Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/ / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/2006 11364092 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVTRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B GA3A Έκδοση 1/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Επεξήγηση των συµβόλων Ενδεδειγµένη χρήση Απόσυρση αποβλήτων Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας Λειτουργία και σέρβις Έναρξη λειτουργίας Προαιρετικό πληκτρολόγιο Βασικός χειρισµός του πληκτρολογίου FBG FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Λίστα παραµέτρων Λειτουργία και σέρβις Πληροφορίες συσκευών Αντίγραφα ασφαλείας δεδοµένων µε FBG11B Κωδικοί επιστροφής (r r-32) Ενδείξεις κατάστασης Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 3

4 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Επεξήγηση των συµβόλων 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1.1 Επεξήγηση των συµβόλων Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο! Κίνδυνος Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο, ο οποίος µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Προειδοποίηση Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο που προέρχεται από το µειωτήρα στροφών, και ο οποίος αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται επίσης για προειδοποίηση από τυχόν υλικές ζηµιές. Προσοχή Επισηµαίνει µια πιθανά απειλητική κατάσταση, η οποία µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα ζηµιές στο µηχάνηµα ή στον περιβάλλοντα χώρο. Επισήµανση Παραπέµπει σε χρήσιµες πληροφορίες π.χ. για την έναρξη λειτουργίας. Επισήµανση τεκµηρίωσης Παραπέµπει σε µία τεκµηρίωση, π.χ. οδηγίες λειτουργίας, κατάλογος, φύλλο στοιχείων. Η τήρηση των οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για: τη λειτουργία χωρίς διακοπές την εκπλήρωση των αξιώσεων για παροχή εγγύησης. Γι' αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Το εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαµβάνει σηµαντικές οδηγίες για τη συντήρηση. Γι αυτό, αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στη συσκευή. 4 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

5 Σηµαντικές επισηµάνσεις Ενδεδειγµένη χρήση Ενδεδειγµένη χρήση Οι µετατροπείς συχνοτήτων της SEW-EURODRVE προορίζονται για τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες. Αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία µε µετατροπείς συχνοτήτων. Μη συνδέετε άλλα φορτία στους µετατροπείς συχνοτήτων. Οι µετατροπείς συχνοτήτων είναι συσκευές που προορίζονται για µόνιµη τοποθέτηση σε ερµάρια ζεύξης. Τηρήστε οπωσδήποτε όλα όσα αναφέρονται σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιτρεπόµενες συνθήκες στο χώρο τοποθέτησης. Η θέση σε λειτουργία (έναρξη προβλεπόµενης λειτουργίας) απαγορεύεται µέχρι να διαπιστωθεί ότι: Το µηχάνηµα πληροί τις προδιαγραφές του Κανονισµού Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EMV) 89/336/ΕΟΚ. Υπάρχει συµβατότητα του τελικού προϊόντος µε τον Κανονισµό Περί Μηχανηµάτων 89/392/ΕΟΚ, τηρήστε και τον κανονισµό EN Περιβάλλον χρήσης εν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρµογές, εκτός και εάν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο: Η χρήση σε περιοχές που απαγορεύονται οι εκρήξεις. Η χρήση σε περιβάλλοντα µε επικίνδυνα υλικά κατά EN 6721, π.χ.: έλαια, οξέα, αέρια, αναθυµιάσεις, σκόνες, ακτινοβολία. Η χρήση µε µηχανικά φορτία ταλάντωσης και κρουστικά φορτία, τα οποία δεν καλύπτονται από τις προδιαγραφές του κανονισµού EN Εάν ο µετατροπέας αναλαµβάνει λειτουργίες ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν την προστασία του µηχανήµατος και του προσωπικού. 1.3 Απόσυρση αποβλήτων Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί: Απορρίψτε σύµφωνα µε τους υπάρχοντες κανονισµούς και ανάλογα µε τα υλικά. Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 5

6 2 Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 2 Οδηγίες ασφαλείας 2.1 Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 2.2 Λειτουργία και σέρβις εν επιτρέπεται ποτέ να εγκαθιστάτε και να θέτετε σε λειτουργία κατεστραµµένα προϊόντα. Σε περίπτωση ζηµιάς, παρακαλούµε να υποβάλλετε αµέσως καταγγελία στην εταιρεία µεταφοράς. Μόνον κατάλληλα εκπαιδευµένοι ηλεκτρολόγοι επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στη συσκευή. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει ενηµερωθεί κατάλληλα όσον αναφορά την πρόληψη ατυχηµάτων και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 624, DN-VDE 1/113/16). Κατά την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα και του φρένου θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες! Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά µέτρα και τα προστατευτικά συστήµατα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 624 ή EN ). Η γείωση του µηχανήµατος αποτελεί ένα απαραίτητο µέτρο προστασίας. Τα συστήµατα προστασίας από υπερβολικά ρεύµατα αποτελούν απαραίτητες εγκαταστάσεις προστασίας. Η συσκευή καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για την ασφαλή αποµόνωση από συνδέσεις ισχύος και ηλεκτρονικές συνδέσεις σύµφωνα µε το πρότυπο EN Για να εγγυηθεί η ασφαλής αποµόνωση, θα πρέπει και όλα τα συνδεδεµένα κυκλώµατα να καλύπτουν τις απαιτήσεις για ασφαλή αποµόνωση. Λάβετε τα κατάλληλα µέτρα, π.χ. µε την αποσύνδεση του µπλοκ ηλεκτρονικών ακροδεκτών, ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο συνδεδεµένος κινητήρας δεν θα τεθεί σε λειτουργία από µόνος του όταν ενεργοποιηθεί το δίκτυο του µετατροπέα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυµµα. Υπάρχει πιθανότητα να διατηρούνται επικίνδυνες τάσεις, ακόµη και 1 λεπτά µετά την απενεργοποίηση του δικτύου. Όταν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυµµα η συσκευή ανταποκρίνεται στο βαθµό προστασίας ΙΡ, σε όλες τις κατασκευαστικές οµάδες εκτός από το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου εµφανίζονται επικίνδυνες τάσεις. Η συσκευή θα πρέπει να είναι κλειστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Στην κατάσταση ενεργοποίησης παρουσιάζονται επικίνδυνες τάσεις στους ακροδέκτες εξόδου και στα καλώδια και τους ακροδέκτες του κινητήρα. Επικίνδυνες τάσεις µπορούν να υφίστανται ακόµη και όταν η συσκευή είναι κλειδωµένη και ο κινητήρας ακινητοποιηµένος. εν είναι βέβαιο ότι η συσκευή δε φέρει τάση, όταν έχουν σβήσει όλες οι ενδείξεις. Οι εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της µονάδας ή η µηχανική εµπλοκή µπορεί να επιφέρουν ακινητοποίηση του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήµατος ή η επαναφορά µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ο ηλεκτροκινητήρας να τεθεί πάλι από µόνος του σε λειτουργία. Αν αυτό δεν επιτρέπεται στο συνδεδεµένο µηχάνηµα για λόγους ασφαλείας, τότε θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο πριν από την αποκατάσταση της βλάβης. Οι συνδέσεις στην έξοδο του µετατροπέα συχνοτήτων θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνον µε κλειδωµένη την τελική βαθµίδα. Για τις µονοφασικές συσκευές AC 23 V, ισχύει: Η χρονική διάρκεια µεταξύ δύο ενεργοποιήσεων δικτύου πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 2 λεπτά. 6 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

7 Έναρξη λειτουργίας Προαιρετικό πληκτρολόγιο 3 3 Έναρξη λειτουργίας 3.1 Προαιρετικό πληκτρολόγιο Προετοιµασίες και βοηθητικά µέσα για το MOVTRAC B µε πληκτρολόγιο Ελέγξτε την εγκατάσταση (Κεφάλαιο Εγκατάσταση). Συνδέστε το δίκτυο και τον κινητήρα. Μη συνδέσετε κανέναν ακροδέκτη σήµατος! Ενεργοποιήστε το δίκτυο. Ένδειξη οθόνης Stop. Προγραµµατίστε τους ακροδέκτες σήµατος. Ρυθµίστε σωστά τις παραµέτρους (π.χ. καµπύλες). Ελέγξτε την επιλεγµένη αντιστοίχηση ακροδεκτών (P61... P622). Απενεργοποιήστε το δίκτυο. Συνδέστε τους ακροδέκτες σήµατος. Ενεργοποιήστε το δίκτυο. Όταν ακολουθείτε µία διαδικασία έναρξης της λειτουργίας ο µετατροπέας αλλάζει αυτόµατα τις τιµές παραµέτρων Λειτουργίες του πληκτρολογίου Τα πλήκτρα UP / DOWN / ENTER / OUT χρησιµεύουν στην πλοήγηση στο µενού. Τα πλήκτρα RUN και STOP/RESET χρησιµεύουν στον έλεγχο του ηλεκτροµειωτήρα. Ορυθµιστής ονοµαστικών τιµών χρησιµεύει στον καθορισµό των ονοµαστικών τιµών. Πλήκτρα UP / DOWN για επιλογή των συµβόλων και µεταβολή των τιµών. RUN STOP RESET ENTER / OUT για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συµβόλων ή των µενού παραµέτρων Με "RUN" µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον ηλεκτροµειωτήρα. "STOP/RESET" χρησιµεύει στην επαναφορά σφαλµάτων και στην ακινητοποίηση του ηλεκτροµειωτήρα. STOP RESET Το πλήκτρο STOP/RESET έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργοποίησης µε ακροδέκτη ή της ενεργοποίησης από τη διεπαφή. Εάν ακινητοποιήσετε έναν ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο STOP/RESET, θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε µε το πλήκτρο RUN. Μετά την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του δικτύου ο µετατροπέας ενεργοποιείται! RUN Μετά την εµφάνιση ενός σφάλµατος και µίας προγραµµατισµένης λανθασµένης αντίδρασης µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία επαναφορά µε το πλήκτρο STOP/RESET. Ο ηλεκτροµειωτήρας κλειδώνει και πρέπει να τον ενεργοποιήσετε µε το πλήκτρο RUN. Όταν ακινητοποιείτε τον ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο STOP/RESET, αναβοσβήνει η ένδειξη Stop. Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο "RUN". Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 7

8 3 Έναρξη λειτουργίας Βασικός χειρισµός του πληκτρολογίου FBG Βασικός χειρισµός του πληκτρολογίου FBG11 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ένδειξη κατάστασης μετατροπέα Στροφές Ένδειξη Καμπύλη επάνω Μεταβολή καμπύλης επάνω [s] Εφαρμογή τιμής Ένδειξη Καμπύλη κάτω Μεταβολή καμπύλης κάτω [s] Εφαρμογή τιμής Μενού σταθερών ονομαστικών τιμών n xx Επιλογή μενού σταθερών ονομαστικών τιμών Μεταβολή σταθερών ονομαστικών τιμών [rpm] n max Ένδειξη μέγιστης ονομαστικής τιμής Μεταβολή μέγιστων στροφών [rpm] Εφαρμογή τιμής Par Επιλογή μενού παραμέτρων Μενού παραμέτρων Επιλογή έναρξης λειτουργίας κινητήρα Μενού έναρξης λειτουργίας κινητήρα Επιλογή aντίγραφα ασφαλείας δεδομένων Μενού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων Επιλογή χειροκίνητου ρυθμιστή ονομαστικών τιμών Χειροκίνητος ρυθμιστής ονομαστικών τιμών Ένδειξη συχνότητας έναρξης Ένδειξη ρεύματος εξόδου Εικόνα 1: Βασικός χειρισµός µε το πληκτρολόγιο FBG11 8 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

9 Έναρξη λειτουργίας FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Πλοήγηση στο µενού Όταν επιλέγετε ένα σύµβολο τότε ανάβει η ενσωµατωµένη δίοδος LED του συµβόλου. Στα σύµβολα τα οποία προβάλλουν µόνον τιµές ένδειξης εµφανίζεται αµέσως η τρέχουσα τιµή στην ένδειξη. Αλλαγή παραµέτρων Μετά την επιλογή ενός συµβόλου και πιέζοντας το πλήκτρο ENTER µπορείτε να επιλέξετε την παράµετρο που θέλετε. Για να αλλάξετε την τιµή της παραµέτρου, θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο ENTER άλλη µία φορά. Η τιµή και δίοδος LED του αντίστοιχου συµβόλου που αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι τώρα µπορείτε να αλλάξετε την τιµή. Η τιµή γίνεται ενεργή και δεν αναβοσβήνει πλέον, όταν πατήσετε άλλη µία φορά το πλήκτρο ENTER Ενδείξεις κατάστασης Εάν η δεδοµένη κατάσταση είναι "Ηλεκτροµειωτήρας ενεργοποιηµένος", τότε στην ένδειξη εµφανίζονται οι υπολογισµένες πραγµατικές στροφές. "Αναστολή ρυθµιστή" ηλεκτροµειωτήρα: off "Χωρίς ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα: StoP Ηλεκτροµειωτήρας "ενεργοποιήθηκε": 8888 (Πραγµατικές στροφές) Εργοστασιακή ρύθµιση ενεργή: SEt Ρεύµα ακινητοποίησης: dc Λειτουργία 24 V. 24U Ένδειξη σφαλµάτων Όταν εµφανιστεί ένα σφάλµα, η ένδειξη αλλάζει και αναβοσβήνει ο κωδικός σφάλµατος, π.χ. F-11 (κατάλογος σφαλµάτων στο κεφάλαιο Λειτουργία και συντήρηση). Αυτό όµως δεν συµβαίνει όταν είναι ενεργή η έναρξη λειτουργίας Προειδοποιήσεις Ορισµένες παραµέτρους δεν µπορείτε να τις αλλάξετε σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας. Εάν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο, εµφανίζεται η ένδειξη r r-32. Η ένδειξη δείχνει έναν κωδικό, αντίστοιχο της τρέχουσας ενέργειας, π.χ. r-28 (απαιτείται αναστολή ελεγκτή). Μία λίστα µε τις προειδοποιήσεις θα βρείτε στο κεφάλαιο Λειτουργία και συντήρηση. 3.3 FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών του πληκτρολογίου (τοπική χειροκίνητη λειτουργία): Η δίοδος LED αναβοσβήνει Εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Έλεγχος από: Ακροδέκτες σειριακή διεπαφή Ποτενσιόµετρο ονοµαστικών τιµών στο A11/A12 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 9

10 3 Έναρξη λειτουργίας FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών και εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών FBG Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών Τα µοναδικά σχετικά µεγέθη στον τύπο λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών" είναι: P122 FBG Manual Operation (χειροκίνητη λειτουργία) Πλήκτρο "RUN" και "STOP/RESET" ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών Όταν ο χειροκίνητος ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών είναι ενεργοποιηµένος, ανάβουν οι δίοδοι LED και το σύµβολο. Μπορείτε να περιορίσετε τις µέγιστες στροφές µε την παράµετρο P31 minimum speed (ελάχιστες στροφές) και τις µέγιστες στροφές µε το σύµβολο n max. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία επαναφορά µετά από ένα σφάλµα, πιέζοντας το πλήκτρο "STOP/RESET" µέσω του ακροδέκτη ή µέσω της διεπαφής. Μετά την επαναφορά ενεργοποιείται πάλι ο τύπος λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών". Ο ηλεκτροµειωτήρας παραµένει ακινητοποιηµένος. Η ένδειξη Stop αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε πάλι τον ηλεκτροµειωτήρα από το πλήκτρο "RUN". Η παράµετρος P76 Locking Run/Stop keys (κλείδωµα πλήκτρων Run/Stop) παραµένει ανενεργή στον τύπο λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών". Με την αποσύνδεση του πληκτρολογίου FBG11B πραγµατοποιείται µία ενέργεια διακοπής Εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών Ονοµαστική φορά περιστροφής Ονοµαστικές στροφές Αποδέσµευση φοράς περιστροφής µε RS-485 ή SBus Μπορείτε να καθορίσετε την ονοµαστική φορά περιστροφής: " εξιά/ ιακοπή" και "Αριστερά/ ιακοπή" στην παράµετρο P11 Control Signal Source = TERMNALS ή P11 Control Signal Source = 3 WRE-CONTROL Την πολικότητα της ονοµαστικής τιµής στη λέξη δεδοµένων διεργασίας στην παράµετρο P11 Control Signal Source = RS-485 or SBUS και P1 Setpoint Source = RS-485 or SBUS Μπορείτε να καθορίσετε τις ονοµαστικές στροφές: O ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών (όταν η παράµετρος P121 Addition Setpoint Potentiom. έχει οριστεί σε ON) P1 Setpoint source [Προέλευση τιµών ρύθµισης] Σταθερές ονοµαστικές τιµές Σταθερές ονοµαστικές τιµές µε αναλογική είσοδο Λέξη δεδοµένων διεργασίας του SBus ή RS-485 ποτενσιόµετρο κινητήρα Μονοπολικές πηγές ονοµαστικών τιµών: UNPOL./FX SETPT MOTORPOTENTOM. FX SETPT +A1 FX SETPT*A1 FREQUENZY NPUT Η φορά περιστροφής καθορίζεται από τους ακροδέκτες ΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ιπολικές πηγές ονοµαστικών τιµών: BPOL./FX SETPT RS485 SBUS Η φορά περιστροφής καθορίζεται από την ονοµαστική τιµή. Ο ακροδέκτης ΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ απαιτείται για την ενεργοποίηση. 1 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

11 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επιλογή κινητήρα (Ηλεκτροκινητήρας SEW / άλλος ηλεκτροκινητήρας εκτός SEW) Επιλογή τρόπου λειτουργίας Ισχύς σε [KW] HP = kw x 1.33 Τάση κινητήρα [V] Ονομαστική συχνότητα κινητήρα [Hz] Ονομαστικές στροφές κινητήρα [σ.α.λ.] ( Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα [A] διαθέσιμο μόνο στην έναρξη λειτουργίας με ξένο κινητήρα ) Κινητήρας=noSEW) cos phi διαθέσιμο μόνο στην έναρξη ( ) λειτουργίας με ξένο κινητήρα Λειτουργία 4Q Αριθμός κινητήρων σε λειτουργία πολλαπλών ηλεκτροκινητήρων Εικόνα 2: Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 11

12 3 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο FBG Ενεργοποίηση έναρξης λειτουργίας Προϋποθέσεις: "Χωρίς ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα: Stop (διακοπή) Εάν συνδεθεί ένας µικρότερος ή µεγαλύτερος κινητήρας (µέγιστη διαφορά ορίζεται η παράλειψη ενός τύπου), τότε θα πρέπει να επιλέξετε την τιµή η οποία είναι πλησιέστερη στην ονοµαστική ισχύ του κινητήρα. Η έναρξη λειτουργίας ολοκληρώνεται όταν επιστρέψετε στο επίπεδο του κύριου µενού µε το πλήκτρο OUT V/f Η τυπική ρύθµιση για τον τρόπο λειτουργίας είναι V/f. Χρησιµοποιήστε αυτό τον τρόπο λειτουργίας, εάν δεν έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις και σε εφαρµογές που απαιτούν τις µέγιστες στροφές λειτουργίας VFC Θα πρέπει να θέσετε το µετατροπέα σε λειτουργία µε τους τρόπους λειτουργίας VFC ή VFC + DC BREAK: Μεγάλη ροπή στρέψης ιαρκής λειτουργία σε µικρές συχνότητες Ακριβής αντιστάθµιση της ολίσθησης υναµικότερη συµπεριφορά Για το λόγο αυτό θα πρέπει κατά την έναρξη λειτουργίας να επιλέξετε στο σηµείο P-1 τον τύπο λειτουργίας VFC ή VFC + DC BRAKE Έναρξη λειτουργίας πολλαπλών κινητήρων Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία πολλαπλών κινητήρων είναι η τοποθέτηση όµοιων κινητήρων SEW. Ρυθµίστε στην παράµετρο Multi της έναρξης λειτουργίας κινητήρα τον αριθµό των συνδεδεµένων κινητήρων Έναρξη λειτουργίας οµάδων ηλεκτροµειωτήρων Στον τύπο λειτουργίας V/f CHARACTER µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία µία οµάδα ασύγχρονων ηλεκτροκινητήρων σε έναν µετατροπέα. Προσέξτε: Επιλέξτε τον τύπο λειτουργίας V/f Ρυθµίστε την ισχύ του µεγαλύτερου κινητήρα Απενεργοποιήστε την αυτόµατη µέτρηση P32 / P33 Μηδενίστε το Boost P321 / P331 Μηδενίστε την αντιστάθµιση xr P322 / P 332 Μηδενίστε την αντιστάθµιση ολίσθησης xr P324 / P334 Ρυθµίστε τον περιορισµό ρεύµατος P33 / P313 στο 1,5 του συνολικού ρεύµατος των κινητήρων Ο µετατροπέας λειτουργεί σ αυτό τον τύπο χωρίς αντιστάθµιση ολίσθησης και µε σταθερό λόγο V/f. Οι ρυθµίσεις παραµέτρων ισχύουν για όλους τους συνδεδεµένους κινητήρες. 12 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

13 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Λίστα παραµέτρων Όλες οι παράµετροι που µπορείτε να αλλάξετε ή να προβάλλετε από το πληκτρολόγιο, επισηµαίνονται στη στήλη "BG" (πληκτρολόγιο) ως εξής: L: Αναλυτικό µενού S: Σύντοµο µενού P: Σύµβολο στο πληκτρολόγιο Εάν προσφέρεται κάποια δυνατότητα επιλογής, τότε η εργοστασιακή ρύθµιση αναγράφεται µε έντονη γραφή. Αρ. BG ndex Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά ( είκτης) Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη δεκ. λειτουργίας Τιµές ένδειξης (µόνον προς ανάγνωση) _ Τιµές διεργασίας 8318 Στροφές (συνοδεύονται [σ.α.λ.] από πρόσηµο) Συχνότητα (συνοδεύεται [Hz] από πρόσηµο) Ρεύµα εξόδου [% N ] (άθροισµα) Ρεύµα επίδρασης (συνοδεύεται από πρόσηµο) [% N ] 8 L 8325 τάση DC Link [V] Ρεύµα εξόδου [A] 1_ Ενδείξεις κατάστασης κατάσταση µετατροπέα [κείµενο] Κατάσταση λειτουργίας [κείµενο] κατάσταση σφάλµατος [κείµενο] 14 L 8327 θερµοκρασία ψύκτρας [ C] 2_ Αναλογική ονοµαστική τιµή Αναλογική είσοδος A1 [V] 3_ υαδικές είσοδοι 3 υαδική είσοδος D Σφάλµα Επαναφορά (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D1 ΕΞΙΑ/ ΙΑΚΟΠΗ (µόνιµη αντιστοίχηση) υαδική είσοδος D2 ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΙΑΚΟΠΗ (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D3 ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ/ ΙΑΚΟΠΗ (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D4 n11/n21 (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική είσοδος D5 n12/n22 (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδικές είσοδοι υαδική ένδειξη D... D5 5_ υαδικές έξοδοι υαδική έξοδος DO1 /FAULT (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική έξοδος DO2 BRAKE RELEASED (εργοστασιακή ρύθµιση) υαδική έξοδος DO3 READY υαδικές έξοδοι DO1, DO2 υαδική ένδειξη Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 13

14 3 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 7_ Στοιχεία συσκευής Τύπος συσκευής [κείµενο] Ονοµαστικό ρεύµα [A] εξόδου Έκδοση υλικολογισµικού [κωδικός και έκδοση] βασικής συσκευής 8_ µνήµη σφαλµάτων 8 L Σφάλµα t- Κωδικός σφάλ- µατος 9_ ιάγνωση διαύλου 94 L 8455 PO 1 Ονοµαστική τιµή [hex] 95 L 8456 PO 2 Ονοµαστική τιµή [hex] 96 L 8457 PO 3 Ονοµαστική τιµή [hex] P 1 Πραγµατική τιµή [hex] P 2 Πραγµατική τιµή [hex] P 3 Πραγµατική τιµή [hex] Πληροφορίες παρασκηνίου για σφάλµατα που εµφανίστηκαν στο παρελθόν 1 Ονοµαστικές τιµές / Ολοκληρωτές (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 1_ προεπιλογή ονοµαστικών τιµών 1 S 8461 Πηγή τιµών ρύθµισης S 8462 Πηγή σήµατος ελέγχου BPOL./FX SETPT UNPOL./FX SETPT RS-485 MOTO POT. FX SETPT + A1 FX SETPT * A1 Ακροδέκτες RS -485 SBus 3-WRE-CONTROL 12 L 884 κλίµακα συχνότητας Περιοχή ρυθµίσεων , [khz] 11_ Αναλογική είσοδος 1 (+1 V) 11 L 8463 Κλίµακα A S 8465 A1 Τύπος λειτουργίας L 8466 ονοµαστική τιµή απόκλισης τάσης 1 V V 3 σ.α.λ. ( 1 V) N-MAX ( 1 V) N-MAX ( 2 ma) N-MAX (4 2 ma) 12_ Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών του πληκτρολογίου FBG 121 S 8811 Άθροισµα ρυθµιστών ονοµαστικών τιµών 122 S 8799 Χειροκίνητη λειτουργία FBG Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας OFF ΟN ΟΝ EXCEPT FSW UNPOL. CW UNPOL. CCW BPOL. CW + CCW 14 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

15 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων 3 Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 13_ / 14_ 13 / / / 146 P 887 / 9264 P 888 / 9265 S 8476 / 8484 Καµπύλες στροφών 1 / 2 Καµπύλη t11 / t21 επάνω Καµπύλη t11 / t21 κάτω Καµπύλη διακοπής t13 / t [δευτερόλεπτα] [δευτερόλεπτα] [δευτερόλεπτα] 15_ λειτουργία ποτενσιόµετρου κινητήρα 15 L 889 Καµπύλη t3 επάνω = κάτω [δευτερόλεπτα] 152 L 8488 Αποθήκευση τελευταίας ονοµαστικής τιµής off on 16_ / Σταθερές ονοµαστικές τιµές 17_ 16 / / / 172 P 8489 / 8492 P 849 / 8493 P 8491 / 8494 Εσωτερική ονοµαστική τιµή n11 / n21 Ρυθµιστής P ενεργός Εσωτερική ονοµαστική τιµή n12 / n22 Ρυθµιστής P ενεργός Εσωτερική ονοµαστική τιµή n13 / n23 Ρυθµιστής P ενεργός OFF ΟN [σ.α.λ.] [%] [σ.α.λ.] [%] [σ.α.λ.] [%] 2 Παράµετροι ρυθµιστή 25_ ρυθµιστής P 25 L 88 ρυθµιστής P 1 2 OFF ΟΝ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΟΝ-ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ 251 L 881 ενίσχυση P L 882 ποσοστό [δευτερόλεπτα] 253 L 8465 Κατάσταση πραγµατικών τιµών P 254 L 8463 Κλίµακα πραγµατικών τιµών P 255 L 8812 Απόκλιση πραγµατικών τιµών P V... 1 V... 2 ma ma [%] 3 Παράµετροι κινητήρα (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 3_ / Περιορισµοί 1 / 2 31_ 3 / / / / 313 L 8515 / 8519 L 8516 / 852 P 8517 / 8521 L 8518 / 8522 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Στροφές Εκκίνησης/ ιακοπής 1 / 2 Ελάχιστες στροφές 1 / 2 Μέγιστες στροφές 1 / [σ.α.λ.] [σ.α.λ.] [σ.α.λ.] Όριο ρεύµατος 1 / [% N ] Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 15

16 3 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 32_ / 33_ 32 / / / / / 334 L 8523 / 8528 L 8524 / 8529 L 8525 / 853 L 8526 / 8531 L 8527 / 8532 Αντιστάθµιση κινητήρα 1 / 2 Αυτόµατη αντιστάθµιση 1 / 2 off on Boost 1 / [%] Αντιστάθµιση xr 1 / [%] Χρόνος προµαγνητισµού 1 / 2 Αντιστάθµιση ολίσθησης 1 / L 8834 απόσβεση ταλαντώσεων λειτουργίας άνευ φορτίου 345 / 346 L 9114 / 9115 Παρακολούθηση N -U L 1/2 OFF ΟN... 2 [δευτερόλεπτα]... 5 [σ.α.λ.] off on A OFF ΟN 4 Μηνύµατα αναφοράς 4_ Μήνυµα αναφοράς στροφών 4 L 8539 Αναφορική τιµή στροφών [σ.α.λ.] 41 L 854 Υστέρηση [σ.α.λ.] 42 L 8541 χρόνος καθυστέρησης [δευτερόλεπτα] 43 L 8542 Μήνυµα = "1" σε 1 45_ Μήνυµα αναφοράς ρυθµιστή P 45 L 8813 Κατώφλιο πραγµατικής τιµής P 451 L 8796 Μήνυµα = "1" σε 1 n < n ref n > n ref Πραγµατική τιµή P < Αναφορά P Πραγµατική τιµή P > Αναφορά P 5 Λειτουργίες ελέγχου (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 5_ Παρακολουθήσεις στροφών 1 / 2 5 / / 53 L 8557 / 8559 L 8558 / 856 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Παρακολούθηση στροφών 1 / 2 Χρόνος καθυστέρησης 1 / 2 3 OFF ON [δευτερόλεπτα] 16 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

17 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων 3 Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 6 Αντιστοίχηση ακροδεκτών 6_ υαδικές είσοδοι 61 S 8336 υαδική είσοδος D2 : NO FUNCTON 62 S 8337 υαδική είσοδος D3 1: ENABLE/STOP (εργοστασιακή ρύθµιση D13) 63 S 8338 υαδική είσοδος D4 2: CW/STOP ( εξιά / ιακοπή) 64 S 8339 υαδική είσοδος D5 3: CCW/STOP (εργοστασιακή ρύθµιση D2) 4: n11/n21 (εργοστασιακή ρύθµιση D4) 68 S 8844 υαδική είσοδος D 5: n12/n22 (εργοστασιακή ρύθµιση D5) n13 = n11 + n12 6: FX STP SW. 7: CHANGNG PARAMETER SETS 9: MOTOR POT. UP 1: MOTOR POT. DOWN 11: /EXT. FAULT 12: ERROR RESET (εργοστασιακή ρύθµιση D) 2: SETPONT HOLD 26: TF RESP. (µόνον στο D5) 3: CONTRL. NHBT 62_ υαδικές έξοδοι 62 S 835 υαδική έξοδος DO1 : NO FUNCTON 621 S 8351 υαδική έξοδος DO2 1: /FAULT (εργοστασιακή ρύθµιση DO1) 2: READY (εργοστασιακή ρύθµιση DO3) 622 S 8916 υαδική έξοδος DO3 3: OUTP. STAGE ON 4: ROT. FELD ON 5: BRAKE RELEASED (εργοστασιακή ρύθµιση DO2) 9: SPEED REFERENCE 11: SP/ACT.VAL.COMP. 23: P ACT.VALUE REF. 7 Λειτουργίες ελέγχου (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 7_ Τρόπος λειτουργίας 1 / 2 7 / / 8575 Τρόπος λειτουργίας 1 / _ Λειτουργία ρεύµατος ακινητοποίησης 1 / 2 71 / 711 L 8576 / 8577 Λειτουργία ρεύµατος ακινητοποίησης 1 / % Mot 72_ Λειτουργία διακοπής ονοµαστικής τιµής 1 / 2 72 / / / 725 L 8578 / 8581 L 8579 / 8582 L 858 / 8583 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Λειτουργία διακοπής ονοµαστικής τιµής 1 / 2 Ονοµαστική τιµή διακοπής 1 / 2 Απόκλιση έναρξης 1 / 2 off on VFC 1 VFC & Hoist VFC 1 & DC BRAKE VFC & FLY.START V/f CHARACTER V/f CHARACTER & DC BRAK. OFF ΟN [σ.α.λ.] [σ.α.λ.] Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 17

18 3 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 73_ Λειτουργία πέδησης 1 / / / 735 L 8749 / 875 L 8585 / 8587 Χρόνος αποσύµπλεξης φρένου 1 / 2 Χρόνος ενεργοποίησης φρένου 1 / 2 76_ Χειροκίνητος χειρισµός 76 L 8798 Κλείδωµα πλήκτρων Run/Stop... 2 [δευτερόλεπτα] [δευτερόλεπτα] off on OFF ΟN 8 Λειτουργίες συσκευής (στο FBG µόνον στο σετ παραµέτρων 1) 8_ Ρύθµιση 8 L Σύντοµο µενού long short 82 L 8594 Ρύθµιση εργοστασίου off std All 83 L 8595 φραγή παραµέτρων off on Επαναφορά στατιστικών δεδοµένων 81_ Σειριακή επικοινωνία 81 L 8597 ιεύθυνση RS ιεύθυνση οµάδας RS Υπέρβαση χρονικού ορίου αποµάκρυνσης RS _ Λειτουργία πέδησης 1 / 2 82 / / 868 Λειτουργία 4 τεταρτηµορίων 1 / 2 83_ Αποκρίσεις σφαλµάτων 83 L 869 Απόκριση /ΕXT. FAULT _ συµπεριφορά επαναφοράς / NO FACTORY SETTNG 1 / BASC NTALZATON 2 / DELVERY STATUS OFF ΟN Όχι FAULT MEMORY [δευτερόλεπτα] off on OFF ΟN Χειροκίνητη επαναφορά ΝΑΙ Όχι 86_ ιαµόρφωση 1 / 2 86 / / 863 L 862 / 8621 L 8751 / 8752 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Συχνότητα PWM 1 / PWM fix 1 / 2 on off MMEDATE STOP/FAULT STOP/FAULT. STOP/WARNNG 4 khz 8 khz 12 khz 16 khz ΟN OFF 18 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

19 Έναρξη λειτουργίας Λίστα παραµέτρων 3 Αρ. BG ndex ( είκτης) δεκ. 87_ παραµετροποίηση fieldbus Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO Περιγραφή σηµείου ρύθµισης PO Περιγραφή τρέχουσας τιµής P Περιγραφή τρέχουσας τιµής P Περιγραφή τρέχουσας τιµής P3 Ονοµασία Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθµιση Τιµή µετά Οθόνη MOVTOOLS MotionStudio την έναρξη λειτουργίας Ενεργοποίηση δεδοµένων PO 88_ Σειριακή επικοινωνία SBus 881 L 86 ιεύθυνση SBus SBus ιεύθυνση οµάδας NO FUNCTON (ρύθµιση εργοστασίου P872) SPEED (ρύθµιση εργοστασίου P871) MAX. SPEED RAMP CTRL. WORD 1 (ρύθµιση εργοστασίου P87) SPEED [%] P-CONTROLLER SETPONT NO FUNCTON SPEED (ρύθµιση εργοστασίου P874) OUTP. CURRENT (ρύθµιση εργοστασίου P875) ACTVE CURRENT STATUS WORD 1 (ρύθµιση εργοστασίου P873) SPEED [%] POS P-DATA P-CONTROLLER [%] OFF ΟN 883 L 862 Χρόνος εκπνοής SBus [δευτερόλεπτα] 884 L 863 Ρυθµός Baud SBus kbaud 25 kbaud 5 kbaud 1 kbaud Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 19

20 4 Λειτουργία και σέρβις Πληροφορίες συσκευών 4 Λειτουργία και σέρβις 4.1 Πληροφορίες συσκευών Μνήµη σφαλµάτων Ο µετατροπέας αποθηκεύει τα µηνύµατα σφαλµάτων στη µνήµη σφαλµάτων P8. Ο µετατροπέας αποθηκεύει ένα νέο µήνυµα µετά την επιβεβαίωση του µηνύµατος σφάλµατος. Η τοπική µονάδα χειρισµού εµφανίζει το σφάλµα που παρουσιάστηκε τελευταία. Στην περίπτωση διπλών σφαλµάτων η τιµή που αποθηκεύεται στη µνήµη P8 και η τιµή που εµφανίζεται στη µονάδα χειρισµού δεν είναι ίδιες. Αυτό παρουσιάζεται για παράδειγµα στο σφάλµα F-7 Υπέρταση DC Link και στη συνέχεια στο σφάλµα F-34 Υπέρβαση χρονικού ορίου καµπύλης. Τη στιγµή της βλάβης ο µετατροπέας αποθηκεύει τις παρακάτω πληροφορίες: Εµφανιζόµενο σφάλµα Κατάσταση των δυαδικών εισόδων/δυαδικών εξόδων Κατάσταση λειτουργίας του µετατροπέα Κατάσταση µετατροπέα θερµοκρασία ψύκτρας Στροφές Ρεύµα εξόδου Ρεύµα επίδρασης Καταπόνηση συσκευής Τάση DC Link Επαναφορά πληκτρολογίου Ένα µήνυµα βλάβης µπορεί να επιβεβαιωθεί µε τους εξής τρόπους: Χειροκίνητη επαναφορά στο πεδίο χειρισµού (πλήκτρο STOP/RESET). Το πλήκτρο "STOP/RESET" έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργοποίησης ακροδέκτη ή της ενεργοποίησης από τη διεπαφή. Μετά την εµφάνιση ενός σφάλµατος και µίας προγραµµατισµένης λανθασµένης αντίδρασης µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία επαναφορά µε το πλήκτρο STOP/ RESET. Ο ηλεκτροµειωτήρας κλειδώνει µετά την επαναφορά. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτροµειωτήρα µε το πλήκτρο RUN Όριο ρεύµατος Όταν επιτευχθεί το όριο ρεύµατος η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα. 4.2 Αντίγραφα ασφαλείας δεδοµένων µε FBG11B Με το πληκτρολόγιο FBG11B µπορείτε να αποθηκεύσετε δεδοµένα παραµέτρων από το MOVTRAC B στο πληκτρολόγιο ή να τα µεταφέρετε από αυτό στο MOVTRAC B. Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επιλογή Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων Δεδομένα παραμέτρων από FBG11B MOVTRAC B Δεδομένα παραμέτρων από MOVTRAC B FBG11B Εικόνα 3: Αντίγραφα ασφαλείας δεδοµένων µε FBG11B 2 Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

21 Λειτουργία και σέρβις Κωδικοί επιστροφής (r r-32) Κωδικοί επιστροφής (r r-32) Αρ. Ονοµασία Σηµασία 19 Φραγή παραµέτρου ενεργοποιηµένη εν είναι δυνατή η τροποποίηση των παραµέτρων 2 Εργοστασιακή ρύθµιση ενεργή εν είναι δυνατή η τροποποίηση των παραµέτρων 28 Απαραίτητη η αναστολή ελεγκτή Απαραίτητη η αναστολή ελεγκτή 29 Μη επιτρεπτή τιµή παραµέτρου Μη επιτρεπτή η επιλογή του χειροκίνητου ρυθµιστή ονοµαστικών τιµών επειδή είναι ενεργή η χειροκίνητη λειτουργία PC. 32 Ενεργοποίηση εν µπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία στην κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 34 Σφάλµα στη διαδικασία Σφάλµα κατά την αποθήκευση στο FBG, αφού δεν ακολουθεί η έναρξη λειτουργίας. 38 FBG7B Λανθασµένο σετ δεδοµένων Το αποθηκευµένο σετ δεδοµένων δεν ταιριάζει στη συσκευή 4.4 Ενδείξεις κατάστασης Πληκτρολόγιο Εάν η δεδοµένη κατάσταση είναι "Ηλεκτροµειωτήρας αποδεσµεύτηκε", τότε στην ένδειξη εµφανίζονται οι υπολογισµένες πραγµατικές στροφές. Κατάσταση "Αναστολή ελεγκτή" ηλεκτροµειωτήρα "Χωρίς ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα "Ενεργοποίηση" ηλεκτροµειωτήρα Ρύθµιση εργοστασίου ρεύµα ακινητοποίησης Λειτουργία 24 V Ένδειξη off StoP 8888 (πραγµατικός αριθµός στροφών) SEt (Set) dc 24U Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B 21

22 5 Ευρετήριο 5 Ευρετήριο Α Αντίγραφα ασφαλείας...2 Αντιγραφή δεδοµένων παραµέτρων...2 Αποδέσµευση φοράς περιστροφής...1 Ε Έναρξη λειτουργίας µε το πληκτρολόγιο...11 Εξωτερική επιλογή ονοµαστικών τιµών... 9, 1 Επαναφορά...2 Κ Κωδικοί επιστροφής (Return codes)...21 Λ Λειτουργία πολλαπλών κινητήρων...12 Λίστα παραµέτρων...13 Μ Μνήµη σφαλµάτων...2 Ο Ονοµαστικές στροφές...1 Ονοµαστική φορά περιστροφής...1 Όριο ρεύµατος...2 Π Περιοχές µε απαγόρευση εκρήξεων... 5 Πληκτρολόγιο, βασικός χειρισµός... 8 Πληκτρολόγιο, έναρξη λειτουργίας Πληκτρολόγιο, ενδείξεις κατάστασης Ρ Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών, εξωτερικός... 9, 1 Ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών, χειροκίνητος... 9, 1 Τ Τρόπος λειτουργίας Χ Χειροκίνητος ρυθµιστής ονοµαστικών τιµών..9, 1 V VFC V/f Οδηγίες λειτουργίας πληκτρολογίου FBG11B MOVTRAC B

23 SEW-EURODRVE Driving the world

24 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση Με ανθρώπους που σκέπτονται γρήγορα και αναπτύσσουν το µέλλον µαζί σας. Με ένα δίκτυο εξυπηρέτησης που είναι πάντα κοντά σας σε όλον τον κόσµο. Με µηχανισµούς κίνησης και συστήµατα ελέγχου που βελτιώνουν αυτόµατα την παραγωγικότητά σας. Με ένα ευρύτατο Know-how στους βασικότερους βιοµηχανικούς τοµείς της εποχής µας. Με ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, χωρίς συµβιβασµούς, ώστε η καθηµερινή εργασία να γίνεται όλο και πιο απλή. SEW-EURODRVE Driving the world Με παγκόσµια παρουσία για γρήγορες και αποτελεσµατικές λύσεις. Σε κάθε µέρος του κόσµου. Με νεωτεριστικές ιδέες που προσφέρουν σήµερα λύσεις για προβλήµατα του αύριο. Με παρουσία στο διαδίκτυο, που παρέχει 24 ώρες την ηµέρα πρόσβαση σε πληροφορίες και σε αναβαθµίσεις λογισµικού. SEW-EURODRVE GmbH & Co KG P.O. Box 323 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή μερικώς, χωρίς την έγγραφη άδεια της

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ SYROS: LFT12MSER : ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ SYROS: LFT12SDEC ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ SYROS: LFT12CSER ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE VERSION V1 (REV 1.1) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων 6155 Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο POLSKI PORTUGUÊS ITALIANO ESPAÑOL FRANçAIS DEUTsCH NEDERLANDS Έλληνες Safescan 6155 Μετρητής χρημάτων για κέρματα και χαρτονομίσματα Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet.

Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet. Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet.gr 1 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ RESET Η διαδικασία RESET περιγράφεται στον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 1 3 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Χ Ρ Ή Σ Η 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ύ 5 Δ Ι Α Μ Ό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i G5 - SERIES Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Uniflair Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ACTIVE FLOOR AFM4500B

Uniflair Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ACTIVE FLOOR AFM4500B Uniflair Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ACTIVE FLOOR AFM4500B Έκδοση: 1.0 Ημερομηνία: Ιούλιος 2009 Έκδοση: 1.0 / GR Ημερομηνία: Ιούλιος 2009 Απόρριψη: το προϊόν αυτό αποτελείται από μεταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης FP / Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-/ είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα