Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν και τις διαλέξεις του καθ. Γ. Μπώκου για το ίδιο µάθηµα Μάθηµα 8

2 2 Oι Υπηρεσίες Πληροφόρησης

3 Κριτήρια µεταβλητές ενός συστήµατος (εικονικής;) βιβλιοθήκης Σκοπός Υπηρεσίες Όρια Άνθρωποι Επικοινωνία Τεχνολογία 3

4 Ανθρωποι και/στην Επιστήµη της ΠΛηροφορίας Χρήστες (τελικοί κ.ά.) Απασχολούµενοι (Προσωπικό) Προσωπικό Βιβλιοθηκονόµοι Τεκµηριωτές Επιστήµονες της πληροφόρησης ;;;;; 4

5 Βιβλιοθηκονόµοι Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι βασικό δηµοκρατικό δικαίωµα (σύµβαση Aarhus) Πληροφοριακός γραµµατισµός (εγγραµατοσύνη - information literacy) Τεχνολογικός/πληροφορικός γραµµατισµός (technology/computer literacy) Ποιος είναι ο ρόλος των βιβλιοθηκονόµων; Είναι ενδιάµεσοι ανάµεσα στα τεκµήρια της γνώσης και στους τελικούς χρήστες 5

6 Βιβλιοθηκονόµοι Κύριοι λειτουργοί στο χειρισµό των εργαλείων για την επεξεργασία, την πρόσβαση και τη διάθεση της πληροφορίας Και έχουν/αποκτούν βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των χρηστών 6

7 Hedman, J.(2005). On librarians occupational identities: ICT and the shaping of information seeking expertise. In: "Libraries - A voyage of discovery, 71th IFLA General Conference and Council, August 14th - 18th 2005, Oslo, Norway. (http://www.ifla.org/iv/ifla71/papers/053e-hedman.pdf). Kuhlthau, Carol C. (1993). Seeking meaning: a process approach to library and information services. Norwood, N.J.: Ablex. 7

8 Βιβλιοθηκονόµοι Και οι χρήστες; Σήµερα και οι τελικοί χρήστες πλέον έχουν πρόσβαση στους πόρους χρησιµοποιώντας οι ίδιοι τα εργαλεία Εµπιστεύονται τους βιβλιοθηκονόµους στο ψάξιµο/στην επιλογή πληροφοριακών πόρων; 8

9 Βιβλιοθηκονόµοι και ειδικοί επιστήµονες [T]he big problem in this case is that the librarians have very poor imagination, that somewhere, when no references are found on a topic, they say there are no references and that s all mumbo jumbo./ / There s not a single research area today with less than two hundred relevant references and one should let those bloody librarians choke on it, if you excuse the expression. / / Personally, I think the librarians are a hinder because they make it legitimate for the doctoral students to give up searching. (quotation from: Seldén, 1999, p. 169) Seldén, L. (1999). Kapital och karriär: informationssökning i forskningens vardagspraktik. Borås: Valfrid. Diss. Hedman, J.(2005). On librarians occupational identities: ICT and the shaping of information seeking expertise. In: "Libraries - A voyage of discovery, 71th IFLA General Conference and Council, August 14th - 18th 2005, Oslo, Norway. (http://www.ifla.org/iv/ifla71/papers/053e-hedman.pdf). 9

10 Βιβλιοθηκονόµοι και ειδικοί επιστήµονες Παιδαγωγικός ο ρόλος των βιβλιοθηκονόµων; Επικοινωνιακός ρόλος; Ποια η σχέση τους µε τους ειδικούς; Μπορούν οι ειδικοί να στηριχθούν στην κρίση των βιβλιοθηκονόµων για τη σωστή πληροφόρηση; Σε ποιο βαθµό και σε ποιο επίπεδο µ πορούνν να αξιολογήσουν τους πληροφοριακούς πόρους; 10

11 Information scientist Information scientists organise, manage and develop information systems, which are used to store, analyse and retrieve data for clients. They work primarily with electronic resources and ICT systems, and increasingly less with paper-based ones, to source and research the information that is required. They also develop new systems such as databases and are often involved in the creation of web content. 11

12 Information scientist developing and managing electronic resources; using electronic and printed resources to respond to enquiries; creating and developing web content; selecting and acquiring new resources; cataloguing and indexing materials; conducting information audits; scanning and abstracting material; writing and editing technical reports; overseeing the development of new information systems; managing and overseeing the specification of databases; advising on end-user support systems; analysing statistical information; managing the promotion of services through publicity material, demonstrations and presentations; training colleagues and clients how to use specific databases and systems; circulation of current information issues to staff. 12

13 Information scientist 13 Related jobs Abstractor Academic librarian Archivist Careers information officer Database administrator Information officer/manager Information systems manager IT consultant Patent attorney Public librarian Records manager

14 Information professional An Information Professional ("IP") strategically uses information in his/her job to advance the mission of the organization. The IP accomplishes this through the development, deployment, and management of information resources and services. The IP harnesses technology as a critical tool to accomplish goals. IPs include, but are not limited to librarians, knowledge managers, chief information officers, web developers, information brokers, and consultants. Professional Competencies A. Managing Information Organizations B. Managing Information Resources C. Managing Information Services D. Applying Information Tools & Technologies 14

15 Information scientist ASLIB ALA 15

16 Βιβλιοθηκονόµοι στη ανία staff will focus on personal kills, such as ability to advise, to structure, to communicate, to teach and to market library services. 16 Larsen, G. (2007). Preparing library staff for reference and information work in the hybrid library the need for skills and continuing professional development. IFLA, Durban, 2007: Reference and Information Service -Session rd August (http://www.ifla.org/iv/ifla73/papers/151-larsen-en.pdf).

17 Fort Collins Science Center, U.S. Geological Survey (USGS)...Developing and disseminating science-based information and tools needed for understanding the Nation s biological resources in support of effective decision making. Information Science The FORT Information Science Branch staff enhance discovery and management of our natural world and turn information into knowledge. Branch staff offer expertise in information management and delivery, information technology and security, GIS and remote sensing applications, and other environmental information science products including Web applications, decision-support systems, and integrated access to distributed databases. 17

18 Fort Collins Science Center, U.S. Geological Survey (USGS) The FORT Information Science Branch staff enhance discovery of our natural world and turn information into knowledge by Helping to ensure that stakeholders can find, obtain, and use USGS information in ways that are meaningful to them; Developing and providing innovative technology and tools to improve natural resource management and discovery; Promoting and ensuring effective stewardship of USGS information assets; Implementing a wide range of geospatial tools for research, analysis, and modeling of spatial data and associated information 18 Application Software Specialist Information Program Manager Computer Systems Administrator Advanced Discipline Specialist Data Entry Specialist Librarian IT Specialist Operations Research Analyst Information Management Specialist

19 Οι βιβλιοθηκονόµοι σήµερα Εκπαίδευση Επικοινωνία Συµπεριφορά Σχέση µε τις πηγές/τις πληροφορίες/τη γνώση Χρειάζεται ένας νέος όρος; Χρειάζεται ένας νέος ορισµός; 19

20 Οι βιβλιοθηκονόµοι σήµερα Το ανθρώπινο στοιχείο αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία στη µελέτη των πληροφοριακών συστηµάτων και µάλιστα έχει εφευρεθεί ο νέος όρος «πληροφοριακή οικολογία» για να δηλωθεί το σύστηµα ανθρώπων, πρακτικών, αξιών και τεχνολογιών σε τοπικό περιβάλλον, όπου καθοριστικό ρόλο δεν παίζει η τεχνολογία (µόνο), αλλά οι ανθρώπινες δραστηριότητες που εξυπηρετούνται απ αυτήν Cheng, G. (2001). The shifting information landscape: re-inventing the wheel or a whole new frontier for librarians. New Library World, Vol. 102, No. 1/2, pp Οι άνθρωποι που εµπλέκονται στις λειτουργίες των βιβλιοθηκών είναι τα άτοµα που έχουν την ευθύνη για την παραγωγή και λειτουργία τους (δηλαδή το προσωπικό βιβλιοθηκονόµοι, ειδικοί της πληροφόρησης και άλλοι), οι χρήστες και οι ειδικοί της πληροφορικής. Μαζί, αποτελούν το «πληροφοριακό τρίγωνο» Smee, P., North, S. and Jones, H. (2001). The information triangle. New Library World, Vol. 102, No. 1/2, pp

21 Βιβλιοθηκονόµοι Είπαν: οι βιβλιοθηκονόµοι της µελλοντικής βιβλιοθήκης δεν θα είναι αυτοί που θα φυλάνε τα βιβλία, αλλά αυτοί που θα καθοδηγούν τους χρήστες στη γνώση. Molholt, P. (1993). Libraries as bridges: Librarians as builders. In: Lancaster, F. W. (ed.) Libraries and the future: essays on the library in the twenty-first century. New York: The Haworth Press, pp Hunt, P. J. (1995). Interpreters as well as gatherers the librarian of tomorrow... today. Special Libraries. (http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_ _itm) 21

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts 1ï Åðéóôçìïíéêü Óõìðüóéï ÐëçñïöïñéáêÞ Ðáéäåßá êáé ÅëëçíéêÞ Áíþôáôç Åêðáßäåõóç: Ç óõìâïëþ ôùí Åñãùí ÅÐÅÁÅÊ ÉÉ ôùí Áêáäçìáúêþí Âéâëéïèçêþí ÐåñéëÞøåéò - Abstracts Âüëïò, 11-12 Äåêåìâñßïõ 2008 1 ο Επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 15: Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού (Software Reuse) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville, Software

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #37 / Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη σελ. 6 Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σημείωση: Η διάρκεια του μαθήματος είναι περίπου 12 ώρες. Μπορεί να επεκταθεί σε 16

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α L E O N A R D O D A V I N C I 2 0 1 3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ E.E.

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α L E O N A R D O D A V I N C I 2 0 1 3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ E.E. Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α L E O N A R D O D A V I N C I 2 0 1 3 19/09/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ E.E. Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 8-9. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα. Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 8-9. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα. Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #42 / Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 414 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

102 θέσεις εργασίας. στο χώρο της Εστίασης σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

102 θέσεις εργασίας. στο χώρο της Εστίασης σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #32 / Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικά Στελέχη σελ. 6 Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ. 10 Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα

Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα Συγκέπρωαη στοιχείων - επιμέλεια: Μαρία Δουκάτα, sylvestro j@yahoo.gr Τελευταία ενημέρωση: 28 Φεβρουαρίου 2009 ΕΛΛΑΔΑ ΕΕΒΕΠ Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα Τσιμπόγλου, Δ/ντη Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων. Δημήτριος Γ Σάμψων

Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων. Δημήτριος Γ Σάμψων Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων Δημήτριος Γ Σάμψων Senior Member IEEE Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ινστιτούτο Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

Job Analysis & Job Match Report

Job Analysis & Job Match Report Job Analysis & Job Match Report Based on Psychometric Tests and Standards Θέση Εργασίας : Secretaries, Except Legal, Medical, and Executive (Job_ID HA_1203) ********* ************** Saturday 30th of April

Διαβάστε περισσότερα

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title.

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title. Course Descriptions The weight of each course is stated in terms of European Credit Transfer and Accumulation System Credits (ECTS Credits). The number of ECTS credits each course carries is based on the

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #33 / Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 468 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4, 6 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα