Συνεδριοθήκη στα γρήγορα: Σύντομος Οδηγός Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεδριοθήκη στα γρήγορα: Σύντομος Οδηγός Χρήσης"

Transcript

1 Υπηρεσίες ανάδειξης πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ Συνεδριοθήκη στα γρήγορα: Σύντομος Οδηγός Χρήσης Περισσότερες πληροφορίες: Ζαπουνίδου Σοφία, Λιόλιου Φωτεινή, Τελευταία ενημέρωση/έλεγχος: 01/07/2013

2 2

3 Πίνακας Περιεχομένων Συντομογραφίες 3 1. Εισαγωγή 4 2. Δημιουργία / Ρύθμιση Συνεδρίου Δημιουργία συνεδρίου Ρύθμιση συνεδρίου 4 3. Εκδοτική Διαδικασία Υποβολή εργασίας στο συνέδριο Αξιολόγηση υποβολών Επεξεργασία και δημοσίευση εργασιών Πληροφορίες παρουσίασης εργασιών 11 Παράρτημα 1: Περιγραφή Ρόλων 12 Παράρτημα 2. Διάγραμμα Ροής Εργασιών στο OCS 14 Συντομογραφίες ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΚΠ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ. ΕΛΚΕ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου OCS Open Conference Systems UI User Interface URL Uniform Resource Locator 3

4 1. Εισαγωγή Ο παρών οδηγός χρήσης παρουσιάζει τα βασικά βήματα για την εισαγωγή ενός συνεδρίου στη Συνεδριοθήκη, όπως και τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας. Όλες οι οδηγίες παρουσιάζονται σε δύο Ενότητες (Δημιουργία/Ρύθμιση Συνεδρίου και Εκδοτική Διαδικασία). Σε κάθε ενότητα οι οδηγίες είναι οργανωμένες ανά ρόλο χρήστη (Διαχειριστής Συνεδρίου, Επιμελητής, Επιμελητής Ενότητας, Κριτής, Συγγραφέας, Αναγνώστης). Ενότητα Εμπλεκόμενοι Ρόλοι Δημιουργία/ Ρύθμιση Συνεδρίου Διαχειριστής Συνεδρίου Εκδοτική Διαδικασία Επιμελητής, Επιμελητής Ενότητας, Κριτής, Συγγραφέας 2. Δημιουργία / Ρύθμιση Συνεδρίου Στη δημιουργία και στη ρύθμιση των συνεδρίων εμπλέκονται η ομάδα διαχείρισης της Συνεδριοθήκης και οι Διαχειριστές Συνεδρίων Δημιουργία συνεδρίου Για τη δημιουργία ενός συνεδρίου απαιτούνται: - Η υποβολή από πλευράς οργανωτικού φορέα μίας αίτησης (μια απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος με αποστολή στο προς την ομάδα διαχείρισης της Συνεδριοθήκης για τη φιλοξενία του συνεδρίου του στη Συνεδριοθήκη - Η υπογραφή της Συμφωνίας Φιλοξενίας Συνεδρίου από τον/την εκπρόσωπο του οργανωτικού φορέα και εκπρόσωπο της ΒΚΠ ΑΠΘ - Η δημιουργία ενός νέου συνεδρίου στη Συνεδριοθήκη (από την ομάδα διαχείρισης) 2.2. Ρύθμιση συνεδρίου Η ρύθμιση ενός συνεδρίου πραγματοποιείται από το άτομο που έχει ορίσει ο οργανωτικός φορέας κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Φιλοξενίας Συνεδρίου ως Διαχειριστή Συνεδρίου (Conference Manager). 1. Πληκτρολογήστε την URL διεύθυνση 2. Συνδεθείτε με τον κωδικό που έχετε ως Conference Manager / Διαχειριστής Συνεδρίου 3. Επιλέξτε το σύνδεσμο Conference Manager / Διαχειριστής Συνεδρίου που βρίσκεται κάτω από τον τίτλο του συνέδριου σας. Η ανάρτηση του τίτλου συνεδρίου στη σελίδα της Συνεδριοθήκης πραγματοποιείται από την ομάδα διαχείρισης της Συνεδριοθήκης 4

5 4. Κάτω από την επικεφαλίδα General Management/Γενική Διαχείριση επιλέξτε το σύνδεσμο Languages/Γλώσσες. Επιλέξτε: i. την κύρια γλώσσα (Primary locale / Κύρια γλώσσα) του συνεδρίου σας ii. τις γλώσσες που θέλετε να υποστηρίζονται στον ιστότοπο του συνεδρίου σας, τόσο στις οθόνες που βλέπουν οι χρήστες (UI / Πλαίσιο διεπαφής χρήστη), όσο και στις διάφορες φόρμες εισαγωγής στοιχείων (Forms/ Φόρμες). Η επιλογή περισσότερων από μία γλωσσών ενεργοποιεί ένα μενού επιλογή γλώσσας που θα εμφανίζεται σε κάθε σελίδα. 5. Κάτω από την επικεφαλίδα General Management/Γενική Διαχείριση επιλέξτε το σύνδεσμο Website Management/Διαχείριση Ιστοτόπου και ακολουθήστε έξι (6) βήματα προκειμένου να ρυθμίσετε τον ιστότοπο του συνεδρίου σας: i. About the conference / Σχετικά με το Συνέδριο ii. Additional Website Content / Συμπληρωματικό περιεχόμενο Ιστοτόπου iii. Website Headers, Footers, Lists and Navigation Bar / Κεφαλίδες Ιστοτόπου, Υποσέλιδα, Λίστες και Στήλη Πλοήγησης iv. Conference Style / Στυλ συνεδρίου v. Logging and Auditing / Καταγραφή και έλεγχος vi. Conference Indexing / Ευρετηρίαση συνεδρίου 6. Κάτω από την επικεφαλίδα General Management/Γενική Διαχείριση επιλέξτε το σύνδεσμο Scheduled Conferences / Προγραμματισμένα Συνέδρια και δημιουργήστε ένα προγραμματισμένο συνέδριο. 7. Ο τίτλος του προγραμματισμένου συνεδρίου που δημιουργήσατε θα εμφανιστεί κάτω από την επικεφαλίδα Current Conferences / Τρέχοντα Συνέδρια με μια λίστα από συνδέσμους, τους οποίους πρέπει να ακολουθήσετε, προκειμένου να ρυθμίσετε το τρέχον συνέδριο. Συγκεκριμένα: i. Setup / Ρύθμιση ii. Conference Timeline and Information / Σημαντικές Ημερομηνίες και Πληροφορίες Συνεδρίου iii. Conference Tracks / Ενότητες Συνεδρίου iv. Organizing Team / Οργανωτική Ομάδα v. Program / Πρόγραμμα vi. Import/Export data / Εισαγωγή/Εξαγωγή Δεδομένων vii. Stats and Reports / Στατιστικά και Αναφορές viii. Registrations / Εγγραφές ix. Scheduler / Προγραμματισμός x. Payment Methods / Τρόποι Πληρωμής xi. Accommodation / Διαμονή xii. Roles / Ρόλοι 8. Επιπλέον μπορείτε να ρυθμίσετε από την επικεφαλίδα General Management/Γενική Διαχείριση τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν στο συνέδριο όπως: i. Announcements / Ανακοινώσεις ii. Review Forms / Φόρμες Αξιολόγησης iii. Prepared s / Έτοιμα iv. Reading Tools / Εργαλεία Ανάγνωσης 5

6 v. Files Browser / Ευρετήριο αρχείων vi. Event Log / Μητρώο Συμβάντων vii. System Plugins / Πρόσθετα Συστήματος. 9. Αφού έχετε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις του συνεδρίου σας, μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάθεση ρόλων (εκτός του ρόλου Διαχειριστή) για συγκεκριμένο προγραμματισμένο συνέδριο. Οι επιλογές ανάθεσης ρόλων βρίσκονται κάτω από την επικεφαλίδα Roles/Ρόλοι. Σε κάθε επιλεγμένο ρόλο (Επιμελητές, Επιμελητές, Ενότητας, Κριτές, Συγγραφείς, Αναγνώστες), μπορείτε να επιλέξετε: Enroll existing user/εγγραφή σε ρόλο υπάρχοντος χρήστη, αν ο χρήστης είναι ήδη χρήστης του ιστοτόπου για το συνέδριο Create New User / Δημιουργία Νέου Χρήστη, αν δεν είναι χρήστης του ιστοτόπου και πρέπει να τον δημιουργήσετε. Μετά τη δημιουργία νέου χρήστη μπορείτε να προχωρήσετε στην ανάθεση κάποιου ρόλου. Προκειμένου να κάνετε ανάθεση του ρόλου του Διαχειριστή και σε κάποιον άλλο χρήστη του ιστοτόπου για το γενικό συνέδριο (περιλαμβάνει και όλα τα προγραμματισμένα συνέδρια) χρησιμοποιείστε τις επιλογές ανάθεσης ρόλων που βρίσκονται κάτω από την επικεφαλίδα Users / Χρήστες: Enroll a User from this Site in this Conference / Ανάθεση ρόλου σε χρήστη του ιστοτόπου γι αυτό το Συνέδριο, αν ο χρήστης είναι ήδη χρήστης του ιστοτόπου για το συνέδριο Create New User / Δημιουργία Νέου Χρήστη αν δεν είναι χρήστης του ιστοτόπου και πρέπει να τον δημιουργήσετε. Μετά τη δημιουργία νέου χρήστη μπορείτε να προχωρήσετε στην ανάθεση του ρόλου του Διαχειριστή. Σημείωση: Αν θέλετε να εισάγετε ένα νέο προγραμματισμένο συνέδριο σε ιστότοπο που έχει ήδη δημιουργηθεί στο παρελθόν, τότε μπορείτε να παραβλέψετε το 5 ο και 8 ο βήμα που αναφέρθηκαν παραπάνω. 6

7 3. Εκδοτική Διαδικασία Η εκδοτική διαδικασία ξεκινά από τη στιγμή που ανακοινώνεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος και περιλαμβάνει ως στάδια την αρχική υποβολή μιας εργασίας, την αξιολόγησή της και την επεξεργασία της, και την τελική δημοσίευσή της. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια, και αναφέρονται οι εμπλεκόμενοι ρόλοι σε αυτά. Εκδοτική διαδικασία Α. Υποβολή εργασίας Β. Αξιολόγηση Γ. Επεξεργασία Δ. Δημοσίευση 3.1. Υποβολή εργασίας στο συνέδριο Εμπλεκόμενος Ρόλος: Συγγραφέας 1. Call for papers / Πρόσκληση ενδιαφέροντος. Όταν υπάρχει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, ενεργοποιείται ένας σχετικός σύνδεσμος στον ιστότοπο του συνεδρίου κάτω από την επικεφαλίδα Conference Information/Πληροφορίες Συνεδρίου. Στη σελίδα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται οι οδηγίες προς τους συγγραφείς, καθώς και ένας σύνδεσμος που οδηγεί στο Πρώτο βήμα της διαδικασίας υποβολής. Αν δεν είστε εγγεγραμμένος στη Συνεδριοθήκη, ακολουθήστε το βήμα 2. Αν είστε ήδη εγγεγραμμένος στη Συνεδριοθήκη, ακολουθήστε το βήμα Εγγραφή στη Συνεδριοθήκη. Επιλέξτε τη δημιουργία λογαριασμού ακολουθώντας το σύνδεσμο Δεν έχετε λογαριασμό χρήστη; Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σ αυτή την ιστοσελίδα. Στη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων σας επιλέξτε ότι επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Συγγραφέας στο συγκεκριμένο συνέδριο. Με την εγγραφή σας θα οδηγηθείτε στη σελίδα χρήστη, όπου θα εμφανίζεται δίπλα από το ρόλο σας ως Συγγραφέα ο σύνδεσμος Νέα Υποβολή. 3. Step One of the Submission Process / Πρώτο βήμα της διαδικασίας υποβολής. Από τη στιγμή που έχετε εγγραφεί στο συγκεκριμένο συνέδριο ως Συγγραφέας, ακολουθείστε στο σημείο αυτό τα βήματα της διαδικασίας υποβολής, ο αριθμός των οποίων ποικίλει ανάλογα με τη ρύθμιση του προγραμματισμένου συνεδρίου (η μεγαλύτερη διαδικασία υποβολής ανέρχεται στα πέντε βήματα). Σημείωση: Αν είναι απαραίτητο να εισάγετε την υποβολή σας και σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα πρέπει να επιλέξετε στο επάνω μέρος της φόρμας την επιθυμητή γλώσσα, να εισάγετε τα δεδομένα στην άλλη γλώσσα και έπειτα να πατήσετε Αποθήκευση πριν περάσετε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας υποβολής. 4. Ενεργές υποβολές. Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να επιλέξετε το σύνδεσμο Ενεργές Υποβολές και από τη σελίδα που θα εμφανιστεί να υποβάλλετε μια νέα υποβολή, αν το επιθυμείτε. Τη σελίδα αυτή στην οποία εμφανίζονται οι ενεργές και οι αρχειοθετημένες υποβολές σας, μπορείτε να την επισκέπτεστε τακτικά για να παρακολουθείτε το στάδιο της εκδοτικής διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται η/οι υποβολή/ές σας. 7

8 3.2. Αξιολόγηση υποβολών Εμπλεκόμενοι Ρόλοι : Επιμελητής, Επιμελητής Ενότητας, Κριτής Ανάθεση υποβολής σε Επιμελητή / Επιμελητή Ενότητας /Κριτή Ο Επιμελητής, ανατεθειμένος από το Διαχειριστή Συνεδρίου (βλ. προηγούμενη ενότητα 2.2. Ρύθμιση συνεδρίου, Βήμα 9), επιβλέπει την εκδοτική διαδικασία, ξεκινώντας με την ανάθεση μιας υποβολής στον Επιμελητή Ενότητας. Έχει πρόσβαση σε όλες τις υποβολές του συνεδρίου καθ όλη τη συνολική διαδικασία. 1. Σελίδα Επιμελητή. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται πόσες υποβολές είναι Χωρίς ανάθεση, πόσες είναι Υπό αξιολόγηση, πόσες έχουν γίνει δεκτές ως παρουσιάσεις και πόσες είναι στα Αρχεία. 2. Ανάθεση σε Επιμελητή / Επιμελητή Ενότητας. Ως Επιμελητής επιλέξτε το σύνδεσμο των υποβολών Unassigned / Χωρίς Ανάθεση και κάντε κλικ στον τίτλο της εργασίας. Παρουσιάζεται μία σελίδα με τρεις καρτέλες Summary Review History (Περίληψη Αξιολόγηση - Ιστορικό). Από την καρτέλα της Περίληψης επιλέξτε Προσθήκη Επιμελητή Ενότητας, Προσθήκη Επιμελητή, ή Προσθήκη του εαυτού σας προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε, θα εμφανιστεί και μια λίστα ατόμων από την οποία μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο για την ανάθεση του ρόλου Επιμελητή ή Επιμελητή Ενότητας. Ο επιλεγμένος Επιμελητής ή Επιμελητής Ενότητας θα ενημερωθεί για την επιλογή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 3. Ανάθεση Κριτή. Μετά την ενημέρωση για την ανάθεσή σας ως Επιμελητή ενότητας από τον Επιμελητή, δείτε από τη σελίδα του Επιμελητή Ενότητας τις εργασίες που σας έχουν ανατεθεί, στην καρτέλα Υποβολές Υπό αξιολόγηση. Κάντε κλικ στον τίτλο της εργασίας και από την καρτέλα Αξιολόγηση, στην ενότητα Αξιολόγηση Εργασίας επιλέξτε το σύνδεσμο Επιλογή Κριτή. 4. Ενημέρωση Κριτή. Το όνομα του επιλεγμένου κριτή (ή των κριτών, αν έχουν επιλεγεί περισσότεροι από έναν) εμφανίζονται στην καρτέλα της Αξιολόγησης εργασίας, από όπου θα πρέπει να τους στείλετε ένα πατώντας πάνω στο εικονίδιο κάτω από την επικεφαλίδα Αίτημα. Το αυτό περιλαμβάνει ένα πρότυπο κείμενο το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και με το οποίο αιτήστε από τον Κριτή να αναλάβει την αξιολόγηση της συγκεκριμένης υποβολής. 8

9 Αξιολόγηση υποβολής Η αξιολόγηση μίας υποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον ίδιο τον Επιμελητή/ Επιμελητή Ενότητας, είτε από τον Κριτή. Ως διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1. Αποδοχή αιτήματος Αξιολόγησης (από πλευράς Κριτή) 2. Αξιολόγηση υποβολής (αρχικά από τον Κριτή και έπειτα από τον Επιμελητή/Επιμελητή Ενότητας) Αναλυτικά: 1. Αποδοχή αιτήματος αξιολόγησης. Ο Κριτής ανατεθειμένος από τον Επιμελητή Ενότητας: - ενημερώνεται με για το αίτημα ανάληψης της αξιολόγησης, - κάνει σύνδεση στο σύστημα και βλέπει τη λίστα με τις ενεργές υποβολές που του έχουν ανατεθεί. - επιλέγει τον τίτλο της εργασίας και μεταφέρεται στη σελίδα της Αξιολόγησης της Εργασίας, απ όπου ενημερώνει με σχετικό τον Επιμελητή Ενότητας (ή τον Επιμελητή στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί Επιμελητής Ενότητας) αν αποδέχεται ή όχι να κάνει την αξιολόγηση (Βήμα 1 της ενότητας Βήματα Αξιολόγησης.). Για την ενέργεια αυτή θα πρέπει να επιλέξει αντίστοιχα το εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα από την απάντηση Θα κάνω την αξιολόγηση ή Αδυνατώ να κάνω την αξιολόγηση. 2. Αξιολόγηση υποβολής Ο Κριτής, αφού αποδεχθεί το αίτημα αξιολόγησης: - ελέγχει τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί από τη Σελίδα Κριτή > Ενεργές Υποβολές - επιλέγει τον τίτλο μίας υποβολής προκειμένου να προχωρήσει στην αξιολόγησή της. Από τη σελίδα αξιολόγησης στην οποία οδηγείται*, συμπληρώνει το κείμενο αξιολόγησης πατώντας πάνω στο σχετικό εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στην Αξιολόγηση (στην ενότητα Βήματα αξιολόγησης > Βήμα με τίτλο Πατήστε το εικονίδιο για να εισάγετε (ή να επικολλήσετε) την αξιολόγησή σας γι αυτή την υποβολή επιλέγοντας αν αυτό θα αποσταλεί μόνο στον Επιμελητή ή στον Επιμελητή και το Συγγραφέα ταυτόχρονα. - ανεβάζει κάποιο/α αρχείο/α προκειμένου να το/α συμβουλευτεί ο Επιμελητής ή/και ο Συγγραφέας. - επιλέγει από το κυλιόμενο μενού την εισήγησή του (Αποδοχή υποβολής, Απαιτούμενες Διορθώσεις, κ.ά.), και την υποβάλει στον Επιμελητή ή στον Επιμελητή Ενότητας πατώντας πάνω στο κουμπί Υποβολή Αξιολόγησης στον Επιμελητή. Στο σημείο αυτό, αποστέλλει αν το επιθυμεί ένα ενημερωτικό στον Επιμελητή/Επιμελητή Ενότητας, το κείμενο του οποίου μπορεί να τροποποιήσει. * Ανάλογα με τη διαδικασία υποβολών του κάθε Συνεδρίου μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές καρτέλες αξιολόγησης, όπως Αξιολόγηση Περίληψης, Αξιολόγηση εργασίας. 9

10 Ο Επιμελητής / Επιμελητής Ενότητας, αφού ενημερωθεί για την εισήγηση του Κριτή κάνει τις ακόλουθες ενέργειες : - ελέγχει τις υποβολές που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από τη Σελίδα Επιμελητή > Υποβολές υπό Αξιολόγηση - κάνει κλικ στον τίτλο μιας συγκεκριμένης υποβολής και από τη σελίδα Αξιολόγηση, στην ενότητα Κριτής Α (ή Κριτής Β κλπ.) : a. βλέπει την αξιολόγηση του Κριτή (ή των Κριτών, αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός) πατώντας πάνω στο σχετικό εικονίδιο b. αν θέλει αποστέλλει ευχαριστήριο προς τον κάθε Κριτή (Κριτής Α, Κριτής Β, κ.λπ.) για τη συμμετοχή του στην αξιολόγηση της εργασίας πατώντας πάνω στο εικονίδιο κάτω από την επικεφαλίδα Επιβεβαίωση c. αξιολογεί τα μεταφορτωμένα αρχεία, αν αυτά υπάρχουν d. βαθμολογεί σε μία κλίμακα 5 βαθμών τον/τους Κριτή/ές (αν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από το Διαχειριστή συνεδρίου) - αποφασίζει για την τελική αξιολόγηση της υποβολής a. Αποδοχή υποβολής. Στην περίπτωση αυτή, βλέπε επόμενη ενότητα 3.3. Επεξεργασία και δημοσίευση εργασιών b. Απαιτούμενες διορθώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση επαναλαμβάνεται η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. c. Απόρριψη Υποβολής. Σε αυτήν την περίπτωση η υποβολή αρχειοθετείται Επεξεργασία και δημοσίευση εργασιών Εμπλεκόμενοι Ρόλοι : Επιμελητής, Επιμελητής Ενότητας (όπως παραπάνω) Ο Επιμελητής / Επιμελητής Ενότητας αφού αποδεχθεί μία υποβολή : - επιλέγει την Εκδοχή Αξιολόγησης της εργασίας και κάνει κλικ στο κουμπί Αποστολή προκειμένου αυτή να σταλεί μαζί με τα όποια συμπληρωματικά αρχεία στη σελιδοποίηση - από την ενότητα Ολοκληρωμένη προσθέτει την υποβολή στη λίστα των αποδεδεγμένων παρουσιάσεων επιλέγοντας το κουμπί Ολοκληρωμένη. Με την επιλογή αυτή, η παρουσίαση αλλάζει κατάσταση και από Υπό Αξιολόγηση γίνεται τώρα Δημοσιευμένη. Ανάλογα με τη ρύθμιση του συνεδρίου, η εργασία θα είναι ορατή από το σύνδεσμο Πληροφορίες Συνεδρίου > Παρουσιάσεις είτε σε όλους τους επισκέπτες του συνεδρίου (ανοιχτή πρόσβαση), είτε θα απαιτείται εγγραφή στον ιστότοπο ή εγγραφή για παρακολούθηση στο συνέδριο - μπορεί να επεξεργαστεί τη σελιδοποίηση των υποβολών ή την αλλαγή της μορφής του αρχείου είτε πριν είτε μετά την αποστολή των υποβολών στις Παρουσιάσεις (προαιρετικό βήμα) - επίσης μπορεί να την αφαιρέσει από τη λίστα των αποδεδεγμένων παρουσιάσεων ακολουθώντας τη διαδρομή Σελίδα Επιμελητή/ Επιμελητή Ενότητας > Παρουσιάσεις και έπειτα επιλέγοντας τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Από τη σελίδα Αξιολόγηση και στην ενότητα Ολοκληρωμένη επιλέγει το κουμπί Αφαίρεση. Με τον τρόπο αυτό η εργασία επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση και μεταφέρεται στις υποβολές Υπό αξιολόγηση. 10

11 3.4. Πληροφορίες παρουσίασης εργασιών Ο Διαχειριστής συνεδρίου, αφού ο Επιμελητής έχει επιλέξει το σύνολο των αποδεδεγμένων παρουσιάσεων, μπορεί να: - ορίσει την αίθουσα και την ακριβή ώρα που θα παρουσιαστεί μία εργασία επιλέγοντας από τη σελίδα Διαχείριση Ιστοτόπου Συνεδρίου και την ενότητα Τρέχοντα συνέδρια την επιλογή Προγραμματισμός > Προγραμματισμένες Παρουσιάσεις & Εκδηλώσεις 11

12 Παράρτημα 1: Περιγραφή Ρόλων Διαχειριστής Συνεδρίου / Conference Manager Ο Διαχειριστής Συνεδρίου διαχειρίζεται τρία βασικά στοιχεία: - τον ιστότοπο του φιλοξενούμενου συνεδρίου. Ο Διαχειριστής Συνεδρίου είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση του αρχικού συνεδρίου προσθέτοντας πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τις σημαντικές ημερομηνίες, τις ενότητες, το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα και τις τοποθεσίες για τις παρουσιάσεις και τις εκδηλώσεις, την υποβολή και αναθεώρηση κατευθυντήριων γραμμών, κλπ. και τέλος με τη διαχείριση εγγραφών. - τα προγραμματισμένα συνέδρια που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο Διαχειριστής Συνεδρίου έχει πρόσβαση σε διάφορες σελίδες διαχείρισης για να ρυθμίσει τον ιστότοπο του συνεδρίου, όπως τα Έτοιμα s, τα Εργαλεία ανάγνωσης, το Ευρετήριο Αρχείων, τα Πρόσθετα Συστήματος, κλπ. και μπορεί να ελέγξει τον ιστότοπο και την κατάσταση του συνεδρίου από το Μητρώο Συμβάντων και τις σελίδες των Στατιστικών του συνεδρίου. - τους χρήστες του συνεδρίου. O Διαχειριστής Συνεδρίου μπορεί να εγγράψει σε ρόλους υπάρχοντες χρήστες ή να δημιουργήσει νέους και να χειριστεί λογαριασμούς χρηστών. Επιμελητής / Conference Director Ο Επιμελητής: - ορίζεται από το Διαχειριστή Συνεδρίου και μαζί του καθορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που καταχωρούνται κατά την οργάνωση/ρύθμιση του συνεδρίου (εισαγωγή ρυθμίσεων) - επιβλέπει όλες τις διαδικασίες υποβολής, επιμέλειας και δημοσίευσης για ένα συνέδριο - κατά την εκδοτική διαδικασία, ο Επιμελητής μπορεί να αναθέσει τις υποβολές σ έναν άλλο Επιμελητή, Επιμελητή Ενότητας ή να τις διαχειριστεί ο ίδιος Επιμελητής Ενότητας / Track Director Ο Επιμελητής Ενότητας: - ορίζεται από τον Επιμελητή για την παρακολούθηση της εκδοτικής διαδικασίας σε μία ενότητα - είναι υπεύθυνος για την εκδοτική διαδικασία (αξιολόγηση, επιμέλεια, δημοσίευση) των υποβολών στην ενότητα του - συνεργάζεται με τους Κριτές και τους Συγγραφείς. 12

13 Κριτής / Reviewer Ο Κριτής: - ορίζεται από τον Επιμελητή ή τον Επιμελητή Ενότητας για να αξιολογήσει μια υποβολή - εισηγείται αρνητικά ή θετικά για την αποδοχή μίας υποβολής είτε online, είτε μέσω (ανάλογα με την πολιτική του συνεδρίου) - ανεβάζει την αξιολόγησή του στο σύστημα, ώστε αυτή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Επιμελητή Ενότητας και το Συγγραφέα. - ως νέος χρήστης μπορεί να δηλώσει κατά την εγγραφή του την πρόθεση να αποτελεί έναν από τους Κριτές του συνεδρίου. Συγγραφέας / Author Ο Συγγραφέας: - μπορεί να υποβάλει μία ή περισσότερες εργασίες σε ένα ή περισσότερα προγραμματισμένα συνέδρια online μέσα από τον ιστότοπο του συνεδρίου - παρακολουθεί την κατάσταση των υποβολών του και συμμετέχει στην εκδοτική διαδικασία - μπορεί να εγγραφεί ως Συγγραφέας κατά τη δημιουργία λογαριασμού στη Συνεδριοθήκη Αναγνώστης / Reader Ο Αναγνώστης: - εγγράφεται σε ένα συνέδριο προκειμένου να διαβάσει τα πρακτικά που δημοσιεύτηκαν σε αυτό. Η πρόσβαση μπορεί να επιτευχθεί είτε άμεσα, είτε μετά το πέρας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (εξαρτάται από την πολιτική του Συνεδρίου). - παραλαμβάνει ενημερωτικά από το Συνέδριο - μπορεί να εγγραφεί σε ένα ή περισσότερα προγραμματισμένα συνέδρια τόσο κατά την εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού, όσο και αργότερα μέσα από τη σελίδα του προφίλ του. 13

14 Παράρτημα 2. Διάγραμμα Ροής Εργασιών στο OCS 14

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

E-INVOICES. Customer Communications Management. i-docs is a member of:

E-INVOICES. Customer Communications Management. i-docs is a member of: Customer Communications Management E-INVOICES i-docs is a member of: George V. Kappas Sales Manager ADACOM Enterprise Software (i-docs TM ) g.kappas@i-docs.com 1 At a glance I-DOCS OVERVIEW SOLUTIONS PORTFOLIO

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe (esymbiosis) LIFE09/ENV/GR/000300

Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe (esymbiosis) LIFE09/ENV/GR/000300 Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe (esymbiosis) LIFE09/ENV/GR/000300 ACTION 2: Service architecture and implementation D2.3 Design and implementation

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information.! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information.! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Database Management Database Definition Collection of relevant

Διαβάστε περισσότερα

Μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική που μπορεί να εξυπηρετήσει συστήματα γεωγραφικής πληροφόρησης είναι αυτή που φαίνεται στο επόμενο σχεδιάγραμμα.

Μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική που μπορεί να εξυπηρετήσει συστήματα γεωγραφικής πληροφόρησης είναι αυτή που φαίνεται στο επόμενο σχεδιάγραμμα. Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Τα λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγή στην επιστημονική μελέτη του Διαδικτύου

εισαγωγή στην επιστημονική μελέτη του Διαδικτύου Aristotle University, Department of Mathematics εισαγωγή στην επιστημονική μελέτη του Διαδικτύου Michalis Vafopoulos 21/2/2011 2 3 4 5 6 7 8 http://www.netflixprize.com//community/viewtopic.php?id=1537

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ένταξης στο GRID

Διαδικασίες Ένταξης στο GRID www.egee-see.org Διαδικασίες Ένταξης στο GRID Βαγγέλης Φλώρος (floros@di.uoa.gr) Ομάδα Υποστήριξης Χρηστών EGEE-SEE ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής EGEE is a project funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

CFA Review Course 6th Series of CFA Level II - Review Course 22 November 2014 23 May 2015 Exam Focus: June 2015

CFA Review Course 6th Series of CFA Level II - Review Course 22 November 2014 23 May 2015 Exam Focus: June 2015 CFA Review Course 6th Series of CFA Level II - Review Course 22 November 2014 23 May 2015 Exam Focus: June 2015 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides

Διαβάστε περισσότερα

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 29 Ιανουαρίου 21 Μαϊου 2011 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides a strong foundation of the skills

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

CompTIA Linux+ Powered by LPI Course

CompTIA Linux+ Powered by LPI Course CompTIA Linux+ Powered by LPI Course Ημέρα & Ημερομηνία Διεξαγωγής 24/10/2015-25/10-31/10-01/11 7/11-8/11-14/11-15/11 8 Συναντήσεις 09:00-17:00 Tόπος Διεξαγωγής: City Unity College Λεωφόρος Αγλαντζιάς

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

OER Growers Blog. http://blog.oergrowers.gr. How to Post on the Blog. v2.0. Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com

OER Growers Blog. http://blog.oergrowers.gr. How to Post on the Blog. v2.0. Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com OER Growers Blog http://blog.oergrowers.gr How to Post on the Blog v2.0 Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com 20 th of October 2012 This work is developed to support OER growers, by Agro-Know Technologies.

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 31829/22-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 22 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 31829/22-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 22 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 31829/22-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 22-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 37/2014

Αριθμός Μελέτης: 37/2014 Αριθμός Μελέτης: 37/2014 Έργο: Συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας και υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση του έργου "GReen procurement And Smart city support in the energy sector (GRASP)

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

22 November 2013 24 May 2014. Exam Focus: June 2014

22 November 2013 24 May 2014. Exam Focus: June 2014 CFA Review Course 7 th Series of CFA Level I - Review Course 22 November 2013 24 May 2014 Exam Focus: June 2014 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ MOBILE MARKETING ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ»

«ΤΟ MOBILE MARKETING ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ» «MOBILE MARKETING : CRM» µ M. SC. - 0529 2007 «MOBILE MARKETING : CRM» µ. ii ,. 2004 101%.. 2006 14., µ 11,2.. Marketing, CRM ( ), case study Wind Hellas,. Wind Hellas,,.,,., Marketing, CRM. iii .,., µ,,.,.,

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT CADASTRAL SPATIAL DATABASE AND WORKING SOFTWARE APPLICATIONS DATA COLLECTED IN TEST ENVIRONMENT SYSTEM OVERVIEW

ABSTRACT CADASTRAL SPATIAL DATABASE AND WORKING SOFTWARE APPLICATIONS DATA COLLECTED IN TEST ENVIRONMENT SYSTEM OVERVIEW CADASTRAL SPATIAL DATABASE AND WORKING SOFTWARE APPLICATIONS ABSTRACT KTHMATOLOGIO S.A. Mesogeion ave. 288 p.o. 155 62 Xolargos Athens - Greece Lykouropoulos Eleftherios IT Director Phone. (+321) 655-752

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα