Επίπεδο Σύνδεσης. (για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίπεδο Σύνδεσης. (για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής"

Transcript

1 Επίπεδο Σύνδεσης (για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

2 Επίπεδο Σύνδεσης (Datalink layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer): Συντονισμός εφαρμογών Επίπεδο μεταφοράς (Transport layer): Παράδοση πακέτων μεταξύ εφαρμογών Επίπεδο δικτύου (Network layer): Δρομολόγηση πακέτων από πηγή σε προορισμό Επίπεδο σύνδεσης (Data Link layer): Αξιόπιστη μεταφορά frames πάνω από έναν κόμβο σε ένα γειτονικό μέσω μίας σύνδεσης Application Transport Network Data Link User-level programs Operating system

3 Υπηρεσίες επιπέδου σύνδεσης Πρόσβαση σύνδεσης Αξιόπιστη μεταφορά μεταξύ γειτονικών κόμβων Έλεγχος ροής Εντοπισμός σφαλμάτων Διόρθωση σφαλμάτων half-duplex and full-duplex με half duplex, κόμβοι και στα δύο άκρα της σύνδεσης μπορούν να μεταδώσουν αλλά όχι ταυτόχρονα

4 Επικοινωνία προσαρμογέων (interfaces) datagram datagram controller controller sending host frame datagram receiving host Σημείο αποστολής: Συμπυκνώνει τα datagram σε πλαίσια Προσθέτει έλεγχο σφαλμάτων, έλεγχο ροής κ.α. Σημείο λήψης Ψάχνει για σφάλματα, rdt, έλεγχο ροής εξάγει datagram, περνώντας σε ανώτερο επίπεδο στο σημείο λήψης

5 Τύποι Συνδέσεων Broadcast Networks: Όλοι οι σταθμοί μοιράζονται το ίδιο κανάλι επικοινωνίας Point-to-Point Networks: Ζεύγη σταθμών είναι συνδεδεμένοι ανα δύο Broadcast Network Point-to-Point Network 5

6 Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης Κοινό κανάλι εκπομπής Δύο ή περισσότερες μεταδόσεις από κόμβους σύγκρουση αν ένας κόμβος λάβει δύο ή περισσότερα σήματα την ίδια χρονική στιγμή Πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης Μηχανισμός που καθορίζει πως οι κόμβοι μοιράζονται ένα κανάλι πχ, καθορίζει πότε ένα κόμβος μπορεί να μεταδώσει Επικοινωνία για την κοινή χρήση καναλιού πρέπει να χρησιμοποιεί το ίδιο κανάλι

7 Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης Διαχωρισμός καναλιών Διαιρεί το κανάλι σε μικρότερα κομμάτια (time slots, frequency, code) Διαθέτει ένα κομμάτι σε έναν κόμβο για αποκλειστική χρήση Time Division, Frequency Division Τυχαία πρόσβαση Τα κανάλια δε διαιρούνται, επιτρέπουν συγκρούσεις ανάκτηση από συγκρούσεις ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD Ανίχνευση φορέα : εύκολη σε μερικές τεχνολογίες (ενσύρματες), δύσκολη σε άλλες (ασύρματες) CSMA/CD used in Ethernet CSMA/CA used in Taking turns Κόμβοι εκτρέπονται αλλά κόμβοι που έχουν να στείλουν περισσότερα μπορούν να έχουν μεγαλύτερες εκτροπές polling from central site, token passing Bluetooth, FDDI, IBM Token Ring

8 MAC και IP διευθύνσεις MAC (ή LAN ή physical ή Ethernet) διευθύνσεις Μια διεύθυνση Media Access Control (διεύθυνση MAC) είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αποδίδεται σε μία δικτυακή διεπαφή για την επικοινωνία στο φυσικό τμήμα του δικτύου. Κάθε κάρτα δικτύου (network adapter) χαρακτηρίζεται από μια MAC διεύθυνση (48 bits βασισμένη στα standard IEEE 802) Η MAC διεύθυνση χαρακτηρίζει «μοναδικά» ένα υπολογιστή σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN). Χρησιμοποιείται για την δρομολόγηση στο Data Link layer του OSI (2 nd layer) Οι MAC διευθύνσεις ανατίθενται από τον κατασκευαστή όταν φτιάχνεται μια κάρτα δικτύου Ο κατασκευαστής αγοράζει τμήμα του χώρου των MAC διευθύνσεων (για να εξασφαλίσει τη μοναδικότητα) Η εκχώρηση της MAC διεύθυνσης από την IEEE

9 MAC και IP διευθύνσεις Κάθε adapter στο LAN έχει μοναδική διεύθυνση LAN 1A-2F-BB AD Broadcast address = FF-FF-FF-FF-FF-FF F7-2B LAN (wired or wireless) D7-FA-20-B0 = adapter 0C-C4-11-6F-E3-98

10 MAC και IP διευθύνσεις Μια διεύθυνση IP είναι μια αριθμητική ετικέτα που ανατίθεται σε κάθε συσκευή (π.χ. υπολογιστή, εκτυπωτή) που συμμετέχει σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol για την επικοινωνία. Η IP διεύθυνση χαρακτηρίζει «μοναδικά» ένα υπολογιστή στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιείται για την δρομολόγηση στο Network layer του OSI (3 nd layer) H MAC διεύθυνση χαρακτηρίζει την κάρτα δικτύου και δεν μπορεί να αλλαχθεί από τον χρήστη, ενώ η IP διεύθυνση μπορεί (και ίσως πρέπει) να αλλάξει καθώς ο υπολογιστής μετακινείται από ένα δίκτυο σε άλλο MAC επίπεδη διεύθυνση φορητότητα Μπορεί να μεταφέρει την LAN κάρτα από ένα LAN σε ένα άλλο Ιεραρχική διεύθυνση IP δεν είναι φορητή Η διεύθυνση εξαρτάται από την IP υποδικτύου στο οποίο ο κόμβος είναι συνδεδεμένος Αναλογία: MAC διεύθυνση: όπως ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης IP διεύθυνση: όπως η ταχυδρομική διεύθυνση

11 MAC και IP διευθύνσεις To σημαντικό είναι ότι: Οι IP διευθύνσεις είναι πάντα global, και καταδεικνύουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Οι διευθύνσεις MAC είναι πάντα τοπικές, διευθύνσεις χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο για την επικοινωνία συσκευής προς συσκευή σε τοπικό επίπεδο (π.χ. μέσα σε ένα υποδίκτυο). Ο αποστολέα και ο παραλήπτης είναι τα άκρα του ίδιου συνδέσμου. Τα IP δίκτυα κρατάνε μια αντιστοίχιση μεταξύ της IP διεύθυνσης μιας συσκευής και της MAC διεύθυνσης της συσκευής. Αυτή η αντιστοίχιση είναι γνωστή σαν ARP cache ή ARP table IP address (32 bit) ARP Ethernet MAC address (48 bit)

12 Address Resolution Protocol - ARP Το Address Resolution Protocol (ARP) χρησιμοποιείται για να βρεθεί μια διεύθυνση του επιπέδου συνδέσμου (link layer) ή διεύθυνση υλικού (hardware address) ή MAC address ενός μηχανήματος με βάση μια διεύθυνση του επιπέδου επικοινωνίας (network layer) ή (κυρίως) IP address.

13 Address Resolution Protocol - ARP Ερώτηση: πως καθορίζεται η MAC διεύθυνση του B, όταν είναι γνωστή η IP διεύθυνση του Β? F7-2B LAN A-2F-BB AD D7-FA-20-B0 Κάθε κόμβος IP (εξυπηρετητής, δρομολογητής) σε ένα LAN έχει έναν πίνακα ARP ARP πίνακας: αντιστοιχίσεις για IP/MAC διευθύνσεις για μερικούς κόμβους LAN < IP address; MAC address; TTL> TTL (Time To Live): χρόνος μετά τον οποίο η αντιστοίχιση της διεύθυνσης θα έχει ξεχαστεί(typically 20 min) C-C4-11-6F-E3-98

14 ARP Packet Format Ethernet II header Destination address Source address Type 0x8060 ARP Request or ARP Reply Padding CRC Hardware address length (1 byte) Hardware type (2 bytes) Protocol address length (1 byte) Source hardware address (sha)* Source protocol address (spa)* Target hardware address (tha)* Target protocol address (tpa)* Protocol type (2 bytes) Operation code (2 bytes) * Note: The length of the address fields is determined by the corresponding address length fields

15 Address Resolution Protocol - ARP Inverse ARP (InARP) χρησιμοποιείται για να βρεθεί μια διεύθυνση πρωτοκόλλου με βάση μια διεύθυνση υλικού Reverse ARP (RARP) προτείνει την ίδια υπηρεσία, αλλά για να βρεθεί η διεύθυνση υλικού του ίδιου του αποστολέα. Κάθε host που είναι συδεδεμένος σ'ένα δίκτυο που βασίζεται στο ARP κρατάει έναν κατάλογο (ARP table) ζεύγων του τύπου Διεύθυνση πρωτοκόλλου Αντίστοιχη διεύθυνση υλικού Εντολή arp

16 ARP Spoofing Malicious host sends unsolicited ARP replies to take over another host s IP address To do what? Passive sniffing Modifying packets Denial-of-service attack

17 Proxy ARP Host or router responds to ARP Request that arrives from one of its connected networks for a host that is on another of its connected networks. Argon / /16 00:e0:f9:23:a8:20 Router / /24 00:20:af:03:98:28 Neon /16 Subnet /24 Subnet ARP Request: What is the MAC address of ? ARP Reply: The MAC address of is 00:e0:f9:23:a8:20

18 MAC & IP addressing - Routing

19 MAC & IP addressing - Routing Hosts do not have complete routing tables describing the entire Internet. They generally know just enough to distinguish between "directly connected", meaning "on the same LAN", and "somewhere else", which makes it some router's problem. Is the destination directly connected? ( my_ip AND netmask ) = ( destination_ip AND netmask ) ΝΑΙ. Use ARP to find the MAC address and deliver the frame directly across the attached network. Send an ARP request, a broadcast frame on the local network that will not be forwarded by routers. It takes the form, "I am looking for the device using IP address such-and-such. Who has it? Expect to receive an ARP reply, a response from the requested host, of the form "I have that IP address, and here is my MAC address". Then send the packet, encapsulated as: MAC: destination MAC address IP: destination IP address ΌΧΙ. Συνέχισε παρακάτω

20 MAC & IP addressing - Routing Do I have a host-specific, a network-specific or a default route? Check in the routing table whether there a route to exactly that one IP address or to the corresponding network? ( route AND netmask ) = ( destination_ip AND netmask ) ΝΑΙ. Do what that route says. That route will specify forwarding the packet through some directly-connected router. So, first you have to find that router's MAC address so you can send the frame across the LAN. ΌΧΙ. Συνέχισε παρακάτω The packet is unrouteable! Report an error? Send an ICMP message to the originating host, type "Destination Unreachable" and specifically "Network Unreachable".

21 MAC & IP addressing - Routing Αποστολή ενός πακέτου δεδομένων από τον Α στον C (G) είναι η προκαθορισμένη πύλη ( default gateway)

22 MAC & IP addressing - Routing ο C δεν είναι στο τοπικό δίκτυο του A application transport network link physical application transport network link physical ο Α κοιτάει τον πίνακα δρομολόγησης του και στέλνει ένα ARP μήνυμα για να μάθει την MAC του G ο Α στείλει το πακέτο με προορισμό τον υπολογιστή C, με διευθυνση υλικού παραλήπτη την MAC του G και διευθυνση IP του C O B αγνοεί το πακέτο o G διαβάζει το πακέτο (αφου του προοριζεται με βαση την διευθυνση υλικου παραληπτη), αλλά καταλαβαίνει ότι δεν προορίζεται για αυτόν application transport network link physical network link physical o G δεν ξέρει την MAC του C για αυτόν τον λόγο στέλνει ένα ερώτημα ARP ο C απαντά μέσω ARP με την MAC του o G λαμβάνει την ARP απάντηση και στέλνει το πακέτο δεδομένων στο C Ο C λαμβάνει το πακέτο

23 Ερωτήσεις? Χρησιμοποιήθηκαν εν μέρη εικόνες και κείμενο από: J. Kurose and K. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach CS 498MC: Systems and Networking Lab CSEE W4140: Networking Laboratory wikipedia

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο TCP/IP- (Network Access ή Data Link

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές εντολές ελέγχου της λειτουργίας ενός δικτύου και τη σύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε αυτό. Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Cisco ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Β Κατεύθυνσης ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:00 ΩΡΑ: 7:45 09:45 π.μ Οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP 1 Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP Πρωτόκολλα στρώματος δικτύου στο Internet Στο Internet, το ΙΡ χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων. Όμως για την εύρυθμη λειτουργία του IP χρησιμοποιείται μια πλειάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP/IP -- N. Μήτρου. ίκτυα Επικοινωνιών: Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο ΤCP/IP

Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP/IP -- N. Μήτρου. ίκτυα Επικοινωνιών: Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο ΤCP/IP ίκτυα Επικοινωνιών: Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο ΤCP/IP 1 Ορολογία - Ορισµοί (Ι) ίκτυο Τηλεπικοινωνιών: κατανεµηµένο σύνολο συσκευών επεξεργασίας/παροχής πληροφορίας, διασυνδεδεµένων µε τηλεπικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός φορτίου σε εξυπηρετητές web ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Καταμερισμός φορτίου σε εξυπηρετητές web ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Web server Load-balancing ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπυρίδων Σ. Παπαδάκης Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Διαχείριση Δικτύων: Πρωτόκολλα και Εφαρμογές ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσόλκας Φώτης (ΑΜ: T854) Επιβλέπων: Τσουκάτος Κων/νος ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Δικτύου K Δρομολογητές, αρχιτεκτονική, διευθυνσιοδότηση Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο

Κεφάλαιο 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο Κεφάλαιο 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο 4.1 Βασικές αρχές δικτύων 4.2 Το Διαδίκτυο 4.3 Ο Παγκόσμιος Ιστός 4.4 Διαδικτυακά πρωτόκολλα 4.5 Ασφάλεια Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύονται

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014 ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα CISCO ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45 9:45 Όνομα Μαθητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. ίκτυα Επικοινωνιών. Λάζαρος Μεράκος

Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. ίκτυα Επικοινωνιών. Λάζαρος Μεράκος Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ίκτυα Επικοινωνιών Λάζαρος Μεράκος Περιεχόµενα Εισαγωγή2 ίκτυα πρόσβασης Φυσικά µέσα Καθυστερήσεις στα δίκτυα µεταγωγής πακέτων Θεώρηση των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

WU 110 Wireless USB Adapter. Εγχειρίδιο χρήστη. Version 1.2

WU 110 Wireless USB Adapter. Εγχειρίδιο χρήστη. Version 1.2 WU 110 Wireless USB Adapter Εγχειρίδιο χρήστη Version 1.2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 3 2 Το WU 110 Wireless USB Adapter 3 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 4 2.2 Ενδείξεις LED 4 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται.

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο ικτύου Ενότητα Ζ ρ. Ε. Μάγκος Το Επίπεδο ικτύου Το επίπεδο ικτύου είναι υπεύθυνο για την προώθηση (forwarding) και δροµολόγηση (routing)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου:

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου: ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #5: Επίπεδο ικτύου (IP layer). ρομολόγηση (routing) σε IP δίκτυα. Εργαστηριακές ασκήσεις με το εργαλείο ανάλυσης πρωτοκόλλων (protocol analyzer) Ethereal. Γαβαλάς

Διαβάστε περισσότερα

Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία της Ζωής Η. Μουτοπούλου

Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία της Ζωής Η. Μουτοπούλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ADSL 2+ Wireless Modem/Router (Annex A ή B)

ADSL 2+ Wireless Modem/Router (Annex A ή B) WF 110E ADSL 2+ Wireless Modem/Router (Annex A ή B) Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...2 2 Ο WF 110E ADSL Wireless Modem/Router...2 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται.

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο ικτύου Ενότητα Ζ ρ. Ε. Μάγκος Το Επίπεδο ικτύου Το επίπεδο ικτύου είναι υπεύθυνο για την προώθηση (forwarding) και δροµολόγηση (routing)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Βασικές αρχές και θέματα υλοποίησης για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα Σχεδιαστικοί στόχοι Αρχιτεκτονικές Ασύρματα τοπικά δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα