ENGLISH-GREEK WORDLIST

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENGLISH-GREEK WORDLIST"

Transcript

1 ENGLISH-GREEK WORDLIST

2 Instructions Οδηγίες Act out. Παίξε θέατρο. Ask and answer. Ρώτησε και απάντησε. Complete the pictures. Συμπλήρωσε τις εικόνες. Count. Μέτρησε. Do the actions. Κάνε τις ενέργειες. Draw. Σχεδίασε. Draw and guess. Ζωγράφισε και μάντεψε. Find. Βρες. Listen. Άκουσε. Listen and blend the sounds. Άκουσε και συνδύασε τους ήχους. Listen and chant. Άκουσε και τραγούδησε ρυθμικά. Listen and colour. Άκουσε και ζωγράφισε. Listen and do. Άκουσε και κάνε. Listen and guess. Άκουσε και μάντεψε. Listen and match. Άκουσε και ταίριαξε. Listen and number. Άκουσε και αρίθμησε. Listen and play. Άκουσε και παίξε. Listen and repeat. Άκουσε και επανάλαβε. Listen and sing. Άκουσε και τραγούδησε. Listen and tick. Άκουσε και βάλε. Listen and write. Άκουσε και γράψε. Listen, point and say. Άκουσε, δείξε και πες. Listen to the story. Άκουσε την ιστορία. Look. Κοίταξε. Look and circle. Κοίταξε και κύκλωσε. Look and play. Κοίταξε και παίξε. Look and write. Κοίταξε και γράψε. Play. Παίξε. Play a game. Παίξε ένα παιγνίδι. Read and trace. Διάβασε και σχεδίασε. Read the words aloud. Διάβασε τις λέξεις δυνατά. Say. Πες. Sing. Τραγούδησε. Underline. Υπογράμμισε. 2 Islands 1

3 Welcome pages 4-5 W.01 Welcome Καλώς ήλθες W.02 Hello! Γειά! W.03 I m Εγώ είμαι ο/η... W.04 red κόκκινο W.05 green πράσινο W.06 yellow κίτρινο W.07 blue μπλε W.08 my μου W.09 name όνομα W.10 s = is είναι W.11 My name s Το όνομά μου είναι W.12 come έρχομαι W.13 a / an ένας, μία, ένα W.14 quest αναζήτηση W.15 Come with us. Έλα μαζί μας. W.16 Come on a quest. Έλα σε μία αναζήτηση. W.17 look for ψάχνω για W.18 egg αυγό W.19 today σήμερα pages 6-7 W.20 one ένα W.21 two δύο W.22 three τρία W.23 four τέσσερα W.24 five πέντε W.25 six έξι W.26 seven επτά W.27 eight οκτώ W.28 nine εννέα W.29 ten δέκα W.30 now τώρα W.31 count μετράω W.32 again ξανά, πάλι W.33 his του W.34 His name s Το όνομά του είναι... W.35 backpack σακίδιο W.36 number αριθμός pages 8-9 W.37 stand up σηκώνομαι English-Greek Wordlist 3

4 W.38 sit down κάθομαι κάτω W.39 look κοιτάζω W.40 listen ακούω W.41 book βιβλίο W.42 open your book άνοιξε το βιβλίο σου W.43 close your book κλείσε το βιβλίο σου W.44 wave goodbye γνέψε αντίο W.45 listen to me άκουσέ με W.46 count to three μέτρησε ως το τρία W.47 look at me κοίταξέ με W.48 I can εγώ μπορώ W.49 talk μιλάω W.50 about για, σχετικά W.51 colour χρώμα W.52 do κάνω W.53 classroom αίθουσα W.54 action ενέργεια 4 Islands 1

5 1 My birthday pages My birthday τα γενέθλιά μου 1.02 brown καφέ 1.03 white άσπρο 1.04 pink ροζ 1.05 black μαύρο 1.06 orange πορτοκαλί 1.07 purple μωβ 1.08 What s your name? Ποιό είναι το όνομά σου; 1.09 your σου 1.10 age ηλικία 1.11 How old are you? Πόσων χρονών είσαι; 1.12 you εσύ 1.13 favourite αγαπημένος,-η,-ο 1.14 What s your favourite colour? Ποιό είναι το αγαπημένο σου χρώμα; 1.15 blanket κουβέρτα pages song τραγούδι 1.17 clap χειροκροτάω 1.18 stamp χτυπώ κάτω τα πόδια 1.19 jump πηδάω 1.20 walk περπατάω 1.21 run τρέχω 1.22 dance χορεύω 1.23 hop χοροπηδάω 1.24 climb σκαρφαλώνω 1.25 It s my birthday! Είναι τα γενέθλιά μου! 1.26 Hip hip hurray! Γιούπι! 1.27 Happy birthday! Χαρούμενα γενέθλια! 1.28 Is it? Είναι (αυτό) ; 1.29 Yes, it is. Ναι, (αυτό) είναι No, it isn t. Όχι, (αυτό) δεν είναι. pages cake κέικ, τούρτα 1.32 for για 1.33 Hurray! Ζήτω! 1.34 me εμένα, μου 1.35 nice ωραίος 1.36 the ο, η, το 1.37 Thank you! Σε ευχαριστώ! 1.38 value αξία 1.39 good καλό English-Greek Wordlist 5

6 1.40 share μοιράζομαι 1.41 It s good to share. Είναι καλό να μοιράζεσαι share with μοιράζομαι με 1.43 friend φίλος 1.44 Share with a friend. Μοιράσου με έναν φίλο draw ζωγραφίζω 1.46 show δείχνω 1.47 family οικογένεια 1.48 Show your family. Δείξε στην οικογένειά σου phonics φωνολογία 1.50 pat χαϊδεύω 1.51 tap χτυπώ ελαφρά το πόδι pages bird πουλί 1.53 fish ψάρι 1.54 flower λουλούδι 1.55 leaf φύλλο 1.56 butterfly πεταλούδα 1.57 make φτιάχνω 1.58 poster αφίσα 1.59 animal ζώο 1.60 plant φυτό 1.61 they αυτοί,-ές,-ά 1.62 What colour are they? Τι χρώμα είναι (αυτά); 1.63 wider world ευρύτερος κόσμος 1.64 birthday cake τούρτα γενεθλίων 1.65 present δώρο 1.66 birthday card κάρτα γενεθλίων 1.67 mini-project μίνι πρότζεκτ 1.68 birthday chart πίνακας γενεθλίων 1.69 class τάξη pages Have fun! Καλή διασκέδαση! 1.71 progress πρόοδος 1.72 check έλεγχος 1.73 progress check έλεγχος προόδου 1.74 I can εγώ μπορώ 1.75 I can say my name and age. Μπορώ να πω το όνομά μου και την ηλικία μου talk about μιλάω για 1.77 I can count to 10 and talk about colours. Μπορώ να μετρώ ως το 10 και να μιλάω για τα χρώματα follow ακολουθώ 1.79 instruction οδηγία 1.80 I can listen and follow instructions. Μπορώ να ακούω και να ακολουθώ οδηγίες. 6 Islands 1

7 2 At school pages at σε 2.02 school σχολείο 2.03 At school. Στο σχολείο desk θρανίο 2.05 rubber γόμα 2.06 chair καρέκλα 2.07 table τραπέζι 2.08 pen στυλό 2.09 ruler χάρακας 2.10 pencil μολύβι 2.11 pencil case κασετίνα, μολυβοθήκη 2.12 pencil sharpener ξύστρα 2.13 book βιβλίο 2.14 this αυτό 2.15 What s this? Τι είναι αυτό; 2.16 It s a / an Είναι ένας, μία, ένα pages eleven έντεκα 2.18 twelve δώδεκα 2.19 thirteen δεκατρία 2.20 fourteen δεκατέσσερα 2.21 fifteen δεκαπέντε 2.22 sixteen δεκαέξι 2.23 seventeen δεκαεπτά 2.24 eighteen δεκαοχτώ 2.25 nineteen δεκαεννέα 2.26 twenty είκοσι 2.27 How many? Πόσοι, -ες, -α; 2.28 Let s Ας 2.29 Let s play. Ας παίξουμε these αυτοί, αυτές, αυτά pages boy αγόρι 2.32 girl κορίτσι 2.33 drum τύμπανο 2.34 Very good! Πολύ καλά! 2.35 mum μαμά 2.36 man άνδρας 2.37 dip βουτάω 2.38 nap υπνάκος 2.39 pan τηγάνι English-Greek Wordlist 7

8 2.40 sit κάθομαι 2.41 dad μπαμπάς pages guitar κιθάρα 2.43 piano πιάνο 2.44 violin βιολί 2.45 musical instrument μουσικό όργανο 2.46 playground παιδική χαρά 2.47 chair καρέκλα 2.48 teacher δάσκαλος, δασκάλα 2.49 her της 2.50 science επιστήμη 2.51 lesson μάθημα 2.52 science lesson μάθημα επιστήμης 2.53 music μουσική 2.54 pupil μαθητής pages start αρχή 2.56 object αντικείμενο 2.57 plural πληθυντικός 8 Islands 1

9 3 My family pages granny γιαγιά 3.02 granddad παππούς 3.03 brother αδελφός 3.04 sister αδελφή 3.05 This is me. Αυτός / αυτή είμαι εγώ photo φωτογραφία pages vet κτηνίατρος 3.08 pilot πιλότος 3.09 doctor γιατρός 3.10 dancer χορευτής / χορεύτρια 3.11 cook μάγειρας 3.12 farmer γεωργός 3.13 dentist οδοντίατρος 3.14 artist καλλιτέχνης 3.15 airport αεροδρόμιο 3.16 with με 3.17 I m glad. Είμαι χαρούμενος,-η,-ο 3.18 too επίσης 3.19 skills δεξιότητες pages love αγαπάω 3.21 tell λέω, μιλάω 3.22 that ότι 3.23 them αυτούς 3.24 can τενεκεδάκι 3.25 cat γάτα 3.26 dig σκάβω 3.27 dog σκύλος 3.28 cap καπελλάκι 3.29 gas αέριο 3.30 on πάνω σε 3.31 top κορυφή pages painting ζωγραφιά 3.33 collage κολλάζ 3.34 sculpture γλυπτό 3.35 drawing σκίτσο 3.36 dragon δράκος 3.37 family portrait οικογενειακό προρτέτο 3.38 want θέλω English-Greek Wordlist 9

10 3.39 I want to be a dancer. Θέλω να γίνω χορευτής / χορεύτρια What does Jack want to be? Τι θέλει να γίνει ο Τζακ; pages play Os and Xs παίζω τρίλιζα 3.42 job επάγγελμα 3.43 art τέχνη 10 Islands 1

11 4 My body pages body σώμα 4.02 hand παλάμη, χέρι 4.03 arm χέρι (από τον καρπό και πάνω), μπράτσο 4.04 finger δάχτυλο χεριού 4.05 leg πόδι (από τον αστράγαλο και πάνω) 4.06 feet πατούσες, πόδια 4.07 head κεφάλι 4.08 wing φτερό, φτερούγα 4.09 toe δάχτυλο ποδιού 4.10 tail ουρά 4.11 foot πατούσα, πόδι 4.12 I ve got έχω 4.13 I ve got a red head. Έχω κόκκινο κεφάλι soap σαπούνι pages T-shirt μακό μπλουζάκι 4.16 jumper πουλόβερ 4.17 trousers παντελόνι 4.18 dress φόρεμα 4.19 skirt φούστα 4.20 shoe παπούτσι 4.21 sock κάλτσα 4.22 hat καπέλλο 4.23 grey γκρι pages children παιδιά 4.25 child παιδί 4.26 ice cream παγωτό 4.27 Please! (Σε) παρακαλώ! 4.28 Look at your feet! Κοίτα τα πόδια σου! 4.29 idea ιδέα 4.30 I ve got an idea. Έχω μια ιδέα clean καθαρός,-η,-ο 4.32 Be clean. Να είσαι καθαρός how πώς 4.34 keep διατηρώ,-ούμαι 4.35 keep clean διατηρούμαι καθαρός,-η,-ο 4.36 kick κλωτσάω 4.37 kid παιδάκι English-Greek Wordlist 11

12 4.38 pet κατοικίδιο 4.39 neck λαιμός 4.40 kit βαλιτσάκι pages dirty βρώμικος,-η,-ο 4.42 face πρόσωπο 4.43 wash πλένω 4.44 Wash your hands! Πλύνε τα χέρια σου! 4.45 habit συνήθεια 4.46 Carnival Καρναβάλι 4.47 around γύρω 4.48 around the world σε όλον τον κόσμο 4.49 time εποχή 4.50 carnival time εποχή καρναβαλιού 4.51 there is υπάρχει 4.52 these αυτοί 4.53 steel χαλύβδινος,-η,-ο 4.54 steel drums χαλύβδινα τύμπανα 4.55 how many? πόσοι,-ες,-α 4.56 fun διασκεδαστικός 4.57 carnival costume καρναβαλίστικη φορεσιά 4.58 carnival mask καρναβαλίστικη μάσκα 4.59 carnival float άρμα καρναβαλιού 4.60 teeth δόντια 4.61 tooth δόντι 4.62 draw σχεδιάζω 4.63 cut κόβω 4.64 colour χρωματίζω 4.65 stick κολλάω 4.66 find out βρίσκω, ανακαλύπτω 4.67 country χώρα pages finish τέλος 4.69 different διαφορετικός,-ή,-ό 4.70 part μέρος 4.71 clothes ρούχα 12 Islands 1

13 5 Pets pages frog βάτραχος 5.02 hamster χάμστερ, ινδικό χοιρίδιο 5.03 mouse ποντίκι 5.04 mice ποντίκια 5.05 snake φίδι 5.06 parrot παπαγάλος 5.07 rabbit κουνέλι 5.08 tortoise χελώνα 5.09 big μεγάλος,-η,-ο 5.10 small μικρός,-ή,-ό 5.11 that εκείνος,-η,-ο 5.12 those εκείνοι,-ες,-α pages tall ψηλός,-ή,ό 5.14 short κοντός,-ή,-ό 5.15 long μακρύς,-ά,-ύ 5.16 thin αδύνατος,-η,-ο 5.17 fat παχύς,-ά,ύ 5.18 young νέος,-α,-ο 5.19 old γέρικος,-η,-ο 5.20 Correct! Σωστά! pages baby μωρό 5.22 hot καυτός,-ή,-ό 5.23 cold κρύος,-α,-ο 5.24 take care of φροντίζω 5.25 Take care of your pets. Φρόντιζε τα κατοικίδιά σου bag τσάντα 5.27 rug χαλάκι 5.28 rat αρουραίος 5.29 cup φλιτζάνι pages chick πουλάκι, κοτοπουλάκι 5.31 kitten γατάκι 5.32 puppy κουτάβι 5.33 goose χήνα 5.34 spider αράχνη 5.35 lizard σαύρα 5.36 class book λεύκωμα, βιβλίο τάξης 5.37 unusual ασυνήθιστος,-η,-ο pages describe περιγράφω 5.39 animal ζώο English-Greek Wordlist 13

14 6 My house pages kitchen κουζίνα 6.02 living room καθιστικό 6.03 house σπίτι 6.04 garden κήπος 6.05 window παράθυρο 6.06 door πόρτα 6.07 bedroom υπνοδωμάτιο 6.08 bathroom μπάνιο 6.09 bed κρεβάτι 6.10 where πού 6.11 Where s? Πού είναι...; pages cooker ηλεκτρική κουζίνα 6.13 fridge ψυγείο 6.14 TV τηλεόραση 6.15 sofa καναπές 6.16 lamp λαμπατέρ 6.17 bath μπανιέρα 6.18 sink νιπτήρας 6.19 in μέσα σε 6.20 or ή 6.21 path μονοπάτι 6.22 now τώρα 6.23 hide κρύβομαι 6.24 shed υπόστεγο, καλύβα 6.25 under κάτω από 6.26 there s = there is υπάρχει 6.27 there are υπάρχουν 6.28 My turn. (Είναι) Η σειρά μου. pages Hi! Γειά! 6.30 Come in. Πέρασε / περάστε μέσα Mr Κύριος 6.32 Cool! Τέλεια! 6.33 Be tidy. Να είσαι τακτικός fig σύκο 6.35 off (μακριά) από 6.36 doll κούκλα 6.37 fan ανεμιστήρας 6.38 puff φυσώ 6.39 lap ποδιά 14 Islands 1

15 6.40 bell κουδούνι pages shop κατάστημα 6.42 library βιβλιοθήκη 6.43 café καφετέρια 6.44 zoo ζωολογικός κήπος 6.45 park πάρκο 6.46 yourself του εαυτού σου 6.47 place μέρος 6.48 home σπίτι 6.49 live ζω, κατοικώ 6.50 caravan τροχόσπιτο 6.51 boat βάρκα 6.52 houseboat πλωτό σπίτι 6.53 flat διαμέρισμα pages room δωμάτιο 6.55 furniture έπιπλα English-Greek Wordlist 15

16 7 Food pages food φαγητό 7.02 cheese τυρί 7.03 bread ψωμί 7.04 chicken κοτόπουλο 7.05 meat κρέας 7.06 salad σαλάτα 7.07 lemonade λεμονάδα 7.08 yoghurt γιαούρτι 7.09 fruit φρούτο 7.10 milk γάλα 7.11 I like Μου αρέσει I don t like Δεν μου αρέσει 7.13 some λίγος,-η,-ο 7.14 Can I have some, please? Μπορώ να έχω λίγο, παρακαλώ; pages sandwich σάντουιτς 7.16 water νερό 7.17 chocolate σοκολάτα 7.18 honey μέλι 7.19 jelly ζελέ 7.20 vegetables λαχανικά 7.21 sweet γλυκό 7.22 It s good to eat! Είναι καλό να το τρως! 7.23 but αλλά 7.24 bee μέλισσα pages Be polite. Να είσαι ευγενικός help βοηθάω 7.27 jam μαρμελάδα 7.28 kiss φιλί 7.29 van λεωφορειάκι, βαν 7.30 web ιστός 7.31 jet τζετ (αεροπλάνο) 7.32 mess ακαταστασία 7.33 wig περούκα pages sausage λουκάνικο 7.35 chips τηγανιτές πατάτες 7.36 carrot καρότο 7.37 It s bad for me. Μου κάνει κακό sushi σούσι 16 Islands 1

17 7.39 rice ρύζι 7.40 juice χυμός 7.41 drink πίνω 7.42 lunch μεσημεριανό 7.43 packed συσκευασμένος,-η,-ο 7.44 packed lunch μεσημεριανό γεύμα σε πακέτο 7.45 box κουτί 7.46 lunch box κουτί μεσημεριανού γεύματος pages name ονομάζω 7.48 that που, ο οποίος, η οποία, το οποίο English-Greek Wordlist 17

18 8 I m excited! pages excited ενθουσιασμένος,-η,-ο 8.02 thirsty διψασμένος,-η,-ο 8.03 scared φοβισμένος,-η,-ο 8.04 hungry πεινασμένος,-η,-ο 8.05 tired κουρασμένος,-η,-ο 8.06 torch φακός pages happy ευτυχισμένος,-η,-ο 8.08 sad λυπημένος,-η,-ο 8.09 cold κρύος,-η,-ο 8.10 hot ζεστός,-η,-ο 8.11 ill άρρωστος,-η,-ο 8.12 hurt χτυπημένος,-η,-ο 8.13 angry θυμωμένος,-η,-ο 8.14 bored που βαριέται 8.15 click χτυπάω (κάνω κλικ) 8.16 Click your fingers. Χτύπα τα δάχτυλα των χεριών σου eat τρώω 8.18 wiggle κουνάω 8.19 Wiggle your toes. Κούνησε τα δάχτυλα των ποδιών σου turn around γυρνάω pages respect σέβομαι 8.22 feelings συναισθήματα 8.23 Respect feelings. Να σέβεσαι τα συναισθήματα others οι άλλοι 8.25 someone κάποιος,-α,-ο 8.26 take care of φροντίζω 8.27 younger μικρότερος (σε ηλικία) 8.28 older μεγαλύτερος (σε ηλικία) 8.29 quiz κουίζ 8.30 box κουτί 8.31 zap κάνω ζάπινγκ 8.32 buzz βόμβος 8.33 quick γρήγορος,-η,-ο 8.34 taxi ταξί 8.35 yell φωνάζω 8.36 zip φερμουάρ 18 Islands 1

19 8.37 fizz σφυρίζω pages shadow σκιά 8.39 puppet μαριονέτα 8.40 shadow puppet μαριονέτα θέατρου σκιών 8.41 Indonesia Ινδονησία 8.42 China Κίνα pages light φως English-Greek Wordlist 19

20 Goodbye pages G.01 False! Λάθος! G.02 True! Αλήθεια! / Σωστά! pages G.03 difference διαφορά G.04 picture εικόνα Halloween page 94 H.01 Halloween Χαλογουίν H.02 witch μάγισσα H.03 monster τέρας H.04 pumpkin κολοκύθα H.05 bat νυχτερίδα H.06 pass περνάω H.07 Pass the pumpkin to me! Πέρασέ μου / Δώσε μου την κολοκύθα! Christmas page 95 C.01 Christmas Χριστούγεννα C.02 day ημέρα C.03 reindeer τάρανδος C.04 Santa Άγιος Βασίλης C.05 sleigh έλκυθρο C.06 Santa s on his way. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται. C.07 Happy Christmas! Χαρούμενα Χριστούγεννα! Easter page 96 E.01 bunny κουνελάκι E.02 egg hunt κυνήγι αυγών Summer fun page 97 SF.01 sun ήλιος SF.02 sky ουρανός SF.03 grass γρασίδι SF.04 tree δέντρο SF.05 summer camp καλοκαιρινή κατασκήνωση SF.06 all day όλη μέρα 20 Islands 1

ENGLISH-GREEK WORDLIST

ENGLISH-GREEK WORDLIST ENGLISH-GREEK WORDLIST Instructions Οδηγίες Act out. Παίξε θέατρο. Ask and answer. Ρώτησε και απάντησε. Circle. Κύκλωσε. Colour. Χρωμάτισε. Count. Μέτρησε. Count and write. Μέτρησε και γράψε. Do the actions.

Διαβάστε περισσότερα

Have a great time. (exp) περνώ καλά. sport (n) σπορ, άθληµα address (n) διεύθυνση. height (n) ύψος. stand stood (v) στέκοµαι age (n) ηλικία

Have a great time. (exp) περνώ καλά. sport (n) σπορ, άθληµα address (n) διεύθυνση. height (n) ύψος. stand stood (v) στέκοµαι age (n) ηλικία Unit 1 Have a great time. (exp) περνώ καλά sport (n) σπορ, άθληµα address (n) διεύθυνση height (n) ύψος stand stood (v) στέκοµαι age (n) ηλικία hello (excl) γειά σου straight (adj) ίσιος any (det) καθόλου

Διαβάστε περισσότερα

Instruction words. Α.1 apple (άπλ) μήλο. Α.2 bird (μπέρντ) πουλί. Α.3 black (μπλάκ) μαύρο. Α.4 blue (μπλου) μπλε. Α.

Instruction words. Α.1 apple (άπλ) μήλο. Α.2 bird (μπέρντ) πουλί. Α.3 black (μπλάκ) μαύρο. Α.4 blue (μπλου) μπλε. Α. Instruction words Α.1 apple (άπλ) μήλο Α.2 bird (μπέρντ) πουλί Α.3 black (μπλάκ) μαύρο Α.4 blue (μπλου) μπλε Α.5 cat (κæ τ) γάτα Α.6 dragon (ντράγκον) δράκος Α.7 egg (εγκ) αυγό Α.8 eight (έϊτ) οχτώ Α.9

Διαβάστε περισσότερα

LEVEL ONE. Lesson 1 Lesson 2. My Body Το σώμα μου Animals Τα ζώα. mouth Το στόμα cat Η γάτα. head Το κεφάλι dog Ο σκύλος

LEVEL ONE. Lesson 1 Lesson 2. My Body Το σώμα μου Animals Τα ζώα. mouth Το στόμα cat Η γάτα. head Το κεφάλι dog Ο σκύλος P a g e 1 LEVEL ONE Lesson 1 Lesson 2 My Body Το σώμα μου Animals Τα ζώα mouth Το στόμα cat Η γάτα head Το κεφάλι dog Ο σκύλος hand Το χέρι chicken Το κοτόπουλο leg Το πόδι duck Η πάπια eye Το μάτι bird

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH-GREEK WORDLIST

ENGLISH-GREEK WORDLIST ENGLISH-GREEK WORDLIST Instructions Οδηγίες Act out. Παίξε θέατρο. Ask and answer. Ρώτησε και απάντησε. Choose. Διάλεξε. Correct. Διόρθωσε. Count. Μέτρησε. Describe. Να περιγράψεις. Do the actions. Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

P a g e 1. www.saveri-edu.com

P a g e 1. www.saveri-edu.com P a g e 1 THE ALPHABET / NUMBERS/ COLOURS/ MY FIRST WORDS/ MY FIRST GRAMMAR 1. THE ALPHABET TASK 1: : Write the missing letters. Aa Cc Ee Ff Hh Jj Ll Mm Pp Rr Tt Vv Xx TASK 2: Write a / e / i / o / u.

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 CONTENTS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 LESSONS VOCABULARY GRAMMAR 1 General Words Imperative / Let s 22 2 Clothes Τhe verb have

Διαβάστε περισσότερα

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 LEVEL 1 Μαγική θεραπεία Language structures verb forms πονάω/πονάς/πονάει

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for Lessons 1-15

Vocabulary for Lessons 1-15 George Joannides 1 of 12 Vocabulary for Lessons 1-15 Greek English αγόρι (το) boy άλλος, -η, -ο other από (απ') from απόγευμα (το) afternoon αριθμός (ο) number αριστερός, -ή, -ο left άσπρος, -η, -ο white

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Θέμα A0 Γλωσσικοί στόχοι Ακούν τον εκπαιδευτικό να χαιρετά και να συστήνεται στα αγγλικά Συνδέουν κάποιες γνωστές λέξεις με τους λογότυπους που συναντούν στην καθημερινότητά

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-22-5 978-9963-710-23-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-22-5 978-9963-710-23-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-22-5 978-9963-710-23-2 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Θέμα Γλωσσικοί στόχοι Παιδαγωγικοί στόχοι Γλωσσική εστίαση Pre-Unit Magic Letters Unit 1 In the Fairytale Forest Classroom in the Forest Unit1 Magic Schoolbag μαθαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 2 A visit to the Sea Turtle Rescue Centre

LESSON 2 A visit to the Sea Turtle Rescue Centre LESSON 2 A visit to the Sea Turtle Rescue Centre 4 Look at the information in the chart and write the suitable animal next to the statements: öùôï: E. Nessi/MOm WWF-Canon/Michel GUNTHER march24 05011/Arcturos

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 1 I m from Italy Pages 4 & 5

Lesson 1 I m from Italy Pages 4 & 5 Super Skills A Wordlist Lesson I m from Italy Pages &. think [v] σκέφτομαι. write [v] γράφω. word [n] λέξη. pizza [n] πίτσα. Carnival [n] καρναβάλι.6 motorbike [n] μοτοσυκλέττα.7 pasta [n] ζυμαρικά.8 Venice

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

FLYING CARPETS A. (ε κινγκ εν/ντ ε κουίν) A.8 Hi, I m Anna (χάι, άι μ Άννα) A. 34 A rabbit with a pen and a

FLYING CARPETS A. (ε κινγκ εν/ντ ε κουίν) A.8 Hi, I m Anna (χάι, άι μ Άννα) A. 34 A rabbit with a pen and a THE ALPHABET A.1 ant (αν/τ) A. 27 I m fine, (Αι μ φάιν, θενκς) thanks. A.2 bag (μπάαγκ) Α. 28 pen (πεν) A.3 cat (κατ) Α. 29 queen (κουίν) A.4 hello (χέλοου) Α 30 rabbit (ράμπιτ) A.5 I m (άιμ) Α. 31 Goodbye

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου Αγαπητοί γονείς Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές της Δ Δημοτικού να κατανοήσουν τις ασκήσεις που περιέχει το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών των Αγγλικών της τάξης τους και να

Διαβάστε περισσότερα

GCSE 09. Greek Vocabulary book Version- Draft 1. Edexcel GCSE in Greek. GCSE Greek

GCSE 09. Greek Vocabulary book Version- Draft 1. Edexcel GCSE in Greek. GCSE Greek GCSE 09 Greek Vocabulary book Version- Draft 1 GCSE Greek Edexcel GCSE in Greek Edexcel GCSE 2009 Greek Vocabulary Book Edexcel are pleased to oprovide this free vocabulary book freely to support learners

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-1-1 978-9963-9998-0-4 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 9 άδεια για διακοπές vacation El 10 αδικώ / λάθος wrong

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΆ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Στάδιο 1 - Α και Β τάξη (CEFR A1.0 - A1.1) Δείκτες επιτυχίας Δείκτες επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου! LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 18-19.304 what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Cosmic words. Cosmic grammar. Speaking. 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article.

Cosmic words. Cosmic grammar. Speaking. 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article. 6a chase The through town! 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article. 6.2 were (v) ήσουν, ήσασταν, ήταν They were at home at half past eight. Inf: be 6.3 one minute..., the

Διαβάστε περισσότερα

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010)

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) 1 Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) Διάρκεια 2 ώρες 2 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

HIDE AND SEEK. by Su Friedrich and Cathy Nan Quinlan. Translated into the Greek by Ana Apastolelli. 2008 copyright Su Friedrich

HIDE AND SEEK. by Su Friedrich and Cathy Nan Quinlan. Translated into the Greek by Ana Apastolelli. 2008 copyright Su Friedrich HIDE AND SEEK by Su Friedrich and Cathy Nan Quinlan Translated into the Greek by Ana Apastolelli 2008 copyright Su Friedrich SCENE TWO INTERVIEW SEGMENT (no dialogue in scene one ) Οταν ανακάλυψα ότι κάτι

Διαβάστε περισσότερα