Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/ / EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/2006 11364092 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVTRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B GA3A Έκδοση 1/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Επεξήγηση των συµβόλων Ενδεδειγµένη χρήση Απόσυρση αποβλήτων Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας Λειτουργία και σέρβις Έναρξη λειτουργίας Προαιρετικό πληκτρολόγιο Βασικός χειρισµός του πληκτρολογίου FBG FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Λίστα παραµέτρων Λειτουργία και σέρβις Πληροφορίες συσκευών Αντίγραφα ασφαλείας δεδοµένων µε FBG11B Κωδικοί επιστροφής (r r-32) Ενδείξεις κατάστασης Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 3

4 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Επεξήγηση των συµβόλων 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1.1 Επεξήγηση των συµβόλων Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο! Κίνδυνος Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο, ο οποίος µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Προειδοποίηση Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο που προέρχεται από το µειωτήρα στροφών, και ο οποίος αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται επίσης για προειδοποίηση από τυχόν υλικές ζηµιές. Προσοχή Επισηµαίνει µια πιθανά απειλητική κατάσταση, η οποία µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα ζηµιές στο µηχάνηµα ή στον περιβάλλοντα χώρο. Επισήµανση Παραπέµπει σε χρήσιµες πληροφορίες π.χ. για την έναρξη λειτουργίας. Επισήµανση τεκµηρίωσης Παραπέµπει σε µία τεκµηρίωση, π.χ. οδηγίες λειτουργίας, κατάλογος, φύλλο στοιχείων. Η τήρηση των οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για: τη λειτουργία χωρίς διακοπές την εκπλήρωση των αξιώσεων για παροχή εγγύησης. Γι' αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Το εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαµβάνει σηµαντικές οδηγίες για τη συντήρηση. Γι αυτό, αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στη συσκευή. 4 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

5 Σηµαντικές επισηµάνσεις Ενδεδειγµένη χρήση Ενδεδειγµένη χρήση Οι µετατροπείς συχνοτήτων της SEW-EURODRVE προορίζονται για τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες. Αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία µε µετατροπείς συχνοτήτων. Μη συνδέετε άλλα φορτία στους µετατροπείς συχνοτήτων. Οι µετατροπείς συχνοτήτων είναι συσκευές που προορίζονται για µόνιµη τοποθέτηση σε ερµάρια ζεύξης. Τηρήστε οπωσδήποτε όλα όσα αναφέρονται σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιτρεπόµενες συνθήκες στο χώρο τοποθέτησης. Η θέση σε λειτουργία (έναρξη προβλεπόµενης λειτουργίας) απαγορεύεται µέχρι να διαπιστωθεί ότι: Το µηχάνηµα πληροί τις προδιαγραφές του Κανονισµού Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EMV) 89/336/ΕΟΚ. Υπάρχει συµβατότητα του τελικού προϊόντος µε τον Κανονισµό Περί Μηχανηµάτων 89/392/ΕΟΚ, τηρήστε και τον κανονισµό EN Περιβάλλον χρήσης εν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρµογές, εκτός και εάν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο: Η χρήση σε περιοχές που απαγορεύονται οι εκρήξεις. Η χρήση σε περιβάλλοντα µε επικίνδυνα υλικά κατά EN 6721, π.χ.: έλαια, οξέα, αέρια, αναθυµιάσεις, σκόνες, ακτινοβολία. Η χρήση µε µηχανικά φορτία ταλάντωσης και κρουστικά φορτία, τα οποία δεν καλύπτονται από τις προδιαγραφές του κανονισµού EN Εάν ο µετατροπέας αναλαµβάνει λειτουργίες ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν την προστασία του µηχανήµατος και του προσωπικού. 1.3 Απόσυρση αποβλήτων Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί: Απορρίψτε σύµφωνα µε τους υπάρχοντες κανονισµούς και ανάλογα µε τα υλικά. Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 5

6 2 Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 2 Οδηγίες ασφαλείας 2.1 Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 2.2 Λειτουργία και σέρβις εν επιτρέπεται ποτέ να εγκαθιστάτε και να θέτετε σε λειτουργία κατεστραµµένα προϊόντα. Σε περίπτωση ζηµιάς, παρακαλούµε να υποβάλλετε αµέσως καταγγελία στην εταιρεία µεταφοράς. Μόνον κατάλληλα εκπαιδευµένοι ηλεκτρολόγοι επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στη συσκευή. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει ενηµερωθεί κατάλληλα όσον αναφορά την πρόληψη ατυχηµάτων και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 624, DN-VDE 1/113/16). Κατά την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα και του φρένου θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες! Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά µέτρα και τα προστατευτικά συστήµατα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 624 ή EN ). Η γείωση του µηχανήµατος αποτελεί ένα απαραίτητο µέτρο προστασίας. Τα συστήµατα προστασίας από υπερβολικά ρεύµατα αποτελούν απαραίτητες εγκαταστάσεις προστασίας. Η συσκευή καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για την ασφαλή αποµόνωση από συνδέσεις ισχύος και ηλεκτρονικές συνδέσεις σύµφωνα µε το πρότυπο EN Για να εγγυηθεί η ασφαλής αποµόνωση, θα πρέπει και όλα τα συνδεδεµένα κυκλώµατα να καλύπτουν τις απαιτήσεις για ασφαλή αποµόνωση. Λάβετε τα κατάλληλα µέτρα, π.χ. µε την αποσύνδεση του µπλοκ ηλεκτρονικών ακροδεκτών, ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο συνδεδεµένος κινητήρας δεν θα τεθεί σε λειτουργία από µόνος του όταν ενεργοποιηθεί το δίκτυο του µετατροπέα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυµµα. Υπάρχει πιθανότητα να διατηρούνται επικίνδυνες τάσεις, ακόµη και 1 λεπτά µετά την απενεργοποίηση του δικτύου. Όταν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυµµα η συσκευή ανταποκρίνεται στο βαθµό προστασίας ΙΡ, σε όλες τις κατασκευαστικές οµάδες εκτός από το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου εµφανίζονται επικίνδυνες τάσεις. Η συσκευή θα πρέπει να είναι κλειστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Στην κατάσταση ενεργοποίησης παρουσιάζονται επικίνδυνες τάσεις στους ακροδέκτες εξόδου και στα καλώδια και τους ακροδέκτες του κινητήρα. Επικίνδυνες τάσεις µπορούν να υφίστανται ακόµη και όταν η συσκευή είναι κλειδωµένη και ο κινητήρας ακινητοποιηµένος. εν είναι βέβαιο ότι η συσκευή δε φέρει τάση, όταν έχουν σβήσει όλες οι ενδείξεις. Οι εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της µονάδας ή η µηχανική εµπλοκή µπορεί να επιφέρουν ακινητοποίηση του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήµατος ή η επαναφορά µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ο ηλεκτροκινητήρας να τεθεί πάλι από µόνος του σε λειτουργία. Αν αυτό δεν επιτρέπεται στο συνδεδεµένο µηχάνηµα για λόγους ασφαλείας, τότε θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο πριν από την αποκατάσταση της βλάβης. Οι συνδέσεις στην έξοδο του µετατροπέα συχνοτήτων θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνον µε κλειδωµένη την τελική βαθµίδα. Για τις µονοφασικές συσκευές AC 23 V, ισχύει: Η χρονική διάρκεια µεταξύ δύο ενεργοποιήσεων δικτύου πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 2 λεπτά. 6 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

7 Έναρξη λειτουργίας Προαιρετικό πληκτρολόγιο 3 3 Έναρξη λειτουργίας 3.1 Προαιρετικό πληκτρολόγιο Προετοιµασίες και βοηθητικά µέσα για το MOVTRAC B µε πληκτρολόγιο Ελέγξτε την εγκατάσταση (Κεφάλαιο Εγκατάσταση). Συνδέστε το δίκτυο και τον κινητήρα. Μη συνδέσετε κανέναν ακροδέκτη σήµατος! Ενεργοποιήστε το δίκτυο. Ένδειξη οθόνης Stop. Προγραµµατίστε τους ακροδέκτες σήµατος. Ρυθµίστε σωστά τις παραµέτρους (π.χ. καµπύλες). Ελέγξτε την επιλεγµένη αντιστοίχηση ακροδεκτών (P61... P622). Απενεργοποιήστε το δίκτυο. Συνδέστε τους ακροδέκτες σήµατος. Ενεργοποιήστε το δίκτυο. Όταν ακολουθείτε µία διαδικασία έναρξης της λειτουργίας ο µετατροπέας αλλάζει αυτόµατα τις τιµές παραµέτρων Λειτουργίες του πληκτρολογίου Τα πλήκτρα UP / DOWN / ENTER / OUT χρησιµεύουν στην πλοήγηση στο µενού. Τα πλήκτρα RUN και STOP/RESET χρησιµεύουν στον έλεγχο του ηλεκτροµειωτήρα. Ορυθµιστής ονοµαστικών τιµών χρησιµεύει στον καθορισµό των ονοµαστικών τιµών. Πλήκτρα UP / DOWN για επιλογή των συµβόλων και µεταβολή των τιµών. RUN STOP RESET ENTER / OUT για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συµβόλων ή των µενού παραµέτρων Με "RUN" µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον ηλεκτροµειωτήρα. "STOP/RESET" χρησιµεύει στην επαναφορά σφαλµάτων και στην ακινητοποίηση του ηλεκτροµειωτήρα. STOP RESET Το πλήκτρο STOP/RESET έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργοποίησης µε ακροδέκτη ή της ενεργοποίησης από τη διεπαφή. Εάν ακινητοποιήσετε έναν ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο STOP/RESET, θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε µε το πλήκτρο RUN. Μετά την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του δικτύου ο µετατροπέας ενεργοποιείται! RUN Μετά την εµφάνιση ενός σφάλµατος και µίας προγραµµατισµένης λανθασµένης αντίδρασης µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία επαναφορά µε το πλήκτρο STOP/RESET. Ο ηλεκτροµειωτήρας κλειδώνει και πρέπει να τον ενεργοποιήσετε µε το πλήκτρο RUN. Όταν ακινητοποιείτε τον ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο STOP/RESET, αναβοσβήνει η ένδειξη Stop. Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο "RUN". Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 7

8 3 Έναρξη λειτουργίας Βασικός χειρισµός του πληκτρολογίου FBG Βασικός χειρισµός του πληκτρολογίου FBG11 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ένδειξη κατάστασης μετατροπέα Στροφές Ένδειξη Καμπύλη επάνω Μεταβολή καμπύλης επάνω [s] Εφαρμογή τιμής Ένδειξη Καμπύλη κάτω Μεταβολή καμπύλης κάτω [s] Εφαρμογή τιμής Μενού σταθερών ονομαστικών τιμών n xx Επιλογή μενού σταθερών ονομαστικών τιμών Μεταβολή σταθερών ονομαστικών τιμών [rpm] n max Ένδειξη μέγιστης ονομαστικής τιμής Μεταβολή μέγιστων στροφών [rpm] Εφαρμογή τιμής Par Επιλογή μενού παραμέτρων Μενού παραμέτρων Επιλογή έναρξης λειτουργίας κινητήρα Μενού έναρξης λειτουργίας κινητήρα Επιλογή aντίγραφα ασφαλείας δεδομένων Μενού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων Επιλογή χειροκίνητου ρυθμιστή ονομαστικών τιμών Χειροκίνητος ρυθμιστής ονομαστικών τιμών Ένδειξη συχνότητας έναρξης Ένδειξη ρεύματος εξόδου Εικόνα 1: Βασικός χειρισµός µε το πληκτρολόγιο FBG11 8 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

9 Έναρξη λειτουργίας FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Πλοήγηση στο µενού Όταν επιλέγετε ένα σύµβολο τότε ανάβει η ενσωµατωµένη δίοδος LED του συµβόλου. Στα σύµβολα τα οποία προβάλλουν µόνον τιµές ένδειξης εµφανίζεται αµέσως η τρέχουσα τιµή στην ένδειξη. Αλλαγή παραµέτρων Μετά την επιλογή ενός συµβόλου και πιέζοντας το πλήκτρο ENTER µπορείτε να επιλέξετε την παράµετρο που θέλετε. Για να αλλάξετε την τιµή της παραµέτρου, θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο ENTER άλλη µία φορά. Η τιµή και δίοδος LED του αντίστοιχου συµβόλου που αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι τώρα µπορείτε να αλλάξετε την τιµή. Η τιµή γίνεται ενεργή και δεν αναβοσβήνει πλέον, όταν πατήσετε άλλη µία φορά το πλήκτρο ENTER Ενδείξεις κατάστασης Εάν η δεδοµένη κατάσταση είναι "Ηλεκτροµειωτήρας ενεργοποιηµένος", τότε στην ένδειξη εµφανίζονται οι υπολογισµένες πραγµατικές στροφές. "Αναστολή ρυθµιστή" ηλεκτροµειωτήρα: off "Χωρίς ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα: StoP Ηλεκτροµειωτήρας "ενεργοποιήθηκε": 8888 (Πραγµατικές στροφές) Εργοστασιακή ρύθµιση ενεργή: SEt Ρεύµα ακινητοποίησης: dc Λειτουργία 24 V. 24U Ένδειξη σφαλµάτων Όταν εµφανιστεί ένα σφάλµα, η ένδειξη αλλάζει και αναβοσβήνει ο κωδικός σφάλµατος, π.χ. F-11 (κατάλογος σφαλµάτων στο κεφάλαιο Λειτουργία και συντήρηση). Αυτό όµως δεν συµβαίνει όταν είναι ενεργή η έναρξη λειτουργίας Προειδοποιήσεις Ορισµένες παραµέτρους δεν µπορείτε να τις αλλάξετε σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας. Εάν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο, εµφανίζεται η ένδειξη r r-32. Η ένδειξη δείχνει έναν κωδικό, αντίστοιχο της τρέχουσας ενέργειας, π.χ. r-28 (απαιτείται αναστολή ελεγκτή). Μία λίστα µε τις προειδοποιήσεις θα βρείτε στο κεφάλαιο Λειτουργία και συντήρηση. 3.3 FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών του πληκτρολογίου (τοπική χειροκίνητη λειτουργία): Η δίοδος LED αναβοσβήνει Εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Έλεγχος από: Ακροδέκτες σειριακή διεπαφή Ποτενσιόµετρο ονοµαστικών τιµών στο A11/A12 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 9

10 3 Έναρξη λειτουργίας FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών Τα µοναδικά σχετικά µεγέθη στον τύπο λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών" είναι: P122 FBG Manual Operation (χειροκίνητη λειτουργία) Πλήκτρο "RUN" και "STOP/RESET" ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών Όταν ο χειροκίνητος ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών είναι ενεργοποιηµένος, ανάβουν οι δίοδοι LED και το σύµβολο. Μπορείτε να περιορίσετε τις µέγιστες στροφές µε την παράµετρο P31 minimum speed (ελάχιστες στροφές) και τις µέγιστες στροφές µε το σύµβολο n max. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία επαναφορά µετά από ένα σφάλµα, πιέζοντας το πλήκτρο "STOP/RESET" µέσω του ακροδέκτη ή µέσω της διεπαφής. Μετά την επαναφορά ενεργοποιείται πάλι ο τύπος λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών". Ο ηλεκτροµειωτήρας παραµένει ακινητοποιηµένος. Η ένδειξη Stop αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε πάλι τον ηλεκτροµειωτήρα από το πλήκτρο "RUN". Η παράµετρος P76 Locking Run/Stop keys (κλείδωµα πλήκτρων Run/Stop) παραµένει ανενεργή στον τύπο λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών". Με την αποσύνδεση του πληκτρολογίου FBG11B πραγµατοποιείται µία ενέργεια διακοπής Εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Ονοµαστική φορά περιστροφής Ονοµαστικές στροφές Αποδέσµευση φοράς περιστροφής µε RS-485 ή SBus Μπορείτε να καθορίσετε την ονοµαστική φορά περιστροφής: " εξιά/ ιακοπή" και "Αριστερά/ ιακοπή" στην παράµετρο P11 Control Signal Source = TERMNALS ή P11 Control Signal Source = 3 WRE-CONTROL Την πολικότητα της ονοµαστικής τιµής στη λέξη δεδοµένων διεργασίας στην παράµετρο P11 Control Signal Source = RS-485 or SBUS και P1 Setpoint Source = RS-485 or SBUS Μπορείτε να καθορίσετε τις ονοµαστικές στροφές: O ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών (όταν η παράµετρος P121 Addition Setpoint Potentiom. έχει οριστεί σε ON) P1 Setpoint source [Προέλευση τιµών ρύθµισης] Σταθερές ονοµαστικές τιµές Σταθερές ονοµαστικές τιµές µε αναλογική είσοδο Λέξη δεδοµένων διεργασίας του SBus ή RS-485 ποτενσιόµετρο κινητήρα Μονοπολικές πηγές ονοµαστικών τιµών: UNPOL./FX SETPT MOTORPOTENTOM. FX SETPT +A1 FX SETPT*A1 FREQUENZY NPUT Η φορά περιστροφής καθορίζεται από τους ακροδέκτες ΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ιπολικές πηγές ονοµαστικών τιµών: BPOL./FX SETPT RS485 SBUS Η φορά περιστροφής καθορίζεται από την ονοµαστική τιµή. Ο ακροδέκτης ΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ απαιτείται για την ενεργοποίηση. 1 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

11 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επιλογή κινητήρα (Ηλεκτροκινητήρας SEW / άλλος ηλεκτροκινητήρας εκτός SEW) Επιλογή τρόπου λειτουργίας Ισχύς σε [KW] HP = kw x 1.33 Τάση κινητήρα [V] Ονομαστική συχνότητα κινητήρα [Hz] Ονομαστικές στροφές κινητήρα [σ.α.λ.] ( Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα [A] διαθέσιμο μόνο στην έναρξη λειτουργίας με ξένο κινητήρα ) Κινητήρας=noSEW) cos phi διαθέσιμο μόνο στην έναρξη ( ) λειτουργίας με ξένο κινητήρα Λειτουργία 4Q Αριθμός κινητήρων σε λειτουργία πολλαπλών ηλεκτροκινητήρων Εικόνα 2: Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 11

12 3 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Ενεργοποίηση έναρξης λειτουργίας Προϋποθέσεις: "Χωρίς ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα: Stop (διακοπή) Εάν συνδεθεί ένας µικρότερος ή µεγαλύτερος κινητήρας (µέγιστη διαφορά ορίζεται η παράλειψη ενός τύπου), τότε θα πρέπει να επιλέξετε την τιµή η οποία είναι πλησιέστερη στην ονοµαστική ισχύ του κινητήρα. Η έναρξη λειτουργίας ολοκληρώνεται όταν επιστρέψετε στο επίπεδο του κύριου µενού µε το πλήκτρο OUT V/f Η τυπική ρύθµιση για τον τρόπο λειτουργίας είναι V/f. Χρησιµοποιήστε αυτό τον τρόπο λειτουργίας, εάν δεν έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις και σε εφαρµογές που απαιτούν τις µέγιστες στροφές λειτουργίας VFC Θα πρέπει να θέσετε το µετατροπέα σε λειτουργία µε τους τρόπους λειτουργίας VFC ή VFC + DC BREAK: Μεγάλη ροπή στρέψης ιαρκής λειτουργία σε µικρές συχνότητες Ακριβής αντιστάθµιση της ολίσθησης υναµικότερη συµπεριφορά Για το λόγο αυτό θα πρέπει κατά την έναρξη λειτουργίας να επιλέξετε στο σηµείο P-1 τον τύπο λειτουργίας VFC ή VFC + DC BRAKE Έναρξη λειτουργίας πολλαπλών κινητήρων Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία πολλαπλών κινητήρων είναι η τοποθέτηση όµοιων κινητήρων SEW. Ρυθµίστε στην παράµετρο Multi της έναρξης λειτουργίας κινητήρα τον αριθµό των συνδεδεµένων κινητήρων Έναρξη λειτουργίας οµάδων ηλεκτροµειωτήρων Στον τύπο λειτουργίας V/f CHARACTER µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία µία οµάδα ασύγχρονων ηλεκτροκινητήρων σε έναν µετατροπέα. Προσέξτε: Επιλέξτε τον τύπο λειτουργίας V/f Ρυθµίστε την ισχύ του µεγαλύτερου κινητήρα Απενεργοποιήστε την αυτόµατη µέτρηση P32 / P33 Μηδενίστε το Boost P321 / P331 Μηδενίστε την αντιστάθµιση xr P322 / P 332 Μηδενίστε την αντιστάθµιση ολίσθησης xr P324 / P334 Ρυθµίστε τον περιορισµό ρεύµατος P33 / P313 στο 1,5 του συνολικού ρεύµατος των κινητήρων Ο µετατροπέας λειτουργεί σ αυτό τον τύπο χωρίς αντιστάθµιση ολίσθησης και µε σταθερό λόγο V/f. Οι ρυθµίσεις παραµέτρων ισχύουν για όλους τους συνδεδεµένους κινητήρες. 12 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

13 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Λίστα παραµέτρων Όλες οι παράµετροι που µπορείτε να αλλάξετε ή να προβάλλετε από το πληκτρολόγιο, επισηµαίνονται στη στήλη "BG" (πληκτρολόγιο) ως εξής: L: Αναλυτικό µενού S: Σύντοµο µενού P: Σύµβολο στο πληκτρολόγιο Εάν προσφέρεται κάποια δυνατότητα επιλογής, τότε η εργοστασιακή ρύθµιση αναγράφεται µε έντονη γραφή. Αρ. BG ndex Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά ( είκτης) Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη δεκ. λειτουργίας Τιµές ένδειξης (µόνον προς ανάγνωση) _ Τιµές διεργασίας 8318 Στροφές (συνοδεύονται [σ.α.λ.] από πρόσηµο) Συχνότητα (συνοδεύεται [Hz] από πρόσηµο) Ρεύµα εξόδου [% N ] (άθροισµα) Ρεύµα επίδρασης (συνοδεύεται από πρόσηµο) [% N ] 8 L 8325 τάση DC Link [V] Ρεύµα εξόδου [A] 1_ Ενδείξεις κατάστασης κατάσταση µετατροπέα [κείµενο] Κατάσταση λειτουργίας [κείµενο] κατάσταση σφάλµατος [κείµενο] 14 L 8327 θερµοκρασία ψύκτρας [ C] 2_ Αναλογική ονοµαστική τιµή Αναλογική είσοδος A1 [V] 3_ υαδικές είσοδοι 3 υαδική είσοδος D Σφάλµα Επαναφορά (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D1 ΕΞΙΑ/ ΙΑΚΟΠΗ (µόνιµη αντιστοίχηση) υαδική είσοδος D2 ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΙΑΚΟΠΗ (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D3 ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ/ ΙΑΚΟΠΗ (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D4 n11/n21 (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D5 n12/n22 (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδικές είσοδοι υαδική ένδειξη D... D5 5_ υαδικές έξοδοι υαδική έξοδος DO1 /FAULT (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική έξοδος DO2 BRAKE RELEASED (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική έξοδος DO3 READY υαδικές έξοδοι DO1, DO2 υαδική ένδειξη Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 13

14 3 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 7_ Στοιχεία συσκευής Τύπος συσκευής [κείµενο] Ονοµαστικό ρεύµα [A] εξόδου Έκδοση υλικολογισµικού [κωδικός και έκδοση] βασικής συσκευής 8_ µνήµη σφαλµάτων 8 L Σφάλµα t- Κωδικός σφάλ- µατος 9_ ιάγνωση διαύλου 94 L 8455 PO 1 Ονοµαστική τιµή [hex] 95 L 8456 PO 2 Ονοµαστική τιµή [hex] 96 L 8457 PO 3 Ονοµαστική τιµή [hex] P 1 Πραγµατική τιµή [hex] P 2 Πραγµατική τιµή [hex] P 3 Πραγµατική τιµή [hex] Πληροφορίες παρασκηνίου για σφάλµατα που εµφανίστηκαν στο παρελθόν 1 Ονοµαστικές τιµές / Ολοκληρωτές (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 1_ προεπιλογή ονοµαστικών τιµών 1 S 8461 Πηγή τιµών ρύθµισης S 8462 Πηγή σήµατος ελέγχου BPOL./FX SETPT UNPOL./FX SETPT RS-485 MOTO POT. FX SETPT + A1 FX SETPT * A1 Ακροδέκτες RS -485 SBus 3-WRE-CONTROL 12 L 884 κλίµακα συχνότητας Περιοχή ρυθµίσεων , [khz] 11_ Αναλογική είσοδος 1 (+1 V) 11 L 8463 Κλίµακα A S 8465 A1 Τύπος λειτουργίας L 8466 ονοµαστική τιµή απόκλισης τάσης 1 V V 3 σ.α.λ. ( 1 V) N-MAX ( 1 V) N-MAX ( 2 ma) N-MAX (4 2 ma) 12_ Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών του πληκτρολογίου FBG 121 S 8811 Άθροισµα ρυθµιστών ονοµαστικών τιµών 122 S 8799 Χειροκίνητη λειτουργία FBG Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας OFF ΟN ΟΝ EXCEPT FSW UNPOL. CW UNPOL. CCW BPOL. CW + CCW 14 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

15 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων 3 Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 13_ / 14_ 13 / / / 146 P 887 / 9264 P 888 / 9265 S 8476 / 8484 Καµπύλες στροφών 1 / 2 Καµπύλη t11 / t21 επάνω Καµπύλη t11 / t21 κάτω Καµπύλη διακοπής t13 / t [δευτερόλεπτα] [δευτερόλεπτα] [δευτερόλεπτα] 15_ λειτουργία ποτενσιόµετρου κινητήρα 15 L 889 Καµπύλη t3 επάνω = κάτω [δευτερόλεπτα] 152 L 8488 Αποθήκευση τελευταίας ονοµαστικής τιµής off on 16_ / Σταθερές ονοµαστικές τιµές 17_ 16 / / / 172 P 8489 / 8492 P 849 / 8493 P 8491 / 8494 Εσωτερική ονοµαστική τιµή n11 / n21 Ρυθµιστής P ενεργός Εσωτερική ονοµαστική τιµή n12 / n22 Ρυθµιστής P ενεργός Εσωτερική ονοµαστική τιµή n13 / n23 Ρυθµιστής P ενεργός OFF ΟN [σ.α.λ.] [%] [σ.α.λ.] [%] [σ.α.λ.] [%] 2 Παράµετροι ρυθµιστή 25_ ρυθµιστής P 25 L 88 ρυθµιστής P 1 2 OFF ΟΝ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΟΝ-ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ 251 L 881 ενίσχυση P L 882 ποσοστό [δευτερόλεπτα] 253 L 8465 Κατάσταση πραγµατικών τιµών P 254 L 8463 Κλίµακα πραγµατικών τιµών P 255 L 8812 Απόκλιση πραγµατικών τιµών P V... 1 V... 2 ma ma [%] 3 Παράµετροι κινητήρα (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 3_ / Περιορισµοί 1 / 2 31_ 3 / / / / 313 L 8515 / 8519 L 8516 / 852 P 8517 / 8521 L 8518 / 8522 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Στροφές Εκκίνησης/ ιακοπής 1 / 2 Ελάχιστες στροφές 1 / 2 Μέγιστες στροφές 1 / [σ.α.λ.] [σ.α.λ.] [σ.α.λ.] Όριο ρεύµατος 1 / [% N ] Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 15

16 3 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 32_ / 33_ 32 / / / / / 334 L 8523 / 8528 L 8524 / 8529 L 8525 / 853 L 8526 / 8531 L 8527 / 8532 Αντιστάθµιση κινητήρα 1 / 2 Αυτόµατη αντιστάθµιση 1 / 2 off on Boost 1 / [%] Αντιστάθµιση xr 1 / [%] Χρόνος προµαγνητισµού 1 / 2 Αντιστάθµιση ολίσθησης 1 / L 8834 απόσβεση ταλαντώσεων λειτουργίας άνευ φορτίου 345 / 346 L 9114 / 9115 Παρακολούθηση N -U L 1/2 OFF ΟN... 2 [δευτερόλεπτα]... 5 [σ.α.λ.] off on A OFF ΟN 4 Μηνύµατα αναφοράς 4_ Μήνυµα αναφοράς στροφών 4 L 8539 Αναφορική τιµή στροφών [σ.α.λ.] 41 L 854 Υστέρηση [σ.α.λ.] 42 L 8541 χρόνος καθυστέρησης [δευτερόλεπτα] 43 L 8542 Μήνυµα = "1" σε 1 45_ Μήνυµα αναφοράς ρυθµιστή P 45 L 8813 Κατώφλιο πραγµατικής τιµής P 451 L 8796 Μήνυµα = "1" σε 1 n < n ref n > n ref Πραγµατική τιµή P < Αναφορά P Πραγµατική τιµή P > Αναφορά P 5 Λειτουργίες ελέγχου (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 5_ Παρακολουθήσεις στροφών 1 / 2 5 / / 53 L 8557 / 8559 L 8558 / 856 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Παρακολούθηση στροφών 1 / 2 Χρόνος καθυστέρησης 1 / 2 3 OFF ON [δευτερόλεπτα] 16 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

17 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων 3 Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 6 Αντιστοίχηση ακροδεκτών 6_ υαδικές είσοδοι 61 S 8336 υαδική είσοδος D2 : NO FUNCTON 62 S 8337 υαδική είσοδος D3 1: ENABLE/STOP (εργοστασιακή ρύθµιση D13) 63 S 8338 υαδική είσοδος D4 2: CW/STOP ( εξιά / ιακοπή) 64 S 8339 υαδική είσοδος D5 3: CCW/STOP (εργοστασιακή ρύθµιση D2) 4: n11/n21 (εργοστασιακή ρύθµιση D4) 68 S 8844 υαδική είσοδος D 5: n12/n22 (εργοστασιακή ρύθµιση D5) n13 = n11 + n12 6: FX STP SW. 7: CHANGNG PARAMETER SETS 9: MOTOR POT. UP 1: MOTOR POT. DOWN 11: /EXT. FAULT 12: ERROR RESET (εργοστασιακή ρύθµιση D) 2: SETPONT HOLD 26: TF RESP. (µόνον στο D5) 3: CONTRL. NHBT 62_ υαδικές έξοδοι 62 S 835 υαδική έξοδος DO1 : NO FUNCTON 621 S 8351 υαδική έξοδος DO2 1: /FAULT (εργοστασιακή ρύθµιση DO1) 2: READY (εργοστασιακή ρύθµιση DO3) 622 S 8916 υαδική έξοδος DO3 3: OUTP. STAGE ON 4: ROT. FELD ON 5: BRAKE RELEASED (εργοστασιακή ρύθµιση DO2) 9: SPEED REFERENCE 11: SP/ACT.VAL.COMP. 23: P ACT.VALUE REF. 7 Λειτουργίες ελέγχου (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 7_ Τρόπος λειτουργίας 1 / 2 7 / / 8575 Τρόπος λειτουργίας 1 / _ Λειτουργία ρεύµατος ακινητοποίησης 1 / 2 71 / 711 L 8576 / 8577 Λειτουργία ρεύµατος ακινητοποίησης 1 / % Mot 72_ Λειτουργία διακοπής ονοµαστικής τιµής 1 / 2 72 / / / 725 L 8578 / 8581 L 8579 / 8582 L 858 / 8583 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Λειτουργία διακοπής ονοµαστικής τιµής 1 / 2 Ονοµαστική τιµή διακοπής 1 / 2 Απόκλιση έναρξης 1 / 2 off on VFC 1 VFC & Hoist VFC 1 & DC BRAKE VFC & FLY.START V/f CHARACTER V/f CHARACTER & DC BRAK. OFF ΟN [σ.α.λ.] [σ.α.λ.] Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 17

18 3 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 73_ Λειτουργία πέδησης 1 / / / 735 L 8749 / 875 L 8585 / 8587 Χρόνος αποσύµπλεξης φρένου 1 / 2 Χρόνος ενεργοποίησης φρένου 1 / 2 76_ Χειροκίνητος χειρισµός 76 L 8798 Κλείδωµα πλήκτρων Run/Stop... 2 [δευτερόλεπτα] [δευτερόλεπτα] off on OFF ΟN 8 Λειτουργίες συσκευής (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 8_ Ρύθµιση 8 L Σύντοµο µενού long short 82 L 8594 Ρύθµιση εργοστασίου off std All 83 L 8595 φραγή παραµέτρων off on Επαναφορά στατιστικών δεδοµένων 81_ Σειριακή επικοινωνία 81 L 8597 ιεύθυνση RS ιεύθυνση οµάδας RS Υπέρβαση χρονικού ορίου αποµάκρυνσης RS _ Λειτουργία πέδησης 1 / 2 82 / / 868 Λειτουργία 4 τεταρτηµορίων 1 / 2 83_ Αποκρίσεις σφαλµάτων 83 L 869 Απόκριση /ΕXT. FAULT _ συµπεριφορά επαναφοράς / NO FACTORY SETTNG 1 / BASC NTALZATON 2 / DELVERY STATUS OFF ΟN Όχι FAULT MEMORY [δευτερόλεπτα] off on OFF ΟN Χειροκίνητη επαναφορά ΝΑΙ Όχι 86_ ιαµόρφωση 1 / 2 86 / / 863 L 862 / 8621 L 8751 / 8752 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Συχνότητα PWM 1 / PWM fix 1 / 2 on off MMEDATE STOP/FAULT STOP/FAULT. STOP/WARNNG 4 khz 8 khz 12 khz 16 khz ΟN OFF 18 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

19 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων 3 Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 87_ παραµετροποίηση fieldbus Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO Περιγραφή τρέχουσας τιµής P Περιγραφή τρέχουσας τιµής P Περιγραφή τρέχουσας τιµής P3 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Ενεργοποίηση δεδοµένων PO 88_ Σειριακή επικοινωνία SBus 881 L 86 ιεύθυνση SBus SBus ιεύθυνση οµάδας NO FUNCTON (ρύθµιση εργοστασίου P872) SPEED (ρύθµιση εργοστασίου P871) MAX. SPEED RAMP CTRL. WORD 1 (ρύθµιση εργοστασίου P87) SPEED [%] P-CONTROLLER SETPONT NO FUNCTON SPEED (ρύθµιση εργοστασίου P874) OUTP. CURRENT (ρύθµιση εργοστασίου P875) ACTVE CURRENT STATUS WORD 1 (ρύθµιση εργοστασίου P873) SPEED [%] POS P-DATA P-CONTROLLER [%] OFF ΟN 883 L 862 Χρόνος εκπνοής SBus [δευτερόλεπτα] 884 L 863 Ρυθµός Baud SBus kbaud 25 kbaud 5 kbaud 1 kbaud Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 19

20 4 Λειτουργία και σέρβις Πληροφορίες συσκευών 4 Λειτουργία και σέρβις 4.1 Πληροφορίες συσκευών Μνήµη σφαλµάτων Ο µετατροπέας αποθηκεύει τα µηνύµατα σφαλµάτων στη µνήµη σφαλµάτων P8. Ο µετατροπέας αποθηκεύει ένα νέο µήνυµα µετά την επιβεβαίωση του µηνύµατος σφάλµατος. Η τοπική µονάδα χειρισµού εµφανίζει το σφάλµα που παρουσιάστηκε τελευταία. Στην περίπτωση διπλών σφαλµάτων η τιµή που αποθηκεύεται στη µνήµη P8 και η τιµή που εµφανίζεται στη µονάδα χειρισµού δεν είναι ίδιες. Αυτό παρουσιάζεται για παράδειγµα στο σφάλµα F-7 Υπέρταση DC Link και στη συνέχεια στο σφάλµα F-34 Υπέρβαση χρονικού ορίου καµπύλης. Τη στιγµή της βλάβης ο µετατροπέας αποθηκεύει τις παρακάτω πληροφορίες: Εµφανιζόµενο σφάλµα Κατάσταση των δυαδικών εισόδων/δυαδικών εξόδων Κατάσταση λειτουργίας του µετατροπέα Κατάσταση µετατροπέα θερµοκρασία ψύκτρας Στροφές Ρεύµα εξόδου Ρεύµα επίδρασης Καταπόνηση συσκευής Τάση DC Link Επαναφορά πληκτρολογίου Ένα µήνυµα βλάβης µπορεί να επιβεβαιωθεί µε τους εξής τρόπους: Χειροκίνητη επαναφορά στο πεδίο χειρισµού (πλήκτρο STOP/RESET). Το πλήκτρο "STOP/RESET" έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργοποίησης ακροδέκτη ή της ενεργοποίησης από τη διεπαφή. Μετά την εµφάνιση ενός σφάλµατος και µίας προγραµµατισµένης λανθασµένης αντίδρασης µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία επαναφορά µε το πλήκτρο STOP/ RESET. Ο ηλεκτροµειωτήρας κλειδώνει µετά την επαναφορά. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο RUN Όριο ρεύµατος Όταν επιτευχθεί το όριο ρεύµατος η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα. 4.2 Αντίγραφα ασφαλείας δεδοµένων µε FBG11B Με το πληκτρολόγιο FBG11B µπορείτε να αποθηκεύσετε δεδοµένα παραµέτρων από το MOVTRAC B στο πληκτρολόγιο ή να τα µεταφέρετε από αυτό στο MOVTRAC B. Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επιλογή Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων Δεδομένα παραμέτρων από FBG11B MOVTRAC B Δεδομένα παραμέτρων από MOVTRAC B FBG11B Εικόνα 3: Αντίγραφα ασφαλείας δεδοµένων µε FBG11B 2 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

21 Λειτουργία και σέρβις Κωδικοί επιστροφής (r r-32) Κωδικοί επιστροφής (r r-32) Αρ. Ονοµασία Σηµασία 19 Φραγή παραµέτρου ενεργοποιηµένη εν είναι δυνατή η τροποποίηση των παραµέτρων 2 Εργοστασιακή ρύθµιση ενεργή εν είναι δυνατή η τροποποίηση των παραµέτρων 28 Απαραίτητη η αναστολή ελεγκτή Απαραίτητη η αναστολή ελεγκτή 29 Μη επιτρεπτή τιµή παραµέτρου Μη επιτρεπτή η επιλογή του χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών επειδή είναι ενεργή η χειροκίνητη λειτουργία PC. 32 Ενεργοποίηση εν µπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία στην κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 34 Σφάλµα στη διαδικασία Σφάλµα κατά την αποθήκευση στο FBG, αφού δεν ακολουθεί η έναρξη λειτουργίας. 38 FBG7B Λανθασµένο σετ δεδοµένων Το αποθηκευµένο σετ δεδοµένων δεν ταιριάζει στη συσκευή 4.4 Ενδείξεις κατάστασης Πληκτρολόγιο Εάν η δεδοµένη κατάσταση είναι "Ηλεκτροµειωτήρας αποδεσµεύτηκε", τότε στην ένδειξη εµφανίζονται οι υπολογισµένες πραγµατικές στροφές. Κατάσταση "Αναστολή ελεγκτή" ηλεκτροµειωτήρα "Χωρίς ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα "Ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα Ρύθµιση εργοστασίου ρεύµα ακινητοποίησης Λειτουργία 24 V Ένδειξη off StoP 8888 (πραγµατικός αριθµός στροφών) SEt (Set) dc 24U Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 21

22 5 Ευρετήριο 5 Ευρετήριο Α Αντίγραφα ασφαλείας...2 Αντιγραφή δεδοµένων παραµέτρων...2 Αποδέσµευση φοράς περιστροφής...1 Ε Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο...11 Εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών... 9, 1 Επαναφορά...2 Κ Κωδικοί επιστροφής (Return codes)...21 Λ Λειτουργία πολλαπλών κινητήρων...12 Λίστα παραµέτρων...13 Μ Μνήµη σφαλµάτων...2 Ο Ονοµαστικές στροφές...1 Ονοµαστική φορά περιστροφής...1 Όριο ρεύµατος...2 Π Περιοχές µε απαγόρευση εκρήξεων... 5 Πληκτρολόγιο, βασικός χειρισµός... 8 Πληκτρολόγιο, έναρξη λειτουργίας Πληκτρολόγιο, ενδείξεις κατάστασης Ρ Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών, εξωτερικός... 9, 1 Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών, χειροκίνητος... 9, 1 Τ Τρόπος λειτουργίας Χ Χειροκίνητος ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών..9, 1 V VFC V/f Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

23 SEW-EURODRVE Driving the world

24 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση Με ανθρώπους που σκέπτονται γρήγορα και αναπτύσσουν το µέλλον µαζί σας. Με ένα δίκτυο εξυπηρέτησης που είναι πάντα κοντά σας σε όλον τον κόσµο. Με µηχανισµούς κίνησης και συστήµατα ελέγχου που βελτιώνουν αυτόµατα την παραγωγικότητά σας. Με ένα ευρύτατο Know-how στους βασικότερους βιοµηχανικούς τοµείς της εποχής µας. Με ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, χωρίς συµβιβασµούς, ώστε η καθηµερινή εργασία να γίνεται όλο και πιο απλή. SEW-EURODRVE Driving the world Με παγκόσµια παρουσία για γρήγορες και αποτελεσµατικές λύσεις. Σε κάθε µέρος του κόσµου. Με νεωτεριστικές ιδέες που προσφέρουν σήµερα λύσεις για προβλήµατα του αύριο. Με παρουσία στο διαδίκτυο, που παρέχει 24 ώρες την ηµέρα πρόσβαση σε πληροφορίες και σε αναβαθµίσεις λογισµικού. SEW-EURODRVE GmbH & Co KG P.O. Box 323 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Διόρθωση 1 Υποδείξεις 1 Υποδείξεις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Αυτά τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000 Έκδοση 06/2005 11436409 / EL ιόρθωση 1 kva i P f n Hz Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες FA363000 Έκδοση 01/2005 11320907 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 43608 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 6/2 769 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Λογισμικού εφαρμοσμένης ηλεκτρομηχανικής MotionStudio Βασικός κατάλογος παραμέτρων MOVITRANS

Σύστημα Λογισμικού εφαρμοσμένης ηλεκτρομηχανικής MotionStudio Βασικός κατάλογος παραμέτρων MOVITRANS Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Σύστημα Λογισμικού εφαρμοσμένης ηλεκτρομηχανικής MotionStudio Βασικός κατάλογος παραμέτρων MOVITRANS

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Έκδοση 09/2009 16822218 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIFIT -SC

Διόρθωση MOVIFIT -SC Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση MOVIFIT -SC Έκδοση 01/2011 17069807 / EL 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση Επισκόπηση 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515*

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21302375_0515* Εγχειρίδιο MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Πίνακας 1. Μοντέλα Inverters IP20 380-480V ±10% - 3 Phase Input Αριθμός Μοντέλου με φίλτρο KW Έξοδος Ρεύματος (Α) Frame Size ODL-2-24400-3KF42 4 9.5 2 ODL-2-34055-3KF42

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Διεπαφή επικοινωνίας FSC11B Αναλογική βαθμίδα FIO11B. Έκδοση 03/ / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Διεπαφή επικοινωνίας FSC11B Αναλογική βαθμίδα FIO11B. Έκδοση 03/ / EL Ηλεκτροιωτήρες \ Βιομηχανικοί ιωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Διεπαφή επικοινωνίας FSC11B Αναλογική βαθμίδα FIO11B Έκδοση 3/27 11586818 / EL Oδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 01/2006 GA3A000 11363800 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 01/2006 GA3A000 11363800 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή GA3A000 Έκδοση 01/2006 11363800 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT E (Έκδοση B) Έκδοση 01/ / EL

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT E (Έκδοση B) Έκδοση 01/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC LT E (Έκδοση B) Έκδοση 01/2008 11670401 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MICROMASTER 440 2 Ονομαστικές τιμές απόδοσης 3 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ MICROMASTER 440 5 6 7 8 Προειδοποιήσεις Ο ΜΜ440 έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 1. Γενικά Είναι ένα σύστηµα µέτρησης θερµοκρασίας πολλών σηµείων και τηλεειδοποίησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *905_5* Διόρθωση Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC Έκδοση /05 905/EL Διορθώσεις MOVIFIT -FC Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIDRIVE MDX60B/61B *17099404_1014* www.sew-eurodrive.com

Διόρθωση MOVIDRIVE MDX60B/61B *17099404_1014* www.sew-eurodrive.com Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *17099404_1014* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή λογισµικού MOVIVISION. Έκδοση 07/2005 FE / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή λογισµικού MOVIVISION. Έκδοση 07/2005 FE / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες ιεπαφή λογισµικού MOVIVISION FE320000 Έκδοση 07/2005 11362901 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT P. Έκδοση 09/2007 11670002 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT P. Έκδοση 09/2007 11670002 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC LT P Έκδοση 09/2007 11670002 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

18 50 m = m = 1 Χρησιµοποιήστε. εµβέλειας. ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα

18 50 m = m = 1 Χρησιµοποιήστε. εµβέλειας. ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα Εγκατάσταση Γενικές πληροφορίες 50cm 50 100m = 4 50cm cm ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100mm Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δοµικό τοίχο ή δοκό) 18 50 m = 1

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες 1 Οθόνη GUI / Ενηµέρωση επικοινωνιών Εισαγωγή Το συµπλήρωµα αυτό αποτελεί προσθήκη για το Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων του συστήµατος αναπνευστήρα 840 και παρέχει ενηµερωµένες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 09/2010 17019818 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Αισθητήρας χρώματος O5C / / 2016

Οδηγίες λειτουργίας Αισθητήρας χρώματος O5C / / 2016 Οδηγίες λειτουργίας Αισθητήρας χρώματος O5C500 704677 / 00 / 06 Περιεχόμενα Προεισαγωγική σημείωση. Σύμβολισμοί Λειτουργία και χαρακτηριστικά Εγκατάσταση 4. Παράμετροι εγκατάστασης 4 4 Οθόνη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. www.geomechaniki.gr email info@geomechaniki.gr Οδηγίες Χρήσης 2 Για τη σωστή λειτουργία του προγραµµατιστή πρέπει να τοποθετήσετε την µπαταρία των 9V. Η µπαταρία των 9 Volt ενεργοποιεί την οθόνη LCD. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Κεντρική Μονάδα Ελέγχου Ανίχνευσης Αερίων της ExTox Σειρά ET-1D - Περίληψη -

Οδηγίες Λειτουργίας Κεντρική Μονάδα Ελέγχου Ανίχνευσης Αερίων της ExTox Σειρά ET-1D - Περίληψη - Αερίων της ExTox Σειρά ET-1D - Περίληψη - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Max-Planck-Straße 15 a D-59423 Unna Γερμανία Τηλέφωνο: +49(0)2303 33 247 0 Fax: +49(0)2303 33 247 10 E-mail: kontakt@extox.de Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος περιεχομένων

Κατάλογος περιεχομένων Κατάλογος περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Μεταφράσεις όρων:...5 Έλεγχος πριν τη λειτουργία...7 Πριν θέσετε σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας MOVITRAC LTX Σερβομονάδα για MOVITRAC LTP-B Έκδοση 09/2011 19352204

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα