Ηράκλειο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ. Αρ.Πρωτ.:20176 Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑ ΑΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηράκλειο:26-09-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ. Αρ.Πρωτ.:20176 Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑ ΑΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α:6ΕΦΝ7ΛΚ-ΚΥ7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ηράκλειο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:20176 Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑ ΑΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Νικ.Πλαστήρα 100 Ταχ.Κώδικας:71201 Πληροφορίες: Ε.Κουβιδάκη Fax: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ 32466,09 τ.µ.(εγσα 87) ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ ΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Ο.Τ.51 ΤΕΜΑΧΙΟ 19) ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4061/2012 Η Περιφέρεια Κρήτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66Α / ) «ιαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» άρθρα 4,10 και 1, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.4235/ (ΦΕΚ 32 Α / ), προκηρύσσει ανοιχτή δηµοπρασία, για την παραχώρηση κατά χρήση µε τίµηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.2β,10,και 11 του Ν.4061/ (ΦΕΚ 66 Α/ ) του παρακάτω περιγραφόµενου ακινήτου, του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και συγκεκριµένα: 1.Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία του ακινήτου Το προς παραχώρηση ακίνητο είναι αγροτεµάχιο που περιλαµβάνει οπορωφόρα δένδρα (µανταρινιές, πορτοκαλιές, λεµονιές, γκρέιπ φρούτ) ελιές και πεύκα, κυπαρίσσια στην περίµετρό του. Αποτελεί το τεµάχιο 19 στο Ο.Τ.51 αναδασµού Τυµπακίου έτους 2000, έκτασης ,09τ.µ.(ΕΓΣΑ 87) όπως απεικονίζεται στο µε ηµεροµηνία Μάρτιος 2014 τοπογραφικό διάγραµµα που Τµήµατος Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Π.Ε.Ηρακλείου, και όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τµήµατα του ακινήτου επιφανείας Ε1=8186,06 τ.µ., Ε2=4615,75 τ.µ., Ε3=2257,26 τ.µ. που βρίσκονται στο βορειοδυτικό, νοτιοδυτικό, και στο νοτιοανατολικό τµήµα του ακινήτου αντίστοιχα είναι χέρσα. Είναι αρδευόµενο από δύο γεωτρήσεις παροχής 30 κυβικών µέτρων ανά ώρα η µία και 40 κυβικών µέτρων ανά ώρα η άλλη, που βρίσκονται στο δυτικό και ανατολικό άκρο του ακινήτου. Η αντλία της δεύτερης γεώτρησης χρήζει επισκευής. Επίσης υπάρχει πηγάδι στο νοτιοανατολικό τµήµα του ακινήτου το οποίο δεν χρησιµοποιείται. Στο ακίνητο περιλαµβάνεται επίσης ισόγειο κτίσµα

2 που παρουσιάζει ζηµιές στα δοµικά του στοιχεία (φέρων οργανισµός, τοίχοι πλήρωσης, κουφώµατα κ.λ.π. ) και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη, µε την προϋπόθεση ότι θα επισκευαστεί. 2.Χρόνος και τόπος διενέργειας της δηµοπρασίας Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις ηµέρα ευτέρα στο γραφείο µε αριθµό 208 του δευτέρου ορόφου του κτιρίου της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στη /νση Νικ. Πλαστήρα 100, από την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών Κρήτης. Ώρα έναρξης για την υποβολή δηλώσεων συµµετοχής και τον έλεγχο των νοµιµοποιητικών εγγράφων των συµµετεχόντων ορίζεται η 11:00 π.µ. µε ώρα λήξης την 12:00 µ.µ. Ώρα έναρξης για την υποβολή των προφορικών προσφορών ορίζεται η 12:00 µ.µ. 3.Τιµή εκκίνησης του καταβλητέου τιµήµατος Η τιµή εκκίνησης του καταβλητέου τιµήµατος ορίζεται στο ποσό των 101,70 ευρώ ανά στρέµµα κατ έτος και συνολικά 3302,08 ευρώ κατ έτος, όπως αποφασίστηκε µε την µε αριθ. 4/ απόφαση της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών Κρήτης, η οποία καθόρισε την µισθωτική αξία του ακινήτου στο ποσό των 5503,47 για τον υπολογισµό του ελαχίστου ορίου προσφοράς που δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 60% αυτής. 4.Τόπος και χρόνος καταβολής του τιµήµατος-σταδιακή αναπροσαρµογή του τιµήµατος (άρθρο 9 Ν.4061/2012) α. Το τίµηµα, της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, ως έσοδο κατά 50% του ηµοσίου και κατά 50% της οικείας Περιφέρειας. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκοµίζει το παράβολο εξόφλησης του τιµήµατος χρήσης στο Τµήµα Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. β. Για τις σταδιακές αναπροσαρµογές του τιµήµατος θα ισχύει ότι θα ορίζεται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (άρθρο 37 «Τροποποίηση διατάξεων Ν.4061/2012 (Α 66), παράγραφος 4β του Ν.4235/2014). Σήµερα ισχύει η µε αριθµ.998/46581 (ΦΕΚ 953/ ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 5.Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στη δηµοπρασία Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καθορίζουν τη χρήση για την οποία επιθυµούν το ακίνητο, η οποία θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε αγροτική, όπως καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, υπαίθριων καλλιεργειών, δενδροκοµικών καλλιεργειών, εγκατάσταση θερµοκηπίων, ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών µονάδων, και ίδρυση ή επέκταση ιχθυογεννητικών µονάδων. Το παραπάνω θα πρέπει να δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε ποινή αποκλεισµού σε περίπτωση µη υποβολής της.

3 6. ιάρκεια παραχώρησης χρήσης Η διάρκεια παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη για δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα σύµφωνα µε την παράγραφο 2β του άρθρου 4 του Ν.4061/2012, µε δυνατότητα παράτασης µέχρι δέκα (10) έτη. 7.Εγγυήσεις α) Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% επί του ελαχίστου ορίου προσφοράς. Στη συγκεκριµένη περίπτωση που το όριο προσφοράς είναι 3302,08 η εγγυητική επιστολή διαµορφώνεται στο ποσό των 330,21. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα, να απευθύνεται στην Περιφέρεια Κρήτης και να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι µήνες µετά την ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην παρούσα. β) Μετά την έκδοση της απόφασης παραχώρησης η εγγυητική επιστολή συµµετοχής αντικαθίσταται µε άλλη, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό 10% του επιτευχθέντος τιµήµατος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιµήµατος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης. 8.Πλειοδότες α. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αµέσως στην επιτροπή δηµοπρασίας, κατά τη σύνταξη των πρακτικών και να προσκοµίσει συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρηµένο από δηµόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης. β. εν γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν ο πλειοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν έχει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, µε ποινή αποκλεισµού σε περίπτωση µη υποβολής της. γ. Για τον αποκλεισµό κάποιου από τη δηµοπρασία, συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της δηµοπρασίας. 9. ιεξαγωγή της δηµοπρασίας Η δηµοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών Κρήτης. Κατά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά, απευθύνονται προς την Επιτροπή που διεξάγει τη δηµοπρασία, της οποία ο Πρόεδρος τις επαναλαµβάνει µεγαλόφωνα και ο γραµµατέας τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό νοµικών προσώπων, ο νόµιµος εκπρόσωπος ή το εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό της δηµοπρασίας µε νοµιµοποιητικό έγγραφο του εκπροσώπου φυσικό πρόσωπο, πρέπει να

4 υποβάλλει αντίγραφο του καταστατικού µε τις προβλεπόµενες δηµοσιεύσεις καθώς και τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις. 10.Υπογραφή πρακτικών Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής που τη διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του αναπλειστηριασµός σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν.4061/2012, που προβλέπει στην καταβολή αποζηµίωσης απ αυτόν το ύψος της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ηµοπρασίας στο τετραπλάσιο της τιµής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία ΟΥ ως έσοδο του ηµοσίου. 11.Επανάληψη της δηµοπρασίας Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις: α. Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω µη εµφάνισης πλειοδοτών ή λόγω µη επίτευξης του τιµήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 άρθρου 10 του Ν.4061/2012. Στην περίπτωση αυτή η τιµή εκκίνησης-ελάχιστης προσφοράςδεν µπορεί να είναι χαµηλότερη από το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιµής εκκίνησης. β. Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής. γ. Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά µετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζηµίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται σύµφωνα µε την παρ.10 της παρούσας. 12.Όροι παραχώρησης της χρήσης Οι όροι παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.4 και άρθρο 11 του Ν.4061/2012. Επίσης: α) Από τα δέντρα που υπάρχουν στο ακίνητο θα πρέπει να διατηρηθούν αυτά που θα καθορισθούν από την Υπηρεσία σε συνεργασία µε τον παραχωρησιούχο µετά την εγκατάσταση αυτού στο ακίνητο. β) Ο παραχωρησιούχος οφείλει να προβεί µε δικά του έξοδα στην επισκευή της γεώτρησης που βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του ακινήτου καθώς και στο ισόγειο κτίσµα όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας. 13.Πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν από το Τµήµα Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ηρακλείου Νικ.Πλαστήρα 100 τηλ , Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. /νση Τεχνικών Ελέγχων Τµήµα ιαχ.& Συντηρ. Χαρτογραφικών εδοµένων (για την δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Υπόψη κ.λόη) οµοκού 5 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ Περιφέρεια Κρήτης (για την έγκαιρη δηµοσίευση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και την τοιχοκόλληση στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφέρειας) Πλατεία Ελευθερίας ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.Μέλη Επιτροπής Θεµάτων Γης & Επίλυσης ιαφορών Περιφέρειας Κρήτης Που αποτελούν την επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας 4. /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ηρακλείου Ενταύθα 5. /νση Πολιτικής Γής ΥΠ.Α.Α.Τ. Τµήµα ιαχείρισης Ακινήτων εστούνη 2 και Αχαρνών 381 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ

6 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Ονοµασία Τράπεζας Κατάστηµα ( /νση οδός αριθµός ΤΚ fax) Ηµεροµηνία Έκδοσης ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ν.Πλαστήρα 100 Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. 330,21 ΕΥΡΩ - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 330,21 υπερ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας/ της κοινοπραξίας Ταχ δ/νση τηλ για τη συµµετοχή στη διενεργούµενη ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ηρακλείου της για την «Παραχωρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα έκτασης 32466,09 τ.µ.(εγσα 87) εντός αναδασµού τµήµατος Τυµπακίου (Ο.Τ.51 τεµάχιο 19) ήµου Φαιστού της Π.Ε. Ηρακλείου» σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ιακήρυξη και το νόµο 4061/ Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το 10% του ορίου προσφοράς του τιµήµατος της διακήρυξης και αφορά τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου / εταιρείας/ κοινοπραξίας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. -Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας, θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.

7 - Η παρούσα ισχύει έως έξι (6) µήνες µετά την ηµέρα διεξαγωγής της ηµοπρασίας. ( * ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βόλος 9-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 27-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρ: 2125 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Ταχ. Κώδικας: 35100 - Λαµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002283191 2014-09-10

14PROC002283191 2014-09-10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002283191 2014-09-10 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. µελέτης /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπ. Χώρων:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί Καθορισμού των όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη, 12/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 86001/7876 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδ.: 84100 Τηλ.: 22813-61538,39

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ CPV: 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων),

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002833705 2015-06-09

15PROC002833705 2015-06-09 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Δ.Α.M: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1 Α,713 05 Ηράκλειο Πληροφορίες: Γ.Τζιρίτα Τηλ:2810.529.168-fax:2810.529.125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 298/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΘΕΜΑ 10 ο : (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΦΟΔΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έδρα: Πειραιάς. Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38. Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24. Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2010. Α.Φ.Μ.: 090010223. Δ.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

: 20/1/2014 : 10/2013 152.499,09 » 152.499,09 ,

: 20/1/2014 : 10/2013 152.499,09  » 152.499,09 , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα: 20/1/2014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθµ. µελέτης: 10/2013 Εργασία: «Συντήρηση κήπων, πάρκων» Προϋπολογισµός: 152.499,09ευρώ µε Φ.Π.Α. Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ Έχοντας υπόψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ιακήρυξη ανοικτού πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαµπρινή Παρθένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ. Αριθ.Πρωτ: 11333/11-05-2012

ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ. Αριθ.Πρωτ: 11333/11-05-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ PROJECT: COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA ACRONYM: CommoNaR ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 2521020000. E-mail: elales@dimosdramas.gr Ν.3463/2006».

Fax: 2521020000. E-mail: elales@dimosdramas.gr Ν.3463/2006». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ράµα, 4/11/2014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 58156 ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Βερµίου 2 και 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Πληροφορίες: Ε. Λαλές Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία: 24-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 5008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κοµνηνού

Διαβάστε περισσότερα