ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τμηματικό

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 ΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 1. Επενδυτς - Μτοχοι Ενδιαφρονται για όλη τη δραστηριότητα της επιχείρησης, την κερδοφόρα δυναμικότητα της, την οικονομική κατάσταση και τη διάρθρωση των κεφαλαίων, για τη σπουδαιότητα της μσα στον κλάδο, για τα μελλοντικά της κρδη και την εξλιξή τους διαχρονικά. Αποβλπουν : Στη λήψη μερίσματος, στο μλλον Στην πιθανή λήψη δικαιωμάτων από τη διανομή αποθεματικών της εταιρείας Στην αυξημνη τιμή που ελπίζει ότι θα χουν οι τίτλοι 2. Δανειστς της Επιχείρησης Υπολογίζουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης με βάση τη δυνατότητα ρευστοποίησής τους εκτιμώντας τα σε χαμηλότερες τιμς. Βραχυχρόνιοι δανειστς: ενδιαφρονται κυρίως για τη βραχυχρόνια οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, το βαθμό ρευστότητας των κυκλοφοριακών στοιχείων και την ταχύτητα κυκλοφορίας τους. Μακροχρόνιοι Δανειστς: προβλψεις των μελλοντικών εισροών κεφαλαίου της οικονομικής θσης της επιχείρησης, τη δυναμικότητα κερδών. Η σχση ιδίων προς ξνα κεφάλαια παρχει νδειξη της επάρκειας ή όχι των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης και του βαθμού ασφάλειας που απολαμβάνουν οι δανειστς της. 3. Διοίκηση της Επιχείρησης Στοχεύει κυρίως στο να ασκεί λεγχο και στο να παρατηρεί την επιχείρηση από τη σκοπιά δανειστών και μετόχων. Παρατηρεί και αναλύει το μγεθος των μεταβολών των οικονομικών στοιχείων και των αριθμοδεικτών. 2:

3 5. Αναλυτς σε περιπτώσεις Εξαγορών και Συγχωνεύσεων Ίδια ανάλυση με αυτή των επενδυτών και επιπλον εκτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 6. Ελεγκτς Λογιστικών Καταστάσεων Έλεγχος των οικονομικών στοιχείων για την ακρίβειά τους. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ - Εσωτερική Γίνεται από πρόσωπα που βρίσκονται σε άμεση σχση με την επιχείρηση. Επιτρπει στον αναλυτή να ελγξει τις διάφορες μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόστηκαν. Προσπαθεί να ερμηνεύσει ορισμνα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης για λογαριασμό της διοίκησης. - Εξωτερική Πραγματοποιείται από πρόσωπα που βρίσκονται ξω από την επιχείρηση τα οποία ενδιαφρονται να προσδιορίσουν την οικονομική θση της επιχείρησης διερευνώντας το ύψος και τη σταθερότητα των καθαρών κερδών της και την τάση βελτίωσής τους στο μλλον. 3:

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όλες οι αναλύσεις περιλαμβάνουν συγκρίσεις μεταξύ του τι πράγματι συμβαίνει με το τι θα πρεπε να συμβαίνει, λαμβάνοντας ως μτρο σύγκρισης κάποιο αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο μγεθος. Πρότυπο μγεθος είναι αυτό που θα πρεπε να υπάρχει κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες τη στιγμή της ανάλυσης. Α. Διαστρωματική ή Κάθετη Ανάλυση 1. Ανάλυση Κοινού Μεγθους Κάθε στοιχείο του Ισολογισμού διαιρείται με το σύνολο του Ενεργητικού ή του Παθητικού ενώ κάθε στοιχείο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως διαιρείται με το σύνολο των καθαρών πωλήσεων. δυσκολία: Η ανάγκη κφρασης των απολύτων μεγεθών σε ποσοστά προκυψε από τη (α) ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων των ισολογισμών και ΚΑΧ τα οποία εμφανίζονται συνήθως μόνο σε απόλυτα μεγθη. (β) παρακολούθησης των μεταβολών αυτών των στοιχείων από τος σε τος σε σχση με τα συνολικά μεγθη των λογιστικών καταστάσεων. Οι δυσκολίες αυτς παρακάμπτονται με το να δημιουργηθεί κοινή βάση σύγκρισης μεταξύ τους, δηλαδή τα στοιχεία των Ισολογισμών και Κ.Α.Χ. να εκφραστούν σε ποσοστά των συνολικών τους μεγεθών. Αν μία επιχείρηση επενδύει τα κεφάλαια της σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, η κατάσταση «κοινού μεγθους» θα δείξει αμσως ποιο ποσοστό της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της χει επενδυθεί και που. Η μελτη της κατάστασης «κοινού μεγθους» μιας επιχείρησης σε σύγκριση με εκείνη άλλης ανταγωνιστικής ή του κλάδου που ανήκει, θα δείξει αν η συγκεκριμνη επιχείρηση χει κάνει σωστή κατανομή επενδύσεων. 4:

5 Μπορεί επίσης να δείξει αν η επιχείρηση χει τοποθετήσει υψηλό ποσοστό των κεφαλαίων της σε αποθματα ή απαιτήσεις ή αν τα κυκλοφοριακά της στοιχεία είναι ανεπαρκή και τα πάγια της υψηλότερα από το μσο όρο του κλάδου που ανήκει. 5:

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Αριθμοδείκτης είναι η απλή σχση ενός κονδυλίου του Ισολογισμού ή ΚΑΧ προς να άλλο και εκφράζεται με απλή μαθηματική μορφή. Ένας μεμονωμνος αριθμοδείκτης δεν μπορεί να μας δώσει πλήρη εικόνα της οικονομικής θσης μιας επιχείρησης αν δεν συγκριθεί με άλλους αντιπροσωπευτικούς δείκτες ή αν δεν συσχετιστεί με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες μιας σειράς προηγούμενων χρήσεων. Πρότυπα Σύγκρισης 1) Αριθμοδείκτες για μία σειρά παλαιότερων οικονομικών δεδομνων των λογιστικών καταστάσεων της συγκεκριμνης επιχείρησης. 2) Αριθμοδείκτες ορισμνων ανταγωνιστριών επιχειρήσεων κατάλληλα επιλεγμνων. 3) Αριθμοδείκτες που να αναφρονται στο μσο όρο του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. 4) Λογικά πρότυπα του αναλυτή τα οποία πολλς φορς βασίζονται στην εμπειρία του. «Επιδιωκόμενοι Αριθμοδείκτες» (Standard ratios) Βασίζονται στο τι επιδιώκεται να επιτευχθεί, και συγκρινόμενα με το τι πράγματι επιτεύχθηκε παρχουν μία βάση συγκρίσεως για τη συγκεκριμνη επιχείρηση. Α. Είδη Αριθμοδεικτών Ρευστότητας Χρησιμοποιούνται περισσότερο για τον προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής θσεως μίας επιχείρησης και της ικανότητας της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ζητήματα που δημιουργούνται σχετικά με τη ρευστότητα και την ικανότητα της επιχείρησης να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 1. Στην ύπαρξη επαρκών κυκλοφοριακών στοιχείων και συνπειας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. 6:

7 2. Στην ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων για την ομαλή λειτουργία και την εκμετάλλευση τυχόν παρουσιαζόμενων ευκαιριών. 3. Στην ύπαρξη υπερβολικών αποθεματοποιήσεων 4. Στο αν χορηγούνται μεγάλες πιστώσεις στους πελάτες 5. Στο αν οι απαιτήσεις είναι υπρογκες. Η οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί καλή μόνο αν χει επαρκή ρευστότητα Για να θεωρηθεί ότι μία επιχείρηση βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση από την άποψη των κεφαλαίων κίνησης πρπει: (α) Να μπορεί να ανταποκρίνεται στις καθημερινς απαιτήσεις των βραχυχρόνιων δανειστών της και να είναι σε θση να εξοφλεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. (β) Να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα τις εργασίες της και να μπορεί να εκμεταλλεύεται τυχόν παρουσιαζόμενες ευκαιρίες (γ) Να μπορεί να ανταποκρίνεται στην εξόφληση των απαιτητών τόκων και μερισμάτων των μετόχων της. 1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Η κεφαλαίου κινήσεως (Current Ratio) ** γύρω στο «2» μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός ό ή 7: ώ = Χ φορς Διαθσιμα: μετρητά, αμσως ρευστοποιήσιμα χρεώγραφα εισηγμνα στο χρηματιστήριο, στοιχεία ισοδύναμα με μετρητά, καταθσεις όψεως, επιταγς προκαταβολς προμηθευτών Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις: πιστώσεις προμηθευτών, μερίσματα πληρωτα, φόροι πληρωτοι, βραχυπρόθεσμα δάνεια, προκαταβολς πελατών. Μία εταιρεία που χει σε ποσοστό περισσότερα μετρητά είναι σε καλύτερη θση από απόψεως ρευστότητας από μία που χει περισσότερα αποθματα σε ποσοστό στω και αν χουν τον ίδιο αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας.

8 Συμπερασματικά: Επειδή το κεφάλαιο κίνησης δείχνει το όριο της ασφάλειας των βραχυχρόνιων πιστωτών, όσο μεγαλύτερο είναι σε σχση με τις τρχουσες υποχρεώσεις της επιχείρησης τόσο πιο ευνοϊκή είναι η θση της από την άποψη ότι μπορεί να ανταποκρίνεται: (α) στην πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεών της, των σταθερών δαπανών, των απαιτητών τόκων και μερισμάτων κ.α. (β) στην απορρόφηση τυχόν τρεχουσών δαπανών, μειώσεων στην τρχουσα αξία των αποθεμάτων και προσωρινών επενδύσεων, καθυστρησης είσπραξης μεγάλων ποσών απαιτήσεων κ.λπ. Το συμπρασμα όμως αυτό μπορεί να θεωρηθεί μόνο σωστό όταν η διοίκηση της επιχείρησης κάνει συστηματικό λεγχο των επί μρους στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού. ** Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης παρχει νδειξη μεγαλύτερου βαθμού κινδύνου στην επιχείρηση από ότι νας ψηλός αριθμοδείκτης Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης μπορεί να δείχνει ότι η διοίκηση της επιχείρησης κάνει πιο εντατική χρήση των κυκλοφοριακών της στοιχείων, δηλ. διατηρεί τα ρευστά διαθσιμα της στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο ή η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων και απαιτήσεών της βρίσκεται στο ανώτατο δυνατό σημείο**. ** Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης σελ. 58** ** Στοιχεία που πρπει να λαμβάνονται υπόψη σελ. 59** 2. Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας (Acid Test Ratio) ό ή ώ = X φορς 1 8:

9 Επινοήθηκε για να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μετατρπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί όλα εκείνα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού που δεν μετατρπονται εύκολα σε μετρητά (αποθματα). ** Στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται σελ. 61** Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας αποτελεί καλύτερη νδειξη της ικανότητας μιας επιχείρησης να εξοφλεί τις τρχουσες υποχρεώσεις της από ότι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας. Αν τα αμσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία μιας επιχείρησης είναι ίσα ή μεγαλύτερα των τρεχουσών υποχρεώσεων, θεωρητικά η επιχείρηση χει καλή τρχουσα οικονομική κατάσταση όταν ο αριθμοδείκτης βρίσκεται γύρω στη μονάδα θεωρείται ικανοποιητικός μόνο αν στις απαιτήσεις της επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις και αν η περίοδο είσπραξης των απαιτήσεων και εξόφλησης των υποχρεώσεων είναι περίπου ίσες Ένας αριθμοδείκτης μικρότερος της μονάδας δείχνει ότι τα αμσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης είναι ανεπαρκή για να καλύψουν τις τρχουσες υποχρεώσεις της με αποτλεσμα η επιχείρηση να εξαρτάται από τις μελλοντικς πωλήσεις προκειμνου να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα. ** Αδυναμίες των 2 βασικών δεικτών σελ. 63** 3. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας ό ό ώ = Χ φορς Μας δίνει την εικόνα της επάρκειας ή όχι των μετρητών της επιχείρησης σε σχση με τις τρχουσες λειτουργικς της ανάγκες. Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης για την εξόφληση των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της με τα μετρητά που διαθτει. Δείχνει πόσες φορς τα διαθσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της** 9:

10 4. Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος ό ή ή ά = Χ μρες Εννοούνται τόσο οι τρχουσες όσο και οι μελλοντικς δαπάνες που απαιτούνται για τη συνχιση της ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ο καλύτερος δείκτης του βαθμού ρευστότητας είναι ο αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος, ο οποίος αποτελεί να πολύ συντηρητικό μτρο του βαθμού ικανότητας μιας επιχείρησης να καταβάλλει τις λειτουργικς της δαπάνες από τα αμυντικά της στοιχεία χωρίς να βασίζεται στα λειτουργικά της ξοδα. Αύξηση του αριθμοδείκτη από τος σε τος παρχει νδειξη ευνοϊκών εξλιξης στην κατάσταση της επιχείρησης ενώ αντίθετα η διαχρονική του μείωση είναι νδειξη μη ενθαρρυντικών καταστάσεων. Για τον προσδιορισμό της τρχουσας οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται στις τρχουσες υποχρεώσεις θα πρπει να ληφθούν υπόψη: 1. Το ύψος των τρεχουσών λειτουργικών δαπανών 2. Η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 3. Η ύπαρξη ή όχι εποχικότητας στις πωλήσεις 10:

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων (Receivable turnover Ratio).. ή ή = Χ φορς Απαιτήσεις: φορτωτικς εισπρακτες, γραμμάτια ή συναλλαγματικς κ.λπ. Ενώ: Μση διάρκεια παραμονής των = Ύ ή ή Χ 365 = Χ μρες απαιτήσεων στην επιχείρηση Το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση περιμνει να εισπράξει τις απαιτήσεις της από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η πίστωση μχρι τη στιγμή που θα μετατραπεί σε μετρητά. Πρπει να διατηρείται όσο γίνεται μικρότερη όχι μόνο διότι τα κεφάλαια που δεσμεύονται για χρηματοδότηση των πωλήσεων χουν κόστος αλλά διότι χουν και κόστος ευκαιρίας λόγω του ότι θα μπορούσαν να επενδυθούν αποδοτικά κάπου αλλού. Παρχει νδειξη της ποιότητας και του βαθμού ρευστότητας των απαιτήσεων μιας επιχείρησης, και κατά πόσο επιτυχής υπήρξε η διοίκηση στην είσπραξη των απαιτήσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα εισπράξεων των απαιτήσεων μιας επιχείρησης τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος δσμευσης των κεφαλαίων και τόσο καλύτερη η θση της από πλευράς χορηγούμενων πιστώσεων. Επίσης, μεγάλη ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων σημαίνει μικρότερη πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς πελάτες. Αριθμοδείκτης προβλψεως ζημιών προς σύνολο απαιτήσεων ά ύ ώ ή ώ ώ 11:

12 Πολύ χρήσιμος για την αξιολόγηση της ποιότητας και ρευστότητας των απαιτήσεων Μία αύξηση αυτού του αριθμοδείκτη παρχει νδειξη επιδείνωσης της δυνατότητας είσπραξης απαιτήσεων. Μείωση του διαχρονικά δείχνει βελτίωση της δυνατότητας είσπραξης των απαιτήσεων και μπορεί να οδηγήσει τη διοίκηση σε επανεκτίμηση της θσης. 2. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Trade Creditors to Purchaser Ratio) Ύ ό ώ = Χ φορς Μση Διάρκεια Παραμονής Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων στην Επιχείρηση Ύ ό ώ Χ 365 = Χ μρες Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Ύ ό ό ώ = Χ φορς Μση Διάρκεια Παραμονής Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων στην Επιχείρηση Ύ ό ό ώ Χ 365 = Χ ημρες Δείχνει πόσες φορς μσα στη χρήση ανανεώθηκαν οι πιστώσεις ή πόσες φορς το Κόστος Πωληθντων καλύπτει τις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Αν η μση διάρκεια παραμονής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι μεγαλύτερη από αυτή την άλλων ομοειδών επιχειρήσεων στον κλάδο, θεωρείται καλό για την επιχείρηση με την προϋπόθεση ότι δε δημιουργήθηκαν αρνητικς επιπτώσεις στις σχσεις της με τους προμηθευτς της. Ενδχεται ο δείκτης να μην είναι αντιπροσωπευτικός διότι ορισμνες υποχρεώσεις εξοφλούνται πολύ γρήγορα ενώ άλλες μνουν απλήρωτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 12:

13 Αριθμοδείκτης πληρωτων Λογαριασμών προς Αποθματα Ύ ά Δείχνει το ποσοστό των αποθεμάτων που χρηματοδοτείται από τους πιστωτς της επιχείρησης Μία απότομη μείωση του αριθμοδείκτη αυτού ενδχεται να σημαίνει ότι οι προμηθευτς των επιχειρήσεων άλλαξαν συμπεριφορά ή περιόρισαν την παροχή πιστώσεων προς την επιχείρηση. Αριθμοδείκτης Απαιτήσεων προς Πληρωτους Λογαριασμούς Προμηθευτών ύ ύ ή ώ Χ 200 = % Συνήθως η τάση μελετάται από τράπεζες 3. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (Inventories Turnover Ratio) ό ό ϊό = Χ φορς ** Αν δεν είναι γνωστό το Κόστος Πωληθντων χρησιμοποιείται η αξία των πωλήσεων της χρονικής περιόδου** Δείχνει πόσες φορς ανανεώθηκαν τα αποθματα της επιχείρησης σε σχση με τις πωλήσεις της μσα στη χρήση όσο πιο μεγαλύτερη η τιμή του τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση Χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων μπορεί να συνδεται με υπεραποθεματοποίηση μεγάλη ταχύτητα μπορεί να μη συνδεται με αναλογικά μεγάλα κρδη για μπορεί να συμπιζονται από την προσπάθεια της επιχείρησης να πετύχει περισσότερες σε όγκο πωλήσεις με μείωση της τιμής πώλησης. Μσος όρος παραμονής αποθεμάτων 13:

14 ί ύ 365 ί ά = Χ μρες Σε περίοδο αυξήσεων τιμών, αν για την αποτίμηση των αποθεμάτων χρησιμοποιείται η μθοδος LIFO τότε η αξία που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης θα είναι μικρότερη από ότι αν τα αποθματα αποτιμώνταν με τη μθοδο FIFO. Αν προκύψει ότι ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων παρουσιάζει συνεχή μείωση σε μία περίοδο που άλλες ομοειδής επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση, τότε υπάρχει νδειξη ότι κάτι μη ενθαρρυντικό συμβαίνει το οποίο ενδχεται να οφείλεται σε υπεραποθεματοποίηση ή σε χαμηλς πωλήσεις σε σχση με το ύψος των διατηρούμενων αποθεμάτων. 4. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης (Net Working Capital Turnover Ratio) Καθαρς Πωλήσεις Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης = Χ φορς Δείχνει ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που επιτεύχθηκε από κάθε μονάδα καθαρού κεφαλαίου κίνησης και αν η επιχείρηση διατηρεί μεγάλα κεφάλαια κίνησης σε σχση με τις πωλήσεις της. Ένας ψηλός αριθμοδείκτης μπορεί να παρχει νδειξη ανεπάρκειας κεφαλαίων κίνησης και χαμηλή ταχύτητα ανανωσης των αποθεμάτων ή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων Μία χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας κεφαλαίων κίνησης μπορεί να είναι αποτλεσμα υπεραυξημνων καθαρών κεφαλαίων κίνησης, χαμηλής ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων ή απαιτήσεων ή ενός αυξημνου ποσού κεφαλαίου κίνησης επενδυμνου σε προσωρινς επενδύσεις. * Όσο περισσότερες είναι οι πωλήσεις σε σχση με το καθαρό κεφάλαιο κίνησης, τόσο λιγότερο ευνοϊκή είναι η κατάσταση της επιχείρησης, αν η ταχύτητα κυκλοφορίας των κεφαλαίων κίνησης επιτεύχθηκε με τη χρησιμοποίηση βραχυπρόθεσμων πιστώσεων. 5. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού (Asset turnover Ratio) Καθαρς Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικο ύ 14:

15 * Καθαρς Πωλήσεις = Πωλήσεις Επιστροφς - Εκπτώσεις Εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης του Ενεργητικού σε σχση με τις πωλλήσεις Δείχνει αν υπάρχει ή όχι υπερεπνδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχση με το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί Ένας ψηλός δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμνου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Ένας χαμηλός δείκτης αποτελεί νδειξη όχι εντατικών χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, οπότε θα πρπει ή να αυξήσει το βαθμό χρησιμοποίησής τους ή να προβεί σε ρευστοποίηση μρους των περιουσιακών της στοιχείων. Η ανοδική πορεία του δείκτη διαχρονικά σημαίνει ότι υπάρχει εντατική εκμετάλλευση των στοιχείων του ενεργητικού είτε αύξηση των πωλήσεων είτε αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε σχση με την αύξηση του ενεργητικού της επιχείρησης. Η μείωση του δείκτη διαχρονικά παρχει νδειξη μιας όλο και μικρότερης χρησιμοποίησης του ενεργητικού σε σχση με τις πωλήσεις υπερεπνδυση κεφαλαίων στα στοιχεία του ενεργητικού. *Ο δείκτης επηρεάζεται από τη μθοδο υπολογισμού των αποσβσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση* 6. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων (Fixes Asset Turnover Ratio) Καθαρς Πωλήσεις Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό = Χ φορς Δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε σχση με τις πωλήσεις. Παρχει νδειξη του αν υπάρχει υπερεπνδυση σε πάγια σε σχση με τις πωλήσεις Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων σε σχση με τις πωλήσεις. 15:

16 Μείωση του δείκτη διαχρονικά υποδηλώνει μείωση του βαθμού χρησιμοποίησης των παγίων που πιθανόν να σημαίνει υπερεπνδυση σε πάγια Αύξηση του δείκτη αποτελεί νδειξη μιας πιο εντατικής χρησιμοποίησης των παγίων σε σχση με τις πωλήσεις 7. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων (Owner s Equity Turnover Ratio) Καθαρς Πωλήσεις Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων = Χ φορς Δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων σε σχση με τις πωλήσεις της Δείχνει τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν με κάθε μονάδα Ιδίων Κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο καλύτερη είναι η θση της επιχείρησης διότι πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων Ενδχεται να οδηγηθεί σε αυξημνα κρδη. ΟΜΩΣ: Από πλευράς ασφάλειας, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο λιγότερο ευνοϊκή είναι η θση της επιχείρησης γιατί λειτουργεί βασιζόμενη στα ξνα κεφάλαια Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης είναι ενδεχόμενα να παρχει νδειξη υπερεπνδυσης σε πάγια σε σχση με τις πωλήσεις. 16:

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κρδους (Gross Profit Margin) Μικτά Κρδη Εκμετάλλευ σης Καθαρς Πωλήσεις Χρήσεως Δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και την πολιτική τιμών που ακολουθεί. Για να θεωρηθεί επιτυχημνη μία επιχείρηση θα πρπει να χει αρκετά ψηλό ποσοστό μικτού κρδους που να της επιτρπει να καλύπτει τα ξοδα της και συγχρόνως να της αφήνει να ικανοποιητικό καθαρό κρδος σε σχση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί. Ένας ψηλός αριθμοδείκτης δείχνει την ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνς αγορς και να πουλά σε ψηλς τιμς. Ένας χαμηλός δείκτης δείχνει μία όχι καλή πολιτική της διοίκησης στον τομα αγορών και πωλήσεων ή μπορεί να παρχει νδειξη ότι η επιχείρηση χει κάνει επενδύσεις που δεν δικαιολογούνται από τον όγκο των πωλήσεών της με αποτλεσμα να χει αυξημνο κόστος παραγωγής των προϊόντων της. ** Σε περιόδους πληθωρισμού, αν ακολουθείται η μθοδος FIFO θα χει σαν αποτλεσμα αυξημνο περιθώριο κρδους (μειωμνο κόστος πωληθντων) από ότι αν ακολουθείται η μθοδος LIFO (αυξημνο κόστος πωληθντων)** 2. Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κρδους (Net Profit Margin) Καθαρά Κρδη Εκμετάλλευ σης Καθαρς Πωλήσεις Δείχνει το ποσοστό του καθαρού κρδους που επιτυγχάνεται από τις πωλήσεις. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Εάν ο αρθμοδείκτης μικτού κρδους δεν μεταβάλλεται διαχρονικά ενώ κατά την ίδια περίοδο αν αριθμοδείκτης καθαρού κρδους παρουσιάζει κάμψη, η εξλιξη αυτή 17:

18 παρχει νδειξη μιας δυσανάλογης αύξησης των εξόδων λειτουργίας της επιχείρησης σε σχση με τις πωλήσεις της. Εάν ο αριθμοδείκτης μικτού κρδους παρουσιάζει κάμψη διαχρονικά ενώ ο αριθμοδείκτης καθαρού κρδους παραμνει σταθερός, παρχεται νδειξη δυσανάλογης αύξησης του κόστους πωληθντων σε σχση με τα σοδα πωλήσεων. 3. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων (Return to Capital Employed) Καθαρά Κρδη Εκμετάλλευ σης Χρηματοοικ ονομικά Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια ΔΕΙΧΝΕΙ: Έξοδα - την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα από τις πηγς προλευσης των κεφαλαίων της - την ικανότητα της επιχείρησης για πραγματοποίηση κερδών - το βαθμό επιτυχίας της διοίκησης στη χρησιμοποίηση των Ιδίων και ξνων κεφαλαίων *** 4 σημεία σελ *** Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι πού χρήσιμος στις περιπτώσεις: - σύγκρισης της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης από τος σε τος λόγω μεταβολής της διάρθρωσης των κεφαλαίων της - σύγκρισης της αποδοτικότητας διαφόρων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου Μία αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης είναι επόμενο να εμφανίσει μειωμνη την απόδοση των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων επειδή: (α) Θα εμφανίσει αυξημνα τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια διότι η υπεραξία που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών της στοιχείων θα αυξήσει τα αποθεματικά της επιχείρησης (β) Θα αυξήσει ενδεχομνως το ύψος των πραγματοποιούμενων αποσβσεων, με αποτλεσμα την εμφάνιση μεμονωμνων κερδών 18:

19 4. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Return on Total Assets) Καθαρά Κρδη Εκμεταλλύε σεως Χρηματοοικ ονομικά Σύνολο Ενεργητικο ύ Έξοδα Μετρά την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και των επιμρους τμημάτων της και αποτελεί να είδος αξιολόγησης και ελγχου της διοίκησης Ο υπολογισμός του δείκτη μας επιτρπει: (1) τη σύγκριση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης με την αποδοτικότητα άλλων μορφών επενδύσεων και με την αποδοτικότητα επιχείρησης του ίδιου περίπου βαθμού κινδύνου (2) την παρακολούθηση της αποδοτικότητας διαχρονικά και τη σύγκριση της με τα αντίστοιχα μεγθη άλλων ομοειδών επιχειρήσεων ή με τον Μ.Ο. του κλάδου. (3) τη διερεύνηση των αιτιών της μεταβολής του διαχρονικά. 5. Συνδυασμόενος Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (The Du Pont Equation) Καθαρό Περιθώριο Χ Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Ενεργητικού Καθαρά Κρδη Εκμεταλλεύ σεως (προ τόκων) Καθαρς Πωλήσεις Χ Καθαρς Πωλήσεις Μσο Ύψος Ενεργητικο ύ Εμφανίζει τη σπουδαιότητα της ταχύτητας κυκλοφορίας του Ενεργητικού και του Καθαρού Περιθωρίου ή του Καθαρού Κρδους και βοηθά στον εντοπισμό των δυνατών τρόπων με τους οποίους μπορεί να αυξηθούν τα λειτουργικά της κρδη, σε σχση με το ύψος των απασχολούμενων στην επιχείρηση περιουσιακών στοιχείων ούτως ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή της. Η αύξηση της αποδοτικότητας του ενεργητικού μιας επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί: 19:

20 (1) Με αύξηση του καθαρού κρδους από τις πωλήσεις των προϊόντων της, είτε με μείωση του κόστους πωληθντων, είτε με αύξηση της τιμής πώλησης. (2) Με αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού είτε με αύξηση του όγκου πωλήσεων, είτε με μείωση των απασχολούμενων περιουσιακών στοιχείων. 6. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κρδη Εκμεταλλεύ σεως (Return On Net Worth) Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρχει νδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποιήσεως ενός ικανοποιητικού αποτελσματος. Μετρά την αποδοτικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορων της επιχείρησης απασχολούνται σ αυτήν. Ένας χαμηλός δείκτης είναι ενδεικτικός του ότι η επιχείρηση πάσχει σε κάποιο τομα της (ανεπαρκώς διοίκηση, χαμηλή παραγωγικότητα, υπερεπνδυση κεφαλαίων που δεν απασχολούνται πλήρως παραγωγικά κ.λπ.) Ένας υψηλός δείκτης αποτελεί νδειξη ότι η επιχείρηση ευημερεί και αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιτυχημνη διοίκηση, στις ευνοϊκς οικονομικς συνθήκες, στην εύστοχη χρησιμοποίηση κεφαλαίων κ.λπ. Τροποποιημνη ή Διευρυμνη Εξίσωση Du Pont Καθαρά Κρδη Εκμετάλλευ σης Καθαρς Πωλήσεις ή Χ Καθαρς Πωλήσεις Καθαρό Ενεργητικό 20: Χ Καθαρό Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια Χ 100 Καθαρό Περιθώριο Κρδους Χ Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ενεργητικού Χ Καθαρό Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια Εκφράζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ως αποτλεσμα του συνδυασμού: - καθαρού κρδους - της Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού - της σχσης του Ενεργητικού προς Ίδια Κεφάλαια (Equity multiplier)

21 7. Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μοχλεύσεως (Financial Leverage Ratio) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Αποδοτικότητα συνόλου Απασχολούμενων Κεφαλαίων Δείχνει το ποσοστό της μεταβολής των καθαρών λειτουργικών κερδών από την κατά 1% μεταβολή των καθαρών κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων. > 1: η επίδραση από τη χρήση ξνων κεφαλαίων στα κρδη της επιχείρησης είναι θετική και επωφελής = 1: η επίδραση των ξνων κεφαλαίων είναι μηδενική < 1: η επίδραση των ξνων κεφαλαίων στα κρδη της επιχείρησης είναι αρνητική και η επιχείρηση δανείζεται με επαχθείς όρους υπερδανεισμός 8. Αριθμοδείκτης Δαπανών Συντηρήσεων και Επισκευών Προς Πάγια (Ratio of maintenance and Repairs to fixed assets) Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευών Πάγια προ Αποσβσεων Παρχει νδειξη της πολιτικής που ακολουθεί μιας επιχείρησης ως προς τη διατήρηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε καλή κατάσταση από απόψεως λειτουργικότητας. Κάμψη του αριθμοδείκτη για μία σειρά ετών είναι νδειξη διαφοροποίησης των δαπανών συντήρησης. Σε περιόδους ύφεσης οι επιχειρήσεις τείνουν να μειώνουν τις δαπάνες συντήρησης και να μην πραγματοποιούν κανονικς αποσβσεις με σκοπό να παρουσιάζουν αυξημνα κρδη ή μειωμνες ζημις. 9. Αριθμοδείκτης Δαπανών Συντηρήσεων και Επισκευών Προς Πωλήσεις (Ratio of maintenance and repairs to net sales) Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευών Καθαρς Πωλήσεις Χ 1000 = % Το ύψος των δαπανών συντήρησης και επισκευών ποικίλλει ανάλογα με το αν τα πάγια είναι καινούργια ή παλιά, μισθωμνα ή ιδιόκτητα, με το βαθμό χρησιμοποίησής τους, 21:

22 την πολιτική συντήρησης που ακολουθεί κάθε επιχείρηση και τις οικονομικς συνθήκες που επικρατούν. 10. Αριθμοδείκτης Αποσβσεως Παγίων (Ratio of depreciation to fixed Assets) Αποσβσεις Χρήσεως Πάγια προ Αποσβσεων Δείχνει το ποσοστό των παγίων στοιχείων το οποίο αποσβαίνει η επιχείρηση από κάθε ομάδα παγίων εντός μιας χρονικής περιόδου. Μείωση του δείκτη διαχρονικά παρχει νδειξη ανεπάρκειας αποσβσεων ή και αλλαγή των πολιτικών αποσβσεων. Αύξηση του δείκτη σημαίνει ότι η επιχείρηση εφαρμόζει μία πιο φιλελεύθερη πολιτική αποσβσεων και χει την τάση να μειώνει τον πραγματικό χρόνο απόσβεσης των παγίων της. Αν οι αποσβσεις υπολογίζονται με βάση την πάροδο του χρόνου είναι σταθερς, ενώ αν υπολογίζονται με βάση το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων είναι μεταβλητς 11. Αριθμοδείκτες Αποσβσεων Προς Πωλήσεις (Ratio of depreciation to Net Sales) Αποσβσεις Χρήσεως Καθαρς Πωλήσεις Δείχνει το ποσοστό των πωλήσεων που απορροφάται από τις αποσβσεις. ** Αν η απόσβεση είναι ανάλογη του βαθμού απασχόλησης των παγίων, ο δείκτης χει μεγάλη χρησιμότητα** 22:

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρχουν νδειξη της πολιτικής που ακολουθεί η διοίκησης μιας επιχείρησης ναντι των διαφόρων δαπανών λειτουργιών της και της αποτελεσματικότητας ναντι των επί μρους δαπανών. 1. Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων (Operating ratio) Κόστος Πωληθντων Λειτουργικ ά Έξοδα Καθαρς Πωλήσεις Εκφράζει το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων που απορροφάται από τα λειτουργικά ξοδα και το κόστος πωληθντων. Είναι σημαντικό να προσδιορίζεται: (α) Αν το σταθερό κόστος είναι τόσο ψηλό ώστε μία ελαφριά μείωση των πωλήσεων να οδηγεί σε ζημιά (β) Αν το επίπεδο αμοιβών εργατοϋπαλλήλων και διευθυντών βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με αυτά άλλων ομοειδών επιχειρήσεων (γ) Αν οι πωλητς αμείβονται με μισθό ή προμήθεια Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μικρότερη είναι η αποδοτικότητα της επιχείρησης διότι το ποσοστό λειτουργικών κερδών που παραμνει βρίσκεται σε ττοιο επίπεδο, που ίσως να μην επαρκεί για την εξυπηρτηση των χρηματοοικονομικών κ.α. εξόδων της επιχείρησης. 2. Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις (Operating Expences to Net Sales Ratio) Λειτουργικ ά Έξοδα Καθαρς Πωλήσεις Διαχρονικά δείχνει την τάση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης σε σχση με τον όγκο πωλήσεών της. Είναι χρήσιμο να υπολογίζονται: 1) Αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς αμοιβς απασχολούμενων 23:

24 2) Αριθμοδείκτης παγίων προς μσο αριθμό απασχολούμενων 3) Αριθμοδείκτης συνόλου αμοιβών απασχολουμνων προς τον μσο όρο του αριθμού απασχολούμενων 3. Αριθμοδείκτης Καθαρών Κερδών Προς Αμοιβς (Trading Profit to Wages Ratio) Καθαρά Λειτουργικ ά Κρδη Αμοιβς Απασχολουμνων Δείχνει μμεσα την επίδραση που ασκεί μία αύξηση αμοιβών των απασχολούμενων στην επιχείρηση επί των κερδών της. Διαχρονικό παρχει νδειξη του βαθμού παραγωγικότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση 4. Αριθμοδείκτης Παγίων Προς Μσο Αριθμό Απασχολούμενων (Ratio of Fixed Assets to Average Number of Employees) Καθαρά Πάγια Μσος Αριθμός Απασχολουμνων Μετρά το κατά πόσο η επιχείρηση είναι εντάσεως κεφαλαίου ή εντάσεις εργασίας Είναι επιθυμητό ο δείκτης να εμφανίζει ανοδική πορεία που να συνοδεύεται από αύξηση της αξίας των πωλήσεων κατά απασχολούμενο. 5. Αριθμοδείκτης Αμοιβών Προς Μσο Αριθμό Απασχολούμενων (Ratio of Total Wages to Average Number of Employees) Σύνολο Αμοιβών Απασχολουμνων Μσος Αριθμός Απασχολούμενων Παρχει νδειξη της μσης αμοιβής που κατβαλε η επιχείρηση στους απασχολούμενους σ αυτήν. 6. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Επενδύσεων (Ratio of Accumulated Depreciation to New Investments) Συνολικς Αποσβσεις Περιόδου Μεταβολή Αξίας Ακαθάριστω ν Παγίων στην Περίοδο 24:

25 Δείχνει το ποσοστό των νων επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκε από τις αποσβσεις 25:

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ FINANCIAL STRUCTURE AND VIABILITY RATIOS Η διαδικασία προσδιορισμού της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης μακροχρόνια περιλαμβάνει την ανάλυση της διάρθρωσης των κεφαλαίων της (= τα διάφορα είδη και μορφς κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για την χρηματοδότησή της) Τα Ίδια Κεφάλαια είναι εκείνα που επωμίζονται τον επιχειρηματικό κίνδυνο που αναπόφευκτα υπάρχει σε κάθε επιχείρηση Δεν χουν ορισμνο χρόνο επιστροφής ούτε εξασφαλισμνη απόδοση, δεδομνου ότι η διανομή μερίσματος στους μετόχους εξαρτάται από την απόφαση της διοίκησης και της γενικής συνλευσης των μετόχων Θεωρούνται μόνιμα και επενδύονται κατά κανόνα σε μακροχρόνιες επενδύσεις και εκτίθενται σε περισσότερους κινδύνους από ότι τα δανειακά Τα δανειακά κεφάλαια πρπει να εξοφληθούν προσαυξημνα από τους τόκους τους σε τακτά χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από την οικονομική θση της επιχείρησης. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δεν είναι σε θση να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της από τη χρησιμοποίηση ξνων κεφαλαίων θα χει σαν συνπεια να υποστούν ζημιά τα Ίδια Κεφάλαιά της. Όταν τα κρδη μιας επιχείρησης παρουσιάζουν διακυμάνσεις, η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού δανειακών κεφαλαίων τείνει να αυξήσει το δανεισμό, ο οποίος ενδχεται να επιδράσει σοβαρά στα κρδη και να τα καταστήσει περισσότερο ασταθή. Η χρησιμοποίηση ξνων κεφαλαίων για χρηματοδότηση προγραμμάτων νων επενδύσεων παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σχση με την κδοση νων τίτλων από αύξηση κεφαλαίου. 26:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.»

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13380 13631 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕXOMENA ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 Ετήσια Ανάλυση KPMG 2014 - Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά

Περιεχόμενα. 2 Ετήσια Ανάλυση KPMG 2014 - Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά 2 Ετήσια Ανάλυση KPMG 2014 - Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Ετήσια Ανάλυση KPMG «H χρηματοοικονομική κατάσταση των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών» 6 1. Κεφαλαιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα