ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), η αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων του δικαίου συναλλαγών σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ο χειρισμός των υποθέσεων κατόπιν της απάντησης του ΔΕΚ στα προδικαστικά ερωτήματα. σε Νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων και σε δικηγόρους οι οποίοι χειρίζονται υποθέσεις στις οποίες είναι δυνατόν να ανακύπτει ζήτημα ερμηνείας ή εφαρμογής ευρωπαϊκού δικαίου. Δικηγόρος, τ. εισηγητής ΔΕΚ-Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δικαστών. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ A. Η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Οριοθέτηση των ρόλων μεταξύ του εθνικού δικαστή και του ΔΕΚ Ο ρόλος του δικηγόρου Τα στάδια της προδικαστικής παραπομπής 2. Η διαδικασία ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου Ο ρόλος του δικηγόρου κατά το στάδιο προ της παραπομπής Πώς ελέγχεται η εξουσία του εθνικού δικαστηρίου Η προδικαστική παραπομπή: case study 3. Η διαδικασία ενώπιον του ΔΕΚ Η προκαταρκτική φάση: κοινοποιήσεις, μεταφράσεις, εκπροσώπηση και παράσταση, προθεσμίες Η έγγραφη διαδικασία στο ΔΕΚ: γλώσσα διαδικασίας και υπομνήματα Η προφορική διαδικασία: αγορεύσεις και προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα 4. Οι συνέπειες των αποφάσεων του ΔΕΚ ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου Δεσμευτικότητα της προδικαστικής απόφασης του ΔΕΚ Ερμηνευτική προσέγγιση της απόφασης του ΔΕΚ B. Η καταγγελία στην Επιτροπή και η παραπομπή κράτους μέλους Ο ρόλος της καταγγελίας Ο ρόλος του δικηγόρου Δομή και περιεχόμενο της καταγγελίας Η απόφαση της Επιτροπής περί παραπομπής του κράτους μέλους ενώπιον του ΔΕΚ. Γ. Η προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του ΔΕΚ Προϋποθέσεις ασκήσεως προσφυγής ακυρώσεως Προθεσμία Σχέση προσφυγής ακυρώσεως και ένστασης παρανομίας ενώπιον του ΔΕΚ

3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της θέσης του δανειστή ή πιστωτή απέναντι στον οφειλέτη ή πτωχό αντιστοίχως, καθώς και οι δυνατότητες που έχει ο δανειστής ή πιστωτής κατά το νέο δίκαιο της πτώχευσης. σε Νομικούς συμβούλους, Οικονομικούς Δ/ντές και Οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών Υπεύθυνους και στελέχη Δ/νσης Δικαστικού Τραπεζών Στελέχη Δ/νσης Εμπορίου Νομαρχιών Δικηγόρος. Εισηγητής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή εμπειρία. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ / ΠΙΣΤΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ / ΠΤΩΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - Γενική διάταξη - Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης - Εξασφαλιστικά μέτρα - Αντίκλητοι, έξοδα, προθεσμίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - Συνέπειες της πτώχευσης για τον οφειλέτη - Συνέπειες της πτώχευσης για τους πιστωτές - Οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις - Αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση - Η πτωχευτική ανάκληση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - Γενικά - Το πτωχευτικό δικαστήριο - Ο εισηγητής - Ο σύνδικος - Η συνέλευση των πιστωτών - Η επιτροπή πιστωτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - Αναγγελία - Επαλήθευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - Γενικά - Πτώχευση ΟΕ και ΕΕ - Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ - Η ένωση των πιστωτών - Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου - Η εκποίηση των κατ ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη - Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίηση του συνδίκου - Διανομές προς τους πιστωτές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4 ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο στοχεύει στην εξοικείωση των στελεχών επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών και των Νομικών τους συμβούλων με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και την πρακτική και νομολογία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί του θέματος. σε Νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες και σε Δικηγόρους ελεύθερους επαγγελματίες. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δικηγόρος, Lic.Sp. Πανεπιστημίου Βρυξελλών, Δικηγόρος στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εισηγήτρια σεμιναρίων με πολυετή εμπειρία. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α. Απαγορευμένες συμπράξεις - καρτέλ (συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων) - εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων - συμβάσεις αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής - ειδικά οι συμβάσεις διανομής στον κλάδο των αυτοκινήτων - συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) B. Aπαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης - μονοπώλια, ολιγοπώλια, συλλογική δεσπόζουσα θέση - έννοια κατάχρησης Γ. Απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης σχέσης οικονομικής εξάρτησης προϋποθέσεις (σχέση πελάτη προμηθευτή) έννοια κατάχρησης (αυθαίρετοι όροι συναλλαγής, διακριτική μεταχείριση, αιφνίδια διακοπή συνεργασίας) Δ. Έλεγχος Συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (Συγχωνεύσεις- εξαγορές) - υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (κατώφλια, όροι, προϋποθέσεις) - έλεγχος της συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (κριτήρια) Ε. Εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού - έλεγχοι επιχειρήσεων, αίτημα παροχής στοιχείων, εξέταση στελεχών και υπαλλήλων επιχειρήσεων - δυνατότητα επιβολή κυρώσεων (πρόστιμα- λοιπές κυρώσεις) - πρόγραμμα επιείκειας ΣΤ. Δικαστική προστασία - προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - αγωγές αποζημίωσης ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων Ζ. Ανταγωνισμός και Ελεύθερα Επαγγέλματα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, φαρμακοποιοί) - κλειστός αριθμός επαγγελματιών, επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία - καθορισμός αμοιβών - διαφήμιση Η. Ανταγωνισμός και προστασία του καταναλωτή

5 ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη διασφάλιση και είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεων σε Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Οικονομικούς Δ/ντές, Υπεύθυνους Χρηματοοικονομικού τομέα, Διευθυντές Πωλήσεων και γενικότερα σε επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκκαθάριση των χρηματικών απαιτήσεων τους. τ. Ανώτερο Στέλεχος Τραπεζών, Πτυχιούχος Νομικής Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Τραπεζών. Συγγραφέας, Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Συνήθεις πηγές δημιουργίας απαιτήσεων (ανάλυση δανείου, πίστωσης, ανοικτού λογαριασμού, εγγυητικής επιστολής, επιταγής, συναλλαγματικής, πιστωτικής κάρτας κτλ.) Ανάλυση βασικών σταδίων από τα οποία πιθανόν να περάσει μια απαίτηση μέχρι να εκκαθαριστεί (διασφάλιση - αναχαίτιση κινδύνων - επιδίκαση - αναγκαστική είσπραξη-απόσβεση) Παρουσίαση των ενοχικών και εμπράγματων ασφαλειών, με τις οποίες ενδεχομένως ν' ασφαλίζεται μια απαίτηση (εγγύηση - προσημείωση - υποθήκη - ενέχυρο). Η επιταγή και η συναλλαγματική ως μέσο πληρωμής, πίστης και ασφάλειας. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν παίρνουμε μία επιταγή ή συναλλαγματική και τι δυνατότητες υπάρχουν σε άκυρη επιταγή ή συναλλαγματική. Επιλογή των προσφορότερων δικαστικών μέτρων για την επιδίκαση μιας απαίτησης Τι επιδιώκεται με τα ασφαλιστικά μέτρα και πότε χρησιμοποιούνται αυτά Αναγκαστική Είσπραξη απαίτησης (κατάσχεση -πλειστηριασμός περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη - κατάταξη δανειστών για ικανοποίηση των απαιτήσεων τους κλπ.) Πτώχευση οφειλέτη (αποτελέσματα και συνέπειες για τον πτωχό, την περιουσία του και τους δανειστές του) Παραγραφές χρηματικών απαιτήσεων - Με ποιους τρόπους διακόπτεται η παραγραφή μιας απαίτησης Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων Καταδολιευτικές πράξεις οφειλετών και τρόποι αντιμετώπισης τους Εμπορικές εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές) - Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα - Μετατροπές και συγχωνεύσεις αυτών - Ειδικές εκκαθαρίσεις Διάφορα ειδικά Θέματα : Αδικαιολόγητος πλουτισμός Διάρρηξη αγοραπωλησίας Φορολογική αντιμετώπιση χρηματικών απαιτήσεων και προβληματικών χαρτοφυλακίων μαζί μας.

6 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ CPE 14 ΣΚΟΠΟΣ σε στελέχη και προσωπικό Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Cmpliance Units), Εξωτερικοί Ελεγκτές, μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων, στελέχη που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΣΕ). Το περιβάλλον λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων εμπεριέχει κινδύνους που οι διοικήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν. Αρωγός στην προσπάθειά τους είναι τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των οποίων καλείται να επιβεβαιώσει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και κατά συνέπεια οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να λειτουργούν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα και να προθέτουν αξία με το έργο τους σε όλες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Στο σύντομο αυτό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πως θα εφαρμόσουν τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου στην πράξη για όλο τον κύκλο του ελέγχου, θα αποκτήσουν τις γνώσεις για τη διενέργεια των ελέγχων με βάση τους κινδύνους(risk based audit) και θα ενημερωθούν για τις καλύτερες πρακτικές διενέργειας εσωτερικού ελέγχου. Τέλος θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία αξιολόγησης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. CIA, CFSA, CCSA, CFE Τραπεζικό στέλεχος που σήμερα δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και Cmpliance. Έχει μεγάλη εμπειρία εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και σε θυγατρικές εταιρίες τραπεζών. Έχει μεγάλη επιμόρφωση σε θέματα Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Risk Management. Είναι Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα(CFSA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης(CFE) και κάτοχος της Πιστοποίησης της διαδικασίας Αυτο - αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου(CCSA). Έχει συγγράψει πολλά άρθρα για τον Εσωτερικό Έλεγχο και είναι Εγκεκριμένος Αξιολογητής ποιότητας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (Standards fr the Prfessinal Practice f Internal Audit) Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών (Cde f Ethics) Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου Ο κύκλος του Εσωτερικού Ελέγχου Η ευθύνη των Εσωτερικών Ελεγκτών και οι στόχοι του ελέγχου Η έννοια των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου Σχεδιασμός του Ελέγχου, πλαίσιο και πρόγραμμα ελέγχου Τεχνικές συνεντεύξεων Φύλλα εργασίας Έκθεση ελέγχου Είδη ελέγχων Έλεγχοι με βάση τους κινδύνους(risk based audits) Εισαγωγή στα θέματα ελέγχου απάτης Αυτοαξιολόγηση των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (cntrl self assessment) Αρχές λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου Πιστοποιήσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών Χαρακτηριστικά του Ελεγκτή του 21 ου αιώνα

7 σε: στελέχη και προσωπικό μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου που επιθυμούν να ενημερωθούν για το έργο και τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης Μέλη των «Επιτροπών Ελέγχου» των Διοικητικών Συμβουλίων που επιθυμούν να μάθουν τον τρόπο αξιολόγησης των ΜΕΕ των οργανισμών τους Εξωτερικούς Ελεγκτές Στελέχη που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις για τη μεθοδολογία αξιολόγησης των ΜΕΕ. 2 ΗΜΕΡΕΣ CIA, CFSA, CCSA, CFE Τραπεζικό στέλεχος που σήμερα δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και Cmpliance. Έχει μεγάλη εμπειρία εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και σε θυγατρικές εταιρίες τραπεζών. Έχει μεγάλη επιμόρφωση σε θέματα Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Risk Management. Είναι Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα(CFSA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης(CFE) και κάτοχος της Πιστοποίησης της διαδικασίας Αυτο - αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου(CCSA). Έχει συγγράψει πολλά άρθρα για τον Εσωτερικό Έλεγχο και είναι Εγκεκριμένος Αξιολογητής ποιότητας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. QUALITY ASSESSMENT OF THE AUDIT ACTIVITY Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η αξιολόγηση της Ποιότητας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου(ΜΕΕ) (QUALITY ASSESSMENT), είναι μια σημαντική υποχρεωτική διαδικασία που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο για τα Τραπεζικά Ιδρύματα, αλλά και από τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Πέρα όμως από υποχρέωση θεωρείται σήμερα κορυφαία διαδικασία για κάθε σύγχρονη ΜΕΕ και η χρησιμότητά της είναι αναμφίβολα υψηλή, αφού είναι η απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα: Mπορεί η ΜΕΕ να κάνει το ελεγκτικό της έργο καλύτερα; Μπορεί η ΜΕΕ να προσφέρει στην επιχείρηση περισσότερα; Ακολουθεί η ΜΕΕ τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου; Μπορεί η ΜΕΕ να προσθέσει περισσότερη αξία στη Διοίκηση, στην Επιτροπή Ελέγχου & στον Οργανισμό; Μπορεί η ΜΕΕ να βελτιώσει την εικόνα της και την αξιοπιστία της στον Οργανισμό; Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα μάθουν τον τρόπο εφαρμογής στην πράξη των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου και θα κατανοήσουν τα Πρότυπα Αξιολόγησης της Ποιότητας και τις προϋποθέσεις της υποχρεωτικής εξωτερικής αξιολόγησης. Επιπλέον θα αναγνωρίσουν τις καλύτερες πρακτικές και τα κριτήρια που καθορίζουν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ ανακαλύπτοντας τις διαδικασίες αξιολόγησης θα ετοιμάσουν τη Μονάδα τους για μια μελλοντική εξωτερική αξιολόγηση. Εισαγωγή στο Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου (PPF) Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου, Διεθνή Πρότυπα, Κώδικας Δεοντολογίας, Συμβουλευτικές Οδηγίες Το πλαίσιο της Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ποιότητας των ΜΕΕ Οργάνωση του έργου της Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ποιότητας των ΜΕΕ Οι συνεντεύξεις με τους «πελάτες» των ΜΕΕ Η αξιολόγηση της οργανογράμματος των ΜΕΕ Η αξιολόγηση του προσωπικού Η αξιολόγηση του σχεδίου ελέγχων Η αξιολόγηση των ΜΕΕ σε σχέση με τα Διεθνή Πρότυπα Η Έκθεση αξιολόγησης των ΜΕΕ Η διατύπωση γνώμης για τις ΜΕΕ Κριτήρια μέτρησης της απόδοσης των ΜΕΕ Βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας ΜΕΕ Το προφίλ του αξιολογητή των ΜΕΕ Εργαλεία υποδείγματα - έντυπα Αξιολόγησης των ΜΕΕ

8 σε στελέχη και προσωπικό Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Cmpliance Units), στελέχη που ασχολούνται αποκλειστικά με τον έλεγχο της Aπάτης, Εξωτερικούς Ελεγκτές, μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων, στελέχη που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου(ΣΣΕ), με το σχεδιασμό πολιτικών για την πρόληψη της απάτης και με τη διαχείριση του κινδύνου της απάτης στην επιχείρηση τους 2 ΗΜΕΡΕΣ CIA, CFSA, CCSA, CFE Τραπεζικό στέλεχος που σήμερα δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και Cmpliance. Έχει μεγάλη εμπειρία εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και σε θυγατρικές εταιρίες τραπεζών. Έχει μεγάλη επιμόρφωση σε θέματα Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Risk Management. Είναι Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα(CFSA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης(CFE) και κάτοχος της Πιστοποίησης της διαδικασίας Αυτο - αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου(CCSA). Έχει συγγράψει πολλά άρθρα για τον Εσωτερικό Έλεγχο και είναι Εγκεκριμένος Αξιολογητής ποιότητας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ FRAUD AUDITING (16 CPE) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το περιβάλλον λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων εμπεριέχει μεταξύ των άλλων και τον κίνδυνο της απάτης, ένα κίνδυνο ιδιαίτερα καθοριστικό όταν προκύπτει, κίνδυνο που οι διοικήσεις καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν. Αρωγός στην προσπάθειά τους είναι τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου για την πρόληψη της απάτης, καθώς και οι λειτουργοί του Εσωτερικού Ελέγχου που καλούνται με εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές να διερευνήσουν την απάτη. Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πως θα αποτιμούν συστηματικά τον κίνδυνο της απάτης, πως θα αναγνωρίζουν τις ενδείξεις της απάτης στις πιο συνήθεις μορφές της και πως θα τις διερευνούν και θα ετοιμάζουν την ειδική έκθεση για την απάτη, με τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων (Fraud Cases). Ορισμός της Απάτης Ο Ρόλος και η ευθύνη του Εσωτερικού Ελεγκτή για την Απάτη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου (Standards fr the Prfessinal Practice f Internal Audit) Εργαλεία αποτίμησης του κινδύνου της απάτης σε όλες της μορφές της Είδη Απάτης - Τεχνικές αποκάλυψης Χαρακτηριστικά των διενεργούντων την απάτη Συνήθεις μύθοι για την απάτη Ενδείξεις Απάτης Συνήθεις μορφές απάτης (κλοπή, παραποιήσεις στοιχείων, αγορές και τιμολόγηση, μισθοδοσία, δαπάνες, αποθέματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, κλοπή, πληροφοριών, δωροδοκία, σύγκρουση συμφερόντων οικονομικές καταστάσεις, ξέπλυμα χρήματος, κλπ) Απάτη της Ανώτατης Διοίκησης Ηλεκτρονική Απάτη Μέθοδοι εντοπισμού και διερεύνησης της Απάτης Σχεδιασμός και διαδικασία Ελέγχου της Απάτης Τεχνικές συνεντεύξεων Έκθεση ελέγχου της Απάτης Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Απάτη Πολιτικές και προγράμματα για την πρόληψη της Απάτης Στρατηγικές για την αποτροπή της Απάτης Πρακτικά παραδείγματα Απάτης και τεχνικές αποτροπής της 16 ΩΡΕΣ

9 σε: Ανώτερα & μεσαία στελέχη Επιχειρήσεων Οικονομικούς Δ/ντές και στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης επιχειρήσεων. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ (DEVELOPING AND IMPLEMENTING FINANCIAL PLANS) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε, πώς να: 1. προσδιορίζετε τους χρηματοοικονομικούς πόρους που απαιτούνται προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησης / του Οργανισμού 2. αξιολογείτε τα οφέλη καθώς και τους κινδύνους για την επιχείρησης / τον Οργανισμό που σχετίζονται με τις παρούσες και προτεινόμενες χρηματορροές 3. παρουσιάζετε πλήρεις προτάσεις χρηματοοκονομικών αποφάσεων στους υπεύθυνους λήψης των αποφάσεων 4. διαπραγματευθείτε Μ&Α s 5. εφαρμόσετε τις προτάσεις και να ελέγξετε την αποτελεσματικότητα τους Πτυχιούχος του οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική, ΜΒΑ marketing, CASBA ΝORTHEASTERN UNIVERSITY,Βοστώνη. Διαθέτει 25 ετή εμπειρία στο marketing & πωλήσεις πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αμερική και Αγγλία. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. O ρόλος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας στην επιχείρηση. Ο στόχος της μεγιστοποίησης της αξίας σαν πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης / του Οργανισμού. Ο ρόλος των prfrma οικονομικών καταστάσεων της διαδικασίας planning Ο ρόλος των ratis σαν εργαλείου ανάλυσης και πρόβλεψης Σχεδιασμός της κερδοφορίας Μόχλευση Προγραμματισμός και διαχείριση βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων (Wrking Capital & Cash Mgt) Σχεδιασμός και διαχείριση αποθεμάτων και απαιτήσεων Τα οικονομικά του κεφαλαίου κίνησης Μακροπρόθεσμα κεφάλαια και επενδύσεις Προγραμματισμός επενδύσεων(capital Budgeting) Μέθοδοι & Εφαρμογές Ανάλυση κινδύνου-απόδοσης και υπολογισμός του κόστους του κεφαλαίου Αριστοποίηση(ptimizatin) χαρτοφυλακίου επενδύσεων Αποτίμηση εταιρίας και συνολική απόδοση εταιρικής μεγέθυνσης Αξιολόγηση Μ & Α s Προσδιορισμός εσωτερικών πηγών χρηματοδότησης Πηγές βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αποφάσεις Αγορά vs Leasing 16 ΩΡΕΣ

10 σε Υπευθύνους Διαχείρισης χαρτοφυλακίων (Treasurers Managers) Επιχειρήσεων, Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Επενδυτικούς Συμβούλους Διαχείρισης περιουσίας, Εκτιμητές Ακινήτων και σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θα ήθελε να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στην αποτελεσματική & κερδοφόρα διαχείριση περιουσίας. Εξειδικευμένος Οικονομολόγος Σύμβουλος επενδύσεων και επιχειρήσεων σε θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με πολύχρονη τραπεζική και χρηματιστηριακή καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς του Private Banking, Trading και Asset Management. Έχει πτυχίο Οικονομικών απ το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό από τη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Clumbia της Ν. Υόρκης με εξειδίκευση στα διεθνή οικονομικά και πολλά εξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια σε τραπεζικά, επενδυτικά και χρηματοοικονομικά θέματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ & ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ASSET MANAGEMENT) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει όσο πιο πρακτικά και μεστά γίνεται τις αρχές, την θεωρία και την πρακτική εφαρμογή των κανόνων και της θεωρίας της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και γενικότερα του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων φυσικών προσώπων και εταιρικών σχημάτων ώστε να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και κερδοφόρα διαχείριση των προσωπικών και επαγγελματικών περιουσιακών τους στοιχείων, με όσο το δυνατόν λιγότερο ρίσκο και μεγαλύτερη απόδοση, στο πλαίσιο της σημερινής κρίσης και της αρνητικής χρηματοοικονομικής συγκυρίας. Τα σημερινά οικονομικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα Οι καίριες μεταβλητές του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος Οι βασικές αρχές της διαχείρισης χαρτοφυλακίου Επιμέρους παρουσιάσεις αναλύσεις θεμάτων όπως: - Μετοχές Διεθνή Χρηματιστήρια - Κύριες συναλλαγματικές ισοτιμίες των βασικών κατηγοριών σε παγκόσμιο επίπεδο - Ομόλογα κυβερνητικά και εταιρικά - Ακίνητα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο - Αμοιβαία κεφάλαια των κυριοτέρων κατηγοριών συμπεριλαμβανομένων και των Hedge Funds - Βασικά μέταλλα - Πολύτιμα μέταλλα - Τραπεζικά προϊόντα / καταθέσεις - Τραπεζικός δανεισμός και οι βασικές παράμετροι που τον διέπουν συμπεριλαμβανομένου του ακανθώδες προβλήματος τιτλοποίησης Προβλέψεις για το μέλλον σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο όλων των παραπάνω μεγεθών και αξιών Παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων και ανάλυση case studies

11 σε ανώνυμες επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ, ΑΧΕ και ΑΧΕΠΕΥ), σε Πιστωτικά Ιδρύματα και σε εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) και ειδικότερα σε στελέχη των ανωτέρω εταιρειών που είναι: α) Υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου, β) Νομικοί σύμβουλοι γ) Υπεύθυνοι διεύθυνσης συναλλαγών, δ) Υπεύθυνοι επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών, ε) εντεταλμένα πρόσωπα για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου. Δικηγόρος, Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία και ειδίκευση στα θέματα οργάνωση και λειτουργίας της Κεφαλαιοαγορά. ΟΔΗΓΙΑ MIFID ΝΟΜΟΣ 3606/ΦΕΚ Α195/ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ & ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Αδειοδότηση και δικαιώματα των ΕΠΕΥ επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες χρηματοπιστωτικά μέσα μέτοχοι και διευθυντικά στελέχη ίδρυση υποκαταστημάτων εξ αποστάσεως παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 2. Οργανωτικές προϋποθέσεις τήρηση υπηρεσίας κανονιστικής συμμόρφωσης (cmpliance) τήρηση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου όροι και προϋποθέσεις εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών εταιρείας (utsurcing) τήρηση βιβλίων και στοιχείων λοιπές οργανωτικές προϋποθέσεις (θεματοφυλακή, διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων) 3. Κανόνες Συμπεριφοράς κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση καταλληλότητας συμβατότητας πελατών πληροφόρηση πελατών (περιεχόμενο σύμβασης χρηματοπιστωτικά μέσα υπηρεσίες) ενημέρωση πελατών σχετικά με τη διενέργεια των συναλλαγών τους βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών (κριτήρια πολιτική υποχρεώσεις) αντιπαροχές (αμοιβές προμήθειες) 4. Οργάνωση και λειτουργία αγορών οργανωμένη αγορά (αδειοδότηση οργανωτικές προϋποθέσεις διαχειριστής αγοράς) πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης - (ΠΜΔ) (προϋποθέσεις υποχρεώσεις) συστηματικός εσωτερικοποιητής (προϋποθέσεις κανόνες εκτέλεσης εντολών) υποχρεώσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας

12 σε στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών, χρηματοοικονομικούς αναλυτές, Οικονομικούς αναλυτές, Οικονομικούς δ/ντες, Συμβούλους επιχειρήσεων, κλπ. που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από την Ανάλυση και Αξιολόγηση Σύγχρονων Μορφών Επενδύσεων. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ PhD Finance Πιστοποιημένος Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. C.S.S., MSc (I.S.M.A.) Πιστοποιημένος Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Υπεύθυνος Ανάλυσης ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η στρατηγική προσέγγιση των επενδύσεων Στρατηγικός σχεδιασμός επενδύσεων Κατηγορίες επενδύσεων Ατελείς μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων σε πάγια στοιχειά Η μέθοδος της περιόδου επανεισπραξης Η μέθοδος της λογιστικής απόδοσης της επένδυσης Μέθοδοι προεξοφλημένων καθαρών χρηματοδοτών Βασικές έννοιες άξιας χρονική άξια του χρήματος Μέθοδος της καθαρής παρούσας άξιας Μέθοδος του εσωτερικού επιτοκίου Διάρθρωση επενδυτικών επιλογών Περιορισμός κεφαλαίων και διάκριση επενδύσεων Αξιολόγηση επενδύσεων και αβεβαιότητα Κίνδυνος και απόδοση Ειδή επιχειρηματικών κίνδυνων Μέθοδοι υπολογισμού κίνδυνου Επενδύσεις και ανάλυση κίνδυνου Αναμενόμενη καθαρή παρούσα άξια Ανάλυση ευαισθησίας Ισοδύναμες καθαρές χρηματοδότες Δένδρα αποφάσεων Αξιολόγηση κίνδυνου και στατιστικά μεγέθη Ανάλυση επενδύσεων και κίνδυνος : ειδικά θέματα Προσαρμογή του συντελεστή προεξόφλησης Προσαρμογή με τη χρήση της κατανομής κίνδυνου Σταθμισμένος συντελεστής βήτα Σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου Αξιολόγηση επενδύσεων και η χρήση της προσομοίωσης Χρηματοδότηση επενδύσεων FINANCIAL BUDGETING & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Ανάλυση Πωλήσεων Ιστορικά και Προβλεπόμενα Στοιχεία Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εκπόνηση προβλέψεων με τη χρήση παραμέτρων - στόχων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Αριθμοδείκτες ανάπτυξης Αριθμοδείκτες περιθωρίων κέρδους Αριθμοδείκτες απορρόφησης κόστους Αριθμοδείκτες απόδοσης κεφαλαίου Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής δομής Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής μόχλευσης Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Οικονομικά εργαλεία τα οποία στηρίζουν ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ αποφάσεις Μεταβολές των παραμέτρων που στηρίζουν τις προβλέψεις βάσει εναλλακτικών σεναρίων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τους στόχους ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΤΕΛΛΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΕ EXCEL) O Μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) O Συγκριτική αποτίμηση O Απολογισμός παραμέτρων O Beta, risk premium O Tax rate, depreciatin rate, wacc, κόστος ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ Valuatin & Research Specialists, Συγγραφέας χρηματοοικονομικών βιβλίων. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία.

13 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η ανάδειξη του θέματος Beynd Budgeting. τι σημαίνει η νέα εποχή για την εταιρεία, τους συνεργάτες, την οργάνωση της εταιρείας. ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι συνεργάτες της εταιρείας ώστε να ανταποκριθούν στην νέα τάση της αγοράς. : 1. κάθε στέλεχος της επιχειρήσεως το οποίο εμμέσως ή αμέσως συμβάλλει στην κατάρτιση του budget. 2. σε Οικονομικούς Δ/ντές και στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης μιας επιχείρησης. 2 ΗΜΕΡΕΣ Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και Οικονομολόγος. Επιστημονικός Σύμβουλος του ΕΜΠ μεταπτυχιακού Τμήματος. Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος σε μεγάλες Πολυεθνικές εταιρίες στο εξωτερικό. Ειδικός σε θέματα Ανασχεδιασμού και Διοίκησης Έργου. Εισηγητής με 15ετή διδακτική εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό. BEYOND BUDGETING Μετά το πέρας του σεμιναρίου ο κάθε συμμετέχων: θα είναι σε θέση να γνωρίζει οργανωτικά, τυπικά και ουσιαστικά τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζεται και εφαρμόζεται η Beynd Budgeting μέθοδος θα μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά μέσα στην εταιρεία του για την υλοποίηση της μεθόδου Beynd Budgeting θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται καλύτερα το πλαίσιο του ανταγωνισμού, όπου και όταν αυτοί ήδη εφαρμόζουν την μέθοδο Το μέλλον είναι το Beynd Budgeting Οι σημαντικότατες αλλαγές που συντελούνται στον επιχειρησιακό χώρο κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, δεν μπορούν και ούτε οφείλουν να περάσουν απαρατήρητες από την ελληνική επιχείρηση. Η θεώρηση του όλο περισσότερα, όλο μεγαλύτερα, όλο γρηγορότερα αποδεικνύεται ανέφικτη σε μία κοινωνία όπου η πληροφορία ανταλλάσσεται ταχύτατα, οι ανθρώπινοι πόροι παρουσιάζουν καθολικά υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως και η μεμονωμένη, τοπική αγορά έχει αντικατασταθεί από μία ενιαία, παγκόσμια αγορά. Τι σημαίνει αυτό; Απλούστατα, ότι οι μέθοδοι και τα εργαλεία, πάντοτε σε συνδυασμό με την σωστή χρήση τους αποκτούν σημαίνουσα βαρύτητα. Ένας από τους προφανέστερους τομείς, όπου οι νέες τάσεις εφαρμόζονται, είναι τα χρηματοοικονομικά και συγκεκριμένα το budgeting. Μία έννοια, την οποία στην σημερινή της μορφή σύντομα πρέπει να αποχωριστούμε. 1. Διεργασία σύνταξης τυπικού Budget. 2. Διεργασία σύνταξης του Beynd Budgeting 3. Οργανωτική δομή επιχειρήσεων, ικανή να στηρίζει την νέα προσέγγιση του Budgeting ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 4. Τι μέλλει γενέσθαι στην επιχείρηση στο θέμα του χρηματοπιστωτικού ελέγχου και των αντίστοιχων εργαλείων του. 5. Σύνδεση του Beynd Budgeting με το ανθρώπινο δυναμικό και τις νέες του αρμοδιότητες.

14 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει μέσω πρακτικών παραδειγμάτων την αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Eπενδυτικών Σχέσεων (Investr Relatins) έτσι ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους του προγράμματος και να μεγιστοποιεί βελτιστοποιεί το όφελος της επιχείρησης μέσω της αύξησης των μετόχων. στους Οικονομικούς Αναλυτές, στους Υπ/νους του τμήματος Eπενδυτικών Σχέσεων (Investr Relatins) των εισηγμένων εταιριών. M.A. in Ecnmics & M.B.A. Yrk University, Grup Manager f Investr Relatins μεγάλων επιχειρήσεων. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη εμπειρία, εξειδικευμένος σε θέματα χρηματιστηριακής ανάλυσης & επενδύσεων ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Εισαγωγή Ορισμοί IR Επικοινωνια μεσω Αναλυτων οι προυποθεσεις Εισαγωγή Στρατηγικός σχεδιασμός επενδυτικών σχέσεων (IR) Στρατηγικές επιδιώξεις μέσω IR Οι στόχοι του IR προγράμματος Το ακροατήριο-στόχος του IR Καθορισμός στόχων επικοινωνίας Στόχοι του IR Τύποι των IR στόχων Μέτρηση των IR στόχων Βασικοί IR σκοποί IR προυποθέσεις, απαιτήσεις κι περιορισμοί Η προσωπικότητα του IRO Προυπολογισμός του IR Λειτουργικό πλαίσιο του IR Δημιουργία τμήματος IR Οργανωτική και λειτουργική τοποθέτηση του IR Εσωτερική εταιρική επικοινωνία Εθελοντικά εργαλεία IR Παράδειγμα (Case study) Μετοχοποιήσεις & IR Συμπέρασμα Εταιρική Επικοινωνία μέσω Ενδιάμεσων - Αναλυτων - Media Εισαγωγή Ο ρόλος των Ενδιάμεσων Καθορίζοντας τους Ενδιάμεσους Αναλυτές Αλλοι Ενδιάμεσοι Οι Ενδιάμεσοι της επικοινωνίας και το θεσμικό χρηματιστηριακό πλαίσιο Οι Ενδιάμεσοι της επικοινωνίας και η εκούσια εταιρική επικοινωνία Η διαδικασία (λειτουργία) του IR μέσω Ενδιαμέσων στην Ελλάδα Media (ΜΜΕ) & IR Παράδειγμα (Case study) Συμπεράσματα Εταιρική επικοινωνία μέσω Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές Παράδειγμα (Case study) Απόψεις των Εισηγμένων Εταιριών Παράδειγμα (Case study) Απόψεις των Ενδιάμεσων Παραγόντων και των Επενδυτών ΜΜΕ (Media) & Οικονομικοί Δημοσιογράφοι Σύμβουλοι IR Ορκωτοί Ελεγκτές (Auditrs), Δικηγόροι, κλπ & IROs Εκούσια Εταιρική επικοινωνία Ομαδικές παρουσιάσεις Κατ ιδίαν παρουσιάσεις Παρουσιάσεις Συναντήσεις Σχετικά Θέματα Τηλεφωνική επικοινωνία με τους Αναλυτές και Θεσμικούς Επενδυτές Χρήση Τηλεδιασκέψεων (Cnference calls) ως εθελοντικό μέσο επικοινωνίας Χρήση Ταχυδρομείου Παράδειγμα (Case study) Οδοιπορικά Παρουσιάσεων Οδοιπορικά Μετοχοποιήσεων Οδοιπορικά Καλών Σχέσεων Οδοιπορικά για προσέλκυση νέων μετόχων Bus Plan και αναλυσεις Παράδειγμα (Case study) Καθοδηγηση Αναλυτων Feedback n analysts reprts Παράδειγμα (Case study)

15 ΣΚΟΠΟΣ T σεμινάριο αποβλέπει: στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τα κριτήρια που λαμβάνουν οι τράπεζες κατά την αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, τον τρόπο που αυτά τα κριτήρια σταθμίζονται και συνδέονται μεταξύ τους στην επισήμανση των κρίσιμων σημείων που αφορούν στην πιστωτική αξιολόγηση τους. Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα μέτρα που θα πρέπει κατά περίπτωση να ληφθούν και τις ενέργειες που επιβάλλεται να δρομολογηθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της επιχείρησης τους απέναντι στις χρηματοδοτούσες τράπεζες, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή της συνθήκης Βασιλεία ΙΙ. σε διευθυντικά ή ανώτερα στελέχη, στελέχη οικονομικής διεύθυνσης ή λογιστηρίου επιχειρήσεων, Αναλυτές πιστώσεων, Συμβούλους επιχειρήσεων. και Φοροτεχνικούς. 2 ΗΜΕΡΕΣ Οικονομολόγος, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών. Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (SWOT ANALYSIS) A. Βαθμολόγηση ισολογισμού και διαβάθμιση επιχειρήσεων με βάση διαφορετικά μαθηματικά μοντέλα B. Αξιολόγηση και διαβάθμιση επιχείρησης με βάση ποιοτικά κριτήρια. Ηλεκτρονική(λογισμικό σε EXCEL) κατάσταση ελέγχου(check list)με κριτήρια αξιολόγησης και αυτόματη διαβάθμιση των παρακάτω τομέων Μάνατζμεντ Οργάνωση λογιστήριο Ευαισθησία σε πολιτικοοικονομικές εξελίξεις Ευαισθησία σε μεταβολές των μακροοικονομικών μεγεθών. Κίνδυνοι από εισαγωγές - εξαγωγές Πελατεία Προϊόντα Συνθήκες ανταγωνισμού Προμηθευτές Σχέσεις με την Τράπεζα Εσωτερική οργάνωση Παραγωγή Επιμελητεία(lgistics) Προσωπικό Καινοτομική ικανότητα Χρηματοοικονομική διοίκηση Ασφαλιστική προστασία Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Γ. SWOT ANALYSIS Δ. Σύστημα διαβάθμισης μικρομεσαίας επιχείρησης. Ε. Δείκτες έγκαιρης διάγνωσης πιστωτικού κινδύνου (check list με περισσότερες από 100 ποιοτικές ενδείξεις αυξημένου κινδύνου). ΣΤ. Σύστημα στάθμισης ποιοτικών κριτηρίων.

16 ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο έρχεται να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της επενδυτικής κοινότητας σε επίπεδο πληροφόρησης από την πλευρά των εισηγμένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο εταιριών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα πρόσφατων ερευνών στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, η πλειοψηφία των εισηγμένων εταιριών αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των θεσμικών επενδυτών και αναλυτών για εξειδικευμένη πληροφόρηση και ολοκληρωμένο financial reprting. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη εισηγμένων επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν τις θεωρητικές τους γνώσεις γύρω από τις αρχές της εξειδικευμένης πληροφόρησης, που πρέπει να παρέχουν οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις Οι κυριότερες κατηγορίες ενδιαφερόμενων συνίστανται στις ακόλουθες: Υπεύθυνοι επενδυτικών σχέσεων εισηγμένων εταιριών, τμ. μετόχων, στελέχη οικονομικής διεύθυνσης (εισηγμένων ή προς εισαγωγή) επιχειρήσεων που δρουν σε επίπεδο επενδυτικών σχέσεων, στελέχη χρηματοοικονομικών οργανισμών που συμβουλεύουν σε επίπεδο επενδυτικών σχέσεων και financial reprting, κ.ά. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Οικονομολόγοι, Αναλυτές με μακρόχρονη πρακτική & διδακτική εμπειρία. FINANCIAL REPORTING & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ O O O O O ΑΡΧΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ FINANCIAL REPORTING ΠΡΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ & ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ CASE STUDIES ΤΟ «FINANCIAL REPORTING» ΥΠΟ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ για τις Εισηγμένες Εταιρίες ΑΡΧΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Οι κύριες κατευθύνσεις FINANCIAL REPORTING ΠΡΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ & ΑΝΑΛΥΤΕΣ Οι κύριοι άξονες πληροφόρησης Επικοινωνία με Αναλυτές - Παραδείγματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Παρουσίαση των κυριότερων μοντέλων αποτίμησης και των στοιχείων βάσει των οποίων αυτά ενημερώνονται ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - CASE STUDIES ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ Από τις πιο ολοκληρωμένες περιπτώσεις Παραδείγματα παροχής πληροφόρησης στην ελληνική αγορά ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ FINANCIAL REPORTING ΞΕΝΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μια ιδανική περίπτωση «Financial Reprting» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ «FINANCIAL REPORTING» Η εμπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

17 σε όλα τα στελέχη που έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή στα τμήματα όπου παράγεται ή εποπτεύεται ο κίνδυνος σε ένα τραπεζικό οργανισμό καθώς επίσης και στα στελέχη εταιριών που εμπλέκονται σε αντίστοιχες υπηρεσίες. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ Ανώτερο στέλεχος Ελληνικής Τράπεζας με μεγάλη διδακτική εμπειρία. M.Sc στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Εργάζεται ως Επιθεωρητής στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, στον Τομέα Ανάλυσης Κινδύνων και Εποπτικής Μεθοδολογίας. Ασχολείται με τον έλεγχο των μεθοδολογιών και υποδειγμάτων που αναπτύσσουν οι Ελληνικές Τράπεζες προκειμένου για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, καθώς και την εναρμόνισή τους με το νέο πλαίσιο περί κεφαλαιακής επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ). Παλαιότερα είχε εργαστεί στον τομέα της Διαχείρισης Κινδύνων στο πλαίσιο του οποίου είχε αναπτύξει υπόδειγμα βαθμολόγησης των επιχειρήσεων προκειμένου να εγκριθούν πιστωτικά όρια σε αυτές. Επίσης, είναι μία από τους συγγραφείς του βιβλίου Integrating Market, Credit and Operatinal Risk: A Cmplete Guide fr Bankers & Risk Prfessinals. «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ» ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ BASEL II CREDIT RISK ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των στελεχών των τραπεζών με τους τρεις Πυλώνες του νέου πλαισίου και κυρίως με την ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικών διαβαθμίσεων προκειμένου για την καλύτερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Μάλιστα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων και θα γίνουν συγκριτικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων αυτών ανάλογα με την μέθοδο υπολογισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα εργαλεία διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, όπως στο χτίσιμο βήμα προς βήμα ενός συστήματος διαβάθμισης, ώστε να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της νέας Οδηγίας, τα συνήθη υποδείγματα βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων (cmmnly used credit assessment mdels), οι ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι επικύρωσης των αποτελεσμάτων (quantitative & qualitative validatin), η διόρθωση των αποτελεσμάτων (calibratin) κλπ. Επιπλέον, στα εργαλεία μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου και, κυρίως, στην ποσοτικοποίηση των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου (Prbability f Default, PD & Lss Given Default, LGD). Τέλος, θα γίνει αναφορά στα διδάγματα από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση. Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών με βάση τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ για την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (Internal Ratings Based Apprach). Πλεονεκτήματα του νέου πλαισίου έναντι του ισχύοντος. Τραπεζικοί κίνδυνοι στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι και Πυλώνα ΙΙ. Σχέση ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Prcess) & SREP (Supervisry Review Evaluatin Prcess). Ανάπτυξη βήμα προς βήμα των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης προκειμένου για την καλύτερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αλλά και την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙ. Είδη συστημάτων διαβάθμισης. Διαδικασία ανάπτυξης υποδειγμάτων εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, συνήθη χρησιμοποιούμενα υποδείγματα και πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα αυτών. Επικύρωση και διόρθωση αποτελεσμάτων (validatin & calibratin). Αναλυτικά θα παρουσιαστούν οι ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι επικύρωσης των αποτελεσμάτων. Εργαλεία παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου. Ποσοτικοποίηση των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνουπιθανότητα αθέτησης (PD) και ποσοστιαία ζημιά σε περίπτωση αθέτησης (LGD): Ορισμοί και ελάχιστες απαιτήσεις ώστε να ικανοποιούνται οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙ. Παραδείγματα υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων με την τυποποιημένη μέθοδο και την προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων και συγκριτική ανάλυση αυτών. Εξήγηση και ανάλυση των εξισώσεων υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (IRB). Βασιλεία ΙΙ και χρηματοπιστωτική κρίση: Τι μας διδάσκει η πρόσφατη κρίση. 14 ΩΡΕΣ

18 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες επισταμένη γνώση των πιστωτικών παραγώγων ως εργαλείου μετατόπισης του πιστωτικού κινδύνου, την ανάπτυξη πιστωτικών επενδύσεων και τις δομημένες πιστωτικές αγορές. Η διεξαγωγή συναλλαγών σε πιστωτικά παράγωγα και η συνολική διαχείριση τους αποτελεί το πλέον χρήσιμο εργαλείο στη δυσχερή, για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, συγκυρία για τη διαχείριση κεφαλαίων. Το σεμινάριο αφορά : Χρηματιστηριακές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ και ειδικότερα τα τμήματα Trading (Διαπραγματευτών και Οικονομικής Διαχείρισης) καθώς και κάθε τμήμα το οποίο εμπλέκεται με τη Διαχείριση Παραγώγων. Εσωτερικός Ελεγκτής στη Μονάδα Διαχ. Διαθεσίμων μεγάλης Ελληνικής Τράπεζας. Μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο μονάδων Treasury τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο πρόσφατο παρελθόν εργάστηκε σαν Διευθυντής Εσωτερικού ελέγχου στο Εξωτερικό. Έχει πολυετή εμπειρία από την απασχόληση του σε πολλούς τομείς της Τράπεζας. Είναι πτυχιούχος Οικονομικού Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). 2 ΗΜΕΡΕΣ Πανεπιστημίου ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : Διαχείριση Πιστωτικών Κινδύνων Η έννοια του Πιστωτικού Κίνδυνου Αξιολόγηση, μέτρηση και αμοιβή του Πιστωτικού Κινδύνου Εφαρμογή μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου με τη χρήση της Βασιλείας ΙΙ Πιστωτικός Κίνδυνος και Κεφαλαιακή Επάρκεια Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένων (Cunterparty Credit Risk) ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Πιστωτικά Παράγωγα Εισαγωγή Ο Ρόλος των Πιστωτικών Παραγώγων στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές Συμμετέχοντες στην Αγορά Πιστωτικών Παραγώγων Οι Κίνδυνοι των Πιστωτικών Παραγώγων Οι Προοπτικές Ανάπτυξης των Πιστωτικών Παραγώγων Τα Κυριότερα Πιστωτικά Παράγωγα ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : Asset Swaps- Ανταλλαγές Ενεργητικού & Ttal Return Swaps Ανταλλαγές ολικής απόδοσης Η Λειτουργία ενός Asset Swap Η Τιμολόγηση ενός Asset Swap Η Λειτουργία ενός Ttal Return Swap Οι Εφαρμογές - Χρήσεις των Asset Swaps & Ttal Return Swaps ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η : Credit Default Swaps Ανταλλαγές Πιστωτικής Αθέτησης Εισαγωγή Βασικές Κατηγορίες των Credit Default Swaps (CDS) Εφαρμογές των Ανταλλαγών Πιστωτικής Αθέτησης Βασικές αρχές τιμολόγησης Ανταλλαγών Πιστωτικής Αθέτησης Διαπραγμάτευση Καμπυλών Ανταλλαγών Πιστωτικής Αθέτησης (CDs Curve Trading Techniques) Πιστωτικά Παράγωγα Μελλοντικής Έναρξης (Frward Starting) Διαπραγμέτευση Διαφορικής Απόδοσης Ομολόγων και Ανταλλαγών Πιστωτικής Αθέτησης ίδιου εκδότη (Basis Trades) Υπολογισμός Απόδοσης / Κερδοφορίας Συμβολαίων Ανταλλαγής Πιστωτικής Αθέτησης (CDs Valuatin) Ανταλλαγές Πιστωτικής Αθέτησης Σταθερής Λήξης (Cnstant Maturity Credit Default Swaps) Ανταλλαγές Πιστωτικής Αθέτησης Πολλαπλών (Basket Credit Default Swaps) Upfrnt and Running Payments ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η : Credit Linked Ntes ( CLN ) - Γραμμάτια Πιστωτικής Σύνδεσης Ο μηχανισμός Λειτουργίας των Credit Linked Ntes (CLN) Όχημα ειδικού σκοπού ( Special Purpse Vehicle) Οι Εφαρμογές- Χρήσεις των Credit Linked Ntes (CLN) - Γραμμάτια Πιστωτικής Σύνδεσης ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η : Credit Indices Πιστωτικοί Δείκτες Πιστωτικοί Δείκτες (Credit Indices) Κύριες οικογένεις Δεικτών σε Ευρώπη Αμερική: itraxx, CDX Υποομάδες Δεικτών: Main, CrssOver, HiVl, Financials Term Structure Πιστωτικών Δεικτών Αγορών Υπολογισμός Απόδοσης / Κερδοφορίας Συμβολαίων Πιστωτικών Δεικτών (CDs Valuatin) On-the-Run και Off-the-Run Πιστωτικοί Δείκτες Συμβόλαια Δικαιώμάτων (Optins) πάνω σε Πιστωτικούς Δείκτες και Πιστωτικά Παράγωγα Μεμονομένων Εκδοτών Τεχνικές Διαπραγμάτευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η : Cllateralised Debt Obligatins - Άλλα Δομημένα Προϊόντα Ο Μηχανισμός Λειτουργίας των Cllateralised Debt Obligatins Synthetic CDOs Tranches (CDOs) βασισμένοι σε Πιστωτικούς Δείκτες Συσχέτιση Χρεοκοπιών (Default Crrelatin) Αποτιμήσεις Κερδοφορίας και Ρίσκων Προϊόντων CDO f CDOs Τιτλοποιήσεις (Asset Backed Securities) Δομημένα Προϊόντα (π.χ. CPPI, Credit Range Accruals, Leveraged Super Senir Trades κλπ.) Debt Equity Trades ΕΝΟΤΗΤΑ 8η: Θέματα Θεσμών Αντιμετώπισης Τρέχουσας Κατάστασης και Μελλοντικών Εξελίξεων O ρόλος των Rating Agencies (Mdy s, S&P, Fitch) και άλλων φορέων στην ανάπτυξη των Πιστωτικών Παραγώγων Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι αγορές Αναφορά σε πιθανές λύσεις βελτίωσης της κατάστασης Προοπτικές ανάπτυξης και ευρύτερης χρήσης Πιστωτικών Παραγώγων

19 σε: Υπεύθυνους συμμόρφωσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών καθώς και υπαλλήλους των αντίστοιχων τμημάτων Διευθυντές καταστημάτων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Υπεύθυνους Εσωτερικής Επιθεώρησης καθώς και υπαλλήλους των αντίστοιχων μονάδων. ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΠΘ (281/5-17/3-09) ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Θεσμικό πλαίσιο Συστάσεις της FATF Οδηγίες της ΕΕ Νόμος 2331/1995 ΠΔΤΕ 2577/2006 Παράρτημα 4 της 2577/2006 Νόμος 3691/2008 Νέα Απόφαση Ε.Τ.Π.Θ. 2. Υποχρεώσεις Π.Ι. και Χ.Ο. 3. Ρόλος C.O 4. Καθήκοντα C.O 5. Ετήσια έκθεση C.O 6. RISK BASED APPROACH Πως αξιολογείται ο συνολικός κίνδυνος Κατηγοριοποίηση πελατών (παράμετροι αξιολόγησης) Κριτήρια μη αποδεκτού κινδύνου Πληροφοριακά συστήματα a) filtering b) prfiling c) risk scring Αναθεώρηση συστημάτων 7. Μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη Πότε εφαρμόζονται Τι περιλαμβάνουν 8. Στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας για Φυσικά Πρόσωπα Νομικά Πρόσωπα (έννοια του πραγματικού δικαιούχου) Νομικά Πρόσωπα που έχουν συσταθεί εκτός Ελλάδος 9. Κατηγορίες υψηλού κινδύνου Μη κάτοικοι Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές Λογαριασμοί υπεράκτιων εταιριών Σχήματα εμπιστευματικής διαχείρισης Λογαριασμοί ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Λογαριασμοί σημαντικών πελατών Συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία Διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης Χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF 10. Πότε εφαρμόζονται μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας 11. Ανάθεση σε τρίτα μέρη της διαδικασίας πιστοποίησης 12. Τήρηση αρχείου 13. Εντοπισμός, χειρισμός και αναφορά ασυνήθιστων και ύποπτων συναλλαγών ασυνήθιστη συναλλαγή ύποπτη συναλλαγή υποχρεώσεις καταστημάτων υποχρεώσεις μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης 14. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας καθήκοντα του Δ.Σ. της τράπεζας καθήκοντα του CO όσον αφορά στην επικοινωνία καθήκοντα των υπαλλήλων των τραπεζών καθήκοντα της μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης 15. Εκπαίδευση προσωπικού 16. Εμβάσματα 17. Ειδικές διατάξεις για Χ.Ο. 18. Κυρώσεις Leasing και factring Λοιποί χρηματοδοτικοί οργανισμοί (ανταλλακτήρια, εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων, εταιρείες παροχής πιστώσεων κ.λ.π.)

20 ΟΦΕΛΗ - ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σε στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν τις θεωρητικές τους γνώσεις μέσω της εφαρμογής καθιερωμένων πρακτικών ανάλυσης και αποτίμησης εταιριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι κυριότερες κατηγορίες ενδιαφερόμενων συνίστανται στις ακόλουθες: Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές, αναλυτές, Υπεύθυνοι επενδυτικών σχέσεων εισηγμένων εταιριών, Διαχειριστές, Στρατηγικοί αναλυτές, στελέχη οικονομικής διεύθυνσης επιχειρήσεων, τραπεζικά στελέχη, Λογιστές, κ.ά.. Μέσω του σεμιναρίου θα παρουσιασθεί διεξοδικά το δημοφιλέστερο και αναλυτικότερο μοντέλο αποτίμησης εταιριών στη σύγχρονη οικονομία και κεφαλαιαγορά (DCF), με αναφορές και σε εναλλακτικά μοντέλα αποτίμησης, ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες ταυτόχρονης εφαρμογής αυτών των πρακτικών, στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ C.S.S., MSc (I.S.M.A.) Πιστοποιημένος Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuatin & Research Specialists, Συγγραφέας Χρηματοοικονομικών βιβλίων. MBA Finance Πιστοποιημένος Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuatin & Research Specialists ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ O O O ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ DCF DDM ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ MICROSOFT EXCEL (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α. ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Θεμελιώδης Ανάλυση Η Μέθοδος Tp-Dwn Apprach Κλαδική Ανάλυση Τάσεις Αγοράς Β. REPORTING ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Πέραν των δημοσιευθέντων στα οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει να συλλέγονται επιπρόσθετα στοιχεία όπως ενδεικτικά: - Αναλυτική κατανομή πωλήσεων - Πολιτική τιμών - Στοιχεία ενοποίησης θυγατρικών - Φορολογικός συντελεστής,, ποσοστό αποσβέσεων, κόστος δανεισμού Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ανασκόπηση των σημαντικότερων λογαριασμών Οι σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες Δ. MONTEΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) Μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων (DDM) Ε. ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Ανάλυση Πωλήσεων Ιστορικά και προβλεπόμενα στοιχεία Ισολογισμός και αποτελέσματα Χρήσης εκπόνηση προβλέψεων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτίμηση Εταιρίας Μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών & μερισμάτων ΣΤ. YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Beta, Risk Premium Tax Rate, Depreciatin Rate, WACC, Kόστος Δανεισμού Ζ. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ Ετήσιοι απολογισμοί εταιρειών, Εξειδικευμένες ιστοσελίδες Εξειδικευμένες εταιρείες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ορισµός Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι MiFID Βασικές Απαιτήσεις MiFID Αγορά Εποπτεία Συµπεράσµατα ΟΡΙΣΜΟΣ 2 Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ) Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 15-18 Απριλίου 2013 Η χορήγηση δανείων και η παροχή πιστώσεων αποτελεί κύρια τραπεζική δραστηριότητα. Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες από τη μη ομαλή εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ) Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 9-12 Ιουνίου 2008 Η χορήγηση δανείων και η παροχή πιστώσεων εξακολουθεί ν αποτελεί την κύρια τραπεζική δραστηριότητα παρά την ανάπτυξη νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Aναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Οι προβλέψεις του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/65/ΕΚ (MiFID II) και οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το ν. 3606/2007. ΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 16-19 Νοεμβρίου 2009 Η χρηματοδοτική δραστηριότητα αποτελεί σημαντική λειτουργία των τραπεζών, που απαιτεί πολύ μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, REPORTING & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, REPORTING & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 23 Νοεμβρίου 2007 H αναβάθμιση του κανονιστικού πλαισίου περί υπολογισμού της επάρκειας ιδίων κεφαλαίων (Νέο Σύμφωνο της Βασιλείας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (COLLECTION) ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (COLLECTION) ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 18 20 Οκτωβρίου 2011 Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τόσο τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά όσο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι εξελίξεις αυτές έχουν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (θεωρητική προσέγγιση και πρακτικές εφαρμογές)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (θεωρητική προσέγγιση και πρακτικές εφαρμογές) (θεωρητική προσέγγιση και πρακτικές εφαρμογές) Σεμινάριο ενημέρωσης 9 Φεβρουαρίου 2009 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον με σαφώς παγκοσμιοποιημένο προσανατολισμό έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Αξιολόγηση Επενδύσεων

Ανάλυση & Αξιολόγηση Επενδύσεων Εισηγητές: Ιωάννης Ασημακόπουλος, PhD Finance Χριστόφορος Ι. Μακρυάς, MBA Finance Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, C.S.S. H.U., MSc ISIB (I.S.M.A.), PhD Cand. Εισηγητές: Ιωάννης Ασημακόπουλος, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 11-14 Φεβρουαρίου 2008 Ο έντονος ανταγωνισμός στην πιστοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργεί όλο και περισσότερες γνωστικές ανάγκες, η κάλυψη των οποίων βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μάϊος 2007 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε νέο νομοθετικό περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η προσαρμογή στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 19 Το διευθυντικό στέλεχος ως αντιπρόσωπος...22 Ο κίνδυνος σε σχέση με τα κέρδη...24 Βασικές δεξιότητες της χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 13 16 Δεκεμβρίου 2010 Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επιβάλλουν αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής των τραπεζών στον τομέα των πιστοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MIFID Τα σημεία του νέου πλαισίου που επηρεάζουν τις τράπεζες

MIFID Τα σημεία του νέου πλαισίου που επηρεάζουν τις τράπεζες Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 11-12 Ιουνίου 2008 Η MiFID (Νόμος 3606/2007) αποτελεί σημαντική νομοθετική αλλαγή, που επηρεάζει σε πολλά σημεία τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες οργανώνονται και επιχειρούν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Θεωρία και πράξη

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Θεωρία και πράξη Σεμινάριο ενημέρωσης 5 7 Φεβρουαρίου 2008 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον συνεπάγεται μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η κατανόηση νομικών θεμάτων που συναντώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 15-16 Μαρτίου 2010 Η χρηματοδοτική δραστηριότητα αποτελεί σημαντική λειτουργία των τραπεζών που απαιτεί μεγάλη προσοχή, λόγω των κινδύνων που αναλαμβάνονται και της πολυπλοκότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες

Φορολογικές Υπηρεσίες Smart decisions. Lasting value. Φορολογικές Υπηρεσίες Audit / Tax / Advisory / Risk Audit / Tax / Advisory / Risk -. Smart decisions. Lasting value. Το τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της CROWE SOL βασισμένο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες)

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες) (προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες) Σεμινάριο ενημέρωσης 28-29 Ιανουαρίου 2016 Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες από τη μη ομαλή εξέλιξη μιας χρηματοδότησης και οι εμπειρίες προβληματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/EK (MiFID II) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 600/2014 (MiFIR) Επίπεδο 1 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΜiFID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η νέα Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η νέα Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος Η νέα Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος Σεμινάριο ενημέρωσης 18 Ιουνίου 2009 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως mney laundering ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και. Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Σεμινάριο: Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και. Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας Σεμινάριο: Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας Περιγραφή σεμιναρίου: Η ανάγκη για όσο το δυνατό καλύτερη και ενδελεχή διαχείριση των κινδύνων που ενδέχεται να κρύβουν

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS*

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 17 19 Ιουνίου 2014 Η ίδρυση και λειτουργία μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔ/ΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ

Η ΠΔ/ΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ Η ΠΔ/ΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 2 4 Δεκεμβρίου 2008 Το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (Βασιλεία ΙΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον Κρίσης! Υπάρχουν Ευκαιρίες και Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα