5,%, χαµηλότερο από το 8% και 7,75% µετά το 2004 που είχαµε ορίσει το Οι µεταβολές αυτές προκύπτουν από την εξέλιξη στα µακροοικονοµικά δεδοµένα του κόσµου, την µείωση των επιτοκίων, και την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ αλλά και την διατήρηση της συγκρισιµότητας µε την προηγούµενη αποτίµηση µας. Η µείωση του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο σε εποχές υποχώρησης των κεφαλαιαγορών και της οικονοµικής δραστηριότητας έχει και έναν αντικυκλικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται αρνητικά. Αντίθετα η διατήρηση ενός πιο ψηλού επιτοκίου χωρίς κίνδυνο εκφράζει την εκτίµηση

15 ότι τα ιστορικά πρωτοφανή επιτόκια που επικρατούν σήµερα δεν θα διατηρηθούν για τα επόµενα 5 χρόνια. 2. Για την εταιρεία χρησιµοποιείται συντελεστής beta 1. Αν και ο συντελεστής αυτός το τελευταίο διάστηµα κυµαίνεται στο 0,8, αποτέλεσµα της σταθερότητας και ανόδου της µετοχής σε µια εποχή υποχώρησης του Γενικού είκτη του ΧΑΑ, χρησιµοποιούµε το 1 που αντιστοιχεί περίπου στον µέσο δείκτη β των εταιρειών του κλάδου σε σχέση µε του κύριους δείκτες αναφοράς των αγορών στις οποίες διαπραγµατεύονται. Η πορεία της τιµής της µετοχής της ΗΥΑΤΤ χαρακτηρίστηκε από την εξαρχής εισαγωγή της στο ΧΑΑ σε µια υπερτιµηµένη τιµή, την ταχύτερη από τον δείκτη διόρθωση της και την στη συνέχεια σταθερότητα της χάρη στην καλή πορεία των µεγεθών της εταιρείας σε µια εποχή δύσκολη για τις περισσότερες εταιρείες και το ελληνικό χρηµατιστήριο γενικότερα. Οι εξελίξεις αυτές, πιστεύουµε, δικαιολογούν την χρήση του δείκτη β=1 αντί αυτού που παρατηρείται για την µετοχή σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του ΧΑΑ για το πρόσφατο παρελθόν. 3. Στην πράξη ο ονοµαστικός συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. µε µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.Α. για µετά το 2002 παραµένει το 35% επί των κερδών προ φόρων. Μοντέλο Μερισµατικής Αποτίµησης (Discounted Dividend Model) Η σχετικά υψηλή αποτίµηση του DDM οφείλεται στην υπόθεση µας ότι σταδιακά θα αυξάνει η γενναιοδορία της µερισµατικής πολιτικής της εταιρείας. Η αποτίµηση αυτή προκύπτει µε την υπόθεση ενός χαµηλού τερµατικού ρυθµού αύξησης των µερισµάτων. Επιπλέον τα µερίσµατα κατά τα αµέσως επόµενα χρόνια ωφελούνται από την σταδιακή µείωση των αποσβέσεων και των χρεωστικών τόκων µε αποτέλεσµα την ενίσχυση των κερδών προ φόρων. Τονίζουµε ξανά ότι η δηλωµένη πρόθεση της διοίκησης είναι η διατήρηση του δανεισµού σε κάποια έστω χαµηλά επίπεδα και η ανάληψη νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Συνεπώς η υπόθεση µας αφορά την αποτίµηση των µερισµάτων που προκύπτουν από τα υπάρχοντα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα µόνο και αναµένεται τα µερίσµατα της εταιρείας να είναι χαµηλότερα για τα επόµενα χρόνια εφόσον υπάρξουν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες της διοίκησης ανάλογα µε το µέγεθος των πρωτοβουλιών αυτών. Η δίκαιη αποτίµηση της µετοχής βάσει του µοντέλου αυτού είναι 7,63 ευρώ, ελαφρά µειωµένη από 8,08 ευρώ στην προηγούµενη αποτίµηση µας λόγω των µειωµένων πρόσφατα ρυθµών ανάπτυξης που αντισταθµίζονται µόνο εν µέρει από την αυξηµένη αποδοτικότητα και την ταχύτερη ενίσχυση της γενναιοδωρίας της µερισµατικής πολιτικής. Μοντέλο Αποτίµησης Ταµειακών Ροών(Discounted Cash Flow Models) Η αποτίµηση του DCF µοντέλου είναι αρκετά υψηλή για τους ρυθµούς ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι παρούσες δραστηριότητες της εταιρείας. Προκύπτει από την εξαιρετική κερδοφορία των δραστηριοτήτων αυτών, ιδίως τώρα που µειώνονται οι αποσβέσεις και οι δαπάνες για τόκους συγκρατούνται χαµηλά λόγω των χαµηλών επιτοκίων. Η εκτίµηση αυτή θα ήταν λίγο υψηλότερη αν είχαµε χρησιµοποιήσει το συντελεστή beta που προκύπτει από την πορεία της µετοχής στο πρόσφατο παρελθόν, κάτι που δεν έγινε για τους προαναφερθέντες λόγους. Ανάλογα µικρή ενίσχυση θα προέκυπτε και εάν χρησιµοποιούσαµε ένα λίγο χαµηλότερο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Επίσης αν διατηρούσαµε την διάρθρωση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, που θα διατηρηθεί εφόσον υπάρξουν νέες πετυχηµένες επεκτατικές κινήσεις, το σταθµισµένο κόστος κεφαλαίου θα παρέµεινε στα σηµερινά επίπεδα. Η επίπτωση µιας τέτοιας αλλαγής στην αποτίµηση της µετοχής σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό είναι πολύ σηµαντική και µπορεί να συνεπάγεται σηµαντική αύξηση της δίκαιας τιµής. εν είναι όµως σωστό να υποθέσουµε ότι µε βεβαιότητα θα υπάρξουν ευκαιρίες επέκτασης που οδηγήσουν στην διατήρηση µιας ικανοποιητικής µόχλευσης της εταιρείας, και συνεπώς υιοθετούµε την αποτίµηση των υπαρχόντων δραστηριοτήτων µε την σταδιακή αποπληρωµή των υποχρεώσεων αυτών. Και πάλι θεωρούµε ότι αυτή η µέθοδος αποτίµησης είναι η πλέον ενδεδειγµένη καθώς αποτιµά µε µεγαλύτερη πιστότητα τις ισχυρές ταµειακές ροές, την δυναµική αύξησης των προσόδων από την Πάρνηθα και την δυναµική αποπληρωµής του χρέους και σταθεροποίησης των αποσβέσεων. Η δίκαιη αποτίµηση της µετοχής βάση του µοντέλου αυτού είναι 11,21 ευρώ, αντί 11,42 ευρώ στην προηγούµενη αποτίµηση µας. Η διαφορά αυτή πάλι προκύπτει από τις αλλαγές στην πορεία των µεγεθών της εταιρείας. Σηµειώνουµε ότι ένας λογος που δεν µεταβάλλαµε παραµέτρους αποτίµησης όπως ο συντελεστής β, το επιτόκιο προεξόφλησης και τον συντελεστή αντιστάθµισης κινδύνου της αγοράς είναι για να αποτυπωθούν στην νέα αποτίµηση σε σχέση µε την παλαιά µόνο οι µεταβολές που προκύπτουν από τις εξελίξεις στην εταιρεία.

16 ΗΥΑΤΤ. Μητρική.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ risk free rate 5,10 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 market risk premium 8,10 8,00 8,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 Beta 1,47 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Expected return on equity 16,99 14,05 12,45 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 Corporate debt risk premium 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Expected return on debt 6,60 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 tax rate 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 % equity 0,47 0,51 0,55 0,57 1,00 % debt 0,53 0,49 0,45 0,43 0,00 WACC 7,21 7,51 7,73 7,89 10,95 k-συντελεστής προεξόφλησης DDM 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 ΗΥΑΤΤ. Μητρική. ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. Εκ ευρώ Μοντέλο Μερισµατικής Απόδοσης Εκ. ευρώ Παρούσα αξία τερµατικής αξίας DDM Μοντέλο προεξόφλησης ταµειακών ροών Εκ. ευρώ Παρούσα αξία τερµατικής αξίας DCF ίκαια τιµή µετοχής σύµφωνα µε το : Τερµατική αξία (2008): Μοντέλο Μερισµατικής Απόδοσης 7,63 Μοντέλο Μερισµατικής Απόδοσης Μοντέλο προεξόφλησης ταµειακών ροών 11,21 Μοντέλο προεξόφλησης ταµειακών ροών Μέσος όρος 9,4 Λόγος P/Εµφ µε βάση: 17,6 Μοντέλο Μερισµατικής Απόδοσης 12,6 Μοντέλο προεξόφλησης ταµειακών ροών 18,1 P/Ε µφ ιεθνές Peer Group ,8 Λόγος Τιµή/Ίδια κεφάλαια µε βάση: Τιµή σήµερα µε ίδια κεφάλαια ,5 Τερµατική αξία µοντέλου µερισµατικής απόδοσης 7,6 Τερµ. αξία µοντέλου προεξόφλησης ταµειακών ροών 10,8 Τιµή/ Ίδια κεφάλαια ιεθνές Peer Group ,8 Μετοχές Τιµή Μετοχής (28/05/03) 7,10 Κεφαλαιοποίηση 28/05/03, ευρώ Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες αποτίµισης τερµατικής αξίας σε σχέση µε σηµερινούς αντίστοιχους δείκτες ΗΥΑΤΤ Σήµερα ΗΥΑΤΤ Σήµερα p/e µφ Peer Group p/e µφ DCF 18,1 17,6 27,8 p/e µφ DDM 12,6 p/s DCF 7,5 5,6 p/s DDM 5,3 ev/ebitda DCF 12,7 13,9 ev/ebitda DDM 8,8 Τα κέρδη µετά φόρων αυξάνουν όσο περίπου η τερµατική αξία σε divident yield DCF 5,20% 4,96% σχέση µετηνσηµερινή κεφαλαιοποίηση ενώ τα µερίσµατα ενισχύονται divident yield DDM 7,45% πολλαπλάσια. Ιδιαίτερη µνεία χρειάζονται οι τερµατικές αξίες των δύο µοντέλων που χρησιµοποιούµε. Με βάση τις υποθέσεις µας, οι οποίες όλες βασίζονται σε προσεκτική στάθµιση υπαρκτών εξελίξεων, η τερµατική αξία και των δύο µοντέλων υποδηλώνεί µετά το 2007 µια αποτίµηση της εταιρείας η οποία ελάχιστα απέχει από την αποτίµηση της εταιρείας σήµερα, για τα σηµερινά της µεγέθη, αλλά και του κλάδου σε καίριες παραµέτρους. Μόνη ουσιαστική διαφορά είναι η ενίσχυση της µερισµατικής απόδοσης η οποία εκφράζει την υπόθεση µας για διανοµή των µη απαραίτητων για την διατήρηση της λειτουργίας της εταιρείας ταµειακών ροών.

17 Τελικό Συµπέρασµα Οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν ως κύριο πλεονέκτηµα την ψηλή κερδοφορία, η οποία δεν κρύβεται πια από τις µέχρι πρότινος ψηλές αποσβέσεις και τις δαπάνες τόκων που είναι πια σχετικά χαµηλές, λόγω των χαµηλών επιτοκίων. Κύριο µειονέκτηµα παραµένει πάντα η µη δυνατότητα επέκτασης των υφιστάµενων δραστηριοτήτων και η υποχρεωτική αναζήτηση της επέκτασης µέσω της ανάληψης νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, γεγονός που συνεπάγεται αυξηµένο ρίσκο. Όµως η απόκτηση της διαχείρισης της Πάρνηθας δείχνει ότι παρά το ρίσκο αυτό η διοίκηση είναι σε θέση να αξιοποιήσει ευκαιρίες όταν αυτές παρουσιάζονται. Επίσης οι προοπτικές σηµαντικής ανόδου των µεγεθών της Θεσσαλονίκης πρέπει να θεωρείται µικρή ενώ ελλοχεύουν πάντα ρίσκα που σχετίζονται µε την πιθανότητα περιορισµού της αφύσικα µεγάλης κερδοφορίας των καζίνο στην Ελλάδα, την διατήρηση της αποκλειστικότητας στην περιοχή και των θετικών για την εταιρεία έκτακτων εξελίξεων που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των παράνοµων κέντρων παιχνιδιών. Ιδίως ο τελευταίος κίνδυνος µετασχηµατίστηκε σε αρνητική εξέλιξη για τον κύκλο εργασιών του καζίνο Θεσσαλονίκης το 2003, αφαιρώντας µέρος της ωφέλειας του Οι εκτιµήσεις της εταιρείας, µε βάση τα δεδοµένα που υπάρχουν µέχρι σήµερα, είναι ότι οι αρνητικές επιπτώσεις το 2004 θα είναι περιορισµένες και ότι θα υπάρξει µια χαµηλή αλλά θετική αύξηση των εργασιών στην Θεσσαλονίκη. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, που ενσωµατώσαµε σε χαµηλούς προβλεπόµενους ρυθµούς ανάπτυξης των εργασιών, παραµένει ότι η εταιρεία έχει εντυπωσιακή κερδοφορία και µετά την απόκτηση της διαχείρισης και συµµετοχής στο καζίνο της Πάρνηθας επιπλέον ιδιαίτερα ικανοποιητικές προοπτικές ανάπτυξης για το άµεσα ορατό µέλλον. Επισηµαίνουµε ότι µε βάση τα µεγέθη κερδοφορίας της και σε σχέση µε άλλες ξένες εταιρείες καζίνο η εταιρεία εµφανίζεται για πρώτη φορά εδώ και χρόνια υποτιµηµένη, την ελκυστική µερισµατική απόδοση, αποτέλεσµα της ωρίµασης της εταιρείας σε cash cow, και την προοπτική ανατίµησης της µετοχής της από την εξέλιξη των µεγεθών της. Από η δίκαιη τιµή των ευρώ 9,4 και λόγω της τρέχουσας τιµής 8,1 ευρώ η προοπτική ανατίµησης 16% οδηγεί σε σύσταση διακράτησης.

18 ΠΡΟΣΟΧΗ To σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω, βασίζεται σε στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες πηγές δευτερογενούς έρευνας (λ.χ. συνεντεύξεις). Τα δεδοµένα αυτά θεωρούνται κατ αρχήν, από την «AΓΡΟΤΙΚΗ ΑSSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε σηµαντικό βαθµό έγκυρα, αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά των εταιριών, κλάδων και δεικτών που εξετάζονται. Η εταιρεία µας δεν έχει προβεί σε πρωτογενή και εµπεριστατωµένο έλεγχο των δεδοµένων αυτών και ως εκ τούτου, δεν εγγυάται µε κανέναν τρόπο την ακρίβεια τους. Εξάλλου τα συγκεκριµένα δεδοµένα (τα οποία αποτελούν, σε σηµαντικό βαθµό, αποτέλεσµα κρίσεων, συνθέσεων και αναλύσεων) υπήρχαν κατά το χρόνο που εκπονήθηκε η ανάλυση αυτή, ενδέχεται όµως ήδη να έχουν µεταβληθεί. Είναι αυτονόητο ότι η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ» δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση γνωστοποίησης της µεταβολής των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται ή/και των συµπερασµάτων τα οποία εξάγονται στην παρούσα. Περαιτέρω σηµειώνεται ότι συµπεράσµατα τα οποία βασίζονται σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική) είναι δυνατό να µην βρίσκονται σε απόλυτη αρµονία µεταξύ τους. Είναι όµως δυνατό τα συγκεκριµένα συµπεράσµατα να διίστανται ή/και να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε. Οι αγορές µετοχών είναι γνωστό ότι χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα οποιαδήποτε προσπάθεια πρόβλεψης µελλοντικών τάσεων να καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής. Εξάλλου, οι παράµετροι που έχουν χρησιµοποιηθεί (ενδ. εταιρικές εξελίξεις, µακροοικονοµικά και µικροοικονοµικά δεδοµένα, η προσφορά και ζήτηση των χρεογράφων κ.ο.κ.) παρουσιάζουν ιδιαίτερα ταχείς ρυθµούς αλλαγών, ως προς την πληροφόρηση που διαχέεται µεταξύ των επενδυτών. Συνεπώς οι εναλλαγές των προσδοκιών ανάµεσά τους οδηγούν συχνά (και συνήθως, απρόβλεπτα), σε σηµαντικές διακυµάνσεις των τιµών των χρεογράφων.τα συµπεράσµατα, εκτιµήσεις και αναλύσεις που διαλαµβάνονται στην παρούσα αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της «AΓΡΟΤΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ», η οποία εκπονήθηκε από την ιεύθυνση Ανάλυσης και απευθύνεται, αποκλειστικά σε επαγγελµατίες επενδυτές που γνωρίζουν (και κατανοούν πλήρως) τους κινδύνους που εµπεριέχουν οι επενδύσεις στα χρηµατιστήρια. Τέλος σηµειώνεται ότι η ανάλυση αυτή δεν συνιστά, σε καµία περίπτωση πρόταση αγοράς ή πώλησης χρεογράφων. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή της παρούσας χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ».

19 Τιµή Μετοχής (30/03/04) 8,10 Εταιρείες Κλάδου P/E P/BV P/Sales Κ. Εργασιών-Πωλήσεις. Εκ. Ε.A.T. Εκ. R.O.E. R.O.A. Συνολικός Αριθµός Μετοχών (30/03/04) ΗΥΑΤΤ Regency 17,0 6, ,7% 15,0% Κεφαλαιοποίηση (30/03/04) Mandalay Resort Group 24,6 2,0 - $2.491 $150 17,0% 3,4% Ίδια Κεφάλαια Harrah's 20,7 2,8 - $4.323 $293 16,8% 4,4% B.V.P.S. (Λογιστική Aξία ανά Μετοχή) 1,07 Park Place Entertainment 86,7 0,7 - $4.455 $46 1,5% 0,5% Κύκλος Εργασιών - Πωλήσεις Beta (Συνδιακύµανση Μετοχής-Γ είκτη 6 µηνών ) 0,80 Dividend Discount Model Pr. V. of Op. C. Flow Μέση Τιµή ύο Μοντέλων Τελική Μέση Τιµή (2 Μοντέλων) Standard Deviation (Σταθερή Απόκλιση) - Τιµή: 11,21 9,42 M.E. Μέσος Όρος Αύξησης K. Εργασιών - Πωλήσεων ( 03-02) 10,76% Κέρδη προ Φόρων - (E.B.T.) ,63 ίκαιη τιµή Οι τιµές είναι ενδεικτικές και δεν συνιστούν Μέσος Όρος Αύξησης Κερδών προ Φόρων ( 03-02) 27,83% Τιµή 7,63 από: 7,54 έως: 11,31 προτροπή για αγορά ή πώληση. P/E (Τιµή προς Κέρδη µετά Φόρων) P/BV (Τιµή προς Λογιστική Αξία) Οικονοµικά Στοιχεία (Financial Fundamentals) Χρηµατοοικονοµικοί είκτες (Financial Ratios). Μεγέθη 2003.Τιµή 30/3/03 P/Sales (Τιµή προς καθαρό Κ. Εργασιών - Πωλήσεις) P/CF (Tιµή προς Λ.Ταµειακές Ροές βάση µεταβολής απαιτήσεων και υποχρεώσεων) E.V.A. Trend (Πορεία Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας) R.O.E. Μφ (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) R.O.A. µφ (Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού) E.P.S. (Κέρδη προ Φόρων ανά Μετοχή) EV/EBITDA (Αξία Επιχείρησης / EBITDA) Debt/Equity (Σύνολο Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια) Dividend Yield (Μερισµατική Απόδοση) Profit Margin bef. Taxes (Περιθώριο Κέρδους προ φόρων) 16,97 Ηµεροµηνία - Πηγή 7,58 9/3/2004 5,59 14,80 3/3/ ,2% 7/1/ ,8% 0,72 11,2 1,95 5,0% 49,9% Ιστορικές Αποδόσεις (Historical Performance) - Τιµές κλεισίµατος Απόδοση Μετοχής 52 εβδ.: 21,8% Ανώτατη τιµή 52 εβδ.: 9,82 Απόδοση FTSE40 52 εβδ.: 41,5% Κατώτατη τιµή 52 εβδ.: 6,70 Απόδοση Γ. είκτη 52 εβδ.: 56,4% Μέση τιµή 52 εβδ.: 7,99 ΗΥΑΤΤ REGENCY ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΙΤΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ Σύγκριση µε Εταιρείες του Κλάδου (Peer Group Comparison) Πρόσφατα Νέα - ραστηριότητες της Εταιρείας Σχόλια Πηγές: Λογιστικές καταστάσεις µητρικής εταιρείας , Reuters, Βloomberg. Οι χρηµατοικονοµικοί δείκτες είναι βασισµένοι στις τιµές κλεισίµατος της 3/06/2003 (Ηµερήσιο ελτίο Τιµών Χ.Α.Α.). Οικονοµική κατάσταση: Πολύ καλή (Σύµφωνα µε τις λογιστικές καταστάσεις). Πορεία κ. εργασιών - πωλήσεων: Ανοδική (Σύµφωνα µε τον µέσο όρο αύξησης κ. εργασιών - πωλήσεων). Πορεία αύξησης κερδών προ φόρων: Ανοδική (Σύµφωνα µε τον µέσο όρο αύξησης κερδών προ φόρων). Πρόβλεψη αύξησης κ. εργασιών - πωλήσεων: 20% (Για τη χρήση του έτους 2004). Πρόβλεψη αύξησης κερδών προ φόρων: 24% (Γιά τη χρήση του έτους 2004). Νέα - ραστηριότητες Τµήµα Έρευνας και Ανάλυσης H HYATT ελέγχει άµεση και έµµεσα το 20,5% της Λάµψα. Μαζί µε τις οικογένεις Λασκαρίδη και Θεοχαράκη ελέγχει πάνω από το 33%, ενώ υπάρχει συµφωνία για αµοιβαίο δικαίωµα πρώτης προαίρεσης µε την οικογένεια Λασκαρίδη. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε το 2003 σε σχέση µε το 2002 κατά 34,9%. Τα κέρδη πρό φόρων της µητρικής αυξήθηκαν 9,96%. Προαγγελία πώλησης µετοχών του Μορίς Μοντιάνο. Πορεία Μετοχής - Γενικού δείκτη Πορεία Μετοχής - ASE40, µέχρι ΕΚ03 λόγω επαναπροσδιαορισµού δείκτη

20 Τµήµα Έρευνας και Ανάλυσης ΑΓΡΟΤΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε. 21 οδός Βουκουρεστίου, Αθήνα Τηλ.: , Fax:

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 20 ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια 13 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 από

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα