(β) Σπόρους υβριδίων των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σίκαλη, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα και αυτογονιμοποιούμενου τριτικάλε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(β) Σπόρους υβριδίων των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σίκαλη, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα και αυτογονιμοποιούμενου τριτικάλε"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4981 Κ.Α.Π. 461/2002 Αρ. 3639, Αριθμός 461 Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7, 12 και 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 227 του 1990). ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 και 2002 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 7, 12 και 14 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά» (ΕΕ L 125 της , σ. 2309), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001, Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από τα άρθρα 7, 12 και 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Σιτηρά) Συνοπτικός Κανονισμοί του τίτλος 2. (1) Στους Κανονισμούς αυτούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά Ερμηνεία, από το κείμενο «απλό υβρίδιο» σημαίνει πρώτης γενεάς διασταύρωση μεταξύ δύο καθαρών σειρών, προσδιοριζόμενης από το βελτιωτή «βασικοί σπόροι» σημαίνει: (α) Σπόρους ποικιλιών των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, φαλαρίς η Κανάριος, σίκαλη, τριτικάλε, σιτάρι, σιτάρι σκληρό και όλυρα (εκτός των αντίστοιχων υβριδίων τους) που, (i) έχουν παραχθεί με την ευθύνη του βελτιωτή, σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές για τη διατήρηση της ποικιλίας (ii) προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων, πιστοποιημένων σπόρων πρώτης γενεάς ή πιστοποιημένων σπόρων δεύτερης γενεάς (iii) πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, τις προβλεπόμενες στα Παραρτήματα Ι και II προϋποθέ- Παράρτημα ι, α ρτημσ σεις για τους βασικούς σπόρους και (ΐν) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι τηρήθηκαν οι εν λόγω προϋποθέσεις, (β) Σπόρους υβριδίων των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σίκαλη, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα και αυτογονιμοποιούμενου τριτικάλε που: (i) Προορίζονται για την παραγωγή υβριδίων

2 Κ.Δ.Π. 461/ Παράρτημα I, Παράρτημα II. Παράρτημα Ι, Παράρτημα II. Παράρτημα Ι, Παράρτημα II. Παράρτημα Ι, Παράρτημα II. 63(1) του (1) του (ii) ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, στους όρους που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι και II για τους βασικούς σπόρους και (iii) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι τηρήθηκαν οι εν λόγω προϋποθέσεις, (γ) Σπόρους ποικιλιών ελεύθερης γονιμοποίησης αραβοσίτου και ειδών σόργου που (i) Έχουν παραχθεί με την ευθύνη του βελτιωτή, σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές για τη διατήρηση της ποικιλίας (ii) προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων, υβριδίων «Top Cross» ή διαποικιλιακών υβριδίων (iii) ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, στους όρους που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι και II για τους βασικούς σπόρους και (ϊν) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι τηρήθηκαν οι εν λόγω προϋποθέσεις, (δ) Σπόρους καθαρών σειρών αραβοσίτου και ειδών σόργου που (ί) Ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, στους όρους που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι και II για τους βασικούς σπόρους και (ii) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι τηρήθηκαν οι εν λόγω προϋποθέσεις, (ε) Σπόρους απλών υβριδίων αραβοσίτου και ειδών σόργου, (i) Που προβλέπονται για την παραγωγή διπλών υβριδίων, υβριδίων τριών σειρών ή υβριδίων "Top Cross" (ii) που ανταποκρίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και Π, για τους βασικούς σπόρους και (iii) για.τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι τηρήθηκαν οι εν λόγω προϋποθέσεις «διαποικιλιακό υβρίδιο» σημαίνει πρώτης γενεάς διασταύρωση, προσδιοριζόμενης από το βελτιωτή, μεταξύ φυτών από βασικό σπόρο δύο ποικιλιών ελεύθερης γονιμοποίησης «διπλό υβρίδιο» σημαίνει πρώτης γενεάς διασταύρωση μεταξύ δύο απλών υβριδίων, προσδιοριζόμενης από το βελτιωτή «επιθεώρηση» σημαίνει τον επιτόπου καλλιεργητικό έλεγχο των αγρών σποροπαραγωγής «καθαρή σειρά» σημαίνει σειρά επαρκώς ομοιογενή και σταθερή, που δημιουργείται είτε με τεχνητή αυτογονιμοποίηση συνοδευόμενη από επιλογή επί πολλές διαδοχικές γενεές, είτε με ισοδύναμες μεθόδους «μικρές συσκευασίες» σημαίνει όλες τις συσκευασίες σιτηρών που έχουν καθαρό βάρος μικρότερο των 15 κιλών «Νόμος» σημαίνει τους περί Σπόρων Νόμους του 1998 και 2002

3 4983 Κ.Δ.Π. 461/2002 «πιστοποιημένοι σπόροι» σημαίνει σπόρους ποικιλιών των ειδών φαλαρίς η Κανάριος, εκτός από τα υβρίδια, σίκαλης, σόργο, σόργο του Σουδάν, αραβόσιτος και υβρίδια βρώμης, κριθαριού, ρυζιού, σιταριού, σιταριού σκληρού, όλυρας και αυτογονιμοποιούμενου τριτικάλε που (α) προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή κατόπιν αίτησης του βελτιωτή από σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων που ανταποκρίνονται κατόπιν επίσημης εξέτασης του Τμήματος Γεωργίας στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους βασικούς σπόρους στα Παραρτήματα Ι και II παράρτημα ι,,ο.,c_, c,.., Παράρτημα II. (β) που προορίζονται για παράγωγη διαφορετική απο εκείνη των σπορών σιτηρών προς σπορά (γ) που ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 4, στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στα Παραρτήματα Ι και II παράρτημα ι, για τους πιστοποιημένους σπόρους και παράρτημα π. (δ) (i) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις ή (ii) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, είτε μετά από επίσημη παράρτημα ι. επιθεώρηση του Τμήματος Γεωργίας, ή μετά από επιθεώρηση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 22 «πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενεάς» σημαίνει σπόρους ποικιλιών των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, τριτικάλε, σιτάρι, σιτάρι σκληρό και όλυρα, εκτός των υβριδίων τους, που (α) προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους, από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς ή κατόπιν αίτησης του βελτιωτή, από σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων, που ανταποκρίνονται κατόπιν επίσημης εξέτασης του Τμήματος Γεωργίας στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους βασικούς σπόρους στα Παραρτήματα Ι και II Παράρτημα ι, /ON ο\ > ε ' Παράρτημα Π. (β) που προβλέπονται για παράγωγη διαφορετική απο εκείνη των σπορών σιτηρών προς σπορά (γ) που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και II για τους πιστοποιημένους σπόρους δεύτερης παράρτημα ι, γενεάς καΐ Παράρτημα π. (δ) (i) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις ή (ii) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, είτε μετά από επίσημη παράρτημα ι. επιθεώρηση του Τμήματος Γεωργίας, ή μετά από επιθεώρηση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 22 «πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς» σημαίνει σπόρους ποικιλιών των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, τριτικάλε, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα (εκτός των αντίστοιχων υβριδίων τους) που (α) Προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή κατόπιν αίτησης του βελτιωτή από σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων που ανταποκρίνονται κατόπιν επίσημης εξέτασης του Τμήματος Γεωργίας στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους βασικούς σπόρους στα Παραρτήματα Ι και Π. Παράρτημα ι, Παράρτημα II.

4 Παράρτημα I, Παράρτημα II. Παράρτημα Ι. Παράρτημα III. Προϋποθέσεις εμπορίας. Εξαιρέσεις. Παράρτημα II. Κ.Δ.Π. 461/ (β) που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων δεύτερης γενεάς, ή για παραγωγή διαφορετική από εκείνη των σπόρων σιτηρών προς σπορά (γ) που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και II για τους πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς, και (δ) (i) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση του Τμήματος Γεωργίας ότι έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις ή (ii) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, είτε μετά από επίσημη επιθεώρηση του Τμήματος Γεωργίας, ή μετά από επιθεώρηση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 22 «ποικιλία ελεύθερης γονιμοποίησης» σημαίνει ποικιλία επαρκώς ομοιογενή και σταθερή «σιτηρά» σημαίνει είδη φυτών που καθορίζονται στο Παράρτημα III «Τμήμα Γεωργίας» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος «υβρίδιο τριών σειρών» σημαίνει πρώτης γενεάς διασταύρωση μεταξύ μιας καθαρής σειράς και ενός απλού υβριδίου, προσδιοριζόμενης από το βελτιωτή «υβρίδιο 'Top Cross'» σημαίνει πρώτης γενεάς διασταύρωση μεταξύ μιας καθαρής σειράς ή ενός απλού υβριδίου και μιας ποικιλίας ελεύθερης γονιμοποίησης, προσδιοριζόμενης από το βελτιωτή. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους Κανονισμούς αυτούς και που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. 3. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 του Νόμου, επιτρέπεται η εμπορία των σπόρων προς σπορά σιτηρών εφόσον πληρούν τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως (α) Βασικοί σπόροι (β) πιστοποιημένοι σπόροι (γ) πιστοποιημένοι πρώτης γενεάς ή (δ) πιστοποιημένοι δεύτερης γενεάς. (2) Η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων σιτηρών όλων των κατηγοριών ορίζεται ως 13%. (3) Οι επίσημες εξετάσεις για την πιστοποίηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εν χρήσει διεθνείς μεθόδους. (4) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται (α) Στους σπόρους επιλογής γενεών προγενεστέρων των βασικών και (β) στους ακατέργαστους σπόρους που προορίζονται για επεξεργασία, εφόσον η ταυτότητα των σπόρων αυτών είναι γνωστή. 4. (1) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κανονισμού 3, επιτρέπεται (α) Η πιστοποίηση και η εμπορία βασικών σπόρων, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος II, σε ότι αφορά τη βλαστική ικανότητα. Για το σκοπό αυτό ο προμηθευτής εγγυάται δεδομένη βλαστική ικανότητα, την οποία σημειώνει σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του και το σχετικό αριθμό της σπορομερίδας

5 4985 Κ.Δ.Π. 461/2002 (β) η πιστοποίηση και η εμπορία μέχρι τον πρώτο εμπορικό παραλήπτη σπόρων των κατηγοριών βασικοί σπόροι, ή πιστοποιημένοι σπόροι για τους οποίους δεν έχει περατωθεί η επίσημη εξέταση για έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο Παράρτημα II Παράρτημα ιι. όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα, για τον ταχύ εφοδιασμό της αγοράς σε σπόρους. Η πιστοποίηση χορηγείται μόνο κατόπιν υποβολής έκθεσης προσωρινής ανάλυσης σπόρων και υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη. Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται τη βλαστική ικανότητα που διαπιστώνεται κατά την προσωρινή ανάλυση. Η ένδειξη της βλαστικής αυτής ικανότητας πρέπει να αναφέρεται κατά την εμπορία σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή καθώς και το σχετικό αριθμό της σπορομερίδας (γ) οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται στους σπόρους που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό 15 όσον αφορά τον πολλαπλασιασμό σε τρίτη χώρα. (2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (1) του Κανονισμού 3, ο Υπουργός μπορεί να εξουσιοδοτεί σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, βελτιωτές ή τους αντιπροσώπους τους που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία να διαθέτουν στο εμπόριο (α) Μικρές ποσότητες σπόρων για δοκιμές, επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής, ή (β) τις αναγκαίες ποσότητες σπόρου για σκοπούς διεξαγωγής άλλων δοκιμών ή πειραμάτων, εφόσον οι σπόροι αυτοί ανήκουν σε ποικιλίες για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο ποικιλιών: Νοείται ότι για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες δεν επιτρέπεται η διάθεση σπόρων, παρά μόνο αν λήφθηκαν όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, τηρουμένων των διατάξεων του νομοθετήματος που υιοθετεί τις διατάξεις της παραγράφου (4) του άρθρου 7 της Οδηγίας 70/457/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 98/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου (3) Οι σκοποί που αναφέρονται στην παράγραφο (2) (β), οι όροι που αφορούν τη σήμανση των συσκευασιών καθώς και οι ποσότητες και οι προϋποθέσεις χορήγησης εξουσιοδότησης με βάση την εν λόγω παράγραφο, καθορίζονται από την Επιτροπή. 5. Η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών υβριδίων που τυχόν απαι Περιγραφή των τείται, χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, αν τούτο ζητηθεί από το βελτιωτή. σ^ετικων^ ποικιλιών υβριδίων. 6. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των σπόρων για πιστοποίηση, και για Δειγματοληψία, σκοπούς μετελέγχου, τα δείγματα λαμβάνονται από το Τμήμα Γεωργίας, από ομοιογενείς σπορομερίδες, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου και 63(ΐ)τουΐ998 σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς που καθορίζουν τη Π3(ΐ)του2θθ2. μέθοδο δειγματοληψίας.

6 Κ.Δ.Π. 461/ Σπορομερίδες. 7. (1) Οι βασικοί σπόροι και OL πιστοποιημένοι σπόροι όλων των κατηγοριών, τίθενται σε εμπορία μόνο σε επαρκώς ομοιογενείς σπορομερίδες και σε κλειστές συσκευασίες εφοδιασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 8, 9,10 και 11, με σύστημα σφράγισης και σήμανσης. (2) Το μέγιστο βάρος σπορομερίδας και το ελάχιστο βάρος δείγματος καθορίζονται στο Παράρτημα IV. Παράρτημα IV. (3) Ο κωδικός «αριθμός σπορομερίδας» που αναφέρεται στις επίσημες ετικέτες καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα V. Παράρτημα V. (4) Με την έγκριση του Υπουργού οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εμπορίας μικρών ποσοτήτων στον τελευταίο καταναλωτή. Σφράγιση. 8. (1) Όλες οι συσκευασίες των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων όλων των κατηγοριών, σφραγίζονται από το Τμήμα Γεωργίας ή κάτω από την επίβλεψη του εν λόγω Τμήματος κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφράγισης ή χωρίς η επίσημη ετικέτα ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επέμβασης. (2) Είναι δυνατό να γίνουν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνο από το Τμήμα Γεωργίας ή κάτω από την επίβλεψη του εν λόγω Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στην επίσημη ετικέτα που προβλέπεται στον Κανονισμό 9 η ημερομηνία που έγινε η τελευταία νέα σφράγιση και η Υπηρεσία που την πραγματοποίησε. (3) Οι μέθοδοι εξασφάλισης της σφράγισης καθορίζονται από την Επιτροπή. (4) Ο Υπουργός μπορεί να επιτρέπει παρέκκλιση από την παράγραφο (1) για μικρές συσκευασίες που σφραγίζονται και σημαίνονται στο έδαφος της Δημοκρατίας. Επίσημη 9. (1) Όλες οι συσκευασίες των βασικών σπόρων και πιστοποιημένων ετικέτα. σπόρων όλων των κατηγοριών, εκτός των μικρών συσκευασιών (α) Φέρουν εξωτερικά επίσημη ετικέτα που χορηγείται από το Τμήμα Γεωργίας, της οποίας το περιεχόμενο, το χρώμα και το μέγεθος είναι Παράρτημα VI. σύμφωνο με το Παράρτημα VI. Στην περίπτωση που προβλέπεται στον Κανονισμό 4(1)(β), αν οι βασικοί ή οι πιστοποιημένοι σπόροι Παράρτημα Π. δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος II ως προς τη βλαστική ικανότητα, αναφέρεται τούτο στην ετικέτα. Επιτρέπεται η χρήση εξωτερικής επίσημης αυτοκόλλητης ετικέτας (β) περιέχουν επίσημη σημείωση στο ίδιο χρώμα με την ετικέτα που φέρει τουλάχιστο τις ενδείξεις που προβλέπονται στα σημεία 3, 5 και Παράρτημα νι. 6, στοιχείο (α), μέρος Α του Παραρτήματος VI. (2) Με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, επιτρέπεται κάτω από επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας, η χρήση εξωτερικής επίσημης ετικέτας ανεξίτηλα τυπωμένης στο δοχείο. (3) Η επίσημη σημείωση δεν είναι απαραίτητη όταν η εξωτερική επίσημη ετικέτα είναι ανεξίτηλα τυπωμένη στο δοχείο, ή αν χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα, ή ετικέτα που δεν μπορεί να σχιστεί. (4) Η χορήγηση των επίσημων ετικετών και σημειωμάτων στις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις γίνεται μόνο από το Τμήμα Γεωργίας μετά από γραπτή αίτηση τους. Στην εν λόγω αίτηση αναφέρεται το είδος, η ποικιλία, η κατηγορία και ο αριθμός των ετικετών, ή σημειωμάτων.

7 4987 Κ.Δ.Π. 461/2002 (5) Με τη λήξη κάθε περιόδου συσκευασίας, οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις αναφέρουν κατ' είδος και κατηγορία τον αριθμό των ετικετών και σημειωμάτων που καταστράφηκαν κατά τη χρήση, καθώς και τα αποθέματα τους με τους σχετικούς αριθμούς. (6) Η επίσημη ετικέτα σπόρων που υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές και που χρησιμοποιούνται για να ξεπεραστούν τυχόν προσωρινές δυσκολίες γενικού εφοδιασμού της Δημοκρατίας με βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, δυνάμει του άρθρου 4(6) του Νόμου, είναι αυτή που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία. Η επίσημη ετικέτα, για την εμπορία για τον ίδιο σκοπό, σπόρων ποικιλιών που δεν είναι γραμμένες στον κοινό κατάλογο ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή στους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών μελών, είναι καφέ χρώματος. Και στις δύο περιπτώσεις η ετικέτα αναφέρει πάντοτε ότι οι συγκεκριμένοι σπόροι υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές. (7) Ο Υπουργός μπορεί να επιτρέπει παρέκκλιση από την παράγραφο (1) για μικρές συσκευασίες που σφραγίζονται και σημαίνονται στο έδαφος της Δημοκρατίας. 10. Για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς, Ετικέτα οι συσκευασίες των βασικών σπόρων και των πιστοποιημένων σπόρων όλων ^wi 6^ των κατηγοριών, μπορεί να φέρουν, επίσης, εξωτερικά ετικέτα του προμηθευτή οι πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα αυτή καθορίζονται από την Επιτροπή. 11. Σε περίπτωση σπόρων γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας, οποιαδή Σήμανση ποτέ ετικέτα ή έγγραφο, επίσημο ή μη, που επικολλάται ή συνοδεύει τη σπο ^ικ ά τροπορομερίδα, πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι η ποικιλία έχει τροποποιηθεί γενε ποιημένης ΧΙ νπ ποικιλίας. 12. (1) Σπόροι ενός είδους σιτηρών τίθενται σε εμπορία υπό μορφή καθο Μίγματα ρισμένων μιγμάτων σπόρων διάφορων ποικιλιών, εφόσον βάσει επιστημονι σποοων κών ή τεχνικών γνώσεων διαπιστώνεται ότι δεν επιτρέπουν τον πολλαπλασιασμό ορισμένων βλαβερών οργανισμών και εφόσον οι σπόροι των ποικιλιών αυτών ανταποκρίνονται, πριν από την ανάμιξη τους, στους κανόνες εμπορίας που εφαρμόζονται σ' αυτούς. (2) Μίγματα σπόρων διάφορων ειδών σιτηρών τίθενται σε εμπορία εφόσον οι σπόροι των ειδών αυτών ανταποκρίνονται πριν από την ανάμιξη τους στους κανόνες εμπορίας που εφαρμόζονται σ' αυτούς. (3) Σε όλα τα μίγματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών 8, 9, 10 και 11 όσον αφορά τη σφράγιση και σήμανση των συσκευασιών τους με τη διαφορά ότι η ετικέτα είναι πράσινη. 13. Το Τμήμα Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για να συμ Διοργάνωση μετέχει στη διοργάνωση προσωρινών δοκιμών σε Κοινοτικό επίπεδο, όπως οοσωο1 νων καθορίζονται από την Επιτροπή. οχιμων. 14. (1) Οι προϋποθέσεις εμπορίας σπόρων επιλογής γενεών προγενέστε Προϋποθέσεις ρων των βασικών σπόρων, είναι οι ακόλουθες: σπόρων 5 (α) Να έχουν ελεγχθεί από το Τμήμα Γεωργίας σύμφωνα με τις διατάξεις επιλογής που ισχύουν για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων Προγενεστέρων (β) να συσκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών.των βασικών σπορών. και

8 Παράρτημα VI. Ετικέτα και έγγραφο που προβλέπονται στην περίπτωση σπόρων σιτηρών που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά και έχουν συλλέγει σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα. Παράρτημα Ι. Παράρτημα II. Παράρτημα VII. Παράρτημα VII. Κ.Δ.Π. 461/ (γ) οι συσκευασίες να φέρουν επίσημη ετικέτα ως καθορίζεται στο μέρος Γ του Παραρτήματος VI. 15. (1) Σπόροι σιτηρών που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς επίσημα πιστοποιημένους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είτε σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο (β) της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (ΕΕ L 125 της , σ. 2309), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001, ή προέρχονται απευθείας από τη διασταύρωση βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες, και που έχουν συλλέγει σε άλλο κράτος μέλος, πιστοποιούνται, κατόπιν αίτησης, ως πιστοποιημένοι σπόροι στη Δημοκρατία εφόσον έχουν υποβληθεί σε επιτόπου επιθεώρηση η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι για τη συγκεκριμένη κατηγορία και εφόσον έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι έχουν τηρηθεί οι όροι που προβλέπονται στο Παράρτημα II για την ίδια κατηγορία: Νοείται ότι, όταν στις περιπτώσεις αυτές, οι σπόροι έχουν παραχθεί απευθείας από επίσημα πιστοποιημένους σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων, επιτρέπεται η επίσημη πιστοποίηση τους ως βασικών σπόρων, αν έχουν τηρηθεί οι όροιπου προβλέπονται γι' αυτή την κατηγορία. (2) Οι σπόροι σιτηρών που έχουν συγκομισθεί σε κράτος μέλος και οι οποίοι προορίζονται για πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) πρέπει (α) Να συσκευάζονται και να φέρουν επίσημη ετικέτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 και των στοιχείων (α) και (β) του Παραρτήματος VII και (β) να συνοδεύονται από επίσημο έγγραφο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του στοιχείου (γ) του Παραρτήματος VII. (3) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) που αφορούν τη συσκευασία και τη σήμανση, δεν εφαρμόζονται εάν οι αρχές για την επιθεώρηση των φυτών στον αγρό, οι αρχές που εκδίδουν τα έγγραφα για τους σπόρους αυτούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά και οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την πιστοποίηση είναι οι ίδιες ή εάν συμφωνούν για την εξαίρεση αυτή. (4) Σπόροι σιτηρών που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς επίσημα πιστοποιημένους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είτε σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία, σύμφωνα με το άρθρο 16, στοιχείο (β) της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου, 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (ΕΕ L 125 της , σ. 2309), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001, ή που προέρχονται απευθείας από τη διασταύρωση βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες, και που έχουν συλλέγει σε τρίτη χώρα, πιστοποιούνται επίσημα, κατόπιν αίτησης, ως πιστοποιημένοι σπόροι στη Δημοκρατία εάν ο εν λόγω βασικός σπόρος είτε έχει παραχθεί είτε έχει πιστοποιηθεί στη Δημοκρατία και εάν οι σπόροι αυτοί έχουν υποβληθεί σε επιτόπου επιθεώρηση η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται

9 4989 Κ.Δ.Π. 461/2002 στην απόφαση ισοδυναμίας που έχει ληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (ΕΕ L 125 της , σ. 2309), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2001/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2001, για τη συγκεκριμένη κατηγορία και εφόσον έχουν διαπιστωθεί, κατά την επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος II για την ίδια κατηγορία. παράρτημα ιι. 16. (1) Οι σπόροι σιτηρών ελέγχονται επίσημα από το Τμήμα Γεωργίας Έλεγχος και κατά την εμπορία τους, τουλάχιστο με τυχαία δειγματοληψία, προκειμένου να ε^" 100^ επιβεβαιώνεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις των Κανονισμών αυτών. σπόρων άνω (2) Κατά την εμπορία σπόρων άνω των 2 κιλών που προέρχονται από άλλο τωνδυο. κιλών κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και τηρουμένων των αποφάσεων της Επιτροπής, από τρίτες παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: χ ώ ο ζ (α) Είδος (β) ποικιλία (γ) κατηγορία (δ) χώρα παραγωγής και επίσημη αρχή ελέγχου (ε) χώρα αποστολής (στ) εισαγωγέας (ζ) ποσότητα σπόρων. 17. Αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία για να συμμετέχει στη διενέργεια των Κοινοτικές Κοινοτικών συγκριτικών δοκιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το Τμήμα δ^~ ικες Γεωργίας. 18. Σπόροι των κατηγοριών βασικοί και πιστοποιημένοι, υποβάλλονται Μετέλεγχος. από το Τμήμα Γεωργίας σε μετέλεγχο, δειγματοληπτικά, για να διαπιστωθεί η ταυτότητα και η καθαρότητα της ποικιλίας σε σχέση με δείγματα μάρτυρες. 19. (1) Κάθε σποροπαραγωγική επιχείρηση υποβάλλει στο Τμήμα Γεωρ Δηλώσεις γίας δήλωση σποροκαλλιέργειας για καθένα συμβασιούχο καλλιεργητή σε ημε x^^,^ ρομηνίες που καθορίζονται ως ακολούθως: και αίτηση για (α) Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για φθινοπωρινή σπορά αγρών σπορο (β) μέχρι τις 30 Μαρτίου για εαρινή σπορά παραγωγής. (2) Η δήλωση σποροκαλλιέργειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα (α) Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο σποροπαραγωγικής επιχείρησης και συμβασιούχου καλλιεργητή, (β) είδος και ποικιλία. (γ) κατηγορία σπόρων που προορίζονται για σπορά, αριθμός και προέλευση σπορομερίδων. (δ) Δήμους ή Κοινότητες, τοποθεσίες, εκτάσεις αγροτεμαχίων, "στα οποία θα εγκατασταθούν οι σποροκαλλιέργειες (ε) προηγούμενες καλλιέργειες στα εν λόγω αγροτεμάχια, (στ) κτηματολογικά στοιχεία αγρών και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για τα αγροτεμάχια (ζ) προβλεπόμενη ημερομηνία σποράς. (2) Στον κατάλληλο χρόνο ανάπτυξης της καλλιέργειας οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση επιθεώρησης σποροκαλλιέργειας, καταβάλλοντος τα καθορισμένα με Κανονισμούς τέλη. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην παράγραφο (1).

10 Τηρούμενα βιβλία. Υποβάθμιση σπορομερίδων. Επιθεώρηση κάτω από επίσημη επίβλεψη. Κ.Δ.Π. 461/ (1) Οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία από τα οποία καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των σπορομερίδων από τη σποροκαλλιέργεια μέχρι την τελική συσκευασία. (2) Τα βιβλία που αναφέρονται στην παράγραφο (1) είναι τα ακόλουθα: (α) Βιβλίο σποροκαλλιεργειών (β) βιβλίο επεξεργασίας και συσκευασίας σπόρων (σπορομερίδων) (γ) βιβλίο ανασυσκευασίας το οποίο περιλαμβάνει ανασυσκευασίες, επανακαθορισμούς, υποβαθμίσεις, υποσυσκευασίες και μικρές συσκευασίες (δ) βιβλίο παραγωγής μιγμάτων σπόρων. (3) Στο βιβλίο σποροκαλλιεργειών αναγράφονται χρονολογικά η εγκατάσταση της σποροκαλλιέργειας και οι επίσημες επιθεωρήσεις ή οι επιθεωρήσεις που γίνονται κάτω από την επίσημη επίβλεψη του Τμήματος Γεωργίας. (4) Στα βιβλία των υποπαραγράφων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου (2) αναγράφονται χρονολογικά οι εισαγόμενες στις εγκαταστάσεις ποσότητες σπόρων για επεξεργασία, για λογαριασμό της σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και οι εξαγόμενες και ετοιμοπαράδοτες μετά τη συσκευασία, ή ανασυσκευασία, ή μίξη, ποσότητες σπόρων. (5) Στην πρώτη σελίδα των βιβλίων της παραγράφου (2) αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: (α) Τίτλος σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή ονοματεπώνυμο (β) έδρα της σποροπαραγωγικής επιχείρησης (γ) αριθμός άδειας της σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή κωδικός αριθμός (δ) εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της σποροπαραγωγικής επιχείρησης (ε) αριθμός σελίδων βιβλίου. (6) Τα βιβλία ελέγχονται από το Τμήμα Γεωργίας, οι δε σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να διευκολύνουν τον έλεγχο. 21. (1) Είναι δυνατή και επιτρέπεται η υποβάθμιση σπορομερίδων στις αμέσως κατώτερες κατηγορίες. (2) Η υποβάθμιση γίνεται όταν (α) Εκφράζεται επιθυμία της σποροπαραγωγικής επιχείρησης (β) κατά τον εργαστηριακό έλεγχο η σπορομερίδα βρεθεί να μην πληροί τις προδιαγραφές της κατηγορίας της. 22. Κατά τη διεξαγωγή της, κάτω από επίσημη επίβλεψη, επιθεώρησης πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Οι επιθεωρητές οφείλουν να (i) Έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά προσόντα (ii) μην αποκομίζουν προσωπικό όφελος από τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων (iii) έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον Υπουργό κατόπιν εκπαίδευσης και γραπτής δήλωσης από μέρους τους ότι είναι προσηλωμένοι στις αρχές που διέπουν τις επίσημες επιθεωρήσεις (iv) πραγματοποιούν τις επιθεωρήσεις κάτω από επίσημη επίβλεψη, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις επίσημες επιθεωρήσεις

11 4991 Κ.Δ.Π. 461/2002 (β) η προς επιθεώρηση καλλιέργεια πρέπει να προέρχεται από σπόρους που έχουν υποβληθεί σε επίσημο μετέλεγχο με ικανοποιητικά αποτελέσματα (γ) μέρος των καλλιεργειών οι οποίες έχουν επιθεωρηθεί κάτω από επίσημη επίβλεψη, ελέγχεται επίσης και από το Τμήμα Γεωργίας το μέρος αυτό ανέρχεται σε 10% για τις αυτογονιμοποιούμ'ενες καλλιέργειες και σε 20% για τις σταυρογονιμοποιούμενες καλλιέργειες (δ) μέρος των δειγμάτων των σπορομερίδων που έχουν συγκομισθεί από τις καλλιέργειες οι οποίες έχουν επιθεωρηθεί κάτω από επίσημη επίβλεψη, υποβάλλεται σε επίσημο μετέλεγχο και, αν κριθεί σκόπιμο, σε επίσημη εργαστηριακή δοκιμή των σπόρων για διαπίστωση της ταυτότητας και καθαρότητας της ποικιλίας (ε) εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής και το ισχύον εντός της Δημοκρατίας δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στ) σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση εκ μέρους οιουδήποτε επιθεωρητή, ο Υπουργός μπορεί να ανακαλεί ή να αναστέλλει την εξουσιοδότηση του εν λόγω επιθεωρητή. 23. Οι Κανονισμοί αυτοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρη ^^^, 5 σης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. παρόντων Κανονισμών.

12 4992 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Κανονισμοί 2 και 15) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (1) Η προηγούμενη καλλιέργεια του αγρού που προορίζεται για σποροπαραγωγή δεν πρέπει να είναι ασυμβίβαστη με την παραγωγή σπόρων προς σπορά για το συγκεκριμμένο είδος και ποικιλία, και ο αγρός πρέπει να είναι επαρκώς απαλλαγμένος από τέτοια φυτά που προέρχονται από προηγούμενες καλλιέργειες και τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την ποιότητα των σπόρων. (2) Η καλλιέργεια ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες ως προς τις αποστάσεις σε σχέση με γειτονικές πηγές γύρης, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ξένη ανεπιθύμητη επικονίαση και ιδίως στην περίπτωση σόργου που προέρχεται από Sorgum halepense: Καλλιέργεια 1 Phalaris canariensis, Secale cereale, εκτός των υβριδίων: - για την παραγωγή βασικών σπόρων - για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων Sorgum spp. Triticale, αυτογονιμοποιούμενες ποικιλίες: - για την παραγωγή βασικών σπόρων - για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων Zea mays Ελάχιστες αποστάσεις (σε μέτρα) Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να μην τηρούνται, όταν υφίσταται επαρκής προστασία από κάθε ξένη ανεπιθύμητη επικονίαση. (3) Η καλλιέργεια πρέπει να έχει επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και ποικιλιακή καθαρότητα, ή στην περίπτωση καλλιέργειας καθαρής σειράς, επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της.

13 4993 Όσον αφορά την παραγωγή σπόρων προς σπορά υβριδιακών ποικιλιών, οι προαναφερθείσες διατάξεις εφαρμόζονται, και στα χαρακτηριστικά των γονέων τους, συμπεριλαμβανομένης της στειρότητας του άρρενος και της επαναφοράς της γονιμότητας. Οι καλλιέργειες του Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale εκτός των υβριδίων, Sorgum spp. και Zea mays, ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες και προϋποθέσεις: Α. Phalaris canariensis και Secale cereale, εκτός των υβριδίων: Ο αριθμός φυτών της καλλιέργειας τα οποία αναγνωρίζονται ως προφανώς μη σύμφωνα προς την ποικιλία δεν θα υπερβαίνει τον: - 1 ανά 30 m 2 για τους βασικούς σπόρους, - 1 ανά 10 m 2 για τους πιστοποιημένους σπόρους. Β. Zea mays: (α) το ποσοστό σε αριθμό φυτών, τα οποία αναγνωρίζονται ως προφανώς μη σύμφωνα προς την ποικιλία, την καθαρή σειρά ή το συνθετικό, δεν πρέπει να υπερβαίνει: (αα) (ββ) για την παραγωγή βασικών σπόρων: ι) καθαρές σειρές 0,1% ιι) απλά υβρίδια, για κάθε συνθετικό τους 0,1% ιιι) ποικιλίες ελεύθερης επικονίασης 0,5% για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων: ι) συνθετικά των υβριδίων: - καθαρές σειρές 0,2% - απλά υβρίδια 0,2% - ποικιλίες ελεύθερης επικονίασης 1,0% ιι) ποικιλίες ελεύθερης επικονίασης 1,0%

14 4994 (β) για την παραγωγή σπόρων ποικιλιών υβριδίων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι άλλοι κανόνες ή προϋποθέσεις: (αα) τα φυτά του αρσενικού συνθετικού εκπέμπουν επαρκή ποσότητα γύρης κατά τη διάρκεια της άνθησης των φυτών του θηλυκού συνθετικού - (ββ) γίνεται ευνουχισμός, όταν είναι απαραίτητος (γγ) όταν το 5% ή περισσότερο των φυτών του θηλυκού συνθετικού εμφανίζουν επιδεκτικά στίγματα, το ποσοστό των φυτών του συνθετικού τούτου, τα οποία εξέπεμψαν ή εκπέμπουν γύρη, δεν πρέπει να υπερβαίνει το: -1% κατά μία επιτόπου επίσημη επιθεώρηση -2% για το σύνολο των επιτόπου επίσημων επιθεωρήσεων. Τα φυτά θεωρούνται ότι έχουν εκπέμψει ή εκπέμπουν γύρη, όταν σε μήκος 5 εκατοστών ή περισσότερο του κύριου άξονα της ανθοταξίας ή των διακλαδώσεων της, οι ανθήρες προβάλλουν από τα λέπυ'ρα και ελευθερώνουν ή έχουν ελευθερώσει γύρη. Γ. Sorgum spp.: (α) Το ποσοστό σε αριθμό φυτών ενός είδους σόργου το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το καλλιεργούμενο είδος ή, φυτών τα οποία αναγνωρίζονται ως προφανώς μη σύμφωνα με την καθαρή σειρά ή το συνθετικό δεν πρέπει να υπερβαίνει: (αα) για την παραγωγή βασικών σπόρων - κατά την ανθοφορία - κατά την ωρίμανση 0,1% 0,1% (ββ) για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων: ι) φυτά του αρσενικού γονέα, τα οποία έχουν εκπέμψει γύρη κατά τη στιγμή που τα φυτά του θηλυκού γονέα είχαν στίγματα επιδεκτικά γονιμοποίησης 0,1%

15 4995 ιι) φυτά του θηλυκού γονέα: - κατά την ανθοφορία 0,3% - κατά την ωρίμανση 0,1 %, (β) για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων ποικιλιών υβριδίων τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες ή άλλοι όροι: (αα) τα φυτά του αρσενικού γονέα, πρέπει να εκπέμπουν επαρκή ποσότητα γύρης κατά τη στιγμή που τα φυτά του θηλυκού γονέα εμφανίζουν στίγματα επιδεκτικά γονιμοποίησης- (ββ) όταν τα φυτά του θηλυκού γονέα έχουν στίγματα επιδεκτικά γονιμοποίησης, το ποσοστό των φυτών του γονέα αυτού, που παράγουν ή έχουν παράξει γύρη, δεν υπερβαίνει το 0,1%. (γ) Οι καλλιέργειες ποικιλιών ελεύθερης γονιμοποίησης ή συνθετικών ποικιλιών των Sorghum spp. ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: ο αριθμός των φυτών της καλλιέργειας τα οποία είναι φανερό ότι δεν ανήκουν στην ποικιλία δεν υπερβαίνει το, -1 ανά 30 m 2 για την παραγωγή βασικών σπόρων, -1 ανά 10 m 2 για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων. Δ. Oryza sativa: ο αριθμός φυτών που μπορούν να αναγνωριστούν σαφώς ως άγρια φυτά ή φυτά ερυθρόσπερμα δεν υπερβαίνουν το: - 0 για την παραγωγή βασικού σπόρου, - 1 ανά 50 m 2 για την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου. (3β) Καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά υβριδίων των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα και αυτογονιμοποιούμενου τριτικάλε:

16 4996 (α) Η καλλιέργεια πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές όσον αφορά τις αποστάσεις από γειτονικές πηγές γύρης που είναι δυνατό να προκαλέσουν ανεπιθύμητη ξένη επικονίαση: - η ελάχιστη απόσταση του θηλυκού γονέα πρέπει να είναι 25 μέτρα από οποιαδήποτε άλλη ποικιλία του ιδίου είδους εκτός από καλλιέργεια του άρρενος γονέα, - η απόσταση αυτή είναι δυνατό να μην τηρείται εάν υπάρχει επαρκής προστασία από οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ξένη επικονίαση. (β) Η καλλιέργεια πρέπει να παρουσιάζει επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των γονέων. Όταν οι σπόροι προς σπορά παράγονται με χρήση παράγοντα χημικού υβριδισμού, η καλλιέργεια πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στους ακόλουθους άλλους όρους: ί) η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα κάθε γονέα πρέπει να είναι η εξής: - βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σιτάρι, σκληρό σιτάρι, και όλυρα: 99,7%, - αυτογονιμοποιούμενο τριτικάλε: 99% ϋ) ο ελάχιστος υβριδισμός πρέπει να είναι 95%. Το ποσοστό υβριδισμού εκτιμάται σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς μεθόδους, εφόσον υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι. Όταν ο υβριδισμός καθορίζεται από έλεγχο των σπόρων πριν από την πιστοποίηση, δεν απαιτείται προσδιορισμός του ποσοστού υβριδισμού κατά τις επιτόπου επιθεωρήσεις. (4) Υβρίδια σίκαλης: (α) Η καλλιέργεια ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες ως προς τις αποστάσεις από γειτονικές πηγές γύρης, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη επικονίαση:

17 4997 Καλλιέργεια 1 Για την παραγωγή βασικών σπόρων: - όταν χρησιμοποιείται η αρσενική στειρότητα - όταν δεν χρησιμοποιείται η αρσενική στειρότητα Για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων Ελάχιστη απόσταση m 600 m 500 m (β) Η καλλιέργεια πρέπει να παρουσιάζει επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των συνθετικών της, συμπεριλαμβανομένης και της αρσενικής στειρότητας. Ειδικότερα η καλλιέργεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ακόλουθους κανόνες και λοιπούς όρους: (!) ο αριθμός των φυτών ή των καλλιεργούμενων ειδών, τα οποία προφανώς αναγνωρίζονται ως μη σύμφωνα με το συνθετικό δεν πρέπει να υπερβαίνει: - το ένα ανά 30 m 2 για την παραγωγή βασικών σπόρων, - το ένα ανά 10 m 2 για την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται μόνο σε επίσημες επιτόπου επιθεωρήσεις θηλυκών συνθετικών, (ϋ) στην περίπτωση του βασικού σπόρου προς σπορά, όταν χρησιμοποιείται η αρσενική στειρότητα, ο βαθμός στειρότητας των στείρων αρσενικών συνθετικών να είναι τουλάχιστον 98%. (γ) Οι πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά πρέπει να παράγονται, κατά περίπτωση, σε μικτές καλλιέργειες θηλυκών, στείρων αρσενικών συνθετικών με αρσενικό συνθετικό το οποίο αποκαθιστά την αρσενική γονιμότητα. (5) Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι μειώνουν την αξία της χρησιμότητας των σπόρων, ιδίως του Ustilagineae, είναι ανεκτή μόνο στο ελάχιστο όριο.

18 4998 (6) Η τήρηση των κανόνων ή άλλων προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (1), (2), (3), (4) και (5) εξετάζεται: (α) για τους βασικούς σπόρους από επίσημες επιτόπου επιθεωρήσεις από το Τμήμα Γεωργίας και (β) για τους πιστοποιημένους σπόρους είτε από επίσημες επιτόπου επιθεωρήσεις από το Τμήμα Γεωργίας, είτε από επιθεωρήσεις που γίνονται κάτω από επίσημη επίβλεψη του εν λόγω Τμήματος (γ) οι επιτόπου επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. η καλλιεργητική κατάσταση και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας να επιτρέπουν μία ικανοποιητική εξέταση. Β. Ο αριθμός των επιτόπου επιθεωρήσεων που πρέπει να διενεργείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστο: (α) για βρώμη, κριθάρι, ρύζι, φάλαρις η κανάριος, τριτικάλε, σιτάρι μαλακό, σιτάρι σκληρό, όλυρα και σίκαλη: 1 (β) για τα είδη σόργου και αραβοσίτου κατά τη διάρκεια της άνθησης: (αα) ποικιλίες ελεύθερης επικονίασης 1 (ββ) καθαρές σειρές ή υβρίδια 3 Όταν η προηγούμενη καλλιέργεια του ιδίου ή του προηγούμενου έτους είναι καλλιέργεια αραβοσίτου ή ειδών σόργου, πρέπει να πραγματοποιείται μία (1) τουλάχιστον ιδιαίτερη επιτόπου επιθεώρηση, για τη διαπίστωση απουσίας φυτών της. προηγούμενης καλλιέργειας.

19 4999 Γ. Το μέγεθος, ο αριθμός και η κατανομή των ελάχιστων δειγμάτων σποροκαλλιέργειας που πρέπει να ελεγχθούν προκειμένου να εξετασθεί η τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό, καθορίζονται με τις κατάλληλες μεθόδους.

20 5000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Κανονισμοί 2, 4, 9 και 15) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ (1) Οι σπόροι προς σπορά πρέπει να έχουν επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και ποικιλιακή καθαρότητα ή στην περίπτωση σπόρων προς σπορά καθαρής σειράς, επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ως προς τα χαρακτηριστικά της. Όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά υβριδιακών ποικιλιών, οι διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω εφαρμόζονται και στα χαρακτηριστικά των γονέων τους. Ειδικότερα, οι σπόροι των ειδών που αναφέρονται πιο κάτω θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους πιο κάτω κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις: Α. Η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα, εκτός των αντίστοιχων υβριδίων τους: Κατηγορία σπόρου 1 βασικοί σπόροι πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενεάς Ελάχιστη καθαρότητα ποικιλίας 2 99,9% 99,7% 99,0% Β. Αυτογονιμοποιούμενες ποικιλίες τριτικάλε εκτός των υβριδίων τους: Κατηγορία βασικοί σπόροι προς σπορά πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά πρώτης γενεάς πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά δεύτερης γενεάς Ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα (σε %) 99,7 99,0 98,0

21 5001 Η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα εξετάζεται ιδίως κατά τις επιτόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. Γ. Υβρίδια των ειδών βρώμη, κριθάρι, ρύζι, σιτάρι, σκληρό σιτάρι, όλυρα και αυτογονιμοποιούμενου τριτικάλε: Η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα σπόρων προς σπορά της κατηγορίας πιστοποιημένοι σπόροι πρέπει να είναι 90%. Ελέγχεται με επίσημες δοκιμές μετελέγχου σε κατάλληλη αναλογία δειγμάτων. Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως με επιτόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι. Δ. Είδη σόργου και αραβόσιτος: Οταν, για την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου ποικιλιών υβριδίων, χρησιμοποιούνται ένα θηλυκό αρρενόστειρο ως θηλυκός γονέας και ένα αρσενικό χωρίς γονίδιο επαναφοράς της γονιμότητας ως αρσενικός γονέας, ο σπόρος θα παραχθεί: - είτε με ανάμιξη σπορομερίδων σε κατάλληλες για την ποικιλία αναλογίες, που παράγονται αφενός με τη χρησιμοποίηση ενός συνθετικού θηλυκού γονέα αρρενόστειρου και αφετέρου ενός συνθετικού θηλυκού γονέα μη αρρενόστειρου - είτε καλλιεργώντας μαζί τον αρρενόστειρο θηλυκό γονέα και το μη αρρενόστειρο θηλυκό γονέα σε κατάλληλες για την ποικιλία αναλογίες. Οι αναλογίες των δύο αυτών συνθετικών γονέων ελέγχονται με επιτόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι. Ε. Υβρίδια σίκαλης Οι σπόροι προς σπορά δεν πιστοποιούνται ως πιστοποιημένοι σπόροι παρά μόνο εφόσον ληφθούν δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα μετελέγχου δείγματος των βασικών σπόρων, που λήφθηκαν από το Τμήμα Γεωργίας, και ο οποίος πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου βλάστησης των σπόρων που αποτελούν το αντικείμενο

22 5002 αίτησης πιστοποίησης, για να εξακριβωθεί εάν οι βασικοί σπόροι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται για τους βασικούς σπόρους από τους Κανονισμούς αυτούς σχετικά με την ταυτότητα και την καθαρότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της στειρότητας των αρσενικών γονέων. (2) Οι σπόροι προς σπορά ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις ως προς τη βλαστική ικανότητα, την ειδική καθαρότητα και την περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών:

23 S > a 3. 3 => co. ο α. *- D -*r P--< Raphanus phanistrum E5 < githago 2 "= 1 I s Ε > w fo ro E^ D O. Η o.ca Q. Ό i o ω = 3?-' 3 ΙΟ 55a 2^ί ο ο* Q. CO a > ο in ρ CO So S i e ^ 3 -<^'3- o 1- a D UJ > Q.CQ. CD S. 3 Q. ΪΙΙΪΙ Ul ca g >-ο S P R o.5 ο.3 Q. - 5" So 1-0 * O. Ρ (N Ο Ρ * * " * Ο Ο ^ ο ω Ο Ρ Ό.η ϊ Ο b g Ξ D Ε" Ρ D ca Ρ to Ε a ι UJ μ- COL Ρ CM b Ό d. Ο. <

24 5004 Β. Κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις που εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον Πίνακα της παραγράφου (2) του Παραρτήματος αυτού. (α) Η ανώτερη περιεκτικότητα σπόρων που προβλέπονται στη στήλη 4 καλύπτει επίσης τους σπόρους των ειδών που προβλέπονται στις στήλες 5 έως 10. (β) Ένας δεύτερος σπόρος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα του ιδίου βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων άλλων ειδών σιτηρών. (γ) Η παρουσία ενός σπόρου Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, ή Lolium temulentum σε ένα δείγμα καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα του ιδίου βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων των ειδών αυτών. (δ) Στην περίπτωση των ποικιλιών της Avena sativa που κατατάσσονται επισήμως ως ποικιλίες του τύπου "βρώμη ή γυμνόκοκκος" η ελάχιστη βλαστική ικανότητα μειώνεται στο 75% των καθαρών σπόρων προς σπορά. Στην περίπτωση αυτή, η επίσημη ετικέτα φέρει την ένδειξη "ελάχιστη βλαστική ικανότητα 75%". (3) Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών που μειώνουν την αξία των σπόρων, είναι ανεκτή μόνο στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Ειδικότερα οι σπόροι προς σπορά πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα πρότυπα όσον αφορά την ασθένεια Claviceps purpurea (μέγιστος αριθμός σκληροτίων ή θραυσμάτων σκληροτίων σε δείγμα βάρους που καθορίζεται στη στήλη 4 του Παραρτήματος IV): Κατηγορία 1 σιτηρά άλλα εκτός των υβριδίων σίκαλης: -βασικοί σπόροι -πιστοποιημένοι σπόροι Claviceps purpurea υβρίδια σίκαλης: -βασικοί σπόροι -πιστοποιημένοι σπόροι (α) Η παρουσία πέντε σκληροτίων ή τμημάτων σκληροτίων σε δείγμα του οριζόμενου βάρους πρέπει να θεωρείται ότι συμφωνεί με τις προδιαγραφές όταν δεύτερο δείγμα του ιδίου βάρους δεν περιέχει περισσότερα από τέσσερα σκληρότια ή τμήματα σκληροτίων. 1 4(α)

25 5005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Κανονισμός 2) Είδη σιτηρών Λατινική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Avena sativa L. Hordeum vulgare L. Oryza sativa L. Phalaris canariensis L. Secale cereale L. Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum sudanense (Piper) Stapf. X Triticosecale Wittm. Triticum aestivum L. emend. Fiori και Paol. Triticum durum Desf. Triticum speita L. Zea mays L. (partim) πλην Zea mays convar. microsperma (Koem) και, Zea mays convar. saccharata (Koern) Βρώμη ή Σιφωνάρι Κριθάρι Ρύζι Φαλαρίς ή Κανάριος ή κεχρί το μακρύ Σίκαλη Σόργο Σόργο του Σουδάν Τριτικάλε Μαλακό σιτάρι Σκληρό σιτάρι Όλυρα ή σίτος speita Αραβόσιτος, εκτός από το μικρόσπερμο (popcorn) και το σακχαρώδη αραβόσιτο (sweetcorn) Ο ορισμός αυτός καλύπτει επίσης τα ακόλουθα υβρίδια τα οποία προκύπτουν από τη διασταύρωση των ειδών που προαναφέρονται: Sorghum bicolor (L.) Moench χ Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση σόργου με σόργο του Σουδάν Οι σπόροι προς σπορά των προαναφερομένων υβριδίων υπόκεινται στις προδιαγραφές και άλλους όρους που εφαρμόζονται στους σπόρους προς σπορά για καθένα από τα είδη από τα οποία προκύπτουν, εκτός αν υπάρχουν αντίθετες διατάξεις.

26 5006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Κανονισμοί 7 και 14) Βάρος σττορομερίδων και δειγμάτων Είδη Ανώτατο βάρος σπορομερίδας (τόνοι) Ελάχιστο βάρος Ενός δείγματος που πρέπει να ληφθεί από μία σπορομερίδα (γραμ.) Βάρος του δείγματος για τις αναλύσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ(2) Α στήλες 4 έως 10 του Πίνακα, και το Παράρτημα ΙΙ(3) (γραμ.) Βρώμη, κριθάρι, σιτάρι, σιτάρι σκληρό, όλυρα, σίκαλη, τριτικάλε ' 500 Φάλαρις η Κανάριος Ρύζι Είδη σόργου Αραβόσιτος: βασικοί σπόροι καθαρών σειρών Αραβόσιτος: βασικοί σπόροι (πλην καθαρών σειρών) και πιστοποιημένοι σπόροι Επιτρέπεται ανοχή 5% πάνω στο σπορά. μέγιστο βάρος σπορομερίδας σπόρου προς

27 5007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Κανονισμός 7) Καταρτισμός Κωδικού Αριθμού Σττορομερίδας 1. Τον κωδικό αριθμό σττορομερίδας συναττοτελούν: οι δύο τελευταίοι αριθμοί του έτους παραγωγής/ο κώδικας~της κατηγορίας του ττροϊόντος/ο αριθμός εγγραφής της σττοροπαραγωγικής επιχείρησης/ο αύξων αριθμός της σπορομερίδας της σττοροπαραγωγικής επιχείρησης που παρήχθηκε στο έτος, ανεξάρτητα από το σχέδιο πιστοποίησης. 2. Ο κώδικας της κατηγορίας του προϊόντος είναι: ΣΒ - Σπόρος Βελτιωτού ΠΡ - Προβασικός σπόρος ΒΣ - Βασικός σπόρος ΠΣ - Πιστοποιημένος σπόρος Π1 - Πιστοποιημένος σπόρος Πρώτης γενεάς Π2 - Πιστοποιημένος σπόρος Δεύτερης γενεάς.

28 5008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Κανονισμός 9) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΤΙΚΕΤΑ Α. Για τους βασικούς σπόρους και TOUC πιστοποιηυένους crrrooouc όλων των κατπνοριών (α) Απαιτούμενες ενδείξεις: 1. "Κανόνες και προδιαγραφές ΕΚ" 3. αριθμός σπορομερίδας 4. μήνας και έτος σφράγισης που εκφράζονται με την ένδειξη "σφραγίστηκε " (μήνας και έτος), ή μήνας και έτος τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας για σκοπούς πιστοποίησης που εκφράζονται με την ένδειξη "έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος " (μήνας και έτος) 5. είδος που αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των δημιουργών, σε λατινικούς 2. Τμήμα Γεωργίας - CY- χαρακτήρες- 6. ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικούς χαρακτήρες- 7. κατηγορία- 8. χώρα παραγωγής- 9. καθαρό βάρος ή αριθμός σπόρων- 10. ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και είδος φυτοφαρμάκων όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών,.παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα.στερεά προσθετικά, μπορεί να εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και η

29 5009 κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των συνολικού βάρους- καθαρών σπόρων και του 11. σε περίπτωση ποικιλιών υβριδίων ή καθαρών σειρών θα πρέπει να εμφανίζονται επίσης στην ετικέτα: - για τους βασικούς σπόρους για τους οποίους το υβρίδιο ή η καθαρή σειρά στην οποία ανήκουν οι σπόροι έχει γίνει επίσημα αποδεκτή με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία: το όνομα αυτού του συνθετικού με το οποίο έχει γίνει επίσημα δεκτό, με ή χωρίς αναφορά στην τελική ποικιλία, συνοδευόμενο, σε περίπτωση υβριδίων ή καθαρών σειρών που προορίζονται μόνο ως γονείς τελικών ποικιλιών, από τη λέξη "γονέας"- για τους άλλους βασικούς σπόρους: το όνομα του συνθετικού στο οποίο ανήκουν οι βασικοί σπόροι, το οποίο μπορεί να δίνεται υπό κωδική μορφή, συνοδευόμενο από μια αναφορά στην τελική ποικιλία, με ή χωρίς αναφορά στο ρόλο του (αρσενικός ή θηλυκός), και από τη λέξη "γονέας" για τους πιστοποιημένους σπόρους: το όνομα της ποικιλίας στην οποία ανήκουν οι πιστοποιημένοι σπόροι, συνοδευόμενο από τη λέξη "υβρίδιο"- 12. σε περίπτωση σπορομερίδας της οποίας επανεξετάστηκε η βλαστικότητα, αναφέρονται οι λέξεις: "επανεξετάστηκε (μήνας, έτος)", και η υπεύθυνη Υπηρεσία αυτής της επανεξέτασης. Οι ενδείξεις αυτές αναφέρονται σε μια επίσημη αυτοκόλλητη ταινία που τοποθετείται πάνω στην επίσημη ετικέτα (β) Ελάχιστες διαστάσεις: 110x67mm. (γ) Χρώμα ετικέτας:

30 5010 το χρώμα της ετικέτας ορίζεται ως λευκό για τους βασικούς σπόρους, μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους και πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς και κόκκινο για τους πιστοποιημένους σπόρους δεύτερης γενεάς. Β. Για τα υίνυατα σπόρων: (α) Απαιτούμενες ενδείξεις: 1. "Μίγμα (είδη ή ποικιλίες)" 2. Τμήμα Γεωργίας - CY- 3. αριθμός σπορομερίδας 4. μήνας και έτος σφράγισης που εκφράζονται με την ένδειξη "σφραγίστηκε " (μήνας και έτος) 5. είδος, ποικιλία, κατηγορία, χώρα παραγωγής και αναλογία κατά βάρος εκάστου των συνθετικών μερών του μίγματος η ονομασία των ειδών και των ποικιλιών αναφέρεται τουλάχιστο με λατινικούς χαρακτήρες 6. καθαρό βάρος ή μικτό βάρος ή αριθμός σπόρων- 7. ενδεχόμενη απολύμανση των σπόρων και είδος φυτοφαρμάκων όπου εμφανίζεται το βάρος και χρησιμοποιούνται κοκκώδη παρασκευάσματα για έλεγχο παθογόνων οργανισμών, παρασκευάσματα επικάλυψης των σπόρων ή άλλα στερεά προσθετικά, μπορεί να εμφανίζονται στην ετικέτα η φύση των προσθετικών και η κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους 8. στην περίπτωση όπου τουλάχιστο η βλαστικότητα όλων των συνθετικών του μίγματος επανεξετάστηκε, μπορεί να αναφέρονται οι λέξεις: "επανεξετάστηκε " (μήνας, χρόνος), και η υπεύθυνη Υπηρεσία αυτής της επανεξέτασης. Οι ενδείξεις αυτές αναφέρονται σε μια επίσημη αυτοκόλλητη ταινία που τοποθετείται πάνω στην επίσημη ετικέτα.

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002.

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002. Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1687 Κ.Δ.Π. 192/2005 Αρ. 3980, 15.4.2005 Αριθμός 192 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/842/ΕΚ) (2) Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2002/55/ΕΚ, τα κράτη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/842/ΕΚ) (2) Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2002/55/ΕΚ, τα κράτη 9.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 362/21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με κανόνες εφαρμογής βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στο

Διαβάστε περισσότερα

(γ) πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 22, τις προβλεπόμενες στα Παραρτήματα Ι και II προϋποθέσεις για παράρτημα ι.

(γ) πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 22, τις προβλεπόμενες στα Παραρτήματα Ι και II προϋποθέσεις για παράρτημα ι. Ε.Ε. Παρ. III(I) 5047 Κ.Δ.Π. 463/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 463 Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 6, 12

Διαβάστε περισσότερα

4890 Κ.Α.Π. 527/2004

4890 Κ.Α.Π. 527/2004 Ε.Ε. Παρ. IJI(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 4890 Κ.Α.Π. 527/2004 Αριθμός 527 Οι περί Καθορισμού των Κλάσεων του Βασικού Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί Ε.Ε. Παρ. III(I) 4230 Κ.Δ.Π. 766/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 766 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 228/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Αυγούστου 2010 σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων όσον αφορά την εμπορία μειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 6 και 12.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 6 και 12. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4878 Κ.Δ.Π. 525/2004 Αρ. 3853, 30.4.2004 Αριθμός 525 ' Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

τα προϊόντα πρέπει να είναι

τα προϊόντα πρέπει να είναι E.E. Παρ. III(I) 1333 ΚΛ.Π. 295/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 295 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μαρουλιών, Κατσαρών Αντιδιών και Πλατύφυλλων Αντιδιών (Σκαρόλες) Κανονισμοί του

Διαβάστε περισσότερα

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 493 4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ Πιστοποίηση σπόρου Επιμέλεια διαφανειών Τραντάς Μάνος 1 Πιστοποίηση σπόρου Στόχος των Βελτιωτικών προγραμμάτων είναι η δημιουργία νέων ποικιλιών και υβριδίων με όσο το δυνατό πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1354 Κ.Δ.Π. 300/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 300 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Κουνουπιδιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 .Ε. Παρ. ΙΪΙ(Ι) 3964 Κ.Δ.Π. 474/2004 ρ. 3852, 30.4.2004.ριθμός 474 Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για Έλεγχο των Μεγίτων Περιεκτικοτήτων Πατουλίνης στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 4927 Κ.Δ.Π. 459/2002 Αρ. 3639,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 4927 Κ.Δ.Π. 459/2002 Αρ. 3639, Ε.Ε. Παρ. III(I) 4927 Κ.Δ.Π. 459/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 459 Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

το 1/2 του μήκους του ραδικιού του μήκους του ραδικιού

το 1/2 του μήκους του ραδικιού του μήκους του ραδικιού E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1383 Κ.Δ.Π. 307/2000 Αρ. 344,17.11.2000 Αριθμός 307 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ραδικιών Witloof Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ. Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ. Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αντικείμενο της Σποροπαραγωγής: 1. Αναπαραγωγή νέων ποικιλιών 2. Ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Αδεια Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης και Αδεια Εμπορίας Σπόρων) Κανονισμοί

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Αδεια Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης και Αδεια Εμπορίας Σπόρων) Κανονισμοί Ε.Ε. Παρ. III(I) 5868 Κ.Α.Π. 913/2003 Αρ. 3786, 19.12.2003 Αριθμός 913 Οι περί Σπόρων (Αδεια Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης και Αδεια Εμπορίας Σπόρων) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1388 Κ.Δ.Π. 308/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 308 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αγγουριών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 287/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3449 της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ. Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 287 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/13 21.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/13 ΟΔΗΓΙΑ 2008/62/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 για την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή γεωργικών ντόπιων αβελτίωτων φυλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 545/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3652 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 545 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1148 Κ.Δ.Π. 117/2001 Αρ. 3481, 16.3.2001 Αριθμός 117 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρυδιών Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α Ε.Ε. Παρ. III(I) 5603 ΚΑ.Π. 515/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 515 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5584 Κ.Δ.Π. 511/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 511 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων

Διαβάστε περισσότερα

1444 Κ.Δ.Π. 318/2000

1444 Κ.Δ.Π. 318/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3449,17.11.2000 1444 Κ.Δ.Π. 318/2000 Αριθμός 318 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ροδάκινων και Νεκταρινιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) E.E. Παρ. III(I) 1300 Κ.Δ.Π. 289/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 289 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ντοματών που είναι καρποί της ποικιλίας Lycopersicum esculentum Mill Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται -

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται - Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 5134 Κ.Δ.Π. 533/2004 Αριθμός 533 Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη Διάθεση στην Αγορά Παρασκευασμάτων Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο SS,3 4224 Κ.Λ.Π. 7,5/2003 Αριθμός 765 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Διαδικασία Έκδοσης Φυτουγειονομικών Διαβατηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57139 23 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4743 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων με τίτλο «Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4336, 31.5.2012 61(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 63(Ι) του 1998 173 (Ι) του 2002 173(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑ! ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑ! ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4045 Κ.Δ.Π. 480/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 480 Οι περί των Υγειονομικών Όρων για την Παραγωγή και τη Διάθεση στην Αγορά Αλιευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΣΕΡΙΔΑ Τ.Α.Α.N. ΑΧΑΪΑΣ 27/05/2015 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Εισηγήτρια ΠΕΓΚΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ Σποροπαραγωγικήεπιχείρηση Τι μπορεί να παράγει και να εμπορεύεται; 1. σπόρους φυτών μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

τους ακόλουθους Κανονισμούς. Ι22(1)το\'2000 ^ '

τους ακόλουθους Κανονισμούς. Ι22(1)το\'2000 ^ ' Ε.Ε. Παρ. III(I) 764 Κ.Δ.Π. 116/2002 Αρ. 3583, 8.3.2002 Αριθμός 116 Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας για Επίσημο Έλεγχο των Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων επί και εντός των Οπωροκηπευτικών Κανονισμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1378 Κ.Α.Π. 306/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 306 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρότων Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

1396 Κ.Δ.Π. 310/2000

1396 Κ.Δ.Π. 310/2000 E.E. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3449,17.11.2000 1396 Κ.Δ.Π. 310/2000 Αριθμός 310 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σκόρδων Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος.

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4872 Κ.Δ.Π. 456/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 456 Οι περί Εκχυλισμάτων Καφέ και Εκχυλισμάτων Κιχωρίου Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

1305 ΚΛΠ. 290/2000 Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

1305 ΚΛΠ. 290/2000 Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3449,17.11.2000 1305 ΚΛΠ. 290/2000 Αριθμός 290 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σπαραγγιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5577 Κ.Δ.Π. 510/2002 Αρ. 3647, Αριθμός 510 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από το Βιομηχανικό

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5577 Κ.Δ.Π. 510/2002 Αρ. 3647, Αριθμός 510 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από το Βιομηχανικό E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5577 Κ.Δ.Π. 510/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 510 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από το Βιομηχανικό Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων Αλάτων Αλκαλίων)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 5(2), 34(1)(α) και 34(2) Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 5(2), 34(1)(α) και 34(2) Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5555 Κ.Δ.Π. 507/00 Αρ. 3647, 5.10.00 Αριθμός 507 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισμοί του 00, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα Παράρτημα. (α) κατάλληλα κατασκευασμένο με επαρκή χώρο, αερισμό και φωτισμό' των βασικών κανονισμών. τίτλος. Επ β λ ής Ποιοτικού Ελέγχου των

Εφημερίδα Παράρτημα. (α) κατάλληλα κατασκευασμένο με επαρκή χώρο, αερισμό και φωτισμό' των βασικών κανονισμών. τίτλος. Επ β λ ής Ποιοτικού Ελέγχου των Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. 523/2004 Αρ. 3853, 30.4.2004 4868 Αριθμός 523 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2018 & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: & ΑΓΟΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2018 & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: & ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2018 & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 65255 & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 509 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2017/18»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2017/18» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2017 & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 78774 & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Πληροφορίες: Π. Κονδύλης

Διαβάστε περισσότερα

3281 Κ.Δ.Π. 318/2002

3281 Κ.Δ.Π. 318/2002 Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) 3280 Κ.Δ.Π. 318/2002 Αρ. 3619, 5.7.2002 Αριθμός 318 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα για την Εξάλειψη της Πανώλους των Χοίρων από το Έδαφος της Δημοκρατίας) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ Ο σπόρος αποτελεί την εγγενή αναπαραγωγική μονάδα των φυτών. Ο σχηματισμός του είναι το αποτέλεσμα της γονιμοποίησης της ωοθήκης και της

ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ Ο σπόρος αποτελεί την εγγενή αναπαραγωγική μονάδα των φυτών. Ο σχηματισμός του είναι το αποτέλεσμα της γονιμοποίησης της ωοθήκης και της ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ Ο σπόρος αποτελεί την εγγενή αναπαραγωγική μονάδα των φυτών. Ο σχηματισμός του είναι το αποτέλεσμα της γονιμοποίησης της ωοθήκης και της μετεξέλιξης της σπερματικής βλάστης σε σπέρμα. A Β περικάρπιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Μέτρων και Σταθ μών (Φιάλες Μετροδοχεία) Κανονισμοί του 2001.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Μέτρων και Σταθ μών (Φιάλες Μετροδοχεία) Κανονισμοί του 2001. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1623 Κ.Δ.Π. 151/2001 Αρ. 3487, 6.4.2001 Αριθμός 151 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Φιάλες Μετροδοχεία) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 68

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 125/ κατηγοριών. (1) Η Γερμανία και Ολλανδία φέρουν επιφυλάξεις με προτίμηση μέγιστου ποσοστού υγρασίας το 6,0%

Κ.Δ.Π. 125/ κατηγοριών. (1) Η Γερμανία και Ολλανδία φέρουν επιφυλάξεις με προτίμηση μέγιστου ποσοστού υγρασίας το 6,0% i:.e. Παρ. III(I) 85 Κ.Α.Π. 25/200 Αρ. 348, 6.3.200 Αριθμός 25 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ψίχας Χαλεπιανών και Ξεφλουδισμένης Ψίχας Χαλεπιανών Κανονισμοί του 200, που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.Π. 221/2001 Αρ. 3502, Αριθμός 221 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ

Κ.Α.Π. 221/2001 Αρ. 3502, Αριθμός 221 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ 32 του 1962 10 του 1963 79 του 1966 18 του 1972 202 του 1987 11(1) του 1995 116(1) του 2000. Συνοπτικός τίτλος. Κοινοί Κανόνες Ποιότητας. Παράρτημα. E.E. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 2530 Κ.Α.Π. 221/2001 Αρ. 3502, 25.5.2001

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003L0090 EL 24.12.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2003/90/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2003 για τη θέσπιση μέτρων για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1160 Κ.Α.Π. 10/001 Αρ. 481, 16..001 Αριθμός 10 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αμυγδαλόψιχας Κανονισμοί του 001, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β) ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΙΩΝ E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3851, 30.4.2004 3858 Κ.Δ.Π. 466/2004 Αριθμός 466 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συστηματική βοτανική των Λαχανικών Ταξινόμηση με βάση την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ L 285/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Σημειώσεις 1. Α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων του κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις κλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 163(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

4824 Κ.Δ.Π. 451/2002

4824 Κ.Δ.Π. 451/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3639, 27.9.2002 4824 Κ.Δ.Π. 451/2002 Αριθμός 451 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

:; "ΪΩ^ΤΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 7

:; ΪΩ^ΤΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4577 Κ.Δ.Π. 508/2004 Αρ. 3853, 30.4.2004 Αριθμός 508 Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ), αριθ. 760/2000 Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (9 ο )

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (9 ο ) ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (9 ο ) ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 1ο έτος προβασικός σπόρος 1ο έτος προβασικός σπόρος 2ο έτος βασικός σπόρος 1ο έτος προβασικός σπόρος 2ο έτος βασικός σπόρος 3ο έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, Κ.Δ.Π. 268/2002

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, Κ.Δ.Π. 268/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, 31.5.2002 Κ.Δ.Π. 268/2002 Αριθμός 268 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος στον Τομέα του Εμπορίου Νωπών Κρεάτων) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρά (Χειμερινά, Εαρινά)

Σιτηρά (Χειμερινά, Εαρινά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ... 15 1.1.1. Γενικά - Εξάπλωση... 15 1.1.2. Πλεονεκτήματα των σιτηρών... 17 1.2. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4017 Κ.Α.Π. 747/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 747 Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 6, 12 και 14.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 6, 12 και 14. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4885 Κ.Δ.Π. 526/2004 Αρ. 3853, 30.4.2004 Αριθμός 526 Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Π.Δ. 30/2006 - ΦΕΚ 28/Α/14.2.2006 Καθορισμός τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 55/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3805 της 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 55 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 22 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 22 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με Ε.Ε. Παρ. III(I) 465 Κ.Δ.Π. 120/2004 Αρ. 3&15, 5.3.2004 Αριθμός 120 Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 507/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3853 της 30ής ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2004 ΔΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 507 Οι περί της Εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Ε.Ε. Παρ. III(I) 193 Κ.Α.Π. 75/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 75 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΣΙΤΗΡΑ (Χειμερινά, Εαρινά)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΣΙΤΗΡΑ (Χειμερινά, Εαρινά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΙΤΗΡΑ (Χειμερινά, Εαρινά) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 23 1.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ... 23 1.1.1. Γενικά - Εξάπλωση... 23 1.1.2. Πλεονεκτήματα των σιτηρών... 25 1.2. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1140 28 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 287620/1762 Τροποποίηση των αριθμ. 250744/17 6 2003, 225020/ 31 03 2003, 236989/12

Διαβάστε περισσότερα

1506 Κ.Δ.Π. 134/2001 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 2000)

1506 Κ.Δ.Π. 134/2001 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 2000) 32 του 1962 10 του 1963 79 του 1966 18 του 1972 202 του 1987 11 (Ι) του 1995 116(1) του 2000. Συνοπτικός τίτλος. Παράρτημα. Καταργήσεις. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 13.8.1999. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

765 Κ.Α.Π. 194/2000. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417,

765 Κ.Α.Π. 194/2000. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, 7.7.2000 765 Κ.Α.Π. 194/2000 Αριθμός 194 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με την

Διαβάστε περισσότερα

30(1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 25.7.'2003. Τροποποίηση του Κανονισμού

30(1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 25.7.'2003. Τροποποίηση του Κανονισμού Ε.Ε. Παρ. III(I) 8148 Κ.Α.Π. 861/2004 Αρ. 3937, 23.12.2004 Αριθμός 861 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

D /yu Κ.Δ.Π. 601/2004

D /yu Κ.Δ.Π. 601/2004 Jfc.fc. Ιίαρ. () Αρ. 3868,.6.004 D /yu Κ.Δ.Π. 60/004 Αριθμός 60 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 75Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646,

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, 25.10.2002 Αριθμός 496 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ " : ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ  : ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5625 Κ.Δ.Π. 517/2002 Αρ. 3649,1.11.2002 Αριθμός 517 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3666, 27.12.2002 6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Αριθμός 636 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και Πολυχλωροτριφαινύλια) (PCB/PCT) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

(2)(α) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου που προορίζεται για ειδική διατροφή,

(2)(α) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου που προορίζεται για ειδική διατροφή, E.E. Παρ. III(I) 4993 Κ.Α.Π. 502/2001 Αρ. 3565, 31.12.2001 Αριθμός 502 Οι περί Τροφίμων που προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2017 L 32/35 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2017/204 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2017 με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προβλέψουν προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα