ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 1804/88 "ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ" (ΦΕΚ 177/Α / ). 2. Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στην εκλογή των αιρετών μελών των οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ, και ιδίως τη διαδικασία προκήρυξης των εκλογών και υποβολής υποψηφιοτήτων, τα ψηφοδέλτια, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Κ.ΕΦ.Ε. και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.ΕΦ.Ε.), τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, την αντιπροσώπευση συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, τη δυνατότητα και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας με αλληλογραφία, τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τη διαδικασία εκλογής των μελών της Δ.Ε. και την αντικατάσταση ή αναπλήρωση μελών οργάνων της ΕΕΧ, τον τρόπο κάλυψης των δαπανών της εκλογικής διαδικασίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 2 Προκήρυξη εκλογών 1. Επικείμενης της λήξεως της θητείας των οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ και της διεξαγωγής των εκλογών την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου, συγκαλούνται οι Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων και η τελευταία σύνοδος των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. 2. Κατά τις ΣΠΤ κάθε Δ.Ε.Π.Τ. εκθέτει το έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την τριετία που πέρασε. Επίσης εκθέτει τα οικονομικά του Π.Τ. και διαβάζεται η έκθεση της Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.), για την περίοδο απ ό την τελευταία Σ.Π.Τ. μέχρι το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Ακολουθεί ευρεία συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής και στα οικονομικά του Π.Τ. από τα μέλη της ΣΠΤ. Η Σ.Π.Τ. ψηφίζει τους απολογισμούς δραστηριοτήτων και οικονομικών της Δ.Ε.Π.Τ. και εισηγείται στη ΣτΑ για την απαλλαγή της Δ.Ε.Π.Τ. από τις ευθύνες για τη διαχείριση των οικονομικών του Π.Τ., για την περίοδο από την τελευταία Σ.Π.Τ. μέχρι το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Από τη στιγμή αυτή η Δ.Ε.Π.Τ. θεωρείται ότι βρίσκεται υπό παραίτηση, εξακολουθεί όμως να διαχειρίζεται τα θέματα και τις υποθέσεις του Π.Τ. μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και την ανάληψη των καθηκόντων την 1 η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη νέα Δ.Ε.Π.Τ.. 3. Κατά την τελευταία σύνοδο της ΣτΑ η Δ.Ε./Ε.Ε.Χ. εκθέτει το έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την τριετία που πέρασε. Εκθέτει τα οικονομικά της Ε.Ε.Χ., για την περίοδο από την τελευταία ΣτΑ μέχρι το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους και διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και οι εκθέσεις των Τοπικών Ελεγκτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.). Ακολουθεί ευρεία συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και στα οικονομικά της ΕΕΧ, από τα μέλη της ΣτΑ. Η ΣτΑ απαλλάσσει τη Δ.Ε. από τις ευθύνες για τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕΧ και τις Δ.Ε.Π.Τ. από τις ευθύνες για τη διαχείριση των οικονομικών των Π.Τ. έως την 31/08 του τρέχοντος έτους. Από τη στιγμή αυτή η Δ.Ε., θεωρείται ότι βρίσκεται υπό παραίτηση, εξακολουθεί όμως να διαχειρίζεται τα θέματα και τις υποθέσεις της ΕΕΧ μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Δ.Ε.

2 2 4. Η ΣτΑ προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη των Κεντρικών και Περιφερειακών Οργάνων Διοίκησης της ΕΕΧ, δηλαδή των μελών της νέας ΣτΑ, των Α και Β / βαθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), καθώς και των μελών των Δ.Ε. Περιφερειακών Τμημάτων (Δ.Ε.Π.Τ.) και των Τοπικών Ελεγκτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.) 5. Τα μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και τα αιρετά μέλη των Α και Β / βαθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία των ταμιακά τακτοποιημένων μελών της ΕΕΧ, την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου, κάθε τρίτου έτους σε ολόκληρη τη Χώρα. Τα αιρετά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.) και της Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.) εκλέγονται από τη Συνέλευση Περιφερειακού Τμήματος (Σ.Π.Τ.) με τοπικές εκλογές κάθε τρία έτη. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών Δ.Ε.Π.Τ. και των Τ.Ε.Ε. διενεργούνται την ίδια μέρα με τις εκλογές των αιρετών μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) την Α και Β / βαθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), με καθολική άμεση και μυστική ψηφοφορία των ταμιακά τακτοποιημένων μελών του Π.Τ.. 6. Η εκλογή των αιρετών μελών των οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο, όπως αυτό περιγράφεται στην παραγράφου 8, του άρθρου 1, της απόφασης 1157 / 1985 του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 125/Β/ Άρθρο 3 Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές - Εκλογή Προέδρων Εφορευτικών Επιτροπών - Αρμοδιότητες 1. Οι εκλογές διενεργούνται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε) και από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.) 2. Η Κ.ΕΦ.Ε είναι πενταμελής και εκλέγεται μαζί με δύο αναπληρωματικά μέλη από τη ΣτΑ με το σύστημα της απλής αναλογικής. Υποψηφιότητες για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) μπορούν να υποβάλλουν στη Διοικούσα Επιτροπή εγγράφως, συνδυασμοί υποψηφίων ή χωριστοί υποψήφιοι που είναι ταμειακά εντάξει, μέχρι και την ημέρα της τελευταίας συνόδου της ΣτΑ. 3. Οι Τ.ΕΦ.Ε είναι τριμελείς για όλα τα Π.Τ. πλην του Π.Τ. Αττικής και Κυκλάδων και του Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, που είναι πενταμελείς και εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων (Σ.Π.Τ) που προηγούνται της συνόδου της ΣτΑ. Επίσης στις Τ.ΕΦ.Ε. είναι δυνατό να εκλέγουν και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Αν σε ένα Περιφερειακό Τμήμα δεν έχει εκλεγεί Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, η ΣτΑ ορίζει την Τ.ΕΦ.Ε. για το συγκεκριμένο Π.Τ. από τα μέλη του Τμήματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να εκλεγεί ή να ορισθεί Τοπική Εφορευτική Επιτροπή για κάποιο τμήμα, η Κ.ΕΦ.Ε. ειδοποιεί τα μέλη του Τμήματος ότι θα μπορούν να ψηφίσουν με αυτοπρόσωπη προσέλευση ή με πληρεξούσια απευθείας στην Κ.ΕΦ.Ε. 4. Μετά την εκλογή τους τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κ.ΕΦ.Ε. και των Τ.ΕΦ.Ε. συγκεντρώνονται και εκλέγουν μεταξύ των τακτικών μελών τους τον πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε. και τον πρόεδρο της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής κάθε Π.Τ.. 5. Οι Τ.ΕΦ.Ε. εκδίδουν τα αποτελέσματα των εκλογών για τα κεντρικά (ΣτΑ, Α και Β / βαθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, Ε.Ε.) και τα περιφερειακά (Δ.Ε.Π.Τ., Τ.Ε.Ε.) όργανα διοίκησης της ΕΕΧ στον τομέα ευθύνης τους και τα κοινοποιούν στην Κ.ΕΦ.Ε. Οι Τ.ΕΦ.Ε. έχουν την αρμοδιότητα της αποδοχής ή απόρριψης, σε πρώτο βαθμό, των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σ αυτές για οποιοδήποτε θέμα. 6. Η Κ.ΕΦ.Ε. εκδίδει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, για όλη τη χώρα, για τα κεντρικά (ΣτΑ, Α και Β Πειθαρχικό Συμβούλιο, Ε.Ε.) όργανα διοίκησης και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Η Κ.ΕΦ.Ε. ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 και διενεργεί τις εκλογές στη ΣτΑ για την ανάδειξη των μελών της Δ.Ε. της ΕΕΧ. 7. Η Δ.Ε. και οι Δ.Ε.Π.Τ. υποχρεούνται να δίνουν κάθε βοήθεια στις Εφορευτικές Επιτροπές (Κ.ΕΦ.Ε. και Τ.ΕΦ.Ε.) για τη διενέργεια των εκλογών.

3 3 8. Με απόφαση της ΣτΑ ορίζεται οικονομική αμοιβή των μελών των ΤΕΦΕ και της ΚΕΦΕ. Άρθρο 4 Υποβολή υποψηφιοτήτων 1. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της συνόδου της ΣτΑ, του άρθρου 1, κατατίθενται στην Κ.ΕΦ.Ε. οι υποψηφιότητες των συνδυασμών υποψηφίων ή των χωριστών υποψηφίων για τα κεντρικά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς την Κ.ΕΦ.Ε. έγγραφες αιτήσεις τις οποίες υπογράφουν τουλάχιστον 3 υποψήφιοι του συνδυασμού υποψηφίων ή ο χωριστός υποψήφιος. 2. Στην ίδια ως άνω προθεσμία κατατίθενται στις Τ.ΕΦ.Ε. οι υποψηφιότητες των συνδυασμών υποψηφίων ή των χωριστών υποψηφίων για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς τις Τ.ΕΦ.Ε. έγγραφες αιτήσεις τις οποίες υπογράφουν τουλάχιστον 3 υποψήφιοι του συνδυασμού υποψηφίων ή ο χωριστός υποψήφιος. 3. Όλοι οι υποψήφιοι για τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ πρέπει με την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους να είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, δηλαδή να έχουν εκπληρώσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς την ΕΕΧ μέχρι και το έτος διενέργειας των εκλογών και να μην είναι μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών. Όσοι υποψήφιοι δεν είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι όταν κατατίθενται η υποψηφιότητα τους διαγράφονται από τις ΕΦ.Ε (Τ.ΕΦ.Ε. ή/και Κ.ΕΦ.Ε.) 4. Κάθε συνδυασμός που συμμετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της ΣτΑ έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μέγιστο αριθμό υποψηφίων έως 75 άτομα. Για τα υπόλοιπα κεντρικά (Ε.Ε., Α και Β / βαθμια Πειθαρχικά Συμβουλία) και περιφερειακά (Δ.Ε.Π.Τ., Τ.Ε.Ε.) όργανα διοίκησης δεν καθορίζεται όριο στον αριθμό υποψηφίων. 5. Δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη των οργάνων της ΕΕΧ όσοι: α) 'Έχουν στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους. β) 'Έχουν καταδικασθεί ή εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για αδικήματα όπως ορίζονται στο άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (Π.Δ. 611/1977, ΦΕΚ 198). γ) 'Έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι κατά το άρθρο 14, παράγραφος 2, περίπτωση δ, του Ν. 1804/ Η ιδιότητα του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και του μέλους της Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.) είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Δ.Ε. / Ε.Ε.Χ. ή του μέλους Δ.Ε.Π.Τ., αντίστοιχα. Άρθρο 5 Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών 1. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, το αργότερο, από την ημερομηνία της συνόδου της ΣτΑ του άρθρου 1 η Κ.ΕΦ.Ε. υποχρεούται να αναγγείλει με προσωπικές ειδοποιήσεις στα μέλη της ΕΕΧ την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, τα εκλογικά τμήματα, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ή χωριστών υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές για τα διάφορα όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. 2. Η Κ.ΕΦ.Ε. υποχρεούται επίσης να εκδώσει και αποστείλει στα μέλη της ΕΕΧ τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων ή χωριστών υποψηφίων, που είχαν υποβάλλει υποψηφιότητα μέχρι την ημερομηνία που έληγε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. Επίσης αποστέλλει φακέλους για την ψηφοφορία για τα κεντρικά όργανα διοίκησης και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης, καθώς και σχετικά πληρεξούσια για ψηφοφορία με αλληλογραφία. Το υλικό για την ψηφοφορία αποστέλλεται μόνο στα μέλη που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και έξι χρόνια και δεν διαμένουν στις έδρες των Π.Τ.. Επίσης η Κ.ΕΦ.Ε. εξασφαλίζει να υπάρχει επαρκές υλικό πληρεξούσιων για ψηφοφορία με αλληλογραφία στις έδρες των Π.Τ.

4 Άρθρο 6 4 Ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των κεντρικών οργάνων διοίκησης 1. Τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη των κεντρικών οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ είναι έντυπα, λευκά και ομοίων διαστάσεων Α4 (21 cm Χ 29,7cm). 2. Για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο εκτυπώνονται σε δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια τα ονόματα των υποψηφίων για τα κεντρικά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ δηλαδή: α) ένα ψηφοδέλτιο για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και, β) ένα ψηφοδέλτιο για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). 3. Το πρώτο ψηφοδέλτιο φέρει την επιγραφή, " ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ...(Το όνομα του συνδυασμού υποψηφίων) Εκλογές της...(ημερομηνία) Υποψήφιοι για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων ", και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Το δεύτερο ψηφοδέλτιο φέρει την επιγραφή, " ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ...(Το όνομα του συνδυασμού υποψηφίων) Εκλογές της...(ημερομηνία) ", και διαιρείται σε τρεις βαθμίδες. Κάθε βαθμίδα φέρει αντίστοιχα την επιγραφή, " Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο " " Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο " " Ελεγκτική Επιτροπή " Μετά από την επιγραφή κάθε βαθμίδας ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Άρθρο 7 Ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των περιφερειακών οργάνων διοίκησης 1. Τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη των περιφερειακών οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ είναι έντυπα, λευκά και ομοίων διαστάσεων Α5 (14,8cm X 21cm). 2. Για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο εκτυπώνονται σε ένα ψηφοδέλτιο τα ονόματα των υποψηφίων για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ, δηλαδή τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.) και την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.). 3. Το ψηφοδέλτιο φέρει την επιγραφή, " ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ...(όνομα Π.Τ.)...(Το όνομα του συνδυασμού υποψηφίων) Εκλογές της...(ημερομηνία) " και διαιρείται σε δύο βαθμίδες. Κάθε βαθμίδα φέρει αντίστοιχα την επιγραφή: " Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος " και, " Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή ". Μετά από την επιγραφή κάθε βαθμίδας ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Άρθρο 8 Ακυρότητα ψηφοδελτίων και εκλογών

5 5 1. Στα ψηφοδέλτια γενικά απαγορεύονται τα παρακάτω, που συνιστούν λόγο ακυρότητας του ψηφοδελτίου : οι εγγραφές, οι διαγραφές και οποιοδήποτε διακριτικό σημείο εκτός από το σταυρό επιλογής του (των) υποψηφίου (ων) που δεν οφείλεται σε κακή τυπογραφική εκτύπωση οι εγγραφές σε ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού υποψηφίων ή χωριστού υποψηφίου, ονομάτων υποψηφίων άλλου συνδυασμού υποψηφίων ή χωριστού υποψηφίου η αναγραφή ονομάτων υποψηφίων από διάφορα ψηφοδέλτια η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια μη οικονομικά τακτοποιημένων υποψηφίων η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια μελών της Κ.ΕΦ.Ε. και των Τ.ΕΦ.Ε. 2. Κατά τη διενέργεια των εκλογών απαγορεύονται τα παρακάτω, που συνιστούν λόγω ακυρότητας- γενικό ή σε συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα - των εκλογών : το αδιάβλητο των ψηφοφοριών και οι φανερές ψηφοφορίες η συμμετοχή στις ψηφοφορίες όσων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι ψηφοφορίες σε περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα από το ίδιο μέλος η καταμέτρηση ψηφοδελτίων και σταυρών από μη μέλη των Τ.ΕΦ.Ε. Άρθρο 9 Φάκελοι ψηφοφορίας 1. Οι φάκελοι ψηφοφορίας είναι λευκοί, αδιαφανείς, ομοιόμορφοι και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της ΕΕΧ ή του Περιφερειακού Τμήματος. 2. Κάθε αναγραφή ή διακριτικό σημείο στους φακέλους ψηφοφορίας απαγορεύεται και συνεπάγεται την ακύρωσή του. Άρθρο 10 Σφράγιση ψηφοδόχων 1. Κατά την καθορισμένη ημέρα των εκλογών τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κ.Ε.Φ.Ε. συγκεντρώνονται στα Κεντρικά γραφεία της ΕΕΧ, ώστε σε συνεργασία με τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε.) να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. 2. Κατά την καθορισμένη ημέρα των εκλογών τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Τ.ΕΦ.Ε. συγκεντρώνονται στις αίθουσες που προορίζονται για τη διενέργεια των εκλογών και κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) σφραγίζει με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο τις δύο ψηφοδόχους με τις οποίες θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Άρθρο 11 Παράδοση στις εφορευτικές επιτροπές καταλόγων μελών 1. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕ/ΕΕΧ παραδίδει στον πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε. επί αποδείξει τα εξής βιβλία και έγγραφα: α. Το επίσημο Μητρώο μελών της ΕΕΧ β. Τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. και των συνόδων της ΣτΑ, γ. Το βιβλίο Ταμείου. δ. Κατάλογο που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου, του Γ. Γραμματέα και του Ταμία της ΔΕ/ΕΕΧ και περιέχει γραμμένα με αλφαβητική σειρά όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της ΕΕΧ που η εγγραφή τους έχει εγκριθεί από τη Δ.Ε. της ΕΕΧ μέχρι την ημέρα της τελευταίας συνόδου της ΣτΑ, καθώς και την ταμειακή ενημερότητά τους. 2. Παρόμοιοι κατάλογοι που περιέχουν με αλφαβητική σειρά τα μέλη της Ε.Ε.Χ., που ανήκουν σε κάθε ένα Περιφερειακό Τμήμα, παραδίδονται επί αποδείξει από τους Γ. Γραμματείς των ΔΕ / Περιφερειακών Τμημάτων στους προέδρους των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών

6 6 (Τ.ΕΦ.Ε.). Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να έχουν αποσταλεί από τη Δ.Ε. της ΕΕΧ στα Π.Τ. τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών και να φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Γ. Γραμματέα και του Ταμία της ΔΕ/ΕΕΧ. Άρθρο 12 Έναρξη και διάρκεια της ψηφοφορίας 1. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της κάθε Τ.ΕΦ.Ε. κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. 2. Η ψηφοφορία αρχίζει το αργότερο μέχρι την 8η πρωινή και συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι την 18η βραδινή. Σε περίπτωση που μέσα στα εκλογικά τμήματα υπάρχουν ψηφοφόροι που δεν έχουν ψηφίσει μέχρι αυτήν την ώρα, οι εφορευτικές επιτροπές μπορούν να παρατείνουν ανάλογα το χρόνο ψηφοφορίας. Άρθρο 13 Δικαίωμα ψήφου 1. Τα μέλη της ΕΕΧ προσέρχονται και ψηφίζουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, του δελτίου ταυτότητας Χημικού ή του διαβατηρίου τους. 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη της ΕΕΧ που έχουν εκπληρώσει το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς αυτήν μέχρι και το έτος διενέργειας των εκλογών και εφόσον δεν τους έχει αφαιρεθεί,με απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου,το δικαίωμα να εκλέγουν. 3. Ταμειακή τακτοποίηση μέλους μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επίδειξη της απόδειξης πληρωμής στην Εφορευτική Επιτροπή. Άρθρο 14 Ψηφοφορία 1. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο (2) ψηφοδόχους, για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ αντίστοιχα. 2. Η προτίμηση του ψηφοφόρου υπέρ ενός συνδυασμού υποψηφίων ή ενός χωριστού υποψηφίου εκδηλώνεται με τη ρίψη στην ψηφοδόχο του αντίστοιχου, για κάθε όργανο ή ομάδα οργάνων, ψηφοδελτίου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος κανονισμού. Η προτίμηση του ψηφοφόρου υπέρ ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων συγκεκριμένου συνδυασμού υποψηφίων ή χωριστού υποψηφίου, εκδηλώνεται με την τοποθέτηση σταυρού ή σταυρών προτίμησης δίπλα στο όνομα ή στα ονόματά τους. 3. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του αριθμό σταυρών, ίσο με το 30% αριθμό των εκλεγομένων για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), ίσο με τον αριθμό των εκλεγομένων, για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό, για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό και για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), δηλαδή μέχρι δεκαοκτώ (18), τρεις (3), έξι (6) και πέντε (5) σταυρούς αντίστοιχα. 4. Επίσης δικαιούται να τοποθετήσει αριθμό σταυρών μέχρι τρείς (3)στη Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.) και ίσο προς τον αριθμό των εκλεγομένων στην Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.), δηλαδή (3) σταυρούς. Άρθρο 15 Ψηφοφορία με αλληλογραφία 1. Όλα τα μέλη της ΕΕΧ, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΕΧ μέχρι και το έτος διενέργειας των εκλογών δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να ψηφίσουν με πληρεξούσιο. 2. Τα μέλη αυτά συμπληρώνουν σχετικό πληρεξούσιο στο οποίο πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία:

7 - Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας - Διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση εργασίας. 3. Το πληρεξούσιο υπογράφεται κατάλληλα από το μέλος και απευθύνεται αορίστως, " Προς τον πρόεδρο της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών της... (ημερομηνία) ". 4. Στη συνέχεια το μέλος πηγαίνει αυτοπροσώπως στο πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Αστυνομικό τμήμα ή Προξενείο, ή Πρεσβεία, και ζητά την επικύρωση της υπογραφής του στο πληρεξούσιο. Ακολούθως στον ένα λευκό σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη, " ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣτΑ, Α' και Β' Πειθαρχικό, Ελεγκτική Επιτροπή) " τοποθετεί τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια που επιθυμεί και στον άλλο λευκό σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη, " ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ", τοποθετεί το ψηφοδέλτιο για τη Διοικούσα Επιτροπή και την Ελεγκτική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο ανήκει. Τους δύο αυτούς φακέλους μαζί με το πληρεξούσιο τοποθετεί σε άλλο μεγαλύτερο φάκελο, τον επικολλά και ζητά τη σφράγιση του φακέλου αυτού με τη σφραγίδα του κέντρου εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), του αστυνομικού τμήματος ή του Προξενείου, ή της Πρεσβείας, στο σημείο της επικόλλησης. 5. Ο φάκελος αυτός αποστέλλεται συστημένος (με ταχυδρομείο ή κούριερ) προς το Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος ή παραδίδεται με απόδειξη σε αυτόν είτε προσωπικά είτε από εξουσιοδοτημένο συγγενή πρώτου βαθμού συγγενείας. Ο φάκελος φέρει σε εμφανές σημείο, την επιγραφή: " ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ... (ημερομηνία) ". 6. Ο Γ. Γραμματέας του Π.Τ. παραλαμβάνει τους εν λόγω φακέλους ψηφοφορίας το αργότερο μέχρι τις 3 μμ της προηγουμένης ημέρας πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, και τους φυλάσσει χωρίς να τους αποσφραγίσει και τους παραδίδει πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας στον πρόεδρο της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής με σχετική απόδειξη. Ο πρόεδρος της Τ.ΕΦ.Ε. είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των φακέλων μέχρι την ώρα της αποσφράγισης αυτών. 7. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει συνάδελφο της εμπιστοσύνης του, μέλος της ΕΕΧ, ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Τ.ΕΦ.Ε. για να ελέγξει την παράδοση του φακέλου, από το Γ. Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος στον πρόεδρο της Τ.ΕΦ.Ε. 7 Άρθρο 16 Τμηματική προσέλευση ψηφοφόρων Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο πρόεδρος της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής (Τ.ΕΦ.Ε.) έχει το δικαίωμα να εκκενώσει την αίθουσα και να επιτρέπει την τμηματική μόνο προσέλευση των ψηφοφόρων για την άσκηση του δικαιώματός τους. Άρθρο 17 Αντιπροσώπευση συνδυασμών υποψηφίων και μεμονωμένων υποψηφίων 1. Για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο επιτρέπεται να παρίσταται κοντά στην Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) ένας αντιπρόσωπος αυτού, που παρακολουθεί την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 2. Ο αντιπρόσωπος αυτός εξουσιοδοτείται με σχετική επιστολή που υπογράφεται από τρεις υποψηφίους του συνδυασμού υποψηφίων για τη ΣτΑ ή τον χωριστό υποψήφιο. Άρθρο 18 Υποβολή ενστάσεων

8 8 1. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ή της διαλογής των ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση προς την Τ.ΕΦ.Ε. Η ένσταση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού υποψηφίων ή του χωριστού υποψηφίου. Ένσταση για την εγκυρότητα των εκλογών δικαιούται επίσης να υποβάλλει οποιοδήποτε μέλος της ΕΕΧ. 2. Η υποβολή ενστάσεων γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις Τ.ΕΦ.Ε. Η εξέταση των ενστάσεων και η απάντηση τους γίνεται από τις Τ.ΕΦ.Ε. έως 5 ημέρες από την κατάθεση αυτών. 3. Στην απόφαση της Τ.ΕΦ.Ε., που αναφέρεται στην ένσταση που υποβλήθηκε, μπορεί να ασκηθεί νέα ένσταση που υποβάλλεται στην Κ.ΕΦ.Ε. 4. Κατά των αποφάσεων της Κ.ΕΦ.Ε. υποβάλλεται ένσταση εντός τριών ημερών από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. Η ένσταση αυτή υποβάλλεται προς την Κ.ΕΦ.Ε. η οποία έχει και την αρμοδιότητα για την αποδοχή ή την απόρριψή της. 5. Στην Κ.ΕΦ.Ε. υποβάλλονται επίσης οι ενστάσεις για τις εκλογές που διενεργούνται στη ΣτΑ για την ανάδειξη της Δ.Ε. της ΕΕΧ, εντός τριών (3) ημερών από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. 6. Η ΚΕΦΕ οφείλει να απαντήσει στις υποβαλλόμενες ενστάσεις των παρ. 3 & 4 εντός τριών ημερών το αργότερο. 7. Ενστάσεις τρίτου βαθμού υποβάλλονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων Άρθρο 19 Αποσφράγιση φακέλων - Διαλογή 1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη προσέλευση, ο Πρόεδρος της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής (Τ.ΕΦ.Ε.) αποσφραγίζει μπροστά στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής κάθε ένα φάκελο που περιέχει τα ψηφοδέλτια των μελών της ΕΕΧ που ψήφισαν δι' αλληλογραφίας με πληρεξούσια, αφού προηγουμένως ελέγξει την οικονομική ενημερότητα του ψηφοφόρου, από τους καταλόγους της παραγράφου 3, του άρθρου 10, που του έχει παραδώσει ο Γενικός Γραμματέας του Περιφερειακού Τμήματος. Στη συνέχεια ρίχνει τους φακέλους που περιέχουν τα ψηφοδέλτια στις αντίστοιχες ψηφοδόχους. 2. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, τόσο των μελών της ΕΕΧ που προσήλθαν αυτοπροσώπως, όσο και των μελών που ψήφισαν δι αλληλογραφίας με πληρεξούσια, η Τ.ΕΦ.Ε. αποσφραγίζει την ψηφοδόχο που περιέχει τους φακέλους ψηφοφορίας για τη ΣτΑ, τα Α' και Β' Πειθαρχικά Συμβούλια και την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και την ψηφοδόχο που περιέχει τους φακέλους ψηφοφορίας για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης, αντίστοιχα. Οι περιεχόμενοι στις ψηφοδόχους φάκελοι καταμετρούνται και αριθμούνται για να διαπιστωθεί εάν ο αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό των ψηφοφόρων που ψήφισαν, ο οποίος προκύπτει από τους εκλογικούς καταλόγους. 3. Μετά το τέλος της καταμέτρησης των φακέλων κάθε ψηφοδόχου, οι φάκελοι που περιέχουν τα ψηφοδέλτια αποσφραγίζονται και αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ' αυτούς. Δηλαδή ελέγχεται η εγκυρότητα ή μη των ψηφοδελτίων που περιέχονται στους φακέλους ψηφοφορίας κάθε ψηφοδόχου, καταμετρούνται και αριθμούνται τα ψηφοδέλτια, χωρίζονται τα ψηφοδέλτια ανά συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο και χωρίζονται επίσης τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια. Στη συνέχεια καταμετρούνται οι σταυροί που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμού υποψηφίων ή κάθε χωριστός υποψήφιος, για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Η διαλογή των ψηφοδελτίων συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι την ολοκλήρωσή της. Η έκδοση των αποτελεσμάτων για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο σε όλα τα Π.Τ είναι άμεση, εκτός του Π.Τ Αττικής & Κυκλάδων που μπορεί να γίνει έως τρείς ημέρες μετά, συμπεριλαμανομένης και της ημέρας των εκλογών. Η καταμέτρηση των σταυρών των υποψηφίων σε κάθε κάθε συνδυασμό υποψηφίων ολοκληρώνεται και ανακοινώνεται για όλα τα Π.Τ. το αργότερο έως την επομένη των εκλογών και για το Π.Τ Αττικής & Κυκλάδων το αργότερο εντός πέντε ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των τριών για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

9 Άρθρο 20 9 Κατανομή εδρών - Κατάταξη υποψηφίων 1. Οι έδρες για τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών υποψηφίων ή των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 1,της αρ. 1157/ απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 125/Β / 85). 2. Η κατάταξη των υποψηφίων που εκλέγονται από κάθε συνδυασμό υποψηφίων γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των σταυρών που έλαβαν. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η κατάταξη των αναπληρωματικών. Σε περίπτωση ίσου αριθμού σταυρών, μεταξύ υποψηφίων του ιδίου συνδυασμού για το ίδιο όργανο, η σειρά εκλογής καθορίζεται με κλήρωση. 3. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους οργάνου διοίκησης της ΕΕΧ στη διάρκεια της θητείας του οργάνου, την κενή θέση καταλαμβάνει ο πρώτος από τους αναπληρωματικούς του ιδίου συνδυασμού υποψηφίων. Μετά την εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών του συνδυασμού υποψηφίων, η θέση παραμένει κενή. Ομοίως κενή παραμένει η θέση χωριστού υποψηφίου ο οποίος εκλέχτηκε σε ένα όργανο και για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχει στο όργανο αυτό. Άρθρο 21 Πρακτικά 1. Κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) καταρτίζει δύο (2) πρακτικά. Ένα πρακτικό για τα κεντρικά όργανα διοίκησης και ένα πρακτικό για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης, στα οποία αναφέρει : - Τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών - Τον αριθμό των μελών που ψήφισαν στο εκλογικό κέντρο - Τον αριθμό των έγκυρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων - Τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος, καθώς και τον αριθμό των σταυρών κάθε υποψηφίου κάθε συνδυασμού υποψηφίων. 2. Κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.) αποστέλλει επί αποδείξει στην Κ.ΕΦ.Ε., στην έδρα της ΕΕΧ, τα παραπάνω δύο πρακτικά, το εκλογικό υλικό, τις ενστάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν από τους εκπροσώπους των συνδυασμών υποψηφίων ή των χωριστών υποψηφίων και τα αποτελέσματα των ενστάσεων, αναφέροντας και αιτιολογώντας στο σχετικό πρακτικό, τους λόγους της αποδοχής ή απόρριψης των ενστάσεων. 3. Ένα αντίγραφο του κάθε πρακτικού τηρείται στο αρχείο του Περιφερειακού Τμήματος. 4. Η Κ.ΕΦ.Ε. καταρτίζει συνολικό πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ. Στο πρακτικό αναφέρονται: - Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών - Ο συνολικός αριθμός των μελών που ψήφισαν - Ο αριθμός των έγκυρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων - Ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος, καθώς και ο αριθμός των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού υποψηφίων. - Τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέγονται για κάθε κεντρικό και περιφερειακό όργανο διοίκησης, από κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο, και τα ονόματα των αναπληρωματικών κάθε συνδυασμού υποψηφίων, για κάθε όργανο διοίκησης. Άρθρο 22 Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών - Εκλογή Δ.Ε. 1. Ο Πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε. γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των εκλογών προς την αρμόδια υπηρεσία του εποπτεύοντος της ΕΕΧ Υπουργείου Ανάπτυξης και στα Περιφερειακά Τμήματα

10 10 της ΕΕΧ, τα τοιχοκολλά στα γραφεία της ΕΕΧ και ειδοποιεί σχετικά όσους εκλέγονται από κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή τους χωριστούς υποψήφιους που εκλέχτηκαν. Ο Πρόεδρος της απερχόμενης Δ.Ε./Ε.Ε.Χ. συγκαλεί τη νέα ΣτΑ σε πρώτη σύνοδο, μέσα σε 15 μέρες από την ανακήρυξη της εκλογής των μελών της ΣτΑ. Κατά τη σύνοδο αυτή η ΣτΑ εκλέγει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΧ μεταξύ των μελών της. Κατά τη σύνοδο αυτή κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος καταθέτει εγγράφως στην Κ.ΕΦ.Ε. τα ονόματα των υποψηφίων του για τη Δ.Ε.. Η Κ.ΕΦ.Ε. καλεί ονομαστικά τα παρόντα μέλη της ΣτΑ και τους παραδίδει τα ψηφοδέλτια και ένα φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της ΕΕΧ και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε. Ακολουθεί ονομαστική μυστική ψηφοφορία, με εκφώνηση των ονομάτων των αντιπροσώπων. Τα απόντα κατά την πρώτη ανάγνωση μέλη της ΣτΑ καλούνται αμέσως μετά να ψηφίσουν, κατά τη δεύτερη εκφώνηση των ονομάτων των απόντων αντιπροσώπων. Στη συνέχεια η ψηφοφορία τελειώνει με μία ακόμη εκφώνηση των ονομάτων των απόντων αντιπροσώπων. Ακολουθεί η καταμέτρηση των ψήφων και η εκλογή των μελών της ΔΕ. Κάθε ψηφοφόρος - μέλος της ΣτΑ έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει μέχρι έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης, δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού της αρεσκείας του. 4. Η εκλογή των μελών της Δ.Ε. της ΕΕΧ γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8, του άρθρου 1, της αριθμ.1157/1985 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 5. Η Κ.ΕΦ.Ε. καταρτίζει πρακτικό με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο οποίο αναφέρονται : - Ο αριθμός των μελών της ΣτΑ - Ο αριθμός των μελών της ΣτΑ που ψήφισαν - Ο αριθμός των έγκυρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων - Ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψηφίων ή χωριστός υποψήφιος, καθώς και ο αριθμός των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού υποψηφίων. - Τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέγονται για τη Δ.Ε. από κάθε συνδυασμό υποψηφίων και τα ονόματα των αναπληρωματικών κάθε συνδυασμού υποψηφίων. 6. Μέσα σε 7 μέρες η νέα Δ.Ε. συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε., για να συγκροτηθεί σε σώμα. 7. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε. παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, του συνδυασμού υποψηφίων ή τον χωριστό υποψήφιο που υπερίσχυσε, τα σχετικά έγγραφα των εκλογών (πρακτικά, κ.λ.π) για τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης της ΕΕΧ, καθώς και για τη Δ.Ε. και αποχωρεί. 8. Υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του συνδυασμού υποψηφίων που υπερίσχυσε κατά τις εκλογές στη ΣτΑ, εκλέγονται στη συνέχεια με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, οι Α' και Β' Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, Ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας της Δ.Ε. της ΕΕΧ. 9. Κάθε Δ.Ε.Π.Τ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Τ.ΕΦ.Ε. σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακήρυξη των μελών της. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος της Τ.ΕΦ.Ε. παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο του συνδυασμού υποψηφίων ή το χωριστό υποψήφιο που υπερίσχυσε τα σχετικά έγγραφα των εκλογών (πρακτικά, κ.λ.π.) για τα όργανα του Περιφερειακού Τμήματος και αποχωρεί. 10. Υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του συνδυασμού υποψηφίων που υπερίσχυσε κατά τις εκλογές εκλέγονται στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Περιφερειακού Τμήματος. 11. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δ.Ε. της ΕΕΧ, καθώς και των νέων Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων από την του επομένου έτους των εκλογών, παραδίδεται η υπηρεσία από τους προκατόχους τους και συντάσσονται τα σχετικά πρωτόκολλα και πρακτικά. 'Άρθρο 23 Κάλυψη δαπανών εκλογικής διαδικασίας Όλες οι δαπάνες της εκλογικής διαδικασίας (δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο, έκδοση εγκυκλίων και ανακοινώσεων, προμήθεια και εκτύπωση φακέλων, έκδοση ψηφοδελτίων, αποστολή εκλογικού υλικού προς τα μέλη της ΕΕΧ, κ.λ.π.) καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΕΧ., στον οποίο εγγράφεται σχετική πρόβλεψη.

11 11 Άρθρο 24 Έγκριση - Τροποποίηση του Κανονισμού Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της ΕΕΧ, που πάρθηκε στη σύνοδο της και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά με την απόφαση 4-00 / που πάρθηκε στην 5 η Σύνοδο της 4 ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ). και τροποποιήθηκε εκ νέου με απόφαση που πάρθηκε στην 6 η Σύνοδο της 6 ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με νέα απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της ΕΕΧ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20285 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική Συνέλευση ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. την ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 Μαρτίου 2014, 16.30, ΘΕΜΑΤΑ:

1. Γενική Συνέλευση ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. την ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 Μαρτίου 2014, 16.30, ΘΕΜΑΤΑ: Προς: Αθήνα, 25/02/2014 Αριθμός πρωτοκόλλου: 9 Πληροφορίες : Γ. Μπαραλός Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο : 2103229120 Τηλεομοιότυπο : 2103229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΣΒΚ-ΑΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 24405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Μάιος 2005 ekloges 1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/06/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 18ης/19ης Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου Σε συνέχεια των εγγράφων μας Φ.09/58/10-6-10, Φ09/71/13-7-10, σας γνωστοποιούμε ότι με την Φ09/94/2-9-10 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος ορίσθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Χρυσούλα Κουταλά Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77522

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ Η οποία έγινε στα γραφεία της ΕΑΑΝ στις 22 Ιανουαρίου 2015 υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχου ε.α. Θ. Γερούκη Π.Ν., Βάση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 326/1983: Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα

ΠΔ 326/1983: Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα ΠΔ 326/1983: Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα Άρθρο :0 Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 Π.Δ. 326 της 3/7.9.83:Εκλογή συγκρότηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26879 11 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2478 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 54181/ 2016 Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κώδικας Αρχαιρεσιών

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κώδικας Αρχαιρεσιών Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Κώδικας Αρχαιρεσιών επτέμβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελίδα ΚΕΥΑΛΑΙΟ A. ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΙΑ... 1 Άρθρο 1 Εύρος εφαρμογής... 1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ... 1 Άρθρο 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / 6-1-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.. Προς Τ.. Σας γνωρίζουμε ότι με σημερινή απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που περιέχεται στο υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/07/2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/07/2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2: Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής 1. Αφιξη στο εκλογικό τμήμα και αναφορά-ενημέρωση αυτοπροσώπως ή δια τηλεγραφήματος των Εφόρου, Εισαγγελέα και Νομάρχη για την ανάληψη καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος. ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Λ. Συγγρού & Χαροκόπου 2, 176 74 Αθήνα Τηλ. 210 9545000- Φαξ 210 9545109 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αθήνα, 18-09- 2013 Αρ. Εγκυκλίου: 4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων «Γ.Ν.Α. Σισμανογλείο-Αμαλία Φλεμινγκ» & Γ.Ν.Α. Παίδων Πεντέλης Λιούλιας Αχιλλέας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων «Γ.Ν.Α. Σισμανογλείο-Αμαλία Φλεμινγκ» & Γ.Ν.Α. Παίδων Πεντέλης Λιούλιας Αχιλλέας 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΦΕΦΛΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛ:213205228 Δ1 101 Ημερομηνία : 12/04/2016 Αρ.Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4 ΠΡΟΣ : - Περιφερειακούς Εφόρους - Αρχηγούς & Υπαρχηγούς Συστημάτων - Αρχηγούς & Υπαρχηγούς Τμημάτων - Μέλη Ε.Κ.Σ. - Μέλη Ε.Π.Π. ΚΟΙΝ. : - Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Με την παρούσα εγκύκλιο και τις αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε εξειδικεύεται η σχετική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ Αριθμ. Πρωτ. 181 του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Α.Π.Θ. (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές,

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γραμματεία Συγκλήτου & Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ιόνιος Ακαδημία Κέρκυρα, 6-5-2011 (Δ/νση: Ακαδημίας 1) Αρ. Πρωτ. 2112 Κέρκυρα Τ.Κ. 49100 Πληροφορίες: Ροζαλία Μισφούτ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

3. Στη συνέχεια, ο Κανονισμός τροποποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε

3. Στη συνέχεια, ο Κανονισμός τροποποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Ε. Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 7 παρ. 3 και 8 παρ. 9 του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 314-316/ Fax: 210 8226 105 76, Patissin Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 314-316/ Fax: (+30) 210 8226 105 E-mail: inftech@aueb.gr/ www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γραμματεία Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012 ΑΔΑ: Β4ΘΤ4691ΩΓ-ΘΓΛ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 24/09/2012 Αριθμ. Πρωτ. Φ09/142 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης Α Ι Τ Η Σ Η (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης Α Ι Τ Η Σ Η (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Σφραγίδα δικηγόρου * Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης Α Ι Τ Η Σ Η (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) 1) Αθανασίου Ταγάρα του Γεωργίου, κατοίκου Κοζάνης (Ηρώων αριθμ.2), ως Προέδρου. 2) Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Α.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (Π.Ε.Ν.Ε.Α.) Έτος ιδρύσεως 2008 2 ΑΡΘΡΟ 1 ο Σύσταση - Επωνυμία Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Απόκτηση του εκλογικού δικαιώµατος 1. Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων,

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, Εκλογικός νόμος ΝΟΜΟΣ 3231/2004 ΦΕΚ 45/Α/11.2.2004 με την την τροποποίηση 3636/2008 www.24grammata.com Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καθώς και Αντιπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών- Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 07-10-2014 Αρ.Πρωτ. : 507 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αθήνα : 07-10-2014 Αρ.Πρωτ. : 507 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ Αθήνα : 07-10-2014 Αρ.Πρωτ. : 507 Από: Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Πανελλήνια Ένωση Κατασκευαστών, Συντηρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Σ. Κρητικάκη Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77336 FAX: 28310-77338 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ύστερα από την υπ αριθμ. 215/7.10.2009 απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα