Εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση στο σχολείο των ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση στο σχολείο των ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων"

Transcript

1 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, , 2014 Εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση στο σχολείο των ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων Παναγιώτα Παπαευαγγέλου Φιλόλογος, Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών Περίληψη. Το σχολείο κατά τα ελληνιστικά και αυτοκρατορικά χρόνια συνδέεται στενά με τη δια βίου μάθηση και την κοινωνικοποίηση. Η εκπαίδευση ήταν ανοικτή στην κοινωνία και το ενδιαφέρον για συστηματοποίησή της είχε, εκτός από τον δημόσιο, έντονα ιδιωτικό χαρακτήρα. Κάθε πόλη, ανάλογα με τις κοινωνικές δομές και τα οικονομικά της μέσα, προσδιόριζε τους ιδιαίτερους εκπαιδευτικούς στόχους της και την πολιτική της. Υπάρχουν, όμως, κάποια κοινά στοιχεία που απορρέουν από την εκπαιδευτική παράδοση των κλασικών χρόνων. Ένα από αυτά ήταν η σύνδεση των γνώσεων και της πνευματικής καλλιέργειας με τον δημόσιο βίο, κάτι που επιχειρείται στο σχολείο αυτών των περιόδων με ακόμα πιο έντονο τρόπο και με κύριο στόχο την προετοιμασία των μαθητών για τον ρόλο του κοινωνικοποιημένου ατόμου. Η διοργάνωση αγώνων και η λατρεία στις διάφορες μορφές της στο πλαίσιο του σχολείου, η συμμετοχή σε δημόσιες τελετές και η δημιουργία μαθητικών συλλόγων αποτελούν τα μέσα αυτής της κοινωνικοποίησης. Λέξεις κλειδιά: ελληνιστική περίοδος, αυτοκρατορικά χρόνια, κοινωνικοποίηση σχολείο. Εισαγωγή Οι πληροφορίες για το σχολείο των ελληνιστικών χρόνων αντλούνται από το διασωθέν επιγραφικό υλικό, κυρίως τιμητικά ψηφίσματα για την προσφορά γυμνασιάρχων, δασκάλων, πολιτών, αρχόντων και αξιωματούχων, καταλόγους νικητών σε σχολικούς αγώνες, καθώς και αιγυπτιακούς παπύρους με αναφορές στην οργάνωση και το πρόγραμμα των σχολείων. Οι πηγές αυτές, παρά την αποσπασματικότητα και τον τοπικό χαρακτήρα τους, επιτρέπουν τη διαμόρφωση άποψης για την εκπαίδευση και τη σχέση της με τον δημόσιο βίο, αλλά κυρίως για τον τρόπο κοινωνικοποίησης των μαθητών. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιγραφές από διαφορετικές ελληνικές πόλεις, κυρίως της Μικράς Ασίας και των νησιών, από τις οποίες καταδεικνύεται ότι υπήρχε σαφές ενδιαφέρον για την παιδεία και τη συστηματοποίηση της μόρφωσης. Είδος εκπαίδευσης Κάθε πόλη, ανάλογα με τις κοινωνικές δομές και τα οικονομικά της μέσα, προσδιόριζε τους ιδιαίτερους εκπαιδευτικούς στόχους της και χάρασσε την πολιτική της. Για παράδειγμα, η σχολική εκπαίδευση στην Τέω ήταν απολύτως προσανατολισμένη προς το επάγγελμα των τεχνιτών του Διονύσου, γι αυτό και δινόταν έμφαση στη διδασκαλία των μουσικών αντικειμένων, στη θεωρία («τὰ μουσικά», «ρυθμογραφία»-ίσως καταγραφή μέτρων, «μελογραφία»-ίσως καταγραφή μελών) και πράξη της μουσικής, στον χορό και το τραγούδι,

2 174 Π. Παπαευαγγέλου καθώς και σε άλλα συγγενή αντικείμενα, όπως απαγγελία ποίησης και απόδοση διαλόγων, σχέδιο, ζωγραφική και δράμα. 1 Ωστόσο, παρόλο που η εκπαίδευση δεν ήταν ενιαία, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία ως συνέχεια της εκπαιδευτικής κλασικής παράδοσης, χάρη στην οποία, παρά τις κοινωνικοπολιτικές μεταβολές και την πολιτισμική συνένωση, διατηρήθηκε η ελληνική συνείδηση και ο ελληνικός πολιτισμός στα ελληνιστικά βασίλεια (Βaumgarten, 2006a) και παγιώθηκε η θέση των κλασικών χρόνων ότι η συνείδηση και όχι η καταγωγή προσδιορίζουν την εθνικότητα. 2 Βαθμίδες εκπαίδευσης Οι μαθητές κατανέμονταν σε τρία επίπεδα (παῖδες, ἔφηβοι, νέοι) με τις υποομάδες τους βάσει ηλικίας και ψυχοσωματικής ανάπτυξης. Η διδασκαλία γινόταν σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις, όπως στα τρία γυμνάσια της Περγάμου (Radt, 1999), ή σε κοινές, όπως στην Πριήνη, την Αλικαρνασσό και τον Κολοφώνα. 3 Στην πρώτη βαθμίδα (παĩδες, μειράκια) φοιτούσαν παιδιά 7-15 ετών. Ακολουθούσε το σχολείο των εφήβων (Nilsson, 1955; Βaumgarten, 2006b) για μαθητές 14/15-18 χρόνων (νεότεροι, μεσαίοι, μεγαλύτεροι), διάρκειας μάλλον τριών ετών. 4 Η εισαγωγή τους σ αυτό πιστοποιείται από άμεσες μαρτυρίες. Σε επιγραφή της Περγάμου υπάρχει η φράση «οἱ ἐνκριθέντες εἰς τοὺς ἐφήβους ἐκ τῶν παίδων», και σε άλλη από την Τέω αναφέρεται η παράδοση μαθήματος μουσικής σε παίδες κατά τα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησής τους και σε εφήβους. 5 Οι έφηβοι προχωρούσαν, στη συνέχεια, στην τρίτη βαθμίδα των ανώτατων σπουδών, τις οποίες παρακολουθούσαν οι άνω των 18 ετών, ηλικία, κατά την οποία είχαν ολοκληρώσει τη σωματική τους διάπλαση, αποκτούσαν πολιτικά δικαιώματα και διέθεταν εισοδήματα που μπορεί να ελέγχονταν από τον γυμνασίαρχο. 6 Με την αποφοίτησή τους εισέρχονταν στις τάξεις του στρατού (Μέγαρα, Βοιωτία) (Nilsson, 1955; Βaumgarten, 2006b) ή θεωρούνταν πολίτες, όπως στη Μίλητο, 7 όπου έδιναν όρκο πίστης στη συμμαχία με τον Πτολεμαίο Β Φιλάδελφο, Φαραώ της Αιγύπτου. Άγνωστο είναι, όμως, αν και αυτή η ομάδα κατανεμόταν σε υποομάδες, αν η συμμετοχή στα μαθήματα ήταν υποχρεωτική και πόσο διαρκούσε η εκπαίδευσή τους. Ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση Η εφηβεία ήταν η μόνη δημόσια εκπαιδευτική βαθμίδα που οργανωνόταν και ελεγχόταν από το κράτος κατά το αθηναϊκό πρότυπο (Nilsson, 1955). 8 Η μόρφωση που προσφερόταν στο πλαίσιό της ήταν σφαιρική και κάλυπτε τη σωματική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη ενός εφήβου. Πληροφορίες για άλλου είδους δημόσια εκπαιδευτική μέριμνα δεν 1 Τέως: SIG 3 578, [Dittenberger, W.( ). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Leipzig]; CIG 3088 [Corpus Inscriptionum Graecarum, Hildesheim/N.Y., Georg Olms, 1977]; Χίος: CIG 3665; Μαγνησία στον Μαίανδρο ποταμό: SIG Ισοκράτης, Πανηγυρικός JÖArch (Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes) XI, 1908, 53-58, από: 4 Σε επιγραφές (CIG 3665 σ. 11; SIG [Χίος]; SIG 3, 1061 [Σάμος]) αναφέρονται οι «πάλληκες/μελλέφηβοι» (= όσοι βρίσκονταν στη μεταβατική φάση προς την εφηβική ηλικία), ενώ σε άλλες (SIG [Κως]) γίνεται λόγος για αγώνες «ἠβόντων» (=που έχουν εισέλθει στην εφηβεία) και «ἀνήβων» (=που δεν είναι ακόμη έφηβοι). 5 ΑΜ (Athenische Mitteilungen), XXXIII, 1908, 387 κ.εξ. (Πέργαμος) από: και SIG (Τέως). 6 Βέροια: SEG [Supplementum Epigraphicum Graecum]. 7 Επιγραφή Μιλήτου: Ι.Milet I 3, Νο 139/3 ος αι. π.χ. 8 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων πολιτεία, κεφ. 42.

3 Εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση 175 υπάρχουν. Στις μεγάλες πόλεις, όμως, ήταν εύκολη υπόθεση η αναζήτηση ιδιωτικών δασκάλων από τους γονείς που ενδιαφέρονταν για τη μόρφωση των παιδιών τους και διέθεταν τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα, σε αντίθεση με τις μικρότερες, κυρίως στην Ανατολή, όπου οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες ή μηδαμινές. Επομένως, θεωρητικά, ήταν υποχρεωμένο το ίδιο το κράτος ή ο δήμος να μεριμνήσει για την εκπαίδευση και των μικρότερων παιδιών. Σύμφωνα όμως με τις υπάρχουσες μαρτυρίες, η εκπαίδευση και στην ελληνιστική περίοδο παραμένει, γενικά, ιδιωτική. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας ήταν περιορισμένες ή αν οι γονείς αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό τα έξοδα για τη μόρφωση, τα παιδιά δεν φοιτούσαν στο σχολείο, εφόσον κάτι τέτοιο δεν ήταν υποχρεωτικό όπως σήμερα. Παρόλ αυτά, η αξία της παιδείας είχε συνειδητοποιηθεί (Harris, 1989; Marrou, 1957), και το θέμα της δημόσιας εκπαίδευσης (και για τα κορίτσια) είχε αρχίσει να τίθεται ως προβληματισμός ήδη από τα μέσα του 4 ου αι. π.χ. 9 Το πρόβλημα, όμως, συνέχιζε να είναι, κυρίως στην ελληνιστική περίοδο, η οικονομική κατάσταση κάθε πόλης που επέτρεπε ή όχι τη δημόσια στήριξη της εκπαίδευσης (Marrou, 1957; Schmitz, 1997). Γεγονός είναι, επίσης, ότι ο αριθμός των ατόμων που φοιτούσαν σε σχολεία παρουσιάζεται κατά μέσο όρο ως ο μεγαλύτερος των αρχαίων χρόνων. O αλφαβητισμός, μάλιστα, κατά την ελληνιστική περίοδο υπολογίζεται σε 30-40%, ενώ αργότερα, στα αυτοκρατορικά χρόνια, ο αριθμός των αναλφαβήτων ίσως αυξήθηκε (οι μαρτυρίες σχετικά με την προσφορά ευεργετών σε σχολεία είναι ελλιπέστατες) (Harris, 1989). Γεγονός είναι ότι οργανωμένα σχολεία λειτουργούσαν, συνήθως, σε αστικά κέντρα, συνεπώς οι κάτοικοι των επαρχιών, κυρίως των απομακρυσμένων, ήταν αποκομμένοι από τη μόρφωση. Λύση στο πρόβλημα της οικονομικής ενίσχυσης της εκπαίδευσης πρόσφεραν οι ευεργέτες, οι οποίοι με τις δωρεές τους (ιδίως από τον 3 ο αι. π.χ.) χρηματοδοτούσαν την ίδρυση σχολείων που λειτουργούσαν υπό δημόσια επίβλεψη, αν και ο ακριβής αριθμός τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί (Laum, 1914; Ziebarth, 1914). Αντιπροσωπευτική περίπτωση είναι το σχολείο παίδων του Ευδήμου στη Μίλητο και το σχολείο του Πολύθρου στην Τέω 10. Από τα ιδρυτικά τους κείμενα διαμορφώνεται μια εικόνα για τους όρους λειτουργίας και των άλλων βαθμίδων (Nilsson, 1955; Harris, 1989). Εξίσου σημαντική είναι, επίσης, επιγραφή (Cormack, 1977) με τον «γυμνασιαρχικόν νόμον» του γυμνασίου της Βέροιας, καθώς και απόσπασμα σχολικού ημερολογίου από την Κω. 11 Παράγοντες κοινωνικοποίησης των μαθητών Στο ελληνιστικό σχολείο συνδέονταν οι γνώσεις και η πνευματική καλλιέργεια με τον δημόσιο βίο. Η παιδεία απέκτησε πιο «ανθρωπιστικό» περιεχόμενο δηλώνοντας όχι μόνο μια εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία υποβάλλεται το παιδί, ώστε να αποκτήσει γνώσεις, να γίνει καλλιεργημένο άτομο, σωστός πολίτης και συμπολίτης, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα μιας εκπαίδευσης που θέτει ως στόχο τη δια βίου διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου (Βaumgarten, 2006a) με βασικό κίνητρο την άμιλλα (ἀγών, φιλοτιμία). Ειδικότερα, το σχολείο ήταν ιδιαίτερα ανοικτό στην κοινωνία και προσανατολισμένο στην άμεση σύνδεση των μαθητών με την οργάνωση και τη λειτουργία 9 Πλάτων, Πολιτεία Ε 456b-457c; 455d-456c; 455d-456a; 466c-d; Αριστοτέλης, Πολιτικά Θ 1337a 33; Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορική XII 12, 4 και SIG (Μίλητος); SIG 3 578,960; CIG 3088; OGI [Orientis Graeci Inscriptiones] 309 (Τέως). 11 SEG , 1977 (Βέροια); SIG (Κως).

4 176 Π. Παπαευαγγέλου της. Η κοινωνικοποίησή τους γινόταν με τη συμμετοχή σε σχολικούς αγώνες, στις διάφορες μορφές λατρείας και δημόσιων τελετών, καθώς και με τη δημιουργία και δραστηριοποίηση μαθητικών συλλόγων. Σχολικοί αγώνες Οι μαθητικοί αγώνες συνδέονται άμεσα με τον τρόπο μετάβασης των μαθητών από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη, δεδομένου ότι τότε δεν υπήρχαν εξετάσεις, όπως τις κατανοούμε σήμερα (Schmitz, 1997). Προς αυτή την κατεύθυνση πολύτιμοι είναι οι κατάλογοι νικητών σε μαθητικούς αγώνες που διοργανώνονταν από τις πόλεις στο πρότυπο των δημόσιων αγώνων, με στόχο την καλλιέργεια πνεύματος αγωνιστικότητας και άμιλλας («φιλοτιμία»), καθώς και την άσκηση σε καταστάσεις ανάλογες με αυτές που θα αντιμετώπιζαν οι μαθητές στην ενήλικο ζωή τους. Παράλληλα, οι αγώνες αυτοί αποτελούσαν ουσιαστικά και τον μοναδικό επίσημο δημόσιο έλεγχο της επίδοσης μαθητών και δασκάλων, επομένως, την πιστοποίηση της προόδου ή της ολοκλήρωσης της φοίτησης. Τα ονόματα των νικητών αποτυπώνονταν συνήθως σε πέτρα ή μάρμαρο και τοποθετούνταν σε ειδική, περίοπτη θέση, στον σχολικό χώρο ή και σε ιερό, ως παράδειγμα προς μίμηση των υπολοίπων, συμμαθητών και μη. 12 Κατάλογοι νικητών παίδων και εφήβων από τις Ερυθρές πληροφορούν για αγώνες ανάγνωσης, ζωγραφικής, καλλιγραφίας, ψαλμού, κιθαρωδίας, ρυθμογραφίας, κωμωδίας, μελογραφίας. 13 Άλλος κατάλογος από τη Χίο αναφέρεται σε αγώνες μουσικών αντικειμένων (απαγγελίας, ψαλμού, κιθαρισμού), και από την Πέργαμο σε αγώνες «ἀναγνώσεως» επικής, ελεγειακής και λυρικής ποίησης. 14 Σε επιγραφή από την πόλη Ύδη τιμάται παιδονόμος για την καθιέρωση άθλων και την παρότρυνση των παίδων σε άμιλλα στην ανάγνωση, καλλιγραφία και πολυμαθία, ενώ στην Πριήνη εξαίρεται ο γυμνασίαρχος Αύλος Αιμίλιος Ζώσιμος για τη διοργάνωση και αθλοθεσία αγώνων εφήβων σε φιλολογικά αντικείμενα και στη γυμναστική με πολύτιμα έπαθλα για δασκάλους και μαθητές. 15 Στη Βέροια, οι γυμναστές έπρεπε να διοργανώνουν τρεις φορές το έτος «ἀποδείξεις» των παίδων με έπαθλο στεφάνι ελιάς και στην Τέω ο Πολύθρους όρισε να γίνονται οι δοκιμασίες της γλώσσας στο γυμνάσιο και της μουσικής στη Βουλή. 16 Από το επιγραφικό υλικό προκύπτει, επίσης, ότι και τα κορίτσια έπαιρναν μέρος σε αγώνες. Στην Πέργαμο, κορίτσια συμμετείχαν σε αγώνες καλλιγραφίας, ανάγνωσης και απαγγελίας επικής, ελεγειακής και λυρικής ποίησης. Στη Σμύρνη ο πρύτανης της πόλης και ο Νικάνωρ, υπεύθυνος για την «εὐκοσμίαν» των κοριτσιών, είχαν την ευθύνη ο πρώτος της διοργάνωσης και ο δεύτερος της αρχειοθέτησης των αγώνων (Robert, 1937; Βaumgarten, 2006a). 17 Τέτοια στοιχεία οδηγούν στη διατύπωση της υπόθεσης ότι τα κορίτσια φοιτούσαν σε σχολείο (ίσως) ξεχωριστό από αυτό των αγοριών, με δική του διοικητική αρχή. Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου των μαθητικών επιδόσεων συνεχίστηκε και στα αυτοκρατορικά χρόνια. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι στο γυμνάσιο της Αθήνας «Διογένειον», όπου η παρεχόμενη μόρφωση ήταν σωματική και πνευματική με εξετάσεις για την αξιολόγησή της, ο στρατηγός Αμμώνιος εξέτασε τους εφήβους στη λογοτεχνία, 12 Κορησσός, SIG σ. 40 κ.εξ./3 ος αι. π.χ. 13 Επιγραφή Ερυθρών: I.[Inscriptio] Erythrai 81; CIG 3088/2 ος αι. π.χ. 14 SIG 3 59/2 ος αι.π.χ. (Χίος); AM XXXVII 1912, 277 b/1 ος -2 ος αι. π.χ. (Πέργαμος). 15 SEG , 1988 (Ύδη); επιγραφή Πριήνης: I.Priene /1 ος αι. π.χ. 16 SEG (Βέροια); SIG (Τέως). 17 Επιγραφή Περγάμου: I.Pergamon 463 B; AM XXXVII 1912, 277 Νο 1; XXXV 1910, 436, Νο 36.

5 Εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση 177 γεωμετρία, ρητορική και μουσική κατά τη σχολική εορτή των Μουσών και τίμησε τους διακριθέντες δασκάλους τους με δείπνο. 18 Στην Αθήνα διοργανώνονταν, επίσης, αγώνες εκφώνησης πανηγυρικού λόγου και απαγγελίας για εφήβους (Marrou, 1957; Schmitz, 1997). 19 Οι σχολικοί αγώνες διεξάγονταν ανά έτος, κατά τον επίσημο εορτασμό του σχολείου, αλλά και ανά μήνα ή συχνότερα (ἀγωνάρια), σε όλα τα διδασκόμενα αντικείμενα. 20 Γίνονταν, επίσης, δοκιμασίες (ἀποδείξεις, ἐπιδείξεις) στη μουσική, όπως αγώνες κιθάρας με τα δάχτυλα και με το πλῆκτρον (διάψαλμος, διακιθαρισμός), αλλά και σε φιλολογικά αντικείμενα, καθώς και αθλητικοί ή στρατιωτικοί αγώνες (διαδρομαί). Εκτός από τον έλεγχο επίδοσης στα διδασκόμενα αντικείμενα, αξιολογούνταν, με τον ίδιο τρόπο, σε όλο τον ελληνικό κόσμο, η επιμέλεια και η συμπεριφορά των μαθητών. Απονέμονταν, μάλιστα, βραβεία για την «εὐεξίαν» (καλή κατάσταση υγείας και σώματος), την «εὐταξίαν» (πειθαρχία), την «φιλοπονίαν» και την «φιλομαθίαν», τον ζήλο για απόκτηση γνώσεων. 21 Αλλά και σε καταλόγους νικητών από τη Σάμο, την Πριήνη, την Πέργαμο και τη Σηστό, οι παίδες που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους και προήχθησαν στους εφήβους χαρακτηρίζονται ως εὔτακτοι, φιλόπονοι, εὐέκται. 22 Ανάλογες αναφορές (Crowther, 1991) υπάρχουν για τη Χαλκίδα, τη Βέροια, τις Ερυθρές. 23 Ιδίως από τον 1 ο αι. π.χ., η «φιλομαθία» αποτελούσε βασικό στόχο των μαθητών που ανήκαν στην ανώτερη κοινωνική τάξη, γενικά όμως, όπως συνάγεται από επιγραφές για μαθητές που απεβίωσαν, χαρακτήριζε, μαζί με την «ευταξία» και τη «φιλοστοργία» προς τους γονείς, την ορθή συμπεριφορά. Για παράδειγμα, στην Ιασό τιμάται ο μαθητής Όμπριμος για την ευταξία, τη φιλομαθία και τη φιλοστοργία του, αλλά και ο εφήβαρχος Μελανίων για τη φιλοπονία, τη φιλομάθεια και τον ζήλο του για την εκπαίδευση και την ευκοσμία των μαθητών. 24 Από τις υπάρχουσες πηγές, όμως, δεν είναι βέβαιο αν και οι μικρότεροι παίδες συμμετείχαν σε σχολικούς αγώνες με την ίδια συχνότητα, όπως και οι μεγαλύτεροι συμμαθητές τους. Οι κατάλογοι νικητών σχολικών αγώνων από την Πέργαμο, την Τέω και τη Χίο στην καλλιγραφία, ανάγνωση και απαγγελία επικής, ελεγειακής και λυρικής ποίησης αναφέρονται, κατά πάσα πιθανότητα (Marrou, 1957), σε παιδιά ηλικίας ετών. 25 Στους μαθητικούς αγώνες, αξιολογούνταν και οι δάσκαλοι βάσει των επιδόσεων των μαθητών τους. Στην Κω αναφέρεται 26 εξέταση δασκάλων («ἀπόδειξις») και σε κατάλογο νικητών από την Έφεσο καταγράφονται οι δάσκαλοι και οι παίδες που νίκησαν σε αγώνες 18 Πλούταρχος, Ἠθικά 736 D 19 Αίλιος Αριστείδης, or. 30, 20 [έκδ. Behr 1976]. 20 SIG (Κως). 21 Michel, Ch. (1900). Recueil d'inscriptions grecques, Bruxelles-Lamertin, 327, 83 (Σηστός), από: Pauly-Wissowa, Real-Enzyklopädie VII, 2, 1914; BCH (Βulletin de Correspondance Hellénique) 22, 1898, (Suppl.), 493, AM XXVIII 1903: 353 (Σάμος); I.Priene 113 (Πριήνη); IG 4.482/2 ος αι. π.χ. (Πέργαμος); OGΙ κ.εξ., και AM XXXIII 1908: (Σηστός). 23 SEG /2 ος αι.π.χ. (Χαλκίδα); SEG (Βέροια). 24 SΕG 4.220, 1929 = I. Iasos 120/1 ος αι. π.χ., και I. Iasos AM 35, 1910: 436, Νο 20 (αγώνες καλλιγραφίας και ανάγνωσης); SIG 3 578/3 ος αι.π.χ.; Michel (1900): 913 B 4 /2 ος αι.π.χ. (από: ΑΜ 37, 1912, 277 b (αγώνες απαγγελίας ποίησης); SIG 359, 8, και Michel (1900): 913 A6, B3. 26 SIG

6 178 Π. Παπαευαγγέλου γλώσσας και σχεδίου, σε μουσικούς και αθλητικούς αγώνες (Keil, 1952). Στη Μίλητο, ανάλογα θέματα ρυθμίζονταν με τον παιδονομικόν νόμον. 27 Η «προαγωγή» από τη μία «τάξη» στην άλλη ήταν σημαντική, όπως προκύπτει από το ότι, επί Αυγούστου, στη Στρατονίκεια προβλεπόταν ποινή φυλάκισης για τον υπεύθυνο των παίδων, αν παραμελούσε την ενημέρωση της Βουλής για την προαγωγή τους στη βαθμίδα των εφήβων. Αυτή η αυστηρότητα δεν ήταν γενικευμένη και ίσως σχετιζόταν με την αναγκαιότητα επιλογής χορού παίδων για την καθημερινή απόδοση ύμνων στους θεούς. 28 Επίσης, δεν είναι γνωστός ο τρόπος μετάβασης από το σχολείο των εφήβων σε αυτό των νέων ίσως ήταν αυτόματη με τη συμπλήρωση της απαιτούμενης ηλικίας. 29 Οι νέοι συνέχιζαν την εκπαίδευσή τους, γυμνάζονταν, πιθανόν όχι με την ένταση της προηγούμενης βαθμίδας, και παρακολουθούσαν διαλέξεις/θεωρητικά μαθήματα σε ανώτερο επίπεδο. Μαθητικές ενώσεις Οι μαθητές οργανώνονταν σε «συνόδους» που λειτουργούσαν στο πρότυπο των θρησκευτικών/λατρευτικών, επαγγελματικών, εμπορικών ενώσεων/συντεχνιών των ενηλίκων («κοινά», «θίασοι», «σύνοδοι», «collegia»), οι οποίες δραστηριοποιούνταν στις πόλεις και στην ευρύτερη περιφέρειά τους με σημαντικό ρόλο στον κοινωνικό, θρησκευτικό και πολιτικό βίο. Το φαινόμενο φαίνεται να εξαπλώνεται σε όλη την αρχαιότητα γενικά, αν και με ιδιαιτερότητες τοπικού χαρακτήρα, και είναι ξεχωριστό, διότι πρόκειται για κοινότητες με τελετουργικό και κανόνες που πρόσφεραν στα μέλη τους συγκεκριμένη ταυτότητα. Την ακμή τους γνώρισαν στις λεγόμενες «κοσμοπολιτικές» περιόδους της αρχαιότητας (ελληνιστική, ρωμαϊκή) κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (Πειραιάς, Αθήνα, Δήλος, Πέργαμος, Ρόδος κ.ά.) (Hölscher, 1999). Η ύπαρξη και δράση των μαθητικών συλλόγων συνάγεται από επιγραφικό υλικό, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη τους μπορούσαν να αποδώσουν τιμητικές διακρίσεις, όπως χρυσό στεφάνι ή από κλάδο ελιάς, προτομή ή χάλκινο άγαλμα, σε πολίτες για τις εξαιρετικές υπηρεσίες τους, να τιμήσουν με ψήφισμά τους τον γυμνασίαρχό τους, δασκάλους τους, κάποιον αξιωματούχο, (αργότερα) τον Ρωμαίο αυτοκράτορα ή αποβιώσαντες συμμαθητές τους, ή να καθιερώσουν σχετική λατρεία. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί επιγραφή του 2 ου αι. π.χ. (185/45 π.χ.) από την ακρόπολη του Κουρίου (Κύπρος), σύμφωνα με την οποία η ένωση των μαθητών του γυμνασίου αποφάσισε με ψήφισμα να στεφανώσει τον Ηλλόφιλο και τους γιους του, να τοποθετήσει χάλκινο ανδριάντα του με επίχρυση ασπίδα στο γυμνάσιο και να καταγράψει σε στήλη το ψήφισμα, το οποίο θα τοποθετούνταν δίπλα στο άγαλμα (Mitford, 1950). Στην Αίγινα, αναφέρεται η ανέγερση μνημείου από τη Βουλή, τον δήμο, τα μέλη των ενώσεων της πόλης και τα μέλη των μαθητικών ενώσεων του γυμνασίου. 30 Σε άλλη μαρτυρία από την Καλλίπολη (Θράκη), οι παίδες, οι έφηβοι και οι δάσκαλοι εμφανίζονται να στεφανώνουν, κάθε ομάδα χωριστά, έναν γεωμέτρη (Dumont & Homolle, 1892; Nilsson, 1955). Στην Ακραιφία (Βοιωτία), επί Νέρωνα, υπήρχε μαθητική ένωση για τη λατρεία αποβιώσαντος εφήβου, του Επαμεινώνδα. Οι γονείς του ενίσχυσαν οικονομικά τη δημιουργία αυτού του ομίλου, ο οποίος έφερε την ονομασία «σύνοδος τῶν ἡρωαστῶν καὶ ἐφήβων Ἐπαμινώνδου καὶ Θεοκρίνης» και κάθε χρόνο διοργάνωνε εορτή στο μνήμα του συμμαθητή τους και της αδελφής του Θεοκρίνης (Nilsson, 1955). Σε επιγραφή 27 SIG SIG (Τέως); CIG 2715 (Στρατονίκεια). 29 AΜ XXXIII 1908: 387κ.εξ. 30 IG [Dittenberger, W. ( ). Inscriptiones Graecae Leipzig] IV, 1, 43.

7 Εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση 179 από την Πάτμο 31 γίνεται λόγος για μια ένωση του γυμνασίου, στην οποία ανήκαν μαθητές λαμπαδηδρόμοι. Ο τιμώμενος, που ήταν ταμίας και γυμνασίαρχός τους, πρόσφερε λίθινη προτομή του Ερμή και δώρισε στην ένωση το ποσό των διακοσίων δραχμών, οι οποίες θα τοκίζονταν, για την ενίσχυση των οικονομικών τους. Οι μαθητικοί σύλλογοι δεν ήταν απλώς οργανωμένες ομάδες μαθητών που πρόσφεραν ένα συγκεκριμένο έργο, αλλά κάτι ευρύτερο. Θα μπορούσαν να κατανοηθούν ως ενώσεις συντρόφων με βασικό σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της συντροφικότητας ανάμεσα στα μέλη τους που συνεχιζόταν και μετά την αποφοίτηση. Οι συμμαθητές συσπειρώνονταν γύρω από έναν μαθητή-αρχηγό που ξεχώριζε ως προσωπικότητα και έδινε το όνομά του στον όμιλο κατά το πρότυπο των ενώσεων των ενηλίκων. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούν επιγραφές από το γυμνάσιο της Θήρας, όπου αναφέρεται ο τιμώμενος θεός μαζί με το όνομα του επικεφαλής συμμαθητή: «Ζεὺς μηλίχιος τῶν περὶ Πολύξενον», «Ζεὺς τῶν περὶ Λάκιον», «Ζεὺς τῶν περὶ Ὀλυμπιόδωρον» Πολύξενος, Λάκιος, Ολυμπιόδωρος ήταν ίσως οι αρχηγοί του συλλόγου. 32 Σε αιγυπτιακές επιγραφές (επί Πτολεμαίων) από την πόλη Φαγιούμ 33 γίνεται αναφορά σε όμιλο εφήβων με τη λέξη «αἵρεσις» (επιλογή, ελεύθερη ένταξη σε ομάδα) με αρχηγό τον Ασκληπιάδη (Nilsson, 1955). Εικάζεται ότι υπήρχαν και σύλλογοι κοριτσιών. Για παράδειγμα, σε ψήφισμα από τη Σμύρνη 34 τα κορίτσια με τον επιστάτη τους, παίδες και παιδονόμος, νέοι και γυμνασίαρχος προσφέρουν χρυσό στεφάνι και χάλκινο άγαλμα σε θανόντα συμπολίτη τους για τις εξαίρετες υπηρεσίες του. Ιδιαιτερότητα, τέλος, αποτελούσαν οι σύλλογοι των νέων, οι οποίοι διέθεταν δική τους περιουσία, ταμείο εσόδων και εξόδων και οικονομικό διαχειριστή που, συνήθως, ήταν ο γυμνασίαρχος. Στη Θεσσαλονίκη, οι νέοι εμφανίζονται να τιμούν τον γυμνασίαρχό τους, σε ψήφισμα του δήμου της Ιασού οι «μεγαλύτεροι» (έφηβοι ή άνδρες που είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο γυμνάσιο, αλλά συνέχιζαν να πηγαίνουν εκεί και να γυμνάζονται) ζητούν άδεια από Βουλή και δήμο μέσω του γυμνασιάρχου τους για την είσπραξη των τόκων, ποσού που είχαν τοκίσει, επικαλούμενοι την άδεια που είχε δοθεί στους νέους (Nilsson, 1955). 35 Κάτι ανάλογο συνεχίστηκε και στα αυτοκρατορικά χρόνια. Με επιστολή του ο αυτοκράτορας Αδριανός ευχαριστεί την ένωση νέων Περγάμου («σύνοδος τῶν ἐν Περγάμῳ νέων») 36 για τις ευχές τους επί τη ευκαιρία της ενθρόνισής του. Λατρεία και εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οι μαθητές εισάγονταν σε θέματα θρησκευτικής πίστης και, γενικά, λατρείας μέσα από την καθημερινή επαφή με τη μυθική παράδοση και την πρακτική των μαθημάτων, ιδιαίτερα της λογοτεχνίας ομηρικά έπη, Ευριπίδης, Αισχύλος, Σοφοκλής, Μένανδρος, Σαπφώ, Πίνδαρος κ.λπ. (Βaumgarten, 2006a). Αλλά και η ονομασία που έπαιρναν, συχνά, κάποια γυμνάσια παρέπεμπε σε τιμώμενους ήρωες, ευεργέτες της πόλης ή θεούς, όπως «Ασκληπιός» (Σμύρνη), «Τιμολέων» (Συρακούσες), «Πτολεμαίον» και «Διογένειον» (Αθήνα), «Ομήρειον» 31 SIG IG XII 3 Suppl /3 ος αι. π.χ. 33 Mitteis, L. & Wilcken, U. (1912). Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, τόμος Α 2, Nr , Α 2, Νr 1, ΙΙ, Hildesheim, G.Olms (Teubner), από: 34 CIG ΒCH LXXI-LXXII, , 399 (Θεσσαλονίκη); REG [Revue des Études Grecques] VI 1893, 166, 4 (Ιασός). 36 SIG

8 180 Π. Παπαευαγγέλου (Σμύρνη, Χίος, Νότιον) 37. Επίσης, ο ευρύτερος εξωσχολικός περίγυρος κοσμούνταν από ναούς, τεμένη, βωμούς, αγάλματα αφιερωμένα σε θεούς, σε άρχοντες, εμπνευσμένα από μύθους και τη δράση ηρώων και ευεργετών της πόλης που διέγειραν την περιέργεια των παιδιών. Αλλά και η πληθώρα εορτών σε συνδυασμό με αγώνες, πομπές, θυσίες και συμπόσια συνέβαλλαν στο να γίνει η θρησκεία και όλες οι τελετές αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των μαθητών και άριστη προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην κοινωνία, δεδομένου ότι η συμμετοχή ήταν υποχρεωτική. Λατρεία θεών Στο γυμνάσιο και την παλαίστρα λατρεύονταν ως προστάτες-θεοί ο Ερμής (για όλες τις δραστηριότητες του γυμνασίου), ο Ηρακλής (για τη δύναμη) και οι Μούσες (για τα γλωσσικά/θεωρητικά μαθήματα και τη μουσική). Προς τιμήν τους υπήρχαν μέσα στον σχολικό χώρο ναΐσκοι, βωμοί ή αγάλματα, γίνονταν θυσίες και διοργανώνονταν αγώνες, όπως τα «Ἕρμαια». Στη Χίο αναφέρονται, για παράδειγμα, τέτοιοι αγώνες με θυσίες προς τιμήν του Ηρακλή και των Μουσών και βράβευση των διακριθέντων, και στην Πέργαμο θυσίες προς τιμήν των θεών της παλαίστρας. 38 Παράλληλα, σ αυτούς τους θεούς αποδίδονταν τιμές και με διάφορες άλλες ευκαιρίες που σχετίζονταν με το σχολείο, όπως κατά την εκλογή των δασκάλων. Για παράδειγμα, στο προαναφερθέν ιδρυτικό κείμενο του σχολείου της Μιλήτου ορίζεται ότι κατά την εκλογή δασκάλων από τον δήμο ο ιερέας του Ερμή Εναγώνιου και ο ιερέας των Μουσών θα κάνουν θυσίες και άλλες προσφορές, και ότι ο δάσκαλος της γυμναστικής και ο δάσκαλος της γλώσσας θα ορκίζονται ο πρώτος στον Ερμή και ο δεύτερος στον Απόλλωνα και τις Μούσες. Σε περίπτωση που δεν τηρούνταν αυτή η υποχρέωση, οριζόταν ως ποινή χρηματικό πρόστιμο προς το ταμείο του ιερού των θεών. Παράλληλα με τους θεούς της παλαίστρας, στις διάφορες πόλεις λατρεύονταν και άλλοι θεοί ή και ιεροί λίθοι με τον απαιτούμενο σεβασμό κατά περίσταση. Ιδιαίτερη ιερή αξία φαίνεται πως είχαν οι «κεραύνιοι λίθοι». Στο γυμνάσιο της Αβύδου αναφέρεται μετεωρόλιθος που λατρευόταν ως ιερός λίθος και στο γυμνάσιο των Μεγάρων ιερή πυραμοειδής πέτρα που ονομαζόταν «Απόλλων Καρινός». 39 Ο αφηρωισμός Η λατρεία ηρώων από τη μυθική παράδοση, αλλά και υπαρκτών ατόμων συνδεδεμένων με την ιστορία του τόπου 40 αποτελούσε γενικά τμήμα της θρησκευτικής ζωής στην αρχαιότητα. Οι ήρωες επιτρεπόταν, κατ εξαίρεση προς τα ειωθότα, να ενταφιάζονται μέσα στην πόλη στην αγορά ή στο γυμνάσιο, τιμές αποδίδονταν, συνήθως, και σε μέλη της οικογένειάς τους, ενώ ο αριθμός τους δεν ήταν αυστηρά καθορισμένος και μπορούσε να αυξηθεί αναλόγως. 37 Πλούταρχος, Τιμολέων, 5, 4; JÖArch VIII 1905: 163, από: 38 SIG (Χίος); AΜ XXXV 1910, 410 (Πέργαμος). 39 Πλίνιος πρεσβύτερος, Naturalis historia [ή Historia naturalis] II 150 (Άβυδος); Παυσανίας, Ἀττικά Α 44, 2 (Μέγαρα); RE (Pauly-Wissowa, Real-Enzyklopädie), λ. «ἀγυιεὺς», Band I, 1 (1893), Sp , από: και «ἀργοὶ λίθοι», από: 40 Η προτομή του ήρωα και ευεργέτη της Περγάμου Διόδωρου Πάσπαρου (1 ος αι. π.χ.) ήταν τοποθετημένη στην παλαίστρα σε θρόνο δίπλα στα αγάλματα των θεών και έφερε επιγραφή ότι ο δήμος τον τιμά για την «φιλοτιμία» και την «εύνοιά» του. AM XXXΙΙ 1907, 260, από:

9 Εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση 181 Σύμφωνα με επιγραφή από την Αμφίπολη, 41 στην αγορά της πόλης ενταφιάστηκε ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας, ο οποίος έπεσε μπροστά στα τείχη της πόλης μαχόμενος εναντίον των Αθηναίων. Εκεί διοργανώνονταν κατ έτος αθλητικοί αγώνες και γίνονταν θυσίες. Ο Φιλοποίμην 42, επίσης, που έχασε τη ζωή του σε μάχη κατά των Μεσσηνίων ενταφιάστηκε στην αγορά της Μεγαλόπολης και λατρευόταν κάθε χρόνο με θυσία ταύρου και με ύμνους για τα κατορθώματά του, τους οποίους έψαλαν έφηβοι. Στη Μίλητο, ο Εύδημος και οι απόγονοί του ενταφιάστηκαν στο γυμνάσιο νέων (Nilsson, 1955). 43 Ιδιαιτερότητα της ελληνιστικής εποχής ήταν η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία ως ηθικών προτύπων και η ηρωοποίηση ατόμων σύγχρονων με τους μαθητές, που είχαν αποβιώσει. Το ανάλογο συνέβαινε και για συμμαθητές τους που διακρίνονταν για το ήθος και την επιμέλειά τους και έχαναν τη ζωή τους σε ατυχήματα συνήθως κατά την εκτέλεση γυμναστικών ασκήσεων. Αποτελούσαν κάτι ξεχωριστό, γι αυτό και τους αποδίδονταν οι ύψιστες τιμές, αυτές που αντιστοιχούσαν στη λατρεία των θεών και των ηγεμόνων, με συμμετοχή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και, συχνά, και όλου του δήμου. Παράλληλα, επιτυγχάνονταν και δύο βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης: από τη μια, υπήρχε ένα άριστο και μόνιμο πρότυπο προς μίμηση, από την άλλη καλλιεργούνταν στους μαθητές η αίσθηση του καθήκοντος του ατόμου για διάκριση και αναγνώριση. Στην Αμοργό, για παράδειγμα, ο μαθητής Αλεξίμαχος έχασε τη ζωή του στο παγκράτιο και ανακηρύχθηκε ήρωας με ψήφισμα του δήμου. Προς τιμήν του θεσπίστηκε γιορτή με αγώνες, λαμπαδηδρομία και πομπή με τη συμμετοχή πρυτάνεων, γυμνασιάρχου, εφήβων και όλων των νεότερων μαθητών, με θυσία ταύρου και συμπόσιο στο γυμνάσιο. 44 Στο ηρώον του γυμνασίου της Καλυδώνας αποκαλύφθηκε βάθρο με βωμό και, από κάτω, μνημείο με δύο σαρκοφάγους και την επιγραφή «στον ήρωα Λέοντα, τον νέο Ηρακλή» (ίσως για τον αποβιώσαντα έφηβο) (Dyggve, 1934; Nilsson, 1955). Στη Μίλητο, επίγραμμα προς τιμήν ηρωοποιημένου οκταετούς μαθητή που έχασε τη ζωή του στην παλαίστρα αναφέρει ότι «λάμπει σαν αστέρι» πάνω από τα γυμναζόμενα παιδιά της Μιλήτου. Σε ψήφισμα της βουλής και του δήμου ίσως της πόλης Νότιον αναφέρεται η λατρεία Αθηναίου (εφήβου ή νέου) που διακρίθηκε για το ήθος του και γι αυτό χαρακτηρίζεται με τα λόγια «εὐμενής» και «ἀεὶ τῶν καλλίστων ὀρεγόμενος». Ανατίθεται στον γυμνασίαρχο να διοργανώνει ετησίως μία «διαδρομή» με θυσία προς τιμή του, με τη συμμετοχή εφήβων και νέων, και στον παιδονόμο έναν «ἀγῶνα παίδων» δημοσίᾳ δαπάνῃ. 45 Θεοποίηση ηγεμόνων Μια άλλη πλευρά του δημόσιου βίου που χρησιμοποιούνταν ως μέσο κοινωνικοποίησης των μαθητών ήταν η λατρεία του ηγεμόνα. Αρχικά, στις ελληνιστικές πόλεις της Μικράς Ασίας αποδίδονταν οι ύψιστες τιμές στον εκάστοτε ανώτερο άρχοντα, στον μονάρχη, άλλα ισχυρά πρόσωπα, ευεργέτες, χαμηλόβαθμους άρχοντες, αργότερα σε Ρωμαίους αξιωματούχους και, στα αυτοκρατορικά χρόνια, στον Ρωμαίο αυτοκράτορα. Εξαίρεση 41 SIG Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορική ΧΧΙΧ Ι.Milet Ι, 3, 247 (Μίλητος); AM IX 1884, (για την πόλη Ποιμανηνόν και τα «ἡρῶα» προς τιμήν του Ασκληπιάδη, με «καταδρομές» προς τιμήν του υιού του Οινιάδη και στεφάνωση του εγγονού του Δημητρίου σε ειδική τελετή με πομπή παίδων και εφήβων). 44 IG XII 7, 515 (Αμοργός). 45 JÖArch ΧΙΙΙ 1910, 112 (Μίλητος), από: JÖsArch VIII 1905, 163, από: (Νότιον).

10 182 Π. Παπαευαγγέλου αποτελούσαν οι βασιλείς της Περγάμου, οι οποίοι επέτρεπαν τη θεοποίησή τους μετά τον θάνατό τους. Για παράδειγμα, προς τιμήν της Απολλωνίδος, συζύγου του Αττάλου Α, η οποία ξεχώριζε ως προσωπικότητα, οικοδομήθηκε ναός στην πατρίδα της, την Κύζικο. 46 Σύμφωνα με ψήφισμα από την Τέω που αναφέρεται στη λατρεία της 47, καθιερώνεται ετήσια εορτή, κατά την οποία οι ιερείς της λατρείας του ηγεμόνα και οι λοιποί αξιωματούχοι της πόλης θα προσφέρουν θυσία, παίδες θα ψάλλουν δίπλα στον βωμό και κορίτσια θα τραγουδούν ύμνο. Στην ίδια πόλη, αναφέρεται η εορτή «Φιλεταίρεια», αφιερωμένη στον ιδρυτή της δυναστείας των Ατταλιδών Φιλέταιρο. 48 Σε άλλη επιγραφή από την ίδια πόλη, 49 σε καθημερινή τελετή στον ναό του Διονύσου προς τιμήν του αυτοκράτορα Τιβέριου, οι έφηβοι, ο ιερέας και οι παίδες έπρεπε να ψάλλουν ύμνους. Οι γιορτές για τους ηγεμόνες συνοδεύονταν από αγώνες και τελούνταν σε τακτά χρονικά διαστήματα ή περιστασιακά με αφορμή κάποιο γεγονός. Στη Σηστό, ο Mενάς πρόσφερε θυσίες και διοργάνωνε κάθε μήνα, στα γενέθλια του βασιλιά, αγωνάρια για εφήβους και νέους και ο γυμνασίαρχος Αγίας πρόσφερε όπλα ως έπαθλα στους αγώνες αυτής της ημέρας. 50 Η συμμετοχή στην όλη διαδικασία ήταν υποχρεωτική για όλους (Nilsson, 1955) και το τελετουργικό συγκεκριμένο: οι ιερείς άνοιγαν τους ναούς, πρόσφεραν θυσίες, προσεύχονταν υπέρ υγείας του τιμωμένου προσώπου που το υποδέχονταν όλοι μαζί σε επίσημη πομπή (ιερείς, ιέρειες, αξιωματούχοι, νικητές αγώνων στεφανωμένοι, γυμνασίαρχος με εφήβους και νέους, παιδονόμος με παίδες). 51 Με ανάλογη τιμητική πομπή μια υποταγμένη πόλη υποδεχόταν τον νέο ηγεμόνα ως δείγμα υποταγής και ικεσίας, όπως στην Αντιόχεια, όπου όλοι (σατράπες, ιερείς, αξιωματούχοι, στρατός, έφηβοι κ.λπ.) υποδέχθηκαν εορταστικά τον κατακτητή Πτολεμαίο Γ μπροστά στις πύλες της πόλης 52 (Mitteis & Wilcken, 1912). Η βαρύτητα της λατρείας του ηγεμόνα διαπιστώνεται και από τη συνήθεια, που καθιερώθηκε από την ελληνιστική περίοδο, να τοποθετείται το άγαλμα του λατρευόμενου δίπλα στους θεούς-προστάτες του γυμνασίου. Στο γυμνάσιο των εφήβων της Περγάμου βρέθηκε ενεπίγραφη βάση με τιμητικές αναφορές στους «σεβαστούς θεούς» (Οκταβιανός Αύγουστος, Λιβία), στον Ερμή και τον Ηρακλή. Προφανώς εκεί ήταν τοποθετημένα τα αγάλματα των θεοποιημένων ηγεμόνων δίπλα στους δύο θεούς-προστάτες της παλαίστρας (Radt, 1999). Με αυτό τον τρόπο εκφραζόταν και η αγάπη των πολιτών προς την πατρίδα και η πίστη τους στο ισχύον πολιτικοκοινωνικό σύστημα, τόσο στα πολυπολιτισμικά ελληνιστικά βασίλεια, όπου η θεοποίηση του μονάρχη χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικός κρίκος των υπηκόων, όσο και αργότερα επί Ρωμαίων. Επιπλέον, στην περίπτωση των μαθητών, ο ενεργός ρόλος τους σε θέματα λατρείας όχι μόνο τους εισήγαγε στην κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και τους εκπαίδευε στις αποδεκτές συμπεριφορές στο πλαίσιο του κοινού δημόσιου βίου, αλλά τους καλλιεργούσε και την αφοσίωση στο κράτος και τους επικεφαλής του, διασφαλίζοντας μ αυτό τον τρόπο τη συνέχιση της ενότητας. Στα 46 Πολύβιος Ἱστοριῶν OGI CIG 3660 και 764; BCH 1979, 103, 1, , από: Michel (1900): Νο 499, από: 49 CIG OGI 339; AM XXXIII 1908, OGI 332 (Πέργαμος ή Ελαία, για τον Άτταλο Γ ); SIG (Κύζικος επί Καλιγούλα). 52 Mitteis & Wilcken (1912), Α 2, Νr 1, από:

11 Εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση 183 ρωμαϊκά χρόνια, η πίστη και η υποταγή των Ελλήνων επιδεικνυόταν και με άλλες πράξεις, όπως η θεοποίηση του ρωμαϊκού λαού και της Ρώμης, η ανέγερση ναών και η διοργάνωση εορτών. Για παράδειγμα, στη Μίλητο, στο πλαίσιο της λατρείας της Ρώμης και του ρωμαϊκού λαού, την 1 η του μήνα Ταυρεώνα (Απρίλιος), ο ιερέας πρόσφερε θυσία, την 11 η οι γυμνασίαρχοι, νέοι και παλιοί, και οι έφηβοι θυσίαζαν και διοργάνωναν αγώνα νέων με έπαθλα όπλα, ενώ την 21 η πραγματοποιούνταν λαμπαδηδρομία στην παλαίστρα παίδων σε συνεργασία με τους παιδονόμους (Nilsson, 1955; Wiegand, 1911). Δημόσιες τελετές Κοινωνικοποίηση των μαθητών επιτυγχανόταν με την υποχρεωτική συμμετοχή τους σε ένα πλούσιο, υψηλών απαιτήσεων πρόγραμμα εορτών και δημοσίων εκδηλώσεων με θρησκευτικο-λατρευτικό και κοινωνικο-πολιτικό χαρακτήρα που διοργανώνονταν από τις πόλεις. Ιδιαίτερα διαφωτιστικό για την πληθώρα των εκδηλώσεων είναι απόσπασμα από σχολικό ημερολόγιο από την Κω, 53 το οποίο για το διάστημα δύο μηνών ενημερώνει για σχεδόν καθημερινές εορταστικές διοργανώσεις εκτός σχολείου με τη συμμετοχή των μαθητών. Για να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, οι μαθητές προετοιμάζονταν κατάλληλα από τους δασκάλους τους με ευθύνη του παιδονόμου και του γυμνασιάρχου. Συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, ακολουθώντας συγκεκριμένο πρωτόκολλο και με συγκεκριμένο ρόλο, συχνότατα ως μέλη χορών που απέδιδαν ύμνους σε τιμώμενα πρόσωπα ή σε θεούς, αλλά και πομπών προς τα ιερά, όπου προσφερόταν θυσία. Σύμφωνα με μαρτυρίες (Nilsson, 1955), στη Μίλητο, από τους τόκους της δωρεάς του Ευδήμου για το σχολείο παίδων καθιερωνόταν σχολική εορτή με πομπή και θυσία στο ιερό του Διδυμαίου Απόλλωνα, με συμμετοχή των παιδονόμων, παίδων, δασκάλων και άλλων, κάθε τέσσερα χρόνια συγχρόνως με τη μεγάλη γιορτή των «Διδυμαίων», ενώ στα ενδιάμεσα τρία χρόνια μικρότερη γιορτή, τα «Βοήγια» (πομπή με μεταφορά ταύρου). Στους Δελφούς, 54 λόγω της δωρεάς δραχμών από τον Άτταλο Α για τη λατρεία των θεών, θεσπίστηκε η εορτή «Αττάλεια», με πομπή προς τον ναό του Απόλλωνα, όπου συμμετείχαν στεφανωμένοι οι ιερείς, οι αρχές της πόλης και οι παίδες, θυσία ταύρων στον Απόλλωνα, την Άρτεμη και τη Λητώ και συμπόσιο. Στη Μαγνησία στον Μαίανδρο ποταμό 55 γινόταν μεγάλη γιορτή προς τιμή του Δία Σωσίπολη, για την οποία οι παιδονόμοι είχαν επιλέξει εννιά αγόρια και οι γυναικονόμοι εννιά κορίτσια που, πριν από την τέλεση θυσίας ταύρου, θα στέκονταν δίπλα στον ιερέα και την ιέρεια, τους αξιωματούχους και τους κατοίκους της πόλης και θα έψελναν προσευχή. Μετά τη θυσία, όλοι θα πήγαιναν εν πομπή στην αγορά, όπου θα τεμαχιζόταν το θύμα και θα μοιραζόταν στους συμμετέχοντες. Τέλος, στην Ερέτρια, 56 αγόρια και κορίτσια συμμετείχαν σε πομπή στη γιορτή του Ασκληπιού (Μarrou, 1957). 53 SIG /2 ος αι. π.χ.: Πρώτος μήνας: «Θυσία για τον Δία και την Αθηνά Πολιάδα και Νικηφόρο, αγωνάριο παίδων στο άλσος των Κυπαρισσιών, πομπή προς τιμήν του βασιλιά Πτολεμαίου [ενν. Στ Φιλομήτορος ή Ζ Ευεργέτη), πομπή στο Δάλιο [ιερό του Απόλλωνα]». Δεύτερος μήνας (Αρταμίτιος): «Αγωνάριο εφήβων, πομπή προς τιμή του Ευμένη [μάλλον Β ], θυσία και αγωνάριο παίδων στο βωμό των δώδεκα θεών και στο άλσος των Κυπαρισσιών, «Πυθόκλεια» προς τιμήν του Δία Σωτήρα, αγωνάριο εφήβων, πομπή το Δάλιο, πομπή προς τιμή των Μουσών, πομπή προς τιμή του βασιλιά Άτταλου, αγωνάριο εφήβων, «απόδειξις» για τον έλεγχο των διδαχθέντων». 54 SIG SIG IG XII, 9,194.

12 184 Π. Παπαευαγγέλου Η υποχρεωτική ενεργός εμπλοκή των μαθητών στους εορτασμούς, εκτός από την καλλιέργεια του σεβασμού σε πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα και τη διασφάλιση της μελλοντικής συνοχής της κοινωνίας, μπορεί να οφείλεται και σε πρακτικούς, οικονομικούς λόγους. Βάση όλων των εορτασμών ήταν η μουσική, η οποία (τουλάχιστον στις αρχές των ελληνιστικών χρόνων) αποτελούσε το δεύτερο κατά σειρά σημαντικότερο διδασκόμενο αντικείμενο. Ιδιαίτερα η χορική μουσική κυριαρχούσε στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Η δημιουργία χορού, όμως, δεν ήταν κάτι απλό. Προϋπέθετε άτομα με μουσική παιδεία, συχνά υψηλού επιπέδου, αλλά και μεγάλο κόστος, λόγω της διεύρυνσης της δημόσιας λατρείας. Η εύκολη και σχεδόν ανέξοδη λύση ήταν οι μαθητές, οι οποίοι διδάσκονταν και ασκούνταν συστηματικά στη μουσική. Ανάλογες περιπτώσεις αναφέρονται στις πηγές καθ όλη την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, με κορύφωση στα αυτοκρατορικά χρόνια. Ο δήμος των Δελφών, 57 για παράδειγμα, ανέθεσε στον δάσκαλο του χορού να διδάξει και να ασκήσει τους συμμετέχοντες στον χορό σε παιάνα και ύμνο που είχε συνθέσει ο Αθηναίος ποιητής Κλεοχάρης προς τιμήν του Απόλλωνα. Στην Τέω, 58 ο παιδονόμος όρισε τα κορίτσια που θα συμμετείχαν στην πομπή και θα έψαλαν ύμνο προς τιμή της βασίλισσας της Περγάμου Απολλωνίδος. Στην Αρκαδία, 59 τα παιδιά εκπαιδεύονταν συστηματικά στο τραγούδι και τον χορό και συμμετείχαν σε αγώνες στο θέατρο με τη συνοδεία των αυλητών του Διονύσου. Στη Δήλο, 60 οι Αθηναίοι πολίτες τίμησαν τον Αμφικλή για τη σύνθεση ύμνου προς τιμήν των πολιούχων θεών του νησιού και του αθηναϊκού λαού και για τη διδασκαλία των παίδων στην απόδοσή τους με συνοδεία κιθάρας. Στη Στρατονίκεια, 61 κατά τα αυτοκρατορικά χρόνια, τριάντα παίδες αριστοκρατικής καταγωγής έπρεπε, καθημερινά, ντυμένοι στα λευκά και στεφανωμένοι να πηγαίνουν στο Βουλευτήριο συνοδευόμενοι από τον παιδονόμο των παίδων, έναν κήρυκα και έναν κιθαρωδό, όπου έψαλαν ύμνο για τους θεούς της πόλης Δία Πανάμαρο, Εκάτη. Τέλος, στη Μικρά Ασία, επί Κλαυδίου, οργανωμένος σύλλογος ενηλίκων αριστοκρατών είχε αναλάβει την απόδοση ύμνων στο πλαίσιο της λατρείας του αυτοκράτορα. Λόγω του κόστους, με εντολή του ανθύπατου Παύλου Φάβιου Περσικού ανατέθηκε αυτό το καθήκον σε ομάδα εφήβων αριστοκρατών (Nilsson, 1955). Συμπεράσματα Η παρουσίαση των τρόπων, με τους οποίους οι μαθητές κατά τα ελληνιστικά και τα αυτοκρατορικά χρόνια προετοιμάζονταν για την ένταξή τους στον κοινωνικό και δημόσιο βίο βασίστηκε, κυρίως, σε επιγραφικό υλικό, το οποίο δυστυχώς είναι ελλιπές, γεγονός που επηρεάζει και την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Παράλληλα, συνδέεται με μεμονωμένες πόλεις, κυρίως της Μικράς Ασίας, οι οποίες παρά την ένταξή τους σε ευρύτερες πολιτικές οντότητες (ελληνιστικά βασίλεια) συνέχισαν να λειτουργούν με τους θεσμούς των πόλεων-κρατών ακολουθώντας μια εκπαιδευτική πολιτική που ταίριαζε στις κοινωνικές και οικονομικές δομές τους. Αυτό δεν σημαίνει πως η εκπαίδευση έχει αποκτήσει δημόσιο χαρακτήρα. Αντιθέτως, συνεχίζει να είναι ιδιωτική υπό δημόσια, όμως, επίβλεψη, ενώ η συμβολή ευεργετών φαίνεται να είναι καθοριστική (Μίλητος, Βέροια, 57 SIG OGI 309, 3 ος /2 ος αι. π.χ. 59 Πολύβιος, Ἱστορίαι, Δ 20, SIG CIG 2715.

13 Εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση 185 Τέως κ.λπ.). Ωστόσο, παρά την αποσπασματικότητα των άμεσων μαρτυριών κατανοεί κανείς ότι το σχολείο ήταν ανοικτό στην κοινωνία. Κύριο μέλημα της εκπαίδευσης ήταν ο συσχετισμός της απόκτησης γνώσεων και της εν γένει καλλιέργειας της προσωπικότητας του ατόμου βάσει της άμιλλας με τις δομές και τους θεσμούς λειτουργίας της κοινωνίας. Συνεπώς, βασικός εκπαιδευτικός στόχος ήταν η διαμόρφωση των μαθητών, μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας, σε κοινωνικοποιημένα άτομα. Η κοινωνικοποίησή τους επιτυγχανόταν με την υποχρεωτική συμμετοχή όλων (αγοριών και κοριτσιών) σε σχολικούς αγώνες, μαθητικές ενώσεις, δημόσιες τελετές και σε όλες τις μορφές λατρείας (θεών, ηρώων, ευεργετών, συμμαθητών, αξιωματούχων, ηγεμόνων). Αναφορές Βaumgarten, R. (2006a). Schule: Elementar- und Grammatikunterricht Griechenland. Handbuch der Erziehung und Bildung in der Antike (σελ ). Darmstadt. Βaumgarten, R. (2006b). Jugend Griechenland. Handbuch der Erziehung und Bildung in der Antike (σελ ). Darmstadt. Cormack, M.R. (1977). The Gymnasiarchal Law of Beroea, Ancient Macedonia II. Papers read at the Second International Symposium held in Thessaloniki August, 1973 (σελ ). Thessaloniki. Crowther, N.B. (1991). Euexia, eutaxia, philoponia: three contests of the greek gymnasium, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 85, σελ Dumont, A., & Homolle, Th. (1892). Mélanges d archéologie et d épigraphie. Paris. Dyggve, Ε. (1934). Das Heroon von Kalydon, Danske Videnskabernes Selskab, Mémoires, Section des Lettres IV, 4. Harris, W. (1989). Ancient Litteracy. London, Harvard University Press. Hölscher, T. (1999). Vorläufige Überlegungen zum Verhältnis von Theoriebildung und Lebenserfahrung in der Klassischen Archäologie. Posthumanistische Klassische Archäologie (σελ ). München. Keil, J. (1952). Das Unterrichtswesen im antiken Ephesos. Wien: Anzeiger Akademie der Wissenschaften in Wien LXXXVIII. Laum, B. (1914). Stiftungen in der griechischen und römischen Antike. Ein Beitrag zur antiken Kulturgeschichte, τόμος Α, Leipzig/Berlin, B. G. Teubner Verlag. Marrou, H.-I. (1957). Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum. München: Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv). Mitford, T.B. (1950). New Inscriptions from Roman Cyprus, OpArch [Opuscula archaeologica] 6, σελ Retrieved Feb. 17, 2014, from Nilsson, Μ. (1955). Die hellenistische Schule. München: Verlag C.V. Beck. Radt, W. (1999). Pergamon. Geschichte und Bauten einer antiken Metropole. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Robert, L. (1937). Études anatoliennes. Recherches sur les inscriptions grecques de l Asie Mineure. Paris: E. de Boccard. Schmitz, Th. (1997). Bildung und Macht. Zur sozialen und politischen Funktion des zweiten Sophistik in der griechischen Welt der Kaiserzeit. München: Verlag C.V.Beck. Ziebarth, Ε. (1909). Aus dem griechischen Schulwesen. Eudemos von Milet und Verwandtes. Berlin: B. G. Teubner Verlag. Wiegand, Th. (1911). Siebenter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet und Didyma unternommenen Ausgrabungen. Berlin: Preussische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse. Ανακτήθηκε στις 17 Φεβ. 2014, από

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ:ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ 1 η Γραπτή Εργασία Ακαδημ. Έτους 2008-2009 ΘΕΜΑ: «Ο ρόλος και η σημασία της μουσικής στην αρχαία Ελλάδα όπως αντλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Α ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΑΙΟΛΕΙΣ ΑΙΟΛΕΙΣ -ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12. Γλύπτες του 4 ου αι. π.χ. Σκόπας, Ευφράνωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που πλαισιώνουν τις Μόνιμες Συλλογές του, για τη σχολική χρονιά 2014-2015 (διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Είδη άσκησης άθλησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ»

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» 1 Β Λυκείου: 1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» ( σύμφωνα με τις ερωτήσεις αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας) α ) Tο δράμα 1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Μαρκαντωνάτος Δημήτρης Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικότητα: Φιλόλογος E-mail: dmark@acn.gr, dmark@sch.gr Τίτλος μαθήματος: Οι θεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε,

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, κύριε Κάλλιε, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε, ονομάζομαι Δημήτρης Ντεντάκης, γεννήθηκα και μεγάλωσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας.

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Πρόταση διδασκαλίας Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Ενότητα 4. Το έργο του Αλέξανδρου Κύρια σημεία της ενότητας Περιγραφή της γεωγραφικής έκτασης και της ποικιλίας των λαών του κράτους που δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές,

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές, Αθήνα : 24/06/2011 Αρ. Πρωτ : 1213 Προς : Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας & των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων Γραφείο 148 Υπόψη κυρίας Καμηλάκη Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 Χριστούγεννα στο GCS ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7 Ιανουαρίου Έναρξη μαθημάτων 11 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου Τευχος δευτερο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους Ασκήσεις επί λίθου Άσκηση 1η Οι θησαυροί του ιερού Οι ιερείς της Βραυρωνίας Αρτέμιδος κάνουν απογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΘΕΟΙ - ΛΑΤΡΕΙΑ: Αφροδίτη: Πεζογραφία, Β3, σ. 100. Πεζογραφία, Β16, σ. 116. Λατρεία Αφροδίτη : Κύπρια έπη, σ. 37. Κινύρα, Α12, σ. 42. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Αλάτι: Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποφασίζεται το θέμα σε συνεργασία με τους μαθητές. Ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι Ζ,48 («Αλκιβιάδης δε κατοικίζειν») ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο δε Αλκιβιάδης είπε ή [:ισχυρίστηκε ] ότι οι (Αθηναίοι),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. υο λόγια για το βιβλίο σου

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. υο λόγια για το βιβλίο σου ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ & ΣΤΙΧΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΙΟΡΘΩΣΗ 5 Εισαγωγικό σημείωμα για το μαθητή 6 3 η παράγραφος 3 ος ισθμό 7 Παράθεμα 1 ο Α 8 Παράθεμα 2 Α 11 2 η παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ I ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΪΜΑΡΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Η σχολική χρονιά 2009-2010 ξεκίνησε για τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Μουσείο Σχολείο Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Με τον όρο εκπαιδευτική μουσειοσκευή ονομάζουμε μια «βαλίτσα» που περιέχει ένα σύνολο από ποικίλα υλικά, τα οποία έχουν επιλεχθεί, σχεδιαστεί και κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ 4 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ»

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ 4 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ» ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ 4 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ» Ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος συνιστά προϋπόθεση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του & την

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων.

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων. Ιστοριογραφία (περιγραφικός ορισµός): Επιστήµη γεγονότα : χρονολογική σειρά χρονική περίοδος κριτικός έλεγχος των πηγών ανάλυση αιτίων και συνθηκών Ιστορική αναδροµή Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Οι παιδαγωγικές απόψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

Οι παιδαγωγικές απόψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη Οι παιδαγωγικές απόψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη Γράφει ο Θεόδωρος Ζουρμπάνος Η Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών: Ραφαήλ Σάντι Στάνζα Ντέλλα Σενιατούρα, Βατικανό, 1509 1511 Στη σχολή των Αθηνών παρατηρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest)

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Griechisch Herausgeber: KREIS SOEST Hoher Weg 1-3 59494 Soest Erdgeschoss, Raum: E182 E184 Telefon: 0 29 21 30-0 Telefax: 0 29 21

Διαβάστε περισσότερα

International Art Academy

International Art Academy International Art Academy 1 ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης» Η International Art Academy διοργανώνει τον 1 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης». ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Τιμητικών Διακρίσεων & Ηθικών Αμοιβών Λευκωσία Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα: 1. Γενικές ιατάξεις.. 2 2. Τιμητικές ιακρίσεις Ανδρείας και Εξαίρετων Πράξεων. 3 3. Τιμητικές ιακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα