Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας."

Transcript

1 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν αυτούς. Η εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το ΠΔ 17/96 ΦΕΚ 11A / που αφορά τα μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ κ 91/383/ΕΟΚ. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Η εκτίμηση κινδύνων καλύπτει τους λογικά προβλέψιμους εργασιακούς χώρους (σταθερές εγκαταστάσεις,χώρους εργασίας που μεταβάλλονται,κινητούς ή προσωρινούς χώρους. Τέλος ήταν απαραίτητη η διαβούλευση και συμμετοχή όλων των εργαζομένων στον εντοπισμό των πηγών κινδύνου κ στα προβλήματα που σχετίζονται με την οργάνωση της εργασίας. 3. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί ένα απαραίτητο μέσο, στο σχεδιασμό και την οργάνωση της ουσιαστικής επέμβασης στο εργασιακό περιβάλλον με στόχο την διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων. Η εκτίμηση είναι το προϊόν μιας συνεχούς διαδικασίας που εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης καταγραφής των συνθηκών εργασίας και τεκμηρίωσης από την φάση της απλής περιγραφής των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού. 1

2 3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ι ΠΑΡΑΓΟ ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ 5 5 ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΟΧΙ 0 0 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 C ΧΕΙΜ/27 C ΘΕΡ. 0 0 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΗ ΝΑΙ 5 5 ΕΚΘΕΣΗ Ή ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ NAI 5 5 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΦΘΟΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ + ΤΕΧΝΗΤΟΣ 1 1 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ+ΤΕΧΝΗΤΟΣ 1 1 ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΟΧΙ 0 0 ΣΚΟΝΕΣ - ΙΝΕΣ ΝΑΙ 5 5 ΙΝΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΟΧΙ 0 0 ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ 0 0 ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΟΧΙ 0 0 ΚΑΠΝΟΙ ΝΑΙ 5 5 ΑΤΜΟΙ ΟΧΙ 0 0 ΑΕΡΙΑ ΝΑΙ 5 5 ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΑ ΝΑΙ 5 3 ΠΑ Ι ΠΑ ΝΟΒ ΟΛ.Α ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΟΧΙ 0 0 ΜΥΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΟΧΙ 0 0 ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΟΧΙ 0 0 ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΙΟΙ ΟΧΙ 0 0 ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΟΧΙ 0 0 ΡΙΚΕΤΣΙΕΣ ΟΧΙ 0 0 ΠΡΩΤΟΖΩΑ ΟΧΙ 0 0 ΜΕΤΑΖΩΑ ΟΧΙ 0 0 ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ, ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Α,Β ΟΧΙ 0 0 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ 5 5 ΜΗ ΙΝΟΝΙΖΟΥΣΕΣ, ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ, LASER ΟΧΙ 0 0 ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΟΧΙ 0 0 2

3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΘΟΝΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Η/Υ ΣΥΝΕΧΗΣ 3 1` ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 0 0 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΟΧΙ 0 0 ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΑΣ 1 1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΑΙ 1 1 ΣΚΑΛΕΣ ΝΑΙ 1 2 ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΑΙ 1 1 ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 1 1 Σ ΡΚ ΑΓΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΔΙΑΛΥΤΕΣ-ΑΕΡΙΑ 5 4 ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΝΑΙ 5 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 1 1 ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ 1 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΝΑΙ 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΙ 1 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 1 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΙ 5 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 4 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ. 1 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΙ 5 4 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΗΣ 5 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΝΑΙ 5 4 ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CE ΝΑΙ 1 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η πρόληψη των εργασιακών ατυχημάτων απαιτεί την πειθαρχία των εργαζόμενων σε ειδικούς κανόνες, που σχετίζονται µε το συγκεκριμένο χώρο της εργασίας τους, αλλά και µε την ίδια την εργασία που πραγματοποιούν. Έτσι, οι συνθήκες ασφαλείας διαφοροποιούνται, για παράδειγμα, ανάµεσα στους χώρους εργασίας αλλά υπάρχουν και γενικοί κανόνες που ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Τέτοιοι γενικοί κανόνες συνοψίζονται παρακάτω : Πρέπει να υπάρχει καθαριότητα και τάξη στην εργασία. 3

4 Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ατοµικά µέσα προστασίας ανά περίπτωση. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία κατά περίπτωση εργασίας. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μηχανημάτων ή εξοπλισμού χωρίς γνώση. Πρέπει να τηρούνται πιστά οι οδηγίες στις σηµάνσεις των χώρων εργασίας. Πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που εγκυμονούν κινδύνους (αστεία, χειρονομίες κ.λπ.). Στις επόµενες παραγράφους επισημάνονται οι ειδικοί κανόνες και τα µέτρα προστασίας που απαιτούνται, για τους χώρους παραγωγής µε μηχανικές διαμορφώσεις και διαμορφώσεις υλικών Κανόνες ασφαλείας σε διαμορφώσεις μετάλλων Τα ατυχήµατα σε μηχανουργεία που πραγματοποιούν εργασίες διαμόρφωσης σχετίζονται κυρίως µε τα ατυχήµατα που πραγματοποιούνται σε πρέσες. Τα ατυχήµατα αυτά είναι τις περισσότερες φορές πολύ σοβαρά και έχουν ως αποτέλεσµα µόνιµες σωµατικές βλάβες και ακρωτηριασμούς. Στις εργασίες σε πρέσες πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω µέτρα ασφαλείας : Να τοποθετούνται τα ειδικά προστατευτικά (προφυλακτήρες), που εμποδίζουν τα χέρια του εργαζομένου να πλησιάσουν την περιοχή εργασίας της πρέσας. Να τοποθετούνται ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις (φωτοηλεκτρικά κύτταρα), που σταματούν ή εμποδίζουν την κίνηση του εµβόλου της πρέσας, όταν ένα αντικείμενο παρεμβληθεί στο χώρο εργασίας της. Να καλύπτονται τα τυχόν κινούµενα µέρη της πρέσας. Να χρησιμοποιούνται λαβίδες για την τοποθέτηση των προς κατεργασία τεµαχίων, όπου αυτό είναι δυνατόν, ώστε τα χέρια του χειριστή να είναι µακριά από τη θέση εργασίας. 4

5 Στις εργασίες σε στράντζες, κορδονιέρες και γενικά στα μηχανήματα κάµψης ελασμάτων, πρέπει να λαμβάνονται αντίστοιχα µέτρα ασφαλείας µε αυτά των πρεσών. Και σε αυτή την περίπτωση τα χέρια του χειριστή, που τοποθετεί τα ελάσματα, πρέπει να προφυλάσσονται από τη θέση κάµψης µε κατάλληλους προφυλακτήρες και ταυτόχρονα να είναι ντυµένα µε γάντια για την αποφυγή τραυματισμών από τις λαµαρίνες ή τα γρέζια. Επαγγελµατικές ασθένειες Επαγγελµατικές ασθένειες είναι εκείνες οι ασθένειες που προκαλούνται από τις ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες εργασίας του εργαζομένου. Οι ασθένειες αυτές είναι ξεχωριστές για κάθε κατηγορία εργαζομένων και τις περισσότερες φορές λειτουργούν αθροιστικά, δηλαδή µία κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται από τη διαρκή έκθεση του εργαζομένου σε χώρους και υπό συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν την υγιεινή. Σε κάθε περίπτωση εργασίας, που εγκυμονεί τον κίνδυνο της επαγγελµατικής ασθένειας, υπάρχουν τα µέσα και τρόποι για να προστατευθεί ο εργαζόμενος και πρέπει να εφαρμόζοντα. Οι κυριότερες πηγές των επαγγελματικών ασθενειών σε αυτήν την επιχείρηση Ο θόρυβος Η έκθεση σε χημικούς παράγοντες Η έκθεση σε ακτινοβολία Η έκθεση σε αέρια Στις επόμενες ενότητες θα αναφερθούμε διεξοδικά Όσον αφορά το θόρυβο έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις θορύβου στα ρούτερ στο ισόγειο από πιστοποιημένη εταιρία. Τα αποτελέσματα επισυνάπτονται στην παρούσα μελέτη. 5

6 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Εργονομία ονομάζουμε την επιστήμη που ασχολείται με την προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο. με αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισής του. Επίπονες στάσεις εργασίας Η στάση του σώματος, καθορίζει το ποιες μυϊκές ομάδες θα δραστηριοποιηθούν κατά τη φυσική δραστηριότητα. Οι επίπονες στάσεις εργασίας, μπορεί να αυξήσουν τη σωματική προσπάθεια για την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων, καθόσον αναγκάζουν μικρές μυϊκές ομάδες να καταπονούνται περισσότερο και δεν επιτρέπουν σε μεγάλες μυϊκές ομάδες, να δραστηριοποιηθούν στο μέγιστο της απόδοσής τους. Η εντονότερη προσπάθεια των αδύναμων μικρών μυϊκών ομάδων, αυξάνει τη κόπωση. Οι επίπονες στάσεις εργασίας, περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενο ή παρατεταμένο τέντωμα, στροφές, κάμψη του κορμού εμπρός, εργασία πάνω από το επίπεδο της κεφαλής, γονάτισμα ή σκυφτή εργασία με μαζεμένα τα πόδια. Στις επίπονες στάσεις εργασίας, περιλαμβάνονται και το κράτημα π.χ. εργαλείων σε μία ορισμένη θέση, καθώς και λαβές μικρών αντικειμένων. Οι στάσεις αυτές, μπορεί να επηρεάσουν διάφορες περιοχές του σώματος, όπως τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον αυχένα, τη μέση και τα γόνατα. Οι συνέπειές τους είναι ακόμα μεγαλύτερες, αν συνδυάζονται με επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή κινήσεις που απαιτούν δύναμη. Οι επίπονες στάσεις εργασίας, μπορεί να προκληθούν από μη σωστό σχεδιασμό της θέσης εργασίας, των εργαλείων, του εξοπλισμού, καθώς και από ακατάλληλο τρόπο εργασίας. Σημείωση: Μερικές φορές, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε επίπονες στάσεις εργασίας ή αισθάνονται οπτική καταπόνηση και κόπωση. Ο χειρισμός επίσης πολύ μικρών υλικών ή εκτέλεση εργασιακών καθηκόντων εξαιρετικής ακρίβειας, μπορεί να προκαλέσουν κόπωση σωματική ή οπτική. 6

7 Μονότονα επαναλαμβανόμενες κινήσεις Κατά την επαναλαμβανόμενη εργασία, ο ίδιος τύπος κίνησης εκτελείται ξανά και ξανά, χρησιμοποιώντας τους ίδιους μύες, τένοντες ή αρθρώσεις. Ο βαθμός επαναληπτικότητας, μπορεί να επηρεασθεί από τον ρυθμό της εργασίας, τον παρεχόμενο χρόνο ανάπαυσης (τον αριθμό και τη διάρκεια δηλαδή των διαλλειμάτων μυϊκής χαλάρωσης), καθώς και τον βαθμό ποικιλίας στα εργασιακά καθήκοντα. Ο ρυθμός εργασίας, μπορεί να ελέγχεται, από μηχανές από τον ίδιο τον εργαζόμενο που εκτελεί το εργασιακό καθήκον, από άλλους εργαζόμενους ή από διοικητικές διαδικασίες. Παραδείγματα εργασιών, όπου ο ρυθμός ελέγχεται από μηχανές είναι εργασίες που εκτελούνται σε γραμμή παραγωγής. Ο κίνδυνος για κάκωση είναι μεγαλύτερος, όταν η επαναλαμβανόμενη εργασία συνδυάζεται με επίπονες στάσειςεργασίας ή με κινήσεις που απαιτούν υπερβολική δύναμη. Ακόμα όμως και κινήσεις που δεν απαιτούν δύναμη, όταν συνδυάζονται με υψηλή επαναληπτικότητα, μπορεί να προκαλέσουν κάκωση (όπως για παράδειγμα ελαφριά καθήκοντα σε γραμμή παραγωγής). Κινήσεις που απαιτούν υπερβολική δύναμη. Δύναμη, είναι το ποσό της μυϊκής προσπάθειας, που καταβάλλεται για την εκτέλεση μιας εργασίας. Η άσκηση μεγάλης δύναμης, μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση και φυσική φθορά του σώματος. Το μέγεθος της δύναμης που εξασκείται κατά το χειρισμό ή τη διακίνηση υλικών, εργαλείων ή αντικειμένων, εξαρτάται από μία σειρά παράγοντες, όπως: Τη μορφή του φορτίου, το βάρος, τον όγκο του. Τον τύπο της λαβής, τη θέση και τα χαρακτηριστικά λαβής. Το μέγεθος της δύναμης - προσπάθειας που απαιτείται για το ξεκίνημα ή το σταμάτημα του φορτίου, κατά τη μετακίνησή του (πόση φυσική προσπάθεια για παράδειγμα, απαιτείται για την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση του φορτίου). Τη χρονική διάρκεια της συνεχούς εξάσκησης δύναμης από τους μύες (για πόση ώρα για παράδειγμα, ένα φορτίο ή ένα αντικείμενο κρατιέται, μεταφέρεται ή το χειρίζεται ο εργαζόμενος, χωρίς δυνατότητα διαλείμματος για μυϊκή χαλάρωση) και τη συχνότητα χειρισμού του φορτίου ανά ώρα ή ανά βάρδια. Τη στάση του σώματος. 7

8 Την αντίσταση στη μετακίνηση του φορτίου (όταν για παράδειγμα, γίνεται πάνω σε ανώμαλο έδαφος ή με εξοπλισμό που δεν έχει συντηρηθεί κατάλληλα). Τη διάρκεια του εργασιακού καθήκοντος, καθ όλη τη βάρδια, Τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και το βαθμό στροφικής δύναμης (για παράδειγμα, από εργαλεία ή εξοπλισμό). Σημεία έντονης πίεσης Σημεία έντονης πίεσης, είναι εκείνα όπου το σώμα πιέζεται σε σκληρές ή αιχμηρές επιφάνειες. Κάποιες περιοχές του σώματος είναι περισσότερο και στα υποκείμενα οστά. Αφορά ευάλωτες, όταν νεύρα, τένοντες και αγγεία είναι κοντά στο δέρμα συνήθως στην πλευρική επιφάνεια των δάκτυλων, στις παλάμες, στους καρπούς και πήχεις, στους αγκώνες και στα γόνατα. Επίσης, το σφίξιμο εργαλείων χειρός με αιχμηρές λαβές, μπορεί να συγκεντρώσει τη δύναμη που εξασκείται, σε μικρές επιφάνειες του χεριού. Αυτό μπορεί να μειώσει την κυκλοφορία του αίματος, την αγωγιμότητα των νεύρων και να προκαλέσει βλάβη σε τένοντες. Δονήσεις : Σε πολλούς κλάδους δραστηριοτήτων, όπως οι οικοδομές, η συντήρηση των δρόμων, οι δασικές εργασίες κλπ, οι εργαζόμενοιεκτίθενται συστηματικά σε δονήσεις μεταδιδόμενες απότα χέρια. Πολλά εργαλεία χεριού ή χειροκατευθυνόμενα, παράγουν δονήσεις π.χ. αλυσοπρίονα, κομπρεσέρ μπετόν, θραυστήρες,τρυπάνια, μηχανές. Η συνεχής έκθεση σε δονήσεις που μεταδίδονται στο χέρι και στο βραχίονα, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας διαταραχής. «Σύνδρομο Δόνησης Χεριού - Βραχίονα». Να επισημανθεί ότι και εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα ή είναι ακατάλληλα για το εργασιακό καθήκον, μπορεί να αυξήσουν τη δόνηση στα άνω άκρα. Η έκθεση αυτή, μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, πόνο, μούδιασμα αυξημένη ευαισθησία στο κρύο και μειωμένη αίσθηση αφής στα δάκτυλα, τα χέρια και τα άνω άκρα. Οδηγοί και χειριστές που κάθονται πάνω ή μέσα σε κινούμενα οχήματα μεταφοράς υλικών, φορτηγά, γερανούς κλπ), εκτίθενται σε δονήσεις και κρούσεις, που μεταδίδονται από το κάθισμα και το δάπεδο σε όλο τους το σώμα. Η συχνή έκθεση σε δονήσεις και σε 8

9 επαναλαμβανόμενες κρούσεις αρκετά έντονες επί αρκετούς μήνες ή χρόνια, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς των σπονδύλων και των δίσκων της σπονδυλικής στήλης. Όσο πιο μακροχρόνια είναι η έκθεση και όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των δονήσεων, τόσο πιο πιθανό είναι, ο εργαζόμενος να υποφέρει από πόνους στη μέση. Συμπέρασμα: Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι, ως εργονομικοί, θεωρούνται οι παράγοντες που προκαλούν σωματική καταπόνηση, καθώς και οι συνθήκες του χώρου εργασίας, που θέτουν σε κίνδυνο το μυοσκελετικό σύστημα του εργαζόμενου, μέσω τραυματισμού ή πάθησης. Οι παραπάνω παράγοντες, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, είναι δυνατό να καταπονήσουν τους ώμους, τα άνω άκρα, τους καρπούς, τη μέση και τα κάτω άκρα. Για να προκληθούν βέβαια μυοσκελετικές παθήσεις, πρέπει οι παράγοντες αυτοί να έ χουν επαρκή διάρκεια, συχνότητα και εύρος, παράμετροι για τις οποίες όμως δεν γνωρίζουμε πολλά. Δεν γνωρίζουμε για παράδειγμα, πόσες επαναλήψεις ή ποιος βαθμός επίπονης στάσης εργασίας είναι επιβλαβής, πόση πρέπει καθήκοντος, για να θεωρηθεί επιβλαβής ή πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η δύναμη που θα εξασκηθεί, για να είναι βλαπτική. Δεν γνωρίζουμε τέλος, ποιες είναι οι συνέπειες από τη συνδυασμένη επίδραση αυτών των παραγόντων. Οι εργονομικοί παράγοντες κινδύνου, είναι όπως τα όριαταχύτητας. Κανένας δεν γνωρίζει, σε ποιο όριο ακριβώς θα συμβείατύχημα. Ξέρουμε όμως ότι, από ένα σημείο και μετά, όσο πιο γρήγορα οδηγεί κανείς, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να πάθει ατύχημα, καθώς και η σοβαρότητά του. Το αντίστοιχο σκεπτικόισχύει και για τους εργονομικούς παράγοντες. Δεν γνωρίζουμε πάντοτε το «πόσο» είναι βλαπτικό. Γι' αυτό, οφείλουμε να τους μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, για να αποφύγουμε τη μυοσκελετική καταπόνηση, την κόπωση, τον πόνο και μακροπρόθεσμα, την ανικανότητα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη πρακτικών μεθόδων, για τον εντοπισμό και τη συστηματική καταγραφή των εργονομικών παραγόντωνστην εργασία. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Θέση εργασίας, είναι ο χώρος μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται ο εργαζόμενος, όταν εκτελεί την εργασία του. 9

10 Ο εργαζόμενος μπορεί να δραστηριοποιείται στο χώρο αυτό,καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας του ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σε γενικές γραμμές, ο σχεδιασμός της θέσεως (και του χώρου), θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια: Να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του εργαζόμενου. Να επιτρέπει σωστές στάσεις εργασίας. Να ελαχιστοποιεί την κόπωση. Να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια, όπως καταπόνηση του μυοσκελετικού συστήματος. Να είναι οικονομικός. Δεν είναι βέβαια εφικτό, να προκαθορισθεί ένας σχεδιασμός που θα ισχύει για όλες τις θέσεις εργασίας, γιατί οι διαστάσεις εξαρτώνται από τα φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και από τη σκοπιμότητα της θέσης. Τα εργαλεία, πρέπει να τοποθετούνται κοντά στο σώμα, διευκολύνεται η αλληλουχία των κινήσεων και η χρήση τους. με τρόπο ώστε να ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύψος κεφαλής Να υπάρχει επαρκής χώρος, για τον πιο ψηλό εργαζόμενο. Τοποθετείτε τις οθόνες στο ύψος ή κάτω από το επίπεδο των ματιών, γιατί το βλέμμα φυσιολογικά κατευθύνεται προς τα κάτω. Αποφεύγετε να τοποθετείτε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται συχνά, πάνω από το επίπεδο των ώμων. Άνοιγμα χεριών : Τοποθετείτε αντικείμενα κοντά σας, ώστε να αποφεύγετε το τέντωμα προς τα πάνω ή προς τα έξω. Τοποθετείτε τα αντικείμενα που χρειάζεστε για την εργασία, έτσι ώστε ο ψηλότερος εργαζόμενος να μη χρειάζεται να σκύβει. Έχετε τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε συχνά, κοντά και μπροστά στο σώμα. Ύψος χεριού : Βεβαιωθείτε ότι, αντικείμενα που πρέπει να σηκωθούν, βρίσκονται στο ύψος μεταξύ χεριού και ώμου. Όταν θέλετε να βελτιώσετε μία θέση εργασίας, έχετε κατά νου τον παρακάτω κανόνα: 10

11 Εάν ο εργαζόμενος αισθάνεται άνετα, τότε η θέση εργασίας είναι σωστά σχεδιασμένη. Εάν ο εργαζόμενος δεν αισθάνεται άνετα, τότε υπάρχει λάθος θέσης εργασίας και όχι στον εργαζόμενο. στο σχεδιασμό της ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ Εάν η εργασία δεν απαιτεί μεγάλη μυϊκή προσπάθεια και μπορεί να εκτελεσθεί σε περιορισμένο χώρο, πρέπει να εκτελείται σε καθιστή θέση. Ο σχεδιασμός της θέσεως εργασίας σε καθιστή θέση, θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εργασιακών καθηκόντων, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες του εργαζομένου. Βεβαιωθείτε ότι, κάθε εργασιακό καθήκον, μπορεί να εκτελεσθεί με ασφάλεια, άνεση και αποτελεσματικά. Μερικές γενικές εργονομικές οδηγίες, για εργασία σε καθιστή θέση: Σωστή καθιστή θέση, σημαίνει ότι, ο εργαζόμενος κάθεται άνετα, ίσια, μπροστά και κοντά στην εργασία του. Να μπορεί ο εργαζόμενος, όταν χρειάζεται, να έχει πρόσβαση σε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας, χωρίς να τεντώνεται ή να στρίβει. ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το κάθισμα, πρέπει να προσαρμόζεται στα ανθρωπομετρικά δεδομένα και τις ανάγκες του χρήστη. Ένα καλό κάθισμα, πρέπει να παρέχει καλή υποστήριξη στο σώμα σε μία δυναμική στάση εργασίας. Πρέπει επίσης, να είναι κατάλληλο για την εργασία που θα εκτελείται. Οι κυρίες απαιτήσεις είναι: Η επιλογή του καθίσματος εργασίας, πρέπει να γίνεται με εργονομικά κριτήρια. Το κάθισμα, να είναι κατάλληλο για το είδος της εργασίας που θα εκτελεσθεί και το ύψος του τραπεζιού ή του πάγκου, να προσαρμόζονται ξεχωριστά. Να προσαρμόζεται η κλίση του υποστηρίγματος της πλάτης. Το κάθισμα, να επιτρέπει στον εργαζόμενο να γέρνει εύκολα εμπρός ή πίσω. Να υπάρχει αρκετός χώρος κάτω από το τραπέζι, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να μετακινεί εύκολα τα πόδια του. Να μην περιορίζεται η κυκλοφορία του αίματος στους μηρούς. 11

12 Ολόκληρη η επιφάνεια των πελμάτων των ποδιών, να ακουμπά στο πάτωμα. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να παρέχεται υποπόδιο. Αυτό βοηθά και στη μείωση της πίεσης, στο πίσω μέρος των μηρών και των γονάτων. Το κάθισμα, να έχει υποστήριγμα για την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Το μπροστινό άκρο του καθίσματος, να έχει ελαφρά κλίση προς τα εμπρός. Για σταθερότητα, το κάθισμα να έχει 5 πόδια. Το κάθισμα, να είναι ντυμένο με κατάλληλο ύφασμα για να μη γλιστράει. Να μην απαιτείται μεγάλη μυϊκή προσπάθεια, για τη διατήρηση της στάσης εργασίας. Να ελαχιστοποιείται η μηχανική φόρτιση της σπονδυλικής στήλης και να διατηρείται ένας μικρός βαθμός λόρδωσης στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, χωρίς ιδιαίτερη μυϊκή καταπόνηση. Σημείωση: Όταν εργαζόμαστε, προτιμάμε συνήθως να καθόμαστε, παρά να στεκόμαστε όρθιοι, εκτός και αν η δουλειά απαιτεί να κινούμαστε διαρκώς, να τεντωνόμαστε ή να στρίβουμε για να πιάσουμε ή να σηκώσουμε αντικείμενα Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι, καθιστή θέση καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, συνεπάγεται μεγάλη καταπόνηση για τη σπονδυλική στήλη. Γι αυτό, ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ποικιλία καθηκόντων, καθώς και την δυνατότητα επαρκών διαλλειμάτων έτσι ώστε ο εργαζόμενος να μην εργάζεται μόνο καθιστός Όταν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικής τους κατασκευής μαξιλάρια ή υποπόδια, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η εργασία σε καθιστή θέση δεν είναι αναπαυτική. Οι εργοδότες, πρέπει να διακρίνουν έγκαιρα αυτά τα σημάδια. Ρωτώντας απλά τους εργαζόμενους εάν το κάθισμά τους είναι αναπαυτικό, είναι καμιά φορά αρκετό για να εντοπισθεί το πρόβλημα. Είναι καλύτερα οι εργοδότες να παρέχουν το κατάλληλο κάθισμα εγκαίρως και όχι να περιμένουν να αρχίσουν τα συμπτώματα ή οι απουσίες από την εργασία. Οι εργαζόμενοι αντίστοιχα, οφείλουν να ενημερώνουν τον εργοδότη ή τους υπευθύνους για την Υγιεινή και την Ασφάλεια, ότι το κάθισμά τους είναι ακατάλληλο ή επισφαλές. 12

13 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ Μακροχρόνια εργασία σε όρθια θέση, θα πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να προκαλέσει οσφυαλγία, πρήξιμο στα πόδια, προβλήματα κυκλοφορίας και μυϊκή κούραση. Μερικές γενικές εργονομικές οδηγίες, όταν η ορθοστασία στην εργασία είναι αναπόφευκτη Ο εργαζόμενος, να μπορεί να καθίσει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο εργαζόμενος, πρέπει να μπορεί να εργάζεται με τα άνω άκρα κοντά στο σώμα, χωρίς μεγάλη κάμψη ή στροφή της σπονδυλικής στήλης. Μεταφορά του βάρους του σώματος από το ένα πόδι στο άλλο, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μειώνει την καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης και των κάτω άκρων. Το πάτωμα στο οποίο στέκεται ο εργαζόμενος, πρέπει να είνα, καθαρό, επίπεδο και να μη γλιστρά. Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για τα γόνατα, ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να αλλάζει στάση. Ο εργαζόμενος, δεν πρέπει να χρειάζεται να τεντώνεται για να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Η εργασία πρέπει να εκτελείται εκ. μπροστά από το σώμα. Η εργασία, πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε, να επιτρέπει στον εργαζόμενο να κρατά τους βραχίονες και τους αγκώνες κοντά στο σώμα του και τους ώμους του χαμηλά. Όταν επιλέγετε το κατάλληλο ύψος της επιφάνειας εργασίας, λάβετε υπόψη τα παρακάτω: - το ύψος των αγκώνων του εργαζόμενου, - το είδος της εργασίας που εκτελείται, - το μέγεθος του αντικειμένου, πάνω στο οποίο εκτελείται εργασία - τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται, Ακολουθήστε τις παρακάτω γενικές συστάσεις, για καλή στάση του σώματος κατά την εργασία σε όρθια θέση: - Να είστε στραμμένοι προς την εργασία. - Να είστε κοντά. 13

14 - Όταν χρειάζεται να μετακινηθείτε προς άλλη κατεύθυνση, μετακινείστε τα πόδια σας, αντί να στρίβετε τη μέση ή τους ώμους Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, υπάρχουν και ειδικές συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες για παράδειγμα, αυξάνουν τη σωματική κόπωση. Έκθεση αντίθετα, των χεριών και των ποδιών σε χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει την κυκλοφορία του αίματος, τη μυϊκή δύναμη και τη δεξιότητα των χεριών. Ο φωτισμός τέλος στον εργασιακό χώρο, μπορεί να είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν επίπονες στάσεις εργασίας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε, το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι εκτελούν εργασιακά καθήκοντα, τα οποία απαιτούν μεγάλη σωματική προσπάθεια ή ασκούν επαναλαμβανόμενα καθήκοντα (τη διάρκεια δηλαδή αυτών των εργασιακών καθηκόντων). Τόσο η συνολική διάρκεια ανά βάρδια, όσο και η χρονική διάρκεια αδιάλειπτης εργασίας, έχουν επίδραση στην εξέλιξη - ανάπτυξη προβλημάτων. Όσο αυξάνονται, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή οι κινήσεις που απαιτούν δύναμη και η σωματική προσπάθεια κλπ, τόσο αυξάνεται και ο απαιτούμενος χρόνος ανάπαυσης (η διάρκεια δηλαδή και η συχνότητα των διαλειμμάτων μυϊκής χαλάρωσης), για να μειωθεί η κόπωση και να προληφθούν οι κακώσεις. Θυμηθείτε τέλος ότι, είναι σημαντικό να διερευνηθεί, ο λόγος που προκαλεί τους παραπάνω παράγοντες στα εργασιακά καθήκοντα. ΜΑΠ Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν επαρκώς με τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 14

15 Σε κάθε περίπτωση, τα ΜΑΠ πρέπει: α) να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν, χωρίς τα ίδια να επιφέρουν μεγαλύτερο κίνδυνο. β) να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας. γ) να λαμβάνουν υπ όψη τις απαιτήσεις εργονομίας και υγείας των προσώπων στην εργασία. δ) να ταιριάζουν στον χρήστη, μετά από τις απαραίτητες προσαρμογές. Στην περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, για τους οποίους απαιτείται να φορούν τα πρόσωπα στην εργασία ταυτόχρονα περισσότερα από ένα μέσο ατομικής προστασίας, τα μέσα αυτά πρέπει να είναι συμβατά και να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους έναντι του αντίστοιχου κινδύνου (ή των αντίστοιχων κινδύνων). Οι όροι κάτω από τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μέσο ατομικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο τα πρόσωπα στην εργασία πρέπει να χρησιμοποιούν το μέσο αυτό, καθορίζονται από τη σοβαρότητα του κινδύνου, τη συχνότητα της έκθεσης στον κίνδυνο και τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας των προσώπων στην εργασία καθώς και από την απόδοση του μέσου ατομικής προστασίας. Τα ΜΑΠ προορίζονται, καταρχήν, για προσωπική χρήση. Εφόσον οι περιστάσεις απαιτούν χρησιμοποίηση ΜΑΠ από περισσότερα από ένα πρόσωπα, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε μια τέτοια χρησιμοποίηση να μη θέτει κανένα πρόβλημα υγείας ή υγιεινής στους διάφορους χρήστες. Μέσα στο εργοστάσιο ή άλλο χώρο εργασίας, στην επιχείρηση ήκαι στις εγκαταστάσεις, πρέπει να παρέχονται και να είναι διαθέσιμες κατάλληλες και επαρκείς πληροφορίες για κάθε μέσο ατομικής προστασίας. Τα ΜΑΠ πρέπει να παρέχονται δωρεάν από τον εργοδότη, ο οποίος εξασφαλίζει την καλή λειτουργία τους και την ικανοποιητική κατάστασή τους από άποψη υγιεινής με τις αναγκαίες συντηρήσεις, επισκευές και αντικαταστάσεις. Ο εργοδότης ενημερώνει εκ των προτέρων τους εργαζόμενους του σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τον προστατεύουν τα μέσα ατομικής προστασίας. Ο εργοδότης εξασφαλίζει την κατάρτιση και ενδεχομένως διοργανώνει ασκήσεις για τη χρησιμοποίηση των ΜΑΠ. Τα ΜΑΠ, εκτός από ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις. Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 15

16 Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι κατανοητές από όλα τα πρόσωπα στην εργασία. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Κ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ H μεγάλη χρήση των εργαλείων και τα σοβαρά ατυχήματα που επιβάλουν να προσέχουμε ιδιαίτερα. συμβαίνουν μας Οι βλάβες που προκαλούνται από την χρήση εργαλείων η από την χρήση ελαττωματικών εργαλείων είναι : κόψιμο αρτηριών, σπάσιμο οστών. μώλωπες, βλάβες ματιών όρασης. Τα εργαλεία χειρός πρέπει α. Να είναι σωστά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις εργονομικές αρχές. β. Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. γ. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία για την οποία προορίζονται. δ. Να χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους που έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση. 1 Οι κεφαλές των σφυριών είναι σταθερές και χωρίς φθορές. 2 Οι επιφάνειες κοπής πρέπει να διατηρούνται κοφτερές. 3 Οι λαβές στις λίμες είναι σταθερές. 4 Οι μύτες των κατσαβιδιών δεν έχουν φθαρεί. 5. Έλεγχος όλων των εργαλείων για τυχόν φθορές. 6. Χρησιμοποίηση του κατάλληλου εργαλείου για κάθε δουλειά. 16

17 7. Σωστή συντήρηση, καθαρισμός και αποθήκευση. 8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρησιμοποίηση μη μονωμένων εργαλείων κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές. 9 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση εργαλείων πάνω σε μηχανές γιατί μπορούν να πέσουν σε χαμηλότερο επίπεδο. 10 Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα κ γενικά εργαλεία στις τσέπες σας. 11 Μην κρατάτε άλλα μικρά εργαλεία στα χέρια σας ενώ κάνετε χρήση κάποιου εργαλείου μπορεί να τραυματιστείτε. 12 Κατσαβίδια: να μη χρησιμοποιούνται ποτέ σαν σμίλες και να μη χτυπιούνται με σφυρί. 13 Κλειδιά: να αποφεύγονται τα γαλλικά κλειδιά. Να αχρηστεύονται κλειδιά που δείχνουν σημάδια φθοράς. Να υπάρχουν πάντοτε αρκετά κλειδιά με τα κατάλληλα νούμερα. Να μη χρησιμοποιούνται σωλήνες για προέκταση σαν μοχλοί. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας και χειρισμού των ηλεκτρικών εργαλείων. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για αποφυγή ηλεκτροπληξίας έχουν τοποθετηθεί ρελέ διαροής στους ηλεκτρικούς πίνακες στο ισόγειο κ πολύμπριζα ασφαλείας με Tester με CE Να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συντήρησης των ηλεκτρικών εργαλείων 17

18 Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι μονωμένα ή διπλά γειωμένα. Τα καλώδια είναι τακτοποιημένα, μακριά από διόδους εργαζομένων και όχι πολύ μακριά. Κοντά στα σημεία εργασίας υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και με το βοηθητικό εξοπλισμό τους κ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται Όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κ αέρια,χρησιμοποιούνται φορητά εργαλεία αέρος το οποίο εφαρμόζεται στο υπόγειο κοντά στο θάλαμο βαφής γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς η έκρηξη από σπινθήρες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι σε καλή κατάσταση και συντηρούνται βάσει προγράμματος μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Τα ΜΑΠ που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα 1.υποδήματα ασφαλείας 2.γυαλιά προστασίας 3.μάσκες προστασίας 4.γάντια εργασίας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Γείωση των ηλεκτρικών μηχανών. Οι μηχανές φέρουν διακριτικά ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας ΟΕ. Καθορισμός ασφαλών διαδικασιών χειρισμού των μηχανών. Εκπαίδευση των εργαζομένων στον ασφαλή χειρισμό των μηχανών. Κατάλληλη σήμανση του χώρου κατά τη λειτουργία των μηχανών. Οι μηχανές έχουν προφυλακτήρες και καλύμματα στα επικίνδυνα κινούμενα μέρη. Χρησιμοποίηση των κατάλληλων μηχανών για συγκεκριμένες εργασίες. Χρησιμοποίηση ατομικού εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους. 18

19 Τακτική και σωστή συντήρηση των μηχανών όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους. Η συντήρηση των μηχανών γίνεται, όπως ορίζει ο κατασκευαστής τους. Η εγκατάσταση των μηχανών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Απαγορεύεται τροποποιήσεις, προσαρμογές ή μεταθέσεις τμημάτων των μηχανών που δεν προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Οι μηχανές χρησιμοποιούνται για το σκοπό που έχουν σχεδιασθεί. Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των μηχανών. Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε μηχάνημα Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος. Όλα τα συστήματα ασφάλειας πρέπει να δουλεύουν καλώς. Το βασικότερο νομοθέτημα σχετικά με την ασφαλή χρήση εξοπλισμού κατά την εργασία είναι το ΠΔ 395/94, στο οποίο έγιναν προσθήκες και τροποποιήσεις με τα ΠΔ 89/99 και 304/00. Ο βρετανικός οργανισμός Health& Safety Executive (HSE) έχει εκδώσει μία εκτεταμένη σειρά φυλλαδίων για την ασφαλή διαχείριση εξοπλισμού κατά την εργασία. Στα παρακάτω περιλαμβάνονται επίσης και γενικότερες οδηγίες από διάφορες πηγές. 1. Γενικές υποχρεώσεις κανόνες Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών Το ΠΔ 395/94 καθορίζει τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με τον εξοπλισμό εργασίας: Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο εξοπλισμός να είναι κατάλληλος ή κατάλληλα προσαρμοσμένος για την εργασία Κατά την επιλογή του εξοπλισμού ο εργοδότης λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τους κινδύνους που υπάρχουν ή θα προστεθούν και την έγγραφη γνώμη του ΤΑ 19

20 Όταν δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί πλήρως η ΥΑΕ ο εργοδότης λαμβάνει τα μέτρα για να περιορίσει τους κινδύνους στο ελάχιστο. Το γενικό πλαίσιο του άρθρου αυτού τονίζει την ευθύνη του εργοδότη ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν περιγράφονται στα επόμενα άρθρα. Επιπλέον επισημαίνεται η έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας πριν την επιλογή οποιουδήποτε εξοπλισμού εργασίας, ο οποίος οφείλει να εξετάζει και να γνωμοδοτεί σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού. 1.2 Συνήθεις πηγές κινδύνων εξοπλισμού Σύμφωνα με την HSE οι σημαντικότερες αιτίες για την εκδήλωση κινδύνων από τον εξοπλισμό εργασίας παράγοντες: Επιλογή λάθος τύπου εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός που επιλέγεται είτε δεν είναι ο κατάλληλος για την εργασία που προορίζεται (π.χ. μικρότερη ισχύς) ή τις συνθήκες του εργασιακού χώρου (π.χ. θορυβώδης εξοπλισμός σε μικρό και ήδη βεβαρημένο χώρο) είτε χρησιμοποιείται για άλλες εργασίες από αυτές για τις οποίες σχεδιάστηκε (π.χ. γερανογέφυρα για ανύψωση εργαζομένου). Χρήση του εξοπλισμού από όχι κατάλληλο προσωπικό. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις από προσωπικό που δεν έχει τα κατάλληλα ουσιαστικά (εκπαίδευση, εμπειρία, σωματικά προσόντα, κλπ) ή τυπικά προσόντα (άδεια). Αυτό μπορεί να γίνεται είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία του εργοδότη. Έλλειψη ελέγχων από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού (ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του) σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται με την προβλεπόμενη συχνότητα και σχολαστικότητα ή δε γίνεται από εξειδικευμένο και κατάλληλο προσωπικό. Έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων. Παρατηρείται ότι οι εργαζόμενοι σε πολλές περιπτώσεις έχουνεπιφανειακή μόνο γνώση της συνήθους λειτουργίας του εξοπλισμού, χωρίς την απαραίτητη πλήρη ενημέρωση αλλά και εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση και τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν. Έλλειψη των κατάλληλων οργάνων χειρισμού ελέγχου. Σε πολλές περιπτώσεις (κυρίως σε παλαιότερο εξοπλισμό) τα όργανα χειρισμού και ελέγχου δεν είναι τα κατάλληλα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρακάμπτονται για τη διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας ή της συντήρησης με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνων. Έλλειψη των κατάλληλων διατάξεων ασφαλείας. Παρομοίως (κυρίως σε παλαιότερο εξοπλισμό) δεν περιλαμβάνονται τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας (π.χ. φωτοκύτταρα ή αυτόματες θύρες) ή παρακάμπτονται. Κακή οργάνωση χώρου και εργασίας. Η κακή τοποθέτηση ενός μηχανήματος και η έλλειψη ευταξίας, όπως και η λανθασμένη οργάνωση των διαδικασιών της εργασίας 20

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα του βιβλίου "SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 86 Ζ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τη σωματική ακεραιότητα και υγεία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΩΓΩΝ 4 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΛ ΒΙΒΛΙΥ: Η ΥΓΕΙ ΚΙ Η ΦΛΕΙ Η ΒΙΜΗΧΙ υγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση πασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copyright IDEC Ε..Ε., 2000 Ηρώων ολυτεχνείου 96 185 36 ειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Tηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: +1-425-951-1201 Εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα