Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology)"

Transcript

1 Λειτουργίες του Network Layer - Δρομολόγηση Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ένα δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology), όπως είναι για παράδειγμα ένα δίκτυο ευρείας περιοχής WAN (Wide Area Network). Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology) Ένα τέτοιο δίκτυο περιλαμβάνει τους κόμβους, οι οποίο ονομάζονται δρομολογητές (router) και οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διακίνηση των πακέτων στο δίκτυο. Κάθε δρομολογητής λαμβάνει ολόκληρο ένα πακέτο, το αποθηκεύει στη μνήμη του και στη συνέχεια το στέλνει στον επόμενο κόμβο. Γι αυτό και τα δίκτυα αυτού του τύπου λέγονται αποθήκευσης και προώθησης (store and forward).οι Η/Υ (σταθμοί εργασίας ή servers) συνδέονται στο δίκτυο μέσω κάποιου δρομολογητή. Επειδή σε κάποιες χρονικές στιγμές τα πακέτα που έρχονται μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που ο router μπορεί να στείλει, τοποθετούνται σε ουρά αναμονής. Έτσι, υπεισέρχεται και η έννοια της κυκλοφοριακής συμφόρησης (congestion) σε ένα δίκτυο, η οποία επηρεάζει άμεσα τον χρόνο που χρειάζεται ένα δίκτυο για να φτάσει στον προορισμό του. Το 2ο επίπεδο ασχολείται με συνδέσεις σημείου προς σημείο, δηλαδή πως ένα πακέτο θα φτάσει από τον ένα κόμβο στον άλλο. Το 3ο επίπεδο ασχολείται με το πώς ένα πακέτο θα φτάσει από τον έναν Η/Υ στον άλλον, δηλαδή αφορά από άκρο σε άκρο συνδέσεις. Χαρακτηριστικό ενός τέτοιου δικτύου σαν το προηγούμενο είναι ότι υπάρχουν πολλές διαδρομές από τον αποστολέα στον παραλήπτη που μπορεί να ακολουθήσει ένα πακέτο. Κάθε διαδρομή έχει διαφορετικό κόστος (το κόστος είναι ο συνολικός χρόνος που θα χρειαστεί το πακέτο για να φτάσει στον παραλήπτη), που εξαρτάται από τον αριθμό των κόμβων που πρέπει να διασχίσει, από την ταχύτητα μετάδοσης αλλά και την κυκλοφορία σε κάθε γραμμή από όπου πρόκειται να περάσει. Βασική λειτουργία του 3ου επιπέδου είναι να αποφασίσει ποια διαδρομή θα ακολουθήσει ένα πακέτο. Η λειτουργία αυτή λέγεται δρομολόγηση (routing) και πραγματοποιείται από όλους τους κόμβους του δικτύου. Υπάρχουν δύο τεχνικές για την αποστολή των πακέτων σε ένα τέτοιο δίκτυο. (α) datagram. Όταν ο αποστολέας θέλει να στείλει ένα σύνολο από δεδομένα (συνήθως ονομάζεται message), τα δεδομένα τεμαχίζονται σε πακέτα και σε κάθε πακέτο τοποθετείται αρίθμηση, διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη κλπ. Το κάθε πακέτο στέλνεται ανεξάρτητα, δηλαδή από διαφορετική διαδρομή μέσα στο δίκτυο. Τα πακέτα μπορούν έτσι να φτάσουν στον παραλήπτη με λάθος σειρά ή κάποια να χαθούν. Αν το 3ο επίπεδο προσφέρει υπηρεσίες σύνδεσης τύπου connection oriented, περιμένει να λάβει με τη σωστή σειρά τα πακέτα πριν τα παραδώσει στο από πάνω επίπεδο. Αν η σύνδεση που παρέχει είναι connectionless απλώς τα παραδίδει όπως έρχονται. Επίσης αν η σύνδεση είναι αξιόπιστη (reliable) διορθώνει με επανεκπομπή τα λανθασμένα πακέτα. Ο κάθε κόμβος δρομολογεί το πακέτο ανεξάρτητα, δηλαδή όταν το λάβει ένα πακέτο αποφασίζει εκείνη τη στιγμή ποιος θα είναι ο επόμενος κόμβος στον οποίον θα το στείλει. Το κριτήριο για την επιλογής είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου που θα χρειαστεί για την τελική παράδοση του πακέτου. Οι δρομολογητές ανταλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες μεταξύ τους σχετικά με την κυκλοφοριακή κατάσταση σε κάθε κόμβο του δικτύου. Έτσι κάθε router έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη κυκλοφοριακή κατάσταση σε όλο δίκτυο και έτσι μπορούν να πάρουν κάθε φορά τη σωστή απόφαση για την κατεύθυνση αποστολής ενός πακέτου. Η τεχνική datagram χρησιμοποιείται στο Internet. ;Eχει μεγάλη ευελιξία, αν βγει εκτός λειτουργίας κάποιος κόμβος και χαθεί πακέτο, χρειάζεται να ξανασταλθεί (από άλλη διαδρομή) μόνο αυτό. Το σοβαρό μειονέκτημά της είναι ότι ο χρόνος παράδοσης ενός πακέτου μέσα στο δίκτυο δεν μπορεί να προκαθοριστεί γιατί εξαρτάται από την κυκλοφορία στο δίκτυο, και συνεπώς είναι ακατάλληλη για

2 αποστολή δεδομένων όπως φωνή και ήχος σε πραγματικό χρόνο (real time). (β) Virtual Circuits. Όλα τα πακέτα ακολουθούν την ίδια διαδρομή μέσα στο δίκτυο. Η διαδρομή αυτή αποφασίζεται κατά πριν από την έναρξη της μετάδοσης δεδομένων, και ονομάζεται και νοητό (εικονικό) κύκλωμα. Κάθε εικονικό κύκλωμα για να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα περιέχει όταν δημιουργείται λαμβάνει έναν αριθμό, τον αριθμό νοητού κυκλώματος. Ένα νοητό κύκλωμα καταργείται όταν τελειώσει η μεταφορά δεδομένων. Το κάθε πακέτο δεν χρειάζεται να περιέχει τη διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη αλλά μόνο τον αριθμό του νοητού κυκλώματος στο οποίο ανήκει. Κατά συνέπεια το μέγεθος των πακέτων είναι μικρότερο σε σχέση με τα datagram. Επίσης η λειτουργία των κόμβων σε ένα δίκτυο virtual circuit (λέγονται switches και όχι routers) είναι απλούστερη και ταχύτερη σε σχέση με τη λειτουργία των δρομολογητών στα δίκτυα datagram. Τα δίκτυα που χρησιμοποιούν την τεχνική virtual circuit προσφέρουν υπηρεσίες σύνδεσης τύπου connection oriented ενώ αυτά που χρησιμοποιούν datagram προσφέρουν υπηρεσίες connectionless. χαρακτηριστικός εκπρόσωπος των δικτύων virtual circuit είναι τα δίκτυα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία (ΑΤΜ,Asynchronous Transfer Mode). Το κυριότερο πλεονέκτημα των δικτύων datagram είναι ότι μπορούν να εξασφαλίσουν ποιότητα υπηρεσιών (Quality Of Service), δηλαδή τα δύο μέρη που επικοινωνούν μπορούν να ζητήσουν από το δίκτυο να τους εξασφαλίσει έναν ελάχιστο ρυθμό μετάδοσης σε όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας. 4.2 Αρχιτεκτονική TCP/IP Η αρχιτεκτονική TCP/IP περιλαμβάνει τρία επίπεδα Internet layer. Αντιστοιχεί στο Network Layer του μοντέλου OSI. Transport Layer. Αντιστοιχεί στο Transport Layer του μοντέλου OSI. Application Layer περιλαμβάνει τα τρία τελευταία επίπεδα του μοντέλου OSΙ, δηλαδή τα session, presentation και application layers. Σε κάθε επίπεδο αντιστοιχούν και κάποια πρωτόκολλα με κυριότερα το IP (Internet Protocol) στο Internet Layer και το TCP (Transport Control Protocol) στο Transport Layer. To TCP/IP δεν περιλαμβάνει τα δύο πρώτα επίπεδα του OSI, τα οποία απλώς αναφέρονται με το όνομα Network Access Layer. Το τρίτο επίπεδο της αρχιτεκτονικής IP προσφέρει υπηρεσίες σύνδεσης τύπου Connectionless και unreliable (μη αξιόπιστες), και συνεπώς τα δίκτυα που χρησιμοποιείται το IP είναι τύπου Datagram. Το τέταρτο επίπεδο του TCP/IP μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σύνδεσης τύπου Connection Oriented και reliable (αξιόπιστες) αν χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο TCP ή Connectionless και unreliable. 4.3 Πρωτόκολλο IP (Internet Protocol) Στο σχήμα 3.1 φαίνεται η επικεφαλίδα του πρωτοκόλλου IP. Σχήμα 4.2. H επικεφαλίδα του ΙP Η σημασία των κυριοτέρων πεδίων της επικεφαλίδας είναι η ακόλουθη: Version(4 bit): Περιέχει την έκδοση του πρωτοκόλλου. Η τρέχουσα έκδοση του πρωτοκόλλου είναι η 4. Έτσι αυτό το πεδίο έχει τιμή (100)2. IPL (IP Header Length) (4 bit): Περιέχει το μήκος της επικεφαλίδας σε λέξεις των 32 bit. Η ελάχιστη τιμή είναι η 5 (20 bytes) και η μέγιστη 15 (60 bytes). Total Length: Το συνολικό μήκος όλου του πακέτου μαζί με την επικεφαλίδα. Αφού το πεδίο αυτό έχει μήκος 16 bit το μέγιστο μήκος ενός IP πακέτου είναι byte. Identification: Όταν ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να περάσει μέσα από

3 ένα δίκτυο το οποίο υποστηρίζει μέγεθος frame μικρότερο από το μέγεθος του πακέτου το επίπεδο δικτύου του router όπου βρίσκεται το πακέτο το τεμαχίζει σε τμήματα (fragments). Το κάθε τμήμα αποστέλλεται από το Router σαν ανεξάρτητο IP πακέτο. Για να γνωρίσει ο router παραλήπτης ότι όλα αυτά τα πακέτα αποτελούν τμήματα ενός άλλου πακέτου, τα οποία και πρέπει να συναρμολογήσει, στο πεδίο identification του καθενός τοποθετείται ένας αριθμός αναγνώρισης του πακέτου από το οποίο προήλθε το τμήμα. Προφανώς όλα τα τμήματα που προήλθαν από το ίδιο πακέτο έχουν την ίδια τιμή σε αυτό το πεδίο. DF(Don t Fragment) (1 bit): Έχοντας το flag true ένα πακέτο ζητάει από το Router να μην το τεμαχίσει, γιατί για παράδειγμα ο παραλήπτης δεν είναι σε θέση να το επανασυνθέσει. MF (More Fragments) (1 bit): Όλα τα τμήματα που προέρχονται από τη διάσπαση ενός πακέτου εκτός από το τελευταίο έχουν το bit αυτό ενεργοποιημένο. Έτσι ο router παραλήπτης όταν δέχεται ένα πακέτο γνωρίζει ότι ακολουθούν και άλλα τμήματα. Fragment Offset: Αν το πακέτο αυτό είναι τμήμα άλλου πακέτου το πεδίο αυτό υποδηλώνει τη θέση του μέσα στο αρχικό πακέτο, δηλαδή την απόστασή του από την αρχή του πακέτου. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη στο router παραλήπτη για να επανασυνθέσει το πακέτο. Time to Live (TTL): Εξαιτίας κάποιου προβλήματος ένα πακέτο μπορεί να περιπλανιέται άσκοπα στο δίκτυο. Το πεδίο TTL θέτει ένα ανώτατο όριο σε αυτή την περιπλάνηση. Ο αποστολέας αυτός θέτει μια τιμή σε αυτό το πεδίο και κάθε φορά που το πακέτο φτάνει σε κάποιο router η τιμή του πεδίου ελαττώνεται κατά 1. Όταν η τιμή μηδενιστεί ο Router απορρίπτει το πακέτο. Protocol:Το πρωτόκολλο στο επίπεδο μεταφοράς που δημιούργησε το πακέτο. Header checksum: Χρησιμοποιείται για έλεγχο λαθών μόνο της επικεφαλίδας Source Address: Η IP διεύθυνση του αποστολέα. Destination Address: H IP διεύθυνση του παραλήπτη. 4.4 Διευθυνσιοδότηση σε δίκτυο IP Ένα δίκτυο με το πρωτόκολλο IP στο τρίτο επίπεδο χωρίζεται συνήθως σε μικρότερα δίκτυα. Κάθε υπολογιστής ανεξαρτήτως σε ποιο δίκτυο ανήκει έχει μια μοναδική διεύθυνση IP μήκους 4 bytes (32 bits). Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο υπολογιστές η οποίοι να βρίσκονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά δίκτυα να έχουν την ίδια διεύθυνση IP. Κάθε IP διεύθυνση αποτελείται από δύο μέρη. Την διεύθυνση του δικτύου όπου ανήκει (Network Address) και την διεύθυνση που έχει μέσα στο δίκτυο (Host Address). Ο διαχωρισμός αυτός φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Σχήμα 4.3. H επικεφαλίδα του ΙP Σχετικά με το μήκος της διεύθυνσης δικτύου μέσα στην IP διεύθυνση υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες διευθύνσεων ή κλάσεις στο Internet οι οποίες φαίνονται στο σχήμα 3.3.

4 (β) (α) Σχήμα 4.4. (α) Κλάσεις IP διευθύνσεων (β) Ειδικές IP διευθύνσεις. Η κλάση D χρησιμοποιείται για να γίνει ένα πακέτο multicast. Multicast σημαίνει ότι ένα πακέτο λαμβάνεται από μια ομάδα υπολογιστών του δικτύου ενώ broadcast ότι λαμβάνεται από όλους τους υπολογιστές του δικτύου. Στο σχήμα 3.3 δίνονται μερικές ειδικές IP διευθύνσεις οι οποίες δεν μπορούν να δοθούν σε υπολογιστές. Η διεύθυνση (α) χρησιμοποιείται από έναν υπολογιστή μόνο κατά την εκκίνηση. Η διεύθυνση (β) επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να στείλει ένα πακέτο σε έναν άλλο υπολογιστή του ίδιου δικτύου χωρίς να γνωρίζει την διεύθυνση του δικτύου. Θα πρέπει να γνωρίζει όμως τη κλάση της διεύθυνση ώστε να βάλει το σωστό αριθμό μηδενικών ως διεύθυνση δικτύου. Ένα πακέτο με τη διεύθυνση (γ) λαμβάνεται από όλους τους υπολογιστές του ίδιου δικτύου ενώ με τη διεύθυνση (δ) το πακέτο λαμβάνεται από όλους τους υπολογιστές του δικτύου του οποίου η διεύθυνση δικτύου περιέχεται στην IP διεύθυνση του πακέτου. Τέλος η διεύθυνση (ε) λέγεται loopback address και χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί αν δουλεύει η IP στοίβα του υπολογιστή. Το πακέτο με αυτή τη διεύθυνση δεν τοποθετείται στο καλώδιο του δικτύου αλλά διαβάζεται εσωτερικά στον υπολογιστή. 4.5 Υποδίκτυα και subnet mask Σε μια εταιρεία ή οργανισμό που συνδέει το δίκτυό της στο Internet λαμβάνει μια IP διεύθυνση δικτύου (Network address) η οποία στις θέσεις της διεύθυνσης υπολογιστή έχει μηδενικά. Για παράδειγμα μπορεί να της δοθεί η διεύθυνση είναι μια διεύθυνση κλάσης B. Κάθε υπολογιστής της εταιρείας θα έχει τα δύο πρώτα byte της διεύθυνσης σταθερά και ίσα με 147 και 102. Τα άλλα δύο byte o διαχειριστής μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ελεύθερα για τη διευθυνσιοδότηση των υπολογιστών της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις ειδικές διευθύνσεις σε έναν υπολογιστή δεν μπορεί να δοθεί η διεύθυνση host που να περιέχει όλο μηδενικά ή όλο άσσους. Στην πράξη κάθε εταιρεία ή οργανισμός χωρίζει το δίκτυό της σε υποδίκτυα subnets) τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με δρομολογητές (routers). Αυτό γιατί όταν αυξάνει κατά πολύ ο αριθμός των H/Y σε ένα δίκτυο τύπου Ethernet λόγω των συγκρούσεων πέφτει η απόδοση του δικτύου (μεγαλώνει η καθυστέρηση κατά τη μετάδοση των πακέτων). Για τη διευθυνσιοδότηση αυτών των υποδικτύων ο διαχειριστής χρησιμοποιεί ένα τμήμα από τη host διεύθυνση. Το πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το τμήμα εξαρτάται κάθε φορά από το πόσο μεγάλα είναι τα υποδίκτυα. Έτσι η IP διεύθυνση ενός υπολογιστή καταλήγει να αποτελείται από τρία μέρη όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.4. Τη διεύθυνση δικτύου της

5 εταιρείας στο Internet (Network Address), τη διεύθυνση υποδικτύου (Subnet Address) όπου ανήκει ο υπολογιστής και τη διεύθυνση του υπολογιστή (Host Address). Σχήμα 4.5. IP διεύθυνση με διεύθυνση υποδικτύου Για να καθορίσει ο διαχειριστής σε έναν υπολογιστή ποιο τμήμα της IP διεύθυνσης είναι διεύθυνση υποδικτύου χρησιμοποιεί τη μάσκα υποδικτύου (subnet mask). Η μάσκα υποδικτύου έχει άσσους σε όλες τις θέσεις που αντιστοιχούν στη διεύθυνση δικτύου και τη διεύθυνση υποδικτύου της IP διεύθυνσης και μηδενικά στις υπόλοιπες όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.5. Σχήμα 4.6. IP διεύθυνση με διεύθυνση υποδικτύου Έτσι σε ένα Η/Υ με εγκατεστημένο πρωτόκολλο IP θα πρέπει να οριστεί από τον Administrator (α) IP διεύθυνση (β) μάσκα υποδικτύου (Subnet Mask) Ένας Router που συνδέει π.χ. δύο υποδίκτυα έχει δύο διασυνδέσεις (interfaces) μία για κάθε δίκτυο. Η κάθε διασύνδεση έχει ξεχωριστή IP Address και subnet mask. Το τμήμα υποδικτύου της IP διεύθυνσης της κάθε διασύνδεσης είναι ίδιο με τη διεύθυνση του υποδικτύου που συνδέεται. Κάθε Η/Υ ενός υποδικτύου εκτός από IP και Subnet Mask έχει και μία άλλη διεύθυνση που ονομάζεται διεύθυνση πύλης (Gateway). H διεύθυνση πύλης είναι η IP Address που έχει η σύνδεση του Router από τη μεριά του υποδικτύου Η/Υ. Λέγεται πύλη γιατί η σύνδεση αυτή είναι η επικοινωνία του υποδικτύου με τον έξω κόσμο. Όταν πρόκειται να αποσταλεί ένα πακέτο, το software που υλοποιεί το πρωτόκολλο IP, εξετάζει την IP του παραλήπτη και σε συνδυασμό με τη μάσκα υποδικτύου βρίσκει αν ο παραλήπτης ανήκει στο ίδιο τοπικό δίκτυο. Αν δεν ανήκει τότε στέλνει το πακέτο στην διεύθυνση πύλης. 4.6 Δρομολόγηση σε δίκτυο LAN Για να κάνει δρομολόγηση σε ένα δίκτυο LAN ένας Router χρησιμοποιεί ένα πίνακα που διατηρεί στη μνήμη του και ο οποίος λέγεται πίνακας δρομολόγησης. Η κάθε γραμμή του πίνακα περιέχει μια διεύθυνση υποδικτύου και μία διεύθυνση IP μαζί με τη subnet mask η οποία αντιστοιχεί στην είσοδο κάποιου γειτονικού router. Η γραμμή αυτή παρέχει στο router την εξής πληροφορία: Αν ένα πακέτο φτάσει στο δίκτυο και η διεύθυνση υποδικτύου του είναι αυτή που περιέχεται στη συγκεκριμένη γραμμή το πακέτο στέλνεται στην IP διεύθυνση (δηλαδή στην κατεύθυνση) που καθορίζεται σε αυτή τη γραμμή. Έχουμε δύο ήδη δρομολόγησης τη στατική δρομολόγηση (stating routing) και τη δυναμική (dynamic). Στη στατική οι πίνακες δρομολόγησης είναι σταθεροί και ορίζονται από τον administrator. Στη δυναμική οι routers ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες και συμπληρώνουν μόνοι τους πίνακες οι οποίοι αλλάζουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του δικτύου. Για να γίνει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους routers απαιτούνται πρωτόκολλα δρομολόγησης. Έχουμε δύο είδη πρωτοκόλλων δρομολόγησης (α) πρωτόκολλα εσωτερικής δρομολόγησης (Interior Gateway Protocols, IGP), που χρησιμοποιούνται σε ένα αυτόνομα δίκτυο (π.χ. το δίκτυο μιας εταιρείας). Τα κυριότερα πρωτόκολλα αυτής της κατηγορίας είναι το RIP (Routing Information Protocol) και το είναι το OSPF (Open Shortest Path First). (β) Πρωτόκολλα εξωτερικής δρομολόγησης (Interior Gateway Protocols,EGP), που χρησιμοποιούνται σε WAN. O πίνακας δρομολόγησης έχει και μια τρίτη στήλη που περιέχει ένα μέτρο (metric) για τη διαδρομή. Για παράδειγμα για ένα συγκεκριμένο υποδίκτυο μπορεί στο πίνακα δρομολόγησης να υπάρχουν περισσότερες από μια γραμμές, δηλαδή ο Router έχει περισσότερες από μία επιλογές. Θα επιλέξει εκείνα με το καλύτερο μέτρο. Το πρωτόκολλο RIP για παράδειγμα χρησιμοποιεί ως μέτρο τον αριθμό των αλμάτων (hops) από Router σε router που χρειάζεται το πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του αν ακολουθήσει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ως router μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε Η/Υ με λειτουργικό Linux ή Windows ΝΤ/2000 server αρκεί αυτός να διαθέτει μία κάρτα δικτύου για κάθε Interface. Μπορούμε τότε να δούμε τον πίνακα δρομολόγησης με την εντολή route ή την εντολή route -r. Στα Windows ΝΤ/2000 server το routing και συγκεκριμένα το πρωτόκολλο RIP v2. υλοποιείται από τον RRAS (Routing and Remote Access Server)..Μια άλλη εντολή με την οποία μπορούμε να δούμε από ποιους routers περνάει ένα πακέτο μέχρι να φτάσει στον παραλήπτη είναι η traceroute (ή tracert) και η pathping.

6 4.7 CIDR (Class Inter Domain Routing) Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Internet οι routers δεν χρησιμοποιούσαν submasks για να βρουν τη διεύθυνση δικτύου από μια IP, αλλά την καθόριζαν από την κλάση της IP (τα τρία πρώτα bits). Με τον καιρό ο αριθμός των δικτύων με IP κλάσης B και C αυξήθηκε και ήταν αδύνατο για κάθε router να περιέχει στον πίνακα δρομολόγησης μία διεύθυνση για κάθε δίκτυο στο Internet. To CIDR (ή superneting) είναι μια τεχνική σύμφωνα με την οποία ο router δεν γνωρίζει μεμονωμένες διευθύνσεις δικτύων αλλά μια περιοχή (ένα εύρος διευθύνσεων δικτύων). Π.χ. έστω 4 δίκτυα κλάσης C με IP διευθύνσεις Χ, Χ, Χ, Χ. Η διεύθυνση δικτύου έχει 24 bit μήκος. Το 3o byte για κάθε διεύθυνση είναι , , , Από το byte αυτό τα 6 πρώτα bit είναι σταθερά. Συνεπώς ο Router αρκεί αντί να ξέρει 4 IP αρκεί να ξέρει μόνο μία IP όπου το μήκος διεύθυνσης δικτύου είναι 22 bits αντί για 24. To CIDR χρησιμοποιεί τον συμβολισμό /22 για μια IP που το /22 δηλώνει το μήκος της διεύθυνσης δικτύου. Με την τεχνική CIDR δίνεται επίσης η δυνατότητα σε έναν ISP να παραχωρήσει σε κάποιον πελάτη που χρειάζεται περισσότερες από 256 IPs μια ομάδα συνεχόμενων διευθύνσεων IP κλάσης C, αντί να του δώσει μια IP κλάσης B, και με αυτό τον τρόπο γίνεται εξοικονόμηση διευθύνσεων. 4.8 Μη δρομολογήσιμες IP διευθύνσεις και NAT (Network Address Translation) Υπάρχουν ορισμένες IP διευθύνσεις που έχουν προβλεφθεί να χρησιμοποιούνται ως εσωτερικές σε δίκτυα και δεν δίνονται ως επίσημες διευθύνσεις στο Internet. Οι δρομολογητές του Internet απορρίπτουν πακέτα με αυτές τις διευθύνσεις γι αυτό και λέγονται μη δρομολογήσιμες (Non Routable IP Addresses) γιατί οι Routers στο internet αν δουν πακέτα με αυτές τις διευθύνσεις τα απορρίπτουν.. Οι διευθύνσεις αυτές είναι οι ακόλουθες (i) (ii) (iii) Αν το δίκτυό μας χρησιμοποιεί εσωτερικά αυτές τις διευθύνσεις και εξωτερικά στο Internet κάποιες επίσημες (εξωτερικές), τότε απαιτείται μια διαδικασία αντιστοίχισης των εσωτερικών διευθύνσεων στις εξωτερικές που λέγεται Μετάφραση Διευθύνσεων Δικτύων NAT (Network Address Translation) και γίνεται από το Router που συνδέει το δίκτυό μας με το Internet. Με το NAT δεν χρειάζεται να έχουμε τόσες επίσημες IP όσοι και οι Η/Υ μας. Μπορούμε ακόμα και μία IP να τη «μοιράσουμε» σε πολλούς Η/Υ. To NAT χρησιμοποιείται επίσης και για λόγους ασφαλείας (να μην ξέρει κάποιος απ έξω τις πραγματικές διευθύνσεις των Η/Υ). 4.9 Πρωτόκολλα ελέγχου που συνοδεύουν το IP A) Internet Control Message Protocol (ICMP) Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται για να στέλνονται πληροφορίες στον αποστολέα σχετικά με κάποιο πρόβλημα που υπήρξε στο δίκτυο κατά την αποστολή του πακέτου του. Τα ICMP πακέτα λέγονται και μηνύματα (ICMP messages). Τα κυριότερα ICMP μηνύματα είναι τα ακόλουθα: DESTINATION UNREACHABLE (Προορισμός δεν μπορεί να προσεγγιστεί): Στέλνεται από κάποιον δρομολογητή όταν δεν βρίσκεται ο υπολογιστής με IP διεύθυνση αυτή που περιέχεται στο πακέτο. TIME EXCEEDED (Ο χρόνος εξαντλήθηκε): Στέλνεται από κάποιον δρομολογητή όταν μηδενιστεί ο μετρητής στο πεδίο TTL (Time To Live) του IP πακέτου. ECHO REQUEST και ECHO REPLY: Χρησιμοποιούνται από τον αποστολέα για να ελέγξει αν κάποιος υπολογιστής του δικτύου είναι προσπελάσιμος. Αρχικά ο αποστολέας στέλνει το μήνυμα ECHO REQUEST και ο παραλήπτης απαντά με ECHO REPLY. Οι εντολές echo request και reply χρησιμοποιούνται από την εντολή (και στο UNIX και στα Windows) ping (Packet INternet Groper), με την οποία μπορούμε να ελένξουμε αν έχουμε σύνδεση με κάποιο H/Y. TIMESTAMP REQUEST και TIMESTAMP REPLY: Ισχύουν τα ίδια με τα ECHO REQUEST και ECHO REPLY με μόνη διαφορά ότι σε κάθε μήνυμα τοποθετείται ο χρόνος που αυτό στέλνεται. Β) Address Resolution Protocol (ARP) Με αυτό τον πρωτόκολλο ένας H/Y αν ξέρει την IP κάποιου άλλου μπορεί να βρει τη MAC διεύθυνσή του. Λειτουργεί με broadcasting. Ενας υπολογιστής στέλνει μήνυμα σε όλους του H/Y του δικτύου ρωτώντας ο H/Y με τη συγκεκριμένη IP τη MAC έχει και απαντάει μόνο ο Η/Υ που όντως έχει αυτή την IP. Για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία κάθε φορά που ο H/Y βρίσκει μια φυσική διεύθυνση που

7 αντιστοιχεί σε κάποια IP την καταχωρεί σε πίνακα στη μνήμη του. Τον πίνακα αυτόν μπορούμε να το δούμε με την εντολή arp. Γ) Reverse Addressing Resolution Protocol (RARP) και Bootstrap Protocol (BOOTP) Σε δίκτυα με υπολογιστές χωρίς σκληρό δίσκο (diskless workstations) οι υπολογιστές αυτοί ξεκινούν (boot) με κατάλληλο λογισμικό που υπάρχει ενσωματωμένο στο υλικό της κάρτα δικτύου και στη συνέχεια φορτώνουν το λειτουργικό από κάποιο διακομιστή (server). Ως αποθηκευτικό χώρο χρησιμοποιούν ένα μέρος από το σκληρό δίσκο του διακομιστή. Για να γίνει όμως η σύνδεση με το διακομιστή και η φόρτωση του λειτουργικού θα πρέπει πρώτα ο υπολογιστής να μάθει την IP διεύθυνση του εαυτού του, τη subnet mask κλπ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο RARP και το BOOTP IPV6 Το πρόβλημα με την τρέχουσα έκδοση του IP πρωτοκόλλου (version 4) στο internet είναι οι εξάντληση των IP διευθύνσεων. Το πρόβλημα γίνεται χειρότερο με τη χρήση υποδικτύων, όπου σπαταλούνται διευθύνσεις. Γι αυτό και η IETF (Internet Engineering Task Force) διαμόρφωσε την επόμενη έκδοση του πρωτοκόλλου, το IPv6 το οποίο χρησιμοποιεί διευθύνσεις 128 bit, οπότε ο αριθμός τους γίνεται πρακτικά απεριόριστος. Σταδιακά το IPV6 θα αντικαταστήσει το IPV DHCP To DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο, που επιτρέπει σε έναν Η/Υ να πάρει αυτόματα κατά την εκκίνησή του διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου, καθώς και άλλες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση DNS server, WINS server) από έναν DHCP server. Ο DHCP server είναι πρόγραμμα που τρέχει σε κάποιο server στο δίκτυο (Windows ή Linux) και μοιράζει τις παραπάνω πληροφορίες. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να κάνουμε ρυθμίσεις (IP, subnet κ.λ.π.) σε κάθε Η/Υ. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά όλοι οι Η/Υ του δικτύου θα παίρνουν αυτόματα ρυθμίσεις από τον DHCP. Μπορούμε σε κάποιους από αυτούς να ορίσουμε σταθερές ρυθμίσεις. Οι servers σε ένα δίκτυο αλλά και ο ίδιος o DHCP έχουν σταθερές IP (και άλλες ρυθμίσεις). Η διαδικασία αυτόματης λήψης IP ρυθμίσεων έχει ως εξής: όταν εκκινεί ο Η/Υ (κάνει boot) κάνει broadcast ένα πακέτο (DHCPDISCOVER) προκειμένου να ανακαλύψει αν υπάρχει DHCP server στο δίκτυο. Αν υπάρχει DHCP στέλνει απάντηση (DHCPOFFER) με την οποίο προσφέρεται να εξυπηρετήσει τον H/Y. Μπορεί στο δίκτυο υπάρχουν περισσότεροι από ένας DHCP. Ο H/Y αποδέχεται την προσφορά ενός από αυτούς και του ζητάει αποστολή IP (DHCPREQUEST). Ο DHCP server στέλνει ένα πακέτο (DHCPACK) το οποίο περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες (IP, subnet κλπ.). Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι παραχωρήθηκε άδεια χρήσης (lease) στον H/Y τη συγκεκριμένη IP. Η άδεια αυτή δίνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζει ο Administrator όταν κάνει ρυθμίσεις στoν DHCP server. Όταν περάσει το μισό χρονικό διάστημα ο H/Y αρχίζει να ζητάει ανανέωση της άδειας. Ο administrator μπορεί να καθορίσει όλες οι άδειες να έχουν απεριόριστη χρονική διάρκεια..επίσης ο administrator καθορίζει στον DHCP server το διάστημα μέσα στο οποίο θα ανήκουν οι IP διευθύνσεις το οποίο λέγεται scope. Αν στο ίδιο δίκτυο υπάρχουν περισσότεροι από έναν DHCP servers θα πρέπει τα scopes του ενός να μην επικαλύπτονται με τα scopes του άλλου, δηλαδή να μην υπάρχει περίπτωση οι DHCP servers να δώσουν την ίδια διεύθυνση σε δύο διαφορετικούς Η/Υ Με βάση τα παραπάνω για την ανεύρεση του DHCP server χρειάζεται broadcasting και επειδή οι routers δεν επιτρέπουν τη διέλευση broadcasting πακέτων θα πρέπει ο DHCP server να βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο με τον H/Y που ζητάει την IP. Αν αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέπει κάποιος Η/Υ στο υποδίκτυο να λειτουργεί ως DHCP Relay Agent, δηλαδή ως μεσολαβητής, που θα μεταβιβάζει την αίτηση του H/Y για απόδοση IP σε κάποιον DHCP server στο δίκτυο.

8 TCP Το επίπεδοtransport Layer υπάρχει μόνο στον αποστολέα και τον παραλήπτη, δηλαδή στους Η/Υ που επικοινωνούν. Οι ενδιάμεσοι κόμβοι (routers) περιλαμβάνουν μέχρι και το επίπεδο 3 (Τα switches και οι γέφυρες μέχρι το 2 και τα hubs μέχρι το 1ο). Τα δύο βασικά πρωτόκολλα αυτού του επιπέδου στην αρχιτεκτονική TCP/IP είναι το TCP (Transport Control Protocol) και το UDP (User Datagram Protocol). 5.1 Πρωτόκολλo TCP (Transport Control Protocol) Βασική δουλειά του TCP είναι να δημιουργεί ένα συνεχές αμφίδρομο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη απαλλαγμένο από λάθη. Το TCP είναι Connection Oriented και αξιόπιστο (reliable) πρωτόκολλο. Κάνει έλεγχο και διόρθωση λαθών χρησιμοποιώντας την τεχνική Go Back N καθώς και έλεγχο ροής. Τα πακέτα στο TCP λέγονται segments. H έννοια της πόρτας στο TCP (TCP port) Όταν λέμε ότι επικοινωνούν δύο υπολογιστές στην ουσία επικοινωνούν δύο προγράμματα. Για παράδειγμα όταν βλέπουμε μια σελίδα στο Internet το πρόγραμμα Internet Explorer στον Η/Υ μας (Client) επικοινωνεί με το κάποιον Web Server, δηλαδή ένα άλλο πρόγραμμα σε κάποιο server. Στον ίδιο server όμως μπορεί να τρέχουν και άλλα προγράμματα, όπως mail server, ftp server, telnet server κλπ. Συνεπώς όταν κάποιο πακέτο φτάσει στο server θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να γνωστοποιείται σε ποιο πρόγραμμα, από αυτά που εκείνη τη στιγμή τρέχουν πρέπει να παραδοθεί. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο αριθμός πόρτας. Έτσι ενώ η IP διεύθυνση προσδιορίζει τον Η/Υ σε ένα δίκτυο, ο αριθμός πόρτας προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσα στον Η/Υ στο οποίο παραδίδεται το πακέτο. Έτσι κάθε πακέτο περιέχει IP και αριθμό πόρτας. O αριθμός πόρτας μαζί την IP διεύθυνση ονομάζεται socket. Ο αριθμός πόρτας μπορεί να πάρει τιμή από 0 έως (είναι αριθμός των 16 bit) Έχουμε δύο είδη συνδέσεων μέσω του πρωτοκόλλου IP. α) Passive (παθητική) Ένα πρόγραμμα όπως π.χ. ο Web Server βρίσκεται σε αναμονή περιμένοντας κάποιο άλλο πρόγραμμα να συνδεθεί μαζί του μέσω της συγκεκριμένης πόρτας. Λέμε τότε ότι το πρόγραμμα αυτό (o web server στο παράδειγμά μας) «ακούει στη συγκεκριμένη πόρτα. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται server β) Ενεργητική (active). Κάποιο πρόγραμμα π.χ. ο internet explorer ανοίγει μια πόρτα στο δικό του μηχάνημα προκειμένου να επικοινωνήσει με κάποιο άλλο πρόγραμμα σε άλλο μηχάνημα (π.χ. Web server) σε μια συγκεκριμένη πρώτα που πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται client. Σημείωση: Δύο προγράμματα που επικοινωνούν μέσω TCP πρέπει μπορεί να τρέχουν και στο ίδιο μηχάνημα. Για παράδειγμα μπορεί o Internet Explorer και ο Web Server να τρέχουν στον ίδιο υπολογιστή. Χρησιμοποιώντας την εντολή Netstat μπορούμε να δούμε ποιες TCP συνδέσεις είναι ανοικτές εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή μας (established connections) και ποιες διεργασίες συνδέονται. Επίσης μπορούμε να δούμε ποιες διεργασίες «ακούνε» σε κάποια πόρτα (listening). Οι αριθμοί πόρτας μέχρι και τη 1024 έχουν δεσμευθεί από τον IANA (Internet Addressing Numbering Authority) για συγκεκριμένες υπηρεσίες στο Internet. Για παράδειγμα: 20 και 21 για FTP 23 για Telnet 25 για mail (πρωτόκολλο SMPT) 67 DHCP 80 για HTTP (web servers) 103 για mail (POP3) 161 για το πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol) Οι πόρτες αυτές λέγονται well-known ports. Σημείωση: Στο παραπάνω παράδειγμα όταν είπαμε ότι ο Web server ακούει στην πόρτα 80 (για HTTP) δεν σημαίνει ότι την ίδια πόρτα στον H/Y του χρήστη χρησιμοποιεί και ο Internet Explorer. Ο Internet Explorer ανοίγει μια οποιαδήποτε πόρτα (πάνω από τη 1024). Η πόρτα 80 αναφέρεται στο server. Το TCP επιτρέπει πολλές ταυτόχρονες συνδέσεις στην ίδια πόρτα. Για παράδειγμα πολλοί Η/Υ μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στον ίδιο Web server (στην πόρτα 80). Δηλαδή, τo TCP κάνει πολύπλεξη/ απόπλεξη των TCP συνδέσεων. Από προγραμματιστική σκοπιά το TCP παρεμβάλλεται ανάμεσα στις εφαρμογές και στο δίκτυο. Ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να γνωρίζει τίποτα για το δίκτυο. Απλώς ζητάει από το TCP να του ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνίας (socket) δίνοντας IP διεύθυνση και αριθμός πόρτας. Στη συνέχεια στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα από αυτό το κανάλι. Στα Windows ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί το Winsock API για να επικοινωνήσει με το TCP. Το λογισμικό που υλοποιεί Winsock API εμπεριέχεται στο

9 αρχείο Winsock.dll Σημείωση: Γενικά API (Application Programming Interface) είναι ένα σύνολο συναρτήσεων και διαδικασιών που ο προγραμματιστής καλεί μέσα από το πρόγραμμά του προκειμένου να επικοινωνήσει (το πρόγραμμά του) με κάποιο άλλο πρόγραμμα ή με το ίδιο το λειτουργικό. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα για επικοινωνήσει με τα windows και να ζητήσει να ανοιχτεί ένα παράθυρο καλεί μια συνάρτηση από το WIN32 API. Τα APIs υλοποιούνται συνήθως σαν βιβλιοθήκες DLL. Η επικεφαλίδα του TCP φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Σχήμα 5.1. Η επικεφαλίδα του ΙP Τα βασικότερα πεδία της επικεφαλίδες του TCP είναι Source Port: Αριθμός πόρτας αποστολέα Destination Port: Αριθμός πόρτας παραλήπτη Sequence Number: Αύξων Αριθμός (όταν πάρει τη μέγιστη τιμή μηδενίζεται και μετράει πάλι από την αρχή). Στο TCP δεν έχουμε αρίθμηση των πακέτων αλλά των αποστελλόμενων bytes. To πεδίο sequence number είναι αύξων αριθμός του πρώτου byte μέσα στο πακέτο. Acknowledgement Number: Αυτό το πεδίο δηλώνει στον αποστολέα ποιο είναι το επόμενο byte που περιμένει να λάβει ο παραλήπτης. Με αυτό τον τρόπο ο παραλήπτης δηλώνει ότι μέχρι εκείνο το byte όλα τα προηγούμενα τα έχει λάβει σωστά. Η τεχνική αυτή ονομάζεται τεχνική του ολισθαίνοντος παραθύρου (sliding window). Checksum: Χρησιμοποιείται για έλεγχο λαθών. Data Offset: Δηλώνει από 32άδα και μετά μέσα στο segment αρχίζουν τα δεδομένα. Με άλλα λόγια καθορίζει το μήκος της επικεφαλίδας. Window: Με αυτό το πεδίο υλοποιείται στο TCP ο έλεγχος ροής. Μέσω του πεδίου αυτού ο παραλήπτης λέει στο αποστολέα μέχρι πόσα byte από αυτό που καθορίζεται από το Acknowledgement number και μετά μπορεί να στείλει ο αποστολέας. Ο αποστολέας στέλνει όσα byte καθορίζει το πεδίο Window και μετά περιμένει μέχρι να λάβει κάποια επιβεβαίωση (acknowledgement) από τον παραλήπτη. Αριθμός πόρτας. 5.2 Το πρωτόκολλο UDP (User Datagram Protocol) Το UDP είναι. είναι connectionless πρωτόκολλο, δηλαδή δεν ανοίγει κανάλι επικοινωνίας αλλά τα πακέτα στέλνονται μεμονωμένα και λέγονται datagrams. Δεν κάνει έλεγχο λαθών, ούτε έλεγχο ροής, γι αυτό και είναι πολύ πιο γρήγορο από το TCP και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου μας ενδιαφέρει η ταχύτητα και όχι τόσο τα λάθη. Για παράδειγμα η μετάδοση εικόνας ή ήχου σε πραγματικό χρόνο. Πάντως το κυριότερο πλεονέκτημα αυτού του πρωτοκόλλου είναι ότι επιτρέπει το broadcasting κάτι που δεν μπορεί να γίνει με το TCP. Και στο UDP υπάρχει η έννοια της πόρτας. Έτσι σε έναν υπολογιστή έχουμε UDP και TCP πόρτες. Η επικεφαλίδα του UDP φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

10 Σχήμα 5.1. Η επικεφαλίδα του TCP.

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 1 / 54 Το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol -IP) ενθυλακώνει τα πακέτα δεδομένων που του προωθούνται από το ανώτερο επίπεδο σε αυτοδύναμα πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ- ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02- 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α. A1. Να γράψετε το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

OSI και TCP/IP. Εισαγωγή στα Δίκτυα υπολογιστών και τεχνολογίες διαδικτύου

OSI και TCP/IP. Εισαγωγή στα Δίκτυα υπολογιστών και τεχνολογίες διαδικτύου 2 η Multimedia Διάλεξη: OSI και TCP/IP Copyright 2011 Medialab 2 η Multimedia διάλεξη με θέμα: OSI και TCP/IP OSI Model Overview Επισκόπηση του μοντέλου OSI. OSI Model Overview Το μοντέλο OSI δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Κεφάλαιο 7 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις 7.5 Πρωτόκολλο IP & Ερωτήσεις 1. ε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP ανήκει το IP πρωτόκολλο; Εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση, και αν όχι ποιο πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία; 2. Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1 Επικοινωνία Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία 1 Δίκτυα Υπολογιστών ίκτυο είναι Ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων κτλ.) Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Πρωτόκολλα δρομολόγησης Εσωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης Interior Routing Protocols Distance-vector routing Link-state routing Exterior Routing Protocols 2 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Distance-Vector

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εισαγωγή ΑRPANET (1969) Τεχνική Μεταγωγής Πακέτων INTERNETTING PROJECT (1973) Σύνδεση διαφορετικών δικτύων Πρωτόκολλα IP, TCP (Κανόνες Ανταλλαγής Δεδομένων) Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55 2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/2015 23:55 Ευριπίδης Τζαμούσης (tzamusis@csd.uoc.gr) Μαρία Πλακιά (plakia@csd.uoc.gr) Ερώτηση 1 (5 μονάδες) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς(Transport layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer): Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 4 η ΟΣΣ 15/03/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 4 η ΟΣΣ 15/03/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 4 η ΟΣΣ 5/03/204 Συμπληρωματικές Διαφάνειες Νίκος Δημητρίου ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου 2 ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου 3 ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου 4 Θεωρία Aloha/Slotted

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Η λειτουργία του IP πρωτοκόλλου βασίζεται στα αυτοδύναµα πακέτα (datagrams). 2. Όταν το πρωτόκολλο TCP προωθεί ένα πακέτο στο πρωτόκολλο IP, το µόνο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ARP (Address Resolution Protocol).

ARP (Address Resolution Protocol). Επίπεδοδικτύου: Internet To βασικό πρωτόκολλο του διαδικτύου! Επίπεδο ικτύου: Internet σε ένα LAN δεν χρειάζεται δροµολόγηση. Χρησιµοποιώντας το κοινό µέσο χρησιµοποιεί τις λεγόµενες Φυσικές διευθύνσεις.

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7.1-7.2

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Εργαστήριο (Διαφάνειες)

Διαχείριση Δικτύων Εργαστήριο (Διαφάνειες) Διαχείριση Δικτύων Εργαστήριο (Διαφάνειες) 2015 Εντολή: ping Απλή και βασική εντολή ελέγχου σύνδεσης με καποια IP διευθυνση (πχ. υπολογιστή) ping Στέλνει επαναλαμβανόμενα μηνύματα στην IP

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP 1 Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP Πρωτόκολλα στρώματος δικτύου στο Internet Στο Internet, το ΙΡ χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων. Όμως για την εύρυθμη λειτουργία του IP χρησιμοποιείται μια πλειάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη Ι

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη Ι Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη Ι Εισαγωγή Οι υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων ανάμεσα σε δύο επικοινωνούντες πόρους κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Connectionless ή datagram Connection-oriented Οι υπηρεσίες της

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 Λύσεις Πρώτης Προόδου (συνολικά 100 μονάδες) 1. Αντιπαραθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί έµφαση / προσοχή κατά την προετοιµασία για την γραπτή εξέταση Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Η/Υ Στρώμα Δικτύου Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol)

Πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol) Εργαστήριο Δικτύων Ι Εργαστηριακές Σημειώσεις Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών Ρίγγας Δηµήτρης Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, 2014 Πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol) Τι είναι το ICMP Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Windows 2000 Server

Οδηγός ιαχείρισης Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Windows 2000 Server Οδηγός ιαχείρισης Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Windows 2000 Server ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τεχνικοί ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 Δρομολόγηση Εισαγωγή Ιεραρχική δρομολόγηση - Αυτόνομα συστήματα Δρομολόγηση αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Το Επίπεδο Δικτύου του Internet

Το Επίπεδο Δικτύου του Internet Το Επίπεδο Δικτύου του Internet Ε Εξάμηνο, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Δήλωση Οι διαφάνειες βασίζονται στα βιβλία: (1) Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet,

Διαβάστε περισσότερα