Το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της αρχαιοελληνικής μετοχής και οι φιλοσοφικές συνέπειες της τεχνο λογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της αρχαιοελληνικής μετοχής και οι φιλοσοφικές συνέπειες της τεχνο λογίας"

Transcript

1 Τζουμέρκας Ιωάννης Φιλόλογος, MSc, MPA Το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της αρχαιοελληνικής μετοχής και οι φιλοσοφικές συνέπειες της τεχνο λογίας ὅταν ἀριθμήσων ἴῃ ὁ ἀριθμητικός ἢ τι ἀναγνωσόμενος ὁ γραμματικὸς, ὡς ἐπιστάμενος ἄρα ἐν τῳ τοιούτῳ πάλιν ἔρχε ται μαθησόμενος παρ' ἑαυτοῦ ἃ ἐπίσταται; Πλάτωνα Θεαίτητος 198e Αρχίζουμε να υποπτευόμαστε ότι η έννοια της κανονικότητας, με τη σχετική σημασία, στηρίζεται στη γραμματικότητα αντί να τη στηρίζει W.V. Quine, Φιλοσοφία της Λογικής, μτφ. Γ. Ρουσόπουλος, Δαίδαλος, σ.67 Τρίπολη

2 Η παρακάτω μελέτη διερευνά τις φιλοσοφικές συνέπειες της τεχνολογίας 1, αναλύοντας το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της μετοχής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Μέσα από ένα σύστημα δυαδικών και τριαδικών σημασιολογικών διακρίσεων αναδεικνύεται το πλήρες φάσμα της σημασιολογικής σήμανσης της μετοχής, το οποίο διαχρονικά ποικίλει, από τον Όμηρο έως τους ελληνιστικούς χρόνους. Το αρχαϊκό σύστημα χρονισμού της μετοχής, όμως, αναδεικνύει ταυτόχρονα τα όρια της φορμαλιστικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας, καθώς έχει φιλοσοφικές συνέπειες τόσο για την κατανόησή της όσο και για μια σύγχρονη θεωρία νοήματος. Υπάρχουν, γενικά, δύο τρόποι για να θέσει κανείς ένα τεχνολογικό ερώτημα: να αναλογιστεί και να ερευνήσει το υποσύστημα (γραμματικό, συντακτικό, σημασιολογικό) με το οποίο εκφράζεται μια γλωσσική μορφή, ή να θέσει το μετα γλωσσικό ερώτημα για τις φιλοσοφικές συνέπειες αυτού του υποσυστήματος. Προφανώς, ένα κλιτό σύστημα ονομάτων έχει πολύ διαφορετικές παραμέτρους κατανόησης από ένα μη κλιτό. Και για να προλάβουμε άστοχες και βιαστικές αντιρρήσεις, σε αυτό το άρθρο αναζητούμε φιλοσοφικές συνέπειες και όχι αξιολογικές κρίσεις, με άλλα λόγια, μας ενδιαφέρει περισσότερο η νομιμοποίηση ερωτημάτων από ό,τι η τελική απόφανση. Η ευρύτητα της χρήση της επιρρηματικής μετοχής στην αρχαία ελληνική γλώσσα δεν προκάλεσε μια ανάλογη σε έκταση και ένταση έρευνα για τη σημασιολογική συστηματοποίησή της. Λίγο πολύ αντιμετωπίστηκε ως ένα σημασιολογικό αλλόμορφο της επιρρηματικής πρότασης, με την γενική ιδέα ότι μπορεί να εκφράσει αντίστοιχες σημασίες, και επομένως, η ευρεία χρήση της δικαιολογείται περισσότερο ως εναλλακτική γλωσσική δυνατότητα μιας ιδιαίτερα σύνθετης κλιτής γλώσσας παρά ως αυτόνομη γλωσσική δομή. Η ίδια η ονομασία της εξάλλου υποδηλώνει αυτή την υβριδική αντίληψη (: μετοχή ως μετέχουσα τόσο στο ονοματικό όσο και στο ρηματικό σύστημα). Αυτός ο αναγωγισμός της μετοχής στην επιρρηματική πρόταση, παρέχει βέβαια μια αίσθηση ομοιομορφίας και μια οικονομία στη γλωσσική ανάλυση μέσω του ισομορφισμού, παραβλέπει όμως δύο ουσιώδεις διαφορές : (α) εμπλεκόμενη η μετοχή, είτε ως συνημμένη είτε ως απόλυτη, στο κλιτό περιβάλλον μιας πρότασης, δημιουργεί εντελώς διαφορετικό πεδίο προοπτικής (point of view) από ό,τι η δευτερεύουσα πρόταση, και (β) η διαφορά γραμματικού χρόνου και Ποιού Ενεργείας της μετοχής και της πρότασης δεν προκαλεί μονάχα σημασιολογικές διαφορές αλλά ορίζει και ένα πολύ διαφορετικό επιστημικό πεδίο (epistemic status). Το ότι υπάρχουν, όπως θα δούμε, σημασιολογικές σχέσεις δευτερεύουσας πρότασης που δεν μπορεί να εκφράσει η μετοχή, και το αντίθετο, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, επειδή η πλήρης και αμφιμονοσήμαντη αντιστοίχηση δύο υποσυστημάτων έχει μικρή αξία υποδηλώνει απλώς την παρουσία/έλλειψη σχέσεων από ένα πλήρες σύστημα σε δύο υποσυστήματα, ενώ εμείς 1 Με την αρχαιοελληνική σημασία του όρου, ως τέχνη λόγου, δηλαδή, ως γραμματική τέχνη 2

3 ενδιαφερόμαστε για την ανάδειξη της διαφοράς των υποσυστημάτων, και μάλιστα ως εγγενούς διαφοράς. Επομένως, δεν μας ενδιαφέρει ακριβώς η ποικιλία των σημασιολογικών σχέσεων που εκφράζονται, αλλά η διαφορά γλωσσικής μορφής. Πρέπει, λοιπόν, να διερευνήσουμε αν αυτή η κανονικότητα στην παραδοσιακή ανάλυση της αρχαιοελληνικής μετοχής παρέχει μια ικανοποιητική ερμηνευτική προσέγγιση, ή μας επιβάλλει απλώς μια κανονιστική γραμματικότητα, μέσω του ισομορφισμού. Για αυτό το λόγο, θα επιχειρήσουμε πρώτα να διερευνήσουμε τις μεθοδολογικές προϋποθέσεις για τη σημασιολογική κατάταξη της μετοχής με χρήση δυαδικών και τριαδικών διακρίσεων, και κατόπιν, να θέσουμε μερικά φιλοσοφικά ερωτήματα σχετικά με τις συνέπειες αυτού του υποσυστήματος. 1. Συντακτικές και σημασιολογικές προϋποθέσεις Οι συνήθεις συγχύσεις σχετικά με τη λειτουργία της επιρρηματικής μετοχής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας πηγάζουν από αδυναμία διάκρισης του συντακτικού και σημασιολογικού επιπέδου της γλωσσικής ανάλυσης από τη μία, και από έλλειψη συστηματικής ανάλυσης της μετοχής στα σχολικά εγχειρίδια, από την άλλη. Γι αυτό είναι ανάγκη να προβούμε πρώτα σε ορισμένες διευκρινίσεις σε συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο για το ρόλο της επιρρηματικής μετοχής στα κείμενα της κλασικής αρχαιότητας, όπου και απαντάται η ευρύτερη χρήση των ποικίλων επιρρηματικών σχέσεων 2 : 1.1. Επιστημική διαφορά παρελθόντος/παρόντος μέλλοντος/δυνατότητας /επιθυμίας Καθώς η επιρρηματική μετοχή εκφράζει μια επιρρηματική σχέση με το ρήμα ή ρηματικό τύπο εξάρτησής της, συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση αναγνώρισης αυτής της σχέσης η επιστημική αξία (epistemic status) του ρήματος εξάρτησης. Επομένως, είναι αναγκαία η μεθοδολογική διάκριση της επιρρηματικής μετοχής σε Μετοχή1 και Μετοχή2, από τις οποίες η πρώτη εξαρτάται από παρελθοντικό /παροντικό/γεγονικό περιβάλλον και η δεύτερη από μελλοντικό/δυνητικό /εφετικό περιβάλλον 3. Και αυτό γιατί το παρελθόν/παρόν είναι κλειστά (closed) και δέχονται τιμή αλήθειας (truth value) αληθές/ψευδές, ενώ τα δεύτερα είναι ανοικτά (open) και δέχονται μονάχα τιμή βεβαιότητας (certainty value) ή βαθμό πιθανολόγησης (possibility rate) 4 : η μετοχή ἐλθών εἶπε είναι Μετοχή1 και χρονική ενώ η 2 Δε θα ασχοληθούμε εδώ ιδιαίτερα με τη μετοχή στον Όμηρο και στην Αλεξανδρινή Κοινή (για την εξέλιξη της μετοχής από παράθεση σε ανεξάρτητη στα ομηρικά έπη βλ. P.Chantrain, 1953, Chapitre XXIII, Le Participe,και p.p. 321κ.ε. για τη μετοχή από τον Όμηρο και μετά, ενώ για τη μετοχή στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική βλ. Γ. Χατζηδάκη, 1928, Φ. Μπουμπουλίδη, 1946, F. Blass- Α.Debrünner, 1931, p.p. 82, 233 (για τον περιορισμό της χρήσης της μετοχής σε χρονική και τροπική στην Καινή Διαθήκη) και A. Mirambel, 1961, pp48-9, 62-9) 3 Για την δυνατότητα ομαδοποίησης των μελλοντικών χρόνων της οριστικής με τις πιθανολογικές εγκλίσεις ως λύση των προβλημάτων διάκρισης στην παραδοσιακή γραμματική βλ. Τζάρτζανος, 1946, τόμ.α,σ.σ.288-9, Μπαμπινιώτης-Κοντός, 1967, σ.216, J. Humbert, 1945, μτφ Γ. Κουρμούλη, 1957,σ.273 παρατήρηση και J. Yu, 1983,σ.σ. 41,155 4 βλ.και J. Lyons, 1977, p.820 και την ερμηνεία του Bull στο γιατί ο γραμματικός χρόνος (tense) διακρίνει μόνο δύο χρονικές σχέσεις (:παρελθόν-μη παρελθόν/παρόν) ενώ ο γλωσσολογικός χρόνος διακρίνει τρεις χρονικές βαθμίδες (παρελθόν-παρόν-μέλλον) (: W. Bull, 1963, p23). Για τη σχέση 3

4 μετοχή βουλόμενος ἐλθέτω είναι Μετοχή2 και υποθετική. Είναι ριζικά διαφορετικό το υποσύστημα των επιρρηματικών σχέσεων που εκφράζει η Μετοχή1 από αυτό της Μετοχής2, όπως θα δούμε Εξωκεντρική/απόλυτη και ενδοκεντρική/σχετική χρήση του γραμματικού χρόνου 5 Σύμφωνα με την διάκριση του McTaggart μεταξύ της Α σειράς (:παρελθόνπαρόν μέλλον) και της Β σειράς (: νωρίτερα αργότερα) 6, προκύπτει μια σαφής διαφορά, χρονική και σημασιολογική, μεταξύ της οριστικής και των υπόλοιπων εγκλίσεων, όπου μόνο η πρώτη εκφράζει το σχετικό χρόνο ενώ οι δεύτερες μονάχα Ποιόν Ενέργειας και σημασίες 7 (τις ειδικές περιπτώσεις της μετοχής μέλλοντα θα εξετάσουμε παρακάτω). Αυτό σημαίνει επιπλέον ότι το Ποιόν Ενέργειας της μετοχής χρειάζεται το χρονικό άξονα αναφοράς του ρήματος για την ανάδειξη της χρονικής και σημασιολογικής σχέσης που εκφράζει 8 (λ.χ., στο νέος ποτὲ ὢν πολλοῖς δὴ ταὐτὸ ἔπαθον (Πλάτ. Επιστ. Ζ 324b), η μετοχή δεν εκφράζει υστερόχρονη σχέση με το ρήμα) 1.3. Ενδιαφέρουσα και μη ενδιαφέρουσα διάρκεια του γεγονότος Σε γραμματικό επίπεδο η διαφορά μεταξύ χαρακτηρισμένου (marked) και μηχαρακτηρισμένου (unmarked) σκέλους μιας δυαδικής διάκρισης περιγράφεται από τον Jakobson ως σχέση δήλωσης και όχι ως σχέση παρουσίας: απουσίας 9. Στην διάκριση Ποιού Ενέργειας διάρκεια: μη διάρκεια (που είναι και η πιο χαρακτηριστική για την ελληνική γλώσσα από τις έξι διακρίσεις ΠΕ κατά Lyons 10 ) δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο δείκτης διάρκειας ΠΕ δε σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του ίδιου του γεγονότος αλλά με το ενδιαφέρον ή μη αυτής της διάρκειας για τον συγγραφέα 11 : Στο τοιαῦτα ὁ Παγώνδας τοῖς Βοιωτοῖς παραινέσας ἔπεισεν ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους, Θουκ. Δ 93,1, ο ληκτικός αόριστος της μετοχής σημαίνει ότι μετά το τέλος της δημηγορίας του Παγώνδα δε μας ενδιαφέρουν πλέον ένα ένα τα έγκλισης/τροπικότητας και υστερόχρονου βλ. A. Martinet, 1973, μτφ Α. Χαραλαμπόπουλου, σ.σ βλ.και Yu,ό.π., σ.39 6 βλ. A. Prior, 1967 και J. Clifford, 1975, p.25 (για το υποχρεωτικό της Α- και Β-σειράς σε όλες τις ανθρώπινες γλώσσες) 7 για τον καθαρά σημασιακής εξάρτησης χαρακτήρα των εγκλίσεων πλην της οριστικής βλ. H. Seiler, Για τη γραμματικοποίηση της υποκειμενικής τροπικότητας και άλλων ειδών εκφραστικής σημασίας και την ανάγκη διάκρισης του προτασιακού τύπου από την έγκλιση ως βάση για μια τριμερή ανάλυση της λογικής δομής των προτάσεων, βλ. J. Lyons, 1995, μτφ Γ. Ανδρουλάκης, 1999, σ.σ , 358κ.ε. 8 για το χρονικό πλαίσιο που ορίζει το ΠΕ και το χρονικό άξονα αναφοράς του βλ. τα επτά χρονικά σημεία του O. Jespersen (: 1965, pp1-2, ) και τους εννέα θεμελιώδεις τύπους του Reichenbach (:1947, p297), καθώς και R. Lakoff, 1975, p.p R. Jakobson, 1971, pp Lyons, ό.π., pp αυτό συμβαίνει ήδη από την ομηρική φάση της ελληνικής : πολλάκις γάρ μητρός ἐνὶ μεγάροισι ἄκουσα εὐχομένοιο, Α 396, όπου το ατελές ΠΕ της μετοχής δηλώνει ενδιαφέρουσα διάρκεια του γεγονότος ενώ το τέλειο ΠΕ του ρήματος μη-ενδιαφέρουσα διάρκεια. Bλ. και B.Comrie 1976, p. 16 κ.ε. (για την κυριαρχία της αντίθεσης τέλειου και ατελούς ΠΕ ως αντίθεσης ενδιαφέρουσας και μη διάρκειας), p. 48 (για την διαφορά διαρκών γεγονότων (durative situations) /διαδικασιών (processes) και στιγμιαίων συμβάντων (events) ως διαφορά πολλών και μιας φάσης πραγμάτωσης), και pp44-48, (για την υποκατηγοριοποίηση των διαδικασιών σε ολοκληρώσεις (accomplisments) και μηολοκληρώσεις (non-accomplisments)). Βλ. και J. Humbert, ό.π., κεφ. VII, σ.126 κ.ε. 4

5 επιχειρήματά του (οπότε θα είχαμε μετοχή ενεστώτα) αλλά το γενικό μήνυμά του Σημασιολογικές διακρίσεις χρόνου και αιτίας Η σημασιολογική διάκριση χρονικής και αιτιοκρατικής ακολουθίας εμπλέκεται επίσης με την ενδιαφέρουσα για εμάς ή μη ενδιαφέρουσα συσχέτιση γεγονότων όπου η χρονική σχέση κρατά πλέον το ρόλο του μηχαρακτηρισμένου σκέλους της αντίθεσης αυτό σημαίνει ότι προϊόντος του χρόνου και της συνήθειας οι αιτίες εκπίπτουν σε χρονικές σχέσεις (όπως η γκρίνια της Θέτιδας στα αυτιά του Αχιλλέα). Προφανώς αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος για το σύνηθες, το αυτονόητο, καθιστά τη μετοχή χρονική στο ἀκούσαντες ἀκριβῶς τότε μὲν οἱ πρέσβεις ἀπῆλθον Θουκ.Α Σημασιολογική ταξινόμηση των επιρρηματικών σχέσεων της μετοχής κατά το χρονικό άξονα αναφοράς του ρήματος εξάρτησης 12 2α Μετοχή 1(<παροντικό/παρελθοντικό/γεγονικό περιβάλλον εξάρτησης) Α1 (ταυτόχρονο) 1.1. Τροπική Μετοχή (+ταυτόχρονο +πρόθεση +διαδραστικότητα) τινὲς λῃζόμενοι ζῶσι 1.2. Συνοδευτική μετοχή (+ταυτόχρονο πρόθεση +διαδραστικότητα) ἧκ ε Μένων ἔχων δισχιλίους ὁπλίτας 1.3. Χρονική μετοχή (+ταυτόχρονο πρόθεση διαδραστικότητα) νέος ποτὲ ἐγὼ ὢν ταὐτὸ πολλοῖς ἔπαθον/ ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς τότε μὲν ἀπῆλθον οἱ πρέσβεις 13 Α2 (προτερόχρονο) 2.1. (χρονική ακολουθία) ( ενδιαφέρουσα διαδραστικότητα) Χρονική μετοχή (προτερόχρονου) 14 Νικίας παρελθὼν ἀποτρέψαι ἐβούλετο 2.2. (αιτιοκρατική σχέση) (+ενδιαφέρουσα διαδραστικότητα) Αιτιολογική μετοχή (+γεγονικό +λογικό αντιθετικό) εἴ τις ὑμῶν τὸν Φίλιππον ὁρῶν εὐτυχοῦντα φοβερὸν εἶναι νομίζει 12 Στην ακόλουθη ταξινόμηση των επιρρηματικών σχέσεων της μετοχής είναι ανάγκη και να έχουν παραλειφθεί πολλές επιμέρους περιπτώσεις και να μην αναλύεται επαρκώς η δυνατότητα διάκρισης συναφών μετοχών. Σκοπός μας εδώ δεν είναι η εμβριθής ανάλυση της ίδιας της μετοχής αλλά η συνοπτική περιγραφή ενός μοντέλου ταξινόμησης για την κατασκευή ασκήσεων. Γιαυτό περιοριστήκαμε στις πιο απαραίτητες διευκρινίσεις 13 για το ότι οι αντίστοιχες χρονικές προτάσεις με όταν+οριστική ΙΧ στη ΝΕ ομαδοποιούνται με τις εκφράζουσες ταυτοχρονία (όπως τα ενώ, καθώς κλπ) λόγω άμεσης χρονικής ακολουθίας βλ. Yu, ό.π., σ. 264 κ.ε. και την διάκριση του Huddleston μεταξύ του γλωσσολογικού και του λογικού ταυτόχρονου για το ότι το πρώτο μπορεί να εκφράσει και την άμεση διαδοχή (instantaneous succession), (:R. Huddleston, 1969, p.797) σε αντίθεση με την άποψη της παραδοσιακής γραμματικής ότι το όταν ανήκει τόσο στους προτερόχρονους, όσο και στους ταυτόχρονους χρονικούς συνδέσμους (: A. Τζάρτζανος, ό.π., τόμ. β,αθήνα, σ. 97) 14 που αποδίδεται στη ΝΕ με αφού+οριστική, βλ. Yu, ό.π.. Βλ. και την απαξίωση του Τζάρτζανου για τον υπερδημοτικισμό έχοντας+αοριστικό απαρέμφατο (: έχοντας λύσει ) και την προτίμησή του για τα άμα, αφού, σαν (:ό.π., τόμ.α., σ. 339 σημ.) 5

6 Εναντιωματική/παραχωρητική μετοχή (±γεγονικό λογικό /+αντιθετικό) χαλεπαίνει οὐδὲν κακὸν πεπονθὼς Υποθετική μετοχή ( γεγονικό +λογικό/ αντιθετικό) θεοῦ θέλοντος πάντα γίγνεται Α3 (σκοπός /επιθυμία/αποτέλεσμα) Τελική μετοχή οὐδὲν ἀπαιτήσων πάρειμι οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων 3.2. Αποτελεσματική ἀλλ' ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ' ὅτι ἔφυμεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα 2β Μετοχή 2 (<μελλοντικό/δυνητικό/δεοντολογικό περιβάλλον εξάρτησης) Β1 Υποθετική μετοχή2 ( προβλεπόμενη ακολουθία σχέδιο ±διάρκεια) ἄλλον μὲν ἑλόμενοι οὐχ εὑρήσετε ἐμέ στασιάζοντα Β2 Χρονική μετοχή2 16 (+προβλεπόμενη ακολουθία +σχέδιο διάρκεια) ἐγὼ δὲ μικρὰ εἰπὼν πρὸς ὑμᾶς καταβήσομαι Β3 Τροπική Μετοχή2 (+προβλεπόμενη ακολουθία +σχέδιο +διάρκεια) λέγε τοι θαρρῶν ἤ οὐ χρὴ ποιεῖσθαι παῖδας ἤ ξυνδιαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα 3. Η αφηγηματική σκοπιά και η έκκεντρη/ά κεντρη θέαση Μνημονεύσαμε ήδη παραπάνω το ομηρικό παράδειγμα πολλάκις γάρ μητρός ἐνὶ μεγάροισι ἄκουσα εὐχομένοιο, Α 396, τονίζοντας ότι η διαφορά Ποιού Ενεργείας ανάμεσα στον αόριστο χρόνο του ρήματος και στον ενεστώτα χρόνο της συμπληρωματικής μετοχής δεν είναι μια πραγματιστική διαφορά ενός στιγμιαίου και ενός γεγονότος με διάρκεια (;), αλλά μια διαφορά ενδιαφέρουσας και μη ενδιαφέρουσας διάρκειας των δύο γεγονότων: η γκρίνια και οι κατάρες της μητέρας του Αχιλλέα Θέτιδας έχουν βέβαια ενδιαφέρουσα διάρκεια, γιατί 15 Στην ελληνική δεν μπορεί να εκφραστεί το υστερόχρονο με μετοχή η μετοχή μέλλοντα εκφράζει ΠΕ και απόλυτο και όχι σχετικό χρόνο, δηλώνει απλώς το σκοπό, έχει ημιεγκλιτικό χαρακτήρα και συγγενεύει προς την υποτακτική. (βλ. και J. Humbert, ό.π., σ. 168κ.ε). Εκτός από σκοπό μπορεί να δηλώσει και υποχρέωση (: τὸν μὲν ἔφερε θανατώσων παῖδα, τοῦτον παραδιδοῖ τῇ ἑωυτοῦ γυναικὶ, Ηρόδ. 1,113) ενώ από τα ρήματα κίνησης και σκόπιμης ενέργειας η τελική μετοχή ενεστώτα εκφράζει επιτατικά το σκοπό. 16 Αυτού του είδους οι μετοχές αποδίδονται στη ΝΕ με "αφού+υποτακτική αορίστου (εφετική)"και μάλιστα καταφατικά (: αφού σας πω λίγα ) και ποτέ αποφατικά (* αφού δεν/μη πω ). Τα ιδιαίτερα προβλήματα που δημιουργεί το παράδειγμα θὲς δὲ, ὅπῃ χαίρεις, εἴτε μηδέν τιθείς ἥμερον, εἴτε ἄλλο μὲν ἥμερόν τι, τὸν δὲ ἄνθρωπον ἄγριον Πλάτ. Σοφ. 222b, δε θα το αναλύσουμε εδώ, όπως και τη σπάνια χρήση χρονικοϋποθετικής μετοχής του προσδοκώμενου που αποδίδεται με όταν και υποτακτική του προσδοκώμενου (: νῦν μὲν δειπνεῖτε δειπνήσαντες δὲ ἀπευλαύνετε Ξεν. Κ.Αν. 3.1, 37). Πολύ σπάνια απαντάται και χρονική μετοχή του ταυτόχρονου χωρίς την παράμετρο του σχεδίου (: ὅπως μὴ ἅμα ἀποθνᾑσκοντος τοῦ ἀνθρώπου διασκεδαννῦται ἡ ψυχὴ, Πλάτ. Φαίδ. 77b), όπως και αιτιολογική/εναντιωματική (: τοῦτο γὰρ μοι συγχωρείτω, καὶ αὐτόν τὸν διδάσκαλον εἶναι ἀγαθὸν ἵνα μὴ δυσμαθὴς φαίνωμαι ἀηδῶς μανθάνων, Πλάτ. Λάχ. 188/ ἐρήσομαι δὲ καὶ κακῶς πάσχουσα ὅμως Ευρ. Μήδ. 280) 6

7 καθημερινώς παραπονιέται που οι θεοί δεν της έδωσαν ένα πλήρως αθάνατο παιδί παρά ένα ευάλωτο στη φτέρνα αλλά αυτό το επαναλαμβανόμενο καθημερινά φαινόμενο έχασε προοδευτικά την πλήρη σημασία και ενδιαφέρον για τον Αχιλλέα και τελικώς, καταλήγει μια μουρμούρα, ένας απόηχος, ένα ρήμα αορίστου και όχι παρατατικού. Η έλλειψη ενός συστήματος συγχρονισμού ή ακολουθίας στο χρονισμό των ρηματικών τύπων της Αρχαίας Ελληνικής μπορεί να διερευνηθεί από διαφορετικές προοπτικές : 3.1. Η αφηγηματική σκοπιά Η σκοπιά της αφήγησης επηρεάζει όχι μόνο τον γραμματικό χρόνο της μετοχής αλλά και την ίδια την δηλούμενη επιρρηματική σημασιολογική σχέση. Βέβαια, στο ομηρικό παράδειγμα ισχύει μόνο το πρώτο, καθώς η μετοχή είναι συμπληρωματική του ρήματος και όχι επιρρηματική. Ας εξετάσουμε όμως ένα πιο περίπλοκο παράδειγμα: Νικίας ἔγραψεν ἐπιστολὴν νομίζων οὕτως ἄν μάλιστα τους Ἀθηναίους μαθόντας την αὑτοῦ γνώμην μηδὲν ἀφανισθεῖσαν ἐν τῷ ἀγγέλῳ βουλεύσασθαι περὶ τῆς ἀληθείας, Θουκ. Η μετοχή μηδὲν ἀφανισθεῖσαν συνάπτεται στην μαθόντας την αὑτοῦ γνώμην και εντάσσεται σε ένα σύνθετο σχέδιο του Νικία για να πείσει τους Αθηναίους είτε να στείλουν ενισχύσεις στη Σικελία είτε να ανακαλέσουν το στράτευμα. Καθώς το ρηματικό περιβάλλον τούς Ἀθηναίους βουλεύσασθαι ἄν προβάλλει μελλοντικές δυνατότητες, ο συλλογισμός του θα μπορούσε να εκτεθεί αναλυτικά ως εξής: (α) Εάν δεν / χωρίς να διαστρεβλωθεί η γνώμη του από τον αγγελιοφόρο (β) Εάν/αφού μάθουν οι Αθηναίοι την γνώμη του (γ) Θα συζητούσαν καλύτερα για την κατάσταση Οι προκείμενες (α) και (β) εκφράζονται εδώ ως επιρρηματικές Μετοχές 2 η πρώτη ως Τροπική μετοχή2 αλλά η δεύτερη ως Χρονική μετοχή 2. Η δεύτερη συνάπτεται στο υποκείμενο του απαρεμφάτου τους Ἀθηναίους ενώ η πρώτη στο αντικείμενο του απαρεμφάτου την αὑτοῦ γνώμην. Όμως, η αφηγηματική σκοπιά παραμένει η ίδια, αυτή του Νικία. Ο ληκτικός αόριστος των δύο μετοχών έχει να κάνει με την προσδοκία της τελικής έκβασης των γεγονότων από τη σκοπιά του Νικία, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα την γλωσσική αξία ενός κατορθώματος (: μιας σύνθετης διαδικασίας με πολλά στάδια ανέλιξης που τελικά καταλήγει στην επίτευξη ενός στόχου). Το ειδικότερο ενδιαφέρον μας εδώ σχετίζεται με την μετοχή ἀφανισθεῖσαν, καθώς (αναπάντεχα, και πολύ σπάνια) είναι Τροπική μετοχή 2 και ταυτόχρονα, μετοχή αορίστου και όχι ενεστώτα. Μπορούμε προφανώς να δεχτούμε ότι η έκφραση ενός κατορθώματος με μετοχή αορίστου επιλέγεται εδώ έναντι μιας μετοχής ενεστώτα για την έκφραση μιας σύνθετης διαδικασίας με πολλά στάδια, γιατί από τη σκοπιά του Νικία το μέγιστο ενδιαφέρον σχετίζεται με την επιτυχή για αυτόν έκβαση και όχι με τις ενδιάμεσες διαδικασίες. Αναπόφευκτα, όμως, η παραπάνω επιλογή θα ήταν αδιανόητη χωρίς την τροπικότητα της εμπλοκής του Νικία στα γεγονότα, χωρίς την δική του αφηγηματική σκοπιά. Η αφήγηση είναι έκκεντρη, όχι ως αναφερόμενη σε μια ορισμένη θέαση αλλά ελεγχόμενη από αυτήν. 7

8 3.2. Έκκεντρη και ωσεί έκκεντρη θέαση Αναλογιζόμενος κανείς έναν, αντίστροφο προς τα παραπάνω παραδείγματα, στίχο του Σοφοκλή ἵνα εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, Σοφ. Αντ , παρατηρεί ότι η προοπτική του σχεδίου του Κρέοντα έχει μεν μια προσδοκία περαιωμένης κάθε φορά γνώσης για τη νομιμότητα του κέρδους από τους φύλακες του σωρού του Πολυνείκη, αλλά πάντως, επαναλαμβανόμενης μέσα στο χρόνο. Μπορούμε να συγκρίνουμε το στίχο με το πάθει μάθος του Αισχύλου, ως μια διαρκή διαδικασία μάθησης μέσα από μια παράλληλη διαδικασία παθημάτων. Αλλά η επιλογή του ρηματικού τύπου εἰδότες εδώ αντί ουσιαστικών εμπλέκει την έκφραση στην τροπικότητα της εμπλοκής του Κρέοντα στα γεγονότα. Πιθανή προσπάθεια ισομορφισμού της μετοχής με τα ουσιαστικά αποτυγχάνει να αναδείξει αυτή ακριβώς την διαφορά. Εμπλεκόμενη η μετοχή εἰδότες στο εφετικό περιβάλλον της τελικής πρότασης εκφράζει και πάλι ένα σχέδιο ως Μετοχή 2. Εδώ όμως αγγίζει κανείς τα όρια των σημασιολογικών διακρίσεων, καθώς είτε θα σεβαστεί τη χρονική διάρκεια του ενεστώτα της μετοχής και θα προσανατολιστεί προς μία Τροπική Μετοχή 2 είτε θα αποδεχθεί την προσδοκία περαιωμένης κάθε φορά και όχι διαμορφούμενης ακόμη εμπειρικής γνώσης, και θα στραφεί προς την Χρονική Μετοχή 2. Συνηθίζουμε να προσπερνούμε τέτοιους σκοπέλους επικαλούμενοι την ύπαρξη μιας αμφισημίας μη προσπελάσιμης. Σε τι συνίσταται όμως αυτή η αμφισημία; Τι μας νομιμοποιεί να την επικαλούμαστε; Αυτό που μας λείπει για την άρση της είναι μια μεθοδολογική αδυναμία; Μια ερευνητική έλλειψη δημιουργεί αυτή την τεχνολογική αδυναμία; Θα μπορούσαμε ίσως να επικαλεστούμε, ως αναγνώστες και ακροατές, το δικαίωμα σε μια πολύκεντρη ή ακόμη και ά κεντρη θέαση. Να μη σεβαστεί κανείς μια ορισμένη ερμηνευτική απαίτηση και να αναζητήσει μια άλλη. Ας εξετάσουμε το παρακάτω χωρίο του Αριστοτέλη : Σόλων διατάξας τῃν πολιτείαν ὃνπερ εἴρητο τρόπον, ἐπειδή προσιόντες αὐτῷ περὶ τῶν νόμων ἠνώχλουν, τὰ μὲν ἐπιτιμῶντες, τὰ δὲ ἀνακρίνοντες, βουλόμενος μήτε ταῦτα κινεῖν μήτε ἀπεχθάνεσθαι παρών, ἀποδημίαν ἐποιήσατο κατ ἐμπορίαν ἅμα καὶ θεωρίαν, εἰπὼν ὡς οὐχ ἥξει δέκα ἐτῶν οὐ γὰρ οἴεσθαι δίκαιον εἶναι τοὺς νόμους ἐξηγεῖσθαι παρὼν ἀλλ ἕκαστον τὰ γεγραμμένα ποιεῖν. Αριστ. Αθην. Πολ. 11 Μέσα από αυτή την πληθώρα μετοχών προτείνω να απομονώσουμε τις μετοχές της αιτιολογικής πρότασης και τη μετοχή παρὼν. Η μετοχή προσιόντες επιμερίζεται παραθετικά στις μετοχές ἐπιτιμῶντες και ἀνακρίνοντες με εξάρτηση από το ρήμα νώχλουν. Παρόλο που το περιβάλλον είναι αφήγηση του παρελθόντος και επιπλέον το ρήμα εξάρτησης ψυχικού πάθους, δε θα μας εύρισκε σύμφωνους μια ανάγνωση των μετοχών ως αιτιολογικών. Φυσικά, υπό το πρίσμα μιας ά κεντρης θέασης, η πίεση των πολιτών στον Σόλωνα εξηγεί την ενόχλησή του και την αποδημία του για δέκα χρόνια κλπ. Όμως, εγώ, εσύ ή αυτός, δικαιούμαστε να υπερασπιστούμε έντονα την ανάγνωση των μετοχών ως 8

9 τροπικών, στηριζόμενοι στην αντίληψη πως πρόκειται για ένα ωσεί 17 αφηγηματικό σχέδιο που εκτυλίσσεται στο παρελθόν οι πολίτες δεν ενοχλούν το Σόλωνα επειδή τον πιέζουν αλλά η πίεση, οι επιτιμήσεις και η κριτική είναι ένα συστηματικό σχέδιο ομάδων πίεσης των πολιτών για να τον ενοχλήσουν ώστε να κάνει τροποποιήσεις κλπ. Και ότι η μετοχή παρὼν δεν είναι υποθετική αλλά τροπική επίσης, γιατί εντάσσεται σε ένα ωσεί αφηγηματικό σχέδιο του Σόλωνα για να αποφύγει την πίεση, εκτίμηση που επιτείνεται από τον πλαγιασμό του απαρεμφάτου οεσθαι σε ρόλο ρήματος στην επεξηγηματική κύρια πρόταση. Βεβαίως, εξίσου σθεναρά μπορούν οι άλλοι να αντιτάξουν ότι οι πρώτες μετοχές είναι αιτιολογικές και η δεύτερη χρονική ή υποθετική, αρνούμενοι τα δικά μας επιχειρήματα κλπ. Το να συγκρίνουμε αφηγηματικές σκοπιές είναι βέβαια γόνιμο. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ δεν είναι η νομιμότητα των πολλαπλών αναγνώσεων αλλά οι παρακάτω παραδοχές: (α) δεν υπάρχει ά κεντρη θέαση των γεγονότων (β) η τροπικότητα της εμπλοκής του δράστη επιδρά καταλυτικά τόσο στο Ποιο Ενεργείας της μετοχής, όσο και στη σημασιολογική της φόρτιση (γ) Η γλωσσική αξία της μετοχής συνδέεται άρρηκτα με μια έκκεντρη θέαση (ως αφηγηματικό ή ωσεί αφηγηματικό σχέδιο) Η μετοχή ως όριο της τεχνο λογίας Εξετάζοντας τη μετοχή της αρχαιοελληνικής γλώσσας ως ένα υβρίδιο σε γραμματικό, συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο, και μάλιστα σε ένα corpus ιστορικών κειμένων και όχι σε μία ομιλούμενη γλώσσα. Όπως, όμως, θα δείξουμε, αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία, γιατί δεν μας ενδιαφέρει η πληρότητα μιας φορμαλιστικής ανάλυσης αλλά η διερεύνηση των ορίων της τεχνολογίας. Προβαλλόμενος ο ομιλητής στις εναλλακτικές δυνατότητες του μέλλοντος αναλογίζεται τις προοπτικές υπό όρους τροπικότητας. Μπορεί να εναλλάσσει μια μεγάλη ποικιλία αφετηριακών σημείων για την παρατήρηση της κατάστασης, αλλά για να είναι σε θέση να εκφράσει λόγο τελικά, είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μία ορισμένη σκοπιά. Επιπλέον, πρέπει να επιλέξει ένα πλέγμα συλλογισμών ή ένα σχέδιο προβλέψιμων σταδίων για την δική του εμπλοκή και την τελική έκβαση των γεγονότων. Όπως, μάλιστα, είδαμε στις 17 Εδώ το ωσεί χρησιμοποιείται με την καντιανή έννοια του όρου για την απόδοση ενός σκοπού (βλ. Ι. Καντ, Κριτική της Κριτικής Δύναμης) 18 Για να παραφράσουμε εδώ το ερώτημα του Wittgenstein για τους κανόνες του γλωσσικού παιχνιδιού (αν κάποιος παίζει ποδόσφαιρο πετώντας πολύ ψηλά την μπάλα, παραβαίνει κάποιο κανόνα του παιχνιδιού; ), η μετοχή είναι μια γλωσσική οντότητα που εμπλέκεται σε ένα γλωσσικό παιχνίδι, αλλά η όλη διαπραγμάτευση για την αξία της συναρτάται άμεσα με το αφηγηματικό ή ωσεί αφηγηματικό σχέδιο. Για τον βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Rivaldo οι απευθείας ψηλοκρεμαστές πάσες από την άμυνα προς τον κεντρικό επιθετικό, είναι το σύνηθες σχέδιο των τεμπέληδων ποδοσφαιριστών για να αποσείσουν την ευθύνη τους να επιτεθούν με ένα σύνθετο και ορθολογικό σχεδιασμό. Δεν παραβιάζουν κάποιο κανόνα αλλά προτείνουν ένα σχέδιο. Η πλήρης έλλειψη σχεδίου καθιστά το παιχνίδι α-νόητο. 9

10 παραγράφους 3.1 και 3.2 η παρελθοντική αφήγηση και το μελλοντικό σχέδιο έχει κοινή απαίτηση για ένα ορισμένο σημείο αφηγηματικής προοπτικής και μια ορισμένη στάση του λέγοντος απέναντι στα πράγματα. Η μετοχή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, σε αντίθεση προς την δευτερεύουσα πρόταση, δεν δηλώνει με σαφήνεια τη σημασιολογική σχέση. Αυτό σημαίνει ότι για την κατανόηση του λόγου πρέπει να διατρέξει κανείς τα ίδια βήματα και να αναλάβει συγγενείς αποφάσεις με αυτόν που έγραψε αρχικά το κείμενο. Αυτό καθιστά την ανάγνωση συναρπαστική, όχι αναφορικά με την διατύπωση των νοημάτων αλλά εξαιτίας της αναπόδραστης ανάγκης να συμμετάσχει ισότιμα ο αναγνώστης στην ανάδυση των νοημάτων 19. Πρέπει, με άλλα λόγια, να συγκρίνει την διαρθρωμένη διαδικασία νοηματοδότησης μιας μετοχικής σύνταξης με μια διαρθρωμένη σε σκέψη αφήγηση που περιέχει την προσδοκία του, την πρόθεσή του, την επιθυμία του, ωσεί αυτός να ήταν στη θέση (και επιπλέον, με τον ρόλο) του δράστη. Ο ειδικός τρόπος που η πραγματικότητα αυτή καθίσταται σε εμάς παρούσα είναι με το να την εντάσσουμε σε ένα χρόνο που της είναι ξένος, καθώς η ίδια δεν είναι παρούσα αλλά περιέχει ένα χρόνο. Αν η γραμματική έχει κοινό με την γεωμετρία τη μελέτη του χώρου, η οριοθέτηση της γλωσσικής φόρμας της μετοχής δημιουργεί μια γραμματική κανονικότητα αλλά το νόημά της απαιτεί μια έκκεντρη θέαση και μια τροπικότητα εμπλοκής στην κατάσταση. Εδώ βρίσκεται το όριο ανάμεσα στην προσδοκώμενη πραγματικότητα και στην γραμματική κανονικότητα. Μπορούμε, λοιπόν, να επαναφέρουμε το ερώτημα του Πλάτωνα : ὅταν ἀριθμήσων ἴῃ ὁ ἀριθμητικός ἢ τι ἀναγνωσόμενος ὁ γραμματικὸς, ὡς ἐπιστάμενος ἄρα ἐν τῳ τοιούτῳ πάλιν ἔρχεται μαθησόμενος παρ' ἑαυτοῦ ἃ ἐπίσταται; (Πλάτωνα Θεαίτητος 198e). 19 Αυτό καθόλου δε σχετίζεται με διαδικασίες κατανόησης του λόγου στην περίπτωση των λεξιματικών (:συγκολλητικών) γλωσσών όπως οι σινοθιβετιανές. Εκεί τα λεξίματα έχουν αυτόνομο νόημα και ελεγχόμενη σταθερά νοηματοδότηση μέσω μηχανισμών συγκόλλησης. Στην περίπτωση της ελληνικής μετοχής έχουμε ρηματικό τύπο σε ρηματικό περιβάλλον καθόλου ίδιο πράγμα. Εδώ, η σημασιολογική σχέση σχετίζεται με την τροπικότητα του δράστη και όχι με τους γλωσσικούς κανόνες. 10

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Blass F.-Α.Debrünner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen,1931 Bull W., Time, tense and the verb, University of California Press, Berkeley and Los Angeles,1963 Chantrain P., Grammair Homeric II Syntax, 1953, Paris Clifford J., Tense and tense logic, The Hague and Paris, Mouton, 1975 Comrie B., Aspect, London, Cambridge University Press, 1976 Huddleston R., Some observations on tense and deixis in English, Language 45, 1969 Humbert J., Syntaxe Grecque, Klinksiech, Paris,1945, μτφ Γ. Κουρμούλη, 1957 Jakobson R., Zur stuctur des russischen Verbums,στο Charisteria G. Mathesio quinquagenario... oblata = R. Jakobson, Selected Writings II, The Hage, 1971 Jespersen O., A modern English grammar on historical principle, vol 4, London, Allen&Unwin, 1965 Lakoff R., Tense and its relations to participants, Language 46, 1975 Lyons J., Semantics, 2 vols. London and New York, Cambridge University Press,1977 Lyons J., Linguistics Semantics, Cambridge University Press, 1995, μτφ Γ. Ανδρουλάκης, Πατάκης, Αθήνα, 1999 Martinet A., Elèments de linguistique général, Librairie Armand Colin, Paris, 1973, μτφ Α. Χαραλαμπόπουλου, Στοιχεία Γενικής Γλωσσολογίας, Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1976 Mirambel Α., Participe et Gerondif en Grec médiéval et moderne, BSL, 56, 1961 Μπαμπινιώτης Γ.-Κοντός, Συγχρονική Γραμματική της Κοινής Νέας Ελληνικής, Αθήναι, 1967 Μπουμπουλίδη Φ., Η Μετοχή στα Νεοελληνικά, Αθήνα, 1946 Prior A., Past, present, and future, Oxford University Press, 1967 Reinchenbach Η., Elements of symbolic logic, ed. Macmillan, London & New York, 1947 Seiler H., Abstract structures for moods in Greek,ISK, Arbeitspapier Nr.12 Τζάρτζανος A., Νεοελληνική σύνταξις, 1946, τόμ.α Yu J., Η ακολουθία των χρόνων στη Νέα Ελληνική, Διατριβή ΦΣΠΑ, 1983 Χατζηδάκη Γ., Συμβολή εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, περί τῶν Μετοχῶν, Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 3,

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν Ἀθηναίοις ἔχουσι τοσαῦτ ἐπιτειχίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Πλάτωνος Πρωταγόρας 323Α 324C γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΑΡΕΤΑΚΗ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ Ε. Κείμενο από το πρωτότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ ἢ τοῖς κατηγόροις, εἰδότας ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του

Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του Δήμητρα Κούκουρα Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του Ο Ιερός Χρυσόστοµος και οι Καππαδόκες µεγάλοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας καθόρισαν µε τρόπο µεγαλοφυή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία Κική Δημουλά «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγώ σέ πρσφωνῶ γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ;

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; ΕΑΠ ΕΛΠ40 4 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βουλγαρίδου Μαρία (Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Eκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής) Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης

Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης ΣΥΝΟΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ I Από την Παρανάγνωση στη "Φιλολογική Ανάγνωση" 1. Από την παρανάγνωση/παρερµηνεία (το κυνήγι των "Grundgedanken" τύπου Λεκατσά-Λυπουρλή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η πολιτιστική δηµιουργία συναντά την οικονοµία της αγοράς

Όταν η πολιτιστική δηµιουργία συναντά την οικονοµία της αγοράς EXOFILO 17OS:Layout 1 5/23/11 12:11 PM Οικονοµία Επιχειρήσεις Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης Τα µυστικά των ισολογισµών Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα Επιχειρήστε... αγροτουριστικά

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Λ. Κυρίου Μάλλη Μ. Μ. Βασλαματζής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία προσδιορισμού νεοπλασματικών δεικτών ξεκινά το 1848 με την α νακάλυψη της μυελωματικής πρωτεΐνης

Διαβάστε περισσότερα