Παρασκευή (Φραίη) Καμούτση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρασκευή (Φραίη) Καμούτση"

Transcript

1 Παρασκευή (Φραίη) Καμούτση Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Κύρια Ερευνήτρια Επικοινωνία Γραφείο 124 τηλ , Σπουδές Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π 1975 Διδακτορικό Δίπλωμα (DR.ING.), Πολεοδομία, Πανεπιστήμιο Αννοβέρου, Γερμανία 1983 Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Οικιστική οργάνωση και Κοινωνικές σχέσεις στον Αστικό και Περιφερειακό χώρο Απασχόληση και διοικητικές θέσεις Ερευνήτρια με σύμβαση αορίστου χρόνου ΕΚΚΕ Δόκιμη Ερευνήτρια, ΕΚΚΕ Διδασκαλία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική- Σχεδιασμός του Χώρου», στην Κατεύθυνση «Πολεοδομία και Χωροταξία» στο ΕΜΠ, Θέμα «Αειφορία και Οικιστική Ανάπτυξη» Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΕΚΚΕ Μέλος ΔΣ του Συλλόγου εργαζομένων ΕΚΚΕ Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΚΕ

2 2002 Μέλος ΔΣ του Συλλόγου εργαζομένων ΕΚΚΕ 2009 Μέλος ΔΣ του Συλλόγου εργαζομένων ΕΚΚΕ Ερευνητικά προγράμματα Επιστημονική υπεύθυνος στο πρόγραμμα: «Τάσεις μετατροπής ευρύτερων ζωνών του περιαστικού χώρου της Αττικής από Β και παραθεριστική κατοικία σε Α κατοικία», υποενότητα του προγράμματος, «Τάσεις κοινωνικού μετασχηματισμού στον αστικό χώρο: Κοινωνική αναπαραγωγή, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική συνοχή στην Αθήνα των αρχών του 20 ου αιώνα», του ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, ανάθεση- χρηματοδότηση ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ Μέλος Ερευνητικής Ομάδας στο Πρόγραμμα: Χωρική διάρθρωση της προσφοράς γης και Πολεοδομικού χώρου στο ΡΣΑ - Σχέσεις με την προσφορά και ζήτηση κατοικίας και επιπτώσεις στις τιμές γης και ακινήτων, Ανάθεση από τον Οργανισμό Αθήνας, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Εμμανουήλ Δ., ΙΑΑΚ /ΕΚΚΕ Συνυπεύθυνη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Policy Frames and Implementation Problems: the Case of Gender Mainstreaming (Αcronym MAGEEQ), Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκη Ενωση, Επιστημονική Υπεύθυνη, Παντελίδου Μαλούτα, Μ., Πανεπιστήμιο Αθηνών Μέλος Ερευνητικής Ομάδας στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα: Policies for Land Use to Combat Desertification (MEDACTION 4) - Module 4.3 Rural Development Policies, Υπεύθυνος, Παπαδόπουλος, Α., Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Εξωτερικός συνεργάτης) Ειδική Επιστημονική συμβολή στο Πρόγραμμα: Μνήμη και ταυτότητα σε μία συνοικία της Αθήνας: η περίπτωση των Αναφιώτικων, ΕΚΚΕ, Επιστημονική Υπεύθυνη, Καυταντζόγλου, Ρ., ΕΚΚΕ Μέλος Ερευνητικής Ομάδας στο Πρόγραμμα: Παραθεριστική Κατοικία και Οικιστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, ΕΚΚΕ-ΕΜΠ, Ανάθεση Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, Επιστημονική Υπεύθυνη Παναγιωτάτου, Ε., Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 1995 Μέλος Ερευνητικής Ομάδας στο Πρόγραμμα:EUROGIS Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης Γεωγραφικών και Κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων για φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανάθεση ΓΓΕΤ, σε συνεργασία των ORCO ΕΠΕ, ΕΚΚΕ, ΕΜΠ, και ΙNTRASOFT AE, Υπεύθυνος για τον τομέα ευθύνης του ΕΚΚΕ, Κοτζαμάνης, Β., ΕΚΚΕ

3 Μέλος Ερευνητικής Ομάδας στο Πρόγραμμα: Συλλογική Κατανάλωση και Κοινωνική Αναπαραγωγή στον Αθηναϊκό Χώρο, ΕΚΚΕ, Χρηματοδότηση, Οργανισμός Αθήνας, Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης (ΕΕΤΑ), Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, Μαλούτας, Θ., Οικονόμου, Δ., ΕΚΚΕ Μέλος Ερευνητικής Ομάδας στο Πρόγραμμα: Κατοικία και Οικοδομικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ΕΚΚΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, Επιστημονική Υπεύθυνη: Κουβέλη, Α., ΕΚΚΕ Δημοσιεύσεις Βιβλία και επιμέλειες συλλογικών τόμων και ειδικών τευχών περιοδικών Εμμανουήλ Δ., με τη συνεργασία Γκόρτσου Κ., και Καμούτση Π., (2008) Πολεοδομικός χώρος, κατοικία και τιμές στην Αθήνα ( ), Αθήνα, ΕΚΚΕ, Μελέτες Έρευνες ΕΚΚΕ, 8 Καυτατζόγλου, P., (Με τη συμμετοχή της Καμούτση, Π.,) (2001), Στη Σκιά του Ιερού Βράχου. Τόπος και μνήμη στα Αναφιώτικα, Ελληνικά Γράμματα, ΕΚΚΕ, Αθήνα Kamoutsi, P., (1984) Probleme und Moglichkeiten der Erhaltenden Erneurung in Griechenland, am Beispiel der Altstadt von Athen, Doctoral Dissertation, pp. 220, Hannover (ιδιωτική έκδοση) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά Εμμανουήλ Δ., Γκόρτσος Κ., Καμούτση Π., (2009), «Επεκτάσεις σχεδίου, πολεοδομική χωρητικότητα και βαθμός οικιστικού κορεσμού στην Αθήνα, », Αειχώρος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος (υπό δημοσίευση) Kamoutsi P., Hadjiyianni A., (2005), «Dimensions of Public Debate on Sexual Violence against Women: A Comparison of Greek and EU policy frames», The Greek Review of Social Research, 117 B', Editors: Verloo M., Pantelidou-Maloutas M., Athens, pp Gortsos K., Kamoutsi P., Sayas I., Panayotatos E., (2000), «Second homes and settlement development: The Greek experience», Rivista Giografica Italiana 107, cv11 (3-4), pp Καμούτση Π., Μαλούτας Θ., (1986), «Καθεστώς κατοχής της κατοικίας, οικονομικός ορθολογισμός και στεγαστικές συνθήκες», Τεχνικά Χρονικά, 3/86, Αθήνα, σσ Κεφάλαια σε βιβλία και πρακτικά συνεδρίων

4 Καμούτση Π., Γκόρτσος Κ., Μάρκου Α., (2009) «Τάσεις μετατροπής της χρήσης του παράκτιου χώρου της Αττικής από Β και παραθεριστική κατοικία σε κύρια κατοικία: Ποσοτικές διαστάσεις του φαινομένου και πιλοτική διερεύνηση στο Δήμο Αρτέμιδας» στο Εμμανουήλ Δ., Ζακοπούλου Ε., Καυταντζόγλου Ρ., Μαλούτας Θ., Χατζηγιάννη Α., (επιμ.) Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21 ου αιώνα, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σσ Καμούτση Π., (2008), «Χωροταξία και ρύθμιση της οικιστικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα: μια αξιολόγηση από τη σκοπιά των προβλημάτων απερήμωσης», στο Μπεόπουλος Ν., Παπαδόπουλος Α.Γ. (επιμ), Ερημοποίηση. Ανθρώπινη Απουσία και Στειρότητα των Τόπων, Αθήνα, ΕΚΚΕ- Gutenberg, σσ Krisan A., Bustelo M., Hadjiyanni A., Kamoutsi P., (2007), «Domestic Violence: A Public Matter» στο M.Verloo, (ed.), Multiple Meanings of Gender Equality: A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe, Central European University Press, Budapest-New York, pp Γκόρτσος Κ., Καμούτση Π., Παναγιωτοπούλου Ι., Σαγιάς Ι., Παναγιωτάτου E., (1999), «Xωρικές μορφές ανάπτυξης της Παραθεριστικής Κατοικίας στην Ελλάδα σήμερα. Δυναμική-Επιπτώσεις στον παράκτιο χώρο», στο Η διαχείριση και βελτίωση παράκτιων ζωνών, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων ΕΜΠ, (Πρακτικά Συνεδρίου), Αθήνα, σσ Καμούτση Π., (1992), «Η Υποδομή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Αθηναϊκό Χώρο: Κοινωνικές και Χωρικές Ανισότητες», στο Μαλούτας Θ., Οικονόμου Δ., (επιμ.), Κοινωνική δομή και Πολεοδομική οργάνωση στην Αθήνα, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σσ Economou D., Kamoutsi P., Maloutas T., (1987), "Urban planning and collective consumption in the context of economic restructuring: sociospatial impacts of recent developments", Proceedings of the XXVII European Congress of the Regional Science Association, Athens, pp Λοιπές δημοσιεύσεις Καμούτση Π., Γκόρτσος Κ., Μανώλογλου Ε., Μάρκου Α., (2007), «Τάσεις μετατροπής ευρύτερων ζωνών του παράκτιου χώρου της Αττικής από Β και παραθεριστική κατοικία σε κύρια κατοικία», Ερευνητική έκθεση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αριστεία ΙΙ, ΙΑΑΚ/ΓΓΕΤ, «Τάσεις κοινωνικού μετασχηματισμού στον αστικό χώρο: Κοινωνική αναπαραγωγή, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική συνοχή στην Αθήνα του 21 ου αιώνα», ΙΑΑΚ,σσ. 73

5 Εμμανουήλ Δ., με τη συνεργασία των: Γκόρτσου Κ., Καμούτση Π., (2006), «Προσφορά Πολεοδομικού χώρου, Ζήτηση κατοικίας και Τιμές στην Αθήνα και Αττική ( ), Έκθεση τελικής φάσης, Οργανισμός Αθήνας /ΙΑΑΚ-ΕΚΚΕ, σσ. 180 Bustelo M., Dombos T., Filiopoulou M., Hadjiyanni A., Kamoutsi P., Krizsan A., Platero, R., Tertinegg, K., Van Beveren, J., Verloo, M., (2005), «Comparative Frame Analysis: Domestic Violence and Sexual Violence against Women.The European Union, Austria, Greece, Hungary, Slovenia, Spain and The Netherlands», Ερευνητική έκθεση στο πλαίσιο του προγράμματος: Policy Frames and Implementation Problems: the Case of Gender Mainstreaming (Αcronym MAGEEQ) Pantelidou- Maloutas Μ., et al., (2004), «Policy Frames and Implementation Problems: the Case of Gender Mainstreaming - Country Study: Greece», Ερευνητική έκθεση στο πλαίσιο του προγράμματος: Policy Frames and Implementation Problems: the Case of Gender Mainstreaming (Αcronym MAGEEQ) Papadopoulos A. G., Kyriazi-Allison E., Kamoutsi P., Sayas I., Liarikos K., (2004), The Analysis and Impact of Rural Development Policies on land use and Desertification in the Southern European Countries (Greece, Italy, Portugal, Spain), στο πλαίσιο του Ευρωπαικού προγράμματος: MEDACTION: Policies for land use to combat desertification: Module 4: Development of a Desertification Policy Support Framework WP 4.3 Rural Development Policies, Deliverable 35, Final Report, Athens, NCSR/IURS, pp.342 Καμούτση Π., (2002) «Χωροταξική, Πολεοδομική και Περιβαλλοντική πολιτική και θεσμικό πλαίσιο:επιλογή κειμένων», στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: MEDACTION: Policies for land use to combat desertification, Αθήνα, ΕΚΚΕ/ΙΑΑΚ, σσ. 171 Γκόρτσος Κ., Καμούτση Π., Παναγιωτοπούλου Ι., Σαγιάς Ι., Παναγιωτάτου Ε., ( ), Παραθεριστική Κατοικία και Οικιστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα Τόμοι I-III, Ερευνητικές Εκθέσεις, Αθήνα, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΜΠ, ΕΚΚΕ Δέφνερ Α.Μ., Καμούτση Π., Μαλούτας Θ., Οικονόμου, Δ. (1989), «Εκπαίδευση: Υποδομή και βασικοί δείκτες για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον Αθηναϊκό Χώρο», Ερευνητική έκθεση στο πλαίσιο του προγράμματος: Συλλογική Κατανάλωση και Κοινωνική Αναπαραγωγή στον Αθηναϊκό Χώρο, ΕΚΚΕ, Αθήνα, σσ. 97 Δεμαθάς Z., Ησαϊας Δ., Καμούτση Π., Κοτζαμάνης Β., Μαλούτας Θ., Οικονόμου Δ, Σακελλαρόπουλος Κ., (1987), «Ζητήματα Ενοικιαζόμενης Κατοικίας: Παρουσίαση

6 Προσωρινών Στοιχείων Δειγματοληπτικής Ερευνας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Πρωτεύουσας», Ερευνητική έκθεση, ΕΚΚΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, σσ. 60 Ησαίας, Δ., Καμούτση, Π., Κοτζαμάνης, Β., Οικονόμου, Δ., (1987), «Θεσσαλονίκη - Λάρισα -Ηράκλειο - Χανιά: Συμπληρωματικά Στατιστικά Στοιχεία για την Ερευνα "Κατοικία και Οκοδομικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα», Ερευνητική έκθεση, ΕΚΚΕ- ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, σσ. 44 Καμούτση, Π., Μαλούτας, Θ., (1986), «Προέρευνα για τις Στεγαστικές Συνθήκες», Ερευνητική έκθεση, ΕΚΚΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, σσ. 143 Καμούτση Π., (1986) «Πολιτικοιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής διατηρησης και ανάπλασης ιστορικών κέντρων στην Ελλάδα», Ζητήματα Χώρου και Κοινωνικών Σχέσεων, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ), Εκδόσεις, ΙΠΑ- ΠΑΣΠΕ, Αθήνα,σσ Κουβέλη, Α., Σακελλαρόπουλος, Κ., (1984), (με τη συνεργασία των Καμούτση, Π., Κρέμου, Π., και Μαλούτα, Θ.,) «Στεγαστικές Συνθήκες στην Ελλάδα», Ερευνητική έκθεση ΕΚΚΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, σελ. 107 Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες 2006 Μέλος επιτροπής για τη διοργάνωση Έκθεσης του ΕΚΚΕ στο Ζάππειο στο πλαίσιο του προγράμματος : «Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας» Μέλος επιτροπής για την οργάνωση της Έκθεσης: «Κατανοώντας την Κοινωνία του αύριο» που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο του ΥΠΑΝ 2004 Ανάθεση από το ΔΣ του ΕΚΚΕ μελέτης καταγραφής και αξιολόγησης των στεγαστικών συνθηκών του προσωπικού του ΕΚΚΕ με στόχο την ορθολογικότερη χωροταξική αναδιοργάνωσή τους 2000 Υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων του περιπτέρου του ΕΚΚΕ, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου και των δραστηριοτήτων όλων των ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ Υπεύθυνη για τη: α) Μελέτη σκοπιμότητας-εφικτότητας και κτιριακών αναγκών για τη μεταστέγαση του ΕΚΚΕ β) Κτιριολογική Μελέτη και Μελέτη εφαρμογής κατασκευαστικών λεπτομερειών και επίβλεψη των

7 απαιτούμενων εργασιών για την οργάνωση των χώρων της Βιβλιοθήκης και των χώρων γραφείων του ΕΚΚΕ στο νέο κτίριο που μεταστεγάστηκε 1986 Συμμετοχή σε διεπιστημονική ερευνητική ομάδα με αντικείμενο την εκπόνηση προμελέτης για την οργάνωση του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Σχολή Επιστημών Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.2, τηλ. 2107491630, e-mail ahadji@ekke.gr Σπουδές 1981 Πτυχίο (Maitrise) Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου PARIS X- NANTERRE

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Θωμάς Μαλούτας Γεωγράφος Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Επικοινωνία Γραφείο 211, τηλ. 210-7491636, e-mail maloutas@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, École Spéciale

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Απολογισμός 2004-2008 (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού 2004-2008. Β. Απολογισμός 2004-2008 (αναλυτικά)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Απολογισμός 2004-2008 (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού 2004-2008. Β. Απολογισμός 2004-2008 (αναλυτικά) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΑΑΚ), ΕΚΚΕ 2004-2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Απολογισμός 2004-2008 (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού 2004-2008 Β. Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θωµάς Μαλούτας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θωµάς Μαλούτας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θωµάς Μαλούτας Καθηγητής Κοινωνικής Γεωγραφίας Τµήµα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο τηλ (210) 9549 165, φαξ (210) 8961 695 e-mail : tmaloutas@gmail.com, maloutas@hua.gr http://hua.academia.edu/thomasmaloutas

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr. Σπουδές

Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr. Σπουδές Όνομα : ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ Επίθετο : ΑΒΔΕΛΙΔΗ Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr Σπουδές D.E.A.-Diplôme d Études Approfondies

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου 15 Δεκεμβρίου 2012 Γενικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Τόπος γέννησης Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καυταντζόγλου. Κοινωνική Ανθρωπολόγος Επικοινωνία Γραφείο 120, τηλ. 210-7491634, e-mail rcaftan@ekke.gr

Ρωξάνη Καυταντζόγλου. Κοινωνική Ανθρωπολόγος Επικοινωνία Γραφείο 120, τηλ. 210-7491634, e-mail rcaftan@ekke.gr Ρωξάνη Καυταντζόγλου Κοινωνική Ανθρωπολόγος Επικοινωνία Γραφείο 120, τηλ. 210-7491634, e-mail rcaftan@ekke.gr Σπουδές 1992 Διδακτορικό δίπλωμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ανθρωπολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Δρ. ΣΑΡΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ. Εργασίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Δρ. ΣΑΡΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ. Εργασίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Δρ. ΣΑΡΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρονολογία γέννησης: 5-12 - 1970 Τόπος γέννησης: Νάουσα Ημαθίας Διεύθυνση: Κατοικίας: Σέσκλου 9 Τ.Κ. 38333, Βόλος τηλ. 2421044760 Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία Αντουανέττα Καπέλλα Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Δ Βαθμίδας Προϊσταμένη Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Επικοινωνία Γραφείο 8.3, τηλ. 210-7491681, e-mail el@ekke.gr Σπουδές 1996 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Όλγα Γιώτη Παπαδάκη

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Όλγα Γιώτη Παπαδάκη Όλγα Γιώτη Παπαδάκη 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ανάπτυξης με αντικείμενο 'Πολιτικές Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo Αμαλία Φραγκίσκου Photo Νομικός - Επικοινωνιολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 117, τηλ. 210-7491625, e-mail afrangi@ekke.gr Σπουδές Τίτλοι Σπουδών Άλλες σπουδές Master

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ Βιογραφικό Σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση Τηλέφωνο 26410 74185 E-mail Σημερινή Θέση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Πανεπστήμιο Πατρών Γ. Σεφέρη 2 Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΡΣΗ Π. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα -

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Πέτρου. Κοινωνικός Ανθρωπολόγος Ερευνητής Δ Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 6.5, τηλ. 210-7491652, e-mail: mpetrou@ekke.

Μιχάλης Πέτρου. Κοινωνικός Ανθρωπολόγος Ερευνητής Δ Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 6.5, τηλ. 210-7491652, e-mail: mpetrou@ekke. Μιχάλης Πέτρου Κοινωνικός Ανθρωπολόγος Ερευνητής Δ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.5, τηλ. 210-7491652, e-mail: mpetrou@ekke.gr, Σπουδές 2005 Διδάκτορας Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Φαγαδάκη. Μεταπτυχιακές σπουδές: (1986 1987) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)

Παρασκευή Φαγαδάκη. Μεταπτυχιακές σπουδές: (1986 1987) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) Παρασκευή Φαγαδάκη Πολιτικός Επιστήμονας Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 8.7., τηλ. 210-7491676, e-mail efagad@ekke.gr, Σπουδές Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: (1979 1984) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Οικονομολόγος Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Επικοινωνία Γραφείο 716, τηλ. 210-7491716, e-mail ktheodo@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, ΑΣΟΕΕ, 1986 Τομείς Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491699, e-mail dkaradinos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ιωάννης Κάλλας CV - 2 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Κατοικίας :Ιωάννης Κάλλας :Τερτσέτη και Μικράς Ασίας Μυτιλήνη 81100 Τηλ.:22510-36559,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Επίθετο. Ρωξάνη Καυταντζόγλου. Ειδικότητα Κοινωνική Ανθρωπολόγος. Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία

Όνομα Επίθετο. Ρωξάνη Καυταντζόγλου. Ειδικότητα Κοινωνική Ανθρωπολόγος. Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία Όνομα Επίθετο Ρωξάνη Καυταντζόγλου Ειδικότητα Κοινωνική Ανθρωπολόγος Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.2, τηλ. 2107491630, e-mail rcaftan@ekke.gr, Σπουδές 1992: Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα