τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ Μέγας Θεοδόσιος ( ). Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἔδειξε τά σπάνια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ Μέγας Θεοδόσιος (379-395). Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἔδειξε τά σπάνια"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 2 ο Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ἅγιος Στυλιανός Ὁ Ἅγιος Στυλιανός γεννήθηκε στήν Παφλαγονία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὅταν αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ Μέγας Θεοδόσιος ( ). Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἔδειξε τά σπάνια χαρίσματα τῆς ἁγιότητάς του, γι αὐτό οἱ συναξαριστές γράφουν ὅτι εἶχε ἁγιάσει ἀπό τότε πού βρισκόταν στήν κοιλιά τῆς μητέρας του. Ὁ Ἅγιος Στυλιανός εἶχε γονεῖς πιστούς χριστιανούς ἀλλά πλούσιους. Γιά τό λόγο αὐτό θεώρησε ὅτι ἦταν ἄδικο νά εἶναι αὐτός πλουσιόπαιδο κι ἄλλοι νά μήν ἔχουν νά φᾶνε. Γι αὐτό μοίρασε τήν περιουσία πού εἶχε στούς φτωχούς μόλις πέθαναν οἱ γονεῖς του. Ἔγινε μοναχός καί λίγο ἀργότερα μέ μοναδική περιουσία τό ράσο του ἀποσύρθηκε σέ ἕνα σπήλαιο τῆς ἐρήμου γιά σκληρή ἄσκηση. Ἐκεῖ προσευχόταν καί μελετοῦσε συνέχεια τήν Ἁγία Γραφή, ἐνῶ τροφή τοῦ ἔφερνε ἕνας Ἄγγελος. Σιγά σιγά ἡ φήμη του ἁπλώθηκε. Πολλοί πιστοί ἀπό διάφορα μέρη τοῦ κόσμου πήγαιναν γιά νά ὠφεληθοῦν ψυχικά καί σωματικά. Ἡ μορφή του, τά σοφά λόγια του, οἱ προτροπές του ἄλλαξαν τή ζωή πολλῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεός ἐπιβράβευσε τήν ἀσκητική ζωή τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ μέ τή θαυματουργική δύναμη τῆς θεραπείας τῶν ἄρρωστων παιδιῶν. Πονεμένες μητέρες μέ φορτωμένα στούς ὤμους ἀνάπηρα καί ἄρρωστα παιδιά ἔτρεχαν μέ πίστη κοντά στόν Ἅγιο γιά νά ζητήσουν τή θεραπεία τῶν παιδιῶν τους. Μέ τήν προσευχή του πολλές στεῖρες γυναῖκες ἀπέκτησαν παιδιά. Ἐκείνη τήν ἐποχή ὑπῆρχε μιά θανατηφόρα ἀσθένεια ἀπό τήν ὁποία πέθαιναν πολλά νήπια. Οἱ πιστοί γονεῖς ἐπικαλοῦνταν τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ καί ζωγράφιζαν τήν εἰκόνα του, καί ἔτσι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου, γεννιοῦνταν ὑγιῆ τά νεογέννητα καί θεραπεύονταν τά ἄρρωστα παιδιά τους.

2 Ὁ Ἅγιος Στυλιανός συνέχισε νά θαυματουργεῖ καί μετά τό θάνατό του. Τό λείψανό του εἶχε ταφεῖ μπροστά στό σπήλαιο ὅπου εἶχε ἀσκητέψει καί οἱ πιστοί προσεύχονταν νά μεσιτεύει στόν Θεό γι αὐτούς. Ἀκόμη καί στίς μέρες μας ὁ Ἅγιος Στυλιανός θεωρεῖται προστάτης τῶν παιδιῶν καί πρεσβεύει πρός τόν Θεό γιά νά θεραπευτοῦν παιδιά ἀπό ἀσθένειες καί γιά νά ξεπεραστεῖ ἡ στειρότητα τῶν γυναικῶν. Ὁ Ἅγιος παριστάνεται στίς εἰκόνες μέ ἕνα νήπιο σπαργανωμένο στήν ἀγκαλιά του πού συμβολίζει ὅτι εἶναι ὁ προστάτης τῶν νηπίων. Λένε, μάλιστα, ὅτι τό ὄνομα τοῦ ἁγίου προέρχεται ἀπό τήν λέξη «στυλώνει» πού σημαίνει ὅτι στηρίζει τήν ὑγεία τῶν παιδιῶν. Τόν βίο τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος ἔγραψε πρῶτος ὁ Στυλιανός Ρίκης στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα. Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη του στίς 26 Νοεμβρίου. Κατηχητικο Σχολεῖο Ἐνορίας Γούδουρα Ο ἱ Ἅ γ ι ο ι κ α ί τ ά Ζ α Ἡ ἡ μ έ ρ ω σ η ἑ ν ό ς π ε ι σ μ α τ ά ρ ι κ ο υ ἀ λ ό γ ο υ Ὅταν ὁ Γέροντας Παΐσιος ἦταν στό Μοναστήρι τοῦ Στομίου στήν Κόνιτσα, ἡ ἀφελφή του, ἡ Χριστίνα, τόν ἐπισκεπτόταν πολύ συχνά, γιά νά τοῦ πάει διάφορα τρόφιμα καί ροῦχα. Μία ἡμέρα ἀποφάσισε νά τόν ἐπισκεφθεῖ μαζί μέ μία φίλη της καί, ἐπειδή εἶχε συγκεντρώσει ἀρκετά πράγματα, τά φόρτωσε ἐπάνω σ ἕνα ἄλογο καί ξεκίνησαν. Ὅταν ὅμως ἔφθασαν σ ἕνα πολύ ἀνηφορικό καί ἀπότομο σημεῖο, τό ἄλογο σταμάτησε καί δέν ἔλεγε νά κάνει βῆμα. Μάταια τό τραβοῦσαν οἱ δύο γυναῖκες ἀπό τό καπίστρι... τίποτα δέν γινόταν. Μεταχειρίστηκαν καί ἄλλο τρόπο: πῆγε ἡ μία ἀπό πίσω του καί τό ἔσπρωχνε καί ἡ ἄλλη τό τραβοῦσε ἀπό μπροστά μέ τό καπίστρι. Πάλι τό ἄλογο δέν κουνιόταν. Ἀφοῦ λοιπόν μεταχειρίστηκαν μάταια ὅλα τά μέσα, ἔμεινε ἡ μία μέ τό ἄλογο καί τά πράγματα καί ἡ Χριστίνα πῆγε στό Μοναστήρι. -Τό ἄλογο δέν θέλει νά περπατήσει, εἶπε στόν Γέροντα. Ὧρες τώρα προσπαθοῦμε, ἀλλά αὐτό δέν λέει νά κουνηθεῖ. Τί νά κάνουμε; - έν ἔχει τίποτα τό ἄλογο, τῆς εἶπε ὁ Γέροντας Παΐσιος. Ἐσεῖς εἶστε παράξενες. Γιά πᾶμε νά δοῦμε, ἄν εἶναι ἔτσι ὅπως τά λέω ἐγώ ἤ ὄχι! Ξεκίνησαν λοιπόν, μπροστά ὁ Γέροντας καί πίσω ἡ Χριστίνα, καί ἔφθασαν στό σημεῖο ὅπου εἶχε σταματήσει τό ἄλογο. Ὁ Γέροντας ἔκανε τό σταυρό του, ἔπιασε τό σχοινί καί -χωρίς κἄν τό σχοινί νά τεντωθεῖ- τό ἄλογο πειθήνια τόν ἀκολούθησε, ἀνέβηκε τήν ἀνηφόρα καί ἔφθασε μέχρι τό Μοναστήρι χωρίς νά προβάλει καμμιά ἀπολύτως ἀντίσταση. Οἱ δύο γυναῖκες θαύμασαν τόν Κύριό μας. (Σκεῦος ἐκλογῆς, ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ (ἐπιμ.), «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων»).

3 - Τί εἶν αι ἡ Ἁγία Ἀναφορά ; Ο ἱ ἀ π ο ρ ί ε ς μ α ς... -Εἶναι τό οὐσιαστικότερο τμῆμα τῆς θείας Λειτουργίας πού ξεκινᾶ μέ τήν εὐχαριστήρια εὐχή πρός τόν Θεό γιά ὅλα τά ἀγαθά πού μᾶς ἔδωσε. Τόν εὐχαριστοῦμε γιατί μᾶς δημιούργησε ἀπό τό μηδέν καί μᾶς πρόσφερε τή σωτηρία μας, ἀκόμη καί ὅταν ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό αὐτόν, καί ἐπειδή μᾶς ἀξιώνει ὅλους κλῆρο καί λαό νά τελοῦμε τή θεία Λειτουργία. Ἀκολουθεῖ ὁ ἐπινίκιος ὕμνος «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ...», ὅπως τόν περιγράφει ὁ Προφήτης Ἡσαϊας (Ἡσ. 6,3). Ἡ ψαλμωδία αὐτοῦ τοῦ ὕμνου δείχνει ὅτι κατά τή Θεία Λειτουργία ὁ ἀγγελικός κόσμος καί ὁ ἀνθρώπινος ἑνώνονται σέ «κοινή ὑμνωδία», σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο (PG 56, 71). Στή συνέχεια ἡ εὐχή τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς ἀναφέρεται στίς προσπάθειες τοῦ Θεοῦ νά σώσει τόν κόσμο, μέ κορύφωση τόν ἐρχομό τοῦ Υἱοῦ Του στόν κόσμο καί καταλήγει στή διήγηση τῶν γεγονότων τοῦ Μυστικοῦ είπνου, ὅταν ὁ Χριστός ἵδρυσε τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Μάλιστα τονίζει ὅτι σέ κάθε θεία Λειτουργία ἔχουμε μιά πραγματική ἐπανάληψη ἐκείνου πού γιά πρώτη φορά ἔγινε τότε στό Μυστικό εῖπνο. Ἡ εὐχή τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς ἀναφέρει τά λόγια τοῦ Χριστοῦ: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν», γι αὐτό καί τό συγκεκριμένο τμῆμα τῆς εὐχῆς ὀνομάζεται «ἀνάμνηση». Μέ τή φράση «Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέρομεν κατά πάντα καί διά πάντα», δηλ. «Σοῦ προσφέρουμε ἀπό αὐτά πού εἶναι ἀπόλυτα δικά σου γιά ὅλα πού μᾶς προσφέρεις» καί ἐνῶ ὁ λαός ψάλλει τόν ὕμνο: «Σέ ὑμνοῦμεν, σέ εὐλογοῦμεν...», φτάνουμε στήν κορύφωση τῆς θείας Λειτουργίας, δηλ. στήν ἐπίκληση τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, γιά νά καθαγιάσει (νά μεταβάλει) τόν ἄρτο καί τόν οἶνο σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Πρός τό τέλος τῆς εὐχῆς, ὁ Ἱερέας παρακαλεῖ τόν Θεό «ὅσοι κοινωνοῦν (ἀπό τά καθαγιασμένα Τίμια δῶρα) νά ἔχουν ἄγρυπνη τήν ψυχή, νά συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρτίες τους, νά ἔχουν τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά γίνουν μέλη τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, νά ἔχουν θάρρος ἀπέναντι στόν Θεό, νά μήν κατακριθοῦν καί νά μήν καταδικαστοῦν κατά τήν ἡμέρα τῆς θεϊκῆς κρίσης» (εὐχή τῆς ἐπίκλησης). Ἀκολουθεῖ ἡ μνημόνευση ὅλων τῶν κατηγοριῶν τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ἐξαιρετικά (ἐξαιρέτως) τῆς Παναγίας καί ἀμέσως μετά μνημονεύονται οἱ νεκροί καί οἱ ζῶντες (κλῆρος, λαός, ἄρχοντες, ὁλόκληρη ἡ οἰκουμένη). Πάνω ἀπό ὅλους τούς ζωντανούς εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος, γι αὐτό καί μνημονεύεται ξεχωριστά: «Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν...», δηλ. «Κατά πρῶτον θυμήσου, Κύριε, τό ἀρχιεπίσκοπό μας...». Τοῦτο συμβαίνει γιατί ὁ ρόλος τοῦ Ἐπισκόπου στήν Ἐκκλησία καί στή θεία Λειτουργία εἶναι σημαντικός, διότι στέκεται στή θέση τοῦ Χριστοῦ καί ἐκφράζει τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ εὐχή τῆς Ἀναφορᾶς τελειώνει μέ τή φράση: «Καί ἔσται τά ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά πάντων ὑμῶν...», δηλ. «Ἄς εἶναι οἱ δωρεές τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μαζί μέ ὅλους σας», γιά νά ἀκολουθήσει ἡ προετοιμασία γιά τή θεία κοινωνία.

4 Α ἰ ν ί γ μ α τ α 1. Ποιά μεγάλη λέξη ἔχει μόνο ἕνα γράμμα μέσα της; 2. Ὄρος εἶμαι τῆς Ἑλλάδας κι ἀπό τά πολύ γνωστά κι ἀπ τή μέση μου καί κάτω θά μέ βρεῖτε στά χαρτιά. 3. Στό μαγειρεῖο μέ συναντᾶς, μέ ξέρουνε κι οἱ κῆποι, πολλές φορές γιά μένα κλαῖς, χωρίς νά ἔχεις λύπη. 4. Κρυώνουνε τό καλοκαίρι, πράσινα φοροῦν παλτά. Μά σάν μποῦν τά πρῶτα κρύα, τά πετοῦν...μένουν γυμνά! 5. Ροῦχο σύννεφο φορεῖ, καί θροΐζει ὡς προχωρεῖ. Καί χλωμαίνει καί χλωμαίνει, μόλις τριῶν μηνῶν πεθαίνει. Τί εἶναι; Μ _ Α Ρ Τ Υ _ Ρ Α _ Σ _ Ἡ Ἀκροστιχίδα τοῦ Μάρτυρα Ἔτσι λέγεται ὁ θάνατος ὅσων θυσιάζονται γιά τόν Χριστό. Ἑορτάζεται μαζί μέ τήν ἐθνική ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Ἡ γυναίκα τοῦ Ἰσαάκ. Ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Κρήτης. Ἅγιος πού ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 3 Ἰουλίου. Ἡ γυναίκα τοῦ Ἰακώβ. Προφήτης τῆς Παλαιᾶς ιαθήκης. ιάκονος καί Πρωτομάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας. Ἀ ν τ ι σ τ ο ί χ ι σ η ἀ ρ ε τ ν κ α ί π α θ ν Ἀντιστιχῆστε τίς ἀρετές μέ τά ἀντίθετά τους πάθη: ΠΡΑΟΤΗΤΑ ΑΓΑΠΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ ΕΛΠΙ Α ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΝΥΠΟΜΟΝΗΣΙΑ ΕΚ ΙΚΗΣΗ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΚΑΚΙΑ ΜΙΣΟΣ ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΑΠΙΣΤΙΑ ΒΙΑΙΟΤΗΤΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ Λύσεις Σταυρόλεξου: 1. ΛΟΦΟΣ, 2. ΚΟΙΛΑ Α, 3. ΠΛΑΓΙΑ, 4. ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΕΣ, 5. ΣΠΗΛΙΕΣ, 6. ΣΤΑΛΑ- ΚΤΙΤΕΣ, 7. ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ, 8. ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ, 9. ΟΡΟΠΕ ΙΟ, 10. ΦΑΡΑΓΓΙ, 11. ΚΑΜΠΟΣ. Λύσεις Αἰνιγμάτων: 1. ΦΑΚΕΛΟΣ, 2. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, 3. ΚΡΕΜΜΥ Ι, 4. ΚΑΡΥ ΙΑ, 5. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ. Λύση Ἀκροστιχίδας τοῦ Μάρτυρα: ΜΑΡ- ΤΥΡΙΟ, ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ, ΡΕΒΕΚΚΑ, ΤΙΤΟΣ, ΥΑΚΙΝΘΟΣ, ΡΑΧΗΛ, ΑΒΒΑΚΟΥΜ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Λύση Ἀκροστιχίδας τῆς Προσευχῆς: ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ, ΡΟΥΘ, ΟΝΗΣΙΜΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΕΣΘΗΡ, ΥΠΟΜΟΝΗ, ΧΕΡΟΥΒΙΜ, ΗΛΙΟΣ. Ἀπαντήσεις Σωστοῦ-Λάθους: 1. Σ, 2. Σ, 3. Λ, 4. Σ, 5. Λ, 6. Σ. Λύση Κρυπτόλεξου: 1. ΣΕΡΑΦΙΜ, ΧΕΡΟΥΒΙΜ, ΘΡΟΝΟΙ, ΚΥ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΥΝΑΜΕΙΣ, ΑΡΧΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ, ΑΓΓΕΛΟΙ.

5 Κ α τ α σ κ ε υ ή : ἡ κ λ ε ι δ ο θ ή κ η Φτιάξτε μία κλειδοθήκη πού θά διακοσμήσει τό χῶρο σας ἀλλά καί θά σᾶς διευκολύνει νά μή χάνετε τά κλειδιά σας. Θά χρειαστοῦμε: -Ἕνα κομμάτι ξύλου πάχους 1,5 ἑκ., μήκους 25 ἑκ. καί ὕψους 5 ἑκ. περίπου. -Πέντε (5) πιαστράκια ἀπό αὐτά πού καρφώνουμε στούς τοίχους γιά νά κρεμᾶμε κάδρα, καί τά καρφάκια τους. - ύο (2) πιαστράκια ἀπό αὐτά πού βάζουμε στά κάδρα γιά νά τά κρεμᾶμε. -Χρῶμα γιά νά βάψουμε τό ξύλο. -Μπογιές (ἀνάλογες μέ τό χρῶμα πού ἔχουμε ἐπιλέξει νά βάψουμε ἔτσι ὥστε νά φαίνονται πάνω στό χρῶμα). -Ἄχρωμο βερνίκι. Στό πάνω μέρος τῆς πίσω μεριᾶς τοῦ ξύλου, καρφώνουμε τά δύο πιαστράκια ἀπό τά ὁποῖα θά κρεμᾶμε στόν τοῖχο τήν κλειδοθήκη μας. Στή συνέχεια γυρνᾶμε τό ξύλο ἀπό τήν ἄλλη μεριά καί στό κάτω μέρος του καρφώνουμε τά πιαστράκια, ἀπό τά ὁποῖα θά κρέμονται τά κλειδιά, προσέχοντας νά τά τοποθετήσουμε σέ ἴσες ἀποστάσεις μεταξύ τους. Μέ τό χρῶμα πού ἔχουμε ἐπιλέξει βάφουμε τό ξύλο καθώς καί τά πιαστράκια. Σέ περίπτωση πού θέλουμε τά πιαστράκια νά διατηρήσουν τό ἀρχικό τους χρῶμα, τά καρφώνουμε ἀφοῦ ἔχουμε βάψει τό ξύλο. Κατόπιν μέ τίς μπογιές σχεδιάζουμε πάνω ἀπό κάθε πιαστράκι ἕνα σχεδιάκι σχετικό μέ τά κλειδιά πού θά κρεμάσουμε ἀπό κάτω (π.χ. γιά τά κλειδιά τοῦ αὐτοκινήτου ἕνα αὐτοκινητάκι ἤ γιά τοῦ σπιτιοῦ ἕνα σπιτάκι κ.τ.λ.) ἤ γράφουμε τό ὄνομα τοῦ κατόχου τῶν κλειδιῶν πού θά κρεμᾶμε ἀπό κάτω. Τέλος, μέ τό ἄχρωμο βερνίκι περνᾶμε ὅλη τήν κλειδοθήκη ἕνα ἤ δύο χέρια, ὥστε νά διατηρηθοῦν τά χρώματα ζωντανά μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου ἀλλά καί ἡ κλειδοθήκη μας νά καθαρίζεται εὔκολα ἀπό τή σκόνη. Ἄν θέλουμε περισσότερα πιαστράκια αὐξάνουμε ἀνάλογα τό μῆκος ἤ τό ὕψος τοῦ ξύλου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μύρτου

6 Π Ρ _ Ο _ Σ Ε Υ Χ _ Η Ἡ Ἀκροστιχίδα τῆς προσευχῆς Ἐπίθετο τοῦ Θεοῦ. Βιβλίο τῆς Παλαιᾶς ιαθήκης. Ὁ Ἅγιος τῶν φυλακισμένων πού συνδέθηκε μέ τόν Ἀπ. Παῦλο. Ὁ προστάτης Ἅγιος τῶν παιδιῶν. Ἡρωϊκή γυναίκα τῆς Παλαιᾶς ιαθήκης. Ἕνα ἀπό τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνα ἀπό τά τάγματα τῶν ἀγγέλων. «... τῆς ικαιοσύνης». Ἔτσι ἀποκαλεῖται ὁ Χριστός. Χρωματῆστε τήν εἰκόνα τοῦ Ἕλληνα Στρατιώτη πού πολέμησε τό 1940 στά χιονισμένα βουνά τῆς Ἀλβανίας Στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940, τά ξημερώματα, ὁ Ἰταλός δικτάτορας Μουσουλίνι ἔστειλε τελεσίγραφο στόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας Ἰωάννη Μεταξᾶ καί ζητοῦσε ὁ ἰταλικός στρατός νά καταλάβει ἄμεσα διάφορα στρατηγικά σημεῖα τῆς Ἑλλάδας. Ὁ Μεταξᾶς ἀπάντησε «ΟΧΙ» καί μέ διάγγελμά του κάλεσε τόν ἑλληνικό λαό νά πολεμήσει γιά τήν ἀνεξαρτησία, τήν ἀκεραιότητα καί τήν τιμή τῆς Ἑλλάδας. Ἔτσι ξεκίνησε ὁ ἑλληνοϊταλλικός πόλεμος στά ἑλληνοαλβανικά σύνορα, ὅπου γράφτηκε τό ἔπος τοῦ Λίγο ἀργότερα, στίς 26 Μαρτίου 1941 ὁ ἴδιος ὁ Μουσολίνι ἀναγκάστηκε νά παραδεχθεῖ τήν ἧττα τῆς πάνοπλης Ἰταλίας ἀπό τόν ἑλληνικό στρατό στά βουνά τῆς Βόρειας Ἠπείρου.

7 Σωστό -Λάθος 1. Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα μαρτύρησε νέα γιά τόν Χριστό, ἐπειδή ἀρνήθηκε νά θυσιάσει στά εἴδωλα. 2. Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα ἦταν ἀρχοντοπούλα, ὄμορφη καί πολύ μορφωμένη. 3. Ἡ Φαυστίνα πρόδωσε τήν Αἰκατερίνα στό σύζυγό της αὐτοκράτορα Μαξιμιανό. 4. Ὁ ἀξιωματικός Πορφυρίων μαζί μέ 200 στρατιῶτες ἔγιναν Χριστιανοί, μόλις εἶδαν τήν πίστη τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης στό μαρτύριό της. 5. Ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἑορτάζεται στίς 16 Νοεμβρίου. 6. Τό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στό Σινᾶ τό ἔχτισε ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός τόν 6ο αἰ. μ.χ. Χαλβάς μέ σιμιγδάλι: Τό γλυκό τῆς Σαρακοστῆς Ὑλικά: Ἐκτέλεση: Βάζουμε σέ μιά κατσαρόλα τό νερό, τή ζάχαρη, τό μέλι καί τό γαρύφαλλο καί τά βράζουμε καλά (μέχρι νά ἀρχίσει νά κοχλάζει τό νερό). Σέ μιά ἄλλη κατσαρόλα βάζουμε λάδι P 2 φλιτζάνια τοῦ τσαγιοῦ χοντρό σιμιγδάλι. καί τό ἀφήνουμε νά κάψει. Ρίχνουμε λίγο λίγο τό σιμιγδάλι ἀνακατεύοντας συνέχεια μέ μιά ξύλινη κουτάλα μέχρι νά ξανθύνει. Ἄν θέλουμε μποροῦμε νά ρίξουμε ἀμύδγαλα καί καρύδια. Q 1 φλιτζάνι λάδι. Συνεχίζουμε νά ἀνακατεύουμε σέ σιγανή φωτιά, γιατί ὁ χαλβάς καίγεται εὔκολα, μέχρι νά ξανθύνει (ὄχι ὅμως νά γίνει πολύ O 2 φλιτζάνια ζάχαρη. π 1/2 φλιτζάνι μέλι. σκοῦρος). Μόλις ξανθύνει καλά, σβήνουμε τό μάτι τῆς κουζίνας καί προσθέτουμε στόν χαλβά τό σιρόπι πού ἑτοιμάσαμε στήν ξ 4 φλιτζάνια νερό. ἄλλη κατσαρόλα. Συνεχίζουμε νά ἀνακατεύουμε μέχρι τό σιμιγδάλι νά ἀπορροφήσει ὅλο τό σιρόπι. Στή συνέχεια βάζουμε P 2 κομμάτια κανέλλα. τό χαλβά σέ μιά μεγάλη φόρμα ἤ σέ μικρά φορμάκια καί τόν ἀφήνουμε νά κρυώσει. Ἀφοῦ κρυώσει, τόν ξεφορμάρουμε, τόν πα- Qλίγο γαρύφαλλο. σπαλίζουμε μέ κανέλλα καί τόν σερβίρουμε. Κατηχητικό Σχολεῖο Εὐαγγελιστρίας Σητείας

8 Κ ρ υ π τ ό λ ε ξ ο : Τ ά 9 Ἀ γ γ ε λ ι κ ά Τ ά γ μ α τ α Κ Υ Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Η Σ Δ Γ Σ Α Γ Γ Ε Λ Ο Ι Ε Π Υ Γ Α Ε Ο Φ Τ Η Υ Χ Ε Α Ν Ε Ρ Η Ρ Χ Θ Δ Ρ Ο Ρ Ρ Α Α Χ Σ Δ Α Σ Α Σ Δ Ε Χ Μ Κ Α Σ Π Ο Φ Ν Γ Ι Τ Α Ε Ι Κ Ο Μ Α Ν Ι Ε Χ Ε Γ Ι Χ Ε Ρ Ο Υ Β Ι Μ Ι Υ Γ Σ Ζ Π Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ε Σ Ε Ι Α Κ Ρ Γ Θ Ρ Ο Ν Ο Ι Λ Α Π Φ Π Β Γ Α Ξ Ο Σ Ρ Ο Π Ξ Η Τ Η Ω Σ Η Χ Η Μ Ι Νά βρεῖτε ὁριζόντια, κάθετα καί διαγώνια τά 9 Ἀγγελικά Τάγματα. Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο 1. Μικρό βουνό. 2. Πεδιάδα πού σχηματίζεται ἀνάμεσα σέ δύο βουνά. 3. Ἡ πλευρά τοῦ βουνοῦ. 4. Ἔτσι ὀνομάζονται οἱ κρυστάλλινες κολῶνες πού γίνονται ἀπό σταγόνες. 5. Σ αὐτές μπαίνουμε ἀπό μικρά ἀνοίγματα καί παλιά ζοῦσαν μοναχοί. 6. Σταγόνα σταγόνα κρεμοῦν τά ὡραιότερα κρυστάλλινα παραμύθια. 7. Ἔχει γύρω γύρω βουνά. 8. Τό... τῆς Σαντορίνης εἶναι ἀνενεργό. 9. Ἡ πεδιάδα πού εἶναι ἐπάνω σέ βουνό. 10. Ἡ ἀπότομη ρεματιά πού στό βάθος της κυλάει ποτάμι. 11. Ἀλλιῶς ἡ πεδιάδα.

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 0 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 6 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 8 ο Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 5 ο Ν Ο Ε Μ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 7 ο Ι Ο Υ Λ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 2 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΡΓΟ της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί - του άρτου και του οίνου - σε σώμα και αίμα Χριστού.

Διαβάστε περισσότερα

Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας

Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας Στην ενότητα αυτή θα πάρεις πληροφορίες (για): την Πεντηκοστή και την κεντρική θέση της στη ζωή της Εκκλησίας τη συμβολή του Αγίου Πνεύματος στην ίδρυση και τη διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 X κωδικός 7109 b Ὅσιος Γέροντας Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj τ. 34, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994)

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀóêïõ Äçìçôñßïõ Τά ἀκριτικά Φάρασα. Σύγχρονη ἄποψη. ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÓÔÑÁÔÏÕ 7 ï Å.Ã./5 ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÇ Åðéèåþñçóç

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 1 2 + «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 3 Μικρός πρόλογος Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας.

ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας. ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΛΑΥΡΑ των Σπηλαίων του Κιέβου, υπήρξε μία ζωηφόρος άμπελος, που έθρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος - Βαπτιστής ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ ὁρόσηµο καί ταυτόχρονα γέφυρα µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης. Ἦταν ὁ τελευταῖος προφήτης πού ἀνήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί του άρτου και του οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σκοπός της είναι

Έργο της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί του άρτου και του οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σκοπός της είναι το πρόσφορο επιλογή & επιμέλεια κειμένων: π. Δημήτριος Ι. Μαρούλης Γεωργία Κοφινά επιλογή φωτογραφιών: π. Δημήτριος Ι. Μαρούλης σχέδια σφραγίδων: Βάσω Γώγου (τα σχε δια της Βάσως Γώγου έγιναν για το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΑ Κ Ο Ν Ο Ι ΑΔΕΛΦΩΝ

Δ ΙΑ Κ Ο Ν Ο Ι ΑΔΕΛΦΩΝ sel139-140κ.αt_k.a. 3/11/15 2:23 PM Page 1 Δ ΙΑ Κ Ο Ν Ο Ι ΑΔΕΛΦΩΝ Ὁ Ἰησοῦς ἀνεβαίνει γιά τελευταία φορά στά Ἱεροσόλυμα. Σ αὐτή τήν τελευταία ἀνάβαση, σ αὐτή τήν τελευταία πορεία στήν πόλη τοῦ Δαβίδ, ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου,

Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 3 ο Σεπτέμβριος 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια OI TΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ (30 Ιανουαρίου) Οι Τρεις Μέγιστοι Φωστήρες, οι Τρεις Σοφοί Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο επόµενος πίνακας 16 µαθηµάτων έχει χρησιµοποιηθεί σε Κέντρα Βιβλικής Εκπαίδευσης στην υτική Αφρική από το 1987. Αυτό είναι το πρόγραµµα του

Διαβάστε περισσότερα

05. Κάποια φορά, ο Γέροντας «είχε φύγει» από το σώμα του. Όταν επέστρεψε, μετά από ώρες, είπε τι είδε και που πήγε:

05. Κάποια φορά, ο Γέροντας «είχε φύγει» από το σώμα του. Όταν επέστρεψε, μετά από ώρες, είπε τι είδε και που πήγε: Διδακτικά και προφητικά αποφθέγματα του γέροντος Αμβροσίου Λάζαρη Πνευματικού της Ι. Μovής Δαδίου «Παναγία η Γαυριώτισσα» (21/12/1912-2/12/2006) Από τον Β τόμο 1 Επιλογή και σχόλια υπό Λεοντίου Μοναχού

Διαβάστε περισσότερα

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας Ἀριθμ. 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ 2010 Μνήμη Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα...

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα... Ω χ!το ξέχασα... Σ χ ο λ ι κ ή η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α α π ό τ α Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς Ε 1 Συνέντευξη με τον Σεβασμιώτατο

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 Ἡ γέννησίς

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 75ο Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Διαβάστε περισσότερα