Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 1) ΚΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΡΧ/ΚΟΥ (κτήρια) 8.666,64 2) ΚΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ /ΝΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ (Πάρκα, πλατείες) 6.846,80 3) ΚΑ: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4.971,17 4) ΚΑ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΩΝ 750,30 5) ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 3.536,37 6) ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ κ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ κ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο ΩΝ 3.351,87 7)ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ ΙΑΦ. Ο ΩΝ Α' & Ε' ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΤΩΝ 929,55 8)ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ/ΜΙΩΝ ΙΑΦ. Ο ΩΝ Β',Γ', ' ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΤΩΝ & ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ 433,45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο Προµήθειας Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµού και αποτελεί τµήµα των µελετών των έργων αυτεπιστασίας, των ιευθύνσεων του ήµου Θεσσαλονίκης. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις α. Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»(φεκ 19/Α). β. Η Υ.Α 11389/ «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185/Β) ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Τα προς προµήθεια είδη ελαιοχρωµατισµού θα είναι αρίστης ποιότητος θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισµών και ειδικότερα θα πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 1

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 1) ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 100% Εφαρµόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, µπετόν, σπατουλαρισµένες επιφάνειες κ.λπ Χρώµατος λευκού και σε συσκευασίες των 10 λιτρ. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρητίνη: Ακρυλική ιασπορά Πυκνότητα: gr/ml, Ιξώδες: KU Στερεά κ.β.: 57-64% Στερεά κ.ό.: 40-49% ph: Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 0ºC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Nα ανήκει στην κατηγορία Α/γ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 40 gr/lt (2010)]. Ποιοτικά χαρακτηριστικά Καλυπτικότητα για SR 20 m2/lt: CR 90-98% είκτης λευκότητας: είκτης κιτρινίσµατος: 1.0 Αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες: Εξαιρετική, να µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ Επιταχυνόµενη γήρανση µε ακτινοβολία UV: 2000 h: να µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ ιαπερατότητα υδρατµών (S D ): 0.25m (κλάση ΙΙ) ιαπερατότητα CO2 (SD): 95 m Κατάλληλο για προστασία του τσιµέντου από την ενανθράκωση Αντοχή σε πλύσιµο-τρίψιµο: > κινήσεις Αντοχή σε επιταχυνόµενη γήρανση: 10/10 (1 µήνας, 50 C) Στιλπνότητα 85 : γωνία παρατήρησης 60 Ο Λευκό < 3 γωνία παρατήρησης 85 Ο Λευκό < 3-12 Αντοχή σε διαλύτες (υδατικό διάλυµα NaOH 5% κ.β.): Nα µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ Ευκαµψία σε κυλινδρικό άξονα (Μandrel): 2 mm OK Πρόσφυση (Pull off): 2 Nt/mm 2 Πάχος Ξηρού Φιλµ ανά στρώση: 30-35±3 µm. : 9-12 m²/lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις), ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την απόχρωση. 2) ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β ΙΑΛΟΓΗΣ Εφαρµόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, µπετόν, σπατουλαρισµένες επιφάνειες κ.λπ Χρώµατος λευκού και σε συσκευασίες των 10 λιτρ. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρητίνη: Ακρυλική ιασπορά Πυκνότητα: gr/ml, Ιξώδες: KU Στερεά κ.β.: 57-64% 2

3 Στερεά κ.ό.: 40-49% ph: Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 0ºC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Nα ανήκει στην κατηγορία Α/γ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 40 gr/lt (2010)]. 3) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Εφαρµόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, µπετόν, σπατουλαρισµένες επιφάνειες κ.λπ Χρώµατος λευκού και σε συσκευασίες των 10 λιτρ. Να είναι πιστοποιηµένο οικολογικό πλαστικό χρώµα άριστης ποιότητας. Να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρµογή. Να µην περιέχει στη σύνθεσή του βαρέα µέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αµµωνία, φορµαλδεΰδη και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευκολία εφαρµογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισµού (πλύσιµο-καθάρισµα), αντοχή σε κλιµατολογικές καταπονήσεις και σχεδόν ανύπαρκτο πιτσίλισµα κατά την εφαρµογή. Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθµών και σχολείων. Να είναι άοσµο, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Τεχνικά χαρακτηριστικά Πυκνότητα: gr/ml Ιξώδες: KU Στερεά κ.β.: 59-65% Στερεά κ.ό.: 42-50% ph: Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 0 ºC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010)]. Ποιοτικά χαρακτηριστικά Καλυπτικότητα για SR 20 m2/lt: CR είκτης λευκότητας: 80 είκτης κιτρινίσµατος: 1.5 ιαπερατότητα υδρατµών (S D ): 0.25m (κλάση ΙΙ) ιαπερατότητα CO2 (SD): 80.0m Κατάλληλο για προστασία του τσιµέντου από την ενανθράκωση Αντοχή σε πλύσιµο-τρίψιµο: > κινήσεις Αντοχή σε πλύσιµο-τρίψιµο: Κλάση 2 Αντοχή σε επιταχυνόµενη γήρανση: 10/10 (1 µήνας, 50 C) Στιλπνότητα 85 : 3-7 Ικανότητα επαναχρωµατισµού: Να µην παρατηρείται καµιά αλλοίωση της αρχικής στρώσης Πρόσφυση (Pull Off): 2 Nt/mm 2 Επιταχυνόµενη γήρανση µε ακτινοβολία UV: 1000 h: Να µην παρατηρείται αλλοίωση του φιλµ Ευκαµψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel): 2 mm OK Επίδραση κύκλου ψύξης-απόψυξης: ΟΚ (-10 C) 3

4 Πάχος ξηρού φιλµ ανά στρώση: µm. : m²/lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις). 4 έως 10) ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ) Για το χρωµατισµό των πλαστικών και ακρυλικών χρωµάτων. ιάφορα χρώµατα (κίτρινο, κόκκινο, µπλε, ώχρα, καφέ, µαύρο, πράσινο) σε συσκευασία των 750ml. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρητίνη: ιασπορά µε βάση ακρυλικές ρητίνες Πυκνότητα: 1.30 gr/ml, ανάλογα µε την απόχρωση Ιξώδες: KU Στερεά κ.β.: 62-68%, ανάλογα µε την απόχρωση Στερεά κ.ό.: 43-56%, ανάλογα µε την απόχρωση ph: Κύκλοι ψύξης απόψυξης (-10 C): OK Επιταχυνόµενη γήρανση στο δοχείο: 10/10 (1 µήνας 50 C) Ποιοτικά χαρακτηριστικά Τα ειδικά πιγµέντα που χρησιµοποιούνται έχουν µεγάλη αντοχή στα αλκάλια. Ενσωµατώνονται εύκολα σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώµατα και χαρακτηρίζονται από µεγάλη χρωστική δύναµη. Οι αποχρώσεις που προκύπτουν έχουν µεγάλες αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και τον χρόνο. 11) ΛΑ ΟΜΠΟΓΙΑ Χρησιµοποιείται για τη βαφή µεταλλικών επιφανειών, όπως κάγκελα, σιδηροκατασκευές, µηχανήµατα κ.ά. Βερνικόχρωµα µεταλλικών επιφανειών, το οποίο έχει εξαιρετική στιλπνότητα την οποία διατηρεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και αντισκωριακή προστασία στη µεταλλική επιφάνεια. Στεγνώνει στον αέρα ή σε χαµηλές θερµοκρασίες ψησίµατος (60-70 C) και δηµιουργεί φιλµ το οποίο παρουσιάζει µεγάλη ανθεκτικότητα στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Χρώµα κυπαρισσί, κίτρινο και µαύρο σε συσκευασία των 750ml. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρητίνη: Αλκυδική Πυκνότητα (λευκό): gr/ml Ιξώδες: P Στερεά κ.β.(λευκό): 57-61% Στερεά κ.ό.(λευκό): 39-43% Σηµείο ανάφλεξης: C ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):Να ανήκει στην κατηγορία Α/θ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 600 gr/lt (2007) και 500 gr/lt (2010)]. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 4

5 είκτης λευκότητας: 69 είκτης κιτρινίσµατος: 6 Πρόσφυση σε µέταλλο (Cross-Cut): 0-2 Σκληρότητα (König): sec σε 7 ηµέρες οκιµή πίπτοντος βάρους (Impact Test): in/out 2/0 inch/pounds Ευκαµψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel): 8 mm OK Στιλπνότητα 20 : Αντοχή σε χάραξη: N Aντοχή σε διαλύτες (νερό, λάδι, πετρέλαιο): Εξαιρετική Αντοχή σε αλάτονέφωση: µm: Πολύ καλή προστασία µm: Πολύ καλή προστασία Πάχος ξηρού φιλµ ανά στρώση: µm. Προτεινόµενο πάχος ξηρού φιλµ: µm. : m²/lt ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλµ περίπου 35 µm. 12) ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ Αλκυδικό υπόστρωµα βερνικοχρωµάτων. Να µην περιέχει µόλυβδο και υδράργυρο. Χρώµατος λευκού και σε συσκευασίες των 2,5 λιτρ. Ειδικό βάρος: 1,10-1,30 Kgr/lt Ιξώδες: ph: Στερεά κ.ό.: 35-45% Στερεά κ.β.: 55-65% Στιλπνότητα 85 : Καλυπτική ικανότητα >90% Αραίωση: 5% µε white spirits ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/ζ Αστάρια [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 50 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010)]. Πάχος ξηρού φιλµ ανά στρώση: µm. : 11-13m²/Lt ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλµ περίπου 35 µm. 13) ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Αλκυδικό υπόστρωµα βερνικοχρωµάτων. Να µην περιέχει µόλυβδο και χρωµικά. Χρώµατος γκρι σε συσκευασίες των 750ml. Ειδικό βάρος: 1,40-1,60 Kgr/lt Ιξώδες: 5-6ps Στιλπνότητα 60 : Καλυπτική ικανότητα >90% Αραίωση: έως 10% µε διαλυτικό πινέλου 5

6 ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/θ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 600 gr/lt (2007) και 500 gr/lt (2010)]. : 14-18m²/Lt ανά στρώση. 14) ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ Ηµιδιαφανές ακρυλικό αστάρι νερού µε βάση 100% ακρυλικές ρητίνες. Ηµιδιαφανές σε συσκευασία 10 λίτρων. Ειδικό βάρος: 1,00-1,20 Kgr/lt Ιξώδες: KU ph: Στερεά κ.β.: 30-40% Καλυπτική ικανότητα >90% Αραίωση: % µε καθαρό νερό ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/ζ Αστάρια [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 50 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010)]. : 15-20m²/Lt ανά στρώση. 15) ΝΕΦΤΙ Αλιφατικός υδρογονάνθρακας >10% Συσκευασία 5λιτρων και 1 λίτρου. Ειδικό βάρος: 0,778± 0,005 gr/cm³ 16) ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ Βερνίκι ξύλου µε συντηρητικό, βάσεως συνθετικών ρητινών. Άχρωµο σε συσκευασία 750ml. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ειδικό βάρος: 0, kgr/l Ιξώδες: 3.5-6ps Στερεά κ.β.: 15-20% Στερεά κ.ό.: 35-40% ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/ε [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 500gr/lt (2007) και 400 gr/lt (2010)]. Πάχος ξηρού φιλµ ανά στρώση: µm. : 9-11 m²/lt ανά στρώση. 6

7 17) ΛΑ Ι ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ Eιδικό διάφανο εµποτιστικό λάδι για προστασία του ξύλου. Πολύ καλή διεισδυτικότητα στα ξύλα. Αριστη προστασία από µύκητες. Άχρωµο σε συσκευασία των 750ml. Ειδικό βάρος: 1,00-1,05 Kgr/lt Ιξώδες: ph: Στερεά κ.ό.: 15-20% Στερεά κ.β.: 15-25% ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/η Αστάρια [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 50 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010)]. : m²/lt ανά στρώση σε µαλακά ξύλα και m²/lt σε σκληρά ξύλα. 18) ΓΥΨΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ Είναι έτοιµα, προπαρασκευασµένα, ενσακισµένα κονιάµατα µε πρώτη ύλη τον ορυκτό γύψο, υψηλής καθαρότητας. Το κονίαµα αναµειγνύεται µόνο µε νερό, προκειµένου να ληφθεί το τελικό µείγµα που θα χρησιµοποιηθεί στην εφαρµογή. Χρησιµοποιείται από τους γυψαδόρους για γύψινες διακοσµητικές κατασκευές (κορνίζες, ροζέτες, απλίκες κ.λ.π.). Κατά DIN ) ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ Στόκος, ενισχυµένος µε κατάλληλα τροποποιηµένες ακρυλικές ρητίνες. Κατάλληλος για σπατουλάρισµα - στοκάρισµα επιφανειών από σοβά, µπετόν ή γυψοσανίδα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. εν πρέπει να περιέχει µόλυβδο. 20) ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ Τσιµεντοειδής στόκος σε σκόνη, ενισχυµένος µε κατάλληλα τροποποιηµένες ακρυλικές ρητίνες. Κατάλληλος για σπατουλάρισµα - στοκάρισµα επιφανειών από σοβά, µπετόν ή γυψοσανίδα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Οµογενοποιείται εύκολα χωρίς να σβολιάζει, δουλεύεται µαλακά, γεµίζει εξαιρετικά και στεγνώνει γρήγορα. Τρίβεται εύκολα, δεν σκάει, δεν συρρικνώνεται και δίνει λεία επιφάνεια. Καταργεί κάθε λαδερό στόκο και την «επαφή» µε διαλύτες. Λευκή σκόνη µε κοκκοµετρία 99%<6µm ) ΡΙΠΟΛΙΝΗ Αλκυδικό βερνικόχρωµα διαλύτη µεγάλης αντοχής, κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές, µεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Χρώµα λευκό και βασικές αποχρώσεις, σε συσκευασία των 750ml. 7

8 Ειδικό βάρος: 1,00-1,30 Kgr/lt Ιξώδες:70-85 KU ph: Στερεά κ.β.: 65-75% Στιλπνότητα 60 : ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/δ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 400 gr/lt (2007) και 300 gr/lt (2010)]. : m²/lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιµασµένη επιφάνεια. 23) ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ Κόλλα µεθυλοκυτταρίνης εµπλουτισµένη µε βελτιωτικά πρόσµεικτα χρησιµοποιούµενη στην παρασκευή υδροχρωµάτων για οροφές, επικόλληση αφισών και ταπετσαριών. 24) ΣΙΛΕΡ ΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ιαφανές υπόστρωµα ξύλου δύο συστατικών, βάσεως πoλυoυρεθάvης. Ειδικό βάρος: 0,95-1,05 Kgr/lt Ιξώδες: Α=15-25, Β=10-15 Στερεά κ.β.: 40-45% Αναλογία ανάµιξης: 2(Α):1(Β) ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): εν εµπίπτει στην οδηγία 2004/42/ΕΚ : 8-10 m²/lt. 25) ΣΑΤΙΝΕ ΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ιαφανές σατινέ βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών για ξύλινες επιφάνειες. Ειδικό βάρος: 0,95-1,05 Kgr/lt Ιξώδες: Α=15-25, Β=10-15 Στερεά κ.β.: 40-45% Αναλογία ανάµιξης: 2(Α):1(Β) ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): εν εµπίπτει στην οδηγία 2004/42/ΕΚ : 8-10 m²/lt. 26) ANTIGRAFFITI ΒΙΟ ΙΑΣΠΩΜΕΝΟ Βιοδιασπώµενο, ασφαλές καθαριστικό που αφαιρεί τη ρύπανση από γράψιµο µε χρώµατα, σπρέι µαρκαδόρους κλπ., µε απαλή δράση καθαρισµού, καλύτερα και από τα ισχυρότερα 8

9 διαλυτικά, οξέα ή καυστικά. Άφλεκτο, πηχτό υγρό για όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Να µη χρειάζεται νερό υψηλής πίεσης ή ζεστό και εξουδετέρωση µε άλλα µέσα. Χρόνος δράσης: Από λεπτά σε κανονικές θερµοκρασίες. Σε χαµηλές θερµοκρασίες ο χρόνος αυξάνεται,και σε πολύ ανώµαλες επιφάνειες καθώς και µε το πάχος ρύπανσης. Καλυπτικότητα: τ.µ. /λίτρο ανάλογα µε την επιφάνεια και το πάχος ρύπανσης χρώµα Κίτρινο-καφέ µορφή παχύρευστο βιοδιασπώµενο ναι Ειδικό βάρος 1,00 Οξύ όχι ιάρκεια ζωής 12 µήνες Χλωριούχοι διαλύτες όχι Ψύξη /τήξη ναι Ξεπλένεται Με νερό ph Εξουδετερώνεται Με νερό Σηµείο ανάφλεξης κανένα Απαιτείται νερό όχι οσµή ήπια υψηλής πίεσης Απαιτείται ζεστό νερό όχι Σηµείο βρασµού 100 ο C Συσκευασία : 5L Να εξαφανίζει Χρώµατα σπρέι, µελάνες, κηροµπογιές, κραγιόν, σηµάδια από καουτσούκ, λαδοµπογιές, µολυβιές, από τσιµεντόλιθους, µπετόν, τούβλα, πέτρες, γυαλί, πλεξιγκλάς, πλαστικά. 27) ANTIGRAFFITI ΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Επαλειφόµενο επίχρισµα πολυουρεθανικής βάσεως δύο συστατικών, πολύ υψηλών προδιαγραφών κατάλληλο για προστασία κτιρίων και οικοδοµικών επιφανειών από χρώµατα GRAFFITI. Πρέπει να έχει εξαιρετική αντοχή σε υγρασία, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και να µην κιτρινίζει. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρµόζεται µε µια διάφανη προστατευτική µεµβράνη. Εφαρµόζεται σε επιφάνειες µετάλλου, µπετόν, σοβά, γυψοσανίδας, µοριοσανίδας, ξύλου, πέτρας, µαρµάρου κλπ. ιαφανές µατ. Βάση: Πολυουρεθανική Ειδικό βάρος: 1,00-1,50 Kgr/lt Αραίωση: έως 5% µε διαλυτικό πολυουρεθάνης Κατανάλωση: 3-8 m²/lt, ανάλογα µε την επιφάνεια. 28) ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ Σιλικόνη µεγάλης ελαστικότητας που διαρκεί, µε ισχυρή πρόσφυση σε µη πορώδεις επιφάνειες. Αντιστέκεται στους µύκητες, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία, ενώ είναι ανθεκτική σε απορρυπαντικά, οξέα και αλµυρό νερό. Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας µε την υγρασία, ενώ παρουσιάζει εξαιρετική συγκολλητική δύναµη και 9

10 µακροχρόνια αντοχή ακόµη και σε αρµούς έντονης κινητικότητας, χωρίς να σκάει και να ξεφλουδίζει. ιαφανής σε φυσίγγια των 280ml. Χρώµα ιάφανο Ειδικό βάρος 0,99±0,05 gr/ml Βάση Εστέρας οξικού οξέος Θερµοκρασία εφαρµογής Από +5 C έως +40 C Θερµοκρασιακή αντοχή Από -40 C έως +150 C Χρόνος σχηµατισµού επιφανειακού υµένα 6 λεπτά Σκληρότητα Shore - A(3s) 15 κατά DIN Μέτρο Ελαστικότητας 100% 0,4 MPa (N/mm²) κατά DIN Αντοχή σε εφελκυσµό 1,5 MPa (N/mm²) κατά DIN Επιµήκυνση θραύσης 500% κατά DIN Aντίσταση στους µύκητες ISO 846 A+B 29) ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΙΑΡΚΕΙΑ. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΥΝΑΜΗΣ ΣΚΑΝ ΑΛΗΣ 7/1. ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΕΜΒΟΛΟ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΕΩΣ 310 ML. ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 30) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ ΣΠΡΕΙ Ισχυρότατο αντισκωριακό. ιεισδύει στα πιο λεπτά σηµεία των εξαρτηµάτων και διασπά την σκουριά, εκτοπίζει την υγρασία, ξεµπλοκάρει κολληµένα µέταλλα, βίδες ελατήρια, κλπ και σταµατάει τους τριγµούς. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν λιπαντικό. 31) ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΥΦΗ Σφυρήλατο αλκυδικό χρώµα διαλύτη, ιδανικό για την προστασία και τη διακόσµηση µεταλλικών κυρίως επιφανειών. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, γρήγορο στέγνωµα και υψηλή αντοχή στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. ουλεύεται µαλακά, δεν τρέχει και µπορεί να εφαρµοστεί απ' ευθείας πάνω στο µέταλλο, χωρίς να χρειάζεται αστάρι, δίνοντας την υφή του σφυρήλατου στην εφαρµοζόµενη επιφάνεια. Στεγνώνει πολύ γρήγορα και παρουσιάζει πολύ καλές µηχανικές αντοχές. Χρώµατος ανθρακί σε συσκευασίες των 750ml. Ειδικό βάρος: 0,95-1,05 Kgr/lt Ιξώδες: KU Στερεά κ.β.: 50-60% Καλυπτική ικανότητα >90% Αραίωση: Έτοιµο προς χρήση. Αν απαιτείται αραίωση έως 5% µε διαλυτικό ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/θ [Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 600 gr/lt (2007) και 500 gr/lt (2010)]. : 8-10m²/Lt ανά στρώση. 10

11 31 έως 51) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ Όλα τα εργαλεία βαφής θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για επαγγελµατική χρήση. Τα πινέλα και τα ρολά θα έχουν λευκή τρίχα και πλαστική λαβή. Οι σπάτουλες θα έχουν ξύλινη λαβή. 52) ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Σκάλες ξύλινες διπλές ασφαλείας, ύψους 2,5µ. για επαγγελµατική χρήση. 53) ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Σκάλες αλουµινίου τριπλές ασφαλείας, ύψους 2,5µ (τριπλή). για επαγγελµατική χρήση. 1. Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 2. Όλα τα προσφερόµενα υλικά θα προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Για κάθε προϊόν πρέπει να κατατεθεί: ελτίο εδοµένων Ασφάλειας (οδηγία Ε.Ε 91/155/EC όπως τροποποιήθηκε απο την οδηγία 2001/58/E.C) Τεχνικές προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ Ταξινόµηση και επισηµάνσεις (οδηγία 67/548/ΕΟΚ και οδηγία 1999/45/Ε.Κ) Καθορισµός V.O.C (πτητικές οργανικές ενώσεις) (οδηγία 2004/42/Ε.Κ), όπου απαιτείται, βάσει νοµοθεσίας 4. Επισηµαίνεται ότι οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές, διότι δεν µπορεί να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς ποσότητες των ειδών που θα απαιτηθούν από την Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους. Ως εκ τούτου µπορεί ο ήµος να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών αλλά µέχρι του ύψους του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των ,15 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τους παρακάτω ΚΑ: 1) ΚΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΡΧ/ΚΟΥ (κτήρια) 8.666,64 2) ΚΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ /ΝΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ (Πάρκα, πλατείες) 6.846,80 3) ΚΑ: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4.971,17 4) ΚΑ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΩΝ 750,30 5) ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 3.536,37 6) ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ κ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ κ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο ΩΝ 3.351,87 7)ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ ΙΑΦ. Ο ΩΝ Α' & Ε' ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΤΩΝ 929,55 8)ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ/ΜΙΩΝ ΙΑΦ. Ο ΩΝ Β',Γ', ' ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΤΩΝ & ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ 433,45 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους

12 5. Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά κατ εφαρµογή των διατάξεων της Υ.Α 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις σχετικές ερµηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν.2286/95. Ο Συντάξας Η Προϊσταµένη Τµήµατος Εκτέλεσης Αρχ/κών Έργων ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η Προϊσταµένη /νσης Κατασκευών Αρχ/κών Έργων Μαρία Πέικου Ελένη Εµµανωλίδου Ελένη Φουντουλίδου 12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2313318445 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: ΑΚ 42/8-11-2013 Προϋπ: 85.349,33

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: ΑΚ 42/8-11-2013 Προϋπ: 85.349,33 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2313318445 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια Χρωμάτων ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων Κ.Α. 30-7331.033 για το 2010 Αρμόδιος: Παπαδάκη-Μπιμπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών κτιρίων Κ.Α. 30-7331.049 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών κτιρίων Κ.Α. 30-7331.049 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηράκλειο, 05 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων B/θμιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια Χρωµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θµιας & B/θµιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 7 / 2 / 203 «Προµήθεια υλικών» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ για το έργο αυτεπιστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 83/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ CPV: 44800000-8 (Βαφές, βερνίκια και μαστίχες) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α.

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια χρωμάτων και υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των ημοτικών και Σχολικών κτιρίων του ήμου, σε Κ/Χ χώρους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο Προμήθειας Με την μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια οικοδοµικών υλικών. Προϋπολογισµού: 49.

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια οικοδοµικών υλικών. Προϋπολογισµού: 49. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ Προµήθεια οικοδοµικών υλικών Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ:Ανακατασκευή των σχολικών συγκροτηµάτων, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (χώρων υγιεινής, γυµναστήρια, αυλές), ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ του ήµου Θεσσαλονίκης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών επισκευής όψεων και αντικατάσταση κουφωµάτων σε σχολικά κτίρια του.θ. στις ηµοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α, Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ δηµοτικών κοινοτήτων, έτους 2014 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών επισκευής όψεων και αντικατάσταση κουφωµάτων σε σχολικά κτίρια Β, Γ,, Τριανδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ/ρίες: Γραφείο Προμηθειών Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014 / 2015. χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα. Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230.

Τιμοκατάλογος 2014 / 2015. χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα. Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230. 18 54 χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα Τιμοκατάλογος 2014 / 2015 Τιμοκατάλογος 2014 / 2015 Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230 Περιεχόμενα Η THRAKON εφαρμόζει με σχολαστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ << ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ >> ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22/07/15 9:25 1. Ηµ.Εκτύπωσης: Ώρα Εκτύπωσης: Αρ.

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ << ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ >> ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22/07/15 9:25 1. Ηµ.Εκτύπωσης: Ώρα Εκτύπωσης: Αρ. 1 0606-170-10001 1 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (Συσκευασία 2,5 ) ΛΙΤΡΑ 1 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΦΗ EASY PROOF 1/ ΛΙΤΡΑ 23 2,87 2,87 DRAPA CHEMIE ΕΛΛΑ Α - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΕΚΤ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ DRAPA CHEMIE ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Μουδανιά 18/10/2013 Αρ.Πρωτ:34265 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αποφ.: 319. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών, Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Αρ. Αποφ.: 319. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών, Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Περαία, 17 Σεπτεµβρίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 29.804 Αρ. Αποφ.: 319 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310-752609, Email: info@superlux.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310-752609, Email: info@superlux.gr ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΦΕ 494.101 CANOVA 1,25lt 6τεμ/κιβ Π 494.101 CANOVA 2,5lt Π 494.101 CANOVA 5lt Ειδική διακοσμητική βαφή τεχνοτροπίας τοίχου που αναπνέει, 100% νερού, οικολογικά συμβατή, με ευχάριστη οσμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. HYPERFLOOR TM System 11 HYPERFLOOR TM -2K 11 HYPERCRETE 11 PRIMER-HC 11 EPOXY RESIN-51-FLOORING 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. HYPERFLOOR TM System 11 HYPERFLOOR TM -2K 11 HYPERCRETE 11 PRIMER-HC 11 EPOXY RESIN-51-FLOORING 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ System 3-8 CLASSIC 3 -LV 3-750 4-2K-W 4 -PB-1K, -PB-2K 4 -POLYUREA-2K-HC 5 -PB-TS, -TS, THERMOSMART 5-6 -ADY, -ADY-E, -ADY-100, -ADY-50, -ADY-2K 6-7 -A500 7 -D, -D-2K 8 -T 8 PU FINISH MATTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί: Οικοδομικά Υλικά Χρώματα και Είδη Χρωματισμού Υλικά Αποκατάστασης Πεζοδρομίων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Μάρτιος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ Τα εποξειδικά δάπεδα συνιστούν δάπεδα με ειδικές απαιτήσεις ως προς τις αντοχές τους, τις ιδιότητές τους, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

400. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ. 400.2.1 Γενικές Απαιτήσεις α. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους χρωματισμούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

400. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ. 400.2.1 Γενικές Απαιτήσεις α. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους χρωματισμούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 400. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 400.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 400.1.1 Πεδίο Εφαρμογής α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες των συνηθέστερων κατηγοριών χρωματισμών με τις απαιτούμενες προεργασίες, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2015

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Swedish quality. quality. Τιμοκατάλογος 2011 / 2012

Swedish quality. quality. Τιμοκατάλογος 2011 / 2012 Swedish quality quality Τιμοκατάλογος 2011 / 2012 Περιεχόμενα Κόλλες & Αρμόστοκοι 5 Η THRAKON εφαρμόζει με σχολαστικότητα τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που προβλέπονται από τις σχετικές Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα