Αυστρία requirements Υποκείμενο ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ημερоμηvία γέwησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυστρία requirements Υποκείμενο ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ημερоμηvία γέwησης"

Transcript

1 Table of Contents Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Βρετανία Γαλλία Γερμανία Δανία Ελλάδα Εσθονία Ιρλανδία Ισπανία Ιταλία Κροατία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Ολλανδία Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Τσεχία Φινλανδία

2 Αυστρία requirements Vorname Nachname Geschlecht Geburtsdatum Geburtsstadt Geburtsland Staatsangehörigkeit Angefragter Staat Προηγούμενα Ονοματεπώνυμα Χώρα / Τόπος Γέννησης Πιο πρόσφατη / σημερινή αυστριακός Ονοματεπώνυμο Μητέρας Frühere Namen Geburtsstaat Letzte/aktuelle Adresse in Österreich Vollständiger Name des Vater Vollständiger Name der Mutter

3 Βέλγιο requirements Voornaam Achtemaam Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Land waaraan het verzoek wordt gericht Αρ. Δελτίου Ταύτοτητας Πιο πρόσφατη / σημερινή Βέλγος Nationaal registratienummer Laatste/huidige Belgisch adres

4 Βουλγαρία requirements ή Ονοματεπώνυμο Μητέρας Сoбствeно име Фамилно име Пол Дата на раҗдане Място на раждане Държава на раждане Националност Държава за искането Имена на бащата или Имена на майката Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Πιο πρόσφατη / σημερινή Βούλγαρος ЕГН-Единен граждански номер Актуален/настоящ български адрес

5 Βρετανία requirements Forename Surname Gender Date of Birth Town of Birth Country of Birth Nationality Country for request Πιο πρόσφατη / σημερινή Ujedinjeno Kraljevstvo Last/Current UK Address

6 Γαλλία requirements Prénom Nom de Famille Sexe Date de Naissance Ville de naissance Pays de naissance Nationalité Pays pour lequel la demande est faite Αν το υποκείμενο είναι Γαλλικής εθνικότητας γεννημένος εκτός Γαλλίας, θα πρέπει να έχετε; Ονοματεπώνυμο Πατέρα και Ονοματεπώνυμο Μητέρας Si l intéressé est un ressortissant français né hors de France; le nom complet du père est requis ja Nom et prénom de la mère

7 Γερμανία requirements Ονοματεπώνυμο μητέρας που αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησης Vorname Nachname Geschlecht Geburtsdatum Geburtsstadt Geburtsland Staatsangehörigkeit Angefragter Staat Geburtsname / Familienname bei der Geburt Πιο πρόσφατη / σημερινή Γερμανός Letzte/Gegenwärtige Deutsch Anschrift

8 Δανία requirements Fornavn Efternavn Køn Fødselsdato Fødeby Fødeland Nationalitet Anmodningsland Αρ. Δελτίου Ταύτοτητας Πιο πρόσφατη / σημερινή Δανός Nationalt registreringsnummer Sidste/nuværende Dansk adresse

9 Ελλάδα requirements Αρ. Δελτίου Ταύτοτητας Ονοματεπώνυμο Μητέρας Αρ. Δελτίου Ταύτοτητας Ονοματεπώνυμο Μητέρας Επίθετο Πατέρα Επίθετο Συζύγου Επίθετο Πατέρα Επίθετο Συζύγου

10 Εσθονία requirements Eesnimi Perekonnanimi Sugu Sünniaeg Sünnilinn Sünnimaa Kodakondsus Taotletav riik Πιο πρόσφατη / σημερινή Εσθονίας Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Viimane/praegune Eesti aadress Isa täisimi Riiklik isikukood

11 Ιρλανδία requirements Forename Surname Gender Date of Birth Town of Birth Country of Birth Nationality Country for request Πιο πρόσφατη / σημερινή Ιρλανδός Ονοματεπώνυμο Μητέρας Last/Current Ireland Address Fathers Full Name Mothers Full Name

12 Ισπανία requirements Δεύτερο Επώνυμο Μόνο για Ισπανούς πολίτες Nombre Apellido Sexo Fecha de Nacimiento Provincia de Nacimiento País de nacimiento Nacionalidad País de solicitud Segundo apellido: sólo para los españoles Όνομα Πατέρα Όνομα Μητέρας Δελτίο Ταυτότητας Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας για αλλοδαπούς Nombre del padre Nombre de la madre DNI (para nacionales) NIE (para residentes no nacionales)

13 Ιταλία requirements Nome di battesimo Cognome Genere Data di nascita Luogo di nascita Paese di nascita Nazionalità Paese per la richiesta Ονοματεπώνυμο Μητέρας Nome del Padre Nome della madre

14 Κροατία requirements Ime Prezime Spol Datum rođenja Mjesto rođenja Država rođenja Državljanstvo Zemlja kojoj se postavlja zahtjev Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Puno ime oca Nacionalni identifikacijski kod

15 Κύπρος requirements Κυπριακός Αριθμός Εθνικού Μητρώου Ή Αριθμός Διαβατηρίου ή Κυπριακός Αριθμός Εθνικού Μητρώου Ή Αριθμός Διαβατηρίου Κυπριακός Αριθμός Εθνικού Μητρώου Ή Αριθμός Διαβατηρίου ή Κυπριακός Αριθμός Εθνικού Μητρώου Ή Αριθμός Διαβατηρίου Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

16 Λετονία requirements Prénom Nom de Famille Sexe Date de Naissance Ville de naissance Pays de naissance Nationalité Pays pour lequel la demande est faite Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Πιο πρόσφατη / σημερινή Λετονίας Nom et prénom du père Numéro national d identité (code personnel) Dernière ou adresse actuelle en Letton

17 Λιθουανία requirements Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Δεύτερο Επίθετο Όνομα Πατέρα Vardas Pavardė Lytis Gimimo data Gimimo miestas Gimimo valstybė Pilietybė Prašoma šalis Nacionalinės tapatybės numeris Arba Ankstesnė pavardė Tėvo vardas Έγγραφο Αναγνώρισης (αριθμός εγγράφου, ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης) Πιο πρόσφατη / σημερινή της Λιθουανίας Asmens dokumentas (numeris, išdavimo ir galiojimo data) Paskutinis ir (arba) dabartinis adresas Lietuva

18 Λουξεμβούργο requirements Αρ. Δελτίου Ταύτοτητας Prénom Nom de Famille Sexe Date de Naissance Ville de naissance Pays de naissance Nationalité Pays pour lequel la demande est faite Numéro d Immatriculation National Πιο πρόσφατη / σημερινή Λουξεμβούργο Dernière ou adresse actuelle en Luxembourgeois

19 Μάλτα requirements Θηλυκό - Γένος Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή και Ονοματεπώνυμο Μητέρας Isem Kunjom Sess Data tat-twelid Post tat-twelid Pajjiz tat-twelid Nazzjonalità Pajjiż għall-applikazzjoni Individwu Mara Kunjom qabel iż-żwieġ Numru tal-karta ta' l-identita` Jew Isem u kunjom missierek U Isem u kunjom ommok Παρούσα και οποιεσδήποτε προηγούμενες διευθύνσεις Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αρ. Διαβατηρίου Indirizz attwali jew ohrajn maghrufa tas-suġġett Numru tas-sigurta` soċjali Numru tal-passaport

20 Ολλανδία requirements Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Voornaam Achtemaam Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Land waaraan het verzoek wordt gericht Burgerservicenummer (BSN) Πιο πρόσφατη / σημερινή Ολλανδία Laatste/huidige Nederlandse adres

21 Ουγγαρία requirements Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Πατρικό Ονοματεπώνυμο Μητέρας Όνομα Μητέρας Utónév Családi név Nem Születési idõ Születési hely (város) Születési hely (ország) Állampolgárság A kérelem országa Személyi azonosító vagy Anyja leánykori neve Anyja utóneve Πιο πρόσφατη / σημερινή Ούγγρος Utolsó/jelenlegi Magyar cím

22 Πολωνία requirements Αριθμός Pesel (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης) ή και Ονοματεπώνυμο Μητέρας Imię Nazwisko Pleć Data urodzenia Miejsce urodzenia Kraj urodzenia Obywatelstwo kraj do którego składany jest wniosek Nr Ewidencyjny PESEL lub Imię i nazwisko Ojca i Imię i nazwisko rodowe Matki) Πιο πρόσφατη / σημερινή Πολωνός ostatni/obecny adres zamieszkania na Polski

23 Πορτογαλία requirements Nome Próprio Sobrenome Sexo Data de Nascimento Local de Nascimento País da Naturalidade Nacionalidade País do pedido Αριθμός Κάρτας Πολίτη Bilhete de identidade/cartão do Cidadão Nº ή ou Αριθμός εγγραφής Αλλοδαπού Autorização de Residência Ονοματεπώνυμο Μητέρας Πιο πρόσφατη / σημερινή Πορτογάλος Nome do Pai Nome da Mãe Última morada/morada atual na Portugal

24 Ρουμανία requirements Αριθμός Εθνικής Ταυτότητας Αριθμός CNP ή Όνομα Πατέρα Όνομα Μητέρας Prenume Nume Sex Data nasterii Locul nasterii Tara nasterii Naţionalitate Ţara pentru cererea de informaţii Număr naţional de identitate CNP sau Prenumele tatălui Prenumele mamei Αριθμός Seria Πιο πρόσφατη / σημερινή ρουμανικός Seria Număr Ultima/Adresa Română curentă

25 Σλοβακία requirements Έγγαμες Γυναίκες - Γένος Εθνικός Προσωπικός Αριθμός ή Ονοματεπώνυμο Μητέρας Πατρικό Ονοματεπώνυμο Μητέρας Krstné meno Priezvisko Pohlavie Dátum narodenia Miesto narodenia Krajina narodenia Štátna prislušnosť Krajina vyžiadania Vydaté ženy rodné priezvisko Rodné číslo alebo meno a priezvisko otca meno a priezvisko matky Matkine rodné priezvisko Πιο πρόσφατη / σημερινή σλοβακική Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Posledná/aktuálna adresa v Slovensko Număr de securitate socială

26 Σλοβενία requirements Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (PIN) ή JMBG ή Ονοματεπώνυμο Μητέρας Πιο πρόσφατη / σημερινή Σλοβενικά ime priimek spol Datum rojstva Mesto rojstva Država rojstva državljanstvo Država, na katero se zahtevek nanaša EMŠO enotna matična številka občana ali očetovo ime ime matere Zadnji/trenutni naslov na Slovenija

27 Σουηδία requirements Förnamn Efternamn Kön Födelsedatum Födelseort Födelseland Nationalitet Land för förfrågan Αρ. Δελτίου Ταύτοτητας Πιο πρόσφατη / σημερινή σουηδικά Personnummer Senaste/nuvarande Svenska adress

28 Τσεχία requirements Αρ. Δελτίου Ταύτοτητας ή Ονοματεπώνυμο Μητέρας Κřеstní jménо Příjmení Pohlaví Datum narození Místo narození Stát narození Státní příslušnost Země na vyžádání Rodné číslo nebo Jméno otce Jméno matky Πιο πρόσφατη / σημερινή Τσεχία Poslední / Současná České adresa

29 Φινλανδία requirements Κωδικός Προσωπικής Ταυτότητας Etunimi Sukunimi Sukupuoli Syntymäaika Syntymäpaikka Syntymävaltio Kansalaisuus Pyynnön kohteena oleva maa Kansalaisen henkilönumero Αρ. Διαβατηρίου Passinumero

DICIONÁRIO DIZIONARIO SŁOWNIK SLOVNÍK ΛΕΞΙΚΟ (LEXIKO) ΛΕΞΙΚΟ (LEXIKO)

DICIONÁRIO DIZIONARIO SŁOWNIK SLOVNÍK ΛΕΞΙΚΟ (LEXIKO) ΛΕΞΙΚΟ (LEXIKO) DICTIONNAIRE DICTIONNARY DICIONÁRIO DICCIONARIO WÖRTERBUCH DIZIONARIO SŁOWNIK SLOVNÍK ΛΕΞΙΚΟ (LEXIKO) ΛΕΞΙΚΟ (LEXIKO) 2 Escola Secundária Padre António Macedo Lycée Jules Rieffel Istituto Magistrale C.

Διαβάστε περισσότερα

Oθόνη ελέγχου ABS CP 112/212, CP 116/216

Oθόνη ελέγχου ABS CP 112/212, CP 116/216 Oθόνη ελέγχου ABS CP 112/212, CP 116/216 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON 81307010D (10/2014) Οδηγός εγκατάστασης www.sulzer.com Oθόνη ελέγχου ABS CP 112/212, CP 116/216, Οδηγός εγκατάστασης Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Fecha de reception de la solicitud / date de presentation de la demande / Ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Fecha de reception de la solicitud / date de presentation de la demande / Ημερομηνία υποβολής της αίτησης CONVENIO DE SEGURITAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA HELLENICA ET LA REPUPLICA... CONVENTION DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET... ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ904691ΩΓ-Ω24. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 16/09/2013 Δ40/1. Βαθμός προτεραιότητας:

ΑΔΑ: ΒΛ904691ΩΓ-Ω24. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 16/09/2013 Δ40/1. Βαθμός προτεραιότητας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 16/09/2013 Δ40/1 Βαθμός προτεραιότητας: Διοίκηση Γεν. Δ/νση Ασφ/κων Υπηρεσιών Δ/νση Διεθνών Ασφ/κών Σχέσεων Τμ. Διμερών Διεθνών Συμβάσεων Πληροφορίες: Τρικοίλης

Διαβάστε περισσότερα

REQUÊTE APPLICATION ΠΡΟΣΦΥΓΗ

REQUÊTE APPLICATION ΠΡΟΣΦΥΓΗ Voir Note explicative See Explanatory Note Βλ. επεξηγηματικό δελτίo GRC Numéro de dossier File-number Αριθμός φακέλου COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ΕΥΡΩΠΑIΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ

Διαβάστε περισσότερα

Assembly, Safety and operation manual Εγχειρίδιο συναρμολόγησης, ασφάλειας και λειτουργίας. Ransomes Gang Mowers / Χορτοκοπτικές μηχανές

Assembly, Safety and operation manual Εγχειρίδιο συναρμολόγησης, ασφάλειας και λειτουργίας. Ransomes Gang Mowers / Χορτοκοπτικές μηχανές 22114H-GR (rev.2) Assembly, Safety and operation manual Εγχειρίδιο συναρμολόγησης, ασφάλειας και λειτουργίας Ransomes Gang Mowers / Χορτοκοπτικές μηχανές Sportcutter Mk11, Magna Mk13 Product codes: LBMA171

Διαβάστε περισσότερα

1. AT Αυστρία... 3. 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8. 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13. 7. DK Δανία...

1. AT Αυστρία... 3. 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8. 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13. 7. DK Δανία... ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ () Οι ΑΦΜ ανά θέμα : Πού βρίσκουμε τους ; 1. AT Αυστρία... 3 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13

Διαβάστε περισσότερα

SK3050W SK3050O SK5050

SK3050W SK3050O SK5050 SK3050W SK3050O SK5050 ENGLISH Your Black & Decker kitchen scale have been designed for weighing food and food products. This product is intended for household use only. Important safeguards Warning! When

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 www.blackanddecker.eu 2 3 1 2 3 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 5 7 6 4 A 8 B 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker rice cooker has been designed for cooking rice. This product is intended for

Διαβάστε περισσότερα

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM BL300 English (Original Instructions) 2 (Original Instructions) English Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

Les langues dans l'union européenne

Les langues dans l'union européenne Les langues dans l'union européenne L'Union européenne travaille en 23 langues officielles: l'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois,

Διαβάστε περισσότερα

GR ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ C706IP

GR ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ C706IP GR ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ C706IP GR Εγχειρίδιο C706IP 65 2 Illustration page Abbildungsseite Strona ze strumieniami obrazu Afbeeldingenpagina Page d illustrations Página de ilustraciones Resim sayfası Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

BK30. www.blackanddecker.eu

BK30. www.blackanddecker.eu www.blackanddecker.eu BK30 English (Original Instructions) 1. Display 2 (Original Instructions) English Intended use Your Black & Decker Scale has been designed for weighing the human body. This product

Διαβάστε περισσότερα

Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing citrus fruits. This product is intended for household use only.

Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing citrus fruits. This product is intended for household use only. CJ200 English (Original Instructions) Parts 1. Reamer 2. Pulp strainer 3. Jug (500ml capacity) 4. Motor Base Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing citrus fruits.

Διαβάστε περισσότερα

Speciality Easter 2011

Speciality Easter 2011 Speciality Easter 2011 Especialidades de Pascua Osterspezialitäten Spécialités de Pâques Especialidades para a Páscoa Ειδικά πασχαλινά προϊόντα www.ramsden-international.com Happy Easter Offer your customers

Διαβάστε περισσότερα

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν νέους ορίζοντες

Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν νέους ορίζοντες Όταν καταλαβαίνουμε και μιλούμε ξένες γλώσσες, διευκολύνεται η ζωή μας στα ταξίδια μας στο εξωτερικό και η γνωριμία μας με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες. Η γνώση ξένων γλωσσών ανοίγει επίσης τις πόρτες

Διαβάστε περισσότερα

BASES DE LA ACCIN PROMOCIONAL EXPRESS YOURSELF DE BERSHKA

BASES DE LA ACCIN PROMOCIONAL EXPRESS YOURSELF DE BERSHKA BASES DE LA ACCIN PROMOCIONAL EXPRESS YOURSELF DE BERSHKA Primera.- ITX Merken BV con NIF NL 804615470B01 y domicilio en Nieuwezijds Voorburgwal 307, Amsterdam, 1012 RM, The Netherlands (en adelante, el

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA FIN I E GR RUS SLO AL EST. 6000/ 5 automatic Art. 1476. PL Instrukcja obsługi Pompa zanurzeniowociњnieniowa

GARDENA FIN I E GR RUS SLO AL EST. 6000/ 5 automatic Art. 1476. PL Instrukcja obsługi Pompa zanurzeniowociњnieniowa GB F FIN N I E P PL H CZ SK RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT LV DK S NL D GARDENA 6000/ 5 automatic Art. 1476 D Betriebsanleitung Tauch-Druckpumpe GB Operating Instructions Submersible Pressure

Διαβάστε περισσότερα

Installationsanleitung für die Phoenix Backup Software. Notice d installation du logiciel Phoenix Backup Software

Installationsanleitung für die Phoenix Backup Software. Notice d installation du logiciel Phoenix Backup Software [DE] Installationsanleitung für die Phoenix Backup Software [FR] Notice d installation du logiciel Phoenix Backup Software [GR] Οδηγίεσ χρήςησ για το λογιςμικό δημιουργίασ αντιγράφων αςφαλείασ Phoenix

Διαβάστε περισσότερα

GRECE Loi n 3089/2002 sur l'assistance médicale à la reproduction humaine. Loi N 3089 Assistance médicale à la reproduction humaine

GRECE Loi n 3089/2002 sur l'assistance médicale à la reproduction humaine. Loi N 3089 Assistance médicale à la reproduction humaine Les traductions reprises ci-après pour information sont publiées avec l'aimable autorisation des auteurs. Elles ont été réalisées pour la "2 ème Journée des Juristes européens" Université Nationale et

Διαβάστε περισσότερα

Τυνησία: ιεθνής Έκθεση Βιοµηχανικής Συνεργασίας και Καινοτοµίας Tunis- Medindustrie (Parc des Expositions de Kram, Τύνιδα, 15-17 Ιουνίου 2011)

Τυνησία: ιεθνής Έκθεση Βιοµηχανικής Συνεργασίας και Καινοτοµίας Tunis- Medindustrie (Parc des Expositions de Kram, Τύνιδα, 15-17 Ιουνίου 2011) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ στην ΤΥΝΙ Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 6, rue St.Fulgence, Notre Dame, 1082 Tunis Τηλ.: 00216 71 288411 846632 Φαξ: 00216 71 789518 E-mail: grtradetun@mfa.gr Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

PARWORLD. Rapport semestriel. Non Révisé au 31 mars 2010 R.C.S. B 77 384. SICAV à compartiments de droit luxembourgeois

PARWORLD. Rapport semestriel. Non Révisé au 31 mars 2010 R.C.S. B 77 384. SICAV à compartiments de droit luxembourgeois PARWORLD R.C.S. B 77 384 Rapport semestriel Non Révisé au 31 mars 2010 SICAV à compartiments de droit luxembourgeois SICAV - Mutual investment fund with sub-funds under Luxembourg Law SICAV mit Teilfonds

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTer QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSGUIDE GUIA DE INSTALAÇÃO ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU KRATKA NAVODILA ZA UPORABO GHID DE INSTALARE

Διαβάστε περισσότερα