ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Δρ. Καινούργιος Δημήτριος, Διδάκτωρ Οικονομικών, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών *. * Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα με τίτλο «Νέα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία, Βιομηχανική Ανάπτυξη και Αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς», που εκπονήθηκε στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών ( ). Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης: Π. Ε. Πετράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π. Αλεξάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Χ.Α.Α και Χ.Π.Α., και Μ. Ξανθάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής. Το πρώτο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους είναι Eιδικός Επιστήμονας (407/80) του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου του έχει ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος "Αποτίμηση Κινδύνου και Επενδύσεων". Η συγκεκριμένη διατριβή έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ σελ. 5 Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ σελ. 9 Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ σελ. 12 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ σελ.17 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΩΡΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ σελ.25 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ σελ. 29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ σελ. 37 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ σελ. 39 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα παραστατικά δικαιώματος κτήσης μετοχών (warrants) αποτελούν αξιόγραφα τα οποία παρέχουν στον κάτοχο τους το δικαίωμα (όχι υποχρέωση) αγοράς, εντός

3 3 ενός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, ενός συγκεκριμένου αριθμού κοινών μετοχών σε μια προκαθορισμένη τιμή. Τα παραστατικά εκδίδονται από επιχειρήσεις και δίνονται συνήθως σε αγοραστές ομολόγων 1 ή / και προνομιούχων μετοχών, σε αναδόχους για ανταμοιβή των υπηρεσιών αναδοχής (underwriting services) ή σε διευθυντικά στελέχη προς παροχή κινήτρων αποδοτικής διοίκησης. Αν και ένας σημαντικός αριθμός αμερικάνικών επιχειρήσεων έχουν εκδώσει τέτοιου είδους παραστατικά, την μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στην συγκεκριμένη αγορά έχουν αναπτύξει οι ιαπωνικές εταιρίες. Στα τέλη της δεκαετίας του '80, η μεγάλη πλειονότητα των εκδόσεων παραστατικών προέρχονταν από ιαπωνικές επιχειρήσεις, επενδυτικές τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με κύρια χαρακτηριστικά τον συνδυασμό των παραστατικών με Ευρωομόλογα (Eurobonds) και την έκδοση τους στην αγορά του Λονδίνου. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του '90, η παρατεταμένη ύφεση της ιαπωνικής αγοράς μετοχών οδήγησε τις τιμές τους σε μια ταχύτατη καθοδική πορεία, και έτσι η αγορά των παραστατικών αδρανοποιήθηκε. Από τον παραπάνω ορισμό των παραστατικών, είναι προφανής η ομοιότητά τους με τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα αγοράς (call options). Από την πλευρά του κατόχου, τα παραστατικά είναι παρόμοια με τα δικαιώματα αγοράς μετοχών. Ένα παραστατικό, όπως ένα δικαίωμα αγοράς (call option), δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο του να αγοράσει μετοχές σε μία προκαθορισμένη τιμή. Τα παραστατικά συνήθως έχουν ημερομηνία λήξεως (expiration date), αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις εκδίδονται έχοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ότι τα δικαιώματα αγοράς (ορισμένα παραστατικά είναι διηνεκή - perpetual warrants - και εκδίδονται με απεριόριστη ημερομηνία λήξεως). Ωστόσο, από την πλευρά της επιχείρησης, ένα παραστατικό είναι πολύ διαφορετικό από ένα δικαίωμα αγοράς. Η βασική διαφορά ανάμεσα τους εστιάζεται στο ότι τα μεν πρώτα εκδίδονται από τις εκδότριες επιχειρήσεις και συνεπώς δυνητικά οδηγούν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, ενώ τα δεύτερα δεν εκδίδονται από τις εκδότριες εταιρίες αλλά δημιουργούνται σε δευτερογενείς αγορές (secondary markets). Κατά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της αγοράς παραστατικών κτήσης μετοχών, τα συγκεκριμένα εργαλεία χρησιμοποιούνταν κατά κανόνα από μικρές επιχειρήσεις που αναπτύσσονταν με ταχείς ρυθμούς ως "δόλωμα" κατά την πώληση διαφόρων 1 Στην περίπτωση όπου τα παραστατικά εκδίδονται σε συνδυασμό με ομόλογα ιδιωτικής εκδόσεως αναφέρονται και ως "equity kickers".

4 4 χρεογράφων ή προνομιούχων μετοχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η αμερικάνικη εταιρεία ΑΤ&Τ, η οποία στις αρχές της δεκαετίας του 1970 άντλησε $1,57 δισ. πουλώντας ομολογίες με παραστατικά δικαιώματος κτήσης μετοχών. Επειδή τέτοιες επιχειρήσεις θεωρούνται συχνά ως επιχειρήσεις που φέρουν αυξημένο κίνδυνο, οι ομολογίες τους μπορούν να πουληθούν μόνο αν οι επιχειρήσεις αυτές είναι πρόθυμες να προσφέρουν υψηλά επιτόκια και να δεχτούν πολύ περιοριστικούς όρους στα συμφωνητικά έκδοσης, αν προσφέρουν παραστατικά ή αν κάνουν τις ομολογίες μετατρέψιμες. Η πώληση παραστατικών μαζί με ομολογίες επιτρέπει στο επενδυτικό κοινό την συμμετοχή του στην ανάπτυξη της εταιρείας, αν πραγματικά η εταιρεία αυτή αναπτύσσεται και ευημερεί. Μια ομολογία που συνοδεύεται από παραστατικά έχει ορισμένα χαρακτηριστικά των δανείων και ορισμένα των ίδιων κεφαλαίων. Αποτελεί ένα "νόθο" χρεόγραφο που επιτρέπει τον εμπλουτισμό των τύπων χρεογράφων που προσφέρει η εταιρεία στο επενδυτικό κοινό, προσελκύοντας έτσι ένα διευρυμένο αριθμό επενδυτών με διαφορετικές προτιμήσεις και, ενδεχομένως, μειώνοντας το κόστος κεφαλαίου της. Τα παραστατικά δικαιώματος κτήσης μετοχών μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αύξηση των κεφαλαίων της επιχείρησης. Αν η εταιρεία αναπτύσσεται προκαλώντας αύξηση της τιμής των μετοχών, οι κάτοχοι παραστατικών θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους εξασφαλίζοντας έτσι τα κεφάλαια που χρειάζεται η εταιρεία. Αν η επιχείρηση, όμως, αποτύχει και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τυχόν πρόσθετα κεφάλαια αποδοτικά, το πιθανότερο είναι η τιμή της μετοχής να μην μπορεί να αυξηθεί σε επίπεδα τέτοια που να προτρέψει τους επενδυτές παραστατικών να ασκήσουν το δικαίωμα που τους παρέχεται. Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και διερεύνηση των παραστατικών δικαιώματος κτήσης μετοχών. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα θα ερευνηθεί η σχέση της αξίας ενός παραστατικού και της τιμής της μετοχής μιας εταιρίας που τα εκδίδει καθώς και η επίπτωση της εκτέλεσης των παραστατικών στον αριθμό των μετοχών της εταιρίας, στην δεύτερη ενότητα θα διερευνηθεί η επίπτωση της έκδοσης παραστατικών στη αξία της εταιρίας και στην τιμή της μετοχής της, στην τρίτη ενότητα θα παρουσιασθεί η επίπτωση της έκδοσης παραστατικών στον συστηματικό κίνδυνο των κοινών μετοχών, στην τέταρτη ενότητα θα παρουσιασθεί ένα πλαίσιο αποτίμησης των παραστατικών, ενώ στην πέμπτη ενότητα θα

5 5 διερευνηθούν οι στρατηγικές εκτέλεσης και πρόωρης αποπληρωμής τους και στην τελευταία ενότητα θα αναλυθεί η οργανωμένη αγορά διαπραγμάτευσης παραστατικών της Μεγάλης Βρετανίας. Τέλος, συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα. 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ανάλυση ενός παραστατικού δικαιώματος κτήσης μετοχών αφορά κυρίως την σχέση μεταξύ της αξίας του και της τιμής της μετοχής. Εξαιτίας της ομοιότητας ενός παραστατικού και ενός δικαιώματος αγοράς, η παραπάνω σχέση μπορεί να αναλυθεί εξετάζοντας την περίπτωση της διασύνδεσης ενός δικαιώματος αγοράς (call option) και της τιμής της μετοχής του. Το Σχήμα 1 που ακολουθεί απεικονίζει αυτή ακριβώς τη σχέση. Αξία ενός Παραστατικού ΣΧΗΜΑ 1 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Ανώτατο όριο της αξίας ενός παραστατικού Αγοραία αξία ενός παραστατικού πριν την λήξη του Κατώτατο όριο της αξίας ενός παραστατικού (θεωρητική αξία) Τιμή εκτέλεσης Τιμή μετοχής Το κατώτατο όριο στην αξία ενός παραστατικού είναι μηδέν αν η τιμή της μετοχής της επιχείρησης είναι μικρότερη από την τιμή εκτέλεσης (exercise price). Το κατώτατο όριο ή η θεωρητική αξία 2 ενός παραστατικού βρίσκεται σύμφωνα, με τον τύπο: 2 Η ονομασία και ο τύπος της θεωρητικής αξίας ενός παραστατικού χρησιμοποιείται κυρίως από τους επενδυτές παραστατικών για μεγαλύτερη ευκολία, αν και αποτελεί έναν αδόκιμο όρο, αφού και η

6 6 Θεωρητική αξία Αγοραία Τιμή αγοράς Αριθμός μετοχών τιμή (Theoretical = Κοινών - που ορίζεται x που δικαιούται value) μετοχών από το παραστατικό να αγοράσει ο κάτοχος κάθε Παραστατικού Αν, αντιθέτως, η τιμή μετοχής μιας επιχείρησης ανέβει πάνω από την τιμή εκτέλεσης, το κατώτατο όριο είναι η τιμή μετοχής μείον την τιμή εκτέλεσης. Το ανώτατο όριο της αξίας ενός παραστατικού είναι η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Ένα παραστατικό αγοράς μιας μετοχής μιας επιχείρησης δεν μπορεί να πωληθεί σε τιμή πάνω από την τιμή του υποκείμενου μετοχικού κεφαλαίου της. Η πραγματική αγοραία τιμή του παραστατικού είναι μεγαλύτερη από την θεωρητική του αξία σε κάθε επίπεδο της τιμής των κοινών μετοχών. Επιπρόσθετα, το πριμ που αντιπροσωπεύει η διαφορά μεταξύ αγοραίας τιμής και θεωρητικής αξίας του παραστατικού μειώνεται καθώς αυξάνει η τιμή των κοινών μετόχων. Το ύψος της καμπύλης αγοραίας αξίας ενός παραστατικού πριν την λήξη του εξαρτάται από τις παρακάτω μεταβλητές: 1. Την διακύμανση των αποδόσεων των μετοχών της επιχείρησης (variation of stock returns) 2. Την ημερομηνία λήξεως του παραστατικού (expiration date) 3. Την ακίνδυνη απόδοση (risk - free rate of interest) 4. Την τιμή μετοχής της επιχείρησης (stock price) 5. Την τιμή εκτέλεσης του παραστατικού (exercise price). Οι παραπάνω μεταβλητές, εκτός της τιμής εκτέλεσης, επενεργούν θετικά στην αξία ενός παραστατικού και αποτελούν, στο σύνολό τους, τους ίδιους όρους που καθορίζουν την αξία ενός δικαιώματος αγοράς. Ωστόσο, η ανάλυση ενός παραστατικού δικαιώματος κτήσης μετοχών δεν μπορεί να παραβλέψει δύο σημαντικούς παράγοντες που αφορούν ενδογενή θεωρία και η πρακτική σημειώνει ότι, πριν την τελική ημερομηνία εκτέλεσης, η αξία ενός παραστατικού κυμαίνεται πάνω από το κατώτατο όριο, όπως απεικονίζεται από την καμπύλη του Σχήματος 1.

7 7 χαρακτηριστικά του. Ο πρώτος παράγοντας αφορά το ζήτημα που προκύπτει όταν τα παραστατικά εκδίδονται με τον όρο της μη συμμετοχής των κατόχων τους στα μερίσματα της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος ενός παραστατικού δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα μερίσματα που διανείμει η επιχείρηση πάνω στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας εκδόθηκε το παραστατικό. Στην ουσία, ο κάτοχός του χάνει κατά την διάρκεια της ζωής του παραστατικού ένα χρηματικό μέρισμα, επειδή το μέρισμα που πληρώνει μια επιχείρηση μειώνει την τιμή της μετοχής, και έτσι οδηγεί προς τα κάτω την αξία του παραστατικού. Μια επιλογή του κατόχου του παραστατικού είναι η άμεση εκτέλεση του δικαιώματος αγοράς μετοχών, έτσι ώστε να ιδιοποιηθεί το επιπλέον εισόδημα που προσφέρει το μέρισμα. Ωστόσο μια τέτοια ενέργεια κρίνεται ανώφελη, εκτός βέβαια αν η πληρωμή του μερίσματος υπερβαίνει την απόδοση που μπορεί να αποκτηθεί από την τιμή εκτέλεσης. Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας που προκαλεί η εκτέλεση των παραστατικών από τους επενδυτές. Η εκτέλεση αυτή των παραστατικών σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία και τα κέρδη της επιχείρησης καλύπτουν ένα μεγαλύτερο αριθμό μετοχών. Το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα αναφέρεται ως επίπτωση στον αριθμό των μετοχών από την εκτέλεση παραστατικών (dilution). Το αποτέλεσμα της επίπτωσης στον αριθμό των μετοχών δεν υφίσταται ποτέ με τα δικαιώματα αγοράς. Δηλαδή, αν ένας επενδυτής αγοράσει ή πωλήσει ένα χρηματοοικονομικό δικαίωμα μιας οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς δικαιωμάτων, αυτό δεν συνεπάγεται κανένα αποτέλεσμα ή επίπτωση στον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών. Προηγούμενες επιστημονικές μελέτες σχετικά με την ανάλυση των παραστατικών είχαν αγνοήσει, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, το αποτέλεσμα της επίπτωσης στον αριθμό των μετοχών μιας επιχείρησης από την εκτέλεση των παραστατικών, και εξίσωναν ένα παραστατικό με ένα δικαίωμα αγοράς 3. Πώς, όμως, επηρεάζεται η αξία των παραστατικών μιας επιχείρησης από το αποτέλεσμα της επίπτωσης στον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών της; Αν, για παράδειγμα, τα παραστατικά μιας επιχείρησης εκτελεσθούν σήμερα, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μετοχών της θα αυξηθεί κατά ένα ποσό nq όπου n: αριθμός των κυκλοφορούντων μετοχών q: αριθμός των εκδοθέντων παραστατικών για κάθε μετοχή

8 8 nq: συνολικός αριθμός εκδοθέντων παραστατικών. Επίσης, τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης θα αυξηθούν κατά ένα ποσό ίσο με την τιμή εκτέλεσης (nq x k), όπου k: τιμή εκτέλεσης των παραστατικών. Ας υποθέσουμε τώρα ότι η αξία της περιουσίας μιας επιχείρησης (V) είναι: Αξία της Αξία του συνόλου Αξία περιουσίας (V) = των περιουσιακών - του χρέους (1) της επιχείρησης στοιχείων της της Αν τα παραστατικά εκτελεσθούν, η καθαρή αξία της περιουσίας της επιχείρησης θα αυξηθεί κατά το ποσό της τιμής εκτέλεσης, και θα ανέλθει σε V+ nqk. Την ίδια στιγμή ο αριθμός των μετοχών θα κινηθεί ανοδικά φθάνοντας στο επίπεδο του n + nq. Έτσι η τιμή μετοχής μετά την εκτέλεση των παραστατικών θα είναι: Τιμή μετοχής μετά την εκτέλεση = V n + + nqk nq (2) Κατά την λήξη των παραστατικών, ο κάτοχός τους έχει να επιλέξει μεταξύ της εκπνοής τους ή της εκτέλεσης τους αποκτώντας την τιμή της μετοχής μείον την τιμή εκτέλεσης. Έτσι, η αξία ενός παραστατικού στην λήξη του (W 1 ) είναι: W 1 V V + nqk k n 1 = max k,0 = max,0 = max{ V k,0} (3) n + nq 1+ q 1+ q n Η παραπάνω σχέση απεικονίζει το αποτέλεσμα της επίπτωσης στον αριθμό των μετοχών πάνω στην αξία των παραστατικών της επιχείρησης. Η αξία ενός παραστατικού και ενός δικαιώματος αγοράς συνδέονται με μία σταθερή σχέση, όπου 1 η αξία του πρώτου είναι η αξία δικαιωμάτων αγοράς πάνω στο μετοχικό 1+ q κεφάλαιο μίας εναλλακτικής επιχείρησης με την ίδια συνολική αξία (V), αλλά χωρίς παραστατικά σε κυκλοφορία 4. Η εξίσωση (3) οδηγεί και σε άλλη ερμηνεία της αξίας 3 Βλέπε σχετικά Bierman (1973)και Schwartz (1977). 4 Οι Black και Scholes (1973) συζήτησα πρώτοι τα αποτελέσματα μίας δυνητικής επίπτωσης στον αριθμό των μετοχών από την εκτέλεση παραστατικών, προτείνοντας την αξιολόγησή τους όπως τα δικαιώματα (options) σε μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου μίας επιχείρησης, όπου το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται ως το "άθροισμα της αξίας του συνόλου των παραστατικών της και της αξίας των

9 9 ενός παραστατικού. Η αξία του είναι ίδια με ένα τμήμα της αξίας μίας επιχείρησης η οποία έχει εκδώσει ομόλογα με ονομαστική αξία (face value) ηk. Έτσι, ένα παραστατικό είναι όμοιο στα χαρακτηριστικά του με την μοχλευμένη περιουσιακή αξία μιας επιχείρησης (levered equity) (Ross, 1976). 2. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Η εξέταση της επίδρασης των παραστατικών δικαιώματος κτήσης μετοχών στην αξία μιας επιχείρησης εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάλυσης των επιπτώσεων μιας χρηματοοικονομικής πολιτικής στην αξία της επιχείρησης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας πολιτικής που εφαρμόζει μια επιχείρηση για να είναι συνεπής με την κλασσική θεώρηση των Modigliani - Miller πρέπει να επικεντρώνει την προσοχή της στις επιπτώσεις της συγκεκριμένης πολιτικής στον πλούτο των τωρινών μετοχών της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα της ακολουθούμενης πολιτικής στην συνολική αξία μιας επιχείρησης δεν θα πρέπει να θεωρείται καθοριστικός παράγοντας επιλογής της, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα και υπερβολικές κρίσεις. 5 Οι Galai και Schneller (1978) ανέλυσαν τα αποτελέσματα μιας πολιτικής έκδοσης παραστατικών στην καθαρή αξία μιας επιχείρησης, χρησιμοποιώντας στο υπόδειγμά τους την τωρινή αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών δύο επιχειρήσεων, εκ των οποίων η κεφαλαιακή διάρθρωση της μιας μόνο συμπεριλάμβανε παραστατικά δικαιώματος κτήσης μετοχών. Αν και οι περιορισμοί που εισήγαγαν σχετικά με την μη επίπτωση των χρηματοοικονομικών αποφάσεων στην επενδυτική πολιτική της επιχείρησης και την ύπαρξη τέλειων κεφαλαιαγορών οδήγησαν στην άρση της ανάγκης για την εξέταση θεμάτων σχετικά με τις πολιτικές των μερισμάτων και των επενδύσεων, ωστόσο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκδοση παραστατικών αφήνει ανεπηρέαστο τον πλούτο των μετοχών της επιχείρησης. Για να οδηγηθούν στο κοινών μετοχών της". Επίσης, οι Galai και Schneller (1978), κατασκευάζοντας ένα μοντέλο μίας περιόδου, απέδειξαν ότι η αξία ενός παραστατικού μπορεί να καθοριστεί προσαρμόζοντας την αξία ενός δικαιώματος αγοράς στην επίπτωση πάνω στον αριθμό των μετοχών που θα συμβεί αν το παραστατικό εκτελεσθεί. 5 Ο Stone (1976) παρέβλεψε την επίπτωση έκδοσης παραστατικών στον πλούτο των μετόχων και εστίασε την έρευνά του στην δυνητική αύξηση των μελλοντικών ταμειακών ροών, εξάγοντας λανθασμένο συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη μιας βέλτιστης πολιτικής που αφορά τα παραστατικά.

10 10 συμπέρασμα αυτό απέδειξαν ότι η αξία των μετοχών μιας επιχείρησης με παραστατικά, nρ ο, συν την πληρωμή μερίσματος στους πρωταρχικούς μετόχους, nqw o, είναι ίση με την αξία των μετοχών όταν δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά, nρ ο *. Απέδειξαν, δηλαδή, ότι σε όλες τις φυσικές καταστάσεις του κόσμου ισχύει: * np + nqw = np O O O (4) όπου: n: αριθμός μετοχών W O : αξία παραστατικών q: αριθμός των εκδοθέντων παραστατικών για κάθε μετοχή P, P * : αξία μετοχών επιχείρησης με και χωρίς παραστατικά αντίστοιχα. O O Σχετικά με την επίπτωση των παραστατικών στην τιμή των μετοχών μιας επιχείρησης, οι Galai και Schneller (1978) απέδειξαν ότι η αξία μιας μετοχής θα μειωθεί εξαιτίας του παράγοντα επίπτωσης στον αριθμό των μετοχών από την εκτέλεση των παραστατικών (dilution factor) και της μεταβλητότητας των παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Από την σχέση (4) είναι φανερό ότι η τιμή μετοχής μιας επιχείρησης με παραστατικά είναι: * P = P qw O O O (5) Η μείωση της τιμής της μετοχής οφείλεται στην πληρωμή μερίσματος qwo για κάθε μετοχή, και απεικονίζει την δυνητική επίπτωση στον αριθμό των μετοχών από την εκτέλεση των παραστατικών (potential dilution effect). Η επίπτωση αυτή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ t/p t 1 t o P * 1 k P * 1 > k

11 11 α) Επιχείρηση χωρίς Παραστατικά (1) Αριθμός μετοχών N n n (2) Αξία μετοχής P O * β) Επιχείρηση με παραστατικά P * V 1 = n P * V 1 = n (1) Αριθμός μετοχών N n n( 1+ q) (2) Αξία μετοχής P O P1 = P * * 1 P1 + qk P1 = 1+ q Η αξία μιας μετοχής τον χρόνο t 1 για μια επιχείρηση με παραστατικά είναι ίδια με την αξία της για μια επιχείρηση χωρίς παραστατικά, όσο P1 k. Αν όμως P 1 > k, τότε η αξία της μετοχής για την επιχείρηση με παραστατικά θα μειωθεί εξαιτίας του αποτελέσματος επίπτωσης στον αριθμό των μετοχών από την έκδοση nq νέων μετοχών 6. Η διαφορά στις αξίες των μετοχών των δύο επιχειρήσεων ισούται με * P1 + qk * q P ( ) q q k P * 1 = 1 < 0 και η απόλυτη αξία της αυξάνεται σύμφωνα με το q. Επιπρόσθετα, για ένα δεδομένο q, η αξία μιας μετοχής θα αυξηθεί με k: P O >0 k Τέλος, όσο αφορά την μεταβλητότητα των παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, μπορεί να αποδειχθεί ότι όσο πιο ευμετάβλητες είναι οι αποδόσεις των παραγωγικών στοιχείων της επιχείρησης τόσο πιο μικρή θα είναι η τρέχουσα τιμή μετοχής της επιχείρησης που εκδίδει παραστατικά: P O <0 σ 6 Ενώ η αξία της μετοχής μειώνεται, ο πλούτος των μετοχών δεν επηρεάζεται αφού οι πρωταρχικοί μέτοχοι αποζημιώνονται από τα αυξημένα τρέχοντα μερίσματα.

12 12 όπου σ: η διακύμανση της απόδοσης της Ρ*. Αυτό ισχύει επειδή η αξία ενός παραστατικού (καθώς και ενός δικαιώματος αγοράς) αποτελεί αύξουσα συνάρτηση της μεταβλητότητας των υποκείμενων αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η σχέση μεταξύ της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης και του συστηματικού κινδύνου (συντελεστής βήτα) των κοινών μετοχών της έχει αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης και σημαντικής έρευνας για πολλούς ερευνητές. Πρώτοι, οι Modigliani και Miller (1958, 1963) κατασκεύασαν ένα υπόδειγμα αξιολόγησης μιας επιχείρησης όπου η κεφαλαιακή δομή της περιλαμβάνει την σύναψη χρέους. Χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) και τα αποτελέσματα των Modigliani και Miller, ο Hamada (1972) ποσοτικοποίησε την επίπτωση της σύναψης χρέους στον συστηματικό κίνδυνο των κοινών μετοχών μιας επιχείρησης, ενώ ο Conine (1980a, 1980d) προεκτείνοντας την έρευνα του προηγούμενου ερευνητή ενσωμάτωσε τις επιπτώσεις των ριψοκίνδυνων προνομιούχων μετοχών και των ριψοκίνδυνων δανείων στον συστηματικό κίνδυνο των κοινών μετοχών. Σήμερα, ωστόσο, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διεθνώς χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη περισσότερων περίπλοκων κεφαλαιακών δομών από αυτές που μελέτησαν οι προηγούμενοι ερευνητές. Πολλές επιχειρήσεις, προσπαθώντας να ισχυροποιήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να αντλήσουν όσο το δυνατόν μικρότερου κόστους κεφάλαια, προβαίνουν στην έκδοση συνδυασμών κοινών μετοχών, μη-μετατρέψιμου χρέους, μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, μημετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών, μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών και παραστατικών δικαιώματος κτήσης μετοχών. Οι Ehrhardt και Shrieves (1995), βασιζόμενοι στην μελέτη των Hamada και Conine, όρισαν την σχέση μεταξύ της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης και του συστηματικού κινδύνου των κοινών μετοχών της, όταν η κεφαλαιακή της διάρθρωση περιλαμβάνει παραστατικά C 7 Για την απόδειξη ότι >0, βλέπε Black και Scholes (1973). σ

13 13 δικαιώματος κτήσης μετοχών και μετατρέψιμα χρεόγραφα. Η κατανόηση της σχέσης αυτής είναι πολύ σημαντική για μια σειρά θεμάτων, όπως η επίπτωση εναλλακτικών χρηματοδοτικών μέσων στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μέτοχοι των επιχειρήσεων και ο καθορισμός των ελάχιστων ορίων απόδοσης μιας προτεινόμενης επένδυσης (hurdle rate), ώστε να γίνει αποδεκτή (Russell and Kerr, 1981). Σύμφωνα με την ανάλυση των δύο ερευνητών, η σχέση μεταξύ της αξίας μιας επιχείρησης και του χρέους που συνάπτει, όταν η κεφαλαιακή της διάρθρωση περιλαμβάνει μόνο κοινές μετοχές, S, και μη-μετατρέψιμα χρεόγραφα, D N, δίδεται από τον τύπο: V L =V U +GD N (6) όπου V L : αξία της μοχλευμένης επιχείρησης V U : αξία μιας παρόμοιας επιχείρησης που χρηματοδοτείται μόνο με την έκδοση κοινών μετοχών G: το κέρδος σε αξία για κάθε δολάριο χρέους. Το G αποτελεί συνάρτηση του συστήματος φορολογίας και του ποσού του χρέους και η αναφορά του οφείλεται στην κοινή υπόθεση των περισσότερων θεωριών αξιολόγησης, που αναφέρει ότι οι πρωταρχικοί δίοδοι των δυνητικών επιπτώσεων του χρέους στην αξία της επιχείρησης είναι μέσω της φορολογικής μείωσης των πληρωμών τόκων και της δυνητικής πτώχευσης (bankruptcy) που οφείλεται στο χρέος. Εκ ορισμού, η αξία μιας επιχείρησης (V L ), η κεφαλαιακή δομή της οποίας συμπεριλαμβάνει κοινές μετοχές (S), μη-μετατρέψιμο χρέος (D N ), μετατρέψιμα χρεόγραφα (D C ), μη-μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές (P N ), μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές (P C ) και παραστατικά (W) 8, είναι: V L =S+D N +D C +P N +P C +W (7) Για το καθορισμό της σχέσης μεταξύ της αξίας της επιχείρησης και της κεφαλαιακής της διάρθρωσης που περιλαμβάνει υβριδικά χρεόγραφα (μετατρέψιμο χρέος, παραστατικά), σε αντίθεση με μία επιχείρηση που δεν χρηματοδοτείται με 8 Όλα τα στοιχεία της κεφαλαιακής διάρθρωσης ορίζονται σε όρους αξιών αγοράς, και όχι λογιστικών αξιών. Επίσης, γίνεται η υπόθεση ότι κανένα από τα χρεόγραφα δεν είναι ανακαλέσιμα (callable).

14 14 τέτοιου είδους χρεόγραφα, οι Ehrhardt και Shrieves χρησιμοποίησαν την ανάλυση του Ingersoll (1977a) για να εξετάσουν την φύση των μετατρέψιμων χρεογράφων. Σύμφωνα με τον Ingersoll, η αξία ενός μετατρέψιμου χρεογράφου (μετατρέψιμης ομολογίας ή μετατρέψιμης προνομιούχας μετοχής) μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα της αξίας ενός μη-μετατρέψιμου χρεογράφου με την ίδια ονομαστική αξία και συμβατικές ταμειακές ροές και ενός παραστατικού με τιμή εκτέλεσης ίση με την ονομαστική αξία ενός μη-μετατρέψιμου χρεογράφου 9. Ορίζοντας ως D I και P I τις αγοραίες αξίες των εκδόσεων μη-μετατρέψιμου χρέους και προνομιούχων μετοχών με παρόμοιες ταμειακές ροές με αυτές των μετατρέψιμων χρεογράφων και ως W D και W P τις αξίες των παραστατικών για τις μετατρέψιμες ομολογίες και προνομιούχες μετοχές αντίστοιχα, η παραπάνω σχέση μπορεί να εκφραστεί ως: D C =D I +W D (8) P C =P I +W P Η φορολογική προστασία και τα δυνητικά κόστη πτώχευσης του μετατρέψιμου χρέους, D C, οφείλονται στις συμβατικές πληρωμές του D I, οι οποίες είναι ίδιες με αυτές του κατά τα άλλα όμοιου μη-μετατρέψιμου χρέους. Έτσι, το κέρδος από την μόχλευση, G, είναι επίσης συνάρτηση του μη-μετατρέψιμου χρέους, D I. Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα της (6), το συνολικό κέρδος λόγω της μόχλευσης για το μετατρέψιμο χρέος είναι GD I, το οποίο μπορεί να ορισθεί και ως αgd C, όπου α είναι ο λόγος D I /D C. Αφού και οι τρεις όροι της εξίσωσης (8) πρέπει πάντα να είναι μη-αρνητικοί, οι τιμές του α κυμαίνονται μεταξύ μηδέν και ένα (0 α 1). Κατά συνέπεια, η σχέση μεταξύ της αξίας της επιχείρησης και της κεφαλαιακής δομής της που περιλαμβάνει μετατρέψιμα χρεόγραφα είναι: V L =V U +GD N +αgd C (9) 9 Ο Ingersoll υποθέτει ότι τα επιτόκια είναι μη-στοχαστικά, και ότι το επιτόκιο του μερίσματος που παρέχουν οι κοινές μετοχές είναι μικρότερο, είτε από το επιτόκιο του τοκομεριδίου του μετατρέψιμου χρέους, είτε από το επιτόκιο του μερίσματος των μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών. Σύμφωνα με τις υποθέσεις αυτές, τα μετατρέψιμα χρεόγραφα δεν θα μετατραπούν σε μετοχές πριν τις ημερομηνίες λήξης τους.

15 15 όπου V L είναι η αξία της μοχλευμένης επιχείρησης της εξίσωσης (7). Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (8) και (9), η εξίσωση (7) λύνεται ως προς S: S=V U -(1-G)D N -(1-αG)D I -(1-αG)W D -P N -P C -W P -W (10) Ορίζοντας ως h το στιγμιαίο επιτόκιο του μερίσματος, η στιγμιαία απόδοση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου για μία μοχλευμένη επιχείρηση είναι: h r = ds s S + S (11) Χρησιμοποιώντας την (10), η παράγωγος του S είναι: dw dw dw ds = 1 α dvu dvu dvu D P ( 1 α G) dvu ( 1 G) dd N ( 1 G) dd I dpn dpi (12) Αντικαθιστώντας την (12) στην εξίσωση (11) και αναδιατάσσοντας τους όρους, η απόδοση των κοινών μετοχών για μια μοχλευμένη επιχείρηση είναι: r S = h S ( 1 αg) + 1 D I dd I S D I dw dv D P U U ( 1 αg) ( 1 G) U PN S dw dw V dvu dv U S dpn PI dpi P S P N I dv V U D S N dd D N N (13) Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (7) και (9) για την επέκταση του λόγου V U /S, και παίρνοντας την συνδιακύμανση (covariance) του r S ως προς την απόδοση της αγοράς (r m ), ο συστηματικός κίνδυνος των κοινών μετοχών δίνεται από την παρακάτω εξίσωση:

16 16 β L 1 = β U 1 + N ( 1 G) + ( 1 αg) dw dv D P ( 1 αg) ( 1 G) D S U D S dw dv I N I ( 1 αg) β D β I P β N PI U P S D S C dw dvu P S PN + S PC W + + S S D S N β D N (14) όπου Cov r r i m β i = (, ) και i = { L, U, DN, DI, PN, PI } ( ) VAR r m Για μία επιχείρηση η οποία χρηματοδοτείται μόνο με την έκδοση κοινών μετοχών και παραστατικών, η (14) παίρνει την μορφή: 1 dw W dw = dv = + U β L β U 1 1 β U (15) S dvu 1 W VU Εξαιτίας της θετικής μεταξύ της αξίας ενός δικαιώματος αγοράς (όπως αυτό παρέχεται μέσω του παραστατικού) και της τιμής του υποκειμένου μετοχικού τίτλου 10, ο όρος στις παρενθέσεις της (15) είναι μικρότερος του 1. Έτσι, ο συστηματικός κίνδυνος των κοινών μετοχών για μια επιχείρηση που χρηματοδοτείται με κοινές μετοχές και παραστατικά είναι μικρότερος από αυτόν μιας κατά τα άλλα παρόμοιας επιχείρησης που χρηματοδοτείται μόνο με κοινές μετοχές. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συνεπές και με την διαπίστωση ότι οι μέτοχοι μιας εταιρείας που εκδίδει παραστατικά έχουν λιγότερο μεταβλητές αποδόσεις, επειδή η δυνητική ανοδική πορεία των κερδών τους ελαττώνεται από το χαρακτηριστικό της μετατροπής που παρέχουν τα παραστατικά. Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται εμφανές ότι η αγνόηση των χαρακτηριστικών μετατροπής που ενσωματώνονται στα παραστατικά μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά λάθη την αξιολόγηση του συστηματικού κινδύνου. 10 Η σχέση αυτή φαίνεται από το δέλτα ενός δικαιώματος αγοράς, δηλαδή την πρώτη παράγωγο της τιμής του δικαιώματος ως προς την τιμή της μετοχής. Η σημασία του είναι να δείξει την αλλαγή στην τιμή του δικαιώματος αγοράς που απορρέει από την μεταβολή της τιμής της μετοχής κατά $1.

17 17 4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Η προσπάθεια αποτίμησης των παραστατικών δικαιώματος κτήσης μετοχών εντάσσεται στο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (options) και αποτελεί μια εφαρμογή του γνωστού υποδείγματος εκτίμησης της αξίας των δικαιωμάτων των Black και Scholes (1973). Στην πρωτοποριακή τους μελέτη οι δύο ερευνητές υποστηρίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις το συγκεκριμένο υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια προσέγγιση για την εκτίμηση της αξίας των παραστατικών. Ωστόσο, η εφαρμογή του υποδείγματος αποτίμησης ενός δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου μιας μετοχής που δεν παρέχει κανένα μέρισμα (Black-Scholes model) στην τιμολόγηση των παραστατικών προσκρούει σε μια σειρά δυνητικών προβλημάτων, που αφορούν: 1. Την διάρκεια ζωής των παραστατικών. Η ζωή ενός παραστατικού μετριέται σε χρόνια παρά σε μήνες, και κατά συνέπεια η διακύμανση της απόδοσης των υποκείμενων τίτλων ίσως αναμένεται να παρουσιάσει ουσιώδης μεταβολή σε μεγάλο χρονικό διάστημα. 2. Την υπόθεση ότι τα επιτόκια είναι μη στοχαστικά και ακίνδυνα. Για ένα παραστατικό με μεγάλη διάρκεια ζωής, μια μεταβολή στα επιτόκια μπορεί να προκαλέσει τροποποιήσεις στην παρούσα αξία της τιμής εκτέλεσής του. 3. Την υπόθεση ότι τα παραστατικά είναι ευρωπαϊκού τύπου και εκπνέουν σε μία δεδομένη ημερομηνία λήξης. Στην πραγματικότητα, οι κάτοχοι παραστατικών, όπως και οι κάτοχοι δικαιωμάτων αγοράς, ίσως επιλέξουν μια πρώιμη εκτέλεση αν οι υποκείμενοι τίτλοι αποφέρουν μεγάλα μερίσματα. 4. Την επιλογή επιχειρήσεων, για καθαρά φορολογικούς σκοπούς, να επεκτείνουν την ημερομηνία λήξης των κάτω από το χρηματικό τους ισοδύναμο ( out-of the money ) 11 παραστατικών αν η λήξη τους είναι άμεση. Στην περίπτωση της τιμολόγησης των δικαιωμάτων αγοράς δεν υφίσταται τέτοιου είδους πρόβλημα. 11 Κατάσταση στην οποία η συμφωνηθείσα τιμή χρεογράφου (exercise price) είναι υψηλότερη (για τα δικαιώματα αγοράς) ή χαμηλότερη (για τα δικαιώματα πώλησης) από την τρέχουσα τιμή στην αγορά.

18 18 Όταν το υπόδειγμα αποτίμησης δικαιωμάτων αγοράς των Black-Scholes προσαρμόζεται για την επίπτωση στον αριθμό των μετοχών (dilution) όταν τα παραστατικά εκτελεσθούν, οι τιμές των παραστατικών δίνονται από τον ακόλουθο τύπο: όπου: d N W = S N + M γ 1 rti S i e Di ln + X = σ T M + W N d N rt ( ) e XN( d ) rti e Di 1 2 i ( M ) W N + rt σ + T 2, (16) d2 = d1 σ T, W= τιμή παραστατικού, S= τιμή μετοχής, X= τιμή εκτέλεσης, N= αριθμός κυκλοφορούντων μετοχών, M= αριθμός παραστατικών, γ= αριθμός μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν με κάθε παραστατικό, r= ακίνδυνη απόδοση, T= χρόνος μέχρι την λήξη, σ= μέση απόκλιση τετραγώνου της απόδοσης του S+(M/N)W για κάθε μονάδα χρόνου, N(d)= η συνάρτηση της σωρευτικής κανονικής κατανομής, η οποία αξιολογείται στο d, t i = χρόνος μέχρι την πληρωμή του ith μερίσματος, και D i = το ποσό σε δολάρια (για κάθε μετοχή) του ith μερίσματος. Η ανάγκη για τροποποιήσεις του υποδείγματος των Black-Scholes οφείλεται στον λόγο ότι τα παραστατικά δεν εκδίδονται από άλλους επενδυτές. προσφέρονται από τις επιχειρήσεις. Η έρευνα των Galai και Schneller (1978) και των Black και Scholes (1973) έδειξε ότι το υπόδειγμα των Black-Scholes καθώς και τα άλλα υποδείγματα αποτίμησης δικαιωμάτων αγοράς ευρωπαϊκού τύπου μπορούν να μετασχηματιστούν για να ενσωματώσουν την επίπτωση στον αριθμό των μετοχών,

19 19 και έτσι να αποτιμήσουν τα παραστατικά, αν λάβουν χώρα τρεις τροποποιήσεις. Πρώτον, η τιμή της μετοχής δίνεται από το άθροισμα S+(M/N)W, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως η περιουσιακή αξία μιας επιχείρησης για κάθε μετοχή. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά το ότι η μέση απόκλιση τετραγώνου (standard deviation) η οποία χρησιμοποιείται στον τύπο (16) είναι τώρα η μέση απόκλιση τετραγώνου της περιουσιακής αξίας της επιχείρησης, παρά η μεταβλητότητα του μετοχικού κεφαλαίου της. Τέλος, ο τύπος (16) πολλαπλασιάζεται με το N/[(N/γ)+M], όπου γ ο αριθμός των μετοχών που μπορούν να αγορασθούν με κάθε παραστατικό. Η τελευταία αυτή τροποποίηση απεικονίζει την επίπτωση στον αριθμό των μετοχών όταν τα παραστατικά εκτελεσθούν. Το υπόδειγμα των Black-Scholes, προσαρμοσμένο για την επίπτωση στον αριθμό των μετοχών, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση όλων των παραστατικών. Πολλά από τα εκδιδόμενα παραστατικά ενσωματώνουν μοναδικούς ή περίπλοκους όρους εκτέλεσης (exercise provisions). Ένας τέτοιος κοινός όρος εκτέλεσης επιτρέπει στους κατόχους παραστατικών να πληρώνουν την τιμή εκτέλεσης των παραστατικών εξοφλώντας ομόλογα ή προνομιούχες μετοχές στο άρτιο. Άλλες περιπτώσεις ανορθόδοξων παραστατικών αφορούν αλλαγές στις τιμές εκτέλεσής τους και αναφέρονται ως ανακλήσιμα (callable) ή διηνεκή (perpetual) παραστατικά. Τα παραστατικά με περίπλοκους όρους εκτέλεσης αποκλείονται από το υπόδειγμα αποτίμησης των Black- Scholes, αφού το συγκεκριμένο μοντέλο δεν εφαρμόζεται σε τέτοιου είδους αξιόγραφα. Εκτός της προσαρμογής του υποδείγματος των Black-Scholes για την επίπτωση στον αριθμό των μετοχών όταν τα παραστατικά εκτελεσθούν, ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα σχετικά με την λειτουργικότητα του συγκεκριμένου μοντέλου αφορά την ενσωμάτωση των μερισμάτων. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι τα Αμερικάνικα παραστατικά σπανίως προστατεύονται από τα μερίσματα του μετοχικού κεφαλαίου, και η διοίκηση κάθε επιχείρησης ίσως προσπαθεί να μειώσει την πιθανότητα εκτέλεσης των παραστατικών πληρώνοντας μερίσματα. Ακόμη, όμως, και αν αποκλείσουμε την δυνατότητα αυτή, παραμένει ανοιχτό το θέμα της ενσωμάτωσης των μερισμάτων στο υπόδειγμα των Black-Scholes. Μια διαδικασία που ακολουθείται για τον σκοπό αυτό αντικαθιστά την τρέχουσα τιμή των μετοχών με την τιμή τους μειωμένη κατά την παρούσα αξία των πληρωτέων μερισμάτων κατά την διάρκεια της ζωής του παραστατικού. Η τεχνική αυτή προσαρμογής των μερισμάτων είναι ορατή

20 20 στην εξίσωση (16) του προσαρμοσμένου υποδείγματος των Black-Scholes και η χρήση της είναι ιδιαίτερα κοινή στις αποτιμήσεις δικαιωμάτων. Ωστόσο, έχει το μειονέκτημα να αγνοεί την πρώιμη εκτέλεση των παραστατικών. Το συγκεκριμένο μειονέκτημα δεν αποτελεί πρόβλημα αν τα μερίσματα είναι μικρά, και αν τα παραστατικά ανήκουν σε ένα ευρύ αριθμό επενδυτών 12. Μία άλλη προσέγγιση του ζητήματος ενσωμάτωσης των μερισμάτων στο υπόδειγμα των Black-Scholes αναφέρεται στην χρήση του υποδείγματος του Merton (1973), το οποίο ενσωματώνει την αναμενόμενη απόδοση μερίσματος (expected dividend yield). Και οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις υποθέτουν ότι το μέρισμα ή η απόδοση του είναι δεδομένη και η δεύτερη δεν θα αυξηθεί πάνω από την ακίνδυνη απόδοση προκαλώντας πρώιμη εκτέλεση. Ο Merton (1973) έδειξε ότι το υπόδειγμα των Black-Scholes μπορεί να μετασχηματιστεί για την χρησιμοποίηση στοχαστικών επιτοκίων. Το υπόδειγμα που κατασκεύασε είναι ίδιο με αυτό των Black-Scholes, εκτός του ότι η απόδοση στην λήξη για ένα ακίνδυνο ομόλογο το οποίο εκπνέει στην ημερομηνία λήξης του δικαιώματος (option) χρησιμοποιείται για επιτόκιο, και η διακύμανση ενός χαρτοφυλακίου μετοχών και του ακίνδυνου ομολόγου χρησιμοποιείται στη θέση της διακύμανσης των μετοχών. Το υπόδειγμα των Black- Scholes, όπως τροποποιήθηκε από τον Merton (1973) και με την προσαρμογή της επίπτωσης στον αριθμό των μετοχών των Galai και Schneller (1978), είναι: [ ( ) { } ( ) { ( )( )}] N W ( N M) e dt SC P d e rt = + K P d V. T. 1 1 (17) όπου: = [ ln( SC ) + ( r d + V 2T) ] K d ( V )( T ), W= αξία παραστατικού, N= αριθμός κυκλοφορούντων κοινών μετοχών. M= αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν αν το παραστατικό εκτελεσθεί, d= απόδοση μερίσματος, r= ακίνδυνη απόδοση, S= τιμή κοινών μετοχών, 12 Βλέπε σχετικά Constantinides (1984).

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 1 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Άριστη Κεφαλαιακή Δομή www.onlineclassroom.gr Είναι η διάρθρωση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της επιχείρησης η οποία μεγιστοποιεί την αξία της επιχείρησης, τον πλούτο των μετόχων της και εφόσον είναι εισηγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 4: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου. The Merton's Structural Model

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 4: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου. The Merton's Structural Model ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 4: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου The Merton's Structural Model Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipigr http://webxrhunipigr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΟΟΔΟΑΟΓΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 19 Το διευθυντικό στέλεχος ως αντιπρόσωπος...22 Ο κίνδυνος σε σχέση με τα κέρδη...24 Βασικές δεξιότητες της χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1. Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: 1) Συναλλάσσονται συνήθως υπέρ το άρτιο. 2) Καλύπτουν στον επενδυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1. «Ανοικτές πωλήσεις» (short sales), έχουμε όταν: 1) Πουλάμε μετοχές, που δε βρίσκονται στην κυριότητά μας. 2) Πουλάμε μετοχές,

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι:

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: α Συναλλάσσονται συνήθως υπέρ το άρτιο. β Καλύπτουν στον επενδυτή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ΙΙ

Χρηματοοικονομική ΙΙ Χρηματοοικονομική ΙΙ Ενότητα 3: Αποτίμηση ομολόγων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 2: Pricing Defaultable Assets. Μιχάλης Ανθρωπέλος

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 2: Pricing Defaultable Assets. Μιχάλης Ανθρωπέλος ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 2: Pricing Defaultable Assets Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Τα Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.) είναι κινητές αξίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν και υλοποιούν μια προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες κινητών αξιών και άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: Διαδικασία άντλησης κεφαλαίου Καραμάνης Κωνσταντίνος Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας. Διακριτές κατανομές ( ) ( ) = ΚΤΡ, NPV κλπ.

Αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας. Διακριτές κατανομές ( ) ( ) = ΚΤΡ, NPV κλπ. Αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας Διακριτές κατανομές å E X = μ= xf x ( ) ( ) å Var X = σ = x-μ f x ( ) 2 ( ) ( ) i i 2 X = ΚΤΡ, NPV κλπ. Αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας Διακριτές

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Οικονομικές Διακυμάνσεις Οι οικονομίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυμάνσεις. Σε ορισμένες περιόδους η παραγωγή και η απασχόληση αυξάνονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας

ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας 1 ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας 2015-16 Προσοχή! Όλες οι εργασίες ελέγχονται για αντιγραφή. Μελετήστε προσεκτικά και δώστε τη δική σας λύση ΘΕΜΑ 1 ο Α) Αρχικά θα πρέπει να υπολογίσουμε τη μηνιαία πραγματοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 19 Ιουλίου 2016 Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Εκδότης Ομολόγων (εισηγμένη ή μη εισηγμένη εταιρεία) Δίκτυο Μελών ΧΑ Εισαγωγή Ομολόγων Οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1

Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ 47 216-217 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. (25 μονάδες) Η εταιρεία ALPHA ΑΕ πραγματοποίησε κέρδος 8 ανά μετοχή (E1), το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί με σταθερό ρυθμό, επέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12%, ενώ η απόδοση εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 004 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 004 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ.) . Αν δ t,

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 μονάδες) www.onlineclassroom.gr Το τμήμα έρευνας μιας χρηματιστηριακής εταιρείας συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας τα κατέληξε ότι για τις παρακάτω μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ TΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή WARRANTS

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ TΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή WARRANTS A Αµερικανικού τύπου B τύπου Βερµούδα C µε ικαίωµα Αγοράς µε Κάλυψη D American warrant At the money Bermudan warrant Break-even point Call warrant Covered warrant (warrant) ο οποίος µπορεί να εξασκηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Προεξόφλησης Μερισματικών Ροών (DDM) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Θεωρία Προεξόφλησης Μερισματικών Ροών (DDM) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θεωρία Προεξόφλησης Μερισματικών Ροών (M) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - 2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Οι περισσότερες προνομιούχες μετοχές δίνουν στους κατόχους τους το δικαίωμα μιας τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο)

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/18-2-2008 απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 24-11-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Β. Τα μερίσματα θα αυξάνονται συνεχώς με ένα σταθερό ρυθμό 5% ανά έτος.

Β. Τα μερίσματα θα αυξάνονται συνεχώς με ένα σταθερό ρυθμό 5% ανά έτος. Τελικές 009 Θέμα 4 Η οικονομική διεύθυνση της «ΓΒΑ ΑΕ» εξετάζει την αξία των κοινών μετοχών της εταιρίας. Το τελευταίο μέρισμα που διανεμήθηκε () ήταν 6 ανά μετοχή. Έχει εκτιμηθεί ότι ο συστηματικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ορισμός των Ορθολογικών Προσδοκιών για Μία Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος.

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Άσκηση 1 Η ομολογία Β εκδόθηκε στο παρελθόν και έχει διάρκεια ζωής τρία ακόμη έτη. Η ονομαστική της αξία είναι 1.000 ευρώ και το εκδοτικό της επιτόκιο είναι 8%. Τα τοκομερίδια πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 009 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.µ.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) Τμήμα Χρηματοοικονομικής

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) Τμήμα Χρηματοοικονομικής MNGEMENT OF FINNI INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (URTION) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Γκ. Χαρδούβελης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράδειγμα Σταθμισμένης Διάρκειας (uaion) Σταθμισμένη Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Δρ. Β.ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κλασικοί οικονομολόγοι έναντι του Keynes Σύμφωνα με τους κλασικούς η διεκπεραίωση συναλλαγών αποτελεί το βασικό κίνητρο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα