Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος"

Transcript

1 Ι' ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και εφαρμοσμένες πρακτικές - Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Νικόλας Καρανικόλας

2 Το προφίλ μηχανικού εκτιμητή

3 ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΡΙΣΜΟΙ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αντιπροσωπεύει αγορά. αξία ενός ακινή σε δεδομένο τόπο και χρόνο και σε δεδομένη Εξαρτάται από: Την αλληλεπίδραση των δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης. Τη χρησιμότητα ακινή Τη σπανιότητα ακινή Την αρτιότητα ακινή Την εκδήλωση επιθυμίας από ανθρώπους για κατοχή και χρήση ακινήτων

4 4

5 ΑΞΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΟΠΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. εξασφαλίσεις τραπεζών (διασφαλίσεις δανείων) 2. λήψη αναγκαστικών μέτρων (π.χ. κατάσχεση) 3. αγοραπωλησίες γενικά 4. λογιστικές καταστάσεις 5. απαλλοτριώσεις, δουλείες 6. διανομές, κληρονομικά 7. εταιρείες επενδύσεων κ.ά.

6 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ The cornerstone of every valuation «Ο θεμελιώδης λίθος κάθε εκτίμησης»

7 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Εκτίμηση «αγοραστικής αξίας» ακινή Σύγκριση με «παρόμοιες» ιδιοκτησίες Όλες οι ιδιοκτησίες είναι διαφορετικές μεταξύ ς. Τοποθεσία Ακόμα και στο ίδιο κτίριο δεν έχουν όλα τα διαμερίσματα ίδια θέα Ακόμα και στο ίδιο τετράγωνο δεν έχουν όλα τα καταστήματα ίδια πρόσβαση, ή βιτρίνα Φυσική Κατάσταση Επισκευές, ανακατασκευές Συμβόλαια Συμβόλαια ενοικίασης Σκοπός εκτίμησης Χρόνος κτλ

8 Οι κυριότερες πηγές συγκριτικών στοιχείων είναι οι παρακάτω: Εργολάβοι Μηχανικοί Εκτιμητές Μεσίτες Αγγελίες Κατά τόπους Εφορίες Κλπ

9 ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Με βάση τη μέθοδο, αναπτύσσεται σενάριο ανάπτυξης ακινή. Προσδιορίζεται η αξία ακινή με βάση μελλοντική εκμετάλλευση. Εφαρμόζεται λόγω απουσίας συγκριτικών στοιχείων. Η λογική μεθόδου έχει ως βάση το ανώτατο τίμημα που θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει ένας επενδυτής. Το ανώτατο τίμημα προκύπτει αφού αφαιρεθούν από τη συνολική αναμενόμενη τιμή πώλησης τα συναφή με το κόστος έργου έξοδα. Επιτυγχάνεται μία αναλυτική προσέγγιση ολόκληρου φάσματος διαδικασίας αξιοποίησης ακινή.

10 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Ποια η διαφορά μεθόδου με συγκριτική μεθοδολογία? υπολειμματική μέθοδο? Πότε χρησιμοποιούμε???

11 Μερικές απαραίτητες... «σχέσεις»

12 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Ο ανατοκισμός κεφαλαίου είναι σήμερα για επιστήμη εκτιμητικής μία διαδικασία απαραίτητη στον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών ροών. Είτε αναφερόμαστε σ πιο απλή διαδικασία που είναι αυτή υπολογισμού κεφαλαίου σε έναν καταθετικό λογαριασμό μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο, είτε αναφερόμαστε σε πιο πολύπλοκες διαδικασίες υπολογισμών δόσεων και ποσοστών, είναιαπαραίτητηηκατανόησηορισμένωνεννοιώνκαι σχέσεων.

13 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες απαραίτητες... «σχέσεις» Το κεφάλαιο που τοκίζεται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με χρήση απλού τόκου παραμένει το ίδιο χωρίς μετατροπή των τόκων σε παραγωγικό κεφάλαιο. Σ περίπτωση ανατοκισμού οι τόκοι κάθε περιόδου κεφαλαιοποιούνται και έτσι τόσο το αρχικό κεφάλαιο όσο και ο τόκος αυξάνονται μετά από κάθε χρονική περίοδο με επιταχυνόμενο ρυθμό. Έτσι η διαδικασία αυτή κατά οποία ο τόκος κάθε περιόδου μετατρέπεται σε κεφάλαιο και ανατοκίζεται προκαλώντας ροή υψηλότερων τόκων ονομάζεται ανατοκισμός.

14 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» Γιαπαράδειγμαέχουμεκατάθεση Ευρώ με απαραίτητες επιτόκιο 10% 1ο έτος ( *10/100)= *(1+0,1)= ο έτος ( *10/100)= *(1+0,1) *(1+0,1)* 0,1= *(1+0,1)*(1+0,1)= *(1+0,1)^2...

15 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Έτσι σε αυτή λογική ανατοκισμού ισχύει C n C 0 *(1 i) n η ακόλουθη σχέση: όπου: Cn, είναι το κεφάλαιο που προκύπτει μετά από n περιόδους, C0, είναιτοαρχικόκεφάλαιο, i, είναι το επιτόκιο, n, είναι το πλήθος των περιόδων ανατοκισμού. Οσυντελεστής(1+i) n ονομάζεται συντελεστής κεφαλαιοποίησης ή ανατοκισμού.

16 Παράδειγμα Ποιο είναι το τελικό κεφάλαιο μιας ανατοκίζεται με επιτόκιο ίσο με 5% κάθε Δεδομένα επένδυσης ευρώ έτος επί σειρά 10 ετών. Cn, ο ζητούμενος άγνωστος, C0, είναιτοαρχικόκεφάλαιοίσομε ευρώ, i, είναιτοεπιτόκιοίσομε5% ή 0,05, n, είναι το πλήθος των περιόδων ανατοκισμού ίσο με 10. που Αντικαθιστώ στον τύπο και προκύπτει: C n C 0 *(1 i) n *(1 0,05) Άρα η τελική αξία κεφαλαίου ευρώ που ανατοκίζονται 5% για περίοδο 10 ετών ισούται με Ευρώ. με επιτόκιο

17 Αρχική αξία (παρούσα αξία) κατά τον ανατοκισμό. Σ αντίστροφη περίπτωση είναι δυνατόν να υπολογίσουμε αρχική αξία κεφαλαίου που δεδομένης περιόδου και επιτοκίου θα ισούται με συγκεκριμένο κεφάλαιο. Χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο με πριν λύνουμε ως προς το αρχικό κεφάλαιο. Έτσι έχω: C n C 0 *(1 i) n C 0 C n (1 i) C 1 n n * (1 i) n Άρα προκύπτει C 0 C n * 1 (1 i) n Με βοήθεια τύπου λοιπόν μπορώ να υπολογίσω παρούσα αξία δεδομένου μελλοντικού κεφαλαίου αν γνωρίζω το επιτόκιο και περίοδο ανατοκισμού. Ο 1 (1 i) n συντελεστής ονομάζεται συντελεστής προεξόφλησης.

18 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Παράδειγμα Να υπολογιστεί η αρχική αξία κεφαλαίου μετά από 10 έτη με επιτόκιο 7% Ευρώ πληρωτέου Λύνοντας με C 0 C n * βοήθεια τύπου έχω 1 (1 i) * n 10 (1 0,07) Άρα το αρχικό κεφάλαιο ισούται με Ευρώ.

19 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Μελλοντική αξία ποσού με ανατοκισμό

20 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Μελλοντική αξία ποσού με ανατοκισμό Είναι η μελλοντική αξία ποσού (Future Value) η οποία θα επιτευχθεί στο τέλος νιοστού ές (μετά από n χρονικές περιόδους) εάν κατατίθεται κάθε χρονική περίοδο (έτος) ποσό Α το οποίο ανατοκίζεται με επιτόκιο i.

21 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Παράδειγμα Να υπολογιστεί πληρωτέας μετά η μελλοντική αξία ετήσιων από 5 έτη με επιτόκιο 10%. ποσών Ευρώ Λύνοντας με βοήθεια τύπου έχω Άραημελλοντικήαξίαισούταιμε Ευρώ.

22 Τα ακίνητα αγοράζονται για ιδιόχρηση ή ως μορφή επένδυσης. Και στις δύο περιπτώσεις ο αγοραστής μετρά τα αναμενόμενα οφέλη τα οποία θα λάβει από το ακίνητο σε σχέση με το αρχικό κόστος. Το έργο εκτιμητή είναι να εκφράσει τα οφέλη αυτά σε χρήματα (νομισματικές μονάδες) και να ερμηνεύσει τη σχέση ανάμεσα στα κόστη και τα οφέλη (εισοδήματα), με κάποιο ποσοστό, δίνοντας έτσι στον επενδυτή μία σαφή εικόνα προκειμένου να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά επενδυτικά σενάρια (απόδοση κεφαλαίου που επενδύεται). Κατά αξιολόγηση ενός ακινή με τη συγκεκριμένη μέθοδο, υπολογίζονται τα προβλεπόμενα έσοδα από επιχείρηση κατά τη διάρκεια λογισμού επένδυσης και γίνεται χρήση ενός συντελεστή απόδοσης. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

23 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Σε πολλές περιπτώσεις αγοραπωλησιών ακινήτων ο κύριος σκοπός πράξης λάχιστον από πλευρά αγοραστή δεν είναι απαραίτητα η κάλυψη κάποιας ανάγκης αλλά η επένδυση επί ακινή. Σ περίπτωση λοιπόν επενδύσεων επί ακίνη περιουσίας το άμεσο ενδιαφέρον πράξης έγκειται σ έννοια προσόδου και γαιοπροσόδου ακινή. Πρόκειται δηλαδή για το εισόδημα που θα έχει ο κύριος ακινή από χρήση αυτού. Σ περίπτωση που απαιτείται να εκτιμηθεί κάποιο ακίνητο ακολουθείται μία διαφορετική λογική σε σχέση με συγκριτική μέθοδο. Η μέθοδος που ακολουθούμε σε αυτή περίπτωση ονομάζεται μέθοδος κεφαλαιοποίησης. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει ανάγκη εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινή με το εισόδημαπουτοίδιοαυτόακίνητο«παράγει».

24 Η μέθοδος κεφαλαιοποίησης εφαρμόζεται δηλαδή με σύνδεση που προκύπτει από εκμετάλλευση των ακινήτων βάση χρήσης που έχουν αυτά και αγοραίας ς αξίας. Συγκεκριμένα εφαρμόζεται σ μετατροπή που προκύπτει από εφαρμογή κυριότητας των ακινήτων σ αξία αυτών. Για παράδειγμα η πώληση ενός εμπορικού ακίνη προκύπτει ή μπορεί να προκύψει μέσα από σύγκριση ακινή με αντίστοιχα ακίνητα σ ευρύτερη περιοχή, αλλά είναι βέλτιστη η λύση εξεύρεσης ποσού που έχει δυνατότητα να επενδύσει κάποιος σ αγορά ενός ακινή βάση μισθώματος που θα έχει από αυτό. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε πολλά είδη ακινήτων αλλά αποτελεί μόνη λύση σ περίπτωση εμπορικών ακινήτων όπως τα ξενοδοχεία, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι χώροι γραφείων, οι αποθήκες, τα εμπορικά καταστήματα, κτλ. Η εκτίμηση παρούσας αξίας ακινή προκύπτει από το εισόδημα που αποδίδει ένα ακίνητο και από τον συντελεστή κεφαλαιοποίησης ήπροσόδου που χρησιμοποιείται για μετατροπή σε κεφαλαιοποιημένη αξία. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

25 Για να δοθούν σωστές απαντήσεις, στα διάφορα ερωτήματα που προκύπν χρησιμοποιώντας μέθοδο κεφαλαιοποίησης, πρέπει να γίνει μια εκτενής έρευνα αγοράς. Έτσι ο εκτιμητής οφείλει να έχει μια πλήρη και γενική εικόνα των οικονομικών δεδομένων κτηματαγοράς καθώς και ακόμα ειδικότερα καλή γνώση των μισθωμάτων περιοχής. Γενικότερα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η μέθοδος κεφαλαιοποίησης μπορεί να χρησιμοποιείται και όταν δεν είναι δυνατή η χρήση συγκριτικής μεθόδου εξ αιτίας μεγάλης ετερογένειας μεταξύ προς έρευνα ιδιοκτησίας και των ευρύτερων δεδομένων αγοράς. Επίσης, η μέθοδος κεφαλαιοποίησης χρησιμοποιείται για να δώσει μια βάση πάνω σ οποία θα μπορούσε να εκτιμηθεί η αξία μιας ιδιοκτησίας. Αυτό θεωρείται συνήθως ως μια προεργασία πριν τη χρήση κλασσικής συγκριτικής μεθόδου. Τέλος, συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι η μέθοδος κεφαλαιοποίησης δίνει ακριβή αποτελέσματα όσο πιο σταθεροί είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης αγοράς. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

26 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Κατά εκτίμηση με βάση τη μέθοδο κεφαλαιοποίησης ο εκτιμητής έχει να κάνει με παρούσα αξία μελλοντικού οφέλους που προκύπτει από χρήση ακίνη. Αυτό γενικά εκφράζεται από το καθαρό εισόδημα το οποίο ένα πλήρως ενημερωμένο πρόσωπο υποθέτει ότι θα παράγει το ακίνητο κατά το υπόλοιπο ωφέλιμης ζωής, ήμέχριτημεταπώληση. Μετά από τη σύγκριση ετήσιας αποδόσεως των επενδύσεων παρόμοιου τύπου και κατηγορίας το εν λόγω καθαρό εισόδημα κεφαλαιοποιείται για εκτίμηση αξίας. Η επιλογή συντελεστού κεφαλαιοποιήσεως σημαντικάβήματαστημέθοδοαυτή. είναι ένα από τα πιο

27 Τα τέσσερα (4) βήματα που ακολουθούνται στη συλλογή και επεξεργασία μεθόδου αυτής είναι: Εξετάζεται ο προγραμματισμός λειργίας και υπολογίζεται το ποσοστό πληρότητας λειργίας αυτής για το υπόψη ακίνητο με βάση συγκρίσιμα ακίνητα για το τρέχον έτος και προηγούμενα έτη. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν γενικά δεδομένα ως προς σημερινή κατάσταση αλλά και τις μελλοντικές τάσεις μεταβολής. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά συγκρίνονται και προσαρμόζονται για να προκύψει μία αξιόπιστη εκτίμηση ακαθάρισ το οποίο εύλογα αναμένεται ότι θα παράγει το υπόψη ακίνητο. Συλλέγονται δεδομένα εξόδων όπως φόροι, έξοδα ασφάλισης και κόστη λειργίας τα οποία αφορούν το προς εκτίμηση ακίνητο και άλλα συγκρίσιμα ακίνητα. Η τάσημεταβολής αυτών των εξόδων είναι σημαντική. Εκτιμάται η υπόλοιπη οικονομική ζωή κτιρίου για να προσδιοριστεί η πιθανή διάρκεια ή εκτιμάται η περίοδος κυριότητας προ επαναπωλήσεως. Επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος κεφαλαιοποιήσεως και ο κατάλληλος συντελεστής κεφαλαιοποιήσεως για τον προσδιορισμό καθαρού. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

28 Για εκτίμηση ενός ακινή με μέθοδο κεφαλαιοποίησης πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες ακινή όπως: Τα έσοδα που προκύπν από το ακίνητο βάση συγκριτικών στοιχείων. Ένα χρονικό διάστημα n ετών. Τα έξοδα από χρήση ακινή. Σταθερά έξοδα. Λειργικά έξοδα. Αντικαταστάσεις, κλπ. Η κατάλληλη μέθοδος κεφαλαιοποίησης. Το ποσοστό μεταβολής αξίας ακινή κάθε έτος. Η υπολειμματική αξία μετά από παρέλευση χρονικού διαστήματος n ετών. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης (yield). Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

29 Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης (yield). Πρόκειται για τον βασικό συντελεστή μεθόδου που προκύπτει σε σχέση με: το επιτόκιο κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, τον πληθωρισμό αλλά και στοιχεία περιοχής ακινή όπως: η άνοδος των τιμών των ακινήτων, η ετήσια απαξίωση ακινή, οι γεωγραφικές παραμέτρους περιοχής, η χρήση ακινή, το ρίσκο μίσθωσης ακινή Ο βέλτιστος τρόπος είναι να προκύψει μέσα από έρευνα σ περιοχή αφού ληφθούν όλες οι παράμετροι που αναφέρθηκαν. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

30 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης. Παράδειγμα Έστω ακίνητο επί οδού Τσιμισκής οποίου θέλουμε να υπολογίσουμε Συντελεστή απόδοσης και ισχύει σ περιοχή: Πληθωρισμός: 3,5% Επιτόκιο Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας: 2,5% Ετήσια απαξίωση ακινή: 2,0% Ετήσια μεταβολή αξίας ακινή: 4,0% Ρίσκο μη μίσθωσης ακινή: 3,0% (κυμαίνεται από 3% έως 7%) τον Ο Συντελεστής απόδοσης προκύπτει εφαρμόζοντας: R = 3,5 + 2,5 - (4,0-2,0) + 3,0 = 7,0% ακρίβεια????

31 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Yields)

32 Yield ή αλλιώς στα Ελληνικά «Συντελεστής Κεφαλαιοποίησης» είναι ένας δείκ που χρησιμοποιείται στις εκτιμήσεις ακινήτων για τη μετατροπή που αποκομίζουμε από ένα ακίνητο σε κεφαλαιοποιημένη αξία. Σ ουσία προσδιορίζει απόδοση επένδυσης μας. Δηλαδή απόδοση κεφαλαίου που εκταμιεύουμε για αγορά ενός ακινή. Αποτελεί πλέον διαδεδομένη ορολογία σς κύκλους των επενδυτών και εκτιμητών. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

33 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Βάση μεθόδου κεφαλαιοποίησης (Income method of Valuation) αν το ετήσιο μίσθωμα το οποίο αποφέρει ένα ακίνητο είναι Ι, τότε με χρήση Yield Y ακινή (ή αλλιώς όπως χρησιμοποιείται σ καθημερινή πρακτική από ς εκτιμητές «απόδοσης ακινή» ή Συντελεστού Κεφαλαιοποίησης) η αξία V υπολογίζεται από τον παρακάτω απλό τύπο: V=Ι/Y

34 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Έστω ότι ένα ακίνητο μας αποφέρει ετησίως μισθώματα ύψους και το Yield ακινή προσδιορίστηκε σε 7,1% τότε αξία ακινή είναι: η (I) (Y) (V) = ,70 ~

35 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Δεν υπάρχει ακριβής τρόπος ή μεθοδολογία για να ορίσουμε τον συντελεστή κεφαλαιοποίησης ενός ακινή, ειδικά σε ανώριμες κτηματαγορές όπως είναι και η ελληνική κτηματαγορά. Γιατί;;

36 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης 1. Όσο μεγαλύτερη η αξία και είναι η απόδοση αντιστρόφως ενός ακινή, τόσο μικρότερη είναι Παράδειγμα: I= και Y1=7,1%, Y2=7,5%. Επομένως βάση τύπου V=I/Y έχουμε: V1= ενώ V2= Όσο μικρότερη είναι επένδυση είναι η η απόδοση αγορά ενός ακινή τόσο πιο ασφαλής Γιατί;; Επειδή η απόδοση ενός ακινή παίρνει ένας επενδυτής για να το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων. είναι ανάλογη ρίσκου που αγοράσει, εντάσσοντας το στο

37 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Έστω ότι διαθέτετε προς Έχετε 2 επιλογές: επένδυση. 1. Μαγαζί επί οδού Ι. Τσιμισκή με απόδοση 4,5%, άρα εισόδημα το χρόνο Logistics σ ΒΙ.ΠΕ.Θ. με απόδοση άρα εισόδημα το χρόνο. 9,0%, 3. Πού θα σας;; τοποθετούσατε πιο άνετα τα χρήματα

38 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Barcelona FC Απόλλων Καλαμαριάς FC vs

39 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης (τα δεδομένα που δίδονται είναι από το 2009) 1. Γραφεία Κέντρο πόλης: Οδός Ι. Τσιμισκή: 5,5% - 7,5% Οδός Μητροπόλεως:5,5% - 7,0% Οδός Ερμού:5,7% - 7,0% Οδός Δωδεκανήσου:5,3% - 7,0% Οδός Φράγκων:6,0% - 7,2% Πλατεία Βαρδάρη:5,8%-7,0%

40 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Ανατολική Θεσσαλονίκη Οδός Αδριανουπόλεως: 6,0% - 7,0% Περιοχή Mediterranean Cosmos: 5,5% - 6,8% Δυτική Θεσσαλονίκη Λεωφ. 26ης Οκτωβρίου:5,4% - 6,8% Γιαννιτσών: 6,0% - 7,3% Περιοχή City Gate:6,0% - 7,0%

41 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης 2. Καταστήματα Κέντρο Πόλης: Οδός Ι. Τσιμισκή: 4% - 6% Οδός Μητροπόλεως: 4% - 6% Οδός Κούσκουρα: 4,5% - 6,5% Οδός Προξένου Κορομηλά: 4,5% - Οδός Εγνατία: 5,0% - 7,0% Οδός Ερμού: 5,0% - 7,0% Λεωφ. Νίκης; 5,0% - 6,5% 6,5%

42 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Ανατολική Θεσσαλονίκη: Οδός Οδός Οδός Οδός Οδός Οδός Οδός Κομνηνών (πεζόδρομος Δ. Καλαμαριάς):5,0% - 7,0% Γ. Πασαλίδη (Δ. Καλαμαριάς):5,5% - 7,0% Μεταμορφώσεως (Δ. Καλαμαριάς):5,5% - 7,0% Νικολάου Πλαστήρα (Δ. Καλαμαριάς):5,0% - 6,5% Αδριανουπόλεως (Δ. Καλαμαριάς): 5,5% - 7,0% Γρηγ. Λαμπράκη (Δ. Τούμπας): 6,0% - 7,0% Αλεξ. Παπαναστασίου (Δ. Χαριλάου): 6,5% - 7,0%

43 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Δυτική Θεσσαλονίκη: Οδός Μοναστηρίου: 6,5% - 7,5% Οδός Λαγκαδά: 6,0% - 7,0% Περιοχή ΤΙΤΑΝ: 6,5% - 7,0% Οδός Καραολή και Δημητρίου (Δ. Ευόσμου):6,5% - 7,5% Οδός Μαρίνου Αντύπα (Δ. Σταυρούπολης): 6,0% - 7,0% Οδός Κ. Καραμανλή (Δ. Ελευθ. Κορδελιού):6,0% - 7,5%

44 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης 3. Αποθήκες /Logistics ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδος): 7,5% - 9,0% ΒΙ.ΠΕ. Καλοχωρίου: 8,0% - 9,0% ΒΙ.ΠΕ. Θέρμης: 8,0% - 9,0%

45 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Τα βασικά μοντέλα που εφαρμόζονται σ είναι μέθοδο κεφαλαιοποίησης τομοντέλοάμεσηςκεφαλαιοποίησης(direct Method), το μοντέλο σταθερού ακινή, το μοντέλο προεξόφλησης ταμιακών ροών.

46 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης ΜοντέλοΆμεσηςΚεφαλαιοποίησης Το μοντέλο άμεσης κεφαλαιοποίησης είναι από τα πιο βασικά και απλά μοντέλα εφαρμογής μεθόδου των προσόδων. Συνδέει σ ουσία όπως αναφέρθηκε παρούσα αξία ακινή με το εισόδημα που προκύπτει από τα μισθώματα ακινή με βοήθεια ενός συντελεστή κεφαλαιοποίησης. όπου V είναι η αξία ακινή Ι είναι η ετήσια πρόσοδος που προκύπτει από το ακίνητο R είναι ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης ή απόδοσης.

47 Όπως γίνεται άμεσα κατανοητό το μοντέλο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο απέναντι στις όποιες αλλαγές τιμής συντελεστή απόδοσης. Για παράδειγμα αν σ ίδια περίπτωση ακινή επιλέξω λανθασμένα έναν συντελεστή απόδοσης ίσο με 7% αντί σωστού 6% διαπιστώνω μία μεταβολή σ τελική εμπορική αξία ακινή: δηλαδή μία ελάχιστη διαφορά συντελεστή 1% καταλήγει σε διαφορά τάξης 14,29% σ αγοραία αξία ακινή. Φαίνεται λοιπόν η έντονη επίδραση συντελεστή απόδοσης σ τελική αγοραία αξία ακινή. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

48 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Παράδειγμα Έστω ένα κτίριο Θεσσαλονίκης. γραφείων και ισόγειων καταστημάτων στο κέντρο Το μικτό εμβαδόν ορόφων 800 μ 2. ισογείου καταστήματος είναι 300 μ 2 και των Δεδομένου ότι το μηνιαίο μίσθωμα καταστήματος είναι 150 ευρώ/τ.μ.και το μέσο μηνιαίο μίσθωμα για ς ορόφους είναι 12 ευρώ/τ.μ., ενώ ο συντελεστής απόδοσης είναι αντίστοιχα 6% για το κατάστημα και 4% για ς ορόφους, εκτιμήστε παρούσα αξία τόσο ακινή όσο και καταστήματος και των ορόφων ξεχωριστά.

49 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ V K I 1 300*12*150 R 1 0, ΟΡΟΦΟΙ V O I 2 R 2 800*12 *12 0, Άραηπαρούσααξίακαταστήματοςείναιίσημε Ευρώ τωνορόφωνίσημε Ευρώ. και Άρα V Ολική = = Ευρώ

50 Παραδείγματα Εφαρμογή μοντέλου στις εκτιμήσεις Τραπεζών!!! Παράδειγμα από Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.

51 Παραδείγματα Εφαρμογή Παράδειγμα μοντέλου στις εκτιμήσεις Τραπεζών!!! Αναλυτικής Εκτίμησης Εμπορικού Ακινή.

52 Παραδείγματα Αρ.Πρωτ.: XXXXXXXXXXXX 17 Δεκεμβρίου XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX κα. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 6 & XXXXXXXXXXXX Νέα Ιωνία Tηλ.: 210 XXXXXXXXXXXX Fax: 210 XXXXXXXXXXXX ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ XXXXXXXXXXXX αρ. & XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ Αξιότιμη κυρία XXXXXXXXXXXX, Μετά από εντολή σας να διερευνηθούν η αγοραία και η μισθωτική αξία πιο πάνω ακινή και αφού πραγματοποιήθηκε επιτόπου αυτοψία και ερευνήθηκαν οι σχετικές παράμετροι και τα χαρακτηριστικά περιοχής, η εταιρεία μας είναι σ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει παρούσα έκθεση η οποία επιτεύχθηκε με γνώμονα τις ακόλουθες προδιαγραφές:

53 Παραδείγματα Η μελέτη εκτίμησης αξίας ακινή επιτεύχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από το Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.) για θέματα σχετικά με εκτιμήσεις ακινήτων σε διεθνή κλίμακα και σε συνεργασία με Incorporated Society of Valuers and Auctioneers (I.S.V.A.). Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που ακολουθούν καθορίζονται από International Valuation Standards Committee και από το European Group of Valuers of Fixed Assets. Η αγοραία αξία εν λόγω ακινή εκτιμάται ως εκείνο το ποσό για το οποίο το ακίνητο σ ελεύθερη αγορά, ιδιόκτητο, ελεύθερο, θα πωληθεί μετά από μία διαδικασία προώθησης και προβολής η οποία καλόπιστα καιχωρίςπίεση θα φέρει τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη (πωλητή - αγοραστή) σ επίτευξη αμοιβαίας συμφωνίας. Ο υπολογισμός αγοραίας αξίας ακινή δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε έξοδα που πιθανόν να προκύψουν πώληση ή φορολογία. Επίσης υποτίθεται ότι το προς εκτίμηση ακίνητο διατίθεται ελεύθερο σ αγορά περιοριστικούς όρους και δεσμεύσεις έναντι τρίτων, οι οποίες δύνανται να επιφέρουν μεταβολές επί αξίας. από από

54 Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις XX Δεκεμβρίου XXXX πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο υπό εκτίμηση ακίνητο. Στη συνέχεια έλαβε χώρα πλήρης έρευνα κτηματαγοράς σ περιοχή, με απώτερο σκοπό διερεύνηση κοινωνικο-οικονομικού προφίλ περιοχής καθώς και τεκμηρίωση προς εκτίμηση αγοραίας και μισθωτικής αξίας. μια ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το ακίνητο ευρίσκεται εντός οικισμού Χίου στο νησί Χίου. Το νησί Χίου είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί Χώρας και ανήκει γεωγραφικά στο σύμπλεγμα των νησιών που σχηματίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτά είναι πέρα από τη Χίο, ηλέσβος, η Λήμνος, ησάμος, η Ικαρία και ο Άγιος Ευστράτιος. Ο νομός Χίου βρίσκεται στο Α. Αιγαίο, πολύ κοντά στις Μικρασιατικές ακτές. Αποτελείται από το ομώνυμο νησί, τα Ψαρά, τις Οινούσες (Οινούσα, Πρασονήσι ή Κίος), Στρόβιλο, Φαρμακερό, Αρχοντονήσι, Γαβάθι, Αυλώνι, Ποντικονήσι και Πασάς) και πολλές άλλες νησίδες. Έχει έκταση 904 τ. χλμ. και πληθυσμό κατοίκους. Πρωτεύουσα νομού είναι η Χίος. Το υπό εκτίμηση ακίνητο βρίσκεται στη συμβολή οδού XXXXXXXXXXXX αρ. XX με οδό XXXXXXXXXXXX (πεζόδρομος, δεν υφίσταται αρίθμηση οδού), εντός Οικισμού Δήμου Χίου Νήσου Χίου. Ο οικισμός Χίου δεν διαθέτει ρυμοτομικό σχέδιο και είναι προϋφιστάμενος 1923, έτσι το ακίνητο ευρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου και εντός οικισμού. Συγκεκριμένα, γεωμετρικά περικλείεται από τις οδούς XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX και XXXXXXXXXXXX,

55 Παραδείγματα ενώ η οδός XXXXXXXXXXXX η οποία εφάπτεται με το βόρειο τμήμα ακινή καταλήγει σε αδιέξοδο. Στο μέσο πρόσοψης ακινή καταλήγει η οδός XXXXXXXXXXXX και στη συμβολή με οδό μετατρέπεται η τελευταία σε πεζόδρομο. Βορείως ακινή η οδός XXXXXXXXXXXX μετατρέπεται σε κατά τις ώρες λειργίας των εμπορικών καταστημάτων. XXXXXXXXXXXX πεζόδρομο μόνο Η οδός XXXXXXXXXXXX είναι η εμπορικότερη οδός Χίου, όπου το σύνολο των ακινήτων έχουν εμπορικές χρήσεις λιανεμπορίου και καταστημάτων ψυχαγωγίας (καφέ, εστιατόρια, κλπ.). Δεδομένης μικρής κλίμακας οδού και μεγάλης ζήτησης για εμπορικές χρήσεις στον οικισμό Χίου οι αγοραίες αξίες καθώς και τα μισθώματα των ακινήτων ακολουθούν ιδιαίτερα υψηλές τροχιές τιμών. Σε μικρή απόσταση από το υπό εκτίμηση ακίνητο εντοπίζεται η ιερά μητρόπολη Χίου, καθώς και κτίρια πανεπιστήμιου Αιγαίου, Γυμνασίου και Δημοτικού Σχολείου. Η κεντρική πιάτσα των ταξί ευρίσκεται στο τέλος πεζόδρομου XXXXXX όπως και όλες οι κεντρικές λειργίες οικισμού. Τα δημόσια κτίρια (Δημαρχείο, ΟΤΕ, κλπ.) ενώ το σύνολο των εμπορικών καταστημάτων Χίου εντοπίζονται σε μικρές αποστάσειςαπότοακίνητο. Η Θάλασσα απέχει απότοακίνητοπερίτα300 μέτρα. Σε απόσταση, κατά συνέπεια, που εξυπηρετεί το υπό εκτίμηση ακίνητο εντοπίζονται όλες οι απαραίτητες για εξυπηρέτησή υπηρεσίες (καταστήματα Τραπεζών, εμπορικά καταστήματα, κεντρικές χρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, κ.λ.π.), ενώ σ άμεσα γύρω περιοχή υπάρχει σημαντική έλλειψη χώρων στάθμευσης. Συγκεκριμένα λόγω έλλειψης ρυμοτομικού σχεδίου και μικρού πλάς των κεντρικών αρτηριών οικισμού η έλλειψη χώρων στάθμευσης αποτελεί το

56 Παραδείγματα κρισιμότερο ίσως πρόβλημα περιοχής, κατά δήλωση λάχιστον των περιοίκων. Συνοπτικά, τα βασικότερα πλεονεκτήματα περιοχής ακινή είναι η θέση και η φήμη περιοχής, συνεπώς, η εξυπηρέτησή από όλες τις υπηρεσίες που εντοπίζονται πλησίον. Αντιθέτως, ο έντονος κυκλοφοριακός φόρτος, που αναλαμβάνουν οι γύρω δρόμοι, κατά τις περισσότερες ώρες ημέρας και η απουσία χώρων στάθμευσης συγκαταλέγονται ανάμεσα στα βασικά μειονεκτήματά ευρύτερης περιοχής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤOY Το υπό εκτίμηση ακίνητο αποτελεί ένα ισόγειο επαγγελματικό κτίριο το οποίο διαιρείται σε δύο καταστήματα συμβατικής κατασκευής. Το κτίριο σύμφωνα με δήλωση προηγούμενου ιδιοκτήτη κτίστηκε σε υπάρχον κτίσμα το οποίο προϋπήρχε κατά το ήμισυ και μετά από το XXXX περίπου ολοκληρώθηκε η κατασκευή και 2 ου τμήματος για να φτάσει σ τελική μορφή. Ωστόσο, το κτίριο έχει δεχθεί λάχιστο μία ολική ανακαίνιση η οποία ολοκληρώθηκε τονxxxxxxxxxxxx XXXX, εξαιτίας οποίας βρίσκεται στη σημερινή μορφή. Το προκείμενο κτίριο εδράζεται σε ομαλό οικόπεδο, επιφάνειας 273,90 τ.μ., σύμφωνα με το υπό τον αριθμό XXXXXXXXXXXX, συμβολαιογραφικό τίτλο. Το εν λόγω οικόπεδο συνορεύει ανατολικά, με οδό XXXXXXXXXXXX, βόρεια, με οδό XXXXXXXXXXXX και προς τις λοιπές κατευθύνσεις με όμορες ιδιοκτησίες (νότια με ακίνητο Γ. XXXXXXXXXXXX, και δυτικά με ακίνητο XXXXXXXXXXXX). Βέβαια σύμφωνα με αποτύπωση ιδιοκτησίας που έγινε από τον κ. XXXXXXXXXXXX, Διπλ. Πολ. Μηχανικό το συνολικό εμβαδόν ;ακινή είναι 277,81 τ.μ., ενώ τέλος σύμφωνα με το απόσπασμα κτηματολογικών στοιχείων Β ανάρτησης το ακίνητο φέρει

57 Παραδείγματα τον Κ.Α.Ε.Κ.: XXXXXXXXXXXX καιέχεισυνολικόεμβαδόνεπιφανείας230 τ.μ. Πρόκειται περί λάθους εμβαδού το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί σε συνεργασία με Τοπογράφο Μηχανικό. Σ εκτίμηση ακινή δεχθήκαμε μετά από συζήτηση και δήλωση διευθυντή καταστήματος, αλλά και προηγούμενου ιδιοκτήτη το εμβαδόν που αναφέρεται στον τίτλο ιδιοκτησίας ακινή, ίσο δηλαδή με 273,90 τ.μ. Όπως αναφέρθηκε το κτίριο διαιρείται σε δύο αυτοτελή καταστήματα. Το Κατάστημα 1 το οποίο είναι και το κύριο κατάστημα ακινή και είναι επιφανείας 189,45 τ.μ. ενώ διαθέτει και πατάρι 108,39 τ.μ. και το κατάστημα 2 το οποίο είναι συνολικά 62,72 τ.μ. και είναι ήδη μισθωμένο από εταιρεία XXXXXXXXXXXX. Και τα δύο καταστήματα διαθέν πρόσβαση από οδό XXXXXXXXXXXX. Το κατάστημα 1 έχει δεχτεί ολική ανακαίνιση η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο XXXX και διαθέτει ιδιαίτερα καλής ποιότητας υλικά και χωρίσματα των χώρων. Το ισόγειο αποτελείται από δύο χώρους, τον κύριο χώρο εξυπηρέτησης καταστήματος και ακόμα έναν φυλασσόμενο χώρο που έχει χρήση XXXXXXXXXXXX. Ο ενιαίος χώρος διαχωρίζεται και σε χώρους γραφείων και διαθέτει πάτωμα από μαρμάρινα πλακίδια και λαμινέιτ. Το σύνολο των κουφωμάτων είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ενώ διαθέτει στο σύνολο ψευδοροφές καθώς και όλα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και ασφάλειας (ύδρευση, ηλεκτρισμό, τηλέφωνο, internet, πυρασφάλεια, πυρανίχνευση, συναγερμό). ΟχώροςXXXXXXXXXXXX είναι φυλασσόμενος χώρος και διαθέτει πάτωμα επενδεδυμένο από μάρμαρο. Η πρόσβαση στο πατάρι καταστήματος επιτυγχάνεται μέσω κλιμακοστασίου μαρμάρινης επένδυσης. Το πατάρι καταστήματος επιμερίζεται σε έναν κύριο χώρο υποδοχής, ένα μικρό χώρο που χρησιμοποιείται ως κουζινάκι, δύο αλέτες (ανδρών και γυναικών που διαθέν μία λεκάνη και έναν νιπτήρα η κάθε μία), και

58 Παραδείγματα δύο αποθήκες, μία μικρή με νιπτήρα και μία μεγάλη η οποία αποτελεί και τον κύριο αποθηκευτικόχώροκαταστήματος. Το πάτωμα είναι κατά το ήμισυ λαμινέιτ (χώρος υποδοχής στο πατάρι) και πλακίδια σς υπόλοιπου χώρους. Το κατάστημα 2 διαθέτει επίσης αντίστοιχα υλικά κατασκευής και πέρα από τον κύριο χώρο καταστήματος διαθέτει μία αλέτα, μία μικρή αποθήκη και ένα μικρό πατάρι άνευ αδείας. Οι καθαρές επιφάνειες, η κατάσταση συντήρησης και η χρήση κάθε επιπέδου υπό μελέτη ακινή φαίνονται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο τίτλο, το υπό εκτίμηση ακίνητο ανήκει κατά πλήρη νομή και κατοχή σ XXXXXXXXXXXX (στον τίτλο αναφέρεται η XXXXXXXXXXXX).

59 Παραδείγματα ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το οικόπεδο όπου και το υπό εκτίμηση ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Οι οικοδομικές άδειες σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής ανακαίνισης τμημάτων κτιρίου δεν ήταν διαθέσιμες στον εκτιμητή. Ωστόσο, η παρούσα εκτίμηση θα πραγματοποιηθεί με παραδοχή ότι οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιήθηκαν νόμιμα και το υπό εκτίμηση ακίνητο πληροί τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Σύμφωνα με το πολεοδομικό καθεστώς που επικρατεί σ περιοχή ισχύει: Π.Δ. ΦΕΚ 138Δ/ Αρτιό: 2000 τ.μ. Παρέκκλισις: 150 τ.μ. προ 1979 Π.Κ.: 60% Π.Κ. στο συνεχές: 70% Σ.Δ.: 1,20 Σύμφωνα με ς όρους δόμησης και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά οικοπέδου, η συνολική δόμηση ανέρχεται 273,90 * 1,20 = 328,68 τ.μ. Η σημερινή δόμηση είναι συνολικά 189,45+62,72 = 252,17 τ.μ. (τα πατάρια δεν λαμβάνονται υπόψη). Έτσι υπολείπονται ακόμα 76,51 τ.μ. που είναι δυνατόν να δομηθούν ως ανωδομή. Κατά εκτίμηση τελικής αγοραίας αξίας θα πρέπει να προστεθεί και η υπολειμματική αξία αυτής επιφανείας. σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Το υπό εκτίμηση ακίνητο διαθέτει όλες τις βασικές παροχές κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλεφωνική σύνδεση, υπηρεσίες

60 Παραδείγματα δικτύου internet κ.λ.π.) καθώςκαιπαροχέςπυρασφάλειαςκαιπυρανίχνευσης). ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε σ περιοχή ακινή και κατόπιν συνομιλιών με μεσίτες αστικών συμβάσεων, μηχανικούς και κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται σ περιοχή ακινή, διαπιστώσαμεότιοιτιμές αντίστοιχων χώρων σ περιοχή κυμαίνονται από 2.000/τ.μ. έως και 3.500/τ.μ., ενώ οι τιμές των ισόγειων καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των παταριών (εάν υπάρχουν), κυμαίνονται από 5.000/τ.μ. έως και /τ.μ. (ανάλογα με επιφάνεια, ποιότητα κατασκευής, ηλικία και θέση ακινή), με τις ζητούμενες τιμές ενίοτε να ξεπερνούν το προαναφερθέν φάσμα. Τα μισθώματα δε, σ περιοχή κυμαίνονται μεταξύ 4/τ.μ. και 7/τ.μ. για σύγχρονους γραφειακούς χώρους και μεταξύ 40/τ.μ. και 50/τ.μ. για χώρους καταστημάτων συμπεριλαμβανομένου και παταριού, ανάλογα με θέση, παλαιότητα, το βαθμό συντήρησης, τις παροχές, το εμβαδόν, τον όροφο, προβολή και τα χαρακτηριστικά χώρου. Συγκριτικά Στοιχεία ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χίος, οδός XXXXXXXXXXXX, κατάστημα, επιφάνειας 150 τ.μ. με επιπλέον πατάρι, τιμή πώλησης ,00 ( 8.000/τ.μ.). Χίος, κέντρο, ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., τιμή πώλησης ,00 ( 5.000/τ.μ. ισογείου). ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χίος, κέντρο, κατάστημα ισογείου επιφάνειας 50 τ.μ., ζητούμενη τιμή μίσθωσης μηνιαίως ( 40/τ.μ. ισογείου / μηνιαίως).

61 Παραδείγματα Χίος, οδός XXXXXXXXXXXX, κατάστημα ισογείου επιφάνειας 60 τ.μ., με πατάρι, τιμή μίσθωσης μηνιαίως ( 53/τ.μ. ισογείου). ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για εκτίμηση εμπορικής και μισθωτικής αξίας συγκεκριμένου ακινή και τα συμπεράσματα καθεμίας από αυτές, παρατίθενται παρακάτω: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Μεθοδολογία Συγκριτικής Μεθόδου: Η εμπορική ή μισθωτική αξία ακινή προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη συγκριτικά στοιχεία κτηματαγοράς τα οποία θα αξιολογηθούν με βάση παράγοντες όπως πιθανοί περιορισμοί στη χρήση, στοιχεία τοποθεσίας, μεγέθους ακινή, παλαιότητάς, τύπου χρήστη, κ.λ.π. Οι βασικοί παράγοντες που λάβαμε υπόψη μας για εκτίμηση είναι οι ακόλουθοι : o Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ακινή. o Το πολεοδομικό καθεστώς άμεσα γύρω περιοχής. o Η προσφορά και ζήτηση σ άμεσα γύρω περιοχή. o Ο χαρακτήρας ως προς τη χρήση συγκεκριμένης και ευρύτερης περιοχής. o Η ποιότητα κατασκευής ακινή και ο βαθμός συντήρησης αυτού. Σύμφωνα λοιπόν με παραπάνω έρευνα και λαμβάνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπό εκτίμηση ακινή θεωρούμε ότι η εμπορική αξία ολόκληρου κτιρίου υπολογίζεται ως εξής:

Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αποτελέσματα μελέτης 2009 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάλυση & Μέτρηση των Οικονομικών Επιπτώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ HOTEL [BUSINESS PLAN] ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.Μ. : 7638 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ HOTEL [BUSINESS PLAN] ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.Μ. : 7638 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ HOTEL [BUSINESS PLAN] ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.Μ. : 7638 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πίνακας περιεχομένων: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)

Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) 1.Εννοια & Ορισμός Συνδεδεμένων Πρόσωπων Ο ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ορίζεται από τον νόμο 4172 (Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση της Μεταβολής του Προϋπολογισμού Κατασκευής Οδικού Έργου στα Διάφορα Στάδια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή Ταυτότητα της μελέτης... 1 Κεφ.1. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών... 3 1.1. Ο προσφυγικός οικισμός και ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.... 3

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα