The complete guide for your right choice Εμπεριστατωμένος οδηγός για μία σωστή επιλογή Точное руководство для правильного выбора

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The complete guide for your right choice Εμπεριστατωμένος οδηγός για μία σωστή επιλογή Точное руководство для правильного выбора"

Transcript

1 Living in the kitchen The complete guide for your right choice Εμπεριστατωμένος οδηγός για μία σωστή επιλογή Точное руководство для правильного выбора

2 The Pedini way Pedini offers a product that reflects today s contemporary lifestyles. Ο τρόπος να είσαι Pedini. Η Pedini θέλει να προσφέρει ένα προϊόν που να είναι πραγματικά ο καθρέφτης των σύγχρονων τάσεων. Философия Pedini. Pedini предлагает кухни, которые действительно отражают современные требования нашей жизни.

3 Purchase guide. Οδηγός αγοράς. Руководство в выборе кухни. index argoments How to select a better kitchen page Πως επιλέγεται μία καλή κουζίνα Σελίδα Как выбрать хорошую кухню Страница gb gr rus Choosing Pedini The criteria to follow in making the right choices The Ecological Panel Guarantee Kitchen maintenance Choosing the right kitchen The models Integra Artika Q2System Outline Dune Magika Επιλέγοντας Pedini Τα κριτήρια για μία σωστή επιλογή Οικολογικό Πάνελ Εγγύηση Συντηρώντας την κουζίνα Επιλέγοντας την κουζίνα Τα μοντέλα Integra Artika Q2System Outline Dune Magika Выбирая кухни Pedini Критерии для правильного выбора Экологические панели Гарантия Эксплуатация кухни Выбор кухни Mодели Integra Artika Q2System Outline Dune Magika Tables Chairs and stools Τραπέζια Καρέκλες και σκαμπό Столы Стулья и табуреты The choices Τα θέματα Модели Technical qualities The practical elements of a kitchen The Pedini partnership Kitchen ergonomics Cabinet doors Handles Work surfaces Sinks Electrical appliances Versatile, organised and ergonomic larder storage The hidden qualities The colours Pedini in the world Η τεχνική ποιότητα Η πρακτικότητα στην κουζίνα Η Pedini συνεργάζεται Η εργονομία στην κουζίνα Οι πόρτες Τα χερούλια Οι πάγκοι εργασίας Οι νεροχύτες Οι ηλεκτρικές συσκευές Άνεση, τάξη, εργονομία Κρυμμένες ιδιότητες Τα χρώματα Η Pedini στον κόσμο Техническое качество Практичность на кухне Pedini сотрудничает Эргономика на кухне Двери Ручки Столешницы Раковины Техника для кухни Удобство, порядок, эргономика Скрытые качества Цвета Мировая известность Кухонь Pedini

4 How to select a better kitchen. Μία καλή κουζίνα εϖιλέγεται έτσι. Хорошая кухня выбирается вот так!. choosing thekitchen Choosing the kitchen. Choosing a kitchen requires more information than when choosing any other home furnishing. In these pages we will offer you information that will empower you to make informed decisions. At Pedini, we make our kitchens following these same principals - carefully evaluating the relationship between costs and benefits. Using this general criteria, you can then chooses your own kitchen according to your space, family requirements, taste, lifestyle and budget. In reality the cost factor is related directly to the value of the kitchen but the purchase of a great kitchen is the real value. Επιλέγοντας την κουζίνα. Η επιλογή της κουζίνας απαιτεί περισσότερες γνώσεις από οποιοδήποτε άλλο προϊόν επίπλωσης. Σε αυτές τις σελίδες δίνουμε πληροφορίες και βοήθεια που επιτρέπουν την πραγματοποίηση μίας συνειδητής επιλογής. Είναι τα ίδια κριτήρια που υιοθετούμε εδώ στην Pedini για να παράγουμε τις κουζίνες μας, συμπεριλαμβανομένης της προσεκτικής αξιολόγησης της σχέσης ανάμεσα σε κόστος και όφελος. Ξεκινώντας από αυτά τα γενικά κριτήρια καθένας μπορεί να διαλέξει την κουζίνα του σύμφωνα με τον χώρο, τις οικογενειακές ανάγκες, το γούστο, το στυλ ζωής, την οικονομική δυνατότητα. Στην πραγματικότητα το κόστος είναι στενά συνδεδεμένο με την αξία της κουζίνας, αλλά η αγορά μίας καλής κουζίνας είναι από μόνη της επωφελής. Выбрать кухню. Выбор кухни требует больше знаний, по сравнению с выбором любой другой мебели. На этих страницах мы предоставим вам некоторую информацию для того, чтобы помочь сделать осознанный выбор. Один из критериев, который мы используем в наши кухнях это взаимосвязь стоимости и практичности. На основе этого общего критерия каждый выбирает свою кухню, Очень важно учитывать потребности, вкус и образ жизни, а так же бюджет отдельно взятой семьи. На самом деле, понятие стоимости тесно связано с удобством и комфортностью кухни. Купить хорошую и качественную кухню - это уже выгодно. 5

5 The criteria to follow in making correct choices. Τα κριτήρια για µία σωστή εϖιλογή. Критерии для правильного выбора. 1 2 Lifestyle. A kitchen is a living space that must reflect family needs. Among the numerous kitchen designs available some are surely more appropriate for you than others. The purpose of this book is to deliver all the necessary information and therefore empower you to make the right decisions for yourself and your family. Το στυλ ζωής. Η κουζίνα είναι ένα οικιακό εργαλείο που πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας, όπως ένα ρούχο που πρέπει να φοριέται επί μακρόν και με ευχαρίστηση. Ανάμεσα στις πολυάριθμες κουζίνεςπουυπάρχουν, υπάρχουνσίγουρα κάποιεςπιοκατάλληλες από όλες τις άλλες. Αυτό το φυλλάδιο είναι χρήσιμο ακριβώς για την κατανόηση των τύπων κουζίνας και πως επιλέγονται. Образ жизни. Кухня должна соответствовать запросам и необходимостям вашей семьи, как платье которое вы будете носить долго и с удовольствием. Среди множества существующих кухонь есть, конечно, некоторые более подходящие вашему стилю, чем любые другие. Этот буклет создан именно для того, чтобы наверняка дать вам понять, какая кухня вам подходит. 3 4 The project. The kitchen project consists of many factors such as construction materials - colors, appliances, accessories and other parts must be considered. The first consideration must be based on the family lifestyle and kitchen usage habits. Next, it is how the kitchen area is laid out and the position of windows and doors, within the room. At times, one may consider relocating certain elements (sink, range, refrigerator, etc.) rather then forcing the project to meet existing conditions. Το σχέδιο. Στο σχέδιο συντρέχουν χαρακτηριστικά όπως υλικά, χρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, αξεσουάρ. Αλλά χρειάζεται να ληφθεί υπόψη κυρίως η σύνθεση της οικογένειας, οι συνήθειες, πέρα από τη διάταξη του χώρου της κουζίνας, των παραθύρων και των πορτών. Σε ένα ιδιόκτητο σπίτι είναι συχνά καλύτερη η τροποποίηση της διάταξης κάποιων προϋπαρχόντων στοιχείων παρά η προσαρμογή του σχεδίου της κουζίνας βάσει αυτών. Проект.Проектпредлагаетсочетаниеудобстваипрактичности. Здесь играют важную роль материал, цвет, типы бытовой техники и аксессуары. Очень важно так же учитывать особенности семьи, стиль жизни, а также расположение кухни,окон и дверей. Возможно,что в вашем доме желательно изменить расположение некоторых, уже существующих, элементов, сохраняя дизайн кухни -для большей её функциональности. Space. Although your living space and kitchen space are determining lifestyle factors, it should be determined whether the kitchen will simply be a place to cook or if other activities such as family gathering, studying, or just hanging out with friends may need to be considered as well. Ο χώρος. Η κατοικία και ο χώρος κουζίνας είναι καθοριστικοί. Η κουζίνα μπορεί να είναι μόνο ο χώρος που συνδέεται στενά με την μαγειρική ή να φιλοξενεί την οικογένεια σε άλλες στιγμές της ζωής στο σπίτι, τα παιχνίδια και τη μελέτη των παιδιών, τα γεύματα με συγκεντρωμένη όλη την οικογένεια, άλλες οικιακές δραστηριότητες. Пространства. Пространство вашего дома и размеры кухни имеют решающее значение. Кухня может представлять собой не только место для приготовления пищи, но, так же может быть пространством жизни всей семьи, где после рабочего дня все встречаются, где ваши дети могут делать уроки или играть в любимые игры, чтобы ни на минуту не расставаться с родителями. Materials. Using the correct materials will insure that each kitchen component will maintain its strength and withstand wear. Although most people will immediately think of aesthetic and personal taste, achieving these requirements are possible only after the technical and practical requirements have been met. Τα υλικά. Θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε λέγοντας πως κάθε συστατικό στοιχείο της κουζίνας πρέπει να είναι ανθεκτικό στην έντονη χρήση. Και για την επίτευξή του πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ιδανικότερα υλικά. Το προσωπικό γούστο, η αισθητική ευχαρίστηση της στιγμής είναι επιθυμίες που μπορούν να ικανοποιηθούν αφού έχουν ικανοποιηθεί όλες οι πρακτικές και τεχνικές ανάγκες της χρήσης της κουζίνας. Σε αυτό το αποτέλεσμα είναι χρήσιμη η συνεργασία ενός σχεδιαστή έμπειρου και αντικειμενικού. Материалы. Каждый элемент кухни должен быть долговечен. И для этого мы должны использовать наиболее подходящие материалы. На первом месте выступают требования практичности и функциональности кухни, затем добавляется эстетичность.дляэтого,вразработкепроектакухнинеобходима помощь опытных и объективных дизайнеров. We will briefly outline the main considerations (and how to evaluate them) that must be made prior to a new kitchen purchase. Each element will then be reviewed, in depth, at the end of this book. Παραθέτουµε εδώ τις κυριότερες αντιλήψεις και αξιολογήσεις ϖου είναι χρήσιµες για την αγορά. Κάθε θέµα θα εµβαθύνεται στη συνέχεια στο τελευταίο τµήµα αυτού του εντύϖου. Перечислим здесь основные критерии и оценки, важные при покупке. Каждая тема будет затем разработана в последней части этой публикации. correct choice The important elements. Evaluating the quality of the materials, components and appliances is elementary to kitchen design. Some components must be able to withstand repetitive use, resist water, detergents, heat, acids and spirited children. Τα σημαντικά στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία της κουζίνας που πρέπει να αντέχουν μία εργασία σκληρή και επαναλαμβανόμενη χιλιάδες φορές. Ή να αντέχουν στο νερό, τα απορρυπαντικά, τη θερμότητα, τα οξέα, τον ατμό, τα ζωηρά παιδιά. Είναι συνεπώς απαραίτητο να μπορεί κανείς να αξιολογεί την ποιότητα των υλικών, των στοιχείων και των ηλεκτρικών συσκευών. Важные элементы. Есть части кухни, которые должны выдерживать постоянные воздействия - воды, моющих средств, тепла, кислот, пара. Кроме этого, иногда ваши дети могут превратить кухню в футбольное поле... Один из важных критериев в реализации кухни - это оценка качества и устойчивости материалов, компонентов или электроприборов. Custom solutions. Because people s needs can differ very often, offering a custom (made to fit) solution that satisfies the particular family and home, is an important benefit Pedini offers. Οι υπηρεσίες κατόπιν παραγγελίας. Για να είναι ένα περιβάλλον στα μέτρα της οικογένειας και του σπιτιού, η σύνθεση της κουζίνας χρειάζεται συχνά «ειδικά» στοιχεία, με διαστάσεις, χαρακτηριστικά προσωποποιημένα και τα χρώματα βάσει δείγματος του πελάτη. Είναι μία πολύ σημαντική υπηρεσία, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν επιλέγεται ένα μοντέλο και η μάρκα της κουζίνας. Заказы по индивидуальным размерам. Для того чтобы к у х н я соответствовала персональным запросам отдельно взятой семьи, необходимо учитывать размеры и тип дома, желаемый цвет и модель. Используя эти характеристики, возможно выстроить вашу личную кухню по персональным размерам. Не забудьте это при выборе марки и модели вашей будующей Colors. The colors and material choices are very important it can mean the difference between a kitchen that looks great for a long time and one that quickly makes you wonder what was I thinking when I chose this kitchen?. Τα χρώματα. Η επιλογή των χρωμάτων συνεπάγεται και εκείνη των υλικών όπως το ξύλο, τη μελαμίνη, τη λάκκα Αλλά θα περιοριστούμε να θεωρήσουμε τα χρώματα ως χαρακτηριστικά της κουζίνας που μπορούν να αρέσουν επί μακρόν ή να κουράσουν μετά από λίγο καιρό. Η μακροβιότητα της κουζίνας, συνεπώς, μπορεί να εξαρτάται και από χρωματικές επιλογές λιγότερο μακροπρόθεσμες. Цвета. Выбор цвета часто влияет на выбор материалов, таких как дерево, ламинат, лак... Вы выбираете цвет, который будет являться символом вашей кухни. В случае верного выбора цвета - долговечность вашей кухи гарантируется. Если же ваш выбор будет недальновиден, кухня вам может скоро надоесть Safety. Statistics show that most accidents happen at home. For this reason, every precaution must be taken to ensure compliance with all necessary elements. Gas and electric, materials strength and safety, toxicity of glues and paints - all are carefully considered by Pedini, in designing and constructing a new kitchen. Η ασφάλεια. Σύμφωνα με τις στατιστικές το μεγαλύτερο τμήμα των ατυχημάτων συμβαίνει στο σπίτι. Γιʼ αυτό στην κουζίνα κάθε πρόληψη είναι απαραίτητη: σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας που αφορούν τη χρήση του αερίου και του ηλεκτρισμού, την ανθεκτικότητα υλικών και στοιχείων των κρεμαστών, την αθωότητα των επεξεργασμένων γυαλιών και εκείνη των κολλών και βερνικιών Безопасность. По данным статистики, большинство несчастных случаев произходит у нас дома. Это говорит о том,что использование газа и электроэнергии на кухне должно быть безопасным. Использованные краски и клеи должны быть безвредными для вашего здоровья, стекла закаленными, а навесные шкафы созданы из прочных материалов. Technical solutions. Structural elements of a kitchen are constantly evolving and with Pedini, you will be taking advantage of the latest technological developments. This process does not mean that the newest and latest advances are necessarily the best. The most important factors are the quality and the professionalism with which they are made. The key is to offer a product that has been proven to be effective over time rather then the latest (and perhaps untested) offerings. Οι τεχνικές λύσεις. Κάποιες τεχνολογικές όψεις της κουζίνας έχουν συνεχή εξέλιξη. Αλλά δεν είναι δεδομένο ότι οι πιο νέες λύσεις είναι και οι καλύτερες. Μετράνε πολύ η εμπειρία και η σοβαρότητα του κατασκευαστή, που θέλει να δώσει ένα προϊόν που διαρκεί στον χρόνο και όχι να εκπλήξει με προτάσεις φουτουριστικές με ένα μέλλον που δεν είναι ακόμα δοκιμασμένο. Технические решения. Технологическим совершенствованиям кухонь нет пределов, но не всегда верно что новые решения могут быть лучшими. Очень важен большой опыт и серьезность производителя, который хочет предоставить надежное и испытанное изделие, находящееся в производстве долгое время, а не полностью доработанный продукт, пестрящий футуристическими предложениями. Guarantees. We offer two distinctly different warranties. One will cover replacement of any imperfect components or unexpected damages. The other will ensure the continued availability of component for specified number of years allowing for maintaining efficiency and/or possible modification in time. Οι εγγυήσεις. Πρέπει να είναι δύο τύπων. Μία που αφορά τη δωρεάν αντικατάστασηελαττωματικών τμημάτωνή πουπαθαίνουν βλάβη. Η άλλη που διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στοιχείων του ίδιου μοντέλου για κάποιο αριθμό ετών. Αυτές επιτρέπουν τη διατήρηση της κουζίνας σε τέλεια κατάσταση ή την τροποποίηση της σύνθεσης με το πέρασμα του χρόνου. Гарантия. Должна быть двух типов. Первый тип предусматривает бесплатную замену дефектных и повреждённых деталей. Второй тип гарантии обеспечивает возможность приобретения элементов для вашей кухни в течение определенного количества лет. Благодаря этим гарантиям вы сможете эксплуатировать вашу кухню в полном рабочем режиме, или производить некоторые изменения с течением времени. 6 7

6 Every part of the cabinetry panels is made of 100% recycled wood. Κάθε τµήµα του εϖίϖλου αϖοτελείται αϖό ξύλο ανακυκλώσιµο 100%. Каждый предмет мебели выполнен из 100% реинтегрированного леса. recycling ecology Pedini is aware of the importance of preserving nature and the environment. So, we continue to develop and maintain an active role in the safeguard of the environment by producing products using environmental friendly and recyclable materials (recycled wood panels, aluminium, glass, steel, etc). We use sustainable wood, from tree farms in equal amounts to newly planted trees. Other products incorporate a material that is similar to wood, in its beauty and strength, but is man made. _Pedini recycles. It is just as important to pay attention to the beginning of the production cycle as it is to the end so any waste materials used during production are not found in the urban waste sites. At Pedini, we separate all waste materials and send them to recycling centres. They, in turn, send them to specialized production centres were they transform these materials into such things as aluminium ingots, cardboard or panels of recycled wood, ready to be used again in the productive cycle. Η Pedini γνωρίζει τη σπουδαιότητα της πρόληψης της φυσικής κληρονομιάς και το γεγονός ότι παρόλο που δίνει τη μέγιστη προσοχή, η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών προκαλεί μία αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Γιʼ αυτό είναι διατεθειμένη να ασκεί έναν ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και να παράγει ποιοτικά αγαθά χρησιμοποιώντας υλικά και ανακυκλώσιμες πηγές (όπως αλουμίνιο, γυαλιά, ατσάλι, οικολογικά ανακυκλωμένα πάνελ, κ.λπ.) και εκεί όπου είναι αδύνατο, (ξύλινα έπιπλα) χρησιμοποιεί υλικά που προέρχονται από φυτείες στις οποίες έχει διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην κοπή και την φύτευση. Σε άλλα προϊόντα εφαρμόζεται ένα υλικό που μοιάζει στο ξύλο, εξίσου όμορφο αφού είναι η ακριβής αναπαραγωγή του, ανθεκτικό αλλά φτιαγμένο στο εργαστήριο. Η Pedini ανακυκλώνει. Εάν είναι σημαντικό να δίνεται προσοχή στην αρχή του παραγωγικού κύκλου, είναι εξίσου σημαντικό να δίνεται και στο τέλος αυτής, επειδή τα υλικά των διάφορων διεργασιών δεν πρέπει να σκορπίζονται στις χωματερές που ήδη σηκώνουν το βάρος των αστικών απορριμμάτων. Η Pedini επιλέγει και απομακρύνει ξεχωριστά τα απορρίμματα σε εξειδικευμένα κέντρα περισυλλογής που μετά την κατάλληλη επεξεργασία τους, οδηγούνται σε εξειδικευμένα κέντρα παραγωγής, τα οποία με τη σειρά τους τα μετατρέπουν σε ράβδους αλουμινίου και σε χαρτοκιβώτια ή πάνελ από ανακυκλωμένο ξύλο, έτοιμα να εισαχθούν πάλι στον παραγωγικό κύκλο. Pedini осознаёт, что производство товаров народного потребления может оказывать, отрицательное воздействие на окружающую среду, поэтому уделяет этому вопросу самое пристальное внимание. Сознавая важность охраны окружающей среды, вследствии уменьшения природных ресурсов, фабрика производит качественную продукцию из натуральных материалов, которые не нарушают природного равновесия. Например, алюминий, стекло, сталь, ДСП, и т.д. Для реализации мебели из дерева, на фабрике используют древесину и шпон с плантаций, где установлено равновесие между рубкой и посадкой деревьев. В других продуктах используется материал, сходный с деревом.этот материал красив, крепок и надежен, как натуральная древесина, но создан в лабораторных условиях. Переработка. Всегда важно начало производственного цикла, но для фабрики Pedini не менее важна утилизация кухонь по окончанию их годности. Эти отходы нельзя выбрасывать на свалки, которые уже несут на себе вес бытового мусора, Поэтому продукция фабрики, разобранная по отдельным типам материалов, направляется в специализированные центры производства, и в свою очередь, преобразуется в алюминиевые слитки, картон или ДСП, готовые к реинтеграции в новом производственном цикле. AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR Certified IT AEOC The marks of quality. Beware! The marks of quality processing ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 and ISO 9004, do not guarantee the quality of the furniture. They only signify that a system of organizational procedures is in place within the production process. A significant mark of quality is found in the guarantee issued by the company. The longer the coverage signifies the company s validity to producing products of unquestionable quality. Although European law requires a guarantee be valid for a period of two years, Pedini has extended their guarantee on all its products for a period of years from the date of purchase. Τα σήματα ποιότητας. Τα σήματα ποιότητας. Προσοχή! Τα σήματα ποιότητας διαδικασίας ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 και ISO 9004 δεν εγγυώνται την ποιότητα του επίπλου, αλλά ένα σύστημα διαδικασιών και οργάνωσης στο εσωτερικό της παραγωγικής διαδικασίας, που δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Πέρα από τις διάφορες μάρκες υπάρχει ένα ουσιαστικό και χρήσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος που θέλει κανείς να αγοράσει και αυτό είναι η εγγύηση που δίνει η επιχείρηση. Όσο πιο μακροπρόθεσμη είναι η κάλυψή της, τόσο περισσότερο η επιχείρηση γνωρίζει ότι προτείνει υλικά και στοιχεία αναμφίβολης ποιότητας. Παρόλο που ο νόμος της Ευρώπης υποχρεώνει στην παροχή εγγύηση για μία περίοδο 2 ετών, η Pedini επεκτείνει την εγγύηση στα προϊόντα της για μία περίοδο 5 ετών από τη στιγμή της αγοράς. Знаки качества. Внимание! Знаки качества Эко-процессов ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 и ISO 9004, не являются гарантией качества мебели, а являются гарантией качества процедур и организации производственного процесса, который не имеет ничего общего с качеством готовой продукции. В дополнение к различным знакам качества, существует фундаментальный элемент для оценки качества продукта - гарантия.чем длиннее гарантийный период,тем несомненнее качество предлагаемых материалов и компонентов этой компаниию Несмотря на то,что законы в Европе предусматривают гарантийное обслуживание в течение 2 лет,pedini расширяет гарантию на свою продукцию сроком до 5 лет с момента приобретения. What is ecological furniture? Cabinetry is defined ecological when no trees are used in order to make it every part is made of 100% recycled materials. What distinguishes it from others products, is the mark which guarantees the exclusive use of eco-friendly materials, combined with a production procedure of certified quality. Currently Pedini uses certified, 100% recycled wood panels exclusively. Τι είναι ένα οικολογικό έπιπλο. Προσδιορίζεται ως οικολογικό ένα έπιπλο, που η πραγματοποίησή του δεν απαίτησε την υλοτόμηση, αυτό σημαίνει πως κάθε τμήμα του αποτελείται από ξύλο ανακυκλωμένο 100%. Αυτό που το διακρίνει από τα άλλα είναι μόνο το σήμα, το οποίο εγγυάται την αποκλειστική χρήση οικολογικών υλικών με μία παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένης ποιότητας. Υπάρχει μία Κοινοπραξία The Marine Grade Ecological Panel is a very high grade type of particle board panel, made exclusively from recycled wood with eco-friendly materials and a production process of certified quality. From a functional point of view this represents a product of very high quality, which delivers solid, quality product that maintains its shape and conformity throughout time. The research and development of the Marine Grade Ecological Panel and any chemicals and/or fumes in it, resulted in a product that is friendly to both the consumer and the environment and has the absolute lowest formaldehyde gas emissions. Το Οικολογικό Πάνελ είναι ένα πάνελ μοριοσανίδας, αλλά διαφορετικά από ανάλογα προϊόντα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ανακυκλωμένο ξύλο, με οικολογικά υλικά και μία παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένης ποιότητας. Ακόμα και από λειτουργικής άποψης αντιπροσωπεύουν ένα προϊόν απόλυτης ποιότητας, αφού έχουν αξιοσημείωτη αντοχή και πυκνότητα, εκτός από το γεγονός ότι είναι ανθεκτικά στις παραμορφώσεις και στον χρόνο. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε πως η χημική έρευνα στη βάση του Οικολογικού Πάνελ άνοιξε το δρόμο για την επίτευξη νέων λύσεων για τη διαφύλαξη της υγείας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Οικολογικού Πάνελ, η οποία πιστοποιεί τη χρήση 100% ανακτημένου ξύλου από τις επιχειρήσεις της. Αυτή είναι μία διαδικασία πιστοποίησης μοναδική στον κόσμο. Что такое экологическая мебель. Экологическая мебель - это продукция, которая не требует вырубки деревьев. Это означает, что каждый элемент состоит из 100% вторичного используемого леса. Это единственный бренд, который гарантирует использование исключительно экологически чистых материалов с сертифицированным производственным процессом качества. Consorzio Pannello Ecologico удостоверяет использование 100% вторичнообработанной древесины. Эта процедура сертификации единственная в мире. Экологическая панель является одним из видов ДСП, но в о т л и ч и е от аналогичных продуктов, производится с использованием только вторичной древесины, с использованием экологически безопасных материалов и качественных сертифицированных производственных процессов. Кроме того панели ДСП обладают большой прочностью и твердостью, являются недеформируемыми и долговечными. С функциональной точки зрения - это продукт высшего качества. Важно отметить, что химические исследования экологических панелей повлекли за собой новые решения по защите здоровья потребителей и охране Water Proof. The Marine Grade Ecological Panel, Pedini uses, is made of 100% postconsumption recycled wood, has the lowest amounts of formaldehyde and is water repellent. Το πάνελ Idroleb. Το Οικολογικό Πάνελ IDROLEB. Υδροαπωθητικό, που πραγματοποιείται από 100% ανακυκλωμένο ξύλο και με επίπεδα εκπομπής φορμαλδεΰδης απολύτως τα πιο χαμηλά. Панель Idroleb. Экологическая панель IDROLEB - Водонепроницаемая, изготовленная из 100% вторичной древесины с самым низким уровнем формальдегида. 8 9

7 2Every kitchen is shipped complete with a certificate of guarantee. Κάθε κουζίνα συνοδεύεται αϖό το ϖιστοϖοιητικό εγγύησης. Каждая кухня имеет гарантийный сертификат. 7 Years Limited Warranty. Every Pedini kitchen includes a two (2) plus five (5) years of Guarantee covering all risks. To extend the warranty, from two (2) to seven (7) years, just fill the Guarantee card and send within 30 days from fitting completion to Pedini Company. You will also receive a Technical Schedule that certifies the origin of all materials and their characteristics from assembly, an Instruction Manual for the installation, a Cleaning Kit and a Maintenance Manual. Your Pedini retailer is responsible for providing assistance and replacement of any defective parts. Εγγύηση Κάθε κουζίνα Pedini συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγγύησης που για 2 χρόνια καλύπτει τον πελάτη από οποιοδήποτε κίνδυνο, ο οποίος θα μπορεί να επωφελείται από μία επιμήκυνση της εγγύησης για άλλα 5 έτη, επιστρέφοντας στην επιχείρηση το απόκομμα αγοράς κατάλληλα συμπληρωμένο μέσα σε 30 ημέρες από τη συναρμολόγηση της κουζίνας. Στον πελάτη παραδίδονται επίσης: ένα «Τεχνικό δελτίο» που βεβαιώνει την προέλευση των υλικών και τα σχετικά χαρακτηριστικά, ένα «Εγχειρίδιο» για τη συναρμολόγηση, ένα «Kit καθαριότητας» και ένα «Εγχειρίδιο συντήρησης και χρήσης». Гарантия Каждая кухня Pedini имеет гарантийный сертификат на 2 года для покрытия любого риска. Клиент может воспользоваться дальнейшей гарантией на 5 лет, передав компании купон, подтверждающий покупку, в течение 30 дней с момента установки кухни. Заказчик получит: Технический лист, подтверждающий происхождение материалов и их характеристик, нструкцию по установке, Набор по уходу за кухней «Инструкцию по эксплуатации кухни». 5guarantee 10 11

8 Suggestions on how to maintain your kitchen. Όλες οι συµβουλές για να διατηρηθεί νέα η κουζίνα σου. Все советы по уходу за вашей кухней. suggestions Kitchen Maintenance. Due to our ongoing commitment to research, quality and design, while creating innovative, functional and ergonomic kitchens, we have developed products for maintaining your kitchen s original beauty. The Maintenance Manual, Cleaning and Touch-up Kits help to maintain the quality for many years after purchase. Συντήρηση της κουζίνας. Εδώ και χρόνια η επιχείρηση ασχολείται με την έρευνα της συνολικής ποιότητας και με το σχεδιασμό μοντέλων πάντα πιο καινοτόμων και δημιουργικών, λειτουργικών και εργονομικών. Σκέφτηκε γιʼ αυτό να παραδίδει στους πελάτες της ένα εγχειρίδιο συντήρησης και δύο πλήρη kit που θα βοηθούν, μετά την αγορά, στη συντήρηση και διατήρηση της ποιότητας της κουζίνας τους. Уход за кухней. На протяжении многих лет компания разрабатывает новые идеи в реализации ещё более качественных, инновационных, функциональных и эргономичных моделей. Для того чтобы кухня выглядела всегда новой и сохраняла первоначальный блеск и красоту Pedini поставляет своим клиентам инструкцию по техническому обслуживанию и два комплекта по уходу за кухней. Maintenance Manual. All our models are original products, manufactured in our plants under our aesthetic and quality control. For over fifty years, we have been supervising every processing stage, paying great attention to detail, keeping strict control and carefully selecting the materials used. Εγχειρίδιο συντήρησης. Όλα τα μοντέλα μας είναι μοναδικά προϊόντα, που δημιουργήθηκαν στις εγκαταστάσεις μας κάτω από τον αισθητικό και ποιοτικό έλεγχό μας. Εδώ και πέρα από πενήντα χρόνια ακολουθούμε κάθε φάση διαδικασίας, με μεγάλη αγάπη στις λεπτομέρειες, με σοβαρότητα στους ελέγχους και με την προσεκτική έρευνα των υλικών. Руководство по техническому обслуживанию. Все наши м о д е л и являются подлинными, созданными на наших фабриках, находятся под нашим контролем, как с качественной так и с эстетической точек зрения. На протяжении 50 лет мы проверяем каждый этап производства, обращая большое внимание на Cleaning Kit. Each kitchen is supplied with a Cleaning Kit free of charge. This kit contains a microfiber cloth which can be used on all surfaces and biological detergents made of vegetable soap and a cream for the metal components. Kit καθαριότητας. Με την αγορά της κουζίνας παρέχεται δωρεάν ένα Kit για την καθαριότητα, που περιλαμβάνει: ένα πανί μικροϊνών, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις επιφάνειες, ένα βιολογικό απορρυπαντικό για μικροΐνα που αποτελείται από φυτικό σαπούνι και μία πολυδύναμη κρέμα για την καθαριότητα όλων των τύπων ατσαλιού. Комплект по уходу. При покупке кухни поставляется б е с п л а т н ы й комплект для ухода за ней, содержащий: салфетку из микрофибры, подходящей для всех поверхностей, биологического моющего средства, состоящего из растительного мыла и Touch-up Kit. All lacquer finished kitchens are supplied with a Touch-up Kit. This kit contains two bottles of varnish and catalyst and a sample of the actual lacquer manufactured with the kitchen. Kit ρετουσαρίσματος. Για όλες τις κουζίνες σε λάκα παρέχεται ένα Kit ρετουσαρίσματος που αποτελείται από δύο μπουκαλάκια, βερνίκι και καταλύτης, και ένα δείγμα λακαριστού, που επιλέχθηκε από την Pedini, ως σημείο αναφοράς χρώματος. Комплект реставрации. Для всех лакированных кухонь, в комплект входят две бутылочки краски и катализатора, а также образец лака, который выбрал клиент. 13

9 The pleasure of the kitchen. Η ευχαρίστηση της κουζίνας. Удовольствие от вашей кухни. the models 22 Integra 34 Artika Which kitchen? Your kitchen. The pleasures of enjoying your kitchen are comprised of the relationship between people and the environment in which they enjoy living and preparing food. The process of choosing the right kitchen, that satisfies all needs, can be obtained through experience, individual taste and future lifestyle needs. Do we want it to be modern, technological and serious; very simple and clean or in a cozy environment? Being aware of market trends and an informed consumer are the answers that market oriented companies provide. Ποια κουζίνα; Η κουζίνα σου. Η σχέση ανάμεσα στα άτομα και το επιπλωμένο περιβάλλον είναι αιτία χαράς κατά την κατοίκηση, ικανοποίησης στην προετοιμασία των φαγητών. Με μία λέξη, η ευχαρίστηση της κουζίνας. Πώς να διαλέξουμε εκείνη που είναι ικανή να μας δώσει αυτές τις ικανοποιήσεις; Με την εμπειρία, με το προσωπικό γούστο, με τα σχέδια μελλοντικής ζωής: αυτά είναι τα στοιχεία που μας βοηθούν να καταλάβουμε πως θα πρέπει να είναι η καλύτερη κουζίνα για εμάς. Τη θέλουμε τεχνολογική, λιτά μοντέρνα, πολύ απλή και καθαρή, ζεστή λόγω της παρουσίας του ξύλου; Υπάρχει μία απάντηση σε όλες αυτές τις επιθυμίες στη γκάμα μίας επιχείρησης που προσανατολίζεται στην αγορά και που προσέχει τις ανάγκες ενός ενημερωμένου κοινού. Ваша кухня. Какая она. Жить в хорошо обставленной и уютной квартире -это всегда удовольствие. Готовить обеды и ужины для семьи на практичной и многофункциональной кухне - это не только удовольствие, но и облегчение жизни для хозяйки. Как выбрать кухню, которая может соответствовать вашим требованиям? Ваш опыт, ваш вкус, ваши планы на будущее это основные элементы, которые помогают понять, какой должна быть именно ваша кухня. Вам нравится кухня с техническими «наворотами», в изысканно современном стиле, или тёплая и благородная, реализованная из древесины? Фабрика Pedini предлагает кухни на любой вкус, отвечающие новым тенденциям, которые могут удовлетворить все желания и потребности самых взыскательных клиентов Q2System Outline Dune Magika 14 15

10 Choosing the right model. Εϖιλέγοντας το µοντέλο. Выбираем модель. which kitchen The kitchen with an 8 cm toe kick above the floor provides a neat appearance and enables integrating a dishwasher easily. Cleaning beneath the cabinetry can be managed by removing the toe kick. To obtain correct posture and avoid your feet kicking it, the toe kick is recessed 6cm. Η κουζίνα με το σοβατεπί εκμεταλλεύεται τον χώρο έως περίπου 8 εκ. από το έδαφος, κρύβει τη βρωμιά και καθιστά την εισαγωγή του πλυντηρίου ιδιαίτερα εύκολη. Αρνητικό στοιχείο της η δυσκολία στην καθαριότητα κάτω απʼ την κουζίνα. Πράγματι για να γίνει αυτό χρειάζεται να απομακρυνθεί το σοβατεπί, που παρόλο που είναι μία εύκολη διαδικασία, απαιτεί οπωσδήποτε χρόνο. Στις βάσεις το σοβατεπί είναι πιο πίσω κατά 6 εκ. για να επιτρέπει την προσέγγιση στον πάγκο χωρίς να προσκρούει στα πόδια, ευνοώντας μία καλύτερη θέση για την πλάτη. Кухня с цоколем Цоколь занимает пространство примерно 8 см от пола, предохраняя пространство под кухней от проникновения пыли. Цоколь удобен для уставновки посудомоечной машины. Основание цоколя находится на глубине 6см, по отношению к мебельному комплекту. Это очень удобно для вашей осанки, а также не создаёт никакаих препятствия для ног. В случае генеральной уборки кухни, цоколь можно снять - это просто и требует не много времени. The kitchen with toe kick drawer increased the overall kitchen capacity by utilizing the space down to the floor. This provides an ideal space for storing cleaning products, work tools, shoe shining products or any items not usually stored with standard kitchen items. Cleaning is easily managed by complete removal of the drawer. Η κουζίνα με το συρτάρι σοβατεπί, εκμεταλλεύεται πλήρως τον χώρο έως το έδαφος, αυξάνοντας σημαντικά την χωρητικότητας της ίδιας της κουζίνας. Πολύ πρακτική και στην καθαριότητα, που διευκολύνεται από τη δυνατότητα πλήρους εξαγωγής του συρταριού. Είναι μία ζώνη κατάλληλη για να περιέχει αντικείμενα καθαριότητας και όλα όσα πρέπει να παραμένουν μακριά από τα κοινά αντικείμενα κουζίνας. Кухни с цоколем ящиком позволяет полностью использовать пространство до пола, ч т о значительно увеличивает вместимость кухни. Очень практично для уборки: для этого достаточно полностью вытащить ящик. В цоколе-ящике очень удобно хранить принадлежности по уходу The kitchen with recessed bottom. Ergonomic considerations were the dominant consideration when designing this kitchen. The recessed bottom units provide ample storage while the bottom drawers are set back to provide ideal working conditions. Η κουζίνα με διπλό βάθος είναι μία λύση εργονομικά τέλεια. Πράγματι η κάτω βάση πιο πίσω σε σύγκριση με την πάνω, επιτρέπει την πλήρη προσέγγιση στον πάγκο εργασίας διασφαλίζοντας μία απολύτως σωστή θέση για την πλάτη. Οι βάσεις είναι εφοδιασμένες με πόδια στα πλαϊνά, που ρυθμίζονται σε ύψος. Μοναδικό μειονέκτημα η εισαγωγή του πλυντηρίου που εάν χρειαστεί μπορεί να εισαχθεί σε μία παρακείμενη κολώνα. Кухня с двойной глубиной это идеальное эргономичное решение. Нижнее основание отступает немного назад по отношению к верхней части. Это позволяет вплотную приближаться к рабочей поверхности, а так же обеспечивает правильное положение спины. Базы оснащены регулируемыми по высоте ножками, которые вмонтированы в боковины. Единственный недостаток-установка посудомоечной машины. Её можно разместить в прилегающей колонне. The suspended kitchen is extremely elegant and its total separation from the floor provides a unique sensation of lightness. The main advantage is the ability to easily clean beneath the cabinetry. The one disadvantage is that you must use a drawer dishwasher or no dishwasher in this area. Η κρεμαστή κουζίνα είναι ιδιαίτερα κομψή, επειδή η πλήρης αποκόλλησή της από το έδαφος χαρίζει μία αίσθηση μοναδικής ελαφρότητας. Ανάμεσα στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι η ιδιαίτερη ευκολία στην καθαριότητα, αφού δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο ανάμεσα στα έπιπλα και το πάτωμα, ενώ ανάμεσα στα κυριότερα μειονεκτήματα είναι η αδυναμία εισαγωγής πλυντηρίου, που εάν χρειαστεί, μπορεί να εισαχθεί σε μία παρακείμενη κολώνα. Подвесная кухня -очень элегантна; т.к. она не стоит на полу,что придаёт ей неповторимое ощущение легкости. Основное преимуществ это необыкновенное удобство при уборке кухни, т.к. не существует никаких препятствий между мебелью и полом. Основной недостаток такой кухни - это невозможность установки посудомоечной машины, но можно разместить её в прилегающей колонне. 6 cm 16 17

11 The pleasure of the kitchen. Η ευχαρίστηση της κουζίνας. Удовольствие от вашей кухни. the project The circular island kitchen creates a multi-functional area around you concentrated in a limited space. This design can only be created by a few products available today. Η κουζίνα σε νησίδα ολοστρόγγυλη, μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολύ λίγα μοντέλα που υπάρχουν σήμερα. Δημιουργεί, γύρω από όποιον εργάζεται στην κουζίνα, μία πολύ-λειτουργική ζώνη που συγκεντρώνει σε λίγο χώρο όλο το λειτουργικό τμήμα. Кухня остров - округлой формы. Такие модели на сегодняшний день на мировом рынке представлены в небольшом количестве. Кухня создаёт вокруг хозяйки многофункциональную рабочую зону, где в небольшом пространстве сконцентрировано все необходимое. Available space and compositions. Kitchen requirements must be realized within the available space. When space is limited, having the maximum number of creative solutions will provide the most efficient and practical design. If the kitchen does not have the necessary space for the entire family to sit around the table for example, we will suggest using a pull out table that can be put back after the meal is over, or offer other design solutions. Having customizable elements provides the possibility solving every design challang. Τι χώρο έχεις; Οι χώροι και οι συνθέσεις. Οι ανάγκες κουζίνας πρέπει να προσαρμόζονται στο διαθέσιμο χώρο. Εάν ο χώρος είναι μικρός, η ευελιξία και η ευφυΐα των λύσεων ξέρουν να κάνουν θαύματα. Κάποια μοντέλα περισσότερο από κάποια άλλα έχουν αυτά τα χαρίσματα και προς αυτά θα πρέπει να προσανατολίζεται κανείς. Εάν η κουζίνα δεν θα κατοικείται από ολόκληρη την οικογένεια γύρω από το τραπέζι, θα χρησιμοποιήσουμε τη γειτονική ζώνη φαγητού ή θα καταφύγουμε σε λύσεις εξαγόμενων τμημάτων που μαζεύονται μετά τα γεύματα. Η υψηλή δυνατότητα σύνθεσης, μαζί με την υπηρεσία που παρέχει στοιχεία κατόπιν παραγγελίας, επιτρέπει παρόλα αυτά να δίνεται απάντηση σε κάθε ανάγκη. Ακολουθούν εδώ κάποιες λύσεις, από τις οποίες μετά προκύπτει η προσωποποίηση της κουζίνας. Насколько вместима ваша квартира? Помещение и возможности. Ваша кухня должна разместиться н а имеющемся у вас месте. Даже если места не так уж много, изобретательность и оригинальность решений могут творить чудеса. Некоторые модели обладают этими качествами, и вы должны этим воспользоваться. Если на кухне не сможет разместиться вся ваша многочисленная семья, вы можете устроить столовую в смежной комнате или выбрать кухонную мебель с выдвигающимися элементами, которые легко раскладываются и складываются. Использование модульных элементов, реализация некоторых элементов кухни по индивидуальным размерам, представляют неисчерпаемые возможности, удовлетворяющие любые запросы покупателя. Вот The linear kitchen is the best solution in narrow space, if an eat-in kitchen is desired or if extra room is needed, to carry out other activities. Additional storage space can be obtained by using shelving. Η γραμμική κουζίναείναι η καλύτερη λύση για τους στενούς χώρους ή για να αφεθεί πολύς χώρος στο τραπέζι και σε άλλες δραστηριότητες. Περισσότερος χώρος για αποθήκευση βρίσκεται στη ζώνη των κρεμαστών. Линейная к у х н я -является наилучшим решением в условиях ограниченного пространства, т.к.остаётся достаточно места для обеденного стола. Большая часть продуктов и посуды находятся в зоне 18 The corner kitchen (the L shape design) can be made up of a preparation area, a clean-up area and a storage area. The best models make maximum use of the corner area making it totally accessible. Η γωνιακή κουζίνα μπορεί να αποτελείται από τη ζώνη προετοιμασίας πλυσίματος και από τη ζώνη αποθήκευσης. Τα καλύτερα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως και με εύκολη πρόσβαση το χώρο της γωνίας. Угловая кухня может состоять из рабочей зоны (подготовка и мойка) и зоны хранения. Этот тип расположения даёт возможность использовать в полной мере угловое пространствo и сохраняяет при этом удобный доступ к шкафам. The kitchen with peninsula creates a work surface that can be used for various purposes by extending the area of the base cabinets. In the diagram, storage space is obtained by an independent pantry area. Η κουζίνα με πάσο επεκτείνει την λειτουργική επιφάνεια των βάσεων, δημιουργώντας μία επιφάνεια που μπορεί να χρησιμοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς και κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Στο σχέδιο η λειτουργία αποθήκευσης πραγματοποιείται από τα ανεξάρτητα ντουλάπια. В Кухне с полуостровом рабочая зона и з о г н у т а и вытянута, создавая дополнительную поверхность. Эта добавочная часть может быть использована для различных целей и в течение всего дня. На чертеже зона хранения The double corner kitchen conforms to the shape of the existing walls, therefore providing maximum utilization of space. Ergonomics and space economy are both achieved by using curved surfaces. Η κουζίνα με διπλή γωνία ακολουθεί την πορεία των τοίχων και επιπλώνει έναν ακανόνιστο χώρο. Λογική και εργονομία στοιχεία που λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη, με τη χρήση βάσεων και πάγκων καμπύλων. Кухня с двумя угламиповторяет изгибы стен и подходит к помещениям неправильной формы. Рациональность и эргономика достигнуты благодаря продуманному использованию изогнутых поверхностей базы и столешницы. The U shaped kitchen takes up three sides with a flowing motion and offers the best ergonomic performance. This kitchen requires a larger area and existing doors and windows must be considered. Η κουζίνα σε U καταλαμβάνει τρεις πλευρές σε συνέχεια και μπορεί να απολαμβάνει τις καλύτερες επιδόσεις - και εργονομικές - που προσφέρονται από το επιλεγμένο μοντέλο. Απαιτεί έναν μάλλον ευρύ χώρο και πόρτες και παράθυρα σε ευνοϊκή θέση. U-образная кухня занимает три стороны помещения может быть достаточно эргономичной при выборe подходящей модели. Кухня такого типа требует довольно большого пространства и определённого расположения дверей и окон. The Atoll kitchen can only be created by a few products available today. This type of composition creates a highly concentrated area surrounding those who work in the kitchen. A large console that places everything within easy reach. Η κουζίνα με νησίδα μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολύ λίγα μοντέλα που υπάρχουν σήμερα. Δημιουργεί μία ζώνη υψηλής συγκέντρωσης, κατανεμημένη γύρω από όποιον λειτουργεί στην κουζίνα. Ένα είδος μεγάλης κονσόλας που προσφέρει κάθε τι με ευκολία. Кухня типа атолл может быть реализована из очень немногих моделей существующих на сегодняшний день. Создаёт вокруг хозяйки зону высокой концентрации всех необходимых элементов для работы на кухне. Этот тип кухни напоминает пульт управления, где всё находится прямо под рукой. 19

12 Your kitchen. Η ϖροσωϖική κουζίνα. Ваша кухня. life style The right kitchen for each environment and life style. Each kitchen design project must address the available space and type of family that will be using it. This is the aim of a good designer whose education and experience will reduce the risk of making mistakes. A good kitchen designer combined with the variety of Pedini s kitchen models, composition capacity, vast range of materials and colors, plus the customized made to fit elements, facilitates the creation of the perfect kitchen for your family. Σύμφωνα με τον περιβάλλον και το στυλ ζωής σου. Κάθε μοντέλο κουζίνας πρέπει να ερμηνεύεται σε ένα σχέδιο σύνθεσης, που θα λαμβάνει υπόψη τον διαθέσιμο χώρο και την οικογένεια που θα κατοικήσει. Αυτό είναι το καθήκον ενός καλού διακοσμητή: η δουλειά του θα μειώσει τον κίνδυνο λαθών αξιολόγησης και έλλειψης εμπειρίας. Χρειάζεται να προσθέσουμε πως τα διάφορα μοντέλα κουζινών Pedini, η ικανότητά σύνθεσής τους, η ευρεία γκάμα υλικών και χρωμάτων και η υπηρεσία προσαρμογής κατά παραγγελία, διευκολύνουν τη δημιουργία της σωστής κουζίνας για κάθε οικογένεια. С учётом вашего дома и вашего образа жизни. Каждая модель кухни должна вписаться в композиционный проект, учитывая размеры вашего дома и особенности вашей семьи. Задача опытного дизайнера заключается в том, что бы уменьшить риск ошибок, которые могут допустить сами покупатели, вследствии своей некомпетентности. Нужно добавить, что большой выбор разнообразных моделей кухонь Pedini, их модулируемость, широкий ассортимент материалов и цветов, возможность выполнения некоторых элементов по желаемым размерам, значительно упрощают выбор кухни для каждой семьи

13 A new independence is born - the kitchen now becomes a system. Γεννιέται µία νέα ελευθερία, η κουζίνα γίνεται σύστηµα. Родилась новая концепция свободы, кухня становится системой. Integra Like its name Integra brings different elements together. One complete design theme with three variants. Each of the three Integra options has their own unique characteristics, separating them and making them out as a kitchen model in their own right. The main features are wide, fixed and movable worktops, islands, peninsulas and curved unit configurations. Tall units have the double function of providing organized storage and space partitioning where required. Integra Circle - its dynamic approach offers circular islands and peninsulas that provide the flexibility to adapt to the users personal life style. Integra Profile - features the handle less system relying on a recessed groove to open the cabinets. Η Integra έχει μέσα στο όνομά της την πρώτη της υπόσχεση: προτείνεται σε τρεις εκδοχές που να μπορούν να συμβιώσουν και να αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια χάρη στην κοινή σχεδιαστική υπογραφή. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα: μεγάλες επιφάνειες σταθερές και κινητές, νησίδες και πάσα, στοιχεία και συνθέσεις καμπύλες, ντουλάπια τοίχοι με τη διπλή λειτουργία αποθήκευσης με οργανωμένο τρόπο και σάρωσης των χώρων με καθαρότατες γεωμετρίες. Η Integra circle επιτρέπει δυναμικές λύσεις με νησίδες και πάσα καμπύλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά βάσει των στιγμών και των αναγκών. Η Integra profile επιτρέπει εργονομικές λύσεις πολύτιμες όπως η απουσία χερουλιών που προεξέχουν. Интегра. Предложена в трёх версиях, которые могут прекрасно сочетаться между собой. О с н о в н ы е характеристики: большие поверхности, фиксированные и движущиеся, острова и полуострова, изогнутые элементы и композиции, шкафы -стены с двойной функцией-разделение помещений и хранение кухонных принадлежностей. Интегра «круг» предлагает динамичные решения островов и полуостровов, которые могут быть использованы в зависимости от потребностей. Интегра Профиль позволяет 22 23

14 _Chamois color stained rift oak base units and peninsula, mink color lacquered wall units. White sand shield work top with integrated sink and Scholtès hob. _Βάσεις και πάσο σε rovere camoscio, κρεμαστά σε λάκα χρώματος μινκ. Πάγκος σε shield λευκής άμμου με ενσωματωμένο νεροχύτη και εστίες Scholtès. _Нижние секции и полуостров в отделке дуб «camoscio», навесные шкафы - отделкa лак «микросфера visone». Столешница выполненна в отделке «White sand shield». Варочные поверхности марки Scholtes и раковина встроены на едином уровне со столешницей

15 _Below. Tall units in mink color lacquered doors, with open compartments in chamois color stained rift oak. The ovens are by Scholtès. _Κάτω. Κολώνες με πόρτες σε λάκα χρώματος μινκ, ο ανοιχτός χώρος είναι σε rovere camoscio. Οι φούρνοι είναι της εταιρείας Scholtès. _Внизу. Колонны с дверками в отделке лак «микросфера visone», открытое пространство в отделке дуб «camoscio». Духовки марки Scholtès. _Right. The counter is complete of drawers while the vent hood is integrated in the wall units. _Δεξιά. Ο πάγκος περιλαμβάνει συρτάρια ενώ ο απορροφητήρας είναι ενσωματωμένος στο κρεμαστό. _Справа. Барная стойка дополнена выдвижными ящиками, вытяжка встроена в навесной шкаф

16 28 _Ice color lacquered doors with tobacco color stain rift oak open compartments, counter and peninsula in clay color Corian with stainless steel sink and glass-ceramic cook top by Scholtès. Stainless steel and white glass Island hood. _Σε λάκα χρώματος ghiaccio με ανοιχτά στοιχεία σε rovere tabacco, πάγκος και πάσο σε Corian στην απόχρωση της κιμωλίας με ατσάλινο νεροχύτη και κεραμικές εστίες Scholtès. Απορροφητήρας Isola σε ατσάλι και λευκό γυαλί. _В отделке лак «микросфера» цвета льда. Нижняя секциия реализована в отделке дуба табачного цвета. Столешница и полуостров - отделка Corian clay. Керамическая варочная поверхность марки Scholtès и раковина из стали встроены на едином уровне со столешницей. Вытяжка Isola выполнена из стали и стекла белого цвета. 29

17 _Aloft. In grey oak, stainless steel worktop with integrated sink and integrated cook top and a grey glass worktop. Glossy white lacquered tall units, luminous shelves. _Επάνω. Σε rovere grey, πάγκος από ατσάλι με νεροχύτη και εστίες ενσωματωμένα, ο πάγκος του πάσου είναι από γκρι κρύσταλλο. Κολώνες σε λευκή γυαλιστερή λάκα, φωτιζόμενα ράφια. _Вверху. Серый дуб, столешница из высококлассной стали со встроенной раковиной и варочной поверхностью. Поверхность барной стойки из стекла серого цвета. Колонны из белых глянцевых лакированных панелей, полочки с подсветкой. _Right. In grey oak, steel counter top with integrated cooking range unit and cast iron grills, white cristalan worktop with integrated sinks. Wall units with grey oak frame and grey glass. _Δεξιά. Σε rovere grey, πάγκος από ατσάλι με ενσωματωμένα πάγκο μαγειρέματος και σχάρα από χυτοσίδηρο, πάγκος εργασίας σε λευκό Corian με ενσωματωμένους νεροχύτες. Κρεμαστά ντουλάπια με μετώπη σε rovere grey και γκρι κρύσταλλο. _Справа. Выполнено в отделке из натурального и серого дуба, рабочая поверхность в едином цвете и вровень с раковиной и плитой. Шкафчик, оснащённый стеклянными дверками серого цвета с рамками в дубовой отделке, служит местом для хранения электроприборов

18 _Left. White oak peninsula with groove, grey glass curved worktop thickness 15 mm, desk in grey oak. White glossy lacquered tall pantry cabinets. _Αριστερά. Πάσο σε rovere bianco, γκόλα στο κάτω μέρος απ τον πάγκο, πάγκος καμπύλος από κρύσταλλο πάχους 15 χια., πάγκος σε rovere grey. Κολώνες από λευκή γυαλστερή λάκα. _Слева. Полуостров из беленого дуба, ручка-желоб, столешница из серого стекла толщиной 15 мм, барная стойка из серого дуба. Колонны из белых лакированных паней. _Below. Glossy white lacquered doors with grey oak shelves. The horizontally pivoted tall units have grey glass façades. Grey oak table that slide on the boiserie. _Κάτω. Σε λευκή γυαλιστερή λάκα με ράφια σε rovere grigio. Τα κρεμαστά, με ανακλινόμενο άνοιγμα, έχουν μετώπες σε γυαλί χρώματος grigio. Σε rovere grigio και η επιφάνεια του τραπεζιού που σύρεται στην boiserie. _Внизу. В лакированной белой глянцевой отделке с полочками в отделке серого дуба. Навесные шкафы с откидными дверками, фасады реализованы из стекла серого цвета. Поверхность стола в отделке из серого дуба

19 A big round island becomes the heart of the house. Μία µεγάλη ολοστρόγγυλη νησίδα γίνεται η καρδιά του σϖιτιού. Большой круглый «остров» становится центром вашего дома. Artika Artika, a modern functional centre, where you can feel the warmth and experience the technology and functionality of the kitchen. Characterized by high flexibility, great design freedom and personalized custom solutions for different needs of personal space and taste. With its big rounded island, that is open and allow freedom of movement, Artika goes beyond the traditional concept of straight design to re-invent the kitchen completely, adapted to new needs and spaces. Mixed or traditional, in the middle of the room or against the wall, Artika offers complete freedom of design, allow people to create and design their environment according to their given room, resolving any problem of space. Artika, ένα μοντέρνο «κέντρο δράσης» στο οποίο μπορεί κανείς να γευτεί τη ζεστασιά, την τεχνολογία, τη λειτουργικότητα της κουζίνας. Ανοιχτή και ελεύθερη στις κινήσεις, δημιουργεί νέες γεωμετρίες και αποκτά διαφορετικές λειτουργίες. Η Artika υπερβαίνει την κλασική αντίληψη οριζοντιότητας για να επανασχεδιάσει πλήρως την κουζίνα, σε αρμονία με τις νέες ανάγκες και τους οικιακούς χώρους. Αποδομημένη ή παραδοσιακή, στο κέντρο του δωματίου ή στον τοίχο, σε ελεύθερη εγκατάσταση ή σε συνεχείς επιφάνειες, η Artika επιπλώνει σε πλήρη ελευθερία, κάνει να ζει κανείς το περιβάλλον σύμφωνα με τις ικανότητές του, λύνει κάθε πρόβλημα χώρου. Artika, это современный оперативный центр. Здесь вы раскроете, технологию, функциональность и тепло вашей кухни. Открытые и свободные новые формы помогают выполнять различные функции. Artika переросла классические нормы понятия горизонтальности и полностью перепроектирована для инновационного жилого пространства, в соответствии со всеми требованиям современной семьи. Неструктурированная или традициональная, стоящая в центре или у стены, Artika предлагает неограниченные возможности и решения в организации вашего жилого пространства, здесь учитываются особенности помещения, а так же ваши личные вкусы и привычки

20 _Island with white glossy lacquered doors and groove, featuring a white solid surface worktop, with a cook top and a sink. White glossy lacquered tall pantry cabinets with integrated ovens. 36 _Νησίδα όλη σε γυαλιστερή λευκή λάκα και gola κάτω απʼ τον πάγκο, πάγκος σε λευκό cristalan με εστίες και νεροχύτη στην ίδια ευθεία. Κολώνες αποθήκευσης σε λευκή γυαλιστερή λάκα με ενσωματωμένους φούρνους. _Остров полностью отделан белым глянцевым лаком, ручка жёлоб, столешница из кристалана со встроенными варочной поверхностью и раковиной на едином уровне. Колонны шкафы с встроенными духовками отделаны белым глянцевым лаком. 37

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

EXP. proved to be the easiest starting choice

EXP. proved to be the easiest starting choice EXP Drop is a company born in the 80s that still moves steadily forward, following the road of recognized reliability in producing bathroom furniture, offering a wide range of quality, ergonomic, versatile

Διαβάστε περισσότερα

The simple and austere lines targeted at consumers looking for bedroom furniture with modern design, all-time great.

The simple and austere lines targeted at consumers looking for bedroom furniture with modern design, all-time great. JAG JAG Indroducing the JAG model. The simple and austere lines targeted at consumers looking for bedroom furniture with modern design, all-time great. It is made of natural oak veneer combined with matt

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

bath furniture + sanitary ware ELEGANCE / COLLECTION / BE SURPRISED BY OUR INSPIRATION / PRODUCT CATALOGUE

bath furniture + sanitary ware ELEGANCE / COLLECTION / BE SURPRISED BY OUR INSPIRATION / PRODUCT CATALOGUE bath furniture + sanitary ware COLLECTION / ELEGANCE / BE SURPRISED BY OUR INSPIRATION / PRODUCT CATALOGUE Drop is a company born in the 80s that still moves steadily forward, following the road of recognized

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Δελτίο Χαρακτηριστικών Είδους Item Data Sheet Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Χαμηλές Βιβλιοθήκες (Μπουφέ) από πλαίσια μελαμίνης σε διάφορα χρώματα επιλογής, επενδυμένα με PVC. Ο σκελετός και η πλάτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Arch Steel Technology profile:

Arch Steel Technology profile: Aircraft Hangars. The best solution for aircraft coverage and security. Our steel aircraft hangars are a long-lasting, economical choice that will protect an aircraft through any extreme weather condition.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE. heavy relax equipment

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE.  heavy relax equipment brand & design by 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE all weather Ποια είναι τα οφέλη σας με DAZsit; Έχετε ένα μέσο διαφήμισης με ατομικό branding και υψηλό αποτέλεσμα συμπάθειας. Είτε αποκλειστικό για τη δική

Διαβάστε περισσότερα

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible.

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible 3 rd -level index 2 nd -level index 1 st -level index Main file 1 The 1 st -level index consists of pairs

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 3: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 and compare to M.

( ) 2 and compare to M. Problems and Solutions for Section 4.2 4.9 through 4.33) 4.9 Calculate the square root of the matrix 3!0 M!0 8 Hint: Let M / 2 a!b ; calculate M / 2!b c ) 2 and compare to M. Solution: Given: 3!0 M!0 8

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια Η σειρά EUROPA 7000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα, επιτρέποντας την άμεση επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Τέλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Σταµάτη Κωνσταντίνα Φεβρουάριος 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 10η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 10η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 0η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Best Response Curves Used to solve for equilibria in games

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA. Θάλεια Πισσίδου

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA. Θάλεια Πισσίδου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA Θάλεια Πισσίδου Λεμεσός, Μάιος 2017 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ MULTILA B Multifunctional trolley set with modern design. White lacquered wooden trolley for 1 beauty ins - trument of MultiEquipment series. It is equipped with

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε τη διαφορά με το κλασσικό στυλ. Το DomusLift Classic Luxuy είναι η σειρά που δημιουργήθηκε για αυτούς που αγαπούν τη ζεστασιά του ξύλου.

Κάντε τη διαφορά με το κλασσικό στυλ. Το DomusLift Classic Luxuy είναι η σειρά που δημιουργήθηκε για αυτούς που αγαπούν τη ζεστασιά του ξύλου. Κάντε τη διαφορά με το κλασσικό στυλ Το DomusLift Classic Luxuy είναι η σειρά που δημιουργήθηκε για αυτούς που αγαπούν τη ζεστασιά του ξύλου. Οι ειδικής κατεργασίας και υψηλής τεχνολογίας μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενότητα 12 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr GLASS ACCESSORIES χειρολαβές πόμολα handles knobs www.excel.com.gr εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού µε επιτυχία και Η συνεχώς ανοδική τάση από το 2006. Η πολυετής εµπειρία των ιδρυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα