4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri"

Transcript

1 4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_04_01_P1 Elektriskais lādiņš un lādētu ķermeņu mijiedarbība Skolēna darba lapa F_11_SP_04_01_P2 Lādētu ķermeņu mijiedarbība Skolēna darba lapa F_11_SP_04_02_P1 Vadītāji un dielektriķi elektriskajā laukā Skolēna darba lapa F_11_UP_04_P1 Gravitācijas lauks un elektriskais lauks Skolēna darba lapa F_11_UP_04_P2 Zibensnovedējs Skolēna darba lapa F_11_DD_04_P1 Elektriskais lauks Skolēna darba lapa F_11_DD_04_P2 Elektrizācija Skolēna darba lapa F_11_LD_04_01 Elektriskā lauka ekvipotenciālās līnijas Skolēna darba lapa F_11_LD_04_02 Kondensatora uzlāde Skolēna darba lapa Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home.

2 E L E KT R I S K I E elektriskie lādiņi un elektriskais lauks T E M A T A 42 A P R A K S T S Elektriskais lauks pastāv telpā ap uzlādētu ķermeni un tas ir elektriskās mijiedarbības pārnesējs. Elektriskais lauks nav redzams, bet par tā esamību var pārliecināties pēc tā darbības izpausmēm. Skolēnam ir jāizprot elektriskā lauka, elektriskā lādiņa un elektrizācijas procesa fizikālā jēga, jo gan sadzīvē, gan tehnikā nākas saskarties ar elektrizācijas procesa izpausmēm. Vispārīgus priekšstatus, kas ir saistīti ar šo tematu, skolēni jau ir apguvuši pamatskolas fizikas kursā. Skolēni ir iepazinušies ar elektriskā lādiņa jēdzienu un lādiņu mijiedarbības būtību. Tematā ir ieviesti vairāki fizikālie modeļi punktveida lādiņš, uzlādēta lode, uzlādēta plakne, kas ir vajadzīgi elektrostatisko procesu skaidrošanai. Elektrisko lauku vizuāli attēlo ar ekvipotenciālajām līnijām, par to skolēni var pārliecināties laboratorijas darbā. Elektriskais lauks raksturots, grafiski attēlojot un analizējot funkcionālās sakarības. Izskaidrots kondensatora darbības pamatprincips un kondensatora lietojums mūsdienu tehnikā. Skolēni mācās lietot elektriskā lādiņa nezūdamības likumu un Kulona likumu, izprot šo likumu nozīmi, raksturojot elektrostatisko lauku, zina, kas ir vadītāji un dielektriķi. Izmantotie modeļi, likumi un funkcionālās sakarības ir vajadzīgas, lai skolēni spētu vispusīgi novērtēt, atpazīt un salīdzināt elektrisko lauku ar citu spēku laukiem, piemēram, gravitācijas lauku. Skolotāja uzdevums ir pievērst skolēnu uzmanību elektrostatikas nozīmei fizikas un tehnikas attīstībā, kā arī vajadzībai ievērot drošības noteikumus sadzīvē, kur ir saistība ar elektrisko lauku. L Ā D I Ņ I U N E L E KT R I S KA I S LA U K S

3 E L E K T R I S K I E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S FIZIKA 11. klase C E Ļ V E D I S Galvenie skolēnam sasniedzamie rezultāti Izskaidro fizikālos procesus, lietojot fizikālos modeļus. Izskaidro fizikālos procesus, lietojot Ņūtona, Huka, nezūdamības, Oma un viļņu laušanas likumus. Izvēlas fizikālo procesu raksturlielumus un pazīmes, prognozē lielumu savstarpējo atkarību. Lieto vizuālo un grafisko informāciju fizikālo procesu un likumsakarību attēlošanā, arī pārveidojot fizikālo procesu grafiskos attēlojumus no viena veida citā. Izvērtē tehnoloģiju izmantošanas pieredzi fizikā, ietekmi uz sabiedrību un nākotnes perspektīvas. Lieto punktveida lādiņa, uzlādētas lodes un uzlādētas plaknes modeli elektrostatisko procesu pētīšanā. Lieto elektriskā lādiņa nezūdamības likumu elektrostatisko procesu skaidrojumā. Izskaidro Kulona spēka, lādiņa, intensitātes, sprieguma un kapacitātes maiņu, izmantojot funkcionālās sakarības. Grafiski attēlo un analizē funkcionālās sakarības, raksturojot elektrisko lauku. Analizē elektrosta tikas nozīmīgumu fizikas un tehnikas attīstībā un tehnoloģisko iekārtu lietošanā. 43 Demonstrēšana. SP. Vadītāji un dielektriķi elektriskajā laukā. D. Elektrizācija. VM. Vadītāji elektriskajā laukā. VM. Dielektriķi elektriskajā laukā. Izpēte. Demonstrēšana. SP. Elektriskais lādiņš un lādētu ķermeņu mijiedarbība. Laboratorijas darbs. LD. Kondensatora uzlāde. KD. Elektrostatiskā lauka potenciāls. Spriegums. KD. Kulona likums. Demonstrēšana. D. Elektriskais lauks. Laboratorijas darbs. LD. Elektriskā lauka ekvipotenciālās līnijas. VM. Elektriskais lauks. VM. Elektriskā lauka intensitātes līnijas.

4 E L E K T R I S K I E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S U Z D E V U M U P I E M Ē R I Sasniedzamais rezultāts I II III Izprot vadītājiem un dielektriķiem piemītošās īpašības elektriskajā laukā. 1. Attēlo elektriskā lādiņa sadalījumu uz metāla lodes virsmas, ja to ievieto homogēnā elektriskajā laukā! 2. Kādēļ, ierīkojot zibensnovedēju, zemējuma vads jāierok līdz augsnes mitrajam slānim? 3. Kāpēc negaisa laikā ir īpaši bīstami atrasties augstu, smailu objektu tuvumā? 1. Kas ir dielektriķa caursite, un kā to var izraisīt? 2. Ir zināms, ka Zemei piemīt negatīvs elektriskais lādiņš. Izmantojot izziņas materiālus, paskaidro, kā varētu izveidoties attēlā redzamā elektrostatiskā situācija! 1. Vai ūdens molekulu dipolu orientācija elektriskajā laukā ir atkarīga no apkārtējās vides temperatūras? Pamato savu atbildi! 2. Attēlo, kā mainās homogēns elektriskais lauks, ja tajā ievieto neuzlādētu metāla lodi! Kas notiek ar ūdens molekulām, trauku ar ūdeni ievietojot homogēnā elektriskajā laukā? Izskaidro kondensatora darbības pamatprincipu un tā lietojumu mūsdienu tehnikā. 1. Paskaidro, a) kā izveidots vienkāršākais kondensators; b) kādam nolūkam izmanto kondensatorus! 2. Attālumu starp plakņu kondensatora platēm samazina divas reizes. Kā mainās kondensatora kapacitāte? 3. Kāpēc kondensatoros biežāk izmanto saritinātu metāla foliju nevis plates? 1. Paskaidro, kā izmanto kondensatoru fotoaparāta zibspuldzē! 2. Plakņu kondensators pieslēgts sprieguma avotam. Ievietojot starp tā platēm dielektriķi, lādiņš uz kondensatora platēm: a) palielinās; b) samazinās; c) nemainās; kondensatora kapacitāte: a) palielinās; b) samazinās; c) nemainās; Lai piestiprinātu pie plānas sienas spoguli vai gleznu, namdari lieto zīmējumā attēloto ierīci, kura izveidota kā atvērts kondensators. Tā palīdz atklāt aiz sienas paslēpušos koka balstu. Uzzīmē elektriskā lauka intensitātes līnijas un izskaidro balsta meklētāja darbības principu! spriegums starp kondensatora platēm: a) palielinās; b) samazinās; c) nemainās?

5 E L E K T R I S K I E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S FIZIKA 11. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Izskaidro elektrisko lauku no enerģētiskā viedokļa. Lieto punktveida lādiņa, uzlādētas lodes un uzlādētas plaknes modeli elektrostatisko procesu pētīšanā. Ieraksti trūkstošos vārdus! Ja negatīvi uzlādētu puteklīti ievieto elektriskajā laukā, tas pārvietojas... uzlādētās plates virzienā. Tātad elektriskais lauks... darbu. Tas nozīmē, ka elektriskajam laukam piemīt.... Uzlādējot kondensatoru, tajā... elektrisko lādiņu. Tas nozīmē, ka kondensatorā... elektriskā enerģija. 1. Paskaidro saviem vārdiem, ko sauc par punktveida elektrisko lādiņu! 2. Nosaki un attēlo zīmējumā! a) Kurš lādiņš ir pozitīvs, kurš negatīvs? b) Kurš kondensatora klājums ir pozitīvi uzlādēts? Starp divām vertikālām, ar pretēju zīmju lādiņiem uzlādētām plaknēm atrodas pozitīvi uzlādēts puteklītis q. Paskaidro, kā: mainīsies puteklīša potenciālā enerģija, ja tas pārvietosies a) vertikāli lejup; b) pa labi horizontālā virzienā! 1. Attēlo elektrisko lauku starp abiem punktveida lādiņiem! 2. Attēlo elektrisko lauku starp punktveida lādiņu un lādētu plakni! Uzlādētu ziepju burbuli uzpūta lielāku, palielinot tā tilpumu 27 reizes. Kā mainījās burbuļa elektriskā lauka enerģija? Pamato savu atbildi! 1. Divas lodes, kuru rādiusi ir 10 cm un 20 cm, uzlādētas ar vienāda lieluma un vienādas zīmes lādiņiem. Vai mainās elektriskās mijiedarbības spēks starp lodēm, ja tās savieno ar metāla stiepli, kuru pēc tam noņem? Pamato savu atbildi! 2. Kaķis uzlēca uz televizora. No viņa astes atdalījās elektrizēts puteklītis P un krita vertikāli lejup paralēli televizora ekrānam 10 cm attālumā no tā. Puteklīša masa g, bet lādiņš 100 elektrona vienību. Analizē situāciju un attēlo puteklīša trajektoriju atkarībā no TV ekrāna radītā elektriskā lauka intensitātes, pieņemot, ka puteklītis un televizora ekrāns elektrizēti ar: a)vienādzīmju lādiņiem; b) pretēju zīmju lādiņiem! 45 P

6 E L E K T R I S K I E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S 46 Sasniedzamais rezultāts I II III Izmanto Kulona spēka un elektriskā lauka intensitātes vektorus, attēlojot elektrisko lauku. 1. Izvēlies atbilstīgu mērogu un uzzīmē Kulona spēka vektoru katram punktveida lādiņam! 2. Uzzīmē atbilstīgā mērogā elektriskā lauka intensitātes vektoru punktos A un B! A B 1. Vienādmalu trijstūra virsotnēs atrodas vienāda lieluma un vienādzīmju punktveida lādiņi. Grafiski attēlo Kulona spēku, kas darbojas uz vienu no punktveida lādiņiem! 2. Izvēlies atbilstīgu mērogu un attēlo elektriskā lauka intensitāti punktā A! Zīmējumā attēloti trīs punktveida lādiņi. Punktā 1 atrodas lādiņš +q, punktā 2 lādiņš +q, bet punktā 3 lādiņš +2q. Attēlo atbilstīgā mērogā elektriskā lauka intensitātes vektoru punktā P! Izskaidro elektrostatiskās parādības. Lieto elektriskā lādiņa nezūdamības likumu elektrostatisko procesu skaidrojumā. Kādēļ dažkārt, sukājot tīrus, sausus matus ar plastmasas matu suku, tie nevis kārtīgi sagulst, bet tieši pretēji kļūst izspūruši, katrs uz savu pusi? Saberzējot piepūstu gumijas balonu pret matiem, gan balons, gan mati elektrizējas. Kā mainās sistēmas mati balons kopējais lādiņš pēc berzēšanas? a) Kļūst mazāks. b) Nemainās. c) Palielinās. Kāpēc krāsa uzklājas vienmērīgāk, ja metāla virsmu uzlādē ar pozitīvu lādiņu, bet krāsas daļiņas ar negatīvu lādiņu? Elektroskopu uzlādē un pēc tam savieno ar diviem tādiem pašiem, bet neuzlādētiem elektroskopiem. Uzzīmē visu trīs elektroskopu rādītāju sākuma un beigu stāvokļus! Paskaidro, kāpēc medicīnas personāls, strādājot ar skābekli operāciju zālē, nēsā īpašus elektrību vadošus apavus! Kas varētu atgadīties, ja kājās būtu apavi ar gumijas zoli? Vai uz uzlādētas metāla lodes virsmas var būt elektriskais lādiņš, kura vērtība ir 8, C? Pamato savu atbildi!

7 E L E K T R I S K I E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S FIZIKA 11. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Formulē hipotēzi un plāno eksperimenta gaitu, nosakot elektriskā lādiņa zīmi. Izpēti, ar kādas zīmes lādiņu uzlādēti dažādi ķermeņi: a) ar vilnu saberzētu ebonīta nūjiņa, Situācijas apraksts. Pētāmā problēma. b) ar matiem saberzētu matu suka, c) ar audumu saberzēts balons, d) savstarpēji saberzētu papīra loksne un plastikāta folija (kodoskopa plēve)? Pieliec pēc kārtas katram ķermenim mirdzizlādes lampiņas vienu galu un novēro, kurš elektrods iemirdzas. Berzējot ebonītu ar vilnu, ebonīts uzlādējas negatīvi, bet vilna pozitīvi. Izvirzi hipotēzi: a) matu suka uzlādējas..., bet mati......, jo.... b) balons uzlādējas..., bet audums..., jo.... c) papīra loksne uzlādējas..., bet plastikāta folija..., jo a) Ja organisko stiklu, (piem., caurspīdīgo lineālu) saberzē ar plastikāta foliju (kodoskopa plēvi) un uzliek uz elektroskopa paplātes, tā rādītājs atvirzās no līdzsvara stāvokļa, norādot, ka stikls ir elektrizēts. b) Ja neelektrizētu organisko stiklu uzliek uz elektroskopa paplātes, saberzē pret to un noceļ nost, elektroskops uzrāda elektriskā lādiņa esamību. Pētāmā problēma. Vai abos gadījumos organiskais stikls uzlādēts ar vienas un tās pašas zīmes lādiņu? Formulē hipotēzi un plāno eksperimenta gaitu, lai rastu atbildi uz šo jautājumu! Vai iespējams stikla nūjiņai vienu galu uzlādēt pozitīvi, bet otru galu negatīvi? Formulē hipotēzi un plāno eksperimenta gaitu, lai rastu atbildi uz šo jautājumu! 47

8 E L E K T R I S K I E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S 48 Sasniedzamais rezultāts I II III Novērtē izraudzīto elektrostatikas problēmas risinājumu, skaidrojot darbā iegūto rezultātu, iesaka uzlabojumus vai citu risinājuma veidu. Divas uz jogurta trauciņiem novietotas metāla plates savienotas ar mirdzizlādes lampiņu un slēdzi. Uz vienas plates uzliek ar papīru saberzētu kodoskopa plēvi (saberzēto pusi uz leju), uz otras papīru, ar kuru berzēja plēvi. Izveidotā situācija parādīta attēlā. Jaunais pētnieks skolas fizikas laboratorijā veica eksperimentu. Pie tukšas, tīras konservu kārbas iekšējās un ārējās malas viņš ar metāla skavām piestiprināja nelielas staniola sloksnītes, kārbu novietoja uz jogurta trauciņa. Pētnieks ar matu suku rūpīgi sasukāja savus matus un suku pielika pie kārbas. Staniola sloksnītes atvirzījās. Pēc tam viņš vienai sloksnītei tuvināja metāla šķēres. Sloksnīte tuvinājās šķērēm, atvirzoties vēl vairāk, pieskārās tām, un abas sloksnītes atgriezās sākumstāvoklī. Kāda elektrostatikas problēma tika pētīta? Izskaidro eksperimenta rezultātus! Veicot eksperimentu, divas plaknes uzlādēja ar pretēju zīmju lādiņiem. Izlāde notika caur mirdzizlādes lampiņu. Pirmajā gadījumā izlādes laikā plaknes atradās tuvāk viena otrai nekā otrajā gadījumā. Abos gadījumos plaknes uzlādēja ar vienlielu elektrisko lādiņu. Eksperimenta norise parādīta attēlā. Izskaidro eksperimenta rezultātus, izmantojot sakarību starp elektriskā lauka potenciālu, lādiņa potenciālo enerģiju un lādiņa lielumu! Novērtē šo eksperimentu no uzskatāmības un sarežģītības viedokļa! Iesaki citu šīs problēmas izpētes veidu! Noslēdzot slēdzi, mirdzizlādes lampiņa iemirdzas. Kāda elektrostatikas problēma tika pētīta? Kāpēc iemirdzējās lampiņa? No kā atkarīgs tās mirdzēšanas ilgums? Aprēķina, izmantojot formulu lapu: Kulona spēku, lādiņu, elektriskā lauka intensitāti, enerģiju, potenciālu, spriegumu un kapacitāti. Izsaka skaitlisko rezultātu kā aptuvenu racionālu skaitli vai skaitli normālformā elektrostatikas uzdevumos. 1. Aprēķini elektriskā lauka intensitāti, ja uz izolētu elektronu lauks darbojas ar 3, N lielu spēku! 2. Kondensatora kapacitāte ir 6,0 µf. Cik liels spriegums nepieciešams, lai uzkrātu 72 µc lielu lādiņu? 1. Divi punktveida ķermeņi, kuru lādiņi ir q 1 = + 15,0 µc un q 2 = + 6,0 µc, atrodas gaisā 2,0 m attālumā. Kur jānovieto trešais lādiņš uz taisnes ar abiem lādiņiem, lai kopspēks uz to būtu vienāds ar nulli? 2. Lai novērtētu kapacitātes mērvienības farada lielumu, aprēķini, cik lielam jābūt klājuma laukumam, lai plakņu kondensatora kapacitāte būtu 1 F! Pieņem, ka klājumi atrodas 1 mm attālumā un starp tiem atrodas gaiss! Vai iespējams uzbūvēt šādu kondensatoru? 1. Negaisa laikā Zemi un mākoni var uzskatīt par lielu kondensatoru. Novērtē, cik liels lādiņš var uzkrāties mākonī, ja gaisa caursite notiek, kad elektriskā lauka intensitāte ir sasniegusi N/C! Pieņem, ka elektriskais lādiņš koncentrēts uz mākoņa apakšējās plakanās virsmas, kuras laukums ir 1 km 2 un tas atrodas 800 m augstumā virs Zemes! 2. Elektrona lādiņu pirmajam izdevās noteikt R. E. Milikenam gadā. Viņš izmērīja elektriskā lauka intensitāti, kāda bija nepieciešama, lai ļoti sīku uzlādētu eļļas pilienu noturētu līdzsvarā starp kondensatora klājumiem. Cik liela ir šī lauka intensitāte? Pieņem, ka eļļas piliena masa ir kg un lādiņš vienāds ar viena elektrona lādiņu!

9 E L E K T R I S K I E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S FIZIKA 11. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Izskaidro Kulona spēka, lādiņa, intensitātes, sprieguma un kapacitātes maiņu, izmantojot funkcionālās sakarības. Grafiski attēlo un analizē funkcionālās sakarības, raksturojot elektrisko lauku. Divi punktveida lādiņi gaisā iedarbojas viens uz otru ar spēku F. Cik reižu un kā mainīsies spēks, ja lādiņus tādā pašā attālumā ievietos destilētā ūdenī? Grafikā nosacītās vienībās attēlota punktveida lādiņa radītā elektriskā lauka intensitāte E atkarībā no attāluma r. Cik reižu un kā mainās intensitāte, lādiņam pārejot no punkta 1 uz punktu 2? Divas lādētas daļiņas sākumā atradās 30 cm attālumā viena no otras. Tad tās attālināja vienu no otras, kamēr Kulona spēks samazinājās desmit reizes. Cik liels tagad ir attālums starp daļiņām? Attēlo grafiski nosacītās vienībās Kulona spēka F atkarību no attāluma r starp diviem uzlādētiem puteklīšiem! Divas mazas, vienlielas metāla lodītes, kuru lādiņi ir attiecīgi 10-7 C un C, atrodas gaisā 10 cm attālumā viena no otras. Cik elektronu pārvietosies no vienas lodītes uz otru, tām saskaroties? Kā un cik reižu mainīsies mijiedarbības spēks starp lodītēm, ja tās pēc saskaršanās atvirzīs vienu no otras 20 cm attālumā? Kondensatoru pievienojot sprieguma avotam, tas uzlādējas, uzkrājot lādiņu q, un spriegums starp tā klājumiem sasniedz vērtību U. Grafiski attēlo sprieguma atkarību no kondensatora lādiņa, brīvi izvēloties dažādas lādiņa vērtības! Pierādi, ka kondensatora enerģija W skaitliski ir vienāda ar laukumu trijstūrim, ko veido grafika līnija ar U, q asīm! 49 Analizējot un izvērtējot informāciju, izveido vizuālās uzskates materiālu, salīdzinot gravitācijas lauku un elektrisko lauku. Izmantojot informāciju darba lapā (F_11_UP_04_P1), izveido zīmējumus, ar kuriem varētu salīdzināt ķermeņa kustību Zemes gravitācijas laukā, ar pozitīvi lādēta vai negatīvi lādēta ķermeņa kustību elektriskajā laukā! Izmantojot informāciju darba lapā (F_11_UP_04_P1), aprēķini elektriskās pievilkšanās spēku starp protonu un elektronu un izveido uzskatāmu vizuālu salīdzinājumu ar gravitācijas spēku starp diviem ķermeņiem 1 m attālumā! Cik lielai jābūt ķermeņu vielas blīvuma minimālajai vērtībai, lai ķermeņus varētu uzskatīt par masas punktiem? 1. Izskaidro, kā izmanto elektrostatiskās parādības automobiļu virsbūvju krāsošanā! 2. Paskaidro gaisa attīrīšanas ierīču darbību rūpnīcu skursteņos! Izmantojot informāciju darba lapā (F_11_UP_04_P1), izveido uzskatāmu salīdzinājumu protona radītajam gravitācijas laukam un elektriskajam laukam dažādos attālumos! Par minimālo attālumu līdz protonam var pieņemt aptuvenu ūdeņraža atoma rādiusu. Analizē elektrostatikas nozīmīgumu fizikas un tehnikas attīstībā un tehnoloģisko iekārtu lietojumā. Izmantojot informāciju darba lapā (F_11_UP_04_P2), uzzīmē, kā jāuzstāda zibensnovedējs vienstāva privātmājai ar simetrisku divpusēji slīpu jumtu, kura garums 10 m, platums 7 m un jumta kores augstums 6 m! Izmantojot izziņas materiālus, izskaidro medicīnā izmantotā elektrošoka darbību!

10 E L E K T R I S K I E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S 50 Sasniedzamais rezultāts I II III Pamato nepieciešamību sadzīvē un darba drošībā ievērot elektrostatikas nosacījumus. 1. Paskaidro, kā iespējams pasargāt sevi no zibens negaisa laikā! 2. Kādēļ, automobilim braucot, uz tā korpusa uzkrājas elektriskais lādiņš? 3. Pastāsti, kas ir Faradeja būris, kādas īpašības tam piemīt un kādās ikdienas situācijās tās var izmantot! 1. Kāpēc jāiezemē darbgaldi rūpnīcās un iekārtas laboratorijās? 2. Paskaidro, kāpēc datorkabinetos pieļaujama tikai mitrā uzkopšana! 3. Paskaidro, kāpēc trolejbusa iekšienē bez bažām var pieskarties trolejbusa metāla daļām, kaut gan trolejbuss braucot ir elektrizējies! 4. Paskaidro, kāpēc telpās ir jāsamazina elektrostatiskā lādiņa uzkrāšanās un kā tas jāveic! 1. Izmantojot uzziņas materiālus, analizē, kādu iemeslu dēļ, pēc brauciena izkāpjot no automobiļa un pieskaroties tā korpusam, var dabūt pa pirkstiem! 2. Parīzes modes mākslinieki gadā ieteica iegādāties attēlā redzamo lietussargu ar zibensnovedēju. a) Analizē lietussarga sastāvdaļu materiālu izvēli! b) Izvērtē riska faktorus un secini, vai šāda ierīce var noderēt par zibensnovedēju!

11 ? e? l? e? k? t? r? i? s? k? a i s l ā d i ņ š u n l ā d ē t u ķ e r m e ņ u m i j i e d a r b ī b a FIZIKA 11. klase S T U N D A S P I E M Ē R S ELEKTRISKAIS LĀDIŅŠ UN LĀDĒTU ĶERMEŅU MIJIEDARBĪBA Mērķis Papildināt izpratni par elektrisko lādiņu kā fizikālu elektromagnētiskās mijiedarbības raksturlielumu, nosakot eksperimentāli lādētu ķermeņu lādiņu. Skolēnam sasniedzamais rezultāts Izprot elektrisko lādiņu kā fizikālu īpašību un apgūst eksperimentālās prasmes noteikt lādiņa zīmi. Nostiprina jēdzienu par lādiņa diskrēto struktūru. Nepieciešamie resursi Katram skolēnu pārim: elektroskops, stikla un plastmasas nūjiņa, materiāls nūjiņu uzlādēšanai berzes ceļā (zīda drāna, papīrs, polietilēna plēve), citi berzes ceļā uzlādējami priekšmeti (piemēram, matu suka, piepūšamais balons). Izdales materiāls skolēna darba lapa (F_11_SP_04_01_P1; P2). Skolotājam: lādiņa sensors, datu uzkrājējs, dators un datorprojektors. Stundas gaita Mācību metodes Jautājumi un atbildes, izpēte, demonstrēšana. Mācību organizācijas formas Frontālais un individuālais darbs. Vērtēšana Skolotājs vizuāli novērtē, cik produktīvi skolēni veica eksperimentu un sekoja demonstrējuma gaitai, cik precīzi atbildēja uz izvirzītajiem problēmjautājumiem. Skolotāja pašnovērtējums Secina par stundas mērķa sasniegšanu, izmantotās metodes un eksperimenta lietderību un efektivitāti. 51 Skolotāja darbība Iepazīstina skolēnus ar tematu. Aktualizē pamatskolā iegūtās skolēnu zināšanas par elektrisko lādiņu un lādētiem ķermeņiem, uzdodot skolēniem jautājumus un ievirzot viņus sarunā. Kā ķermeņus var elektriski uzlādēt? Ja skolēni zina, tad aktualizē jautājumu, ja nezina skolotājs izstāsta teiku par sengrieķu domātāju Tallesu. Akcentē jēdzienu elektrons, elektrība izcelsmi no dzintara nosaukuma grieķu valodā (êlektron). Uzsver, ka elektriskās parādības ir saistītas ar ķermeņu elektromagnētisko mijiedarbību gan pievilkšanos, gan atgrūšanos. Tās raksturošanai 18. gadsimtā ieviesa divus jēdzienus: pozitīva elektrība un negatīva elektrība vai pozitīvs lādiņš un negatīvs lādiņš, nosaucot lādiņu par negatīvu, ko iegūst berzējot dzintaru, bet lādiņu, ko iegūst berzējot stiklu ar zīda drānu, par pozitīvu lādiņu. Jautājumi un atbildes (12 minūtes) Skolēnu darbība Aktualizē zināšanas. Viens no ķermeņu uzlādēšanas veidiem ir berze. Priekšmetus var uzlādēt pozitīvi un negatīvi. Vienādas zīmes lādēti ķermeņi pievelkas, pretēji lādēti atgrūžas. Ja berzes dēļ priekšmeta virsmas tuvumā esošie atomi zaudē elektronus, tad priekšmets uzlādējas pozitīvi, bet, ja pievieno liekus elektronus uzlādējas negatīvi. Elektrons ir vielas daļiņa ar negatīvu lādiņu 1, C. Lādiņš elektronam ir būtiska tā īpašība, kas izpaužas kā mijiedarbība ar citiem elektroniem, protoniem un citām elementārdaļiņām. No atoma nevar aizvadīt pusi elektrona, tāpēc mazākā lādiņa porcija ir elektrona lādiņš jeb elementārlādiņš. Nākamā lielākā lādiņa vērtība ir divu elektronu kopējais lādiņš, t. i., 3, C. Tas nozīmē, ka elektriskajam lādiņam ir diskrētas vērtības un nevis jebkuras vērtības.

12 E L E K T R I S K I E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S 52 Skolotāja darbība Formulē uzdevumus frontālam eksperimentālam darbam ar elektroskopa modeli. 1. Kā noteikt, ka priekšmets ir elektriski uzlādēts? 2. Kā noteikt lādiņa zīmi? Izdala darba lapu (F_11_SP_04_01_P1). Atkārto, ka lādiņa mērvienība ir kulons. Paskaidro un demonstrē skolēniem, ka, izmantojot lādiņa sensoru (elektronisks elektroskops ar mērīšanas iespējām), var noteikt ne tikai lādiņa zīmi, bet arī sensora tausta pieskares laukumā esošo elektrisko lādiņu nanokulonos. Saberzē stikla nūjiņu un ar sensora sarkano taustu pieskaras stikla nūjiņai dažādās vietās. Pēc tam izlādē sensora ieejas kondensatoru, saberzē ebonīta nūjiņu un ar sensora sarkano taustu pieskaras tai dažādās vietās. Eksperimentu atkārto vairākas reizes, vēršot skolēnu uzmanību uz lādiņa zīmi un lādiņa lielumu. Aicina skolēnus izpildīt uzdevumus darba lapā. Izpēte (10 minūtes) Demonstrēšana (18 minūtes) Skolēnu darbība Izmanto elektroskopa modeli, kas salikts no elektrostatikas komplekta detaļām, veicot eksperimentu pēc apraksta darba lapā un tā rezultātus pierakstot. Ja pieskaras ar neuzlādētu stikla nūjiņu modeļa augšējai plāksnei, tad rādītājs nenovirzās (a att.), rādītājs nenovirzās arī tad, ja pieskaras ar citiem neuzlādētiem priekšmetiem. Taču, ja pieskaras ar uzlādētu nūjiņu, rādītājs novirzās (b att.) un paliek atvirzītā stāvoklī. Ja otrreiz pieskaras uzlādētam elektroskopam ar uzlādētu stikla nūjiņu, tad rādītājs novirzās vēl vairāk, bet, ja pieskaras ar uzlādētu ebonīta nūjiņu, rādītāja novirze samazinās. No tā var secināt, ka ebonīta nūjiņa bija uzlādēta negatīvi. Līdzīgi var pārbaudīt, kā ir uzlādēti citi priekšmeti. Vēro demonstrējumu un tā rezultātus uz ekrāna, kā arī turpina aizpildīt darba lapu. Vienam gadījumam aprēķina, cik elektronu sensora tausta pieskares vietā rada izmērīto lādiņu, izmantojot sakarību N = q/e, kur e = 1, C. Analizē un izvērtē iegūtos rezultātus. Izdala mājas darba lapu (F_11_SP_04_01_P2). Izvērtē iegūtos rezultātus, diskutē, veic ierakstus darba lapā.

13 ? E? L? E? K? T? R? I? S? K? I? E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S FIZIKA 11. klase S T U N D A S P I E M Ē R S VADĪTĀJI UN DIELEKTRIĶI ELEKTRISKAJĀ LAUKĀ Mērķis Veidot izpratni par lādiņā sadalījuma maiņu vadītājos un dielektriķos elektriskaja laukā, analizējot demonstrējumus. Skolēnam sasniedzamais rezultāts Izskaidro vadītāju un dielektriķu elektriskās īpašības un to izmaiņas elektriskajā laukā. Attīsta prasmes analizēt demonstrējumus. Nepieciešamie resursi Nostiprināmas 2 plakanparalēlas vadītāja plāksnes, statīvs; elektrostatiskās indukcijas mašīna, savienotājvadi; 2 zīda diegā iekārtas galda tenisa bumbiņas, zīmulis. Vizuālie materiāli par vadītājiem un dielektriķiem elektriskajā laukā (F_11_SP_04_02_VM1; VM2). Izdales materiāls skolēna darba lapa (F_11_SP_04_02_P1). Stundas gaita Skolotāja darbība Iepazīstina skolēnus ar stundas tēmu un darbības formu demonstrējuma vērošanu un izskaidrošanu. (5 minūtes) Uzdodot šādus jautājumus, noskaidro skolēnu iepriekšējo pieredzi. 1. Kādas vielas sauc par vadītājiem? 2. Ko sauc par dielektriķiem? 3. Salīdziniet brīvo lādiņu nesēju koncentrāciju vadītājos un dielektriķos! Mācību metodes Vizualizēšana, demonstrēšana. Mācību organizācijas formas Frontālais darbs, individuālais darbs. Vērtēšana Skolotājs novērtē, cik produktīvi skolēni klausās un analizē demonstrējumus, kā viņi paši novērtē savas zināšanas par vadītāju un dielektriķu izturēšanos elektriskajā laukā. Skolotāja pašnovērtējums Secina par stundas mērķa sasniegšanu, izmantotās metodes lietderību un efektivitāti, kā arī par to, kas izdevās un kādiem jautājumiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Skolēnu darbība Atbild uz jautājumiem. 1. Par vadītājiem sauc tādas vielas, kas labi vada elektrisko strāvu. Piemēram, metāli. 2. Par dielektriķiem sauc vielas, kas slikti vada elektrisko strāvu. 3. Vadītajiem ir raksturīgs, ka tajos ir daudz brīvo lādiņnesēju, kas var pārvietoties pat neliela spēka iedarbībā. Dielektriķos (gaiss, papīrs, eļļa, tīrs ūdens, vizla, parafīns, polimēru materiāli, neilons, koks u. c.) ir maz brīvo lādiņnesēju. Elektriski lādētas daļiņas atomos un molekulās ir savstarpēji saistītas un nevar brīvi pārvietoties. 53

14 E L E K T R I S K I E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S 54 Skolotāja darbība Izmantojot vizuālos materiālus (F_11_SP_04_02_VM1; VM2), stāsta par vadītājiem un dielektriķiem elektriskajā laukā. Vadītāji elektriskajā laukā Uz lodes virsmas inducējas lādiņš un rodas iekšējais inducētais elektriskais lauks E ind. Inducētā lādiņa elektriskais lauks dzēš ārējo elektrisko lauku. Vadītāja čaulas iekšpusē summārā elektriskā lauka intensitāte ir nulle. Dielektriķi elektriskajā laukā Dielektriķi vielas, kas slikti vada elektrību. Tajos ir maz brīvo lādiņnesēju. (Dielektriķi irgaiss, papīrs, eļļa, tīrs ūdens, vizla, parafīns, polimēru materiāli, neilons, koks u. c.) Dipols ir sistēma, ko veido divi vienāda lieluma pretēju zīmju lādiņi, kas atrodas noteiktā attālumā viens no otra. Dielektriķu polarizācija veidojas, ievietojot dielektriķi ārējā elektriskajā laukā. Šī lauka spēku iedarbībā veidojas elektriskie dipoli un esošie dipoli orientējas un izstiepjas. Ārējā laukā E a dielektriķis polarizējas, radot iekšējo elektrisko lauku E p. Elektriskā lauka intensitāte dielektriķī ir E = E a E p. Vizualizēšana (15 minūtes) Demonstrēšana (20 minūtes) Izdala darba lapu (F_11_SP_04_02_P1) un secīgi veic demonstrējumu, lūdzot skolēnus Vēro demonstrējumu. atbildēt uz jautājumiem darba lapā. Demonstrējums. Galda tenisa bumbiņa elektriskajā laukā. 1. Plakanparalēlās plāksnes ar savienotājvadiem pieslēdz pie elektrostatiskās mašīnas. Uzlādē plāksnes. Skolēnu darbība Klausās un pieraksta. Stāstījuma laikā uzdod jautājumus, precizējot neskaidros jēdzienus. Lūdz izpildīt darba lapā 1. uzdevumu. Aicina kādu no skolēniem pie tāfeles.

15 E L E K T R I S K I E L Ā D I Ņ I U N E L E K T R I S K A I S L A U K S FIZIKA 11. klase 2. Aicina prognozēt situāciju, kas notiks, ja elektriskajā laukā ievietos zīda diegā iekārtu galda tenisa bumbiņu. Veic nākamo demonstrējumu. Starp uzlādētajām plāksnēm ievieto zīda diegā iekārto bumbiņu. Aicina darba lapā uzrakstīt demonstrējumā novēroto un to izskaidrot. Viens skolēns attēlo situāciju uz tāfeles un raksturo elektrisko lauku. Ja nepieciešams, citi skolēni koriģē atbildi. Prognozē, kas notiks ja elektriskajā laukā ievietos zīda diegā iekārtu galda tenisa bumbiņu. Prognozi pieraksta darba lapā. Vēro demonstrējumu. Apraksta novērojumus un tos izskaidro. 3. Aicina prognozēt situāciju, kas notiks, ja elektriskajā laukā ievietos zīda diegā iekārtu galda tenisa bumbiņu, kurai ar grafīta zīmuli uzzīmēta josla. Prognozē, kas notiks, ja elektriskajā laukā ievietos zīda diegā iekārtu galda tenisa bumbiņu, kurai ar grafīta zīmuli uzzīmēta josla. 55 Veic nākamo demonstrējumu. Starp uzlādētajām plāksnēm ievieto zīda diegā iekārto bumbiņu, kurai uzkrāsota grafīta josla. Aicina darba lapā uzrakstīt demonstrējumā novēroto un to izskaidrot. Lūdz secināt pēc demonstrējuma, izpildot darba lapā 3., 4. un 5. uzdevumu. Pārrunā iegūtos rezultātus un precizē neskaidros jautājumus. Vēro demonstrējumu. Apraksta novērojumus un tos izskaidro. Veic rezultātu izvērtēšanu un uzraksta secinājumus. Komentē secinājumus un apzina neskaidros jautājumus.

16 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_11_SP_04_01_P1 Vārds uzvārds klase datums ELEKTRISKAIS LĀDIŅŠ UN LĀDĒTU ĶERMEŅU MIJIEDARBĪBA 1. uzdevums Veicot eksperimentu, iezīmē elektroskopa rādītāja stāvokli katrā no gadījumiem un nosaki lādiņa zīmi! Eksperimenti ar elektroskopa modeli Darbība Pieskaršanās elektroskopa augšējai plāksnei ar neuzlādētiem priekšmetiem Pieskaršanās elektroskopa augšējai plāksnei ar uzlādētu stikla nūjiņu Pieskaršanās elektroskopa augšējai plāksnei ar uzlādētu stikla nūjiņu otrreiz Pieskaršanās elektroskopa augšējai plāksnei ar uzlādētu ebonīta nūjiņu Pieskaršanās elektroskopa augšējai plāksnei ar citiem uzlādētiem priekšmetiem Priekšmeta nosaukums Elektroskopa rādītāja stāvoklis Elektroskopa rādītāja stāvoklis (attēlo zīmējumā!) Lādiņa zīme 2. uzdevums Vērojot demonstrējumu, nosaki lādiņa zīmi, lādiņa skaitlisko vērtību katrā no gadījumiem un aprēķini elektronu skaitu, kas rada lādiņu! Uzlādēta stikla nūjiņa Uzlādēta ebonīta nūjiņa Lādiņa zīme Demonstrējums Lādiņa skaitliskā vērtība Elektronu skaits N, kas rada lādiņu 23

17 S k o l ē n a d a r b a l a p a M_11_sP_04_01_P2 Vārds uzvārds klase datums LĀDĒTU ĶERMEŅU MIJIEDARBĪBA Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi Uzraksti izskaidrojošas atbildes uz jautājumiem! 1. attēlā parādīts, kā izturas statisko lādiņu ģeneratora lodei piestiprinātas zīdpapīra strēmelītes, ja lode uzlādējas. 1. att. a) Papildini zīmējumu, attēlojot lādiņus uz zīdpapīra strēmelītēm! b) Paskaidro, kādēļ zīdpapīra strēmelītes nostājas vertikāli, kad lode uzlādējas! 2. attēlā parādīts, kā metāla priekšmetu apsmidzina ar pozitīvi lādētu krāsas pulveri. Pirms krāsošanas procesa priekšmeta metāla virsmu iezemē. 2. att. a) Ar kādas zīmes lādiņu uzlādējas priekšmeta metāla virsma?... b) Kā metāla virsma šo lādiņu iegūst? c) Paskaidro, kāpēc šajā krāsošanas procesā metāla virsma pārklājas ar krāsu vienmērīgāk un ir iespēja ietaupīt krāsu!

18 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_11_sP_04_02_P1 Vārds uzvārds klase datums VADĪTĀJI UN DIELEKTRIĶI ELEKTRISKAJĀ LAUKĀ 1. uzdevums Apraksti izveidoto situāciju! uzdevums Pirms demonstrējuma prognozē, kas notiks katrā no gadījumiem! Pēc demonstrējuma apraksti novēroto situāciju un izskaidro to! Prognoze Novērojums Skaidrojums Elektriskajā laukā ievieto zīda diegā iekārtu galda tenisa bumbiņu. Elektriskajā laukā ievieto zīda diegā iekārtu galda tenisa bumbiņu, kurai ar grafīta zīmuli uzzīmēta josla. 3. uzdevums Kurā eksperimentā izpaužas vadītāja elektriskās īpašības un kurā dielektriķa īpašības? uzdevums Kādam jābūt ārējam elektriskajam laukam, lai šis eksperiments notiktu? uzdevums Kāda loma šajos eksperimentos ir lodītes smaguma spēkam?

19 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_11_uP_04_P1 Vārds uzvārds klase datums GRAVITĀCIJAS LAUKS UN ELEKTRISKAIS LAUKS Izlasi informāciju par gravitācijas lauku un elektrisko lauku! Gravitācijas spēks starp Zemi un ķermeni tās tuvumā, kur m z Zemes masa; m 2 ķermenis Zemes gravitācijas laukā; r attālums starp ķermeni un Zemes centru; G gravitācijas konstante. G = 6, m 3 /(kg s 2 ). Gravitācijas lauka intensitāti definē šādi: brīvās krišanas paātrinājums. Elektriskais spēks starp diviem uzlādētiem punktveida ķermeņiem gaisā vai vakuumā F e = 1 q 1 q 2, kur q 4 πε 0 r 2 1, q 2 ķermeņu lādiņi; r attālums starp ķermeņu masas centriem; ε 0 elektriskā konstante. ε 0 = 8, F/m; 1 4 πε 0 = N m 2 / C 2. Attālums starp protonu un elektronu ūdeņraža atomā ir 5, m; elektrona lādiņš ir 1, C; protona masa ir 1, kg. Elektriskā lauka intensitāte uzlādētam punktveida ķermenim: F E = e q = 1 q πε 0 r. 2 Tiešā Zemes tuvumā Zemes elektriskā lauka intensitāte E = 130 V/m. Gan gravitācijas lauka, gan elektriskā lauka intensitāti attēlo ar līnijām; atbilstīgais spēks ir vērsts līnijas pieskares virzienā. 1. uzdevums Izveido zīmējumus, ar kuriem varētu salīdzināt ķermeņa kustību Zemes gravitācijas laukā, pozitīvi lādēta un negatīvi lādēta ķermeņa elektriskajā laukā! 2. uzdevums Aprēķini elektriskās pievilkšanās spēku starp protonu un elektronu un izveido uzskatāmu vizuālu salīdzinājumu ar gravitācijas spēku starp diviem ķermeņiem 1 m attālumā! 3. uzdevums Cik lielai jābūt ķermeņu vielas blīvuma minimālajai vērtībai, lai ķermeņus uzskatītu par masas punktiem? 4. uzdevums Izveido uzskatāmu salīdzinājumu protona radītajam gravitācijas laukam un elektriskajam laukam dažādos attālumos! Par minimālo attālumu līdz protonam var pieņemt aptuvenu ūdeņraža atoma rādiusu. 26

20 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_11_uP_04_P2 Vārds uzvārds klase datums ZIBENSNOVEDĒJS Izmantojot sniegto informāciju, uzzīmē, kā jāuzstāda zibensnovedējs vienstāva privātmājai ar simetrisku divpusēji slīpu jumtu, kura garums 10 m, platums 7 m un jumta kores augstums 6 m! Zibensnovedējs sastāv no metāla stieņa, ko nostiprina ēkas augstākajā vietā vertikāli augšup. Ar metāla trosi vai resnu stiepli to savieno ar zemē ieraktu metāla plāksni, nodrošinot labu kontaktu ar mitro augsnes slāni, kas spēj vadīt elektriskos lādiņus. Ir noskaidrots, ka zibensnovedējs gandrīz pilnīgi aizsargā attēlā redzamo konusveida telpu ap smaili. 27

21 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_11_dd_04_P1 Vārds uzvārds klase datums ELEKTRISKAIS LAUKS 1. uzdevums Vēro 1. demonstrējumu un izpildi prasīto! a) Uzzīmē 1. att. a intensitātes līnijas vienā plaknē, ja ir uzlādēts viens sultāna disks! b) Uzzīmē elektriskā lauka intensitātes līnijas, ja sultāni ir uzlādēti ar vienādas zīmes lādiņiem (1. att. b) un ar dažādu zīmju lādiņiem (1. att. c)! a b c 1. att. c) Kā var noteikt, kurā gadījumā sultāns ir uzlādēts pozitīvi, kurā gadījumā negatīvi, ja tavā rīcībā ir stikla nūjiņa un sausa papīra lapa, ar ko berzēt stikla nūjiņu? (Pieņemts, ka stikla nūjiņa uzlādējas ar pozitīvu lādiņu.) d) Vēro demonstrējumu un ieraksti attiecīgo lādiņa zīmi 1. attēlā a, b un c. Visos trīs gadījumos parādi intensitātes līniju virzienu! 2. uzdevums Vēro 2. demonstrējumu, secini un izpildi prasīto! a) Divas paralēlas metāla plāksnes ir novietotas horizontāli (2. att.). Uzzīmē elektriskā lauka intensitātes līnijas starp šīm plāksnēm, ja augšējā plāksne ir uzlādēta negatīvi, bet apakšējā pozitīvi! Parādi intensitātes līniju virzienu! 2. att. 3. att. b) Starp divām uzlādētām metāla plāksnēm atrodas mazs lādēts puteklītis (3. att.). Uzzīmē spēkus, kas darbojas uz puteklīti un nosaki puteklīša elektriskā lādiņa zīmi, ja puteklītis nekustas! 9

22 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_11_dd_04_P1 3. uzdevums Punktos A, B (4. att.) un punktos C, D (5. att.) attēlo elektrostatiskā lauka intensitātes vektorus, ievērojot arī šo vektoru moduļu samēru (vektoru garumu)! a) Caur punktiem, kuros jāzīmē intensitātes vektori, novelc elektriskā lauka intensitātes līnijas! b) Uzzīmē elektriskā lauka intensitātes vektorus! 4. att. 5. att. 4. uzdevums Uzzīmē 6. attēlā parādītajos punktos A un B elektriskā lauka intensitātes vektorus, ievērojot arī šo vektoru moduļu samēru! a) Uzzīmē šajos punktos pozitīvā lādiņa radītā elektriskā lauka intensitātes vektorus! b) Uzzīmē šajos punktos negatīvā lādiņa radītā elektriskā lauka intensitātes vektorus! c) Pēc tam šajos punktos abu lādiņu elektrisko lauku intensitātes vektorus ģeometriski summē un iegūsti rezultējošo intensitātes vektoru! Tam jābūt vērstam elektriskā lauka intensitātes līnijas pieskares virzienā. 6. att. 5. uzdevums Uzzīmē elektriskā lauka intensitātes vektorus punktos C un D, kas parādīti 7. attēlā! 7. att. 10

23 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_11_dd_04_P2 Vārds uzvārds klase datums ELEKTRIZĀCIJA 1. uzdevums Vēro demonstrējumu un pieraksti, kādus piederumus skolotājs lieto! 2. uzdevums Vēro demonstrējumu un atbildi uz jautājumiem! a) Ar kādas zīmes elektrisko lādiņu uzlādējas stikla nūjiņa, berzējot to ar vilnas audumu? b) Ar kādas zīmes elektrisko lādiņu uzlādējas ebonīta nūjiņa, berzējot to ar vilnas audumu? 3. uzdevums Vēro demonstrējumu un pieraksti lādiņu lielumu relatīvās vienībās! Stikla nūjiņas lādiņš q 1 Ebonīta nūjiņas lādiņš q 2 Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi Izvērtē rezultātus, atbildot uz jautājumiem! Ko var secināt no šiem eksperimentiem? Vai berze rada lādiņus? Kāpēc? Kāpēc ebonīta nūjiņas un stikla nūjiņas lādiņu moduļi ir vienādi? Kas ir lādiņnesēji, kuri pārvietojas berzes procesā? Kādi ārējie apstākļi ietekmē elektrostatiskā lādiņa uzkrāšanos? 11

24 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_11_ld_04_P1 Vārds uzvārds klase datums ELEKTRISKĀ LAUKA EKVIPOTENCIĀLĀS LĪNIJAS Situācijas apraksts Sēņotāji, ejot pa mežu, pamanīja, ka netālu no viņiem priekšā atrodas vētras laikā pārrautu elektropārvades līnijas vadu gali, kas pieskaras zemei. Viņi bija iekļuvuši elektriskajā laukā, ko nevar ne redzēt, ne dzirdēt. Kāds no sēņotājiem atcerējās, ka tagad zemē veidojas elektriskais lauks, kuru var attēlot ar ekvipotenciālām līnijām. Uzdevums Noteikt ekvipotenciālo līniju izvietojumu un elektriskā lauka intensitāti. Darba piederumi, vielas Lēzens šķīvis (15 cm diametrā), milimetru vai rūtiņu papīrs ( cm), piesātināts vārāmās sāls ūdens šķīdums (50 ml), līdzsprieguma avots (vai 4,5 V baterija), vadi, multimetrs, divi plāksnes elektrodi, divi punktveida elektrodi (nelieli uzgriežņi). Darba gaita 1. Ievieto šķīvī rūtiņu vai milimetru papīru un uzlej plānā kārtiņā sālsūdeni! 2. Ievieto šķīvī paralēlus plāksnes elektrodus un tiem pievieno līdzsprieguma avotu! 3. Multimetra funkciju slēdzi pagriez stāvoklī DCV un iestati līdzsprieguma mērīšanai līdz 20 V! (sk. att.)! 4. Multimetra taustus ievieto sālsūdenī starp plāksnēm! Vienu multimetra taustu turi nekustīgu, bet ar otru taustu meklē vairākus punktus, kuros ir tikpat liels potenciāls (spriegums)! Starp šiem punktiem multimetra rādījums (spriegums) ir 0. Savieno šos punktus! 5. Uzzīmē elektriskā lauka ekvipotenciālās līnijas un intensitātes līnijas divu paralēlu plākšņu radītajam elektriskajam laukam! 6. Multimetra taustus ievieto sālsūdenī starp plāksnēm abus uz vienas intensitātes līnijas! Nolasi spriegumu (potenciālu starpību) U un attālumu d starp multimetra taustiem! Ieraksti mērījuma rezultātus 1. tabulā! 7. Maini attālumu starp taustiem un izvēlies citu intensitātes līniju, atkārto darba gaitas 6. punktu vēl 3 reizes! 8. Aprēķini elektriskā lauka intensitāti E un ieraksti to 1. tabulā! 9. Paralēlo plākšņu elektrodu vietā paņem divus nelielus uzgriežņus! 10. Uzgriežņus ievieto traukā ar sālsūdeni un ar vadiem pievieno līdzsprieguma avotam! 11. Ar multimetru nosaki ekvipotenciālo līniju izvietojumu ap uzgriežņiem, tāpat kā darba gaitas 4. punktā! 1. att. Eksperimentālā iekārta. 12. Uzzīmē elektriskā lauka ekvipotenciālās līnijas un intensitātes līnijas divu maza izmēra ķermeņu (uzgriežņu) radītajam elektriskajam laukam! 13. Multimetra taustus ievieto sālsūdenī abus uz vienas intensitātes līnijas! Nolasi spriegumu (potenciālu starpību) U un attālumu d starp multimetra taustiem! Ieraksti mērījuma rezultātus 2. tabulā! 14. Maini attālumu starp taustiem un izvēlies citu intensitātes līniju! Atkārto darba gaitas 13. punktu vēl 3 reizes! 15. Aprēķini elektriskā lauka intensitāti E un to ieraksti 2. tabulā! 27

25 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_11_ld_04_P1 Iegūto datu reģistrēšana un apstrāde 1. tabula Elektriskā lauka potenciāls un intensitāte starp plāksnēm Nr. p. k. U, V d, cm E, V/m tabula Elektriskā lauka potenciāls un intensitāte starp uzgriežņiem Nr. p. k. U, V d, cm E, V/m Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi Ar ko atšķiras paralēlu plākšņu un mazo uzgriežņu radītā elektriskā lauka ekvipotenciālās līnijas? Ar ko atšķiras paralēlu plākšņu un mazo uzgriežņu radītā elektriskā lauka intensitāte? Kāda nozīme ir ekvipotenciālajām līnijām ikdienā, kad ir pārrauti augstsprieguma līniju vadi? Kādi drošības pasākumi šādā gadījumā jāievēro? 28

26 S k o l ē n a d a r b a l a p a F_11_ld_04_P2 Vārds uzvārds klase datums KONDENSATORA UZLĀDE Uzdevums Izpētīt kondensatora lādiņa lielumu kondensatora uzlādes laikā. Izpētīt, kā mainās kondensatora lādiņa uzkrāšanas laiks atkarībā no ķēdes pretestības. Izpētīt, kā mainās kondensatora uzkrātā lādiņa lielums atkarībā no ķēdes pretestības. Lielumi Atkarīgais spriegums U, lādiņš q Neatkarīgais laiks t Nemainīgais kondensatora kapacitāte C, pretestība R Darba piederumi Kondensatori, rezistori, darba plate, savienotājelementi, vadi, sprieguma avots, slēdzis, datu uzkrājējs, sprieguma sensors. Var būt arī citas kapacitātes kondensators un rezistori ar citām pretestībām, mainīsies tikai kondensatora uzlādes laiks. Darba gaita 1. Saslēdz attēlā redzamo elektrisko ķēdi! Kondensatoram pievieno sprieguma sensoru, kas pieslēgts pie datu uzkrājēja! Parādi izveidoto slēgumu skolotājam! 2. Izveido tabulu datu reģistrēšanai un aprēķinu rezultātu pierakstam! 3. Pieraksti izraudzīto rezistora pretestību un kondensatora kapacitāti! Elektriskās ķēdes slēguma shēma. 4. Sāc mērīšanu datu uzkrājējā! 5. Ieslēdz slēdzi S! 6. Ik pēc sekundes nolasi spriegumu un ieraksti tos tabulā! 7. Atslēdz sprieguma avotu! 8. Aprēķini uzkrātā lādiņa lielumu, ieraksti to tabulā! 9. Zīmē grafiku, kas parāda uzkrātā lādiņa q atkarību no uzlādes laika t, izvēloties mērogu lādiņam q un laikam t! 10. Izmantojot citas pretestības rezistoru, pārbaudi, kā mainās kondensatora uzlādes laiks! Pieraksti iegūto uzlādes laika skaitlisko vērtību! 11. Izmantojot citas kapacitātes kondensatoru, pārbaudi kā mainās kondensatora uzlādes laiks! Pieraksti iegūto uzlādes laika skaitlisko vērtību! Iegūto datu reģistrēšana un apstrāde Izveido mērījumu un aprēķinu rezultātu tabulu! 29

27 K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S f_11_kd_04_01 Vārds uzvārds klase datums ELEKTROSTATISKĀ LAUKA POTENCIĀLS. SPRIEGUMS Lielu virsmu krāsošanai izmanto metāla sietus, kurus modelē kā divas paralēlas metāla plates. Attālums starp šādām divām platēm ir 100 mm. Viena plate ir iezemēta (pieņem, ka šai platei potenciāls ir nulle), bet otras plates potenciāls ir 1000 V. Punkti C un D atrodas vienādā attālumā no attēlā parādītās augšējās plates, bet punkti E un F atrodas uz augšējās plates. 1. uzdevums (10 punkti) Izmantojot zīmējumā sniegto informāciju, nosaki potenciālu punktos A, B, C, D, E un F! Rezultātus apkopo tabulā! Punkts Augstums virs iezemētās plates, m ϕ, V A B C D E F 12

28 K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S f_11_kd_04_01 2. uzdevums (8 punkti) Aprēķini spriegumu posmos AB, BC, CD, DE un EF un elektriskā lauka spēka darbu 1,5 nc lādiņa pārvietošanai katrā no posmiem AB, BC, CD, DE un EF! Rezultātus ieraksti tabulā! Parādi aprēķinos izmantotās formulas! Posms U, V A, J AB BC CD DE EF 13

29 K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S f_11_kd_04_02 Vārds uzvārds klase datums KULONA LIKUMS 1. uzdevums (3 punkti) Attēlos dažādās situācijās redzamas divas lādētas lodītes. Izmantojot 1. attēlā ievēroto mērogu mijiedarbības spēkam, uzzīmē elektriskās mijiedarbības spēku starp lodītēm 2., 3., un 4. attēlā. Lodīšu lādiņa nosacītu lielumu un attālumu starp lodītēm uzzini, izmantojot attēlus! 1. att. 2. att. 3. att. 4. att. 2. uzdevums (4 punkti) Pieņemot, ka 1. attēlā lodītes ir protoni, aprēķini, ar cik lielu spēku tie savstarpēji atgrūžas! Mērogs: 1 rūtiņa = 5 mm. 3. uzdevums (3 punkti) Nosaki, cik liels elektriskās mijiedarbības spēks darbojas starp protoniem 4. attēlā parādītajā situācijā! Mērogs: 1 rūtiņa = 5 mm. 14

30 N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S f_11_nd_04 Vārds uzvārds klase datums ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS Atļauts izmantot formulu lapu un kalkulatoru. Raksti atbildes uz šīs lapas! 1. variants 1. uzdevums (9 punkti) Elektrisko lauku rada divas liela izmēra paralēlas metāla plāksnes, kas uzlādētas ar vienāda lieluma, bet pretējas zīmes lādiņiem un novietotas tuvu viena otrai (1. att.), un metāla lodīte, kas lādēta pozitīvi (2. att.). Spriegums starp plāksnēm ir U, bet intensitāte punktā 1 ir E. Ieraksti tabulā burtu, ar kuru apzīmēta atbilde! Nr.p.k. Uzdevuma solis a) Elektriskā lauka intensitāti starp plāksnēm (1. att.) var aprēķināt ar formulu... b) Ja plāksnes novietos 2 reizes tālāk (1. att.), tad elektriskā lauka intensitāte būs... c) Ja plāksnēm (1. att.) pievadīs 2 reizes lielāku lādiņu, tad spriegums starp plāksnēm būs... d) Ja plāksnēm (1. att.) pievadīs 2 reizes lielāku lādiņu, tad pievilkšanās spēks starp plāksnēm būs... e) Punktā 1 (2. att.) elektriskā lauka intensitāti var aprēķināt ar formulu... f) Ja punktā 2 (2. att.) elektriskā lauka intensitāte ir E, tad punktā 1, kas ir divas reizes tālāk no lodītes centra, tā ir att. 2. att. Burts, ar kuru apzīmēta atbilde Burts A B C D E F G Atbilde kq E = r 2 2 reizes lielāka (s) 2 reizes mazāka (s) 4 reizes lielāka (s) 4 reizes mazāka (s) tikpat liela (s) g) Ja plāksnes attālina vienu no otras (sk. 1. att.), tad spriegums starp plāksnēm mainās tā kā parādīts 3. attēlā. Aprēķini elektriskā lauka intensitāti starp plāksnēm un izsaki to SI mērvienībās! E = U r 3. att. 35

31 N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S f_11_nd_04 2. uzdevums (4 punkti) Fotoaparāta zibspuldzes darbināšanai izmanto kondensatoru, kura kapacitāte ir 600 μf. No elektroniskās ierīces to uzlādē līdz 200 V spriegumam. Aparāts tiek remontēts. Noskaidro, izmantojot aprēķinus, vai 600 μf kondensatoru var aizstāt ar 400 μf kondensatoru, ja zibspuldzes darbināšanai nepieciešama 10 J enerģija! 3. uzdevums (4 punkti) Elektronstaru lampās notiek elektronu kustība homogēnā elektriskajā laukā. 4. attēlā parādīts, ka homogēnā elektriskā laukā pretēji intensitātes virzienam ielido elektrons. Elektrona kustības ātrums ir. a) Uzzīmē attēlā spēka vektoru, ar kādu elektriskais lauks darbojas uz elektronu! b) Uzzīmē attēlā paātrinājuma vektoru, kuru elektronam piešķir Kulona spēks! c) Paskaidro, kas notiks ar elektrona kinētisko enerģiju, kad tas pārvietosies elektriskajā laukā! 4. att. 4. uzdevums (13 punkti) Elektriskie svari sastāv no divām metāla plāksnēm P, kas veido kondensatoru, kurš pieslēgts pie impulsu ģeneratora. Ģenerators ražo strāvas impulsus, kuru frekvence ir tieši proporcionāla kondensatora kapacitātei. Ģeneratoram pievienots displejs, uz kura ciparu veidā redzama ražoto impulsu frekvence ν. Frekvence ν atkarībā no kondensatora kapacitātes C mainās atbilstīgi sakarībai 5. att. ν = 12,5 C, kur C ir izteikts pikofarados (pf), bet ν kilohercos (khz). Attālums starp kondensatora plāksnēm ir d. Augšējā plāksne balstās uz atsperēm A. a) Izpēti 5. attēlu un paskaidro, kā šo ierīci izmanto masas noteikšanai, ja sveramo ķermeni ar masu m novieto uz kondensatora augšējās plāksnes! Skaidrojumā norādi arī fizikālās sakarības, uz kurām pamatojas masas noteikšanas metode! Ja uz kondensatora augšējās plāksnes nav uzlikts sveramais ķermenis, tad attālums d 0 = 10 mm. Atsperu sistēmas kopējais stinguma koeficients ir 1, N/m. Kondensatora kapacitātes maiņa atkarībā no attāluma d parādīta grafikā. 36

32 N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S f_11_nd_04 b) Pēc grafika var noteikt atsperes garuma izmaiņu. Izmantojot Huka likumu, nosaki, cik liela ir uz augšējās plāksnes novietotā sveramā ķermeņa masa, ja kondensatora kapacitāte ir 22,5 pf! Pieņem, ka g = 10 m/s 2. c) Atsperes garums deformētā stāvoklī nav īsāks kā 5 mm. Cik lielu maksimālo masu var noteikt ar šiem svariem? Paskaidro! d) Cik liela frekvence ir redzama uz impulsu ģeneratora displeja, ja uz augšējās plāksnes uzliktā sveramā ķermeņa masa ir maksimāla? 37

33 N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S f_11_nd_04 Vārds uzvārds klase datums ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS Atļauts izmantot formulu lapu un kalkulatoru. Raksti atbildes uz šīs lapas! 2. variants 1. uzdevums (9 punkti) Elektrisko lauku rada divas liela izmēra paralēlas metāla plāksnes, kas uzlādētas ar vienāda lieluma, bet pretējas zīmes lādiņiem un novietotas tuvu viena otrai (1. att.), un metāla lodīte, kas lādēta pozitīvi ( 2. att.). Abos elektriskajos laukos intensitāte punktā 1 ir E. Ieraksti tabulā burtu, ar kuru apzīmēta atbilde! 1. att. 2. att. Nr.p.k. Uzdevuma solis a) Plākšņu pievilkšanās spēku (1. att.) var aprēķināt ar formulu... b) Ja plāksnes novietos 2 reizes tuvāk (1. att.), tad elektriskā lauka intensitāte būs... c) Ja plāksnes novietos 2 reizes tuvāk (1. att.), tad spriegums starp plāksnēm būs... d) Ja plāksnes novietos 2 reizes tuvāk (1. att.), tad plākšņu pievilkšanās spēks būs... e) Punktā 1 (2. att.) elektriskā lauka intensitāte ir vērsta pa... f) Ja punktā 1 (2. att.) elektriskā lauka intensitāte ir E, tad punktā 2, kas ir divas reizes tuvāk lodītei, tā ir... Burts, ar kuru apzīmēta atbilde Burts A B C D E F G H I J Atbilde F = qe 2 reizes lielāka (s) 2 reizes mazāka (s) 4 reizes lielāka (s) 4 reizes mazāka (s) tikpat liela (s) labi kreisi F = kq2 r 2 F = qe 2 g) Ja plāksnes attālina vienu no otras (sk. 1. att.), tad spriegums starp plāksnēm mainās tā, kā parādīts 3. attēlā. Aprēķini elektriskā lauka intensitāti starp plāksnēm un izsaki to SI mērvienībās! att. 38

34 N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S f_11_nd_04 2. uzdevums (4 punkti) Fotoaparāta zibspuldzes darbināšanai izmanto kondensatoru, kura kapacitāte ir 700 μf. No elektroniskās ierīces to uzlādē. Pēc uzlādēšanas kondensatora elektriskā lauka enerģija ir 14 J. Aparātu remontē. Noskaidro, izmantojot aprēķinus, vai 700 μf kondensatoru var nomainīt ar 600 μf kondensatoru, ja zibspuldzes darbināšanai enerģija nevar būt mazāka kā 12 J! 3. uzdevums (4 punkti) Elektronstaru lampās notiek elektronu kustība homogēnā elektriskā laukā. 4. attēlā parādīts, ka homogēnā elektriskā laukā intensitātes virzienā ar ātrumu ielido elektrons. a) Uzzīmē attēlā spēka vektoru, ar kādu elektriskais lauks darbojas uz elektronu! b) Uzzīmē attēlā paātrinājuma vektoru, kuru elektronam piešķir Kulona spēks! c) Paskaidro, kas notiks ar elektrona kinētisko enerģiju, kad tas pārvietosies elektriskajā laukā! 4. att. 4. uzdevums (13 punkti) Elektriskie svari sastāv no divām metāla plāksnēm P, kas veido kondensatoru, kurš pieslēgts pie impulsu ģeneratora. Ģenerators ražo strāvas impulsus, kuru frekvence ir tieši proporcionāla kondensatora kapacitātei. Ģeneratoram pievienots displejs, uz kura ciparu veidā redzama ražoto impulsu frekvence ν. Frekvence ν atkarībā no kondensatora kapacitātes C mainās atbilstīgi sakarībai ν = 12,5 C, kur C ir izteikts pikofarados (pf), bet ν kilohercos (khz). Attālums starp kondensatora plāksnēm ir d. Augšējā plāksne balstās uz atsperēm A. a) Izmantojot 5. attēlu, paskaidro, kā šo ierīci varētu izmantot masas noteikšanai, ja sveramo ķermeni ar masu m novietotu uz kondensatora augšējās plāksnes! Skaidrojumā norādi arī fizikālās sakarības, uz kurām pamatojas masas noteikšanas metode! Ja uz kondensatora augšējās plāksnes nav uzlikts sveramais ķermenis, tad attālums d 0 = 10 mm. Atsperu sistēmas kopējais stinguma koeficients ir 1, N/m. Kondensatora kapacitātes maiņa atkarībā no attāluma d parādīta grafikā. 39

35 N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S f_11_nd_04 b) Pēc grafika var noteikt atsperes garuma izmaiņu. Izmantojot Huka likumu, nosaki, cik liela ir uz augšējās plāksnes novietotā sveramā ķermeņa masa, ja kondensatora kapacitāte ir 32,5 pf! Pieņem, ka g = 10 m/s 2. c) Atsperes garums deformētā stāvoklī nav īsāks kā 4 mm. Cik lielu maksimālo masu var noteikt ar šādu ierīci? Paskaidro! d) Cik liela frekvence ir redzama uz impulsu ģeneratora displeja, ja uz augšējās plāksnes nav uzlikts sveramais ķermenis? 40

36 FIZIKA 11. klase Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks Atļauts izmantot formulu lapu un kalkulatoru. Raksti atbildes uz šīs lapas! 1. variants 1. uzdevums (9 punkti) Elektrisko lauku rada divas liela izmēra paralēlas metāla plāksnes, kas uzlādētas ar vienāda lieluma, bet pretējas zīmes lādiņiem un novietotas tuvu viena otrai (1. att.), un metāla lodīte, kas lādēta pozitīvi (2. att.). Spriegums starp plāksnēm ir U, bet intensitāte punktā 1 ir E. Burts A B C D E F G Atbilde kq E = r 2 E = 2 reizes lielāka (s) 2 reizes mazāka (s) 4 reizes lielāka (s) 4 reizes mazāka (s) tikpat liela (s) g) Ja plāksnes attālina vienu no otras (1. att.), tad spriegums starp plāksnēm mainās tā kā parādīts 3. attēlā. U r 1. att. 2. att. Ieraksti tabulā burtu, ar kuru apzīmēta atbilde! Nr.p.k. Uzdevuma solis a) Elektriskā lauka intensitāti starp plāksnēm (1. att.) var aprēķināt ar formulu... b) Ja plāksnes novietos 2 reizes tālāk (1. att.), tad elektriskā lauka intensitāte būs... c) Ja plāksnēm (1. att.) pievadīs 2 reizes lielāku lādiņu, tad spriegums starp plāksnēm būs... d) Ja plāksnēm (1. att.) pievadīs 2 reizes lielāku lādiņu, tad pievilkšanās spēks starp plāksnēm būs... e) Punktā 1 (2. att.) elektriskā lauka intensitāti var aprēķināt ar formulu... f) Ja punktā 2 (2. att.) elektriskā lauka intensitāte ir E, tad punktā 1, kas ir divas reizes tālāk no lodītes centra, tā ir... Burts, ar kuru apzīmēta atbilde Aprēķini elektriskā lauka intensitāti starp plāksnēm un izsaki to SI mērvienībās! 2. uzdevums (4 punkti) 3. att. Fotoaparāta zibspuldzes darbināšanai izmanto kondensatoru, kura kapacitāte ir 600 µf. No elektroniskās ierīces to uzlādē līdz 200 V spriegumam. Aparāts tiek remontēts. Noskaidro, izmantojot aprēķinus, vai 600 µf kondensatoru var aizstāt ar 400 µf kondensatoru, ja zibspuldzes darbināšanai nepieciešama 10 J enerģija! 3. uzdevums (4 punkti) Elektronstaru lampās notiek elektronu kustība homogēnā elektriskajā laukā. 4.attēlā parādīts, ka homogēnā elektriskā laukā pretēji intensitātes virzienam ielido elektrons. Elektrona kustības ātrums ir. 4. att. a) Uzzīmē attēlā spēka vektoru, ar kādu elektriskais lauks darbojas uz elektronu! b) Uzzīmē attēlā paātrinājuma vektoru, kuru elektronam piešķir Kulona spēks! c) Paskaidro, kas notiks ar elektrona kinētisko enerģiju, kad tas pārvietosies elektriskajā laukā! 19

37 4. uzdevums (13 punkti) Elektriskie svari sastāv no divām metāla plāksnēm P, kas veido kondensatoru, kurš pieslēgts pie impulsu ģeneratora. Ģenerators ražo strāvas impulsus, kuru frekvence ir tieši proporcionāla kondensatora kapacitātei. Ģeneratoram 5. att. pievienots displejs, uz kura ciparu veidā redzama ražoto impulsu frekvence ν. Frekvence ν atkarībā no kondensatora kapacitātes C mainās atbilstīgi sakarībai ν = 12,5 C, kur C ir izteikts pikofarados (pf), bet ν kilohercos (khz). Attālums starp kondensatora plāksnēm ir d. Augšējā plāksne balstās uz atsperēm A. a) Izpēti 5. attēlu un paskaidro, kā šo ierīci izmanto masas noteikšanai, ja sveramo ķermeni ar masu m novieto uz kondensatora augšējās plāksnes! Skaidrojumā norādi arī fizikālās sakarības, uz kurām pamatojas masas noteikšanas metode! Ja uz kondensatora augšējās plāksnes nav uzlikts sveramais ķermenis, tad attālums d 0 = 10 mm. Atsperu sistēmas kopējais stinguma koeficients ir 1, N/m. Kondensatora kapacitātes maiņa atkarībā no attāluma d parādīta grafikā. b) Pēc grafika var noteikt atsperes garuma izmaiņu. Izmantojot Huka likumu, nosaki, cik liela ir uz augšējās plāksnes novietotā sveramā ķermeņa masa, ja kondensatora kapacitāte ir 22,5 pf! Pieņem, ka g = 10 m/s 2. c) Atsperes garums deformētā stāvoklī nav īsāks kā 5 mm. Cik lielu maksimālo masu var noteikt ar šiem svariem? Paskaidro! d) Cik liela frekvence ir redzama uz impulsu ģeneratora displeja, ja uz augšējās plāksnes uzliktā sveramā ķermeņa masa ir maksimāla? 20

38 FIZIKA 11. klase Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks Atļauts izmantot formulu lapu un kalkulatoru. Raksti atbildes uz šīs lapas! 2. variants 1. uzdevums (9 punkti) Elektrisko lauku rada divas liela izmēra paralēlas metāla plāksnes, kas uzlādētas ar vienāda lieluma, bet pretējas zīmes lādiņiem un novietotas tuvu viena otrai (1. att.), un metāla lodīte, kas lādēta pozitīvi (2. att.). Abos elektriskajos laukos intensitāte punktā 1 ir E. Burts A B C D E F G H I J Atbilde F = qe 2 reizes lielāka (s) 2 reizes mazāka (s) 4 reizes lielāka (s) 4 reizes mazāka (s) tikpat liela (s) labi kreisi F = kq2 r 2 F = qe 2 g) Ja plāksnes attālina vienu no otras (1. att.), tad spriegums starp plāksnēm mainās tā, kā parādīts 3. attēlā. 1. att. 2. att. Aprēķini elektriskā lauka intensitāti starp plāksnēm un izsaki to SI mērvienībās! Ieraksti tabulā burtu, ar kuru apzīmēta atbilde! Nr.p.k. a) b) c) d) e) f) Uzdevuma solis Plākšņu pievilkšanās spēku (1.att.) var aprēķināt ar formulu... Ja plāksnes novietos 2 reizes tuvāk (1. att.), tad elektriskā lauka intensitāte būs... Ja plāksnes novietos 2 reizes tuvāk (1. att.), tad spriegums starp plāksnēm būs... Ja plāksnes novietos 2 reizes tuvāk (1. att.), tad plākšņu pievilkšanās spēks būs... Punktā 1 (2. att.) elektriskā lauka intensitāte ir vērsta pa... Ja punktā 1 (2. att.) elektriskā lauka intensitāte ir E, tad punktā 2, kas ir divas reizes tuvāk lodītei, tā ir... Burts, ar kuru apzīmēta atbilde 2. uzdevums (4 punkti) 3. att. Fotoaparāta zibspuldzes darbināšanai izmanto kondensatoru, kura kapacitāte ir 700 µf. No elektroniskās ierīces to uzlādē. Pēc uzlādēšanas kondensatora elektriskā lauka enerģija ir 14 J. Aparātu remontē. Noskaidro, izmantojot aprēķinus, vai 700 µf kondensatoru var nomainīt ar 600 µf kondensatoru, ja zibspuldzes darbināšanai enerģija nevar būt mazāka kā 12 J! 3. uzdevums (4 punkti) Elektronstaru lampās notiek elektronu kustība homogēnā elektriskā laukā. 4. attēlā parādīts, ka homogēnā elektriskā laukā intensitātes virzienā ar ātrumu ielido elektrons. 4. att. 21

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē J. Dravieks Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē Mācību grāmata LSPA studetiem, maģistratiem, doktoratiem RĪGA - 004 Juris Dravieks, 004. Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē SATURS IEVADS...

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 *  # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1  5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3  # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) ΜορφέςτέχνηςκαιΚινήματα /Art Styles and Movements / Mākslasstili un kustības GREEK ENGLISH LATVIAN Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ: Διαφζρουν από τισ καλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses Pakauða ârçjais paugurs Pakauða augstâkâ lînija Pakauða ârçjâ ðíautne Pakauða augðçjâ lînija Locîtavpaugura bedrîte Jûga izaugums Jûga ierobs Rîkles pauguriòð Pakauða lielâ atvere No ârpuses Pamatdaïa

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11 LATVIJAS SORTA EDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Juris Dravieks MS EXCEL pievieojumprogramma STATISTIKA 3.11 Mācību līdzeklis - rokasgrāmata LSA studetiem, maģistratiem, doktoratiem apildiāts RĪGA - 013 Juris Dravieks,

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0.

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Kw ΒΑΡΟΣ 1 B:0.59 150 25,6 275 1,700 2 3 4 5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Τ 90 B:0.73 B:0.76 Υ: 1.72 B:0.62 Π: 0.98 B:0.66 Π:1.06 150 150 24 20 20 20 288 295 305 1,700 1,700 1,700 1,800 ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 9 10 1 8 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Διαβάστε περισσότερα

2004 #3 # lpp lpp lpp. Draudzîbai nav tautîbas Divi Ziemassvétki un lpp ÎÂ Ó

2004 #3 # lpp lpp lpp. Draudzîbai nav tautîbas Divi Ziemassvétki un lpp ÎÂ Ó 2004 #3 #18 Kultüru dialogs Draudzîbai nav tautîbas Divi Ziemassvétki un divas Lieldienas... 2. lpp... 3. lpp... 4. lpp èapple Ó Óapple à ÒÌÓ Ó appleâùóappleïâ ò Ôapple Ó, ÎÂ Ó... 5. lpp... 6. lpp... 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija Testēšanas materiāla ņemšana un rīcība ar tiem. Saturs E.Gulbja Laboratorija 0. Vispārīgi jautājumi... 3 0.1. Laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma noformēšana... 3 1. Asinis... 4 1.1. Venozo asins paraugu

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats Helsinki, 2009. gada 24. aprīlis Dk.: Valde/17/2009 galīgā redakcija Eirpas Ėimikāliju aăentūras Vispārējais pārskats 2008 2009. gada 24. aprīlis (Regulas (EK) Nr. 1907/2006 78. panta a) apakšpunkts, 83.

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΟΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ο ΔΙΑΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ ο Επιλέξτε την ή τις σωστές απαντήσεις.. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος: α) Αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας. β) Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου στο χώρο.

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου στο χώρο. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ 1. Τι είναι το ηλεκτρομαγνητικό κύμα Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου στο χώρο. Το φως, οι ακτίνες Χ, τα ραδιοκύματα κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα

Πυκνωτές και διηλεκτρικά. Ιωάννης Γκιάλας 21 Μαρτίου 2014

Πυκνωτές και διηλεκτρικά. Ιωάννης Γκιάλας 21 Μαρτίου 2014 Πυκνωτές και διηλεκτρικά Ιωάννης Γκιάλας 1 Μαρτίου 014 Μεταλλικά σώματα (τυχαίου σχήματος) που συνδέονται με τους πόλους μίας μπαταρίας Φορτίο πυκνωτή = φορτίο ενός οπλισμού Δυναμικό πυκνωτή η διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 16 0 17 0 17 0 18 0 18 0 19 0 20 A A = A 1 î + A 2 ĵ + A 3ˆk A (x, y, z) r = xî + yĵ + zˆk A B A B B A = A 1 B 1 + A 2 B 2 + A 3 B 3 = A B θ θ A B = ˆn A B θ A B î ĵ ˆk = A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 W = F

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Άσκηση 1 Για τον υπολογισμό των συντεταγμένων ενός σημείου P μετρήθηκαν οι οριζόντιες αποστάσεις προς τρία γνωστά σημεία (βλέπε σχήμα).

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.4 Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων

Μονάδες 5. 1.4 Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

FORMULARIO DE ELASTICIDAD

FORMULARIO DE ELASTICIDAD U. D. Resistencia de Mateiales, Elasticidad Plasticidad Depatamento de Mecánica de Medios Continuos Teoía de Estuctuas E.T.S. Ingenieos de Caminos, Canales Puetos Univesidad Politécnica de Madid FORMULARIO

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσικές ιδιότητες Οι ιδιότητες που προσδιορίζονται χωρίς αλλοίωση της χημικής σύστασης της ουσίας (π.χ. σ. τήξεως, σ. ζέσεως, πυκνότητα, χρώμα, γεύση, σκληρότητα). Χημικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt206/nt206.html Πέµπτη 6 Νεµβρίου 206 Ασκηση. Να δειχθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Προβλήματα. Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης

Ασκήσεις Προβλήματα. Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης Ασκήσεις Προβλήματα Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης 19. Ποιες μονάδες χρησιμοποιούν συνήθως οι χημικοί για την πυκνότητα των: α) στερεού, β) υγρού και γ) αερίου σώματος; Να εξηγήσετε τη διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα