ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 1804/88 "ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ" (ΦΕΚ 177/Α / ). 2. Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στην εκλογή των αιρετών μελών των οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ, και ιδίως τη διαδικασία προκήρυξης των εκλογών και υποβολής υποψηφιοτήτων, τα ψηφοδέλτια, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Κ.ΕΦ.Ε. και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.ΕΦ.Ε.), τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, την αντιπροσώπευση συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, τη δυνατότητα και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας με αλληλογραφία, τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τη διαδικασία εκλογής των μελών της Δ.Ε. και την αντικατάσταση ή αναπλήρωση μελών οργάνων της ΕΕΧ, τον τρόπο κάλυψης των δαπανών της εκλογικής διαδικασίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 2 Προκήρυξη εκλογών 1. Επικείμενης της λήξεως της θητείας των οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ και της διεξαγωγής των εκλογών την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου, συγκαλούνται οι Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων και η τελευταία σύνοδος των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. 2. Κατά τις ΣΠΤ κάθε Δ.Ε.Π.Τ. εκθέτει το έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την τριετία που πέρασε. Επίσης εκθέτει τα οικονομικά του Π.Τ. και διαβάζεται η έκθεση της Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.), για την περίοδο απ ό την τελευταία Σ.Π.Τ. μέχρι το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Ακολουθεί ευρεία συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής και στα οικονομικά του Π.Τ. από τα μέλη της ΣΠΤ. Η Σ.Π.Τ. ψηφίζει τους απολογισμούς δραστηριοτήτων και οικονομικών της Δ.Ε.Π.Τ. και εισηγείται στη ΣτΑ για την απαλλαγή της Δ.Ε.Π.Τ. από τις ευθύνες για τη διαχείριση των οικονομικών του Π.Τ., για την περίοδο από την τελευταία Σ.Π.Τ. μέχρι το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Από τη στιγμή αυτή η Δ.Ε.Π.Τ. θεωρείται ότι βρίσκεται υπό παραίτηση, εξακολουθεί όμως να διαχειρίζεται τα θέματα και τις υποθέσεις του Π.Τ. μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και την ανάληψη των καθηκόντων την 1 η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη νέα Δ.Ε.Π.Τ.. 3. Κατά την τελευταία σύνοδο της ΣτΑ η Δ.Ε./Ε.Ε.Χ. εκθέτει το έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την τριετία που πέρασε. Εκθέτει τα οικονομικά της Ε.Ε.Χ., για την περίοδο από την τελευταία ΣτΑ μέχρι το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους και διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και οι εκθέσεις των Τοπικών Ελεγκτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.). Ακολουθεί ευρεία συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και στα οικονομικά της ΕΕΧ, από τα μέλη της ΣτΑ. Η ΣτΑ απαλλάσσει τη Δ.Ε. από τις ευθύνες για τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕΧ και τις Δ.Ε.Π.Τ. από τις ευθύνες για τη διαχείριση των οικονομικών των Π.Τ. έως την 31/08 του τρέχοντος έτους. Από τη στιγμή αυτή η Δ.Ε., θεωρείται ότι βρίσκεται υπό παραίτηση, εξακολουθεί όμως να διαχειρίζεται τα θέματα και τις υποθέσεις της ΕΕΧ μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Δ.Ε.

2 2 4. Η ΣτΑ προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη των Κεντρικών και Περιφερειακών Οργάνων Διοίκησης της ΕΕΧ, δηλαδή των μελών της νέας ΣτΑ, των Α και Β / βαθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), καθώς και των μελών των Δ.Ε. Περιφερειακών Τμημάτων (Δ.Ε.Π.Τ.) και των Τοπικών Ελεγκτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.) 5. Τα μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και τα αιρετά μέλη των Α και Β / βαθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία των ταμιακά τακτοποιημένων μελών της ΕΕΧ, την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου, κάθε τρίτου έτους σε ολόκληρη τη Χώρα. Τα αιρετά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.) και της Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.) εκλέγονται από τη Συνέλευση Περιφερειακού Τμήματος (Σ.Π.Τ.) με τοπικές εκλογές κάθε τρία έτη. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών Δ.Ε.Π.Τ. και των Τ.Ε.Ε. διενεργούνται την ίδια μέρα με τις εκλογές των αιρετών μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) την Α και Β / βαθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), με καθολική άμεση και μυστική ψηφοφορία των ταμιακά τακτοποιημένων μελών του Π.Τ.. 6. Η εκλογή των αιρετών μελών των οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο, όπως αυτό περιγράφεται στην παραγράφου 8, του άρθρου 1, της απόφασης 1157 / 1985 του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 125/Β/ Άρθρο 3 Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές - Εκλογή Προέδρων Εφορευτικών Επιτροπών - Αρμοδιότητες 1. Οι εκλογές διενεργούνται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε) και από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.) 2. Η Κ.ΕΦ.Ε είναι πενταμελής και εκλέγεται μαζί με δύο αναπληρωματικά μέλη από τη ΣτΑ με το σύστημα της απλής αναλογικής. Υποψηφιότητες για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) μπορούν να υποβάλλουν στη Διοικούσα Επιτροπή εγγράφως, συνδυασμοί υποψηφίων ή χωριστοί υποψήφιοι που είναι ταμειακά εντάξει, μέχρι και την ημέρα της τελευταίας συνόδου της ΣτΑ. 3. Οι Τ.ΕΦ.Ε είναι τριμελείς για όλα τα Π.Τ. πλην του Π.Τ. Αττικής και Κυκλάδων και του Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, που είναι πενταμελείς και εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων (Σ.Π.Τ) που προηγούνται της συνόδου της ΣτΑ. Επίσης στις Τ.ΕΦ.Ε. είναι δυνατό να εκλέγουν και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Αν σε ένα Περιφερειακό Τμήμα δεν έχει εκλεγεί Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, η ΣτΑ ορίζει την Τ.ΕΦ.Ε. για το συγκεκριμένο Π.Τ. από τα μέλη του Τμήματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να εκλεγεί ή να ορισθεί Τοπική Εφορευτική Επιτροπή για κάποιο τμήμα, η Κ.ΕΦ.Ε. ειδοποιεί τα μέλη του Τμήματος ότι θα μπορούν να ψηφίσουν με αυτοπρόσωπη προσέλευση ή με πληρεξούσια απευθείας στην Κ.ΕΦ.Ε. 4. Μετά την εκλογή τους τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κ.ΕΦ.Ε. και των Τ.ΕΦ.Ε. συγκεντρώνονται και εκλέγουν μεταξύ των τακτικών μελών τους τον πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε. και τον πρόεδρο της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής κάθε Π.Τ.. 5. Οι Τ.ΕΦ.Ε. εκδίδουν τα αποτελέσματα των εκλογών για τα κεντρικά (ΣτΑ, Α και Β / βαθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, Ε.Ε.) και τα περιφερειακά (Δ.Ε.Π.Τ., Τ.Ε.Ε.) όργανα διοίκησης της ΕΕΧ στον τομέα ευθύνης τους και τα κοινοποιούν στην Κ.ΕΦ.Ε. Οι Τ.ΕΦ.Ε. έχουν την αρμοδιότητα της αποδοχής ή απόρριψης, σε πρώτο βαθμό, των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σ αυτές για οποιοδήποτε θέμα. 6. Η Κ.ΕΦ.Ε. εκδίδει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, για όλη τη χώρα, για τα κεντρικά (ΣτΑ, Α και Β Πειθαρχικό Συμβούλιο, Ε.Ε.) όργανα διοίκησης και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Η Κ.ΕΦ.Ε. ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 και διενεργεί τις εκλογές στη ΣτΑ για την ανάδειξη των μελών της Δ.Ε. της ΕΕΧ. 7. Η Δ.Ε. και οι Δ.Ε.Π.Τ. υποχρεούνται να δίνουν κάθε βοήθεια στις Εφορευτικές Επιτροπές (Κ.ΕΦ.Ε. και Τ.ΕΦ.Ε.) για τη διενέργεια των εκλογών.

3 3 8. Με απόφαση της ΣτΑ ορίζεται οικονομική αμοιβή των μελών των ΤΕΦΕ και της ΚΕΦΕ. Άρθρο 4 Υποβολή υποψηφιοτήτων 1. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της συνόδου της ΣτΑ, του άρθρου 1, κατατίθενται στην Κ.ΕΦ.Ε. οι υποψηφιότητες των συνδυασμών υποψηφίων ή των χωριστών υποψηφίων για τα κεντρικά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς την Κ.ΕΦ.Ε. έγγραφες αιτήσεις τις οποίες υπογράφουν τουλάχιστον 3 υποψήφιοι του συνδυασμού υποψηφίων ή ο χωριστός υποψήφιος. 2. Στην ίδια ως άνω προθεσμία κατατίθενται στις Τ.ΕΦ.Ε. οι υποψηφιότητες των συνδυασμών υποψηφίων ή των χωριστών υποψηφίων για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς τις Τ.ΕΦ.Ε. έγγραφες αιτήσεις τις οποίες υπογράφουν τουλάχιστον 3 υποψήφιοι του συνδυασμού υποψηφίων ή ο χωριστός υποψήφιος. 3. Όλοι οι υποψήφιοι για τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ πρέπει με την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους να είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, δηλαδή να έχουν εκπληρώσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς την ΕΕΧ μέχρι και το έτος διενέργειας των εκλογών και να μην είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών. Όσοι υποψήφιοι δεν είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι όταν κατατίθενται η υποψηφιότητα τους διαγράφονται από τις ΕΦ.Ε (Τ.ΕΦ.Ε. ή/και Κ.ΕΦ.Ε.) 4. Κάθε συνδυασμός που συμμετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της ΣτΑ έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μέγιστο αριθμό υποψηφίων έως 75 άτομα. Για τα υπόλοιπα κεντρικά (Ε.Ε., Α και Β / βαθμια Πειθαρχικά Συμβουλία) και περιφερειακά (Δ.Ε.Π.Τ., Τ.Ε.Ε.) όργανα διοίκησης δεν καθορίζεται όριο στον αριθμό υποψηφίων. 5. Δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη των οργάνων της ΕΕΧ όσοι: α) 'Έχουν στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους. β) 'Έχουν καταδικασθεί ή εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για αδικήματα όπως ορίζονται στο άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (Π.Δ. 611/1977, ΦΕΚ 198). γ) 'Έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι κατά το άρθρο 14, παράγραφος 2, περίπτωση δ, του Ν. 1804/ Η ιδιότητα του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και του μέλους της Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.) είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Δ.Ε. / Ε.Ε.Χ. ή του μέλους Δ.Ε.Π.Τ., αντίστοιχα. Άρθρο 5 Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών 1. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, το αργότερο, από την ημερομηνία της συνόδου της ΣτΑ του άρθρου 1 η Κ.ΕΦ.Ε. υποχρεούται να αναγγείλει με προσωπικές ειδοποιήσεις στα μέλη της ΕΕΧ την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, τα εκλογικά τμήματα, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ή χωριστών υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές για τα διάφορα όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. 2. Η Κ.ΕΦ.Ε. υποχρεούται επίσης να εκδώσει και αποστείλει στα μέλη της ΕΕΧ τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων ή χωριστών υποψηφίων, που είχαν υποβάλλει υποψηφιότητα μέχρι την ημερομηνία που έληγε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. Επίσης αποστέλλει φακέλους για την ψηφοφορία για τα κεντρικά όργανα διοίκησης και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης, καθώς και σχετικά πληρεξούσια για ψηφοφορία με αλληλογραφία. Το υλικό για την ψηφοφορία αποστέλλεται μόνο στα μέλη που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και έξι χρόνια και δεν διαμένουν στις έδρες των Π.Τ.. Επίσης η Κ.ΕΦ.Ε. εξασφαλίζει να υπάρχει επαρκές υλικό πληρεξούσιων για ψηφοφορία με αλληλογραφία στις έδρες των Π.Τ.

4 Άρθρο 6 4 Ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των κεντρικών οργάνων διοίκησης 1. Τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη των κεντρικών οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ είναι έντυπα, λευκά και ομοίων διαστάσεων Α4 (21 cm Χ 29,7cm). 2. Για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο εκτυπώνονται σε δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια τα ονόματα των υποψηφίων για τα κεντρικά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ δηλαδή: α) ένα ψηφοδέλτιο για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και, β) ένα ψηφοδέλτιο για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). 3. Το πρώτο ψηφοδέλτιο φέρει την επιγραφή, " ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ...(Το όνομα του συνδυασμού υποψηφίων) Εκλογές της...(ημερομηνία) Υποψήφιοι για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων ", και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Το δεύτερο ψηφοδέλτιο φέρει την επιγραφή, " ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ...(Το όνομα του συνδυασμού υποψηφίων) Εκλογές της...(ημερομηνία) ", και διαιρείται σε τρεις βαθμίδες. Κάθε βαθμίδα φέρει αντίστοιχα την επιγραφή, " Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο " " Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο " " Ελεγκτική Επιτροπή " Μετά από την επιγραφή κάθε βαθμίδας ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Άρθρο 7 Ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των περιφερειακών οργάνων διοίκησης 1. Τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη των περιφερειακών οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ είναι έντυπα, λευκά και ομοίων διαστάσεων Α5 (14,8cm X 21cm). 2. Για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο εκτυπώνονται σε ένα ψηφοδέλτιο τα ονόματα των υποψηφίων για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ, δηλαδή τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.) και την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.). 3. Το ψηφοδέλτιο φέρει την επιγραφή, " ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ...(όνομα Π.Τ.)...(Το όνομα του συνδυασμού υποψηφίων) Εκλογές της...(ημερομηνία) " και διαιρείται σε δύο βαθμίδες. Κάθε βαθμίδα φέρει αντίστοιχα την επιγραφή: " Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος " και, " Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή ". Μετά από την επιγραφή κάθε βαθμίδας ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Άρθρο 8 Ακυρότητα ψηφοδελτίων και εκλογών

5 5 1. Στα ψηφοδέλτια γενικά απαγορεύονται τα παρακάτω, που συνιστούν λόγο ακυρότητας του ψηφοδελτίου : οι εγγραφές, οι διαγραφές και οποιοδήποτε διακριτικό σημείο εκτός από το σταυρό επιλογής του (των) υποψηφίου (ων) που δεν οφείλεται σε κακή τυπογραφική εκτύπωση οι εγγραφές σε ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού υποψηφίων ή χωριστού υποψηφίου, ονομάτων υποψηφίων άλλου συνδυασμού υποψηφίων ή χωριστού υποψηφίου η αναγραφή ονομάτων υποψηφίων από διάφορα ψηφοδέλτια η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια μη οικονομικά τακτοποιημένων υποψηφίων η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια μελών της Κ.ΕΦ.Ε. και των Τ.ΕΦ.Ε. 2. Κατά τη διενέργεια των εκλογών απαγορεύονται τα παρακάτω, που συνιστούν λόγω ακυρότητας- γενικό ή σε συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα - των εκλογών : το αδιάβλητο των ψηφοφοριών και οι φανερές ψηφοφορίες η συμμετοχή στις ψηφοφορίες όσων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι ψηφοφορίες σε περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα από το ίδιο μέλος η καταμέτρηση ψηφοδελτίων και σταυρών από μη μέλη των Τ.ΕΦ.Ε. Άρθρο 9 Φάκελοι ψηφοφορίας 1. Οι φάκελοι ψηφοφορίας είναι λευκοί, αδιαφανείς, ομοιόμορφοι και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της ΕΕΧ ή του Περιφερειακού Τμήματος. 2. Κάθε αναγραφή ή διακριτικό σημείο στους φακέλους ψηφοφορίας απαγορεύεται και συνεπάγεται την ακύρωσή του. Άρθρο 10 Σφράγιση ψηφοδόχων 1. Κατά την καθορισμένη ημέρα των εκλογών τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κ.Ε.Φ.Ε. συγκεντρώνονται στα Κεντρικά γραφεία της ΕΕΧ, ώστε σε συνεργασία με τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.) να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. 2. Κατά την καθορισμένη ημέρα των εκλογών τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Τ.ΕΦ.Ε. συγκεντρώνονται στις αίθουσες που προορίζονται για τη διενέργεια των εκλογών και κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) σφραγίζει με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο τις δύο ψηφοδόχους με τις οποίες θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Άρθρο 11 Παράδοση στις εφορευτικές επιτροπές καταλόγων μελών 1. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕ/ΕΕΧ παραδίδει στον πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε. επί αποδείξει τα εξής βιβλία και έγγραφα: α. Το επίσημο Μητρώο μελών της ΕΕΧ β. Τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. και των συνόδων της ΣτΑ, γ. Το βιβλίο Ταμείου. δ. Κατάλογο που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου, του Γ. Γραμματέα και του Ταμία της ΔΕ/ΕΕΧ και περιέχει γραμμένα με αλφαβητική σειρά όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της ΕΕΧ που η εγγραφή τους έχει εγκριθεί από τη Δ.Ε. της ΕΕΧ μέχρι την ημέρα της τελευταίας συνόδου της ΣτΑ, καθώς και την ταμειακή ενημερότητά τους. 2. Παρόμοιοι κατάλογοι που περιέχουν με αλφαβητική σειρά τα μέλη της Ε.Ε.Χ., που ανήκουν σε κάθε ένα Περιφερειακό Τμήμα, παραδίδονται επί αποδείξει από τους Γ. Γραμματείς των ΔΕ / Περιφερειακών Τμημάτων στους προέδρους των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών

6 6 (Τ.ΕΦ.Ε.). Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να έχουν αποσταλεί από τη Δ.Ε. της ΕΕΧ στα Π.Τ. τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών και να φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Γ. Γραμματέα και του Ταμία της ΔΕ/ΕΕΧ. Άρθρο 12 Έναρξη και διάρκεια της ψηφοφορίας 1. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της κάθε Τ.ΕΦ.Ε. κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. 2. Η ψηφοφορία αρχίζει το αργότερο μέχρι την 8η πρωινή και συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι την 18η βραδινή. Σε περίπτωση που μέσα στα εκλογικά τμήματα υπάρχουν ψηφοφόροι που δεν έχουν ψηφίσει μέχρι αυτήν την ώρα, οι εφορευτικές επιτροπές μπορούν να παρατείνουν ανάλογα το χρόνο ψηφοφορίας. Άρθρο 13 Δικαίωμα ψήφου 1. Τα μέλη της ΕΕΧ προσέρχονται και ψηφίζουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, του δελτίου ταυτότητας Χημικού ή του διαβατηρίου τους. 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη της ΕΕΧ που έχουν εκπληρώσει το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς αυτήν μέχρι και το έτος διενέργειας των εκλογών και εφόσον δεν τους έχει αφαιρεθεί,με απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου,το δικαίωμα να εκλέγουν. 3. Ταμειακή τακτοποίηση μέλους μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επίδειξη της απόδειξης πληρωμής στην Εφορευτική Επιτροπή. Άρθρο 14 Ψηφοφορία 1. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο (2) ψηφοδόχους, για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ αντίστοιχα. 2. Η προτίμηση του ψηφοφόρου υπέρ ενός συνδυασμού υποψηφίων ή ενός χωριστού υποψηφίου εκδηλώνεται με τη ρίψη στην ψηφοδόχο του αντίστοιχου, για κάθε όργανο ή ομάδα οργάνων, ψηφοδελτίου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος κανονισμού. Η προτίμηση του ψηφοφόρου υπέρ ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων συγκεκριμένου συνδυασμού υποψηφίων ή χωριστού υποψηφίου, εκδηλώνεται με την τοποθέτηση σταυρού ή σταυρών προτίμησης δίπλα στο όνομα ή στα ονόματά τους. 3. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του αριθμό σταυρών, ίσο με το 30% αριθμό των εκλεγομένων για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), ίσο με τον αριθμό των εκλεγομένων, για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό, για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό και για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), δηλαδή μέχρι δεκαοκτώ (18), τρεις (3), έξι (6) και πέντε (5) σταυρούς αντίστοιχα. 4. Επίσης δικαιούται να τοποθετήσει αριθμό σταυρών μέχρι τρείς (3)στη Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.) και ίσο προς τον αριθμό των εκλεγομένων στην Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.), δηλαδή (3) σταυρούς. Άρθρο 15 Ψηφοφορία με αλληλογραφία 1. Όλα τα μέλη της ΕΕΧ, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΕΧ μέχρι και το έτος διενέργειας των εκλογών δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να ψηφίσουν με πληρεξούσιο. 2. Τα μέλη αυτά συμπληρώνουν σχετικό πληρεξούσιο στο οποίο πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία:

7 - Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας - Διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση εργασίας. 3. Το πληρεξούσιο υπογράφεται κατάλληλα από το μέλος και απευθύνεται αορίστως, " Προς τον πρόεδρο της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών της... (ημερομηνία) ". 4. Στη συνέχεια το μέλος πηγαίνει αυτοπροσώπως στο πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Αστυνομικό τμήμα ή Προξενείο, ή Πρεσβεία, και ζητά την επικύρωση της υπογραφής του στο πληρεξούσιο. Ακολούθως στον ένα λευκό σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη, " ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣτΑ, Α' και Β' Πειθαρχικό, Ελεγκτική Επιτροπή) " τοποθετεί τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια που επιθυμεί και στον άλλο λευκό σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη, " ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ", τοποθετεί το ψηφοδέλτιο για τη Διοικούσα Επιτροπή και την Ελεγκτική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο ανήκει. Τους δύο αυτούς φακέλους μαζί με το πληρεξούσιο τοποθετεί σε άλλο μεγαλύτερο φάκελο, τον επικολλά και ζητά τη σφράγιση του φακέλου αυτού με τη σφραγίδα του κέντρου εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), του αστυνομικού τμήματος ή του Προξενείου, ή της Πρεσβείας, στο σημείο της επικόλλησης. 5. Ο φάκελος αυτός αποστέλλεται συστημένος (με ταχυδρομείο ή κούριερ) προς το Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος ή παραδίδεται με απόδειξη σε αυτόν είτε προσωπικά είτε από εξουσιοδοτημένο συγγενή πρώτου βαθμού συγγενείας. Ο φάκελος φέρει σε εμφανές σημείο, την επιγραφή: " ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ... (ημερομηνία) ". 6. Ο Γ. Γραμματέας του Π.Τ. παραλαμβάνει τους εν λόγω φακέλους ψηφοφορίας το αργότερο μέχρι τις 3 μμ της προηγουμένης ημέρας πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, και τους φυλάσσει χωρίς να τους αποσφραγίσει και τους παραδίδει πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας στον πρόεδρο της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής με σχετική απόδειξη. Ο πρόεδρος της Τ.ΕΦ.Ε. είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των φακέλων μέχρι την ώρα της αποσφράγισης αυτών. 7. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει συνάδελφο της εμπιστοσύνης του, μέλος της ΕΕΧ, ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Τ.ΕΦ.Ε. για να ελέγξει την παράδοση του φακέλου, από το Γ. Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος στον πρόεδρο της Τ.ΕΦ.Ε. 7 Άρθρο 16 Τμηματική προσέλευση ψηφοφόρων Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο πρόεδρος της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής (Τ.ΕΦ.Ε.) έχει το δικαίωμα να εκκενώσει την αίθουσα και να επιτρέπει την τμηματική μόνο προσέλευση των ψηφοφόρων για την άσκηση του δικαιώματός τους. Άρθρο 17 Αντιπροσώπευση συνδυασμών υποψηφίων και μεμονωμένων υποψηφίων 1. Για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο επιτρέπεται να παρίσταται κοντά στην Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) ένας αντιπρόσωπος αυτού, που παρακολουθεί την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 2. Ο αντιπρόσωπος αυτός εξουσιοδοτείται με σχετική επιστολή που υπογράφεται από τρεις υποψηφίους του συνδυασμού υποψηφίων για τη ΣτΑ ή τον χωριστό υποψήφιο. Άρθρο 18 Υποβολή ενστάσεων

8 8 1. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ή της διαλογής των ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση προς την Τ.ΕΦ.Ε. Η ένσταση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού υποψηφίων ή του χωριστού υποψηφίου. Ένσταση για την εγκυρότητα των εκλογών δικαιούται επίσης να υποβάλλει οποιοδήποτε μέλος της ΕΕΧ. 2. Η υποβολή ενστάσεων γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις Τ.ΕΦ.Ε. Η εξέταση των ενστάσεων και η απάντηση τους γίνεται από τις Τ.ΕΦ.Ε. έως 5 ημέρες από την κατάθεση αυτών. 3. Στην απόφαση της Τ.ΕΦ.Ε., που αναφέρεται στην ένσταση που υποβλήθηκε, μπορεί να ασκηθεί νέα ένσταση που υποβάλλεται στην Κ.ΕΦ.Ε. 4. Κατά των αποφάσεων της Κ.ΕΦ.Ε. υποβάλλεται ένσταση εντός τριών ημερών από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. Η ένσταση αυτή υποβάλλεται προς την Κ.ΕΦ.Ε. η οποία έχει και την αρμοδιότητα για την αποδοχή ή την απόρριψή της. 5. Στην Κ.ΕΦ.Ε. υποβάλλονται επίσης οι ενστάσεις για τις εκλογές που διενεργούνται στη ΣτΑ για την ανάδειξη της Δ.Ε. της ΕΕΧ, εντός τριών (3) ημερών από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. 6. Η ΚΕΦΕ οφείλει να απαντήσει στις υποβαλλόμενες ενστάσεις των παρ. 3 & 4 εντός τριών ημερών το αργότερο. 7. Ενστάσεις τρίτου βαθμού υποβάλλονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων Άρθρο 19 Αποσφράγιση φακέλων - Διαλογή 1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη προσέλευση, ο Πρόεδρος της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής (Τ.ΕΦ.Ε.) αποσφραγίζει μπροστά στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής κάθε ένα φάκελο που περιέχει τα ψηφοδέλτια των μελών της ΕΕΧ που ψήφισαν δι' αλληλογραφίας με πληρεξούσια, αφού προηγουμένως ελέγξει την οικονομική ενημερότητα του ψηφοφόρου, από τους καταλόγους της παραγράφου 3, του άρθρου 10, που του έχει παραδώσει ο Γενικός Γραμματέας του Περιφερειακού Τμήματος. Στη συνέχεια ρίχνει τους φακέλους που περιέχουν τα ψηφοδέλτια στις αντίστοιχες ψηφοδόχους. 2. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, τόσο των μελών της ΕΕΧ που προσήλθαν αυτοπροσώπως, όσο και των μελών που ψήφισαν δι αλληλογραφίας με πληρεξούσια, η Τ.ΕΦ.Ε. αποσφραγίζει την ψηφοδόχο που περιέχει τους φακέλους ψηφοφορίας για τη ΣτΑ, τα Α' και Β' Πειθαρχικά Συμβούλια και την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και την ψηφοδόχο που περιέχει τους φακέλους ψηφοφορίας για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης, αντίστοιχα. Οι περιεχόμενοι στις ψηφοδόχους φάκελοι καταμετρούνται και αριθμούνται για να διαπιστωθεί εάν ο αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό των ψηφοφόρων που ψήφισαν, ο οποίος προκύπτει από τους εκλογικούς καταλόγους. 3. Μετά το τέλος της καταμέτρησης των φακέλων κάθε ψηφοδόχου, οι φάκελοι που περιέχουν τα ψηφοδέλτια αποσφραγίζονται και αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ' αυτούς. Δηλαδή ελέγχεται η εγκυρότητα ή μη των ψηφοδελτίων που περιέχονται στους φακέλους ψηφοφορίας κάθε ψηφοδόχου, καταμετρούνται και αριθμούνται τα ψηφοδέλτια, χωρίζονται τα ψηφοδέλτια ανά συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο και χωρίζονται επίσης τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια. Στη συνέχεια καταμετρούνται οι σταυροί που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμού υποψηφίων ή κάθε χωριστός υποψήφιος, για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Η διαλογή των ψηφοδελτίων συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι την ολοκλήρωσή της. Η έκδοση των αποτελεσμάτων για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο σε όλα τα Π.Τ είναι άμεση, εκτός του Π.Τ Αττικής & Κυκλάδων που μπορεί να γίνει έως τρείς ημέρες μετά, συμπεριλαμανομένης και της ημέρας των εκλογών. Η καταμέτρηση των σταυρών των υποψηφίων σε κάθε κάθε συνδυασμό υποψηφίων ολοκληρώνεται και ανακοινώνεται για όλα τα Π.Τ. το αργότερο έως την επομένη των εκλογών και για το Π.Τ Αττικής & Κυκλάδων το αργότερο εντός πέντε ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των τριών για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

9 Άρθρο 20 9 Κατανομή εδρών - Κατάταξη υποψηφίων 1. Οι έδρες για τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών υποψηφίων ή των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 1,της αρ. 1157/ απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 125/Β / 85). 2. Η κατάταξη των υποψηφίων που εκλέγονται από κάθε συνδυασμό υποψηφίων γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των σταυρών που έλαβαν. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η κατάταξη των αναπληρωματικών. Σε περίπτωση ίσου αριθμού σταυρών, μεταξύ υποψηφίων του ιδίου συνδυασμού για το ίδιο όργανο, η σειρά εκλογής καθορίζεται με κλήρωση. 3. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους οργάνου διοίκησης της ΕΕΧ στη διάρκεια της θητείας του οργάνου, την κενή θέση καταλαμβάνει ο πρώτος από τους αναπληρωματικούς του ιδίου συνδυασμού υποψηφίων. Μετά την εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών του συνδυασμού υποψηφίων, η θέση παραμένει κενή. Ομοίως κενή παραμένει η θέση χωριστού υποψηφίου ο οποίος εκλέχτηκε σε ένα όργανο και για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχει στο όργανο αυτό. Άρθρο 21 Πρακτικά 1. Κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) καταρτίζει δύο (2) πρακτικά. Ένα πρακτικό για τα κεντρικά όργανα διοίκησης και ένα πρακτικό για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης, στα οποία αναφέρει : - Τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών - Τον αριθμό των μελών που ψήφισαν στο εκλογικό κέντρο - Τον αριθμό των έγκυρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων - Τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος, καθώς και τον αριθμό των σταυρών κάθε υποψηφίου κάθε συνδυασμού υποψηφίων. 2. Κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) αποστέλλει επί αποδείξει στην Κ.ΕΦ.Ε., στην έδρα της ΕΕΧ, τα παραπάνω δύο πρακτικά, το εκλογικό υλικό, τις ενστάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν από τους εκπροσώπους των συνδυασμών υποψηφίων ή των χωριστών υποψηφίων και τα αποτελέσματα των ενστάσεων, αναφέροντας και αιτιολογώντας στο σχετικό πρακτικό, τους λόγους της αποδοχής ή απόρριψης των ενστάσεων. 3. Ένα αντίγραφο του κάθε πρακτικού τηρείται στο αρχείο του Περιφερειακού Τμήματος. 4. Η Κ.ΕΦ.Ε. καταρτίζει συνολικό πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Στο πρακτικό αναφέρονται: - Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών - Ο συνολικός αριθμός των μελών που ψήφισαν - Ο αριθμός των έγκυρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων - Ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος, καθώς και ο αριθμός των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού υποψηφίων. - Τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέγονται για κάθε κεντρικό και περιφερειακό όργανο διοίκησης, από κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο, και τα ονόματα των αναπληρωματικών κάθε συνδυασμού υποψηφίων, για κάθε όργανο διοίκησης. Άρθρο 22 Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών - Εκλογή Δ.Ε. 1. Ο Πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε. γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των εκλογών προς την αρμόδια υπηρεσία του εποπτεύοντος της ΕΕΧ Υπουργείου Ανάπτυξης και στα Περιφερειακά Τμήματα

10 10 της ΕΕΧ, τα τοιχοκολλά στα γραφεία της ΕΕΧ και ειδοποιεί σχετικά όσους εκλέγονται από κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή τους χωριστούς υποψήφιους που εκλέχτηκαν. Ο Πρόεδρος της απερχόμενης Δ.Ε./Ε.Ε.Χ. συγκαλεί τη νέα ΣτΑ σε πρώτη σύνοδο, μέσα σε 15 μέρες από την ανακήρυξη της εκλογής των μελών της ΣτΑ. Κατά τη σύνοδο αυτή η ΣτΑ εκλέγει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΧ μεταξύ των μελών της. Κατά τη σύνοδο αυτή κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος καταθέτει εγγράφως στην Κ.ΕΦ.Ε. τα ονόματα των υποψηφίων του για τη Δ.Ε.. Η Κ.ΕΦ.Ε. καλεί ονομαστικά τα παρόντα μέλη της ΣτΑ και τους παραδίδει τα ψηφοδέλτια και ένα φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της ΕΕΧ και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε. Ακολουθεί ονομαστική μυστική ψηφοφορία, με εκφώνηση των ονομάτων των αντιπροσώπων. Τα απόντα κατά την πρώτη ανάγνωση μέλη της ΣτΑ καλούνται αμέσως μετά να ψηφίσουν, κατά τη δεύτερη εκφώνηση των ονομάτων των απόντων αντιπροσώπων. Στη συνέχεια η ψηφοφορία τελειώνει με μία ακόμη εκφώνηση των ονομάτων των απόντων αντιπροσώπων. Ακολουθεί η καταμέτρηση των ψήφων και η εκλογή των μελών της ΔΕ. Κάθε ψηφοφόρος - μέλος της ΣτΑ έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει μέχρι έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης, δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού της αρεσκείας του. 4. Η εκλογή των μελών της Δ.Ε. της ΕΕΧ γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8, του άρθρου 1, της αριθμ.1157/1985 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 5. Η Κ.ΕΦ.Ε. καταρτίζει πρακτικό με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο οποίο αναφέρονται : - Ο αριθμός των μελών της ΣτΑ - Ο αριθμός των μελών της ΣτΑ που ψήφισαν - Ο αριθμός των έγκυρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων - Ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος, καθώς και ο αριθμός των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού υποψηφίων. - Τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέγονται για τη Δ.Ε. από κάθε συνδυασμό υποψηφίων και τα ονόματα των αναπληρωματικών κάθε συνδυασμού υποψηφίων. 6. Μέσα σε 7 μέρες η νέα Δ.Ε. συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε., για να συγκροτηθεί σε σώμα. 7. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε. παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, του συνδυασμού υποψηφίων ή τον χωριστό υποψήφιο που υπερίσχυσε, τα σχετικά έγγραφα των εκλογών (πρακτικά, κ.λ.π) για τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ, καθώς και για τη Δ.Ε. και αποχωρεί. 8. Υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του συνδυασμού υποψηφίων που υπερίσχυσε κατά τις εκλογές στη ΣτΑ, εκλέγονται στη συνέχεια με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, οι Α' και Β' Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, Ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας της Δ.Ε. της ΕΕΧ. 9. Κάθε Δ.Ε.Π.Τ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Τ.ΕΦ.Ε. σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακήρυξη των μελών της. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος της Τ.ΕΦ.Ε. παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο του συνδυασμού υποψηφίων ή το χωριστό υποψήφιο που υπερίσχυσε τα σχετικά έγγραφα των εκλογών (πρακτικά, κ.λ.π.) για τα όργανα του Περιφερειακού Τμήματος και αποχωρεί. 10. Υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του συνδυασμού υποψηφίων που υπερίσχυσε κατά τις εκλογές εκλέγονται στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Περιφερειακού Τμήματος. 11. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δ.Ε. της ΕΕΧ, καθώς και των νέων Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων από την του επομένου έτους των εκλογών, παραδίδεται η υπηρεσία από τους προκατόχους τους και συντάσσονται τα σχετικά πρωτόκολλα και πρακτικά. 'Άρθρο 23 Κάλυψη δαπανών εκλογικής διαδικασίας Όλες οι δαπάνες της εκλογικής διαδικασίας (δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο, έκδοση εγκυκλίων και ανακοινώσεων, προμήθεια και εκτύπωση φακέλων, έκδοση ψηφοδελτίων, αποστολή εκλογικού υλικού προς τα μέλη της ΕΕΧ, κ.λ.π.) καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΕΧ., στον οποίο εγγράφεται σχετική πρόβλεψη.

11 11 Άρθρο 24 Έγκριση - Τροποποίηση του Κανονισμού Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της ΕΕΧ, που πάρθηκε στη σύνοδο της και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά με την απόφαση 4-00 / που πάρθηκε στην 5 η Σύνοδο της 4 ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ). και τροποποιήθηκε εκ νέου με απόφαση που πάρθηκε στην 6 η Σύνοδο της 6 ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με νέα απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της ΕΕΧ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος. ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Λ. Συγγρού & Χαροκόπου 2, 176 74 Αθήνα Τηλ. 210 9545000- Φαξ 210 9545109 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αθήνα, 18-09- 2013 Αρ. Εγκυκλίου: 4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) 1.2.5 Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) της 12ης Φεβρουαρίου 2004. (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καθώς και Αντιπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών- Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsischer Landeswahlleiter Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με fax & ταχυδρ.

Αποστολή με fax & ταχυδρ. Αποστολή με fax & ταχυδρ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 30359 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ& ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων - Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Α) Ο οικείος ιευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών σχολικών µονάδων µε την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2218 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 90 19940613 Τέθηκε σε ισχύ: 13.06.1994 Ημ.Υπογραφής: 13.06.1994 Τίτλος Ιδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών. του Συµβουλίου ιοίκησης. στο ΤΕΙ Αθήνας

Ο ΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών. του Συµβουλίου ιοίκησης. στο ΤΕΙ Αθήνας Ο ΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών του Συµβουλίου ιοίκησης στο ΤΕΙ Αθήνας «Έχουν ληφθεί όλα τα πρόσφορα µέτρα ώστε η διαδικασία να εκτελείται µε υψηλό επίπεδο διαφάνειας και µε στόχο τη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17799 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2 3. ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Βασικότερες τροποποιήσεις της ιατρικής νομοθεσίας (Π.Ι.Σ.- Ιατρικοί Σύλλογοι)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Βασικότερες τροποποιήσεις της ιατρικής νομοθεσίας (Π.Ι.Σ.- Ιατρικοί Σύλλογοι) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Βασικότερες τροποποιήσεις της ιατρικής νομοθεσίας (Π.Ι.Σ.- Ιατρικοί Σύλλογοι) I. Π.Ι.Σ. Άρθρο 1 - Εμπλουτίστηκαν οι σκοποί του Π.Ι.Σ. σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 Πρόκειται για δύο αυτοτελείς εκλογές, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα. Η εκλογή των Δημοτικών Αρχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Ημερομηνία: 01/06/2010 117 41 ΑΘΗΝΑ Αριθμ. πρωτ. 4934 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα