ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 Ε. Αγαθοπούλου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εισαγωγή Πολλές ασκήσεις είναι στο πνεύμα της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, εφόσον περιέχουν πληροφοριακά κενά (information gaps) 1. Τέτοια κενά μπορούμε να δημιουργήσουμε μοιράζοντας πληροφορίες μεταξύ των μαθητών σε μια δραστηριότητα, έτσι ώστε, για να βρούνε τις απαντήσεις, να πρέπει να ρωτήσουν ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, αν πρέπει να διδάξουμε πώς να ζητούν οδηγίες για να βρούνε κάποιο μέρος, αντί να δώσουμε μια δραστηριότητα ανά ζεύγη, όπου και τα δύο άτομα βλέπουν ακριβώς τον ίδιο χάρτη μιας περιοχής, απαλείφουμε κάποια μέρη ή ονομασίες, διαφορετικά στον κάθε χάρτη. Γενικά, μπορούμε να κατατάξουμε τα «κενά πληροφορίας» με τον παρακάτω τρόπο: Εμπειρίας: ανταλλαγή πληροφοριών βάσει εμπειρίας που είναι διαφορετική για τον κάθε μαθητή. Σχετικές δραστηριότητες προσφέρονται ιδιαίτερα σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Άποψης: π.χ. τι είναι πιο/λιγότερο σημαντικό για κάποιον; Πώς αισθάνεται κάποιος σχετικά με ένα ζήτημα; Γνώσης: ανταλλαγή πληροφοριών βάσει γνώσεων που διαφέρουν ανά μαθητή. Κενά βεβαιότητας: π.χ. τι είναι σίγουρο/αβέβαιο; Κενό μέσου: π.χ. προφορικός γραπτός λόγος ή αντίστροφα, όπως σε περιπτώσεις που πρέπει να ακούσουν κάτι για να συμπληρώσουν πληροφορίες σ ένα διάγραμμα ή όταν συζητούν τα αποτελέσματα μιας έρευνας βάσει ενός στατιστικού πίνακα. Στο ίδιο πνεύμα, μια γενική παρατήρηση είναι ότι κάποιοι διδάσκοντες χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον ερωτήσεις των οποίων οι απαντήσεις είναι γνωστές/αυτονόητες (display questions) με στόχο την εξάσκηση γλώσσας (παρ. i). Καλό θα ήταν όμως να χρησιμοποιούν εξίσου ή και περισσότερο αυθεντικές ερωτήσεις (genuine questions), δηλαδή ερωτήσεις που κάνουμε σε περιστάσεις επικοινωνίας εκτός τάξης 2 (παρ. ii). (i) (ii) Τι κάνεις αυτήν τη στιγμή; (προσδοκώμενη προφανής απάντηση: Κάθομαι στο θρανίο, ακούω τον καθηγητή κτλ.) Τι αγόρασες χθες από το μανάβη; Σου αρέσει η ελληνική κουζίνα; 1 Βλ. π.χ. Hutchinson, T. and Waters, A. (1987). English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University Press, Για επισκόπηση, βλ. Lightbown, Ρ.Μ. and Ν. Spada (2006). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press,

2 Παρακάτω προτείνονται τρόποι διόρθωσης λαθών προφορικών και γραπτών και δίνονται παραδείγματα δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη βελτίωση της γραμματικής ικανότητας, πάντα με έμφαση στο νόημα. Α. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Στάδιο προθέρμανσης 3 Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται δραστηριότητες που να προετοιμάζουν («προθερμαίνουν») το μαθητή, χωρίς να γίνεται ενημέρωση για το θέμα που θα διαπραγματευθούν. Παραδείγματα: Ερωτήσεις σχετικές με το θέμα γράφονται στον πίνακα και ακολουθεί σύντομη συζήτηση. Τραγούδια σχετικά με το θέμα. Κουίζ που ελέγχει τη γνώση σχετικά με το θέμα. Περιγραφή εικόνων και περαιτέρω συζήτηση βάσει εικόνων σχετικών με το θέμα. Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) για σχετικό λεξιλόγιο. Προετοιμασία λίστας με απόψεις σχετικές με το θέμα. Ανά ζεύγη οι μαθητές συζητούν αν συμφωνούν με τις απόψεις και αιτιολογούν την άποψή τους. Οι μαθητές βαθμολογούν κατά σειρά σπουδαιότητας ή αρεσκείας μια λίστα που προετοιμάζει ο/η καθηγητής/ήτρια. Π.χ. αν η επικείμενη συζήτηση έχει σχέση με διατροφή/δίαιτα, ο/η καθηγητής/ήτρια τούς δίνει συνοπτικά διάφορες προτεινόμενες δίαιτες και οι μαθητές τις αξιολογούν ως λιγότερο/περισσότερο αποτελεσματικές. Συγκρίνουν τις απόψεις τους ανά ζεύγη. Σχετικά βίντεο από το διαδίκτυο (youtube). Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΚΟΥΣΟΥΝ Ή ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ζητούμε από τους μαθητές να μαντέψουν το θέμα είτε από τίτλο, είτε από εικόνα, είτε από ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα προφορικού κειμένου. Δίνουμε μια λίστα λεξιλογίου και ζητούμε να μαντέψουν ποιες λέξεις είναι σχετικές με το θέμα και ποιες όχι. Κάνουμε το ίδιο με προτάσεις. 3 Βλ. άρθρο στο 2

3 Γ. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Επιλέγουμε κάποιες λέξεις που θεωρούμε ότι είναι άγνωστες και έχουν βασικό ρόλο στην κατανόηση του κειμένου. Τις εξηγούμε γράφοντάς τες μία-μία στον πίνακα μέσω παραδειγμάτων, συνώνυμων κτλ. Χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη λέξη στη μητρική γλώσσα των μαθητών μόνο όταν αποτύχουμε να το κάνουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Ακούν το κείμενο και: απαντούν σε ερωτήσεις που έχουν δοθεί από πριν και σχετίζονται με τη γενική ιδέα του κειμένου/σημειώνουν τις κύριες ιδέες χωρίς να τους έχουν δοθεί ερωτήσεις από πριν σημειώνουν αν είναι σωστές ή λανθασμένες κάποιες πληροφορίες που τους δίνονται σε πίνακα που τους δίνεται, ή σημειώνουν ποιες από τις πληροφορίες που τους δίνονται σε πίνακα περιέχονται στο κείμενο που άκουσαν, ή συμπληρώνουν κάποιες πληροφορίες σε πίνακα (π.χ. τιμές, προϊόντα που αγόρασε κάποιος, οδηγίες, σχέδια για νυχτερινή έξοδο κτλ.) σημειώνουν σ έναν πίνακα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα μιας πρότασης/περίστασης. σημειώνουν σ έναν πίνακα τα στοιχεία δύο διαφορετικών προτάσεων, π.χ. για μετακίνηση των κεντρικών γραφείων μιας επιχείρησης, και μετά τα συγκρίνουν και συζητούν κρατούν σημειώσεις για τα κύρια σημεία και συγκρίνουν τον τρόπο που το έχουν κάνει με αυτόν του διπλανού τους επιπλέον, συμπληρώνουν αυτά που δεν άκουσαν βλέποντας ο ένας τις σημειώσεις του άλλου γράφουν μια μικρή περίληψη του κειμένου που άκουσαν ή συμπληρώνουν μια περίληψη μη ολοκληρωμένη (μπορεί να λείπουν λέξεις/φράσεις/προτάσεις). Αν κρατούν σημειώσεις χωρίς να τους έχουν δοθεί «οδηγοί», θα πρέπει να έχει γίνει και σχετική διδασκαλία για το πώς πρέπει να κρατούν σημειώσεις και τι πρέπει να σημειώνουν, για να μπορέσουν στη συνέχεια να ανασυνθέσουν το κείμενο. Εναλλακτικά: Ακούνε/βλέπουν μια διαφήμιση και σημειώνουν (α) εκφράσεις πειθούς, (β) χρήση χιούμορ, (γ) επιστημονικοφανείς ισχυρισμούς, (δ) ονόματα διάσημων που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο προϊόν. Ακολουθεί συζήτηση για άσκηση προφορικού λόγου. Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να γίνουν κατά ζεύγη ή ομάδες, που μετά συγκρίνουν τις απαντήσεις τους και καταλήγουν σ αυτές που θεωρούν σωστές ή συγκρίνουν τις σημειώσεις τους και καταλήγουν στην καλύτερη περίληψη. 3

4 Για τη συγκεκριμένη δεξιότητα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τραγούδια που δίνουν ευκαιρία για περαιτέρω συζήτηση, που θα οδηγήσει και σε κάποιο είδος γραπτού λόγου, π.χ. Είμαι η Μαίρη Παναγιωταρά - Κηλαηδόνης Κάπου την έχουμε πατήσει - Κηλαηδόνης Υπάρχει λόγος σοβαρός - Πορτοκάλογλου Παραδείγματα για επιπλέον δραστηριότητες (χρήση γλώσσας) (α) Ακούνε μια ομιλία και σημειώνουν σ έναν πίνακα κειμενικούς δείκτες (discourse markers) που επιτελούν συγκεκριμένες λεκτικές πράξεις. Παράδειγμα: Οργάνωση Κύρια σημεία Ορισμοί Συμπεράσματα- Ολοκλήρωση Κατ αρχάς Το πιο σημαντικό Μ αυτό εννοώ Τελικά είναι ότι ότι Δεύτερον Επιπλέον είναι Για παράδειγμα Συνοψίζοντας απαραίτητο να γνωρίζετε Ένα άλλο ζήτημα Ένα πολύ ουσιαστικό θέμα είναι ότι Με άλλα λόγια Συμπεραίνοντας λοιπόν (β) Ακούνε ένα διάλογο μεταξύ ενός καθηγητή κι ενός μαθητή που ζητάει παράταση για να καταθέσει μια εργασία. Τους ζητάμε να κρίνουν αν ο μαθητής χρησιμοποιεί κατάλληλη γλώσσα για τη συγκεκριμένη περίσταση. Στον πρώτο διάλογο δε γίνεται κάτι τέτοιο (ο μαθητής χρησιμοποιεί εκφράσεις ακατάλληλες, ενικό αριθμό κτλ.). Μετά ακούνε έναν δεύτερο διάλογο, στην ίδια περίσταση, όπου η γλώσσα του μαθητή είναι κατάλληλη, και επισημαίνουν τις διαφορές ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο διάλογο. Η παραπάνω δραστηριότητα μπορεί να αφορά ποικιλία περιστάσεων, όπως μεταξύ πελάτη και υπαλλήλου/διευθυντή τράπεζας ή κάποιας άλλης υπηρεσίας. Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Χωρίζουμε την τάξη σε ζεύγη και τους δίνουμε κείμενο, διάλογο, γράφημα, χάρτη κτλ. όπου είναι διαφορετικά τα κενά πληροφόρησης για τον καθένα στο ζεύγος. Για τη συλλογή πληροφοριών που χρειάζονται, πρέπει να ρωτήσουν ο ένας τον άλλον. Δίνουμε θέματα που προσφέρονται για διαφωνία, επιχειρηματολογία κτλ. 4

5 Δραστηριότητα που σχετίζεται με τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης (multiple intelligences theory) 4 : Βάζουμε κάποιο είδος ατμοσφαιρικής μουσικής (π.χ. μουσική Σαχάρας ή γηγενών Αυστραλίας) χωρίς λόγια και τους ζητούμε να κλείσουν τα μάτια τους και να φανταστούν εικόνες, μυρωδιές, υφή αντικειμένων. Μετά γίνεται συζήτηση για το τι σκέφτηκε ο καθένας. Η συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε θέματα πολιτισμών κτλ. Ανάλογα με τους μαθητές, μπορούμε, σε χαμηλότερα επίπεδα, να ζητήσουμε να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό και να το δείξουν στην τάξη. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη δεξιότητα είναι μέρος ενός μαθήματος και σχετίζεται με τις υπόλοιπες δεξιότητες (βλ. παραπάνω). Τρόποι διόρθωσης λαθών 5 Για να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν ευχέρεια λόγου, π.χ. σε περιπτώσεις που ζητούμε από τους μαθητές να πούνε τη γνώμη τους για κάτι και έχει δημιουργηθεί ενδιαφέρον για το θέμα, ο διδάσκων καλό θα ήταν να επικεντρώνεται στο νόημα και όχι στη μορφή της γλώσσας. Δηλαδή, να μη διορθώνει το μαθητή συχνά, αλλά μόνο επιλεκτικά και με διακριτικό τρόπο. Παράδειγμα (Μ= Μαθητής, Δ= Διδάσκων) Μ: Το απόγευμα θέλω να πηγαίνω στην αγορά. Δ: Ά, ο Ιβάν θέλει να πάει στην αγορά. Κι εγώ το ίδιο/γιατί θέλεις να πας στην αγορά; Τι θα ψωνίσεις; Ο διδάσκων μπορεί να κρατάει σημειώσεις για τα κυριότερα λάθη που γίνονται και να τα συζητά μετά το τέλος της προφορικής δραστηριότητας. Αν χρησιμοποιείται μεταγλώσσα στη διόρθωση, να είναι απλή, π.χ. να μη λέμε «εξακολουθητικός», αλλά «για κάτι που γινόταν συνεχώς». Άλλοι τρόποι διόρθωσης: Διευκρίνιση/Επανάληψη με κατάλληλο επιτονισμό/εκμαίευση του σωστού τύπου: π.χ.: Μ: Αγόρασα δύο ποδήλατο. Δ: Τι αγόρασες; Ένα ποδήλατο ή δύο ποδήλατα;/αγόρασες δύο ποδήλατο/αγόρασες δύο ; Ειδικά στον προφορικό λόγο, πιο σημαντικά από τα γραμματικά λάθη είναι λάθη πραγματολογικά, δηλαδή χρήση γλωσσικών μορφών ακατάλληλων για τη συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας. Παράδειγμα: μαθητής που απευθύνεται στον καθηγητή του/σ έναν άγνωστο χρησιμοποιώντας προστακτική ή «ρε», «βρε» κτλ. (βλ. Μπέλλα 2011). 6 4 Για δραστηριότητες βάσει αυτής της θεωρίας, βλ. 5 Βλ. Lightbown, Ρ.Μ. and Ν. Spada (2006). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press, Bella, S. (2011). Mitigation and politeness in Greek invitation refusals: Effects of length of residence and intensity of interaction on non-native speakers performance. Journal of Pragmatics, 43:

6 Ε. ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 1. Κριτήρια επιλογής κειμένων 7 Καταλληλότητα ως προς το θέμα: Είναι σωστό για το επίπεδο και την ηλικία των μαθητών; Μήπως θα ενοχλήσει κάποιους; Ενδιαφέρον. Μέγεθος: λέξεις κατά μέσο όρο είναι ένα καλό μέγεθος κειμένου (ανάλογα και με το επίπεδό τους). Πολύ μεγάλα κείμενα αποθαρρύνουν το μαθητή. Γλώσσα: Προσφέρεται για τη διδασκαλία χρήσιμου λεξιλογίου/γραμματικής; Είναι ανεκτός ο αριθμός άγνωστων λέξεων; (Υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι για να μπορέσουν να κατανοήσουν οι μαθητές από μόνοι τους ένα κείμενο πρέπει οι άγνωστες λέξεις να είναι 2%-5%). 8 Δυνατότητα για περαιτέρω δραστηριότητες εξάσκησης γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο. 2. Λεξιλόγιο Ο διδάσκων πρέπει να βοηθήσει το μαθητή να αναπτύξει τις στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί ωφέλιμες στην εκμάθηση λέξεων. Κυρίως, πρέπει να ενθαρρύνει το μαθητή να μαντέψει το νόημα των λέξεων. Αυτό μπορεί να γίνει, π.χ.: Βάσει της μορφής τους: εξασκούνται στο να αναλύουν τις λέξεις κατά προθήματαεπιθήματα-ρίζες. Παραδείγματα λέξεων που προσφέρονται για τέτοια δραστηριότητα: υπέρμαχος, συσχέτιση, ανεβοκατεβαίνω, ανομολόγητη, διακοποδάνειο. Βάσει συνώνυμων, αντίθετων ή εξηγήσεων μέσα στο κείμενο, π.χ. πολύ γρήγορα στη ζωή του θ' αναγνωρίσει τις εμπορικές, δημοσιογραφικές, πολιτικές ή άλλες δολιότητες, δηλαδή τις πολλές μορφές του κοινωνικού ψέματος. Ο τίτλος του έργου «Το πέρασμα» είναι αμφίσημος. Σημαίνει το πέρασμα του φουσκωμένου ποταμού, αλλά και το πέρασμα των ψυχών στον άλλο κόσμο. Ο άνθρωπος αυτός είναι ανενδοίαστος, δηλαδή δεν έχει κανένα δισταγμό να Οι δόλιοι πολίτες εξαπατούν το κράτος, ενώ οι έντιμοι πληρώνουν όλους τους φόρους. Μετά άρχισαν οι να δανείζουν χρήματα με χαλαρούς όρους και απίστευτα είδη δανείων, όπως το εορτοδάνειο. Ήθελε να αγοράσει σπίτι και πήρε στεγαστικό δάνειο. 7 Gardner (1993). Βλ. ενδεικτικά σχετικό άρθρο στο 8 Hsueh-chao, M. H. and Nation, P. (2000). Unknown vocabulary density and reading comprehension. Reading in a Foreign Language, 13/1:

7 Βάσει των γενικών (εξωκειμενικών) γνώσεων των μαθητών, π.χ. Η ιαπωνική υπηρεσία ατομικής ενέργειας φοβάται σχάση στην καρδιά ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. 3. Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της δεξιότητας της ανάγνωσης Είναι παρόμοιες με εκείνες για την ανάπτυξη της κατανόησης προφορικού λόγου. Αρχίζουμε με προθέρμανση κτλ. Επιπλέον ιδέες υπάρχουν στα αντίστοιχα τεστ του ΚΕΓ, όπως να βρούνε τον κατάλληλο τίτλο για κάθε παράγραφο, να βάλουν στη σειρά προτάσεις ή παραγράφους κτλ. Ξεκινούμε από δραστηριότητες σχετικά με τη γενική ιδέα του κειμένου που απαιτούν γρήγορη/διαγώνια ανάγνωση και προχωρούμε σε δραστηριότητες που απαιτούν προσεκτική ανάγνωση. Στην τελευταία περίπτωση, στις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές καλό είναι να περιλαμβάνονται και ερωτήσεις που να προϋποθέτουν διάβασμα «ανάμεσα στις γραμμές», συναγωγή συμπερασμάτων (inference), σφαιρική αντίληψη του κειμένου και εξωκειμενικές γνώσεις. Ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν απλώς διαβάζοντας κάποια σημεία του κειμένου είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται μόνο στο αρχικό στάδιο. Επιπλέον, ειδικά για τα προχωρημένα επίπεδα μπορούμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες που ελέγχουν αν ο μαθητής μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα στο τι αποτελεί γεγονός και τι είναι άποψη του συγγραφέα, πόσο βέβαιο είναι το συμπέρασμα που εξάγεται κλπ. Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Οι σχετικές δραστηριότητες είναι παρόμοιες/συνδέονται με πολλές από τις προτεινόμενες για την ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων. Για να φτάσουν στο σημείο να γράψουν, πρέπει να έχουν ακούσει, να έχουν συζητήσει και να έχουν διαβάσει κάτι σχετικό. Το κειμενικό είδος που επιλέγεται εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Π.χ. Ελληνικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς: Βιβλιογραφία για ένα θέμα. Περιγραφή διαδικασίας μιας έρευνας/ενός πειράματος. Περίληψη αποτελεσμάτων μιας έρευνας. Να ετοιμάσουν μια παρουσίαση σε power point, κτλ. Ελληνικά για επαγγελματικούς σκοπούς: Συμπλήρωση ειδών εγγράφων (δημοσίων κτλ.). Επιστολή σε μια τράπεζα/επιχείρηση/δημόσιο οργανισμό. Βιογραφικό σημείωμα, κτλ. Αίτηση. 7

8 Επισημαίνω ότι ανάμεσα στις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλλόγλωσσοι ομιλητές είναι (α) το κατάλληλο επίπεδο ύφους (λιγότερο/περισσότερο τυπικό) και (β) η σωστή συμπαράθεση λέξεων (collocations). Το πρώτο μπορεί να αντιμετωπιστεί με σχετικές δραστηριότητες που αφορούν τις άλλες δεξιότητες. Το δεύτερο, μπορεί να γίνει ζητώντας από τους μαθητές να διαλέξουν σωστές ή να διορθώσουν ακατάλληλες συμπαραθέσεις, π.χ. *χρειάζονται ανάγκη (= έχουν ανάγκη) 9, *συνάντησε την περίσταση (= ανταποκρίθηκε στην περίσταση). Η διδασκαλία πρέπει να δώσει έμφαση στη διαδικασία της παραγωγής του γραπτού λόγου παρά στο αποτέλεσμα (βλ. «process writing»). Αυτό συνίσταται στο να γράφει και να ξαναγράφει ο μαθητής το ίδιο κείμενο. Περιληπτικά: Στάδιο 1 (πρώτη απόπειρα): Ο διδάσκων επικεντρώνεται στις ιδέες του κειμένου. Στις παρατηρήσεις του ξεκινά επισημαίνοντας τα θετικά στοιχεία του γραπτού και υποδεικνύει τι άλλο θα μπορούσε να προστεθεί τη δεύτερη φορά που θα γράψει ο μαθητής το ίδιο κείμενο. (Συχνά οι μαθητές διορθώνουν από μόνοι τους και κάποια γλωσσικά λάθη, χωρίς να τους έχουν επισημανθεί ή να τους έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο). Στάδιο 2 (δεύτερη απόπειρα): Αφού και πάλι γίνουν παρατηρήσεις επί του περιεχομένου και επισημανθούν τα καλά στοιχεία, ο διδάσκων επισημαίνει γλωσσικά λάθη και ζητά από το μαθητή να ξαναγράψει το κείμενο προσπαθώντας να τα διορθώσει. Η επισήμανση γίνεται με διάφορους τρόπους που έχουν συμφωνηθεί κι έχουν δοθεί υπό μορφή λίστας στους μαθητές, όπως: Στ= Στίξη, Τ= Τονισμός, Κ= Κατάληξη, ΛΛ= Λάθος λέξη, ΣΥ= Συνοχή, ΣΥΝΤ= Σύνταξη, ΓΣ= Γραμματική συμφωνία, Ø= Κάτι λείπει κτλ. Παραδείγματα: ΛΛ Ø ΓΣ ψωμοπωλείο, εχρός (= εχθρός), το κορίτσι ήταν πολύ καλή Στάδιο 3: τελική μορφή του γραπτού: Ξαναγράφεται το κείμενο. ΣΤ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Α. Δραστηριότητες Βάσει της Γλωσσικής Επεξεργασίας (ΔΒΓΕ) (processing instruction, VanPatten 1996, , Στόχος της ΔΒΓΕ είναι να επηρεάσει τις στρατηγικές επεξεργασίας γλωσσικών εισερχόμενων για επιτυχέστερη σύνδεση μεταξύ σημασίας και μορφής. Κάτι τέτοιο 9 Βλ. Ηλιοπούλου, Ν. (2009). Αξιολόγηση των γραπτών γλωσσικών δοκιμασιών των αλλόγλωσσων μαθητών της Β /βάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα της γλώσσας. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 10 VanPatten, B Input Processing and Grammar Instruction: Theory and Research, Norwood, N.J.: Ablex. 8

9 ενδείκνυται ιδιαίτερα για γλώσσες μορφολογικά πλούσιες όπως η ελληνική. Για παράδειγμα, όταν οι μαθητές καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ εξακολουθητικού και μη εξακολουθητικού αορίστου (έγραφα/έγραψα) από επιρρηματικά στοιχεία (όλη μέρα/μια φορά) δεν προσέχουν τη μορφή του ρήματος. Αφαιρώντας τα επιρρηματικά στοιχεία, αναγκάζουμε το μαθητή να προσέξει το ρήμα για να καταλάβει το νόημα. Αυτό γίνεται μέσω δραστηριοτήτων Δομημένου Γλωσσικού Εισερχόμενου (ΔΓΕ) 11. Οι δραστηριότητες ΔΓΕ διακρίνονται σε δραστηριότητες αναφορικού (referential) και συναισθηματικού (affective) προσανατολισμού. Παράδειγμα 1 (στόχος: ρηματική όψη) Τύπος άσκησης (1) (αναφορική δραστηριότητα) Ακούνε/διαβάζουν μία πρόταση και πρέπει να βρούνε ποια εικόνα περιγράφει, τσεκάροντας απλώς τον αντίστοιχο αριθμό. Οι προτάσεις δεν περιέχουν επιρρηματικά στοιχεία. Παράδειγμα: Ο Γιάννης έβαφε το σπίτι του. Α. Β. Εναλλακτικά, επιλέγουν την πρόταση που περιγράφει την εικόνα. Για παράδειγμα, ακούν/διαβάζουν τις δύο παρακάτω προτάσεις και τους δίνουμε μία από τις παραπάνω εικόνες. Ο Γιάννης έβαψε το σπίτι του. Ο Γιάννης έβαφε το σπίτι του. Απόσπασμα τύπου άσκησης (2) (αναφορική δραστηριότητα) Ακούστε τις προτάσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επίρρημα «συχνά» σ αυτές τις προτάσεις; Σημειώστε «Ναι» ή «Όχι». 11 Όλα τα παραδείγματα δραστηριοτήτων προέρχονται από τις παρακάτω εργασίες: Agathopoulou, E., Papadopoulou, D. and Zmijanjac, K. (2008). Noun-Adjective agreement in L2 Greek and the effect of input-based instruction. Journal of Applied Linguistics, 24: (Annual publication of the Greek Applied Linguistics Association Παπαδοπούλου, Δ., Zmijanjac, K and Ε. Αγαθοπούλου, E. (2010). Απόκτηση της συμφωνίας ουσιαστικούεπιθέτου στην ελληνική ως Γ2: Συγκριτική μελέτη δύο διδακτικών παρεμβάσεων. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30. Θεσσαλονίκη: ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη, Agathopoulou, E., Papadopoulou, D., K. Zmijanjac and Anagnostaki, E. (υπό προετοιμασία). 9

10 1. Έτρεχε πέντε χιλιόμετρα. 2. Ζωγράφισε δύο πίνακες. 1. Ναι Όχι 2. Ναι Όχι Απόσπασμα τύπου άσκησης (3) (συναισθηματική δραστηριότητα) Θα ακούσετε μια σειρά από προτάσεις που περιγράφουν τι έκανε η Φατιμά πέρσι το καλοκαίρι. Σημειώστε αν κάνατε κι εσείς το ίδιο τσεκάροντας ( ) κάτω από το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ. 1. Έβαψε όλο το σπίτι της. 2. Φορούσε ακριβά παπούτσια. 3. Έστειλε πολλά . ΝΑΙ ΟΧΙ Παράδειγμα 2 (στόχος: γραμματική συμφωνία στην ονοματική φράση) Απόσπασμα τύπου άσκησης (3): Συνδυασμός αναφορικής και συναισθηματικής δραστηριότητας. Διαβάστε τις προτάσεις και σημειώστε σε ποιον αναφέρονται, τσεκάροντας την ανάλογη σχάρα. Μετά, σημειώστε για κάθε περίπτωση αν συμφωνείτε, διαφωνείτε ή δεν έχετε άποψη. (1) Είναι ωραίος. (2) Είναι χοντρό. (3) Είναι νέα. B. Δραστηριότητες βάσει Εστίασης στον Τύπο Long, M. (1991). «Focus on form: A design feature in language teaching methodology». In K. de Bot, R. Ginsberg and C. Kramsch (eds), Foreign language research in cross-cultural perspective, Amsterdam: John Benjamins,

11 Επισημαίνουμε τυπογραφικά (ή προφορικά με τονισμό) συγκεκριμένες γλωσσικές μορφές, ενώ το μάθημα ασχολείται μόνο με το νόημα του κειμένου. Παράδειγμα 13 Η Λένα έχει μερικά στερεότυπα. Έχει μερικές απόψεις που δεν τις αλλάζει εύκολα. Διαβάστε τι πιστεύει η Λένα και πείτε αν συμφωνείτε, διαφωνείτε ή δεν έχετε άποψη: Οι δικηγόροι είναι δυναμικοί, πονηροί και φυσικά πλούσιοι. Έχουν πάντα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και δεν πρέπει να τους πιστεύεις ποτέ! Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω 13 Αgathopoulou κ.ά. (2008), Παπαδοπούλου κ.ά. (2010). Βλ. υποσημ. 11 και

12 C. Dictogloss 14 Αντίθετα με τη ΔΒΓΕ, οι δραστηριότητες Dictogloss σχετίζονται με εκμάθηση γλώσσας βάσει γλωσσικού εξερχόμενου και όχι βάσει γλωσσικού εισερχόμενου. Οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν ένα κείμενο ανά ομάδες, αφού έχουν ακούσει το κείμενο μια-δυο φορές και έχουν κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Εναλλακτικά, δεν επιτρέπεται να κρατήσουν σημειώσεις, 15 αλλά ο καθηγητής δίνει βοηθητικές εικόνες ή φράσεις-κλειδιά. Το μήκος και το είδος των κειμένων (ιστορίες, διάλογοι κ.λπ.) ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και την ηλικία των μαθητών. Έχει μεγάλη σημασία εδώ η συνεργασία ανά ομάδες για την επίτευξη του σκοπού. Παράδειγμα (στόχος: όψη ρήματος, επίπεδο Β1) 16 Ακούνε την παρακάτω ιστορία: Κλεμμένο ποδήλατο Ο Πέτρος συχνά πήγαινε με το ποδήλατό του στο σουπερμάρκετ. Συνήθως αγόραζε γάλα και ψωμί. Την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Πέτρος βγήκε από το σουπερμάρκετ, το ποδήλατό του έλειπε. Ο Πέτρος έψαξε παντού δύο φορές. Μάλλον το έκλεψε κάποιος, ενώ ο Πέτρος ψώνιζε στο σουπερμάρκετ! Αυτή την εβδομάδα τηλεφώνησε τρεις φορές στην Αστυνομία, αλλά ακόμα δεν ξέρουν τίποτα. (58 λέξεις) 14 Wajnryb, R. (1990). Grammar dictation. Oxford, UK: Oxford University Press. 15 Εφόσον αντιληφθούμε ότι κάποιοι μαθητές που γράφουν πολύ γρήγορα αντί για σημειώσεις προλαβαίνουν να καταγράψουν όλο το κείμενο που ακούνε. 16 Agathopoulou, E., Papadopoulou, D., Zmijanjac, K. and E. Anagnostaki, E. (υπό προετοιμασία). 12

13 Αν δεν τους επιτρέψουμε να κρατήσουν σημειώσεις, καθώς προσπαθούν να ανασυνθέσουν το κείμενο, τους δίνουμε κάποιες σχετικές εικόνες, π.χ. 13

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Άρθρο «Το γλωσσικό εισαγόμενο στην κατάκτηση και την εκμάθηση Γ2» Συγγραφέας Ελένη Αγαθοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ?

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? 2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? Ομάδα - στόχος Επίπεδο Διδακτικοί Στόχοι Παλιννοστούντες Έλληνες, νεότερες γενιές απόδημων Ελλήνων και ξένοι που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά,ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης του προφορικού λόγου Η κατανόηση του προφορικού λόγου αποτελεί µια δεξιότητα κατά την οποία αναµειγνύονται τόσο φυσικές/σωµατικές όσο και διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος 2 Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το TELL

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Αλοίµονος. Γράψετε πειστικά επαγγελματικά κείμενα. πρακτική μέθοδος. Επαγγελματική Επιμόρφωση 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σάββας Αλοίµονος. Γράψετε πειστικά επαγγελματικά κείμενα. πρακτική μέθοδος. Επαγγελματική Επιμόρφωση 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Σάββας Αλοίµονος Γράψετε πειστικά επαγγελματικά κείμενα πρακτική μέθοδος επιστολές, διαφημιστικά, αναφορές, μελέτες, προσφορές, κλπ Επαγγελματική Επιμόρφωση 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γράψετε πειστικά επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Περιεχόμενα σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Δεύτερο κεφάλαιο 2. Συγκριτική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2004 και 2005 14 2.1 Αποτελέσματα παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs 2013 Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs ΓΕΝΙΚΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός Επιμόρφωσης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» South West

Διαβάστε περισσότερα

Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική

Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική Άννα Ιορδανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εισαγωγή Η υλοποίηση του Διαθεματικού Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη 1 Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν. Αντωνοπούλου Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε το παιδί σας στην Ανάγνωση

Βοηθήστε το παιδί σας στην Ανάγνωση Βοηθήστε το παιδί σας στην Ανάγνωση Η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά αποτελούν τις δύο βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η εκπαίδευση και η μορφωτική ανάπτυξη του παιδιού. Οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Φτερνιάτη Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Κορίνθου 161, 262 23 Πάτρα afterniati@upatras.gr

Άννα Φτερνιάτη Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Κορίνθου 161, 262 23 Πάτρα afterniati@upatras.gr Τα νέα βιβλία για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου: αρχές και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά - το παράδειγμα των μεγάλων τάξεων (Ε και Στ ) Άννα Φτερνιάτη Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1. Δες τη διαφήμιση... έξυπνα! Εισαγωγή στη διαφήμιση Εγχειρίδιο Δασκάλου. Θέμης

Τεύχος 1. Δες τη διαφήμιση... έξυπνα! Εισαγωγή στη διαφήμιση Εγχειρίδιο Δασκάλου. Θέμης Δες τη διαφήμιση... έξυπνα! Τεύχος 1 Εισαγωγή στη διαφήμιση Εγχειρίδιο Δασκάλου Ένα πρόγραμμα παιδείας για τα μέσα ενημέρωσης, για παιδιά 6-11 ετών Με την υποστήριξη των Θέμης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα

Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο Μονογιού Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πέτρου Χριστιάνα Πανεπιστήμιο Κύπρου Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 1.0 Θέλω να γίνω επιχειρηματίας. Έχω ό,τι χρειάζεται για να γίνω;... 6 1.1 Εισαγωγή... 6 1.2 Μία αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα