Οδηγίες Υποβολής Αναφοράς Υλοποίησης για το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και την Παρακολούθησή του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Υποβολής Αναφοράς Υλοποίησης για το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και την Παρακολούθησή του"

Transcript

1 Οδηγίες Υποβολής Αναφοράς Υλοποίησης για το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και την Παρακολούθησή του Έκδοση 1.0 (Μάιος 2014)

2 Συντάχθηκε από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δημοσιεύθηκε το 2014 Οι συντάκτες του παρόντος οδηγού φέρουν την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου του. Το περιεχόμενο δεν εκφράζει απαραιτήτως τη γνώμη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ...2 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ...5 ΒΗΜΑ I ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΔΑΕ ΜΕΡΟΣ I ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΔΑΕ ΤΜΗΜΑ ΙI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΑΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΗΜΑ II ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΒΗΜΑ III ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ... 56

4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συμμετέχοντας στο Σύμφωνο των Δημάρχων, οι τοπικές αρχές έχουν επιδείξει ισχυρή πολιτική δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην επικράτειά τους κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το πρωτοφανές Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την άμεση δραστηριοποίηση των τοπικών αρχών στην προσπάθεια μετριασμού της κλιματικής αλλαγής έχει καταστεί πλέον ένα πραγματικό κίνημα. Το Σύμφωνο των Δημάρχων βοηθά τις ευρωπαϊκές τοπικές αρχές να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Πράγματι, το Σύμφωνο παρέχει στους υπογράφοντες ένα μοναδικό στην Ευρώπη, εναρμονισμένο πλαίσιο συγκέντρωσης και αναφοράς δεδομένων, βοηθώντας τους παράλληλα να ακολουθούν, σε τοπικό επίπεδο, μια συστημική προσέγγιση στον ενεργειακό σχεδιασμό και την παρακολούθηση αυτού. Το υπόδειγμα του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) και το υπόδειγμα Παρακολούθησης (του ΣΔΑΕ), τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει της πρακτικής εμπειρίας των δήμων και των περιφερειών και με σκοπό την ευθυγράμμιση των συνηθέστερων τοπικών μεθοδολογιών, αποτελούν το καθιερωμένο πλαίσιο αναφοράς για τους Υπογράφοντες του Συμφώνου. Το υπόδειγμα του ΣΔΑΕ διαμορφώνει τον σκελετό των μεμονωμένων Σχεδίων Δράσης. Επιτρέπει στους υπογράφοντες τη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων με δομημένο και συστηματικό τρόπο και αποτελεί τη βάση για τη χρηστή διαχείριση της ενέργειας. Το υπόδειγμα Παρακολούθησης εστιάζει στην παρακολούθηση της προόδου κατά την υλοποίηση του ΣΔΑΕ. Το Σύμφωνο έχει, επίσης, ως στόχο να αναγνωρίσει και να προβάλει μεμονωμένες δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που υλοποιούνται από τους υπογράφοντες, καθώς και να εμπνεύσει και διευκολύνει τις ανταλλαγές και την αυτοαξιολόγηση. Η αναφορά δεδομένων μέσω του Συμφώνου παρέχει τη δυνατότητα στους υπογράφοντες να επιδείξουν στην πράξη τον αντίκτυπο των δράσεών τους σε επίπεδο ΕΕ (βλ. το ενημερωτικό δελτίο «Δείκτες του Συμφώνου», καθώς και την έκθεση «Πενταετής Αξιολόγηση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων» 1 που διατίθενται στον δικτυακό τόπο Τα στοιχεία που αναφέρονται στα υποδείγματα παρουσιάζονται με τη μορφή κατανοητών και ξεκάθαρων γραφημάτων για όλη την Ευρώπη (βλ. «Κατάλογος των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας»). Παρέχουν επίσης σημαντική ανατροφοδότηση για τις τοπικές δράσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, αποδεικνύεται ότι η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων δεν είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού, αλλά μια πραγματική, συντονισμένη κίνηση τοπικών αρχών που δεσμεύονται με δική τους βούληση και με στόχο την ενίσχυση των δράσεων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. 1 Κοινό Κέντρο Ερευνών 2013, «Το Σύμφωνο των Δημάρχων σε αριθμούς, πενταετής αξιολόγηση», Εκθέσεις αναφοράς Κοινού Κέντρου Ερευνών. 1

6 Ο παρών οδηγός έχει συνταχθεί από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την παροχή βοήθειας προς τους υπογράφοντες για την κατανόηση του πλαισίου αναφοράς του Συμφώνου. Στοχεύει στην παροχή οδηγιών βήμα προς βήμα στους υπογράφοντες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αναφοράς. Το Βήμα Ι επικεντρώνεται στην καθοδήγηση των υπογραφόντων κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των υποδειγμάτων, δηλαδή του Τμήματος Ι για το υπόδειγμα του ΣΔΑΕ και του Τμήματος ΙΙ για το υπόδειγμα Παρακολούθησης. Το Βήμα ΙΙ αφορά στη μεταφόρτωση εγγράφων όπως το ΣΔΑΕ, ενώ το Βήμα ΙΙΙ εστιάζει στο ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου του υποδείγματος και στην επίσημη υποβολή. Ο οδηγός περιλαμβάνει ακόμη ορισμένες πρακτικές συστάσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα. 2

7 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Οι τοπικές αρχές που υπογράφουν την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων δεσμεύονται για την υποβολή ενός Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) εντός ενός έτους από την ημερομηνία προσχώρησής τους. Το Σχέδιο περιλαμβάνει μια Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς η οποία παρέχει μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων που σκοπεύουν να αναλάβουν οι τοπικές αρχές ώστε να επιτύχουν τον στόχο μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Οι υπογράφοντες δεσμεύονται, επίσης, για την παρακολούθηση και την υποβολή αναφορών υλοποίησης του ΣΔΑΕ κάθε δύο έτη μετά την υποβολή του (Σχήμα 1). Σχήμα 1 Η διαδικασία του Συμφώνου των Δημάρχων βήμα προς βήμα. Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Παρέχεται καθοδήγηση στις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση όλων των διαφορετικών καταναλωτών εντός της επικράτειάς τους (βλ. Σχήμα 2). Τομείς όπως ο οικιακός τομέας, ο τριτογενής τομέας, τα κτίρια, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις του Δήμου, καθώς και ο τομέας των μεταφορών θεωρούνται βασικοί τομείς για την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων. Οι τοπικές αρχές εστιάζουν στη μείωση της ζήτησης ενέργειας εντός της επικράτειάς τους, καθώς και στην αντιστοίχιση της ζήτησης ενέργειας με την προσφορά, μέσω της προώθησης της χρήσης των τοπικών πηγών ενέργειας. Η μεθοδολογία του Συμφώνου των Δημάρχων βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο και συμμετοχικό ενεργειακό σχεδιασμό, στον οποίο οι τοπικοί παράγοντες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο. 3

8 Σχήμα 2 Το πεδίο του Συμφώνου των Δημάρχων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα υποβαλλόμενα ΣΔΑΕ ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του Συμφώνου (όπως ορίζονται στον Οδηγό ΣΔΑΕ), το Κοινό Κέντρο Ερευνών διεξάγει μια ανάλυση του ΣΔΑΕ. Αυτός ο έλεγχος ποιότητας συμβάλλει στη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας ολόκληρης της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών παρέχει, επίσης, στους υπογράφοντες μια έκθεση ανατροφοδότησης. Η διαδικασία ανάλυσης του ΣΔΑΕ εστιάζει στην αξιολόγηση μιας σειράς κριτηρίων επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης αυτών των κριτηρίων, το Κοινό Κέντρο Ερευνών δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί το ΣΔΑΕ. Η ανάλυση εστιάζει, επίσης, στη συνέπεια των παρεχόμενων δεδομένων. Κριτήρια Επιλεξιμότητας ΣΔΑΕ οι ελάχιστες απαιτήσεις: Το ΣΔΑΕ πρέπει να έχει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου ή ισότιμου οργάνου. Στο ΣΔΑΕ πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια ο στόχος της μείωσης των εκπομπών CO 2 έως το 2020 (20% κατ' ελάχιστο). Τα αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς πρέπει να καλύπτουν τους βασικούς τομείς δραστηριότητας (τουλάχιστον τρεις εκ των τεσσάρων βασικών τομέων). Το ΣΔΑΕ πρέπει να περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων στους βασικούς τομείς δραστηριότητας (τουλάχιστον δύο εκ των τεσσάρων βασικών τομέων). 4

9 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ Επισκόπηση της διαδικασίας υποβολής αναφοράς Σχήμα 3 παρουσιάζει μια επισκόπηση της διαδικασίας υποβολής αναφοράς στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Σχήμα 3 Στιγμιότυπο της διαδικασίας υποβολής αναφοράς. Πρόσβαση στο «Σύμφωνό μου» το δίκτυο ελεγχόμενης πρόσβασης του Συμφώνου Το Δίκτυο ελεγχόμενης πρόσβασης του Συμφώνου είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι υπογράφοντες το Σύμφωνο υποβάλλουν αναφορές για το ΣΔΑΕ τους ή τα αποτελέσματα παρακολούθησής του. Δομείται σε απλά βήματα που θα σας καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του υποδείγματος του ΣΔΑΕ ή του υποδείγματος Παρακολούθησης. Πρώτον, συνδεθείτε στο δίκτυο ελεγχόμενης πρόσβασης του Συμφώνου στη διεύθυνση με τα προσωπικά σας στοιχεία που λάβατε κατά το στάδιο της εγγραφής. 5

10 Πώς να αποκτήσετε ταυτότητα χρήστη και κωδικό πρόσβασης: Σε περίπτωση που έχετε χάσει (ή δεν έχετε λάβει) τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να τον ανακτήσετε από τη σελίδα «σύνδεση». Καθώς η απάντηση είναι αυτόματο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να έχει καταλήξει στον φάκελο ανεπιθύμητων μηνυμάτων - ελέγξτε το! Παροχή πρόσβασης στον Εδαφικό Συντονιστή του Συμφώνου (Covenant Territorial Coordinator, CTC): Μπορείτε να συνδέσετε το δικό σας προφίλ υπογράφοντος με ένα προφίλ Εδαφικού Συντονιστή ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση στο προφίλ σας. Στην επιλογή «Ο λογαριασμός μου» > «Η τοπική μου αρχή», πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω, κάντε κλικ στην επιλογή «προσθήκη νέου οργανισμού» και επιλέξτε τον Εδαφικό Συντονιστή σας από τη λίστα. Περιεχόμενο υποδειγμάτων Το υπόδειγμα του ΣΔΑΕ και το υπόδειγμα Παρακολούθησης αποτελούνται από τρία κύρια μέρη που συμπληρώνονται όπως περιγράφεται στον πίνακα 1: Πίνακας 1 Περιεχόμενο υποδείγματος ΣΔΑΕ και υποδείγματος Παρακολούθησης. Μέρος Ι. Συνολική στρατηγική Μέρος II. Απογραφές Εκπομπών Μέρος ΙΙΙ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας ΣΔΑΕ Επικεντρώνεται στον στόχο της συνολικής μείωσης των εκπομπών CO 2, στο όραμα, στη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, καθώς και σε άλλες οργανωτικές πτυχές. Επικεντρώνεται στην ποσότητα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και των σχετικών εκπομπών CO 2 ανά φορέα ενέργειας και ανά τομέα κατά το έτος βάσης. Επικεντρώνεται στον κατάλογο των κύριων δράσεων για την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής, αναφέροντας και τα χρονοδιαγράμματα, την ανάθεση αρμοδιοτήτων και την κατανομή κονδυλίων. Παρακολούθηση Επικεντρώνεται σε τυχόν αλλαγές στη συνολική στρατηγική, καθώς και στα ενημερωμένα στοιχεία για τη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Επικεντρώνεται στην ποσότητα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και των σχετικών εκπομπών CO 2 ανά φορέα ενέργειας και ανά τομέα κατά το έτος παρακολούθησης ο κύριος στόχος είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπομπών CO 2 με την πάροδο του χρόνου. Επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των κύριων δράσεων. Μετά τη συμπλήρωση του υποδείγματος, τα κυριότερα δεδομένα παρουσιάζονται σε ένα γράφημα στην ενότητα «Αναφορά σύνθεσης». Στη συνέχεια, μπορείτε να αποφασίσετε ποιες γραφικές παραστάσεις θέλετε να εμφανίζονται στο δημόσιο προφίλ σας στον δικτυακό τόπο του Συμφώνου των Δημάρχων. 6

11 Συχνότητα υποβολής αναφορών Το ΣΔΑΕ πρέπει να υποβάλλεται εντός του έτους μετά την ημερομηνία προσχώρηση, δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο (ή ισότιμο όργανο λήψης αποφάσεων) έλαβε επίσημα την απόφαση προσχώρησης στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Η υποβολή του ΣΔΑΕ συνίσταται στη συμπλήρωση του υποδείγματος του ΣΔΑΕ στα Αγγλικά και στη μεταφόρτωση του εγγράφου του ΣΔΑΕ που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο είτε στη δική σας γλώσσα είτε στα Αγγλικά. Το υπόδειγμα Παρακολούθησης πρέπει να υποβάλλεται στα Αγγλικά κάθε δύο έτη μετά την ημερομηνία υποβολής του ΣΔΑΕ. Προαιρετικά, μπορείτε να αποφασίσετε να μεταφορτώσετε μια αναφορά υλοποίησης. Δεδομένου ότι η υποβολή αναφορών κάθε δύο χρόνια ενδέχεται να επιφέρει σημαντική επιβάρυνση από πλευράς ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, μπορείτε να αποφασίσετε να διεξάγετε τις σχετικές απογραφές εκπομπών κάθε τέσσερα έτη, αντί για δύο. Ως εκ τούτου, θα υιοθετήσετε την προσέγγιση της αναφοράς δράσεων κάθε δύο έτη, δηλαδή υποβολή ενός υποδείγματος Παρακολούθησης που δεν περιλαμβάνει απογραφή εκπομπών (Μέρος II) και επικεντρώνεται στην πορεία υλοποίησης των δράσεών σας (Μέρος III). Ωστόσο, κάθε τέσσερα έτη θα πρέπει να προβαίνετε σε πλήρη αναφορά, δηλαδή υποβολή ενός υποδείγματος Παρακολούθησης που περιλαμβάνει και τα τρία μέρη. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα περιεχόμενα αυτών των δύο προσεγγίσεων αναφοράς. Πίνακας 2 Περιγραφή των δύο προσεγγίσεων αναφοράς για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΣΔΑΕ. Προσέγγιση Πότε; Μέρος Τι; Αναφορά δράσεων Τουλάχιστον Μέρος Ι. Συνολική στρατηγική Προσδιορίζει τυχόν αλλαγές στη συνολική στρατηγική και παρέχει ενημερωμένα στοιχεία για τη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. (Action Reporting) κάθε 2 έτη Μέρος ΙΙΙ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Παρουσιάζει την πορεία υλοποίησης των δράσεών σας και τα αποτελέσματά τους. Πλήρης Μέρος Ι. Συνολική στρατηγική Προσδιορίζει τυχόν αλλαγές στη συνολική στρατηγική και παρέχει ενημερωμένα στοιχεία για τη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. αναφορά (Full Reporting) Τουλάχιστον κάθε 4 έτη Μέρος II. Απογραφές Εκπομπών Μέρος ΙΙΙ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Παρέχει μια Απογραφή Παρακολούθησης Εκπομπών (Monitoring Emission Inventory, ΜΕΙ). Παρουσιάζει την πορεία υλοποίησης των δράσεών σας και τα αποτελέσματά τους. Στο Σχήμα 4 απεικονίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή των υποδειγμάτων Παρακολούθησης. Για παράδειγμα, ένας υπογράφων που έχει υποβάλει το ΣΔΑΕ το 2013, πρέπει να προβεί σε «Αναφορά δράσεων» το 2015 και «Πλήρη αναφορά» το

12 Σχήμα 4 Ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή των υποδειγμάτων Παρακολούθησης. Οι Υπογράφοντες το Σύμφωνο (ή οι Συντονιστές εκ μέρους των σχετικών Υπογραφόντων) μπορούν να αιτηθούν παράταση, όταν συνθήκες που υπερβαίνουν τον έλεγχο της τοπικής αρχής οδηγούν σε καθυστερήσεις στην υποβολή του ΣΔΑΕ ή της αναφοράς υλοποίησης ή παρακολούθησης έως την επίσημη προθεσμία. Προκειμένου να λάβουν παράταση, καλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο αιτήματος καθυστέρησης, το οποίο διατίθεται στο δίκτυο ελεγχόμενης πρόσβασης του Συμφώνου «Το Σύμφωνό μου». Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Συχνές ερωτήσεις. Μορφές υποδειγμάτων Το υπόδειγμα του ΣΔΑΕ και το υπόδειγμα Παρακολούθησης διατίθενται σε δύο μορφές: Ηλεκτρονική Το υπόδειγμα διατίθεται στο δίκτυο ελεγχόμενης πρόσβασης του Συμφώνου («Το Σύμφωνό μου»). Καθώς πρόκειται για εφαρμογή ιστού, απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί με τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, όπως Internet Explorer, Chrome και Firefox. Υπολογιστικό φύλλο συμβατό με Excel 2 Το υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Microsoft Excel και μεταγενέστερες εκδόσεις (μορφές XLS ή XLSX, XLSM), σε περιβάλλον Windows, έχοντας ενεργοποιήσει όλες τις μακροεντολές, τα στοιχεία Microsoft XML (ελάχιστη έκδοση3.0) και την επιλογή «Visual Basics for Applications» (VBA). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των μακροεντολών, ανάλογα με την έκδοση του Office που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: - Στην έκδοση : από το κουμπί Office (στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης), επιλέξτε «Excel settings» (Ρυθμίσεις Excel), κάντε κλικ στο στοιχείο «Trust Center» (Κέντρο αξιοπιστίας) > «Macro Settings» (Ρυθμίσεις μακροεντολών) και κάντε κλικ στην επιλογή «Enable all macros» (Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών) και επιλέξτε το VBA ως αξιόπιστο. 2 Δεν έχει κυκλοφορήσει σε μορφή Excel. 8

13 - Άλλες εκδόσεις: από τις επιλογές του Excel (κάτω από το στοιχείο File [Αρχείο]), κάντε κλικ στο στοιχείο «Trust Center» (Κέντρο αξιοπιστίας) > «Trust Center Settings» (Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας) > «Macro Settings» (Ρυθμίσεις μακροεντολών) και κάντε κλικ στην επιλογή «Enable all macros» (Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών) και επιλέξτε το VBA ως αξιόπιστο. Υπόμνημα υποδείγματος Οι παρακάτω χρωματικοί κώδικες χρησιμοποιούνται προκειμένου να σας διευκολύνουν κατά τη συμπλήρωση του υποδείγματος: Προαιρετικά κελιά εισαγωγής Υποχρεωτικά κελιά εισαγωγής Κελιά αποτελεσμάτων (υπολογίζονται από το σύστημα αφού έχουν συμπληρωθεί τα κατάλληλα κελιά εισαγωγής) Προσυμπληρωμένα κελιά (χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα Παρακολούθησης) Κάντε κλικ στους υπογραμμισμένους όρους στο αρχείο excel ή σύρετε το ποντίκι επάνω τους στο ηλεκτρονικό υπόδειγμα για να εμφανιστεί ο ορισμός τους. Κανόνες πλοήγησης Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής του ΣΔΑΕ κάνοντας κλικ στο στοιχείο «Το σχέδιο δράσης μου» στο μπλε μενού στο επάνω μέρος οποιασδήποτε σελίδας. Για το υπόδειγμα Παρακολούθησης, κάντε κλικ στο στοιχείο «Η πρόοδός μου» στο ίδιο μενού. Πρώτα διαβάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη σελίδα «Έναρξη» (βλ. Σχήμα 5). Κάνοντας κλικ στο κουμπί για να συμπληρώσετε το υπόδειγμα,, είτε το υπόδειγμα του ΣΔΑΕ είτε το υπόδειγμα Παρακολούθησης, θα οδηγηθείτε στα διάφορα μέρη του υποδείγματος. Λάβετε υπόψη ότι για το υπόδειγμα Παρακολούθησης πρέπει να επιλέξετε εκ των προτέρων αν θέλετε να υιοθετήσετε την προσέγγιση της αναφοράς δράσεων (χωρίς Απογραφή Παρακολούθησης Εκπομπών) ή την προσέγγιση της πλήρους αναφοράς ( Πίνακας 2). 9

14 Σχήμα 5 Σελίδα «Έναρξη» του υποδείγματος του ΣΔΑΕ. Λειτουργία εισαγωγής Excel Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του υποδείγματος σε μορφή συμβατή με το Excel οποιαδήποτε στιγμή. Ομοίως, το πρότυπο αυτό μπορεί να εισαχθεί στο δίκτυο ελεγχόμενης πρόσβασης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας συμπλήρωσης. Μπορείτε, συνεπώς, είτε να ξεκινήσετε να συμπληρώνετε το αρχείο Excel και στη συνέχεια να το εισάγετε ηλεκτρονικά είτε να το συμπληρώσετε απευθείας στο υπόδειγμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μπορείτε είτε να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου Excel είτε να το εισάγετε από τη σελίδα «Έναρξη». Αν έχετε ήδη ξεκινήσει τη συμπλήρωση στο ηλεκτρονικό έντυπο, τα υπολογιστικά φύλλα Excel θα προσυμπληρωθούν αντίστοιχα. Λάβετε υπόψη ότι η οριστικοποίηση και η υποβολή του υποδείγματος του ΣΔΑΕ είναι δυνατή μόνο μέσω του δικτύου ελεγχόμενης πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι το υπόδειγμα Excel πρέπει πρώτα να εισαχθεί και μετά να υποβληθεί. Μόλις εισαχθεί το υπόδειγμα Excel, θα οδηγηθείτε στα διάφορα μέρη του υποδείγματος προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι τα μεταφορτωμένα δεδομένα έχουν ληφθεί χωρίς αλλαγές. Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου Έχει σχεδιαστεί ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου, το οποίο επιτρέπει την ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο για σφάλματα ή δεδομένα που λείπουν,καθώς και για τα υπολογιζόμενα αριθμητικά στοιχεία και στις δύο μορφές του υποδείγματος. Η πλοήγηση στο άλλο μέρος του υποδείγματος επιτρέπεται μόνο εάν τα αποτελέσματα του συστήματος ελέγχου είναι επιτυχή. Η συμπλήρωση (υποχρεωτικά/προαιρετικά πεδία), η ύπαρξη έγκυρων δεδομένων (πεδία εύρους τιμών/προκαθορισμένων τιμών) αξιολογούνται, οι μορφές (κείμενο, αριθμός, ημερομηνία, σύνδεσμος, πεδία απλής / πολλαπλής επιλογής) ελέγχονται, πραγματοποιούνται υπολογισμοί (πεδία αποτελεσμάτων) και τα διασυνδεδεμένα δεδομένα ελέγχονται ως προς τη συνέπεια. Εάν εντοπιστούν σφάλματα κατά το στάδιο αυτό, το σύστημα εμφανίζει τα αντίστοιχα ενημερωτικά μηνύματα στην κορυφή κάθε σελίδας. Λάβετε υπόψη ότι θα μπορείτε να συνεχίσετε στο επόμενο μέρος μόνο εφόσον διορθώσετε τα εντοπισμένα σφάλματα. 10

15 Ελέγχετε το υπόδειγμά σας εγκαίρως κατά την επεξεργασία. Το σύστημα ενδέχεται να αποκαλύψει σφάλματα που χρήζουν περαιτέρω ενεργειών (διόρθωση ή επανυπολογισμό). Με τον τρόπο αυτό, θα αποφύγετε λάθη της τελευταίας στιγμής λόγω βιασύνης, όταν η προθεσμία πλησιάζει γρήγορα. Λειτουργία αρχειοθέτησης Όταν ένα ΣΔΑΕ αναλύεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δημιουργείται μια αρχειοθετημένη έκδοση του υποδείγματος. Μπορείτε να δείτε αυτές τις αρχειοθετημένες εκδόσεις του υποδείγματος του ΣΔΑΕ ανά πάσα στιγμή (σε λειτουργία «μόνο για ανάγνωση») επιλέγοντας «Ο λογαριασμός μου» > «Η τοπική μου αρχή», εντούτοις δεν μπορείτε να τις τροποποιήσετε. Λειτουργία νέας υποβολής του ΣΔΑΕ Η λειτουργία νέας υποβολής του ΣΔΑΕ προβλέπεται σε δύο περιπτώσεις: 1) Όταν το ΣΔΑΕ δεν περάσει επιτυχώς την πλήρη ανάλυση που διεξάγει το Κοινό Κέντρο Ερευνών Θα κληθείτε να επιλύσετε τα ζητήματα που εντοπίζονται στην αναφορά ανατροφοδότησης και να υποβάλετε εκ νέου το ΣΔΑΕ εντός έξι μηνών. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών στη συνέχεια θα διεξάγει νέα ανάλυση. 2) Όταν το ΣΔΑΕ έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές (όπως σημαντική αλλαγή στον συνολικό στόχο μείωσης των εκπομπών CO 2, αλλαγή προτεραιότητας στο όραμά σας και/ή στην επιλογή των διαφόρων τομέων που καλύπτονται από τις απογραφές εκπομπών και το σχέδιο δράσης) Στην περίπτωση αυτή, το ΣΔΑΕ πρέπει να εγκριθεί εκ νέου από το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων. Μετά την πολιτική του έγκριση, το υπόδειγμα του ΣΔΑΕ πρέπει να ενημερωθεί και να υποβληθεί εκ νέου. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω λειτουργία νέας υποβολής, επικοινωνήστε με το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων Πρόσθετες οδηγίες Λεπτομερέστερη καθοδήγηση βήμα προς βήμα σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης του ΣΔΑΕ περιλαμβάνεται στον Οδηγό ΣΔΑΕ που διατίθεται στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Συμφώνου των Δημάρχων. Περισσότερα παραδείγματα, πρακτικές συστάσεις και εικονικές επιδείξεις διατίθενται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του Συμφώνου. Εάν έχετε απορίες ή θέλετε βοήθεια για τη συμπλήρωση του υποδείγματος, επικοινωνήστε με το αντίστοιχο γραφείο βοήθειας: - Για θέματα σχετικά με τη συμπλήρωση του υποδείγματος του ΣΔΑΕ, απορίες σχετικά με τις μεθοδολογικές απαιτήσεις του Συμφώνου ή τη χρήση του δικτύου ελεγχόμενης πρόσβασης «Το Σύμφωνό μου»: Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων - Για πιο συγκεκριμένα τεχνικά ερωτήματα σχετικά με τις μεθοδολογικές απαιτήσεις ή ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της εφαρμογής προκαταρκτικού ηλεκτρονικού ελέγχου και των εκθέσεων ανατροφοδότησης: Κοινό Κέντρο Ερευνών 11

16 ΒΗΜΑ I ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΔΑΕ ΜΕΡΟΣ I ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μια επισκόπηση της συνολικής στρατηγικής σας, δηλαδή ο συνολικός σας στόχος για τη μείωση των εκπομπών CO 2, το όραμά σας, καθώς και η διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την κατάρτιση και την υλοποίηση του ΣΔΑΕ. 1) Συνολικός στόχος μείωσης CO 2 Το πρώτο πεδίο αφορά στον συνολικό σας στόχο σε ποσοστό μείωσης των εκπομπών CO 2 και στο έτος βάσης έναντι του οποίου ορίζεται ο στόχος. Ο στόχος σας πρέπει να είναι η μείωση κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 όπως προβλέπεται στο επίσημο κείμενο του Συμφώνου των Δημάρχων. Ο στόχος μπορεί να οριστεί ως απόλυτη μείωση (ποσοστό ποσότητας εκπομπών CO 2 στο έτος βάσης) ή ως κατά κεφαλήν μείωση. Στη δεύτερη περίπτωση, οι εκπομπές του έτους βάσης διαιρούνται με τον αριθμό των κατοίκων στο ίδιο έτος και το ποσοστό του στόχου μείωσης των εκπομπών υπολογίζεται επί αυτής της βάσης. Η κατά κεφαλήν προσέγγιση επιλέγεται γενικά προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου όταν προβλέπεται σημαντική αλλαγή του πληθυσμού. Επιλέξτε το πλαίσιο που αντιστοιχεί στην επιλογή. Σε περίπτωση που επιλέξετε το στόχο της κατά κεφαλήν μείωσης, προσδιορίστε τις πληθυσμιακές προβολές έως το Σε περίπτωση που έχετε κάποιο μακροπρόθεσμο στόχο, δηλαδή πέραν του 2020 έναντι του ίδιου έτους βάσης, μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τον στόχο σας και τον χρονικό ορίζονται στον οποίο αναφέρεται ο στόχος. Λάβετε υπόψη ότι η δέσμευση στο πλαίσιο του Συμφώνου συνδέεται με τους στόχους της ΕΕ για το 2020, και επομένως ο στόχος μείωσης του CO 2 πρέπει να υπολογίζεται ως προς το εν λόγω έτος. Εάν έχετε ορίσει μόνο έναν μακροπρόθεσμο στόχο στο ΣΔΑΕ, τότε πρέπει να υπολογίσετε τον στόχο σας για το

17 Έχουμε υιοθετήσει έναν τοπικό περιβαλλοντικό στόχο για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Ο στόχος είναι έως το 2050 να έχει η πόλη ένα βιώσιμο και εύλογο επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2). Το μέσο επίπεδο της ισοδύναμης εκπομπής CO 2 ανά άτομο στο Γκέτεμποργκ θα πρέπει να μειωθεί από το τρέχον επίπεδο των περίπου 10 τόνων ανά άτομο σε λιγότερο από 2 τόνους ανά άτομο προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Έχουμε, επίσης, εγκρίνει έναν ενδιάμεσο στόχο που ορίζει ότι έως το 2020 τα επίπεδα εκπομπής CO 2 θα μειωθούν τουλάχιστον κατά 30% συγκριτικά με τα επίπεδα του Δήμος του Γκέτεμποργκ, Σουηδία, «Η Ενεργειακά Αποδοτική Πόλη». 2) Όραμα Στο πεδίο αυτό ορίστε το μακροπρόθεσμο όραμα που θα διαμορφώσει το βιώσιμο ενεργειακό μέλλον του δήμου σας. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να καταστήσουμε τη Χάγη μια κλιματικά ουδέτερη και κλιματικά ανθεκτική πόλη έως το Δημοτική Αρχή της Χάγης, Ολλανδία, 2011, «Κλιματικό Σχέδιο της Χάγης». 3) Συντονισμός και οργανωτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί/στις οποίες έχει γίνει ανάθεση Στο πεδίο αυτό καλείστε να δώσετε μια μικρή περιγραφή των συγκεκριμένων διοικητικών δομών που έχει δημιουργήσει η τοπική σας αρχή ή στις οποίες έχει αναθέσει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων. Προκειμένου να ενισχύσει την ενεργειακή του πολιτική, ο Δήμος της Γένοβας δημιούργησε μια ειδική Υπηρεσία Ενέργειας με αρμοδιότητα τη διαχείριση και τον συντονισμό, εντάχθηκε στον Περιφερειακό Οργανισμό Ενέργειας της Περιφέρειας της Λιγουρίας (ARE) και ενίσχυσε τη συνεργασία του με τον ARE και το Πανεπιστήμιο της Γένοβας στο πεδίο της ενέργειας. Επιπλέον, ο Δήμος έχει θέσει σε λειτουργία μια Δομή Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση και την υλοποίηση του ΣΔΑΕ. Comune di Genova, Ιταλία, «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας». 13

18 4) Διάθεση ανθρώπινου δυναμικού Προσδιορίστε, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλαίσια, ποιοι οργανισμοί διαθέτουν προσωπικό για την κατάρτιση του ΣΔΑΕ. Επιλέγοντας ένα πλαίσιο, θα εμφανιστεί ένα προαιρετικό πεδίο αναφοράς του αριθμού των θέσεων εργασίας σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (FTE). Εάν γνωρίζετε αυτήν την πληροφορία, προσθέστε την, καθώς μπορεί να φανεί χρήσιμη σε άλλους δήμους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο και ξεκινούν τη διαδικασία σύνταξης του ΣΔΑΕ. Λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις εργασίας σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ορίζονται ως το σύνολο των ωρών εργασίας διά του μέσου όρου των ετήσιων ωρών εργασίας σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το FTE 1.0 υποδηλώνει ότι ένα άτομο ισοδυναμεί με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης, ενώ το FTE 0.5 υποδηλώνει ότι ο εργαζόμενος απασχολείται σε μερική απασχόληση. Επιπροσθέτως, μπορείτε να καθορίσετε το προβλεπόμενο προσωπικό κατά την υλοποίηση του ΣΔΑΕ. Τα στοιχεία αυτά θα ενημερωθούν κατά το στάδιο της παρακολούθησης. 5) Συμμετοχή φορέων και πολιτών Καθορίστε εδώ πώς ενεπλάκησαν οι φορείς και οι πολίτες στη διαδικασία κατάρτισης του ΣΔΑΕ (δηλαδή ποιες μέθοδοι συμμετοχής - δημόσια διαβούλευση, ομάδες εργασίας, φόρουμ, εργαστήρια - χρησιμοποιήθηκαν, πόσα άτομα συμμετείχαν) και πώς σχεδιάζετε να τους συμπεριλάβετε στην επακόλουθη υλοποίηση του ΣΔΑΕ. Κατά τη φάση της κατάρτισης του ΣΔΑΕ, οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς συμμετείχαν στη συγκέντρωση των δεδομένων για τη Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και στη διαβούλευση για το σχέδιο. Επιπλέον, οι τρέχουσες πληροφορίες για το ΣΔΑΕ δημοσιεύονταν τακτικά στον επίσημο δικτυακό τόπο του δήμου. Δήμος Kościerzyna, Πολωνία, 2012, «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια». 6) Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση του ΣΔΑΕ Η ενότητα αυτή αφορά στον προϋπολογισμό που προβλέπεται για την πλήρη υλοποίηση των δράσεων οι οποίες περιγράφονται στο ΣΔΑΕ. Πρέπει να ξεκινήσετε επιλέγοντας εάν ο προϋπολογισμός σας προέρχεται μόνο από ιδίους πόρους της τοπικής αρχής ή/και από άλλες πηγές. Στη συνέχεια, πρέπει να καθορίσετε το ποσό των χρημάτων σε ευρώ διαιρώντας το σε κόστος επενδύσεων και κόστος εκτός επενδύσεων, καθώς και τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται ο εν λόγω προϋπολογισμός. Αν και η επένδυση από την τοπική αρχή είναι το μοναδικό 14

19 πεδίο που απαιτείται να συμπληρωθεί, εάν έχετε υπολογίσει και άλλο κόστος, μπορείτε να το αναφέρετε. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα είναι εξαιρετικά σημαντικές σε επίπεδο ΕΕ για την κατανόηση του ποσού των επενδύσεων που διατίθεται σε τοπικό επίπεδο για τη δράση για την ενέργεια και το κλίμα. Λάβετε υπόψη ότι η επένδυση αναφέρεται συγκεκριμένα στο κεφάλαιο προς επένδυση, ενώ το κόστος εκτός επενδύσεων περιλαμβάνει όλες τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δαπάνες, π.χ. το κόστος συντήρησης και προσωπικού, καθώς και άλλες δαπάνες εκτός επενδύσεων, όπως η οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης. Το συνολικό κόστος υλοποίησης περιλαμβάνει το κόστος επενδύσεων και το κόστος εκτός επενδύσεων και αναφέρεται στο κόστος επενδύσεων ή στο ποσό που επενδύεται αρχικά για την υλοποίηση των δράσεων οι οποίες ορίζονται στο ΣΔΑΕ. 7) Προβλεπόμενοι χρηματοδοτικοί πόροι για την υλοποίηση του ΣΔΑΕ Καθορίστε τους προβλεπόμενους χρηματοδοτικούς πόρους για την υλοποίηση του ΣΔΑΕ επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλαίσια. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε το ποσοστό από κάθε χρηματοδοτικό πόρο. Η συνολική προβλεπόμενη επένδυση, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί έως το 2020, για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Funchal ανέρχεται σε 238,77 εκατομμύρια ευρώ. Από την επένδυση αυτή, ποσοστό 10,4% προέρχεται από τον Δήμο του Funchal, 20,1% από πολίτες και 69,4% από ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες και οργανισμούς. Δήμος Funchal, Πορτογαλία, 2012, «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας». 15

20 8) Διαδικασία παρακολούθησης Περιγράψτε εδώ πώς σκοπεύετε να παρακολουθήσετε την υλοποίηση του ΣΔΑΕ. Η Οργανωτική Επιτροπή και η ομάδα εργασίας του «Συμφώνου των Δημάρχων» θα είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης των μέτρων του ΣΔΑΕ. Οι δύο δομές θα συνεδριάζουν σε τακτική βάση (κάθε τρεις μήνες) και θα ελέγχουν τη μέχρι στιγμής πρόοδο. Σε περίπτωση ύπαρξης καθυστερήσεων, θα λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα προκειμένου οι προβλεπόμενες δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα να επανέλθουν στην ορθή πορεία. Δήμος Χερσονήσου, Ελλάδα, 2012, «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας». Comune di Genova, Ιταλία, «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια». ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Σε αυτό το μέρος, θα ξεκινήσετε συμπληρώνοντας πρώτα τη Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς. Σε περίπτωση που έχετε ήδη διαθέσιμες άλλες απογραφές εκπομπών κατά τη στιγμή της υποβολής του ΣΔΑΕ, μπορείτε να προσθέσετε μια Απογραφή Παρακολούθησης Εκπομπών μετά τη συμπλήρωση της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς. Στο μέρος των απογραφών εκπομπών, θα αναφέρετε δεδομένα σχετικά με την τελική κατανάλωση ενέργειας, την τοπική παραγωγή ενέργειας (ανάλογα με την περίπτωση) και τους συντελεστές εκπομπών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εκπομπών CO 2. 1) Έτος απογραφής Το πρώτο έτος απογραφής αναφέρεται στο έτος βάσης, δηλαδή στο έτος έναντι του οποίου μετρούνται τα επιτεύγματα των μειώσεων εκπομπών για το Το έτος βάσης είναι προσυμπληρωμένο, καθώς καθορίζεται βάσει του συνολικού σας στόχου για τη μείωση των εκπομπών CO 2 στο Μέρος I Συνολική στρατηγική. Σε περίπτωση που προσθέσετε μια Απογραφή Παρακολούθησης Εκπομπών, πρέπει να υποδείξετε εδώ σε ποιο έτος αναφέρεται. 2) Αριθμός κατοίκων κατά το έτος απογραφής Καθορίστε εδώ τον αριθμό των κατοίκων κατά το έτος απογραφής. 16

21 3) Συντελεστές εκπομπών Οι συντελεστές εκπομπών ποσοτικοποιούν τις εκπομπές ανά μονάδα δραστηριότητας. Οι εκπομπές CO 2 υπολογίζονται για κάθε φορέα ενέργειας πολλαπλασιάζοντας την τελική κατανάλωση ενέργειας επί τον αντίστοιχο συντελεστή εκπομπών. Δύο προσεγγίσεις μπορούν να υιοθετηθούν: IPCC 3 συντελεστές εκπομπών για την καύση καυσίμων, βάσει της περιεκτικότητας κάθε καυσίμου σε άνθρακα, LCA (Ανάλυση Κύκλου Ζωής) συντελεστές εκπομπών για τον συνολικό κύκλο ζωής κάθε φορέα ενέργειας, δηλαδή, περιλαμβάνουν εκτός από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω της καύσης καυσίμων και τις εκπομπές ολόκληρης της αλυσίδας παροχής του φορέα εκμετάλλευση, μεταφορά και επεξεργασία. Επιλέξτε το πλαίσιο που αντιστοιχεί στους συντελεστές εκπομπών που έχετε υιοθετήσει. 4) Μονάδα αναφοράς εκπομπών Επιλέξτε το πλαίσιο που αντιστοιχεί στη μονάδα αναφοράς εκπομπών που έχετε υιοθετήσει: τόνοι CO 2 εάν επιλέξετε να αναφέρετε μόνο εκπομπές CO2, τόνοι ισοδύναμου CO 2 εάν επιλέξετε να συμπεριλάβετε και άλλα αέρια του θερμοκηπίου, όπως CH4 και N2O. 5) Μεθοδολογικές σημειώσεις και πηγές δεδομένων Αναφέρετε εδώ μεθοδολογικές σημειώσεις που θεωρείτε σημαντικές για την κατανόηση της απογραφής εκπομπών σας. Μπορείτε, επίσης, να προσδιορίσετε τις πηγές που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των δεδομένων της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, της παραγωγής ενέργειας ή άλλων συναφών δεδομένων (π.χ. εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, πάροχοι ενέργειας και φορείς λειτουργίας δικτύων, έρευνες, κλπ). Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες για άλλους υπογράφοντες, κυρίως για αυτούς της χώρας σας. 6) Αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών σας Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη: A) Τελική κατανάλωση ενέργειας όπου πρέπει να αναφέρετε τα δεδομένα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα και ανά φορέα ενέργειας, B) Παροχή ενέργειας όπου πρέπει να αναφέρετε δεδομένα σχετικά με τις αγορές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από τον δήμο και την τοπική παραγωγή ενέργειας, ανάλογα με την περίπτωση, C) Εκπομπές CO 2 όπου πρέπει να αναφέρετε τους συντελεστές εκπομπών που εφαρμόζονται καθιστώντας δυνατό τον αυτόματο υπολογισμό των εκπομπών CO 2. 3 Διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή. 17

22 Α) ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επιλέξτε τους τομείς που περιλαμβάνονται στην απογραφή εκπομπών σας και για τις οποίες θέλετε να αναφέρετε δεδομένα, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλαίσια. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων, έχουν προσδιοριστεί τέσσερις βασικοί τομείς (ή ομάδες τομέων) του Συμφώνου. Θεωρούνται ως οι κύριοι τομείς στους οποίους οι τοπικές αρχές μπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση ενέργειας και ακολούθως να μειώσουν τις σχετικές εκπομπές CO 2. Οι βασικοί τομείς του Συμφώνου επισημαίνονται με ένα εικονίδιο «κλειδί»: οι εξής: Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά) Κατοικίες Μεταφορές στο υπόδειγμα και είναι Βάσει της επιλογής σας, θα εμφανιστεί ο πίνακας της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για να τον συμπληρώσετε. Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναφέρονται οι επιλεγμένοι τομείς, ενώ οι επόμενες στήλες αναφέρονται στους φορείς ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση/ψύξη, φυσικό αέριο, κλπ) που χρησιμοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς εντός της επικράτειας της τοπικής αρχής σας. Η τελική κατανάλωση ενέργειας αναφέρεται σε MWh για κάθε φορέα ενέργειας και κάθε τομέα. 18

23 Τομείς Πίνακας 3 περιγράφονται οι τομείς που μπορούν να συμπεριληφθούν στην απογραφή εκπομπών στην κατηγορία «Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις και Βιομηχανίες». Πίνακας 3 Τομείς που περιλαμβάνονται στην απογραφή εκπομπών στην κατηγορία «Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις και Βιομηχανίες». Τομέας Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά) Κατοικίες Περιγραφή Κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν στην τοπική αρχή. Οι εγκαταστάσεις αναφέρονται στις μονάδες κατανάλωσης ενέργειας που δεν είναι κτίρια, όπως μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Κτίρια και εγκαταστάσεις του τριτογενούς τομέα (υπηρεσίες), π.χ. γραφεία ιδιωτικών εταιρειών, τράπεζες, δραστηριότητες εμπορίας και λιανικής πώλησης, νοσοκομεία, κ.λπ. Κτίρια που χρησιμοποιούνται πρωτίστως ως κατοικίες. Οι εργατικές κατοικίες υπάγονται σε αυτόν τον τομέα. Ο δημόσιος φωτισμός που ανήκει στην τοπική αρχή ή λειτουργεί από αυτήν Δημόσιος φωτισμός Εκτός ΣΕΔΕ (π.χ. οδοφωτισμός και φωτεινοί σηματοδότες). Ο μη δημοτικός δημόσιος φωτισμός περιλαμβάνεται στον τομέα «Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα». Αναφέρεται στις βιομηχανίες μεταποίησης και κατασκευής που δεν υπάγονται στο Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ-ΕΕ). Βιομηχανίες Λοιπά ΣΕΔΕ Αναφέρεται στις βιομηχανίες μεταποίησης και κατασκευής που υπάγονται στο ΣΕΔΕ-ΕΕ. Η ένταξή τους στις απογραφές εκπομπών σας δεν συνιστάται, εκτός εάν οι εν λόγω μονάδες είχαν συμπεριληφθεί στα προηγούμενα ενεργειακά σχέδια και τις απογραφές εκπομπών CO 2 της τοπικής αρχής. Κτίρια, εγκαταστάσεις και μηχανήματα του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, δασοκομία και αλιεία), π.χ. θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, συστήματα άρδευσης, αγροτικά μηχανήματα και αλιευτικά σκάφη. 19

24 Η κατηγορία «Μεταφορές» χωρίζεται σε τρεις τομείς που παρουσιάζονται στον Πίνακας 4 Πίνακας 4 Τομείς που περιλαμβάνονται στην απογραφή εκπομπών στην κατηγορία «Μεταφορές». Τομέας Δημοτικός στόλος Δημόσιες μεταφορές Περιγραφή Οχήματα που ανήκουν στη δημοτική αρχή και χρησιμοποιούνται από τη διοίκησή της. Λεωφορεία, τραμ, μετρό, αστικοί σιδηρόδρομοι και τοπικά πλοία για τη μεταφορά επιβατών. Οι οδικές, σιδηροδρομικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές εντός της επικράτειας Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές της τοπικής αρχής που αφορούν στη μεταφορά προσώπων και αγαθών που δεν επισημαίνονται παραπάνω (π.χ. ιδιωτικά επιβατικά οχήματα και μεταφορές εμπορευμάτων). Το υπόδειγμα παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να προβλέπεται ένας βαθμός ευελιξίας για τους υπογράφοντες. Αυτό βασίστηκε ουσιαστικά στο γεγονός ότι η διαθεσιμότητα των δεδομένων και οι πρακτικές των απογραφών εκπομπών διαφέρουν μεταξύ των τοπικών αρχών, περιφερειών και κρατών. Για παράδειγμα, αν δεν διαθέτετε δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας σε κάθε τομέα (κατοικίες, τριτογενής τομέας, κλπ) της κατηγορίας «Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις και Βιομηχανίες», μπορείτε να αναφέρετε συγκεντρωτικά δεδομένα στο επίπεδο κατηγορίας. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να κάνετε κλικ στο στοιχείο «επιλογή υποσυνόλων» και να εισάγετε τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας ανά φορέα ενέργειας για την κατηγορία «Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις και Βιομηχανίες». Το ίδιο ισχύει εάν δεν έχετε δεδομένα μεταφορών αναλυτικά για τον δημοτικό στόλο, τις δημόσιες μεταφορές, τις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές. Μπορείτε να αναφέρετε μόνο τα συνολικά δεδομένα της κατηγορίας «Μεταφορές». Προκειμένου να δείτε ποιοι τομείς περιλαμβάνονται στην απογραφή σας, επιλέξτε τα πλαίσια που αντιστοιχούν στους μεμονωμένους τομείς που καλύπτονται από το υποσύνολό σας στο επίπεδο της κατηγορίας, ακόμη και εάν δεν μπορείτε να δώσετε λεπτομερή δεδομένα. Στον πίνακα Α συνιστάται να εισάγετε τα πιο πλήρη δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας που διαθέτετε. Μόνο τα συμπληρωμένα υποδείγματα θα επιτρέψουν στο Κοινό Κέντρο Ερευνών να πραγματοποιήσει στατιστικές για την απόδοση των Υπογραφόντων το Σύμφωνο που θα δημοσιευθούν σε όλη την ΕΕ. Οι βασικοί τομείς του Συμφώνου πρέπει να καλύπτονται στην απογραφή εκπομπών. Όταν προστίθενται τομείς, πρέπει να σχεδιάζονται στο ΣΔΑΕ οι συναφείς δράσεις στους εν λόγω τομείς. Τα δεδομένα πρέπει να καλύπτουν τους τέσσερις βασικούς τομείς, καθώς και άλλους τομείς στους οποίους σκοπεύετε να αναλάβετε δράση, ώστε το αποτέλεσμα των εν λόγω δράσεων να μπορεί να αντικατοπτρίζεται στις απογραφές εκπομπών παρακολούθησης. 20

25 Β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ορίστε τις επιλογές που περιγράφουν το εύρος της παροχής ενέργειας που διαθέτετε, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλαίσια. Εάν η τοπική αρχή σας δεν αγοράζει πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ή δεν διαθέτετε τοπικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο τμήμα Γ. Εκπομπές CO2. Ανάλογα με το πλαίσιο που έχετε επιλέξει, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε περαιτέρω στοιχεία. Πίνακας 5 παρουσιάζονται οι επιλογές παροχής ενέργειας, καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες προς συμπλήρωση στο υπόδειγμα. Πίνακας 5 Επιλογές παροχής ενέργειας και αντίστοιχοι πίνακες προς συμπλήρωση στο υπόδειγμα. Επιλογές παροχής ενέργειας Δημοτικές αγορές πιστοποιημένης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας Πίνακας B1 Τοπική/διανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Τοπική παραγωγή θέρμανσης/ψύξης Αιολική Υδροηλεκτρική Φωτοβολταϊκά Γεωθερμική Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας Λοιπά Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας Τηλεθέρμανση (μόνο θερμότητα) Λοιπά B2 B3 B4 21

26 B1. Δημοτικές αγορές πιστοποιημένης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας Εάν η τοπική σας αρχή αγοράζει πιστοποιημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, αναφέρατε την ποσότητα της αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh). Ως πιστοποιημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ορίζεται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καλύπτεται από εγγυήσεις προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Εάν χρησιμοποιείτε τους συντελεστές εκπομπών IPCC, τότε από προεπιλογή ο συντελεστής εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας είναι μηδέν. Εάν χρησιμοποιείτε τους συντελεστές εκπομπών LCA, πρέπει να υποδείξετε τον συντελεστή εκπομπών CO 2 για την αγορασμένη ηλεκτρική ενέργεια. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να αναφέρεται μόνο η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζεται από την τοπική αρχή. Η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζεται από άλλους φορείς δεν πρέπει να υπολογίζεται εδώ. B2. Τοπική/διανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (μόνο ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές) Στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές, πρέπει να ορίσετε την αντίστοιχη ποσότητα της τοπικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh). Μπορείτε να επιλέξετε να αναφέρετε την ποσότητα ανά τύπο μονάδας παραγωγής ή να αναφέρετε μόνο το σύνολο, σε περίπτωση που δεν διατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες. Εάν χρησιμοποιείτε τους συντελεστές εκπομπών IPCC, τότε από προεπιλογή ο συντελεστής εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας είναι μηδέν. Εάν χρησιμοποιείτε τους συντελεστές εκπομπών LCA, πρέπει να υποδείξετε τον συντελεστή εκπομπών CO 2 για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Προκειμένου να αποφασίσετε εάν θα συμπεριλάβετε ή όχι στην απογραφή τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συνιστάται να ανατρέξετε στο δέντρο αποφάσεων στον Οδηγό ΣΔΑΕ (Μέρος II, ενότητα 3.4.2). 22

27 B3. Τοπική/διανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Στην περίπτωση των μονάδων Συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (ΣΗΘ), οι οποίες παράγουν ταυτόχρονα θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια, ή άλλων μονάδων παραγωγής που δεν αναφέρονται στα πλαίσια ελέγχου, πρέπει να αναφέρετε εδώ την ποσότητα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh), τόσο συνολικά, όσο και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθώς ορισμένες μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας χρησιμοποιούν δύο καύσιμα (ή χρησιμοποιούν εφεδρικό καύσιμο), είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και από μη ανανεώσιμες πηγές. Μπορείτε, επίσης, να αναφέρετε τις ποσότητες των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh), καθώς και την ποσότητα των εκπομπών CO 2 (σε τόνους) που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (τόσο συνολικά, όσο και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Στην περίπτωση των μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, εδώ αναφέρετε μόνο την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ σημειώνετε την παραγόμενη θέρμανση/ψύξη στον επόμενο πίνακα (Β4). Θα πρέπει να αναφέρετε ξεχωριστά στοιχεία για τις ποσότητες των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (στον πίνακα Β3) και για την παραγωγή θερμότητας (στον πίνακα Β4). Συνιστάται η χρήση της εξίσωσης που αναφέρεται στον Οδηγό ΣΔΑΕ (Μέρος II, ενότητα 3.5.1) για την κατανομή της χρήσης καυσίμων μεταξύ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας/ψύξης. Προκειμένου να αποφασίσετε εάν θα συμπεριλάβετε ή όχι στην απογραφή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘ, συνιστάται να ανατρέξετε στο δέντρο αποφάσεων στον Οδηγό ΣΔΑΕ (Μέρος II, ενότητα 3.4.2). B4. Τοπική παραγωγή θέρμανσης/ψύξης Εάν η θέρμανση/ψύξη παρέχεται ως αγαθό σε τελικούς χρήστες εντός της επικράτειας της τοπικής αρχής, αναφέρατε την ποσότητα της παραγόμενης θέρμανσης/ψύξης (σε MWh), τόσο συνολικά, όσο και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορείτε, επίσης, να αναφέρετε την ποσότητα των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θέρμανσης/ψύξης, καθώς και την ποσότητα των εκπομπών CO 2 (σε τόνους) που σχετίζονται με την παραγωγή θέρμανσης/ψύξης (τόσο συνολικά, όσο και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). 23

28 Λάβετε υπόψη ότι, κατ' αρχήν, η συνολική ποσότητα της παραγόμενης θέρμανσης/ψύξης πρέπει να είναι πολύ κοντά στην ποσότητα της θέρμανσης/ψύξης που καταναλώνεται και αναφέρεται στον πίνακα Α. Γ) ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 Γ1. Συντελεστές εκπομπών Προσδιορίστε τους συντελεστές εκπομπών που χρησιμοποιήσατε κατά τον υπολογισμό των εκπομπών CO 2. Μπορείτε να δείτε τους προεπιλεγμένους συντελεστές εκπομπών καυσίμων πάνω από τα πεδία εισαγωγής στον πίνακα Γ1. Οι συντελεστές εκπομπών εμφανίζονται βάσει της προσέγγισης συντελεστή εκπομπών και της μονάδας αναφοράς που έχουν επιλεγεί. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τις προεπιλεγμένες τιμές, μπορείτε απλά να τις επιλέξετε. Στο Παράρτημα I παρουσιάζεται ένας κατάλογος των προεπιλεγμένων συντελεστών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών για την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτοί οι συντελεστές εκπομπών μπορούν να αντικατασταθούν από τους συγκεκριμένους συντελεστές εκπομπών μιας χώρας ή μπορείτε να αναπτύξετε τους δικούς σας συντελεστές βάσει των λεπτομερών ιδιοτήτων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται εντός της επικράτειάς σας. Όσον αφορά τον συντελεστή εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να αναφέρετε τον εθνικό συντελεστή εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας (NEEFE) και, ανάλογα με την περίπτωση, τον τοπικό συντελεστή εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας (EFE). Ο δεύτερος ισχύει μόνο εάν υπάρχουν τοπικές μονάδες παραγωγής ενέργειας στην επικράτεια της τοπικής σας αρχής. Πίνακας 6 παρουσιάζει μια επισκόπηση των εθνικών και των τοπικών συντελεστών εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακας 6 Διάκριση μεταξύ εθνικών και τοπικών συντελεστών εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας. Συντελεστής εκπομπών Εθνικός (NEEFE) Τοπικός (EFE) Ορισμός Συντελεστής εκπομπών για ηλεκτρική ενέργεια που δεν παράγεται τοπικά. Αναφέρεται στο ενεργειακό μείγμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό ή το περιφερειακό δίκτυο. Συντελεστής εκπομπών προσαρμοσμένος στην τοπικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ή/και τις αγορές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας Πότε χρησιμοποιείται; Εάν δεν υπάρχει τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και δημοτικές αγορές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν διαθέτετε τοπικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτεια της τοπικής σας αρχής ή/και δημοτικές αγορές πιστοποιημένης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο συντελεστής εκπομπών τοπικής ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με τον τύπο που περιγράφεται στον Οδηγό ΣΔΑΕ (Μέρος II, ενότητα 3.4.4). 24

29 Ομοίως, ο συντελεστής εκπομπών θέρμανσης/ψύξης (EFH) πρέπει να αντικατοπτρίζει το ενεργειακό μείγμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της θέρμανσης/ψύξης που αναφέρεται στον πίνακα A. Υπολογίζεται με τον τύπο που περιγράφεται στον Οδηγό ΣΔΑΕ (Μέρος II, ενότητα 3.5). Γ2. Συμπερίληψη μη ενεργειακών συναφών τομέων Μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να συμπεριλάβετε μη ενεργειακά συναφείς πηγές εκπομπών στην απογραφή, εάν το ΣΔΑΕ περιλαμβάνει δράσεις για τον μετριασμό αυτών των εκπομπών. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλάβετε τις εκπομπές CH 4 από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, εάν μία από τις δράσεις του ΣΔΑΕ είναι η υλοποίηση της ανάκτησης αερίου από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Επιλέξτε το πλαίσιο μόνο εάν θέλετε να αναφέρετε εκπομπές από τους τομείς που παρουσιάζονται στον Πίνακας 7. Πίνακας 7 Τομείς που δεν σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας. Τομέας Διαχείριση απορριμμάτων Διαχείριση αποβλήτων Περιγραφή Αναφέρεται στις εκπομπές που δεν σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, όπως CH 4 από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Αναφέρεται στις εκπομπές που δεν σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, όπως CH 4 και N 2O από μονάδες διαχείρισης αποβλήτων. Κάθε άλλος τομέας που δεν σχετίζεται με την ενέργεια. Σε αυτό το κελί επιτρέπονται αρνητικοί αριθμοί, σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε τη Άλλοι τομείς, μη συναφείς με την ενέργεια μείωση εκπομπών μέσω π.χ. πράσινων υποδομών (δεν συνιστάται για την επίτευξη του στόχου μείωσης κατά τουλάχιστον 20% και μόνο εφόσον έχετε συγκεκριμένη μεθοδολογία και δεδομένα για τη μέτρηση όλων των αλλαγών στα αποθέματα άνθρακα εντός της επικράτειας). Λάβετε υπόψη ότι όταν συμπεριλαμβάνετε μη συναφείς με την ενέργεια τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, οι εκπομπές πρέπει να αναφέρονται σε ισοδύναμο CO 2. Γ3. Απογραφή Εκπομπών Μετά τη συμπλήρωση όλων των παραπάνω δεδομένων, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία πίνακα εκπομπών». Ο πίνακας αποτελεσμάτων απογραφής εκπομπών υπολογίζεται αυτόματα ως το προϊόν της τελικής κατανάλωσης ενέργειας που αναφέρεται στον πίνακα A και του αντίστοιχου συντελεστή εκπομπών που αναφέρεται στον πίνακα Γ1. Εάν το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου εντοπίσει κάποιο πρόβλημα σχετικά με οποιαδήποτε δεδομένα, θα λάβετε την αντίστοιχη ειδοποίηση σε αυτό το στάδιο. 25

30 Λάβετε υπόψη ότι εάν κάποιος από τους φορείς ενέργειας που αναφέρονται στον πίνακα Α αφορά σε δύο ή περισσότερους φορείς ενέργειας ανάλογα με τον τομέα (π.χ. διάφορα ορυκτά καύσιμα στη στήλη «λοιπά ορυκτά καύσιμα»), συνιστάται ο υπολογισμός ενός σταθμισμένου συντελεστή εκπομπών για τον εν λόγω φορέα ενέργειας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβείτε σε ξεχωριστούς υπολογισμούς με τους διάφορους φορείς ενέργειας και τους αντίστοιχους συντελεστές εκπομπών τους και να αναφέρετε τον αντίστοιχο μέσο συντελεστή εκπομπών στον πίνακα Γ1. Παράδειγμα σταθμισμένου συντελεστή εκπομπών: Εάν σε δύο τομείς υπάρχει κατανάλωση φυσικού αερίου: «Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις» και «Μεταφορές», οι αντίστοιχοι συντελεστές εκπομπών είναι διαφορετικοί. Ο πρώτος αντιστοιχεί σε καύση σε σταθερές εγκαταστάσεις και ο δεύτερος σε καύση σε κινητές εγκαταστάσεις. Στο παράδειγμα αυτό, ο συντελεστής εκπομπών φυσικού αερίου που πρέπει να αναφερθεί στον πίνακα Γ1 μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας τις συνολικές εκπομπές ( ισ. tco 2 ) διά της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας ( MWh), με αποτέλεσμα 0,204 ισ. tco 2 /MWh. Τομέας Τελική κατανάλωση ενέργειας (MWh) Συντελεστής εκπομπών (ισ. tco 2/MWh) Εκπομπές (ισ. tco 2) Δημοτικά κτίρια , Μεταφορές , Σύνολο

31 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1) Τίτλος Ορίστε τον τίτλο του σχεδίου δράσης σας. 2) Ημερομηνία επίσημης έγκρισης Υποδείξτε την ημερομηνία της επίσημης έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο (ή ισότιμο όργανο λήψης αποφάσεων για άλλο υποεθνικό επίπεδο). Λάβετε υπόψη ότι το σχέδιό σας πρέπει να υποβληθεί μόνο μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θα σας επιτραπεί η εισαγωγή ημερομηνίας έγκρισης στο μέλλον στο πεδίο αυτό. 3) Όργανο λήψης αποφάσεων που εγκρίνει το σχέδιο Σημειώστε το όνομα του οργάνου λήψης αποφάσεων που εγκρίνει το σχέδιο. 4) Δικτυακός τόπος ΣΔΑΕ Σημειώστε τον σύνδεσμο μέσω του οποίου παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για το ΣΔΑΕ. 5) Προβολές σεναρίου «μη λήψης μέτρων» έως το 2020 (εάν είναι εφαρμόσιμο) Ως σενάριο «μη λήψης μέτρων» (business-as-usual, BAU) ή σενάριο αναφοράς ορίζεται η προβολή της ζήτησης ενέργειας και των εκπομπών CO 2 βάσει της υπόθεσης της συνέχισης των υφιστάμενων τάσεων στον πληθυσμό, την οικονομία, την τεχνολογία και της απουσίας αλλαγών στις υφιστάμενες πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα. Επίσης αποκαλείται σενάριο «μηδενικών ενεργειών». Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει αυτήν την προσέγγιση για την κατάρτιση του ΣΔΑΕ, μπορείτε να αναφέρετε εδώ τις προβολές σας ως προς την τελική κατανάλωση ενέργειας (σε MWh) και τις εκπομπές CO 2 (σε τόνους) έως το Το ΣΔΑΕ του Δουβλίνου υιοθέτησε την προσέγγιση βάσει σεναρίων. Αναπτύχθηκαν τρία σενάρια: το σενάριο «μη λήψης μέτρων», το σενάριο 1 το οποίο προτείνει ένα σύνολο δράσεων που μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα από πλευράς κόστους και πολυπλοκότητας, και το σενάριο 2 το οποίο περιλαμβάνει όλα τα μέτρα του σεναρίου 1 και επιπλέον πιο δαπανηρές δράσεις που μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερες μειώσεις του CO 2. Δημοτικό Συμβούλιο Δουβλίνου & Codema, 2010, «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου του Δουβλίνου » 27

32 6) Μεθοδολογικές σημειώσεις Περιγράψτε εδώ μεθοδολογικές σημειώσεις που θεωρείτε σημαντικές για την κατανόηση του ΣΔΑΕ. 7) Εκτιμήσεις του αντίκτυπου των δράσεων το 2020 Εάν έχετε εισαγάγει μόνο τη Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς, θα αναφέρετε τις εκτιμήσεις του αντίκτυπου των δράσεών σας σε σχέση με το έτος βάσης. Πρόκειται για την επιλογή 1 και είναι προεπιλεγμένη. Εντούτοις, εάν έχετε ορίσει ένα πιο μακρινό έτος βάσης και υπολογίσατε μία ή περισσότερες Απογραφές Εκπομπών Παρακολούθησης, μπορείτε να αναφέρετε τις εκτιμήσεις του αντίκτυπου των δράσεών σας ως προς τα δεδομένα που αναφέρονται σε αυτές τις Απογραφές. Πρόκειται για την επιλογή 2. Μπορείτε να επιλέξετε από το αναπτυσσόμενου μενού σε ποια απογραφή εκπομπών αναφέρονται οι εκτιμήσεις. Εάν οριστεί η επιλογή 2, οι αναφερόμενες δράσεις είναι εκείνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη της απόκλισης μεταξύ των εκπομπών κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου έτους παρακολούθησης και του 2020, ενώ ο στόχος υπολογίζεται επίσης βάσει της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς. Τα ακόλουθα παραδείγματα μπορεί να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα σε ποιες περιπτώσεις ο ορισμός της επιλογής 2 ενδέχεται να είναι προτιμότερος. 28

33 tonnes CO 2 eq. tonnes CO 2 eq. Παράδειγμα 1: Οι εκπομπές έχουν μειωθεί σημαντικά μεταξύ της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς και μιας πρόσφατης Απογραφής Εκπομπών Παρακολούθησης. Σύμφωνα με την επιλογή 2, αναφέρετε μόνο τις δράσεις που απαιτούνται για την κάλυψη της απόκλισης μεταξύ του έτους Απογραφής Εκπομπών Παρακολούθησης και του στόχου για το Λάβετε υπόψη ότι εάν έχει ήδη επιτευχθεί πολύ σημαντική μείωση μεταξύ του έτους της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς και του έτους της Απογραφής Εκπομπών Παρακολούθησης, πριν από την υλοποίηση του ΣΔΑΕ, συνιστάται να ορίσετε έναν πιο φιλόδοξο στόχο για το 2020 από τον ελάχιστο στόχο του 20%. Παράδειγμα 2: Οι εκπομπές έχουν αυξηθεί σημαντικά μεταξύ της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς και μιας πρόσφατης Απογραφής Εκπομπών Παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν λαμβάνετε υπόψη την εξέλιξη μεταξύ του έτους της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς και του έτους της Απογραφής Εκπομπών Παρακολούθησης, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο υποεκτίμησης της απαιτούμενης μείωσης για την κάλυψη του στόχους σας για το Επομένως, συνιστάται η αναφορά της μείωσης του CO 2 που απαιτείται για την κάλυψη της απόκλισης μεταξύ του έτους της Απογραφής Εκπομπών Παρακολούθησης και του Το παρακάτω γράφημα μπορεί να σας βοηθήσει να οπτικοποιήσετε καλύτερα τη διαφορά στις εκτιμήσεις ανάλογα με τις διάφορες επιλογές BEI 1990 MEI 2005 Target in 2020Target in 2020 Option 1 Option 2 0 BEI 1990 MEI 2005 Target in 2020 Target in 2020 Option 1 Option 2 Level of emissions Reduction needed Level of emissions Reduction needed Σχήμα 6 - Απαιτούμενη μείωση CO 2 σύμφωνα με την Επιλογή 1 και την Επιλογή 2 - Παράδειγμα 1. Σχήμα 7 - Απαιτούμενη μείωση CO 2 σύμφωνα με την Επιλογή 1 και την Επιλογή 2 - Παράδειγμα 2. Λάβετε υπόψη ότι εάν ορίσετε έναν κατά κεφαλήν στόχο μείωσης, η απαιτούμενη μείωση του CO 2 πρέπει να αναφέρεται σε απόλυτες τιμές και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την κατά κεφαλήν μείωση με τον εκτιμώμενο πληθυσμό το

34 8) Βασικές δράσεις του ΣΔΑΕ Αυτός ο πίνακας έχει ως στόχο τη σύνοψη των πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις που σχεδιάζονται στο ΣΔΑΕ, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Στην περίπτωση που το ΣΔΑΕ περιέχει μεγάλο αριθμό δράσεων, μπορείτε να αναφέρετε μόνο αυτές που ορίζετε ως βασικές δράσεις. Ωστόσο, τα σύνολα ανά τομέα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις δράσεις που προβλέπονται στο ΣΔΑΕ. Για λόγους ευκολίας, παρόμοιες δράσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν υπό μία ενιαία δράση (π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην οροφή 10 δημοτικών κτιρίων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 80 kw). Ως πρώτο βήμα, πρέπει να συμπληρώσετε στον πίνακα τα δεδομένα ανά τομέα. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε τομέα για τον οποίο ορίζονται δράσεις στο ΣΔΑΕ, πρέπει να αναφέρετε το συνολικό εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης (σε ευρώ), τις εκτιμώμενες εξοικονομήσεις ενέργειας (σε MWh/a), την παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (σε MWh/a) και τη μείωση εκπομπών CO 2 (σε τόνους/a) το Τα τελευταία τρία αριθμητικά στοιχεία πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά. Το σύνολο ανά τομέα αντιστοιχεί στο ποσό των αναμενόμενων εξοικονομήσεων όλων των δράσεων που προβλέπονται στο ΣΔΑΕ για τον εν λόγω τομέα. Δεν απαιτείται απαραίτητα η αντιστοίχιση του ποσού των δράσεων που αναφέρονται στον πίνακα, καθώς μπορείτε να επιλέξετε να αναφέρετε μόνο τις πιο σημαντικές. Εντούτοις, συνιστάται η εισαγωγή εκτιμήσεων για όσο το δυνατόν περισσότερες βασικές δράσεις. Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν στο Κοινό Κέντρο Ερευνών να πραγματοποιήσει στατιστικές σχετικά με μέτρα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους υπογράφοντες, οι οποίες θα δημοσιευθούν σε επίπεδο ΕΕ. Λάβετε υπόψη ότι το ΣΔΑΕ πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στους βασικούς τομείς του Συμφώνου: Δημοτικά κτίρια και εξοπλισμός/εγκαταστάσεις, Κτίρια και εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα, Κατοικίες και Μεταφορές. Το επόμενο βήμα αφορά στην προσθήκη των βασικών σας δράσεων. Για να τις προσθέσετε, κάνετε απλώς κλικ στον αντίστοιχο τομέα στο εικονίδιο «Προσθήκη δράσης»:. Εάν θέλετε να διαγράψετε μια δράση, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο «Διαγραφή δράσης»: επεξεργαστείτε μια δράση, το αντίστοιχο εικονίδιο «Επεξεργασία δράσης»:. και για να Κάθε φορά που κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Προσθήκη δράσης», θα περιηγείστε σε ένα συγκεκριμένο έντυπο δράσης. Πίνακας 8 παρουσιάζονται οι πληροφορίες που θα πρέπει να δώσετε για κάθε δράση. Μετά τη συμπλήρωση του εντύπου, θα κατευθυνθείτε και πάλι στον πίνακα, όπου θα εμφανίζεται καταχωρημένη η δράση. 30

35 Πίνακας 8 Απαιτούμενα πεδία για την αναφορά δράσης. Πεδίο Όνομα * Τομέας παρέμβασης * Μέσο πολιτικής * Προέλευση της δράσης * Αρμόδιο όργανο * Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης* Περιγραφή Δώστε τον τίτλο της δράσης σας. Πρέπει να επιλέξετε από το αναπτυσσόμενο μενού σε ποιον συγκεκριμένο τομέα παρέμβασης στοχεύει η δράση σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια δράση «Θερμική μόνωση κατοικιών», πρέπει να επιλέξετε ως τομέα παρέμβασης τον «Κέλυφος κτιρίων». ** Πρέπει να επιλέξετε από το αναπτυσσόμενο μενού ποιο μέσο πολιτικής χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της δράσης σας. Για παράδειγμα, εάν η δράση σας είναι «Θερμική μόνωση κατοικιών» και αποφασίσετε να εφαρμόσετε έναν νέο κανονισμό κτιρίων για τις νέες κατοικίες, τότε το μέσο πολιτικής σας θα είναι «Πρότυπα κτιρίων». Σε περίπτωση που έχετε δράσεις για τις οποίες δεν υπάρχει μέσο πολιτικής, μπορείτε να επιλέξετε «δεν υφίσταται». Πρέπει να επιλέξετε από το αναπτυσσόμενου μενού το επίπεδο της αρχής η οποία έχει ξεκινήσει τη δράση. Αυτό το πεδίο στοχεύει στην αξιολόγηση του βαθμού εξάρτησης της δράσης σας από άλλα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει εθνική νομοθεσία για την εγκατάσταση θερμικών ηλιακών σε νέα κτίρια και έχετε ενσωματώσει αυτήν τη δράση στο ΣΔΑΕ, πρέπει να επιλέξετε «Λοιπές (εθνική, περιφερειακή...)». Εάν σκοπεύετε να αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα λεωφορεία με πιο αποδοτικά/χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και πρόκειται για απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να επιλέξετε «Τοπική αρχή». Αναφέρατε το όνομα του αρμόδιου οργάνου για την υλοποίηση κάθε δράσης. Στο πλαίσιο του ΣΔΑΕ, οι αρμοδιότητες πρέπει να ανατίθενται στα διάφορα τμήματα της τοπικής σας αρχής. Τα τμήματα αυτά μπορεί να είναι τρίτοι, όπως επιχειρήσεις ενέργειας κοινής ωφέλειας, Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), τοπικοί οργανισμοί ενέργειας ή επαρχίες/περιφέρειες. Αναφέρατε το έτος έναρξης και το έτος λήξης κάθε δράσης για τη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων. Εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης Εκτιμήσεις για το 2020 Εξοικονομήσε ις ενέργειας Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Δώστε μια ένδειξη του εκτιμώμενου κόστους υλοποίησης για κάθε δράση (σε ευρώ). Το κόστος υλοποίησης αναφέρεται στο κεφάλαιο που απαιτείται ή στο ποσό που έχει επενδυθεί αρχικά για την εφαρμογή της δράσης, καθώς και το σχετικό επιχειρησιακό και λειτουργικό κόστος που αφορά το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής κάθε δράσης. Συνεπώς, το κόστος υλοποίησης περιλαμβάνει τόσο το κόστος επενδύσεων, όσο και το κόστος εκτός επενδύσεων. Αυτές οι πληροφορίες θα παράσχουν κάποιες ενδείξεις για τις πλέον αποδοτικές δράσεις. Καταχωρήστε τις εκτιμήσεις για τις εξοικονομήσεις ενέργειας (σε MWh/a), για την παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (σε MWh/a) και τις μειωμένες εκπομπές CO 2 (σε τόνους /a) έως το Λάβετε υπόψη ότι τα στοιχεία για τις εξοικονομήσεις ενέργειας και την παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές εξαρτώνται από τον τύπο της δράσης. Εάν διαθέτετε μια δράση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα κτίρια, η δράση αυτή θα οδηγήσει σε παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, αλλά όχι σε εξοικονομήσεις ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, θα αναφέρετε μόνο την ενέργεια που αναμένεται να παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 και τις Μείωση CO2 σχετικές μειωμένες εκπομπές CO 2, ενώ οι εξοικονομήσεις ενέργειας θα είναι μηδενικές. * Υποχρεωτικά πεδία. ** Στο παράρτημα ΙΙ παρέχεται ένας λεπτομερής κατάλογος των κατηγοριών και των παραδειγμάτων. 31

36 Στην περίπτωση των δράσεων που προστίθενται στον τομέα των μεταφορών, έχετε τη δυνατότητα της επιλογής ενός πλαισίου προκειμένου να αναφέρετε εάν οι δράσεις στοχεύουν στον δημοτικό στόλο, στις δημόσιες μεταφορές ή στις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές. Μετά τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων για κάθε μία από τις βασικές σας δράσεις, μπορείτε να επισημάνετε ορισμένες από αυτές ως Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας (Benchmarks of Excellence, BoE) χρησιμοποιώντας το εικονίδιο «Επιλογή ως Συγκριτική Αξιολόγηση Επιδόσεων Αριστείας»: στο τέλος της αντίστοιχης γραμμής στον πίνακα. Οι Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας είναι δράσεις τις οποίες η τοπική σας αρχή έχει υλοποιήσει επιτυχώς και έχουν οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη. Μόνο οι δράσεις σε εξέλιξη και οι ολοκληρωμένες δράσεις μπορούν να οριστούν ως Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο για την επιλογή μιας δράσης ως Συγκριτικής Αξιολόγησης Επιδόσεων Αριστείας, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο έντυπο BoE, όπου μπορείτε να δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση σας, δηλαδή μια σύντομη περιγραφή, τους οικονομικούς πόρους και τα βασικά στοιχεία. Μπορείτε, επίσης, να συμπεριλάβετε συνδέσμους για την εύρεση περισσότερων πληροφοριών, μια φωτογραφία, έναν σύνδεσμο προς ένα βίντεο ή να μεταφορτώσετε ένα έγγραφο PDF. Τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έντυπο ΒοΕ είναι ουσιαστικά ενεργειακά και οικονομικά στοιχεία. Τα βασικά ενεργειακά στοιχεία είναι αυτά που περιλαμβάνονται ήδη στον πίνακα του ΣΔΑΕ, δηλαδή οι εξοικονομήσεις ενέργειας, η παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και οι μειωμένες εκπομπές CO 2 και αποτελούν υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Υπάρχει ένα προαιρετικό στοιχείο που σχετίζεται με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα. Αυτό αναφέρεται στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από την υλοποίηση των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση ή την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όπως, μεταξύ άλλων, τεχνικοί εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ενεργειακοί ελεγκτές, οδηγοί δημόσιων μέσων μεταφοράς, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και μηχανικοί πράσινων κτιρίων. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα προσθήκης άλλων στοιχείων που μπορεί να θεωρήσετε σημαντικά για τη συγκεκριμένη δράση σας. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ο αριθμός των επιβατών/χμ που χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς ή ο αριθμός των χιλιομέτρων των ποδηλατοδρόμων. Τα βασικά οικονομικά στοιχεία επιτρέπουν στους δήμους να εμφανίζουν τα πλέον αποδοτικά ως προς το κόστος μέτρα που έχουν υλοποιήσει ή πρόκειται να υλοποιήσουν έως το Στον Πίνακας 9 και στον Πίνακας 11 παρέχεται μια λεπτομερής περιγραφή των βασικών οικονομικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι υποχρεωτικά. Εάν καταχωρίσετε τα δεδομένα του Πίνακας 9, το σύστημα θα υπολογίσει αυτόματα τα στοιχεία που περιγράφονται στον Πίνακας

37 Πίνακας 9 Περιγραφή των οικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο έντυπο Συγκριτικών Αξιολογήσεων Επιδόσεων Αριστείας. Πεδίο εισαγωγής Αναμενόμενη διάρκεια ζωής της δράσης Εφαρμοζόμενο ποσοστό προεξόφλησης Πρώτο έτος επένδυσης Εξοικονομήσεις Κόστος επένδυσης Περιγραφή Αριθμός ετών κατά τα οποία η δράση θα επιφέρει εξοικονομήσεις ενέργειας ή μείωση εκπομπών CO 2. Ποσοστό προεξόφλησης για να υπολογιστούν τα οικονομικά οφέληκαι το κόστος επένδυσης. Αυτό το ποσοστό χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των εξοικονομήσεων και της καθαρής παρούσας αξίας της επένδυσης. Το έτος εκκίνησης της επένδυσης (έτος 0). Άθροισμα ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας (ES) επί την τιμή ενέργειας (PE)*: Το πρόσθετο κόστος που συνδέεται με τη βελτίωση της απόδοσης ή τη μείωση των εκπομπών CO 2. Πρόσθετο κόστος Το κόστος που δεν σχετίζεται με τη χρηματοδότηση του μέτρου, π.χ. κόστος που προκύπτει για τη διατήρηση ενός στοιχείου σε καλή κατάσταση ή/και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. (Κόστος συντήρησης και λειτουργίας/ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, κ.λπ.) * Λάβετε υπόψη τα εξής: Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε την τιμή ενέργειας (ΡΕ) σε σχέση με τη δράση για κάθε έτος, διαφορετικά χρησιμοποιήστε την ΡΕ κατά το έτος 1 ως έτος αναφοράς για την ΡΕ κατά τα υπόλοιπα έτη. Πίνακας 10 Περιγραφή των οικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο έντυπο Συγκριτικών Αξιολογήσεων Επιδόσεων Αριστείας. Πεδίο αποτελέσματος Παρούσα αξία (PV) Εξοικονομήσεων Καθαρή Παρούσα αξία (NPV) επένδυσης Περιγραφή Άθροισμα ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας (ES) επί την τιμή ενέργειας (PE) με προεξόφληση της παρούσας αξίας, υπολογιζόμενη βάσει του παρακάτω τύπου: F = t=1 n (ES*PE)/ (1+r)t Όπου: ES = ετήσιες εξοικονομήσεις ενέργειας PE = τιμή ενέργειας r = ποσοστό προεξόφλησης t = έτη επένδυσης ή έτη εξοικονόμησης n = αναμενόμενη διάρκεια επένδυσης ή εξοικονόμησης Συνολικές εξοικονομήσεις μείον το συνολικό κόστος επένδυσης υπολογιζόμενο βάσει της αναμενόμενης διάρκειας ζωής και με προεξόφληση της παρούσας αξίας, υπολογιζόμενη βάσει του παρακάτω τύπου: NPVI = F - t=1 n I t/ (1+r)t Όπου: I t = επένδυση κατά το έτος t r = ποσοστό προεξόφλησης t = έτη επένδυσης ή έτη εξοικονόμησης n = αναμενόμενη διάρκεια επένδυσης ή εξοικονόμησης 33

38 Πεδίο αποτελέσματος Περιγραφή Αριθμός ετών για την αποπληρωμή της επένδυσης. Υπολογίζεται λαμβάνοντας Περίοδος προεξοφλημένης αποπληρωμής υπόψη την παρούσα αξία των ταμειακών ροών (συνολική προεξόφληση), θεωρώντας την έναρξη της πρώτης περιόδου ως σημείο μηδέν σύμφωνα με τον τύπο: Περίοδος προεξοφλημένης αποπληρωμής = Α + Β Γ Όπου: Α = η τελευταία περίοδος με αρνητική συνολική προεξοφλημένη ταμειακή ροή B = η απόλυτη αξία της προεξοφλημένης συνολικής ταμειακής ροής στο τέλος της περιόδου Α Γ = η προεξοφλημένη ταμειακή ροή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά την Α Απόδοση επένδυσης (ROI) Υπολογιζόμενη σε % ανά έτος. Αναμενόμενες (προεξοφλημένες) εξοικονομήσεις μείον το (προεξοφλημένο) ποσό που έχει αρχικά επενδυθεί διά του (προεξοφλημένου) ποσού που έχει αρχικά επενδυθεί επί 100. Μετά τη συμπλήρωση του εντύπου, το έντυπο BoE θα ενσωματωθεί άμεσα στον κατάλογο των Συγκριτικών Αξιολογήσεων Επιδόσεων Αριστείας. 34

39 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΔΑΕ Η Αναφορά Σύνθεσης ΣΔΑΕ δημιουργείται από το σύστημα μετά τη συμπλήρωση των τριών ενοτήτων του υποδείγματος του ΣΔΑΕ («Συνολική Στρατηγική», «Απογραφές Εκπομπών» και «ΣΔΑΕ»). Στοχεύει στην παρουσίαση των πληροφοριών που εισάγονται στο υπόδειγμα του ΣΔΑΕ με εμφανή και συνοπτικό τρόπο. Μπορείτε να δείτε την αναφορά σύνθεσης ΣΔΑΕ κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εμφάνιση αναφοράς». Η αναφορά εμφανίζεται αμέσως, με συνοπτικά στοιχεία και γραφήματα, τα βασικά αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς και τις βασικές δράσεις που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης σας. Σχήμα 8 και στο Σχήμα 9 απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο οθόνης της αναφοράς που προκύπτει. Μπορείτε να επιλέξετε μέσω απλών πλαισίων επιλογής «δημοσίευση», ποια γραφήματα θέλετε να εμφανίζονται στον Κατάλογο των ΣΔΑΕ, στο αντίστοιχο δημόσιο προφίλ σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημοσιοποιήσετε στο ευρύ κοινό την πρόοδο και τα επιτεύγματά σας, καθώς και να ενθαρρύνετε την αυτοαξιολόγηση και την κοινή χρήση των δεδομένων που αναφέρονται. Λάβετε υπόψη ότι ο βαθμός των λεπτομερειών των γραφημάτων που βλέπετε στην αναφορά σύνθεσης εξαρτάται από τον βαθμό συσσωμάτωσης των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο υπόδειγμα. 35

40 Βασικά αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς 1) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τελική κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλήν 2) Ανάλυση ανά τομέα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 3) Ανάλυση ανά τομέα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 4)Ανάλυση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά φορέα ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση/ψύξη, ορυκτά καύσιμα και ανανεώσιμες πηγές) 5) Κοινή χρήση τοπικής παραγωγής ενέργειας (εφόσον υφίσταται) στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας και την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης/ψύξης (ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Σχήμα 8 Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων απογραφής εκπομπών. 36

41 Βασικά στοιχεία του ΣΔΑΕ 6) Στόχος μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε % και σε τόνους κατά κεφαλήν 7) Ανάλυση ανά τομέα της αναμενόμενης μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το ) Σύγκριση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το έτος βάσης με προβλεπόμενες εκπομπές για το 2020 σύμφωνα με: i) το σενάριο «μη λήψης μέτρων» (εάν είναι εφαρμόσιμο) και ii) την υλοποίηση των δράσεων που ορίζονται στο ΣΔΑΕ. Πεδίο κειμένου «Σχόλια» Σχήμα 9 Γραφική αναπαράσταση βασικών στοιχείων του ΣΔΑΕ. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναφοράς, εξετάστε προσεκτικά τα γραφήματα που έχουν δημιουργηθεί για να εντοπίσετε τυχόν λάθη ή εάν τα πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί κατά τα βήματα εισαγωγής δεδομένων. Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, μπορείτε να συμπληρώσετε επεξηγηματικά ή/και αναλυτικά σχόλια στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου για να διευκολύνετε την κατανόηση των γραφημάτων και των πινάκων. Μπορείτε, επίσης, να δημοσιεύσετε τα σχόλια αυτά στο δημόσιο προφίλ σας. 37

42 ΤΜΗΜΑ ΙI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Τα περισσότερα από τα πεδία σε αυτό το τμήμα είναι προσυμπληρωμένα με τις πληροφορίες που έχετε δώσει στο υπόδειγμα του ΣΔΑΕ κατά το στάδιο υποβολής του ΣΔΑΕ. Ακόμη, πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα νέα πεδία: 4) Διάθεση ανθρώπινου δυναμικού Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια επιλογής στη δεξιά πλευρά (υποχρεωτικά) για να καθορίσετε τη φύση του προσωπικού που συμμετέχει στη διαδικασία υλοποίησης του ΣΔΑΕ, δηλαδή «εσωτερικό» (π.χ. από την τοπική αρχή ή τον τοπικό οργανισμό ενέργειας) και «εξωτερικό» (σύμβουλος, Εδαφικός Συντονιστής Συμφώνου, άλλοι). 6) Συνολικός προϋπολογισμός που έχει δαπανηθεί μέχρι στιγμής για την υλοποίηση του ΣΔΑΕ Επιλέξτε την προέλευση των χρημάτων που έχουν ήδη δαπανηθεί, δηλαδή από ιδίους πόρους της τοπικής αρχής ή/και από πόρους άλλων φορέων. Καθορίστε το ποσό των χρημάτων που έχει ήδη δαπανηθεί σε ευρώ διαιρώντας το σε κόστος επενδύσεων και κόστος εκτός επενδύσεων. Λάβετε υπόψη ότι το κόστος επενδύσεων αφορά συγκεκριμένα στο κεφάλαιο προς επενδύσεις, ενώ το κόστος εκτός επενδύσεων αφορά σε όλο το επιχειρησιακό και λειτουργικό κόστος, π.χ. κόστος συντήρησης, μισθοί, καθώς και άλλες δαπάνες που δεν αφορούν επενδύσεις. Ακόμη, πρέπει να αναφέρεται η χρονική περίοδος. Το έτος βάσης και το έτος της διεξαγωγής της παρακολούθησης θα είναι προεπιλεγμένα, όπως και ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης, τα οποία όμως μπορείτε να επεξεργαστείτε. 38

43 8) Διαδικασία παρακολούθησης Εμφανίζεται ένας νέος πίνακας όπου μπορείτε να προσδιορίσετε τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζετε κατά την υλοποίηση του ΣΔΑΕ, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα ποιοτικής έντασης από το αναπτυσσόμενο μενού (λίγο, μέτρια, μεγάλη, μη εφαρμόσιμο). Μπορείτε είτε να επιλέξετε να αναφέρετε τα εμπόδια γενικά για όλους τους τομείς είτε να τα αναφέρετε ξεχωριστά για κάθε βασικό τομέα του Συμφώνου. ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Σε αυτήν την ενότητα, καλείστε να συμπεριλάβετε την πιο πρόσφατη Απογραφή Εκπομπών Παρακολούθησης (ΜΕΙ). Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο ενθαρρύνονται να συντάσσουν Απογραφές Εκπομπών Παρακολούθησης σε τακτική βάση. Οι ελάχιστες απαιτήσεις στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων είναι η σύνταξή της κάθε 4 έτη. Με τον τρόπο αυτό, οι μετέπειτα απογραφές μπορούν να συγκρίνονται με τη Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και είναι δυνατή η παρακολούθηση της προόδου ως προς τη μείωση των εκπομπών. Καθώς η δομή αναφοράς για την Απογραφή Εκπομπών Παρακολούθησης είναι ακριβώς η ίδια με αυτή για τη Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς, ανατρέξτε στο μέρος II του υποδείγματος του ΣΔΑΕ για περισσότερες οδηγίες για τη συμπλήρωσή του. Ως πρώτο βήμα, πρέπει να ξεκινήσετε επιλέγοντας το έτος στο οποίο αντιστοιχεί η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς σας στο πεδίο Έτος Απογραφής. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα πεδία θα είναι προσυμπληρωμένα με τις πληροφορίες που έχετε δώσει στη Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς σας. Για παράδειγμα, οι τομείς που περιλαμβάνονται στη Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς σας θα εμφανιστούν προεπιλεγμένοι και θα μπορείτε, επίσης, να προβάλετε τους συντελεστές εκπομπών που έχετε καταχωρήσει στη Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς στον πίνακα Γ1. Λάβετε υπόψη ότι η προσέγγιση υπολογισμού εκπομπών CO 2 και οι μονάδες αναφοράς πρέπει να παραμένουν ίδιες σε όλες τις διαφορετικές απογραφές εκπομπών. Κατά συνέπεια, τα πεδία αυτά δεν είναι επεξεργάσιμα στις Απογραφές Εκπομπών Παρακολούθησης. Οι τροποποιήσεις στις απογραφές εκπομπών που έχουν ήδη υποβληθεί δεν συνιστώνται, εκτός εάν είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέπειας μεταξύ των απογραφών εκπομπών (βλ. Οδηγός ΣΔΑΕ, Μέρος II, κεφάλαιο 7). 39

44 ΜΕΡΟΣ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΑΕ Αυτό το μέρος στοχεύει στην παρακολούθηση της κατάστασης υλοποίησης των δράσεών σας. Ο πίνακας «Βασικές δράσεις του ΣΔΑΕ» προσυμπληρώνεται με τις δράσεις που έχετε ορίσει στο υπόδειγμα του ΣΔΑΕ. Μπορείτε να προσθέσετε μια δράση κάνοντας κλικ στο στοιχείο «Προσθήκη δράσης»: στον αντίστοιχο τομέα. Εάν θέλετε να διαγράψετε μια δράση, κάντε κλικ στο στοιχείο «Διαγραφή δράσης»:, εάν θέλετε να την επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στο στοιχείο «Επεξεργασία δράσης»:. Λάβετε υπόψη ότι εάν διαγράψετε μια δράση για την οποία υπάρχει συσχετιζόμενη Συγκριτική Αξιολόγηση Επιδόσεων Αριστείας (BoE), θα διαγραφεί και η BoE. Σχετικά με τις προσυμπληρωμένες δράσεις, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη στο υπόδειγμα του ΣΔΑΕ, πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε, για κάθε δράση, τον τομέα παρέμβασης και το μέσο πολιτικής, καθώς και την προέλευση της δράσης. Ανατρέξτε στο Μέρος III της Ενότητας I - Υπόδειγμα ΣΔΑΕ για περισσότερες οδηγίες και στο παράρτημα II όπου μπορείτε να βρείτε έναν λεπτομερή κατάλογο των κατηγοριών με παραδείγματα. Ελέγξτε και ενημερώστε, εφόσον είναι απαραίτητο, τα υπόλοιπα προσυμπληρωμένα πεδία, όπως το αρμόδιο όργανο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το επιπλέον απαιτούμενο πεδίο σάς επιτρέπει να επιλέξετε, μέσω ενός επιμέρους αναπτυσσόμενου μενού, την κατάστασης υλοποίησης των δράσεών σας: - Ολοκληρωμένη για δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί, - Σε εξέλιξη για δράσεις που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, - Σε αναβολή για δράσεις των οποίων ο χρόνος έναρξης έχει αναβληθεί ως προς το αρχικό χρονοδιάγραμμα (όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ΣΔΑΕ, στήλες «χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»), - Δεν έχει ξεκινήσει για δράσεις που θα ξεκινήσουν σε μετέπειτα στάδιο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Στο πεδίο «μέχρι στιγμής κόστος υλοποίησης», καθορίστε το ποσό των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί (σε ευρώ) για την υλοποίηση των δράσεων. Το κόστος υλοποίησης αναφέρεται στο ποσό του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί και του σχετικού επιχειρησιακού και λειτουργικού κόστους (περιλαμβάνονται όλοι οι χρηματοδοτικοί πόροι). Πρέπει, επίσης, να ενημερώσετε τον αντίκτυπο για το 2020 των δράσεων που μπορείτε ήδη να αξιολογήσετε. Αυτό ισχύει για κάποιες από τις ολοκληρωμένες δράσεις σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε ολοκληρώσει μια δράση που περιγράφεται ως «Βελτίωση του σκελετού του κτιρίου της δημόσιας βιβλιοθήκης», μπορείτε να αναφέρετε τις μετρηθείσες εξοικονομήσεις βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος βάσης και το έτος παρακολούθησης. Αντίθετα, εάν έχετε ολοκληρώσει τη δράση «Κώδικας κτιρίων: πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για ανακαινισμένα κτίρια», στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο ένα μικρό μέρος των αναμενόμενων ετήσιων εξοικονομήσεων για το 2020 θα έχει επιτευχθεί κατά το έτος παρακολούθησης, π.χ. 15 κτίρια έχουν ήδη ανακαινισθεί σύμφωνα με τα πρότυπα όπως προβλέπεται 40

45 στη σχετική γραμμή δράσης και αναμένεται ότι 30 ακόμη κτίρια του ίδιου κατασκευαστικού τύπου θα ανακαινισθούν μεταξύ του έτους παρακολούθησης και του 2020, με παρόμοια ετήσια ενιαία εξοικονόμηση. Στην περίπτωση αυτή, ο υπογράφων μπορεί: - να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις για το 2020 βάσει της γνώσης που έχει αποκτηθεί από την πρώτη ομάδα των ανακαινισμένων κτιρίων, - να διατηρήσει τις ίδιες εκτιμήσεις που αναφέρονται στο ΣΔΑΕ εφόσον είναι σύμφωνες με τις εξοικονομήσεις που έχουν επιτευχθεί από την πρώτη ομάδα κτιρίων. Εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε και να ενημερώσετε τις εκτιμήσεις για το 2020 για τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν αναβληθεί ή δεν έχουν ξεκινήσει. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι όλες οι εκτιμήσεις θα πρέπει να αναφέρονται ως ετήσια στοιχεία για το 2020, υποθέτοντας ότι εκείνη τη χρονική στιγμή οι προοπτικές της δράσης θα έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. Δεν απαιτείται η αναφορά εκτιμήσεων βάσει του υφιστάμενου επιπέδου υλοποίησης της δράσης. Τέλος, στο υπόδειγμα παρακολούθησης πρέπει να επισημάνετε κατ' ελάχιστο τρεις δράσεις ως Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επιλογή Συγκριτικής Αξιολόγησης Επιδόσεων Αριστείας»: στο τέλος της αντίστοιχης γραμμής στον πίνακα. Εάν έχετε ήδη επιλέξει δράσεις ως Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας στο υπόδειγμα του ΣΔΑΕ, ελέγξτε ότι οι πληροφορίες που έχετε ήδη καταχωρήσει είναι ενημερωμένες (ιδίως τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία). Ανατρέξτε στην ενότητα 8 του Μέρους III του υποδείγματος του ΣΔΑΕ για περαιτέρω οδηγίες. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ομοίως με την Αναφορά Σύνθεσης του ΣΔΑΕ, η Αναφορά Σύνθεσης Παρακολούθησης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση του υποδείγματος Παρακολούθησης. Τα γραφικά στοιχεία που προκύπτουν διευκολύνουν την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΣΔΑΕ (πχ. ο βαθμός υλοποίησης των δράσεων ανά τομέα, ο προϋπολογισμός που έχει δαπανηθεί μέχρι στιγμής, κλπ) και εμφανίζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ήδη (π.χ. συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς με τα αποτελέσματα των διαδοχικών Απογραφών Εκπομπών Παρακολούθησης), επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο μια ουσιαστική ανάλυση τάσεων με την πάροδο του χρόνου. Σχήμα 10 και στο Σχήμα 11 απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο οθόνης της Αναφοράς Σύνθεσης Παρακολούθησης. Και πάλι, μπορείτε να επιλέξετε μέσω απλών πλαισίων επιλογής «Δημοσίευση» ποια γραφήματα θέλετε να εμφανίζονται στον Κατάλογο των ΣΔΑΕ, στο δημόσιο προφίλ σας. 41

46 Πρόοδος υλοποίησης του ΣΔΑΕ 1) Κατάσταση υλοποίησης αναφερόμενων δράσεων (ολοκληρωμένη/σε εξέλιξη/δεν έχει ξεκινήσει) ανά τομέα 2) Συνολικός προϋπολογισμός που δαπανήθηκε 3) Ανάλυση ανά τομέα των χρημάτων που δαπανήθηκαν 4) Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά κατάσταση υλοποίησης των δράσεων και ανά τομέα Σχήμα 10 Γραφική αναπαράσταση της προόδου υλοποίησης του ΣΔΑΕ 42

47 MWh/year MWh/year MWh MWh Tonnes CO2/CO2eq Tonnes CO2 / CO2 eq. Tonnes CO2 (eq) /capita Η απόδοσή σας ως προς τη βιωσιμότητα της ενέργειας Your performance towards energy sustainability 5) Greenhouse gas emissions and final energy consumption per capita 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 20,5 year tonnes/capita ,5 19, ,1 18, , year MWh/capita GHG emissions Final energy consumption ) Greenhouse gas emissions (influence of the National Electricity Emission Factor) ,5 MWh /capit a Total GHG Total GHG emissio Emission emissions ns factor (updated (constan for electricity not local t not not locally produced EF for local EF with electricity) constant National for Electricity Emission electricit Factor y) t CO2/MWh t CO2 / CO2eq t / CO2eq BEI year 0, with updated National MEI year1 0,400 Electricity Emision Factor MEI year2 0, BEI year MEI MEI year MEI year2 0,336 MEI ) Εξέλιξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τελική κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλήν με την πάροδο του χρόνου 6) Εξέλιξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τον σταθερό και τον ενημερωμένο Εθνικό Συντελεστή Εκπομπών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την παρουσίαση της επίδρασης που είχε στη μείωση των εκπομπών η αλλαγή στο εθνικό σύστημα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και που δεν σχετίζεται άμεσα με τοπικές δράσεις. 7) Greenhouse gas emissions per sector Municipal Municipal Tertiary Tertiary Residential Public lighting Residential Industry Public lighting Transport Industry Other Non-energy related 0 0 Transport 0 0 Other 7) Εξέλιξη των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα με την πάροδο του χρόνου Non-energy related 8) Final energy consumption per sector Municipal Tertiary Municipal 2500 Residential Tertiary 8000 Public lighting Residential Industry Transport Public 5000 lighting Other Industry 8) Εξέλιξη των εκπομπών της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα με την πάροδο του χρόνου Transport Other 9) Final energy consumption per energy carrier Renewables Fossil fuels Heat/cold Electricity Electricity Heat/cold Fossil fuels Renewables ) Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά φορέα ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση/ψύξη, ορυκτά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές) * Renewables - for non-electricity uses. ** The energy mix of heat/cold and electricity is not identified. 10) Local energy production Share of local energy production to overall final energy consumption 7% 10) Κοινή χρήση τοπικής παραγωγής ενέργειας (εφόσον υφίσταται) στη συνολική Electricity 600 Heat/cold τελική κατανάλωση ενέργειας και την τοπική Electricity consumption Heat/cold consumption παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και Non-RES electricity production RES electricity production RES Heat/cold produced Non-RES heat/cold produced θέρμανσης/ψύξης (ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Comments: Πεδίο κειμένου «Σχόλια» Σχήμα 11 Γραφική αναπαράσταση της απόδοσής σας ως προς τη βιωσιμότητα της ενέργειας 43

48 ΒΗΜΑ II ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Μεταφόρτωση εγγράφου ΣΔΑΕ Μόλις ολοκληρωθεί το υπόδειγμα, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα και να μεταβείτε στο σημείο «Μεταφόρτωση εγγράφου ΣΔΑΕ» στην ενότητα «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας». Μπορείτε, επίσης, να μεταφορτώσετε περισσότερα υποστηρικτικά έγγραφα ή παραρτήματα στην ενότητα «Άλλα έγγραφα». Ορίστε το όνομα του αρχείου και τη γλώσσα. Το όνομα του αρχείου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικούς χαρακτήρες ή διαστήματα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Αναζήτηση» για να εντοπίσετε το αρχείο σας και κάντε κλικ στο κουμπί «αποθήκευση» για να αποθηκευτεί το αρχείο σας. Το έγγραφο του ΣΔΑΕ θα είναι αυτόματα διαθέσιμο στο δημόσιο προφίλ σας. Μπορείτε, επίσης, να αποφασίσετε εάν θέλετε να δημοσιοποιήστε άλλα έγγραφα επιλέγοντας το πλαίσιο «Δημοσίευση». Για τη μεταφόρτωση του εγγράφου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μορφή PDF. Άλλες μορφές αρχείων (σε μορφή ZIP ή συμπιεσμένη μορφή) δεν θα γίνονται δεκτές από το σύστημα. Στο διαδίκτυο διατίθενται πολλά εργαλεία τα οποία μπορείτε να αγοράσετε ή να χρησιμοποιήσετε δωρεάν για τη μετατροπή αρχείων σε μορφή PDF. Μεταφόρτωση αναφοράς υλοποίησης Στο στάδιο της παρακολούθησης, μόνο το «υπόδειγμα Παρακολούθησης» απαιτείται να ολοκληρωθεί και να συμπληρωθεί. Συνεπώς, μπορείτε να μεταφορτώσετε ένα έγγραφο αναφέροντας με περισσότερες λεπτομέρειες την υλοποίηση του ΣΔΑΕ - (ή τελικά μια αναθεωρημένη έκδοση του σχεδίου δράσης σας, εφόσον διαθέτετε) ή να προχωρήσετε απευθείας στο επόμενο βήμα (βλ. βήμα 3). Η διαδικασία μεταφόρτωσης είναι η ίδια με παραπάνω. 44

Οδηγίες Υποβολής Αναφοράς Υλοποίησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια

Οδηγίες Υποβολής Αναφοράς Υλοποίησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια Οδηγίες Υποβολής Αναφοράς Υλοποίησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια Έκδοση 1.0 (Ιούλιος 2016) Συντάχθηκε από τα Γραφεία του Συμφώνου των Δημάρχων και της πρωτοβουλίας «Οι Δήμαρχοι

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Υποβολής Αναφοράς Υλοποίησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια

Οδηγίες Υποβολής Αναφοράς Υλοποίησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια Οδηγίες Υποβολής Αναφοράς Υλοποίησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια Έκδοση 1.0 (Ιούλιος 2016) EUR 28160 EL Συντάχθηκε από τα Γραφεία του Συμφώνου των Δημάρχων και της πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμα και την Ενέργεια

Κλίμα και την Ενέργεια Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια EL Ένα μοναδικό κίνημα «εκ των κάτω προς τα άνω» Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ενώνει τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών

Συνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.. (Η αρίθμηση του παρόντος Παραρτήματος να τροποποιηθεί ανάλογα) Γενικό Λογιστήριο Συνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών Ημερομηνία: Τετάρτη, 9 Αυγούστου 205 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Πρόοδος Εργασιών ΣΔΒΕ Λευκωσίας 1. Υπογραφή του Συμφώνου 8/10/2013 2. Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέσεις Μελετητή Google

Παραθέσεις Μελετητή Google Παραθέσεις Μελετητή Google http://scholar.google.gr/intl/el/scholar/citations.html Οι Παραθέσεις Μελετητή Google παρέχουν στους συγγραφείς έναν απλό τρόπο για να παρακολουθούν τις παραθέσεις που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βήμα 4 ο... 5. Βήμα 5 ο... 6 Τι πρέπει να προσέξουμε... 6. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιεχόμενα. Βήμα 4 ο... 5. Βήμα 5 ο... 6 Τι πρέπει να προσέξουμε... 6. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σχετικά με την εφαρμογή... 3 Περιγραφή διαδικασίας... 3 Βήμα 1 ο... 4 Βήμα 2 ο... 4 Βήμα 3 ο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2014-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:...

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Αλέξης Χατζημπίρος Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων Εθνικός εταίρος Τι είναι οι πράσινες ή οικολογικές συμβάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφορίες: Ντρίτσος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο Ασκήσεις αξιολόγησης Α περιόδου Διδάσκων: Κώστας Κομνηνός 1. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των υπογράφοντων των ΣτΔ και ΣτΝ; (Βαθμός Ερώτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BSD07) (ΠΔ.Τ.Ε. 2563/19.7.2005 Ε50) Ιανουάριος 2005 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.» Για μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ, Μέλη ΟΜ.Ε.Α. και ΜΟ.ΔΙ.Π. Αλεξάνδρα Ντούκα 0 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας

Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας Εσπερίδα με Θέμα: «Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας» Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας Δρ. Χάρης Δούκας Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εγγραφής σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Διαδικασία εγγραφής σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Διαδικασία εγγραφής σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης http://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy Για την εγγραφή του σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Το παρατηρητήριο ενέργειας στο ΤΕΕ και η συνεργασία δημόσιων αρχών με ενεργειακούς παρόχους Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 Click Το έργο to DATA4ACTION edit Master title style

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Outlook 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Εξατομικευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξος» Δήλωση Συγγραμμάτων

«Εύδοξος» Δήλωση Συγγραμμάτων «Εύδοξος» Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Η σημασία των τοπικών ενεργειακών δεδομένων, το Παρατηρητήριο Ενέργειας του ΤΕΕ και η συνεργασία με παρόχους ενεργειακών δεδομένων Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016 Ανδριάνα Σταυρακάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0)

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0) Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου (Έκδοση: 9.0) Δεκέμβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser για τη χρήση της Εφαρμογής... 3 Α. Είσοδος με κωδικούς TaxisNet... 9 Β. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά

Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online Φθινόπωρο 13 Πρώτα, θα χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 14SYMV002001213 2014-04-17 του Δήμου Άργους - Μυκηνών και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 15 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 200/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger Δημιουργία ιστολογίου 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome, πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.blogger.com και πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (BSD04) ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 Ηλεκτρονική υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Αντλιών 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Υπηρεσία Ερωτηματολογίου

Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Υπηρεσία Ερωτηματολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής Υπηρεσία Ερωτηματολογίου Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Βήματα δημιουργίας ερωτηματολογίου...

Διαβάστε περισσότερα

Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα!

Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα! Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα! Περιεχόμενα Ενότητα Σελίδες Εισαγωγή 3 Εγγραφή στο Σύστημα 4 10 Είσοδος στο Σύστημα 11 12 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα