ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Ιστολογίας & Εμβρυολογίας. Α. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Ιστολογίας & Εμβρυολογίας. Α. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Ιστολογίας & Εμβρυολογίας Α. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής

2 Τι είναι οι συγγενείς ανωμαλίες Ανατομικές ανωμαλίες οι οποίες υπάρχουν ήδη από την γέννηση Αντιπροσωπεύουν το 15% των θανάτων στην νεογνική ηλικία Ο κλάδος της εμβρυολογίας που με τις ανωμαλίες ανάπτυξης και συγγενείς ανωμαλίες καλείται τερατολογία

3 Που οφείλονται οι συγγενείς ανωμαλίες Γενετικούς παράγοντες Παράγοντες του περιβάλλοντος (πχ φάρμακα, ιοί)

4 Γενετικοί παράγοντες Χρωμοσωμιακές ανωμαλίες - Αριθμητικές ανωμαλίες 1. Αυτοσωμικές 2. Φυλοσύνδετες - Δομικές ανωμαλίες Γονιδιακές μεταλλάξεις

5 Αριθμητικές ανωμαλίες: Mηχανισμός Μη χρωμοσωμιακός διαχωρισμός (Nondisjunction) Γαμετογένεση: (Tρισωμία: 2n+1) ή (Moνοσωμία: 2n-1) Πρώιμη φάση ανάπτυξης: Mωσαϊκισμός [(2n+1)/(2n-1)]

6 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ

7 Οι αριθμητικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων

8 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN (Τρισωμία 21) Συχνότητα: 1:650 (21q22.1-q22.3) Χαρακτηριστικά: Διανοητική καθυστέρηση, βραχυκεφαλία. Επίπεδη βάση ρινός, λοξές βλεφαρικές σχισμές, πρόπτωση της γλώσσας, εγκάρσια παλαμιαία «πιθηκοειδής» πτυχή, απόκλιση του 5 ου δακτύλου (κλινοδακτυλία), ανωμαλίες καρδιάς, επανειλημμένες λοιμώξεις, οξεία λευχαιμία.

9 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN (Τρισωμία 21)

10 ΣΥΝΔΡΟΜΟ EDWARD (Τρισωμία 18) Συχνότητα: 1:8000 Χαρακτηριστικά: Διανοητική καθυστέρηση, καθυστέρηση της ανάπτυξης, προέχον ινίο, μικρογναθία, χαμηλή πρόσφυση των ώτων, βραχύ στέρνο, δάκτυλα που εφιππεύουν, χαρακτηριστικούς πόδες (rocker bottom feet), ανωμαλίες καρδιάς και ουροποιητικού

11 ΣΥΝΔΡΟΜΟ PATAU (Τρισωμία 13) Συχνότητα: 1:25000 Συνήθη χαρακτηριστικά: Σοβαρή διανοητική καθυστέρηση, διαταραχές το ΚΝΣ, μικροκεφαλία, ολοπροσεγκεφαλία (ανωμαλία του προσθίου εγκεφάλου από τον οποίο προέρχονται τα εγκεφαλικά ημισφαίρια και ο διάμεσος εγκέφαλος). Αμφoτερόπλευρη χειλεοσχιστία ή και υπερωϊοσχιστία. Πολυδακτυλία, διαμαρτίες οφθαλμών, καρδιάς, ουροποιητικού.

12 Ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων

13 ΣΥΝΔΡΟΜΟ TURNER (45,X) Συχνότητα: 0,4:1000 Χαρακτηριστικά: Βραχύ ανάστημα, αμηνόρροια και στειρότητα, αυχενικό δερματικό πτερύγιο (neck webbing), βλαισότητα των αγκώνων (cubitus valgus), λεμφοίδημα άκρων, αποκλίνουσες θηλές μαστών, στένωση ή εφίππευση της αορτής. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος στο 2 ο τρίμηνο της κύησης αποκαλύπτει κυστικό ύγρωμα στον αυχένα, χυλοθώρακα, ασκίτη και ύδρωπα ή οίδημα ανά σάρκα.

14 ΣΥΝΔΡΟΜΟ TUNER (XO)

15 ΣΥΝΔΡΟΜΟ TUNER (XO)

16 Ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων Σύνδρομο Klinefelter 47,XXY Η συχνότητα σε γεννήσεις ζώντων αρρένων 2/1000 Συνήθη χαρακτηριστικά: Υπογοναδισμός σε συνήθως ψηλά άτομα με μακριά πόδια και φυσιολογικό κορμό. Μικροί όρχεις, γυναικομαστία, αζωοσπερμία, υαλινοποίηση των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων

17 ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLINEFELTER (47, XXY)

18 Ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων Σύνδρομο 47,ΧΧΧ, συχνότητα σε γεννήσεις ζώντων θηλέων 0,65:1000 Σύνδρομο 47,ΧΥΥ, συχνότητα σε γεννήσεις ζώντων αρρένων 1,5:1000

19 Οι δομικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων

20 ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ

21 Οι δομικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων οι μικροεξαλείψεις, έχουν περιγραφεί τα σύνδρομα DiGeorge (22q11), William s (7q11), Miller-Dieker (17p13), Prader-Willi (15q11-13), Angelman s(15q12), Langer-Giedion (8q24), Rubinstein-Taybi (16p 13.3), Alagille (20p)

22 Οι δομικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων Παρατηρούνται επίσης: η εξάλειψη π.χ.μερική τελική εξάλειψη του βραχέος σκέλους του χρωμοσώματος 5 (σύνδρομο cri du chat) με χαρακτηριστικά μικροκεφαλία, διανοητική καθυστέρηση, συγγενή καρδιοπάθεια, κλάμα όμοιο με κλαψούρισμα γάτας

23 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ANGELMAN (15q12) ΚΑΙ PRADER-WILLI (15q11-13)

24 ΣΥΝΔΡΟΜΟ PRADER- WILLI

25 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ANGELMAN

26 Ανωμαλίες από μεταλλαγμένα γονίδια Μερικές θανατηφόρες. Η συχνότητά τους αυξάνει μετά από μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας, χημικών ουσιών ιδιαίτερα καρκινογόνων 1. Κληρονομούμενες κατά τον επικρατούντα τύπο: αχονδροπλασία, πολυδακτυλία 2. Κληρονομούμενες κατά τον υπολειπόμενο τύπο: μικροκεφαλία, συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων Η θανατηφόρος δυσπλασία ή νανισμός αποτελεί τη συχνότερη συγγενή δυσπλασία του σκελετού

27 ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ Χ

28 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ Χ Το γονίδιο FMR1 έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος Μία αλληλουχία τρινουκλεοτιδικών (CGG) επαναλλήψεων προηγείται της κωδικοποιούσας περιοχής Λάθη κατά την αντιγραφή της CGG περιοχής οδηγούν σε αύξηση (dynamic mutation) του αριθμού των επαναλλήψεων με αποτέλεσμα την αδυναμία μεταγραφής του γονιδίου

29 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

30

31 ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ

32 ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ ΑΜΙΝΟΠΤΕΡΙΝΗΣ

33 ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ ΘΑΛΙΔΟΜΙΔΗΣ

34 Λοιμώξεις Λοιμώξεις, ιδίως ιογενείς 1. Ο ιός της ερυθράς ενέχει τον κίνδυνο ανάπτυξης συγγενών ανωμαλιών σε ποσοστό 20 %, επί λοιμώξεως της μητρός, κατά το 1 ο τρίμηνο της κύησης. Συγγενές σύνδρομο ερυθράς: καταρράκτης, γλαύκωμα, διαμαρτίες καρδιάς, κώφωση, μικροκεφαλία, καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης.

35 Λοιμώξεις 2. Ο κυτταρομεγαλοϊός, 3. Ο ιός ανεπαρκείας HIV, 4. Το τοξόπλασμα gondii Δυνατόν να προκαλέσουν μικροκεφαλία, μικροφθαλμία, υδροκέφαλο

36 Προγεννητικός έλεγχος Τεχνικές εφαρμοζόμενες από την 8 η έως την 20 η εβδομάδα της κύησης: 1. Υπερηχογράφημα (ασφαλές, 2 ο τρίμηνο) 2. Αμνιοκέντηση (κίνδυνος 0-5%, 2 ο τρίμηνο, ευρείας εφαρμογής) και καρυότυπος των εμβρυϊκών κυττάρων μετά από καλλιέργεια ή βιοχημικός έλεγχος της άλφα-εμβρυϊκής πρωτεΐνης (AFP) στο αμνιακό υγρό σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου για βλάβες του νευρικού σωλήνα και της σπονδυλικής στήλης (ανεγκεφαλία, ανοιχτή δισχιδής ράχη), βλάβες του προσθίου κοιλιακού τοιχώματος

37 3. Εξέταση χοριακών λαχνών (κίνδυνος 2%, 1 ο τρίμηνο, εξειδικευμένη) 4. Χορδοκέντηση (κίνδυνος 3%, 2 ο τρίμηνο, εξειδικευμένη) 5. Βιοψία εμβρυϊκού δέρματος 6. Βιοψία εμβρυϊκού ήπατος

38 7. Προεμφυτευτική διάγνωση (εξέταση 1 ή 2 κυττάρων από έμβρυα που είναι στο στάδιο των 8-12 κυττάρων με ανάλυση του DNA με FISH ή PCR).

39 ΦΘΟΡΙΖΩΝ IN SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις νευρολογικά/νευρομυικά γενετικά νοσήματα παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης Οι ανιχνευτικές εξετάσεις (screening test) έχουν ευρεία εφαρμογή και μεγάλη πρακτική χρησιμότητα στον προγεννητικό έλεγχο. Ο προγεννητικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008 Ορισμοί Γενετική: μελέτη της κληρονομικότητας και των παραλλαγών της Ιατρική γενετική: η γενετική του ανθρώπινου είδους Κλινική γενετική:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôç ÃåíåôéêÞ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Ουρολογίας. Ανωμαλίες σεξουαλικής Διαφοροποίησης Καλοήθεις Παθήσεις Γεννητικού Συστήματος

Μάθημα Ουρολογίας. Ανωμαλίες σεξουαλικής Διαφοροποίησης Καλοήθεις Παθήσεις Γεννητικού Συστήματος Μάθημα Ουρολογίας Ανωμαλίες σεξουαλικής Διαφοροποίησης Καλοήθεις Παθήσεις Γεννητικού Συστήματος Μανώλης Μαυρομανωλάκης Διευθυντής ΕΣΥ Ουρολογική Κλινική Πα.Γ.Ν.Η Ηράκλειο 2011 Ανωμαλίες Σεξουαλικής Διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 1) ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΕΥΠΛΟΕΙΔΙΑ: ΚΑΘΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Ν (ΑΠΛΟΕΙΔΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ) 3Ν ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4Ν τριπλοειδία Α) Γονιμοποίηση ωαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει και να παρουσιάσει έξι γενετικά σύνδρομα τα οποία συνοδεύονται απο νοητική καθυστέρηση. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται κατα σειρά το σύνδρομο Down, το σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ TON ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (C-D)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ TON ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (C-D) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ TON ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (C-D) Σπουδάστριες: Γιαιλατζόγλου Βιργινία Α.Μ. 12866 Κόβε Ουρανία Α.Μ. 11865 Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ph.D. Λέκτορας Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο down, η διδασκαλία των παιδιών και συμβουλές στους γονείς.

Σύνδρομο down, η διδασκαλία των παιδιών και συμβουλές στους γονείς. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σύνδρομο down, η διδασκαλία των παιδιών και συμβουλές στους γονείς. Πτυχιακή εργασία ΑΛΕΞΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 10159 Ιωάννινα 2011 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ προγεννητικός έλεγχος Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Η γέννηση ενός υγιούς παιδιού αποτελεί όνειρο και επιδίωξη κάθε νέου ζευγαριού. Η ιατρική σήμερα διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΓΕΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΥΤ.ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΓΕΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΥΤ.ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΓΕΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΥΤ.ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΣΔΥ Ως περιγεννητική περίοδος ορίζεται το διάστημα από την 28 η εβδομάδα της κύησης έως και

Διαβάστε περισσότερα

Υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισµός περιφερικά αίτια. 12 Ενδοκρινολόγος

Υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισµός περιφερικά αίτια. 12 Ενδοκρινολόγος Υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισµός περιφερικά αίτια Τ. ΤΣΙΛΧΟΡΟΖΙΔΟΥ 12 Ενδοκρινολόγος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρωτοπαθής υπογοναδισμός στις γυναίκες ορίζεται η ωοθηκική ανεπάρκεια που συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ ISBN 960-372-053-4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ ISBN 960-372-053-4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Παιδίατρος - Νεογνολόγος τ. Συνεργάτης Β Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, & Διευθυντής Νεογνικού Τμήματος Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ ISBN 960-372-053-4 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 17 Αν. Πετρόπουλος ΑΝ. Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ιευθυντής - Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. B Πανεπιστηµιακής Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Γ. Ν. «Παπαγεωργίου» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα. Π. Πάσχου, PhD

Φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα. Π. Πάσχου, PhD Φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα Π. Πάσχου, PhD Thomas Hunt Morgan Βραβείο Nobel 1933 στην κατηγορία Φυσιολογία ή Ιατρική. Του δόθηκε για τα αποτελέσµατά της έρευνάς του στο πανεπιστήµιο Columbia, η οποία ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

2. Λήψη αίματος από τα ομφαλικά αγγεία

2. Λήψη αίματος από τα ομφαλικά αγγεία Xατζησεβαστού Λουκίδου Χαρίκλεια 3 κό αποτύπωμα και γνωρίζοντας την επίδραση του αποτυπώματος στη μονογονεϊκή δισωμία (uniparental disomy UPD) από αυτά τα χρωμοσώματα, οδηγηθήκαμε στην γνώση ότι μια Robertsonian

Διαβάστε περισσότερα

Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές

Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές 1 Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές Eλένη Κούστα- Ενδοκρινολόγος Εισαγωγή Χρωµοσωµικό ή γενετικό φύλο είναι αυτό που προσδιορίζεται κατά την γονιµοποίηση του ωαρίου. H διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιµη ωοθηκική ανεπάρκεια 1

Πρώιµη ωοθηκική ανεπάρκεια 1 19 Πρώιµη ωοθηκική ανεπάρκεια 1 Ε. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗ, 2 Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 Ενδοκρινολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας Β Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ Μπακαλιάνου Κωνσταντία Μαιευτήρας Γυναικολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονικός Συνεργάτης Β Πανεπιστημιακής Γυναικολογικής Μαιευτικής Κλινικής «Αρεταίειο»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Turner. Κλινική εικόνα και καρυοτυπικές παραλλαγές ΑΣΤΕΡΟΥΛΑ ΚΑΙΜΑΡΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σύνδροµο Turner. Κλινική εικόνα και καρυοτυπικές παραλλαγές ΑΣΤΕΡΟΥΛΑ ΚΑΙΜΑΡΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8 Σύνδροµο Turner. Κλινική εικόνα και καρυοτυπικές παραλλαγές ΑΣΤΕΡΟΥΛΑ ΚΑΙΜΑΡΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παιδίατρος Παιδοενδοκρινολόγος Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. Κυριακού

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική ρόσου-αγακίδου

Βασιλική ρόσου-αγακίδου 12. ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Βασιλική ρόσου-αγακίδου Στη διάρκεια της κύησης, η έγκυος µπορεί να προσβληθεί από διάφορες λοιµώξεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι τοπικές λοιµώξεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπογοναδοτροφικός Υπογοναδισμός

Υπογοναδοτροφικός Υπογοναδισμός 20 Μέρος V: ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Υπογοναδοτροφικός Υπογοναδισμός Βασιλική Κόικα, Νεοκλής Α. Γεωργόπουλος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός (ΥΥ) προκαλείται από ανεπάρκεια των γοναδοτροφινών

Διαβάστε περισσότερα