23 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "23 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.),"

Transcript

1 23 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), b «Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων και Συστημάτων», Σεπτεμβρίου 2012 Στρατηγικός σχεδιασμός και πολυκριτηριακή βελτιστοπoίηση: Η περίπτωση της διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης αστικών στερεών απορριμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΠΕΜ Α.Ε, FACE 3 TS Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γ. Μαυρωτάς Χ. Κατσή Ρ. Σκουλάξινου Ν. Γάκης Β. Κατσούρος Ε. Γεωργοπούλου Ν. Γκάργκουλας

2 Περιεχόμενα Ιδέα και σκοπός Μεθοδολογία Ανάπτυξη μοντέλου Το υπολογιστικό σύστημα Δεδομένα Αποτελέσματα Μελέτη Περίπτωσης

3 Ιδέα και Σκοπός Σκοπός είναι η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού μοντέλου για το βέλτιστο σχεδιασμό διαχείρισης Αστικών Στερεών Απορριμάτω (ΑΣΑ) σε τοπικό επίπεδο Μελέτη όλων των δυνατών εναλλακτικών τεχνολογιών διαχείρισης στερεών απορριμμάτων Έμφαση στις τεχνολογίες κι όχι στη χωροθέτηση Ολιστική προσέγγιση Όχι ανεξάρτητη αξιολόγιση αλλά ταυτόχρονη εξέταση όλων των τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις που μπορούν να έχουν Συστημική προσέγγιση Μαθηματικός προγραμματισμός - Υπερδομή

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

5 Μεθοδολογία Μαθηματικός Προγραμματισμός Ανάπτυξη μοντέλου Βελτιστοποίηση Περισσότερες από μία αντικειμενικές συναρτήσεις Πολυκριτηρικός Μαθηματικός Προγραμματισμός

6 Μαθηματικός Προγραμματισμός (ΜΠ) Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων Τα τελευταία 50 χρόνια είναι το παραδοσιακό εργαλείο σχεδιασμού σε επίπεδο χωρών, περιφερειών κλπ συνήθως Γραμμικός Προγραμματισμός Απαντά στο ερώτημα ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος κατανομής πόρων σε δραστηριότητες για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής επίδοσης σε ένα κριτήριο

7 Χαρακτηριστικά (ΜΠ) Μεταβλητές απόφασης Οι άγνωστοι του προβλήματος βελτιστοποίησης Παράμετροι Τα δεδομένα, οι γνωστοί όροι Περιορισμοί Μαθηματικές σχέσης που καθορίζουν το εφικτό χωρίο του προβλήματος Αντικειμενική συνάρτηση Μαθηματική σχέση που εκφράζει το κριτήριο βελτιστοποίησης

8 Αρκεί το ένα κριτήριο; Συνήθως η βελτιστοποίηση οδηγείται από ένα οικονομικό κριτήριο όπως η ελαχιστοποίηση του κόστους ή η μεγιστοποίηση του κέρδους. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται και άλλα χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη στη βελτιστοποίηση και δεν μπορούν να μεταφραστούν πιστά με οικονομικούς όρους. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Ποιότητα προϊόντος Ευελιξία παραγωγής... Αντί να είναι πλέον πλέον περιορισμοί αντιμετωπίζονται ως αντικειμενικές συναρτήσεις Ολοκληρωμένος σχεδιασμός στα συστήματα ΑΣΑ

9 Πολυκριτηριακός Μαθηματικός Προγραμματισμός (ΠΜΠ) Αντιμετώπιση προβλημάτων ΜΠ με περισσότερες από μία αντικειμενικές συναρτήσεις (διανυσματική βελτιστοποίηση) Βέλτιστες λύσεις κατά Pareto Εμπλοκή του αποφασίζοντα στη διαδικασία λήψης απόφασης = εύρεση προτιμότερης

10 Πολυκριτηριακός Μαθηματικός Προγραμματισμός (ΠΜΠ) - σχήμα Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων Πολυκριτηριακός Μαθηματικός Προγραμματισμός Μαθηματικός Προγραμματισμός Παραγωγή κατά Pareto άριστων λύσεων (Pareto set generation methods) Προγραμματισμός στόχων (Goal Programming)

11 Χαρακτηριστικά ΠΜΠ Μαθηματικός Προγραμματισμός (ΜΠ) (Mathematical Programming) Μία αντικειμενική συνάρτηση Μονοδιάστατη αριστοποίηση Αριστη λύση (optimal solution) Πολυκριτηριακός Μαθηματικός Προγραμματισμός (ΠΜΠ) (Multiobjective Mathematical Programming) Πολλές αντικειμενικές συναρτήσεις (κριτήρια) Διανυσματική αριστοποίηση Ικανές ή αποτελεσματικές ή κατά Pareto άριστες λύσεις (efficient, non dominated, Pareto optimal solutions) Αναζήτηση της σχετικά βέλτιστης λύσης από το σύνολο των ικανών λύσεων Ο ΠΜΠ συνδυάζει δύο έννοιες: Βελτιστοποίηση και υποστήριξη αποφάσεων

12 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

13 Αρχές μοντελοποίησης Κατασκευή της υπερδομής (superstructure) Όλες οι δυνατές τεχνολογίες και οι διασυνδέσεις τους σε ένα flowchart Η βέλτιστη λύση προβλέπει: Δομική βελτιστοποίηση (ποιες τεχνολογίες) Διαστασιολογική βελτιστοποίηση (ποιες χωρητικότητες) Λειτουργική βελτιστοποίηση (ποιες ροές)

14 Waste generation Collection Transportation Process Disposal Bin for metals Bin for Plastic TSR ME, PL, PA Bin for Paper Bin for glass TSG GL CMP Bin for Organic Rest recyclables bin (comingled) Mixed waste bin TS CMP1-5 CMP, BIOG AD1-5 MRF 1-3 ME, PL, PA, GL ME, DF BD 1-3 ME, PL, PA, SO, DF MBT 1-18 EN WtE 1-4 LDF1 LDF2

15 Μοντελοποίηση Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Απόρριψη Χρονικός ορίζοντας 20 έτη χωρισμένα σε 4 πενταετίες Έμφαση στις τεχνολογίες όχι στη χωροθέτηση Η χωροθέτηση λαμβάνεται μόνο αδρά υπόψη Ο χρήστης δίνει μέσες αποστάσεις Τι δεν εξετάζεται: Από τους κάδους στις διεργασίες Από τις διεργασίες στο ΧΥΤΥ Το πρόβλημα δρομολόγησης για τη συλλογή

16 Μοντελοποίηση (2) Μεταβλητές απόφασης Ροές υλικών, ύπαρξη μονάδων, χρονική ένταξη μονάδων, δυναμικότητες μονάδων Παράμετροι Τεχνολογικές Oικονομικές Περιορισμοί Ισοζύγια, περιορισμοί δυναμικότητας, περιορισμοί πολιτικήςνομοθεσία Αντικειμενική συνάρτηση Καθαρά παρούσα αξία (κόστος) 20ετίας Συνολικές Εκπομπές CO 2 20ετίας

17 Παράμετροι Τεχνολογικές Παράμετροι Χαρακτηριστικά κάδων Μέγιστη ελάχιστη δυναμικότητα μονάδας επεξεργασίας Συντελεστές μετατροπής ανά μονάδα (για ισοζύγια) Συντελεστές εκπομπής CO 2 Οικονομικές παράμετροι Κόστος επένδυσης Κόστος λειτουργίας Κόστος μεταφοράς Επιτόκιο αναγωγής

18 Απαιτούμενα δεδομένα από τον χρήστη Συνολική ποσότητα και σύσταση απορριμμάτων ανά υλικό Ρυθμός αύξησης ανά υλικό (για τις 4 πενταετίες) Τύπος κάδων που θα χρησιμοποιηθούν Εκτιμώμενο ποσοστό κάθε υλικού που πηγαίνει σε κάθε κάδο ( σύσταση κάθε κάδου) Τεχνολογικές και οικονομικές παράμετροι

19 Εισαγόμενοι από τον χρήστη περιορισμοί Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει στοιχεία για την υπάρχουσα κατάσταση ή προτιμήσεις. Π.χ. Υπάρχει μια μονάδα τύπου ΜΒΤ 7 δυναμικότητας 30,000 tn/y που θα αποσυρθεί το 2020 (existent) Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στο τελικό σχήμα μονάδα WTE (decided - generic) Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στο τελικό σχήμα μονάδα WTE3 (decided - specific) Αποκλείεται από το τελικό σχήμα η τεχνολογία ΒD (excluded) Αυτές οι συνθήκες μοντελοποιούνται ως περιορισμοί και εισάγονται στο μοντέλο έτσι ώστε όλες οι λύσεις να τις ικανοποιούν

20 Κάδοι Τύποι κάδων Γυαλί Μέταλλο Πλαστικό Χαρτί Ανακυκλώσιμα Οργανικά Μικτά (Bin for Glass BGL) (Bin for Metal BMT) (Bin for Plastic BPL) (Bin for paper BPA) (Bin for comingled ΒRC) (Bin for Organics BOR) (Bin for Mixed Waste BMW) Ο χρήστης διαλέγει τον συνδυασμό τους

21 Υλικά Οργανικά Απόβλητα τροφίμων (Food waste) Απόβλητα κήπου (Garden & park waste) Άλλα οργανικά (Other organics) Δέρμα- Ξύλο- Ύφασμα Καουτσούκ (Rubber) Δέρμα (Leather) Ξύλινη συσκευασία (Wood packaging) Άλλο είδος ξύλου (Other Wood) Ύφασμα (Textile) Χαρτί Χάρτινη Συσκευασία (Packaging paper) Χαρτόνι (Cardboard) Χαρτί εκτύπωσης (Print paper) Άλλο είδος χαρτιού (Other paper) Γυαλί Μικτές γυάλινες συσκευασίες (Mixed packaging glass) Άλλο είδος γυαλιού (Other glass) Πράσινες μποτίλιες (Green bottles) Καφέ μποτίλιες (Brown bottles) Μέταλλα Σιδηρούχες μεταλλικές συσκευασίες (Ferrous metals packaging) Άλλα είδη σιδηρούχων μετάλλων (Other Ferrous metals) Αλουμινένιες συσκευασίες (Aluminum packaging) Άλλο είδος αλουμίνιου (Other aluminum) Φύλλο (Foil) Πλαστικά Μικτές πλαστικές συσκευασίες (Mixed packaging plastic) Άλλο είδος πλαστικού (Other plastic) Τσάντες (Bags) Ταινία συσκευασίας (Packaging film) Άλλο Άλλο είδος ταινίας(other film) PET μποτίλιες (PET bottles) PVC μποτίλιες (PVC bottles) Άλλα πυκνά πλαστικά (Other dense plastic) Χαρτινα κουτιά αναψυκτικών (Drink Cartons) Ανόργανα (Inorganic) Μικρά υλικά<10mm (Fine materials<10mm) Άλλο (Other) 34 Συστατικά

22 Διεργασίες Τύποι διεργασιών-μονάδων Τεχνολογία Διαφορετικοί τύποι Προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων εκτός γυαλιού (TSR) 1 Προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμου γυαλιού (TSG) 1 Κομποστοποίηση (CMP) 5 Αναερόβια χώνευση (AD) 5 Τυπική μονάδα ανάκτησης υλικών (MRF) 3 Θερμική επεξεργασία αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας (WTE) 4 Βιοξήρανση (BD) 3 Μηχανική-Βιολογική Επεξεργασία (MBT) 18 Υγειονομική ταφή (LDF) 2

23 Προϊόντα Έξοδοι διεργασιών Recyclables Composting Stabilised Organic Derived Fuel Biogas Losses Residual Υπολογίζονται από τα ισοζύγια ανά διεργασία [1 I] [I O] = [1 O] materials conversion coefficients outputs (variables) (parameters) (variables)

24 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

25 Υπολογιστικό σύστημα User Interface Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη Εισαγωγή επιπλέον συνθηκών για σενάρια GAMS Μοντελοποίηση & Βελτιστοποίηση Reporting

26 Υπολογιστικό σύστημα User User input Technology library Directives Preprocessing User interface Parameter values Additional conditions GAMS Decision variables values Objective functions values optimization Reporting

27 Αποτελέσματα Το Μέτωπο Pareto των αποδεκτών λύσεων Γράφημα Για κάθε Pareto βέλτιστη λύση: Οι τιμές των αντικειμενικών συναρτήσεων Οι τιμές των κυριότερων μεταβλητών απόφασης Δείκτες ανακύκλωσης ανά υλικό Διαγράμματα

28 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

29 Μελέτη Περίπτωσης Εφαρμογή σε μια πόλη με ελληνικά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την ποσότητα και τη σύνθεση των σκουπιδιών. Πληθυσμό: κατοίκους Ποσότητα σκουπιδιών: t/year

30 Σενάρια 1. Σενάριο αναφορας Όχι περιορισμοί ανακύκλωσης Όχι περιορισμός μέγιστης χωρητικότητας στην υγειονομική ταφή 1(ldf1) Χρήση και των 7 κάδων Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στο WTE και πωλείται στο δίκτυο είναι 85 ευρώ/mwh. 2. Παραλλαγές Α. Διαφορετική μέγιστη χωρητικότητα στο ldf1 Β. Διαφορετικά σενάρια σύνθεσης των κάδων Γ. Διαφορετικές τιμές ηλεκτρισμού

31 Σενάριο Αναφοράς Διεργασίες Συνολική χωρητικότητα διεργασιών για τις 4 περιόδους (tn) Σημείο ελάχιστου κόστους Σημείο ενδιάμεσης λύσης (6) Σημείο ελάχιστων εκπομπών CO2 tsr tsg ad mrf mrf wte wte mbt mbt mbt mbt ldf ldf ts

32 Παραλαγές Α. Διαφορετική μέγιστη χωρητικότητα στο ldf1 Σημείο Καμπής στο 9 ο σημείο Σημείο ΚΠΑ(keuro/tn) Εκπομπες CO2(ktn) 8ο ο ο Από το 8 ο σημείο προς το 9 ο μια μικρή αύξηση του κόστους (0,22%) => μικρή μείωση των εκπομπών CO2 (0,52%) Από το 9 ο σημείο προς το 10 ο για παρόμοια μείωση των εκπομπών CO2 (0,56%) => μεγαλύτερη αύξηση του κόστους (2,07%)

33 Β. Σύνθεση κάδων Σενάριο BGL BMT BPL BPA BRC BOR BMW

34 Β. Σύνθεση κάδων (2) Στο σημείο ελαχίστου κόστους Στο σημείο ελαχίστων εκπομπών CO2 Διεργα σίες Συνολική χωρητικότητα διεργασιών για τις 4 περιόδους (tn) Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5 tsr tsg cmp ad mrf wte wte mbt mbt ldf ldf Διεργα σίες Συνολική χωρητικότητα διεργασιών για τις 4 περιόδους (tn) Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5 tsr tsg ad mrf wte mbt ldf ldf ts

35 Waste generation Collection Transportation Process Disposal Bin for metals Bin for Plastic TSR ME, PL, PA Bin for Paper Bin for glass TSG GL CMP Bin for Organic Rest recyclables bin (comingled) Mixed waste bin TS CMP1-5 CMP, BIOG AD1-5 MRF 1-3 ME, PL, PA, GL ME, DF BD 1-3 ME, PL, PA, SO, DF MBT 1-18 EN WtE 1-4 LDF1 LDF2

36 Β. Σύνθεση κάδων (2) Στο σημείο ελαχίστου κόστους Στο σημείο ελαχίστων εκπομπών CO2 Διεργα σίες Συνολική χωρητικότητα διεργασιών για τις 4 περιόδους (tn) Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5 tsr tsg cmp ad mrf wte wte mbt mbt ldf ldf Διεργα σίες Συνολική χωρητικότητα διεργασιών για τις 4 περιόδους (tn) Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5 tsr tsg ad mrf wte mbt ldf ldf ts

37 Γ. Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας

38 Γ. Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας (2) Στο σημείο ελαχίστου κόστους: Διεργασίες Συνολική χωρητικότητα διεργασιών για τις 4 περιόδους (tn) 63,75 euro/mwh 106,25 euro/mwh tsr tsg ad mrf wte wte mbt mbt mbt ldf ldf Για την τιμή ηλεκτρισμού 106,25 euro/mwh παρατηρείται μεγαλύτερη δυναμικότητα στην καύση (wte) κατά tn Επιρροή στην χωρητικότητα στο ldf2.

39 Συμπεράσματα Με τον Μαθηματικό Προγραμματισμό πραγματοποιήσαμε μια λεπτομερή μοντελοποίηση του προβλήματος της διαχείρισης των ΑΣΑ Η εφαρμογή του μοντέλου μας προσφέρει αρκετή ευελιξία Απαίτηση μεγάλου όγκου δεδομένων Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση Παρέχει βαθμούς ελευθερίας στον αποφασίζοντα Μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση των πραγματικών προβλημάτων

40 Ευχαριστώ!

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 eq. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ v.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 eq. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ v. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 eq. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ v.2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 biowaste.gr Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ATHENS-BIOWASTE

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -- ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ Καθ. Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ eco@otenet.gr Περίληψη Η παρούσα παρέμβαση αφορά την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αριστοποίησης

Τεχνικές αριστοποίησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Τεχνικές αριστοποίησης Εισαγωγή Τα µοντέλα αριστοποίησης, ευρέως γνωστά ως µοντέλα µαθηµατικού προγραµµατισµού, είναι αναµφίβολα η δηµοφιλέστερη τεχνική λήψης αποφάσεων στο χώρο της Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW

Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW v1.1 (ελληνική έκδοση 1.1) Register of Community Trade Marks No 010842789 Οδηγός Χρήστη Αρχική έκδοση: Οκτώβριος 2013 Μετάφραση στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΜΙΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΜΙΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΘΕΜΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΡΗΜΙΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σίνδος,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the household drying system)

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the household drying system) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού DRYWASTE (LIFE 8 ENV/GR/566) Deliverable 27 Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΜΕΡΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ... 5 Α.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ... 6 Α.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 Α.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 9 Α.3.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων ANETTE RYDÉN & GEORGIOS TARALAS Στόχος της παρουσίασης αυτής

Διαβάστε περισσότερα