Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht"

Transcript

1

2

3

4 Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Copyright 2006, 2000, 1995, 1990, 1986 by Barron's Educational Series, Inc. Published by arrangement with Barron's Educational Series, Inc., Hauppauge, NY, USA All rights Reserved Αποκλειστικότητα για την ελληνική γλώσσα: Copyright 2012 Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ Έδρα: Στουρνάρα 27Β Αθήνα, Κεντρική Διάθεση: Δομοκού 4, Σταθμός Λαρίσης Αθήνα Τηλ.: Fax: Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του βιβλίου με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, μικροφίλμ, ή άλλη μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο) χωρίς την άδεια του εκδότη. Μετάφραση 3 ης αμερικανικής έκδοσης: Σούλα Παπαϊωάννου Μετάφραση/αναβάθμιση 5 ης αμερικανικής έκδοσης: Σταύρος Καράλης, Διπλ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπ. Πειραιώς Επιμέλεια/συντονισμός: Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Διπλ. Οικονομικού Πανεπ. Αθηνών Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Κυριακή Κοσμίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. ISBN: Εκτύπωση: Α. Χονδρορίζος & Σια Ο.Ε., τηλ ,

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Το διευθυντικό στέλεχος ως αντιπρόσωπος...22 Ο κίνδυνος σε σχέση με τα κέρδη...24 Βασικές δεξιότητες της χρηματοοικονομικής διοίκησης...27 Κατανόηση των οικονομικών παραγόντων...27 Σημασία της λογιστικής...30 Η παγκοσμιοποίηση της επιχείρησης...31 Οι επιπτώσεις της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών...34 Δημόσια ευθύνη και χρηματοοικονομική διοίκηση...35 Στόχοι του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού...37 ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ...38 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ Μορφές εταιρειών...43 Βασικές αρχές φορολογίας...46 Φορολογία εισοδήματος εταιρειών...47 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων...49 Βασικές αρχές υπολογισμού των αποσβέσεων...50 Οι κυριότερες μέθοδοι απόσβεσης...51 ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ...56 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ...56 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...57 ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Γιατί αλλάζει η αξία του χρήματος με την πάροδο του χρόνου...61 Μελλοντική αξία και σύνθετος τόκος...64 Παρούσα αξία και προεξοφλητικά επιτόκια...70 Παρούσα αξία προσόδου...72 Παρούσα αξία μεταβλητών ταμιακών ροών...77 Παρούσα αξία ομολογιών χωρίς τακτή λήξη

6 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενδιάμεσος ανατοκισμός...78 Υπολογισμός ποσοστών απόλυτης αύξησης...80 ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ...81 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ...81 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Η σχέση μεταξύ κίνδυνου και απόδοσης...88 Υπολογισμός της απόδοσης...90 Υπολογισμός του κίνδυνου...92 Υπολογισμός των προβλεπόμενων αποδόσεων και των κινδύνων σε αβέβαια επενδυτικά προγράμματα...95 Κίνδυνος χαρτοφυλακίου Υπολογισμός κίνδυνου και απόδοσης με το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων (CAPM) Η γραμμή αγοράς χρεογράφων (SML) Σύγκριση των μοντέλων CAPM και SML Αποτίμηση μέσω κερδοσκοπικών αγοραπωλησιών (APT) Πώς θα εκμεταλλευτούμε την αποτελεσματική αγορά Κίνδυνος και απόδοση των κλάδων μιας επιχείρησης ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η έννοια της αξίας Αποτίμηση ομολογιών Αποτίμηση προνομιούχων μετοχών Αποτίμηση κοινών μετοχών Χρήση των πολλαπλασιαστών τιμής Χρήση του μοντέλου CAPM στις μεθόδους αποτίμησης Ελεύθερη ταμιακή ροή ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ Τι είναι ο προϋπολογισμός κεφαλαιουχικών επενδύσεων; Προσδιορισμός του αρχικού κόστους...158

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 Προσδιορισμός της επαυξητικής ταμιακής ροής ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ Μέση απόδοση επένδυσης (ARR) Περίοδος επανείσπραξης Καθαρή παρούσα αξία (NPV) Δείκτης αποδοτικότητας (PI) Εσωτερική απόδοση επένδυσης (IRR) Γιατί η NPV και η IRR επιλέγουν μερικές φορές διαφορετικά επενδυτικά προγράμματα; Ποτέ είναι αξιόπιστες οι μέθοδοι NPV και IRR; ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Ο κίνδυνος στον προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών επενδύσεων Προσέγγιση των ισοδύναμων βεβαιότητας (CEA) Ανάλυση ευαισθησίας Η μέθοδος CAPM στον προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών επενδύσεων Τεχνικές προσομοίωσης Προσαρμογή για τον πληθωρισμό ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙV: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Βασικές έννοιες Tο κόστος κεφαλαίου ως σημείο αναφοράς για τις επενδυτικές αποφάσεις Tο κόστος κεφαλαίου ως μέτρο της αποδοτικότητας Xρήση εσωτερικών και εξωτερικών πηγών άντλησης κεφαλαίου Ο κίνδυνος και το κόστος κεφαλαίου Kόστος μακροπρόθεσμου χρέους Kόστος προνομιούχων μετοχών Kόστος κοινών μετοχών...227

8 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Tο CAPM και το κόστος κοινών μετοχών Kόστος αδιανέμητων κερδών Υπολογισμός του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) Μέτρηση του οριακού σταθμικού κόστους κεφαλαίου (WMCC) Το CAPM και το κόστος κεφαλαίου Το κόστος κεφαλαίου των κλάδων (ή τμημάτων) μιας επιχείρησης Η παγκοσμιοποίηση και το κόστος κεφαλαίου ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βασικές έννοιες Εξήγηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης Κεφαλαιακή διάρθρωση Κεφαλαιακή διάρθρωση και αξία του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης Κεφαλαιακή διάρθρωση και συνολική αξία της επιχείρησης Η διαμάχη για την κεφαλαιακή διάρθρωση Η προσέγγιση των καθαρών εσόδων (ΝΙ) Η προσέγγιση των καθαρών λειτουργικών εσόδων (ΝΟΙ) Η θεωρία Modigliani-Miller Το υπόδειγμα ΜΜ με φορολόγηση της επιχείρησης Η σύγχρονη ερμηνεία της κεφαλαιακής διάρθρωσης ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η σημασία της μερισματικής πολιτικής Ο ρόλος των μερισμάτων στη διαδικασία αποτίμησης Μη χρηματικές διανομές μερίσματος Επιπτώσεις των μη χρηματικών μερισμάτων στον ισολογισμό Περιορισμοί στην καταβολή μερίσματος Η μερισματική πολιτική και η τιμή της μετοχής Η προσέγγιση του καθαρού υπολειμματικού μερίσματος Η αποτίμηση με την προσέγγιση της ελεύθερης ταμιακής ροής Αποτίμηση μετοχών με την προσέγγιση των κερδών Επαναγορά μετοχών Γιατί οι εταιρείες επαναγοραζουν τις μετοχές τους; ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...317

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 ΜΕΡΟΣ V: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Δικαιώματα προαίρεσης (ΟΨΙΟΝ) Πώς λειτουργούν τα δικαιώματα αγοράς και πώλησης Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης και το υπόδειγμα των Black και Scholes Το διωνυμικό υπόδειγμα Προθεσμιακά συμβόλαια ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ VΙ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Βασικές αρχές της χρηματοδοτικής μίσθωσης Είδη μισθώσεων Οι κανονισμοί της FASB και της IRS Η μίσθωση είναι στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού; Ταμιακές ροές των μισθώσεων Υπολογισμός των ετήσιων δαπανών για μισθώματα Μίσθωση ή αγορά: προσέγγιση από την άποψη της παρούσας αξίας ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Πιστοποιητικά απόκτησης μετοχών και μετατρέψιμα ομόλογα Πιστοποιητικά απόκτησης μετοχών Θεωρητική αξία των πιστοποιητικών απόκτησης μετοχών Το φαινόμενο της μόχλευσης Αντικειμενική αξία του πιστοποιητικού απόκτησης μετοχών (FV w ) Τι συμβαίνει όταν γίνεται άσκηση του δικαιώματος που απορρέει από το πιστοποιητικό απόκτησης μετοχών Μετατρέψιμα ομόλογα Αξία των μετατρέψιμων Οφέλη για την επιχείρηση Διαφορές ανάμεσα στα πιστοποιητικά απόκτησης μετοχών και τα μετατρέψιμα ομόλογα ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...401

10 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση Ο ταμιακός κύκλος Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση Χρηματοδότηση μέσω ομόλογων Προσδιορισμός του επιτοκίου Επιλογή του κατάλληλου χρόνου των χρηματοδοτικών στρατηγικών Η εναλλακτική λύση του ομόλογου χωρίς τοκομερίδιο Χαρακτηριστικά των κοινών μετοχών ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ VIΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Η σημασία του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού Μέθοδοι υπολογισμού των αναγκών Ανάλυση πηγών και χρήσεων κεφαλαίων ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ VIIΙ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Διαχείριση του κυκλοφορούντος ενεργητικού Διαχείριση των εισπρακτέων λογαριασμών Διαχείριση των αποθεμάτων Διαχείριση των πληρωτέων λογαριασμών ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙX: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Οικονομικές καταστάσεις Xρήση των οικονομικών καταστάσεων Tυποποίηση των οικονομικών καταστάσεων Χρηματοοικονομικοί δείκτες Xρήσεις και είδη δεικτών...492

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11 Xρήση δεικτών για την ανάλυση της απόδοσης Η ποιότητα των κερδών Περιορισμοί της ανάλυσης δεικτών ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ X: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Είδη συγχωνεύσεων Γιατί συγχωνεύονται οι εταιρείες; Φορολογικά οφέλη των συγχωνεύσεων Ζητήματα που αφορούν τις συγχωνεύσεις Μέθοδοι εξαγοράς Η θεωρητική αιτιολόγηση των συγχωνεύσεων Αλλά ζητήματα που αφορούν τις συμφωνίες συγχώνευσης Λογιστικές πτυχές των συγχωνεύσεων Στρατηγικές κατά των συγχωνεύσεων Χρηματοδότηση των συγχωνεύσεων Έχουν επιτυχία οι συγχωνεύσεις; Οι συγχωνεύσεις στη δεκαετία του Οι συγχωνεύσεις στη δεκαετία του Εναλλακτικές λύσεις Εταιρική αναδιάρθρωση Παράλληλο μετοχικό κεφάλαιο και αντίστροφες συγχωνεύσεις ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Εισαγωγή στη διεθνή χρηματοοικονομική Κατανόηση των ξένων νομισμάτων Ανατίμηση και υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας Τι καθορίζει την αξία ενός ξένου νομίσματος; Ορολογία και έννοιες Ισοζύγιο πληρωμών Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα Κατανόηση του ξένου συναλλάγματος Χρηματοοικονομικά μέσα ξένου συναλλάγματος Αρμπιτράζ Δικαιώματα προαίρεσης επιτοκίων...591

12 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η αγορά προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές Χρηματοδότηση των εξαγωγών ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εισαγωγή στο χρηματοοικονομικό λογισμικό Αρχεία διαχείρισης Ανάλυση λογιστικών φύλλων Στατιστικά πακέτα Μαθηματικά πακέτα Τράπεζες χρηματοοικονομικών δεδομένων Η διαδικτυακή επανάσταση Κόστος και αποδοτικότητα Αγοραπωλησίες και αναδοχή έκδοσης χρεογράφων Άλλες διαδικτυακες εφαρμογές Επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί δικτυακοί τόποι ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας Α-1 Συντελεστές Επιτοκίου Μελλοντικής Αξίας Πίνακας Α-2 Συντελεστές Επιτοκίου Μελλοντικής Αξίας Προσόδου Πίνακας Α-3 Συντελεστές Επιτοκίου Παρούσας Αξίας Πίνακας Α-4 Συντελεστές Επιτοκίου Παρούσας Αξίας Προσόδου ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

13 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ

14

15 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΗ; ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ αντιστάθμιση κινδύνου/απόδοσης (risk/return trade-off): το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που δικαιολογεί μια επένδυση, σε δεδομένο επίπεδο κινδύνου δαπάνες (κόστος) αντιπροσώπευσης (agency costs): δαπάνες που αφορούν τη διευθέτηση συγκρούσεων μεταξύ διευθυντικών στελεχών, μετόχων, και ομολογιούχων διεθνής εταιρεία (global firm): μια εταιρεία με επενδύσεις περιουσιακών στοιχείων και εργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο εξωτερική ανάθεση έργου (outsourcing): μια εταιρεία αποφασίζει να επενδύσει και να παράγει προϊόντα στο εξωτερικό (ή να βασιστεί στις εισαγωγές) αντί να κατασκευάσει εργοστάσια στη χώρα της για να παράγει αυτά τα προϊόντα μακροοικονομικοί παράγοντες (macro factors): ευρύτερες οικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις πωλήσεις και τα κέρδη της επιχείρησης μεγιστοποίηση του πλούτου (wealth maximization): συμβολή στην αξία μιας επιχείρησης με την επιλογή εκείνων των επενδύσεων που παρουσιάζουν την καλύτερη αντιστάθμιση κινδύνου/απόδοσης μικροοικονομικές αποφάσεις (micro decisions): εσωτερικές αποφάσεις της επιχείρησης που επηρεάζουν τα αποτελέσματα των πωλήσεων, συμβάλλουν στον έλεγχο του κόστους, και καθορίζουν την τιμολογιακή πολιτική χρηματοοικονομική (finance): η εφαρμογή μιας σειράς χρηματοδοτικών και οικονομικών αρχών για τη μεγιστοποίηση του πλούτου της επιχείρησης και της αξίας του μετοχικού της κεφαλαίου χρηματοοικονομικός σχεδιασμός (financial planning): πρόβλεψη απαιτήσεων σε μετρητά, καθορισμός κατευθυντηρίων γραμμών για τον έλεγχο του κόστους, προσδιορισμός στόχων μελλοντικών πωλήσεων και κερδών, καθορισμός της καλύτερης κατανομής των περιορισμένων κεφαλαίων, και ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών για την περίπτωση που δεν αποδίδουν τα υπάρχοντα προγράμματα 19

16 20 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χρηματοοικονομική (finance) είναι η εφαρμογή μιας σειράς οικονομικών αρχών για τη μεγιστοποίηση του πλούτου (maximization of wealth), δηλαδή της συνολικής αξίας μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, με τη χρήση της καθαρής παρούσας αξίας (την αναγωγή, ή προεξόφληση, των μελλοντικών ταμιακών ροών σε παρούσες αξίες μείον τις αρχικές δαπάνες) για τη μέτρηση της κερδοφορίας, μια εταιρεία μεγιστοποιεί τον πλούτο της επενδύοντας σε προγράμματα ή έργα και αποκτώντας περιουσιακά στοιχεία των οποίων οι συνδυασμένες αποδόσεις αποφέρουν τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη με το μικρότερο κίνδυνο. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν γνωρίζει πότε επιτυγχάνεται ο μέγιστος πλούτος, αν και εξυπακούεται ότι είναι ο τελικός στόχος κάθε επιχείρησης. Ένας τρόπος για να υπολογιστεί ο πλούτος μιας επιχείρησης είναι μέσω της τιμής της κοινής μετοχής της. Όταν ανεβαίνει η τιμή της μετοχής μιας επιχείρησης, τότε θεωρείται ότι ο πλούτος των μετόχων της επιχείρησης αυξήθηκε. Γιατί η τιμή της μετοχής μιας επιχείρησης αντικατοπτρίζει την ικανότητά της να δημιουργεί και να αυξάνει τον πλούτο; Επειδή η χρηματιστηριακή αγορά είναι ένας πολύ αποτελεσματικός μηχανισμός. Έτσι, η τιμή της μετοχής αποτυπώνει πολύ γρήγορα όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες καθώς και τις προοπτικές για μελλοντικές μεταβολές του πλούτου της επιχείρησης. Σήμερα, η αγορά είναι ακόμη πιο αποτελεσματική αφού οι επενδυτές έχουν καλύτερη πληροφόρηση και τα διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν καλύτερες μεθόδους και πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για να γνωστοποιήσουν την απόδοσή τους. Η διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτέλεσε το μέσον για την επιλογή των καλύτερων εναλλακτικών επενδύσεων. Και βέβαια, η έλευση του Διαδικτύου έφερε πραγματική επανάσταση στους τρόπους έρευνας, συλλογής και διάδοσης των πληροφοριών πάνω στις οποίες βασίζονται σωστότερες επιχειρηματικές αποφάσεις. Σήμερα, οι οικονομικοί διευθυντές διαθέτουν πολλά σύνθετα εργαλεία για την επίλυση δύσκολων επιχειρηματικών προβλημάτων. Αυτό δεν ίσχυε πάντα στο παρελθόν. Πριν από το 1970, δινόταν έμφαση στην εξεύρεση νέων τρόπων για την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη βελτίωση των μεθόδων για την τήρηση των οικονομικών αρχείων, και την ερμηνεία των ισολογισμών και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης (αναλύσεων εσόδων-εξόδων). Οι πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο της χρηματοοικονομικής προσέφεραν στα διευθυντικά στελέχη καλύτερα εργαλεία για τη λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων. Με τη βοήθεια των νέων μεθόδων μέτρησης του κινδύνου και της απόδοσης, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερους τρόπους για να επιτύχουν τη βέλτιστη κατανομή των πόρων που σπανίζουν. Η εμφάνιση των αγορών των χρηματοοικονομικών παραγώγων επιτρέπει στα διευθυντικά στελέχη να αντισταθμίζουν τους κινδύνους. Η δυνατότητα προσομοίωσης των στρατηγικών επιτρέπει σε μια επιχείρηση να επιλέγει τα καλύτερα επενδυτικά προγράμματα ή έργα (projects), γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του πλούτου της επιχείρησης. Η γνώση της χρηματοοικονομικής δεν πρέπει να είναι αποκλειστικό προνόμιο των διαχειριστών των διαθεσίμων των επιχειρήσεων, των ελεγκτών, και όσων σχεδιάζουν τα χρηματοοικονομικά προγράμματα. Σε κάθε επιχείρηση, αν οι λογιστές, οι στατιστικολόγοι, και οι υπεύθυνοι πωλήσεων έχουν αντίληψη και κατανόηση των χρηματοοικονομικών αρχών, θα είναι σε θέση να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Στα τελικά προγράμματα που καταρτίζονται από τη διεύθυνση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να συμμετέχουν και τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης.

17 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; 21 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Η χρηματοοικονομική είναι λίγο επιστήμη και λίγο τέχνη. Η χρηματοοικονομική ανάλυση (financial analysis) παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνονται ορθές και ευέλικτες επενδυτικές αποφάσεις στην κατάλληλη και πλεονεκτικότερη χρονική στιγμή. Όταν οι οικονομικοί διευθυντές επιτυγχάνουν, συμβάλλουν στη βελτίωση της αξίας των μετοχών της επιχείρησης. Ένας οικονομικός διευθυντής εκπέμπει ευνοϊκά σήματα προς τους επενδυτές όταν έχει στο ενεργητικό του μια σειρά υγιών χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αποδόσεις που αυξάνονται με γρήγορο και σταθερό ρυθμό και με το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Γιατί τα σωστά σήματα είναι τόσο απαραίτητα; Γιατί οι μέτοχοι (επενδυτές) προσδιορίζουν τελικά τη χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης όπως αυτή αντανακλάται στις τιμές των χρεογράφων που εκδίδει. Αν η επιχείρηση έχει καλή φήμη και οι επενδυτές πιστεύουν ότι αυτό θα συνεχιστεί, τότε η αποτίμηση θα είναι υψηλή. Αντίθετα, μια κακή φήμη, με προβλέψεις δυσμενών αποδόσεων και υψηλά επίπεδα κινδύνου, θα οδηγήσει σε χαμηλή αποτίμηση. Για να είναι επιτυχημένοι, οι οικονομικοί διευθυντές μιας επιχείρησης πρέπει να αντιμετωπίζουν τις μεταβολές που συντελούνται συνεχώς στον τομέα της χρηματοοικονομικής. Οφείλουν να υιοθετούν περισσότερο εξελιγμένες μεθόδους ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν καλύτερα σε ένα διαρκώς ανταγωνιστικότερο κλίμα. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα τις συνεχείς αλλαγές μέσα και έξω από την επιχείρηση. Με λίγα λόγια, οι οικονομικοί διευθυντές μιας επιχείρησης έχουν την ευθύνη να αναγνωρίζουν τις μεταβολές στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και να ανταποκρίνονται σ αυτές. Υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για τη σωστή επιλογή του χρόνου εισαγωγής νέων προϊόντων, για την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και εξελισσόμενες ανάγκες, και για τη διασφάλιση της υποστήριξης των αποφάσεων από εναλλακτικά προγράμματα. Μερικές φορές απαιτούνται αλλαγές στις ερευνητικές προσπάθειες και την παραγωγή, για να εξασφαλιστεί ότι τα νέα προϊόντα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις μιας όλο και πιο ανταγωνιστικής αγοράς. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Πολλές φορές, τα πιο επιτυχημένα χρηματοοικονομικά προγράμματα δεν προσελκύουν την προσοχή που θα έπρεπε, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα διευθυντικά στελέχη δεν τα δημοσιοποιούν, δηλαδή «δεν τα διαφημίζουν». Στο παρελθόν, τέτοιου είδους πληροφορίες διαβιβάζονταν στους αναλυτές χρεογράφων οι οποίοι, με τη σειρά τους, ενημέρωναν τους επενδυτές για τις νέες εξελίξεις που λάμβαναν χώρα σε μια επιχείρηση. Όμως αυτή η προσέγγιση ήταν πολύ επιλεκτική και αφορούσε λίγους μόνο επενδυτές. Συνήθως, οι υπεύθυνοι της ε- ταιρείας διέδιδαν τις πληροφορίες αυτές μέσω του τύπου, της τηλεόρασης, και των τριμηνιαίων και ετήσιων χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτές οι πληροφορίες ήταν σποραδικές και χωρίς αμεσότητα. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η δημοσιοποίηση των νέων πληροφοριών να γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα και σε όσο το δυνατόν περισσότερους επενδυτές. Το Διαδίκτυο έχει

18 22 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ γίνει, και θα συνεχίσει να είναι, ένα αποτελεσματικό μέσον για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η επιχείρηση θα πρέπει να επιδιώκει να κάνει επενδύσεις στους κλάδους εκείνους τους οποίους οι επενδυτές συσχετίζουν με την ανάπτυξη και το «συρμό» και έχουν μεγάλες προοπτικές κερδοφορίας. Δυστυχώς, πολλές καλές και οικονομικά υγιείς εταιρείες ταυτίζονται με κλάδους χαμηλής αποτίμησης. Υπάρχουν καλά προϊόντα τα οποία δεν απολαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Μια ιδέα θα ήταν να εστιαστεί η προσοχή των επενδυτών στους πιο ελκυστικούς τομείς της επιχείρησης ώστε να εξασφαλιστεί μια καλύτερη αποτίμηση. Ί- σως η επιχείρηση να θέλει να γνωρίζουν οι επενδυτές ότι στρέφεται προς περισσότερο δελεαστικούς τομείς ανάπτυξης και κερδοφορίας. Η ευθύνη της επιχείρησης έναντι των μετόχων της είναι να δημιουργήσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα. Μια πρόσφατη επιτυχημένη στρατηγική είναι η χρήση των «παράλληλων μετοχών» (tracking stock). Η στρατηγική αυτή συνίσταται στην έκδοση νέων μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το τμήμα εκείνο των περιουσιακών στοιχείων (ή ενεργητικού) της εταιρείας με τις καλύτερες χρηματοοικονομικές προοπτικές. Με τον τρόπο αυτόν, οι επενδυτές μπορούν να ταυτίσουν τις μετοχές με παρεμφερείς τομείς υψηλής αποτίμησης, δίνοντας έτσι στις παράλληλες μετοχές την πραγματική αποτίμηση που τους αξίζει. Τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην έννοια της δημιουργίας μιας καλής εικόνας όταν εξαγοράζουν άλλες εταιρείες, όταν προσθέτουν νέες σειρές προϊόντων, ή όταν δίνουν νέες κατευθύνσεις στην έρευνα. Το μέρος αυτό της επενδυτικής στρατηγικής, είτε είναι πραγματικό ή πλασματικό, δεν πρέπει να φεύγει ποτέ από το μυαλό των διευθυντικών στελεχών όταν επιδιώκουν να μεταβάλουν την αντίληψη που έχουν οι επενδυτές για τις δυνατότητες των μετοχών της επιχείρησης ως επένδυσης. ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν κάποτε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αντιπροσώπους για να επιληφθούν κάποιου συγκεκριμένου θέματος. Με αυτόν τον τρόπο, η ευθύνη μεταβιβάζεται σε κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας αγωγής για αποζημίωση, μπορεί κάποιος, προκειμένου να υποστηρίξει την υπόθεσή του στο δικαστήριο, είτε να εκπροσωπήσει τον εαυτό του είτε να προσλάβει δικηγόρο. Ως αντιπρόσωπος, ο δικηγόρος αναλαμβάνει την αποστολή να επιτύχει την υψηλότερη δυνατή αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και για τους μετόχους όταν μεταβιβάζουν το έργο της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε κάποιον οικονομικό διευθυντή, ο οποίος ενεργεί ως αντιπρόσωπος της εταιρείας. Προφανώς, ο στόχος είναι να επιτευχθεί η μέγιστη αξία των μετοχών που έχουν στα χέρια τους οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Δεν υπάρχουν, πάντως, καθιερωμένοι κανόνες που να υποδεικνύουν ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν τα στελέχη ώστε να επιτύχουν αυτόν το στόχο. Σε τελική ανάλυση, οδηγός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι επενδυτές τις ενέργειες των στελεχών. Ένας καλός τρόπος για την παρακίνηση των διευθυντικών στελεχών είναι η προσφορά επικερδών δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (stock options) συνδεδεμένων με την απόδοσή τους.

19 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; 23 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γενικά, τα στελέχη πρέπει να αναζητούν και να χρησιμοποιούν ασφαλείς επενδυτικές πολιτικές που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο. Ωστόσο, ορισμένα στελέχη ερμηνεύουν την αποστολή τους διαφορετικά. Ως αντιπρόσωποι, θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι να αποφύγουν τα μεγάλα λάθη. Έτσι, αυτοί οι αντιπρόσωποι ίσως παραβλέπουν κάποιες καλές ευκαιρίες ανάπτυξης με αποδεκτά επίπεδα κινδύνου. Αυτή η αντίθεση συμφερόντων μεταξύ αντιπροσώπου και μετόχων είναι απίθανο να δώσει το άριστο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι οικονομικοί διευθυντές, ενεργώντας ως αντιπρόσωποι, θα πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις και θα ακολουθήσουν τον καλύτερο δρόμο. Για παράδειγμα, αξιολογώντας τους κινδύνους διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων σε σχέση με τις προβλεπόμενες αποδόσεις τους, οι διευθυντές ίσως να επικεντρώνονται σε ορισμένες μόνο επενδύσεις και να μην διαφοροποιούν τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ώστε να επιτύχουν χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Προσφάτως, υπήρξαμε μάρτυρες περιπτώσεων απροκάλυπτης απάτης, παραποίησης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και κακοδιοίκησης σε επιχειρήσεις όπως η Enron, η Adelphia Communications, και η Worldcom. Υπεύθυνη γι αυτές τις χρεοκοπίες ήταν εν μέρει και η αδυναμία των διοικητικών συμβουλίων να επιμείνουν στην εφαρμογή αποδεκτών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς και χρηστής διοίκησης. Ευτυχώς, η πλειοψηφία των διευθυντικών στελεχών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπεύθυνα άτομα. Συχνά οι αντιπρόσωποι βρίσκονται στη μέση, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν δύο κύρια αντίπαλα στρατόπεδα: τους πιστωτές και τους μετόχους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν τα ξένα κεφάλαια (debt) γίνονται σοβαρή πηγή χρηματοδότησης. Οι πιστωτές επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς στην επιχείρηση, όπως π.χ. ο περιορισμός του καταβαλλόμενου μερίσματος όταν τα κέρδη βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και κατά τα άλλα υποχρεώνουν τα στελέχη να διατηρήσουν τη ρευστότητα της επιχείρησης σε συγκεκριμένο επίπεδο ώστε να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των δανείων. Προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι πιστωτές, οι οικονομικοί διευθυντές μπορεί να δίνουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή στους πιστωτές από ό,τι στους μετόχους. Αυτή η σύγκρουση μπορεί να καταστήσει τα στελέχη λιγότερο αποτελεσματικά και να τα εμποδίσει να αξιοποιήσουν τις καλύτερες ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις που να εξασφαλίζουν την αρμονία μεταξύ στελεχών και μετόχων. Επαφίεται στους μετόχους μέσω του διοικητικού συμβουλίου να προσλάβουν τα κατάλληλα στελέχη και να εξασφαλίσουν ότι θα αμείβονται ανάλογα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούν στις τιμές της αγοράς ώστε να προσελκύσουν τα κατάλληλα ταλέντα. Η προσφορά μετοχών σε αυτά τα στελέχη λειτουργεί επίσης ως κίνητρο για να προσπαθούν να μεγιστοποιούν την αξία των μετοχών της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, τα ικανά στελέχη διαθέτουν κρίση και ένστικτο ώστε να γνωρίζουν ποια πολιτική να εφαρμόζουν και πότε. Ξέρουν πότε να συγκεντρώνουν κεφάλαια και πώς να ελέγχουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Οι σωστές αποφάσεις μεταφράζονται σε ευνοϊκά σήματα προς τους επενδυτές και συνήθως έχουν αποτέλεσμα την υψηλότερη α- ποτίμηση της κοινής μετοχής της επιχείρησης.

20 24 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ Αν υπάρχει ένα πρόβλημα που υπεισέρχεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αυτό είναι η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος που περικλείουν οι επενδύσεις. Όταν η επιχείρηση παίρνει ε- πενδυτικές αποφάσεις, προσπαθεί αυτομάτως να συγκεντρώσει το (να επενδύσει στο) καλύτερο δυνατό πακέτο περιουσιακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει να χρησιμοποιήσει τα καλύτερα περιουσιακά στοιχεία με τον αποδοτικότερο τρόπο, έτσι ώστε να αποφέρουν στο μέλλον όσο το δυνατό ταχύτερες αποδόσεις με τον ελάχιστο κίνδυνο. Επιπλέον, η επιχείρηση θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί εσωτερικά και εξωτερικά κεφάλαια, μια και ένας υπερβολικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία μπορεί να προκαλέσει μείωση του δείκτη κερδών ανά μετοχή, ενώ οι υπερβολικές υποχρεώσεις προς τρίτους μπορεί να αυξήσουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και τις πάγιες δανειακές υποχρεώσεις της επιχείρησης. Όμως, η κατάλληλη χρήση αυτών των παραγόντων μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό για τα χρηματοοικονομικά στελέχη να υιοθετούν μια ισορροπημένη χρηματοοικονομική πολιτική, έτσι ώστε οι επενδυτές να αισθάνονται ότι τα επενδεδυμένα κεφάλαιά τους είναι ασφαλή και υπόκεινται σε σωστή διαχείριση. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ Η μεγιστοποίηση του κέρδους είναι βραχυπρόθεσμος στόχος, λιγότερο σημαντικός από τη μεγιστοποίηση του πλούτου της επιχείρησης. Μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει υψηλή κερδοφορία βραχυπρόθεσμα χρησιμοποιώντας απλώς διάφορες τεχνικές. Με άλλα λόγια, τα στελέχη μπορούν να καθυστερήσουν ορισμένα έξοδα, να αναβάλουν την αγορά δαπανηρού αλλά αποδοτικού εξοπλισμού, και να απολύσουν κάποιους υψηλόμισθους αλλά πολύ παραγωγικούς εργαζόμενους. Αυτές οι κοντόφθαλμες αποφάσεις μπορεί προσωρινά να μειώσουν τις δαπάνες και να αυξήσουν τα κέρδη. Εξάλλου, υψηλά κέρδη μπορούν να επιτευχθούν με επενδύσεις σε προγράμματα υψηλού κινδύνου και αβεβαιότητας. Μακροχρόνια, αυτά τα υψηλού κινδύνου επενδυτικά προγράμματα ή έργα μπορεί να μειώσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και την αξία των μετοχών της. Κατά συνέπεια, οι προσπάθειες μεγιστοποίησης των κερδών ίσως αποδειχτούν αντίθετες προς το στόχο της μεγιστοποίησης του πλούτου της επιχείρησης, ο οποίος απαιτεί την πραγματοποίηση των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων με το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Στη χρηματοοικονομική, ο υψηλότερος κίνδυνος συνδέεται γενικά με υψηλότερα προβλεπόμενα κέρδη αλλά και με μεγαλύτερη πιθανότητα ζημιών. Η ίδια αρχή ισχύει και στην περίπτωση του μέσου μικροεπενδυτή. Επιθυμεί να γίνει ξαφνικά πλούσιος, αλλά ξέρει ότι για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να είναι πρόθυμος να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο υψηλών απωλειών. Ο μέσος μικροεπενδυτής γνωρίζει ότι είναι ασφαλέστερο να αγοράσει έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου παρά να επενδύσει σε κάποια συγκεκριμένη μετοχή. Οι πιθανότητες να υπάρξουν απώλειες από την κατοχή κρατικών εντόκων γραμματίων είναι πράγματι μικρές, ενώ η πορεία μιας μετοχής μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά κέρδη ή σε μεγάλες απώλειες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 Βασικές Ικανότητες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης... 23 Κατανόηση των Οικονομικών Παραγόντων... 23 Σημασία της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Ζούμε σε μια σκληρή εποχή, όπου η επιβίωση των επιχειρήσεων πλέον βασίζεται στην άριστη αποδοτικότητά τους. Η παγκοσμιοποίηση έφερε τόσο έντονο ανταγωνισμό, ώστε αδεξιότητες στην ορθολογική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ: ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ MARKETING ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» Οργάνωση της νέας Δραστηριότητας / Σχέδιο MarkeMng / Το ανθρώπινο δυναμικό / Οικονομικό Σχέδιο / Ανάλυση Κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα