Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht"

Transcript

1

2

3

4 Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Copyright 2006, 2000, 1995, 1990, 1986 by Barron's Educational Series, Inc. Published by arrangement with Barron's Educational Series, Inc., Hauppauge, NY, USA All rights Reserved Αποκλειστικότητα για την ελληνική γλώσσα: Copyright 2012 Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ Έδρα: Στουρνάρα 27Β Αθήνα, Κεντρική Διάθεση: Δομοκού 4, Σταθμός Λαρίσης Αθήνα Τηλ.: Fax: Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του βιβλίου με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, μικροφίλμ, ή άλλη μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο) χωρίς την άδεια του εκδότη. Μετάφραση 3 ης αμερικανικής έκδοσης: Σούλα Παπαϊωάννου Μετάφραση/αναβάθμιση 5 ης αμερικανικής έκδοσης: Σταύρος Καράλης, Διπλ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπ. Πειραιώς Επιμέλεια/συντονισμός: Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Διπλ. Οικονομικού Πανεπ. Αθηνών Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Κυριακή Κοσμίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. ISBN: Εκτύπωση: Α. Χονδρορίζος & Σια Ο.Ε., τηλ ,

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Το διευθυντικό στέλεχος ως αντιπρόσωπος...22 Ο κίνδυνος σε σχέση με τα κέρδη...24 Βασικές δεξιότητες της χρηματοοικονομικής διοίκησης...27 Κατανόηση των οικονομικών παραγόντων...27 Σημασία της λογιστικής...30 Η παγκοσμιοποίηση της επιχείρησης...31 Οι επιπτώσεις της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών...34 Δημόσια ευθύνη και χρηματοοικονομική διοίκηση...35 Στόχοι του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού...37 ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ...38 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ Μορφές εταιρειών...43 Βασικές αρχές φορολογίας...46 Φορολογία εισοδήματος εταιρειών...47 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων...49 Βασικές αρχές υπολογισμού των αποσβέσεων...50 Οι κυριότερες μέθοδοι απόσβεσης...51 ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ...56 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ...56 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...57 ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Γιατί αλλάζει η αξία του χρήματος με την πάροδο του χρόνου...61 Μελλοντική αξία και σύνθετος τόκος...64 Παρούσα αξία και προεξοφλητικά επιτόκια...70 Παρούσα αξία προσόδου...72 Παρούσα αξία μεταβλητών ταμιακών ροών...77 Παρούσα αξία ομολογιών χωρίς τακτή λήξη

6 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενδιάμεσος ανατοκισμός...78 Υπολογισμός ποσοστών απόλυτης αύξησης...80 ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ...81 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ...81 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Η σχέση μεταξύ κίνδυνου και απόδοσης...88 Υπολογισμός της απόδοσης...90 Υπολογισμός του κίνδυνου...92 Υπολογισμός των προβλεπόμενων αποδόσεων και των κινδύνων σε αβέβαια επενδυτικά προγράμματα...95 Κίνδυνος χαρτοφυλακίου Υπολογισμός κίνδυνου και απόδοσης με το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων (CAPM) Η γραμμή αγοράς χρεογράφων (SML) Σύγκριση των μοντέλων CAPM και SML Αποτίμηση μέσω κερδοσκοπικών αγοραπωλησιών (APT) Πώς θα εκμεταλλευτούμε την αποτελεσματική αγορά Κίνδυνος και απόδοση των κλάδων μιας επιχείρησης ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η έννοια της αξίας Αποτίμηση ομολογιών Αποτίμηση προνομιούχων μετοχών Αποτίμηση κοινών μετοχών Χρήση των πολλαπλασιαστών τιμής Χρήση του μοντέλου CAPM στις μεθόδους αποτίμησης Ελεύθερη ταμιακή ροή ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ Τι είναι ο προϋπολογισμός κεφαλαιουχικών επενδύσεων; Προσδιορισμός του αρχικού κόστους...158

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 Προσδιορισμός της επαυξητικής ταμιακής ροής ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ Μέση απόδοση επένδυσης (ARR) Περίοδος επανείσπραξης Καθαρή παρούσα αξία (NPV) Δείκτης αποδοτικότητας (PI) Εσωτερική απόδοση επένδυσης (IRR) Γιατί η NPV και η IRR επιλέγουν μερικές φορές διαφορετικά επενδυτικά προγράμματα; Ποτέ είναι αξιόπιστες οι μέθοδοι NPV και IRR; ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Ο κίνδυνος στον προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών επενδύσεων Προσέγγιση των ισοδύναμων βεβαιότητας (CEA) Ανάλυση ευαισθησίας Η μέθοδος CAPM στον προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών επενδύσεων Τεχνικές προσομοίωσης Προσαρμογή για τον πληθωρισμό ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙV: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Βασικές έννοιες Tο κόστος κεφαλαίου ως σημείο αναφοράς για τις επενδυτικές αποφάσεις Tο κόστος κεφαλαίου ως μέτρο της αποδοτικότητας Xρήση εσωτερικών και εξωτερικών πηγών άντλησης κεφαλαίου Ο κίνδυνος και το κόστος κεφαλαίου Kόστος μακροπρόθεσμου χρέους Kόστος προνομιούχων μετοχών Kόστος κοινών μετοχών...227

8 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Tο CAPM και το κόστος κοινών μετοχών Kόστος αδιανέμητων κερδών Υπολογισμός του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) Μέτρηση του οριακού σταθμικού κόστους κεφαλαίου (WMCC) Το CAPM και το κόστος κεφαλαίου Το κόστος κεφαλαίου των κλάδων (ή τμημάτων) μιας επιχείρησης Η παγκοσμιοποίηση και το κόστος κεφαλαίου ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βασικές έννοιες Εξήγηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης Κεφαλαιακή διάρθρωση Κεφαλαιακή διάρθρωση και αξία του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης Κεφαλαιακή διάρθρωση και συνολική αξία της επιχείρησης Η διαμάχη για την κεφαλαιακή διάρθρωση Η προσέγγιση των καθαρών εσόδων (ΝΙ) Η προσέγγιση των καθαρών λειτουργικών εσόδων (ΝΟΙ) Η θεωρία Modigliani-Miller Το υπόδειγμα ΜΜ με φορολόγηση της επιχείρησης Η σύγχρονη ερμηνεία της κεφαλαιακής διάρθρωσης ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η σημασία της μερισματικής πολιτικής Ο ρόλος των μερισμάτων στη διαδικασία αποτίμησης Μη χρηματικές διανομές μερίσματος Επιπτώσεις των μη χρηματικών μερισμάτων στον ισολογισμό Περιορισμοί στην καταβολή μερίσματος Η μερισματική πολιτική και η τιμή της μετοχής Η προσέγγιση του καθαρού υπολειμματικού μερίσματος Η αποτίμηση με την προσέγγιση της ελεύθερης ταμιακής ροής Αποτίμηση μετοχών με την προσέγγιση των κερδών Επαναγορά μετοχών Γιατί οι εταιρείες επαναγοραζουν τις μετοχές τους; ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...317

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 ΜΕΡΟΣ V: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Δικαιώματα προαίρεσης (ΟΨΙΟΝ) Πώς λειτουργούν τα δικαιώματα αγοράς και πώλησης Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης και το υπόδειγμα των Black και Scholes Το διωνυμικό υπόδειγμα Προθεσμιακά συμβόλαια ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ VΙ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Βασικές αρχές της χρηματοδοτικής μίσθωσης Είδη μισθώσεων Οι κανονισμοί της FASB και της IRS Η μίσθωση είναι στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού; Ταμιακές ροές των μισθώσεων Υπολογισμός των ετήσιων δαπανών για μισθώματα Μίσθωση ή αγορά: προσέγγιση από την άποψη της παρούσας αξίας ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Πιστοποιητικά απόκτησης μετοχών και μετατρέψιμα ομόλογα Πιστοποιητικά απόκτησης μετοχών Θεωρητική αξία των πιστοποιητικών απόκτησης μετοχών Το φαινόμενο της μόχλευσης Αντικειμενική αξία του πιστοποιητικού απόκτησης μετοχών (FV w ) Τι συμβαίνει όταν γίνεται άσκηση του δικαιώματος που απορρέει από το πιστοποιητικό απόκτησης μετοχών Μετατρέψιμα ομόλογα Αξία των μετατρέψιμων Οφέλη για την επιχείρηση Διαφορές ανάμεσα στα πιστοποιητικά απόκτησης μετοχών και τα μετατρέψιμα ομόλογα ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...401

10 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση Ο ταμιακός κύκλος Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση Χρηματοδότηση μέσω ομόλογων Προσδιορισμός του επιτοκίου Επιλογή του κατάλληλου χρόνου των χρηματοδοτικών στρατηγικών Η εναλλακτική λύση του ομόλογου χωρίς τοκομερίδιο Χαρακτηριστικά των κοινών μετοχών ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ VIΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Η σημασία του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού Μέθοδοι υπολογισμού των αναγκών Ανάλυση πηγών και χρήσεων κεφαλαίων ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ VIIΙ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Διαχείριση του κυκλοφορούντος ενεργητικού Διαχείριση των εισπρακτέων λογαριασμών Διαχείριση των αποθεμάτων Διαχείριση των πληρωτέων λογαριασμών ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙX: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Οικονομικές καταστάσεις Xρήση των οικονομικών καταστάσεων Tυποποίηση των οικονομικών καταστάσεων Χρηματοοικονομικοί δείκτες Xρήσεις και είδη δεικτών...492

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11 Xρήση δεικτών για την ανάλυση της απόδοσης Η ποιότητα των κερδών Περιορισμοί της ανάλυσης δεικτών ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ X: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Είδη συγχωνεύσεων Γιατί συγχωνεύονται οι εταιρείες; Φορολογικά οφέλη των συγχωνεύσεων Ζητήματα που αφορούν τις συγχωνεύσεις Μέθοδοι εξαγοράς Η θεωρητική αιτιολόγηση των συγχωνεύσεων Αλλά ζητήματα που αφορούν τις συμφωνίες συγχώνευσης Λογιστικές πτυχές των συγχωνεύσεων Στρατηγικές κατά των συγχωνεύσεων Χρηματοδότηση των συγχωνεύσεων Έχουν επιτυχία οι συγχωνεύσεις; Οι συγχωνεύσεις στη δεκαετία του Οι συγχωνεύσεις στη δεκαετία του Εναλλακτικές λύσεις Εταιρική αναδιάρθρωση Παράλληλο μετοχικό κεφάλαιο και αντίστροφες συγχωνεύσεις ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Εισαγωγή στη διεθνή χρηματοοικονομική Κατανόηση των ξένων νομισμάτων Ανατίμηση και υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας Τι καθορίζει την αξία ενός ξένου νομίσματος; Ορολογία και έννοιες Ισοζύγιο πληρωμών Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα Κατανόηση του ξένου συναλλάγματος Χρηματοοικονομικά μέσα ξένου συναλλάγματος Αρμπιτράζ Δικαιώματα προαίρεσης επιτοκίων...591

12 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η αγορά προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές Χρηματοδότηση των εξαγωγών ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εισαγωγή στο χρηματοοικονομικό λογισμικό Αρχεία διαχείρισης Ανάλυση λογιστικών φύλλων Στατιστικά πακέτα Μαθηματικά πακέτα Τράπεζες χρηματοοικονομικών δεδομένων Η διαδικτυακή επανάσταση Κόστος και αποδοτικότητα Αγοραπωλησίες και αναδοχή έκδοσης χρεογράφων Άλλες διαδικτυακες εφαρμογές Επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί δικτυακοί τόποι ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας Α-1 Συντελεστές Επιτοκίου Μελλοντικής Αξίας Πίνακας Α-2 Συντελεστές Επιτοκίου Μελλοντικής Αξίας Προσόδου Πίνακας Α-3 Συντελεστές Επιτοκίου Παρούσας Αξίας Πίνακας Α-4 Συντελεστές Επιτοκίου Παρούσας Αξίας Προσόδου ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

13 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ

14

15 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΗ; ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ αντιστάθμιση κινδύνου/απόδοσης (risk/return trade-off): το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που δικαιολογεί μια επένδυση, σε δεδομένο επίπεδο κινδύνου δαπάνες (κόστος) αντιπροσώπευσης (agency costs): δαπάνες που αφορούν τη διευθέτηση συγκρούσεων μεταξύ διευθυντικών στελεχών, μετόχων, και ομολογιούχων διεθνής εταιρεία (global firm): μια εταιρεία με επενδύσεις περιουσιακών στοιχείων και εργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο εξωτερική ανάθεση έργου (outsourcing): μια εταιρεία αποφασίζει να επενδύσει και να παράγει προϊόντα στο εξωτερικό (ή να βασιστεί στις εισαγωγές) αντί να κατασκευάσει εργοστάσια στη χώρα της για να παράγει αυτά τα προϊόντα μακροοικονομικοί παράγοντες (macro factors): ευρύτερες οικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις πωλήσεις και τα κέρδη της επιχείρησης μεγιστοποίηση του πλούτου (wealth maximization): συμβολή στην αξία μιας επιχείρησης με την επιλογή εκείνων των επενδύσεων που παρουσιάζουν την καλύτερη αντιστάθμιση κινδύνου/απόδοσης μικροοικονομικές αποφάσεις (micro decisions): εσωτερικές αποφάσεις της επιχείρησης που επηρεάζουν τα αποτελέσματα των πωλήσεων, συμβάλλουν στον έλεγχο του κόστους, και καθορίζουν την τιμολογιακή πολιτική χρηματοοικονομική (finance): η εφαρμογή μιας σειράς χρηματοδοτικών και οικονομικών αρχών για τη μεγιστοποίηση του πλούτου της επιχείρησης και της αξίας του μετοχικού της κεφαλαίου χρηματοοικονομικός σχεδιασμός (financial planning): πρόβλεψη απαιτήσεων σε μετρητά, καθορισμός κατευθυντηρίων γραμμών για τον έλεγχο του κόστους, προσδιορισμός στόχων μελλοντικών πωλήσεων και κερδών, καθορισμός της καλύτερης κατανομής των περιορισμένων κεφαλαίων, και ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών για την περίπτωση που δεν αποδίδουν τα υπάρχοντα προγράμματα 19

16 20 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χρηματοοικονομική (finance) είναι η εφαρμογή μιας σειράς οικονομικών αρχών για τη μεγιστοποίηση του πλούτου (maximization of wealth), δηλαδή της συνολικής αξίας μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, με τη χρήση της καθαρής παρούσας αξίας (την αναγωγή, ή προεξόφληση, των μελλοντικών ταμιακών ροών σε παρούσες αξίες μείον τις αρχικές δαπάνες) για τη μέτρηση της κερδοφορίας, μια εταιρεία μεγιστοποιεί τον πλούτο της επενδύοντας σε προγράμματα ή έργα και αποκτώντας περιουσιακά στοιχεία των οποίων οι συνδυασμένες αποδόσεις αποφέρουν τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη με το μικρότερο κίνδυνο. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν γνωρίζει πότε επιτυγχάνεται ο μέγιστος πλούτος, αν και εξυπακούεται ότι είναι ο τελικός στόχος κάθε επιχείρησης. Ένας τρόπος για να υπολογιστεί ο πλούτος μιας επιχείρησης είναι μέσω της τιμής της κοινής μετοχής της. Όταν ανεβαίνει η τιμή της μετοχής μιας επιχείρησης, τότε θεωρείται ότι ο πλούτος των μετόχων της επιχείρησης αυξήθηκε. Γιατί η τιμή της μετοχής μιας επιχείρησης αντικατοπτρίζει την ικανότητά της να δημιουργεί και να αυξάνει τον πλούτο; Επειδή η χρηματιστηριακή αγορά είναι ένας πολύ αποτελεσματικός μηχανισμός. Έτσι, η τιμή της μετοχής αποτυπώνει πολύ γρήγορα όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες καθώς και τις προοπτικές για μελλοντικές μεταβολές του πλούτου της επιχείρησης. Σήμερα, η αγορά είναι ακόμη πιο αποτελεσματική αφού οι επενδυτές έχουν καλύτερη πληροφόρηση και τα διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν καλύτερες μεθόδους και πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για να γνωστοποιήσουν την απόδοσή τους. Η διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτέλεσε το μέσον για την επιλογή των καλύτερων εναλλακτικών επενδύσεων. Και βέβαια, η έλευση του Διαδικτύου έφερε πραγματική επανάσταση στους τρόπους έρευνας, συλλογής και διάδοσης των πληροφοριών πάνω στις οποίες βασίζονται σωστότερες επιχειρηματικές αποφάσεις. Σήμερα, οι οικονομικοί διευθυντές διαθέτουν πολλά σύνθετα εργαλεία για την επίλυση δύσκολων επιχειρηματικών προβλημάτων. Αυτό δεν ίσχυε πάντα στο παρελθόν. Πριν από το 1970, δινόταν έμφαση στην εξεύρεση νέων τρόπων για την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη βελτίωση των μεθόδων για την τήρηση των οικονομικών αρχείων, και την ερμηνεία των ισολογισμών και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης (αναλύσεων εσόδων-εξόδων). Οι πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο της χρηματοοικονομικής προσέφεραν στα διευθυντικά στελέχη καλύτερα εργαλεία για τη λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων. Με τη βοήθεια των νέων μεθόδων μέτρησης του κινδύνου και της απόδοσης, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερους τρόπους για να επιτύχουν τη βέλτιστη κατανομή των πόρων που σπανίζουν. Η εμφάνιση των αγορών των χρηματοοικονομικών παραγώγων επιτρέπει στα διευθυντικά στελέχη να αντισταθμίζουν τους κινδύνους. Η δυνατότητα προσομοίωσης των στρατηγικών επιτρέπει σε μια επιχείρηση να επιλέγει τα καλύτερα επενδυτικά προγράμματα ή έργα (projects), γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του πλούτου της επιχείρησης. Η γνώση της χρηματοοικονομικής δεν πρέπει να είναι αποκλειστικό προνόμιο των διαχειριστών των διαθεσίμων των επιχειρήσεων, των ελεγκτών, και όσων σχεδιάζουν τα χρηματοοικονομικά προγράμματα. Σε κάθε επιχείρηση, αν οι λογιστές, οι στατιστικολόγοι, και οι υπεύθυνοι πωλήσεων έχουν αντίληψη και κατανόηση των χρηματοοικονομικών αρχών, θα είναι σε θέση να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Στα τελικά προγράμματα που καταρτίζονται από τη διεύθυνση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να συμμετέχουν και τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης.

17 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; 21 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Η χρηματοοικονομική είναι λίγο επιστήμη και λίγο τέχνη. Η χρηματοοικονομική ανάλυση (financial analysis) παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνονται ορθές και ευέλικτες επενδυτικές αποφάσεις στην κατάλληλη και πλεονεκτικότερη χρονική στιγμή. Όταν οι οικονομικοί διευθυντές επιτυγχάνουν, συμβάλλουν στη βελτίωση της αξίας των μετοχών της επιχείρησης. Ένας οικονομικός διευθυντής εκπέμπει ευνοϊκά σήματα προς τους επενδυτές όταν έχει στο ενεργητικό του μια σειρά υγιών χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αποδόσεις που αυξάνονται με γρήγορο και σταθερό ρυθμό και με το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Γιατί τα σωστά σήματα είναι τόσο απαραίτητα; Γιατί οι μέτοχοι (επενδυτές) προσδιορίζουν τελικά τη χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης όπως αυτή αντανακλάται στις τιμές των χρεογράφων που εκδίδει. Αν η επιχείρηση έχει καλή φήμη και οι επενδυτές πιστεύουν ότι αυτό θα συνεχιστεί, τότε η αποτίμηση θα είναι υψηλή. Αντίθετα, μια κακή φήμη, με προβλέψεις δυσμενών αποδόσεων και υψηλά επίπεδα κινδύνου, θα οδηγήσει σε χαμηλή αποτίμηση. Για να είναι επιτυχημένοι, οι οικονομικοί διευθυντές μιας επιχείρησης πρέπει να αντιμετωπίζουν τις μεταβολές που συντελούνται συνεχώς στον τομέα της χρηματοοικονομικής. Οφείλουν να υιοθετούν περισσότερο εξελιγμένες μεθόδους ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν καλύτερα σε ένα διαρκώς ανταγωνιστικότερο κλίμα. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα τις συνεχείς αλλαγές μέσα και έξω από την επιχείρηση. Με λίγα λόγια, οι οικονομικοί διευθυντές μιας επιχείρησης έχουν την ευθύνη να αναγνωρίζουν τις μεταβολές στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και να ανταποκρίνονται σ αυτές. Υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για τη σωστή επιλογή του χρόνου εισαγωγής νέων προϊόντων, για την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και εξελισσόμενες ανάγκες, και για τη διασφάλιση της υποστήριξης των αποφάσεων από εναλλακτικά προγράμματα. Μερικές φορές απαιτούνται αλλαγές στις ερευνητικές προσπάθειες και την παραγωγή, για να εξασφαλιστεί ότι τα νέα προϊόντα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις μιας όλο και πιο ανταγωνιστικής αγοράς. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Πολλές φορές, τα πιο επιτυχημένα χρηματοοικονομικά προγράμματα δεν προσελκύουν την προσοχή που θα έπρεπε, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα διευθυντικά στελέχη δεν τα δημοσιοποιούν, δηλαδή «δεν τα διαφημίζουν». Στο παρελθόν, τέτοιου είδους πληροφορίες διαβιβάζονταν στους αναλυτές χρεογράφων οι οποίοι, με τη σειρά τους, ενημέρωναν τους επενδυτές για τις νέες εξελίξεις που λάμβαναν χώρα σε μια επιχείρηση. Όμως αυτή η προσέγγιση ήταν πολύ επιλεκτική και αφορούσε λίγους μόνο επενδυτές. Συνήθως, οι υπεύθυνοι της ε- ταιρείας διέδιδαν τις πληροφορίες αυτές μέσω του τύπου, της τηλεόρασης, και των τριμηνιαίων και ετήσιων χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτές οι πληροφορίες ήταν σποραδικές και χωρίς αμεσότητα. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η δημοσιοποίηση των νέων πληροφοριών να γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα και σε όσο το δυνατόν περισσότερους επενδυτές. Το Διαδίκτυο έχει

18 22 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ γίνει, και θα συνεχίσει να είναι, ένα αποτελεσματικό μέσον για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η επιχείρηση θα πρέπει να επιδιώκει να κάνει επενδύσεις στους κλάδους εκείνους τους οποίους οι επενδυτές συσχετίζουν με την ανάπτυξη και το «συρμό» και έχουν μεγάλες προοπτικές κερδοφορίας. Δυστυχώς, πολλές καλές και οικονομικά υγιείς εταιρείες ταυτίζονται με κλάδους χαμηλής αποτίμησης. Υπάρχουν καλά προϊόντα τα οποία δεν απολαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Μια ιδέα θα ήταν να εστιαστεί η προσοχή των επενδυτών στους πιο ελκυστικούς τομείς της επιχείρησης ώστε να εξασφαλιστεί μια καλύτερη αποτίμηση. Ί- σως η επιχείρηση να θέλει να γνωρίζουν οι επενδυτές ότι στρέφεται προς περισσότερο δελεαστικούς τομείς ανάπτυξης και κερδοφορίας. Η ευθύνη της επιχείρησης έναντι των μετόχων της είναι να δημιουργήσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα. Μια πρόσφατη επιτυχημένη στρατηγική είναι η χρήση των «παράλληλων μετοχών» (tracking stock). Η στρατηγική αυτή συνίσταται στην έκδοση νέων μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το τμήμα εκείνο των περιουσιακών στοιχείων (ή ενεργητικού) της εταιρείας με τις καλύτερες χρηματοοικονομικές προοπτικές. Με τον τρόπο αυτόν, οι επενδυτές μπορούν να ταυτίσουν τις μετοχές με παρεμφερείς τομείς υψηλής αποτίμησης, δίνοντας έτσι στις παράλληλες μετοχές την πραγματική αποτίμηση που τους αξίζει. Τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην έννοια της δημιουργίας μιας καλής εικόνας όταν εξαγοράζουν άλλες εταιρείες, όταν προσθέτουν νέες σειρές προϊόντων, ή όταν δίνουν νέες κατευθύνσεις στην έρευνα. Το μέρος αυτό της επενδυτικής στρατηγικής, είτε είναι πραγματικό ή πλασματικό, δεν πρέπει να φεύγει ποτέ από το μυαλό των διευθυντικών στελεχών όταν επιδιώκουν να μεταβάλουν την αντίληψη που έχουν οι επενδυτές για τις δυνατότητες των μετοχών της επιχείρησης ως επένδυσης. ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν κάποτε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αντιπροσώπους για να επιληφθούν κάποιου συγκεκριμένου θέματος. Με αυτόν τον τρόπο, η ευθύνη μεταβιβάζεται σε κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας αγωγής για αποζημίωση, μπορεί κάποιος, προκειμένου να υποστηρίξει την υπόθεσή του στο δικαστήριο, είτε να εκπροσωπήσει τον εαυτό του είτε να προσλάβει δικηγόρο. Ως αντιπρόσωπος, ο δικηγόρος αναλαμβάνει την αποστολή να επιτύχει την υψηλότερη δυνατή αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και για τους μετόχους όταν μεταβιβάζουν το έργο της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε κάποιον οικονομικό διευθυντή, ο οποίος ενεργεί ως αντιπρόσωπος της εταιρείας. Προφανώς, ο στόχος είναι να επιτευχθεί η μέγιστη αξία των μετοχών που έχουν στα χέρια τους οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Δεν υπάρχουν, πάντως, καθιερωμένοι κανόνες που να υποδεικνύουν ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν τα στελέχη ώστε να επιτύχουν αυτόν το στόχο. Σε τελική ανάλυση, οδηγός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι επενδυτές τις ενέργειες των στελεχών. Ένας καλός τρόπος για την παρακίνηση των διευθυντικών στελεχών είναι η προσφορά επικερδών δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (stock options) συνδεδεμένων με την απόδοσή τους.

19 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; 23 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γενικά, τα στελέχη πρέπει να αναζητούν και να χρησιμοποιούν ασφαλείς επενδυτικές πολιτικές που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο. Ωστόσο, ορισμένα στελέχη ερμηνεύουν την αποστολή τους διαφορετικά. Ως αντιπρόσωποι, θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι να αποφύγουν τα μεγάλα λάθη. Έτσι, αυτοί οι αντιπρόσωποι ίσως παραβλέπουν κάποιες καλές ευκαιρίες ανάπτυξης με αποδεκτά επίπεδα κινδύνου. Αυτή η αντίθεση συμφερόντων μεταξύ αντιπροσώπου και μετόχων είναι απίθανο να δώσει το άριστο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι οικονομικοί διευθυντές, ενεργώντας ως αντιπρόσωποι, θα πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις και θα ακολουθήσουν τον καλύτερο δρόμο. Για παράδειγμα, αξιολογώντας τους κινδύνους διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων σε σχέση με τις προβλεπόμενες αποδόσεις τους, οι διευθυντές ίσως να επικεντρώνονται σε ορισμένες μόνο επενδύσεις και να μην διαφοροποιούν τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ώστε να επιτύχουν χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Προσφάτως, υπήρξαμε μάρτυρες περιπτώσεων απροκάλυπτης απάτης, παραποίησης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και κακοδιοίκησης σε επιχειρήσεις όπως η Enron, η Adelphia Communications, και η Worldcom. Υπεύθυνη γι αυτές τις χρεοκοπίες ήταν εν μέρει και η αδυναμία των διοικητικών συμβουλίων να επιμείνουν στην εφαρμογή αποδεκτών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς και χρηστής διοίκησης. Ευτυχώς, η πλειοψηφία των διευθυντικών στελεχών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπεύθυνα άτομα. Συχνά οι αντιπρόσωποι βρίσκονται στη μέση, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν δύο κύρια αντίπαλα στρατόπεδα: τους πιστωτές και τους μετόχους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν τα ξένα κεφάλαια (debt) γίνονται σοβαρή πηγή χρηματοδότησης. Οι πιστωτές επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς στην επιχείρηση, όπως π.χ. ο περιορισμός του καταβαλλόμενου μερίσματος όταν τα κέρδη βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και κατά τα άλλα υποχρεώνουν τα στελέχη να διατηρήσουν τη ρευστότητα της επιχείρησης σε συγκεκριμένο επίπεδο ώστε να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των δανείων. Προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι πιστωτές, οι οικονομικοί διευθυντές μπορεί να δίνουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή στους πιστωτές από ό,τι στους μετόχους. Αυτή η σύγκρουση μπορεί να καταστήσει τα στελέχη λιγότερο αποτελεσματικά και να τα εμποδίσει να αξιοποιήσουν τις καλύτερες ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις που να εξασφαλίζουν την αρμονία μεταξύ στελεχών και μετόχων. Επαφίεται στους μετόχους μέσω του διοικητικού συμβουλίου να προσλάβουν τα κατάλληλα στελέχη και να εξασφαλίσουν ότι θα αμείβονται ανάλογα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούν στις τιμές της αγοράς ώστε να προσελκύσουν τα κατάλληλα ταλέντα. Η προσφορά μετοχών σε αυτά τα στελέχη λειτουργεί επίσης ως κίνητρο για να προσπαθούν να μεγιστοποιούν την αξία των μετοχών της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, τα ικανά στελέχη διαθέτουν κρίση και ένστικτο ώστε να γνωρίζουν ποια πολιτική να εφαρμόζουν και πότε. Ξέρουν πότε να συγκεντρώνουν κεφάλαια και πώς να ελέγχουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Οι σωστές αποφάσεις μεταφράζονται σε ευνοϊκά σήματα προς τους επενδυτές και συνήθως έχουν αποτέλεσμα την υψηλότερη α- ποτίμηση της κοινής μετοχής της επιχείρησης.

20 24 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ Αν υπάρχει ένα πρόβλημα που υπεισέρχεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αυτό είναι η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος που περικλείουν οι επενδύσεις. Όταν η επιχείρηση παίρνει ε- πενδυτικές αποφάσεις, προσπαθεί αυτομάτως να συγκεντρώσει το (να επενδύσει στο) καλύτερο δυνατό πακέτο περιουσιακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει να χρησιμοποιήσει τα καλύτερα περιουσιακά στοιχεία με τον αποδοτικότερο τρόπο, έτσι ώστε να αποφέρουν στο μέλλον όσο το δυνατό ταχύτερες αποδόσεις με τον ελάχιστο κίνδυνο. Επιπλέον, η επιχείρηση θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί εσωτερικά και εξωτερικά κεφάλαια, μια και ένας υπερβολικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία μπορεί να προκαλέσει μείωση του δείκτη κερδών ανά μετοχή, ενώ οι υπερβολικές υποχρεώσεις προς τρίτους μπορεί να αυξήσουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και τις πάγιες δανειακές υποχρεώσεις της επιχείρησης. Όμως, η κατάλληλη χρήση αυτών των παραγόντων μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό για τα χρηματοοικονομικά στελέχη να υιοθετούν μια ισορροπημένη χρηματοοικονομική πολιτική, έτσι ώστε οι επενδυτές να αισθάνονται ότι τα επενδεδυμένα κεφάλαιά τους είναι ασφαλή και υπόκεινται σε σωστή διαχείριση. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ Η μεγιστοποίηση του κέρδους είναι βραχυπρόθεσμος στόχος, λιγότερο σημαντικός από τη μεγιστοποίηση του πλούτου της επιχείρησης. Μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει υψηλή κερδοφορία βραχυπρόθεσμα χρησιμοποιώντας απλώς διάφορες τεχνικές. Με άλλα λόγια, τα στελέχη μπορούν να καθυστερήσουν ορισμένα έξοδα, να αναβάλουν την αγορά δαπανηρού αλλά αποδοτικού εξοπλισμού, και να απολύσουν κάποιους υψηλόμισθους αλλά πολύ παραγωγικούς εργαζόμενους. Αυτές οι κοντόφθαλμες αποφάσεις μπορεί προσωρινά να μειώσουν τις δαπάνες και να αυξήσουν τα κέρδη. Εξάλλου, υψηλά κέρδη μπορούν να επιτευχθούν με επενδύσεις σε προγράμματα υψηλού κινδύνου και αβεβαιότητας. Μακροχρόνια, αυτά τα υψηλού κινδύνου επενδυτικά προγράμματα ή έργα μπορεί να μειώσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και την αξία των μετοχών της. Κατά συνέπεια, οι προσπάθειες μεγιστοποίησης των κερδών ίσως αποδειχτούν αντίθετες προς το στόχο της μεγιστοποίησης του πλούτου της επιχείρησης, ο οποίος απαιτεί την πραγματοποίηση των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων με το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Στη χρηματοοικονομική, ο υψηλότερος κίνδυνος συνδέεται γενικά με υψηλότερα προβλεπόμενα κέρδη αλλά και με μεγαλύτερη πιθανότητα ζημιών. Η ίδια αρχή ισχύει και στην περίπτωση του μέσου μικροεπενδυτή. Επιθυμεί να γίνει ξαφνικά πλούσιος, αλλά ξέρει ότι για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να είναι πρόθυμος να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο υψηλών απωλειών. Ο μέσος μικροεπενδυτής γνωρίζει ότι είναι ασφαλέστερο να αγοράσει έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου παρά να επενδύσει σε κάποια συγκεκριμένη μετοχή. Οι πιθανότητες να υπάρξουν απώλειες από την κατοχή κρατικών εντόκων γραμματίων είναι πράγματι μικρές, ενώ η πορεία μιας μετοχής μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά κέρδη ή σε μεγάλες απώλειες.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕXOMENA ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Δρ. Π. ΖΑΧΟΥΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2008 1 Εισαγωγή Η κεφαλαιαγορά στα Ρωμαϊκά χρόνια Το ρωμαϊκό οικονομικό σύστημα του 2 ου αιώνα, την περίοδο της Δημοκρατίας είχε

Διαβάστε περισσότερα