ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μετά από 2 συνεχή χρόνια απεργιών & κινητοποιήσεων, το 2007 ήταν έτος εργασιακής ειρήνης που χαρακτηρίστηκε από υψηλό ρυθµό ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων και σηµαντικότατη βελτίωση όλων των Οικονοµικών µεγεθών, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκαν έργα για την αναβάθµιση των υπηρεσιών και την αύξηση της λειτουργικής δυναµικότητας τόσο στον Επιβατικό όσο και τον Εµπορικό τοµέα. Εκτός όµως αυτών το 2007 ήταν έτος εκτεταµένων µελετών, έρευνας και προετοιµασίας για την υλοποίηση οργανωτικών µεταβολών, λειτουργικών παρεµβάσεων, αλλά κυρίως µεταρρυθµίσεων που θα οδηγήσουν µε επιτυχία το λιµάνι στην πορεία του τον 21ο αιώνα. Ο νέος κανονισµός οργάνωσης & λειτουργίας, ο εκσυγχρονισµός των τιµολογίων, η αναλυτική λογιστική, η παραχώρηση της κατασκευής & λειτουργίας νέου Εκθεσιακού-Συνεδριακού κέντρου, ο διαγωνισµός για την σύµβαση παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ, ήταν µερικά από αυτά που στοχεύουν σε βραχύ χρονικό ορίζοντα, την µετεξέλιξη του ΟΛΠ σε διεθνές διαµετακοµιστικό κόµβο και σύγχρονο, ποιοτικό προορισµό πλοίων, επιβατών και εµπορευµάτων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΈΤΟΥΣ Τα συνολικά έσοδα της χρήσης (συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών λειτουργικών εσόδων) παρουσιάζουν σηµαντικότατη άνοδο και φθάνουν τα 179 εκ. σηµειώνοντας αύξηση 18% έναντι του 2006, ενώ ο ετήσιος προϋπολογισµός ξεπεράστηκε κατά πλέον του 10%. Τα λειτουργικά έξοδα του 2007 εµφανίζονται διογκωµένα συγκρινόµενα µε το έτος 2006, στο οποίο όµως οι δαπάνες γενικώς αλλά κυρίως οι αµοιβές προσωπικού ήταν σηµαντικά χαµηλότερες των κανονικών εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων του Νοεµβρίου εκεµβρίου Αποτέλεσµα του παραπάνω είναι να παρουσιάζεται τυπικά αύξηση των ετησίων λειτουργικών εξόδων κατά 8,7%, όταν µέχρι και το 9µηνο υπήρχε µόνο οριακή διαφορά +1%. Σηµαντική βελτίωση σηµειώθηκε στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του 2007 εξ αιτίας της αύξησης των εσόδων κεφαλαίων, η οποία προκύπτει από καλλίτερη διαχείριση των ενισχυµένων ταµειακών διαθεσίµων του Οργανισµού, ενώ αντίθετα οι τόκοι και τα συναφή έξοδα παρέµειναν στα επίπεδα του προηγουµένου έτους. Το προ φόρων αποτέλεσµα (ΕΒΤ) της χρήσης 2007, ιδιαίτερα ενισχυµένο, ανήλθε σε 33,5 εκ., σχεδόν διπλάσιο από το προηγούµενο έτος και κατά 80% µεγαλύτερο από τον προϋπολογισµό.αντίστοιχη είναι η αύξηση των καθαρών κερδών µετά από φόρους (τρέχοντες και αναβαλλόµενους), που ανέρχονται σε 24,8 εκ. ΈΣΟ Α ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η Εµπορική δραστηριότητα του Λιµανιού είναι η κύρια πηγή εσόδων, µε ποσοστό συµµετοχής 75% στο σύνολο, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας αποτελεί το Container Terminal που καταλαµβάνει σταθερά το 63% των εσόδων. Προοδευτική αύξηση µεριδίου εσόδων στο 10% σηµειώνει η δραστηριότητα των Αυτοκινήτων µε αντίστοιχη υποχώρηση του Γενικού φορτίου σε 2%.

2 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σηµαντικότατη άνοδο, της τάξης του 18,9%, παρουσιάζει ο Κύκλος Εργασιών το 2007 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, που όµως, συνεπεία των επί 2µηνο κινητοποιήσεων του προσωπικού, ήταν εξαιρετικά περιορισµένος.παρότι δεν υπήρξε αύξηση τιµών το 2007, ο Τζίρος εµφανίζεται ενισχυµένος εξαιτίας της αύξησης του όγκου διακινουµένων επιβατών και φορτίων. Στο Car Terminal τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20% λόγω της σηµαντικής ανόδου του όγκου διακίνησης για 2η συνεχή χρονιά. Στο ΣΕΜΠΟ η αύξηση του εγχώριου φορτίου κατά 35%, προερχόµενη αφενός από τα καθυστερηµένα φορτία του προηγούµενου έτους (carry-over) λόγω των απεργιών του παρελθόντος Νοεµβρίου- εκεµβρίου και αφετέρου από την πραγµατική αύξηση των εισαγωγών που εκτιµάται σε περίπου 10%, υπερκαλύπτει την µείωση του τζίρου που προέρχεται από την περιορισµένη κίνηση των µεταφορτώσεων, αποτέλεσµα της εκτροπής των φορτίων από τον Πειραιά για τον ίδιο λόγο. Οι παρεπόµενες επιπτώσεις των απεργιών είναι κατά κανόνα µεγαλύτερες καθώς η εκτροπή πλοίων και φορτίων δεν είναι εύκολο να ανατραπεί ενώ απαιτεί σηµαντικό χρονικό διάστηµα για την επαναφορά τους αν και εφόσον πραγµατοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αποκαθίσταται πλήρως η αξιοπιστία του λιµανιού. Η Επιβατική κίνηση στην Κρουαζιέρα για 3η συνεχή χρονιά παρουσιάζει θεαµατική ανάπτυξη της τάξης του 29% περίπου, επιπλέον του 30% που είχε πραγµατοποιηθεί το 2006 δίδοντας σηµαντική ώθηση στα έσοδα του Επιβατικού τοµέα που παρουσιάζουν 6% αύξηση σε σχέση µε το Ο αυξηµένος αριθµός προσεγγίσεων πλοίων, που συνεπάγεται από τα παραπάνω ενισχύει και τα έσοδα από Λοιπές Υπηρεσίες προς πλοία (προσόρµιση, υδροδότηση, διαχείριση καταλοίπων κλπ) τα οποία εµφανίζουν ανάλογη βελτίωση. Παράλληλα µε τα µέτρα ενίσχυσης της ΝΕΖ σηµειώθηκε 9% αύξηση των εσόδων δεξαµενισµού. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ο βασικός φορέας κόστους µε συµµετοχή 69% στο σύνολο, είναι το κόστος προσωπικού. Είναι προφανές ότι η δοµική στρέβλωση συνεχίζεται παρά τις προσπάθειες της ιοίκησης που µείωσε τη συµµετοχή του κόστους κατά 4%. Οι αποσβέσεις ανέρχονται στο 7%, οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες στο 21% του συνολικού κόστους και οι αναλώσεις υλικών στο 3%. Ο ΟΛΠ είναι εταιρεία καθαρά εντάσεως εργασίας και µειονεκτεί συγκρινόµενος µε προηγµένα λιµάνια της Ευρώπης ή της Μεσογείου µε υψηλό βαθµό αυτοµατοποίησης και εκσυγχρονισµένο λειτουργικό και θεσµικό πλαίσιο. Οι δαπάνες προσωπικού σε συνδυασµό µε τη χαµηλή παραγωγικότητα οδηγούν στη µειωµένη ανταγωνιστικότητα του λιµανιού. Τα κόστη το έτος 2006 είναι περιορισµένα λόγω των απεργιών των εργαζοµένων κατά το τελευταίο 2µηνο, µε αποτέλεσµα το συνολικό Κόστος του Οργανισµού την περίοδο να εµφανίζεται τυπικά αυξηµένο κατά 9%, ενώ η πραγµατική αύξηση δεν υπερβαίνει τον πληθωρισµό,παρόλο που η ΣΣΕ ικανοποίησε πλήρως τις απαιτήσεις των εργαζοµένων και δόθηκαν αυξήσεις κατά Μ.Ο. 7% οι οποίες µάλιστα δεν µεταφέρθηκαν στα τιµολόγια Σηµειώνεται ωστόσο ότι η άνοδος των αναλώσεων, αντανακλά και την αύξηση των τιµών των καυσίµων, ενώ στα λοιπά λειτουργικά έξοδα περιλαµβάνεται 1,3εκ επιπλέον πρόβλεψη από επανεκτίµηση των επιδίκων απαιτήσεων κατά του ΟΛΠ. Σχετική αύξηση παρουσιάζεται και στα κόστη επισκευών & συντήρησης λόγω εντατικοποίησης επισκευών των εγκαταστάσεων, αλλά και των εκτάκτων δαπανών συντήρησης της µεγάλης πλωτής δεξαµενής για επανεκκίνηση της λειτουργίας της. Είναι φανερό ότι η αποχή από επενδύσεις των προηγούµενων ιοικήσεων κατά τη

3 τελευταία δεκαετία συντείνει µέσω της παλαίωσης των υφιστάµενων εγκαταστάσεων στην προοδευτική αύξηση των δαπανών για αποκατάσταση βλαβών. Το κόστος µισθοδοσίας, µετά και τις µεγάλες χορηγηθείσες αυξήσεις το 2007, ουσιαστικά µειώνεται κατά 1% σε σχέση µε το 2006, εφόσον εξαιρεθεί η στρέβλωση του τελευταίου 2µήνου. Η βελτίωση του κόστους µισθοδοσίας είναι αποτέλεσµα των εν γένει παρεµβάσεων και της ορθολογικότερης λειτουργίας της παραγωγής. ΚΕΡ ΟΣ - ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ Η σηµαντική άνοδος τζίρου σε συνδυασµό µε την συγκράτηση, δηλαδή το νοικοκύρεµα, των δαπανών κατά την χρήση του 2007, επιδρούν θετικά στην εξέλιξη των Περιθωρίων Κέρδους, τα οποία προκύπτουν ιδιαίτερα βελτιωµένα κατά περίπου 6-7 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ ενισχύονται και από τη µείωση του φορολογικού συντελεστή ( Μικτό Περιθώριο 26, 2% έναντι 19,7% και ΕΑΤ 14,5% έναντι 8,5%). ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Σ.ΕΜΠΟ Το 2007 ο όγκος διακίνησης Ε/Κ στο ΣΕΜΠΟ συνολικά, εµφανίζει οριακή υποχώρηση κατά -2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η παρατεταµένη δυσλειτουργία από τις απεργίες το τελευταίο 2µηνο του 2006 οδήγησε σε εκτροπή του ελαστικού φορτίου των µεταφορτώσεων από τον Πειραιά, ενώ δηµιούργησε κλίµα αστάθειας που δεν εξασφάλισε την επαναφορά του, µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί πτώση της διακίνησης κατά -34%. Αντίθετα στο εγχώριο φορτίο (περιλαµβανοµένων και των κενών) σηµειώνεται άνοδος περίπου 36%, προερχόµενη αφενός από τα καθυστερηµένα φορτία του προηγούµενου έτους (carry-over) λόγω των απεργιών και αφετέρου από πραγµατική αύξηση των εισαγωγών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδοµένων, τα τελευταία χρόνια η εµπορική διακίνηση είναι περίπου σταθερή καθώς ο Πειραιάς έχει φτάσει πλέον στα όρια της δυναµικότητάς του µε τη δεδοµένη τεχνολογία και µηχανήµατα και χωρίς σηµαντικές επενδύσεις είναι πρακτικά αδύνατη η ουσιαστική µεταβολή της. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ CAR TERMINALS Στο Car Terminal η διακίνηση ανήλθε το 2007 σε αυτοκίνητα, σηµειώνοντας αύξηση 25,5% συγκριτικά µε το 2006, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη των µεταφορτώσεων προς τις αναπτυσσόµενες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας. Η άνοδος αυτή φέρνει το Σταθµό Αυτοκινήτων του Πειραιά µεταξύ των 10 µεγαλύτερων της Ευρώπης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο Car Terminal συνεχίζεται η ανοδική πορεία επιπλέον του 30% που πραγµατοποιήθηκε το 2006, στην οποία συντέλεσε και η επέκτασή του κατά 30 στρέµµατα, που ανέβασαν την δυναµικότητα του σταθµού κατά αυτοκίνητα. Ωστόσο και η νέα διαθέσιµη δυναµικότητα σχεδόν καλύφθηκε ενώ η ζήτηση αυξάνει περαιτέρω πράγµα που καθιστά αναγκαία την εξεύρεση χώρων για περαιτέρω επέκταση του Σταθµού. υστυχώς, µέρος της νέας διαχείρισης αυτοκινήτων Γ2 εξυπηρετεί προσωρινά τις ανάγκες διακίνησης RORO η οποία και θα πρέπει επιτέλους και µε τη βοήθεια της ΓΓΛΛΠ το ταχύτερο να µεταφερθεί σε άλλο χώρο-λιµάνι. Θυµίζω δε, ότι αυτή η δραστηριότητα ήρθε προσωρινά στο χώρο αυτό το 2004 και τελικά παγιώθηκε µε την ανοχή και τη γενναιοδωρία των ιοικήσεων του ΟΛΠ. Η εν λόγω κατάσταση δηµιουργεί απώλεια εσόδων στον Οργανισµό της τάξης του 1,3εκ. Ευρώ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Το τονάζ στο συµβατικό φορτίο παρουσίασε άνοδο χωρίς όµως ιδιαίτερη σηµασία αφού αποτελεί µόνο το 2% του συνόλου των εσόδων, χωρίς προοπτική σηµαντικής

4 εξέλιξης αφού σε µεγάλο βαθµό υποκαθίσταται προοδευτικά η συµβατική µεταφορά των αγαθών από τα Ε/Κ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η επιβατική κίνηση εσωτερικού το 2007 συνολικά έφθασε περίπου τα 20 εκατ. Επιβάτες καταγράφοντας 3,4% αύξηση από το Η συνεχόµενη αυξητική τάση επιβάλει την λήψη µέτρων για την καλλίτερη αξιοποίηση του σχετικά περιορισµένου χώρου του Κεντρικού Λιµένα προκειµένου να καλυφθούν οι µελλοντικές ανάγκες διακίνησης επιβατών και οχηµάτων. Η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό µε τα µέτρα που υλοποιήθηκαν το 2007 θα πρέπει να ενισχυθούν µε έργα υποδοµών όπως π.χ. την δηµιουργία νέων επιβατικών σταθµών & χώρων προσωρινής στάθµευσης οχηµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την διάρκεια της τελευταίας 10ετίας ο ρυθµός αύξησης της κίνησης, επιβατών & οχηµάτων στον Επιβατικό λιµένα είναι 5% κατά Μ.Ο., ο οποίος αναµένεται να συνεχιστεί. Παράλληλα το Λιµάνι εµφανίζει συµπτώµατα κορεσµού, πράγµα που καθιστά αναγκαία τη λήψη µέτρων, όπως επέκτασής του προς ραπετσώνα και αναδιάταξης των ακτοπλοϊκών γραµµών για αποσυµφόρηση, σε συνεργασία µε τα λιµάνια της Αττικής στα πλαίσια ενός ενιαίου λιµενικού συστήµατος κάτω από την ηγεσία του ΟΛΠ. Το πρόβληµα χώρων στο Κεντρικό Λιµάνι έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα από την διατήρηση κτιρίων όπως το Α&Β Τελωνείο που πρέπει να µετακινηθεί, την µεταφορά του ΥΕΝΑΝΠ σε κακώς επιλεγµένο χώρο, τη µη επίλυση του προβλήµατος για την αξιοποίηση του ΣΙΛΟ και των παλαιών αποθηκών καθώς και τη κατάληψη χώρων που επιτείνεται ως πρόβληµα από την αδυναµία του Κρατικού µηχανισµού να αποµακρύνει τους καταληψίες όπως στην πέτρινη αποθήκη. ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ Η Επιβατική κίνηση στην Κρουαζιέρα για 3η συνεχή χρονιά παρουσιάζει θεαµατική ανάπτυξη της τάξης του 29% περίπου, επιπλέον του 30% που είχε πραγµατοποιηθεί το Το έτος 2007 σηµειώθηκε και ιστορικό ρεκόρ διακίνησης επιβατών εξωτερικού µε διακίνηση επιβατών, αναδεικνύοντας το λιµάνι του Πειραιά σε ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα κρουαζιέρας της Μεσογείου. Η αναβίωση και ταχύρυθµη ανάπτυξη της κρουαζιέρας οφείλεται στην στρατηγική προώθησης που υιοθετήθηκε και την αύξηση των χώρων υποδοχής για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση µεγαλύτερου όγκου επιβατών σε συνδυασµό µε τα έργα για την λειτουργία & εκσυγχρονισµό των επιβατικών σταθµών. Η ενίσχυση της συγκεκριµένης δραστηριότητας, η οποία σχετίζεται άµεσα µε το ευρύτερο εθνικό στόχο της Τουριστικής ανάπτυξης, αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΟΛΠ, ο οποίος έχει θέσει ως στόχο την ανάδειξη του Πειραιά ως ελκυστικό προορισµό των κρουαζιερόπλοιων. Χρόνος αναµονής & εργασιών Παραγωγικότητα ΣΕΜΠΟ Η βελτίωση των χρόνων αναµονής παραµονής που αποτελεί βασικό παράγοντα αναβάθµισης των υπηρεσιών προς του πελάτες & χρήστες του Σταθµού, συνεχίζεται και το 2007 µε χαµηλότερο σχετικά ρυθµό, καθώς οι παρεµβάσεις διοικητικού χαρακτήρα απέδωσαν όσο ήταν εφικτό και πλέον απαιτούνται υψηλές επενδύσεις για την περαιτέρω ποιοτική αναβάθµιση. Η έναρξη των κινητοποιήσεων του προσωπικού αµέσως µετά την είσοδο του 2008 ανατρέπει τελείως την εικόνα δηµιουργώντας µεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πλοίων για να οδηγήσει στη συνέχεια τις ναυτιλιακές εταιρείες σε απόφαση αποκλεισµού του Πειραιά από τα δροµολόγιά τους σε όφελος άλλων λιµανιών ιδιωτικών ή µη, της ευρύτερης περιοχής.

5 Η παραγωγικότητα ανά εργατική οµάδα παραµένει περίπου στα ίδια επίπεδα του προηγουµένου έτους, σηµειώνοντας οριακή αύξηση στις 107 κινήσεις την βάρδια, επιβεβαιώνοντας ότι µε την υπάρχουσα δοµή λειτουργίας δεν είναι εφικτή σηµαντική περαιτέρω βελτίωση ώστε να προσεγγίσει τα επίπεδα παραγωγικότητας άλλων ανταγωνιστικών λιµένων της Μεσογείου, που υπερβαίνουν τον Πειραιά κατά περίπου 30%.Βέβαια από ενάρξεως του τρέχοντος έτους η πτώση είναι ραγδαία, µε µείωση άνω του 40%, για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2007 Πέραν των παρεµβάσεων και βελτιώσεων που υλοποιήθηκαν το 2007 και έχουν ήδη αναφερθεί, θα πρέπει να σηµειώσουµε και τις ακόλουθες ενέργειες: Οµαλοποίηση λειτουργίας το πρώτο τρίµηνο του 2007 µετά τις κινητοποιήσεις του τελευταίου δίµηνου του 2006 και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Οργανισµού και ανακούφιση της αγοράς µε παροχή εκπτώσεων στα υπέρογκα αποθηκευτικά τέλη που συσσωρεύτηκαν λόγω της εκτεταµένης παραµονής των Ε/Κ στο ΣΕΜΠΟ. Αναθεώρηση και απλούστευση των τιµολογίων µε εξορθολογισµό των χρεώσεων και δηµιουργία κινήτρων για βελτίωση της αποδοτικότητας των χώρων αποθήκευσης. Εφαρµογή από 7/1/2008 Ολοκλήρωση της µηχανοργάνωσης λειτουργίας- διαχείρισης των Car Terminals. Έναρξη πειραµατικής λειτουργίας του bar coding. Η οριστικοποίηση πλαισίου του νέου ΚΕΟΛ µε απλούστευση & εκσυγχρονισµό των οργανωτικών δοµών.η εφαρµογή του αναµένεται εντός του τρέχοντος έτους. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Η πορεία της µετοχής κατά το µεγαλύτερο µέρος του 2007είναι σχεδόν ανάλογη µε την εξέλιξη του Γενικού είκτη µε τη µέση κεφαλαιοποίηση του έτους να ανέρχεται στα 490 εκατ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η Κίνα και η Ινδία συνεχίζουν να πρωτοστατούν στην ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου. Η διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων αυξήθηκε µε ρυθµούς της τάξης του 19% το Το πρώτο τρίµηνο του 2008 η διακίνηση στη Μεσόγειο αυξήθηκε (10%) σχεδόν διπλάσιος ρυθµός ανόδου από τη διακίνηση στη Β. Ευρώπη (6%). Οι Παγκόσµιοι Λιµενικοί ιαχειριστές (ΠΛ ) συνεχίζουν να αποκτούν δικαιώµατα σε ανταγωνιστικά λιµάνια (Σµύρνη, Μερσίνα, Αλεξάνδρεια, Σόχα). Η ολιγοπωλιακή διάρθρωση στην παροχή λιµενικών υπηρεσιών εντείνεται. Η Κωνστάντζα, το µεγαλύτερο τερµατικό στη Μ. Θάλασσα µετά την απόκτηση της από τη Dubai Ports το 2005 ξεπέρασε για πρώτη φορά σε διακίνηση τον Πειραιά σηµειώνοντας αύξηση περίπου 25%. Η διεθνής αύξηση των τιµών των καυσίµων ωθεί τις εταιρείες να υιοθετήσουν µικρότερες ταχύτητες πλεύσης και περισσότερα πλοία. Η απαίτηση για αποδοτικότερες λιµενικές υπηρεσίες εντείνεται. Οργασµός παραγγελιών για πλοία νέας γενιάς µεταφορικής ικανότητας άνω των TEU. Ήδη έχουν παραγγελθεί πάνω από 165 πλοία. Η ανάγκη για ανάλογες λιµενικές υποδοµές επιταχύνεται. Η κατάργηση των διασκέψεων στις εταιρείες µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων τον Οκτώβριο του 2008 από την ΕΕ εντείνει περαιτέρω την πίεση για αποδοτικότερες λιµενικές υπηρεσίες.

6 ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΠ Ωθούµενος από τις ιεθνείς εξελίξεις ο ΟΛΠ αναπροσαρµόζει την στρατηγική του και θέτει στόχους για να αντιµετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις, οι οποίοι και αφορούν: Στην ανάπτυξη εµπορικής δραστηριότητας και επέκταση της παραγωγικής ικανότητας µέσω επενδύσεων σε λιµενικές υποδοµές Στην υιοθέτηση εξωστρεφούς αναπτυξιακής πολιτικής. Στην υιοθέτηση ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα στις υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό Στην βελτίωση της οικονοµικής θέσης µέσω της αύξησης των εσόδων και του ελέγχου των δαπανών Στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω διαρκούς επιµόρφωσης και προσαρµογής στα νέα τεχνολογικά δεδοµένα Στην εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας µε σκοπό το ευρύτερο κοινωνικό όφελος και µε σεβασµό προς το περιβάλλον Στη λειτουργία βάσει πραγµατικών ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων Στη διάρκεια του 2007 επανεξετάστηκαν και επιβεβαιώθηκαν τα δεδοµένα των εξελίξεων και των προοπτικών που διαγράφονται στη λιµενική βιοµηχανία για την επόµενη 10ετία, µε µελέτες που διεκπεραιώθηκαν από έµπειρους µελετητές. Με βάση τα συµπεράσµατα των αναλύσεων & των µελετών ο ΟΛΠ οριστικοποίησε το µεσο- µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό του πρόγραµµα το οποίο κινείται στους ακόλουθους βασικούς άξονες: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ΣΕΜΠΟ µε στόχο την δηµιουργία διεθνούς σταθµού διαµετακόµισης και τη διατήρηση κυρίαρχης θέσης στη Μεσόγειο. Αναβάθµιση υποδοµών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του Επιβατικού Λιµένα µε στόχο την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών πλοίων & επιβατών. Μεγιστοποίηση της Αξίας του ΟΛΠ µέσω αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας. Συνέργιες µεταξύ των λιµένων της Αττικής µε ανάπτυξη αλληλοσυµπληρούµενων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ένταξή τους σε ενιαίο λιµενικό σύστηµα υπό την ηγεσία του ΟΛΠ. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω ο ΟΛΠ προχώρησε σε αναθεώρηση του προγράµµατος επενδύσεων µε την ένταξη ανάλογων έργων. Το νέο 5ετές επενδυτικό πρόγραµµα ανέρχεται στο γιγαντιαίο ποσό των 500εκ., ενώ επιπλέον 93εκ. προβλέπονται µέχρι το έτος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΜΠΟ Το πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΕΜΠΟ περιλαµβάνει την επέκταση του Προβλήτα Ι, την αναβάθµιση του υφισταµένου Προβλήτα ΙΙ και την κατασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ. Με αυτά τα έργα η δυναµικότητα του Σταθµού τριπλασιάζεται φθάνοντας κατ ελάχιστο τα teus ετησίως. Επίσης προβλέπεται η ανάλογη εγκατάσταση Μηχανογραφικού συστήµατος καθώς και η σύνδεση του Terminal µε το σιδηροδροµικό δίκτυο µέσω κατασκευής επιλιµένιου σταθµού µε την χρηµατοδότηση του ΟΣΕ. Το ύψος των απαιτούµενων επενδύσεων υπερβαίνει τα 400εκ. σε χρονικό ορίζοντα 7ετίας και αποτελεί το 70% του 5ετούς επενδυτικού προγράµµατος του Οργανισµού. Το συνολικό έργο της ανάπτυξης του ΣΕΜΠΟ µε εξαίρεση τον Προβλήτα Ι που ήδη εκτελεί ο ΟΛΠ, υλοποιείται µε αυτοχρηµατοδότηση, µέσω παραχώρησης της Χρήσης & Εκµετάλλευσης. Το µοντέλο λειτουργίας προβλέπει 2 παρόχους, ΟΛΠ & Παραχωρησιούχο, επιλέχθηκε ως το βέλτιστο µε βάση οικονοµοτεχνικά αλλά και

7 κοινωνικά κριτήρια, ενώ παράλληλα αποκλείει µονοπωλιακές πρακτικές ενισχύοντας τον ανταγωνισµό, προς όφελος των χρηστών και τέλος των καταναλωτών. Αναλυτικότερα: Επέκταση Προβλήτα Ι Ο ΟΛΠ παρέχει λιµενικές υπηρεσίες. Το λιµενικό έργο προχωράει µε ταχείς ρυθµούς. Αποφασίστηκε η επιπλέον επέκταση για τη βελτίωση της λειτουργικής και ανταγωνιστικής ικανότητας. Η προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού βρίσκεται στο τελικό στάδιο επιλογής προµηθευτή. Προµήθεια εξοπλισµού πυκνής στοιβασίας νέα τεχνογνωσία για τον ΟΛΠ. Εκτιµώµενος χρόνος λειτουργικής ικανότητας 2010 υναµικότητα ετησίως Teus Συνολικό Κόστος Επένδυσης 140εκ. Με την ολοκλήρωση των έργων ο ΟΛΠ αναλαµβάνει την πλήρη λειτουργία του Προβλήτα. Έτσι από το 2010 και µετά ο Οργανισµός θα λειτουργεί µε ένα ολοκαίνουργιο & σύγχρονο Terminal, εξοπλισµένο µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, που διαθέτει µοναδικό στο ΣΕΜΠΟ πλεονέκτηµα βάθους 18µ, κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των πλοίων µεγάλης µεταφορικής ικανότητας (>10000 teus) της επόµενης γενιάς. Ανάλογος είναι ο εξοπλισµός µε Γερανογέφυρες κρηπιδώµατος Super Post Panamax και RMG για πυκνή στοιβασία σε 5 στρώµατα που µεγιστοποιούν την δυναµικότητα του Προβλήτα. Αναβάθµιση Προβλήτα ΙΙ & Κατασκευή Προβλήτα ΙΙΙ Υλοποίηση µέσω παραχώρησης λειτουργίας και εκµετάλλευσης. Περίοδος παραχώρησης 30 έτη, αναπροσαρµοζόµενη σε 35 εφόσον ολοκληρωθεί ο Προβλήτας ΙΙΙ εντός του χρονοδιαγράµµατος. Με ιεθνή ηµόσιο ιαγωνισµό αναδεικνύεται Προσωρινός Ανάδοχος η Cosco Pacific Ltd, 5ος µεγαλύτερος λιµενικός διαχειριστής στον κόσµο. Το σύνολο της επένδυσης πραγµατοποιείται από τον ανάδοχο. Η διαδικασία της παραχώρησης βρίσκεται στο στάδιο εκκίνησης των διαπραγµατεύσεων για την υπογραφή σύµβασης, που αναµένεται να διαρκέσουν µέχρι τέλους Σεπτεµβρίου. Επόµενο στάδιο η υποβολή της σύµβασης προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και µετά στην Βουλή. Έναρξη λειτουργίας της σύµβασης εντός του 1ου Τριµήνου Όπως είναι γνωστό, στο διαγωνισµό προσέφεραν 2 από τις µεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης λιµένων παγκοσµίως, η COSCO & HPH σε ένωση µε τις Ελληνικές εταιρίες ΑΛΑΠΙΣ & ΛΥ. Το ύψος των προσφορών ξεπέρασε κάθε προηγούµενο σε ανάλογες περιπτώσεις, ενώ η διαφορά µεταξύ των προσφορών ήταν σχετικά µικρή, γύρω στο 7%, πράγµα που αποδεικνύει πόσο υψηλά αποτιµάται η αξία του Πειραιά στην αγορά της λιµενικής βιοµηχανίας. Ειδικότερα τα κύρια σηµεία της πρότασης του Πλειοδότη είναι: Αντίτιµο ΟΛΠ στα 35 έτη 4,3δις Ελάχιστο Εγγυηµένο αντίτιµο ΟΛΠ στα 35 έτη 3,4δις Κ.Π.Α (NPV) ελάχιστου εγγυηµένου τιµήµατος 665εκ Χρόνος Ολοκλήρωσης έργων Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ 2015 Πλήθος Γερανογεφυρών 21 Σύστηµα πυκνής στοιβασίας RTG

8 Ελάχιστη υναµικότητα TEU Συνολικό Ύψος Επένδυσης 620εκ. Τιµολογιακή Πολιτική Πληθωρισµός Θέσεις εργασίας > 1000 Σε ότι αφορά στο αντάλλαγµα, αυτό καταβάλλεται ως εξής: 1. Προκαταβολή 50εκ. µε την υπογραφή της Σύµβασης 2. Ετήσια ενοίκια κρηπιδώµατος και πλατείας προβλητών αναπροσαρµοζόµενα µε τον ΤΚ +2%, ανερχόµενα σε 591 εκ. σε ορίζοντα 35ετίας. 3. Ποσοστό 24,2% κατά µ.ο. επί των ακαθαρίστων εσόδων του παραχωρησιούχου, εκ του οποίου το 75% εγγυηµένο, που ανέρχεται σε 2,7 δις συνολικά για τα 35 έτη. Το αντάλλαγµα που θα εισπράττει ετησίως ο ΟΛΠ είναι πολλαπλάσιο της σηµερινής απόδοσης του ΣΕΜΠΟ, χωρίς να εκτεθεί σε χρηµατοδοτικούς ή επιχειρησιακούς κινδύνους. Ακόµη και στην υποθετική περίπτωση που ο Προβλήτας ΙΙΙ δεν υλοποιηθεί, η οικονοµική επίπτωση για τον ΟΛΠ περιορίζεται µόνο στην απώλεια των αντιστοίχων ενοικίων που δεν υπερβαίνουν τα 150 εκ. στο σύνολο της περιόδου των 35 ετών. Ανάλογα οφέλη δηµιουργούνται για το ηµόσιο (φόροι, µερίσµατα, αντάλλαγµα) αλλά και γενικώς για την Εθνική Οικονοµία αφού η ανάπτυξη του ΣΕΜΠΟ πυροδοτεί αλυσιδωτά την ανάπτυξη των συγγενών µε το λιµάνι επιχειρήσεων (πρακτορεία, επισκευές πλοίων, τροφοδοσίες, µεταφορές κλπ) ενώ αποτελεί όχηµα για την ανάπτυξη των εξαγωγικού και εισαγωγικού εµπορίου της χώρας. Το κεφάλαιο που θα εισρεύσει στον ΟΛΠ από το αντάλλαγµα παραχώρησης θα δηµιουργήσει οικονοµική ευρωστία, η οποία θα επιτρέψει την υλοποίηση έργων κοινωνικού χαρακτήρα µε στόχο: την βελτίωση υποδοµών στους παραλιµένιους δήµους, την εφαρµογή επιπλέον µέτρων για την αύξηση απασχόλησης & βελτίωση συνθηκών εργασίας στην ΝΕΖ, την άνετη παραµονή και οικονοµικότερη µετακίνηση των επιβατών, ιδίως κατά τους χειµερινούς µήνες, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, την περαιτέρω ανάπτυξη και επιµόρφωση του προσωπικού κ.λ.π. Επιπλέον, στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης που προβλέπεται µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα του ΣΕΜΠΟ, έχει ληφθεί ειδική µέριµνα για την πλήρη εξασφάλιση των εργαζοµένων, ως εξής: Για περίοδο 12+6 µήνες κατά µέγιστο, ο ΟΛΠ παρέχει υπηρεσίες στον ανάδοχο για τη λειτουργία του Προβλήτα ΙΙ. Ο ανάδοχος πληρώνει το σύνολο των αµοιβών πλέον 15% για λοιπές διοικητικές δαπάνες. Το προσωπικό του ΣΕΜΠΟ έχει πολλαπλές επιλογές: 1. Να παραµείνει στον ΟΛΠ για τη λειτουργία του Προβλήτα Ι 2. Να εργαστεί στον παραχωρησιούχο εφόσον το επιθυµεί 3. Να κάνει χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του Ν.3654/2008 στον οποίο προβλέπονται: α) 5ετές πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου β) Μετατάξεις στο ηµόσιο και ευρύτερο ηµόσιο τοµέα για όσους το επιθυµούν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Στη λειτουργική αναβάθµιση του επιβατικού λιµένα εντάσσεται η εκβάθυνση του Κεντρικού λιµανιού καθώς η υιοθέτηση ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα στην παροχή των υπηρεσιών.

9 Ειδικότερα σε ότι αφορά στην εκβάθυνση του Κεντρικού Λιµένα, αυτή θα εξελίσσεται προοδευτικά για να ολοκληρωθεί το Ο ΟΛΠ θα επενδύσει 7εκ. προκειµένου να αποκατασταθεί ο πυθµένας σε ασφαλή για την ακτοπλοΐα επίπεδα, αποκαθιστώντας µε ίδια κεφάλαια την βλάβη που επιφέρουν οι αγωγοί αποχέτευσης. Παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον µε τον εγκιβωτισµό των υλικών που προκύπτουν από την εκβάθυνση και την εν συνεχεία χρήση τους στην κατασκευή του Προβλήτα Ι. Στο πλαίσιο της υιοθέτησης ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα στην παροχή υπηρεσιών, το πρόγραµµα αναβάθµισης των επιβατικών σταθµών ευρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη ολοκληρώθηκαν τα έργα στο σταθµό Αγ. ιονυσίου και θα ακολουθήσουν προοδευτικά και οι λοιποί σταθµοί, µε εξαίρεση τον σταθµό ακτής Βασιλειάδη που είναι σύγχρονος. Επίσης εξετάζεται και η αξιοποίηση κάποιων εκ των υφισταµένων κτιρίων παλαιών αποθηκών, ως πρόσθετοι επιβατικοί σταθµοί και χώροι προσωρινής στάθµευσης των οχηµάτων των επιβατών. Επιπλέον, για την ενηµέρωση των επιβατών ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινάκων και το πρόγραµµα συλλογής των πάσης φύσης πληροφοριών σχετικά µε αφιξοαναχωρήσεις πλοίων, προορισµούς, µεταβολές προγραµµάτων κλπ που µεταβιβάζονται αυτόµατα για την πληρέστερη ενηµέρωση του επιβατικού κοινού.η δωρεάν µεταφορά και ασφαλής µετακίνηση των επιβατών εντός της λιµενικής ζώνης ενισχύεται µε την αγορά 6 νέων λεωφορείων δαπάνης 1,7 εκ. και οριοθέτηση διαδροµών πεζών και οχηµάτων. Για την άνετη παραµονή των επιβατών ανανεώθηκαν οι σταθµοί αναµονής οι οποίοι διαθέτουν και κλιµατιζόµενες αίθουσες καθώς και σύγχρονους χώρους υγιεινής & καντινών ενώ αναβαθµίσθηκε η αισθητική του ανοιχτού χώρου µε εστίες πρασίνου. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η εκµετάλλευση ευκαιριών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας στοχεύει στην ανάδειξη της κρυµµένης υπεραξίας του ΟΛΠ. Σε αυτό το πλαίσιο και ειδικότερα σε ότι αφορά στο νέο εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο, στόχο της ιοίκησης αποτελεί η επιστροφή των Ποσειδωνίων του 2010 στον Πειραιά σε ένα χώρο που θα καλύπτει µε αισθητική όλες τις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις µεγάλων εκθεσιακών διοργανώσεων. Παράλληλα µε την υπό εξέλιξη σύµβαση ο ΟΛΠ λαµβάνει αντάλλαγµα ως ποσοστό των εσόδων του παραχωρησιούχου και εξασφαλίζει εγγυηµένα ελάχιστα έσοδα 2,5εκ. ετησίως, δηλαδή µεγαλύτερα από την χρησιµοποίηση του υφιστάµενου Εκθεσιακού στην Παγόδα και χωρίς κόστη ή ανάληψη επιχειρηµατικών κινδύνων. Εκτός του ανωτέρω, η αξιοποίηση των παλαιών αποθηκών και κτιρίων στο λιµάνι αποτελεί το επόµενο βήµα, ωστόσο επισηµαίνεται ότι λαµβάνεται υπόψη πρωτίστως η απρόσκοπτη λειτουργία του λιµανιού και η ασφαλής & άνετη µετακίνηση επιβατών & οχηµάτων. ΑΤΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο ΟΛΠ θα πρέπει πλέον να υιοθετήσει µια εξωστρεφή πολιτική ανάπτυξης και αυτό θα πρέπει να γίνει άµεσα στα πλαίσια και του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου για την αναδιοργάνωση και εξορθολογισµό των εµπορικών και επιβατικών ροών στην Αττική, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη συνεργειών µεταξύ των Αττικών λιµένων µέσω εξαγωγής τεχνογνωσίας. Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι ρυθµοί ανάπτυξης της ζήτησης υπηρεσιών στο Κεντρικό Λιµάνι του Πειραιά, επιβεβαιώνουν την ανάγκη να λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τον Πειραιά, οι λιµένες Λαυρίου και Ραφήνας χωρίς όµως να µπορούν να τον υποκαταστήσουν. Βέλτιστη προτεινόµενη λύση για την αντιµετώπιση του θέµατος αποτελεί η ενιαία οργανωτικά µορφή των λιµένων της Αττικής, όπως ήδη έχει

10 προταθεί από τον υπογράφοντα και υποστηρίζεται από προτάσεις έγκριτων νοµικών (και σύµφωνα µε την από την 10ετία του 1980 µελέτη οξιάδη), ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της υποδοµής των λιµένων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Με την ολοκλήρωση υλοποίησης του Αναπτυξιακού Προγράµµατος, ο ΟΛΠ θα αλλάξει δραστικά κατέχοντας οικονοµικά ισχυρή θέση, µεταξύ των µεγαλυτέρων λιµανιών της Ευρώπης, κυρίαρχη πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο, µε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Ένα σύγχρονο εξωστρεφές λιµάνι διεθνούς σηµασίας, Σε όφελος των µετόχων, των εργαζοµένων, των χρηστών, της τοπικής κοινωνίας & της Εθνικής Οικονοµίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2008 Μετά την επιτυχηµένη πορεία των εσόδων το προηγούµενο έτος, στο 1ο Τρίµηνο του 2008 σηµειώνεται κάθετη πτώση. Οι παρατεταµένες και αδικαιολόγητες κινητοποιήσεις του προσωπικού, από , οι οποίες συνεχίζονται, περιόρισαν σηµαντικά το εξυπηρετούµενο φορτίο µε αποτέλεσµα ο Τζίρος του 3µήνου να περιορισθεί σε 19,0 εκ. καταγράφοντας 47% πτώση σε σχέση µε το 1ο τρίµηνο του Οι επιπτώσεις ήταν εξαιρετικά αρνητικές στο ΣΕΜΠΟ όπου οι συνολικές κινήσεις των Ε/Κ στο τρίµηνο δεν ξεπερνούν τις έναντι το 2007, δηλαδή µείωση σχεδόν 80%. Η χαµηλή παραγωγικότητα, περίπου στο 50% της συνήθους, δηµιούργησε πολύωρες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πλοίων και οδήγησε τις ναυτιλιακές γραµµές σε εκτροπή των δροµολογίων από τον Πειραιά. Τα Ε/Κ µεταφόρτωσης πρακτικά µηδενίστηκαν, µέρος των ΕΚ για την εγχώρια αγορά εξυπηρετήθηκαν κυρίως από τον Αστακό ή το Λαύριο και ένα µέρος εκφορτώθηκε από τα πλοία κορµού σε γειτονικούς λιµένες της Μεσογείου Στο Σταθµό Αυτοκινήτων οι αρνητικές επιπτώσεις περιορίζονται σε 6% µείωση, ωστόσο σε σύγκριση µε τον ρυθµό κινήσεων το 2ο εξάµηνο του 2007η µείωση είναι µεγαλύτερη και αγγίζει περίπου το 20%. Σε επίπεδο συνολικών εσόδων η µείωση περιορίζεται σε -44,4% λόγω αύξησης των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης κατά 12,1%. Αντίστοιχα τα κόστη µειώθηκαν κατά 23,7%, αποκλειστικά από τις αµοιβές προσωπικού, που λόγω της αποχής των εργαζοµένων από υπερωρίες και Σαββατοκύριακα, είναι 30% µικρότερες από το 1ο τρίµηνο του Βελτίωση σηµειώθηκε µόνο στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της περιόδου λόγω της αύξησης των εσόδων κεφαλαίων, που προκύπτει από τα υψηλά διαθέσιµα του Οργανισµού στο τέλη του Σηµειώνεται ωστόσο ότι δραστική µείωση των εσόδων στη διάρκεια του 1ου 3µήνου του 2008 σε συνδυασµό µε την ενίσχυση των επενδύσεων, κυρίως από προγραµµατισµένες δαπάνες για τον Προβλήτα Ι, περιόρισαν σηµαντικά τα ταµειακά διαθέσιµα τα οποία στις ανέρχονται σε 37,5 εκ. από 49 εκ. στις Το αποτέλεσµα του 1ου 3µήνου µετά και την αφαίρεση του φόρου (αναβαλλόµενου) καταλήγει σε ζηµιά 5,0 εκ, σηµειώνοντας πτώση 8,7εκ. από το αντίστοιχο τρίµηνο του ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 Το αρνητικό αποτέλεσµα του Α 3µήνου σηµατοδοτεί σε µεγάλο βαθµό την πορεία του τρέχοντος έτους αφού σε συνδυασµό µε τις συνεχιζόµενες κινητοποιήσεις των εργαζοµένων περιορίζουν την πιθανότητα έστω µερικής αποκατάστασης της κερδοφορίας. Ήδη η πορεία του 2ου τριµήνου είναι προδιαγεγραµµένη µε τους εργαζοµένους να ακολουθούν την ίδια τακτική, παρά την µικρή βελτίωση της παραγωγικότητας.

11 Η ιοίκηση του ΟΛΠ έλαβε και λαµβάνει µέτρα για την επαναφορά της οµαλής λειτουργίας, ενώ προβαίνει σε ενέργειες για την ανακούφιση της αγοράς. Συγκεκριµένα για το προσωπικό: Πρόσκληση επανειληµµένα σε διάλογο επί των εργασιακών θεµάτων και εξασφαλίσεων. Παροχή κινήτρων, όπως 3ετείς ΣΣΕ, βελτίωση του Κανονισµού για ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, οικονοµική ενίσχυση µέσω άτοκων δανείων, συµµετοχή στην υπεραξία του Οργανισµού µε stock-option. Εφαρµογή πειθαρχικών µέτρων που προβλέπει ο Κανονισµός, που όµως ανεστάλησαν. Προσφυγή στα ικαστήρια, µε δικαίωση του ΟΛΠ από το Εφετείο χωρίς όµως η Απόφαση να µπορεί εφαρµοσθεί στην πράξη. ιενέργεια προσλήψεων προκειµένου να καλυφθούν τα κενά που προκύπτουν από τις αποχές των εργαζοµένων, που όµως καθυστερεί αφού το ΑΣΕΠ για µια ακόµη φορά δεν τηρεί τις προθεσµίες. Είναι προφανές ότι η ιοίκηση δεν σκλήρυνε µέχρι τώρα την στάση της και τούτο διότι πιστεύει στο ιάλογο ως µέσο επίλυσης διαφορών, παρά στην λήψη πειθαρχικών µέτρων που είναι δύσκολο να εφαρµοσθούν και που δεν συντείνουν στην επίτευξη εργασιακής ειρήνης. υστυχώς όµως, απαρχαιωµένη και εγκλωβισµένη νοοτροπία δεν επιτρέπει να απελευθερωθούν τα υγιή στοιχεία που έχουν αναπτυξιακό και σύγχρονο όραµα. Αντίστοιχα, όπως είχε πράξει και στο παρελθόν, ο ΟΛΠ αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις στην αγορά της παρατεταµένης παραµονής των εµπορευµατοκιβωτίων και αυτοκινήτων στο λιµάνι, προχώρησε σε χορήγηση εκπτώσεων στα αποθηκευτικά τέλη µέχρι αποκατάστασης της πλήρους λειτουργίας στο λιµάνι. Η αρνητική πορεία του Οργανισµού είναι δυνατόν να ανατραπεί εφόσον οι εργαζόµενοι εγκαταλείψουν τη µέχρι σήµερα αδιάλλακτη στάση και επαναφέρουν άµεσα το λιµάνι σε πλήρη λειτουργία, επ ωφελεία του Οργανισµού, των ιδίων και της Εθνικής οικονοµίας εν γένει, ανακόπτοντας επιτέλους την πορεία ενός ιδιωτικού λιµανιού που χτίστηκε µε Κρατική χρηµατοδότηση και λειτουργεί παράνοµα πραγµατοποιώντας αθέµιτο ανταγωνισµό. Θυµίζω δε ότι κατά τη διάρκεια της υπολειτουργίας του Πειραιά ο Αστακός έχει πραγµατοποιήσει πάνω από κινήσεις µε παραγωγικότητα 50% υψηλότερη του Πειραιά. Παρά τις αντιξοότητες, παραµένει δέσµευση για την ιοίκηση, η υλοποίηση του προγράµµατος ανάπτυξης εντός του συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να µην ανασταλεί το επενδυτικό πρόγραµµα, κυρίως του Προβλήτα Ι, εξαιτίας της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας. Εκτός όµως των έργων, βασική επιδίωξη αποτελεί και η εξασφάλιση της απαραίτητης πελατειακής βάσης για την πλήρως αποδοτική λειτουργία του Προβλήτα Ι, µέσω συµφωνιών και κινήτρων που προβλέπονται και από τον Κανονισµό. Η διοίκηση προγραµµατίζει ήδη ενέργειες µε στόχο την προσέλκυση σηµαντικών πελατών, που θα δροµολογηθούν από τον Σεπτέµβριο και µετά. Παράλληλα η ιοίκηση είναι αποφασισµένη να υλοποιήσει τον νέο Κανονισµό Οργάνωσης & Λειτουργίας που είναι αναγκαίος για τον εκσυγχρονισµό του Οργανισµού. Η ιοίκηση καλείται επίσης να διαχειριστεί σηµαντικά θέµατα όπως: Η καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισµού Αναµένεται η απόφαση εντός του καλοκαιριού. Γεγονός είναι πάντως ότι το µοντέλο ανάπτυξης που υιοθετήθηκε στο ΣΕΜΠΟ ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που έθεσε εξ

12 αρχής η Επιτροπή, πράγµα που µας καθιστά αισιόδοξους για την έκβαση της υπόθεσης. Ο επαναπροσδιορισµός της Ταυτότητας του ΟΛΠ Αναγκαίες τοµές Οι προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει ο Οργανισµός στα αµέσως επόµενα έτη, είναι µεγάλες. Η επιτυχής αντιµετώπισή τους δεν είναι δυνατή µε απαρχαιωµένες δοµές, αναχρονιστικούς κανονισµούς και το ισχύον ασφυκτικό θεσµικό πλαίσιο. Απαιτείται ευελιξία, ταχύτητα αποφάσεων & ενεργειών, πνεύµα συνεργασίας και ελευθερία στο σχεδιασµό της στρατηγικής, ανάλογη µε αυτή που διαθέτουν άλλα λιµάνια που λειτουργούν µε πλήρη ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και που ανταγωνίζονται τον Πειραιά. Πολιτική της ιοίκησης είναι να χαράξει την πορεία για την µετεξέλιξη του ΟΛΠ όπως οι σύγχρονες συνθήκες επιβάλουν. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου Στους εργαζόµενους για τη σηµαντική συµβολή τους στο αποτέλεσµα του 2007 Στο αποτελεσµατικό και ταχύτατο Σ Στη υπερκείµενη Πολιτική Ηγεσία Γεν. Γραµµατέα και ΥΕΝΑΝΠ για την ανεµπόδιστη συνεργασία και τέλος Στους πελάτες µας που µας στηρίζουνε στις καλές αλλά και στις κακές στιγµές. Θέλω να ελπίζω ότι ο Βασικός Μέτοχος θα αναγνωρίσει τη σηµαντική προσπάθεια που έγινε για την επίτευξη των εντυπωσιακών και πρωτοφανών αποτελεσµάτων του 2007 και εκφράζω την ευχή να πρυτανεύσει η λογική ώστε αυτά να επαναληφθούν ξανά.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΠ ΑΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΠ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΡΙΜΗΝΟ2008

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία O Λιμένας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος του κεντρικού δικτύου των Λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει στρατηγική θέση τόσο στο δίκτυο θαλασσίων μεταφορών των χωρών της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Απρίλιος 2009

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Απρίλιος 2009 Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Απρίλιος 2009 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες ραστηριότητες. Επιδιώξεις & Στρατηγική. Βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι :

Κύριες ραστηριότητες. Επιδιώξεις & Στρατηγική. Βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι : Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «ΟΛΠ Α.Ε.» Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της για την 8 η εταιρική χρήση (1/1/2007-31/12/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΜΑΙΟΣ 2010 ΠΡΟΕ ΡΟΣ Σ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γιώργος Ανωµερίτης Τηλ: +30 210 4550250 +30 210 4550248 Fax +30 210 4550280 E-mail: ceo@olp.gr Piraeus Port Authority S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΛΙΜΕΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2013 1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 Στο +28,6%

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης. της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία. του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης. της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία. του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης 2008 μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΟΛΠ είναι για

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST ΑΘΗΝΑ 15 Μαΐου 2015 Τα λιμάνια είναι μηχανές ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΩΝ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΩΝ Η ΕΞΕΛΙΞΗ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων Το παγκόσμιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Ιαν. - Σεπτ. % Ιαν. - Σεπτ. Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 29 Ιουλίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου της Εμπορικής Τράπεζας Βελτιώνονται τα Μικτά Λειτουργικά Έσοδα Τα αποτελέσματα του Β Τριμήνου (- 190 1 εκατ.) εξακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. ( US G.A.A.P. µη ελεγµένα)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. ( US G.A.A.P. µη ελεγµένα) ελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (US G.A.A.P. µη ελεγµένα) Άνοδος κατά 9% των λειτουργικών εσόδων το τρίµηνο 2005 o «Ανθεκτικές» στις πιέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισολογισµός & Αποτελέσµατα Χρήσης Α Τριµήνου 2004 Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST THE SEA OF EUROPE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17-18 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου 17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017 Αγαπητοί μέτοχοι Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη 17 η Συνέλευση της Εταιρείας. Ετήσια Γενική Το 2016 ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Η σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου. Οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2008 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 Χαιρετισμός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κος. Οδυσσέας Κυριακόπουλος Απολογισμός 2010 Το 2010 ήταν άλλη μια πολύ δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων 122,94 εκ. ευρώ για το Α! εξάμηνο του 2009 (κέρδη Β!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 15-03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8321.6 / 02/12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Λ.Ε.Λ. TMHMA : Β ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική

Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική Ομιλία του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο 1 ο Ναυτιλιακό Forum Ναυτεμπορικής ΑΘΗΝΑ 22 Ιανουαρίου 2015 Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική 1. Το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS Εισηγητές Δημήτρης Σπύρου Θανάσης Κοΐνης Διεύθυνση Ανάπτυξης και Μηχανογράφησης Ο.Λ.Π. Α.Ε Εμπορικό Λιμάνι Μεγαλύτερη Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 2007 2009 Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδίου 2007-2009 Οι κύριες στρατηγικές της τριετίας παραµένουν σταθερές. Αναθεωρούνται οι οικονοµικοί στόχοι και οι δείκτες για την τριετία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ % Βασικά oικονοµικά στοιχεία Σεπ-07 Σεπ-06 Μεταβολή Σεπ-07 Σεπ-06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τα κυριότερα σηµεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τα κυριότερα σηµεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2016-31/12/2016 Κύριοι Μέτοχοι, υποβάλλουµε

Διαβάστε περισσότερα