Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )"

Transcript

1 Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες για τους (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την παρακολούθηση), άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (γονέα, σχέση, συνάδελφο, φίλο ή άλλο σπουδαστή), ο οποίος δεν είναι μέλος του προσωπικού της Bloomsbury International, χωρίς τη συγκατάθεση του σπουδαστή, κατά κανόνα εγγράφως, με την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 1. Καμία πληροφορία δεν θα δοθεί σε οποιοδήποτε εξωτερικό οργανισμό, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του σπουδαστή, εκτός εάν η παροχή των πληροφοριών αυτών απαιτείται από το νόμο. 2. Ο Κεντρικός Διαχειριστής, Διευθυντής Σπουδών, Λειτουργός Ευημερίας ή άλλος Διευθύνων Σύμβουλος, ωστόσο, αποφασίζει ότι οι πληροφορίες πρέπει να αποκαλυφθούν χωρίς τη συγκατάθεση, αν κατά την κρίση τους, υπάρχει ο κίνδυνος της φυσικής ή άλλης σοβαρής βλάβης για τον σπουδαστή ή άλλους. 3. Η Bloomsbury International αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούν μεταξύ του προσωπικού της Bloomsbury International. Το προσωπικό αναμένεται να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω συζητήσεις θα λάβουν χώρα σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, που συνήθως δεν είναι έξω από την Bloomsbury International. 4. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι ευαίσθητες (π.χ. πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία) η Bloomsbury International θα εξασφαλίσει ανεξάρτητα τη συμφωνία του σπουδαστή σε αυτές τις πληροφορίες που θα διανεμηθούν στο κατάλληλο προσωπικό μέσω της άρσης του απορρήτου. 5. Μπορεί να υπάρχουν υπηρεσίες της Bloomsbury International (π.χ. υγεία, Συμβουλευτική) οι οποίες υπόκεινται σε δικούς τους ηθικούς κώδικες. Αυτοί δεν θα είναι λιγότερο αυστηροί στα αιτήματά τους από αυτούς που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. 6. Η Bloomsbury International έχει δεσμευτεί για τη στατιστική καταγραφή της χρήσης των υπηρεσιών ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τη ζήτηση και να εντοπίσει τυχόν πρακτικά ή θέματα πολιτικής που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών. Είναι η ευθύνη του προσωπικού της Bloomsbury International να εξασφαλίσουν ότι όλα τα στατιστικά στοιχεία που δίνονται σε τρίτους, παράγονται σε ανώνυμη μορφή, έτσι ώστε τα άτομα αυτά δεν μπορούν να εντοπιστούν. 7. Είναι ευθύνη του συνόλου του προσωπικού να εξασφαλίσει ότι όλες οι μεμονωμένες εγγραφές είναι κλειδωμένες με ασφάλεια στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Αυτό περιλαμβάνει σημειωματάρια, αντίγραφα της αλληλογραφίας και άλλες πηγές πληροφοριών. Είναι επίσης ευθύνη τους να διασφαλίσουν ότι όλα τα αρχεία του υπολογιστή φυλάσσονται με ασφάλεια και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. 8. Εάν το προσωπικό θέλετε να επικοινωνήσει με τους σπουδαστές, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα κάνουν καμία αναφορά στον σκοπό της κλήσης κατά την τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τρίτων.

2 Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3ους) Κώδικας Πρακτικής 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο παρών κώδικας αφορά την επικοινωνία με όλους τους τρίτους που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τους σπουδαστές - γονείς, τους χορηγούς, τους συζύγους, τους λοιπούς συγγενείς, τους ιδιοκτήτες, τους εργοδότες, π.χ. επίσημους φορείς Αστυνομία, Υπηρεσία Επιδομάτων, ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά προορίζεται να εφαρμοστεί ιδιαίτερα σε περιπτώσεις γονικής επαφής όπου ο μαθητής είναι πάνω από Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε όλο το προσωπικό της Bloomsbury International. Αναγνωρίζει ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού έχουν επίσης τους δικούς τους επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας που μπορεί να καλύπτουν την εμπιστευτικότητα και την επαφή με τρίτους, αλλά θα πρέπει, παρ 'όλα αυτά, να μη προσφέρουν τίποτα λιγότερο από τον παρόντα κώδικα. 1.3 Αυτός ο κώδικας συμπληρώνει της οδηγίες της Bloomsbury International, για την προστασία των πληροφοριών και δεδομένων και παρέχει περαιτέρω τοπικές οδηγίες για το προσωπικό που ασχολείται με ερωτήσεις τρίτων. Εξαιρέσεις από την υπερισχύουσα αρχή της διαφύλαξη του απορρήτου επιτρέπονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) Σε περίπτωση που ο σπουδαστής έχει δώσει έγγραφη άδεια για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε τρίτους ii) Σε περίπτωση που το αίτημα του τρίτου πρέπει να τηρηθεί για νομικούς λόγους (π.χ. κατά την άσκηση της ποινικής έρευνας, ή για σκοπούς ελέγχου της μετανάστευσης), στην οποία περίπτωση πρέπει πάντα να ζητείται η συμβουλή από τον διευθυντή της Bloomsbury International iii) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε με τη συμμετοχή του σπουδαστή ή κατά την οποία ο σπουδαστής θα πρέπει να ενημερωθεί και η απάντηση σε τρίτους είναι ο μόνος λογικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό. (Σε τέτοιες περιπτώσεις η αρχική δέσμευση θα πρέπει να είναι μια ταχεία απάντηση - να αποφευχθεί η αναπήδηση σε μια άμεση απάντηση και να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας για να ελέγξετε τα γεγονότα και να συζητήσετε το θέμα με ανώτερους συναδέλφους.) 2. Επικοινωνία με αίτηση γονέων 2.1 Όταν οι γονείς των σπουδαστών επικοινωνούν με την Bloomsbury International, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευγένεια, διακριτικότητα, ευαισθησία, υπομονή ανά πάσα στιγμή. Υποχρέωση της Bloomsbury International είναι να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα, και το δικαίωμα των σπουδαστών να αποφασίσουν ποιος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, πρέπει να εξηγησεί με ένα συμπονετικό τρόπο. Η ταυτότητα του καλούντος πρέπει να ελέγχεται σε σχέση με τα αρχεία του σπουδαστή και / ή άμεσα με τον σπουδαστή, όπου είναι δυνατόν. 2.2 Οι γονείς που έρχονται σε επαφή με την Bloomsbury International για να εκφράσουν την ανησυχία για την ευημερία των παιδιών τους θα πρέπει να ενημερώνονται ότι η Bloomsbury International

3 μπορεί να ξεκινήσει επαφή με έναν σπουδαστή μόνο βάσει της γονικής παρέμβασης, με τον πιο διακριτικό τρόπο, και ότι μια τέτοια επαφή είναι πιθανό να είναι αντιπαραγωγική. Οι γονείς θα μπορούσαν, φυσικά, να κληθούν να συμβουλεύσουν τον γιο τους ή την κόρη τους να επικοινωνήσει με το κατάλληλο πρόσωπο ή υπηρεσία της Bloomsbury International, π.χ. καθηγητή, διευθυντή ή κοινωνικό λειτουργό. Σε περίπτωση που φαίνεται να υπάρχει σημαντική αιτία ανησυχίας για την ευημερία του σπουδαστή, θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του διευθυντή της σχολής. 2.2 Σε περίπτωση που ένας γονέας έρθει σε επαφή με την Bloomsbury International για να δώσει πληροφορίες για λογαριασμό ενός σπουδαστή - π.χ. ο σπουδαστής έχει πάει σε νοσοκομείο - η κοινή λογική απαιτεί ότι η πληροφορία αυτή είναι αποδεκτή ως παρεχόμενη με καλή πίστη. Ωστόσο, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να επιδιωχθεί κάποια ανεξάρτητη επαλήθευση των ισχυρισμών ή των γεγονότων. Κάθε μεταγενέστερη συζήτηση θα μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών, σε γενικές γραμμές, για το πώς μπορεί η απουσία του σπουδαστή να επηρεάσει την εξέλιξη τους, την διαμονή τους κλπ.. Είναι συνήθως εμφανές ότι ο σπουδαστής ζήτησε από τον γονέα να έρθει σε επαφή, ή δεν μπορεσε να το πράξει ο ίδιος, και ότι θα είναι πολύ κακό να μην αντιμετωπίστεί ο γονέας όπως ενεργεί με τη συγκατάθεση του. 2.4 Σε γονείς ή γνωστούς που προσπαθούν να εντοπίσουν ή να επικοινωνήσουν με το παιδί τους δεν πρέπει να τους δίνεται διεύθυνση ή αριθμός τηλεφώνου. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να προσφερθεί να περάσει ένα γράμμα ή μήνυμα στον σπουδαστή, με την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής μπορεί να μην είναι ακόμη παρών στη σχολή ή μπορεί να μην του έχουν δοθεί ενημερωμένα στοιχεία. Αυτό ισχύει έτσι εάν κάποιος παρουσιάζει τον εαυτό τους ως γονέα ή γνωστό να μην είναι σίγουρος για το αν ο σπουδαστής είναι εγγεγραμμένος. Εάν ένα γράμμα μεταφερθεί, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σημείωμα που εξηγεί ότι η διεύθυνση δεν έχει δοθεί στο γονέα. Να θυμάστε ότι ο σπουδαστής μπορεί να έχει διακόψει τη σχέση με τους γονείς τους για πολύ καλούς λόγους. Ανεξάρτητα από το λόγο, η απόφαση είναι ότι πρέπει να ληφθεί μεγάλη προσοχή στη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στον σπουδαστή. 2.5 Όταν οι γονείς επιδιώκουν να επικοινωνήσουν με το γιο ή την κόρη τους, είναι σημαντικό να διαπιστωθεί αν το θέμα είναι επείγον (π.χ. σοβαρή ασθένεια ή το θάνατο ενός συγγενή ή στενό φίλο). Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να επικοινωνήσουν με τον σπουδαστή γρήγορα, εξηγώντας παράλληλα στους γονείς ότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων ή οι διευθύνσεις των σπουδαστών δεν πρέπει να δίνονται. 2.6 Οι γονείς των σπουδαστών με αναπηρία μπορεί μερικές φορές να εμπλέκονται με σκοπό την καλή διαβίωση του σπουδαστή και την ακαδημαϊκή πρόοδο του. Ωστόσο, για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα, οι σπουδαστές με αναπηρία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και όλοι οι άλλοι σπουδαστές. 2.7 Όταν οι γονείς επικοινωνούν με την Bloomsbury International για να κάνουν μια καταγγελία για λογαριασμό του γιου τους ή της κόρης τους, θα πρέπει να ενημερώνονται διακριτικά για την κατάλληλη διαδικασία καταγγελιών και να ενθαρρύνονται να το συζητήσουν με τον γιο τους / κόρη αν ο τελευταίος επιθυμεί να προχωρήσει το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι κάθε καταγγελία πρέπει να είναι στο όνομα του θιγόμενου μέρους.

4 3. Προσωπικό της Bloomsbury International που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τους γονείς 3.1 Εκτός από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας που ήδη αναφέρθηκε, το προσωπικό θα πρέπει να έχει κατά νου ότι οι σπουδαστές έχουν, κατά την εγγραφή, δώσει το όνομα και τη διεύθυνση της «επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης» τους (συνήθως ο γονέας) για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μόνο. Ακόμη και όταν φαίνεται ότι το άτομο που έχει δηλωθεί χρησιμοποιεί την διεύθυνση κατοικίας του σπουδαστή, δεν πρέπει να γίνεται συχνή επαφή με αυτή τη διεύθυνση τηλεφωνικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την ακατάλληλη αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών για τα οποία ο σπουδαστής δεν έχει συναινέσει. 3.2 Γονική επαφή δεν δικαιολογείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: για την καταβολή χρεών, για τον εντοπισμό ενός σπουδαστή, για να συζητηθεί απαράδεκτη συμπεριφορά ή παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας, ή την ενθάρρυνση φιλανθρωπικών δωρεών στην Bloomsbury International. 3.3 Όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να θεωρηθεί ότι υπάρχει ή θα υπάρξει σοβαρή βλάβη, για τον σπουδαστή ή από τον σπουδαστή προς άλλους, ή όταν ένας σπουδαστής φαίνεται να έχει εξαφανιστεί και έχει εκφραστεί σοβαρή ανησυχία από τους συσπουδαστές του ή τους φίλους του, μπορεί να αποτελέσει κατάσταση έκτακτου ανάγκης που δικαιολογεί τη γονική επαφή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επαφή θα πρέπει να γίνεται μόνο από ένα μέλος της διοίκησης της Bloomsbury International. 3.4 Θα πρέπει πάντα να ζητούνται συμβουλές για το τι συνιστά μια κατάσταση έκτακτου ανάγκης, και εάν η επαφή είναι σκόπιμη, από τον Διευθυντή Σχολής, τον Διευθυντής Σπουδών ή το λειτουργό ευημερίας (βλέπε πρότυπες απαντήσεις παρακάτω). 3.5 Αν έχει συμφωνηθεί ότι η επαφή είναι δικαιολογημένη σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να ζητηθεί άδεια από τον σπουδαστή, όπου είναι εφικτό. Εάν η άδεια δεν δοθεί από έναν σπουδαστή επειδή προφανώς είναι εναντίον του ή για το καλό (για παράδειγμα, μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο), θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου ή / και του Γραμματέας και θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειες. 3.6 Η επικοινωνία με χορηγούς, γονείς, ή αντιπροσώπους των διεθνών φοιτητών μπορεί να είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθώς η κατάσταση στη χώρα καταγωγής του σπουδαστή μπορεί να είναι τέτοια ώστε κάθε επαφή μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του σπουδαστή. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Διευθυντή του Σχολείου. 4. Οδηγός Εσωτερικής ανταλλαγής πληροφοριών στην Bloomsbury International 4.1 Οι διευθυντές ενθαρρύνονται να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν οι συμφωνηθέντες διαδικασίες προκειμένου να διαχειριστούν τη παράδοση βασικών, αλλά εμπιστευτικών πληροφοριών για ένα σπουδαστή, όπως πληροφορίες σχετικά με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ασθένειες, πένθος κλπ., για τα οποία θα πρέπει να ζητείται κανονικά η συγκατάθεση του σπουδαστή.

5 4.2 Ιδανικά θα πρέπει ένα πρόσωπο να αναφέρεται σε κάθε πρόγραμμα, π.χ. ο Διευθυντής Σπουδών ή ο Προϊστάμενος κατάρτισης των εκπαιδευτικών θα αναλάβουν την ευθύνη για τη διάδοση αυτών των πληροφοριών αυστηρά. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση πληροφοριών σε συναδέλφους σε άλλο τομέα, αυτό θα πρέπει να γίνεται μετά από συζήτηση με τον Διευθυντή του Σχολείου, και με μια μινιμαλιστική προσέγγιση. 4.3 Η αποστολή με περιττές πληροφορίες ή απόψεις άσχετες με το θέμα για έναν σπουδαστή, και ιδιαίτερα η αδιάκριτη αντιγραφή αυτών σε άλλους συναδέλφους δεν θα πρέπει να γίνεται 4.4 Θα πρέπει να υπάρχουν προκαθορισμένες διαδικασίες για την χρήση καθώς και την πρόσβαση των αρχείων των σπουδαστών σε όλη την Bloomsbury International

Κώδικας Συμπεριφοράς της ΡΜΙ

Κώδικας Συμπεριφοράς της ΡΜΙ Κώδικας Συμπεριφοράς της ΡΜΙ Κώδικας Συμπεριφοράς της Philip Morris International Ακεραιότητα Κάνοντας το Σωστό Αναρωτηθείτε προτού ενεργήσετε Είναι νόμιμο; Ακολουθεί την εταιρική πολιτική; Είναι το σωστό;

Διαβάστε περισσότερα

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η γενική μας Δήλωση για τη Δεοντολογική Επιχειρηματική Συμπεριφορά Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας; Υπάλληλοι με Ηγετικούς Ρόλους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της

Κώδικας Δεοντολογίας της Κώδικας Δεοντολογίας της Στον Κώδικα αυτό, η MetLife και η Εταιρεία μας αναφέρονται στη MetLife Inc. και σε όλες τις θυγατρικές της. Θυγατρική σημαίνει οποιοσδήποτε οργανισμός, κοινοπραξία, εταιρεία περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 Αναθεώρηση Απρίλιος 2015 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx «Η εμπιστοσύνη θα πρέπει να διέπει κάθε μας πράξη.»

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Eυκαιρίες. Οι Ευθύνες μας

Εταιρικές Eυκαιρίες. Οι Ευθύνες μας Code of Conduct Greek November 2012 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η γενική μας Δήλωση για τη Δεοντολογική Επιχειρηματική Συμπεριφορά Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας; Υπάλληλοι με Ηγετικούς Ρόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς Μήνυμα από τον Richard Reese, Πρόεδρο και CEO Στην Iron Mountain, δίνουμε εξίσου μεγάλη σημασία στη φήμη μας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ. και επιχειρηματικής συμπεριφοράς ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΟΥ. ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς Μήνυμα από τον Richard Reese, Πρόεδρο και CEO Στην Iron Mountain, δίνουμε εξίσου μεγάλη σημασία στη φήμη μας για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ερωτήσεις και Απαντήσεις «Κλειδιά» Δήλωση Ιδιωτικότητας Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

9558 6800 www.lctg.net.au

9558 6800 www.lctg.net.au GREEK leichhardt Ομάδα κοινοτικής συγκοινωνίας 9558 6800 www.lctg.net.au m a r r i c k v i l l e l e i c h h a r d t Ενημερωτικό Φυλλάδιο Επιβατών Περιεχόμενα Περιγραφή, επιλεξιμότητα, άλλες γλώσσες Εγγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Blue Book. Σύνοψη των Πολιτικών της Pfizer σχετικά με την Επιχειρηματική Συμπεριφορά

Το Blue Book. Σύνοψη των Πολιτικών της Pfizer σχετικά με την Επιχειρηματική Συμπεριφορά Το Blue Book Σύνοψη των Πολιτικών της Pfizer σχετικά με την Επιχειρηματική Συμπεριφορά Όταν συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, μπορούμε να κερδίσουμε ευκολότερα την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Ψυχικές ιαταραχές 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Πίνακας Περιεχομένων Μήνυμα Προέδρου 5 2 3 Προοίμιο 6 1 Εισαγωγή 7 2 Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς 9 2.1 Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III Be well ΟΙ ΞΙΣ ΚΙ Τ ΠΡΟΤΥΠ ΜΣ Η ΒΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΧΙΣ ΜΣ Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III ΠΡΟΣΘΤΗ ΒΟΗΘΙ Πόροι για τους υπαλλήλους μας Προϊστάμενος ή διευθυντής Πρώτο μέλημά σας είναι να συμβουλευτείτε το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Πουλάμε ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες: ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Οδήγησε τη δική σου αγορά στην επιτυχία. 2. Δράσε

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά. Κερδίζοντας σωστά

Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά. Κερδίζοντας σωστά Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά Κερδίζοντας σωστά Πίνακας περιεχομένων 3 Οι κοινές μας αξίες 3 Οι εταιρικοί μας στόχοι 6 Μήνυμα από τη Meg Whitman 7 Μήνυμα από την Ashley Watson 8 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Αγαπητέ/ή Συνάδελφε, Καθημερινά, οι αποφάσεις και οι πράξεις μας συμβάλλουν στην οικοδόμηση της φήμης και της μελλοντικής επιτυχίας της εταιρείας μας. Εναπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα