Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Π. Μιχαλοπούλου, Π. Ουλής, Α. Μπουρνάκας, Ε. Λύκουρας, Γ.Ν. Χριστοδούλου Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο Η παρουσία ιδεοληψιών και καταναγκαστικών πράξεων στο νοσολογικό πλαίσιο της σχιζοφρένειας έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών µελετών, στις οποίες επιχειρήθηκε η κλινική, γενετική, παθοφυσιολογική και θεραπευτική διερεύνησή της. Η ποικιλοµορφία και η ασάφεια της κλινικής προσέγγισης της προηγούµενης σηµειολογίας στις µέχρι σήµερα διαθέσιµες µελέτες, αντανακλά τη συνθετότητα των σχέσεων µεταξύ ιδεοψυχαναγκαστικής συµmωµατολογίας και σχιζοφρένειας και αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρής διαφορικής διάγνωσης της εκ πρώτης όψεως ιδεοψυχαναγκαστικής συµmωµατολογίας, τόσο από τις παραληρητικές ιδέες, ιδίως τις παραληρητικές ιδέες εξωτερικής επίδρασης, όσο και από τις παραληρητικά υποκινούµενες επαναλαµβανόµενες κινητικές συµπεριφορές των ασθενών. Επιπλέον, οι καταναγκαστικές τελετουργικά επαναλαµβανόµενες κινητικές συµπεριφορές χρήζουν οπωσδήποτε διακρίσεως από τις αµιγείς κινητικές διαταραχές των σχιζοφρενικών διαταραχών χωρίς ιδεακό υπόβαθρο, όπως οι κινητικές στερεοτυπίες και οι ιδιοτροπισµοί. Στη διαδικασία αυτή µπορεί να συµβάλει η εκτίµηση του ιδεασµού των ασθενών (3ασιζόµενη στα κλινικά χαρακτηριστικά των ιδεοληψιών και των καταναγκαστικών πράξεων, όπως αυτά περιγράφονται στα διαγνωστικά συστήµατα ICD-10 και DSM-IV (έξ«δεακά και τέσσερα συµπεριφορικά χαρακτηριστικά). Η διατακτική, τριών βαθµίδων, κατηγοριοποίηση των κλινικών χαρακτηριστικών των ιδεοληψιών και των καταναγκαστικών πράξεων που υιοθετείται δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσής τους ως απόντων, οριακά παρόντων ή τέλος ως οριστικά παρόντων. Η εκτίµηση των προηγούµενων κλινικών χαρακτηριστικών σε σχιζοφρενείς ασθενείς ανέδειξε πολλές σηµειολογικές κατηγορίες ιδεών: (α) Αµιγείς παραληρητικές ιδέες και αµιγείς ιδεοληψίες, σύµφωνα µε τα κλασικά θεωρούµενα ως τυπικά χαρακτηριστικό του ασθενούς, δίχως ωστόσο αναγνώριση της ανορθολογικότητάς τους ούτε προβολή αντίστασης σ' αυτές. (γ) Μία µικτή σηµειολογική κατηγορία ιδεών που συνδυάζουν χαρακτηριστικά παραληρητικών ιδεών και ιδεοληψιών. Από την εκτίµηση των τελετουργικά επαναλαµβανόµενων συµπεριφορών αναδεικνύονται οι εξής σηµειολογικές κατηγορίες: (α) Τυπικές καταναγκαστικές πράξεις. (β) Παραληρητικά υποκινούµενες συµπεριφορές, οι οποίες είναι µεν επαναλαµβανόµενες και προκαλούν δυσάρεστο συναίσθηµα στους ασθενείς, αλλά δεν αναγνωρίζονται ως υπερβολικές ή ανορθολογικές, όπως αυτές θεωρούνται στο νοσολογικό πλαίσιο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Επιπλέον, η τέλεσή τους δεν έχει καµιά επίδραση, ούτε προσωρινή έστω, στο περιεχόµενο της πεποίθησης που τις υποκινεί, όπως συµβαίνει στις καταναγκαστικές πράξεις στο νοσολογικό πλαίσιο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Τα ευρήµατα της προκαταρκτικής µελέτης µας αναδεικνύουν το βάσιµο ενδεχόµενο µικτής ιδεοψυχαναγκαστικής - σχιζοφρενικής σηµειολογίας. Η ακριβής διαγνωστική ταυτοποίηση της ιδεοψυχαναγκαστικής σηµειολογίας στις σχιζοφρενικές διαταραχές και η έγκυρη διαφορική διάγνωση µεταξύ της αµιγούς ιδεοψυχαναγκαστικής και της αµιγούς σχιζοφρενικής «ιδεοψυχαναγκαστικής» σηµειολογίας αποτελούν προϋποθέσεις κάθε περαιτέρω διερευνήσεως. Λέξεις ευρετηρίου: ιδεοληψiες, παραληρητικές ιδέες, σχιζοφρένεια. Εισαγωγή Η παρουσία ιδεοληψιών και καταναγκαστικών πράξεων σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια έχει περιγραφεί από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι πρώτες κλινικές µελέτες που έγιναν χωρίς συστηµατοποιηµένα διαγνωστικά κριτήρια - κατέδειξαν µικρή συχνότητα εµφάνισης ιδεοψυχαναγκαστικής συµπτωµατολογίας στο νοσολογικό πλαίσιο της σχιζοφρένειας (3,5-5%) και

2 συνέδεσαν την παρουσία της µε καλύτερη πρόγνωση της νόσου, ενώ σε πιο πρόσφατες κλινικές µελέτες έχει βρεθεί πολύ υψηλότερη συχνότητα ιδεοψυχαναγκαστικής συ µπτωµατολογίας (13-47%) και η παρουσία της έχει σχετισθεί µε δυσµενή πρόγνωση της νόσου (µεγαλύτερος χρόνος νοσηλείας, χαµηλότερο επίπεδο κοινωνικής και εργασιακής λειτουργικότητας). Αυτή η ανατροπή των επιδη µιολογικών δεδοµένων τροφοδότησε εν µέρει την ανανέωση του ενδιαφέροντος που έχει παρατηρηθεί πρόσφατα, για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ ιδεοψυχαναγκαστικής συµπτωµατολογίας και σχιζοφρένειας. Επιπλέον, οι τελευταίες αναφορές de ηονο εµφάνισης ή επιδείνωσης προϋπάρχουσας ιδεοψυχαναγκαστικής συµπτωµατολογίας σε σχιζοφρενείς ασθενείς που έλαβαν άτυπα αντιψυχωσικά φάρµακα, έδωσαν ένα ακόµη έναυσµα για τη διερεύνηση τής κλινικής και βιολογικής αλληλεπικάλυψης µεταξύ ιδεοψυχαναγκαστικής συµπτωµατολογίας και σχιζοφρένειας. Ωστόσο, ένα µείζον πρόβληµα που προκύπτει από τη µελέτη της σχέσης ιδεοψυχαναγκαστικής συµπτωµατολογίας και σχιζοφρένειας5 είναι ο κλινικός προσδιορισµός αυτής της συµπτωµατολογίας, πρόβληµα που επισηµαίνεται από όλους τους µελετητές. Στις περισσότερες κλινικές µελέτες, οι ερευνητές προσκρούουν σε δυσκολίες εφαρµογής των ορισµών των σύγχρονων διαγνωστικών συστηµάτων για τις ιδεοληψίες και τις καταναγκαστικές πράξεις στους σχιζοφρενείς ασθενείς. Από τα προηγούµενα αναδεικνύεται η ανάγκη αυστηρής διαφορικής διάγνωσης της εκ πρώτης όψεως ιδεοψυχαναγκαστικής συµπτωµατολογίας, τόσο από τις παραληρητικές ιδέες, ιδίως τις παραληρητικές ιδέες εξωτερικής επίδρασης, όσο και από τις παραληρητικά υποκινούµενες επαναλαµβανόµενες κινητικές συµπεριφορές των ασθενών. Επιπλέον οι καταναγκαστικές τελετουργικά επαναλαµβανόµενες κινητικές συµπεριφορές χρήζουν οπωσδήποτε διακρίσεως από τις αµιγείς κινητικές διαταραχές των σχιζοφρενικών διαταραχών χωρίς ιδεακό υπόβαθρο, όπως οι κινητικές στερεοτυπίες και ιδιοτροπισµοί. Στη διαδικασία αυτή µπορεί να συµβάλει η εκτίµηση του ιδεασµού των ασθενών, βασιζόµενη στα κλινικά χαρακτηριστικά των ιδεοληψιών και των καταναγκαστικών πράξεων, όπως αυτά περιγράφονται στα διαγνωστικά συστήµατα ICD-10 και DSM-IV6~7 και παρουσιάζονται στον πίνακα. Η διατακτική, τριών βαθµίδων, κατηγοριοποίηση των κλινικών χαρακτηριστικών των ιδεοληψιών και των καταναγκαστικών πράξεων που υιοθετήθηκε δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσής τους ως απόντων, οριακά παρόντων ή, τέλος, ως οριστικά παρόντων. Παρουσίαση τριών κλινικών περιπτώσεων Περiπτωση Ι 0 ασθενής Α είναι άρρην, 32 ετών και πάσχει από παρανοειδή σχιζοφρένεια σύµφωνα µε τα κριτήρια του DSM-IV. Η διάρκεια νόσησής του είναι 7 χρόνια. 0 ασθενής κατατρύχεται από το φόβο µήπως «είναι» ή µήπως «γίνει παιδεραστής». Κάθε φορά που µιλάει σε κάποιο παιδί καταλαµβάνεται από τη σκέψη ότι µπορεί να χάσει τον έλεγχό του και να το κακοποιήσει σεξουαλικά. Θεωρεί ότι είναι «ντροπή» να έχει τέτοιες σκέψεις και προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτές σκεπτόµενος καθηµερινές υποχρεώσεις του, τις οποίες επαναλαµβάνει πολλές φορές. Επίσης επαναλαµβάνει πολλές φορές σιωπηλά; «εν είµαι παιδεραστής». 'Οταν ακούει στις ειδήσεις πως έχει συλληφθεί κάποιος παιδεραστής, φοβάται µήπως συλληφθεί και εκείνος και συχνά έχει την εντύπωση πως οι αστυνοµικοί στο δρόµο τον κοιτάζουν εξεταστικά, γιατί «ίσως να αναγνωρίζουν σ' αυτόν το πρόσωπο ενός παιδεραστή». Αναφέρει επίσης πως τότε ακούει φωνές παιδιών που του φωνάζουν «Α (το όνοµά του) ναι, Α µη». Η συγκεκριµένη πεποίθηση, της οποίας το περιεχόµενο χαρακτηρίζεται ως οριακά ευλογοφανές [1-2], συνδυάζει ορισµένα χαρακτηριστικά παραληρητικής ιδέας µε ορισµένα χαρακτηριστικά ιδεοληψίας. Συγκεκριµένα, ο ασθενής έχει την αίσθηση ότι η ιδέα αυτή σχηµατίστηκε και παρεισέφρυσε στη σκέψη του χωρίς τον έλεγχό του. Θεωρεί πως το περιεχόµενό της είναι ξένο προς την προσωπικότητά του και γι' αυτό θεωρεί «ντροπή» να έχει τέτοιες σκέψεις [2-1 ]. Οι ιδεοληψίες Θεωρούνται δυστονικές προς το εγώ (ego dystonic) λόγω του αισθήµατος της παρείσφρυσης της ιδέας στη σκέψη και του ανεπιθύµητου για το συγκεκριµένο άτοµο. Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζονται ως προιόντα της σκέψης του ασθενούς [3-1 ]. Η συγκεκριµένη ιδέα δεν αναγνωρίζεται από τον ασθενή ως υπερβολική ή ανορθολογική ή παράλογη [4-3], όπως τυπικά συµβαίνει µε τις ιδεοληψίες στο τυπικό νοσολογικό πλαίσιο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. 0 ασθενής προσπαθεί να αντισταθεί στην εισβολή της πεποίθησης στη σκέψη του [5-1 ], σκεπτόµενος πολλές φορές τις καθηµερινές υποχρεώσεις του, καθώς και να την εξουδετερώσει επαναλαµβάνοντας συνεχώς τη φράση «εν είµαι παιδεραστής» [7-1 ]. εν Θεωρεί τις

3 συµπεριφορές αυτές ως υπερβολικές ή ανορθολογικές [8-3], όπως αυτές Θεωρούνται στο νοσολογικό πλαίσιο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Τόσο η πεποίθηση αυτη οσο και οι συγκεκριµενες συµπεριφορες προκαλούν δυσάρεστο συναίσθηµα στον ασθενή [6-1] των πεποιθήσεων [9-1 ]. Οι συµπεριφορές αυτές δεν έχουν καµιά επίδραση στο περιεχόµενο της πεποίθησης [10-3], χαρακτηριστικό που παρατηρείται στις παραληρητικά υποκινούµενες συµπεριφορές και όχι στις καταναγκαστικές πράξεις. Περiπτωση ΙΙ 0 ασθενής Β είναι 'άρρην, 37 ετών και πάσχει από παρανοειδή σχιζοφρένεια σύµφωνα µε τα κριτήρια του DSM-IV. Η διάρκεια νόσησής του είναι 15 χρόνια. 0 ασθενής αµφιβάλλει αν έχει κλείσει την τηλεόραση, την ηλεκτρική κουζίνα και αν έχει κλειδώσει την πόρτα, φεύγοντας από το σπίτι του. Για να βεβαιωθεί ότι έχει κάνει αυτές τις ενέργειες, ελέγχει τρεις φορές κάθε φορά που φεύγει από το σπίτι του. Θεωρεί ότι οι αµφιβολίες του είναι υπερβολικές και ενοχλείται που δεν µπορεί να αποφύγει αυτό τον έλεγχο. Η συγκεκριµένη πεποίθηση έχει ευλογοφανές περιεχόµενο [1-3]. 0 σχηµατισµός της δίνει την αίσθηση στον ασθενή ότι έγινε χωρίς τον έλεγχό του, παρεισφρέοντας στη σκέψη του [2-1 ]. Αναγνωρίζει ωστόσο ότι πρόκειται για προιόν της δικής του νόησης [3-1 ]. 'Εχει επίγνωση ότι οι αµφιβολίες του είναι υπερβολικές [4-1 ], αλλά δεν προσπαθεί να εναντιωθεί στην εισβολή και διατήρησή τους στη σκέψη του [5-3]. Οι αµφιβολίες αυτές του προκαλούν έντονο άγχος και δυσφορία [6-1 ], τα οποία προσπαθεί να µειώσει µε τις πράξεις ελέγχου που περιγράφηκαν [7-1 ]. Αναγνωρίζει τις πράξεις αυτές ως υπερβολικές [8-1 ]. Αυτές του προκαλούν δυσάρεστο συναίσθηµα [9-1 ]. Με την ολοκλήρωση των πράξεων ελέγχου οι αµφιβολίες του διαλύονται [10-1 ]. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η πεποίθηση (α) συγκεντρώνει χαρακτηριστικά ιδεοληψίας, εκτός από την προβολή αντίστασης εκ µέρους του ασθενούς. Οι ελεγκτικές συµπεριφορές συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά µιας τυπικής καταναγκαστικής πράξης. Περίπτωση IΙΙ 0 ασθενής είναι άρρην 30 ετών και πάσχει από παρανοειδή σχιζοφρένεια σύµφωνα µε τα κριτήρια του DSM-IV. Η διάρκεια νόσησής του είναι 10 χρόνια. 0 ασθενής διακατέχεται από την ιδέα ότι µπορεί να κτυπήσει το κεφάλι του πατέρα του στο νεροχύτη και να τον µαχαιρώσει.η ιδέα αυτή του προκαλεί φόβο µήπως την πραγµατοποιήσει.

4 Αισθάνεται ντροπή που κάνει τέτοιες σκέψεις, οι οποίες θεωρεί ότι του επιβάλλονται από την τηλεόραση. Απευθύνεται πολύ συχνά στους ιατρούς του τµήµατος, ρωτώντας, αν η τηλεόραση «µπορεί να σου βάλει σκέψεις στο µυαλό». Οι διαβεβαιώσεις των γιατρών για το αντίθετο φαίνεται να ανακουφίζουν προσωρινά τον άρρωστο, δίχως ωστόσο να υπονοµεύουν τη βεβαιότητά του για την εγκυρότητα της πεποίθησης. Η πεποίθηση συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά µίας παραληρητικής ιδέας εξωτερικής επίδρασης. Συγκεκριµένα, το περιεχόµενο της ιδέας χαρακτηρίζεται ως αλλόκοτο [1-1 ]. 0 ασθενής Θεωρεί ότι η ιδέα είναι έξωθεν επιβαλλόµενη και όχι πρόίόν της δικής του νόησης [3-3] και ότι ο σχηµατισµός της έγινε χωρίς τη Θέλησή του (2-1 ]. 0 ασθενής αµφιταλαντεύεται σχετικά µε την υπερβολική, ανορθολογική ή παράλογη φύση της ιδέας του [4-2] και δεν προσπαθεί να εναντιωθεί στη διατήρησή της στη σκέψη του [5-3]. Η πεποίθηση αυτή του προκαλεί έντονο άγχος και δυσφορία [6-1 ], τα οποία προσπαθεί να υπερνικήσει µε τις επαναλαµβανόµενες ερωτήσεις προς τους ιατρούς [7-1 ]. Οεωρεί τη συµπεριφορά αυτή επιβεβληµένη και καθόλου υπερβολική [8 3], αν και του προκαλεί δυσάρεστο συναίσθηµα [9-1 ]. Οι επαναλαµβανόµενες ερωτήσεις του ασθενούς προς τους ιατρούς, παρόλο που ανακουφίζουν τον ασθενή προσωρινά από το άγχος, δεν επιδρούν στο περιεχόµενο της πεποίθησης [10-3]. Από την εκτίµηση του ιδεασµού των ασθενών αναδεικνύονται πολλές σηµειολογικές κατηγορίες ι- δεών: 1. Αµιγείς παραληρητικές ιδέες και αµιγείς ιδεοληψίες, σύµφωνα µε τα συνήθως Θεωρούµενα ως τυπικά χαρακτηριστικά τους. 2. Πεποιθήσεις που θεωρούνται µεν παρεισφρέουσες και δυστονικές προς το εγώ του ασθενούς, δίχως ωστόσο αναγνώριση της ανορθολογικότητάς τους ούτε προβολή αντίστασης σ' αυτές. Είναι γνωστό ότι ιδέες µε τέτοια χαρακτηριστικά, όταν εξετάζονται στο νοσολογικό πλαίσιο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, Θεωρούνται ως ιδεοληψίες που έχουν µεταπέσει σε παραληρητικές ιδέες και χαρακτηρίζουν την υποκατηγορία ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής µε µικρή ή καθόλου επίγνωση των συµπτωµάτων της, όπως αναφέρεται στη µελέτη των Catapano και συν. Ενδιαφέρον εύρηµα της παραπάνω µελέτης είναι ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν συγγενείς α βαθµού που πάσχουν από διαταραχές του σχιζοφρενικού φάσµατος από τους πάσχοντες από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή µε καλή επίγνωση των συµπτωµάτων τους. 3. Μία µικτή σηµειολογική κατηγορία ιδεών που συνδυάζουν χαρακτηριστικά παραληρητικών ιδεών και ιδεοληψιών. Από την εκτίµηση των τελετουργικά επαναλαµβανόµενων συµπεριφορών αναδεικνύονται οι εξής σηµειολογικές κατηγορίες: 1. Τυπικές καταναγκαστικές πράξεις. 2. Παραληρητικά υποκινούµενες συµπεριφορές, οι οποίες είναι µεν επαναλαµβανόµενες και προκαλούν δυσάρεστο συναίσθηµα στους ασθενείς, αλλά δεν αναγνωρίζονται ως υπερβολικές ή ανορθολογικές, όπως αυτές θεωρούνται στο νοσολογικό πλαίσιο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Μολονότι ολιγάριθµες, οι προηγούµενες περιπτώσεις εικονογραφούν τη συνθετότητα των σχέσεων µεταξύ σχιζοφρενικών διαταραχών και ιδεοψυχαναγκαστικής σηµειολογίας. Η κλινική προσέγγιση της προηγούµενης σηµειολογίας στις µέχρι σήµερα διαθέσιµες µελέτες, στις οποίες επιχειρήθηκε η κλινική, επιδηµιολογική, παθοφυσιολογική, γενετική, θεραπευτική ή προγνωστική διερεύνησή της, χαρακτηρίζεται από ποικιλοµορφία και ασάφεια. Το γεγονός αυτό αντανακλά τη συνθετότητα των σχέσεων µεταξύ σχιζοφρενικών διαταραχών και ιδεοψυχαναγκαστικής σηµειολογίας, αλλά και προβληµατίζει σχετικά µε τη διαγνωστική εγκυρότητα των εν λόγω µελετών. Ακριβέστερα, στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο των Fenton και McGlashan,4 επιχειρήθηκε η διερεύνηση της προγνωστικής σηµασίας των ιδεοψυχαναγκαστικών συµπτωµάτων στη σχιζοφρένεια. Ως πηγή των ασθενών χρησιµοποιήθηκε η "Chestnut Lodge Follow υρ Study", η οποία ήταν αναδροµικού

5 σχεδιασµού και είχε χρησιµοποιηθεί για µακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών. Στο εν λόγω άρθρο έγινε αναδροµική µελέτη των ιατρικών ιστορικών και επελέγησαν οι ασθενείς που Θεωρήθηκε ότι εµφάνιζαν ιδεοψυχαναγκαστικά συµπτώµατα. Αρχικά, έγινε προσπάθεια καθορισµού αυτών των συµπτωµάτων µε βάση τα κριτήρια του DSM-ΙΙΙ για τις ιδεοληψίες και τις καταναγκαστικές πράξεις, αλλά, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, συνάντησαν µεγάλη δυσκολία στην εφαρµογή τους κα«διαίτερα των κριτηρίων που αφορούσαν την επίγνωση και την προβολή αντίστασης. Για να υπερκεράσουν αυτή τη δυσκολία, επέλεξαν να περιγράψουν και να κατατάξουν την ιδεοψυχαναγκαστική συµπτωµατολογία µε βάση αναφερόµενες στα ιατρικά ιστορικά παρατηρούµενες συµπεριφορές των ασθενών. Από τη µελέτη τους κατέληξαν σε οκτώ κατηγορίες συµπεριφορών, στις οποίες, µεταξύ άλλων, συµπεριλαµβάνονταν: επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές που εµπλέκονταν στις καθηµερινές δραστηριότητες του ασθενούς και ήταν χρονοβόρες, επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές που εκδηλώνονταν πριν την έναρξη στοχοκατευθυνόµενων συµπεριφορών, λεκτικές τελετουργίες, «καταναγκαστική» επανάληψη πράξεων για τις οποίες αναφερόταν ότι ο ασθενής τις θεωρούσε αηδιαστικές κ.λπ. Αν αναφέρονταν δύο ή περισσότερες απ' αυτές τις συµπεριφορές για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών, τα ιατρικά ιστορικά των ασθενών συµπεριλαµβάνονταν στην εν λόγω µελέτη. Τις ίδιες κατηγορίες συµπεριφορών χρησιµοποίησαν οι Berman και συν.2 για τη διάγνωση ιδεοληψιών και καταναγκαστικών πράξεων σε χρόνιους σχιζοφρενείς, στηριζόµενοι στις αναφορές των θεραπευτών γι' αυτές. Πέραν των µειονεκτηµάτων των αναδροµικών µελετών, τα συµπεριφορικά κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την επιλογή των ασθενών εγείρουν προβληµατισµούς: τελετουργικά επαναλαµβανόµενες πράξεις σχιζοφρενών ασθενών είναι πιθανό να µοιάζουν, ως φαινόµενο συµπεριφοράς, µε τις καταναγκαστικές πράξεις των ιδεοψυχαναγκαστικών ασθενών, αλλά να αποτελούν συµπεριφορές υποκινούµενες από παραληρητικές ιδέες ή από ψευδαισθητικά βιώµατα του σχιζοφρενούς ασθενούς. Η διάκριση µεταξύ αυτών των συµπεριφορών µπορεί να γίνει µε τη διερεύνηση του ιδεακού υποβάθρου τους, η οποία είναι αδύνατη στην αναδροµική µελέτη ιατρικών ιστορικών των ασθενών. Επιπλέον, η µελέτη της συµπεριφοράς σχιζοφρενών ασθενών, ως κριτήριο παρουσίας ιδεοψυχαναγκαστικών φαινοµένων ενέχει τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν ως τέτοια οι αµιγείς κινητικές διαταραχές τους - στερεοτυπίες και ιδιοτροπισµοί - που στερούνται ιδεακού υποβάθρου. Είναι γνωστό ότι στο νοσολογικό πλαίσιο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής καταναγκαστικές πράξεις παρατηρούνται στο 90% των ασθενών και 10% εξ αυτών παρουσιάζουν ιδεοληψίες µόνο. 'Ετσι, η παρουσία «καταναγκαστικών πράξεων» σε σχιζοφρενείς ασθενείς έχει θεωρηθεί ότι θα µπορούσε να αποτελέσει χρήσιµο «κλινικό οδηγό» για τη συνύπαρξη ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και σχιζοφρένειας.9 Η παραπάνω επισήµανση όχι µόνο δεν αίρει, αλλά ισχυροποιεί την ανάγκη διαφορικής διάγνωσης των παρατηρούµενων τελετουργικά επαναλαµβανόµενων συµπεριφορών των σχιζοφρενών ασθενών, ώστε αυτές να χαρακτηριστούν ως καταναγκαστικές πράξεις, παραληρητικά υποκινούµενες συµπεριφορές ή ιδιοτροπισµοί και στερεοτυπιες. Η ίδια επισήµανση θέτει ωστόσο το πρόβληµα της ύπαρξης ιδεοψυχαναγκαστικών συµπτωµάτων στη σχιζοφρένεια στο πλαίσιο της συννοσηρότητάς της µε την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, πρόβληµα που βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς το ερώτηµα αν η ιδεοψυχαναγκαστική σηµειολογία στη σχιζοφρένεια αποτελεί έκφραση συννοσηρότητας µε την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή µια ξεχωριστή κατηγορία συµπτωµάτων διαφορετική από τα Θετικά και αρνητικά συµπτώµατα, µένει να απαντηθεί. Οι Eisen και συν., µελετώντας την ιδεοψυχαναγκαστική συµπτωµατολογία στη σχιζοφρένεια, υπο το πρίσµα της συννοσηροτητας της µε την ιδεοψυχαναστική διαταραχή, Θεώρησαν ως ιδεοψυχαναγκαστικά συµπτωµατα σε πασχοντες από σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή τις επίµονες ανεπιθύµητες ιδέες που δεν σχετίζονταν µε τις παραληρητικές ιδέες τους ως προς το θεµατικό περιεχόµενο. Απέκλεισαν από τη µελέτη τους ασθενείς που είχαν έντονη ενασχόληση µε το περιεχόµενο των παραληρητικών ιδεών τους (obsessed with their delusions), καθώς και ασθενείς µε παρεισφρέουσες σκέψεις που δεν συνοδεύονταν από καταναγκαστικές συµπεριφορές. Με την προηγούµενη διάκριση ιδεοληψιών - παραληρητικών ιδεών, στηριζόµενη στο διαφορετικό περιεχόµενό τους και στις καταναγκαστικές πράξεις, επιχειρήθηκε η διχοτοµική κατηγοριοποίησή τους στους σχιζοφρενείς ασθενείς. Είναι όµως γνωστό ότι η διάκριση αυτή είναι πολύπλοκη, ακόµη και στο νοσολογικό πλαίσιο της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, στην πορεία της οποίας τα χαρακτηριστικά των ιδεοληψιών, κυρίως η επίγνωση και η αντίσταση, µπορεί να κινούνται κατά µήκος ενός συνεχούς, του οποίου τα ακραία σηµεία είναι η πλήρης παρουσία ή η απουσία τους.

6 Οι Porto και συν. σε µια προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ των ιδεοψυχαναγκαστικών συµπτωµάτων σε σχιζοφρενείς, ξεχώρισαν τρεις διαφορετικές οµάδες: Πρώτον, ασθενείς των οποίων η ιδεοψυχαναγκαστική συµπτωµατολογία δεν σχετιζόταν µε τα ψυχωσικά τους συµπτώµατα. εύτερού, ασθενείς των οποίων η ιδεοψυχαναγκαστική συµπτωµατολογία σχετιζόταν µε τα ψυχωσικά συµπτώµατά τους, αλλά δεν περιοριζόταν σ' αυτά. Τρίτού, ασθενείς στους οποίους η ιδεοψυχαναγκαστική συµπτωµατολογία υπήρχε σε ένα συνεχές µε την ψύχωσή τους. εν αναφέρονται ωστόσο τα διαγνωστικά κριτήρια των ιδεοψυχαναγκαστικών συµπτωµάτων στον πληθυσµό των ασθενών που µελετήθηκε. 'Οπως φάνηκε από τα παραπάνω παραδείγµατα, η ακριβής διαγνωστική ταυτοποίηση της ιδεοψυχαναγκαστικής σηµειολογίας στις σχιζοφρενικές διαταραχές και η έγκυρη διαφορική διάγνωση µεταξύ της αµιγούς ιδεοψυχαναγκαστικής και της αµιγούς σχιζοφρενικής «ιδεοψυχαναγκαστικής» σηµειολογίας, αποτελεί προϋπόθεση κάθε περαιτέρω διερεύνησης. Επιπλέον τα ευρήµατα της προκαταρκτικής αυτής µελέτης µας αναδεικνύουν το βάσιµο ενδεχόµενο µικτής ιδεοψυχαναγκαστικής - σχιζοφρενικής σηµειολογίας. Η αποσαφήνιση των επί µέρους σηµειολογικών διαταραχών - ιδεοψυχαναγκαστικές, παραληρητικές και µικτές - καθιστά δυνατή την περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεών τους προς πλειάδα άλλων παραγόντων, γενετικών, παθοφυσιολογικών, θεραπευτικών, προγνωστικών κ.λ.π.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Πέτρος Σκαπινάκης, Στέφανος Μπέλλος, Μυρτώ Σαμαρά, Βενετσάνος Μαυρέας Ψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής σε ενηλίκους Πέτρος Σκαπινάκης, Στέφανος Μπέλλος, Μυρτώ Σαμαρά, Βενετσάνος Μαυρέας Ψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Ερµηνεία της Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής. Νέα ερµηνευτικά δεδοµένα

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Ερµηνεία της Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής. Νέα ερµηνευτικά δεδοµένα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Ερµηνεία της Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής. Νέα ερµηνευτικά δεδοµένα Βαρβέρη Χριστίνα Ευαγγέλου Μαρία Κούκη Ελένη Ρακιτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχιζοφρένεια και Τρίτη Ηλικία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχιζοφρένεια και Τρίτη Ηλικία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Σχιζοφρένεια και Τρίτη Ηλικία ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κα. ΔΑΦΑΙΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 2ο έτος

Σηµειώσεις για το 2ο έτος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Εφαρµογή της Συµπεριφoριστικής / Γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην Σχιζοφρένεια Σηµειώσεις για το 2ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου, MSc. Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Σωµατόµορφες διαταραχές

Σωµατόµορφες διαταραχές Σωµατόµορφες διαταραχές Γιώργος Ευσταθίου, MSc, PhD Kλινικός Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής ιδάσκων (Π 407) Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών gefstath@psych.uoa.gr Ο όρος «σωµατόµορφες διαταραχές» αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεωρία και θεραπεία για την Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή

Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεωρία και θεραπεία για την Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεωρία και θεραπεία για την Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή Σηµειώσεις για το 1ο έτος Ντιάνα Χαρίλα, PhD Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Φοιτήτριες: Ε. Καραγιάννη Ι. Μέξη Επόπτης Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη)

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Τι είναι η ιπολική ιαταραχή; ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Η ιπολική ιαταραχή, γνωστή και ως µανιοκατάθλιψη, θεωρείται µια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία φέρει ασυνήθιστες εναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάθλιψη στην εφηβεία

Η Κατάθλιψη στην εφηβεία ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η Κατάθλιψη στην εφηβεία (Αίτια και Θεραπευτική Παρέμβαση) Υποβληθείσα στην καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επόπτης καθηγητής : Περιτογιάννης Βάϊος Φοιτήτρια : Καψαλάκη Άρτεμη Α.Μ. 12264 Έτος : 2013 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Συντάκτης Πτυχιακής: Τζουμαϊλής

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος οκίµια Γιώργος Καραντάνος Παιδοψυχίατρος Βάγια Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Μαρίτσα Καµπούρογλου Λογοπεδικός Γιάννης Βογινδρούκας Λογοπεδικός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή (ΙΨ )

Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή (ΙΨ ) Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή (ΙΨ ) Το ενδιαφέρον για την ΙΨ είναι ιδιαίτερα αυξηµένο τα τελευταία 10 χρόνια και σηµαντικές αλλαγές έχουν επέλθει στον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε σήµερα το πρόβληµα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Συγγραφείς: Βασιλική Σπανού, Ψυχολόγος Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης

Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Συγγραφείς: Βασιλική Σπανού - Ψυχολόγος Ιωάννα Καζάνη - Παιδοψυχίατρος Δρ. Νικόλαος Τριπόδης

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια. 1. Τι είναι η Σχιζοφρένεια;

Σχιζοφρένεια. 1. Τι είναι η Σχιζοφρένεια; Σχιζοφρένεια Το κείµενο που ακολουθεί έχει γραφτεί από το Τµήµα Έρευνας για την Σχιζοφρένεια του Εθνικού Ινστιτούτου για την Ψυχική Υγεία των Η.Π.Α. και κυκλοφορεί εκεί ως ενηµερωτικό φυλλάδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό άρθρο Special article

Ειδικό άρθρο Special article 124 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (2), 2008 Ειδικό άρθρο Special article Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 2 Α. Παπαδοπούλου 3 1 Β Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο, «Αττικόν», 2 Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβάρυνση και Επιπτώσεις στην υγεία φροντιστών ασθενών με ψυχικές διαταραχές ενός Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής»

«Επιβάρυνση και Επιπτώσεις στην υγεία φροντιστών ασθενών με ψυχικές διαταραχές ενός Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επιβάρυνση και Επιπτώσεις στην υγεία φροντιστών ασθενών με ψυχικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ι ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Οµιλία της Μάρθας Μπουρνιά σε διηµερίδα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Μπουρνιά Μάρθα Υπ. ιδάκτωρ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ «Αυτισμός και παιχνίδι η συμβολή του παιχνιδιού στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (Α.Μ. 12512) ΚΑΨΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (Α.Μ. 12926)

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχιατρικά επείγοντα στη ιασυνδετική Ψυχιατρική της Ογκολογίας: Συγκριτική µελέτη Β. Ιακωβίδης, Γ. Καλλέργης, Φ. Αναγνωστόπουλος, Χ.

Ψυχιατρικά επείγοντα στη ιασυνδετική Ψυχιατρική της Ογκολογίας: Συγκριτική µελέτη Β. Ιακωβίδης, Γ. Καλλέργης, Φ. Αναγνωστόπουλος, Χ. Ψυχιατρικά επείγοντα στη ιασυνδετική Ψυχιατρική της Ογκολογίας: Συγκριτική µελέτη Β. Ιακωβίδης, Γ. Καλλέργης, Φ. Αναγνωστόπουλος, Χ. Μπεντενίδης Τοµέας Ψυχικής Υγείας Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια: Συμπτώματα και Θεραπεία. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Σχιζοφρένειας και ο σύγχρονος ρόλος του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού

Σχιζοφρένεια: Συμπτώματα και Θεραπεία. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Σχιζοφρένειας και ο σύγχρονος ρόλος του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Σχιζοφρένεια: Συμπτώματα και Θεραπεία. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Σχιζοφρένειας και ο σύγχρονος ρόλος του Ιατρονοσηλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΣ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης

Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΣ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Συγγραφείς: Βασιλική Σπανού, Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«ιερεύνηση των Σχέσεων Μεταξύ Σχιζοτυπικών Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας και Γνωσιακών Επιδόσεων»

«ιερεύνηση των Σχέσεων Μεταξύ Σχιζοτυπικών Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας και Γνωσιακών Επιδόσεων» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΠΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΤΑΘΗ ΧΡΥΣΑ «ιερεύνηση των Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση της αστυνομίας για την παρέμβαση στην αυτοκτονία

Εκπαίδευση της αστυνομίας για την παρέμβαση στην αυτοκτονία Εκπαίδευση της αστυνομίας για την παρέμβαση στην αυτοκτονία Δράσεις για την αποτροπή των αυτοκτονιών και δεξιότητες για τον χειρισμό της αυτοκτονικής συμπεριφοράς ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας»

«Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας» Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή εργασία: «Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας» Εισηγήτρια πτυχιακής: Παπαγιαννοπούλου Ε. Σπουδάστριες: Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα