Οδηγός χρήστη S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός χρήστη S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use."

Transcript

1 Οδηγός χρήστη S312

2 Ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson S312. Για επιπλέον περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα πακέτο εργαλείων, δωρεάν online χώρο αποθήκευσης, ειδικές προσφορές, ειδήσεις και διαγωνισµούς, στην ιστοσελίδα Για υποστήριξη προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Σύµβολα οδηγιών Σ' αυτόν τον Οδηγό χρήστη µπορεί να εµφανίζονται τα παρακάτω σύµβολα: > Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για µετακίνηση και επιλογή Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο επιλογής Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα αριστερά Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα δεξιά Σηµείωση Υπόδειξη Προειδοποίηση Παρακαλούµε διαβάστε το κεφάλαιο Σηµαντικές πληροφορίες, πριν χρησιµοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. 2

3 Κάρτα SIM Η κάρτα SIM (Subscriber Identity Module, Μονάδα Ταυτότητας Συνδροµητή), την οποία σας παρέχει ο λειτουργός του δικτύου σας, περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη συνδροµή σας. Να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας, καθώς και να αποσυνδέετε το φορτιστή και να αφαιρείτε την µπαταρία, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές στην κάρτα SIM σας, πριν την αφαιρέσετε από το τηλέφωνό σας. είτε Επαφές στη σελίδα 27. Κωδικός PIN (κλείδωµα κάρτας SIM) Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών και των λειτουργιών του τηλεφώνου σας, µπορεί να χρειαστείτε έναν κωδικό PIN (Personal Identification Number, Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης). Ο κωδικός PIN σας παρέχεται από το λειτουργό του δικτύου σας. Κάθε ψηφίο του PIN εµφανίζεται στην οθόνη µε τη µορφή αστερίσκου (*) εκτός από την περίπτωση που ο PIN αρχίζει µε ψηφία ίδια µε αυτά ενός αριθµού έκτακτης ανάγκης, για παράδειγµα 112 ή 911. Μπορείτε να δείτε και να καλέσετε αριθµούς έκτακτης ανάγκης, χωρίς να εισαγάγετε κωδικό PIN. Για να χρησιµοποιήσετε το κλείδωµα κάρτας SIM ή για να αλλάξετε τον κωδικό PIN σας, δείτε Κλείδωµα κάρτας SIM στη σελίδα 35. Εάν εισαγάγετε λανθασµένα το PIN σας τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM µπλοκάρει. είτε Κλείδωµα κάρτας SIM στη σελίδα 35. 3

4 Κάρτα µνήµης Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτα µνήµης Memory Stick Micro (M2 ), η οποία προσθέτει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στο τηλέφωνό σας. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως φορητή κάρτα µνήµης µε άλλες συµβατές συσκευές. Μπορείτε να µετακινήσετε περιεχόµενο µεταξύ της κάρτας µνήµης και της µνήµης τηλεφώνου. είτε Ψυχαγωγία στη σελίδα 14 και Ασύρµατη τεχνολογία Βluetooth στη σελίδα 30. Για να τοποθετήσετε µια κάρτα µνήµης 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. 2 Αφαιρέστε την µπαταρία. 3 Τοποθετήστε την κάρτα µνήµης µε τις χρυσές επαφές στραµµένες προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε µια κάρτα µνήµης 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. 2 Αφαιρέστε την µπαταρία. 3 Πιέστε το άκρο της κάρτας µνήµης, έτσι ώστε να απελευθερωθεί η κάρτα για να την αφαιρέσετε. 4

5 Φόρτιση της µπαταρίας Η µπαταρία του τηλεφώνου είναι εν µέρει φορτισµένη όταν αγοράζετε το τηλέφωνο. Για να φορτίσετε την µπαταρία 1 Συνδέστε το βύσµα του φορτιστή στο τηλέφωνο, µε το εικονίδιο τροφοδοσίας του φορτιστή στραµµένο προς τα πάνω. Χρειάζονται περίπου 3,5 ώρες για την πλήρη φόρτιση της µπαταρίας. Πιέστε ένα πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί η οθόνη και να εµφανιστεί η κατάσταση φόρτισης. 2 Για να αποσυνδέσετε το φορτιστή, σηκώστε το βύσµα του προς τα πάνω. Μπορεί να χρειαστούν µερικά λεπτά για να εµφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο µπαταρίας. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία οποιαδήποτε στιγµή, για περισσότερο ή και για λιγότερο από 3,5 ώρες. Η διακεκοµµένη φόρτιση δεν προκαλεί ζηµιά στην µπαταρία. 5

6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο 1 Πιέστε παρατεταµένα. 2 Εισαγάγετε το PIN σας, εάν σας ζητηθεί. 3 Επιλέξτε ΟΚ για να χρησιµοποιήσετε τον οδηγό ρυθµίσεων. Εάν θέλετε να διορθώσετε τυχόν λάθος που κάνατε κατά την εισαγωγή του PIN σας, πιέστε. Κατάσταση αναµονής Αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και εισαγάγετε το PIN σας, στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το όνοµα του λειτουργού του δικτύου σας. Αυτή η προβολή ονοµάζεται κατάσταση αναµονής. Το τηλέφωνό σας τώρα είναι έτοιµο για χρήση. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο Πιέστε παρατεταµένα. 6

7 Εικονίδια οθόνης Κάλυψη δικτύου Κατάσταση µπαταρίας Κάλυψη δικτύου Οι γραµµές δικτύου δείχνουν την ισχύ του σήµατος του δικτύου GSM στην περιοχή σας. Εάν έχετε προβλήµατα κατά τις κλήσεις και η κάλυψη δικτύου είναι κακή, θα πρέπει να µετακινηθείτε σε άλλο σηµείο. Η ένδειξη Εκτός λήψης στην οθόνη υποδηλώνει ότι δεν βρίσκεστε µέσα στην περιοχή εµβέλειας κάποιου δικτύου. = Καλή κάλυψη δικτύου = Μέτρια κάλυψη δικτύου Κατάσταση µπαταρίας = Η µπαταρία του τηλεφώνου είναι πλήρως φορτισµένη = Η µπαταρία του τηλεφώνου είναι άδεια Όταν το τηλέφωνο αποφορτίζεται, η ενέργεια της µπαταρίας µειώνεται σταδιακά. 7

8 Στην οθόνη του τηλεφώνου µπορεί να εµφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια. Εικονίδιο Περιγραφή Αναπάντητη κλήση Έχει συνδεθεί ένα handsfree Το τηλέφωνο είναι ρυθµισµένο σε σιωπηλή λειτουργία Λήφθηκε µήνυµα SMS Λήφθηκε µήνυµα MMS Λήφθηκε µήνυµα Η µέθοδος προγνωστικής εισαγωγής κειµένου είναι ενεργοποιηµένη Λήφθηκε φωνητικό µήνυµα Κλήση σε εξέλιξη Το ραδιόφωνο FM είναι σε λειτουργία Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιηµένο Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη 8

9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου 1 Ακουστικό 2 Οθόνη 3 Πλήκτρα επιλογής 4 Πλήκτρο κλήσης Πλήκτρο συντοµεύσεων 5 µενού 6 Κεντρικό πλήκτρο επιλογής 7 Πλήκτρο πλοήγησης 8 Πλήκτρο κλειδώµατος πλήκτρων 9 Πλήκτρα έντασης ήχου/ ψηφιακού zoom 10 Πλήκτρο εγγραφέα video Πλήκτρο τερµατισµού, 11 πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 12 Πλήκτρο κάµερας 13 Πλήκτρο C ( ιαγραφής) 14 Κύρια κάµερα Υποδοχή σύνδεσης 15 φορτιστή, handsfree και καλωδίου USB

10 Πλήκτρα Πλήκτρο Λειτουργία Μετάβαση στο κύριο µενού ή επιλογή στοιχείων Μετακίνηση ανάµεσα στα µενού και τις καρτέλες Επιλογή των στοιχείων µενού που εµφανίζονται στην οθόνη ακριβώς πάνω από αυτά τα πλήκτρα ιαγραφή στοιχείων π.χ. φωτογραφιών, ήχων και επαφών Συντοµεύσεις προσθέστε τις αγαπηµένες σας λειτουργίες, ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σ' αυτές Από την κατάσταση αναµονής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για ενεργοποίηση της κάµερας Από την κατάσταση αναµονής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για ενεργοποίηση του εγγραφέα video Πιέστε αυτό το πλήκτρο για πραγµατοποίηση µιας κλήσης, αφού εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου 10

11 Πλοήγηση Τα κύρια µενού εµφανίζονται ως εικονίδια. Ορισµένα υποµενού περιλαµβάνουν καρτέλες. Για να πλοηγηθείτε στα µενού του τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού. 2 Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να µετακινηθείτε µέσα στα µενού. Για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να επιστρέψετε ένα βήµα προς τα πίσω στο µενού Επιλέξτε Πίσω. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναµονής Πιέστε. Για να ρυθµίσετε το τηλέφωνο σε σιωπηλή λειτουργία Από την κατάσταση αναµονής, πιέστε παρατεταµένα. Για να καλέσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή σας Από την κατάσταση αναµονής, πιέστε παρατεταµένα. Για να τερµατίσετε µια λειτουργία Πιέστε. 11

12 Γενική επισκόπηση µενού PlayNow * Internet* Ψυχαγωγία Αρχική σελίδα, Εισαγ. διεύθυνσ., Σελιδοδείκτες, Ιστορικό, Αποθ. σελίδες, Ρυθµίσ.Internet Online υπηρεσίες*, Παιχνίδια, TrackID, Video player, Ηχογράφηση Κάµερα Μηνύµατα Νέο µήνυµα, Εισερχόµενα, , Πρόχειρα, Εξερχόµενα, Σταλµένα, Κλήσ. τηλεφ/τή, Πρότυπα, Ρυθµίσεις Music player ιαχείρ. αρχείων** Επαφές Μουσική, Άλµπουµ κάµερας, Εικόνες, Videos, ιάφορα Νέα επαφή Ραδιόφωνο FM Κλήσεις** Όλες Απαντηµένες Εξερχόµενες Αναπάντητες Organizer Κανονικό, Εφαρµογές, Ηµερολόγιο, Εργασίες, Συγχρονισµός*, Χρονοδ/πτης, Χρονόµετρο, Φως, Αριθµοµηχανή 12

13 Ρυθµίσεις** Γενικές Προφίλ Ώρα & ηµ/νία Γλώσσα τηλεφών. Συντοµεύσεις Flight mode Ασφάλεια Κατάστ. τηλεφ. Επαναφορά όλων Ήχοι & ειδοπ. Έντασ. ήχου κλήσ. Ήχος κλήσης Σιωπηλό όνηση Ειδοπ. µηνύµατος Ήχος πλήκτρων Οθόνη Φόντο Θέµατα Οθόνη έναρξης Screen saver Φωτεινότητα Κλήσεις Ταχεία κλήση Προώθηση ιαχείρ. κλήσεων ιάρκ. & κόστος* Εµφ/Αποκρ. Αριθ. Handsfree Συνδεσιµότητα Bluetooth USB Συγχρονισµός* ίκτυα κιν. τηλεφ. Ρυθµίσ.Internet * Ορισµένα µενού εξαρτώνται από το λειτουργό του δικτύου, το ίδιο το δίκτυο και τη συνδροµή. ** Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο πλοήγησης για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες των υποµενού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Πλοήγηση στη σελίδα

14 Ψυχαγωγία Music player Για να κάνετε αναπαραγωγή µουσικής 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Music player > Επιλογ. > H µουσική µου > Κοµµάτια. 2 Μεταβείτε σε έναν τίτλο και επιλέξτε Αναπαρ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χειρισµού του Music player: Πιέστε για διακοπή της αναπαραγωγής µουσικής. Πιέστε ή για µετακίνηση µεταξύ των κοµµατιών. Πιέστε παρατεταµένα ή για γρήγορη προώθηση στο τέλος του κοµµατιού (fast forward) ή γρήγορη επιστροφή στην αρχή του κοµµατιού (rewind). Πιέστε ή για µετακίνηση µεταξύ των κοµµατιών της τρέχουσας playlist. Επιλέξτε Πίσω για επιστροφή στο κύριο µενού. Πιέστε για έξοδο. Playlists Μπορείτε να δηµιουργήσετε playlists (λίστες αναπαραγωγής) για να οργανώσετε τα αρχεία µουσικής σας. Για να δηµιουργήσετε µια playlist 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Music player > Επιλογ. > H µουσική µου > Οι playlists µου > Νέα playlist > Προσθ.. 2 Εισαγάγετε ένα όνοµα και επιλέξτε ΟΚ. 3 Μεταβείτε σε ένα µουσικό κοµµάτι και επιλέξτε ΟΚ. Για να προσθέσετε ένα κοµµάτι σε µια playlist 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Music player > Επιλογ. > H µουσική µου > Οι playlists µου. 2 Μεταβείτε σε µια playlist και επιλέξτε Άνοιγµ. > Επιλογ. > Προσ. πολυµέσ.. 3 Μεταβείτε σε ένα κοµµάτι και επιλέξτε ΟΚ. 14

15 Για να διαγράψετε ένα κοµµάτι από µια playlist 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Music player > Επιλογ. > H µουσική µου > Οι playlists µου. 2 Μεταβείτε σε µια playlist και επιλέξτε Άνοιγµ.. 3 Μεταβείτε σε ένα κοµµάτι και επιλέξτε Επιλογ. > ιαγραφή > Ναι. PlayNow Με το PlayNow µπορείτε να ακούσετε δοκιµαστικά, να αγοράσετε και να κατεβάσετε µουσική χρησιµοποιώντας το Internet. Μπορείτε να βρείτε το PlayNow στο Μενού > PlayNow. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Internet εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. είτε Ήχοι κλήσης και θέµατα στη σελίδα 32. TrackID Το TrackID είναι µια υπηρεσία αναγνώρισης µουσικής. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για το όνοµα τίτλου, καλλιτέχνη και άλµπουµ ενός µουσικού κοµµατιού που ακούτε να αναπαράγεται από ένα ηχείο ή που παίζεται στο ραδιόφωνο. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Internet εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. είτε Ήχοι κλήσης και θέµατα στη σελίδα 32. Για πληροφορίες χρεώσεων, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών σας. Για να αναζητήσετε πληροφορίες για ένα τραγούδι Ενώ ακούτε ένα τραγούδι που παίζεται από ένα µεγάφωνο, από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ψυχαγωγία > TrackID > Έναρξη. Ενώ ακούτε ένα τραγούδι που παίζεται στο ραδιόφωνο, επιλέξτε Επιλογ. > TrackID. 15

16 Για να κάνετε µεταφορά αρχείων σε λειτουργία Μαζικής αποθήκευσης Συσκευές µε αφαιρούµενους χώρους αποθήκευσης Μονάδα δίσκου DVD/ CD-RW (D:) Μονάδα δίσκου DVD (E:) Τηλέφωνο (F:) Μνήµη τηλεφώνου Κάρτα µνήµης Αφαιρούµενος δίσκος (G:) 1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή. 2 Τηλέφωνο: Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > USB > Μαζικ. αποθήκ.. 3 Υπολογιστής: Περιµένετε µέχρι η µνήµη του τηλεφώνου και η κάρτα µνήµης να εµφανιστούν ως εξωτερικές µονάδες δίσκου στην Εξερεύνηση των Windows (Microsoft Windows Explorer). 4 Υπολογιστής: Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής µου. 5 Υπολογιστής: Στο παράθυρο Ο Υπολογιστής µου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο που αναπαριστά το τηλέφωνό σας κάτω από την επικεφαλίδα Συσκευές µε αφαιρούµενους χώρους αποθήκευσης για να εµφανίσετε τους φακέλους µνήµης τηλεφώνου και κάρτας µνήµης. 6 Υπολογιστής: Μεταφέρετε τα αρχεία σας, µε αντιγραφή και επικόλληση (copy-paste) ή drag and drop ( σύρσιµο και απόθεση ), σε ένα φάκελο στον υπολογιστή, τη µνήµη τηλεφώνου ή την κάρτα µνήµης σας. 16

17 Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από το τηλέφωνο ή από τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, καθώς αυτό µπορεί να αλλοιώσει το περιεχόµενο της κάρτας µνήµης και της µνήµης του τηλεφώνου. εν µπορείτε να δείτε τα αρχεία που έχουν µεταφερθεί στο τηλέφωνό σας εάν δεν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από το τηλέφωνο. Για να αποσυνδέσετε µε ασφάλεια το καλώδιο USB, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Αφαιρούµενου ίσκου στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και επιλέξτε Εξαγωγή. Video player Για να κάνετε αναπαραγωγή video 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπουµ κάµερας. 2 Μεταβείτε σε ένα video και επιλέξτε Προβ.. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή video Πιέστε. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή video Πιέστε. Για να τερµατίσετε το video player Πιέστε. 17

18 Ραδιόφωνο Μη χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας ως ραδιόφωνο σε µέρη όπου αυτό απαγορεύεται. Το τηλέφωνό σας διαθέτει ραδιόφωνο και το handsfree λειτουργεί ως κεραία. Για να ακούσετε ραδιόφωνο 1 Συνδέστε το handsfree στο τηλέφωνο. 2 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ραδιόφωνο FM. Για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθµούς FM Ενώ παίζει το ραδιόφωνο, πιέστε παρατεταµένα ή. Για να αποθηκεύσετε έναν ραδιοφωνικό σταθµό FM 1 Επιλέξτε Επιλογ. > Αποθήκ.. 2 Επιλέξτε µια θέση. Για να επιλέξετε έναν αποθηκευµένο ραδιοφωνικό σταθµό FM 1 Ενώ ακούτε ένα τραγούδι να παίζεται στο ραδιόφωνο, επιλέξτε Επιλογ. > Σταθµοί. 2 Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθµό. Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου FM 1 Επιλέξτε Πίσω ή πιέστε. 2 Στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το µήνυµα Ελαχιστοποίηση ραδιοφώνου;. Επιλέξτε Όχι. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM όταν είναι ελαχιστοποιηµένο 1 Επιλέξτε Μενού > Ραδιόφωνο FM. 2 Επιλέξτε Πίσω ή πιέστε. 3 Στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το µήνυµα Ελαχιστοποίηση ραδιοφώνου;. Επιλέξτε Όχι. Για να εµφανιστούν οι επιλογές του ραδιοφώνου FM Ενώ παίζει το ραδιόφωνο, επιλέξτε Επιλογ.. 18

19 Απεικόνιση Κάµερα και εγγραφέας video Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες και να εγγράψετε video clip για προβολή, αποθήκευση ή αποστολή. Οι φωτογραφίες και τα video clip αποθηκεύονται αυτόµατα στην κάρτα µνήµης, εφόσον υπάρχει τοποθετηµένη µια κάρτα µνήµης στο τηλέφωνο. Σε αντίθετη περίπτωση, αποθηκεύονται στη µνήµη του τηλεφώνου. Μπορείτε να βρείτε τις αποθηκευµένες σας φωτογραφίες και video clip στο Μενού > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπουµ κάµερας. Χρήση της κάµερας 1 Μεγέθυνση ή σµίκρυνση 2 Εγγραφή video clip/ µετάβαση από τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών στη λειτουργία εγγραφής video 3 Επιστροφή 4 Λήψη φωτογραφιών/ µετάβαση από τη λειτουργία εγγραφής video στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών 5 Ρυθµίσεις

20 Συντοµεύσεις κάµερας Πλήκτρο Συντόµευση Κάµερα: Τρόπος λήψης Video: ιάρκεια video Κάµερα: Ισορρ. λευκού Video: Μικρόφωνο Κάµερα: Χρονοδ/πτης Video: Αποθήκ. σε Φως Οδηγός πλήκτρων κάµερας Για να βγάλετε µια φωτογραφία 1 Για να ενεργοποιήσετε την κάµερα, από την κατάσταση αναµονής, πιέστε. 2 Για να βγάλετε µια φωτογραφία, πιέστε. Μην κάνετε λήψεις όταν υπάρχουν έντονες φωτεινές πηγές στο φόντο. Για την αποφυγή θολών φωτογραφιών, χρησιµοποιήστε το χρονοδιακόπτη ή ένα στήριγµα, όπως ένα τρίποδο. Για να εγγράψετε ένα video clip 1 Για να ενεργοποιήσετε τον εγγραφέα video, από την κατάσταση αναµονής, πιέστε. 2 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πιέστε. 20

21 Για να διακόψετε την εγγραφή Πιέστε. Το video clip αποθηκεύεται αυτόµατα. Για να χρησιµοποιήσετε το zoom Πιέστε το πλήκτρο αύξησης ή µείωσης έντασης. Κατά τη λήψη φωτογραφιών, το zoom είναι διαθέσιµο µόνο στον τρόπο λήψης VGA. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της κάµερας 1 Για να ενεργοποιήσετε την κάµερα, από την κατάσταση αναµονής, πιέστε. 2 Επιλέξτε. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του εγγραφέα video 1 Για να ενεργοποιήσετε τον εγγραφέα video, από την κατάσταση αναµονής, πιέστε. 2 Επιλέξτε. Για µετάβαση από τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών στη λειτουργία εγγραφής video Ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία λήψης φωτογραφιών, πιέστε. Για µετάβαση από τη λειτουργία εγγραφής video στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών Ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία εγγραφής video, πιέστε. Για να διαγράψετε φωτογραφίες και video clip 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπουµ κάµερας. 2 Μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πιέστε. Photo fix Μπορείτε να βελτιώσετε φωτογραφίες µε υποέκθεση χρησιµοποιώντας το Photo fix. 21

22 Για να βελτιώσετε µια φωτογραφία µε το Photo fix 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπουµ κάµερας. 2 Μεταβείτε σε µια φωτογραφία και επιλέξτε Επιλογ. > Photo fix. Blog φωτογραφιών Το blog φωτογραφιών είναι µια προσωπική ιστοσελίδα. Εάν η συνδροµή σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία, µπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες σε blog. Για τις υπηρεσίες web µπορεί να απαιτείται ξεχωριστή σύµβαση αδείας χρήσης µεταξύ εσάς και του παροχέα υπηρεσιών σας. Επίσης, µπορεί να ισχύουν επιπλέον κανονισµοί και/ή χρεώσεις. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών σας. Για να στείλετε φωτογραφίες κάµερας σε blog 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπουµ κάµερας. 2 Μεταβείτε σε µια φωτογραφία και επιλέξτε Επιλογ. > Αποστολή > Σε blog. 3 Μεταβείτε στην επιλογή Τίτλος: και επιλέξτε Επεξερ.. 4 Προσθέστε έναν τίτλο και επιλέξτε ΟΚ. 5 Μεταβείτε στην επιλογή Κείµενο: και επιλέξτε Επεξερ.. 6 Προσθέστε κείµενο και επιλέξτε ΟΚ. 7 Επιλέξτε ηµοσ.. Μεταφορά φωτογραφιών Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth και το καλώδιο USB για να µεταφέρετε φωτογραφίες και video clip µεταξύ ενός υπολογιστή και του τηλεφώνου σας. είτε Ασύρµατη τεχνολογία Βluetooth στη σελίδα 30 και Για να κάνετε µεταφορά αρχείων σε λειτουργία Μαζικής αποθήκευσης στη σελίδα 16 για περισσότερες πληροφορίες. 22

23 Κλήσεις Πρέπει να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να είστε µέσα στην περιοχή εµβέλειας ενός δικτύου. Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση 1 Από την κατάσταση αναµονής, εισαγάγετε τον κωδικό περιοχής, εάν χρειάζεται, και τον αριθµό τηλεφώνου. 2 Πιέστε. Μπορείτε να καλέσετε αριθµούς από τις επαφές σας και από τη λίστα κλήσεων. είτε Επαφές στη σελίδα 27 και Λίστα κλήσεων στη σελίδα 24. Για να τερµατίσετε µια κλήση Πιέστε. Για να απαντήσετε σε µια κλήση Πιέστε. Για να απορρίψετε µια κλήση Πιέστε. Για να αλλάξετε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια µιας κλήσης Πιέστε το πλήκτρο αύξησης ή µείωσης έντασης. Για να ενεργοποιήσετε το µεγάφωνο (ανοικτή συνοµιλία) κατά τη διάρκεια µιας κλήσης Επιλέξτε ΜεγΝΑΙ. Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν χρησιµοποιείτε το µεγάφωνο. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στην ακοή σας. Για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις από την κατάσταση αναµονής Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανιστεί το µήνυµα Aναπάντητες κλήσεις:, επιλέξτε Προβ.. 23

24 Για να πραγµατοποιήσετε διεθνείς κλήσεις 1 Από την κατάσταση αναµονής, πιέστε παρατεταµένα µέχρι να εµφανιστεί το σύµβολο +. 2 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (χωρίς µηδέν µπροστά) και τον αριθµό τηλεφώνου. 3 Πιέστε. Λίστα κλήσεων Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες κλήσεις. Για να καλέσετε έναν αριθµό από τη λίστα κλήσεων 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Μεταβείτε σε ένα όνοµα ή έναν αριθµό και πιέστε. Για να διαγράψετε έναν αριθµό από τη λίστα κλήσεων 1 Από την κατάσταση αναµονής, πιέστε. 2 Μεταβείτε σε ένα όνοµα ή έναν αριθµό και επιλέξτε Επιλογ. > ιαγραφή. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τους διεθνείς αριθµούς έκτακτης ανάγκης, για παράδειγµα, 112 και 911. Αυτοί οι αριθµοί µπορούν συνήθως να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα, µε ή χωρίς κάρτα SIM, µε την προϋπόθεση ότι βρίσκεστε εντός της εµβέλειας ενός δικτύου GSM. Για να πραγµατοποιήσετε µία κλήση έκτακτης ανάγκης Από την κατάσταση αναµονής, εισαγάγετε το διεθνή αριθµό έκτακτης ανάγκης, για παράδειγµα, 112, και πιέστε. Σε ορισµένες χώρες, µπορεί να προωθείται η χρήση διαφορετικών αριθµών έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, ο λειτουργός του δικτύου σας µπορεί να έχει αποθηκεύσει τοπικούς αριθµούς έκτακτης ανάγκης στην κάρτα SIM. 24

25 Μηνύµατα Μηνύµατα SMS Θα πρέπει να έχετε έναν έγκυρο αριθµό κέντρου υπηρεσιών στο τηλέφωνό σας. Ο αριθµός αυτός παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας και είναι αποθηκευµένος στην κάρτα SIM. Ίσως να χρειάζεται να εισαγάγετε εσείς ο ίδιος τον αριθµό. Για να γράψετε και να στείλετε ένα SMS 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Νέο µήνυµα > SMS. 2 Γράψτε το µήνυµα και επιλέξτε Συνέχ.. 3 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. 4 Επιλέξτε ΟΚ > Αποστ.. είτε Εισαγωγή κειµένου στη σελίδα 32. Για να προσθέσετε αντικείµενα σε ένα µήνυµα SMS 1 Ενώ γράφετε το µήνυµα, επιλέξτε Επιλογ. > Εισαγ. αντικειµ.. 2 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. Για να δείτε ένα SMS που λάβατε 1 Όταν εµφανιστεί το µήνυµα Νέο µήνυµα από:, επιλέξτε Προβ.. 2 Επιλέξτε το µη αναγνωσµένο µήνυµα. Για να δείτε µηνύµατα που είναι αποθηκευµένα στα Εισερχόµενα Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Εισερχόµενα. Για να λαµβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση παράδοσης των σταλµένων µηνυµάτων 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις > SMS > Αναφορ. παράδ.. 2 Επιλέξτε Ενεργό. Έτσι, κάθε φορά που ένα µήνυµα παραδίδεται µε επιτυχία, θα λαµβάνετε µια σχετική ειδοποίηση. 25

26 Μηνύµατα MMS Τα MMS µπορεί να περιέχουν κείµενο, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, video clip και συνηµµένα. Θα πρέπει να ορίσετε ένα προφίλ MMS και τη διεύθυνση του διακοµιστή µηνυµάτων σας. Εάν δεν έχει καθοριστεί προφίλ MMS ή διακοµιστής µηνυµάτων στο τηλέφωνό σας, µπορείτε να λάβετε αυτόµατα όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις από το λειτουργό του δικτύου σας ή από την ιστοσελίδα Για να δηµιουργήσετε ένα MMS 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Νέο µήνυµα > MMS. 2 Εισαγάγετε κείµενο. Για να προσθέσετε αντικείµενα στο µήνυµα, πιέστε, µετακινηθείτε χρησιµοποιώντας το πλήκτρο και επιλέξτε ένα αντικείµενο. Για να στείλετε ένα MMS 1 Όταν το µήνυµα είναι έτοιµο, επιλέξτε Συνέχ.. 2 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. 3 Επιλέξτε ΟΚ > Αποστ.. Τόσο το τηλέφωνο αποστολής όσο και το τηλέφωνο λήψης θα πρέπει να διαθέτουν συνδροµή που να υποστηρίζει MMS. Βεβαιωθείτε ότι έχετε µια τηλεφωνική συνδροµή η οποία υποστηρίζει µετάδοση δεδοµένων, καθώς και ότι στο τηλέφωνό σας υπάρχουν εγκατεστηµένες οι κατάλληλες ρυθµίσεις. 26

27 Επαφές Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόµατα, αριθµούς τηλεφώνου και προσωπικές πληροφορίες στο µενού Επαφές. Οι πληροφορίες µπορούν να αποθηκευτούν στη µνήµη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM. Προεπιλεγµένες επαφές Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες επαφών θα εµφανίζονται ως προεπιλεγµένες. Εάν επιλέξετε τις Επαφές τηλεφ. ως προεπιλεγµένες, οι επαφές σας θα εµφανίζουν όλες τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Εάν επιλέξετε τις Επαφές SIM ως προεπιλεγµένες, τότε οι επαφές σας θα εµφανίζουν µόνο τα ονόµατα και τους αριθµούς που είναι αποθηκευµένοι στην κάρτα SIM. Εάν επιλέξετε τις Τηλέφων. & SIM ως Προεπιλ. επαφές, θα σας ζητείται να επιλέξετε µεταξύ Τηλέφωνο ή Κάρτα SIM κάθε φορά που προσθέτετε µια νέα επαφή. Για να επιλέξετε τις προεπιλεγµένες επαφές 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Μεταβείτε στην επιλογή Νέα επαφή και επιλέξτε Επιλογ. > Προηγµένες > Προεπιλ. επαφές. 3 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. Αποστολή επαφών Για να στείλετε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Μεταβείτε σε µια επαφή και επιλέξτε Επιλογ. > Αποστ. επαφής. 3 Επιλέξτε µια µέθοδο αποστολής. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λήψης υποστηρίζει τη µέθοδο αποστολής που έχετε επιλέξει. 27

28 Μπορείτε να λάβετε επαφές τηλεφώνου χρησιµοποιώντας την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth. Ωστόσο, οι επαφές λαµβάνονται κάθε µια ξεχωριστά, καθώς το τηλέφωνο χειρίζεται κάθε επαφή ως ξεχωριστό αρχείο vcf. Στην περίπτωση που ολόκληρο το ευρετήριο σταλεί στο τηλέφωνο, λαµβάνεται µόνο η πρώτη επαφή. Η αποστολή επαφών µε χρήση SMS δεν είναι δυνατή. Επαφές τηλεφώνου Οι επαφές τηλεφώνου µπορούν να περιέχουν ονόµατα, αριθµούς τηλεφώνου και προσωπικές πληροφορίες. Αυτές αποθηκεύονται στη µνήµη του τηλεφώνου. Για να προσθέσετε µια επαφή τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Επαφές > Νέα επαφή. 2 Επιλέξτε Επώνυµο: για να προσθέσετε το επώνυµο και επιλέξτε ΟΚ. 3 Επιλέξτε Όνοµα: για να προσθέσετε το όνοµα και επιλέξτε ΟΚ. 4 Επιλέξτε Νέος αριθµός: για να προσθέσετε τον αριθµό και επιλέξτε ΟΚ. 5 Επιλέξτε µια επιλογή αριθµού. 6 Μετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες και επιλέξτε πεδία για να προσθέσετε πληροφορίες. 7 Επιλέξτε Αποθήκ.. είτε Εισαγωγή κειµένου στη σελίδα 32. Εισαγάγετε το σύµβολο + και τον κωδικό χώρας σε όλους τους αριθµούς του ευρετηρίου σας. Έτσι, θα µπορείτε να τις χρησιµοποιείτε τόσο στη χώρα σας όσο και στο εξωτερικό. είτε Για να πραγµατοποιήσετε διεθνείς κλήσεις στη σελίδα

29 Κατά την προσθήκη επαφών τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις Επαφές τηλεφ. ως Προεπιλ. επαφές. Για να επεξεργαστείτε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Επιλέξτε µια επαφή. 3 Επιλέξτε Επιλογ. > Επεξ. επαφής. 4 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες και επιλέξτε Αποθήκ.. Χρήση επαφών Για να καλέσετε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Μεταβείτε στην επαφή ή εισαγάγετε τα πρώτα γράµµατα του ονόµατος της επαφής. 3 Πιέστε. Για να διαγράψετε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Μεταβείτε σε µια επαφή. 3 Επιλέξτε Επιλογ. > ιαγραφή. Για να αντιγράψετε µια επαφή από την κάρτα SIM 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Μεταβείτε σε µια επαφή. 3 Επιλέξτε Επιλογ. > Πρόσθ. > Αντιγρ. απο SIM. Κατά την αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις Επαφές SIM ως Προεπιλ. επαφές. Κατάσταση µνήµης επαφών Ο αριθµός των επαφών που µπορείτε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM εξαρτάται από το διαθέσιµο χώρο µνήµης. Για να δείτε την κατάσταση της µνήµης επαφών Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Επαφές > Επιλογ. > Κατάστ. µνήµης. 29

30 Άλλες λειτουργίες Συντοµεύσεις Το µενού συντοµεύσεων σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε συγκεκριµένες λειτουργίες. Για να ανοίξετε το µενού συντοµεύσεων Από την κατάσταση αναµονής, πιέστε. Για να ορίσετε τις συντοµεύσεις του πλήκτρου πλοήγησης 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Συντοµεύσεις. 2 Επιλέξτε µια κατεύθυνση του πλήκτρου πλοήγησης και, κατόπιν, επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. Ασύρµατη τεχνολογία Βluetooth Η ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρµατη σύνδεση µε άλλες Bluetooth συσκευές. Για παράδειγµα, µπορείτε: Να συνδεθείτε µε συσκευές handsfree. Να συνδεθείτε µε περισσότερες από µια συσκευές ταυτόχρονα. Να κάνετε ανταλλαγή αντικειµένων. Για την επικοινωνία µέσω Bluetooth, συνιστούµε µια µέγιστη απόσταση 10 m (33 ft.) µεταξύ τηλεφώνου και Bluetooth συσκευής, χωρίς στερεά αντικείµενα ανάµεσά τους. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Ενεργό. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη στη συσκευή µε την οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας και ότι η επιλογή Ανιχνεύσιµο της λειτουργίας Bluetooth είναι ρυθµισµένη σε Εµφάνιση τηλ.. 30

31 Για να αντιστοιχίσετε µια συσκευή µε το τηλέφωνό σας 1 Για να κάνετε αναζήτηση για διαθέσιµες συσκευές, από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Οι Συσκευές µου > Νέα συσκευή. 2 Επιλέξτε µια συσκευή από τη λίστα. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, εάν σας ζητηθεί. Για να λάβετε ένα αντικείµενο χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Ενεργό. 2 Όταν λάβετε ένα αντικείµενο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για να στείλετε ένα αντικείµενο χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε, για παράδειγµα, Μενού > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπουµ κάµερας. 2 Μεταβείτε σε µια φωτογραφία και επιλέξτε Επιλογ. > Αποστολή > Bluetooth. Internet Θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Internet εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. Εάν στο τηλέφωνό σας δεν υπάρχουν ρυθµίσεις εγκατεστηµένες, µπορείτε: Να τις λάβετε µε SMS από το λειτουργό του δικτύου σας. Να χρησιµοποιήσετε έναν υπολογιστή για να µεταβείτε στην ιστοσελίδα και να ζητήσετε να σταλεί στο τηλέφωνό σας ένα SMS µε τις ρυθµίσεις. Για να επιλέξετε ένα προφίλ Internet 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Internet > Ρυθµίσ.Internet > Λογαριασµοί. 2 Επιλέξτε ένα λογαριασµό. Για να ξεκινήσετε την περιήγηση 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Internet. 2 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. 31

32 Για να διακόψετε την περιήγηση Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, πιέστε. Ήχοι κλήσης και θέµατα Μπορείτε να αλλάξετε την εµφάνιση της οθόνης σας επιλέγοντας θέµατα. Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Ήχοι & ειδοπ. > Ήχος κλήσης και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης. Για να επιλέξετε ένα θέµα Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Οθόνη > Θέµατα και επιλέξτε ένα θέµα. ιαχείριση αρχείων Μπορείτε να διαχειριστείτε τα αρχεία που έχετε αποθηκευµένα στη µνήµη του τηλεφώνου ή σε µια κάρτα µνήµης. Μπορείτε να δηµιουργήσετε υποφακέλους για να µεταφέρετε αρχεία σ' αυτούς. Για να µετακινήσετε ένα αρχείο που περιέχεται στη ιαχείριση αρχείων 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > ιαχείρ. αρχείων. 2 Μεταβείτε σε ένα αρχείο και επιλέξτε Επιλογ. > Μετακ. σε φάκ.. 3 Ανοίξτε ένα φάκελο και επιλέξτε Επιλογ. > Επικόλ.. Εισαγωγή κειµένου Υπάρχουν δύο µέθοδοι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να εισαγάγετε κείµενο: η µέθοδος εισαγωγής κειµένου µε πολλαπλή πίεση πλήκτρων (multitap) και η µέθοδος προγνωστικής εισαγωγής κειµένου. 32

33 Όταν χρησιµοποιείτε τη µέθοδο προγνωστικής εισαγωγής κειµένου, πιέζετε κάθε πλήκτρο µόνο µια φορά. Συνεχίστε να γράφετε µια λέξη ακόµα κι αν φαίνεται ότι είναι λάθος. Το τηλέφωνο χρησιµοποιεί το ενσωµατωµένο λεξικό του για να αναγνωρίσει τη λέξη µόλις εισαχθούν όλα τα γράµµατα. Για να εισαγάγετε κείµενο χρησιµοποιώντας τη µέθοδο προγνωστικής εισαγωγής κειµένου 1 Για παράδειγµα, για να γράψετε τη λέξη Jane, πιέστε,,,. 2 Τώρα έχετε διάφορες επιλογές: Εάν η λέξη που εµφανίζεται στην οθόνη είναι αυτή που θέλετε, πιέστε για να την αποδεχτείτε και να προσθέσετε κενό διάστηµα. Για να αποδεχτείτε µία λέξη χωρίς να προσθέσετε κενό διάστηµα, πιέστε. Εάν η λέξη που εµφανίζεται δεν είναι αυτή που θέλετε, πιέστε επανειληµµένα ή για να εµφανιστούν εναλλακτικές λέξεις. Για να εισαγάγετε τελείες και κόµµατα, πιέστε και κατόπιν πιέστε επανειληµµένα ή. Για να εισαγάγετε κείµενο χρησιµοποιώντας τη µέθοδο εισαγωγής κειµένου µε πολλαπλή πίεση πλήκτρων (multitap) Πιέστε µέχρι να εµφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Πιέστε για να προσθέσετε κενό διάστηµα. Πιέστε για να εισαγάγετε τελεία και κόµµα. Πιέστε για εναλλαγή µεταξύ κεφαλαίων γραµµάτων, πεζών γραµµάτων και αριθµών. Πιέστε παρατεταµένα για να εισαγάγετε αριθµούς. Για να αλλάξετε µέθοδο εισαγωγής κειµένου Ενώ γράφετε ένα µήνυµα, πιέστε παρατεταµένα. Για να διαγράψετε χαρακτήρες Πιέστε. 33

34 Για να αλλάξετε γλώσσα γραφής Ενώ γράφετε ένα µήνυµα, πιέστε παρατεταµένα. Τηλεφωνητής Τα άτοµα που σας καλούν µπορούν να αφήνουν µηνύµατα στον τηλεφωνητή σας όταν δεν µπορείτε να απαντήσετε. Μπορείτε να λάβετε τον αριθµό τηλεφωνητή σας από το λειτουργό του δικτύου σας. Για να εισαγάγετε τον αριθµό της υπηρεσίας τηλεφωνητή σας 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις > Αριθµός τηλεφ/τή. 2 Μεταβείτε στον αριθµό τηλεφωνητή και επιλέξτε ΟΚ. 3 Εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφωνητή σας και επιλέξτε ΟΚ. Για να καλέσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή σας Από την κατάσταση αναµονής πιέστε παρατεταµένα. Flight mode Στη λειτουργία Flight mode, οι ποµποδέκτες δικτύου και ραδιοφώνου απενεργοποιούνται προκειµένου να αποτραπούν ενδεχόµενες παρεµβολές σε ευαίσθητο εξοπλισµό. Όταν το µενού Flight mode είναι ενεργοποιηµένο, κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, σας ζητείται να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας: Κανον. λειτ. χρήση του τηλεφώνου µε όλες τις λειτουργίες του Flight mode χρήση του τηλεφώνου µε περιορισµένες λειτουργίες Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Music player σε λειτουργία Flight mode. Για να ενεργοποιήσετε το µενού Flight mode Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Flight mode > Εµφ. στην έναρ.. 34

35 Κλειδώµατα Κλείδωµα κάρτας SIM Τους κωδικούς ΡΙΝ και PUK (Personal Unblocking Key, Προσωπικό Κλειδί Ξεκλειδώµατος) σας τους παρέχει ο λειτουργός του δικτύου σας. Εάν στην οθόνη του τηλεφώνου σας εµφανιστεί το µήνυµα Λάθος PIN Προσπάθειες που απέµειναν: όταν αλλάζετε το PIN σας, αυτό σηµαίνει ότι έχετε εισαγάγει λανθασµένα το νέο PIN ή PIN2. Για να ξεµπλοκάρετε την κάρτα SIM σας 1 Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανιστεί το µήνυµα PIN µπλοκαρ/µένο, επιλέξτε Ξεκλείδ.. 2 Εισαγάγετε το PUK σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Εισαγάγετε ένα νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 4 Εισαγάγετε ξανά το νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα κάρτας SIM 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία SIM > Προστασία. 2 Εισαγάγετε το PIN σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Επιλέξτε Ενεργό. Για να αλλάξετε το PIN σας 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία SIM > Aλλαγή PIN. 2 Εισαγάγετε το PIN σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Εισαγάγετε ένα νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 4 Εισαγάγετε ξανά το νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 35

36 Κλείδωµα τηλεφώνου Μπορείτε να εµποδίσετε τυχόν µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του τηλεφώνου σας. Αλλάξτε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου (η εργοστασιακή ρύθµιση του οποίου είναι 0000) µε οποιονδήποτε άλλον προσωπικό κωδικό 4 έως 8 ψηφίων. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία τηλ. > Προστασία. 2 Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου και επιλέξτε ΟΚ. 3 Επιλέξτε Ενεργό. Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία τηλ. > Αλλαγή κωδικού. 2 Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό και επιλέξτε ΟΚ. 4 Εισαγάγετε ξανά το νέο κωδικό και επιλέξτε ΟΚ. Εάν τυχόν ξεχάσετε το νέο κωδικό σας, θα πρέπει να παραδώσετε το τηλέφωνό σας στον τοπικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της Sony Ericsson. Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία τηλ. > Προστασία. 2 Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου και επιλέξτε ΟΚ. 3 Επιλέξτε Μη ενεργό. 36

37 Αντιµετώπιση προβληµάτων Κάποια προβλήµατα απαιτούν να καλέσετε το λειτουργό του δικτύου σας. Για περισσότερα θέµατα υποστήριξης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Ολική επαναφορά ρυθµίσεων Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε το τηλέφωνό σας, όπως τρεµόπαιγµα ή πάγωµα της οθόνης και προβλήµατα στην πλοήγηση, τότε θα πρέπει να κάνετε επαναφορά ρυθµίσεων του τηλεφώνου σας. Εάν επιλέξετε Επαναφορά όλων, όλα τα δεδοµένα χρήστη, όπως επαφές, µηνύµατα, φωτογραφίες και ήχοι, διαγράφονται. Για να κάνετε επαναφορά όλων των ρυθµίσεων Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Επαναφορά όλων > Συνέχ. > Συνέχ.. Μηνύµατα σφαλµάτων PIN µπλοκαρ/µένο Έχετε εισαγάγει λανθασµένα τον κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά. Η κάρτας σας SIM είναι τώρα κλειδωµένη. Ξεκλειδώστε την κάρτα σας SIM µε τον κωδικό PUK σας, ο οποίος παρέχεται µαζί µε τον κωδικό PIN σας από το λειτουργό του δικτύου σας. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM 1 Εισαγάγετε τον κωδικό PUK σας και επιλέξτε ΟΚ. 2 Εισαγάγετε ένα νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 3 Εισαγάγετε ξανά το νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. Εισάγετε SIM εν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας ή ίσως την έχετε τοποθετήσει λανθασµένα. οκιµάστε να κάνετε τα εξής: Αφαιρέστε την κάρτα SIM και τοποθετήστε την σωστά. Καθαρίστε τις επαφές της κάρτας SIM και του τηλεφώνου µε ένα µαλακό βουρτσάκι, πανί ή µπατονέτα. 37

38 Ελέγξτε µήπως η κάρτα SIM έχει υποστεί ζηµιά. Επικοινωνήστε µε το λειτουργό του δικτύου σας για να προµηθευτείτε µια νέα κάρτα SIM. Συνήθεις ερωτήσεις εν µπορώ να ενεργοποιήσω το τηλέφωνο οκιµάστε να φορτίσετε το τηλέφωνο µέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση. Συνδέστε το φορτιστή (βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο τροφοδοσίας του φορτιστή είναι στραµµένο προς τα πάνω) και φορτίστε το τηλέφωνο για 3,5 ώρες. Το εικονίδιο µπαταρίας στην οθόνη µπορεί να µην εµφανιστεί µέχρι να συµπληρωθούν 30 λεπτά φόρτισης του τηλεφώνου. εν µπορώ να χρησιµοποιήσω το Internet ή τα MMS Βεβαιωθείτε ότι έχετε τηλεφωνική συνδροµή η οποία υποστηρίζει µετάδοση δεδοµένων, καθώς επίσης ότι το τηλέφωνό σας έχει τις σωστές ρυθµίσεις. εν µπορώ να στείλω µηνύµατα SMS Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν έγκυρο αριθµό κέντρου υπηρεσίας στο τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο δεν µπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές µέσω της ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth εν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η ορατότητα του τηλεφώνου είναι ρυθµισµένη σε Εµφάνιση τηλ.. είτε Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στη σελίδα 30. Πώς θα αλλάξω τη γλώσσα του τηλεφώνου; 1 Από την κατάσταση αναµονής, επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Γλώσσα τηλεφών.. 2 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. 38

39 Νοµικές πληροφορίες Declaration of conformity for S312 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, January 2009 Rikko Sakaguchi, Head of Creation & Development Πληρούµε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ρ&TTE (1999/5/EΚ). Sony Ericsson S312 GSM 900/1800 Αυτός ο Οδηγός χρήστη εκδίδεται από την Sony Ericsson Mobile Communications AB ή από τις κατά τόπους προσκείµενες σ' αυτήν εταιρείες, χωρίς καµία εγγύηση. Βελτιώσεις και αλλαγές σ' αυτό τον Οδηγό χρήστη λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχόντων στοιχείων, ή βελτιώσεων προγραµµάτων και/ή εξοπλισµού, µπορούν να γίνουν από την Sony Ericsson Mobile Communications AB οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς καµία προειδοποίηση. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωµατώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Oδηγού χρήστη. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Προσοχή: Ορισµένες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες που περιγράφονται σ' αυτόν τον Οδηγό χρήστη δεν υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα και/ή τους παροχείς υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές. Όλως ενδεικτικά, αυτό ισχύει για το ιεθνή Αριθµό Έκτακτης Ανάγκης GSM 112. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το λειτουργό του δικτύου σας ή τον παροχέα υπηρεσιών σας για να πληροφορηθείτε για τη διαθεσιµότητα µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και για το εάν ισχύουν επιπλέον χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης. Όλες οι εικόνες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για την παρουσίαση του τηλεφώνου και ίσως να µην απεικονίζουν µε ακρίβεια το τηλέφωνο όπως είναι στην πράξη. Το κινητό σας τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα λήψης (download), αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχοµένου, π.χ. ήχους κλήσης. Η χρήση τέτοιου περιεχοµένου µπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένου όλως ενδεικτικά του περιορισµού που 39

40 απορρέει από την ισχύουσα νοµοθεσία περί προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων (copyright). Εσείς, και όχι η Sony Ericsson, είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόσθετο περιεχόµενο που κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή προωθείτε από αυτό. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχοµένου, παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή οποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony Ericsson δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχοµένου ή περιεχοµένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καµία περίπτωση, η Sony Ericsson δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για µη ενδεδειγµένη χρήση εκ µέρους σας πρόσθετου περιεχοµένου ή περιεχοµένου που παρέχεται από τρίτους. Οι ονοµασίες Sony, M2 και Memory Stick Micro είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sony Corporation. Η ονοµασία Ericsson είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Η Τεχνολογία Προγνωστικής Εισαγωγής Κειµένου χρησιµοποιείται κατόπιν αδείας από την Zi Corporation. Η ονοµασία Bluetooth και το λογότυπο Bluetooth είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Bluetooth SIG Inc. και κάθε χρήση αυτών των σηµάτων από τη Sony Ericsson γίνεται κατόπιν αδείας. Το χαρακτηριστικό λογότυπο της Sony Ericsson, καθώς και οι ονοµασίες PlayNow και TrackID, είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sony Ericsson Mobile Communications AB. Το PlayNow δεν διατίθεται ή δεν υποστηρίζεται σε όλες τις αγορές ή περιοχές. Η µουσική του TrackID παρέχεται µε τη δύναµη της Gracenote Mobile. Οι ονοµασίες Microsoft, Windows, Outlook και Vista είναι σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Άλλα ονόµατα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν µπορεί να είναι εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων κατόχων τους. Σηµείωση: Η Sony Ericsson συνιστά στους χρήστες να δηµιουργούν αντίγραφα ασφαλείας (back up) των πληροφοριών προσωπικών δεδοµένων τους. Το παρόν προϊόν προστατεύεται από ορισµένα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η χρήση ή διανοµή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του πλαισίου του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται χωρίς σχετική άδεια από τη Microsoft. Οι ιδιοκτήτες περιεχοµένου χρησιµοποιούν την τεχνολογία διαχείρισης των ψηφιακών δικαιωµάτων Windows Media (WMDRM) για να προστατεύσουν την πνευµατική ιδιοκτησία τους, περιλαµβανοµένων των copyright. Η παρούσα συσκευή χρησιµοποιεί λογισµικό WMDRM για να αποκτήσει πρόσβαση σε προστατευµένο µε WMDRM περιεχόµενο. Εάν το λογισµικό WMDRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόµενο, οι ιδιοκτήτες περιεχοµένου µπορούν να ζητήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει την ικανότητα του λογισµικού να χρησιµοποιεί το WMDRM για να αναπαράγει ή να αντιγράφει προστατευµένο περιεχόµενο. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το µη προστατευµένο περιεχόµενο. Όταν κάνετε λήψη αδειών για προστατευµένο περιεχόµενο, συµφωνείτε ότι η Microsoft ενδέχεται να περιλαµβάνει µια λίστα ανάκλησης µε τις άδειες. Οι ιδιοκτήτες περιεχοµένου ενδέχεται να απαιτήσουν από εσάς να αναβαθµίσετε το WMDRM προκειµένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόµενό τους. Εάν αρνηθείτε την αναβάθµιση, δεν θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόµενο που απαιτεί αναβάθµιση. 40

41 Κανονισµοί Εξαγωγών: Το παρόν προϊόν, περιλαµβανοµένου κάθε λογισµικού ή τεχνικών δεδοµένων που περιέχονται ή συνοδεύουν το προϊόν, ενδέχεται να υπόκειται σε νόµους των ΗΠΑ περί ελέγχου των εξαγωγών, όπως η αµερικανική Πράξη ιαχείρισης των Εξαγωγών και οι συναφείς κανονισµοί της και τα αµερικανικά προγράµµατα κυρώσεων που διευθύνει το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ. Ο χρήστης και οποιοσδήποτε κάτοχος του προϊόντος συµφωνεί ότι θα συµµορφώνεται αυστηρά µε όλους τους εν λόγω κανονισµούς και αναγνωρίζει ότι είναι δική του ευθύνη η απόκτηση κάθε απαιτούµενης άδειας για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του παρόντος προϊόντος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για το παρόν προϊόν, περιλαµβανοµένου κάθε λογισµικού που περιέχεται σε αυτό, δεν θα υπάρχει δυνατότητα λήψης, ή εξαγωγής ή επανεξαγωγής µε άλλο τρόπο (i) σε υπήκοο ή κάτοικο ή νοµικό πρόσωπο στην Κούβα, στο Ιράκ, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στο Σουδάν, στη Συρία (όπως ενδέχεται ενίοτε να αναθεωρείται ο εν λόγω κατάλογος) ή σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία οι ΗΠΑ έχουν κηρύξει εµπορικό αποκλεισµό ή (ii) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που περιλαµβάνεται στον κατάλογο των Ειδικά Προσδιορισµένων Υπηκόων του αµερικανικού Υπουργείου Οικονοµικών ή (iii) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε οποιονδήποτε άλλο κατάλογο απαγόρευσης εξαγωγών που ενδεχοµένως τηρείται ενίοτε από την Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών, περιλαµβανοµένου, όχι περιοριστικά, του Καταλόγου των Απορριφθέντων Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων του αµερικανικού Υπουργείου Εµπορίου ή του Καταλόγου Κυρώσεων για τη ιάδοση των Πυρηνικών Όπλων του αµερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Περιορισµένα ικαιώµατα: Η χρήση, η αντιγραφή ή η αποκάλυψη του Λογισµικού από την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών υπόκειται στις διατάξεις που εκτίθενται στα ικαιώµατα των Άρθρων περί Τεχνικών εδοµένων και Λογισµικών Υπολογιστή (Technical Data and Computer Software Clauses) των DFARS (c) (1) (ii) και FAR (c) (2), ανάλογα µε την περίπτωση. 41

42 printed in XXXX Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE Lund, Sweden

Οδηγός χρήστη W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Οδηγός χρήστη W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Οδηγός χρήστη W395 Ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson W395. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Ευχαριστούµε που αγοράσατε το τηλέφωνο Sony Ericsson W902 Walkman phone. Αξιοποιήστε στο έπακρο την κινητή µουσική και απεικόνιση. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Οδηγός χρήστη Σημαντικές πληροφορίες Παρακαλούμε να διαβάσετε το φυλλάδιο με τις Σημαντικές πληροφορίες, προτού χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson T700. Επικοινωνήστε µε στιλ. είξτε ποιος είστε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support.

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson C702. Απολαύστε ψηφιακή φωτογραφία ανάλυσης 3.2 megapixel, όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K660i. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 35. Κλήσεις... 19. Απεικόνιση... 43

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K660i. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 35. Κλήσεις... 19. Απεικόνιση... 43 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 6 Συναρµολόγηση... 6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 7 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 8 Φόρτιση της µπαταρίας... 9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 10 Γενική επισκόπηση µενού... 12 Πλοήγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K530i. Ξεκινώντας... 5. Συνδεσιµότητα... 83. Κλήση... 26. Άλλες λειτουργίες... 97. Μηνύµατα... 46

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K530i. Ξεκινώντας... 5. Συνδεσιµότητα... 83. Κλήση... 26. Άλλες λειτουργίες... 97. Μηνύµατα... 46 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου, κλήσεις, πλοήγηση, γλώσσα τηλεφώνου, εισαγωγή γραµµάτων, πλήκτρα, µενού. Κλήση... 26 Κλήσεις, video-κλήσεις, επαφές, λίστα κλήσεων, ταχεία κλήση,

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16 Περιεχόµενα Sony Ericsson V640i Vodafone Ξεκινώντας... 6 Συναρµολόγηση... 6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 7 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 8 Φόρτιση της µπαταρίας... 8 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 9 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i

Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, κλήσεις. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου, µενού, πλοήγηση, εισαγωγή γραµµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson W580i. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν online

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ξεκινώντας...7. Μεταφορά και διαχείριση περιεχομένου...27. Walkman...19. Κλήσεις...36. Μηνύματα...48

Περιεχόμενα. Ξεκινώντας...7. Μεταφορά και διαχείριση περιεχομένου...27. Walkman...19. Κλήσεις...36. Μηνύματα...48 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...7 Συναρμολόγηση...7 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...8 Βοήθεια...9 Φόρτιση της μπαταρίας...9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...11 Γενική επισκόπηση των μενού...13 Πλοήγηση...15 Μνήμη...16

Διαβάστε περισσότερα

Για θέματα υποστήριξης προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support.

Για θέματα υποστήριξης προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support. Ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sony Ericsson W890i. Ένα λεπτό και στιλάτο τηλέφωνο που έχει όλα όσα χρειάζεστε για να απολαμβάνετε τη μουσική σας όπου κι αν πάτε. Για επιπλέον περιεχόμενο για το τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. W200 Περιεχόµενα Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας................ 7 Κλήσεις................................. 23 Μηνύµατα............................... 34 Απεικόνιση............................... 42 Ψυχαγωγία..............................

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K610i. Ψυχαγωγία... 66 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης, παιχνίδια.

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K610i. Ψυχαγωγία... 66 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης, παιχνίδια. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, λειτουργία πτήσης, κλήσεις, µενού δραστηριοτήτων, λογισµικό PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson K800i. Περιεχόµενα. Συνδεσιµότητα... 80. Ξεκινώντας... 5. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10. Άλλες λειτουργίες... 95

Sony Ericsson K800i. Περιεχόµενα. Συνδεσιµότητα... 80. Ξεκινώντας... 5. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10. Άλλες λειτουργίες... 95 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, κλήσεις. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου, εικονίδια, µενού, εισαγωγή γραµµάτων, µενού δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Περιεχόµενα Ξεκινώντας...................... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, κεντρικό µενού, κλήσεις. Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας...... 11 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου, εικονίδια,

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Σημαντικές πληροφορίες...4 Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...5 Ξεκινώντας...6 Κατάσταση αναμονής...7 Εκκίνηση του τηλεφώνου για πρώτη φορά...7

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Περιεχόµενα Sony Ericsson K750i Ξεκινώντας...................... 4 Συναρµολόγηση του τηλεφώνου, κάρτα SIM, µπαταρία, πραγµατοποίηση κλήσης. Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας....... 9 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. www.sonyericsson.com/support. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Περιεχόµενα. www.sonyericsson.com/support. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 4 Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας... 14 Κλήσεις... 24 Μηνύµατα... 28 Λειτουργίες απεικόνισης... 31 Ψυχαγωγία... 34 Σύνδεση... 37 Σηµαντικές πληροφορίες... 39 Ευρετήριο... 49 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Συναρμολόγηση...3 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...4 Βοήθεια...4 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...6 Εικονίδια οθόνης...7 Γενική επισκόπηση μενού...8 Πλοήγηση...9

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...5 Οδηγός έναρξης...6 Εκκίνηση του τηλεφώνου για πρώτη φορά...7 Γνωριμία με το τηλέφωνο...9 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun.

Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun. Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν χώρο αποθήκευσης online

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Επισκόπηση τηλεφώνου...4 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...5 Βοήθεια...6 Φόρτιση της μπαταρίας...6 Μεγιστοποίηση επιδόσεων μπαταρίας...7 Εικονίδια οθόνης...8 Επισκόπηση μενού...9

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Ξεκινώντας...5 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...7 Βοήθεια...9 Φόρτιση του τηλεφώνου...10 Μεγιστοποίηση απόδοσης μπαταρίας...10

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson P1i. Απολαύστε πρακτικά εργαλεία email, κάµερα 3,2 megapixel και Internet µεγάλων ταχυτήτων κατά τις µετακινήσεις σας. Εκτός από το προεγκατεστηµένο περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...15 Άλλες λειτουργίες κλήσης...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...15 Άλλες λειτουργίες κλήσης...17 Περιεχόμενα Πρόσθετη βοήθεια...4 Ξεκινώντας...5 Συναρμολόγηση...5 Βοήθεια...6 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...7 Γενική επισκόπηση μενού*...8 Πλοήγηση...9 Φόρτιση της μπαταρίας...12 Μνήμη...12 Χρήση άλλων

Διαβάστε περισσότερα

X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Υποστήριξη χρήστη...6 Οδηγός χρήστη στο τηλέφωνο...6 Εφαρμογή "Υποστήριξη χρήστη"...6 Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...6 Οδηγός έναρξης...7 Συναρμολόγηση...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2 Οδηγός χρήσης Nokia 5230 Τεύχος 2.2 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-588 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic

Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic Τεύχος 1.1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-561 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα