Προσεγγίζοντας την ανακύκλωση διαθεματικά και ψηφιακά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσεγγίζοντας την ανακύκλωση διαθεματικά και ψηφιακά"

Transcript

1 Προσεγγίζοντας την ανακύκλωση διαθεματικά και ψηφιακά Ιωάννης Τρυφιάτης 1, Μαρία Στιβακτάκη 2 1. Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος Διδάκτορας Φ.Π.Ψ. Ε.Κ.Π.Α. 2. Εκπαιδευτικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαμόρφωση πολιτών με οικολογική συνείδηση, ικανών να αντιμετωπίσουν τα ποικίλα περιβαλλοντικά ζητήματα, που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ένα από τα ζητήματα που απαιτούν οικολογική ευαισθησία είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Η μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών αποτέλεσε αντικείμενο του περιβαλλοντικού προγράμματος, που εκπονήθηκε από μαθητές της Α και Γ Δημοτικού δύο ιδιωτικών σχολείων της Αθήνας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε διαθεματικά και με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό πρόγραμμα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων, διαθεματική προσέγγιση, ψηφιακές τεχνολογίες, πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο βασικός σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, να τους ευαισθητοποιήσει για φλέγοντα προβλήματα που συνδέονται με αυτό, προκειμένου να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους στο μέλλον. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πολύπλοκα, πολυδιάστατα και επομένως η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα είναι απαραίτητες συνιστώσες για την ολιστική και συστημική τους αντιμετώπιση (Φλογαΐτη, 2008). Η παιδαγωγική διάσταση σε αυτά τα ζητήματα επιτυγχάνεται πρακτικά μέσα από δράσεις και δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον που εστιάζουν στην αποσαφήνιση ενός προβλήματος, «την αναγνώριση αξιών, την ανάπτυξη και καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων, που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση κώδικα συμπεριφοράς γύρω από τα προβλήματα, που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος σε ατομικό και στη συνέχεια σε ομαδικό- κοινωνικό επίπεδο» (Φέρμελη, Ρουσσομουστακάκη Θεοδωράκη, Χατζηκώστα & Γκάιτλιχ, 2005; Conde, & Sánchez, 2010). Το σχολείο αποτελεί το σημαντικότερο θεσμό που διαθέτει η κοινωνία για να προετοιμάσει τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες να μάθουν να ζουν βιώσιμα, καθώς γίνεται πλέον φανερή η ανάγκη να αποτελεί τη μικρογραφία μιας

2 βιώσιμης κοινωνίας (Κωστούλα Μακράκη, 2008). Ένα πλαίσιο δημιουργίας ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί, δίχως αμφιβολία, η αειφόρος ανάπτυξη. Ο όρος εστιάζει στη διασφάλιση της παγκόσμιας ευημερίας, μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της ισορροπίας του (Τσάντας & Κατσιμπάρδης, 2004). Η υλοποίησή της, όμως, απαιτεί επαναδιατύπωση των βασικών αναγκών και στάσεων ζωής κάθε ατόμου με άξονα τη δέουσα πραγματικότητα. Γι αυτό και βασικός σκοπός του Προγράμματος Σπουδών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι η διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου, ενός σχολείου το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο οργανισμού, που προωθεί την αειφορία και την υιοθετεί στη σχολική ζωή. Ταυτόχρονα, επιδιώκει, να δημιουργήσει μέσα στο σχολείο μακροχρόνια και σταδιακά μια περιβαλλοντική (Φλογαΐτη, 2011). Ως εκ τούτου, η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης για την αειφορία στα σχολεία εμπεριέχει προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση, οι οποίες ενσωματώνουν στόχους για διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική δικαιοσύνη, κατάλληλη ανάπτυξη και δημοκρατία μέσα σε ένα όραμα για προσωπική και κοινωνική αλλαγή. Εμπεριέχει επίσης, την ανάπτυξη αρετών και δεξιοτήτων, που ενδυναμώνουν όλους τους πολίτες και μέσω αυτών τις κοινωνικές δομές, προκειμένου να διαδραματίσουν ένα ηγετικό ρόλο στη μετάβαση σε ένα αειφόρο μέλλον (Gough, 2005). Με βάση αυτή τη συλλογιστική, επιχειρήθηκε δύο συναπτά σχολικά έτη να προσεγγισθεί η ανάγκη της επαναχρησιμοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών μέσα από ένα πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων με τίτλο «Μειώνω, επαναχρησιμοποιώ και ανακυκλώνω ό,τι μπορώ» στην Α και Γ Δημοτικού δύο ιδιωτικών σχολείων της Αθήνας. Αξιοποιήθηκε η βιωματική διδασκαλία μέσω της μελέτης πεδίου, κύκλου συζητήσεων, η καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία μέσω κατασκευών που πραγματοποιήθηκαν στην Α Δημοτικού, καθώς και των ψηφιακών τεχνολογιών μέσω της παραγωγής ιστοριών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Στη συνέχεια του άρθρου γίνεται σύντομη περιγραφή του προγράμματος και των στόχων που τέθηκαν, οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ανά τάξη και η αποτίμησή τους στο επίπεδο των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των µαθητών αποτελεί κρίσιµο παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σύμψας κ.α., 2013). Οι ψηφιακές τεχνολογίες, δεδομένου ότι µπορούν να συντελέσουν στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων, θεωρούνται πράσινες τεχνολογίες. Με την ευρεία χρήση τους στην εκπαίδευση, διαπιστώνεται ότι μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχημένη διεξαγωγή ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας σημαντικά όχι μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα (Μήττα, 2014). Ειδικότερα, στην ελληνική αρθρογραφία συναντώνται εκπαιδευτικές περιβαλλοντικές δράσεις και δραστηριότητες, η δημοσιοποίηση των οποίων και η ευαισθητοποίηση των μαθητών υποστηρίζονται μέσω εφαρμογών του διαδικτύου (Θεοδοσιάδου, κ.α., 2014) και αλληλεπιδραστικών πολυμέσων (Βέμμου & Γκότζος, 2014; Πολυχρόνου & Καλαμπαλίκη, 2012).

3 Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια διαθεματική προσέγγιση της έννοιας της ανακύκλωσης με την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών. Αφορμή για την επιλογή του προγράμματος αποτέλεσε ένα βίντεο με θέμα την ανακύκλωση συσκευών, που προβλήθηκε στους μαθητές της Α και Γ Δημοτικού σαν αφόρμηση (http://www.deneinaiparamithi.gr/). Το εν λόγω βίντεο επιλέχθηκε μεταξύ άλλων, δεδομένου ότι προσέγγιζε μέσω της ψηφιακής αφήγησης τη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ενότητες «Αντικείμενα από το περιβάλλον μου» και «Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις!» του σχολικού εγχειριδίου της Μελέτης Περιβάλλοντος της Α και Γ Δημοτικού, αντίστοιχα, δεν αρκούσαν για την προετοιμασία και ευαισθητοποίηση των παιδιών με την έννοια της ανακύκλωσης των υλικών και τη διαδρομή που αυτά ακολουθούν, μέχρι να βρουν τον «προορισμό» τους. Επιπλέον, την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω ενοτήτων, είχαν τοποθετηθεί στα σχολεία μας ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης και η υλοποίηση ενός προγράμματος, για την αξιοποίησή τους στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα, έμοιαζε ως επιτακτική ανάγκη. Οι στόχοι του προγράμματος εστίαζαν στην καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης στους μαθητές και στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης κάποιων υλικών. Συγκεκριμένα, επιχειρήσαμε οι μαθητές: α) να γνωρίσουν, να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις πηγές προέλευσης, τα υλικά και τα σημεία απόθεσης των απορριμμάτων, β) να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα της μείωσης των απορριμμάτων στον πλανήτη, γ) να μάθουν να εκτιμούν, να ενδιαφέρονται, να σέβονται και να διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους, δ) να είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, να συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα των ζητημάτων, αλλά κυρίως να διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες και τη θέληση προκειμένου να γίνουν παράγοντες αλλαγών στην κατεύθυνση της επίλυσης τους και ε) να συμμετέχουν με στόχο τις αλλαγές που απαιτούνται και τη διαμόρφωση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης. Η υλοποίηση του προγράμματος εντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων σε εβδομαδιαία βάση και δομήθηκε στις ακόλουθες φάσεις: Α Φάση: Πηγές προέλευσης και είδη απορριμμάτων Β Φάση: Ταξινόμηση απορριμμάτων Γ Φάση: Επαναχρησιμοποίηση υλικών Δ Φάση: Συγγραφή παραμυθιών με θέμα την ανακύκλωση ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α Φάση: Πηγές προέλευσης και είδη απορριμμάτων Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες Στην πρώτη φάση εκπαιδευτικοί και μαθητές συζήτησαν για την προέλευση των απορριμμάτων και μέσα από την προβολή στοχευμένων βίντεο επιχειρήθηκε να διαπιστωθούν οι λάθος ενέργειες που προβαίνουμε στην καθημερινότητά μας, ρίχνοντας διαλύτες ή βαφές στο νεροχύτη ή τις μπαταρίες που έχουν τελειώσει στα σκουπίδια. Στη συνέχεια, τα απορρίμματα ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες και στο τέλος δομήθηκε από κοινού ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε κλειστές ερωτήσεις σχετικά με το πόσο συχνά ανακυκλώνουν υλικά στο σπίτι τους. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και στους

4 γονείς των παιδιών της Α Δημοτικού, τα αποτελέσματα του οποίου συζητήθηκαν στην ολομέλεια της τάξης. Β Φάση: Ταξινόμηση απορριμμάτων Διάρκεια: 6-8 διδακτικές ώρες Στη δεύτερη φάση κι έχοντας οι μαθητές της Α συμπληρώσει τα ερωτηματολόγιά τους, έβγαλαν και κατέγραψαν οι εκπαιδευτικοί κανόνες συντήρησης των κάδων ανακύκλωσης (χαρτιού, πλαστικού, μπαταρίας) που είχαν τοποθετηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας και σε κεντρικά σημεία του σχολείου. Οι μικροί μαθητές πρότειναν τη θεσμοθέτηση ενός υπεύθυνου ανακύκλωσης για κάθε μέρα, ο οποίος θα έλεγχε αν τηρούνται οι κανόνες. Στη συνέχεια, ορίστηκαν οι κατηγορίες των απορριμμάτων και έπαιξαν ομαδικά ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ταξινόμησης υλικών. Αντίστοιχα, οι μαθητές της Γ Δημοτικού σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της πληροφορικής δόμησαν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι ταξινόμησης των απορριμμάτων, ανάλογα με τη σύνθεσή τους. Το παιχνίδι κατασκευάστηκε στο περιβάλλον του λογισμικού διαδραστικών πινάκων Classboard, το οποίο παρουσιάστηκε στους μαθητές αναλυτικά. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και κλήθηκαν να κατατάξουν τα απορρίμματα σε κατηγορίες, να εισαγάγουν συγκεκριμένες εικόνες απορριμμάτων από τη «Βιβλιοθήκη» εικόνων του εν λόγω λογισμικού και έπειτα να δημιουργήσουν διασυνδέσεις (π.χ. φύλλα κομποστοποίηση, μπαταρία ανακύκλωση μπαταριών). Η τελική μορφή του παιχνιδιού εξάχθηκε από τους εκπαιδευτικούς σε μορφή flash (Εικόνα 1). Εικόνα 1: Παιχνίδι ανακύκλωσης Γ Φάση: Επαναχρησιμοποίηση υλικών Διάρκεια: 6 ώρες Στην τρίτη φάση οι μαθητές και των δύο τάξεων συγκέντρωσαν συσκευασίες προϊόντων και έστησαν ένα μικρό μαγαζί στις τάξεις τους για τις ανάγκες του μαθήματος των Μαθηματικών. Επιπλέον, συγκέντρωσαν και ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία αξιοποιήθηκαν για την κατασκευή χρηστικών αντικειμένων και μουσικών οργάνων από τους μαθητές της Α Δημοτικού. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν κουμπαράδες από αλουμινένιο κουτάκι, διακοσμητικό βάζο, μαράκα και ξύλο της βροχής από χάρτινο ρολό. Επιπλέον, οι μαθητές της Α Δημοτικού σχεδίασαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο ονόμασαν «Το Φιδάκι της ανακύκλωσης» σε διαστάσεις 70 x 80 cm.

5 Δ Φάση: Συγγραφή παραμυθιών με θέμα την ανακύκλωση Διάρκεια: 12 ώρες Στην τελευταία φάση οι μαθητές και των δύο τάξεων δημιούργησαν τα δικά τους παραμύθια. Οι μαθητές της Α τάξης συνέγραψαν και εικονογράφησαν ένα παραμύθι με τίτλο «Τέσσερις φίλοι καθαρίζουν την παραλία» (Εικόνα 2). Εικόνα 2: Ζωγραφιά από το παραμύθι της Α Δημοτικού Οι μαθητές της Γ τάξης, αφού οργανώθηκαν σε ομάδες, αξιοποίησαν το περιβάλλον «Wiki» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CMS του σχολείου τους (Εικόνα 3). Εικόνα 3: Περιβάλλον «wiki» τμήματος Ακολούθησε ένας καταιγισμός ιδεών κι επέλεξαν αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν, προκειμένου να αποτελέσουν τους ήρωες των ιστοριών τους. Εικόνα 4: Περιβάλλον «wiki» με τις ιστορίες των μαθητών

6 Οι ιδέες έγιναν λόγος και καταγράφηκαν ως κείμενο (Εικόνα 4). Οι μαθητές όρισαν τον τίτλο της ιστορίας τους και μετασχημάτισαν το υλικό που προέκυψε από το προσυγγραφικό στάδιο σε συνεχή λόγο, ο ένας μετά τον άλλο διαδοχικά, στην προσπάθειά τους να του προσδώσουν ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και συνοχή (Εικόνα 5). Εικόνα 5: Παράδειγμα ιστορίας από το περιβάλλον του «wiki» Οι μαθητές με τις κατάλληλες παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού βελτίωσαν τη δομή και το περιεχόμενο των ιστοριών τους, τις οποίες και παρουσίασαν μέσω του Wikispace, αρχικά εντός της τάξης και στη συνέχεια σε όλους τους μαθητές της Γ τάξης, στο θέατρο του σχολείου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι διαδραστικές αυτές δραστηριότητες αποτέλεσαν μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές πάνω στη διαχείριση των απορριμμάτων και να αντιληφθούν τις έννοιες της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης κι ανακύκλωσης άδειων συσκευασιών. Για την Γ Δημοτικού η αξιοποίηση του «wiki» της τάξης, το οποίο είναι ένα περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας, ευνόησε τη δημιουργία μιας πραγματικής περίστασης επικοινωνίας, δηλαδή τη σύνθεση ιστοριών ανακύκλωσης, αφού οι μαθητές δημιούργησαν τη δική τους γραπτή ηλεκτρονική ιστορία σε πραγματικό χρόνο σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο. Από την άλλη μεριά, οι μαθητές της Α Δημοτικού ενθουσιάστηκαν με τις κατασκευές, τα παιχνίδια και την ιστορία που δημιούργησαν. Η αποτίμηση του προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, αλλά και από την αλλαγή στάσης ανέδειξε θετικές ενδείξεις σε τρεις τομείς, τον ατομικό, το σχολικό και τον οικογενειακό / κοινωνικό. Οι μαθητές φάνηκε να αναπτύσσουν την υπευθυνότητά τους τόσο μέσα, όσο και έξω από το χώρο του σχολείου, σεβόμενοι την καθαριότητα και φροντίζοντας για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος εντός και εκτός του σχολείου. Επιπλέον, εκδήλωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δράσεις ανθρωπιστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα μέσα και έξω από το σχολείο. Στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας υπήρξε συμμετοχή και άλλων τμημάτων, αλλά και ολόκληρης της σχολικής μονάδας σε οικολογικές δράσεις, όπως δεντροφύτευση και καθαρισμός ακτών. Τέλος, σε κάθε σπίτι δημιουργήθηκαν από τα παιδιά γωνιές ανακύκλωσης, ενεργοποιώντας με αυτόν τον τρόπο και την οικογένειά τους.

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βέμμου, Ε. & Γκότζος, Δ. (2012). «Μείωσε Επαναχρησιμοποίησε ανακύκλωσε! Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία της διαχείρισης απορριμμάτων με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας», Στο Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», (σ.σ ). Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Conde M. C. and Sánchez J. S., (2010), «The school curriculum and environmental education: A school environmental audit experience», International Journal of Environmental & Science Education, 5 (4), pp Θεοδοσιάδου, Δ., Κωνσταντινίδης, Α., Πάππος, Χ. & Παπαχατζή, Α. (2014). Ψηφιακή αφήγηση στα περιβαλλοντικά προγράμματα. Σεμινάριο μεικτής μάθησης στο ΚΠΕ Βιστωνίδας, Ανακτήθηκε στις 13/4/2015. Gough, Α., (2005), «Sustainable Schools: Renovating Educational Procecces», Applied Environmental Education and Communication, 4, pp Kωστούλα-Μακράκη, Ν., (2008), «Η σημασία και ο ρόλος του ενεργού πολίτη στα πλαίσια της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη», στο: Σ. Μπάλιας (επιμ.), Ενεργός Πολίτης και Εκπαίδευση. (σ.σ ). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Μήττα, Α. (2014). «Βιβλιογραφική Ανασκόπηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Στο Θ. Σαμαρά, Ε. Κουσλόγλου, Ι., Σαλονικίδης & Ν. Τζιμόπουλος (επιμ.), 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη», (σ.σ ). Θεσσαλονίκη: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος». Πολυχρόνου, Ζ. & Καλαμπαλίκη, Θ. (2012). «Το παιχνίδι της ανακύκλωσης». Πιλοτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας. Στο Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), "Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα". (σ.σ ). Θεσσαλονίκη:. Σύψας, Α., Λέκκα, Α., & Παγγέ, Τ. (2013). «Εκπαιδευτικά παιχνίδια µε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης παιδιών». Στο Επιστηµονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Τόµος ΣΤ, σ.σ Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τσάντας, Γ. Ι. & Κατσιμπάρδης, Κ. (2004). Αειφορία και Περιβάλλον:η ευρωπαϊκή και εθνική προοπτική. Αθήνα: Ι. Σιδέρης. Φέρμελη, Γ., Ρουσσομουστακάκη Θεοδωράκη, Μ., Χατζηκώστα, Κ. και Γκάιτλιχ, Μ. (2005). Οδηγός ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Φλογαΐτη, Ε. (2008). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Φλογαΐτη Ε. (2011). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων»

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Αντιγόνη Λάμπρου 1, Ελευθερία Τσιούρη 2, Κυριακή Παπαδοπούλου 3 1. Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό»

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό» Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό» Παντελής Μάναλης Υπεύθυνος Π.Ε. Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά pmanalhs@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

«Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. «Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Όλγα Βλάχου, Αριάδνη Κοκκινάκη, Αθανασία Κούστα Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων olgavl1@yahoo.gr, ariadnikok@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου με την αξιοποίηση ιστολογίου The development of sustainable

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη + Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Δήμητρα Σπυροπούλου 1,Θοδωρής Μαρδίρης 2, Νίκος Στεφανόπουλος 3 1. Επίτιμη

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ! WASP Tool Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη διαχείριση των αποβλήτων για εκπαιδευτικούς και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιμέλεια εκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Βέµµου 1, ηµήτρης Γκότζος 2, Παρασκευή Χαλκιά 3

Ειρήνη Βέµµου 1, ηµήτρης Γκότζος 2, Παρασκευή Χαλκιά 3 ιδασκαλία της διαχείρισης απορριµµάτων µε τη χρήση των Τ.Π.Ε µε στόχο ένα βιώσιµο µέλλον: Σχεδιασµός, ανάπτυξη και διδακτική αξιοποίηση της υπερµεσικής εφαρµογής «εν το θες; Μην το πετάς!» Ειρήνη Βέµµου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα στην τάξη. Είμαι το νερό, το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη μας

Μέσα στην τάξη. Είμαι το νερό, το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη μας Είμαι το νερό, το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη μας Μαρία Χατζηγεωργίου και Γιάννης Πολίτης Ο χαρακτηρισμός του πλανήτη μας ως υδάτινου δεν είναι τυχαίος. Το 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα