ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ»"

Transcript

1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ» Εισαγωγή Μελετώντας το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα νέα βιβλία Γεωγραφίας και Φυσικής της Ε και ΣΤ τάξης του δηµοτικού σχολείου, δηµιουργήσαµε το λογισµικού «Το σύννεφο έφερε βροχή» που ασχολείται µε την ατµόσφαιρας της γης και µε διάφορα µετεωρολογικά και ατµοσφαιρικά φαινόµενα. Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Το σύννεφο έφερε βροχή» αποτελεί συµπληρωµατικό εργαλείο για τη διδασκαλία της δοµής της ατµόσφαιρας, του υδρολογικού κύκλου και των µετεωρολογικών φαινοµένων (Γεωγραφία ΣΤ Δηµοτικού, Βιβλίο Μαθητή, 9ο Κεφάλαιο, Ατµόσφαιρα, σελ ). Απευθύνεται κυρίως στους µαθητές της ΣΤ τάξης, όµως επιµέρους ενότητες µπορούν να διδαχθούν και σε άλλες τάξεις. Για παράδειγµα, η προσοµοίωση του κύκλου του νερού ή το φαινόµενο του θερµοκηπίου, µπορεί να αξιοποιηθούν σε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε σχετικές εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) ή να ενταχθούν σε σχετικό σχέδιο εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης. Η ταυτότητα του λογισµικού Κατά το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισµικού «Το σύννεφο έφερε βροχή», ακολουθήσαµε τις σύγχρονες εποικοδοµητικές απόψεις, δίνοντας σηµασία στην ανάδειξη των απόψεων και των εµπειριών των µαθητών για τα εξεταζόµενα φαινόµενα, όπου ήταν δυνατόν, προκειµένου να τις αξιοποιήσουµε στην διδακτική διαδικασία. Βασική αρχή που διέπει το λογισµικό, είναι να δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να αλληλεπιδρούν ως οµάδα όχι µόνο µε το υπολογιστικό περιβάλλον αλλά και µε τους υπόλοιπους συµµαθητές και µε το δάσκαλό τους. Το λογισµικό δίνει αφορµές για συζήτηση και διαπραγµάτευση νοηµάτων στην οµάδα που βρίσκεται µπροστά σε κάθε υπολογιστή, αλλά συχνά καλεί και την ολοµέλεια της τάξης να 1

2 συζητήσει για κάποιο θέµα ή να συνεργαστεί προκειµένου να βρει λύση στις προτεινόµενες δραστηριότητες στην τάξη. Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισµικό, δοµηµένο µε τη µορφή σεναρίου και δραστηριοτήτων και αποτελείται από 4 ενότητες. Ο προτεινόµενος χρόνος υλοποίησης είναι 5 διδακτικά δίωρα: 4 δίωρα για τη διερεύνηση κάθε ενότητας και 1 για την αξιολόγηση. Κάθε ενότητα παρουσιάζεται µε τη µορφή ενός γρίφου και εξετάζει ένα συγκεκριµένο ατµοσφαιρικό φαινόµενο. Οι ενότητες - γρίφοι παρουσιάζονται µε σειριακή δοµή και ο δάσκαλος µπορεί να επιλέγει κάθε φορά µία ενότητα. Οι µαθητές σε κάθε γρίφο έχουν την ευκαιρία: να γνωρίσουν τη δοµή και τη σύσταση της ατµόσφαιρας, να εστιάσουν στην Τροπόσφαιρα, ως χώρο όπου συµβαίνουν τα διάφορα µετεωρολογικά φαινόµενα, να µελετήσουν τον κύκλο του νερού και τον τρόπο δηµιουργίας των νεφών να παρατηρήσουν τον τρόπο δηµιουργίας κάποιων µορφών υετού (βροχή, χιόνι, χαλάζι) να διερευνήσουν το φαινόµενο θερµοκηπίου και τους παράγοντες που οδήγησαν στην εµφάνιση του ενισχυµένου φαινοµένου του θερµοκηπίου. Διδακτικοί Στόχοι Οι µαθητές, µε βάση τη στοχοθεσία της αντίστοιχης ενότητας του βιβλίου Γεωγραφίας ΣΤ τάξης, µετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, θα πρέπει να είναι σε θέση: να γνωρίζουν τι είναι η ατµόσφαιρα να γνωρίζουν τη σύσταση της ατµόσφαιρας να περιγράφουν τη δοµή της ατµόσφαιρας να αξιολογούν το ρόλο της ατµόσφαιρας στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη (Γεωγραφία ΣΤ, βιβλίο δασκάλου). Επιπλέον οι µαθητές µε την ενασχόλησή τους µε το εκπαιδευτικού λογισµικού έχουν τη δυνατότητα: Να αισθητοποιήσουν αφηρηµένες έννοιες που συνδέονται µε την ατµόσφαιρα Να παρατηρήσουν τον κύκλο του νερού και τον τρόπο δηµιουργίας των νεφών 2

3 Να διερευνήσουν τον τρόπο δηµιουργίας διαφόρων µετεωρολογικών φαινοµένων, ώστε να είναι ικανοί να τα ερµηνεύουν Να κατανοήσουν το φαινοµένου του θερµοκηπίου και να διερευνήσουν τους παράγοντες που ευθύνονται για τη δηµιουργία του ενισχυµένου φαινοµένου του θερµοκηπίου Εννοιολογικοί χάρτες Στην εφαρµογή προτείνεται στον εκπαιδευτικό να χρησιµοποιήσει τους εννοιολογικούς χάρτες στην αρχή της συνολικής διαδικασίας και πριν οι µαθητές ασχοληθούν µε το λογισµικό, ώστε να λειτουργήσουν ως εργαλεία ανάδειξης των ιδεών τους. Στο τέλος της διδασκαλίας όλης της ενότητας (στο 5 ο διδακτικό δίωρο) ζητείται από τους µαθητές η σχεδίαση νέου εννοιολογικού χάρτη, ώστε οι αρχικές ιδέες των µαθητών να συγκριθούν τις µε τις τελικές και να διαγνώσουµε αν υπάρχουν εννοιολογικές αλλαγές. Στην περίπτωση αυτή ο εννοιολογικός χάρτης χρησιµοποιείται και ως εργαλείο τελικής αξιολόγησης, προκειµένου να εξεταστεί η επίτευξη των διδακτικών στόχων. Προκαταβολικοί οργανωτές Σύµφωνα µε τις σύγχρονες εποικοδοµητικές προσεγγίσεις οι προκαταβολικοί οργανωτές επιτελούν διάφορες διδακτικές λειτουργίες, όπως: κινητοποιούν την προσοχή και το ενδιαφέρον των µαθητών συνδέουν το εισαγόµενο θέµα µε τις γνώσεις και τις εµπειρίες των µαθητών κατευθύνουν την προσοχή στα κύρια σηµεία υπενθυµίζουν τις υπάρχουσες γνώσεις που σχετίζονται. Στην έναρξη κάθε ενότητας γρίφου παρουσιάζεται ο προκαταβολικός οργανωτής µε τη µορφή ενός ερωτήµατος και συνοδεύεται από σχετικά εικονίδια. Με τον τρόπο αυτό ο µαθητής ενηµερώνεται για το θέµα που θα εξεταστεί και εισάγεται σε προβληµατική κατάσταση, αναδεικνύοντας τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις ή τις πρότερες γνώσεις που έχει για το θέµα. 3

4 Οι δραστηριότητες Οι δραστηριότητες είναι δύο ειδών: A. Οι ενσωµατωµένες στο Εικ. 1 Προκαταβολικός οργανωτής λογισµικό, που αποτελούν µέρος του σεναρίου και η επίλυσή τους γίνεται είτε από κάθε µαθητή µεµονωµένα, είτε από την οµάδα των µαθητών που βρίσκεται σε κάθε υπολογιστή και B. Οι ανεξάρτητες του λογισµικού οι οποίες βρίσκονται στα χέρια του δασκάλου και συνοδεύουν το λογισµικό. Προτείνονται να εκτελούνται στην τάξη σε συγκεκριµένα στάδια εκτέλεσης του λογισµικού. Σε όλες τις δραστηριότητες, στην περίπτωση λάθους απάντησης από την πλευρά του µαθητή, αποφεύγονται τα ηχητικά µηνύµατα ή άλλου είδους συµπεριφοριστικά πρότυπα και κάθε µαθητής έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει όσες φορές επιθυµεί, ώστε να οδηγηθεί στην εύρεση της σωστής απάντησης, χρησιµοποιώντας κάθε φορά και την ανάλογη βοήθεια. Ως τελική επιβράβευση των προσπαθειών τους, απονέµεται στους µαθητές το «Δίπλωµα του µικρού Μετεωρολόγου». Οι µαθητές συµπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και εκτυπώνουν το «δίπλωµά» τους. Το σενάριο της εφαρµογής Η ιστορία εκτυλίσσεται µία καλοκαιρινή ηµέρα σε απροσδιόριστο τόπο της Ελλάδας. Τρεις φίλοι (2 αγόρια ηλικίας χρονών και ένα κορίτσι 7-8 χρονών) αναγκάζονται, λόγω µιας ξαφνικής και έντονης καλοκαιρινής βροχής, να κλειστούν στο δωµάτιο του ενός παιδιού. Τα παιδιά προβληµατίζονται για την έντονη βροχή και ενοχλούνται από τη διάρκειά της, αφού τους στερεί το παιχνίδι. Η είσοδος της µεγαλύτερης αδερφής του ενός παιδιού, που σπουδάζει µετεωρολόγος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν τις απορίες και τα παράπονά τους. Η µετεωρολόγος προτείνει, αντί να τους λύσει όλες τις απορίες, να παίξουν ένα παιχνίδι που αποτελείται από γρίφους. Κάθε γρίφος θα ασχολείται µε ένα από τα άγνωστα γι αυτούς 4

5 φαινόµενα και η επιτυχής επίλυση όλων θα τους οδηγήσει στην απόκτηση του διπλώµατος βασικών γνώσεων ενός µετεωρολόγου. Κατά την επίλυση των γρίφων, εµφανίζεται ένας βοηθός, ο Σταγονούλης, ο οποίος παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις, εκφράζει απορίες, παρακινεί τα παιδιά στο έργο τους και επιβραβεύει τις προσπάθειές τους. Κουµπιά πλοήγησης Ο µαθητής πλοηγείται στις σελίδες του λογισµικού µε ένα βασικό κουµπί, Εικ. 2 Οι ήρωες του λογισµικού που έχει το σχήµα υδρόγειας σφαίρας. Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να µεταφερθεί µπροστά και πίσω στις σελίδες, να συµβουλευθεί το γλωσσάριο ή να εγκαταλείψει τηνεικ. εφαρµογή. 3 Βασικό κουµπί πλοήγησης Περιεχόµενα Ο µαθητής, σε όλη τη διάρκεια πλοήγησης και ανεξάρτητα σε ποια ενότητα βρίσκεται, έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την ενότητα που θέλει, µέσω αναδυόµενου µενού περιεχοµένων που παρουσιάζεται στην κορυφή της οθόνης, προκειµένου να αντλήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες και κατόπιν να επιστρέψει στη σκηνή που εξετάζει. Επιλέγοντας έναν συγκεκριµένο γρίφο, παρουσιάζονται όλα όσα αφορούν τη ζητούµενη ενότητα, εξαιρώντας τις συνοδευτικές δραστηριότητες. Ο λόγος είναι ότι ο µαθητής έχει ήδη ασχοληθεί µε τη συγκεκριµένη ενότητα και µε τις δραστηριότητες και επιστρέφει σ αυτήν επειδή χρειάζεται να επανεξετάσει κάποιες πληροφορίες ή να παρατηρήσει κάποια οπτικοποίηση προκειµένου να προχωρήσει στην επεξεργασία της επόµενης ενότητας. Ενότητα Α - 1ο διδακτικό δίωρο Διδακτικοί στόχοι Εικ. 5 Περιεχόµενα Στην πρώτη ενότητα οι µαθητές θα ασχοληθούν µε την ατµόσφαιρα της γης. Οι επιµέρους διδακτικοί στόχοι είναι: 5

6 Οι µαθητές να γνωρίσουν τι είναι η ατµόσφαιρα να διερευνήσουν τη δοµή και τη σύσταση της ατµόσφαιρας να εστιάσουν στην Τροπόσφαιρα, ως το στρώµα της ατµόσφαιρας όπου συµβαίνουν τα διάφορα ατµοσφαιρικά φαινόµενα. Σχέδιο µαθήµατος Α) Ξεκινώντας τη διδασκαλία προτείνεται ο εκπαιδευτικός να συζητήσει µε τους µαθητές του πάνω στα θέµατα που θα µελετήσουν µαζί, δηλ. για την ατµόσφαιρα της γης, ώστε να ανιχνεύσει τις προϋπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις των µαθητών του. Ως εργαλείο ανάδειξης ιδεών των µαθητών προτείνεται η δηµιουργία εννοιολογικού χάρτη. Β) Οι µαθητές ανοίγουν το λογισµικό και ο Σταγονούλης τους καλεί στο «ταξίδι της γνώσης και διασκέδασης». Ακολουθεί βίντεο σχετικό µε σχηµατισµούς νεφών και ο τίτλος του λογισµικού µε τη συνοδεία ήχου βροχής. Εικ. 5 Βίντεο σχηµατισµού νεφών Παρουσιάζεται το βασικό σκηνικό το δωµάτιο των παιδιών και ακολουθούν οι διάλογοι των παιδιών οι οποίοι εισάγουν τους µαθητές στη διαδικασία επίλυσης των γρίφων. Γ) Παρουσίαση 1 ου γρίφου: Πού δηµιουργούνται τα σύννεφα Κάθε ενότητα γρίφος εµφανίζεται µε τη µορφή ενός ερωτήµατος και σχετικών εικονιδίων. Αποτελούν τους Εικ. 6 Τίτλος του λογισµικού 6

7 προκαταβολικούς οργανωτές της συγκεκριµένης ενότητας. Ο πρώτος γρίφος παρουσιάζει την ατµόσφαιρα της γης, τη δοµή και τη σύστασή της. Οι µαθητές καθοδηγούνται από το Σταγονούλη να διερευνήσουν τη βιβλιοθήκη, προκειµένου να βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Πατώντας στην εικόνα της βιβλιοθήκης ή στο κουµπί επόµενο οδηγούνται σε ένα ανοιχτό βιβλίο, όπου ακούν και διαβάζουν ένα µικρό πληροφοριακό κείµενο για την ατµόσφαιρα. Ο Σταγονούλης παρακινεί τους µαθητές να ανακαλύψουν περισσότερα πατώντας σε καθένα από τα πλαίσια που εµφανίζονται. Το πρώτο πλαίσιο οδηγεί στην παρουσίαση της δοµής της ατµόσφαιρας. Παρουσιάζονται τα στρώµατα της ατµόσφαιρας και διάφορα αντικείµενα που έχουν σχέση µε κάθε στρώµα. Για παράδειγµα, σύννεφα στην Τροπόσφαιρα, πτήσεις των αεροπλάνων και το αέριο όζον στη Στρατόσφαιρα κλπ. Περνώντας το ποντίκι από κάθε στρώµα αλλά και από κάθε αντικείµενο, εµφανίζονται οι αντίστοιχες πληροφορίες. Οι πληροφορίες, δηλαδή βρίσκονται «κρυµµένες» µέσα στις κινούµενες εικόνες και ο µαθητής καλείται να τις ανακαλύψει εξερευνώντας την οθόνη. Ο Σταγονούλης µε κατάλληλες ερωτήσεις παρακινεί τους µαθητές να εστιάσουν την παρατήρησή τους στην εµφάνιση των νεφών και να τα συνδέσουν µε το αντίστοιχο στρώµα της ατµόσφαιρας. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την ατµόσφαιρα ως σύστηµα, εστιάζει την παρατήρηση των παιδιών σε κάθε στρώµα και µε κατάλληλες ερωτήσεις αναδεικνύει το ρόλο του κάθε στρώµατος. Εικ. 7 Προκαταβολικός οργανωτής - 1 ος γρίφος Εικ. 8 Πληροφορίες για την ατµόσφαιρα Εικ. 9 Η δοµή της ατµόσφαιρας 7

8 Επιστρέφοντας οι µαθητές στο βιβλίο της ατµόσφαιρας, πατούν το δεύτερο πλαίσιο (Η ατµόσφαιρα µε εικόνα και κίνηση), όπου διάφορες κινούµενες εικόνες (animation) και προσοµοιώσεις παρουσιάζουν την ατµόσφαιρα µε εικόνα και κίνηση. Αναλυτικά παρουσιάζονται: καθηµερινά συµβάντα σχετικά µε κάθε στρώµα, τα στρώµατα σε συνδυασµό µε τα διαγράµµατα θερµοκρασίας και ύψους καθώς και η σύσταση της ατµόσφαιρας. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν ένα θέµα κάθε φορά ή πατώντας το ανάλογο κουµπί, να παρουσιαστούν όλες οι πληροφορίες σε ένα animation. Εικ. 10 Η ατµόσφαιρα µε εικόνα και κίνηση Όταν οι µαθητές διερευνήσουν την ενότητα ατµόσφαιρα µε εικόνα και κίνηση, καλούνται να εργαστούν µε τις οµάδες τους στην τάξη µε το 1 ο φύλλο εργασίας, το οποίο εστιάζει σε ερωτήσεις σχετικές µε την πυκνότητα της ατµόσφαιρας και τα στοιχεία που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της γης. Οι Εικ. 11 Φύλλα εργασίας (1 ο και 2 ο ) µαθητές συνεχίζουν την εργασία σε οµάδες και ασχολούνται µε το 2 ο φύλλο εργασίας, όπου καλούνται να υπολογίσουν τη θερµοκρασία που υπάρχει στην κορυφή των Ιµαλαΐων, λαµβάνοντας υπόψη το υψόµετρο και το διάγραµµα της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας. Μπορούν, αν επιθυµούν, να παρατηρούν και να συµβουλεύονται από το λογισµικό την αντίστοιχη οθόνη (Η ατµόσφαιρα µε εικόνα και κίνηση). 8

9 Επιστρέφοντας στο λογισµικό και πατώντας το κουµπί επόµενο, παρουσιάζεται η δραστηριότητα τοποθέτησης (drag and drop) των στρωµάτων της ατµόσφαιρας στη σωστή θέση. Κατόπιν καλούνται να γράψουν το όνοµα του στρώµατος της ατµόσφαιρας όπου δηµιουργούνται τα σύννεφα (Τροπόσφαιρα). Εικ. 12 Δραστηριότητα drag and drop Εικ. 13 Δραστηριότητα συµπλήρωσης Στο σηµείο αυτό οι µαθητές ολοκληρώνουν την ενασχόλησή τους µε τον 1 ο γρίφο, δηλαδή µε την ατµόσφαιρα της γης και τελειώνει το πρώτο διδακτικό δίωρο. 9

10 Ενότητα Β - 2 ο διδακτικό δίωρο Διδακτικοί στόχοι Στη δεύτερη ενότητα οι µαθητές θα ασχοληθούν µε τον υδρολογικό κύκλο. Οι επιµέρους διδακτικοί στόχοι της παρούσας ενότητας είναι: Να παρατηρήσουν τον κύκλο του νερού Να διερευνήσουν τον τρόπο δηµιουργίας των νεφών Να αξιολογούν το ρόλο της ατµόσφαιρας στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Σχέδιο µαθήµατος Κατά την εισαγωγή των µαθητών στο 2 ο γρίφο, ο Σταγονούλης προβάλλει το ερώτηµα στους µαθητές πώς βρέθηκαν στην Τροπόσφαιρα τα σύννεφα που παρατήρησαν στον 1 ο γρίφο, συνδέοντας µε τον τρόπο αυτό τον 1 ο µε το 2 ο γρίφο, ώστε η µάθηση να έχει νόηµα. Οι µαθητές καλούνται να γράψουν τις ιδέες τους Εικ. 14 Ανάδειξη ιδεών των µαθητών (δραστηριότητα ανάδειξης ιδεών), πριν προχωρήσουν στη διερεύνηση του επόµενου γρίφου. Δίδεται η δυνατότητα εκτύπωσης των απόψεων αυτών, ώστε ο δάσκαλος να ενηµερωθεί και να σχεδιάσει ανάλογα τη διδακτική του παρέµβαση. Πατώντας επόµενο εµφανίζεται ο 2 ος γρίφος. Στη συνέχεια ο Σταγονούλης δίνει τη δική του απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα, Εικ. 15 Εισαγωγή 2 ου γρίφου αφού ως ήρωας σκοπό έχει να εισάγει ερωτήµατα και προβληµατισµούς και να συµµετέχει ισότιµα στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Πληροφορεί τους µαθητές ότι η απάντησή του είναι µία ζωγραφιά µε τίτλο Ο κύκλος του νερού, 10

11 δηµιουργώντας έτσι την απαραίτητη σύνδεση µε την επόµενη σκηνή, όπου παρουσιάζεται ο υδρολογικός κύκλος. Εξερευνώντας οι µαθητές τον υδρολογικό κύκλο, βρίσκουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τις οποίες καλούνται να διαπραγµατευθούν στην τάξη συζητώντας Εικ. 16 Ο υδρολογικός κύκλος και προβάλλοντας τα δικά τους ερωτήµατα ή απόψεις. Δίνοντας την ανάλογη εντολή, µπορούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο του νερού σε προσοµοίωση. Επιστρέφοντας στο δωµάτιο των παιδιών, τα παιδιά - ήρωες κάνουν ανασκόπηση των όσων έχουν προηγηθεί και εκφράζουν την απορία αν η συνολική ποσότητα του νερού παραµένει η ίδια σε όλες τις φάσεις του Εικ. 17 Προσοµοίωση υδρολ. κύκλου υδρολογικού κύκλου. Ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές να βοηθήσουν τους ήρωες στην εύρεση της απάντησης και ως βοήθεια δίνει τη δυνατότητα επιπλέον παρατήρησης της προσοµοίωσης του υδρολογικού κύκλου. Εδώ δίδεται το 3ο φύλλο εργασίας (δραστηριότητα δηµιουργικής ανασύστασης δεδοµένων), όπου οι µαθητές καλούνται να συνθέσουν τη δική τους ιστορία για τον υδρολογικό κύκλο. Επιστρέφοντας καλούνται να στο επιλέξουν Εικ. 18 Φύλλο εργασίας 3 λογισµικό τη σωστή απάντηση στο ερώτηµα που εµφανίζεται. Στην περίπτωση λανθασµένης απάντησης, ως βοήθεια εµφανίζεται ο κύκλος του νερού και η προτροπή του Σταγονούλη για µια πιο προσεκτική παρατήρηση. Εικ. 19 Ερώτηµα προς διερεύνηση 11

12 Επιστρέφοντας στο ερώτηµα και επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, δίδεται η επιβεβαίωση αλλά και προβάλλεται ο προβληµατισµός προς τους µαθητές, ώστε να συζητήσουν την υπόθεση: τι θα συνέβαινε αν κάποια ποσότητα νερού «χανόταν» στις διάφορες φάσεις του Εικ. 20 Υποθέσεις υδρολογικού κύκλου. Στη συνέχεια ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές να δοκιµάσουν τις γνώσεις τους και παρουσιάζεται η δραστηριότητα τοποθέτησης των ετικετών του υδρολογικού κύκλου στην ανάλογη θέση. Ως βοήθεια σε κάθε κενή ετικέτα εµφανίζονται οι ανάλογες πληροφοριών, ώστε να οδηγηθούν οι µαθητές στην επιλογή της σωστής απάντησης. Εικ. 21 Δραστηριότητα drag and drop Με αφορµή τις απόψεις των ηρώων σχετικά µε το σχήµα και το χρώµα που παίρνουν τα σύννεφα, ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές σύννεφο να και παρατηρήσουν παρουσιάζονται ένα σε προσοµοίωση ο τρόπος δηµιουργίας. Στην αρχή γίνεται η σύνδεση µε τη σύσταση της ατµόσφαιρας του 1ου γρίφου και εξηγείται η εµφάνιση των κόκκων σκόνης Εικ. 22 Σύνδεση µε τα προηγούµενα που παρατηρήθηκαν. Αν ο δάσκαλος κρίνει σκόπιµο, µπορεί να επιστρέψει µέσω των περιεχοµένων στον 1ο γρίφο, ώστε οι µαθητές να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Στην τελική φάση δηµιουργίας του σύννεφου, ο Σταγονούλης παρακινεί τους µαθητές να παρατηρήσουν σε ποια θερµοκρασία τα υδροσταγονίδια µετατρέπονται Εικ. 23 Δηµιουργία σύννεφου 12

13 σε παγοκρυστάλλους, αφού η παρατήρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τον τρόπο δηµιουργίας της βροχής, του χιονιού και του χαλαζιού, που αποτελούν το θέµα του επόµενου γρίφου. Ακολουθεί δραστηριότητα δηµιουργικής έκφρασης. Οι µαθητές παρατηρούν εικόνες νεφών και καλούνται να δώσουν τίτλο σε κάθε εικόνα. Στο τέλος ανακοινώνουν τους τίτλους που έδωσαν, συγκρίνουν και επιλέγουν τους Εικ. 24 Δραστηριότητα δηµιουργικής έκφρασης τίτλους που προτιµούν. Συµπληρωµατικά ο δάσκαλος µπορεί να δώσει επιπλέον εικόνες µε σχηµατισµούς νεφών ή να προτείνει στους µαθητές να επισκεφθούν συγκεκριµένες ιστοσελίδες για παρατήρηση νεφών καθώς και για πληροφορίες σχετικά µε την κατάταξη των νεφών. Στην ώρα της Αισθητικής Αγωγής µπορούν να δηµιουργήσουν τις δικές τους συνθέσεις µε κολλάζ ή ζωγραφιές νεφών. Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται η ενασχόληση των µαθητών µε το 2 ο γρίφο. Ενότητα Γ - 3 ο διδακτικό δίωρο Διδακτικοί στόχοι Το τρίτο διδακτικό δίωρο εξετάζει τις µορφές µε τις οποίες επιστρέφει το νερό στη γη. Οι επιµέρους διδακτικοί στόχοι της παρούσας ενότητας είναι: Να διερευνήσουν οι µαθητές τον τρόπο δηµιουργίας διαφόρων µετεωρολογικών φαινοµένων (βροχή, χιόνι, χαλάζι), ώστε να είναι ικανοί να τα ερµηνεύουν Να προβληµατιστούν για τις συνέπειες από τα ακραία καιρικά φαινόµενα. 13

14 Σχέδιο µαθήµατος Αρχικά ο Σταγονούλης κάνει µία ανασκόπηση των όσων διερεύνησαν οι µαθητές στους δύο προηγούµενους γρίφους και εισάγει τον προβληµατισµό για τον τρόπο µε τον οποίο επιστρέφει το νερό στη γη, βοηθώντας τους µαθητές να οργανώσουν τις γνώσεις τους. Στην οθόνη παρουσιάζεται το ερώτηµα του 3 ου γρίφου. Εµφανίζονται οι ήρωες του λογισµικού στο παιδικό δωµάτιο, συζητούν για όσα έχουν ήδη µάθει και εκφράζουν απορίες για τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των διάφορων µορφών του νερού καθώς και για τον τρόπο δηµιουργίας τους. Στην επόµενη οθόνη εµφανίζεται ο Σταγονούλης και τρία συννεφάκια µε τις αντίστοιχες ετικέτες, βροχή, χιόνι, χαλάζι. Καλεί τους µαθητές να εξετάσουν τον τρόπο δηµιουργίας τους πατώντας σε κάθε συννεφάκι. Εικ. 25 Εισαγωγή στην 3 η ενότητα Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν αναλυτικά σε ειδικά σχεδιασµένες προσοµοιώσεις τον τρόπο δηµιουργίας των συγκεκριµένων ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων. Ο δάσκαλος µε κατάλληλες ερωτήσεις βοηθά τους µαθητές να προβάλλουν ερωτήµατα ή απορίες αναζητώντας τις απαντήσεις µέσα στο λογισµικό. Εικ. 26 Παρουσίαση 3 ου γρίφου Εικ. 27 Μορφές υετού 14

15 Κατόπιν παρουσιάζει το 4 ο φύλλο εργασίας το οποίο ζητά από τους µαθητές, αφού µελετήσουν τις προσοµοιώσεις να καταλήξουν σε συµπεράσµατα για τον τρόπο δηµιουργίας τους. Οι µαθητές αφού διαπραγµατευθούν το ζητούµενο θέµα στις οµάδες καλούνται να απαντήσουν. Ακολουθεί δραστηριότητα δηµιουργικής έκφρασης. Οι µαθητές καλούνται να ετοιµάσουν ένα ρεπορτάζ για µία αγροτική περιοχή, η οποία έχει πληγεί από χαλαζόπτωση. Ο δάσκαλος σε συνεργασία µε τους µαθητές αποφασίζει µε Εικ. 28 Φύλλο εργασίας 4 ποιον τρόπο θα παρουσιαστεί η δραστηριότητα. Για παράδειγµα, µπορεί να παρουσιαστεί µε τη µορφή θεατρικού παιχνιδιού, παιχνίδι ρόλων ή συγγραφή άρθρου. Οι µαθητές επιστρέφουν στο λογισµικό και ασχολούνται µε τη δραστηριότητα αντιστοίχισης. Στο σηµείο αυτό οι µαθητές ολοκληρώνουν την ενασχόλησή τους µε τον τρίτο γρίφο. Εικ. 29 Δραστηριότητα δηµιουργικής έκφρασης Εικ. 30 Δραστηριότητα αντιστοίχισης 15

16 Ενότητα Δ - 4ο διδακτικό δίωρο Διδακτικοί στόχοι Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα του λογισµικού οι µαθητές εξετάζουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Οι επιµέρους διδακτικοί στόχοι της παρούσας ενότητας είναι: Να κατανοήσουν το φαινοµένου του θερµοκηπίου Να διερευνήσουν τους παράγοντες που ευθύνονται για τη δηµιουργία του ενισχυµένου φαινοµένου του θερµοκηπίου Σχέδιο µαθήµατος Μετά συζήτηση από παρατήρηση εικόνων καταστροφές που από και απεικονίζουν έντονα καιρικά φαινόµενα, γίνεται σύνδεση των ακραίων καιρικών φαινοµένων µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου. εύλογες Οι απορίες µαθητές για τον εκφράζουν όρο και Εικ. 31 Προσανατολισµός για τον 4ο γρίφο αποφασίζουν να το διερευνήσουν. Ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές να διερευνήσουν µαζί το φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην οθόνη εµφανίζεται σε προσοµοίωση το φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου. Υπάρχει σε αφήγηση η ερµηνεία του τρόπου λειτουργίας και οι Εικ. 32 Εισαγωγή 4ου γρίφου µαθητές εξερευνώντας την εικόνα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικές µε το φαινόµενο. Εικ. 33 Το φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου 16

17 Οι µαθητές πληροφορούνται ότι η σταθερή µέση θερµοκρασία της γης, άρα και η ύπαρξη της ζωής, οφείλεται στο φυσικό αυτό φαινόµενο και οι ήρωες εκφράζουν διάφορες απορίες, όπως θερµοκρασία φαινόµενο ποια θα της γης αν του ήταν δεν θερµοκηπίου η µέση υπήρχε ή σε το ποια κατάσταση θα ήταν το νερό στον πλανήτη. Εικ. 34 Φύλλο εργασίας 5 Στο σηµείο αυτό ο δάσκαλος µοιράζει στις οµάδες το 5ο φύλλο εργασίας, στο οποίο οι µαθητές καλούνται να συζητήσουν και να απαντήσουν στα σχετικά ερωτήµατα. Τελειώνοντας µε το φύλλο εργασίας, οι µαθητές επιστρέφουν στο λογισµικό και παρατηρούν τον τρόπο δηµιουργίας του Εικ. 35 Το ενισχυµένο φαινόµενο του θερµοκηπίου ενισχυµένου φαινοµένου του θερµοκηπίου. Ακολουθεί ένα βίντεο χωρίς αφήγηση, στο οποίο παρουσιάζονται οι κυριότερες πηγές των θερµοκηπικών αερίων και ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές αφού παρατηρήσουν προσεκτικά το βίντεο, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια στην οθόνη εµφανίζεται µία οθόνη µε σταθερά και κινούµενα γραφικά. Καθώς διερευνούν µε το ποντίκι οι µαθητές, ανακαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες Εικ. 36 Παρακολούθηση βίντεο διατύπωση παρατηρήσεων για τα θερµοκηπικά αέρια και τις πηγές εκποµπής των. Εικ. 37 Πηγές εκποµπών θερµοκηπικών αερίων 17

18 Συνεχίζοντας την πλοήγηση οι µαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο, το οποίο παρουσιάζει τις επιπτώσεις που θα φέρει στη γη η αύξηση των εκποµπών των θερµοκηπικών αερίων. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των µαθητών στο θέµα, η αναγνώριση και η συνέχιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην αύξηση των θερµοκηπικών αερίων, καθώς και η ανάγκη να ληφθούν µέτρα,ώστε να αποφευχθούν οι δυσοίωνες προβλέψεις των επιστηµόνων. Η παρακολούθηση του επόµενου βίντεο, αφορά την ανάγκη αλλαγής των µικρών καθηµερινών ενεργειών, ώστε ο καθένας να συµβάλλει στην αποφυγή των συνεπειών αυτών. Θεωρώντας ότι οι µαθητές έχουν ενηµερωθεί και έχουν ευαισθητοποιηθεί για το θέµα, ώστε να είναι έτοιµοι να προχωρήσουν σε αλλαγή συµπεριφοράς, ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές να δράσουν, προτείνοντας τρόπους αλλαγής στις καθηµερινές τους συνήθειες. Στο σηµείο αυτό ο δάσκαλος µοιράζει το 6 ο φύλλο εργασίας, καλώντας τους µαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις και προτάσεων προς τους συµµαθητές τους αλλά και προς τους µεγαλύτερους, µε σκοπό την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας για το θέµα. Εικ. 38 Βίντεο για τις επιπτώσεις του ενισχυµένου φαινοµένου του θερµοκηπίου Εικ. 40 Βίντεο για αλλαγή στάσης Εικ. 41 Φύλλο εργασίας 6 18

19 Ενότητα Ε - 5 ο διδακτικό δίωρο Στο τελευταίο διδακτικό δίωρο προτείνεται, αφού προηγηθεί συζήτηση για τα όσα αποκόµισαν οι µαθητές από την ενασχόλησή τους µε το θέµα, να αφιερωθεί σε δραστηριότητες ανασκόπησης, αναστοχασµού και αξιολόγησης. Δραστηριότητες που προτείνουµε: Δηµιουργία γραπτού κειµένου µε επιλογή λέξεων από το γλωσσάριο Δηµιουργία τελικού εννοιολογικού χάρτη από το σύνολο της τάξης Παρακολούθηση της κινηµατογραφικής ταινίας The inconvenient truth, που αναλύει το φαινόµενο θερµοκηπίου και εστιάζει σε δράσεις για την αποφυγή των δυσµενών επιπτώσεων από τις συνεχιζόµενες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ανάληψη πρωτοβουλιών από τους µαθητές για την ενηµέρωση της σχολικής κοινότητας για το θέµα (π.χ. εφηµερίδα τοίχου, πικετοφορία, προβολές, παρουσιάσεις κτλ.) Τα ανωτέρω αποτελούν κάποιες προτάσεις για τον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης του λογισµικού. Επαφίεται στην κρίση και την ευρηµατικότητα του εκπαιδευτικού για τον τρόπο τελικής αξιοποίησης του µε τους µαθητές της τάξης του. 19

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

2 η τηλεδιάσκεψη (Εικονική Τάξη) Σχέδιο µαθήµατος Α) Γενικά Στοιχεία 1. άσκαλοι(ες): Ένας δάσκαλος από κάθε σχολείο 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών Σχολείο ιδακτική Ώρα Τάξη/ Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίηση των ζώων

Η οµαδοποίηση των ζώων ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η οµαδοποίηση των ζώων ENOTHTA: Η οµαδοποίηση των ζώων ΜΑΘΗΜΑ: Επιστήµη ΤΑΞΗ: Β ΣΚΟΠΟΣ Οι µαθητές καλούνται να οργανώσουν µε βάση διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά, πληροφορίες που είδη γνωρίζουν.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Μάθημα: Δημιουργικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε!

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Το εργαστήρι αυτό βασίζεται σε ένα απλό και οικείο επιτραπέζιο παιχνίδι. Σκοπός του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 5: Τι να σκέφτονταν οι άνθρωποι της Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Τα παιδιά μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο Στον επαναπροσδιορισμό της θεματολογίας, της διδακτέας ύλης και της διδακτικής προσέγγισης, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου): «Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια» (β τεύχος, σ.

Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου): «Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια» (β τεύχος, σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2014-2015) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού 2 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές:

Διαβάστε περισσότερα

1 Φυσική Αγωγή α - β - γ γυµνασίου ι α β ί ο υ ά σ κ η σ η κ α ι π ο ι ό τ η τ α ζ ω ή ς Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2 Οµάδα δηµιουργίας Ηλίας ήµας, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Αθηνών Ευγενία Κωστούση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα