ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ"

Transcript

1 ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

2 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqσwωψe rβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnφγιmλιqπςπζαwωeτrtνyuτioρν μpκaλsdfghςjklzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdf ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ & ghjklzxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρωυ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ dfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwertλκοθξyuiύ Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ασφdfghjklzxcvbnmqwertyuiopaβsdfghjklzxc ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: εrυtγyεuνiιoαpasdfghjklzxcηvbnασφδmqwe ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ rtασδyuiopasdfασδφγθμκxcvυξσφwθeξτσδφ r opaασδφsdfghjklzxcvασδφbnγμ,mqwertyui opasdfgασργκοϊτbnmqwertyσδφγuiopasσδ φγdfghjklzxσδδγσφγcvbnmqwertyuioβκσλπ pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγαεορlzxc vbnmqwertyuiopasdfghjkαεργαεργ αγρqwertyuiopasdfghjklzxασδφm οιηξηωχψφσuioψασεφγvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opσδφγasdfghjklzxcvbnσρμνmςq weωrtyuζχiopβνοιςβηνklzxcvbnm

3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2

4 Α ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 3

5 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α ΚΛΙΣΗΣ 1. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται παρακάτω: 1. τῆς σπονδῆς αιτιατική πληθυντικού: 2. οἱ πλανῆται - γενική ενικού: 3. τήν σοφίαν δοτική ενικού: 4. ὦ δίψα δοτική ενικού: 5. τούς Ἑρμᾶς γενική ενικού: 6. τοῖς κομήταις- κλητική ενικού: 7. ἡ δουλεία γενική πληθυντικού: 8. ἡ Ἀθηνᾶ - δοτική ενικού: 9. τόν νησιώτην ονομαστική πληθυντικού: 10. τῶν ῥιζῶν γενική ενικού: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Β ΚΛΙΣΗΣ 2. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται παρακάτω: 1. οἱ τάφροι ονομαστική ενικού: 2. ὦ στίχοι κλητική ενικού: 3. τόν κίνδυνον γενική ενικού: 4. τά ὀστᾶ - ονομαστική ενικού: 5. τῇ ῥάβδῷ - κλητική πληθυντικού: 6. τοῖς ἄστροις αιτιατική ενικού: 7. τούς μάγους δοτική ενικού: 8. ὁ ὓπνος δοτική πληθυντικού: 9. οἱ ἀπόπλοι κλητική ενικού: 10. ἡ ἅλως δοτική ενικού: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α ΚΑΙ Β ΚΛΙΣΗΣ 3. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται παρακάτω: 1. τούς ἐργάτας- γενική ενικού: 2. τῆς Νάξου αιτιατική ενικού: 3. τήν νίκην γενική πληθυντικού: 4. τοῖς θρύλοις γενική ενικού: 5. τό κρίνον αιτιατική πληθυντικού: 6. τῶν βιβλιοπωλῶν κλητική ενικού: 7. ἡ μνᾶ - ονομαστική ενικού: 8. τῶν βάθρων αιτιατική ενικού: 9. τῷ ῥῷ - κλητική ενικού 10. τοῖς μανδύοις δοτική ενικού: 4

6 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ- ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ, ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ 4. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται παρακάτω: 1. τῆς σαρκὸς δοτική πληθυντικού: 2. τάς κρίσεις κλητική ενικού: 3. τὸν ὄρνιν γενική πληθυντικού: 4. τὰς ἀσπίδας αιτιατική ενικού: 5. ἡ θρίξ γενική ενικού: 6. ὁ ἱερεύς δοτική ενικού: 7. τῷ ἀνδριάντι δοτική πληθυντικού: 8. ὦ ἐλπὶς δοτική ενικού: 9. ὦ ἠχοῖ - γενική ενικού: 10. τούς λέοντας κλητική ενικού: 11. τόν στάχυν αιτιατική πληθυντικού: 12. τό πλάσμα δοτική πληθυντικού: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ- ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ, ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ, ΣΥΓΚΟΠΤΟΜΕΝΑ ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ, ΣΙΓΜΟΛΗΚΤΑ, ΑΝΩΜΑΛΑ 5. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται παρακάτω: 1. ὁ σωτὴρ κλητική ενικού: 2. τοῖς υἱέσι γενική ενικού: 3. τοῖς πάθεσι δοτική ενικού: 4. τὸν πυθμένα ονομαστική ενικού: 5. τάς ναῦς γενική ενικού: 6. τοῦ ἐκλέκτορος- δοτική πληθυντικού: 7. τῷ Περικλεῖ - κλητική ενικού: 8. ὦ αἰδώς δοτική ενικού: 9. τό γέρας ονομαστική πληθυντικού: 10. την γυναῖκα δοτική πληθυντικού: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α, Β, Γ ΚΛΙΣΗΣ 6. Να βρείτε και να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται παρακάτω: 1. τῶν κωνώπων δοτική πληθυντικού: 2. τὴν αἶγα αιτιατική πληθυντικού: 3. οἱ θώρακες ονομαστική ενικού: 4. τάς ἐκφύσεις δοτική ενικού: 5. τῶν δικαστῶν κλητική ενικού: 6. τῷ λόγῳ - γενική πληθυντικού: 7. τήν ἀξίαν δοτική πληθυντικού: 8. τῷ πυρῆνι αιτιατική πληθυντικού: 9. τοῦ κοσμήτορος κλητική ενικού: 5

7 10. τό οὖς δοτική πληθυντικού: ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 1. τὸν πρεσβευτὴν : δοτική πληθυντικού 2. τὰ πυρὰ : αιτιατική ενικού 3. τὸν λύχνον : δοτική πληθυντικού 4. τὰ ζυγὰ : δοτική ενικού 5. ὁ νῶτος: αιτιατική πληθυντικού 6. ἡ γυνὴ : δοτική ενικού 7. τῷ μάρτυρι : γενική πληθυντικού 8. (ὦ) στάδιον : δοτική πληθυντικού 9. τῶν κυνῶν : ονομαστική πληθυντικού 10. (ὦ) κλεὶς : γενική ενικού 2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 1. ὁ ὄνειρος: ονομαστική πληθυντικού 2. τό γόνυ: γενική ενικού 3. ἡ γυνὴ: αιτιατική πληθυντικού 4. ἡ ναῦς: κλητική ενικού 5. τό δέλεαρ: γενική ενικού 6. τό πῦρ :δοτική ενικού 7. ὁ πρεσβευτὴς : γενική ενικού 8. τὸ ὕδωρ: δοτική πληθυντικού 9. τό κνέφας: δοτική ενικού 10. το φρέαρ: δοτική ενικού 3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 1. ἡ γυνὴ: κλητική πληθυντικού 2. ἡ χεὶρ: γενική πληθυντικού 3. τὸ ὕδωρ: γενική ενικού 4. ὁ ἀμνός: ονομαστική πληθυντικού 5. τό δάκρυον: γενική ενικού 6. ὁ παῖς: γενική πληθυντικού 7. ὁ υἱός: αιτιατική πληθυντικού 8. ὁ χρώς: γενική ενικού 9. ὁ Ἀπόλλων: κλητική ενικού 10. ὁ σής: γενική ενικού 4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 1. τό πῦρ : αιτιατική πληθυντικού 6

8 2. ὁ πρεσβευτὴς: κλητική ενικού 3. ἡ ναῦς :γενική ενικού 4. ὁ Ἂρης: γενική ενικού 5. ὁ δεσμός: ονομαστική πληθυντικού 6. τό δόρυ: δοτική ενικού 7. ὁ κύων: αιτιατική ενικού 8. τό στέαρ: γενική ενικού 9. ὁ Οἰδίπους: κλητική ενικού 10. τό οὖς : ονομαστική πληθυντικού 5. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 1. ὁ Ζεὺς: δοτική ενικού 2. ὁ παῖς: δοτική ενικού 3. ὁ υἱός: δοτική ενικού 4. ὁ χρώς: αιτιατική ενικού 5. ὁ Ἀπόλλων: γενική ενικού 6. ὁ Θαλῆς: αιτιατική ενικού 7. ὁ Ποσειδών: δοτική ενικού 8. ἡ χείρ: κλητική ενικού 9. τό ηπαρ: δοτική ενικού 10. ἡ κλείς: δοτική πληθυντικού 7

9 ΕΠΙΘΕΤΑ Β ΚΛΙΣΗΣ 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 1. ἀγνὴ - αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους: 2. βεβαίᾳ - ατιατική ενικού αρσενικού γένους: 3. σοφῷ - γενική ενικού θηλυκού γένους: 4. τριπλῆ - γενική πληθυντικού αρσενικού γένους: 5. πονηρᾶς ονομαστική ενικού του ίδιου γένους: 6. ἀδίκῳ - αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους: 7. χαλκῆς κλητική ενικού ουδετέρου γένους: 8. ἀξία γενική πληθυντικού του ίδιου γένους: 9. ἀφθόνους δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους: 10. ἀδίκους κλητική ενικού του ίδιου γένους: 2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 1. φιλοκάλους ονομαστική ενικού αρσενικού γένους: 2. εὖπλοι γενική ενικού ουδετέρου γένους: 3. ἐνδόξους δοτική ενικού θηλυκού γένους: 4. ἡσύχῳ - αιτιατική ενικού ίδιου γένους: 5. καλοῖς κλητική ενικού ίδιου γένους: 6. ἒμπλεων ονομαστική πληθυντικού ίδιου γένους: 7. λινοῦν ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους: 8. ὠφέλιμοι γενική ενικού θηλυκού γένους: 9. ἐναρέτων δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους: 10. δεινήν αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους: 3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 1. χρήσιμον γενική ενικού θηλυκού γένους: 2. κακόνους - κλητική πληθυντικού ουδετέρου γένους: 3. ἀρχαίους δοτική ενικού ίδιου γένους: 4. ὀλίγων κλητική πληθυντικού θηλυκού γένους: 5. τιμωρός αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους: 6. δεξιᾷ - δοτική πληθυντικού ίδιου γένους: 7. πλούσιος γενική ενικού θηλυκού γένους: 8. σφοδροῦ - αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους: 9. κράτιστον δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους: 10. κυαναῖ - γενική ενικού ίδιου γένους: 8

10 ΕΠΙΘΕΤΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ 1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 1. βαθύς: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους 2. εὐδαίμων: δοτική ενικού αρσενικού γένους 3. συνήθης: δοτική ενικού ουδετέρου γένους 4. δασύς:: γενική ενικού αρσενικού γένους 5. σύνοφρυς: κλητική ενικού αρσενικού γένους 6. ἡδὺς: κλητική ενικού αρσενικού γένους 7. πᾶς: δοτική ενικού θηλυκού γένους 8. βλάξ: αιτιατική ενικού αρσενικού γένους 9. κόλαξ: γενική πληθυντικού αρσενικού γένους 10. εὔχαρις αιτιατική ενικού αριθμού αρσενικού γένους 2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 1. εὔελπις: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους 2. χαρίεις: γενική ενικού θηλυκού γένους 3. ἂκων: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους 4. ἑκών: δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους 5. μνήμων: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους 6. ἀπάτωρ: αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους 7. ἂρρην: γενική ενικού αρσενικού γένους 8. μακρόχειρ: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους 9. ἐπιμελής: γενική ενικού θηλυκού γένους 10. ποδήρης: δοτική ενικού ουδετέρου 3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 1. ἐξώλης: κλητική ενικού αρσενικού γένους 2. ξιφήρης: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους 3. ἀμήτωρ: γενική πληθυντικού αρσενικού γένους 4. ἐλεήμων: δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους 5. μέλας: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους 6. φιλόγελως: γενική ενικού αρσενικού γένους 7. χαρίεις: δοτική ενικού ουδετέρου γένους 8. πᾶς: δοτική ενικού αρσενικού γένους 9. εὔβοτρυς: κλητική ενικού αρσενικού γένους 10. ἄδακρυς: γενική ενικού θηλυκού γένους 4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 1. πᾶς: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους 2. μιγάς: αιτιατική ενικού αρσενικού γένους 3. κόλαξ: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους 4. ἀληθής: κλητική ενικού ουδετέρου γένους 9

11 5. δασύς: γενική ενικού αρσενικού γένους 6. σύνοφρυς: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους 7. ἡδὺς: δοτική ενικού αρσενικού γένους 8. βαθύς: κλητική πληθυντικού θηλυκού γένους 9. εὐδαίμων: κλητική ενικού αρσενικού γένους 10. εὔχαρις δοτική ενικού αριθμού αρσενικού γένους 5. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 1. δίπους: ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους 2. δίπους: δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους 3. ἀνεμόης: γενική ενικού θηλυκού γένους 4. σύμπας: αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους 5. τριπέλεκυς: γενική ενικού ουδετέρου γένους 6. θῆλυς: γενική πληθυντικού αρσενικού γένους 7. θῆλυς: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους 8. ἥμισυς: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους 9. εὐθύς: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους 10. ἂπαις: γενική ενικού αρσενικού γένους ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 1. Να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού στο ίδιο γένος: 1. τάς πολλάς 2. ἡ πραεῖα 3. αἱ φροῦδαι 4. τῶν πραειῶν 5. τούς μεγάλους 6. τά σᾶ 7. τά πραέα 8. τά πολλά 9. τάς μεγάλας 10. τον μέγαν 2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 1. σῶς: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους 2. σῶς: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους 3. πρᾶος: κλητική ενικού αρσενικού γένους 4. πρᾶος: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους 5. μέγας: κλητική ενικού αρσενικού γένους 6. μέγας: γενική ενικού ουδετέρου γένους 7. πολύς: δοτική ενικού θηλυκού γένους 8. πολύς: αιτιατική ενικού αρσενικού γένους 10

12 9. φροῦδος: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους 10. φροῦδος: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους ΚΛΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους στο ίδιο γένος στον άλλο αριθμό: 1. ἡ ἀγγείλασα- γενική : 2. οἱ μείναντες - δοτική : 3. τὸ νεῖμαν - γενική : 4. ὁ γεγραφώς κλητική: 5. τὸ τεθνεώς - αιτιατική: 6. αἱ εἰδυῖαι - αιτιατική : 7. ὁ τιθείς γενική: 8. τὸ σωθέν - αιτιατική: 9. τὸ ἠθροικός - δοτική : 10. τὸ ποιοῦν κλητική: 2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 1. ἐσομένην αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος: 2. ἀποδείξας γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος: 3. ἀνειληφότες - γενική ενικού θηλυκού γένους: 4. ἀγείροντες δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους: 5. προσδεχόμενοι κλητική ενικού ίδιου γένους: 6. ὑπερενεγκόντες δοτική πληθυντικού ίδιου γένους: 7. κελεύσαντες δοτική ενικού θηλυκού γένους: 8. ἀφικόμενος ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους: 9. νομίζων αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους: 10. πεμπόμενοι δοτική ενικού ίδιου γένους: 3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους στα άλλα δύο γένη, στον ίδιο αριθμό και φωνή: 1. ἀφανισθεῖσαν γενική: 2. φέροντες δοτική: 3. ἀμελῶν κλητική: 4. διαθέοντα γενική: 5. ἀθυμούντων αιτιατική: 6. προσιόντα ονομαστική: 7. ὁπλισάμενοι γενική: 8. ποιησόμενος αιτιατική: 9. ἰδόντες δοτική: 10. ἡττηθέντες γενική: 4. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους στην ίδια φωνή με αυτή που σας δίνεται: 1. μαχουμένους αιτιατική ενικού θηλυκού γένους: 11

13 2. συμβουλεύοντες ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους στον μέλλοντα: 3. σκοποῦντι δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους: 4. συλλαβοῦσα- γενική πληθυντικού ίδιου γένους στον αόριστο: 5. δυναμένου κλητική ενικού ουδετέρου γένους παθητικού μέλλοντα: 6. διδάσκοντας δοτική ίδιου αριθμού ουδετέρου γένους: 7. ἀπολλύν δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους: 8. βουλευσόμενοι δοτική ενικού ίδιου γένους στον παρακείμενο: 9. ὀμωμοκότας δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους: 10. φοιτοῦντες γενική ενικού θηλυκού γένους: 5. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 1. ἀδικούντων δοτική ενικού ίδιου γένους: 2. προσιόντων ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στον ενεστώτα: 3. τεταγμένος γενική πληθυντικού θηλυκού γένους στον μέλλοντα: 4. ἀκοσμούντων κλητική ενικού ουδετέρου γένους: 5. μεταστρέψαντες αιτιατική ενικού θηλυκού γένους στον ενεστώτα: 6. χρώμενον δοτική ίδιου αριθμού και γένους: 7. ἑστῶσαν κλητική ίδιου αριθμού ουδετέρου γένους: 8. πληγέντος δοτική πληθυντικού ίδιου γένους: 9. ἀγγελούσαις ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στον ενεστώτα: 10. ἱστάν ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στον αόριστο β μέσης φωνής: 12

14 Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων Ειδικοί κανόνες 1 Έχουν βραχύχρονο το δίχρονο της παραλήγουσας όσα λήγουν σε: -ιος, -ιμος, -ικος, ινος (οξύτονα), -ακος, -αλος, -αρος, -ατος, ανος και το ἄνισος Εξαιρούνται: ἀνιαρός, φλύαρος, τρανός, ἀνίατος, αξιοθέατος 2. Έχουν μακρόχρονο το δίχρονο της παραλήγουσας όσα έχουν ως δεύτερο συνθετικό τις λέξεις: θυμός, κῦρος, λύπη, νίκη, τιμή, φῦλον, κίνδυνος, ψυχή 1. Να βάλετε -ο ή ω στο συγκριτικό βαθμο των επιθέτων που σας δίνονται, παίρνοντας υπόψη σας αν προγείται μακρά ή βραχέα συλλαβή Σοφ τερος ἰσχυρ τερος ἀπαλ τερος Δικαι τερος ἐνδοξ τερος Μακρ τερος Πτωχ τερος ἐντιμ τερος Βδελυρ τερος Ξηρ τερος Τιμι τερος ὁμαλ τερος Γενναι τερος εὐψυχ τερος Χρησιμ τερος Θερμ τερος ἀνιαρ τερος ἱκαν τερος Πιθαν τερος Βασιλικ τερος ἀσμεν τερος Κεν τερος Καθαρ τερος Χλιαρ τερος Δυνατ τερος Σοβαρ τερος ἡσυχ τερος 13

15 τοῦ δικαίου ἡ ἔνδοξος οἱ νέοι πιστοί σφοδρῶν ἔγκυρον λόγιος τῆς ὠφελίμου τόν ἔντιμον μαλακός 2. Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων και επιρρημάτων (διατηρώντας την πτώση, το γένος και τον αριθμό όταν πρόκειται για επίθετο) καθαρά τῆς ἐπικινδύνου τοῦ άληθοῦς χαρίεις βλάξ σοφαί φανεροῦ λογικοῦ 3. Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων και επιρρημάτων (διατηρώντας την πτώση, το γένος και τον αριθμό όταν πρόκειται για επίθετο) 14

16 ἄτιμος φοβερά (θηλ.) προθύμων εὔθυμος δυνατοί σπανίων ἱκανοῖς φλύαρος εὔψυχον ἀξιόνικος φιλοτίμοις γεραιός 4. Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων και επιρρημάτων (διατηρώντας την πτώση, το γένος και τον αριθμό όταν πρόκειται για επίθετο) 5. Να γίνει ο σχηματισμός σ όλους τους βαθμούς (καθώς και των αντιστοίχων επιρρημάτων) των εξής επιθέτων: μοχθηρός ἐπιεικής φιλομαθής ἡδύς κόσμιος ἂπιστος 15

17 πυκνός ἱκανός εὐμενής Δεινός Σώφρων ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις : οἷστισι(ν) : την ονομαστική πληθυντικού, ουδετέρου γένους τινὸς : την ονομαστική πληθυντικού, ουδετέρου γένους oὐδένας : τη δοτική ενικού, θηλυκού γένους τοιαύτη : τη δοτική ενικού, θηλυκού γένους ἅπερ : τη δοτική ενικού, αρσενικού γένους τάδε : την αιτιατική πληθυντικού, θηλυκού γένους ἡμεῖς : τη δοτική ενικού, β προσώπου τοῦτο : την ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους σεαυτὴν : τη δοτική πληθυντικού, θηλυκού γένους, α προσώπου τῷ : την αιτιατική πληθυντικού, ουδετέρου γένους 2. Να γράψετε τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό : σεαυτὴν : oὐδεμίαν : ἅτινα : τοιαύτῃ : 16

18 σφίσι(ν) : οἷστισι(ν) : τῷδε : οἷ : oἳ : δείνων : 3. Να γράψετε τον ίδιο τύπο στα άλλα δύο γένη : τοιοῦτον : οὐδὲν : ᾗτινι : τινές : τίνες : ἀλλήλας : σοῖς : τήνδε : ταῦτα : τῷ : 4. Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό και στα τρία γένη : μηδέσι(ν) : σφετέροις : αὕτη : τήνδε : ὧντινων : 17

19 τοιοῦτος : πηλίκων : πάσαις : oἷσπερ : ὅ, τι : 5. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις : ἐμαυτῷ : τη γενική πληθυντικού, θηλυκού γένους, γ προσώπου ἑκάτερος : τη γενική ενικού, θηλυκού γένους ἀλλήλλων : την αιτιατική πληθυντικού, ουδετέρου γένους ὑμετέραις : την ονομαστική πληθυντικού, θηλυκού γένους τίνων : τη γενική ενικού, θηλυκού γένους σοῦ ( κτητ. αντων.): τη δοτική ενικού, ουδετέρου γένους ἑὸν : τη δοτική ενικού, θηλυκού γένους ἕκαστος : την αιτιατική πληθυντικού, θηλυκού γένους ταυτησὶ : την ονομαστική ενικού, ουδετέρου γένους τοιόσδε : την ονομαστική πληθυντικού, θηλυκού γένους 18

20 ΡΗΜΑΤΑ ΟΜΑΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ 1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. ὁρμίζω: β ενικό, οριστικής αορίστου, μέσης φωνής 2. κρίνω : β ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 3. ἅπτομαι : γ ενικό, οριστικής παρατατικού, μέσης φωνής 4. βλάπτω : β ενικό, οριστικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 5. κρούω : γ πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 6. πορεύομαι : γ ενικό, ευκτικής αορίστου, μέσης φωνής 7. τρίβω : γ ενικό, ευκτικής μέλλοντα, ενεργητικής φωνής 8. παρασκευάζω : β ενικό, οριστικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 9. ἱδρύω : β ενικό, οριστικής ενεστώτα, μέσης φωνής 10. διώκω : γ πληθυντικό, υποτακτικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. δανείζω : απαρέμφατο αορίστου, ενεργητικής φωνής 2. ῥίπτω : γ ενικό, προστακτικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 3. χρηματίζω : β ενικό, ευκτικής αορίστου, μέσης φωνής 4. oἰκῶ : β πληθυντικό, οριστικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 5. γράφω : γ πληθυντικό, ευκτικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 6. πολιτεύω : γ ενικό, προστακτικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 7. ὑποπτεύω : γ ενικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 8. σπεύδω : β πληθυντικό, υποτακτικής αορίστου, μέσης φωνής 19

21 9. δουλεύω : γ πληθυντικό, ευκτικής ενεστώτα, ενεργητικής φωνής 10. ἀγοράζω : απαρέμφατο αορίστου, μέσης φωνής 3. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. ἐρμηνεύω : β ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 2. διακινδυνεύω : γ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, ενεργητικής φωνής 3. ἐξστρατεύω : β πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 4. συμβουλεύω : β πληθυντικό, οριστικής αορίστου, μέσης φωνής 5. συμψηφίζω : β ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, ενεργητικής φωνής 6. ῥάπτω : γ πληθυντικό, ευκτικής αορίστου, μέσης φωνής 7. τάττω : γ πληθυντικό, προστακτικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 8. συμπράττω : γ πληθυντικό, οριστικής αορίστου, μέσης φωνής 9. αὐξάνω : γ πληθυντικό, οριστικής παρατατικού, ενεργητικής φωνής 10. ἐγκωμιάζω : α πληθυντικό, οριστικής υπερσυντελίκου, ενεργητικής φωνής 4. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. αἰσχύνεις : α ενικό, οριστικής παρατατικού, μέσης φωνής 2. καθορίζω : γ πληθυντικό, υποτακτικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 3. προκηρύττω : απαρέμφατο παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 4. αιχμαλωτίζω : β ενικό, προστακτικής αορίστου, ενεργητικής φωνής 5. ἄγω : β ενικό, οριστικής παρατατικού, μέσης φωνής 6. πορίζω : γ ενικό, ευκτικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 20

22 7. νομοθετῶ : γ πληθυντικού, ευκτικής αορίστου, μέσης φωνής 8. ἀποκλίνω : γ πληθυντικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 9. ἐμφανίζω : γ πληθυντικό, οριστικής υπερσυντελίκου, ενεργητικής φωνής 10. ἐγχειρῶ : β ενικό, προστακτικής παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 5. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων : τάξαισθε, ἀναγκάσῃται, πεπαιδευμένος εἴης, τετρίφατε, συγκεκομίκασι(ν), σπουδάσειαν, τίκτετε, σημαίνωνται, ἐκδεδίωχε, διατρίψειας ΟΡΙΣΤΙΚΗ: ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΥΚΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ: 21

23 ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Α. Να μεταφέρετε καθέναν από τους παρακάτω τύπους στον αντίστοιχο τύπο του ΜΕΛΛΟΝΤΑ και του ΑΟΡΙΣΤΟΥ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 1. ἤγγελται 2. ἐπικρίνοντος 3. μένετε 4. κλίνοιεν 5. ἀποφαίνοιτο 6. ἐξεγειρόντων 7. διεφθάρκαμεν 8. κτείνεις 9. διαστέλλει 10. νέμοιμι Β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ του μέλλοντα και του αορίστου: ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 1. ἀγάλλον 2. ἀγείρεσθε 3. βαρύνοιμεν 4. δυσχεραίνεις 5. ἐγείρει 6. καθαίρεσθαι 7. τεινοίμεθα 8. σπείρω 9. κτείνουσιν 10. σφάλλουσα Γ. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στον αντίστοιχο τύπο του ΜΕΛΛΟΝΤΑ και στις δύο φωνές: ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΗΣ 22

24 1. κρίνων 2. καλοῦσιν 3. αἰσχυνέτω 4. στέλλοιμι 5. σημαίνετε (προστ.) 6. τελοῦνται 7. φθείροιεν 8. μαραίνεις 9. μένοιμεν 10. σφάλλειν Δ. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στον αντίστοιχο τύπο του ΑΟΡΙΣΤΟΥ και στις δύο φωνές: ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΦΩΝΗΣ 1. ἀμύνετε 2. μαραίνωμεν 3. σφαλλέτω 4. φθείρουσα 5. ἀγγέλλουσιν 6. ἀγείρονται 7. κτείνητε 8. κρίνοιμι 9. φαίνεσθε 10. καθαίρετε (προστ.) ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΗΣ Ε. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται στο ΜΕΛΛΟΝΤΑ 1. γεμίζεις 2. γνωρίζομεν 3. ἐθίζοιεν 4. ἐλπίζοιμι 5. λογίζει 6. μακαρίζοιμεν 7. ξενίζετε 8. οἰκίζω 9. ὀνειδίζειν 10. ὁπλίζεσθαι 23

25 ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ, ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ 1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. κλέπτω : γ ενικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 2. δοκιμάζω : γ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 3. πλήττω : β ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 4. ἀσπάζομαι : γ ενικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 5. λυμαίνομαι : β ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 6. ῥίπτομαι : γ πληθυντικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 7. σπεύδω : γ πληθυντικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 8. χαράττω : β πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 9. οἰκίζω : β ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 10. κρύπτω : β ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. θλίβομαι : γ ενικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 2. αἰσχύνομαι : γ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 3. ἀγοράζω : απαρέμφατο παρακειμένου, μέσης φωνής 4. ἀγγέλλω : β ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 5. θαυμάζω : γ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 6. διώκομαι : β πληθυντικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 7. ἀγείρω : β πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 8. ἐξετάζομαι : α πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης 24

26 φωνής 9. πέμπω : γ πληθυντικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 10. μεταχειρίζομαι : γ ενικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 3. Να γράψετε τους τύπους του παρακειμένου που λείπουν από τον πίνακα: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ἤγκελσο πεφασμένος ᾗ ἐφθάρθω τετισμένοι εἴητε τέταξαι ὠξυμμένοι ἦτε ἐσκαμμένος εἴη πέπεμψο ἐξενισμένος ᾖς τεθαμμένος εἴης 25

27 4. Για καθένα από τα παρακάτω ρήματα να γράψετε το β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου, το β ενικό οριστικής υπερσυντελίκου, το γ ενικό προστακτικής παρακειμένου και το γ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου της μέσης φωνής: πυνθάνομαι, κρύπτομαι, ἄγομαι, ὀνειδίζομαι, φυλλάττομαι, φλέγομαι, σημαίνομαι, νέμομαι, πείθομαι, κόπτομαι. β πλ. οριστ. πρκ. β εν. οριστ. υπερ. γ εν. προστ. πρκ. γ πλ. οριστ. πρκ. 26

28 5. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. φθείρομαι : απαρέμφατο παρακειμένου, μέσης φωνής 2. πίμπλαμαι : γ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 3. ὁρμίζομαι : γ πληθυντικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 4. ὀξύνομαι : β πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 5. λείπομαι : β πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 6. εὔχομαι : γ πληθυντικό, προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής 7. διδάσκομαι : γ πληθυντικό, οριστικής παρακειμένου, μέσης φωνής 8. ὀνομάζομαι : γ ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 9. δείκνυμαι : β ενικό, οριστικής υπερσυντελίκου, μέσης φωνής 10. ἀγγέλλομαι : απαρέμφατο παρακειμένου, μέσης φωνής 27

29 ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΤΑΞΗΣ 1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. νικῶ : γ πληθ. οριστ. και γ πληθ. υποτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 2. μεριμνῶ : β πληθ. οριστ. και β πληθ. προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 3. ἁμιλλῶμαι : β ενικό ευκτ. ενεστώτα και απαρ. ενεστώτα μέσης φωνής 4. κτῶμαι : γ ενικό οριστ. παρατατικού και β ενικό ευκτ. ενεστώτα μέσης φωνής 5. ἀνιῶ : β ενικό οριστ. παρατατικού ενεργ. και μέσης φωνής 6. τελευτῶ : γ ενικό οριστ. και γ πληθ. προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 7. ἀκροῶμαι : β ενικό οριστ. και β ενικό υποτ. ενεστώτα μέσης 8. ζῶ : γ ενικό οριστ. παρατατικού και γ ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 9. σιωπῶ : α ενικό ευκτ. ενεστώτα ενεργ. και μέσης φωνής 10. ἡττῶμαι : β πληθ. οριστ. ενεστώτα και παρατατικού μέσης φωνής 2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. ἐῶ : α ενικό οριστ. παρατατικού και απαρ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 2. δρῶ : β ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ. και μέσης φωνής 3. μηχανῶμαι : γ πληθ. υποτ. και γ πληθ. ευκτ. ενεστώτα μέσης φωνής 28

30 4. χρῶμαι : β ενικό οριστ. ενεστώτα και β ενικό οριστ. παρατατικού μέσης φωνής 5. αἰτιῶμαι : β ενικό οριστ. και β ενικό προστ. ενεστώτα μέσης φωνής 6. σιγῶ : ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους, μετοχής ενεστώτα ενεργ. και μέσης φωνής 7. δαπανῶ : β ενικό ευκτ. και γ πληθ. προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 8. ἰῶμαι : β ενικό ευκτ. και γ πληθ. προστ. ενεστώτα μέσης φωνής 9. μειδιῶ : β ενικό οριστ. ενεστώτα και β ενικό οριστ. παρατατικού ενεργ. φωνής 10. τολμῶ : β ενικό προστ. ενεστώτα και απαρ. ενεστώτα ενεργ. Φωνής 3. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. τελευτάω-ῶ : β ενικό ευκτικής ενεστώτα και απαρέμφατο ενεστώτα 2. ἀπαντάω-ῶ : γ πληθ. οριστικής παρατατικού και ενεστώτα ενεργ. φωνής 3. σιωπάω-ῶ : γ ενικό οριστικής παρατατικού και β ενικό προστ. ενεστ. ενεργητικής φωνής 4. δράω-ῶ : β ενικό οριστικής παρατατικού και β ενικό προστ. ενεστ. μέσης φωνής 5. διψήω-ῶ : γ ενικό οριστικής ενεστώτα και γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα ενεργ. φωνής 6. ὁράω-ῶ : γ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής και μέσης φωνής 7. ζήω-ῶ : β ενικό ευκτικής και προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 8. πλανάω-ῶ : γ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής 29

31 και μέσης φωνής 9. ἡττάομαι-ῶμαι : γ ενικό οριστικής παρατατικού και απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής 10. ἑστιάω-ῶ : γ πληθ. οριστικής παρατατικού και ενεστώτα ενεργ. φωνής Β ΤΑΞΗΣ 1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. σκοπέω-ῶ : β ενικό οριστικής παρατατικού και β ενικό προστ. ενεστ. μέσης φωνής 2. πλέω : γ ενικό οριστικής ενεστώτα και β ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργ. φωνής 3. ἀρκέω-ῶ : γ ενικό οριστικής παρατατικού και γ ενικό ευκτικής ενεστώτα μέσης φωνής 4. δυστυχέω-ῶ : γ πληθ. οριστικής παρατατικού και β ενικό προστ. ενεστ. ενεργ. φωνής 5. ὑπηρετέω-ῶ : β ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 6. φιλέω-ῶ : γ πληθ. προστακτικής ενεστώτα και απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής 7. oἰκέω-ῶ : γ πληθ. οριστικής παρατατικού και γ πληθ. προστακτικής ενεστ. μέσης φωνής 8. ἀφικνέομαι-οῦμαι : γ πληθ. οριστικής και ευκτικής ενεστώτα μέσης φωνής 9. λεηλατέω-ῶ : γ ενικό υποτ. ενεστ. ενεργ. φωνής και β ενικό υποτ. ενεστ. μέσης φωνής 10. ἀμελέω-ῶ : β πληθ. οριστικής και προστακτικής ενεστώτα μέσης φωνής 2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 30

32 1. δοκῶ : β ενικό οριστ. παρατατικού και β ενικό ευκτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 2. ἀμφισβητῶ : γ πληθ. οριστ. παρατατικού και γ πληθ. υποτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 3. τιμωρῶ : γ πληθ. προστ. ενεστώτα και απαρ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 4. ἀφικνοῦμαι : γ πληθ. προστ. ενεστώτα και απαρ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 5. φιλῶ : α πληθ. οριστ. και α πληθ. υποτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 6. στερῶ : β ενικό οριστ. και β ενικό προστ. ενεστώτα μέσης φωνής 7. πλέω : α πληθ. οριστ. και β ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 8. ἀμελῶ : β πληθ. οριστ. και β πληθ. ευκτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 9. πολεμῶ : γ ενικό οριστ. και γ ενικό υποτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 10. δέομαι : γ πληθ. οριστ. παρατατικού και γ ενικό υποτ. ενεστώτα μέσης φωνής 3. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. σκοπέω-ῶ : β ενικό οριστικής παρατατικού και β ενικό προστ. ενεστ. μέσης φωνής 2. πλέω : γ ενικό οριστικής ενεστώτα και β ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργ. φωνής 3. ἀρκέω-ῶ : γ ενικό οριστικής παρατατικού και γ ενικό ευκτικής ενεστώτα μέσης φωνής 4. δυστυχέω-ῶ : γ πληθ. οριστικής παρατατικού και β ενικό προστ. ενεστ. ενεργ. φωνής 5. ὑπηρετέω-ῶ : β ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα 31

33 ενεργητικής φωνής 6. φιλέω-ῶ : γ πληθ. προστακτικής ενεστώτα και απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής 7. oἰκέω-ῶ : γ πληθ. οριστικής παρατατικού και γ πληθ. προστακτικής ενεστ. μέσης φωνής 8. ἀφικνέομαι-οῦμαι : γ πληθ. οριστικής και ευκτικής ενεστώτα μέσης φωνής 9. λεηλατέω-ῶ : γ ενικό υποτ. ενεστ. ενεργ. φωνής και β ενικό υποτ. ενεστ. μέσης φωνής 10. ἀμελέω-ῶ : β πληθ. οριστικής και προστακτικής ενεστώτα μέσης φωνής Γ ΤΑΞΗΣ 1. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : 1. ζημιῶ : β ενικό οριστ. και β ενικό υποτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 2. ἀκυρῶ : γ ενικό υποτ. και γ ενικό ευκτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 3. πληρῶ : β ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ. και μέσης φωνής 4. μισθῶ : γ πληθ. οριστ. παρατατικού και απαρ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 5. καρποῦμαι : γ ενικό οριστ. και γ ενικό ευκτ. ενεστώτα μέσης φωνής 6. ταπεινῶ : γ πληθ. ευκτ και γ πληθ. προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 7. χειροῦμαι : β πληθ. οριστ. ενεστώτα και απαρ. ενεστώτα μέσης φωνής 8. ἐπανορθῶ : β πληθ. οριστ. παρατατικού και β πληθ. προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 9. ἐναντιοῦμαι : β ενικό οριστ. και β ενικό ευκτ. ενεστώτα μέσης 32

34 φωνής 10. ἐλαττῶ : γ ενικό οριστ. παρατατικού και β ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής 2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : βεβαιῶ : ονομαστική ενικού, ουδετέρου γένους, μετοχής ενεστώτα ενεργ. και μέσης φωνής ἐλευθερῶ : β πληθ. υποτ. και β πληθ. ευκτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής δικαιῶ : β πληθ. υποτ. και γ πληθ. ευκτ. ενεστώτα μέσης φωνής μειῶ : α πληθ. οριστ. και α πληθ. ευκτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής ἀλλοιῶ : α ενικό οριστ. παρατατικού και α ενικό υποτ. ενεστώτα ενεργ. φωνής δεξιοῦμαι : β ενικό οριστ. παρατατικού και γ ενικό υποτ. ενεστώτα μέσης φωνής σκηνῶ : γ πληθ. οριστ. ενεστώτα και γ πληθ. οριστ. παρατατικού ενεργ. φωνής γυμνῶ : β ενικό οριστ. και β ενικό προστ. ενεστώτα ενεργ. φωνής δῃῶ : β πληθ. οριστ. ενεστώτα και β πληθ. οριστ. παρατατικού ενεργ. φωνής ὀρθῶ : απαρ. ενεστώτα ενεργ. και μέσης φωνής 3. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα : ἐπανορθόω-ῶ : β ενικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής και μέσης φωνής ἐναντιοόμαι-οῦμαι : γ ενικό οριστικής ενεστ. και β ενικό προστακτ. 33

35 ενεστ. μέσης φωνής ῥιγώω-ῶ : β ενικό οριστικής παρατατ. και β πληθ. οριστικής ενεστ. ενεργητικής φωνής ὁμοιόω : απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής και μέσης φωνής βεβαιόω-ῶ : γ πληθυντικό ευκτικής και προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής ἀλλοτριόω-ῶ : β ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής κοινόω-ῶ : β ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα μέσης φωνής ἐλλατόω-ῶ : β ενικό ευκτικής ενεστώτα και β πληθ. προστακτικής ενεστ. ενεργ. φωνής στεφανόω-ῶ : β ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής και μέσης φωνής ἐλευθερόω-ῶ : β πληθ. υποτακτικής και ευκτικής ενεστώτα μέσης φωνής ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Να γράψετε τους τύπους του ενεστώτα που λείπουν από τον πίνακα : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ὁρμῶνται δικαιούτω δαπανῶσι(ν) 34

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 8 Θεωρητικά στοιχεία ΣΑ ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΡΗΜΑΣΑ Σα παθητικά ρήματα φανερώνουν ότι το υποκείμενο τους δέχεται μια ε- νέργεια από κάποιο άλλο πρόσωπο ή πράγμα, δηλαδή παθαίνει κάτι. Ο μετασχηματισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 η Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Ενότητα 8 η Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς Ενότητα 8 η Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς Λέγεται γοῦν ἐν Σικελία (εἰ γάρ καί μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ ἁρμόσει καί ὑμῖν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρός γενέσθαι τοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη του απαρεμφάτου

Η σύνταξη του απαρεμφάτου Η σύνταξη του απαρεμφάτου Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Για το απαρέμφατο και το σχηματισμό του έχουμε ήδη μιλήσει. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη θέση του απαρεμφάτου στο λόγο Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) Λύνοντας τις παρακάτω ασκήσεις, θα μπορέσετε να ξαναθυμηθείτε τη γραμματική που μάθατε τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να ανατρέχετε στο βιβλίο της γραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư 1 25 Ï 2009 : : (5) 1, 1-4,,,,,.,,,,.,,.,, (,, ),,,,,. 1 5 2. : «.» 10. : 1. «....»,,, 37-38 ( ): «,,.» 15 2., ; 15 3. ; 10 4.,, :,,,,. 10 2 5 3 115 1. 2, 3..,. ----------- 1. = 2. = 3. =,.. 20 1.. : :.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ)

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένω ἀπολογία, 18-19 Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο λόγος «Περί Αλοννήσου» δεν ανήκει στον Δημοσθένη, γράφτηκε όμως στην εποχή του από κάποιον από τους πολιτικούς του φίλους. Ήδη από τον 4ο μ.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πλάτων, «Πρωταγόρας» Κείμενο «Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του; 3. α) ὁρμώμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ Ημερομηνία: 26/7/2014 Φροντιστήριο Πειραιά Κατηγορία: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα καλύτερα Φροντιστήρια της πόλης! Τάξη: Γ Λυκείου Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά - Συντακτικό Τίτλος: Ανάλυση μετοχών σε

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ειμί ή της προσωπικής αντωνυμίας εγώ, συ. Ὑμεῖς οἱ προδόντες τήν πόλιν.

2. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ειμί ή της προσωπικής αντωνυμίας εγώ, συ. Ὑμεῖς οἱ προδόντες τήν πόλιν. 1. Να γραφούν οι τύποι στον άλλο αριθμό: Εἰσί: Ἔμεινε: Ἐγένετο: Ἐπυνθάνετο: Κατέτεινε: Κατῆλθε: Εἶπε: Εὑρέθη: Ἀπηλλάττετο: Εἶχες: Κατεβεβήκεις: 2. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ειμί ή της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής. Εκφώνηση. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό: τοῦ σοφοῦ. (ὦ) δίκαιε. τὸν τίμιον. τοὺς πιστοὺς.

Ασκήσεις γραμματικής. Εκφώνηση. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό: τοῦ σοφοῦ. (ὦ) δίκαιε. τὸν τίμιον. τοὺς πιστοὺς. Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Εκφώνηση Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό: τοῦ σοφοῦ (ὦ) δίκαιε τὸν τίμιον τοὺς πιστοὺς ταῖς ψυχραῖς τὸ δίκαιον τοῖς ἐντίμοις τοῦ σοφοῦ τῶν σοφῶν (ὦ) δίκαιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντί δή συνεχεῖ καί διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τό µέν πλεῖον τό δ' ἔλαττον τό δ' ἴσον, καί ταῦτα ἢ κατ' αὐτό

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: ( 52) Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν «Ἐγὼ δ, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 Διδαγμένο κείμενο: Α1. Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι. Δηλαδή χτίζοντας με καλό τρόπο θα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 5-8 [ 5] καίτοι οὔτε ἡµᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙΙ 1-2. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Κεφάλαιο ΙΙ 1-2. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Κεφάλαιο ΙΙ 1-2 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Λύσανδρος µετά τη νίκη του στους Αιγός Ποταµούς και ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα