Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/ / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/2006 11364092 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVTRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B GA3A Έκδοση 1/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Επεξήγηση των συµβόλων Ενδεδειγµένη χρήση Απόσυρση αποβλήτων Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας Λειτουργία και σέρβις Έναρξη λειτουργίας Προαιρετικό πληκτρολόγιο Βασικός χειρισµός του πληκτρολογίου FBG FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Λίστα παραµέτρων Λειτουργία και σέρβις Πληροφορίες συσκευών Αντίγραφα ασφαλείας δεδοµένων µε FBG11B Κωδικοί επιστροφής (r r-32) Ενδείξεις κατάστασης Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 3

4 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Επεξήγηση των συµβόλων 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1.1 Επεξήγηση των συµβόλων Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο! Κίνδυνος Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο, ο οποίος µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Προειδοποίηση Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο που προέρχεται από το µειωτήρα στροφών, και ο οποίος αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται επίσης για προειδοποίηση από τυχόν υλικές ζηµιές. Προσοχή Επισηµαίνει µια πιθανά απειλητική κατάσταση, η οποία µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα ζηµιές στο µηχάνηµα ή στον περιβάλλοντα χώρο. Επισήµανση Παραπέµπει σε χρήσιµες πληροφορίες π.χ. για την έναρξη λειτουργίας. Επισήµανση τεκµηρίωσης Παραπέµπει σε µία τεκµηρίωση, π.χ. οδηγίες λειτουργίας, κατάλογος, φύλλο στοιχείων. Η τήρηση των οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για: τη λειτουργία χωρίς διακοπές την εκπλήρωση των αξιώσεων για παροχή εγγύησης. Γι' αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Το εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαµβάνει σηµαντικές οδηγίες για τη συντήρηση. Γι αυτό, αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στη συσκευή. 4 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

5 Σηµαντικές επισηµάνσεις Ενδεδειγµένη χρήση Ενδεδειγµένη χρήση Οι µετατροπείς συχνοτήτων της SEW-EURODRVE προορίζονται για τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες. Αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία µε µετατροπείς συχνοτήτων. Μη συνδέετε άλλα φορτία στους µετατροπείς συχνοτήτων. Οι µετατροπείς συχνοτήτων είναι συσκευές που προορίζονται για µόνιµη τοποθέτηση σε ερµάρια ζεύξης. Τηρήστε οπωσδήποτε όλα όσα αναφέρονται σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιτρεπόµενες συνθήκες στο χώρο τοποθέτησης. Η θέση σε λειτουργία (έναρξη προβλεπόµενης λειτουργίας) απαγορεύεται µέχρι να διαπιστωθεί ότι: Το µηχάνηµα πληροί τις προδιαγραφές του Κανονισµού Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EMV) 89/336/ΕΟΚ. Υπάρχει συµβατότητα του τελικού προϊόντος µε τον Κανονισµό Περί Μηχανηµάτων 89/392/ΕΟΚ, τηρήστε και τον κανονισµό EN Περιβάλλον χρήσης εν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρµογές, εκτός και εάν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο: Η χρήση σε περιοχές που απαγορεύονται οι εκρήξεις. Η χρήση σε περιβάλλοντα µε επικίνδυνα υλικά κατά EN 6721, π.χ.: έλαια, οξέα, αέρια, αναθυµιάσεις, σκόνες, ακτινοβολία. Η χρήση µε µηχανικά φορτία ταλάντωσης και κρουστικά φορτία, τα οποία δεν καλύπτονται από τις προδιαγραφές του κανονισµού EN Εάν ο µετατροπέας αναλαµβάνει λειτουργίες ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν την προστασία του µηχανήµατος και του προσωπικού. 1.3 Απόσυρση αποβλήτων Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί: Απορρίψτε σύµφωνα µε τους υπάρχοντες κανονισµούς και ανάλογα µε τα υλικά. Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 5

6 2 Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 2 Οδηγίες ασφαλείας 2.1 Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 2.2 Λειτουργία και σέρβις εν επιτρέπεται ποτέ να εγκαθιστάτε και να θέτετε σε λειτουργία κατεστραµµένα προϊόντα. Σε περίπτωση ζηµιάς, παρακαλούµε να υποβάλλετε αµέσως καταγγελία στην εταιρεία µεταφοράς. Μόνον κατάλληλα εκπαιδευµένοι ηλεκτρολόγοι επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στη συσκευή. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει ενηµερωθεί κατάλληλα όσον αναφορά την πρόληψη ατυχηµάτων και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 624, DN-VDE 1/113/16). Κατά την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα και του φρένου θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες! Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά µέτρα και τα προστατευτικά συστήµατα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 624 ή EN ). Η γείωση του µηχανήµατος αποτελεί ένα απαραίτητο µέτρο προστασίας. Τα συστήµατα προστασίας από υπερβολικά ρεύµατα αποτελούν απαραίτητες εγκαταστάσεις προστασίας. Η συσκευή καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για την ασφαλή αποµόνωση από συνδέσεις ισχύος και ηλεκτρονικές συνδέσεις σύµφωνα µε το πρότυπο EN Για να εγγυηθεί η ασφαλής αποµόνωση, θα πρέπει και όλα τα συνδεδεµένα κυκλώµατα να καλύπτουν τις απαιτήσεις για ασφαλή αποµόνωση. Λάβετε τα κατάλληλα µέτρα, π.χ. µε την αποσύνδεση του µπλοκ ηλεκτρονικών ακροδεκτών, ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο συνδεδεµένος κινητήρας δεν θα τεθεί σε λειτουργία από µόνος του όταν ενεργοποιηθεί το δίκτυο του µετατροπέα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυµµα. Υπάρχει πιθανότητα να διατηρούνται επικίνδυνες τάσεις, ακόµη και 1 λεπτά µετά την απενεργοποίηση του δικτύου. Όταν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυµµα η συσκευή ανταποκρίνεται στο βαθµό προστασίας ΙΡ, σε όλες τις κατασκευαστικές οµάδες εκτός από το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου εµφανίζονται επικίνδυνες τάσεις. Η συσκευή θα πρέπει να είναι κλειστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Στην κατάσταση ενεργοποίησης παρουσιάζονται επικίνδυνες τάσεις στους ακροδέκτες εξόδου και στα καλώδια και τους ακροδέκτες του κινητήρα. Επικίνδυνες τάσεις µπορούν να υφίστανται ακόµη και όταν η συσκευή είναι κλειδωµένη και ο κινητήρας ακινητοποιηµένος. εν είναι βέβαιο ότι η συσκευή δε φέρει τάση, όταν έχουν σβήσει όλες οι ενδείξεις. Οι εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της µονάδας ή η µηχανική εµπλοκή µπορεί να επιφέρουν ακινητοποίηση του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήµατος ή η επαναφορά µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ο ηλεκτροκινητήρας να τεθεί πάλι από µόνος του σε λειτουργία. Αν αυτό δεν επιτρέπεται στο συνδεδεµένο µηχάνηµα για λόγους ασφαλείας, τότε θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο πριν από την αποκατάσταση της βλάβης. Οι συνδέσεις στην έξοδο του µετατροπέα συχνοτήτων θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνον µε κλειδωµένη την τελική βαθµίδα. Για τις µονοφασικές συσκευές AC 23 V, ισχύει: Η χρονική διάρκεια µεταξύ δύο ενεργοποιήσεων δικτύου πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 2 λεπτά. 6 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

7 Έναρξη λειτουργίας Προαιρετικό πληκτρολόγιο 3 3 Έναρξη λειτουργίας 3.1 Προαιρετικό πληκτρολόγιο Προετοιµασίες και βοηθητικά µέσα για το MOVTRAC B µε πληκτρολόγιο Ελέγξτε την εγκατάσταση (Κεφάλαιο Εγκατάσταση). Συνδέστε το δίκτυο και τον κινητήρα. Μη συνδέσετε κανέναν ακροδέκτη σήµατος! Ενεργοποιήστε το δίκτυο. Ένδειξη οθόνης Stop. Προγραµµατίστε τους ακροδέκτες σήµατος. Ρυθµίστε σωστά τις παραµέτρους (π.χ. καµπύλες). Ελέγξτε την επιλεγµένη αντιστοίχηση ακροδεκτών (P61... P622). Απενεργοποιήστε το δίκτυο. Συνδέστε τους ακροδέκτες σήµατος. Ενεργοποιήστε το δίκτυο. Όταν ακολουθείτε µία διαδικασία έναρξης της λειτουργίας ο µετατροπέας αλλάζει αυτόµατα τις τιµές παραµέτρων Λειτουργίες του πληκτρολογίου Τα πλήκτρα UP / DOWN / ENTER / OUT χρησιµεύουν στην πλοήγηση στο µενού. Τα πλήκτρα RUN και STOP/RESET χρησιµεύουν στον έλεγχο του ηλεκτροµειωτήρα. Ορυθµιστής ονοµαστικών τιµών χρησιµεύει στον καθορισµό των ονοµαστικών τιµών. Πλήκτρα UP / DOWN για επιλογή των συµβόλων και µεταβολή των τιµών. RUN STOP RESET ENTER / OUT για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συµβόλων ή των µενού παραµέτρων Με "RUN" µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον ηλεκτροµειωτήρα. "STOP/RESET" χρησιµεύει στην επαναφορά σφαλµάτων και στην ακινητοποίηση του ηλεκτροµειωτήρα. STOP RESET Το πλήκτρο STOP/RESET έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργοποίησης µε ακροδέκτη ή της ενεργοποίησης από τη διεπαφή. Εάν ακινητοποιήσετε έναν ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο STOP/RESET, θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε µε το πλήκτρο RUN. Μετά την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του δικτύου ο µετατροπέας ενεργοποιείται! RUN Μετά την εµφάνιση ενός σφάλµατος και µίας προγραµµατισµένης λανθασµένης αντίδρασης µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία επαναφορά µε το πλήκτρο STOP/RESET. Ο ηλεκτροµειωτήρας κλειδώνει και πρέπει να τον ενεργοποιήσετε µε το πλήκτρο RUN. Όταν ακινητοποιείτε τον ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο STOP/RESET, αναβοσβήνει η ένδειξη Stop. Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο "RUN". Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 7

8 3 Έναρξη λειτουργίας Βασικός χειρισµός του πληκτρολογίου FBG Βασικός χειρισµός του πληκτρολογίου FBG11 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ένδειξη κατάστασης μετατροπέα Στροφές Ένδειξη Καμπύλη επάνω Μεταβολή καμπύλης επάνω [s] Εφαρμογή τιμής Ένδειξη Καμπύλη κάτω Μεταβολή καμπύλης κάτω [s] Εφαρμογή τιμής Μενού σταθερών ονομαστικών τιμών n xx Επιλογή μενού σταθερών ονομαστικών τιμών Μεταβολή σταθερών ονομαστικών τιμών [rpm] n max Ένδειξη μέγιστης ονομαστικής τιμής Μεταβολή μέγιστων στροφών [rpm] Εφαρμογή τιμής Par Επιλογή μενού παραμέτρων Μενού παραμέτρων Επιλογή έναρξης λειτουργίας κινητήρα Μενού έναρξης λειτουργίας κινητήρα Επιλογή aντίγραφα ασφαλείας δεδομένων Μενού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων Επιλογή χειροκίνητου ρυθμιστή ονομαστικών τιμών Χειροκίνητος ρυθμιστής ονομαστικών τιμών Ένδειξη συχνότητας έναρξης Ένδειξη ρεύματος εξόδου Εικόνα 1: Βασικός χειρισµός µε το πληκτρολόγιο FBG11 8 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

9 Έναρξη λειτουργίας FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Πλοήγηση στο µενού Όταν επιλέγετε ένα σύµβολο τότε ανάβει η ενσωµατωµένη δίοδος LED του συµβόλου. Στα σύµβολα τα οποία προβάλλουν µόνον τιµές ένδειξης εµφανίζεται αµέσως η τρέχουσα τιµή στην ένδειξη. Αλλαγή παραµέτρων Μετά την επιλογή ενός συµβόλου και πιέζοντας το πλήκτρο ENTER µπορείτε να επιλέξετε την παράµετρο που θέλετε. Για να αλλάξετε την τιµή της παραµέτρου, θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο ENTER άλλη µία φορά. Η τιµή και δίοδος LED του αντίστοιχου συµβόλου που αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι τώρα µπορείτε να αλλάξετε την τιµή. Η τιµή γίνεται ενεργή και δεν αναβοσβήνει πλέον, όταν πατήσετε άλλη µία φορά το πλήκτρο ENTER Ενδείξεις κατάστασης Εάν η δεδοµένη κατάσταση είναι "Ηλεκτροµειωτήρας ενεργοποιηµένος", τότε στην ένδειξη εµφανίζονται οι υπολογισµένες πραγµατικές στροφές. "Αναστολή ρυθµιστή" ηλεκτροµειωτήρα: off "Χωρίς ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα: StoP Ηλεκτροµειωτήρας "ενεργοποιήθηκε": 8888 (Πραγµατικές στροφές) Εργοστασιακή ρύθµιση ενεργή: SEt Ρεύµα ακινητοποίησης: dc Λειτουργία 24 V. 24U Ένδειξη σφαλµάτων Όταν εµφανιστεί ένα σφάλµα, η ένδειξη αλλάζει και αναβοσβήνει ο κωδικός σφάλµατος, π.χ. F-11 (κατάλογος σφαλµάτων στο κεφάλαιο Λειτουργία και συντήρηση). Αυτό όµως δεν συµβαίνει όταν είναι ενεργή η έναρξη λειτουργίας Προειδοποιήσεις Ορισµένες παραµέτρους δεν µπορείτε να τις αλλάξετε σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας. Εάν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο, εµφανίζεται η ένδειξη r r-32. Η ένδειξη δείχνει έναν κωδικό, αντίστοιχο της τρέχουσας ενέργειας, π.χ. r-28 (απαιτείται αναστολή ελεγκτή). Μία λίστα µε τις προειδοποιήσεις θα βρείτε στο κεφάλαιο Λειτουργία και συντήρηση. 3.3 FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών του πληκτρολογίου (τοπική χειροκίνητη λειτουργία): Η δίοδος LED αναβοσβήνει Εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Έλεγχος από: Ακροδέκτες σειριακή διεπαφή Ποτενσιόµετρο ονοµαστικών τιµών στο A11/A12 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 9

10 3 Έναρξη λειτουργίας FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών Τα µοναδικά σχετικά µεγέθη στον τύπο λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών" είναι: P122 FBG Manual Operation (χειροκίνητη λειτουργία) Πλήκτρο "RUN" και "STOP/RESET" ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών Όταν ο χειροκίνητος ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών είναι ενεργοποιηµένος, ανάβουν οι δίοδοι LED και το σύµβολο. Μπορείτε να περιορίσετε τις µέγιστες στροφές µε την παράµετρο P31 minimum speed (ελάχιστες στροφές) και τις µέγιστες στροφές µε το σύµβολο n max. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία επαναφορά µετά από ένα σφάλµα, πιέζοντας το πλήκτρο "STOP/RESET" µέσω του ακροδέκτη ή µέσω της διεπαφής. Μετά την επαναφορά ενεργοποιείται πάλι ο τύπος λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών". Ο ηλεκτροµειωτήρας παραµένει ακινητοποιηµένος. Η ένδειξη Stop αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε πάλι τον ηλεκτροµειωτήρα από το πλήκτρο "RUN". Η παράµετρος P76 Locking Run/Stop keys (κλείδωµα πλήκτρων Run/Stop) παραµένει ανενεργή στον τύπο λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών". Με την αποσύνδεση του πληκτρολογίου FBG11B πραγµατοποιείται µία ενέργεια διακοπής Εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Ονοµαστική φορά περιστροφής Ονοµαστικές στροφές Αποδέσµευση φοράς περιστροφής µε RS-485 ή SBus Μπορείτε να καθορίσετε την ονοµαστική φορά περιστροφής: " εξιά/ ιακοπή" και "Αριστερά/ ιακοπή" στην παράµετρο P11 Control Signal Source = TERMNALS ή P11 Control Signal Source = 3 WRE-CONTROL Την πολικότητα της ονοµαστικής τιµής στη λέξη δεδοµένων διεργασίας στην παράµετρο P11 Control Signal Source = RS-485 or SBUS και P1 Setpoint Source = RS-485 or SBUS Μπορείτε να καθορίσετε τις ονοµαστικές στροφές: O ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών (όταν η παράµετρος P121 Addition Setpoint Potentiom. έχει οριστεί σε ON) P1 Setpoint source [Προέλευση τιµών ρύθµισης] Σταθερές ονοµαστικές τιµές Σταθερές ονοµαστικές τιµές µε αναλογική είσοδο Λέξη δεδοµένων διεργασίας του SBus ή RS-485 ποτενσιόµετρο κινητήρα Μονοπολικές πηγές ονοµαστικών τιµών: UNPOL./FX SETPT MOTORPOTENTOM. FX SETPT +A1 FX SETPT*A1 FREQUENZY NPUT Η φορά περιστροφής καθορίζεται από τους ακροδέκτες ΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ιπολικές πηγές ονοµαστικών τιµών: BPOL./FX SETPT RS485 SBUS Η φορά περιστροφής καθορίζεται από την ονοµαστική τιµή. Ο ακροδέκτης ΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ απαιτείται για την ενεργοποίηση. 1 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

11 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επιλογή κινητήρα (Ηλεκτροκινητήρας SEW / άλλος ηλεκτροκινητήρας εκτός SEW) Επιλογή τρόπου λειτουργίας Ισχύς σε [KW] HP = kw x 1.33 Τάση κινητήρα [V] Ονομαστική συχνότητα κινητήρα [Hz] Ονομαστικές στροφές κινητήρα [σ.α.λ.] ( Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα [A] διαθέσιμο μόνο στην έναρξη λειτουργίας με ξένο κινητήρα ) Κινητήρας=noSEW) cos phi διαθέσιμο μόνο στην έναρξη ( ) λειτουργίας με ξένο κινητήρα Λειτουργία 4Q Αριθμός κινητήρων σε λειτουργία πολλαπλών ηλεκτροκινητήρων Εικόνα 2: Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 11

12 3 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Ενεργοποίηση έναρξης λειτουργίας Προϋποθέσεις: "Χωρίς ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα: Stop (διακοπή) Εάν συνδεθεί ένας µικρότερος ή µεγαλύτερος κινητήρας (µέγιστη διαφορά ορίζεται η παράλειψη ενός τύπου), τότε θα πρέπει να επιλέξετε την τιµή η οποία είναι πλησιέστερη στην ονοµαστική ισχύ του κινητήρα. Η έναρξη λειτουργίας ολοκληρώνεται όταν επιστρέψετε στο επίπεδο του κύριου µενού µε το πλήκτρο OUT V/f Η τυπική ρύθµιση για τον τρόπο λειτουργίας είναι V/f. Χρησιµοποιήστε αυτό τον τρόπο λειτουργίας, εάν δεν έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις και σε εφαρµογές που απαιτούν τις µέγιστες στροφές λειτουργίας VFC Θα πρέπει να θέσετε το µετατροπέα σε λειτουργία µε τους τρόπους λειτουργίας VFC ή VFC + DC BREAK: Μεγάλη ροπή στρέψης ιαρκής λειτουργία σε µικρές συχνότητες Ακριβής αντιστάθµιση της ολίσθησης υναµικότερη συµπεριφορά Για το λόγο αυτό θα πρέπει κατά την έναρξη λειτουργίας να επιλέξετε στο σηµείο P-1 τον τύπο λειτουργίας VFC ή VFC + DC BRAKE Έναρξη λειτουργίας πολλαπλών κινητήρων Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία πολλαπλών κινητήρων είναι η τοποθέτηση όµοιων κινητήρων SEW. Ρυθµίστε στην παράµετρο Multi της έναρξης λειτουργίας κινητήρα τον αριθµό των συνδεδεµένων κινητήρων Έναρξη λειτουργίας οµάδων ηλεκτροµειωτήρων Στον τύπο λειτουργίας V/f CHARACTER µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία µία οµάδα ασύγχρονων ηλεκτροκινητήρων σε έναν µετατροπέα. Προσέξτε: Επιλέξτε τον τύπο λειτουργίας V/f Ρυθµίστε την ισχύ του µεγαλύτερου κινητήρα Απενεργοποιήστε την αυτόµατη µέτρηση P32 / P33 Μηδενίστε το Boost P321 / P331 Μηδενίστε την αντιστάθµιση xr P322 / P 332 Μηδενίστε την αντιστάθµιση ολίσθησης xr P324 / P334 Ρυθµίστε τον περιορισµό ρεύµατος P33 / P313 στο 1,5 του συνολικού ρεύµατος των κινητήρων Ο µετατροπέας λειτουργεί σ αυτό τον τύπο χωρίς αντιστάθµιση ολίσθησης και µε σταθερό λόγο V/f. Οι ρυθµίσεις παραµέτρων ισχύουν για όλους τους συνδεδεµένους κινητήρες. 12 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

13 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Λίστα παραµέτρων Όλες οι παράµετροι που µπορείτε να αλλάξετε ή να προβάλλετε από το πληκτρολόγιο, επισηµαίνονται στη στήλη "BG" (πληκτρολόγιο) ως εξής: L: Αναλυτικό µενού S: Σύντοµο µενού P: Σύµβολο στο πληκτρολόγιο Εάν προσφέρεται κάποια δυνατότητα επιλογής, τότε η εργοστασιακή ρύθµιση αναγράφεται µε έντονη γραφή. Αρ. BG ndex Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά ( είκτης) Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη δεκ. λειτουργίας Τιµές ένδειξης (µόνον προς ανάγνωση) _ Τιµές διεργασίας 8318 Στροφές (συνοδεύονται [σ.α.λ.] από πρόσηµο) Συχνότητα (συνοδεύεται [Hz] από πρόσηµο) Ρεύµα εξόδου [% N ] (άθροισµα) Ρεύµα επίδρασης (συνοδεύεται από πρόσηµο) [% N ] 8 L 8325 τάση DC Link [V] Ρεύµα εξόδου [A] 1_ Ενδείξεις κατάστασης κατάσταση µετατροπέα [κείµενο] Κατάσταση λειτουργίας [κείµενο] κατάσταση σφάλµατος [κείµενο] 14 L 8327 θερµοκρασία ψύκτρας [ C] 2_ Αναλογική ονοµαστική τιµή Αναλογική είσοδος A1 [V] 3_ υαδικές είσοδοι 3 υαδική είσοδος D Σφάλµα Επαναφορά (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D1 ΕΞΙΑ/ ΙΑΚΟΠΗ (µόνιµη αντιστοίχηση) υαδική είσοδος D2 ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΙΑΚΟΠΗ (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D3 ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ/ ΙΑΚΟΠΗ (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D4 n11/n21 (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D5 n12/n22 (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδικές είσοδοι υαδική ένδειξη D... D5 5_ υαδικές έξοδοι υαδική έξοδος DO1 /FAULT (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική έξοδος DO2 BRAKE RELEASED (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική έξοδος DO3 READY υαδικές έξοδοι DO1, DO2 υαδική ένδειξη Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 13

14 3 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 7_ Στοιχεία συσκευής Τύπος συσκευής [κείµενο] Ονοµαστικό ρεύµα [A] εξόδου Έκδοση υλικολογισµικού [κωδικός και έκδοση] βασικής συσκευής 8_ µνήµη σφαλµάτων 8 L Σφάλµα t- Κωδικός σφάλ- µατος 9_ ιάγνωση διαύλου 94 L 8455 PO 1 Ονοµαστική τιµή [hex] 95 L 8456 PO 2 Ονοµαστική τιµή [hex] 96 L 8457 PO 3 Ονοµαστική τιµή [hex] P 1 Πραγµατική τιµή [hex] P 2 Πραγµατική τιµή [hex] P 3 Πραγµατική τιµή [hex] Πληροφορίες παρασκηνίου για σφάλµατα που εµφανίστηκαν στο παρελθόν 1 Ονοµαστικές τιµές / Ολοκληρωτές (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 1_ προεπιλογή ονοµαστικών τιµών 1 S 8461 Πηγή τιµών ρύθµισης S 8462 Πηγή σήµατος ελέγχου BPOL./FX SETPT UNPOL./FX SETPT RS-485 MOTO POT. FX SETPT + A1 FX SETPT * A1 Ακροδέκτες RS -485 SBus 3-WRE-CONTROL 12 L 884 κλίµακα συχνότητας Περιοχή ρυθµίσεων , [khz] 11_ Αναλογική είσοδος 1 (+1 V) 11 L 8463 Κλίµακα A S 8465 A1 Τύπος λειτουργίας L 8466 ονοµαστική τιµή απόκλισης τάσης 1 V V 3 σ.α.λ. ( 1 V) N-MAX ( 1 V) N-MAX ( 2 ma) N-MAX (4 2 ma) 12_ Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών του πληκτρολογίου FBG 121 S 8811 Άθροισµα ρυθµιστών ονοµαστικών τιµών 122 S 8799 Χειροκίνητη λειτουργία FBG Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας OFF ΟN ΟΝ EXCEPT FSW UNPOL. CW UNPOL. CCW BPOL. CW + CCW 14 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

15 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων 3 Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 13_ / 14_ 13 / / / 146 P 887 / 9264 P 888 / 9265 S 8476 / 8484 Καµπύλες στροφών 1 / 2 Καµπύλη t11 / t21 επάνω Καµπύλη t11 / t21 κάτω Καµπύλη διακοπής t13 / t [δευτερόλεπτα] [δευτερόλεπτα] [δευτερόλεπτα] 15_ λειτουργία ποτενσιόµετρου κινητήρα 15 L 889 Καµπύλη t3 επάνω = κάτω [δευτερόλεπτα] 152 L 8488 Αποθήκευση τελευταίας ονοµαστικής τιµής off on 16_ / Σταθερές ονοµαστικές τιµές 17_ 16 / / / 172 P 8489 / 8492 P 849 / 8493 P 8491 / 8494 Εσωτερική ονοµαστική τιµή n11 / n21 Ρυθµιστής P ενεργός Εσωτερική ονοµαστική τιµή n12 / n22 Ρυθµιστής P ενεργός Εσωτερική ονοµαστική τιµή n13 / n23 Ρυθµιστής P ενεργός OFF ΟN [σ.α.λ.] [%] [σ.α.λ.] [%] [σ.α.λ.] [%] 2 Παράµετροι ρυθµιστή 25_ ρυθµιστής P 25 L 88 ρυθµιστής P 1 2 OFF ΟΝ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΟΝ-ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ 251 L 881 ενίσχυση P L 882 ποσοστό [δευτερόλεπτα] 253 L 8465 Κατάσταση πραγµατικών τιµών P 254 L 8463 Κλίµακα πραγµατικών τιµών P 255 L 8812 Απόκλιση πραγµατικών τιµών P V... 1 V... 2 ma ma [%] 3 Παράµετροι κινητήρα (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 3_ / Περιορισµοί 1 / 2 31_ 3 / / / / 313 L 8515 / 8519 L 8516 / 852 P 8517 / 8521 L 8518 / 8522 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Στροφές Εκκίνησης/ ιακοπής 1 / 2 Ελάχιστες στροφές 1 / 2 Μέγιστες στροφές 1 / [σ.α.λ.] [σ.α.λ.] [σ.α.λ.] Όριο ρεύµατος 1 / [% N ] Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 15

16 3 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 32_ / 33_ 32 / / / / / 334 L 8523 / 8528 L 8524 / 8529 L 8525 / 853 L 8526 / 8531 L 8527 / 8532 Αντιστάθµιση κινητήρα 1 / 2 Αυτόµατη αντιστάθµιση 1 / 2 off on Boost 1 / [%] Αντιστάθµιση xr 1 / [%] Χρόνος προµαγνητισµού 1 / 2 Αντιστάθµιση ολίσθησης 1 / L 8834 απόσβεση ταλαντώσεων λειτουργίας άνευ φορτίου 345 / 346 L 9114 / 9115 Παρακολούθηση N -U L 1/2 OFF ΟN... 2 [δευτερόλεπτα]... 5 [σ.α.λ.] off on A OFF ΟN 4 Μηνύµατα αναφοράς 4_ Μήνυµα αναφοράς στροφών 4 L 8539 Αναφορική τιµή στροφών [σ.α.λ.] 41 L 854 Υστέρηση [σ.α.λ.] 42 L 8541 χρόνος καθυστέρησης [δευτερόλεπτα] 43 L 8542 Μήνυµα = "1" σε 1 45_ Μήνυµα αναφοράς ρυθµιστή P 45 L 8813 Κατώφλιο πραγµατικής τιµής P 451 L 8796 Μήνυµα = "1" σε 1 n < n ref n > n ref Πραγµατική τιµή P < Αναφορά P Πραγµατική τιµή P > Αναφορά P 5 Λειτουργίες ελέγχου (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 5_ Παρακολουθήσεις στροφών 1 / 2 5 / / 53 L 8557 / 8559 L 8558 / 856 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Παρακολούθηση στροφών 1 / 2 Χρόνος καθυστέρησης 1 / 2 3 OFF ON [δευτερόλεπτα] 16 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

17 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων 3 Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 6 Αντιστοίχηση ακροδεκτών 6_ υαδικές είσοδοι 61 S 8336 υαδική είσοδος D2 : NO FUNCTON 62 S 8337 υαδική είσοδος D3 1: ENABLE/STOP (εργοστασιακή ρύθµιση D13) 63 S 8338 υαδική είσοδος D4 2: CW/STOP ( εξιά / ιακοπή) 64 S 8339 υαδική είσοδος D5 3: CCW/STOP (εργοστασιακή ρύθµιση D2) 4: n11/n21 (εργοστασιακή ρύθµιση D4) 68 S 8844 υαδική είσοδος D 5: n12/n22 (εργοστασιακή ρύθµιση D5) n13 = n11 + n12 6: FX STP SW. 7: CHANGNG PARAMETER SETS 9: MOTOR POT. UP 1: MOTOR POT. DOWN 11: /EXT. FAULT 12: ERROR RESET (εργοστασιακή ρύθµιση D) 2: SETPONT HOLD 26: TF RESP. (µόνον στο D5) 3: CONTRL. NHBT 62_ υαδικές έξοδοι 62 S 835 υαδική έξοδος DO1 : NO FUNCTON 621 S 8351 υαδική έξοδος DO2 1: /FAULT (εργοστασιακή ρύθµιση DO1) 2: READY (εργοστασιακή ρύθµιση DO3) 622 S 8916 υαδική έξοδος DO3 3: OUTP. STAGE ON 4: ROT. FELD ON 5: BRAKE RELEASED (εργοστασιακή ρύθµιση DO2) 9: SPEED REFERENCE 11: SP/ACT.VAL.COMP. 23: P ACT.VALUE REF. 7 Λειτουργίες ελέγχου (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 7_ Τρόπος λειτουργίας 1 / 2 7 / / 8575 Τρόπος λειτουργίας 1 / _ Λειτουργία ρεύµατος ακινητοποίησης 1 / 2 71 / 711 L 8576 / 8577 Λειτουργία ρεύµατος ακινητοποίησης 1 / % Mot 72_ Λειτουργία διακοπής ονοµαστικής τιµής 1 / 2 72 / / / 725 L 8578 / 8581 L 8579 / 8582 L 858 / 8583 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Λειτουργία διακοπής ονοµαστικής τιµής 1 / 2 Ονοµαστική τιµή διακοπής 1 / 2 Απόκλιση έναρξης 1 / 2 off on VFC 1 VFC & Hoist VFC 1 & DC BRAKE VFC & FLY.START V/f CHARACTER V/f CHARACTER & DC BRAK. OFF ΟN [σ.α.λ.] [σ.α.λ.] Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 17

18 3 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 73_ Λειτουργία πέδησης 1 / / / 735 L 8749 / 875 L 8585 / 8587 Χρόνος αποσύµπλεξης φρένου 1 / 2 Χρόνος ενεργοποίησης φρένου 1 / 2 76_ Χειροκίνητος χειρισµός 76 L 8798 Κλείδωµα πλήκτρων Run/Stop... 2 [δευτερόλεπτα] [δευτερόλεπτα] off on OFF ΟN 8 Λειτουργίες συσκευής (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 8_ Ρύθµιση 8 L Σύντοµο µενού long short 82 L 8594 Ρύθµιση εργοστασίου off std All 83 L 8595 φραγή παραµέτρων off on Επαναφορά στατιστικών δεδοµένων 81_ Σειριακή επικοινωνία 81 L 8597 ιεύθυνση RS ιεύθυνση οµάδας RS Υπέρβαση χρονικού ορίου αποµάκρυνσης RS _ Λειτουργία πέδησης 1 / 2 82 / / 868 Λειτουργία 4 τεταρτηµορίων 1 / 2 83_ Αποκρίσεις σφαλµάτων 83 L 869 Απόκριση /ΕXT. FAULT _ συµπεριφορά επαναφοράς / NO FACTORY SETTNG 1 / BASC NTALZATON 2 / DELVERY STATUS OFF ΟN Όχι FAULT MEMORY [δευτερόλεπτα] off on OFF ΟN Χειροκίνητη επαναφορά ΝΑΙ Όχι 86_ ιαµόρφωση 1 / 2 86 / / 863 L 862 / 8621 L 8751 / 8752 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Συχνότητα PWM 1 / PWM fix 1 / 2 on off MMEDATE STOP/FAULT STOP/FAULT. STOP/WARNNG 4 khz 8 khz 12 khz 16 khz ΟN OFF 18 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

19 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων 3 Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 87_ παραµετροποίηση fieldbus Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO Περιγραφή τρέχουσας τιµής P Περιγραφή τρέχουσας τιµής P Περιγραφή τρέχουσας τιµής P3 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Ενεργοποίηση δεδοµένων PO 88_ Σειριακή επικοινωνία SBus 881 L 86 ιεύθυνση SBus SBus ιεύθυνση οµάδας NO FUNCTON (ρύθµιση εργοστασίου P872) SPEED (ρύθµιση εργοστασίου P871) MAX. SPEED RAMP CTRL. WORD 1 (ρύθµιση εργοστασίου P87) SPEED [%] P-CONTROLLER SETPONT NO FUNCTON SPEED (ρύθµιση εργοστασίου P874) OUTP. CURRENT (ρύθµιση εργοστασίου P875) ACTVE CURRENT STATUS WORD 1 (ρύθµιση εργοστασίου P873) SPEED [%] POS P-DATA P-CONTROLLER [%] OFF ΟN 883 L 862 Χρόνος εκπνοής SBus [δευτερόλεπτα] 884 L 863 Ρυθµός Baud SBus kbaud 25 kbaud 5 kbaud 1 kbaud Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 19

20 4 Λειτουργία και σέρβις Πληροφορίες συσκευών 4 Λειτουργία και σέρβις 4.1 Πληροφορίες συσκευών Μνήµη σφαλµάτων Ο µετατροπέας αποθηκεύει τα µηνύµατα σφαλµάτων στη µνήµη σφαλµάτων P8. Ο µετατροπέας αποθηκεύει ένα νέο µήνυµα µετά την επιβεβαίωση του µηνύµατος σφάλµατος. Η τοπική µονάδα χειρισµού εµφανίζει το σφάλµα που παρουσιάστηκε τελευταία. Στην περίπτωση διπλών σφαλµάτων η τιµή που αποθηκεύεται στη µνήµη P8 και η τιµή που εµφανίζεται στη µονάδα χειρισµού δεν είναι ίδιες. Αυτό παρουσιάζεται για παράδειγµα στο σφάλµα F-7 Υπέρταση DC Link και στη συνέχεια στο σφάλµα F-34 Υπέρβαση χρονικού ορίου καµπύλης. Τη στιγµή της βλάβης ο µετατροπέας αποθηκεύει τις παρακάτω πληροφορίες: Εµφανιζόµενο σφάλµα Κατάσταση των δυαδικών εισόδων/δυαδικών εξόδων Κατάσταση λειτουργίας του µετατροπέα Κατάσταση µετατροπέα θερµοκρασία ψύκτρας Στροφές Ρεύµα εξόδου Ρεύµα επίδρασης Καταπόνηση συσκευής Τάση DC Link Επαναφορά πληκτρολογίου Ένα µήνυµα βλάβης µπορεί να επιβεβαιωθεί µε τους εξής τρόπους: Χειροκίνητη επαναφορά στο πεδίο χειρισµού (πλήκτρο STOP/RESET). Το πλήκτρο "STOP/RESET" έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργοποίησης ακροδέκτη ή της ενεργοποίησης από τη διεπαφή. Μετά την εµφάνιση ενός σφάλµατος και µίας προγραµµατισµένης λανθασµένης αντίδρασης µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία επαναφορά µε το πλήκτρο STOP/ RESET. Ο ηλεκτροµειωτήρας κλειδώνει µετά την επαναφορά. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο RUN Όριο ρεύµατος Όταν επιτευχθεί το όριο ρεύµατος η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα. 4.2 Αντίγραφα ασφαλείας δεδοµένων µε FBG11B Με το πληκτρολόγιο FBG11B µπορείτε να αποθηκεύσετε δεδοµένα παραµέτρων από το MOVTRAC B στο πληκτρολόγιο ή να τα µεταφέρετε από αυτό στο MOVTRAC B. Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επιλογή Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων Δεδομένα παραμέτρων από FBG11B MOVTRAC B Δεδομένα παραμέτρων από MOVTRAC B FBG11B Εικόνα 3: Αντίγραφα ασφαλείας δεδοµένων µε FBG11B 2 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

21 Λειτουργία και σέρβις Κωδικοί επιστροφής (r r-32) Κωδικοί επιστροφής (r r-32) Αρ. Ονοµασία Σηµασία 19 Φραγή παραµέτρου ενεργοποιηµένη εν είναι δυνατή η τροποποίηση των παραµέτρων 2 Εργοστασιακή ρύθµιση ενεργή εν είναι δυνατή η τροποποίηση των παραµέτρων 28 Απαραίτητη η αναστολή ελεγκτή Απαραίτητη η αναστολή ελεγκτή 29 Μη επιτρεπτή τιµή παραµέτρου Μη επιτρεπτή η επιλογή του χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών επειδή είναι ενεργή η χειροκίνητη λειτουργία PC. 32 Ενεργοποίηση εν µπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία στην κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 34 Σφάλµα στη διαδικασία Σφάλµα κατά την αποθήκευση στο FBG, αφού δεν ακολουθεί η έναρξη λειτουργίας. 38 FBG7B Λανθασµένο σετ δεδοµένων Το αποθηκευµένο σετ δεδοµένων δεν ταιριάζει στη συσκευή 4.4 Ενδείξεις κατάστασης Πληκτρολόγιο Εάν η δεδοµένη κατάσταση είναι "Ηλεκτροµειωτήρας αποδεσµεύτηκε", τότε στην ένδειξη εµφανίζονται οι υπολογισµένες πραγµατικές στροφές. Κατάσταση "Αναστολή ελεγκτή" ηλεκτροµειωτήρα "Χωρίς ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα "Ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα Ρύθµιση εργοστασίου ρεύµα ακινητοποίησης Λειτουργία 24 V Ένδειξη off StoP 8888 (πραγµατικός αριθµός στροφών) SEt (Set) dc 24U Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 21

22 5 Ευρετήριο 5 Ευρετήριο Α Αντίγραφα ασφαλείας...2 Αντιγραφή δεδοµένων παραµέτρων...2 Αποδέσµευση φοράς περιστροφής...1 Ε Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο...11 Εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών... 9, 1 Επαναφορά...2 Κ Κωδικοί επιστροφής (Return codes)...21 Λ Λειτουργία πολλαπλών κινητήρων...12 Λίστα παραµέτρων...13 Μ Μνήµη σφαλµάτων...2 Ο Ονοµαστικές στροφές...1 Ονοµαστική φορά περιστροφής...1 Όριο ρεύµατος...2 Π Περιοχές µε απαγόρευση εκρήξεων... 5 Πληκτρολόγιο, βασικός χειρισµός... 8 Πληκτρολόγιο, έναρξη λειτουργίας Πληκτρολόγιο, ενδείξεις κατάστασης Ρ Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών, εξωτερικός... 9, 1 Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών, χειροκίνητος... 9, 1 Τ Τρόπος λειτουργίας Χ Χειροκίνητος ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών..9, 1 V VFC V/f Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

23 SEW-EURODRVE Driving the world

24 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση Με ανθρώπους που σκέπτονται γρήγορα και αναπτύσσουν το µέλλον µαζί σας. Με ένα δίκτυο εξυπηρέτησης που είναι πάντα κοντά σας σε όλον τον κόσµο. Με µηχανισµούς κίνησης και συστήµατα ελέγχου που βελτιώνουν αυτόµατα την παραγωγικότητά σας. Με ένα ευρύτατο Know-how στους βασικότερους βιοµηχανικούς τοµείς της εποχής µας. Με ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, χωρίς συµβιβασµούς, ώστε η καθηµερινή εργασία να γίνεται όλο και πιο απλή. SEW-EURODRVE Driving the world Με παγκόσµια παρουσία για γρήγορες και αποτελεσµατικές λύσεις. Σε κάθε µέρος του κόσµου. Με νεωτεριστικές ιδέες που προσφέρουν σήµερα λύσεις για προβλήµατα του αύριο. Με παρουσία στο διαδίκτυο, που παρέχει 24 ώρες την ηµέρα πρόσβαση σε πληροφορίες και σε αναβαθµίσεις λογισµικού. SEW-EURODRVE GmbH & Co KG P.O. Box 323 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11A Έκδοση 5/26 114244 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 2/27 11528 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO. Έκδοση 07/2006 FA361755 11419601 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO. Έκδοση 07/2006 FA361755 11419601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO Έκδοση 07/2006 11419601 / EL FA361755 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B EtherNet/IP. Έκδοση 06/2006 11373601 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B EtherNet/IP. Έκδοση 06/2006 11373601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B EtherNet/IP Έκδοση 06/2006 11373601 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE11B Ethernet. Έκδοση 10/2004 FA361750 11284307 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE11B Ethernet. Έκδοση 10/2004 FA361750 11284307 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE11B Ethernet FA361750 Έκδοση 10/2004 11284307 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών. Έκδοση 04/2004 A5.J25 11264209 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών. Έκδοση 04/2004 A5.J25 11264209 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Κινητήριοι µηχανισµοί \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών A5.J25 Έκδοση 04/2004 11264209 /

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Εφαρµογή "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" Έκδοση 04/2005 FA362820 11335300 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Εφαρµογή Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου Έκδοση 04/2005 FA362820 11335300 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDXB Εφαρµογή "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" Έκδοση 04/200 33300 / EL FA32820

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Μονάδα διάγνωσης DUO10A Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.4B Έκδοση 4/7 497599 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Έκδοση 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i G5 - SERIES Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. Gold Star. STARVERT ih-

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. Gold Star. STARVERT ih- ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού Gold Star STARVERT ih- Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών Στροφών Starvert-iH

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά B900 Οδηγός Τρέχουσας ιανυσµατικής Συχνότητας Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Γρήγορης Εκκίνησης 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 1) ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο στο σύνολό του πριν την εγκατάσταση ή την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων GR BU 0240 NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων Εγχειρίδιο NORDAC SK 200E Οδηγίες ασφαλείας Μετατροπέας συχνοτήτων N O R D A C SK 200E Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για μετατροπείς κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα