ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 Τεχνικών Υπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 Τεχνικών Υπηρεσιών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 Τεχνικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Λουκάκη Αικ. Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και διακόσµησης του περιπτέρου του Τ. Π. και ανείων στην 9η διεθνή έκθεση φορέων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης «POLIS 2013» Παρακαλούµε να αποστείλετε στο Κατάστηµα Θεσσαλονίκης του Τ. Π. και ανείων (Ερµού & Καρόλου Ντηλ ) έως την προσεχή Πέµπτη, , σφραγισµένη προσφορά σας για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και διακόσµησης του περιπτέρου του Τ. Π. και ανείων στην 9 η διεθνή έκθεση φορέων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης «POLIS 2013» που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το διάστηµα από 21 έως και , σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνηµµένη στο παρόν τεχνική έκθεση. Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που θα κατατεθούν θα γίνει την Παρασκευή, , στο Κατάστηµα Θεσσαλονίκης του Τ. Π. και ανείων (Ερµού & Καρόλου Ντηλ ) Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να αναλύεται ως εξής: α) Τιµή σε, περιλαµβανόµενων των κρατήσεων. β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί της ανωτέρω τιµής. γ) Συνολική τιµή, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Μεταξύ του αναδόχου και του Τ. Π. και ανείων θα υπογραφεί σχετική σύµβαση. Η πληρωµή θα γίνει µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρµόδια επιτροπή του Ταµείου. Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις: α) 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και τέλος χαρτοσήµου + Ο.Γ.Α. 2,4% επ αυτού, β) 0,25% υπέρ Ελληνικού ηµοσίου, γ) 0,30% υπέρ Υ/Τ.Ε.Α..Υ., δ) 0,10% επί της συνολικής προ Φ.Π.Α. αξίας, που θα παρακρατηθεί εφάπαξ κατά την πρώτη πληρωµή, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, και τέλος χαρτοσήµου + Ο.Γ.Α. 3,6% επ αυτού. Επί του ποσού που προκύπτει µετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων από το καθαρό ποσό του τιµολογίου θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος 8%. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ Συνηµµένα: 1 Τεχνική Έκθεση Εσωτερική ιανοµή : 15 ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Οκτώβριος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 9 Η ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «POLIS 2013» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο χώρος που έχει εξασφαλίσει το Τ. Π. & ανείων είναι το Stand Νο 4 στο Iσόγειο του περιπτέρου 13 στο χώρο της.ε.θ. Το περίπτερο είναι διαστάσεων 8.00µ. X 4.00µ. ήτοι συνολικής επιφάνειας τετραγωνικών µέτρων. Θα φέρει τρεις ανοικτές πλευρές 4.00µ., 8.00µ. και 4.00µ. αντίστοιχα ενώ η πίσω πλευρά (πλάτη) µήκους 8.00µ. θα είναι κλειστή. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή και η διακόσµηση του περιπτέρου στοχεύουν στην προβολή του ρόλου του Ταµείου. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί για να αναδειχθεί ο κεντρικός ρόλος στήριξης προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και γενικά της υλοποίησης έργων Υποδοµής, Ανάπτυξης και Κοινωνικού Χαρακτήρα, µε έµφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η προβολή θα επιτευχθεί ενδεικτικά µε την χρήση των παρακάτω µέσων: Φωτιζόµενες διαφάνειες, φωτογραφίες µε έργα των Φορέων Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δανειοδοτήθηκαν από το Ταµείο. Φωτιζόµενες αυτοκόλλητες φωτογραφίες επιφάνειες που θα προβάλουν την πορεία του Ταµείου µέσα στο χρόνο και µέσα από προγράµµατα στήριξης της Αυτοδιοίκησης και του νοµοθετικού πλαισίου που τα διέπει. Λεζάντες για την συµβολή του Ταµείου στην ανάπτυξη της περιφέρειας, του Νοµού, του ήµου και την προοπτική ανάδειξης του Τ. Π. & ανείων στον βασικό χρηµατοδότη της Αυτοδιοίκησης και Υποστηρικτή της Αναπτυξιακής της Προσπάθειας. Έντυπα ενηµερωτικά για το Ταµείο και τις δραστηριότητές του. (Θα εκδοθούν από τις Υπηρεσίες του Ταµείου). Η δηµιουργία των διαφανειών, η εκτύπωση των φωτογραφιών και όλο το υλικό παρουσίασης πλην των ενηµερωτικών εντύπων που θα διακοσµεί το περίπτερο της έκθεσης, θα παραχθεί και θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο µε διαρκή συνεργασία των εκπροσώπων του Ταµείου. Το πρωτογενές φωτογραφικό υλικό θα δοθεί στον ανάδοχο από την Επιτροπή του Τ.Π.&. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Το περίπτερο θα έχει τρεις ανοικτές πλευρές και µόνο µια κλειστή πλευρά (πλάτη) µήκους 8,00µ. Η κλειστή πλευρά θα επενδυθεί µε φύλλα γυψοσανίδας στηριγµένα σε µεταλλικό σκελετό. Οι επιφάνειες της Σελίδα -2-

3 γυψοσανίδας θα στοκαριστούν, θα σπατουλαριστούν και θα βαφούν σε χρώµα επιλογής του αναδόχου µετά από έγκριση της επιτροπής του Τ.Π. & ανείων. Σε εµφανή σηµεία κατάλληλα διαµορφωµένα θα τοποθετηθούν αρχιτεκτονικά πετάσµατα που θα αποτελούν τα φέροντα στοιχεία των φωτογραφιών και των διαφανειών µε δυνατότητα κατάληψης και µέρους της µιας εκ των ανοικτών πλαϊνών πλευρών. Στην πρόσοψη και στις πλαϊνές όψεις, στην µετόπη ή σε άλλο στοιχείο που θα προταθεί, θα τοποθετηθεί επιγραφή µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ». ΑΠΕ Ο Θα κατασκευαστεί υπερυψωµένο δάπεδο (κατά 8 12 εκ.) πάτωµα µε νοβοπάν σε µεταλλικό σκελετό που θα ορίζει όλη την κάτω επιφάνεια του περιπτέρου και θα επενδυθεί µε ξύλινο δάπεδο (Laminate) ή εναλλακτικά θα τοποθετηθεί µοκέτα. ΨΕΥ ΟΡΟΦΗ Θα κατασκευαστεί ενιαία επιφάνεια ψευδοροφής στο περίπτερο από φύλλα γυψοσανίδας σε µεταλλικό σκελετό. Η επιφάνεια θα στοκαριστεί και θα βαφεί σε χρώµα επιλογής του αναδόχου σε συνεννόηση µε την επιτροπή του Τ.Π. & ανείων. Εναλλακτικά µπορεί να προταθεί αλλού τύπου κατασκευή (µεταλλοκατασκευή αλουµινοκατασκευή ξυλοκατασκευή). ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Ο φωτισµός θα πραγµατοποιηθεί µε µικρά σπότ φωτιστικά σηµεία που θα τοποθετηθούν στην οροφή, χωνευτά µέσα στην ψευδοροφή, µε δυνατότητα στροφής τους προς τις πλαϊνές και πίσω κάθετες επιφάνειες όπου απαιτείται. Φωτισµός επίσης θα τοποθετηθεί πίσω από τις επιφάνειες διακόσµησης (κρυφός φωτισµός από φωτιστικά σώµατα φθορισµού) που θα αναδεικνύει και θα προβάλλει τις φωτογραφίες. Επίσης θα χρησιµοποιηθούν άλλα φωτιστικά που η αρχιτεκτονική διαµόρφωση θα επιβάλλει για την επίτευξη ενός συνολικού αρµονικού αποτελέσµατος. Τα ηλεκτρολογικά θα καλύπτονται από µικρό πίνακα στον οποίο θα ενταχθεί και η παροχή ρεύµατος σε τρεις ρευµατοδότες (πρίζες) - η µία για το ψυγείο. ΚΑΘΕΤΕΣ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Όλες οι κατασκευές που θα προταθούν για την προβολή του διαφηµιστικού υλικού θα είναι αρίστης κατασκευής, υλικά που θα συνδυάζονται και θα δένουν µε το σύνολο του περιβάλλοντος που διαµορφώνεται. Επίσης θα κατασκευασθούν σε ειδικό σηµείο, ράφια και ντουλάπια για τοποθέτηση εντύπων και ενσωµάτωση µικρού ψυγείου. Όλες οι εργασίες θα γίνουν έγκαιρα (παράδοση ) και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, µε άψογο φινίρισµα, ποιοτικά υλικά και χρωµατισµούς που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η αποξήλωση του περιπτέρου, η µεταφορά των υλικών διακόσµησης στο υποκατάστηµα του Ταµείου, η αποµάκρυνση των υπόλοιπων άχρηστων υλικών καθαίρεσης και ο καθαρισµός του χώρου, µετά το πέρας της έκθεσης. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Στο χώρο του περιπτέρου θα µεταφερθούν και θα τοποθετηθούν: Γραφείο και κάθισµα για το άτοµο που θα παρέχει πληροφορίες για το Ταµείο Σαλόνι αποτελούµενο από καναπέ, δύο πολυθρόνες και τραπεζάκι µέσης 4 καρέκλες και ένα τραπέζι Μικρό ψυγείο Σελίδα -3-

4 Καφετιέρα Προµήθεια από τον ανάδοχο δύο ανθοδεσµών, βάζου, καλάθων αχρήστων σταχτοθηκών. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στον καθαρισµό του περιπτέρου. Με την αποπεράτωση των εργασιών (προ των εγκαινίων) θα παραδοθεί µετά από σχολαστικό καθαρισµό, ενώ ο ανάδοχος αναλαµβάνει και την καθηµερινή επιµέλεια της καθαριότητας του χώρου κατά την διάρκεια της έκθεσης. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα υποβάλλουν στην υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία σε ενιαίο φάκελο: Οικονοµική Προσφορά Τεχνική Έκθεση Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί σε ενιαίο συνολικό ποσό πλέον ΦΠΑ, αλλά και µε ανάλυση του στα αντίστοιχα κεφάλαια των οµοειδών εργασιών και υπηρεσιών, που θα δίνει την δυνατότητα να τροποποιηθούν κατά την φάση των συζητήσεων µε την επιτροπή (πριν την υπογραφή της ανάθεσης) χωρίς όµως δυνατότητα τροποποίησης του συνολικού ποσού. Κατασκευή περιπτέρου Ηλεκτρολογικά ιαφηµιστικά ιάφορα Η Τεχνική Έκθεση θα είναι αναλυτική σε προδιαγραφές υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, και θα συνοδεύεται από σχέδια κατασκευαστικά, γενικά και λεπτοµερειών, έτσι ώστε η πρόταση να είναι σαφής και οι εργασίες επακριβώς προσδιορισµένες. Επίσης θα αναφέρεται το γραφείο δηµιουργικού και εκτύπωσης µε το οποίο θα συνεργαστεί σε περίπτωση ανάθεσης του έργου. Στην τιµή προσφοράς συµπεριλαµβάνονται : κάθε είδους ασφαλιστική εισφορά, τέλους και οποιοδήποτε επιβάρυνση που αφορά την κατασκευή του έργου. Ο ανάδοχος - προµηθευτής επιβαρύνεται µε κρατήσεις : 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και 2,40% χαρτόσηµο επί του ποσού της κράτησης αυτής. 0,25% υπέρ του ηµοσίου, και 0,30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για την προµήθεια υλικών). µε κάθε άλλη κράτηση, φόρους, τέλη, τα οποία ισχύουν κατά την ηµέρα της πληρωµής, ή οποιαδήποτε άλλη κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων οργανισµών, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο βαρύνουν τον προµηθευτή και σε καµία περίπτωση το Τ. Π. & ανείων. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα προσήκοντα µέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του και τους τρίτους κατά την µεταφορά και εγκατάσταση των υπό προµήθεια ειδών και την εκτέλεση από αυτόν των Σελίδα -4-

5 πάσης φύσεως εργασιών, να τηρεί αυστηρά τις υφισταµένες αστυνοµικές κλπ διατάξεις και να διαθέτει όλα τα αναγκαία για τις εργασίες µέσα, εργαλεία κλπ. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων απαλλάσσεται από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα που µπορεί να συµβεί κατά την µεταφορά και εγκατάσταση των υπό προµήθεια ειδών και την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών, τόσο στο προσωπικό αυτού, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείµενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά µε δαπάνες του κάθε ζηµία, φθορά ή βλάβη που θα συµβεί. Για την ανάληψη του έργου ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 10%. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή µετά την ολοκλήρωση του έργου. Με την παραλαβή γίνεται και η αποπληρωµή του αναδόχου. Το προϋπολογιζόµενο κόστος είναι περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή των γραφείων στο διαγωνισµό είναι η αποδεδειγµένη ανάληψη παρόµοιων εργασιών σε αντίστοιχου επιπέδου εκθέσεις. Εκτός των αποδεικτικών στοιχείων ανάθεσης θα εκτιµηθεί η προσκόµιση και φωτογραφικού υλικού των περιπτέρων, που έχει ήδη κατασκευάσει. Οι φάκελοι των προσφορών θα πρωτοκολληθούν και θα κατατεθούν στο Κατάστηµα Θεσσαλονίκης µέχρι και λίγο πριν τη σύγκληση της επιτροπής. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11 η π.µ. στα γραφεία του Καταστήµατος του Τ.Π.& ανείων στην διεύθυνση Καρόλου Ντήλ και Ερµού. ] Η Συντάξασα ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Σελίδα -5-

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 342/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 4-5-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

A.1 Στόχος Έργου. A.2 Αντικείµενο Έργου

A.1 Στόχος Έργου. A.2 Αντικείµενο Έργου Θεσσαλονίκη, 29.05.2015 Αρ. Πρωτ. 19958 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος Έργου. Σεπτέµβριος 2015 την 5 η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Το Συνολικό «Κυρίως» Έργο. Αντικείµενο Έργου 3-10

Στόχος Έργου. Σεπτέµβριος 2015 την 5 η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Το Συνολικό «Κυρίως» Έργο. Αντικείµενο Έργου 3-10 Θεσσαλονίκη, 04/ 11 / 2014 Αρ. πρωτ. 19421 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων της 5ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα