ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ»"

Transcript

1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ» Εισαγωγή Μελετώντας το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα νέα βιβλία Γεωγραφίας και Φυσικής της Ε και ΣΤ τάξης του δηµοτικού σχολείου, δηµιουργήσαµε το λογισµικού «Το σύννεφο έφερε βροχή» που ασχολείται µε την ατµόσφαιρας της γης και µε διάφορα µετεωρολογικά και ατµοσφαιρικά φαινόµενα. Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Το σύννεφο έφερε βροχή» αποτελεί συµπληρωµατικό εργαλείο για τη διδασκαλία της δοµής της ατµόσφαιρας, του υδρολογικού κύκλου και των µετεωρολογικών φαινοµένων (Γεωγραφία ΣΤ Δηµοτικού, Βιβλίο Μαθητή, 9ο Κεφάλαιο, Ατµόσφαιρα, σελ ). Απευθύνεται κυρίως στους µαθητές της ΣΤ τάξης, όµως επιµέρους ενότητες µπορούν να διδαχθούν και σε άλλες τάξεις. Για παράδειγµα, η προσοµοίωση του κύκλου του νερού ή το φαινόµενο του θερµοκηπίου, µπορεί να αξιοποιηθούν σε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε σχετικές εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) ή να ενταχθούν σε σχετικό σχέδιο εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης. Η ταυτότητα του λογισµικού Κατά το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισµικού «Το σύννεφο έφερε βροχή», ακολουθήσαµε τις σύγχρονες εποικοδοµητικές απόψεις, δίνοντας σηµασία στην ανάδειξη των απόψεων και των εµπειριών των µαθητών για τα εξεταζόµενα φαινόµενα, όπου ήταν δυνατόν, προκειµένου να τις αξιοποιήσουµε στην διδακτική διαδικασία. Βασική αρχή που διέπει το λογισµικό, είναι να δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να αλληλεπιδρούν ως οµάδα όχι µόνο µε το υπολογιστικό περιβάλλον αλλά και µε τους υπόλοιπους συµµαθητές και µε το δάσκαλό τους. Το λογισµικό δίνει αφορµές για συζήτηση και διαπραγµάτευση νοηµάτων στην οµάδα που βρίσκεται µπροστά σε κάθε υπολογιστή, αλλά συχνά καλεί και την ολοµέλεια της τάξης να 1

2 συζητήσει για κάποιο θέµα ή να συνεργαστεί προκειµένου να βρει λύση στις προτεινόµενες δραστηριότητες στην τάξη. Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισµικό, δοµηµένο µε τη µορφή σεναρίου και δραστηριοτήτων και αποτελείται από 4 ενότητες. Ο προτεινόµενος χρόνος υλοποίησης είναι 5 διδακτικά δίωρα: 4 δίωρα για τη διερεύνηση κάθε ενότητας και 1 για την αξιολόγηση. Κάθε ενότητα παρουσιάζεται µε τη µορφή ενός γρίφου και εξετάζει ένα συγκεκριµένο ατµοσφαιρικό φαινόµενο. Οι ενότητες - γρίφοι παρουσιάζονται µε σειριακή δοµή και ο δάσκαλος µπορεί να επιλέγει κάθε φορά µία ενότητα. Οι µαθητές σε κάθε γρίφο έχουν την ευκαιρία: να γνωρίσουν τη δοµή και τη σύσταση της ατµόσφαιρας, να εστιάσουν στην Τροπόσφαιρα, ως χώρο όπου συµβαίνουν τα διάφορα µετεωρολογικά φαινόµενα, να µελετήσουν τον κύκλο του νερού και τον τρόπο δηµιουργίας των νεφών να παρατηρήσουν τον τρόπο δηµιουργίας κάποιων µορφών υετού (βροχή, χιόνι, χαλάζι) να διερευνήσουν το φαινόµενο θερµοκηπίου και τους παράγοντες που οδήγησαν στην εµφάνιση του ενισχυµένου φαινοµένου του θερµοκηπίου. Διδακτικοί Στόχοι Οι µαθητές, µε βάση τη στοχοθεσία της αντίστοιχης ενότητας του βιβλίου Γεωγραφίας ΣΤ τάξης, µετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, θα πρέπει να είναι σε θέση: να γνωρίζουν τι είναι η ατµόσφαιρα να γνωρίζουν τη σύσταση της ατµόσφαιρας να περιγράφουν τη δοµή της ατµόσφαιρας να αξιολογούν το ρόλο της ατµόσφαιρας στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη (Γεωγραφία ΣΤ, βιβλίο δασκάλου). Επιπλέον οι µαθητές µε την ενασχόλησή τους µε το εκπαιδευτικού λογισµικού έχουν τη δυνατότητα: Να αισθητοποιήσουν αφηρηµένες έννοιες που συνδέονται µε την ατµόσφαιρα Να παρατηρήσουν τον κύκλο του νερού και τον τρόπο δηµιουργίας των νεφών 2

3 Να διερευνήσουν τον τρόπο δηµιουργίας διαφόρων µετεωρολογικών φαινοµένων, ώστε να είναι ικανοί να τα ερµηνεύουν Να κατανοήσουν το φαινοµένου του θερµοκηπίου και να διερευνήσουν τους παράγοντες που ευθύνονται για τη δηµιουργία του ενισχυµένου φαινοµένου του θερµοκηπίου Εννοιολογικοί χάρτες Στην εφαρµογή προτείνεται στον εκπαιδευτικό να χρησιµοποιήσει τους εννοιολογικούς χάρτες στην αρχή της συνολικής διαδικασίας και πριν οι µαθητές ασχοληθούν µε το λογισµικό, ώστε να λειτουργήσουν ως εργαλεία ανάδειξης των ιδεών τους. Στο τέλος της διδασκαλίας όλης της ενότητας (στο 5 ο διδακτικό δίωρο) ζητείται από τους µαθητές η σχεδίαση νέου εννοιολογικού χάρτη, ώστε οι αρχικές ιδέες των µαθητών να συγκριθούν τις µε τις τελικές και να διαγνώσουµε αν υπάρχουν εννοιολογικές αλλαγές. Στην περίπτωση αυτή ο εννοιολογικός χάρτης χρησιµοποιείται και ως εργαλείο τελικής αξιολόγησης, προκειµένου να εξεταστεί η επίτευξη των διδακτικών στόχων. Προκαταβολικοί οργανωτές Σύµφωνα µε τις σύγχρονες εποικοδοµητικές προσεγγίσεις οι προκαταβολικοί οργανωτές επιτελούν διάφορες διδακτικές λειτουργίες, όπως: κινητοποιούν την προσοχή και το ενδιαφέρον των µαθητών συνδέουν το εισαγόµενο θέµα µε τις γνώσεις και τις εµπειρίες των µαθητών κατευθύνουν την προσοχή στα κύρια σηµεία υπενθυµίζουν τις υπάρχουσες γνώσεις που σχετίζονται. Στην έναρξη κάθε ενότητας γρίφου παρουσιάζεται ο προκαταβολικός οργανωτής µε τη µορφή ενός ερωτήµατος και συνοδεύεται από σχετικά εικονίδια. Με τον τρόπο αυτό ο µαθητής ενηµερώνεται για το θέµα που θα εξεταστεί και εισάγεται σε προβληµατική κατάσταση, αναδεικνύοντας τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις ή τις πρότερες γνώσεις που έχει για το θέµα. 3

4 Οι δραστηριότητες Οι δραστηριότητες είναι δύο ειδών: A. Οι ενσωµατωµένες στο Εικ. 1 Προκαταβολικός οργανωτής λογισµικό, που αποτελούν µέρος του σεναρίου και η επίλυσή τους γίνεται είτε από κάθε µαθητή µεµονωµένα, είτε από την οµάδα των µαθητών που βρίσκεται σε κάθε υπολογιστή και B. Οι ανεξάρτητες του λογισµικού οι οποίες βρίσκονται στα χέρια του δασκάλου και συνοδεύουν το λογισµικό. Προτείνονται να εκτελούνται στην τάξη σε συγκεκριµένα στάδια εκτέλεσης του λογισµικού. Σε όλες τις δραστηριότητες, στην περίπτωση λάθους απάντησης από την πλευρά του µαθητή, αποφεύγονται τα ηχητικά µηνύµατα ή άλλου είδους συµπεριφοριστικά πρότυπα και κάθε µαθητής έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει όσες φορές επιθυµεί, ώστε να οδηγηθεί στην εύρεση της σωστής απάντησης, χρησιµοποιώντας κάθε φορά και την ανάλογη βοήθεια. Ως τελική επιβράβευση των προσπαθειών τους, απονέµεται στους µαθητές το «Δίπλωµα του µικρού Μετεωρολόγου». Οι µαθητές συµπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και εκτυπώνουν το «δίπλωµά» τους. Το σενάριο της εφαρµογής Η ιστορία εκτυλίσσεται µία καλοκαιρινή ηµέρα σε απροσδιόριστο τόπο της Ελλάδας. Τρεις φίλοι (2 αγόρια ηλικίας χρονών και ένα κορίτσι 7-8 χρονών) αναγκάζονται, λόγω µιας ξαφνικής και έντονης καλοκαιρινής βροχής, να κλειστούν στο δωµάτιο του ενός παιδιού. Τα παιδιά προβληµατίζονται για την έντονη βροχή και ενοχλούνται από τη διάρκειά της, αφού τους στερεί το παιχνίδι. Η είσοδος της µεγαλύτερης αδερφής του ενός παιδιού, που σπουδάζει µετεωρολόγος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν τις απορίες και τα παράπονά τους. Η µετεωρολόγος προτείνει, αντί να τους λύσει όλες τις απορίες, να παίξουν ένα παιχνίδι που αποτελείται από γρίφους. Κάθε γρίφος θα ασχολείται µε ένα από τα άγνωστα γι αυτούς 4

5 φαινόµενα και η επιτυχής επίλυση όλων θα τους οδηγήσει στην απόκτηση του διπλώµατος βασικών γνώσεων ενός µετεωρολόγου. Κατά την επίλυση των γρίφων, εµφανίζεται ένας βοηθός, ο Σταγονούλης, ο οποίος παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις, εκφράζει απορίες, παρακινεί τα παιδιά στο έργο τους και επιβραβεύει τις προσπάθειές τους. Κουµπιά πλοήγησης Ο µαθητής πλοηγείται στις σελίδες του λογισµικού µε ένα βασικό κουµπί, Εικ. 2 Οι ήρωες του λογισµικού που έχει το σχήµα υδρόγειας σφαίρας. Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να µεταφερθεί µπροστά και πίσω στις σελίδες, να συµβουλευθεί το γλωσσάριο ή να εγκαταλείψει τηνεικ. εφαρµογή. 3 Βασικό κουµπί πλοήγησης Περιεχόµενα Ο µαθητής, σε όλη τη διάρκεια πλοήγησης και ανεξάρτητα σε ποια ενότητα βρίσκεται, έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την ενότητα που θέλει, µέσω αναδυόµενου µενού περιεχοµένων που παρουσιάζεται στην κορυφή της οθόνης, προκειµένου να αντλήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες και κατόπιν να επιστρέψει στη σκηνή που εξετάζει. Επιλέγοντας έναν συγκεκριµένο γρίφο, παρουσιάζονται όλα όσα αφορούν τη ζητούµενη ενότητα, εξαιρώντας τις συνοδευτικές δραστηριότητες. Ο λόγος είναι ότι ο µαθητής έχει ήδη ασχοληθεί µε τη συγκεκριµένη ενότητα και µε τις δραστηριότητες και επιστρέφει σ αυτήν επειδή χρειάζεται να επανεξετάσει κάποιες πληροφορίες ή να παρατηρήσει κάποια οπτικοποίηση προκειµένου να προχωρήσει στην επεξεργασία της επόµενης ενότητας. Ενότητα Α - 1ο διδακτικό δίωρο Διδακτικοί στόχοι Εικ. 5 Περιεχόµενα Στην πρώτη ενότητα οι µαθητές θα ασχοληθούν µε την ατµόσφαιρα της γης. Οι επιµέρους διδακτικοί στόχοι είναι: 5

6 Οι µαθητές να γνωρίσουν τι είναι η ατµόσφαιρα να διερευνήσουν τη δοµή και τη σύσταση της ατµόσφαιρας να εστιάσουν στην Τροπόσφαιρα, ως το στρώµα της ατµόσφαιρας όπου συµβαίνουν τα διάφορα ατµοσφαιρικά φαινόµενα. Σχέδιο µαθήµατος Α) Ξεκινώντας τη διδασκαλία προτείνεται ο εκπαιδευτικός να συζητήσει µε τους µαθητές του πάνω στα θέµατα που θα µελετήσουν µαζί, δηλ. για την ατµόσφαιρα της γης, ώστε να ανιχνεύσει τις προϋπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις των µαθητών του. Ως εργαλείο ανάδειξης ιδεών των µαθητών προτείνεται η δηµιουργία εννοιολογικού χάρτη. Β) Οι µαθητές ανοίγουν το λογισµικό και ο Σταγονούλης τους καλεί στο «ταξίδι της γνώσης και διασκέδασης». Ακολουθεί βίντεο σχετικό µε σχηµατισµούς νεφών και ο τίτλος του λογισµικού µε τη συνοδεία ήχου βροχής. Εικ. 5 Βίντεο σχηµατισµού νεφών Παρουσιάζεται το βασικό σκηνικό το δωµάτιο των παιδιών και ακολουθούν οι διάλογοι των παιδιών οι οποίοι εισάγουν τους µαθητές στη διαδικασία επίλυσης των γρίφων. Γ) Παρουσίαση 1 ου γρίφου: Πού δηµιουργούνται τα σύννεφα Κάθε ενότητα γρίφος εµφανίζεται µε τη µορφή ενός ερωτήµατος και σχετικών εικονιδίων. Αποτελούν τους Εικ. 6 Τίτλος του λογισµικού 6

7 προκαταβολικούς οργανωτές της συγκεκριµένης ενότητας. Ο πρώτος γρίφος παρουσιάζει την ατµόσφαιρα της γης, τη δοµή και τη σύστασή της. Οι µαθητές καθοδηγούνται από το Σταγονούλη να διερευνήσουν τη βιβλιοθήκη, προκειµένου να βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Πατώντας στην εικόνα της βιβλιοθήκης ή στο κουµπί επόµενο οδηγούνται σε ένα ανοιχτό βιβλίο, όπου ακούν και διαβάζουν ένα µικρό πληροφοριακό κείµενο για την ατµόσφαιρα. Ο Σταγονούλης παρακινεί τους µαθητές να ανακαλύψουν περισσότερα πατώντας σε καθένα από τα πλαίσια που εµφανίζονται. Το πρώτο πλαίσιο οδηγεί στην παρουσίαση της δοµής της ατµόσφαιρας. Παρουσιάζονται τα στρώµατα της ατµόσφαιρας και διάφορα αντικείµενα που έχουν σχέση µε κάθε στρώµα. Για παράδειγµα, σύννεφα στην Τροπόσφαιρα, πτήσεις των αεροπλάνων και το αέριο όζον στη Στρατόσφαιρα κλπ. Περνώντας το ποντίκι από κάθε στρώµα αλλά και από κάθε αντικείµενο, εµφανίζονται οι αντίστοιχες πληροφορίες. Οι πληροφορίες, δηλαδή βρίσκονται «κρυµµένες» µέσα στις κινούµενες εικόνες και ο µαθητής καλείται να τις ανακαλύψει εξερευνώντας την οθόνη. Ο Σταγονούλης µε κατάλληλες ερωτήσεις παρακινεί τους µαθητές να εστιάσουν την παρατήρησή τους στην εµφάνιση των νεφών και να τα συνδέσουν µε το αντίστοιχο στρώµα της ατµόσφαιρας. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την ατµόσφαιρα ως σύστηµα, εστιάζει την παρατήρηση των παιδιών σε κάθε στρώµα και µε κατάλληλες ερωτήσεις αναδεικνύει το ρόλο του κάθε στρώµατος. Εικ. 7 Προκαταβολικός οργανωτής - 1 ος γρίφος Εικ. 8 Πληροφορίες για την ατµόσφαιρα Εικ. 9 Η δοµή της ατµόσφαιρας 7

8 Επιστρέφοντας οι µαθητές στο βιβλίο της ατµόσφαιρας, πατούν το δεύτερο πλαίσιο (Η ατµόσφαιρα µε εικόνα και κίνηση), όπου διάφορες κινούµενες εικόνες (animation) και προσοµοιώσεις παρουσιάζουν την ατµόσφαιρα µε εικόνα και κίνηση. Αναλυτικά παρουσιάζονται: καθηµερινά συµβάντα σχετικά µε κάθε στρώµα, τα στρώµατα σε συνδυασµό µε τα διαγράµµατα θερµοκρασίας και ύψους καθώς και η σύσταση της ατµόσφαιρας. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν ένα θέµα κάθε φορά ή πατώντας το ανάλογο κουµπί, να παρουσιαστούν όλες οι πληροφορίες σε ένα animation. Εικ. 10 Η ατµόσφαιρα µε εικόνα και κίνηση Όταν οι µαθητές διερευνήσουν την ενότητα ατµόσφαιρα µε εικόνα και κίνηση, καλούνται να εργαστούν µε τις οµάδες τους στην τάξη µε το 1 ο φύλλο εργασίας, το οποίο εστιάζει σε ερωτήσεις σχετικές µε την πυκνότητα της ατµόσφαιρας και τα στοιχεία που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της γης. Οι Εικ. 11 Φύλλα εργασίας (1 ο και 2 ο ) µαθητές συνεχίζουν την εργασία σε οµάδες και ασχολούνται µε το 2 ο φύλλο εργασίας, όπου καλούνται να υπολογίσουν τη θερµοκρασία που υπάρχει στην κορυφή των Ιµαλαΐων, λαµβάνοντας υπόψη το υψόµετρο και το διάγραµµα της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας. Μπορούν, αν επιθυµούν, να παρατηρούν και να συµβουλεύονται από το λογισµικό την αντίστοιχη οθόνη (Η ατµόσφαιρα µε εικόνα και κίνηση). 8

9 Επιστρέφοντας στο λογισµικό και πατώντας το κουµπί επόµενο, παρουσιάζεται η δραστηριότητα τοποθέτησης (drag and drop) των στρωµάτων της ατµόσφαιρας στη σωστή θέση. Κατόπιν καλούνται να γράψουν το όνοµα του στρώµατος της ατµόσφαιρας όπου δηµιουργούνται τα σύννεφα (Τροπόσφαιρα). Εικ. 12 Δραστηριότητα drag and drop Εικ. 13 Δραστηριότητα συµπλήρωσης Στο σηµείο αυτό οι µαθητές ολοκληρώνουν την ενασχόλησή τους µε τον 1 ο γρίφο, δηλαδή µε την ατµόσφαιρα της γης και τελειώνει το πρώτο διδακτικό δίωρο. 9

10 Ενότητα Β - 2 ο διδακτικό δίωρο Διδακτικοί στόχοι Στη δεύτερη ενότητα οι µαθητές θα ασχοληθούν µε τον υδρολογικό κύκλο. Οι επιµέρους διδακτικοί στόχοι της παρούσας ενότητας είναι: Να παρατηρήσουν τον κύκλο του νερού Να διερευνήσουν τον τρόπο δηµιουργίας των νεφών Να αξιολογούν το ρόλο της ατµόσφαιρας στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Σχέδιο µαθήµατος Κατά την εισαγωγή των µαθητών στο 2 ο γρίφο, ο Σταγονούλης προβάλλει το ερώτηµα στους µαθητές πώς βρέθηκαν στην Τροπόσφαιρα τα σύννεφα που παρατήρησαν στον 1 ο γρίφο, συνδέοντας µε τον τρόπο αυτό τον 1 ο µε το 2 ο γρίφο, ώστε η µάθηση να έχει νόηµα. Οι µαθητές καλούνται να γράψουν τις ιδέες τους Εικ. 14 Ανάδειξη ιδεών των µαθητών (δραστηριότητα ανάδειξης ιδεών), πριν προχωρήσουν στη διερεύνηση του επόµενου γρίφου. Δίδεται η δυνατότητα εκτύπωσης των απόψεων αυτών, ώστε ο δάσκαλος να ενηµερωθεί και να σχεδιάσει ανάλογα τη διδακτική του παρέµβαση. Πατώντας επόµενο εµφανίζεται ο 2 ος γρίφος. Στη συνέχεια ο Σταγονούλης δίνει τη δική του απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα, Εικ. 15 Εισαγωγή 2 ου γρίφου αφού ως ήρωας σκοπό έχει να εισάγει ερωτήµατα και προβληµατισµούς και να συµµετέχει ισότιµα στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Πληροφορεί τους µαθητές ότι η απάντησή του είναι µία ζωγραφιά µε τίτλο Ο κύκλος του νερού, 10

11 δηµιουργώντας έτσι την απαραίτητη σύνδεση µε την επόµενη σκηνή, όπου παρουσιάζεται ο υδρολογικός κύκλος. Εξερευνώντας οι µαθητές τον υδρολογικό κύκλο, βρίσκουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τις οποίες καλούνται να διαπραγµατευθούν στην τάξη συζητώντας Εικ. 16 Ο υδρολογικός κύκλος και προβάλλοντας τα δικά τους ερωτήµατα ή απόψεις. Δίνοντας την ανάλογη εντολή, µπορούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο του νερού σε προσοµοίωση. Επιστρέφοντας στο δωµάτιο των παιδιών, τα παιδιά - ήρωες κάνουν ανασκόπηση των όσων έχουν προηγηθεί και εκφράζουν την απορία αν η συνολική ποσότητα του νερού παραµένει η ίδια σε όλες τις φάσεις του Εικ. 17 Προσοµοίωση υδρολ. κύκλου υδρολογικού κύκλου. Ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές να βοηθήσουν τους ήρωες στην εύρεση της απάντησης και ως βοήθεια δίνει τη δυνατότητα επιπλέον παρατήρησης της προσοµοίωσης του υδρολογικού κύκλου. Εδώ δίδεται το 3ο φύλλο εργασίας (δραστηριότητα δηµιουργικής ανασύστασης δεδοµένων), όπου οι µαθητές καλούνται να συνθέσουν τη δική τους ιστορία για τον υδρολογικό κύκλο. Επιστρέφοντας καλούνται να στο επιλέξουν Εικ. 18 Φύλλο εργασίας 3 λογισµικό τη σωστή απάντηση στο ερώτηµα που εµφανίζεται. Στην περίπτωση λανθασµένης απάντησης, ως βοήθεια εµφανίζεται ο κύκλος του νερού και η προτροπή του Σταγονούλη για µια πιο προσεκτική παρατήρηση. Εικ. 19 Ερώτηµα προς διερεύνηση 11

12 Επιστρέφοντας στο ερώτηµα και επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, δίδεται η επιβεβαίωση αλλά και προβάλλεται ο προβληµατισµός προς τους µαθητές, ώστε να συζητήσουν την υπόθεση: τι θα συνέβαινε αν κάποια ποσότητα νερού «χανόταν» στις διάφορες φάσεις του Εικ. 20 Υποθέσεις υδρολογικού κύκλου. Στη συνέχεια ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές να δοκιµάσουν τις γνώσεις τους και παρουσιάζεται η δραστηριότητα τοποθέτησης των ετικετών του υδρολογικού κύκλου στην ανάλογη θέση. Ως βοήθεια σε κάθε κενή ετικέτα εµφανίζονται οι ανάλογες πληροφοριών, ώστε να οδηγηθούν οι µαθητές στην επιλογή της σωστής απάντησης. Εικ. 21 Δραστηριότητα drag and drop Με αφορµή τις απόψεις των ηρώων σχετικά µε το σχήµα και το χρώµα που παίρνουν τα σύννεφα, ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές σύννεφο να και παρατηρήσουν παρουσιάζονται ένα σε προσοµοίωση ο τρόπος δηµιουργίας. Στην αρχή γίνεται η σύνδεση µε τη σύσταση της ατµόσφαιρας του 1ου γρίφου και εξηγείται η εµφάνιση των κόκκων σκόνης Εικ. 22 Σύνδεση µε τα προηγούµενα που παρατηρήθηκαν. Αν ο δάσκαλος κρίνει σκόπιµο, µπορεί να επιστρέψει µέσω των περιεχοµένων στον 1ο γρίφο, ώστε οι µαθητές να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Στην τελική φάση δηµιουργίας του σύννεφου, ο Σταγονούλης παρακινεί τους µαθητές να παρατηρήσουν σε ποια θερµοκρασία τα υδροσταγονίδια µετατρέπονται Εικ. 23 Δηµιουργία σύννεφου 12

13 σε παγοκρυστάλλους, αφού η παρατήρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τον τρόπο δηµιουργίας της βροχής, του χιονιού και του χαλαζιού, που αποτελούν το θέµα του επόµενου γρίφου. Ακολουθεί δραστηριότητα δηµιουργικής έκφρασης. Οι µαθητές παρατηρούν εικόνες νεφών και καλούνται να δώσουν τίτλο σε κάθε εικόνα. Στο τέλος ανακοινώνουν τους τίτλους που έδωσαν, συγκρίνουν και επιλέγουν τους Εικ. 24 Δραστηριότητα δηµιουργικής έκφρασης τίτλους που προτιµούν. Συµπληρωµατικά ο δάσκαλος µπορεί να δώσει επιπλέον εικόνες µε σχηµατισµούς νεφών ή να προτείνει στους µαθητές να επισκεφθούν συγκεκριµένες ιστοσελίδες για παρατήρηση νεφών καθώς και για πληροφορίες σχετικά µε την κατάταξη των νεφών. Στην ώρα της Αισθητικής Αγωγής µπορούν να δηµιουργήσουν τις δικές τους συνθέσεις µε κολλάζ ή ζωγραφιές νεφών. Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται η ενασχόληση των µαθητών µε το 2 ο γρίφο. Ενότητα Γ - 3 ο διδακτικό δίωρο Διδακτικοί στόχοι Το τρίτο διδακτικό δίωρο εξετάζει τις µορφές µε τις οποίες επιστρέφει το νερό στη γη. Οι επιµέρους διδακτικοί στόχοι της παρούσας ενότητας είναι: Να διερευνήσουν οι µαθητές τον τρόπο δηµιουργίας διαφόρων µετεωρολογικών φαινοµένων (βροχή, χιόνι, χαλάζι), ώστε να είναι ικανοί να τα ερµηνεύουν Να προβληµατιστούν για τις συνέπειες από τα ακραία καιρικά φαινόµενα. 13

14 Σχέδιο µαθήµατος Αρχικά ο Σταγονούλης κάνει µία ανασκόπηση των όσων διερεύνησαν οι µαθητές στους δύο προηγούµενους γρίφους και εισάγει τον προβληµατισµό για τον τρόπο µε τον οποίο επιστρέφει το νερό στη γη, βοηθώντας τους µαθητές να οργανώσουν τις γνώσεις τους. Στην οθόνη παρουσιάζεται το ερώτηµα του 3 ου γρίφου. Εµφανίζονται οι ήρωες του λογισµικού στο παιδικό δωµάτιο, συζητούν για όσα έχουν ήδη µάθει και εκφράζουν απορίες για τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των διάφορων µορφών του νερού καθώς και για τον τρόπο δηµιουργίας τους. Στην επόµενη οθόνη εµφανίζεται ο Σταγονούλης και τρία συννεφάκια µε τις αντίστοιχες ετικέτες, βροχή, χιόνι, χαλάζι. Καλεί τους µαθητές να εξετάσουν τον τρόπο δηµιουργίας τους πατώντας σε κάθε συννεφάκι. Εικ. 25 Εισαγωγή στην 3 η ενότητα Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν αναλυτικά σε ειδικά σχεδιασµένες προσοµοιώσεις τον τρόπο δηµιουργίας των συγκεκριµένων ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων. Ο δάσκαλος µε κατάλληλες ερωτήσεις βοηθά τους µαθητές να προβάλλουν ερωτήµατα ή απορίες αναζητώντας τις απαντήσεις µέσα στο λογισµικό. Εικ. 26 Παρουσίαση 3 ου γρίφου Εικ. 27 Μορφές υετού 14

15 Κατόπιν παρουσιάζει το 4 ο φύλλο εργασίας το οποίο ζητά από τους µαθητές, αφού µελετήσουν τις προσοµοιώσεις να καταλήξουν σε συµπεράσµατα για τον τρόπο δηµιουργίας τους. Οι µαθητές αφού διαπραγµατευθούν το ζητούµενο θέµα στις οµάδες καλούνται να απαντήσουν. Ακολουθεί δραστηριότητα δηµιουργικής έκφρασης. Οι µαθητές καλούνται να ετοιµάσουν ένα ρεπορτάζ για µία αγροτική περιοχή, η οποία έχει πληγεί από χαλαζόπτωση. Ο δάσκαλος σε συνεργασία µε τους µαθητές αποφασίζει µε Εικ. 28 Φύλλο εργασίας 4 ποιον τρόπο θα παρουσιαστεί η δραστηριότητα. Για παράδειγµα, µπορεί να παρουσιαστεί µε τη µορφή θεατρικού παιχνιδιού, παιχνίδι ρόλων ή συγγραφή άρθρου. Οι µαθητές επιστρέφουν στο λογισµικό και ασχολούνται µε τη δραστηριότητα αντιστοίχισης. Στο σηµείο αυτό οι µαθητές ολοκληρώνουν την ενασχόλησή τους µε τον τρίτο γρίφο. Εικ. 29 Δραστηριότητα δηµιουργικής έκφρασης Εικ. 30 Δραστηριότητα αντιστοίχισης 15

16 Ενότητα Δ - 4ο διδακτικό δίωρο Διδακτικοί στόχοι Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα του λογισµικού οι µαθητές εξετάζουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Οι επιµέρους διδακτικοί στόχοι της παρούσας ενότητας είναι: Να κατανοήσουν το φαινοµένου του θερµοκηπίου Να διερευνήσουν τους παράγοντες που ευθύνονται για τη δηµιουργία του ενισχυµένου φαινοµένου του θερµοκηπίου Σχέδιο µαθήµατος Μετά συζήτηση από παρατήρηση εικόνων καταστροφές που από και απεικονίζουν έντονα καιρικά φαινόµενα, γίνεται σύνδεση των ακραίων καιρικών φαινοµένων µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου. εύλογες Οι απορίες µαθητές για τον εκφράζουν όρο και Εικ. 31 Προσανατολισµός για τον 4ο γρίφο αποφασίζουν να το διερευνήσουν. Ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές να διερευνήσουν µαζί το φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην οθόνη εµφανίζεται σε προσοµοίωση το φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου. Υπάρχει σε αφήγηση η ερµηνεία του τρόπου λειτουργίας και οι Εικ. 32 Εισαγωγή 4ου γρίφου µαθητές εξερευνώντας την εικόνα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικές µε το φαινόµενο. Εικ. 33 Το φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου 16

17 Οι µαθητές πληροφορούνται ότι η σταθερή µέση θερµοκρασία της γης, άρα και η ύπαρξη της ζωής, οφείλεται στο φυσικό αυτό φαινόµενο και οι ήρωες εκφράζουν διάφορες απορίες, όπως θερµοκρασία φαινόµενο ποια θα της γης αν του ήταν δεν θερµοκηπίου η µέση υπήρχε ή σε το ποια κατάσταση θα ήταν το νερό στον πλανήτη. Εικ. 34 Φύλλο εργασίας 5 Στο σηµείο αυτό ο δάσκαλος µοιράζει στις οµάδες το 5ο φύλλο εργασίας, στο οποίο οι µαθητές καλούνται να συζητήσουν και να απαντήσουν στα σχετικά ερωτήµατα. Τελειώνοντας µε το φύλλο εργασίας, οι µαθητές επιστρέφουν στο λογισµικό και παρατηρούν τον τρόπο δηµιουργίας του Εικ. 35 Το ενισχυµένο φαινόµενο του θερµοκηπίου ενισχυµένου φαινοµένου του θερµοκηπίου. Ακολουθεί ένα βίντεο χωρίς αφήγηση, στο οποίο παρουσιάζονται οι κυριότερες πηγές των θερµοκηπικών αερίων και ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές αφού παρατηρήσουν προσεκτικά το βίντεο, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια στην οθόνη εµφανίζεται µία οθόνη µε σταθερά και κινούµενα γραφικά. Καθώς διερευνούν µε το ποντίκι οι µαθητές, ανακαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες Εικ. 36 Παρακολούθηση βίντεο διατύπωση παρατηρήσεων για τα θερµοκηπικά αέρια και τις πηγές εκποµπής των. Εικ. 37 Πηγές εκποµπών θερµοκηπικών αερίων 17

18 Συνεχίζοντας την πλοήγηση οι µαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο, το οποίο παρουσιάζει τις επιπτώσεις που θα φέρει στη γη η αύξηση των εκποµπών των θερµοκηπικών αερίων. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των µαθητών στο θέµα, η αναγνώριση και η συνέχιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην αύξηση των θερµοκηπικών αερίων, καθώς και η ανάγκη να ληφθούν µέτρα,ώστε να αποφευχθούν οι δυσοίωνες προβλέψεις των επιστηµόνων. Η παρακολούθηση του επόµενου βίντεο, αφορά την ανάγκη αλλαγής των µικρών καθηµερινών ενεργειών, ώστε ο καθένας να συµβάλλει στην αποφυγή των συνεπειών αυτών. Θεωρώντας ότι οι µαθητές έχουν ενηµερωθεί και έχουν ευαισθητοποιηθεί για το θέµα, ώστε να είναι έτοιµοι να προχωρήσουν σε αλλαγή συµπεριφοράς, ο Σταγονούλης καλεί τους µαθητές να δράσουν, προτείνοντας τρόπους αλλαγής στις καθηµερινές τους συνήθειες. Στο σηµείο αυτό ο δάσκαλος µοιράζει το 6 ο φύλλο εργασίας, καλώντας τους µαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις και προτάσεων προς τους συµµαθητές τους αλλά και προς τους µεγαλύτερους, µε σκοπό την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας για το θέµα. Εικ. 38 Βίντεο για τις επιπτώσεις του ενισχυµένου φαινοµένου του θερµοκηπίου Εικ. 40 Βίντεο για αλλαγή στάσης Εικ. 41 Φύλλο εργασίας 6 18

19 Ενότητα Ε - 5 ο διδακτικό δίωρο Στο τελευταίο διδακτικό δίωρο προτείνεται, αφού προηγηθεί συζήτηση για τα όσα αποκόµισαν οι µαθητές από την ενασχόλησή τους µε το θέµα, να αφιερωθεί σε δραστηριότητες ανασκόπησης, αναστοχασµού και αξιολόγησης. Δραστηριότητες που προτείνουµε: Δηµιουργία γραπτού κειµένου µε επιλογή λέξεων από το γλωσσάριο Δηµιουργία τελικού εννοιολογικού χάρτη από το σύνολο της τάξης Παρακολούθηση της κινηµατογραφικής ταινίας The inconvenient truth, που αναλύει το φαινόµενο θερµοκηπίου και εστιάζει σε δράσεις για την αποφυγή των δυσµενών επιπτώσεων από τις συνεχιζόµενες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ανάληψη πρωτοβουλιών από τους µαθητές για την ενηµέρωση της σχολικής κοινότητας για το θέµα (π.χ. εφηµερίδα τοίχου, πικετοφορία, προβολές, παρουσιάσεις κτλ.) Τα ανωτέρω αποτελούν κάποιες προτάσεις για τον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης του λογισµικού. Επαφίεται στην κρίση και την ευρηµατικότητα του εκπαιδευτικού για τον τρόπο τελικής αξιοποίησης του µε τους µαθητές της τάξης του. 19

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

1 Φυσική Αγωγή α - β - γ γυµνασίου ι α β ί ο υ ά σ κ η σ η κ α ι π ο ι ό τ η τ α ζ ω ή ς Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2 Οµάδα δηµιουργίας Ηλίας ήµας, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Αθηνών Ευγενία Κωστούση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ο κόσμος του Robby Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων»

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» «Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Τζιμόπουλος Νίκος 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην κατεύθυνση της καλλιέργειας Γνώσεων και Ικανοτήτων για τη ζωή με την αξιοποίηση των ΤΠΕ: Διδακτικές παρεμβάσεις στην ενότητα της "Θερμότητας" στην Ε' τάξη Χρήστος Πράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Ενότητες 1-3. Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη

Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Ενότητες 1-3. Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα B Δημοτικού Τεύχος 1ο Εισαγωγή Ο σκοπός/στόχος του μαθήματος της Γλώσσας στην Β τάξη του Δημοτικού σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 (συµπληρώνεται από τους ασκάλους)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Εγχειρίδιο Χρήσης. Νεοελληνική Γλώσσα. Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα. Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή.

Οδηγός Εγκατάστασης. Εγχειρίδιο Χρήσης. Νεοελληνική Γλώσσα. Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα. Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή. Οδηγός Εγκατάστασης Εγχειρίδιο Χρήσης Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή Τάξεις-Βαθμίδα Α-Γ Γυμνασίου Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση Τάξη στην οποία διδάχθηκε το μάθημα: Β6 κατεύθυνσης Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Καθηγητής: Γιώργος Ανδρονίκου Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα