Το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της αρχαιοελληνικής μετοχής και οι φιλοσοφικές συνέπειες της τεχνο λογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της αρχαιοελληνικής μετοχής και οι φιλοσοφικές συνέπειες της τεχνο λογίας"

Transcript

1 Τζουμέρκας Ιωάννης Φιλόλογος, MSc, MPA Το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της αρχαιοελληνικής μετοχής και οι φιλοσοφικές συνέπειες της τεχνο λογίας ὅταν ἀριθμήσων ἴῃ ὁ ἀριθμητικός ἢ τι ἀναγνωσόμενος ὁ γραμματικὸς, ὡς ἐπιστάμενος ἄρα ἐν τῳ τοιούτῳ πάλιν ἔρχε ται μαθησόμενος παρ' ἑαυτοῦ ἃ ἐπίσταται; Πλάτωνα Θεαίτητος 198e Αρχίζουμε να υποπτευόμαστε ότι η έννοια της κανονικότητας, με τη σχετική σημασία, στηρίζεται στη γραμματικότητα αντί να τη στηρίζει W.V. Quine, Φιλοσοφία της Λογικής, μτφ. Γ. Ρουσόπουλος, Δαίδαλος, σ.67 Τρίπολη

2 Η παρακάτω μελέτη διερευνά τις φιλοσοφικές συνέπειες της τεχνολογίας 1, αναλύοντας το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της μετοχής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Μέσα από ένα σύστημα δυαδικών και τριαδικών σημασιολογικών διακρίσεων αναδεικνύεται το πλήρες φάσμα της σημασιολογικής σήμανσης της μετοχής, το οποίο διαχρονικά ποικίλει, από τον Όμηρο έως τους ελληνιστικούς χρόνους. Το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της μετοχής, όμως, αναδεικνύει ταυτόχρονα τα όρια της φορμαλιστικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας, καθώς έχει φιλοσοφικές συνέπειες τόσο για την κατανόησή της όσο και για μια σύγχρονη θεωρία νοήματος. Υπάρχουν, γενικά, δύο τρόποι για να θέσει κανείς ένα τεχνολογικό ερώτημα: να αναλογιστεί και να ερευνήσει το υποσύστημα (γραμματικό, συντακτικό, σημασιολογικό) με το οποίο εκφράζεται μια γλωσσική μορφή, ή να θέσει το μετα γλωσσικό ερώτημα για τις φιλοσοφικές συνέπειες αυτού του υποσυστήματος. Προφανώς, ένα κλιτό σύστημα ονομάτων έχει πολύ διαφορετικές παραμέτρους κατανόησης από ένα μη κλιτό. Και για να προλάβουμε άστοχες και βιαστικές αντιρρήσεις, σε αυτό το άρθρο αναζητούμε φιλοσοφικές συνέπειες και όχι αξιολογικές κρίσεις, με άλλα λόγια, μας ενδιαφέρει περισσότερο η νομιμοποίηση ερωτημάτων από ό,τι η τελική απόφανση. Η ευρύτητα της χρήση της επιρρηματικής μετοχής στην αρχαία ελληνική γλώσσα δεν προκάλεσε μια ανάλογη σε έκταση και ένταση έρευνα για τη σημασιολογική συστηματοποίησή της. Λίγο πολύ αντιμετωπίστηκε ως ένα σημασιολογικό αλλόμορφο της επιρρηματικής πρότασης, με την γενική ιδέα ότι μπορεί να εκφράσει αντίστοιχες σημασίες, και επομένως, η ευρεία χρήση της δικαιολογείται περισσότερο ως εναλλακτική γλωσσική δυνατότητα μιας ιδιαίτερα σύνθετης κλιτής γλώσσας παρά ως αυτόνομη γλωσσική δομή. Η ίδια η ονομασία της εξάλλου υποδηλώνει αυτή την υβριδική αντίληψη (: μετοχή ως μετέχουσα τόσο στο ονοματικό όσο και στο ρηματικό σύστημα). Αυτός ο αναγωγισμός της μετοχής στην επιρρηματική πρόταση, παρέχει βέβαια μια αίσθηση ομοιομορφίας και μια οικονομία στη γλωσσική ανάλυση μέσω του ισομορφισμού, παραβλέπει όμως δύο ουσιώδεις διαφορές : (α) εμπλεκόμενη η μετοχή, είτε ως συνημμένη είτε ως απόλυτη, στο κλιτό περιβάλλον μιας πρότασης, δημιουργεί εντελώς διαφορετικό πεδίο προοπτικής (point of view) από ό,τι η δευτερεύουσα πρόταση, και (β) η διαφορά γραμματικού χρόνου και Ποιού Ενεργείας της μετοχής και της πρότασης δεν προκαλεί μονάχα σημασιολογικές διαφορές αλλά ορίζει και ένα πολύ διαφορετικό επιστημικό πεδίο (epistemic status). Το ότι υπάρχουν, όπως θα δούμε, σημασιολογικές σχέσεις δευτερεύουσας πρότασης που δεν μπορεί να εκφράσει η μετοχή, και το αντίθετο, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, επειδή η πλήρης και αμφιμονοσήμαντη αντιστοίχηση δύο υποσυστημάτων έχει μικρή αξία υποδηλώνει απλώς την παρουσία/έλλειψη σχέσεων από ένα πλήρες σύστημα σε δύο υποσυστήματα, ενώ εμείς 1 Με την αρχαιοελληνική σημασία του όρου, ως τέχνη λόγου, δηλαδή, ως γραμματική τέχνη 2

3 ενδιαφερόμαστε για την ανάδειξη της διαφοράς των υποσυστημάτων, και μάλιστα ως εγγενούς διαφοράς. Επομένως, δεν μας ενδιαφέρει ακριβώς η ποικιλία των σημασιολογικών σχέσεων που εκφράζονται, αλλά η διαφορά γλωσσικής μορφής. Πρέπει, λοιπόν, να διερευνήσουμε αν αυτή η κανονικότητα στην παραδοσιακή ανάλυση της αρχαιοελληνικής μετοχής παρέχει μια ικανοποιητική ερμηνευτική προσέγγιση, ή μας επιβάλλει απλώς μια κανονιστική γραμματικότητα, μέσω του ισομορφισμού. Για αυτό το λόγο, θα επιχειρήσουμε πρώτα να διερευνήσουμε τις μεθοδολογικές προϋποθέσεις για τη σημασιολογική κατάταξη της μετοχής με χρήση δυαδικών και τριαδικών διακρίσεων, και κατόπιν, να θέσουμε μερικά φιλοσοφικά ερωτήματα σχετικά με τις συνέπειες αυτού του υποσυστήματος. 1. Συντακτικές και σημασιολογικές προϋποθέσεις Οι συνήθεις συγχύσεις σχετικά με τη λειτουργία της επιρρηματικής μετοχής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας πηγάζουν από αδυναμία διάκρισης του συντακτικού και σημασιολογικού επιπέδου της γλωσσικής ανάλυσης από τη μία, και από έλλειψη συστηματικής ανάλυσης της μετοχής στα σχολικά εγχειρίδια, από την άλλη. Γι αυτό είναι ανάγκη να προβούμε πρώτα σε ορισμένες διευκρινίσεις σε συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο για το ρόλο της επιρρηματικής μετοχής στα κείμενα της κλασικής αρχαιότητας, όπου και απαντάται η ευρύτερη χρήση των ποικίλων επιρρηματικών σχέσεων 2 : 1.1. Επιστημική διαφορά παρελθόντος/παρόντος μέλλοντος/δυνατότητας /επιθυμίας Καθώς η επιρρηματική μετοχή εκφράζει μια επιρρηματική σχέση με το ρήμα ή ρηματικό τύπο εξάρτησής της, συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση αναγνώρισης αυτής της σχέσης η επιστημική αξία (epistemic status) του ρήματος εξάρτησης. Επομένως, είναι αναγκαία η μεθοδολογική διάκριση της επιρρηματικής μετοχής σε Μετοχή1 και Μετοχή2, από τις οποίες η πρώτη εξαρτάται από παρελθοντικό /παροντικό/γεγονικό περιβάλλον και η δεύτερη από μελλοντικό/δυνητικό /εφετικό περιβάλλον 3. Και αυτό γιατί το παρελθόν/παρόν είναι κλειστά (closed) και δέχονται τιμή αλήθειας (truth value) αληθές/ψευδές, ενώ τα δεύτερα είναι ανοικτά (open) και δέχονται μονάχα τιμή βεβαιότητας (certainty value) ή βαθμό πιθανολόγησης (possibility rate) 4 : η μετοχή ἐλθών εἶπε είναι Μετοχή1 και χρονική ενώ η 2 Δε θα ασχοληθούμε εδώ ιδιαίτερα με τη μετοχή στον Όμηρο και στην Αλεξανδρινή Κοινή (για την εξέλιξη της μετοχής από παράθεση σε ανεξάρτητη στα ομηρικά έπη βλ. P.Chantrain, 1953, Chapitre XXIII, Le Participe,και p.p. 321κ.ε. για τη μετοχή από τον Όμηρο και μετά, ενώ για τη μετοχή στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική βλ. Γ. Χατζηδάκη, 1928, Φ. Μπουμπουλίδη, 1946, F. Blass- Α.Debrünner, 1931, p.p. 82, 233 (για τον περιορισμό της χρήσης της μετοχής σε χρονική και τροπική στην Καινή Διαθήκη) και A. Mirambel, 1961, pp48-9, 62-9) 3 Για την δυνατότητα ομαδοποίησης των μελλοντικών χρόνων της οριστικής με τις πιθανολογικές εγκλίσεις ως λύση των προβλημάτων διάκρισης στην παραδοσιακή γραμματική βλ. Τζάρτζανος, 1946, τόμ.α,σ.σ.288-9, Μπαμπινιώτης-Κοντός, 1967, σ.216, J. Humbert, 1945, μτφ Γ. Κουρμούλη, 1957,σ.273 παρατήρηση και J. Yu, 1983,σ.σ. 41,155 4 βλ.και J. Lyons, 1977, p.820 και την ερμηνεία του Bull στο γιατί ο γραμματικός χρόνος (tense) διακρίνει μόνο δύο χρονικές σχέσεις (:παρελθόν-μη παρελθόν/παρόν) ενώ ο γλωσσολογικός χρόνος διακρίνει τρεις χρονικές βαθμίδες (παρελθόν-παρόν-μέλλον) (: W. Bull, 1963, p23). Για τη σχέση 3

4 μετοχή βουλόμενος ἐλθέτω είναι Μετοχή2 και υποθετική. Είναι ριζικά διαφορετικό το υποσύστημα των επιρρηματικών σχέσεων που εκφράζει η Μετοχή1 από αυτό της Μετοχής2, όπως θα δούμε Εξωκεντρική/απόλυτη και ενδοκεντρική/σχετική χρήση του γραμματικού χρόνου 5 Σύμφωνα με την διάκριση του McTaggart μεταξύ της Α σειράς (:παρελθόνπαρόν μέλλον) και της Β σειράς (: νωρίτερα αργότερα) 6, προκύπτει μια σαφής διαφορά, χρονική και σημασιολογική, μεταξύ της οριστικής και των υπόλοιπων εγκλίσεων, όπου μόνο η πρώτη εκφράζει το σχετικό χρόνο ενώ οι δεύτερες μονάχα Ποιόν Ενέργειας και σημασίες 7 (τις ειδικές περιπτώσεις της μετοχής μέλλοντα θα εξετάσουμε παρακάτω). Αυτό σημαίνει επιπλέον ότι το Ποιόν Ενέργειας της μετοχής χρειάζεται το χρονικό άξονα αναφοράς του ρήματος για την ανάδειξη της χρονικής και σημασιολογικής σχέσης που εκφράζει 8 (λ.χ., στο νέος ποτὲ ὢν πολλοῖς δὴ ταὐτὸ ἔπαθον (Πλάτ. Επιστ. Ζ 324b), η μετοχή δεν εκφράζει υστερόχρονη σχέση με το ρήμα) 1.3. Ενδιαφέρουσα και μη ενδιαφέρουσα διάρκεια του γεγονότος Σε γραμματικό επίπεδο η διαφορά μεταξύ χαρακτηρισμένου (marked) και μηχαρακτηρισμένου (unmarked) σκέλους μιας δυαδικής διάκρισης περιγράφεται από τον Jakobson ως σχέση δήλωσης και όχι ως σχέση παρουσίας: απουσίας 9. Στην διάκριση Ποιού Ενέργειας διάρκεια: μη διάρκεια (που είναι και η πιο χαρακτηριστική για την ελληνική γλώσσα από τις έξι διακρίσεις ΠΕ κατά Lyons 10 ) δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο δείκτης διάρκειας ΠΕ δε σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του ίδιου του γεγονότος αλλά με το ενδιαφέρον ή μη αυτής της διάρκειας για τον συγγραφέα 11 : Στο τοιαῦτα ὁ Παγώνδας τοῖς Βοιωτοῖς παραινέσας ἔπεισεν ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους, Θουκ. Δ 93,1, ο ληκτικός αόριστος της μετοχής σημαίνει ότι μετά το τέλος της δημηγορίας του Παγώνδα δε μας ενδιαφέρουν πλέον ένα ένα τα έγκλισης/τροπικότητας και υστερόχρονου βλ. A. Martinet, 1973, μτφ Α. Χαραλαμπόπουλου, σ.σ βλ.και Yu,ό.π., σ.39 6 βλ. A. Prior, 1967 και J. Clifford, 1975, p.25 (για το υποχρεωτικό της Α- και Β-σειράς σε όλες τις ανθρώπινες γλώσσες) 7 για τον καθαρά σημασιακής εξάρτησης χαρακτήρα των εγκλίσεων πλην της οριστικής βλ. H. Seiler, Για τη γραμματικοποίηση της υποκειμενικής τροπικότητας και άλλων ειδών εκφραστικής σημασίας και την ανάγκη διάκρισης του προτασιακού τύπου από την έγκλιση ως βάση για μια τριμερή ανάλυση της λογικής δομής των προτάσεων, βλ. J. Lyons, 1995, μτφ Γ. Ανδρουλάκης, 1999, σ.σ , 358κ.ε. 8 για το χρονικό πλαίσιο που ορίζει το ΠΕ και το χρονικό άξονα αναφοράς του βλ. τα επτά χρονικά σημεία του O. Jespersen (: 1965, pp1-2, ) και τους εννέα θεμελιώδεις τύπους του Reichenbach (:1947, p297), καθώς και R. Lakoff, 1975, p.p R. Jakobson, 1971, pp Lyons, ό.π., pp αυτό συμβαίνει ήδη από την ομηρική φάση της ελληνικής : πολλάκις γάρ μητρός ἐνὶ μεγάροισι ἄκουσα εὐχομένοιο, Α 396, όπου το ατελές ΠΕ της μετοχής δηλώνει ενδιαφέρουσα διάρκεια του γεγονότος ενώ το τέλειο ΠΕ του ρήματος μη-ενδιαφέρουσα διάρκεια. Bλ. και B.Comrie 1976, p. 16 κ.ε. (για την κυριαρχία της αντίθεσης τέλειου και ατελούς ΠΕ ως αντίθεσης ενδιαφέρουσας και μη διάρκειας), p. 48 (για την διαφορά διαρκών γεγονότων (durative situations) /διαδικασιών (processes) και στιγμιαίων συμβάντων (events) ως διαφορά πολλών και μιας φάσης πραγμάτωσης), και pp44-48, (για την υποκατηγοριοποίηση των διαδικασιών σε ολοκληρώσεις (accomplisments) και μηολοκληρώσεις (non-accomplisments)). Βλ. και J. Humbert, ό.π., κεφ. VII, σ.126 κ.ε. 4

5 επιχειρήματά του (οπότε θα είχαμε μετοχή ενεστώτα) αλλά το γενικό μήνυμά του Σημασιολογικές διακρίσεις χρόνου και αιτίας Η σημασιολογική διάκριση χρονικής και αιτιοκρατικής ακολουθίας εμπλέκεται επίσης με την ενδιαφέρουσα για εμάς ή μη ενδιαφέρουσα συσχέτιση γεγονότων όπου η χρονική σχέση κρατά πλέον το ρόλο του μηχαρακτηρισμένου σκέλους της αντίθεσης αυτό σημαίνει ότι προϊόντος του χρόνου και της συνήθειας οι αιτίες εκπίπτουν σε χρονικές σχέσεις (όπως η γκρίνια της Θέτιδας στα αυτιά του Αχιλλέα). Προφανώς αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος για το σύνηθες, το αυτονόητο, καθιστά τη μετοχή χρονική στο ἀκούσαντες ἀκριβῶς τότε μὲν οἱ πρέσβεις ἀπῆλθον Θουκ.Α Σημασιολογική ταξινόμηση των επιρρηματικών σχέσεων της μετοχής κατά το χρονικό άξονα αναφοράς του ρήματος εξάρτησης 12 2α Μετοχή 1(<παροντικό/παρελθοντικό/γεγονικό περιβάλλον εξάρτησης) Α1 (ταυτόχρονο) 1.1. Τροπική Μετοχή (+ταυτόχρονο +πρόθεση +διαδραστικότητα) τινὲς λῃζόμενοι ζῶσι 1.2. Συνοδευτική μετοχή (+ταυτόχρονο πρόθεση +διαδραστικότητα) ἧκ ε Μένων ἔχων δισχιλίους ὁπλίτας 1.3. Χρονική μετοχή (+ταυτόχρονο πρόθεση διαδραστικότητα) νέος ποτὲ ἐγὼ ὢν ταὐτὸ πολλοῖς ἔπαθον/ ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς τότε μὲν ἀπῆλθον οἱ πρέσβεις 13 Α2 (προτερόχρονο) 2.1. (χρονική ακολουθία) ( ενδιαφέρουσα διαδραστικότητα) Χρονική μετοχή (προτερόχρονου) 14 Νικίας παρελθὼν ἀποτρέψαι ἐβούλετο 2.2. (αιτιοκρατική σχέση) (+ενδιαφέρουσα διαδραστικότητα) Αιτιολογική μετοχή (+γεγονικό +λογικό αντιθετικό) εἴ τις ὑμῶν τὸν Φίλιππον ὁρῶν εὐτυχοῦντα φοβερὸν εἶναι νομίζει 12 Στην ακόλουθη ταξινόμηση των επιρρηματικών σχέσεων της μετοχής είναι ανάγκη και να έχουν παραλειφθεί πολλές επιμέρους περιπτώσεις και να μην αναλύεται επαρκώς η δυνατότητα διάκρισης συναφών μετοχών. Σκοπός μας εδώ δεν είναι η εμβριθής ανάλυση της ίδιας της μετοχής αλλά η συνοπτική περιγραφή ενός μοντέλου ταξινόμησης για την κατασκευή ασκήσεων. Γιαυτό περιοριστήκαμε στις πιο απαραίτητες διευκρινίσεις 13 για το ότι οι αντίστοιχες χρονικές προτάσεις με όταν+οριστική ΙΧ στη ΝΕ ομαδοποιούνται με τις εκφράζουσες ταυτοχρονία (όπως τα ενώ, καθώς κλπ) λόγω άμεσης χρονικής ακολουθίας βλ. Yu, ό.π., σ. 264 κ.ε. και την διάκριση του Huddleston μεταξύ του γλωσσολογικού και του λογικού ταυτόχρονου για το ότι το πρώτο μπορεί να εκφράσει και την άμεση διαδοχή (instantaneous succession), (:R. Huddleston, 1969, p.797) σε αντίθεση με την άποψη της παραδοσιακής γραμματικής ότι το όταν ανήκει τόσο στους προτερόχρονους, όσο και στους ταυτόχρονους χρονικούς συνδέσμους (: A. Τζάρτζανος, ό.π., τόμ. β,αθήνα, σ. 97) 14 που αποδίδεται στη ΝΕ με αφού+οριστική, βλ. Yu, ό.π.. Βλ. και την απαξίωση του Τζάρτζανου για τον υπερδημοτικισμό έχοντας+αοριστικό απαρέμφατο (: έχοντας λύσει ) και την προτίμησή του για τα άμα, αφού, σαν (:ό.π., τόμ.α., σ. 339 σημ.) 5

6 Εναντιωματική/παραχωρητική μετοχή (±γεγονικό λογικό /+αντιθετικό) χαλεπαίνει οὐδὲν κακὸν πεπονθὼς Υποθετική μετοχή ( γεγονικό +λογικό/ αντιθετικό) θεοῦ θέλοντος πάντα γίγνεται Α3 (σκοπός /επιθυμία/αποτέλεσμα) Τελική μετοχή οὐδὲν ἀπαιτήσων πάρειμι οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων 3.2. Αποτελεσματική ἀλλ' ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ' ὅτι ἔφυμεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα 2β Μετοχή 2 (<μελλοντικό/δυνητικό/δεοντολογικό περιβάλλον εξάρτησης) Β1 Υποθετική μετοχή2 ( προβλεπόμενη ακολουθία σχέδιο ±διάρκεια) ἄλλον μὲν ἑλόμενοι οὐχ εὑρήσετε ἐμέ στασιάζοντα Β2 Χρονική μετοχή2 16 (+προβλεπόμενη ακολουθία +σχέδιο διάρκεια) ἐγὼ δὲ μικρὰ εἰπὼν πρὸς ὑμᾶς καταβήσομαι Β3 Τροπική Μετοχή2 (+προβλεπόμενη ακολουθία +σχέδιο +διάρκεια) λέγε τοι θαρρῶν ἤ οὐ χρὴ ποιεῖσθαι παῖδας ἤ ξυνδιαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα 3. Η αφηγηματική σκοπιά και η έκκεντρη/ά κεντρη θέαση Μνημονεύσαμε ήδη παραπάνω το ομηρικό παράδειγμα πολλάκις γάρ μητρός ἐνὶ μεγάροισι ἄκουσα εὐχομένοιο, Α 396, τονίζοντας ότι η διαφορά Ποιού Ενεργείας ανάμεσα στον αόριστο χρόνο του ρήματος και στον ενεστώτα χρόνο της συμπληρωματικής μετοχής δεν είναι μια πραγματιστική διαφορά ενός στιγμιαίου και ενός γεγονότος με διάρκεια (;), αλλά μια διαφορά ενδιαφέρουσας και μη ενδιαφέρουσας διάρκειας των δύο γεγονότων: η γκρίνια και οι κατάρες της μητέρας του Αχιλλέα Θέτιδας έχουν βέβαια ενδιαφέρουσα διάρκεια, γιατί 15 Στην ελληνική δεν μπορεί να εκφραστεί το υστερόχρονο με μετοχή η μετοχή μέλλοντα εκφράζει ΠΕ και απόλυτο και όχι σχετικό χρόνο, δηλώνει απλώς το σκοπό, έχει ημιεγκλιτικό χαρακτήρα και συγγενεύει προς την υποτακτική. (βλ. και J. Humbert, ό.π., σ. 168κ.ε). Εκτός από σκοπό μπορεί να δηλώσει και υποχρέωση (: τὸν μὲν ἔφερε θανατώσων παῖδα, τοῦτον παραδιδοῖ τῇ ἑωυτοῦ γυναικὶ, Ηρόδ. 1,113) ενώ από τα ρήματα κίνησης και σκόπιμης ενέργειας η τελική μετοχή ενεστώτα εκφράζει επιτατικά το σκοπό. 16 Αυτού του είδους οι μετοχές αποδίδονται στη ΝΕ με "αφού+υποτακτική αορίστου (εφετική)"και μάλιστα καταφατικά (: αφού σας πω λίγα ) και ποτέ αποφατικά (* αφού δεν/μη πω ). Τα ιδιαίτερα προβλήματα που δημιουργεί το παράδειγμα θὲς δὲ, ὅπῃ χαίρεις, εἴτε μηδέν τιθείς ἥμερον, εἴτε ἄλλο μὲν ἥμερόν τι, τὸν δὲ ἄνθρωπον ἄγριον Πλάτ. Σοφ. 222b, δε θα το αναλύσουμε εδώ, όπως και τη σπάνια χρήση χρονικοϋποθετικής μετοχής του προσδοκώμενου που αποδίδεται με όταν και υποτακτική του προσδοκώμενου (: νῦν μὲν δειπνεῖτε δειπνήσαντες δὲ ἀπευλαύνετε Ξεν. Κ.Αν. 3.1, 37). Πολύ σπάνια απαντάται και χρονική μετοχή του ταυτόχρονου χωρίς την παράμετρο του σχεδίου (: ὅπως μὴ ἅμα ἀποθνᾑσκοντος τοῦ ἀνθρώπου διασκεδαννῦται ἡ ψυχὴ, Πλάτ. Φαίδ. 77b), όπως και αιτιολογική/εναντιωματική (: τοῦτο γὰρ μοι συγχωρείτω, καὶ αὐτόν τὸν διδάσκαλον εἶναι ἀγαθὸν ἵνα μὴ δυσμαθὴς φαίνωμαι ἀηδῶς μανθάνων, Πλάτ. Λάχ. 188/ ἐρήσομαι δὲ καὶ κακῶς πάσχουσα ὅμως Ευρ. Μήδ. 280) 6

7 καθημερινώς παραπονιέται που οι θεοί δεν της έδωσαν ένα πλήρως αθάνατο παιδί παρά ένα ευάλωτο στη φτέρνα αλλά αυτό το επαναλαμβανόμενο καθημερινά φαινόμενο έχασε προοδευτικά την πλήρη σημασία και ενδιαφέρον για τον Αχιλλέα και τελικώς, καταλήγει μια μουρμούρα, ένας απόηχος, ένα ρήμα αορίστου και όχι παρατατικού. Η έλλειψη ενός συστήματος συγχρονισμού ή ακολουθίας στο χρονισμό των ρηματικών τύπων της Αρχαίας Ελληνικής μπορεί να διερευνηθεί από διαφορετικές προοπτικές : 3.1. Η αφηγηματική σκοπιά Η σκοπιά της αφήγησης επηρεάζει όχι μόνο τον γραμματικό χρόνο της μετοχής αλλά και την ίδια την δηλούμενη επιρρηματική σημασιολογική σχέση. Βέβαια, στο ομηρικό παράδειγμα ισχύει μόνο το πρώτο, καθώς η μετοχή είναι συμπληρωματική του ρήματος και όχι επιρρηματική. Ας εξετάσουμε όμως ένα πιο περίπλοκο παράδειγμα: Νικίας ἔγραψεν ἐπιστολὴν νομίζων οὕτως ἄν μάλιστα τους Ἀθηναίους μαθόντας την αὑτοῦ γνώμην μηδὲν ἀφανισθεῖσαν ἐν τῷ ἀγγέλῳ βουλεύσασθαι περὶ τῆς ἀληθείας, Θουκ. Η μετοχή μηδὲν ἀφανισθεῖσαν συνάπτεται στην μαθόντας την αὑτοῦ γνώμην και εντάσσεται σε ένα σύνθετο σχέδιο του Νικία για να πείσει τους Αθηναίους είτε να στείλουν ενισχύσεις στη Σικελία είτε να ανακαλέσουν το στράτευμα. Καθώς το ρηματικό περιβάλλον τούς Ἀθηναίους βουλεύσασθαι ἄν προβάλλει μελλοντικές δυνατότητες, ο συλλογισμός του θα μπορούσε να εκτεθεί αναλυτικά ως εξής: (α) Εάν δεν / χωρίς να διαστρεβλωθεί η γνώμη του από τον αγγελιοφόρο (β) Εάν/αφού μάθουν οι Αθηναίοι την γνώμη του (γ) Θα συζητούσαν καλύτερα για την κατάσταση Οι προκείμενες (α) και (β) εκφράζονται εδώ ως επιρρηματικές Μετοχές 2 η πρώτη ως Τροπική μετοχή2 αλλά η δεύτερη ως Χρονική μετοχή 2. Η δεύτερη συνάπτεται στο υποκείμενο του απαρεμφάτου τους Ἀθηναίους ενώ η πρώτη στο αντικείμενο του απαρεμφάτου την αὑτοῦ γνώμην. Όμως, η αφηγηματική σκοπιά παραμένει η ίδια, αυτή του Νικία. Ο ληκτικός αόριστος των δύο μετοχών έχει να κάνει με την προσδοκία της τελικής έκβασης των γεγονότων από τη σκοπιά του Νικία, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα την γλωσσική αξία ενός κατορθώματος (: μιας σύνθετης διαδικασίας με πολλά στάδια ανέλιξης που τελικά καταλήγει στην επίτευξη ενός στόχου). Το ειδικότερο ενδιαφέρον μας εδώ σχετίζεται με την μετοχή ἀφανισθεῖσαν, καθώς (αναπάντεχα, και πολύ σπάνια) είναι Τροπική μετοχή 2 και ταυτόχρονα, μετοχή αορίστου και όχι ενεστώτα. Μπορούμε προφανώς να δεχτούμε ότι η έκφραση ενός κατορθώματος με μετοχή αορίστου επιλέγεται εδώ έναντι μιας μετοχής ενεστώτα για την έκφραση μιας σύνθετης διαδικασίας με πολλά στάδια, γιατί από τη σκοπιά του Νικία το μέγιστο ενδιαφέρον σχετίζεται με την επιτυχή για αυτόν έκβαση και όχι με τις ενδιάμεσες διαδικασίες. Αναπόφευκτα, όμως, η παραπάνω επιλογή θα ήταν αδιανόητη χωρίς την τροπικότητα της εμπλοκής του Νικία στα γεγονότα, χωρίς την δική του αφηγηματική σκοπιά. Η αφήγηση είναι έκκεντρη, όχι ως αναφερόμενη σε μια ορισμένη θέαση αλλά ελεγχόμενη από αυτήν. 7

8 3.2. Έκκεντρη και ωσεί έκκεντρη θέαση Αναλογιζόμενος κανείς έναν, αντίστροφο προς τα παραπάνω παραδείγματα, στίχο του Σοφοκλή ἵνα εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, Σοφ. Αντ , παρατηρεί ότι η προοπτική του σχεδίου του Κρέοντα έχει μεν μια προσδοκία περαιωμένης κάθε φορά γνώσης για τη νομιμότητα του κέρδους από τους φύλακες του σωρού του Πολυνείκη, αλλά πάντως, επαναλαμβανόμενης μέσα στο χρόνο. Μπορούμε να συγκρίνουμε το στίχο με το πάθει μάθος του Αισχύλου, ως μια διαρκή διαδικασία μάθησης μέσα από μια παράλληλη διαδικασία παθημάτων. Αλλά η επιλογή του ρηματικού τύπου εἰδότες εδώ αντί ουσιαστικών εμπλέκει την έκφραση στην τροπικότητα της εμπλοκής του Κρέοντα στα γεγονότα. Πιθανή προσπάθεια ισομορφισμού της μετοχής με τα ουσιαστικά αποτυγχάνει να αναδείξει αυτή ακριβώς την διαφορά. Εμπλεκόμενη η μετοχή εἰδότες στο εφετικό περιβάλλον της τελικής πρότασης εκφράζει και πάλι ένα σχέδιο ως Μετοχή 2. Εδώ όμως αγγίζει κανείς τα όρια των σημασιολογικών διακρίσεων, καθώς είτε θα σεβαστεί τη χρονική διάρκεια του ενεστώτα της μετοχής και θα προσανατολιστεί προς μία Τροπική Μετοχή 2 είτε θα αποδεχθεί την προσδοκία περαιωμένης κάθε φορά και όχι διαμορφούμενης ακόμη εμπειρικής γνώσης, και θα στραφεί προς την Χρονική Μετοχή 2. Συνηθίζουμε να προσπερνούμε τέτοιους σκοπέλους επικαλούμενοι την ύπαρξη μιας αμφισημίας μη προσπελάσιμης. Σε τι συνίσταται όμως αυτή η αμφισημία; Τι μας νομιμοποιεί να την επικαλούμαστε; Αυτό που μας λείπει για την άρση της είναι μια μεθοδολογική αδυναμία; Μια ερευνητική έλλειψη δημιουργεί αυτή την τεχνολογική αδυναμία; Θα μπορούσαμε ίσως να επικαλεστούμε, ως αναγνώστες και ακροατές, το δικαίωμα σε μια πολύκεντρη ή ακόμη και ά κεντρη θέαση. Να μη σεβαστεί κανείς μια ορισμένη ερμηνευτική απαίτηση και να αναζητήσει μια άλλη. Ας εξετάσουμε το παρακάτω χωρίο του Αριστοτέλη : Σόλων διατάξας τῃν πολιτείαν ὃνπερ εἴρητο τρόπον, ἐπειδή προσιόντες αὐτῷ περὶ τῶν νόμων ἠνώχλουν, τὰ μὲν ἐπιτιμῶντες, τὰ δὲ ἀνακρίνοντες, βουλόμενος μήτε ταῦτα κινεῖν μήτε ἀπεχθάνεσθαι παρών, ἀποδημίαν ἐποιήσατο κατ ἐμπορίαν ἅμα καὶ θεωρίαν, εἰπὼν ὡς οὐχ ἥξει δέκα ἐτῶν οὐ γὰρ οἴεσθαι δίκαιον εἶναι τοὺς νόμους ἐξηγεῖσθαι παρὼν ἀλλ ἕκαστον τὰ γεγραμμένα ποιεῖν. Αριστ. Αθην. Πολ. 11 Μέσα από αυτή την πληθώρα μετοχών προτείνω να απομονώσουμε τις μετοχές της αιτιολογικής πρότασης και τη μετοχή παρὼν. Η μετοχή προσιόντες επιμερίζεται παραθετικά στις μετοχές ἐπιτιμῶντες και ἀνακρίνοντες με εξάρτηση από το ρήμα νώχλουν. Παρόλο που το περιβάλλον είναι αφήγηση του παρελθόντος και επιπλέον το ρήμα εξάρτησης ψυχικού πάθους, δε θα μας εύρισκε σύμφωνους μια ανάγνωση των μετοχών ως αιτιολογικών. Φυσικά, υπό το πρίσμα μιας ά κεντρης θέασης, η πίεση των πολιτών στον Σόλωνα εξηγεί την ενόχλησή του και την αποδημία του για δέκα χρόνια κλπ. Όμως, εγώ, εσύ ή αυτός, δικαιούμαστε να υπερασπιστούμε έντονα την ανάγνωση των μετοχών ως 8

9 τροπικών, στηριζόμενοι στην αντίληψη πως πρόκειται για ένα ωσεί 17 αφηγηματικό σχέδιο που εκτυλίσσεται στο παρελθόν οι πολίτες δεν ενοχλούν το Σόλωνα επειδή τον πιέζουν αλλά η πίεση, οι επιτιμήσεις και η κριτική είναι ένα συστηματικό σχέδιο ομάδων πίεσης των πολιτών για να τον ενοχλήσουν ώστε να κάνει τροποποιήσεις κλπ. Και ότι η μετοχή παρὼν δεν είναι υποθετική αλλά τροπική επίσης, γιατί εντάσσεται σε ένα ωσεί αφηγηματικό σχέδιο του Σόλωνα για να αποφύγει την πίεση, εκτίμηση που επιτείνεται από τον πλαγιασμό του απαρεμφάτου οεσθαι σε ρόλο ρήματος στην επεξηγηματική κύρια πρόταση. Βεβαίως, εξίσου σθεναρά μπορούν οι άλλοι να αντιτάξουν ότι οι πρώτες μετοχές είναι αιτιολογικές και η δεύτερη χρονική ή υποθετική, αρνούμενοι τα δικά μας επιχειρήματα κλπ. Το να συγκρίνουμε αφηγηματικές σκοπιές είναι βέβαια γόνιμο. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ δεν είναι η νομιμότητα των πολλαπλών αναγνώσεων αλλά οι παρακάτω παραδοχές: (α) δεν υπάρχει ά κεντρη θέαση των γεγονότων (β) η τροπικότητα της εμπλοκής του δράστη επιδρά καταλυτικά τόσο στο Ποιο Ενεργείας της μετοχής, όσο και στη σημασιολογική της φόρτιση (γ) Η γλωσσική αξία της μετοχής συνδέεται άρρηκτα με μια έκκεντρη θέαση (ως αφηγηματικό ή ωσεί αφηγηματικό σχέδιο) Η μετοχή ως όριο της τεχνο λογίας Εξετάζοντας τη μετοχή της αρχαιοελληνικής γλώσσας ως ένα υβρίδιο σε γραμματικό, συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο, και μάλιστα σε ένα corpus ιστορικών κειμένων και όχι σε μία ομιλούμενη γλώσσα. Όπως, όμως, θα δείξουμε, αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία, γιατί δεν μας ενδιαφέρει η πληρότητα μιας φορμαλιστικής ανάλυσης αλλά η διερεύνηση των ορίων της τεχνολογίας. Προβαλλόμενος ο ομιλητής στις εναλλακτικές δυνατότητες του μέλλοντος αναλογίζεται τις προοπτικές υπό όρους τροπικότητας. Μπορεί να εναλλάσσει μια μεγάλη ποικιλία αφετηριακών σημείων για την παρατήρηση της κατάστασης, αλλά για να είναι σε θέση να εκφράσει λόγο τελικά, είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μία ορισμένη σκοπιά. Επιπλέον, πρέπει να επιλέξει ένα πλέγμα συλλογισμών ή ένα σχέδιο προβλέψιμων σταδίων για την δική του εμπλοκή και την τελική έκβαση των γεγονότων. Όπως, μάλιστα, είδαμε στις 17 Εδώ το ωσεί χρησιμοποιείται με την καντιανή έννοια του όρου για την απόδοση ενός σκοπού (βλ. Ι. Καντ, Κριτική της Κριτικής Δύναμης) 18 Για να παραφράσουμε εδώ το ερώτημα του Wittgenstein για τους κανόνες του γλωσσικού παιχνιδιού (αν κάποιος παίζει ποδόσφαιρο πετώντας πολύ ψηλά την μπάλα, παραβαίνει κάποιο κανόνα του παιχνιδιού; ), η μετοχή είναι μια γλωσσική οντότητα που εμπλέκεται σε ένα γλωσσικό παιχνίδι, αλλά η όλη διαπραγμάτευση για την αξία της συναρτάται άμεσα με το αφηγηματικό ή ωσεί αφηγηματικό σχέδιο. Για τον βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Rivaldo οι απευθείας ψηλοκρεμαστές πάσες από την άμυνα προς τον κεντρικό επιθετικό, είναι το σύνηθες σχέδιο των τεμπέληδων ποδοσφαιριστών για να αποσείσουν την ευθύνη τους να επιτεθούν με ένα σύνθετο και ορθολογικό σχεδιασμό. Δεν παραβιάζουν κάποιο κανόνα αλλά προτείνουν ένα σχέδιο. Η πλήρης έλλειψη σχεδίου καθιστά το παιχνίδι α-νόητο. 9

10 παραγράφους 3.1 και 3.2 η παρελθοντική αφήγηση και το μελλοντικό σχέδιο έχει κοινή απαίτηση για ένα ορισμένο σημείο αφηγηματικής προοπτικής και μια ορισμένη στάση του λέγοντος απέναντι στα πράγματα. Η μετοχή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, σε αντίθεση προς την δευτερεύουσα πρόταση, δεν δηλώνει με σαφήνεια τη σημασιολογική σχέση. Αυτό σημαίνει ότι για την κατανόηση του λόγου πρέπει να διατρέξει κανείς τα ίδια βήματα και να αναλάβει συγγενείς αποφάσεις με αυτόν που έγραψε αρχικά το κείμενο. Αυτό καθιστά την ανάγνωση συναρπαστική, όχι αναφορικά με την διατύπωση των νοημάτων αλλά εξαιτίας της αναπόδραστης ανάγκης να συμμετάσχει ισότιμα ο αναγνώστης στην ανάδυση των νοημάτων 19. Πρέπει, με άλλα λόγια, να συγκρίνει την διαρθρωμένη διαδικασία νοηματοδότησης μιας μετοχικής σύνταξης με μια διαρθρωμένη σε σκέψη αφήγηση που περιέχει την προσδοκία του, την πρόθεσή του, την επιθυμία του, ωσεί αυτός να ήταν στη θέση (και επιπλέον, με τον ρόλο) του δράστη. Ο ειδικός τρόπος που η πραγματικότητα αυτή καθίσταται σε εμάς παρούσα είναι με το να την εντάσσουμε σε ένα χρόνο που της είναι ξένος, καθώς η ίδια δεν είναι παρούσα αλλά περιέχει ένα χρόνο. Αν η γραμματική έχει κοινό με την γεωμετρία τη μελέτη του χώρου, η οριοθέτηση της γλωσσικής φόρμας της μετοχής δημιουργεί μια γραμματική κανονικότητα αλλά το νόημά της απαιτεί μια έκκεντρη θέαση και μια τροπικότητα εμπλοκής στην κατάσταση. Εδώ βρίσκεται το όριο ανάμεσα στην προσδοκώμενη πραγματικότητα και στην γραμματική κανονικότητα. Μπορούμε, λοιπόν, να επαναφέρουμε το ερώτημα του Πλάτωνα : ὅταν ἀριθμήσων ἴῃ ὁ ἀριθμητικός ἢ τι ἀναγνωσόμενος ὁ γραμματικὸς, ὡς ἐπιστάμενος ἄρα ἐν τῳ τοιούτῳ πάλιν ἔρχεται μαθησόμενος παρ' ἑαυτοῦ ἃ ἐπίσταται; (Πλάτωνα Θεαίτητος 198e). 19 Αυτό καθόλου δε σχετίζεται με διαδικασίες κατανόησης του λόγου στην περίπτωση των λεξιματικών (:συγκολλητικών) γλωσσών όπως οι σινοθιβετιανές. Εκεί τα λεξίματα έχουν αυτόνομο νόημα και ελεγχόμενη σταθερά νοηματοδότηση μέσω μηχανισμών συγκόλλησης. Στην περίπτωση της ελληνικής μετοχής έχουμε ρηματικό τύπο σε ρηματικό περιβάλλον καθόλου ίδιο πράγμα. Εδώ, η σημασιολογική σχέση σχετίζεται με την τροπικότητα του δράστη και όχι με τους γλωσσικούς κανόνες. 10

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Blass F.-Α.Debrünner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen,1931 Bull W., Time, tense and the verb, University of California Press, Berkeley and Los Angeles,1963 Chantrain P., Grammair Homeric II Syntax, 1953, Paris Clifford J., Tense and tense logic, The Hague and Paris, Mouton, 1975 Comrie B., Aspect, London, Cambridge University Press, 1976 Huddleston R., Some observations on tense and deixis in English, Language 45, 1969 Humbert J., Syntaxe Grecque, Klinksiech, Paris,1945, μτφ Γ. Κουρμούλη, 1957 Jakobson R., Zur stuctur des russischen Verbums,στο Charisteria G. Mathesio quinquagenario... oblata = R. Jakobson, Selected Writings II, The Hage, 1971 Jespersen O., A modern English grammar on historical principle, vol 4, London, Allen&Unwin, 1965 Lakoff R., Tense and its relations to participants, Language 46, 1975 Lyons J., Semantics, 2 vols. London and New York, Cambridge University Press,1977 Lyons J., Linguistics Semantics, Cambridge University Press, 1995, μτφ Γ. Ανδρουλάκης, Πατάκης, Αθήνα, 1999 Martinet A., Elèments de linguistique général, Librairie Armand Colin, Paris, 1973, μτφ Α. Χαραλαμπόπουλου, Στοιχεία Γενικής Γλωσσολογίας, Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1976 Mirambel Α., Participe et Gerondif en Grec médiéval et moderne, BSL, 56, 1961 Μπαμπινιώτης Γ.-Κοντός, Συγχρονική Γραμματική της Κοινής Νέας Ελληνικής, Αθήναι, 1967 Μπουμπουλίδη Φ., Η Μετοχή στα Νεοελληνικά, Αθήνα, 1946 Prior A., Past, present, and future, Oxford University Press, 1967 Reinchenbach Η., Elements of symbolic logic, ed. Macmillan, London & New York, 1947 Seiler H., Abstract structures for moods in Greek,ISK, Arbeitspapier Nr.12 Τζάρτζανος A., Νεοελληνική σύνταξις, 1946, τόμ.α Yu J., Η ακολουθία των χρόνων στη Νέα Ελληνική, Διατριβή ΦΣΠΑ, 1983 Χατζηδάκη Γ., Συμβολή εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, περί τῶν Μετοχῶν, Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 3,

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ. 1 α. Η Πρόταση σχετικά με το Περιεχόμενό και το ποιόν της

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ. 1 α. Η Πρόταση σχετικά με το Περιεχόμενό και το ποιόν της Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Στην ενότητα Πρόταση θα εξετάσουμε τους ακόλουθους όρους : 1. Είδη Προτάσεων: 1α) Βάσει περιεχομένου 1β) Βάσει των όρων της 1 α. Η Πρόταση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Την ευθύνη του εκπαιδευτικού υλικού έχει ο επιστημονικός συνεργάτης των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων «ΚOΛΛΙΝΤΖΑ», οικονομολόγος συγγραφέας θεμάτων ΑΣΕΠ, Παναγιώτης Βεργούρος.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα 17 Ευρωπαϊκά παράγωγα 17.1 Ευρωπαϊκά δικαιώματα Ορισμός 17.1. 1) Ευρωπαϊκό δικαίωμα αγοράς σε μία μετοχή είναι ένα συμβόλαιο που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή από τον εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδη Ιστορία Γ, 70 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήµου προειστήκει)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι, 30-32. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Ι, 30-32. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Ι, 30-32 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Λύσανδρος σύµφωνα µε τη διήγηση του Ξενοφώντα σ αυτές τις παραγράφους;

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Γιάννης Ι. Πασσάς Γλώσσα Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Αρχή πάντων ορισµός εστί Γλώσσα: Κώδικας ση4είων ορισ4ένης 4ορφής (γλωσσικής), 4ε τα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση 91 (15 ) Στοιχεία µαθητή Ονοµατεπώνυµο:... Εξεταζόµενο µάθηµα: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (µάθηµα κατεύθυνσης) Τάξη:... Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή:

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή: Ας πούμε και κάτι για τις δύσκολες μέρες που έρχονται Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein 1879-1955 Πηγή: http://www.cognosco.gr/gnwmika/ 1 ΚΥΚΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων.

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. A A N A B P Y T A Άρθρο στους Μιγαδικούς Αριθμούς 9 5 0 Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος, Μαθηματικός Εισαγωγή Το άρθρο αυτό γράφεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 16-17 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. τοιούτων ὄντων: Σε ποια γεγονότα αναφέρεται η φράση; Για την απάντησή σας να συµβουλευθείτε την περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1α ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Οι επιστήμονες ταξινομούν τους οργανισμούς σε ομάδες ανάλογα με τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Τα πρώτα συστήματα ταξινόμησης βασιζόταν αποκλειστικά στα μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα Συναρτήσεις Σημερινό μάθημα C++ Συναρτήσεις Δήλωση συνάρτησης Σύνταξη συνάρτησης Πρότυπο συνάρτησης & συνάρτηση Αλληλο καλούμενες συναρτήσεις συναρτήσεις μαθηματικών Παράμετροι συναρτήσεων Τοπικές μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Οι κληρούχοι συντάκτες της αίτησης και οι εμπλεκόμενοι Πτολεμαϊκοί αξιωματούχοι Η αίτηση υποβάλλεται από δύο κληρούχους ιππείς, το Μακεδόνα Αντίμαχο, γιο του Αριστομήδη, και το Θράκα Ηρακλείδη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία 1 Εισαγωγικά 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία Στη θεωρία μέτρου, όταν δουλεύει κανείς σε έναν χώρο X, συνήθως έχει διαλέξει μια αρκετά μεγάλη σ-άλγεβρα στον X έτσι ώστε όλα τα σύνολα που εμφανίζονται να ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ. «Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και εμπόδια στη μάθηση»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ. «Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και εμπόδια στη μάθηση» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ «Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και εμπόδια στη μάθηση» Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Νικολέττα Ιωάννου, Λειτουργός ΠΙ Στόχοι Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 153 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στους εμφύλιους πολέμους όλα είναι αξιοθρήνητα, αλλά τίποτε δεν είναι πιο

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στους εμφύλιους πολέμους όλα είναι αξιοθρήνητα, αλλά τίποτε δεν είναι πιο ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 Στους εμφύλιους πολέμους όλα είναι αξιοθρήνητα, αλλά τίποτε δεν είναι πιο αξιοθρήνητο από την ίδια τη νίκη: αυτή κάνει τους νικητές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ιδιότητες

Αναλυτικές ιδιότητες 8 Αναλυτικές ιδιότητες 8. Βαθμός συνέχειας* Ξέρουμε ότι η κίνηση Brown είναι συνεχής και θα δείξουμε αργότερα ότι είναι πουθενά διαφορίσιμη. Πόσο ομαλή είναι λοιπόν; Μια ασθενέστερη μορφή ομαλότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ σελ.139 149 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ σελ.139 149 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ σελ.139 149 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1. Πότε έφτασε ο Αριστοτέλης στην Αθήνα για πρώτη φορά και γιατί επέλεξε την Ακαδημία για τις σπουδές του; Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κείμενο

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κείμενο ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία Κείμενο Θα μου ειπήτε. «Και πώς! Μας είναι τόσο χρήσιμες και τόσο ευεργετικές οι ξένες γλώσσες; Η γλωσσομάθεια, το ασφαλισμένον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 4 η ΕΝΟΧΕΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΕΣ Εννοιολογική προσέγγιση. Διαζευκτική είναι η ενοχή που έχει ως αντικείμενο δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση 60 (15 ) Στοιχεία µαθητή Ονοµατεπώνυµο:... Εξεταζόµενο µάθηµα: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (µάθηµα κατεύθυνσης) Τάξη:... Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις

5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις 5 Μετρήσιμες συναρτήσεις 5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις Ορισμός 5.1. Εστω (Ω, F ), (E, E) μετρήσιμοι χώροι. Μια συνάρτηση f : Ω E λέγεται F /Eμετρήσιμη αν f 1 (A) F για κάθε A E. (5.1) Συμβολίζουμε το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ»

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ A1. Επομένως ούτε εκ φύσεως ούτε όμως και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα Τα βιβλία διακριτών μαθηματικών του Γ.Β. Η/Υ με επεξεργαστή Pentium και χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 Pointers 1 Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 1 Μνήμη μεταβλητών Κάθε μεταβλητή έχει διεύθυνση Δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2009 Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την Καραίσκος Δημήτριος: Δικηγόρος υπ. Διδάκτωρ Ιδιωτικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Άσκηση και κατάχρηση του δικαιώματος Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα προετοιμάζοντας σε πραγματικά ολιγομελείς ομίλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία γλωσσικής σχετικότητας

Θεωρία γλωσσικής σχετικότητας Γλώσσα και σκέψη Συμπεριφορισμός Watson: υ"οστήριξε ότι η σκέψη είναι 3ια 3η φωνού3ενη γλώσσα και ε"ο3ένως όταν οι άνθρω"οι σκέφτονται, δεν κάνουν τί"οτε άλλο α"ό το να 3ιλούν εσωτερικά στον εαυτό τους.

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Ιστόγραμμα Παράθυρα Parzen Εξομαλυμένη Kernel Ασκήσεις 1 Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Εκτίμηση Πυκνότητας με k NN k NN vs Bayes classifier k NN vs Bayes classifier Ο κανόνας ταξινόμησης του πλησιέστερου γείτονα (k NN) lazy αλγόριθμοι O k NN ως χαλαρός

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 3 & Χρυσ. Παγώνη 12 - Καλαμάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 3 & Χρυσ. Παγώνη 12 - Καλαμάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α1. Εξάλλου, η αρετή αναφέρεται σε συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικότητα. Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading

Κληρονομικότητα. Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading Κληρονομικότητα Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading 2 1 Κλάση Βάση/Παράγωγη Τα διάφορα αντικείμενα μπορούν να έχουν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα ερωτήσεων ανοικτού τύπου και σύντοµης απάντησης. Εισαγωγή: Ο Σωκράτης διηγείται τη συζήτησή του µε τον Πρωταγόρα σε έναν φίλο του.

Παραδείγµατα ερωτήσεων ανοικτού τύπου και σύντοµης απάντησης. Εισαγωγή: Ο Σωκράτης διηγείται τη συζήτησή του µε τον Πρωταγόρα σε έναν φίλο του. 2. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παραδείγµατα ερωτήσεων ανοικτού τύπου και σύντοµης απάντησης Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα Εισαγωγή: Ο Σωκράτης διηγείται τη συζήτησή του µε τον Πρωταγόρα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών Περίληψη Κεφαλαίου: Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας, τα στάδια εντοπισμού της και τους γενικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός gior.panagopoulos@gmail.com Βουλδής Άγγελος Φυσικός angelos_vouldis@hotmail.com Μεντζελόπουλος Λευτέρης Φυσικός MSc Περιβαλλοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι )

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές στην κίνηση Brown

Εφαρμογές στην κίνηση Brown 13 Εφαρμογές στην κίνηση Brown Σε αυτό το κεφάλαιο θέλουμε να κάνουμε για την πολυδιάστατη κίνηση Brown κάτι ανάλογο με αυτό που κάναμε στην Παράγραφο 7.2 για τη μονοδιάστατη κίνηση Brown. Δηλαδή να μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Διδακτική ενότητα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Διδακτική ενότητα ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Α, Β, Γ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διδακτική ενότητα Στόχος μας είναι: Να ανακαλύψετε τους παράγοντες που οδήγησαν στην εμφάνιση και

Διαβάστε περισσότερα

www.proodos.gr ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

www.proodos.gr ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β, 1, 4-7

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β, 1, 4-7 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIOY 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ :ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο

Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο 4 Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο Σε αυτό το κεφάλαιο είναι συγκεντρωμένοι ορισμοί και αποτελέσματα από τη θεωρία των στοχαστικών ανελιξεων συνεχούς χρόνου. Με εξαίρεση την Παράγραφο 4.1, η οποία είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΟΡΓΙΑΣ Τέχνη είναι η ικανότητα να προκαλούμε συναισθήματα διαμέσου μιας προσποιητής πραγματικότητας, χρησιμοποιώντας λέξεις ή ζωγραφιές. ΠΛΑΤΩΝ Προβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙΙ, 52-53 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι θέλει να αποδείξει ο Θηραµένης στο σύντοµο λόγο του προς τους βουλευτές και ποια επιχειρήµατα χρησιµοποιεί;

Διαβάστε περισσότερα

MARCO FANTUZZI Università degli studi di Macerata & Università degli studi di Firenze

MARCO FANTUZZI Università degli studi di Macerata & Università degli studi di Firenze O ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1950 ΕΩΣ ΤΟ 2000 ROBERTO PRETAGOSTINI Università degli studi di Roma Tor Vergata MARCO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους.

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα