τα παιδιά των Nεοσμυρνιωτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τα παιδιά των Nεοσμυρνιωτών"

Transcript

1 καθημερινή καθηρινή καθηρινή ενημέρωση ενηµέρωση ενηµέρωση ώρες: ώρες: e-epikaira.gr e-epikaira.gr Νέα ΝέαΣµύρνη Σμύρνη Σµύρνη Νέος Νέος ΝέοςΚόσµος Κόσμος Κόσµος άφνη Δάφνη άφνη---υµηττός Υμηττός Υµηττός Αγίος Αγίος Αγίος ηµητρίος Δημητρίος ηµητρίος Παλαιό Παλαιό ΠαλαιόΦαλήρο Φαλήρο Φαλήρο Γλυφάδα Γλυφάδα Γλυφάδα Νέα Εβδομαδιαία Εβδοµαδιαίαεφηρίδα εφημερίδα εφηρίδα Εβδοµαδιαία δήµοςγλυφάδας Γλυφάδαςζητά ζητά ΟΟδήµος λιµανιάτικα λιµανιάτικα "Φανερωµένη" τητη"φανερωµένη" ΓΛΥΦΑ Α ΓΛΥΦΑ Α Σελίδα7 7 Σελίδα νεα σμυρνη Σελίδα 5 Προσκύνηµα σ ΣΤΡΟΦΗ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ: Προσκύνηµα σ Ακοίνωση ΙεράΜονή Μονή Αγίας Ιερά Αγίας Σινά Αικατερίνης Αικατερίνης Σινά καταστροφή Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης ΤουΓιάννη ΓιάννηΗ.Η.Κάκανου Κάκανου Του Ο χυδαίος ρατσισμός μιας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΤΙΤΙΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΤΑΝΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕΑΥΓΑ ΑΥΓΑ ΟΤΑΝ Επίρο! Επίρο! ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Σελίδα1212 Σελίδα Του Νίκου Στέφου Αριθμός Αριθµόςφύλου φύλου Αριθµός φύλου 419 τιμή τιµή0,10 0,10 0,10 τιµή ΠΑΛΑΙΟΦΑΛΗΡΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΛΑΙΟ Σάββα Σάββα644Ιουλίου Μαΐου Σάββα Μαΐου ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΣ 2οΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Σελίδα «Meet The World Μεγάλη συµχή σνin Greece» Μεγάλη συµχή σν ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Η Ελλάδα όπως δεν έχετε φανταστεί! Μαγικές φωγραφίες! ποδηλατικόγύρο γύρο ποδηλατικό ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σελίδα8 8 Σελίδα Σελίδα9 9 Σελίδα Πώς βάζουν σς παιδικούς σταθμούς τα παιδιά των Nεοσμυρνιωτών με κριτήριο αν ψηφίζουν οι γονείς ς στη Νέα Σμύρνη Σελίδα 3 σ ε ν α φ ο τ πρω Σελίδα 3 Σελίδα1010 Σελίδα αγιοσ δημητριοσ ΓΙΑΤΑΤΑ«ΗΜΟΣΙΑ» «ΗΜΟΣΙΑ»ΠΟ ΗΛΑΤΑ ΠΟ ΗΛΑΤΑΚΑΙ ΚΑΙΤΟΤΟ«ΠΡΑΣΙΝΟ «ΠΡΑΣΙΝΟΤΑΜΕΙΟ»: ΤΑΜΕΙΟ»: ΓΙΑ Βάζω ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ χρώμα σ ΥΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΟ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ πλατεία ΗΜΟ ς ΚΑΙΣΤΟΝ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΗΜΟ μαθητές 3ου ΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑΣ Γυμσίου ΟΔΟΙΠΟΡΙΚ Ο ην Ιερά Μονή Αγ ίας ά δια στόµας Αρχιεπισκόυ Σινά, Φαράν Ραϊθω κ. Δανού, ο οποίος, ταξύ άλλων, γράµµι ότι: «Η Ιερά Μονή είι έ ορθόδο ξο µοστιέντρο αδιάκο πο πνευµατιωή δεκατεσσάρω ν αιώνων. κτισµένη ν 6ον αιώ κέντρο ερήµου, χερου Σινά, διατηρώ αίτερα χαρακτηριστικ ντας ν εποχή Ιουστινά ιανού 65 µχ.). Αξίζει πρέπει ηµαίνου ότι ο Μωάθ, ής Ισλάµ, οι Άραβες οι Τούρκοι Σουλτά νοι πολέων έθεσαν τη Μονή προστασία ς τη αν βανδαλ ισµούς µός αυτός συνεχίζ. εται Αραβικό κόσµο, αιτία Σινά παραµέ νει υδαιότερα σταυρο δρόµου ενώ είι σηίο ως δύο ηπείρω ν ή γραµµή δύο θαπρώ όψεως δυσπρόσι, γεµάβραχώδη όρη. Η γη ηλη καλλιέρ γεια πολύ λίγες. Κάνει στη ηµέρα ύκτα Η Σιϊτικ ή είι γνωστή ανά Ές Ές14ο 14ο 14ο Ές Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚ Ο Σάββα 4 Μαΐ ου 2013 ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠ ΤΟ ν κόσµο περιλα σηµαντικότατη συλλογ µβάνει µια πολύµο ρφη πνευµατική ή χειρογράφων, ρικών δραστηριότητά παπύρων, εντύ άλλα πων αρχεια κού υλικού. Εκτός Έθνη ό η Μονή διατηρο ύ ν πραγµα τικά εντυπωσιακό ακµάζοντα τόχια». Κά εκεί ο αριθµό των χειρόγρ Αρχιεπίσκοπος δίκων σώζον αφων κω- πάει σν Εσπερι άφη ται, η συλλογή νό, ευχαριστώείι γνωστή ντας τα X.N. ποικιλία των γλωσσ τη µοδική αυτή όπως αποσλή ν ών αντιπροσωπεύονται Ελπίς «είι Σύλλογο Η αυτά των κοντά τόσα διαφόρων τύπων χρόνια» γραφής απαντιούνται. Εκτός τα εθνικά χειρόγραφα αποτελούν ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ πλειοψηφία, ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΩΥΣ ΤΟΥ στη βιβλιοθήκη υπάρχουν Η αραβικ Ο Γέροντας Μωυσή γεωρνά, ισλαµικ ά, συριακά, ς, µοχός, ά, αρνικά, είι ασκητής λατινικά, περσικ Σινά µέά, πολωνικά, αι- νει σκήτη ο ίδιος έφτιαξε θιοπικά πολλά άλλα. Όλα εκ- σκαλίζοντας βράχο φράζουν πολυκύ µαντη πορεία 1700 µέτρα έχοντα υψότρο Μονής κατά ς τατρέψει ν µακρύ βίο ταυτόχρο πολυετ ή πα- Σελίδα 13 8 Σελίδα Σελίδα 66 ΑΘΛΗΤΙΚΑ Σάββ Σάββ αα 6 Ιουλ 4 Μαΐ ίουου Σάββα 4 Μαΐ 33 ου 2013 εεππίίκκααιιρραα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ ΚΑ Σάββα 4 Μαΐου "Ο Ιάσο εκστρατεία ς η αργουτική σν ΕΛΛΗΝ ΙΚΟ ΚΟΣΜΟ " 3 ssppoorrttss ποιοτική βιωµατ ική γνώση, µέσα ελκυστικά θεάµατ διαφέροντα θέµατα α εν, προχτικά δοσµέ υψηλή ποιότητ α. Μια γάλη βεντάλ ια επιλογές ανοίγετ αι σν επισκέπ τη πολυχώ ρου. εκθέις, περιηγή Διαδραστικές Ακούµ ις εικονικής πραγµατικότητ ε συχνά γύρω ας, εκπαιδευτικά ς γονείς προγράµµατα, ανησυ χούν συνέδρ κές παραστάις, ια, θεατρινται προβληµατίζονκιµαντέρ ατρ ποικίλες καλλιτε οφή αγωγή των χνικές εκδηπαιδιώ λώις σας περιµέν τις επιλογές ν ς, «ανοίξει» µυαλό ουν, ποιοτι Σ κής Νεανί Εθνική διασκ έδαση ς, δων, τα Προκρ έλθει επαφή παιδιού Παγκο τη διαχεί σµίου Σ ριση Πρωτα Εθνική ιµατικά Πανιω ελεύθ Νεανί- θλήµα ς,τακλήθη εµπειρίες γνώση ουσιαστικές ερου δων, χρόνο σµίουνίου, Παγκο Προκρκε ς, µακριά Αγγελυ, η αθλήτ εισβο ιµατικ ική Καλαφ ά ρια τη στειρότητα λήπρωτα Αχω ατάκη των θλήµα Πανιω κλήθη Τανίου, ηλε- ς, ΠροκριΑγγελ κτρον κε.η αθλήτ µατικάική ικών ουσα,ριαό θα ρεί ο Πανιώνιος τη Νά- γράµµας» «Αλυτικού Προπαιχνι διεξαχθ Καλαφούν διώνθασ ατάκη η Εθνική 8-13 πραγµ Τα Προκρι οικογε. Υργ Μαΐου απο νειακή οµάδα είου Μιας στηστάδιο µατικάζωή, ιήι βασικ Αιωνίως Μεταρρ Βουλγα θα αντιτ θα διεξαχθ ρία προειµασ ωπίι ούν ό 8-13 η κοινω Γερµαν Εθνικήικοπο τη διοργανώτρια υθµιζόµ Μαΐου ία, οµάδα κειαβουλγα ίηση. θα Κροατί ρία, ονής ίας. Κατά τη διάρ- Ποτέ Αβαθµιζόν ενης αωπίι Όταν αυτό τη Λενία. στη Βουλγα αντιτ τη ενδιαφ Γερµαν τη διοργανώτρια θαρία παραµ ς εκεί ης Παιδείας. Ο ία, έρον Πανιών Μίαα Κροατί δεν ιος, ακόµη Βουλγαδώσου εκδηλ ακοί Από τη γάλη προσθ ρία, ν τέσρις φιλικέ οι κυανέρυθροι τη Λενία ώ-νωση νεται ήκη νητικό., αθλήτρ σ τις Οπροπο εύχετα εύκολ ιά τιµ Πανιώνιος, ενδιαφές ατρήις, ρουσα γκάµα θααποτελ ι καλή ες τις αοποίες χρειασ τύψεις επιτυχί καλά ακοί τεί Πανιώ έσµατα γονιού νωση επιλογών, προτείσκάνει οοµάδα. αθλήτρ επιθυµ ιά νιος. µπορέι σ ο Κώστας Παγόλος θα νου µια θεατρικ ι καλή καλά αποτελ εί, εύχεταεθνική αντιστ έσµατα ι χρήσιµα συµπε ή παράσταση σ Εθνική οµάδα. επιτυχία σ εξάγε Οι αθµίζε ι πολύω κυανέρυθροι γάλους Η οµάδα ράσµα οµάδα. ασ πρέπει ρηπροσθέ παιδιά, ία Γιάννη τα τεχνικό Σφαι- νου σουν σ κρί ρόλ ίο ου εξαιρετικά οικονο ανικαν τητα επιτελε Η οµάδα ήτανγιάννη οµάδας όαρκετά έν προπονητή καλή σ δίπλωµαχαλάε µική χατίρι ΣφαιUEFA ιpro. ρόλπρώ α, βα ποιότητα δίζει ου ήτανηµίχρο νο,καλή κανείς αρκετά προσφέρει όµωςση κακή σ δρόµο impact εν πρώ εµφάνι Αυτό σώφρ Αλυτικά επειδή ηµίχροση ονος γένει. Η Κάρν των εισιτηρίων ξεκινού ο Κωνστ νο, αγωγή όµωςτρί η δεν περιόδου, Ρουγγέρη αντίνος Παγό σχετι η κακή ς, ακόµα κή ν τα τισµού, εµφάνι δεν διαθέτε ακ δεν λος επέτρεψ ση τρί αν οίνω 11 ευρώ, χρειάζε µοντέρνους ι όρους διεκδικ οποία των εν λόγω περιόδ κυαν ου,σηήι ις. Ταγµένη σ ται συστά- γενειακ ενώ υπάρχει οικο- τηεπέτρεψ προαπα δεν Βασικ. δίπλωµα είι νίκη. έρυθ µπορού ή ιύν παράµ ό εισιτήριο στα ο ετρος, εµποτίσο πιο αγαπηανρων τη διεκδικ Super σιάρικη 45 ευρώ. ποιοτι η League (βάι κανονισ υπηρέτηση τη νίκη.η ασία των φιλάθλ ήι κή µού). µακριά ψυχιατρπαιδική ψυχή, ψυχαγ Για ωγία, παιδικής Οι εκπαιδευτικοί ας έχουν αποκτή ων αγωγή η βι-ι ο τεχνικό Οριστικοποιήθ ικές υστερίες ωµατι νιωνίου Ισρικ Η ηκε ασί κήούγνώση αλλά η µη συµτ Πα-προγς, µακριά φολκλορικές ότι σχολικές παραστ υπόψη όψιµων πατριδο ς θα πρέπει των,φιλάθλ α πρόγρα, η επαφή κάπηλων. µµα ων αγώνων προενιωνίουλόγω παρακολουθήσ φιλικώ άις η γίις άλλων ανάλογ Πα- νοχή των ν πολιτι η σχολή ΕΠΟ ει ιµασίας,,αλλά εποχών, χρέωση είι 7 ευρώ. τισµού δώι Για τη στήλη, τραυµα η µόνο µη θα είι συµτ κατά παραµο Νίκου απαλλαγµένη σµό, αρχίζει οχή ιος ο Πανιών παιδί δεν είι πηγαία διάθεσ Παππά, λόγω ήταν δύο βασικά τραυµα Η ισρία νή Να σηιωθεί, τις παη τισµού στη Νάουσ Αργούς, χρυ- επετειακή υποχρέωση, ούτε θογέν θροι» θα αχω ότι όπως αφέρ α. Νίκουσιχεί Οι «κυανέ α υπερεπάρκεια ακροβα ειες «εκπα ταήταν Παππά, οποία σόµαλλου δέρα αβαρυ«goal» σάνιστα ρήσουν ει έπαιξαν δύο, τεί ταξύ o κάχος UEFA πελά. Είι τα Τρία-Πέ ιδευβασικά ντε πολύ ς, Κολχίδας, τικής» παπαγ άδολης αγάπης τη Δευτέρα 8 Ιουλίου σιχεί µέλλον ντικό α σηµατα οποία Πηγάδι Pro θα συνερ αµ- Ιάσο των αλίας κατάµατα. Σήρα γαστεί ν Πανιών ρόλο σπολύ πρωί έπαιξαν µην αυτισµ Αργουτών, θα καταφέαρει φισβήτη εµπειρίας, σηµαού βαθµοθηρία ιο αµένεται παρα µέχρι τις 28.ντικό ρόλο ο Ισρικ ίνει αποτελεί Μήδειας, των ξηλώνει συνοπτ η κρίση εκεί εγγύηση οµάδα ός αλάβει σ ς. Συµπληγάδων µηνπαλέψε έ σηµέ ικά πρότυπα καταφέι έως Αλυτικά ο Ισρικ των Πειραιώς Κ-20 λος σµού αξίες, η επαφή ρυθρω ρι πετρών Φρίξου πρόγρ θετικό αποτέλρει τέ- βλαστάρι ράλληλ 254 σν«κυανέ ός πα-ιδρύµα15/7 ν» παλέψε αμμα: θα κάθετα Ταύρο έ δόσιµο Έλς Μείζον σας θα θυµάτα ι έως τέεσµα. βρίσκεταια Α.Σ. Λευκα σν οςλος όµως, µυθολο πάγκοελληνισ δίων, ι λης δεν µπορεί αφήι πολιτισ ι κέντρο οµάδας ρό. θετικό µού. Το ενεργοτ πρώ 18/7 αποτέλ ξεχωρί Βέροια επίσηµατικό ζει, τί λόγωέλης, ασυγκί- συνάµα γίας τόσο αυθεντικό µουίοστα 27/7 Απόλλ, 22/7 εσµα. Κέντρο νη παιχνίδ αποτελ ξεχωρί κανέ «Ελλην ια Οι Πηγή: εί έν δίπλα ων ν Έλλη γονιό, ικός γόλο. ενδιαφέρον όσο Σμύρν κατ αρχάς ώρες Panion σν ζει οι έδρες πολυχώ Παης r ianea.g Και λέ σηµέ ρο πολιτισ ως κτήριο, πολύ λειές οι δουαποτελεί ΚέντροΚόσµος», αποτελώντας διεξαγωγής µού, επιαγώνω ρι, τί η απλά τί παραπέµπει στήµης Κάρν ν, θα οριστι Πηγή: µνήµης παράσταση «Ο σηίο Panion Πολιτιαπευθείας κοποιη ianea.gτις αφορ,r των ημέρε ό µια τις θούν Ιάσος η άς συχος σ Οδό Πειραιώ ο ανής. είι µια Κυριακ Ρουγγέρη δεν ρώς επόμε σκόρερ οµορφ Αργονιός νεςς γουτική ή αντί παιµπορεί ς. Κυρίως, Εκστρατεία» µης µυθολο ότερες θύ- δό ανεπιφ ύλα- κάθε κυανέρ χτα ρώς παίζετα προσφ πήγα υθρους σκόρερ γίας ι σν Ταύρο. Από αλλαγή έρει σ Κυριακή, δύο ο Μαρκ παιδί ς αυτήν άποψη, παραστ κυανέρπέιν. Είι 12 υθρους ο πόν Μαρκ ς, ενώ ις ( ). Οι ά- µια εµπειρία πρωτόλαποτελεί άλλο κόσµο. επένδυση έν ακολού Πέιν θη τιµές ο Γιώργος Μπόγρ ειας επαφής 12 πόν πιο αγνή ς, ενώ ης ακολού 10.ο Γιώργο Καλή Ανάσταση θη εκδοχή πατριω Ακο ς Μπόγρης όλους! ίνωση 10. Σε αζήτηση Σ Εθνική ΤΟΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ προπονητστη ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΠΑ ν Εθν ή Νε ικήν η ανίδω ΡΑΡΑ ΣΚΣΚ Υ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΝεΚα ΗΝΗΝ UEFA Pro.. ανίλαφ ΙΟΙΟ δωτά ΤΟΤΟ η ΜΠΑ Υ ΕΛ ΛΗΝΙΚΟΥ ΣΚΕΤ ΠΕΠΕ Κα.λαφ ΤΥΤΥ ατάκη κη ΧΕΧΕ Υ ΗΘΕΛ ΑΥΑΥ ΤΟΤΟ ΠΟΠΟ Υ ΗΘ ΕΛΕ Ε Ποιοι θα είι Γράφει ο Χάρης-Μαρτίνο Μαρνιέρος itsmart Ξεκινά η προε στα 3-5 Πηγάδια ιµασία Πανιωνίου ενενµπµοιόπανρόερτίπαλεσοιεοσπα φιπαλικνιανιώά παώιχννιίδιοςα νιος ιε ινήις ιευκρυκρ πα ραχώινή ρηις παραχώ έδο ρηση ση γηπγηπ έδου υ Σ «παγωµ µίας» Αρτάκης, λόγ Σαγω «παγωµένο»ένο ω άδικης Αρτεισµ ικής κεκλ άκηένω ς, λόγ µίαςισ ακα η τιµω ω αγωνιστνιστ ν των ακατανότανό κεκλρεσ θυράδικ ρίας ς ικής ώνης εισµ δεν µπό ένωαπο ησ ν των Ισρικόρικό τιµωοµά λήθηκε ε θυρ ρίας ς δεν µπόρεσ ών επιβεπιβ φύγει δα, ο λήθολυ ε αποφύγ ηκεµπια ν σκόοµάδα, ει ήτταήττα ν Ολυ (66-57ο). µπιακό (66-57). ΠΠ οποία γνωστ Το παιχνίδι λόγουακο ς ς οποιεί ς Το παιχνίδ ίνωσηοποίο υς συµφώ λόγουση ς νη οποία γνωστ συνέχε ι ια στις λίδα γηπέδ ς παραχ ου υς συµφώ οποιεί οποίο Νέας νη ς ώρη22 Σµύρνης εξέδω ση χνης Πανιώ γηπέδ νιος. ώρηου ο Ερασιτέ- συνέχεια στις λίδα 22 Νέας Σµύρνης παραχ χνης Πανιώ εξέδω Αλυτ νιος. ικά, σ ακοί νωση αφέρεται: ο ΕρασιτέΑλυτ «Ο ικά,πανιω σ ακοί ΝΙΟΣ νωση ΓΣΣ αφέρ νώνει, εται: πως η παραχώ πέδου διεξαγω ακοι «Ο ΠΑΝΙΩ ΝΙΟΣ ΓΣΣ ακοιγή ρηση γηπρωταθ πέδου πως ηκατάταξ λήµας έγινε νώνει,αγώ ηςρηση διεξαγω παραχώ βάι συµβατ θέση γή αγώ 6ηγηπρωταθσυνετα λήµαιρισµό υποχρέ ς έγινε Superleagueκατάταξης ικής ωσης 6η θέση προς ν διαβεβαιώις, βάι συµβατ αφού συνεταιρισµό λήφθησ ικής υποχρέ Superle τόσο διοργα οι απαραί ωσηςανπρος ν τητες αφού λήφθησ Αστυνοµία, ague διαβεβαιώι νώτρια αρχή, όσο ασφάλ ς, τόσο εια διοργα γηπέδου,αν οι απαραί τητες Αστυνοοµάδας µία,, αρχή,των εγκαταστάω των φιλάθλων νώτρια ασφάλ εια γηπέδο, αλλά όσο ν οµάδαςπόλης». υ,, των των πικής εγκατα φιλάθλων, κοινων αλλά πικής στάων ίας πόλης». κοινωνίας... σ inte rnet Πέι Πέιν: ν: ww w.e-epikaira.g r νεχίζου "Συ"Συ νεχίζ ου πρπρ θειά " οσοσ πάπά θειά " Ο Πανιώ νιος πάλεψε, αλλά πήρε αυτό νιος Ο Πανιώ ήθελε σ αµέτρηση δεν προπονήις πιστεύω πάλεψ ν Ολυµπ πήρε αυτό ότι παλέψα ιακό, σύµφωε, αλλά δεν όµως πήρα αρκετά πιστεύωαυτό θέλα Πέιν. ιακό,ήθελε σ ν Ολυµπ αµέ ν προπονταήις δεν ότι παλέψα. Ο λόγος όµως δενσκαµπα σύµφω τρηση Μαρκ πήρανεβάσµ αρκετά είι ατα σ Πέιν. «Συγχαρητήρια αυτό ν Μαρκ τα σκαµπα δοσ θέλα αγώ ή µέσα. Ο λόγος. Συνεχίζ σν νεβάσµ Τιςρητήρια προηγούνες «Συγχα Ολυµπιακό ουδοσ ατα σ προσπάθειά είι σν τη νίκη. αγώ τα πλέι-οφ ή µέσα στόχο. Συνεχίζου µέρεςακό», ήταν αλυτ σν Ολυµπι προσπα Τις προηγούνες τα λό.σν τηθήσα πολύ στις θειά νίκη. τα πλέι-οφ», ήταν προσπάικά Σφαιρόλο µέρες προσπα αλυτικά τα λό στόχο θήσα πολύ. Σφαιρ στις ς: «Σηµαντικ ό Σηµανλος: «Σ ό γεγονός πως ο τικό χαρακ τήρι ηµ ς αν ο Γιάννη τικόλ ΣηµαντικόΠανιώ ς Σφαιρ όοςπωπω νιος χαρακ προσπάθη γεγον ράτη τήρι ς δεν τα παρα δεν τα παρα τήσ ε» τήσαµαµ ε» είι δύσκολο ός πως οπανιώ ο Γιάννηςέως παιχνίνιος τέλος δι προσπ Σφαιρ ν Ολυµπ κρατήσου ρυθµό. όλ δεν παράτηισρι ος κού τόνι άθη ιακό. Ολυµπιακός έδειξε παιχνί είι δύσκολ Αλυ Ξεκινήσα καλά έως στη συνέν τικάο δεν δι ν ο κρατήσου τέλος προσαρ τεχνικ σν αγώ Ολυµπτευξη Ισρικού µοστικό ιακό. Τύ πα-ός ρυθµό. ρη τρίτη περίοδ «Κατ τητα στις συνθήκ Ολυµπιακός τόνι Αλυ:τικά ο τεχνικ αρχήνστη Ξεκινήσ θέλω έδειξε προσαρ α καλά ες ειδικά όµως ο συνέν ο µοστικό δώσω έδειξε ποιότητ τευξησυγχαρ ός ρη τρίτη Τύητήρια ενέργε πρόκρι «Κατ αρχήν ά όταν σν αγώ όµωςστηο δεύτε: ιες στα σν Ολυµπι περίοδ σουτ. Σ τητα στις συνθήκ θέλω ση ες ανάγκα ο έδειξε σ φάιλ τέλος κά δώσω συγχαρ ειδικά δεύτε-φορ.ητήρια ποιότητ βεβιασµένες Για εµάς ήταν δύσκολ ακό ν κόουτς 15 σηµαντ µέρες ενέργειες ά όταν πρόκρι προσπά απραξί πως στα ικό σν Ολυµπιακόο παίξου ση σ ας. Σ θειά στη σουτ. τα παρατή ανάγκα φάιλ Σδεν τέλος θεωρώ ζόν ν κόουτς τά απραξί κάσα. 15 µέρες στήµατ Για εµάς σηµαντικό Ευρώπη, τά-φορ.αρχή Θα µπορούσα βεβιασ παίζα κάθε τρεις προσπά µένεςότι είι µέσατασν αγώ ήταν δύσκολ πωςα δεν ας. Σ αρχήκάθε εβδοµά θειά θεωρώ έχου καλύτε παίξου µέρες παρατήσα.. Είι κρίµα ότι παίξαµ Ευρώπ δα τώρα οκάθε στήµαταέλειψε τάόταν Θα µπορού ότι είιρα δια είχα έκς µέσα οσν η, τά κάθε εβδοµάζόν παίζα παίκ κάθε τρεις µέρες σα έχου δύο εβδοµά ε δίχως αγώ. Θέλουµ κόσµο αφού. Είι δες έτσι καλύτε όταν είχα κρίµαενότικόσµο δα τώρα κάθε έλειψε χρειαζό ο έκςµαστε τη. βοήθει παίξαµ αλλά πρέπει ρα δια- παίκ δύο εβδοµάδες ε δίχως Θέλουµά ε κόσµο αφού καταλά νµέσα φίλαθλα πλαίσια έτσι χρειαζόµαστε τη βει ότι βοήθειά µέσα κόσµο αλλά ειδικά στα πλέι-οφ φίλαθλα πλαίσια πρέπει καταλά βει ότι». ειδικά στα πλέι-οφ Πηγή: panionia nea.gr». Πηγή: panionia nea.gr Σελίδα Σελίδα Σελίδα νεα σμυρνη: Σελίδα 8 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ» ΣΤΟ 7ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

2 2 Λεύτερα Ξάστερα Φοβάμαι ς ανθρώς με καταλερωμένη τη φωλιά ς πασχίζουν τώρα βρούν λεκέδες στη δική σου - Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ Γιώργου Νικάκη εκδότη ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ Φώζαν, διαμαρτύρονταν, απειλούσαν διακοπή των εργασιών στη πλατεία «Χρυσοστόμου» οι παρατάξεις αντιπολίτευσης αλλά αποτέλεσμα ήταν οι φωνές ς πέσουν σ κενό. Τι κι αν αντέδρασαν με μικρή παρουσία δημοτών σ ξεκίνημα έργου, τι κι αν κατήγγειλαν σ αστυνομία τη μη ύπαρξη άδειας, τι κι αν προσκόμισαν σ τελευταίο δημοτικό συμβούλιο αποδεικτικά έγγραφα παρατυπίες κ.α. Tο έργο συνεχίζεται!!! Σιγά μην είχε φροντίι ο Λαλίστας μην είι προειμασμένος αντιμετωπίι τέιες αντιδράις. Άλλωστε είχε προειδοποιηθεί παλαιότερο δημ. συμβούλιο τη δημ. παράταξη «πόλη ανάποδα» με τη καταγγελία ότι «θα μας βρείτε μπροστά σας έργο ανάπλασης θα σταματήι». Τελικά φαίνεται ότι η αντιπολίτευση είι πολύ αδύμη φέρει θετικό αποτέλεσμα στις καταγγελίες. Και δεν είι μομφή προς τις παρατάξεις αντιπολίτευσης αυτή η επισήμανση μου, τί δυστυχώς σύστημα, δηλαδή οι νόμοι είι έτσι διατυπωμένοι λειργούν με τόσο αργούς ρυθμούς, με τέια κωλυσιεργία με αποτέλεσμα μη μπορεί κανές καταγγέλλων έχει άμεση απάντηση, αλλά ούτε καν σιχειώδες ενδιαφέρον τις αρμόδιες υπηρεσιακές αρχές προσφεύγει. Τα παραδείγματα τη σάπια αυτή λειργία των νόμων των υπηρεσιών με αδράνεια παρέμβασης των, βοηθάνε τα μέγιστα σ ανάπτυξη διαπλοκής ρεμούλας σ δημόσιο βίο είι πάμπολλα. Τι περιμένει λοιπόν η αντιπολίτευση πετύχει, όταν εδώ τρείς βδομάδες ξεκίνη τις αντιδράις με τις διάφορες καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες κι τις οποίες δεν έχει λάβει καμία επίσημη απάντηση, ενώ οι εργασίες ανάπλασης συνεχίζονται μάλιστα με πολύ εντατικό ρυθμό! Πότε υπήρξε άμεση απάντηση αιτήματα πολιτών, δημοτικών παρατάξεων, δημοτικών συμβούλων κ.α. πολιτεία δια των υπευθύνων υπηρεσιών ώστε μεριμνήι άμεσα; ΠΟΤΕ! Επομένως όπως φαίνεται στη παρούσα περίπτωση διολογημέ δεν υπάρχει απάντηση στις καταγγελίες αντιπολίτευσης τί έτσι σύστημα θέλει λειργεί. Είι δε γνωστό ακόμα ότι κι αν συμβεί παρέμβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, πόσο χρονοβόρα θα είι η διαδικασία μέχρι εκδοθεί η όποια απάντηση. Μέχρι τότε καταγγελλόμενο έργο θα έχει εκτελεστεί, κόσς έργου θα έχει πληρωθεί, κάποιοι θα έχουν οικονομήι επιμέλεια φροντίδα καλής τήρησης συμφωνίας, κι άντε μετά οι αρμόδιες υπηρεσίες βγάλουν μια φαση ασλής των εργασιών! Πιά τα αυγό κούρευ! ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΔΑΚΡΥΑ! Και βέβαια σ έργο αυτό μεγαλόπνοο, δακρύβρεχ ν Λαλίλασ, με τόσο μένος πρόσφατα προασπίστηκε μάλιστα σ όνομα κολληύ τέως Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας δήμου αείμνησ Διαμ. Διαμαντόλου- τι σκέφτηκε ο άνθρωπος στηρίξει εκτέλεση ανάπλασης - δεν υπάρχει κύριοι αντιπολίτευσης περίπτωση κερδίτε μείωση κόσς αλλά ακόμα όποια αθεώρηση των σχεδίων ανάπλασης. Το κόσς των ευρώ δεν είι έ ποσό τη στιγμή εξασφαλίστηκε ΕΣΠΑ δε θα απορροφηθεί. Ο πολιτικά υπεύθυνος κι «επί πασών των Ρωσιών» τσάρος οικονομίας των τεχνικών έργων αντιδήμαρχος, ως έμπειρος πλέον τέια θέματα, δε θα αφήι αυτή ευρία υλοποίησης ανάπλασης, ούτε επασχεδιαστεί αλλά ούτε μειωθεί κόσς έργου. Κι όπως μέχρι σήμερα φαίνεται, δίνει καλά τη μάχη, προασπιζόμενος τη μελέτη αλλά προπάντων μη απολεσθεί ούτε ευρώ τη χρημαδότηση, παρά τις καταγγελίες αντιπολίτευσης ότι κόσ ς ανάπλασης είι υπέρογκο! Είι πολλά τα λεφτά Άρη, λένε κι οι δημότες! «ΤΥΜΒΟΡΥΧΟΣ» O Γ. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ; Μέσα σ ξέφρενο παραλήρημα, ο Λαλίστας μελλοντικός υποψήφιος Δήμαρχος - αυτό λένε τα παπαγαλάκια στα στέκια ς κι ά τι σχεδιάζει λέει ο νυν δήμαρχος- θυμήθηκε μνημονεύι όνομα επί δώδεκα χρόνια στενού συνεργάτη, αείμνησ Διαμαντή Διαμαντόλου, τέως Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας δήμου, προκειμένου αιτιολογήι αγότητα εκτέλεσης έργου ανάπλασης πλατείας Χρυσοστόμου. Ο Γ. Κουτελάκης ευρισκόμενος μία αισθηματική φόρτιση κατάσταση έπαρσης μετά δακρύων, τόνι ότι δε θα επιτρέψει ασλή έργου αλλά θα φέρει πέρας, τί είι κι αυτό έ τα οράματα των έργων σχεδιάστηκαν κι έγιν μέχρι σήμερα στη Νέα Σμύρνη ν αείμνησ συνεργάτη Διαμ. Διαμαντόλο. «Οφείλω υλοποιήσω όραμα βασύν οι πολιτικοί σύντροφοι χαμηλώνοντας ς τόνους, τη μνήμη Διαμαντή». Ως εδώ παραλήρημα κράτη καλά! Οφείλει όμως ο κ. Γ. Κουτελάκης απολογηθεί σς καίκους πόλης δώι εξηγήις αν όχι όλους όσους πληρώνουν τα δημοτικά ς τέλη φόρους, λάχισν σ αυύς ψηφίζουν στη Νέα Σμύρνη, τί τα στελέχη πικού ΣΥΡΙΖΑ (πρώην συντρόφια ) παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, όταν έκανε αφορά στη μνήμη συντρόφου ς Διαμ. Διαμαντόλου, αντέδρασαν μάλιστα έν εντίον τί όταν σημαίνων στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ δύο φορές- πιθανόν ενδώι κι ακούι καλά είπε τη φράση «ΚΆΝΕΙΣ ΤΥΜΒΟΡΥΧΙΑ» αγκάζοντας ν μαζέψει τα χαρτιά αποχωρήι αίθουσα συνεδρίασης; ΝΕΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΕΦΟΥ ΚΑΡΟΥΜΠΑ Για πολλοστή φορά ο επικεφαλής «Συμμαχίας πολιτών» Νίκος Στέφος ήρθε κόντρα με ν πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου Γ. Καρούμπα με αφορμή τη μη τήρηση ίσης συμπεριφοράς στη διαδικασία διενέργειας συμβουλίου μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων των δημ. συμβούλων. «Δεν είστε πρόεδρος πλειοψηφίας αλλά όλου δημοτικού συμβουλίου τί είστε ψηφισμένος κι αντιπολίτευση οφείλεται βαστείτε όλες τις παρατάξεις. Ακόμα βαστείτε κι εκτιμήτε πέρα εγώ σας έργο έκανε ο επί πέντε μήνες προκάχος σας κ. Σουρβίνος βάστηκε αντιπολίτευση τήρη ισορροπίες στις διαδικασίες». Στις επισημάνις αυτές Ν. Στέφου ο πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Καρούμπας, αντέδρα έν κι αμυνόμενος, ισχυρίστηκε ότι δε λειργεί κατά τις διαδικασίες με μεροληψία υπέρ πλειοψηφούσας παράταξης, έτσι όπως καταγγέλλει ο Ν. Στέφος με ακραία ποθέτηση, είπε ότι «παραιύμαι τώρα!». Μετά αυτή ένταση, ο πρόεδρος αγκάστηκε διακόψει λίγα λεπτά τη συνεδρίαση προκειμένου πέσουν οι τόνοι προχωρήι σ ολοκλήρωση συνεδρίασης. ΝΕΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Έ επικίνδυνο σπιράλ ελλειμμάτων ανφευκτα οδηγεί νέες μειώις συντάξεων αδεικνύεται μέσα καταγραφή των υπέρογκων εισφορών καλούνται πληρώσουν οι ασφαλισμένοι σν Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) των πενιχρών συντάξεων τελικά παίρνουν, μετά 35 ή 40 χρόνια δουλειάς. Η τρόικα έρχεται με άγριες διαθέις, καθώς αφενός δεν έχουν βρεθεί ισοδύμα μέτρα ( τη μνημονιακή υποχρέωση επιβολής ειδικής εισφοράς επί τζίρου των επιχειρήων έχει απορρίψει Μαξίμου) αφετέρου τα ελλείμματα ταμείου αυξάνονται. Και όλα αυτά, όταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν εισφορές ξεκινούν 245ευρώ μή φθάνουν τα 605,64 ευρώ, λάβουν μέση σύνταξη δεν θα υπερβαίνει τα 851 ευρώ. Σ χειρότερη περίπτωση, εάν πρόκειται συνταξιούχο πρώην ΤΣΑ η μέση σύνταξη γήρας δεν υπερβαίνει τα 505 ευρώ, ενώ τυχεροί πρέπει θεωρούνται οι ασφαλισμένοι ΤΕΒΕ λαμβάνουν μέση σύνταξη γήρας κοντά στα 940 ευρώ. Όχι βέβαια πολύ, αφού όσο δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, παραμένει σ προσκήνιο η διάταξη προβλέπει αλλαγή σν τρόπο υπολογισμού των συντάξεων μείωση ς νέους συνταξιούχους κατά περί 30%. Το θέμα Τρόικα έρχεται αμένεται συντηθεί με ν υργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόνοιας δεν έχει κλείι, ενώ ο Γιάννης Βρούτσης έχει διαμηνύι ότι είι πολιτική φαση των δύο πλέον συγκυβερνώντων κομμάτων, μην επιβληθεί ειδική εισφορά επί τζίρου των επιχειρήων. Πολλές άλλες λύις δεν υπάρχουν, ενώ ήδη στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίων προεξοφλούν ότι νέο κούρεμα στις συντάξεις βρίσκεται προ των πυλών. Στα παρακάτω σιχεία φαίνεται αδιέξοδο κατάστασης. ΟΙ εισφορές είι υπερβολικά υψηλές, πνίγουν ς εμποροβιοτέχνες, ενώ 2007 έως σήμερα έχουν αυξηθεί σημαντικά, όταν αντίσιχο διάστημα οι συντάξεις μειώνονται συνεχώς. Είι χαρακτηριστικό ότι 5η ασφαλιστική κατηγορία, 2007 οι μηνιαίες εισφορές ήταν 321,75 ευρώ, εκτινάχθηκαν στα 372,60 ευρώ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 50 ευρώ, Εκεί παραμένουν έως σήμερα. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 5598 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ.Ε.Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Γ. ΝΙΚΑΚΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΦΩΤΕΙΝΗΣ 13, Ν. ΣΜΥΡΝΗ Τηλ. Κέντρο: , Fax: , Φωγραφίες κείμε δεν επιστρέφονται Η εφημερίδα μας φέρει ευθύνη μονό τα ανυπόγραφα άρθρα Τα ενυπόγραφο άρθρα δεν εκφράζουν τις θέις τις ψεις. Οι μακέτες διαφημιστικών καχωρήων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, αν ζητηθούν χρεώνονται χωριστά. Επιτρέπεται η αδημοσίευση κάθε δημοσιεύμας ή καταχώρησης μόνο με έγγραφη άδεια εφημερίδας. Υπεύθυνος κατά νόμο Γιώργος Στ. Νικάκης. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΛΤΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:ΙΔΙΩΤΕΣ:40 ΕΥΡΩ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔ. & ΔΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.: 200 ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: PROBANK

3 3 Πώς βάζουν σς παιδικούς σταθμούς τα παιδιά των νεοσμυρνιωτών με κριτήριο αν ψηφίζουν οι γονείς ς στη Νέα Σμύρνη Ο ΧΥΔΑΙΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ Νίκου Στέφου Επικεφαλής Συμμαχίας Πολιτών τη Νέα Σμύρνη Ότι οι άνθρωποι αυί δεν παίζονται στη μαυρολούρικη μικροπολιτική έχω πει κατ επανάληψη. Το έχω μάλιστα στηλιτεύι πολλές φορές κι απ αυτήν εδώ τη φιλόξενη στήλη των «Επικαίρων». Για αυτό περιμένω είμαι σίγουρος ότι όσο θα πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές, η παρέα κυβερνά αγέρωχα Δήμο μας θα τα δώι όλα προκειμένου γαντζωθεί σ εξουσία μια ακόμα θητεία. Το ξέρει καλά παιχνίδι παλαιοκομματισμού ψηφοθηρίας μέχρι σήμερα βγήκε Αλλά ότι θα μοίραζαν ς νεοσμυρνιώτες «πρόβατα» «ερίφια» ανάλογα με αν είι δημότες ή όχι, προκειμένου βάλουν τα παιδιά ς σς βρεφονηπιακούς σταθμούς, σας εξομολογούμαι δεν είχα φανταστεί! Κι όμως έκαν κι αυτό Σου λένε «δεν γίνεται σκοτωμός προκειμένου μν τα παιδιά ς σς παιδικούς σταθμούς; Ποιά θα προτιμήσουμε; Μα φυσικά αυτά οι μπαμπάδες κι οι μαμάδες ς είι πολύτιμα ψηφαλά- ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ κια! Οι άλλοι δεν ψηφίζουν, ας πάνε αλλού! Ας κουρεύονται Βλέποντας προφανώς ότι η αντίστροφη μέτρηση τις δημοτικές εκλογές επόμενου Μαίου θα οδηγήι πιθανότατα σ τέρμα μακρόχρονης εξουσίας ς σ Δήμο επειδή δεν ς βγαίνουν εύκολα τα κουκιά τη νίκη, σκαρφίστηκαν μοριοδοτήσουν με +15 μόρια τις αιτήις εγγραφή των παιδιών έχουν οικογενειακή μερίδα σ Δήμο. Δηλαδή τα παιδιά οι γονείς ς ασκούν τα εκλογικά ς διώματα στη Νέα Σμύρνη. Σ «πυρά» οι μη δημότες Έτσι, οι μεν δημότες θα έχουν 25 μόρια ενώ οι άλλοι νεοσμυρνιώτες απλώς δεν ψηφίζουν εδώ διάφορους λόγους, θα έχουν μόνο 10 μόρια. Τώρα αν οι νεοσμυρνιώτες αυί έχουν μόνιμη καικία εδώ, ζουν δραστηριοποιούνται σ αυτήν εδώ πόλη, πληρώνουν τα ίδια δημοτικά τέλη φόρους, είι καταλωτές ίδιας αγοράς, πληρώνουν κι αυί τα ίδια ποσά σ Δήμο αν θέλουν αθληθούν σς χώρους πρώην ΟΝΑ στα δημοτικά αθλητικά κέντρα κλπ. είι αδιάφορη λεπμέρεια δημοτικό καθεστώς. Περιττό βέβαια πούμε ότι με αυθαίρετη αυτή μοριοδότηση οι μη δημότες νεοσμυρνιώτες πολύ δύσκολα θα βάλουν τα παιδιά ς σς παιδικούς σταθμούς Εκβιασμός τιμωρία Από άλλη πλευρά, η σημερινή δημοτική αρχή με φασή αυτή, πέραν κυνικού διαχωρισμού των καίκων, τιμωρεί κι πάνω ( μην πω εκβιάζει ) όποιους δεν έχουν επιλέξει ασκούν στη Νέα Σμύρνη τα εκλογικά ς διώματα, όσους, δηλαδή, εμμέσως δεν επιβραβεύουν με ψήφο ς θεάρεσ έργο Είι φανερό λοιπόν ότι πάνω απ όλα ενδιαφέρουν τα «κουκιά» κι όχι η εξυπηρέτηση των νεοσμυρνιωτών αδιαφορώντας επιδεικτικά αν με αυτή τη συμπεριφορά επιδεικνύει έ ιδιότυπο «ρατσισμό», όπως εύσχα είχε γράψει σ προηγούμενο φύλλο των Επικαίρων» ο Γ. Νικάκης. Ο σκοπός ζωής των απερχόμενων δημοτικών αρχόντων είι η νομή δημοτικής εξουσίας τίποτα άλλο. Προκειμένου πετύχουν θα τα δοκιμάσουν όλα. Και γαία πυρί μειχθήτω Τα φακελώματα η δίψα εξουσία Άλλωστε ποιός δεν γνωρίζει ότι η σημερινή δημοτική εξουσία δεν «φακελώνει» ς νεοσμυρνιώτες δικό πολιτικό όφελος συγκεντρώνοντας όλα τα προσωπικά οικογενειακά σιχεία θα χρησιμεύσουν σ προεκλογική εκστρατεία; Φακέλωμα μέσα τις λειργίες των αθλητικών πολιτιστικών τμημάτων, φακέλωμα μέσα τα ΚΑΠΗ, φακέλωμα μέσα τις εκδηλώις των Ιωνικών γιορτών, φακέλωμα με τις προσλήψεις, ομηρεία ολόκληρων οικογενειών των εποχικών συμβασιούχων κλπ κλπ Το κυνικό αλλά αστείο συνάμα είι ότι πλέον παραδέχονται δημόσια μικροπολιτική ς Άλλωστε ποιός δεν γνωρίζει ότι η σημερινή δημοτική εξουσία δεν «φακελώνει» ς νεοσμυρνιώτες δικό πολιτικό όφελος κουπονηριά. Δεν ς νοιάζει αν ρεζιλεύονται, δεν ντρέπονται ς παίρνει χαμπάρι ο κόσμος. Η δίψα εξουσία είι τόσο μεγάλη καμαρώνουν κι πάνω! Έπρεπε ήσασταν μια μεριά βλέπατε με τι θράσος μου διολογού σ δημοτικό συμβούλιο ψηφοθηρική ξετσιπωσιά ς ο αντιπρόεδρος νομικού προσώ ς παιδικούς σταθμούς Θ. Καστόρης. Όλη δε η ένσταση δεν ήταν αν διαχωρίζονται οι νεοσμυρνιώτες ανάλογα με αν ψηφίζουν εδώ ή όχι αλλά ότι ο «Τροϊκανός» των «Επικαίρων» είχε γράψει ότι οι δημότες μοριοδούνται με 40 μόρια κι όχι με 25! Ναι, είπε κι αυτό κι ακόμα ταβάνι δημοτικού συμβουλίου είι στη θέση Αριστεροί πλάκας Και είι αριστερός Ή έτσι λέει Όπως κι οι περισσότεροι σημερινοί σύμβουλοι πλειοψηφίας αυπροσδιορίζονται αριστεροί. Ας αυπροσδιορίζονται όπως θέλουν. Δικαίωμά ς είι. Μόνο οι πρακτικές ς η μαυρολούρικη εμπάθειά ς, ς κατατάσι σ πιο χυδαία γωνία πολιτικού τόξου. Έχουν τόση σχέση με Αριστερά όση έχει ο Φάν με ρετσινόλαδο Σ αυτή λοιπόν τη γωνία θα παραμείνουν όσο θα επιμένουν στις ίδιες πρακτικές. Μέχρι έρθει η ώρα ο λαός Νέας Σμύρνης με ψήφο ς στείλει επιτέλους σπίτι ς Συγκέντρωση ΚΚΕ σ Κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Με μεγάλη συμμεχή ν λαό Νέας Σμύρνης πραγμαποιήθηκε η συγκέντρωση ΚΚΕ σ Κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Σ ομιλία, ο Κώστας Ζιώγας, μέλος ΚΕ ΚΚΕ, αφού αφέρθηκε στις διεθνείς ντόπιες, πολιτικές οικονομικές εξελίξεις ανέδειξε γεγονός ότι στη σημερινή φάση οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, αστικό πολιτικό σύστημα προσπαθεί αδιοργανωθεί, βρει λύις τα μονοπώλια ταυτόχρο συντρίψει τα όποια διώματα έχουν απομείνει εργατική τάξη τα άλλα λαϊκά στρώματα. Όπως είπε, αντίθεση με ΚΚΕ, οι δυνάμεις «νέου» διπολισμού, με επίκεντρα τη ΝΔ ν ΣΥΡΙΖΑ -ο καθές τη δική αφετηρία, προσπαθούν παραπλανήσουν εργατική τάξη τα άλλα λαϊκά στρώματα, ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης καπιταλιστικού συστήμας. Δηλαδή, ότι σ ανάπτυξη ευαγγελίζονται, η πίτα θα είι ολόκληρη ο σκύλος χορτάς, ο επιχειρηματίας θα έχει κέρδη ο εργαζόμενος δουλειά με καλές απολαβές! Το ΚΚΕ αποκαλύπτει σν λαό ν πραγματικό χαρακτήρα αντιλαϊκής πολιτικής έ άλλου πόλου, παλεύει σήμερα βελτίωση των συνθηκών ζωής των λαϊκών οικογενειών των ανέργων, επισημαίνοντας όμως ότι μέσα στα πλαίσια καπιταλισμού δεν μπορεί δοθεί οριστική λύση. Την ίδια στιγμή, τα μονοπώλια στέλνουν εκαμμύρια κόσμου σ ανεργία, βρήκαν κι άλλον έν πρόθυμο σύμμαχο, τη ζιστική - φασιστική Χρυσή Αυγή. Το μόρφωμα αυτό αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Κάλε ν λαό κλείι τα αυτιά στις ψευδεπίγραφες αντιθέις «μνημονιακών αντιμνημονιακών», «μερκελικών αντιμερκελικών» κα. Η πραγματική αντίθεση είι μεταξύ αυτών έχουν τα κλειδιά οικονομίας στα χέρια ς σ αυύς παράγουν ν πλού ς κλέβουν οι πρώι, δηλαδή μεταξύ μιας χούφτας καπιταλιστών τη μία εργατικής τάξης των άλλων λαϊκών στρωμάτων άλλη. Σήμερα ο λαός έχει εμπειρία, μπορεί κάνει βήμα σταματήι κύμα των βάρβαρων μέτρων, ακούι πρόταση ΚΚΕ έξοδο καπιταλιστική οικονομική κρίση προς όφελος λαού. Με τη Λαϊκή Συμμαχία μπορεί παλέψει έξοδο ΕΕ, με μονομερή διαγραφή χρέους κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων. Σκοπός μας είι η εξυπηρέτηση των πελατών, αλαμβάνουμε προτείνουμε ακίνητα άρισ κατασκευής, καλής κατάστασης, λειργικής διαρρύθμισης, σωστής πραγματικής τιμής Ακίνητα χωρίς προβλήματα με λυτη φερεγγυότητα.

4 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ Τα παραδημοτικά Νέας Σμύρνης! Μαζί δεν κάνουνε χώρια δεν μπορούνε! Για ν κυρ-δήμαρχο ν Λαλίστα ο λόγος. Μπορεί αλληλοτρώγονται σ παρασκήνιο, μπορεί ειμάζονται οι «στραί» ς αμέτρηση ενόψει των εκλογών αλλά δημόσια εμφανίζονται σαν φίλοι Βέβαια ο Λαλίστας δεν αφήνει ούτε ρούπι μόνο ν κυρ-δήμαρχο. Όπως στη λιτανεία εικός των Αγίων Αργύρων. Έφτασαν μαζί έφυγαν μαζί Και μετά άρχισαν αλληλοτρώγονται Καλή χώνεψη! Κι οι δημοτικοί ς σύμβουλοι είι πελαγωμένοι Δεν ξέρουν τι κάνουν! Με ποιον πάνε με ποιον εκδηλωθούνε. Με ν Λαλίστα ή με ν κυρ-δήμαρχο; Βέβαια είι αλώβηι οι βασικοί πυρήνες ς με τα μλντόγκ ς. Αυί έχουν ξεκαθαρίι με ποιον θα πάνε. Βέβαια μερικοί πλευράς κυρδήμαρχου λένε πως «αν δεν κατέβει ο Σταύρος, θα πάμε στα σπίτια μας ή σν Στέφο. Αλλά με ν «άλλον» ούτε μια σ εκαμμύριο»! Ναι, τόση λατρεία ν «άλλον»! Που ό σταθεί, ψιθυρίζει στα αυτί συνομιλητή ότι θα κατέβει σίγουρα στις εκλογές ως επικεφαλής ψηφοδελτίου Κι επειδή αγαπάει πολύ ν κυρ-δήμαρχο πετάει τη σπόντα : «Ο Σταύρος δεν θα κάνει. Δεν θα κατέβει κόντρα μέ» Η σιγουριά θα ν φάει τελικά! Μόνο ο κυρ-δήμαρχος κατέβει, δεν κατέβει, ξέρει τι θα κάνει αν δεν εκλεγεί. Ο Λαλίστας δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή, τι θα κάνει άμα μείνει εκτός νυμφώ; Τον πανελίστα σ Αννίτα Πάνια είι φίλη Στέφου; Τρελή διαπλοκή Χαχα!!! Και μη νομίζετε ότι υπερβάλω, έπρεπε ήσασταν σ τελευταία συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου. Εκεί δείτε έκφραση κυρ-δήμαρχου όταν ο Λαλίστας με κορώνες καρφιά τύ «είι απαράδεκ λέμε ότι θα στείλουμε τα παιδιά μας σχολεία άλλων Δήμων». Το βλέμμα είχε έ στυλ «κοιτάζω μακριά Πολύ μακριά Ως τη στρατόσφαιρα! Γιατί ο κυρ-δήμαρχος κατάλαβε ποιον χτυπού η καμπά Γιατί ήταν εκείνος έλεγε νωρίτερα πάνε σ Παλαιό Φάληρο όποιον ν πίεζε σοβαρό πρόβλημα με τα 25 επιπλέον παιδιά 10ου Δημοτικού. Κι η οργή των γονιών όταν έμαθαν ήταν κάτι άλλο. Το έπια κι ο Λαλίστας έκανε νάριο! Βέβαια ο κυρ-δήμαρχος άλλα είπε στη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου. Και βέβαια τα περί πάνε σχολεία Παλαιού Φαλήρου πήγαν φούν στη θάλασσα. Του Τροκαντερό Και επειδή είπα Παλαιό Φάληρο, συμπληρώσω ότι ο Διονύσης ο Χατζηδάκης έφερε μέχρι τη μπάντα Λιμενικού Σώμας περιφορά εικός των Αγίων Αργύρων! Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ως όμορος Δήμος ομώνυμης εκκλησίας έκανε ρουά ματ σ δικό μας δίδυμο. Και τη μπάντα έφερε πολύ κόσμο χαιρεύ ήταν ο σταρ λιτάνευσης! Αυτά έβλεπε ο Λαλίστας αψοκοκκίνιζε Δεν πειράζει, βοήθειά! Με ποιά ονόματα κεντροαριστερού χώρου συζητά ο Στέφος τελευταία; Κι όταν ακουσύν ονόματα θα γίνει αίσθηση Θα μάθω περισσότερα θα σας πω άλλη εβδομάδα Προς ν δημαρχοπαράγοντα με μακό: Σταμάτα πηγαίνεις κάθε πρωί σ Κ.Α.Π.Η. τί πήρανε χαμπάρι σουσουρίζουνε οι γέροντες! Αλλά τι κάνεις; Ο βήχας ο έρωτας δεν κρύβονται! Κι εσύ δεν είσαι γριπιασμένος Άστραφτε τσίριζε ο Λαλίστας σαν πήγε σ πλατεία Χρυσοστόμου προλάβει αγακτισμένους νεοσμυρνιώτες μη σταματήσουν τα έργα περιβόη ανάπλασης Αχ αυτά τα όνειρα, αυτά τα οράματα! Πάνε σ βρόν; Πάντως όλη η αντιπολίτευση Δήμου είι στα κεραμίδια μ αυτό σπάταλο, άχρησ ύποπ έργο βιτρίς Ο Στέφος άφη δε υπαινιγμούς διερεύνηση υπόθεσης τη Διοσύνη Λέτε; Το χω πει πολλές φορές έχω αρωτηθεί άλλες τός. Τι γίνεται με ανάπλαση Ομήρου; Πότε θα φύγουν τα κολωνάκια Παλαιολόγου κι Ομήρου; Που όμως μας έλεγαν θα είι προσωρινά; Καλά, ξέρω, απάντηση θα πάρω άμα θα γίνω Πάπας! Θα θελα ξερα, εκείνον ν έρημο ν ανδριάντα Βενιζέλου ν Ελευθερίου βεβαίως βεβαίως ως πότε θα ν βλέμε κουτσουλιασμένο; Δεν υπάρχει κανές Δήμο μας μπορεί πάει ν καθαρίι; Πάνω 2 βδομάδες μας κοιτάζει μες στη βρώμα! Θα φιλοτιμηθεί κανείς; Υπάρχει μεγαλύτερη ομολογία αποτυχίας έργου ς όταν οι ίδιοι δηλώνουν ότι ξαφέρνουν σ Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 τα ίδια έργα κομπορρημονούσαν ότι θα έφτιαχν μέσα σ 2012; Κι όμως επιμένουν θριαμβολογούν τί τα ξαφέρνουν! Αλλά με κυνισμό Τα φέρνουνε κι ό,τι γίνει. Αν γίνουν τα έργα, έγιν! Κι αν δεν γίνουν, δεν χάθηκε ο κόσμος! Αυί τα είχανε προβλέψει Έλεος!!! Ο τροϊκανός!!! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 3/7/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης προκηρύσι Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή δηλ. μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί ις εκατό (%), ανά τύπο οχήμας κάθε ομάδας ( άρθρο), ετήσια Συντήρηση Επισκευή των μεταφορικών μέσων, φορτηγών, απορριμμαφόρων μηχανημάτων Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης ές 2013 ειδικότερα τα παρακάτω : (1) Τις εργασίες επισκευής συντήρησης των οχημάτων Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών), ανά τύπο οχήμας, εξωτερικά συνεργεία, στις περιπτώις είι αδύ γίνουν σ συνεργείο Δήμου, λόγω άμεσης αγότητας, έλλειψης τεχνικού προσωπικού έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής. (2) Την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών (αλώσιμα), ανά τύπο οχήμας, επισκευή των ανωτέρω οχημάτων Δήμου συνεργείο Δήμου. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σ ποσό των ,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. 23% ,00 ευρώ συνολικά ,00 ευρώ. Η δαπάνη θα χρημαδοτηθεί πόρους Δήμου θα βαρύνει ν προϋπολογισμό Δήμου οικ. Ές 2013, υπογραφή των δωδεκάμηνων συμβάων έως 31/12/2013 ν προϋπολογισμό Δήμου οικ. Ές /1/2014 έως τη λήξη των δωδεκάμηνων συμβάων. Η διενέργεια διαγωνισμού η εκτέλεση προμήθειας θα γίνουν σύμφω με τις διατάξεις Ν. 2286/95, φασης 11389/93 ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) συνδυασμό με Π.Δ. 28/80, Ν. 2396/1953 φασης 3373/390/1975, Ν. 3852/2010 (Καλλικρά) & Ν. 3463/06 όπως ισχύουν. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σ κτίριο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου επί οδού 25 ης & Πλ. Αγίας Τριάδας σ Ελληνικό (Α όροφος), 26/7/2013 ημέρα Παρασκευή ώρα π.μ., κατά οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών αποτελείται τρεις υπαλλήλους ορίστηκαν με αριθ. 5/2013 φαση Δημάρχου, σύμφω με τις διατάξεις Ν. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α ) φασης 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/75/Β ). Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά εγγύηση συμμεχής εκδίδεται υπέρ συμμετέχονς ποσό αντισιχεί ποσοστό 5%, επί συνολικής δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των ειδών εργασιών τα οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά, όπως η δαπάνη αυτή έχει προϋπολογιστεί τη Υπηρεσία σν ενδεικτικό Προϋπολογισμό μελέ. Η εγγύηση θα είι συνταγμένη σύμφω με άρθρο 26 ΕΚΠΟΤΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες ώρες στα γραφεία Δήμου: Γραφείο Προμηθειών,Λ. Κύπρου 68,16410 Αργυρούπολη Τηλ fax Ακόμα η διακήρυξη θα αρτηθεί σ διαδίκτυο σ ηλεκτρονική διεύθυνση www. elliniko-argyroupoli.gr Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: 1498 Νέα Σμύρνη 03/07/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 τ.κ Τηλ.: , Fax: yahoo.gr Υπεύθυνη: Β. Στασινοπούλου (τηλ ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η.» Η Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟ- ΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Νέας Σμύρνης διακηρύσι ότι εκτίθεται Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή επί τη βάι άρθρου 18 των Όρων Διακήρυξης, η υπηρεσία «Δαπάνες διαμονής & σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.» σύμφω με υπ αριθμ. 62/2013 μελέτη σύμφω με Π.Δ. 28/1980 τις σχετικές ισχύους νομικές διατάξεις, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%. Ο Διαγωνισμός αφορά πραγμαποίηση 7-ήμερων καλορινών διακοπών των ηλικιωμένων μελών ΚΕ- ΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟ- ΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Νέας Σμύρνης. Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού ορίζεται η 17/07/2013, ημέρα Τετάρτη ώρα 11:00 (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών). Σν Διαγωνισμό γίνονται δεκτές ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες πληρούν τις νόμιμες προϋποθέις προδιαγραφές παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας θα προσκομίσουν τα απαραίτητα διολογητικά συμμεχής άρθρου 8 των Όρων Διακήρυξης των σχετικών με αυτήν νομοθετικών διατάξεων, επί ποινή αποκλεισμού. Το αριθμημένο & σφραγισμένο υπηρεσία έντυπο οικονομικής προσφοράς θα συμπληρωθεί ς διαγωνιζόμενους καθώς τα τεύχη δημοπράτησης οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διατίθενται σς ενδιαφερόμενους ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Νέας Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 18, Νέα Σμύρνη, 4 ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες ώρες (αρμόδια υπάλλήλος: κα Κατερί Προκοπίδου, τηλ , ). Για τη συμμεχή σν Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επισλής συμμεχής ορίζεται ποσοστό 2% επί συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήι 1.976,40. Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται τέσρις (4) μήνες ημέρα υπογραφής σχετικού συμφωνητικού. Παράταση προθεσμίας δίδεται με φαση Διοικητικού Συμβουλίου μετά αιτιολογημένη αίτηση παρόχου εισήγηση υπηρεσίας, σύμφω με άρθρο 41 παρ. 7 Π.Δ. 28/1980. Πριν υπογραφή σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει καταθέι εγγυητική επισλή καλής εκτέλεσης ορίζεται ποσοστό 5% επί συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήι 4.941,00. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΕΤΕ

5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ 5 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΚΘΕΤΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟ- ΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΤΑΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ - Τριετής μεθόδευση προκειμένου μην επαπροκηρυχθεί ασύμφορος διαγωνισμός 2,5 εκ. ευρώ - Ο δήμος υπέγραψε σύμβαση με ν εργολάβο χωρίς έγκριση Ελεγκτικού Συνεδρίου κυβικά μέτρα τσιμέν σ πλατεία εγκιβωτισμός των δέντρων Η δημοτική αρχή εδώ τέσρα χρόνια προσπαθεί συστηματικά προωθήι έργο «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης» (προϋπολογισμού 2,8 εκ. ευρώ!) αδιαφορώντας τη διασφάλιση των συμφερόντων δήμου, καλύτερη δυτή αξιοποίηση δημόσιου χρήμας, αλλά ίδια τη νομιμότητα. Τελευταίο επεισόδιο σ σίριαλ αυτό η έρξη των έργων χωρίς απαιύμενη άδεια ούτε έγκριση ελεγκτικό συνέδριο. Η δημοτική κίνηση «Στροφή Νέας Σμύρνης» έχει επανειλημμέ επισημάνει ότι έργο προωθεί ο δήμος σ πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης είι σπάταλο, άχρησ, αδιαφανές, ελλιπώς τεκμηριωμένο οικονομικά ασύμφορο. Σ εμπεριστατωμένη αυτή κριτική η δημοτική αρχή απαντά με ανούσιες δηλώις ότι δήθεν δεν καταλαβαίνουμε τη σύγχρονη αισθητική, εννοώντας προφανώς αισθητική τσιμέν. Ας δούμε όμως τα πράγματα με τη ιρά: 1) Η σκανδαλώδης εύνοια εργολάβου η αδιαφορία τη διαφάνεια Τρεις χαμένες ευρίες τη μείωση κόσς έργου Τον Απρίλιο 2010 προκηρύχθηκε διαγωνισμός έργο «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης» σ οποίο η μειοδότρια εταιρία έδω έκπτωση μόνο 11,2%. Μετά κατακραυγή εξαιτίας υπέρογκου κόσς μηδαμινού ποσοσύ έκπτωσης ( παράδειγμα, ίδια χρονική περίοδο, πλατεία Καρύλλου επετεύχθη έκπτωση 56%) ο δήμος αγνώρι ότι έργο είι ασύμφορο δήλω ότι θα επαπροκηρύξει ν διαγωνισμό. Παρ όλα αυτά, η δημοτική αρχή δεν ζήτη γνωμάτευση αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο δεν αιτιολόγη επαρκώς φασή, δίνοντας έτσι σν εργολάβο τη δυτότητα πετύχει ακύρωσή φασης τί αυτή «εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύ διαδικασίας». Η Στροφή Νέας Σμύρνης μάλιστα είχε ενημερώι επισήμως τη δημοτική αρχή τη διαδικασία έπρεπε ακολουθηθεί, κάτι κάνει ακόμη πιο προφανή ευθύνη δημοτικής αρχής αρνητική αυτή εξέλιξη ότι δεν ενημέρω δημοτικό συμβούλιο πόλη τα λάθη τις παραλείψεις. Το έργο πάντως δεν προχώρη τότε, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί χρημαδότηση. Και πάλι όμως ο δήμος δεν χρησιμοποίη αυτή καθυστέρηση προς όφελός. Σύμφω με περίπτωση 4 άρθρου 27 ν. 3669/2008, ο διαγωνισμός μπορεί ακυρωθεί αν περάσουν 12 μήνες χωρίς υπογραφεί σύμβαση. Η δημοτική αρχή μπορού δηλαδή πάλι διεκδικήι ελάχισ: καλύτερη διαχείριση δημοσίου χρήμας. Αιφνιδίως Φεβρουάριο 2013 ο δήμος επανεντάσι έργο σ Τεχνικό Πρόγραμμα. Προκειμένου στη συνέχεια εντάξει έργο σ ΕΣΠΑ ( ενώ έχουν περάι τρία χρόνια σχεδόν διαγωνισμό) ο δήμος ξαφέρνει προς έγκριση Δημοτικό Συμβούλιο αρχική μελέτη (αρ. 305/2009) μενομάζοντάς 305/2012. Δεν ενημερώνει όμως επαρκώς ΔΣ ς λόγους αυτής μενομασίας, ούτε βέβαια χρησιμοποιεί αυτή επιλογή ως αφορμή επαπροκηρύξει έ διαγωνισμό ο ίδιος θεωρού ασύμφορο. Τον Μάρτιο 2013 Ελεγκτικό Συνέδριο (αρ. απ 93/2013) αποφαίνεται αρνητικά έρξη έργου καθώς δεν προσκομίστηκαν σιχεία πηγή χρημαδότησης. Στις 5/4/2013 εγκρίνεται η ένταξη έργου σ ΕΣΠΑ στις 14/5/2013 υπογράφεται παρανόμως (καθώς δεν έχει δοθεί έγκριση ελεγκτικό συνέδριο) σύμβαση με τη μειοδότρια εταιρεία (με έκπτωση 11,2%). Μάλιστα υπογραφή σύμβασης γίνεται επίκληση υπ. αριθμ 93/2013 πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου ν προσυμβατικό έλεγχο έργου, η οποία όμως απαγορεύει υπογραφή σύμβασης, λέγοντας: «Κωλύεται η υπογραφή σχεδίου σύμβασης έργο Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης». Επιπλέον, σύμφω με άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 4030/11, κατασκευαστικά έργα διαμορφώων κοινόχρηστων χώρων απαιτείται έγκριση Συμβούλιο Αρχιτεκνικής (πρώην ΕΠΑΕ). Όπως μας ενημερώνει με έγγραφό η Τεχνική Υπηρεσία δήμου, έργο δεν έχει λάβει απαιύμενη αυτή άδεια, αλλά απλώς έχει κάνει τις σχετικές αιτήις. Για όλους αυύς ς λόγους δεν έχει αρτηθεί σ χώρο εργοταξίου η απαιύμενη πικίδα με τα σιχεία έργου, παρότι κάτι τέιο είι υποχρεωτικό. Όλη η παραπάνω αλυσίδα πράξεων ευνοούν ανάθεση σν συγκεκριμένο εργολάβο ενός έργου ο ίδιος ο δήμος έχει θεωρήι οικονομικά ασύμφορο, ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των «τυπικών γραφειοκρατικών αβλεψιών» τεκμηριώνει ευθύνη δήμου. Μάλιστα, ο Δήμος δεν αποτελεί απλώς κύριο έργου, αλλά κατά νόμο έχει ευθύνη υποχρέωση ελέγχει ότι ο εργολάβος τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αν δεν έχει τις απαιύμενες άδειες, πικίδες κ.λπ. προβαίνει διακοπή έργου. Ευθύνες όμως έχει ο διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας δήμου, έχει αλάβει επίβλεψη ενός έργου οποίο είι ενήμερος ότι παρανόμως έχει υπογραφεί σύμβαση, ενώ επιπλέον δεν υπάρχουν οι απαιύμενες εγκρίις περιφέρεια. 2) Ποια είι η χρησιμότητα έργου; Η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης είι μια υπαρκτή, λειργική πλατεία, με ψηλά δέντρα μνήμες πόλη. Επιπλέον είι μια τις λίγες πλατείες με χώμα αντί πλακόστρωση, κάτι σύμφω με τη συνολική περιβαλλοντική μελέτη τη Νέα Σμύρνη θα πρέπει συμβεί αλλού, ως συμβολή σ αλλαγή μικροκλίμας. Τα τελευταία χρόνια οι κάικοι δεν τη χρησιμοποιούν συχνά, λόγω πλημμελούς συντήρησης των υποδομών (παγκάκια, καθαριότητα, φωτισμός), αλλά τί η πρόσβαση αυτήν είι δύσκολη, καθώς πρέπει κανείς διασχίι χωρίς φανάρι δύο μεγάλους οδικούς άξονες προγγίι (Αγ. Φωτεινής Κ. Παλαιολόγου). Όλα αυτά μάλιστα ώρα η κεντρική πλατεία έχει κορεστεί. Η σύγχρονη πολεοδομική αντίληψη δεν προκρίνει τέιες περιπτώις τη συνολική ακατασκευή πλατείας (αφού τα προβλήματά δεν είι κατασκευαστικά) αλλά τη συντήρηση ν εμπλουτισμό πρασίνου των υποδομών (π.χ. με προσθήκη μιας παιδικής χαράς) συνδυασμό με δραστηριότητες θα ξασυστήνουν πλατεία σς Νεοσμυρνιούς (π.χ. με εκδηλώις δρώμε, ιδίως παιδιά). Το «πρόβλημα» με όλα αυτά είι βέβαια ότι κοστίζουν πολύ λιγότερο τα 2,5 εκατ. ευρώ αφήνουν μικρότερο κέρδους σς υποστηρικτές πολιτισμού τσιμέν. Επιπλέον τίθεται εύλογο ερώτημα κατά πόσο είι σωστό ο δήμος, εν μέσω κρίσης, εστιάζει ενδιαφέρον σ ράβε-ξήλωνε ενός ήδη ολοκληρωμένου έργου, βάζοντας σ ψυγείο νούρια έργα θα βελτίων τη ζωή σ πόλη, όπως π.χ. η πράσινη διαδρομή σ πολύ πιο υποβαθμισμένη Άνω Νέα Σμύρνη. Δυστυχώς όμως ς καίκους περιοχής, προεκλογική περίοδο όλα τα μάτια πέφν στη βιτρί... 3) Απέρριψαν οι μελετητές ενδεχόμενο μια ήπιας ανάπλασης; Σύμφω με ς μελετητές η Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης αποτελεί «σημαντικό χώρο πρασίνου» ο οποίος όμως είι «παρωχημένος». Δυστυχώς όμως δεν μπαίνουν σν κόπο μας εξηγήσουν ούτε τί ν θεωρούν παρωχημένο, ούτε τί απαιτείται η ριζική ακατασκευή όχι μια ήπια προσέγγιση, ούτε βέβαια τί η δική ς σχεδιαστική πρόταση επιλύει τα προβλήματα λειργικότητας. Αυτό μπορεί σημαίνει μόνο έ πράγμα: δεν ς ζητήθηκε ποτέ κάτι τέιο. Είι γνωστό άλλωστε ότι οποιαδήποτε μελέτη απαντάει στα ερωτήματα έχουν τεθεί, σ προκειμένη περίπτωση είι προφανές πως η ενλή δεν ήταν αζητηθεί η βέλτιστη λύση, αλλά απλώς σχεδιαστεί μια πλατεία με υψηλό κατασκευαστικό κόσς. 4) Ποια τα λειργικά προβλήματα νέας πλατείας; Η μελέτη ανάπλασης πλατείας μειώνει τη λειργικότητα τη χρηστικότητα προς ν πολίτη, μετατρέποντας σύνολο σχεδόν πλατείας μια λοξή διαδρομή πλάς 5,50 μέτρων οδηγεί προς εμπορικό κέντρο πόλης (γύρω κεντρική πλατεία). Το σύνολο αρχιτεκνικής σύνθεσης λειργεί με σκοπό νίι διαγώνια διαδρομή, ποθετώντας παράλληλα με αυτήν αυλάκι με νερό. Οι επιφάνειες απομένουν εκατέρωθεν κεντρικής διαδρομής, κατατμούνται περαιτέρω στενά ορύγματα πλάς μόλις 1,50 μέτρων, κάθετα σ κεντρική διαδρομή, θα λειργούν ως περάσματα προς Αγ. Φωτεινής, με οποία υπάρχει υψομετρική διαφορά. Οι περιοχές ανάμεσα στα κάθετα αυτά περάσματα αντιμετωπίζονται αμήχα. Σύμφω με Τεχνική Περιγραφή, χωροθεύνται «χώροι τα παιδιά με ειδικά ηχητικά παιχνίδια, μετά χώροι ησυχίας περισυλλογής» χωρίς καμία άλλη επεξήγηση ανάλυση. Από πλευρά οδού Κων/νου Παλαιολόγου τα πράγματα είι ακόμη χειρότερα, καθώς όλη η περιοχή μεταξύ κεντρικής διαδρομής πεζοδρομίου, καταλαμβάνεται έ πρανές οπλισμένου σκυροδέμας επενδεδυμένο με πέτρινες πλάκες. Μέσα αυτή τσιμεντένια επιφάνεια θα εγκιβωτισύν τα δεκάδες δέντρα υπάρχουν σ σημείο εκείνο. Σύμφω με Τεχνική Έκθεση: «Το πρανές δημιουργείται προς οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης αντιμετωπίζεται ως έ γλυπτικό δάπεδο οποίο λειργεί ως ηχητικό φράγμα όχληση κυκλοφοριακής ανηφορικής κίνησης οδoύ». Σ πραγματικότητα, ύψος πρανούς δεν είι τέιο δημιουργεί φράγμα σ όχληση δρόμου, ενώ τα πολλά δέντρα υπάρχουν θα βρεθούν κυριολεκτικά πνιγμέ τσιμέν θα τα περιβάλλει ασφυκτικά. Η ατυχής αυτή επιλογή ουσιαστικά θα μειώι συνολική επιφάνεια πλατείας κατά 40%, δημιουργώντας μια μεγάλη ζώνη δυσλειργική πλευράς συντήρησης καθαρισμού, παντελώς απροσπέλαστη σς πολίτες. Επίσης δεν υπάρχουν θενά θέις παγκάκια σ νέα διαμόρφωση πλατείας, εκτός έ γραμμικό κατά μήκος οδού Αγίας Φωτεινής. Το εν λόγω γραμμικό παγκάκι τρέχει όλο μήκος πλατείας, αλλά κοιτάζει προς πλευρά δρόμου. Δεν διαθέτει πλάτη, ενώ προβλέπεται κατασκευαστεί υλικό Corten (είδος χάλυβα). Η επιλογή αυύ υλικού είι άσχη, όχι μόνον λόγω υψηλού κόσς, αλλά τί θα είι εξαιρετικά δυσάρεσ κάθισμα καλοκαίρι με υψηλή θερμοκρασία. 5) Συντηρητική προσέγγιση μνημειακού χαρακτήρα πλατείας Η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης αποτελεί σημείο αφοράς πόλη. Οριοθετεί κεντρική είσοδο, εκτός άγαλμα μητροπολίτη Χρυσοστόμου Σμύρνης περιλαμβάνει έ σύνολο γλυπτών Β. Καπάνταη, τα οποία συγκρούν έ ενιαίο σύνολο. Είι σημαντικό λοιπόν αυτός ο μνημειακός χαρακτήρας όχι μόνο διατηρηθεί, αλλά αποκτήι σύγχρονο χαρακτήρα. Παρόλα αυτά η μελέτη εστιάζει προτάις εντυπωσιασμού, κρατάνε ν επισκέπτη σταση τα μνημειακά σιχεία, αντιμετωπίζοντάς τα ως κάτι εξωτερικό προς εκείνον. Έτσι υιοθετείται μια συντηρητική προσέγγιση, δεν εντάσι οργανικά τα μνημεία στη ζωή πλατείας, ώστε αυτά συνομιλούν με σήμερα μην αποτελούν απλώς μουιακά εκθέματα. Επιπλέον, η μελέτη δίνει έμφαση στη νέα τσιμεντένια επιφάνεια θα δημιουργηθεί, υποβαθμίζοντας τα υπάρχοντα γλυπτά τα οποία πλέον θα μοιάζουν ατάκτως ερριμμέ. Έτσι, παράδειγμα, μνημείο των Αρμενίων προβλέπεται παραμείνει στη θέση λόγω δυσκολίας μετακίνησης, όμως η κεντρική διαδρομή πλατείας περνάει ακριβώς πάνω, μετατρέποντας έ εμπόδιο υποβαθμίζοντας. Άλλα αγάλματα (κυρίως προμές) μετακινούνται δευτερεύοντα σημεία πλατείας, σαν υπάρχει μια τάση κρυφύν, μην είι αισθητή η παρουσία ς. Επιπλέον, κύριο μνημείο, άγαλμα Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, θα βρεθεί παραγκωνισμένο τη δημιουργία δίπλα ενός σιντριβανιού 180 μ² με 36 πίδακες. Ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες, οι φωτισμένοι 36 πίδακες θα είι τόσο έννο ηχητικό οπτικό σιχείο θα μετατρέψουν άγαλμα Χρυσόσμου άχαρο φόν ενός υπερσιντριβανιού. Σε γενικές γραμμές υπάρχει προσπάθεια η μνημειακότητα επιτευχθεί με χρήση υδάτινου σιχείου (χωρίς οι μελετητές τεκμηριώνουν τί η κάλυψη χώμας με τσιμέν η προθήκη νερού αποτελούν καλύτερο τρόπο ανάδειξης ισρικής μνήμης ν σημερινό), οποίο τρέχει παράλληλα με κεντρική διαδρομή, αλλά επειδή είι υπερυψωμένο δημιουργεί έ απροσπέλασ όριο. Επίσης γίνεται εκτεταμένη χρήση ακριβών υλικών (Corten) χωρίς ιδιαίτερο λόγο, επιτείνοντας αίσθηση ότι στόχος δεν είι τόσο η ανάδειξη ισρικής μνήμης, όσο μεγαλώι ο προϋπολογισμός η ανάπλαση αποκτήι τη σφραγίδα δημάρχου. 6) Το πράσινο δευτερεύοντα ρόλο Η πλατεία σήμερα διαθέτει πλούσια βλάστηση, με πλήθος ψηλών δέντρων, αν κατάσταση πλημμελούς συντήρησης πλευράς δήμου. Η Τεχνική Έκθεση αφέρει: «Κύριοι στόχοι σν σχεδιασμό είι η διατήρηση, προστασία, περιποίηση των υπαρχόντων δέντρων». Παρόλα αυτά δεκάδες δέντρα θα πνιγούν σ τσιμέν, με αποτέλεσμα καταστρατηγείται ο υποτιθέμενος κύριος στόχος έργου, ενώ κίνδυνοι θα υπάρξουν πράσινο τις εκτεταμένες εκσκαφές τη διαμόρφωση πρανούς πλευρά οδού Αγίας Φωτεινής. Από πλευρά Κων/νου Παλαιολόγου προβλέπεται η σκυροδέτηση μεγάλης επιφάνειας, θα περικλείει τα δέντρα. Η σκυροδέτηση αυτή ουσιαστικά κάνει τα δέντρα βρίσκονται μέσα γλάστρες, σφραγίζει σχεδόν χώμα τα περικλείει, κάτι δημιουργεί κινδύνους επιβίωσή ς. Τέλος, δεν υπάρχει καμία φυτεχνική μελέτη σημαίνει ότι δεν προβλέπονται νέες φυτεύις, πέραν εκτεταμένης χρήσης χλοοτάπητα, ο οποίος χαρακτηρίζεται «οικολογικός» χωρίς περισσότερες λεπμέρειες. Σ σημείο αυτό θα πρέπει σημειωθεί ότι η χρήση χλοοτάπητα μια πόλη με τις θερμοκρασίες Αθής, αυξάνει δραματικά αγκαίο πότισμα νερού. Δυστυχώς η μελέτη δεν μπαίνει σν κόπο αφερθεί ποσοτικά σιχεία, ούτε σ κατά πόσο η επιλογή αυτή οδηγεί πόλη παρεκκλίνει ς στόχους η ίδια η δημοτική αρχή έχει θέι σχέση με τη μείωση κατανάλωσης γενικότερα προώθηση αειφορίας... 7) Υπέρογκο κόσς Σε αντίθεση με εξαιρετικά χαμηλό τίμημα μελέ ( μεταξύ άλλων δείχνει ότι ο Δήμος επιδίωξε μια διεκπεραιωτική λύση, με τη βασική λογική καθορισμένους προκαταβολικά τη δημοτική αρχή), κόσς κατασκευή είι προκλητικά υψηλό. Ο διαγωνισμός έγινε με προϋπολογισμό η έκπτωση δόθηκε ν εργολάβο ήταν απαράδεκτα χαμηλή, μόνο 11.2%, όταν ίδια εποχή (2010) πλατεία Καρύλλου είχε δοθεί έκπτωση σχεδόν 56%. Το κόσς ανεβαίνει εξαιρετικά λόγω επιλογής πολύ ακριβών υλικών όγκου τσιμέν πρόκειται πέι σ πλατεία. Ακόμη τώρα μπορεί κόσς αυτό περιοριστεί με ορθολογικό σχεδιασμό διορθωτικές παρεμβάις. 8) Μπορεί σχεδιαστεί αλλιώς ο δημόσιος χώρος; Σύμφω με τη δημοτική αρχή, οι παρεμβάις σν δημόσιο χώρο πρέπει αποφασίζονται ίδια, πάνω άξονες η ίδια θέτει ανεξαρτήτως αν έχει επιστημονική επάρκεια πράξει, χωρίς εμπλοκή ούτε των υπηρεσιών δήμου, ούτε δημοτικού συμβουλίου, ούτε των πολιτών. Ακόμη έ έργο - σύμβολο πόλης, όπως η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, η δημοτική αρχή προχωράει απευθείας ανάθεση μελέ γραφείο αρεσκείας, στη συνέχεια προχωράει έγκριση έργου στα τυφλά, χωρίς καν καλέι ς μελετητές παρουσιάσουν πρότασή ς σ δημοτικό συμβούλιο αλλά σ πόλη. Αντίθετα όμως με ό,τι υποστηρίζει η δημοτική αρχή, αυτή η διαδικασία δεν είι ούτε η σωστή ούτε η προβλεπόμενη. Είι αυτή έχει γεμίι τις πόλεις μας με τσιμέν έχει έχει εξορίι αισθητική δημόσιο χώρο. Είι αυτή δίπλα σ εξαιρετικό δείγμα μοντέρς αρχιτεκνικής αποτελεί η κεντρική πλατεία, σχεδιασμένη ν Γ. Λεονάρδου, δημιουργεί μια πλατεία Καρύλλου με αισθητική Goody s ( επαίρεται γι αυτό μάλιστα). Η διαμόρφωση ενός τόσο σημαντικού δημόσιου χώρου πόλη πρέπει ξεκινάει με έν δημόσιο διάλογο, ν οποίο θα αδειχύν τα προβλήματα πρέπει λυθούν οι ανάγκες πόλης. Στη συνέχεια θα πρέπει η μελέτη ατίθεται με αξιοκρατία διαφάνεια. Ιδίως έργα μνημειακής σημασίας ή έργα φιλοδοξούν αλλάξουν τη λειργία δημόσιου χώρου, θα πρέπει διενεργείται αρχιτεκνικός διαγωνισμός. Αξίζει σημειωθεί ότι τα μέλη επιτροπής αξιολόγησης των προτάων ορίζονται ν δήμο, ο οποίος έχει έτσι τη δυτότητα αθέι ρόλο αυτό αξιόπιστα πρόσωπα, με χαρακτηριστικά ο ίδιος θα επιλέξει (π.χ. έργο, πρωποριακότητα ή μη ψεων κ.λπ.). Τα αποτελέσματα διαγωνισμού θα πρέπει παρουσιάζονται πάλι δημοσίως, ώστε μετά συζήτηση δημοτικό συμβούλιο αποφασίι αν τελικά θα προχωρήι σ υλοποίηση έργου με βάση αποτέλεσμα διαγωνισμού. Αντί επιλόγου Για τη ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ κόσς δεν αποτελεί μόνο ζήτημα πρέπει εξετάζει κανείς όταν μιλάει τα δημόσια έργα. Αυτό έχει κυρίως σημασία είι η κοινωνική ς χρησιμότητα. Η απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ επίσης δεν είι αυσκοπός. Το ζηύμενο είι η σωστή ιεράρχηση έργων πλευράς δήμου, η έγρη προειμασία ώστε αυτά είι ώριμα όταν φτάνει η ώρα όποιου χρημαδοτικού πλαισίου η πολιτική διεκδίκηση με υπόλοιπη αυδιοίκηση ώστε τα κάθε είδους ΕΣΠΑ χρημαδούν έργα πραγματικά αλλάζουν προς καλύτερο πόλη όχι έργα βιτρίς χωρίς χρησιμότητα. Δυστυχώς, η ανάπλαση πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης κινείται σν αντίποδα όλων αυτών (υπέρογκο κόσς, υποβάθμιση πρασίνου, αμφιλεγόμενη αισθητική, μειωμένη λειργικότητα, επίπλαστη μνημειακότητα) επιπλέον έργο εκτελείται αυτή τη στιγμή παράνομα. Πρέπει οι εργασίες σταματήσουν αμέσως, ακυρωθεί η μελέτη ο διαγωνισμός, ξεκινήι διάλογος με ς πολίτες χαρακτήρα τη διαμόρφωση πλατείας η οποία αποτελεί υπαίθρια γλυπθήκη πόλης μας, με μνήμες αλλά πλούσια βλάστηση.

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 58 T.K. : 55132 Πληροφορίες : Μ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο : 2313-314007

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Για ένα ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 37/17.9.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 10 ως έναντι ασφαλίστρων έχετε ΔΩΡΕΑΝ τις παρακάτω παροχές: Άνοιγμα τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ. οικ.10436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 9/12/2014 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 1 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά

Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά Το μνημόνιο έχει ήδη οδηγήσει σε ανεργία, συρρίκνωση κοινωνικών παροχών, μείωση μισθών και συντάξεων, ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου. Στο ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Aριθμ. Μελέτης: 5 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.998,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Κηφισιά 03/ 03/ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ «Η δική μας διοίκηση απέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ΑΠ ΕΞ 0185-150226 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας αυτοματοποιημένων travel itineraries»

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα