ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), η αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων του δικαίου συναλλαγών σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ο χειρισμός των υποθέσεων κατόπιν της απάντησης του ΔΕΚ στα προδικαστικά ερωτήματα. σε Νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων και σε δικηγόρους οι οποίοι χειρίζονται υποθέσεις στις οποίες είναι δυνατόν να ανακύπτει ζήτημα ερμηνείας ή εφαρμογής ευρωπαϊκού δικαίου. Δικηγόρος, τ. εισηγητής ΔΕΚ-Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δικαστών. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ A. Η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Οριοθέτηση των ρόλων μεταξύ του εθνικού δικαστή και του ΔΕΚ Ο ρόλος του δικηγόρου Τα στάδια της προδικαστικής παραπομπής 2. Η διαδικασία ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου Ο ρόλος του δικηγόρου κατά το στάδιο προ της παραπομπής Πώς ελέγχεται η εξουσία του εθνικού δικαστηρίου Η προδικαστική παραπομπή: case study 3. Η διαδικασία ενώπιον του ΔΕΚ Η προκαταρκτική φάση: κοινοποιήσεις, μεταφράσεις, εκπροσώπηση και παράσταση, προθεσμίες Η έγγραφη διαδικασία στο ΔΕΚ: γλώσσα διαδικασίας και υπομνήματα Η προφορική διαδικασία: αγορεύσεις και προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα 4. Οι συνέπειες των αποφάσεων του ΔΕΚ ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου Δεσμευτικότητα της προδικαστικής απόφασης του ΔΕΚ Ερμηνευτική προσέγγιση της απόφασης του ΔΕΚ B. Η καταγγελία στην Επιτροπή και η παραπομπή κράτους μέλους Ο ρόλος της καταγγελίας Ο ρόλος του δικηγόρου Δομή και περιεχόμενο της καταγγελίας Η απόφαση της Επιτροπής περί παραπομπής του κράτους μέλους ενώπιον του ΔΕΚ. Γ. Η προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του ΔΕΚ Προϋποθέσεις ασκήσεως προσφυγής ακυρώσεως Προθεσμία Σχέση προσφυγής ακυρώσεως και ένστασης παρανομίας ενώπιον του ΔΕΚ

3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της θέσης του δανειστή ή πιστωτή απέναντι στον οφειλέτη ή πτωχό αντιστοίχως, καθώς και οι δυνατότητες που έχει ο δανειστής ή πιστωτής κατά το νέο δίκαιο της πτώχευσης. σε Νομικούς συμβούλους, Οικονομικούς Δ/ντές και Οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών Υπεύθυνους και στελέχη Δ/νσης Δικαστικού Τραπεζών Στελέχη Δ/νσης Εμπορίου Νομαρχιών Δικηγόρος. Εισηγητής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή εμπειρία. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ / ΠΙΣΤΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ / ΠΤΩΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - Γενική διάταξη - Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης - Εξασφαλιστικά μέτρα - Αντίκλητοι, έξοδα, προθεσμίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - Συνέπειες της πτώχευσης για τον οφειλέτη - Συνέπειες της πτώχευσης για τους πιστωτές - Οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις - Αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση - Η πτωχευτική ανάκληση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - Γενικά - Το πτωχευτικό δικαστήριο - Ο εισηγητής - Ο σύνδικος - Η συνέλευση των πιστωτών - Η επιτροπή πιστωτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - Αναγγελία - Επαλήθευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - Γενικά - Πτώχευση ΟΕ και ΕΕ - Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ - Η ένωση των πιστωτών - Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου - Η εκποίηση των κατ ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη - Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίηση του συνδίκου - Διανομές προς τους πιστωτές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4 ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο στοχεύει στην εξοικείωση των στελεχών επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών και των Νομικών τους συμβούλων με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και την πρακτική και νομολογία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί του θέματος. σε Νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες και σε Δικηγόρους ελεύθερους επαγγελματίες. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δικηγόρος, Lic.Sp. Πανεπιστημίου Βρυξελλών, Δικηγόρος στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εισηγήτρια σεμιναρίων με πολυετή εμπειρία. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α. Απαγορευμένες συμπράξεις - καρτέλ (συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων) - εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων - συμβάσεις αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής - ειδικά οι συμβάσεις διανομής στον κλάδο των αυτοκινήτων - συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) B. Aπαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης - μονοπώλια, ολιγοπώλια, συλλογική δεσπόζουσα θέση - έννοια κατάχρησης Γ. Απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης σχέσης οικονομικής εξάρτησης προϋποθέσεις (σχέση πελάτη προμηθευτή) έννοια κατάχρησης (αυθαίρετοι όροι συναλλαγής, διακριτική μεταχείριση, αιφνίδια διακοπή συνεργασίας) Δ. Έλεγχος Συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (Συγχωνεύσεις- εξαγορές) - υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (κατώφλια, όροι, προϋποθέσεις) - έλεγχος της συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (κριτήρια) Ε. Εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού - έλεγχοι επιχειρήσεων, αίτημα παροχής στοιχείων, εξέταση στελεχών και υπαλλήλων επιχειρήσεων - δυνατότητα επιβολή κυρώσεων (πρόστιμα- λοιπές κυρώσεις) - πρόγραμμα επιείκειας ΣΤ. Δικαστική προστασία - προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - αγωγές αποζημίωσης ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων Ζ. Ανταγωνισμός και Ελεύθερα Επαγγέλματα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, φαρμακοποιοί) - κλειστός αριθμός επαγγελματιών, επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία - καθορισμός αμοιβών - διαφήμιση Η. Ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή

5 ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη διασφάλιση και είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεων σε Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Οικονομικούς Δ/ντές, Υπεύθυνους Χρηματοοικονομικού τομέα, Διευθυντές Πωλήσεων και γενικότερα σε επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκκαθάριση των χρηματικών απαιτήσεων τους. τ. Ανώτερο Στέλεχος Τραπεζών, Πτυχιούχος Νομικής Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Τραπεζών. Συγγραφέας, Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Συνήθεις πηγές δημιουργίας απαιτήσεων (ανάλυση δανείου, πίστωσης, ανοικτού λογαριασμού, εγγυητικής επιστολής, επιταγής, συναλλαγματικής, πιστωτικής κάρτας κτλ.) Ανάλυση βασικών σταδίων από τα οποία πιθανόν να περάσει μια απαίτηση μέχρι να εκκαθαριστεί (διασφάλιση - αναχαίτιση κινδύνων - επιδίκαση - αναγκαστική είσπραξη-απόσβεση) Παρουσίαση των ενοχικών και εμπράγματων ασφαλειών, με τις οποίες ενδεχομένως ν' ασφαλίζεται μια απαίτηση (εγγύηση - προσημείωση - υποθήκη - ενέχυρο). Η επιταγή και η συναλλαγματική ως μέσο πληρωμής, πίστης και ασφάλειας. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν παίρνουμε μία επιταγή ή συναλλαγματική και τι δυνατότητες υπάρχουν σε άκυρη επιταγή ή συναλλαγματική. Επιλογή των προσφορότερων δικαστικών μέτρων για την επιδίκαση μιας απαίτησης Τι επιδιώκεται με τα ασφαλιστικά μέτρα και πότε χρησιμοποιούνται αυτά Αναγκαστική Είσπραξη απαίτησης (κατάσχεση -πλειστηριασμός περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη - κατάταξη δανειστών για ικανοποίηση των απαιτήσεων τους κλπ.) Πτώχευση οφειλέτη (αποτελέσματα και συνέπειες για τον πτωχό, την περιουσία του και τους δανειστές του) Παραγραφές χρηματικών απαιτήσεων - Με ποιους τρόπους διακόπτεται η παραγραφή μιας απαίτησης Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων Καταδολιευτικές πράξεις οφειλετών και τρόποι αντιμετώπισης τους Εμπορικές εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές) - Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα - Μετατροπές και συγχωνεύσεις αυτών - Ειδικές εκκαθαρίσεις Διάφορα ειδικά Θέματα : Αδικαιολόγητος πλουτισμός Διάρρηξη αγοραπωλησίας Φορολογική αντιμετώπιση χρηματικών απαιτήσεων και προβληματικών χαρτοφυλακίων μαζί μας.

6 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ CPE 14 ΣΚΟΠΟΣ σε στελέχη και προσωπικό Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Cmpliance Units), Εξωτερικοί Ελεγκτές, μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων, στελέχη που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΣΕ). Το περιβάλλον λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων εμπεριέχει κινδύνους που οι διοικήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν. Αρωγός στην προσπάθειά τους είναι τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των οποίων καλείται να επιβεβαιώσει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και κατά συνέπεια οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να λειτουργούν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα και να προθέτουν αξία με το έργο τους σε όλες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Στο σύντομο αυτό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πως θα εφαρμόσουν τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου στην πράξη για όλο τον κύκλο του ελέγχου, θα αποκτήσουν τις γνώσεις για τη διενέργεια των ελέγχων με βάση τους κινδύνους(risk based audit) και θα ενημερωθούν για τις καλύτερες πρακτικές διενέργειας εσωτερικού ελέγχου. Τέλος θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία αξιολόγησης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. CIA, CFSA, CCSA, CFE Τραπεζικό στέλεχος που σήμερα δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και Cmpliance. Έχει μεγάλη εμπειρία εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και σε θυγατρικές εταιρίες τραπεζών. Έχει μεγάλη επιμόρφωση σε θέματα Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Risk Management. Είναι Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα(CFSA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης(CFE) και κάτοχος της Πιστοποίησης της διαδικασίας Αυτο - αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου(CCSA). Έχει συγγράψει πολλά άρθρα για τον Εσωτερικό Έλεγχο και είναι Εγκεκριμένος Αξιολογητής ποιότητας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (Standards fr the Prfessinal Practice f Internal Audit) Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών (Cde f Ethics) Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου Ο κύκλος του Εσωτερικού Ελέγχου Η ευθύνη των Εσωτερικών Ελεγκτών και οι στόχοι του ελέγχου Η έννοια των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου Σχεδιασμός του Ελέγχου, πλαίσιο και πρόγραμμα ελέγχου Τεχνικές συνεντεύξεων Φύλλα εργασίας Έκθεση ελέγχου Είδη ελέγχων Έλεγχοι με βάση τους κινδύνους(risk based audits) Εισαγωγή στα θέματα ελέγχου απάτης Αυτοαξιολόγηση των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (cntrl self assessment) Αρχές λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου Πιστοποιήσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών Χαρακτηριστικά του Ελεγκτή του 21 ου αιώνα

7 σε: στελέχη και προσωπικό μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου που επιθυμούν να ενημερωθούν για το έργο και τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης Μέλη των «Επιτροπών Ελέγχου» των Διοικητικών Συμβουλίων που επιθυμούν να μάθουν τον τρόπο αξιολόγησης των ΜΕΕ των οργανισμών τους Εξωτερικούς Ελεγκτές Στελέχη που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις για τη μεθοδολογία αξιολόγησης των ΜΕΕ. 2 ΗΜΕΡΕΣ CIA, CFSA, CCSA, CFE Τραπεζικό στέλεχος που σήμερα δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και Cmpliance. Έχει μεγάλη εμπειρία εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και σε θυγατρικές εταιρίες τραπεζών. Έχει μεγάλη επιμόρφωση σε θέματα Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Risk Management. Είναι Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα(CFSA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης(CFE) και κάτοχος της Πιστοποίησης της διαδικασίας Αυτο - αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου(CCSA). Έχει συγγράψει πολλά άρθρα για τον Εσωτερικό Έλεγχο και είναι Εγκεκριμένος Αξιολογητής ποιότητας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. QUALITY ASSESSMENT OF THE AUDIT ACTIVITY Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η αξιολόγηση της Ποιότητας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου(ΜΕΕ) (QUALITY ASSESSMENT), είναι μια σημαντική υποχρεωτική διαδικασία που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο για τα Τραπεζικά Ιδρύματα, αλλά και από τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Πέρα όμως από υποχρέωση θεωρείται σήμερα κορυφαία διαδικασία για κάθε σύγχρονη ΜΕΕ και η χρησιμότητά της είναι αναμφίβολα υψηλή, αφού είναι η απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα: Mπορεί η ΜΕΕ να κάνει το ελεγκτικό της έργο καλύτερα; Μπορεί η ΜΕΕ να προσφέρει στην επιχείρηση περισσότερα; Ακολουθεί η ΜΕΕ τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου; Μπορεί η ΜΕΕ να προσθέσει περισσότερη αξία στη Διοίκηση, στην Επιτροπή Ελέγχου & στον Οργανισμό; Μπορεί η ΜΕΕ να βελτιώσει την εικόνα της και την αξιοπιστία της στον Οργανισμό; Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα μάθουν τον τρόπο εφαρμογής στην πράξη των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου και θα κατανοήσουν τα Πρότυπα Αξιολόγησης της Ποιότητας και τις προϋποθέσεις της υποχρεωτικής εξωτερικής αξιολόγησης. Επιπλέον θα αναγνωρίσουν τις καλύτερες πρακτικές και τα κριτήρια που καθορίζουν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ ανακαλύπτοντας τις διαδικασίες αξιολόγησης θα ετοιμάσουν τη Μονάδα τους για μια μελλοντική εξωτερική αξιολόγηση. Εισαγωγή στο Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου (PPF) Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου, Διεθνή Πρότυπα, Κώδικας Δεοντολογίας, Συμβουλευτικές Οδηγίες Το πλαίσιο της Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ποιότητας των ΜΕΕ Οργάνωση του έργου της Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ποιότητας των ΜΕΕ Οι συνεντεύξεις με τους «πελάτες» των ΜΕΕ Η αξιολόγηση της οργανογράμματος των ΜΕΕ Η αξιολόγηση του προσωπικού Η αξιολόγηση του σχεδίου ελέγχων Η αξιολόγηση των ΜΕΕ σε σχέση με τα Διεθνή Πρότυπα Η Έκθεση αξιολόγησης των ΜΕΕ Η διατύπωση γνώμης για τις ΜΕΕ Κριτήρια μέτρησης της απόδοσης των ΜΕΕ Βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας ΜΕΕ Το προφίλ του αξιολογητή των ΜΕΕ Εργαλεία υποδείγματα - έντυπα Αξιολόγησης των ΜΕΕ

8 σε στελέχη και προσωπικό Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Cmpliance Units), στελέχη που ασχολούνται αποκλειστικά με τον έλεγχο της Aπάτης, Εξωτερικούς Ελεγκτές, μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων, στελέχη που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου(ΣΣΕ), με το σχεδιασμό πολιτικών για την πρόληψη της απάτης και με τη διαχείριση του κινδύνου της απάτης στην επιχείρηση τους 2 ΗΜΕΡΕΣ CIA, CFSA, CCSA, CFE Τραπεζικό στέλεχος που σήμερα δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και Cmpliance. Έχει μεγάλη εμπειρία εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και σε θυγατρικές εταιρίες τραπεζών. Έχει μεγάλη επιμόρφωση σε θέματα Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Risk Management. Είναι Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα(CFSA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης(CFE) και κάτοχος της Πιστοποίησης της διαδικασίας Αυτο - αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου(CCSA). Έχει συγγράψει πολλά άρθρα για τον Εσωτερικό Έλεγχο και είναι Εγκεκριμένος Αξιολογητής ποιότητας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ FRAUD AUDITING (16 CPE) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το περιβάλλον λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων εμπεριέχει μεταξύ των άλλων και τον κίνδυνο της απάτης, ένα κίνδυνο ιδιαίτερα καθοριστικό όταν προκύπτει, κίνδυνο που οι διοικήσεις καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν. Αρωγός στην προσπάθειά τους είναι τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου για την πρόληψη της απάτης, καθώς και οι λειτουργοί του Εσωτερικού Ελέγχου που καλούνται με εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές να διερευνήσουν την απάτη. Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πως θα αποτιμούν συστηματικά τον κίνδυνο της απάτης, πως θα αναγνωρίζουν τις ενδείξεις της απάτης στις πιο συνήθεις μορφές της και πως θα τις διερευνούν και θα ετοιμάζουν την ειδική έκθεση για την απάτη, με τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων (Fraud Cases). Ορισμός της Απάτης Ο Ρόλος και η ευθύνη του Εσωτερικού Ελεγκτή για την Απάτη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου (Standards fr the Prfessinal Practice f Internal Audit) Εργαλεία αποτίμησης του κινδύνου της απάτης σε όλες της μορφές της Είδη Απάτης - Τεχνικές αποκάλυψης Χαρακτηριστικά των διενεργούντων την απάτη Συνήθεις μύθοι για την απάτη Ενδείξεις Απάτης Συνήθεις μορφές απάτης (κλοπή, παραποιήσεις στοιχείων, αγορές και τιμολόγηση, μισθοδοσία, δαπάνες, αποθέματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, κλοπή, πληροφοριών, δωροδοκία, σύγκρουση συμφερόντων οικονομικές καταστάσεις, ξέπλυμα χρήματος, κλπ) Απάτη της Ανώτατης Διοίκησης Ηλεκτρονική Απάτη Μέθοδοι εντοπισμού και διερεύνησης της Απάτης Σχεδιασμός και διαδικασία Ελέγχου της Απάτης Τεχνικές συνεντεύξεων Έκθεση ελέγχου της Απάτης Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Απάτη Πολιτικές και προγράμματα για την πρόληψη της Απάτης Στρατηγικές για την αποτροπή της Απάτης Πρακτικά παραδείγματα Απάτης και τεχνικές αποτροπής της 16 ΩΡΕΣ

9 σε: Ανώτερα & μεσαία στελέχη Επιχειρήσεων Οικονομικούς Δ/ντές και στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης επιχειρήσεων. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ (DEVELOPING AND IMPLEMENTING FINANCIAL PLANS) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε, πώς να: 1. προσδιορίζετε τους χρηματοοικονομικούς πόρους που απαιτούνται προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησης / του Οργανισμού 2. αξιολογείτε τα οφέλη καθώς και τους κινδύνους για την επιχείρησης / τον Οργανισμό που σχετίζονται με τις παρούσες και προτεινόμενες χρηματορροές 3. παρουσιάζετε πλήρεις προτάσεις χρηματοοκονομικών αποφάσεων στους υπεύθυνους λήψης των αποφάσεων 4. διαπραγματευθείτε Μ&Α s 5. εφαρμόσετε τις προτάσεις και να ελέγξετε την αποτελεσματικότητα τους Πτυχιούχος του οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική, ΜΒΑ marketing, CASBA ΝORTHEASTERN UNIVERSITY,Βοστώνη. Διαθέτει 25 ετή εμπειρία στο marketing & πωλήσεις πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αμερική και Αγγλία. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. O ρόλος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας στην επιχείρηση. Ο στόχος της μεγιστοποίησης της αξίας σαν πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης / του Οργανισμού. Ο ρόλος των prfrma οικονομικών καταστάσεων της διαδικασίας planning Ο ρόλος των ratis σαν εργαλείου ανάλυσης και πρόβλεψης Σχεδιασμός της κερδοφορίας Μόχλευση Προγραμματισμός και διαχείριση βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων (Wrking Capital & Cash Mgt) Σχεδιασμός και διαχείριση αποθεμάτων και απαιτήσεων Τα οικονομικά του κεφαλαίου κίνησης Μακροπρόθεσμα κεφάλαια και επενδύσεις Προγραμματισμός επενδύσεων(capital Budgeting) Μέθοδοι & Εφαρμογές Ανάλυση κινδύνου-απόδοσης και υπολογισμός του κόστους του κεφαλαίου Αριστοποίηση(ptimizatin) χαρτοφυλακίου επενδύσεων Αποτίμηση εταιρίας και συνολική απόδοση εταιρικής μεγέθυνσης Αξιολόγηση Μ & Α s Προσδιορισμός εσωτερικών πηγών χρηματοδότησης Πηγές βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αποφάσεις Αγορά vs Leasing 16 ΩΡΕΣ

10 σε Υπευθύνους Διαχείρισης χαρτοφυλακίων (Treasurers Managers) Επιχειρήσεων, Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Επενδυτικούς Συμβούλους Διαχείρισης περιουσίας, Εκτιμητές Ακινήτων και σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θα ήθελε να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στην αποτελεσματική & κερδοφόρα διαχείριση περιουσίας. Εξειδικευμένος Οικονομολόγος Σύμβουλος επενδύσεων και επιχειρήσεων σε θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με πολύχρονη τραπεζική και χρηματιστηριακή καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς του Private Banking, Trading και Asset Management. Έχει πτυχίο Οικονομικών απ το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό από τη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Clumbia της Ν. Υόρκης με εξειδίκευση στα διεθνή οικονομικά και πολλά εξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια σε τραπεζικά, επενδυτικά και χρηματοοικονομικά θέματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ & ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ASSET MANAGEMENT) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει όσο πιο πρακτικά και μεστά γίνεται τις αρχές, την θεωρία και την πρακτική εφαρμογή των κανόνων και της θεωρίας της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και γενικότερα του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων φυσικών προσώπων και εταιρικών σχημάτων ώστε να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και κερδοφόρα διαχείριση των προσωπικών και επαγγελματικών περιουσιακών τους στοιχείων, με όσο το δυνατόν λιγότερο ρίσκο και μεγαλύτερη απόδοση, στο πλαίσιο της σημερινής κρίσης και της αρνητικής χρηματοοικονομικής συγκυρίας. Τα σημερινά οικονομικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα Οι καίριες μεταβλητές του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος Οι βασικές αρχές της διαχείρισης χαρτοφυλακίου Επιμέρους παρουσιάσεις αναλύσεις θεμάτων όπως: - Μετοχές Διεθνή Χρηματιστήρια - Κύριες συναλλαγματικές ισοτιμίες των βασικών κατηγοριών σε παγκόσμιο επίπεδο - Ομόλογα κυβερνητικά και εταιρικά - Ακίνητα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο - Αμοιβαία κεφάλαια των κυριοτέρων κατηγοριών συμπεριλαμβανομένων και των Hedge Funds - Βασικά μέταλλα - Πολύτιμα μέταλλα - Τραπεζικά προϊόντα / καταθέσεις - Τραπεζικός δανεισμός και οι βασικές παράμετροι που τον διέπουν συμπεριλαμβανομένου του ακανθώδες προβλήματος τιτλοποίησης Προβλέψεις για το μέλλον σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο όλων των παραπάνω μεγεθών και αξιών Παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων και ανάλυση case studies

11 σε ανώνυμες επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ, ΑΧΕ και ΑΧΕΠΕΥ), σε Πιστωτικά Ιδρύματα και σε εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) και ειδικότερα σε στελέχη των ανωτέρω εταιρειών που είναι: α) Υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου, β) Νομικοί σύμβουλοι γ) Υπεύθυνοι διεύθυνσης συναλλαγών, δ) Υπεύθυνοι επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών, ε) εντεταλμένα πρόσωπα για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου. Δικηγόρος, Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία και ειδίκευση στα θέματα οργάνωση και λειτουργίας της Κεφαλαιοαγορά. ΟΔΗΓΙΑ MIFID ΝΟΜΟΣ 3606/ΦΕΚ Α195/ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ & ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Αδειοδότηση και δικαιώματα των ΕΠΕΥ επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες χρηματοπιστωτικά μέσα μέτοχοι και διευθυντικά στελέχη ίδρυση υποκαταστημάτων εξ αποστάσεως παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 2. Οργανωτικές προϋποθέσεις τήρηση υπηρεσίας κανονιστικής συμμόρφωσης (cmpliance) τήρηση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου όροι και προϋποθέσεις εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών εταιρείας (utsurcing) τήρηση βιβλίων και στοιχείων λοιπές οργανωτικές προϋποθέσεις (θεματοφυλακή, διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων) 3. Κανόνες Συμπεριφοράς κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση καταλληλότητας συμβατότητας πελατών πληροφόρηση πελατών (περιεχόμενο σύμβασης χρηματοπιστωτικά μέσα υπηρεσίες) ενημέρωση πελατών σχετικά με τη διενέργεια των συναλλαγών τους βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών (κριτήρια πολιτική υποχρεώσεις) αντιπαροχές (αμοιβές προμήθειες) 4. Οργάνωση και λειτουργία αγορών οργανωμένη αγορά (αδειοδότηση οργανωτικές προϋποθέσεις διαχειριστής αγοράς) πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης - (ΠΜΔ) (προϋποθέσεις υποχρεώσεις) συστηματικός εσωτερικοποιητής (προϋποθέσεις κανόνες εκτέλεσης εντολών) υποχρεώσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας

12 σε στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών, χρηματοοικονομικούς αναλυτές, Οικονομικούς αναλυτές, Οικονομικούς δ/ντες, Συμβούλους επιχειρήσεων, κλπ. που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από την Ανάλυση και Αξιολόγηση Σύγχρονων Μορφών Επενδύσεων. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ PhD Finance Πιστοποιημένος Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. C.S.S., MSc (I.S.M.A.) Πιστοποιημένος Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Υπεύθυνος Ανάλυσης ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η στρατηγική προσέγγιση των επενδύσεων Στρατηγικός σχεδιασμός επενδύσεων Κατηγορίες επενδύσεων Ατελείς μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων σε πάγια στοιχειά Η μέθοδος της περιόδου επανεισπραξης Η μέθοδος της λογιστικής απόδοσης της επένδυσης Μέθοδοι προεξοφλημένων καθαρών χρηματοδοτών Βασικές έννοιες άξιας χρονική άξια του χρήματος Μέθοδος της καθαρής παρούσας άξιας Μέθοδος του εσωτερικού επιτοκίου Διάρθρωση επενδυτικών επιλογών Περιορισμός κεφαλαίων και διάκριση επενδύσεων Αξιολόγηση επενδύσεων και αβεβαιότητα Κίνδυνος και απόδοση Ειδή επιχειρηματικών κίνδυνων Μέθοδοι υπολογισμού κίνδυνου Επενδύσεις και ανάλυση κίνδυνου Αναμενόμενη καθαρή παρούσα άξια Ανάλυση ευαισθησίας Ισοδύναμες καθαρές χρηματοδότες Δένδρα αποφάσεων Αξιολόγηση κίνδυνου και στατιστικά μεγέθη Ανάλυση επενδύσεων και κίνδυνος : ειδικά θέματα Προσαρμογή του συντελεστή προεξόφλησης Προσαρμογή με τη χρήση της κατανομής κίνδυνου Σταθμισμένος συντελεστής βήτα Σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου Αξιολόγηση επενδύσεων και η χρήση της προσομοίωσης Χρηματοδότηση επενδύσεων FINANCIAL BUDGETING & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Ανάλυση Πωλήσεων Ιστορικά και Προβλεπόμενα Στοιχεία Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εκπόνηση προβλέψεων με τη χρήση παραμέτρων - στόχων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Αριθμοδείκτες ανάπτυξης Αριθμοδείκτες περιθωρίων κέρδους Αριθμοδείκτες απορρόφησης κόστους Αριθμοδείκτες απόδοσης κεφαλαίου Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής δομής Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής μόχλευσης Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Οικονομικά εργαλεία τα οποία στηρίζουν ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ αποφάσεις Μεταβολές των παραμέτρων που στηρίζουν τις προβλέψεις βάσει εναλλακτικών σεναρίων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τους στόχους ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΤΕΛΛΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΕ EXCEL) O Μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) O Συγκριτική αποτίμηση O Απολογισμός παραμέτρων O Beta, risk premium O Tax rate, depreciatin rate, wacc, κόστος ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ Valuatin & Research Specialists, Συγγραφέας χρηματοοικονομικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία.

13 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η ανάδειξη του θέματος Beynd Budgeting. τι σημαίνει η νέα εποχή για την εταιρεία, τους συνεργάτες, την οργάνωση της εταιρείας. ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι συνεργάτες της εταιρείας ώστε να ανταποκριθούν στην νέα τάση της αγοράς. : 1. κάθε στέλεχος της επιχειρήσεως το οποίο εμμέσως ή αμέσως συμβάλλει στην κατάρτιση του budget. 2. σε Οικονομικούς Δ/ντές και στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης μιας επιχείρησης. 2 ΗΜΕΡΕΣ Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και Οικονομολόγος. Επιστημονικός Σύμβουλος του ΕΜΠ μεταπτυχιακού Τμήματος. Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος σε μεγάλες Πολυεθνικές εταιρίες στο εξωτερικό. Ειδικός σε θέματα Ανασχεδιασμού και Διοίκησης Έργου. Εισηγητής με 15ετή διδακτική εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό. BEYOND BUDGETING Μετά το πέρας του σεμιναρίου ο κάθε συμμετέχων: θα είναι σε θέση να γνωρίζει οργανωτικά, τυπικά και ουσιαστικά τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζεται και εφαρμόζεται η Beynd Budgeting μέθοδος θα μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά μέσα στην εταιρεία του για την υλοποίηση της μεθόδου Beynd Budgeting θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται καλύτερα το πλαίσιο του ανταγωνισμού, όπου και όταν αυτοί ήδη εφαρμόζουν την μέθοδο Το μέλλον είναι το Beynd Budgeting Οι σημαντικότατες αλλαγές που συντελούνται στον επιχειρησιακό χώρο κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, δεν μπορούν και ούτε οφείλουν να περάσουν απαρατήρητες από την ελληνική επιχείρηση. Η θεώρηση του όλο περισσότερα, όλο μεγαλύτερα, όλο γρηγορότερα αποδεικνύεται ανέφικτη σε μία κοινωνία όπου η πληροφορία ανταλλάσσεται ταχύτατα, οι ανθρώπινοι πόροι παρουσιάζουν καθολικά υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως και η μεμονωμένη, τοπική αγορά έχει αντικατασταθεί από μία ενιαία, παγκόσμια αγορά. Τι σημαίνει αυτό; Απλούστατα, ότι οι μέθοδοι και τα εργαλεία, πάντοτε σε συνδυασμό με την σωστή χρήση τους αποκτούν σημαίνουσα βαρύτητα. Ένας από τους προφανέστερους τομείς, όπου οι νέες τάσεις εφαρμόζονται, είναι τα χρηματοοικονομικά και συγκεκριμένα το budgeting. Μία έννοια, την οποία στην σημερινή της μορφή σύντομα πρέπει να αποχωριστούμε. 1. Διεργασία σύνταξης τυπικού Budget. 2. Διεργασία σύνταξης του Beynd Budgeting 3. Οργανωτική δομή επιχειρήσεων, ικανή να στηρίζει την νέα προσέγγιση του Budgeting ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 4. Τι μέλλει γενέσθαι στην επιχείρηση στο θέμα του χρηματοπιστωτικού ελέγχου και των αντίστοιχων εργαλείων του. 5. Σύνδεση του Beynd Budgeting με το ανθρώπινο δυναμικό και τις νέες του αρμοδιότητες.

14 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει μέσω πρακτικών παραδειγμάτων την αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Eπενδυτικών Σχέσεων (Investr Relatins) έτσι ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους του προγράμματος και να μεγιστοποιεί βελτιστοποιεί το όφελος της επιχείρησης μέσω της αύξησης των μετόχων. στους Οικονομικούς Αναλυτές, στους Υπ/νους του τμήματος Eπενδυτικών Σχέσεων (Investr Relatins) των εισηγμένων εταιριών. M.A. in Ecnmics & M.B.A. Yrk University, Grup Manager f Investr Relatins μεγάλων επιχειρήσεων. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη εμπειρία, εξειδικευμένος σε θέματα χρηματιστηριακής ανάλυσης & επενδύσεων ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Εισαγωγή Ορισμοί IR Επικοινωνια μεσω Αναλυτων οι προυποθεσεις Εισαγωγή Στρατηγικός σχεδιασμός επενδυτικών σχέσεων (IR) Στρατηγικές επιδιώξεις μέσω IR Οι στόχοι του IR προγράμματος Το ακροατήριο-στόχος του IR Καθορισμός στόχων επικοινωνίας Στόχοι του IR Τύποι των IR στόχων Μέτρηση των IR στόχων Βασικοί IR σκοποί IR προυποθέσεις, απαιτήσεις κι περιορισμοί Η προσωπικότητα του IRO Προυπολογισμός του IR Λειτουργικό πλαίσιο του IR Δημιουργία τμήματος IR Οργανωτική και λειτουργική τοποθέτηση του IR Εσωτερική εταιρική επικοινωνία Εθελοντικά εργαλεία IR Παράδειγμα (Case study) Μετοχοποιήσεις & IR Συμπέρασμα Εταιρική Επικοινωνία μέσω Ενδιάμεσων - Αναλυτων - Media Εισαγωγή Ο ρόλος των Ενδιάμεσων Καθορίζοντας τους Ενδιάμεσους Αναλυτές Αλλοι Ενδιάμεσοι Οι Ενδιάμεσοι της επικοινωνίας και το θεσμικό χρηματιστηριακό πλαίσιο Οι Ενδιάμεσοι της επικοινωνίας και η εκούσια εταιρική επικοινωνία Η διαδικασία (λειτουργία) του IR μέσω Ενδιαμέσων στην Ελλάδα Media (ΜΜΕ) & IR Παράδειγμα (Case study) Συμπεράσματα Εταιρική επικοινωνία μέσω Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές Παράδειγμα (Case study) Απόψεις των Εισηγμένων Εταιριών Παράδειγμα (Case study) Απόψεις των Ενδιάμεσων Παραγόντων και των Επενδυτών ΜΜΕ (Media) & Οικονομικοί Δημοσιογράφοι Σύμβουλοι IR Ορκωτοί Ελεγκτές (Auditrs), Δικηγόροι, κλπ & IROs Εκούσια Εταιρική επικοινωνία Ομαδικές παρουσιάσεις Κατ ιδίαν παρουσιάσεις Παρουσιάσεις Συναντήσεις Σχετικά Θέματα Τηλεφωνική επικοινωνία με τους Αναλυτές και Θεσμικούς Επενδυτές Χρήση Τηλεδιασκέψεων (Cnference calls) ως εθελοντικό μέσο επικοινωνίας Χρήση Ταχυδρομείου Παράδειγμα (Case study) Οδοιπορικά Παρουσιάσεων Οδοιπορικά Μετοχοποιήσεων Οδοιπορικά Καλών Σχέσεων Οδοιπορικά για προσέλκυση νέων μετόχων Bus Plan και αναλυσεις Παράδειγμα (Case study) Καθοδηγηση Αναλυτων Feedback n analysts reprts Παράδειγμα (Case study)

15 ΣΚΟΠΟΣ T σεμινάριο αποβλέπει: στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τα κριτήρια που λαμβάνουν οι τράπεζες κατά την αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, τον τρόπο που αυτά τα κριτήρια σταθμίζονται και συνδέονται μεταξύ τους στην επισήμανση των κρίσιμων σημείων που αφορούν στην πιστωτική αξιολόγηση τους. Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα μέτρα που θα πρέπει κατά περίπτωση να ληφθούν και τις ενέργειες που επιβάλλεται να δρομολογηθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της επιχείρησης τους απέναντι στις χρηματοδοτούσες τράπεζες, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή της συνθήκης Βασιλεία ΙΙ. σε διευθυντικά ή ανώτερα στελέχη, στελέχη οικονομικής διεύθυνσης ή λογιστηρίου επιχειρήσεων, Αναλυτές πιστώσεων, Συμβούλους επιχειρήσεων. και Φοροτεχνικούς. 2 ΗΜΕΡΕΣ Οικονομολόγος, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών. Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (SWOT ANALYSIS) A. Βαθμολόγηση ισολογισμού και διαβάθμιση επιχειρήσεων με βάση διαφορετικά μαθηματικά μοντέλα B. Αξιολόγηση και διαβάθμιση επιχείρησης με βάση ποιοτικά κριτήρια. Ηλεκτρονική(λογισμικό σε EXCEL) κατάσταση ελέγχου(check list)με κριτήρια αξιολόγησης και αυτόματη διαβάθμιση των παρακάτω τομέων Μάνατζμεντ Οργάνωση λογιστήριο Ευαισθησία σε πολιτικοοικονομικές εξελίξεις Ευαισθησία σε μεταβολές των μακροοικονομικών μεγεθών. Κίνδυνοι από εισαγωγές - εξαγωγές Πελατεία Προϊόντα Συνθήκες ανταγωνισμού Προμηθευτές Σχέσεις με την Τράπεζα Εσωτερική οργάνωση Παραγωγή Επιμελητεία(lgistics) Προσωπικό Καινοτομική ικανότητα Χρηματοοικονομική διοίκηση Ασφαλιστική προστασία Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Γ. SWOT ANALYSIS Δ. Σύστημα διαβάθμισης μικρομεσαίας επιχείρησης. Ε. Δείκτες έγκαιρης διάγνωσης πιστωτικού κινδύνου (check list με περισσότερες από 100 ποιοτικές ενδείξεις αυξημένου κινδύνου). ΣΤ. Σύστημα στάθμισης ποιοτικών κριτηρίων.

16 ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο έρχεται να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της επενδυτικής κοινότητας σε επίπεδο πληροφόρησης από την πλευρά των εισηγμένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο εταιριών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα πρόσφατων ερευνών στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, η πλειοψηφία των εισηγμένων εταιριών αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των θεσμικών επενδυτών και αναλυτών για εξειδικευμένη πληροφόρηση και ολοκληρωμένο financial reprting. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη εισηγμένων επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν τις θεωρητικές τους γνώσεις γύρω από τις αρχές της εξειδικευμένης πληροφόρησης, που πρέπει να παρέχουν οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις Οι κυριότερες κατηγορίες ενδιαφερόμενων συνίστανται στις ακόλουθες: Υπεύθυνοι επενδυτικών σχέσεων εισηγμένων εταιριών, τμ. μετόχων, στελέχη οικονομικής διεύθυνσης (εισηγμένων ή προς εισαγωγή) επιχειρήσεων που δρουν σε επίπεδο επενδυτικών σχέσεων, στελέχη χρηματοοικονομικών οργανισμών που συμβουλεύουν σε επίπεδο επενδυτικών σχέσεων και financial reprting, κ.ά. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Οικονομολόγοι, Αναλυτές με μακρόχρονη πρακτική & διδακτική εμπειρία. FINANCIAL REPORTING & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ O O O O O ΑΡΧΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ FINANCIAL REPORTING ΠΡΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ & ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ CASE STUDIES ΤΟ «FINANCIAL REPORTING» ΥΠΟ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ για τις Εισηγμένες Εταιρίες ΑΡΧΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Οι κύριες κατευθύνσεις FINANCIAL REPORTING ΠΡΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ & ΑΝΑΛΥΤΕΣ Οι κύριοι άξονες πληροφόρησης Επικοινωνία με Αναλυτές - Παραδείγματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Παρουσίαση των κυριότερων μοντέλων αποτίμησης και των στοιχείων βάσει των οποίων αυτά ενημερώνονται ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - CASE STUDIES ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ Από τις πιο ολοκληρωμένες περιπτώσεις Παραδείγματα παροχής πληροφόρησης στην ελληνική αγορά ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ FINANCIAL REPORTING ΞΕΝΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μια ιδανική περίπτωση «Financial Reprting» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ «FINANCIAL REPORTING» Η εμπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

17 σε όλα τα στελέχη που έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή στα τμήματα όπου παράγεται ή εποπτεύεται ο κίνδυνος σε ένα τραπεζικό οργανισμό καθώς επίσης και στα στελέχη εταιριών που εμπλέκονται σε αντίστοιχες υπηρεσίες. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ Ανώτερο στέλεχος Ελληνικής Τράπεζας με μεγάλη διδακτική εμπειρία. M.Sc στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Εργάζεται ως Επιθεωρητής στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, στον Τομέα Ανάλυσης Κινδύνων και Εποπτικής Μεθοδολογίας. Ασχολείται με τον έλεγχο των μεθοδολογιών και υποδειγμάτων που αναπτύσσουν οι Ελληνικές Τράπεζες προκειμένου για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, καθώς και την εναρμόνισή τους με το νέο πλαίσιο περί κεφαλαιακής επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ). Παλαιότερα είχε εργαστεί στον τομέα της Διαχείρισης Κινδύνων στο πλαίσιο του οποίου είχε αναπτύξει υπόδειγμα βαθμολόγησης των επιχειρήσεων προκειμένου να εγκριθούν πιστωτικά όρια σε αυτές. Επίσης, είναι μία από τους συγγραφείς του βιβλίου Integrating Market, Credit and Operatinal Risk: A Cmplete Guide fr Bankers & Risk Prfessinals. «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ» ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ BASEL II CREDIT RISK ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των στελεχών των τραπεζών με τους τρεις Πυλώνες του νέου πλαισίου και κυρίως με την ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικών διαβαθμίσεων προκειμένου για την καλύτερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Μάλιστα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων και θα γίνουν συγκριτικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων αυτών ανάλογα με την μέθοδο υπολογισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα εργαλεία διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, όπως στο χτίσιμο βήμα προς βήμα ενός συστήματος διαβάθμισης, ώστε να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της νέας Οδηγίας, τα συνήθη υποδείγματα βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων (cmmnly used credit assessment mdels), οι ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι επικύρωσης των αποτελεσμάτων (quantitative & qualitative validatin), η διόρθωση των αποτελεσμάτων (calibratin) κλπ. Επιπλέον, στα εργαλεία μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου και, κυρίως, στην ποσοτικοποίηση των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου (Prbability f Default, PD & Lss Given Default, LGD). Τέλος, θα γίνει αναφορά στα διδάγματα από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση. Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών με βάση τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ για την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (Internal Ratings Based Apprach). Πλεονεκτήματα του νέου πλαισίου έναντι του ισχύοντος. Τραπεζικοί κίνδυνοι στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι και Πυλώνα ΙΙ. Σχέση ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Prcess) & SREP (Supervisry Review Evaluatin Prcess). Ανάπτυξη βήμα προς βήμα των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης προκειμένου για την καλύτερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αλλά και την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙ. Είδη συστημάτων διαβάθμισης. Διαδικασία ανάπτυξης υποδειγμάτων εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, συνήθη χρησιμοποιούμενα υποδείγματα και πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα αυτών. Επικύρωση και διόρθωση αποτελεσμάτων (validatin & calibratin). Αναλυτικά θα παρουσιαστούν οι ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι επικύρωσης των αποτελεσμάτων. Εργαλεία παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου. Ποσοτικοποίηση των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνουπιθανότητα αθέτησης (PD) και ποσοστιαία ζημιά σε περίπτωση αθέτησης (LGD): Ορισμοί και ελάχιστες απαιτήσεις ώστε να ικανοποιούνται οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙ. Παραδείγματα υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων με την τυποποιημένη μέθοδο και την προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων και συγκριτική ανάλυση αυτών. Εξήγηση και ανάλυση των εξισώσεων υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (IRB). Βασιλεία ΙΙ και χρηματοπιστωτική κρίση: Τι μας διδάσκει η πρόσφατη κρίση. 14 ΩΡΕΣ

18 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες επισταμένη γνώση των πιστωτικών παραγώγων ως εργαλείου μετατόπισης του πιστωτικού κινδύνου, την ανάπτυξη πιστωτικών επενδύσεων και τις δομημένες πιστωτικές αγορές. Η διεξαγωγή συναλλαγών σε πιστωτικά παράγωγα και η συνολική διαχείριση τους αποτελεί το πλέον χρήσιμο εργαλείο στη δυσχερή, για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, συγκυρία για τη διαχείριση κεφαλαίων. Το σεμινάριο αφορά : Χρηματιστηριακές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ και ειδικότερα τα τμήματα Trading (Διαπραγματευτών και Οικονομικής Διαχείρισης) καθώς και κάθε τμήμα το οποίο εμπλέκεται με τη Διαχείριση Παραγώγων. Εσωτερικός Ελεγκτής στη Μονάδα Διαχ. Διαθεσίμων μεγάλης Ελληνικής Τράπεζας. Μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο μονάδων Treasury τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο πρόσφατο παρελθόν εργάστηκε σαν Διευθυντής Εσωτερικού ελέγχου στο Εξωτερικό. Έχει πολυετή εμπειρία από την απασχόληση του σε πολλούς τομείς της Τράπεζας. Είναι πτυχιούχος Οικονομικού Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). 2 ΗΜΕΡΕΣ Πανεπιστημίου ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : Διαχείριση Πιστωτικών Κινδύνων Η έννοια του Πιστωτικού Κίνδυνου Αξιολόγηση, μέτρηση και αμοιβή του Πιστωτικού Κινδύνου Εφαρμογή μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου με τη χρήση της Βασιλείας ΙΙ Πιστωτικός Κίνδυνος και Κεφαλαιακή Επάρκεια Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένων (Cunterparty Credit Risk) ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Πιστωτικά Παράγωγα Εισαγωγή Ο Ρόλος των Πιστωτικών Παραγώγων στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές Συμμετέχοντες στην Αγορά Πιστωτικών Παραγώγων Οι Κίνδυνοι των Πιστωτικών Παραγώγων Οι Προοπτικές Ανάπτυξης των Πιστωτικών Παραγώγων Τα Κυριότερα Πιστωτικά Παράγωγα ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : Asset Swaps- Ανταλλαγές Ενεργητικού & Ttal Return Swaps Ανταλλαγές ολικής απόδοσης Η Λειτουργία ενός Asset Swap Η Τιμολόγηση ενός Asset Swap Η Λειτουργία ενός Ttal Return Swap Οι Εφαρμογές - Χρήσεις των Asset Swaps & Ttal Return Swaps ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η : Credit Default Swaps Ανταλλαγές Πιστωτικής Αθέτησης Εισαγωγή Βασικές Κατηγορίες των Credit Default Swaps (CDS) Εφαρμογές των Ανταλλαγών Πιστωτικής Αθέτησης Βασικές αρχές τιμολόγησης Ανταλλαγών Πιστωτικής Αθέτησης Διαπραγμάτευση Καμπυλών Ανταλλαγών Πιστωτικής Αθέτησης (CDs Curve Trading Techniques) Πιστωτικά Παράγωγα Μελλοντικής Έναρξης (Frward Starting) Διαπραγμέτευση Διαφορικής Απόδοσης Ομολόγων και Ανταλλαγών Πιστωτικής Αθέτησης ίδιου εκδότη (Basis Trades) Υπολογισμός Απόδοσης / Κερδοφορίας Συμβολαίων Ανταλλαγής Πιστωτικής Αθέτησης (CDs Valuatin) Ανταλλαγές Πιστωτικής Αθέτησης Σταθερής Λήξης (Cnstant Maturity Credit Default Swaps) Ανταλλαγές Πιστωτικής Αθέτησης Πολλαπλών (Basket Credit Default Swaps) Upfrnt and Running Payments ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η : Credit Linked Ntes ( CLN ) - Γραμμάτια Πιστωτικής Σύνδεσης Ο μηχανισμός Λειτουργίας των Credit Linked Ntes (CLN) Όχημα ειδικού σκοπού ( Special Purpse Vehicle) Οι Εφαρμογές- Χρήσεις των Credit Linked Ntes (CLN) - Γραμμάτια Πιστωτικής Σύνδεσης ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η : Credit Indices Πιστωτικοί Δείκτες Πιστωτικοί Δείκτες (Credit Indices) Κύριες οικογένεις Δεικτών σε Ευρώπη Αμερική: itraxx, CDX Υποομάδες Δεικτών: Main, CrssOver, HiVl, Financials Term Structure Πιστωτικών Δεικτών Αγορών Υπολογισμός Απόδοσης / Κερδοφορίας Συμβολαίων Πιστωτικών Δεικτών (CDs Valuatin) On-the-Run και Off-the-Run Πιστωτικοί Δείκτες Συμβόλαια Δικαιώμάτων (Optins) πάνω σε Πιστωτικούς Δείκτες και Πιστωτικά Παράγωγα Μεμονομένων Εκδοτών Τεχνικές Διαπραγμάτευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η : Cllateralised Debt Obligatins - Άλλα Δομημένα Προϊόντα Ο Μηχανισμός Λειτουργίας των Cllateralised Debt Obligatins Synthetic CDOs Tranches (CDOs) βασισμένοι σε Πιστωτικούς Δείκτες Συσχέτιση Χρεοκοπιών (Default Crrelatin) Αποτιμήσεις Κερδοφορίας και Ρίσκων Προϊόντων CDO f CDOs Τιτλοποιήσεις (Asset Backed Securities) Δομημένα Προϊόντα (π.χ. CPPI, Credit Range Accruals, Leveraged Super Senir Trades κλπ.) Debt Equity Trades ΕΝΟΤΗΤΑ 8η: Θέματα Θεσμών Αντιμετώπισης Τρέχουσας Κατάστασης και Μελλοντικών Εξελίξεων O ρόλος των Rating Agencies (Mdy s, S&P, Fitch) και άλλων φορέων στην ανάπτυξη των Πιστωτικών Παραγώγων Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι αγορές Αναφορά σε πιθανές λύσεις βελτίωσης της κατάστασης Προοπτικές ανάπτυξης και ευρύτερης χρήσης Πιστωτικών Παραγώγων

19 σε: Υπεύθυνους συμμόρφωσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών καθώς και υπαλλήλους των αντίστοιχων τμημάτων Διευθυντές καταστημάτων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Υπεύθυνους Εσωτερικής Επιθεώρησης καθώς και υπαλλήλους των αντίστοιχων μονάδων. ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΠΘ (281/5-17/3-09) ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Θεσμικό πλαίσιο Συστάσεις της FATF Οδηγίες της ΕΕ Νόμος 2331/1995 ΠΔΤΕ 2577/2006 Παράρτημα 4 της 2577/2006 Νόμος 3691/2008 Νέα Απόφαση Ε.Τ.Π.Θ. 2. Υποχρεώσεις Π.Ι. και Χ.Ο. 3. Ρόλος C.O 4. Καθήκοντα C.O 5. Ετήσια έκθεση C.O 6. RISK BASED APPROACH Πως αξιολογείται ο συνολικός κίνδυνος Κατηγοριοποίηση πελατών (παράμετροι αξιολόγησης) Κριτήρια μη αποδεκτού κινδύνου Πληροφοριακά συστήματα a) filtering b) prfiling c) risk scring Αναθεώρηση συστημάτων 7. Μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη Πότε εφαρμόζονται Τι περιλαμβάνουν 8. Στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας για Φυσικά Πρόσωπα Νομικά Πρόσωπα (έννοια του πραγματικού δικαιούχου) Νομικά Πρόσωπα που έχουν συσταθεί εκτός Ελλάδος 9. Κατηγορίες υψηλού κινδύνου Μη κάτοικοι Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές Λογαριασμοί υπεράκτιων εταιριών Σχήματα εμπιστευματικής διαχείρισης Λογαριασμοί ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Λογαριασμοί σημαντικών πελατών Συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία Διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης Χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF 10. Πότε εφαρμόζονται μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας 11. Ανάθεση σε τρίτα μέρη της διαδικασίας πιστοποίησης 12. Τήρηση αρχείου 13. Εντοπισμός, χειρισμός και αναφορά ασυνήθιστων και ύποπτων συναλλαγών ασυνήθιστη συναλλαγή ύποπτη συναλλαγή υποχρεώσεις καταστημάτων υποχρεώσεις μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης 14. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας καθήκοντα του Δ.Σ. της τράπεζας καθήκοντα του CO όσον αφορά στην επικοινωνία καθήκοντα των υπαλλήλων των τραπεζών καθήκοντα της μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης 15. Εκπαίδευση προσωπικού 16. Εμβάσματα 17. Ειδικές διατάξεις για Χ.Ο. 18. Κυρώσεις Leasing και factring Λοιποί χρηματοδοτικοί οργανισμοί (ανταλλακτήρια, εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων, εταιρείες παροχής πιστώσεων κ.λ.π.)

20 ΟΦΕΛΗ - ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σε στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν τις θεωρητικές τους γνώσεις μέσω της εφαρμογής καθιερωμένων πρακτικών ανάλυσης και αποτίμησης εταιριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι κυριότερες κατηγορίες ενδιαφερόμενων συνίστανται στις ακόλουθες: Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές, αναλυτές, Υπεύθυνοι επενδυτικών σχέσεων εισηγμένων εταιριών, Διαχειριστές, Στρατηγικοί αναλυτές, στελέχη οικονομικής διεύθυνσης επιχειρήσεων, τραπεζικά στελέχη, Λογιστές, κ.ά.. Μέσω του σεμιναρίου θα παρουσιασθεί διεξοδικά το δημοφιλέστερο και αναλυτικότερο μοντέλο αποτίμησης εταιριών στη σύγχρονη οικονομία και κεφαλαιαγορά (DCF), με αναφορές και σε εναλλακτικά μοντέλα αποτίμησης, ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες ταυτόχρονης εφαρμογής αυτών των πρακτικών, στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ C.S.S., MSc (I.S.M.A.) Πιστοποιημένος Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuatin & Research Specialists, Συγγραφέας Χρηματοοικονομικών βιβλίων. MBA Finance Πιστοποιημένος Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuatin & Research Specialists ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ O O O ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ DCF DDM ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ MICROSOFT EXCEL (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α. ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Θεμελιώδης Ανάλυση Η Μέθοδος Tp-Dwn Apprach Κλαδική Ανάλυση Τάσεις Αγοράς Β. REPORTING ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Πέραν των δημοσιευθέντων στα οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει να συλλέγονται επιπρόσθετα στοιχεία όπως ενδεικτικά: - Αναλυτική κατανομή πωλήσεων - Πολιτική τιμών - Στοιχεία ενοποίησης θυγατρικών - Φορολογικός συντελεστής,, ποσοστό αποσβέσεων, κόστος δανεισμού Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ανασκόπηση των σημαντικότερων λογαριασμών Οι σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες Δ. MONTEΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) Μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων (DDM) Ε. ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Ανάλυση Πωλήσεων Ιστορικά και προβλεπόμενα στοιχεία Ισολογισμός και αποτελέσματα Χρήσης εκπόνηση προβλέψεων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτίμηση Εταιρίας Μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών & μερισμάτων ΣΤ. YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Beta, Risk Premium Tax Rate, Depreciatin Rate, WACC, Kόστος Δανεισμού Ζ. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ Ετήσιοι απολογισμοί εταιρειών, Εξειδικευμένες ιστοσελίδες Εξειδικευμένες εταιρείες

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κρέοντος 25-Αθήνα, ΤΚ. 104 42 Τηλ. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα