Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος"

Transcript

1 Ι' ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και εφαρμοσμένες πρακτικές - Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Νικόλας Καρανικόλας

2 Το προφίλ μηχανικού εκτιμητή

3 ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΡΙΣΜΟΙ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αντιπροσωπεύει αγορά. αξία ενός ακινή σε δεδομένο τόπο και χρόνο και σε δεδομένη Εξαρτάται από: Την αλληλεπίδραση των δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης. Τη χρησιμότητα ακινή Τη σπανιότητα ακινή Την αρτιότητα ακινή Την εκδήλωση επιθυμίας από ανθρώπους για κατοχή και χρήση ακινήτων

4 4

5 ΑΞΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΟΠΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. εξασφαλίσεις τραπεζών (διασφαλίσεις δανείων) 2. λήψη αναγκαστικών μέτρων (π.χ. κατάσχεση) 3. αγοραπωλησίες γενικά 4. λογιστικές καταστάσεις 5. απαλλοτριώσεις, δουλείες 6. διανομές, κληρονομικά 7. εταιρείες επενδύσεων κ.ά.

6 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ The cornerstone of every valuation «Ο θεμελιώδης λίθος κάθε εκτίμησης»

7 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Εκτίμηση «αγοραστικής αξίας» ακινή Σύγκριση με «παρόμοιες» ιδιοκτησίες Όλες οι ιδιοκτησίες είναι διαφορετικές μεταξύ ς. Τοποθεσία Ακόμα και στο ίδιο κτίριο δεν έχουν όλα τα διαμερίσματα ίδια θέα Ακόμα και στο ίδιο τετράγωνο δεν έχουν όλα τα καταστήματα ίδια πρόσβαση, ή βιτρίνα Φυσική Κατάσταση Επισκευές, ανακατασκευές Συμβόλαια Συμβόλαια ενοικίασης Σκοπός εκτίμησης Χρόνος κτλ

8 Οι κυριότερες πηγές συγκριτικών στοιχείων είναι οι παρακάτω: Εργολάβοι Μηχανικοί Εκτιμητές Μεσίτες Αγγελίες Κατά τόπους Εφορίες Κλπ

9 ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Με βάση τη μέθοδο, αναπτύσσεται σενάριο ανάπτυξης ακινή. Προσδιορίζεται η αξία ακινή με βάση μελλοντική εκμετάλλευση. Εφαρμόζεται λόγω απουσίας συγκριτικών στοιχείων. Η λογική μεθόδου έχει ως βάση το ανώτατο τίμημα που θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει ένας επενδυτής. Το ανώτατο τίμημα προκύπτει αφού αφαιρεθούν από τη συνολική αναμενόμενη τιμή πώλησης τα συναφή με το κόστος έργου έξοδα. Επιτυγχάνεται μία αναλυτική προσέγγιση ολόκληρου φάσματος διαδικασίας αξιοποίησης ακινή.

10 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Ποια η διαφορά μεθόδου με συγκριτική μεθοδολογία? υπολειμματική μέθοδο? Πότε χρησιμοποιούμε???

11 Μερικές απαραίτητες... «σχέσεις»

12 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Ο ανατοκισμός κεφαλαίου είναι σήμερα για επιστήμη εκτιμητικής μία διαδικασία απαραίτητη στον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών ροών. Είτε αναφερόμαστε σ πιο απλή διαδικασία που είναι αυτή υπολογισμού κεφαλαίου σε έναν καταθετικό λογαριασμό μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο, είτε αναφερόμαστε σε πιο πολύπλοκες διαδικασίες υπολογισμών δόσεων και ποσοστών, είναιαπαραίτητηηκατανόησηορισμένωνεννοιώνκαι σχέσεων.

13 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες απαραίτητες... «σχέσεις» Το κεφάλαιο που τοκίζεται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με χρήση απλού τόκου παραμένει το ίδιο χωρίς μετατροπή των τόκων σε παραγωγικό κεφάλαιο. Σ περίπτωση ανατοκισμού οι τόκοι κάθε περιόδου κεφαλαιοποιούνται και έτσι τόσο το αρχικό κεφάλαιο όσο και ο τόκος αυξάνονται μετά από κάθε χρονική περίοδο με επιταχυνόμενο ρυθμό. Έτσι η διαδικασία αυτή κατά οποία ο τόκος κάθε περιόδου μετατρέπεται σε κεφάλαιο και ανατοκίζεται προκαλώντας ροή υψηλότερων τόκων ονομάζεται ανατοκισμός.

14 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» Γιαπαράδειγμαέχουμεκατάθεση Ευρώ με απαραίτητες επιτόκιο 10% 1ο έτος ( *10/100)= *(1+0,1)= ο έτος ( *10/100)= *(1+0,1) *(1+0,1)* 0,1= *(1+0,1)*(1+0,1)= *(1+0,1)^2...

15 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Έτσι σε αυτή λογική ανατοκισμού ισχύει C n C 0 *(1 i) n η ακόλουθη σχέση: όπου: Cn, είναι το κεφάλαιο που προκύπτει μετά από n περιόδους, C0, είναιτοαρχικόκεφάλαιο, i, είναι το επιτόκιο, n, είναι το πλήθος των περιόδων ανατοκισμού. Οσυντελεστής(1+i) n ονομάζεται συντελεστής κεφαλαιοποίησης ή ανατοκισμού.

16 Παράδειγμα Ποιο είναι το τελικό κεφάλαιο μιας ανατοκίζεται με επιτόκιο ίσο με 5% κάθε Δεδομένα επένδυσης ευρώ έτος επί σειρά 10 ετών. Cn, ο ζητούμενος άγνωστος, C0, είναιτοαρχικόκεφάλαιοίσομε ευρώ, i, είναιτοεπιτόκιοίσομε5% ή 0,05, n, είναι το πλήθος των περιόδων ανατοκισμού ίσο με 10. που Αντικαθιστώ στον τύπο και προκύπτει: C n C 0 *(1 i) n *(1 0,05) Άρα η τελική αξία κεφαλαίου ευρώ που ανατοκίζονται 5% για περίοδο 10 ετών ισούται με Ευρώ. με επιτόκιο

17 Αρχική αξία (παρούσα αξία) κατά τον ανατοκισμό. Σ αντίστροφη περίπτωση είναι δυνατόν να υπολογίσουμε αρχική αξία κεφαλαίου που δεδομένης περιόδου και επιτοκίου θα ισούται με συγκεκριμένο κεφάλαιο. Χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο με πριν λύνουμε ως προς το αρχικό κεφάλαιο. Έτσι έχω: C n C 0 *(1 i) n C 0 C n (1 i) C 1 n n * (1 i) n Άρα προκύπτει C 0 C n * 1 (1 i) n Με βοήθεια τύπου λοιπόν μπορώ να υπολογίσω παρούσα αξία δεδομένου μελλοντικού κεφαλαίου αν γνωρίζω το επιτόκιο και περίοδο ανατοκισμού. Ο 1 (1 i) n συντελεστής ονομάζεται συντελεστής προεξόφλησης.

18 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Παράδειγμα Να υπολογιστεί η αρχική αξία κεφαλαίου μετά από 10 έτη με επιτόκιο 7% Ευρώ πληρωτέου Λύνοντας με C 0 C n * βοήθεια τύπου έχω 1 (1 i) * n 10 (1 0,07) Άρα το αρχικό κεφάλαιο ισούται με Ευρώ.

19 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Μελλοντική αξία ποσού με ανατοκισμό

20 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Μελλοντική αξία ποσού με ανατοκισμό Είναι η μελλοντική αξία ποσού (Future Value) η οποία θα επιτευχθεί στο τέλος νιοστού ές (μετά από n χρονικές περιόδους) εάν κατατίθεται κάθε χρονική περίοδο (έτος) ποσό Α το οποίο ανατοκίζεται με επιτόκιο i.

21 Ανατοκισμός κεφαλαίου και άλλες «σχέσεις» απαραίτητες... Παράδειγμα Να υπολογιστεί πληρωτέας μετά η μελλοντική αξία ετήσιων από 5 έτη με επιτόκιο 10%. ποσών Ευρώ Λύνοντας με βοήθεια τύπου έχω Άραημελλοντικήαξίαισούταιμε Ευρώ.

22 Τα ακίνητα αγοράζονται για ιδιόχρηση ή ως μορφή επένδυσης. Και στις δύο περιπτώσεις ο αγοραστής μετρά τα αναμενόμενα οφέλη τα οποία θα λάβει από το ακίνητο σε σχέση με το αρχικό κόστος. Το έργο εκτιμητή είναι να εκφράσει τα οφέλη αυτά σε χρήματα (νομισματικές μονάδες) και να ερμηνεύσει τη σχέση ανάμεσα στα κόστη και τα οφέλη (εισοδήματα), με κάποιο ποσοστό, δίνοντας έτσι στον επενδυτή μία σαφή εικόνα προκειμένου να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά επενδυτικά σενάρια (απόδοση κεφαλαίου που επενδύεται). Κατά αξιολόγηση ενός ακινή με τη συγκεκριμένη μέθοδο, υπολογίζονται τα προβλεπόμενα έσοδα από επιχείρηση κατά τη διάρκεια λογισμού επένδυσης και γίνεται χρήση ενός συντελεστή απόδοσης. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

23 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Σε πολλές περιπτώσεις αγοραπωλησιών ακινήτων ο κύριος σκοπός πράξης λάχιστον από πλευρά αγοραστή δεν είναι απαραίτητα η κάλυψη κάποιας ανάγκης αλλά η επένδυση επί ακινή. Σ περίπτωση λοιπόν επενδύσεων επί ακίνη περιουσίας το άμεσο ενδιαφέρον πράξης έγκειται σ έννοια προσόδου και γαιοπροσόδου ακινή. Πρόκειται δηλαδή για το εισόδημα που θα έχει ο κύριος ακινή από χρήση αυτού. Σ περίπτωση που απαιτείται να εκτιμηθεί κάποιο ακίνητο ακολουθείται μία διαφορετική λογική σε σχέση με συγκριτική μέθοδο. Η μέθοδος που ακολουθούμε σε αυτή περίπτωση ονομάζεται μέθοδος κεφαλαιοποίησης. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει ανάγκη εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινή με το εισόδημαπουτοίδιοαυτόακίνητο«παράγει».

24 Η μέθοδος κεφαλαιοποίησης εφαρμόζεται δηλαδή με σύνδεση που προκύπτει από εκμετάλλευση των ακινήτων βάση χρήσης που έχουν αυτά και αγοραίας ς αξίας. Συγκεκριμένα εφαρμόζεται σ μετατροπή που προκύπτει από εφαρμογή κυριότητας των ακινήτων σ αξία αυτών. Για παράδειγμα η πώληση ενός εμπορικού ακίνη προκύπτει ή μπορεί να προκύψει μέσα από σύγκριση ακινή με αντίστοιχα ακίνητα σ ευρύτερη περιοχή, αλλά είναι βέλτιστη η λύση εξεύρεσης ποσού που έχει δυνατότητα να επενδύσει κάποιος σ αγορά ενός ακινή βάση μισθώματος που θα έχει από αυτό. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε πολλά είδη ακινήτων αλλά αποτελεί μόνη λύση σ περίπτωση εμπορικών ακινήτων όπως τα ξενοδοχεία, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι χώροι γραφείων, οι αποθήκες, τα εμπορικά καταστήματα, κτλ. Η εκτίμηση παρούσας αξίας ακινή προκύπτει από το εισόδημα που αποδίδει ένα ακίνητο και από τον συντελεστή κεφαλαιοποίησης ήπροσόδου που χρησιμοποιείται για μετατροπή σε κεφαλαιοποιημένη αξία. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

25 Για να δοθούν σωστές απαντήσεις, στα διάφορα ερωτήματα που προκύπν χρησιμοποιώντας μέθοδο κεφαλαιοποίησης, πρέπει να γίνει μια εκτενής έρευνα αγοράς. Έτσι ο εκτιμητής οφείλει να έχει μια πλήρη και γενική εικόνα των οικονομικών δεδομένων κτηματαγοράς καθώς και ακόμα ειδικότερα καλή γνώση των μισθωμάτων περιοχής. Γενικότερα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η μέθοδος κεφαλαιοποίησης μπορεί να χρησιμοποιείται και όταν δεν είναι δυνατή η χρήση συγκριτικής μεθόδου εξ αιτίας μεγάλης ετερογένειας μεταξύ προς έρευνα ιδιοκτησίας και των ευρύτερων δεδομένων αγοράς. Επίσης, η μέθοδος κεφαλαιοποίησης χρησιμοποιείται για να δώσει μια βάση πάνω σ οποία θα μπορούσε να εκτιμηθεί η αξία μιας ιδιοκτησίας. Αυτό θεωρείται συνήθως ως μια προεργασία πριν τη χρήση κλασσικής συγκριτικής μεθόδου. Τέλος, συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι η μέθοδος κεφαλαιοποίησης δίνει ακριβή αποτελέσματα όσο πιο σταθεροί είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης αγοράς. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

26 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Κατά εκτίμηση με βάση τη μέθοδο κεφαλαιοποίησης ο εκτιμητής έχει να κάνει με παρούσα αξία μελλοντικού οφέλους που προκύπτει από χρήση ακίνη. Αυτό γενικά εκφράζεται από το καθαρό εισόδημα το οποίο ένα πλήρως ενημερωμένο πρόσωπο υποθέτει ότι θα παράγει το ακίνητο κατά το υπόλοιπο ωφέλιμης ζωής, ήμέχριτημεταπώληση. Μετά από τη σύγκριση ετήσιας αποδόσεως των επενδύσεων παρόμοιου τύπου και κατηγορίας το εν λόγω καθαρό εισόδημα κεφαλαιοποιείται για εκτίμηση αξίας. Η επιλογή συντελεστού κεφαλαιοποιήσεως σημαντικάβήματαστημέθοδοαυτή. είναι ένα από τα πιο

27 Τα τέσσερα (4) βήματα που ακολουθούνται στη συλλογή και επεξεργασία μεθόδου αυτής είναι: Εξετάζεται ο προγραμματισμός λειργίας και υπολογίζεται το ποσοστό πληρότητας λειργίας αυτής για το υπόψη ακίνητο με βάση συγκρίσιμα ακίνητα για το τρέχον έτος και προηγούμενα έτη. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν γενικά δεδομένα ως προς σημερινή κατάσταση αλλά και τις μελλοντικές τάσεις μεταβολής. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά συγκρίνονται και προσαρμόζονται για να προκύψει μία αξιόπιστη εκτίμηση ακαθάρισ το οποίο εύλογα αναμένεται ότι θα παράγει το υπόψη ακίνητο. Συλλέγονται δεδομένα εξόδων όπως φόροι, έξοδα ασφάλισης και κόστη λειργίας τα οποία αφορούν το προς εκτίμηση ακίνητο και άλλα συγκρίσιμα ακίνητα. Η τάσημεταβολής αυτών των εξόδων είναι σημαντική. Εκτιμάται η υπόλοιπη οικονομική ζωή κτιρίου για να προσδιοριστεί η πιθανή διάρκεια ή εκτιμάται η περίοδος κυριότητας προ επαναπωλήσεως. Επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος κεφαλαιοποιήσεως και ο κατάλληλος συντελεστής κεφαλαιοποιήσεως για τον προσδιορισμό καθαρού. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

28 Για εκτίμηση ενός ακινή με μέθοδο κεφαλαιοποίησης πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες ακινή όπως: Τα έσοδα που προκύπν από το ακίνητο βάση συγκριτικών στοιχείων. Ένα χρονικό διάστημα n ετών. Τα έξοδα από χρήση ακινή. Σταθερά έξοδα. Λειργικά έξοδα. Αντικαταστάσεις, κλπ. Η κατάλληλη μέθοδος κεφαλαιοποίησης. Το ποσοστό μεταβολής αξίας ακινή κάθε έτος. Η υπολειμματική αξία μετά από παρέλευση χρονικού διαστήματος n ετών. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης (yield). Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

29 Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης (yield). Πρόκειται για τον βασικό συντελεστή μεθόδου που προκύπτει σε σχέση με: το επιτόκιο κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, τον πληθωρισμό αλλά και στοιχεία περιοχής ακινή όπως: η άνοδος των τιμών των ακινήτων, η ετήσια απαξίωση ακινή, οι γεωγραφικές παραμέτρους περιοχής, η χρήση ακινή, το ρίσκο μίσθωσης ακινή Ο βέλτιστος τρόπος είναι να προκύψει μέσα από έρευνα σ περιοχή αφού ληφθούν όλες οι παράμετροι που αναφέρθηκαν. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

30 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης. Παράδειγμα Έστω ακίνητο επί οδού Τσιμισκής οποίου θέλουμε να υπολογίσουμε Συντελεστή απόδοσης και ισχύει σ περιοχή: Πληθωρισμός: 3,5% Επιτόκιο Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας: 2,5% Ετήσια απαξίωση ακινή: 2,0% Ετήσια μεταβολή αξίας ακινή: 4,0% Ρίσκο μη μίσθωσης ακινή: 3,0% (κυμαίνεται από 3% έως 7%) τον Ο Συντελεστής απόδοσης προκύπτει εφαρμόζοντας: R = 3,5 + 2,5 - (4,0-2,0) + 3,0 = 7,0% ακρίβεια????

31 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Yields)

32 Yield ή αλλιώς στα Ελληνικά «Συντελεστής Κεφαλαιοποίησης» είναι ένας δείκ που χρησιμοποιείται στις εκτιμήσεις ακινήτων για τη μετατροπή που αποκομίζουμε από ένα ακίνητο σε κεφαλαιοποιημένη αξία. Σ ουσία προσδιορίζει απόδοση επένδυσης μας. Δηλαδή απόδοση κεφαλαίου που εκταμιεύουμε για αγορά ενός ακινή. Αποτελεί πλέον διαδεδομένη ορολογία σς κύκλους των επενδυτών και εκτιμητών. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

33 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Βάση μεθόδου κεφαλαιοποίησης (Income method of Valuation) αν το ετήσιο μίσθωμα το οποίο αποφέρει ένα ακίνητο είναι Ι, τότε με χρήση Yield Y ακινή (ή αλλιώς όπως χρησιμοποιείται σ καθημερινή πρακτική από ς εκτιμητές «απόδοσης ακινή» ή Συντελεστού Κεφαλαιοποίησης) η αξία V υπολογίζεται από τον παρακάτω απλό τύπο: V=Ι/Y

34 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Έστω ότι ένα ακίνητο μας αποφέρει ετησίως μισθώματα ύψους και το Yield ακινή προσδιορίστηκε σε 7,1% τότε αξία ακινή είναι: η (I) (Y) (V) = ,70 ~

35 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Δεν υπάρχει ακριβής τρόπος ή μεθοδολογία για να ορίσουμε τον συντελεστή κεφαλαιοποίησης ενός ακινή, ειδικά σε ανώριμες κτηματαγορές όπως είναι και η ελληνική κτηματαγορά. Γιατί;;

36 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης 1. Όσο μεγαλύτερη η αξία και είναι η απόδοση αντιστρόφως ενός ακινή, τόσο μικρότερη είναι Παράδειγμα: I= και Y1=7,1%, Y2=7,5%. Επομένως βάση τύπου V=I/Y έχουμε: V1= ενώ V2= Όσο μικρότερη είναι επένδυση είναι η η απόδοση αγορά ενός ακινή τόσο πιο ασφαλής Γιατί;; Επειδή η απόδοση ενός ακινή παίρνει ένας επενδυτής για να το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων. είναι ανάλογη ρίσκου που αγοράσει, εντάσσοντας το στο

37 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Έστω ότι διαθέτετε προς Έχετε 2 επιλογές: επένδυση. 1. Μαγαζί επί οδού Ι. Τσιμισκή με απόδοση 4,5%, άρα εισόδημα το χρόνο Logistics σ ΒΙ.ΠΕ.Θ. με απόδοση άρα εισόδημα το χρόνο. 9,0%, 3. Πού θα σας;; τοποθετούσατε πιο άνετα τα χρήματα

38 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Barcelona FC Απόλλων Καλαμαριάς FC vs

39 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης (τα δεδομένα που δίδονται είναι από το 2009) 1. Γραφεία Κέντρο πόλης: Οδός Ι. Τσιμισκή: 5,5% - 7,5% Οδός Μητροπόλεως:5,5% - 7,0% Οδός Ερμού:5,7% - 7,0% Οδός Δωδεκανήσου:5,3% - 7,0% Οδός Φράγκων:6,0% - 7,2% Πλατεία Βαρδάρη:5,8%-7,0%

40 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Ανατολική Θεσσαλονίκη Οδός Αδριανουπόλεως: 6,0% - 7,0% Περιοχή Mediterranean Cosmos: 5,5% - 6,8% Δυτική Θεσσαλονίκη Λεωφ. 26ης Οκτωβρίου:5,4% - 6,8% Γιαννιτσών: 6,0% - 7,3% Περιοχή City Gate:6,0% - 7,0%

41 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης 2. Καταστήματα Κέντρο Πόλης: Οδός Ι. Τσιμισκή: 4% - 6% Οδός Μητροπόλεως: 4% - 6% Οδός Κούσκουρα: 4,5% - 6,5% Οδός Προξένου Κορομηλά: 4,5% - Οδός Εγνατία: 5,0% - 7,0% Οδός Ερμού: 5,0% - 7,0% Λεωφ. Νίκης; 5,0% - 6,5% 6,5%

42 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Ανατολική Θεσσαλονίκη: Οδός Οδός Οδός Οδός Οδός Οδός Οδός Κομνηνών (πεζόδρομος Δ. Καλαμαριάς):5,0% - 7,0% Γ. Πασαλίδη (Δ. Καλαμαριάς):5,5% - 7,0% Μεταμορφώσεως (Δ. Καλαμαριάς):5,5% - 7,0% Νικολάου Πλαστήρα (Δ. Καλαμαριάς):5,0% - 6,5% Αδριανουπόλεως (Δ. Καλαμαριάς): 5,5% - 7,0% Γρηγ. Λαμπράκη (Δ. Τούμπας): 6,0% - 7,0% Αλεξ. Παπαναστασίου (Δ. Χαριλάου): 6,5% - 7,0%

43 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Δυτική Θεσσαλονίκη: Οδός Μοναστηρίου: 6,5% - 7,5% Οδός Λαγκαδά: 6,0% - 7,0% Περιοχή ΤΙΤΑΝ: 6,5% - 7,0% Οδός Καραολή και Δημητρίου (Δ. Ευόσμου):6,5% - 7,5% Οδός Μαρίνου Αντύπα (Δ. Σταυρούπολης): 6,0% - 7,0% Οδός Κ. Καραμανλή (Δ. Ελευθ. Κορδελιού):6,0% - 7,5%

44 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης 3. Αποθήκες /Logistics ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδος): 7,5% - 9,0% ΒΙ.ΠΕ. Καλοχωρίου: 8,0% - 9,0% ΒΙ.ΠΕ. Θέρμης: 8,0% - 9,0%

45 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Τα βασικά μοντέλα που εφαρμόζονται σ είναι μέθοδο κεφαλαιοποίησης τομοντέλοάμεσηςκεφαλαιοποίησης(direct Method), το μοντέλο σταθερού ακινή, το μοντέλο προεξόφλησης ταμιακών ροών.

46 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης ΜοντέλοΆμεσηςΚεφαλαιοποίησης Το μοντέλο άμεσης κεφαλαιοποίησης είναι από τα πιο βασικά και απλά μοντέλα εφαρμογής μεθόδου των προσόδων. Συνδέει σ ουσία όπως αναφέρθηκε παρούσα αξία ακινή με το εισόδημα που προκύπτει από τα μισθώματα ακινή με βοήθεια ενός συντελεστή κεφαλαιοποίησης. όπου V είναι η αξία ακινή Ι είναι η ετήσια πρόσοδος που προκύπτει από το ακίνητο R είναι ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης ή απόδοσης.

47 Όπως γίνεται άμεσα κατανοητό το μοντέλο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο απέναντι στις όποιες αλλαγές τιμής συντελεστή απόδοσης. Για παράδειγμα αν σ ίδια περίπτωση ακινή επιλέξω λανθασμένα έναν συντελεστή απόδοσης ίσο με 7% αντί σωστού 6% διαπιστώνω μία μεταβολή σ τελική εμπορική αξία ακινή: δηλαδή μία ελάχιστη διαφορά συντελεστή 1% καταλήγει σε διαφορά τάξης 14,29% σ αγοραία αξία ακινή. Φαίνεται λοιπόν η έντονη επίδραση συντελεστή απόδοσης σ τελική αγοραία αξία ακινή. Μέθοδος κεφαλαιοποίησης

48 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Παράδειγμα Έστω ένα κτίριο Θεσσαλονίκης. γραφείων και ισόγειων καταστημάτων στο κέντρο Το μικτό εμβαδόν ορόφων 800 μ 2. ισογείου καταστήματος είναι 300 μ 2 και των Δεδομένου ότι το μηνιαίο μίσθωμα καταστήματος είναι 150 ευρώ/τ.μ.και το μέσο μηνιαίο μίσθωμα για ς ορόφους είναι 12 ευρώ/τ.μ., ενώ ο συντελεστής απόδοσης είναι αντίστοιχα 6% για το κατάστημα και 4% για ς ορόφους, εκτιμήστε παρούσα αξία τόσο ακινή όσο και καταστήματος και των ορόφων ξεχωριστά.

49 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ V K I 1 300*12*150 R 1 0, ΟΡΟΦΟΙ V O I 2 R 2 800*12 *12 0, Άραηπαρούσααξίακαταστήματοςείναιίσημε Ευρώ τωνορόφωνίσημε Ευρώ. και Άρα V Ολική = = Ευρώ

50 Παραδείγματα Εφαρμογή μοντέλου στις εκτιμήσεις Τραπεζών!!! Παράδειγμα από Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.

51 Παραδείγματα Εφαρμογή Παράδειγμα μοντέλου στις εκτιμήσεις Τραπεζών!!! Αναλυτικής Εκτίμησης Εμπορικού Ακινή.

52 Παραδείγματα Αρ.Πρωτ.: XXXXXXXXXXXX 17 Δεκεμβρίου XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX κα. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 6 & XXXXXXXXXXXX Νέα Ιωνία Tηλ.: 210 XXXXXXXXXXXX Fax: 210 XXXXXXXXXXXX ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ XXXXXXXXXXXX αρ. & XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ Αξιότιμη κυρία XXXXXXXXXXXX, Μετά από εντολή σας να διερευνηθούν η αγοραία και η μισθωτική αξία πιο πάνω ακινή και αφού πραγματοποιήθηκε επιτόπου αυτοψία και ερευνήθηκαν οι σχετικές παράμετροι και τα χαρακτηριστικά περιοχής, η εταιρεία μας είναι σ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει παρούσα έκθεση η οποία επιτεύχθηκε με γνώμονα τις ακόλουθες προδιαγραφές:

53 Παραδείγματα Η μελέτη εκτίμησης αξίας ακινή επιτεύχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από το Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.) για θέματα σχετικά με εκτιμήσεις ακινήτων σε διεθνή κλίμακα και σε συνεργασία με Incorporated Society of Valuers and Auctioneers (I.S.V.A.). Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που ακολουθούν καθορίζονται από International Valuation Standards Committee και από το European Group of Valuers of Fixed Assets. Η αγοραία αξία εν λόγω ακινή εκτιμάται ως εκείνο το ποσό για το οποίο το ακίνητο σ ελεύθερη αγορά, ιδιόκτητο, ελεύθερο, θα πωληθεί μετά από μία διαδικασία προώθησης και προβολής η οποία καλόπιστα καιχωρίςπίεση θα φέρει τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη (πωλητή - αγοραστή) σ επίτευξη αμοιβαίας συμφωνίας. Ο υπολογισμός αγοραίας αξίας ακινή δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε έξοδα που πιθανόν να προκύψουν πώληση ή φορολογία. Επίσης υποτίθεται ότι το προς εκτίμηση ακίνητο διατίθεται ελεύθερο σ αγορά περιοριστικούς όρους και δεσμεύσεις έναντι τρίτων, οι οποίες δύνανται να επιφέρουν μεταβολές επί αξίας. από από

54 Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις XX Δεκεμβρίου XXXX πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο υπό εκτίμηση ακίνητο. Στη συνέχεια έλαβε χώρα πλήρης έρευνα κτηματαγοράς σ περιοχή, με απώτερο σκοπό διερεύνηση κοινωνικο-οικονομικού προφίλ περιοχής καθώς και τεκμηρίωση προς εκτίμηση αγοραίας και μισθωτικής αξίας. μια ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το ακίνητο ευρίσκεται εντός οικισμού Χίου στο νησί Χίου. Το νησί Χίου είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί Χώρας και ανήκει γεωγραφικά στο σύμπλεγμα των νησιών που σχηματίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτά είναι πέρα από τη Χίο, ηλέσβος, η Λήμνος, ησάμος, η Ικαρία και ο Άγιος Ευστράτιος. Ο νομός Χίου βρίσκεται στο Α. Αιγαίο, πολύ κοντά στις Μικρασιατικές ακτές. Αποτελείται από το ομώνυμο νησί, τα Ψαρά, τις Οινούσες (Οινούσα, Πρασονήσι ή Κίος), Στρόβιλο, Φαρμακερό, Αρχοντονήσι, Γαβάθι, Αυλώνι, Ποντικονήσι και Πασάς) και πολλές άλλες νησίδες. Έχει έκταση 904 τ. χλμ. και πληθυσμό κατοίκους. Πρωτεύουσα νομού είναι η Χίος. Το υπό εκτίμηση ακίνητο βρίσκεται στη συμβολή οδού XXXXXXXXXXXX αρ. XX με οδό XXXXXXXXXXXX (πεζόδρομος, δεν υφίσταται αρίθμηση οδού), εντός Οικισμού Δήμου Χίου Νήσου Χίου. Ο οικισμός Χίου δεν διαθέτει ρυμοτομικό σχέδιο και είναι προϋφιστάμενος 1923, έτσι το ακίνητο ευρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου και εντός οικισμού. Συγκεκριμένα, γεωμετρικά περικλείεται από τις οδούς XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX και XXXXXXXXXXXX,

55 Παραδείγματα ενώ η οδός XXXXXXXXXXXX η οποία εφάπτεται με το βόρειο τμήμα ακινή καταλήγει σε αδιέξοδο. Στο μέσο πρόσοψης ακινή καταλήγει η οδός XXXXXXXXXXXX και στη συμβολή με οδό μετατρέπεται η τελευταία σε πεζόδρομο. Βορείως ακινή η οδός XXXXXXXXXXXX μετατρέπεται σε κατά τις ώρες λειργίας των εμπορικών καταστημάτων. XXXXXXXXXXXX πεζόδρομο μόνο Η οδός XXXXXXXXXXXX είναι η εμπορικότερη οδός Χίου, όπου το σύνολο των ακινήτων έχουν εμπορικές χρήσεις λιανεμπορίου και καταστημάτων ψυχαγωγίας (καφέ, εστιατόρια, κλπ.). Δεδομένης μικρής κλίμακας οδού και μεγάλης ζήτησης για εμπορικές χρήσεις στον οικισμό Χίου οι αγοραίες αξίες καθώς και τα μισθώματα των ακινήτων ακολουθούν ιδιαίτερα υψηλές τροχιές τιμών. Σε μικρή απόσταση από το υπό εκτίμηση ακίνητο εντοπίζεται η ιερά μητρόπολη Χίου, καθώς και κτίρια πανεπιστήμιου Αιγαίου, Γυμνασίου και Δημοτικού Σχολείου. Η κεντρική πιάτσα των ταξί ευρίσκεται στο τέλος πεζόδρομου XXXXXX όπως και όλες οι κεντρικές λειργίες οικισμού. Τα δημόσια κτίρια (Δημαρχείο, ΟΤΕ, κλπ.) ενώ το σύνολο των εμπορικών καταστημάτων Χίου εντοπίζονται σε μικρές αποστάσειςαπότοακίνητο. Η Θάλασσα απέχει απότοακίνητοπερίτα300 μέτρα. Σε απόσταση, κατά συνέπεια, που εξυπηρετεί το υπό εκτίμηση ακίνητο εντοπίζονται όλες οι απαραίτητες για εξυπηρέτησή υπηρεσίες (καταστήματα Τραπεζών, εμπορικά καταστήματα, κεντρικές χρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, κ.λ.π.), ενώ σ άμεσα γύρω περιοχή υπάρχει σημαντική έλλειψη χώρων στάθμευσης. Συγκεκριμένα λόγω έλλειψης ρυμοτομικού σχεδίου και μικρού πλάς των κεντρικών αρτηριών οικισμού η έλλειψη χώρων στάθμευσης αποτελεί το

56 Παραδείγματα κρισιμότερο ίσως πρόβλημα περιοχής, κατά δήλωση λάχιστον των περιοίκων. Συνοπτικά, τα βασικότερα πλεονεκτήματα περιοχής ακινή είναι η θέση και η φήμη περιοχής, συνεπώς, η εξυπηρέτησή από όλες τις υπηρεσίες που εντοπίζονται πλησίον. Αντιθέτως, ο έντονος κυκλοφοριακός φόρτος, που αναλαμβάνουν οι γύρω δρόμοι, κατά τις περισσότερες ώρες ημέρας και η απουσία χώρων στάθμευσης συγκαταλέγονται ανάμεσα στα βασικά μειονεκτήματά ευρύτερης περιοχής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤOY Το υπό εκτίμηση ακίνητο αποτελεί ένα ισόγειο επαγγελματικό κτίριο το οποίο διαιρείται σε δύο καταστήματα συμβατικής κατασκευής. Το κτίριο σύμφωνα με δήλωση προηγούμενου ιδιοκτήτη κτίστηκε σε υπάρχον κτίσμα το οποίο προϋπήρχε κατά το ήμισυ και μετά από το XXXX περίπου ολοκληρώθηκε η κατασκευή και 2 ου τμήματος για να φτάσει σ τελική μορφή. Ωστόσο, το κτίριο έχει δεχθεί λάχιστο μία ολική ανακαίνιση η οποία ολοκληρώθηκε τονxxxxxxxxxxxx XXXX, εξαιτίας οποίας βρίσκεται στη σημερινή μορφή. Το προκείμενο κτίριο εδράζεται σε ομαλό οικόπεδο, επιφάνειας 273,90 τ.μ., σύμφωνα με το υπό τον αριθμό XXXXXXXXXXXX, συμβολαιογραφικό τίτλο. Το εν λόγω οικόπεδο συνορεύει ανατολικά, με οδό XXXXXXXXXXXX, βόρεια, με οδό XXXXXXXXXXXX και προς τις λοιπές κατευθύνσεις με όμορες ιδιοκτησίες (νότια με ακίνητο Γ. XXXXXXXXXXXX, και δυτικά με ακίνητο XXXXXXXXXXXX). Βέβαια σύμφωνα με αποτύπωση ιδιοκτησίας που έγινε από τον κ. XXXXXXXXXXXX, Διπλ. Πολ. Μηχανικό το συνολικό εμβαδόν ;ακινή είναι 277,81 τ.μ., ενώ τέλος σύμφωνα με το απόσπασμα κτηματολογικών στοιχείων Β ανάρτησης το ακίνητο φέρει

57 Παραδείγματα τον Κ.Α.Ε.Κ.: XXXXXXXXXXXX καιέχεισυνολικόεμβαδόνεπιφανείας230 τ.μ. Πρόκειται περί λάθους εμβαδού το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί σε συνεργασία με Τοπογράφο Μηχανικό. Σ εκτίμηση ακινή δεχθήκαμε μετά από συζήτηση και δήλωση διευθυντή καταστήματος, αλλά και προηγούμενου ιδιοκτήτη το εμβαδόν που αναφέρεται στον τίτλο ιδιοκτησίας ακινή, ίσο δηλαδή με 273,90 τ.μ. Όπως αναφέρθηκε το κτίριο διαιρείται σε δύο αυτοτελή καταστήματα. Το Κατάστημα 1 το οποίο είναι και το κύριο κατάστημα ακινή και είναι επιφανείας 189,45 τ.μ. ενώ διαθέτει και πατάρι 108,39 τ.μ. και το κατάστημα 2 το οποίο είναι συνολικά 62,72 τ.μ. και είναι ήδη μισθωμένο από εταιρεία XXXXXXXXXXXX. Και τα δύο καταστήματα διαθέν πρόσβαση από οδό XXXXXXXXXXXX. Το κατάστημα 1 έχει δεχτεί ολική ανακαίνιση η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο XXXX και διαθέτει ιδιαίτερα καλής ποιότητας υλικά και χωρίσματα των χώρων. Το ισόγειο αποτελείται από δύο χώρους, τον κύριο χώρο εξυπηρέτησης καταστήματος και ακόμα έναν φυλασσόμενο χώρο που έχει χρήση XXXXXXXXXXXX. Ο ενιαίος χώρος διαχωρίζεται και σε χώρους γραφείων και διαθέτει πάτωμα από μαρμάρινα πλακίδια και λαμινέιτ. Το σύνολο των κουφωμάτων είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ενώ διαθέτει στο σύνολο ψευδοροφές καθώς και όλα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και ασφάλειας (ύδρευση, ηλεκτρισμό, τηλέφωνο, internet, πυρασφάλεια, πυρανίχνευση, συναγερμό). ΟχώροςXXXXXXXXXXXX είναι φυλασσόμενος χώρος και διαθέτει πάτωμα επενδεδυμένο από μάρμαρο. Η πρόσβαση στο πατάρι καταστήματος επιτυγχάνεται μέσω κλιμακοστασίου μαρμάρινης επένδυσης. Το πατάρι καταστήματος επιμερίζεται σε έναν κύριο χώρο υποδοχής, ένα μικρό χώρο που χρησιμοποιείται ως κουζινάκι, δύο αλέτες (ανδρών και γυναικών που διαθέν μία λεκάνη και έναν νιπτήρα η κάθε μία), και

58 Παραδείγματα δύο αποθήκες, μία μικρή με νιπτήρα και μία μεγάλη η οποία αποτελεί και τον κύριο αποθηκευτικόχώροκαταστήματος. Το πάτωμα είναι κατά το ήμισυ λαμινέιτ (χώρος υποδοχής στο πατάρι) και πλακίδια σς υπόλοιπου χώρους. Το κατάστημα 2 διαθέτει επίσης αντίστοιχα υλικά κατασκευής και πέρα από τον κύριο χώρο καταστήματος διαθέτει μία αλέτα, μία μικρή αποθήκη και ένα μικρό πατάρι άνευ αδείας. Οι καθαρές επιφάνειες, η κατάσταση συντήρησης και η χρήση κάθε επιπέδου υπό μελέτη ακινή φαίνονται αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο τίτλο, το υπό εκτίμηση ακίνητο ανήκει κατά πλήρη νομή και κατοχή σ XXXXXXXXXXXX (στον τίτλο αναφέρεται η XXXXXXXXXXXX).

59 Παραδείγματα ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το οικόπεδο όπου και το υπό εκτίμηση ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Οι οικοδομικές άδειες σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής ανακαίνισης τμημάτων κτιρίου δεν ήταν διαθέσιμες στον εκτιμητή. Ωστόσο, η παρούσα εκτίμηση θα πραγματοποιηθεί με παραδοχή ότι οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιήθηκαν νόμιμα και το υπό εκτίμηση ακίνητο πληροί τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Σύμφωνα με το πολεοδομικό καθεστώς που επικρατεί σ περιοχή ισχύει: Π.Δ. ΦΕΚ 138Δ/ Αρτιό: 2000 τ.μ. Παρέκκλισις: 150 τ.μ. προ 1979 Π.Κ.: 60% Π.Κ. στο συνεχές: 70% Σ.Δ.: 1,20 Σύμφωνα με ς όρους δόμησης και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά οικοπέδου, η συνολική δόμηση ανέρχεται 273,90 * 1,20 = 328,68 τ.μ. Η σημερινή δόμηση είναι συνολικά 189,45+62,72 = 252,17 τ.μ. (τα πατάρια δεν λαμβάνονται υπόψη). Έτσι υπολείπονται ακόμα 76,51 τ.μ. που είναι δυνατόν να δομηθούν ως ανωδομή. Κατά εκτίμηση τελικής αγοραίας αξίας θα πρέπει να προστεθεί και η υπολειμματική αξία αυτής επιφανείας. σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Το υπό εκτίμηση ακίνητο διαθέτει όλες τις βασικές παροχές κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλεφωνική σύνδεση, υπηρεσίες

60 Παραδείγματα δικτύου internet κ.λ.π.) καθώςκαιπαροχέςπυρασφάλειαςκαιπυρανίχνευσης). ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε σ περιοχή ακινή και κατόπιν συνομιλιών με μεσίτες αστικών συμβάσεων, μηχανικούς και κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται σ περιοχή ακινή, διαπιστώσαμεότιοιτιμές αντίστοιχων χώρων σ περιοχή κυμαίνονται από 2.000/τ.μ. έως και 3.500/τ.μ., ενώ οι τιμές των ισόγειων καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των παταριών (εάν υπάρχουν), κυμαίνονται από 5.000/τ.μ. έως και /τ.μ. (ανάλογα με επιφάνεια, ποιότητα κατασκευής, ηλικία και θέση ακινή), με τις ζητούμενες τιμές ενίοτε να ξεπερνούν το προαναφερθέν φάσμα. Τα μισθώματα δε, σ περιοχή κυμαίνονται μεταξύ 4/τ.μ. και 7/τ.μ. για σύγχρονους γραφειακούς χώρους και μεταξύ 40/τ.μ. και 50/τ.μ. για χώρους καταστημάτων συμπεριλαμβανομένου και παταριού, ανάλογα με θέση, παλαιότητα, το βαθμό συντήρησης, τις παροχές, το εμβαδόν, τον όροφο, προβολή και τα χαρακτηριστικά χώρου. Συγκριτικά Στοιχεία ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χίος, οδός XXXXXXXXXXXX, κατάστημα, επιφάνειας 150 τ.μ. με επιπλέον πατάρι, τιμή πώλησης ,00 ( 8.000/τ.μ.). Χίος, κέντρο, ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., τιμή πώλησης ,00 ( 5.000/τ.μ. ισογείου). ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χίος, κέντρο, κατάστημα ισογείου επιφάνειας 50 τ.μ., ζητούμενη τιμή μίσθωσης μηνιαίως ( 40/τ.μ. ισογείου / μηνιαίως).

61 Παραδείγματα Χίος, οδός XXXXXXXXXXXX, κατάστημα ισογείου επιφάνειας 60 τ.μ., με πατάρι, τιμή μίσθωσης μηνιαίως ( 53/τ.μ. ισογείου). ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για εκτίμηση εμπορικής και μισθωτικής αξίας συγκεκριμένου ακινή και τα συμπεράσματα καθεμίας από αυτές, παρατίθενται παρακάτω: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Μεθοδολογία Συγκριτικής Μεθόδου: Η εμπορική ή μισθωτική αξία ακινή προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη συγκριτικά στοιχεία κτηματαγοράς τα οποία θα αξιολογηθούν με βάση παράγοντες όπως πιθανοί περιορισμοί στη χρήση, στοιχεία τοποθεσίας, μεγέθους ακινή, παλαιότητάς, τύπου χρήστη, κ.λ.π. Οι βασικοί παράγοντες που λάβαμε υπόψη μας για εκτίμηση είναι οι ακόλουθοι : o Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ακινή. o Το πολεοδομικό καθεστώς άμεσα γύρω περιοχής. o Η προσφορά και ζήτηση σ άμεσα γύρω περιοχή. o Ο χαρακτήρας ως προς τη χρήση συγκεκριμένης και ευρύτερης περιοχής. o Η ποιότητα κατασκευής ακινή και ο βαθμός συντήρησης αυτού. Σύμφωνα λοιπόν με παραπάνω έρευνα και λαμβάνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπό εκτίμηση ακινή θεωρούμε ότι η εμπορική αξία ολόκληρου κτιρίου υπολογίζεται ως εξής:

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήµατος

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήµατος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Μεθοδολογίες εκτίµησης ακινήτων και εφαρµοσµένες πρακτικές - Μάιος 2012 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήµατος Νικόλας Καρανικόλας karanik@auth.gr +30 6932 880888 ΑΞΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση Εφαρμογές με Ράντες Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Απόσβεση - Σύνθετη παραγωγική διάρκεια παγίων - Κεφαλαιοποιημένο κόστος - Καθαρά παρούσα αξία - Εσωτερικός βαθμός απόδοσης - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Υπολειμματική Μέθοδος ή μέθοδος αντιπαροχής (Residual Method) Α. ΓΕΝΙΚΑ Η υπολειμματική μέθοδος είναι μία από τις βασικές μεθόδους εκτίμησης των παγίων και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. Η Μέθοδος αυτή βασίζεται στην Αρχή ότι η αξία αποκτάται από το Μικτό Κόστος Αντικατάστασης, το οποίο αποσβένεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά 5 Συγκριτική μέθοδος 5.1. Γενικά Η συγκριτική μέθοδος εκτίμησης ακινήτων είναι η πιο βασική μέθοδος εκτίμησης της αξίας των ακινήτων. Θεωρείται η μητέρα όλων των μεθόδων εκτίμησης και συνηθίζεται να εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc East London University Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ kosmid@econ.auth.gr ΣΗΜΕΙΩςΕΙς ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗςΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators).

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators). Expert Valuer Real Estate Property Sample Paper [Part B oly] Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε.

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. Α. Γενικά Στοιχεία Περιφέρεια: Νομός: ΟΤΑ: Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση του κτιρίου Μύλοι Μελισσάρη και της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OIKOΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OIKOΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OIKOΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών συμφερόντων Π.ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ ξεκίνησε το 1975 με αιχμή τον κατασκευαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 4: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1 Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό διάστηµα θέλουµε. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν.

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Πειραιώς Βασικοί Ορισμοί Διαχρονική Αξία Χρήματος Το χρήµα έχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών Ασκήσεις - Εφαρμογές Διάλεξη 7 η Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια χώρα καλλιεργεί δύο αγαθά, Α και Β. Οι ανταγωνιστικές προσφορές δίνονται ως P A 4 A, όπου Α είναι η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Ικανή Ομάδα Διοίκησης Ικανή Ομάδα Διοίκησης ΑΕΕΑΠ: Ένα σταθερό & διαφανές πλαίσιο λειτουργίας Αξιόπιστες λειτουργικές επιδόσεις Υψηλής ποιότητας μετοχική σύνθεση Υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

(cost approach) 2/11/07 2

(cost approach) 2/11/07 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας µηχανικός Α.Π.Θ. ΕκτιµητήςµέλοςΕΛ.Ι.Ε. & Σ.ΕΚ.Ε. π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: Βιοµηχανοστάσιοεπιφανείας 1.763,50 µ2 επίγηπέδου 2.800 µ2 επί της οδού xxx του Παραρτήµατος της ΒΙ.ΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ =

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = Χρήσιμοι συντελεστές Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου *(1 ) ΣΑΚ = (1 ) 1 Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = ( 1 ) 1 Κόστος εξοπλισμού Στο κόστος αυτό του εξοπλισμού περιλαμβάνεται (α) το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 9: Διηνεκείς Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 5. Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών Θεσσαλονίκη 2010 Σπύρος Ράπτης Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜSc Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων» ΠΟΛ.1118/13.8.2008 Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τ έλους Ακινήτων φυσικών προσώπων Αθήνα, 13 Αυγούστου 2008 Αριθ. Πρωτ: 1085787/888/0013

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators).

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators). Expert Valuer in Real Estate Property Sample Paper Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης

Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης Γενικοί Βασικοί Όροι Έκθεσης Εκτίμησης Η ΝΑΙ Hellas/AVENT AE για την παροχή των εκτιμητικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρείχε διέπεται από τις ακόλουθες υποθέσεις, περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δράκος 4-5 4.) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΟΙ κυριότερες από τις αιτίες για τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις η οι γνωματεύσεις από έναν κατάλληλο εκτιμητικό φορέα η έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

C n = D [(l + r) n - 1]/r. D = C n r/[(l + r) n - 1]

C n = D [(l + r) n - 1]/r. D = C n r/[(l + r) n - 1] Ο υπολογισμός των δόσεων που οφείλει ένας δανειζόμενος στον δανειστή του, για την εξόφληση ενός χρέους, βασίζεται στις προηγούμενες εξισώσεις και εξαρτάται από την ημερομηνία αξιολόγησης. Σε αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τι είναι εκτίμηση; Εκτίμηση είναι η τέχνη ή επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί.

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. Εργαστήριο 9 ο Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. NPER Αποδίδει το πλήθος των περιόδων μιας επένδυσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης

Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 Βασικές Ικανότητες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης... 23 Κατανόηση των Οικονομικών Παραγόντων... 23 Σημασία της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 12: ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 8: Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 7: Καθαρή Παρούσα Αξία Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Λ Π Λ Π 23 Κόστ σ ος α ν α εισ ι µ σ ού IAS 23 Bo B rr r o r wi w n i g C o C st s s t Λ Π Λ Π

Λ Π Λ Π 23 Κόστ σ ος α ν α εισ ι µ σ ού IAS 23 Bo B rr r o r wi w n i g C o C st s s t Λ Π Λ Π ΛΠ 23 Κόστος ανεισµού IAS 23 Borrowing Costs ΛΠ 23 1 Το κόστος δανεισµού που µπορεί να σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης. Εξετάζετε δύο αµοιβαία αποκλειόµενες επενδύσεις, µε τις ακόλουθες Καθαρές Ταµειακές Ροές. Κάθε επένδυση διαρκεί τρία έτη. Α Β Τ 0 (.000) (2.000) Τ 629,326.79,245 Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 94

* ΛΟΙΠΕΣΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 94 - 1369 - * ΛΟΙΠΕΣΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. Παναγιώτη Πιλάτη Αθήνα, 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα)

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα) Δροσιά, 13-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : -20083/2012- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχετ. : -936/2013- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Ταχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ,Κ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Οικονομική Μιχαήλ Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής

Δασική Οικονομική Μιχαήλ Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Δασική Οικονομική Μιχαήλ Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιεχόμενα 8 ου μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ηαγοράτωνγηπέδωντο 2011 στηνμακεδονία ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ σε συνδυασµό µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και οι επιπτώσεις τους στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα