ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήση Ρομποτικού Οχήματος για Προσδιορισμό Αντικειμένων στον Χώρο Παναγιώτης Αθανασίου Εισηγητής: Ιωάννης Έλληνας ΑΙΓΜΕΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήση Ρομποτικού Οχήματος για Προσδιορισμό Αντικειμένων στον Χώρο Παναγιώτης Αθανασίου Α.Μ Εισηγητής: Ιωάννης Έλληνας 3

3 ΕΥΧΑΡ Ι ΣΤΙΕΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε μετά από επίμονες προσπάθειες, σε ένα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτό των μικροελεγκτών και πώς οι εφαρμογές το υ ς εξ υπηρ ετο ύν τ ην καθ ημ ε ριν ότη τα σε πολλο ύ ς το μ ε ίς. Την προσπάθειά μου αυτή υποστήριξε ο επιβλέπων καθηγητής μου, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Δράμπαλο για τις πολύτιμες συμβουλές του καθώς και τον συμφοιτητή μου, Βασίλη Μπραντίνο για την συνεχή βοήθεια του. Τέλο ς, θα ήθ ελα να ε υχαριστήσω την οικογ ένε ιά μου που θα ήθελε να τ ε λειώσω τις σπουδές μου σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

4 ΠΕ'ΡΙΛΗΨΗ Η πα ρού σα πτυ χ ια κ ή ε ργ α σία α σχολ είται μ ε την ανάπτυ ξ η, σχ εδ ι ασ μ ό, κα τασκε υή και προγραμματισμό ενος ρομποτικού οχήματος με σκοπό την ανάδειξη των οφελών που προκείπτουν απο την χρήση τέτοιου είδους τεχνολογ ίας. Το ρομπότ θα εχει την ικανότητα να μεταδίδει ζωντανό βίντεο στον τελικό χρήστη και θα ειναι σε θέση να ανιχνεύει αντικείμενα στο περιβάλλοντα χώρο, να εστιάζει την κάμερα πάνω σε αυτά μετρώντας παράλληλα και την αποστασή του ς απο αυτό. Επιπρόσθ ε τα, θα μπορ ε ί να ανιχν ε ύσει διαφορετικέ ς πηγές υπέρυθρης ακτινοβολίας κατα επιλογή του χρήστη. The 5th Wave Eνer >i~ce ι \1'\stA1\ed. tk\e "Dork ~so-r:' it won't, 1e2'Je mg sist.e.y A\'\d \\ey ~f'f"jend g\cme. Ε ΠΙ ΣΤΗΜ Ο ΝΙ Κ Η Π Ε Ρ Ι ΟΧ Η : Επ ι στή μη Ηλ ε κτρο νι κώ ν Υπολο γι στών κα ι Ρο μπο τι κή ΛΕ Ξ ΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Bluetooth, Arduino, Robot, Sensor, Processing 7

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Η IHOPIA 1.1 Εισαγωγή σελ Ιστορι κ ή αναδρομή σελ Η ιστορ ί α των ρομπότ σ ε λ 14 Κεφάλαιο 2 - ΤΟ ΡCΜnοτικο ΟΧΗΜΑ 2.1 Εισαγωγή σελ Χειρο κ ίνητη Λειτουργία σελ Λειτουργία ελέγχου ταχύτητας του οχήματος σελ Λειτουργία Εντοπισμού Αντικειμένων που Περιβάλλουν το Ρομπότ (Detection Mode).... σελ Λειτουργία έλεγχου απόστασης εντοπισμού αντικειμένων σελ Αναλυτικότερα : σελ Παλμός Σύνδεσης: : σελ Λειτουργία Εντοπισμού Υπέρυθρων Πηγών Ακτινοβολ ίας (ΙR Mode) σελ Αναλυτικότερα : σελ 23 Κεφάλαιο 3 - ΤΟ '(Λ 'Ο 3.1 Εισαγωγή σελ Συνοπτικά για το κύκλωμα του ρομπότ σελ Arduino σ ε λ Arduino Nano σελ Αισθητήρας υπερήχων σελ Bluetooth σελ Αισθητήρας υπερύθρων σελ Σερβοκινητήρας σελ Πλα κέ τα οδήγησης κινητήρων (Motor Shield) σελ Ηλεκ τρονι κός δια κόπτης (relay) σελ 36 8

6 3.10 Ασύρματη κά μερα σελ Ηχείο σελ Αισθητήρας φωτός σελ Οθόνη OLED σελ Κάτι Πήγε Στραβά σελ 41 Κεφάλαιο 4 - ΤΟ /,CΓΙΣΜΙΚΟ 4.1 Εισαγωγή σελ Τα μέρη τοu λογισμικού σελ IRIS ν σελ IRIS MEGA σελ IRIS ΝΑΝΟ σελ IRIS UNO σελ 68 9

7 1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ dc = direct current = συνεχές ρεύμα ir = infrared = υπέρυθρες hex = hexadecimal = δεκαεξαδικός ms = millisecond = χιλιοστά του δευτερολέπτου nm = nanometers = νανόμετρα rpm = revolutions per minυte = στροφές ανά λεπτό ide = integrated development environment = ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης gnd = ground = γείωση ν = voltage = τάση

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ 1.1 Εισαγωγή Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή στο παρελθόν και στην ιστορία των ρομπότ και πώς επηρέασαν την ζωή μας απο τότε μέχρι σήμερα. 11

9 1.2 Ιστορική αναδρομή - Ρομπότ στην Αρχαιότητα Η ρομποτική είναι μία από τις πιο σύγχρονες επιστήμες. Κι αυτό, γιατί δεν θα μπορούσε να αναπτυχθ ε ί χωρίς την ύπαρξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της υψηλής τεχνολογίας. Παρόλα αυτά, η ιδέα ενός μηχανήματος που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε διάφορες εργασίες είναι πιο παλιά από ό,τι φαντάζεστε. Οι ρίζες της βρίσκονται στα βάθη των αρχαίων χρόνων! Το πρώτο ρομπότ το συναντούμε στην ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα στην Κρήτη. Ο μύθος έλεγε ότι ο Δίας παρήγγειλε στον Ήφαιστο να κατασκευάσει ένα "ον" προκειμένου να το χαρίσει στον Μίνωα, βασιλιά ;ης Κρήτης. Το έργο που θα επιτελούσε αυτό το "ον" θα ήταν η προστασία τής Κρήτης. Ετσι λοιπόν ο Ήφαιστος πήρε χαλκό και κασσίτερο και με το μείγμα έφτιαξε ένα μπρούτζινο ανθρωπόμορφο "ον". :ια να του δώσει όμως ζωή, ώστε να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίον προοριζόταν, ο Ηφ~ιστος του έβαλε μία φλέβα που ξεκινούσε από τον αυχένα και κατεληγε στους αστραγάλους, όπου και έκλεινε με ένα χάλκινο καρφί. Μέσα στη φλέβα αυτή ο Ήφαιστος έβαλε τον "ιχώρ", το αίμα τω.ν αθανάτων. Και εγένετο Τάλως, που στην αρχαία κρητική δι.αλεκτο σημαίνει "ήλιος". Ο Τάλως προσεφέρθη ως δώρο από τον Δ~α στον Μίνωα και αμέσως ανέλαβε υπηρεσία. Ήταν ψηλός 30 ~ετρα, βάδιζε με ταχύτητα 245 χλμ. την ώρα και μέσα στην ημέρα ε~ανε το γύρο της Κρήτης τρεις φορές. Η παρουσία του στο νησί ειχε. διπλό στόχο. Αφ'ενός προστάτευε την Κρήτη, πετώντας τεpαστιους βράχους σε όποιο πλοίο προσπαθούσε να προσεγγίσει και όποιοι κατάφερναν να αποβιβασθούν, τους έσφιγγε στα χέρια του και τους έκαιγε. Όποιος κάτοικος της Κρήτης συναντιώταν μαζί το.υ, για να μην θεωρηθή εχθρός, έκανε το σινιάλο-σύνθημα: σηκωνε το χέρι του με ανοικτά το μικρό του δάχτυλο και το δείκτη, σ~ηματίζοντας το κερασφόρο χέρι (δύο κέρατα). Αφ'ετέρου, ο Ταλως κρατούσε στα χέρια του τις πλάκες με τους νόμους του Μίνωα και φρόντιζε για την εφ~ρμογή τους. Κάτω λοιπόν από τη διαρκή προστασία του Τάλω, οι μινωικοί Κρήτες, λαος κατ' εξοχήν ειρηνικός, μπορούσαν να ασχοληθούν απερίσπαστοι με τις καθημερινές τους ασχολίες. Κάποια ημέρα στον ορίζοντα φάνηκε ένα καράβι.? Τάλως ετοιμάστηκε να υπερασπισθεί το έ δαφος του νησιού. Το καράβι πλησιάζει, είναι η Α~γώ" με τους αργοναύτες, τον Ιάσονα και τη Μήδεια. Ο Τάλως αρχίζει να εκσφενδονίζει βραχους εναντίον τους και τότε η Μήδεια κάνει τα μάγια της. Ο Τάλως χάνει "τα λογικά του", αρχίζει να τρέχει στα βράχια, ο αστράγαλός του χτυπάει κάπου, το καρφί φεύγει από τ~ θέση του και 0 "ιχώρ όμοιος με αναλυτό (λιωμένο) μολύβι" χύνεται στο έδαφος. Ο Ταλως, νεκρός πια, βυθίζεται στη θάλασσα. 12

10 13 Στα ιατρικά λεξικά, 'Ίχώρ" λέγεται το δύσοσμο και υποπράσινο υγρό που παράγεται κατά τη ν έκρωση και αποσύνθεση των ιστών. Δύσοσμοι όμως είναι και οι ατμοί του θειικού οξέως (H2S04 ), το οποίο χρησιμοποιείται στην κατασκευή σ υ σσωρε υ τών. Μία στήλη -σ υσσω ρε υτή ς θα μπο ρ ο ύ σε να είχ ε τοποθετηθή, από τον αυχένα μέχρι τον αστράγαλο. Σύμφωνα μ ε τον Απολλόδωρο, κάπο ι ο ι π ε ρι έ γραφαν τον Τάλω ως "ταύρο μ ε δύο "κέρατα" ( μ ήπως κε ραίε ς ; )! Ίσως αυτέ ς ο ι κε ραίε ς να βοηθούσαν τον Μίνωα να δίνει τις εντολέ ς του στον Τάλω. Είναι πιθανόν. Στην πόλη της Φαιστού βρέθηκαν νομίσματα στα οποία εικονίζεται ο Τάλως. Είναι πολύ πιθανό, αυτός ο μύθος να αποτέλεσε την έμπνευση για πολλούς μηχανικούς ~ης αρχαιότητας, που προσπάθησαν να κατασκευάσουν «έξυπνες» μηχανές, που θα ελυναν τα χέρια των ανθρώπων της εποχής. Μία από τις πρώτες τέτοιες μηχανές θεωρείται η πετομηχανή, ένα ιπτάμ ενο αντικείμενο -στο οποίο βέβαια δεν έμπαιναν άνθρωποι- που μπορούσε να διανύσει μέχρι και απόσταση 200 μέτρων. Αρκετά χ ρόνι α μ ε τά, κάπο υ στο μ. Χ., ο Άραβας Αλ Τζαζά ρι δ ημι ού ργη σε το πρώτο ρομπ ότ με μορφή ανθρώπου. Το ρόμποτ αυτο επαιζε μουσική και συγκεκριμ ένα, τύμπανο. Δυστυχώς τα ακριβή σχέδια του Αλ Τζαζάρι δεν έχουν σωθεί στις μέρες μας. Έχουμε όμως τα σχέδια ενός άλλου σπουδαίου καλλιτέχνη και μηχανικού, του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Ο Ντα Βίντσι ( ) σχεδίασε ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ που έ μοιαζε με ιππότη με πανοπλία και μπορούσε να κουνά τα χέρια και το κεφάλι του. Σε σχ έσ η μ ε τα ρο μ πότ τη ς σ ημ ε ριν ής εποχ ή ς, ο ι μηχα ν ές τη ς α ρχα ι ότ η τας φαντάζο υν n:αιδικές. Σίγουρα, όμως, ή ταν η έ μπνε υση για τι ς σπου δαίες ε φ ε υρ έ σε ις που έ χουν ή δ η γινει, αλλά και γι ' αυτές που θα γίνουν στο μέλλον.

11 1.3 Η ιστορία των ρομπότ Η επιστήμη της ρομποτικής είναι μία ν έ α επιστήμη, που αναπτύσσεται όμως με ραγδαίους ρυθμούς. Έτσι, τα πρώτα σύγχρονα ρομπότ, που φτιάχτηκαν κάπου στα 1950, δεν έχουν καμία σχέση με τα ρομπότ που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας και σίγουρα, ούτε με αυτά που θα έχουμε στο μέλλον. Αξίζει όμως να γνωρίσουμε τα ρομπότ των προηγούμενων δεκαετιών. Κάθε ένα από αυτά ήταν η έμπνευση αλλά και μία πολύτιμη πηγή πληροφοριών, ώστε να κατασκευαστούν ακόμα πιο εξελιγμένα μοντέλα που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ακόμα πιο πολύπλοκες εργασίες. UNJMATE 1961 («Πούνιμεϊτ»): Πρόκειται για το πρώτο ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε στη βιομηχανία και συγκεκριμένα, στην κατασκευή αυτοκινήτων. Το Unimate μετέφερε σιδερένια εξαρτήματα στο σκελετό του αυτοκινήτου που κατασκευαζόταν. Ήταν μία εργασία πολύ επικίνδυνη για τους ανθρώπους, καθώς εισέπνεαν τοξικά αέρια, ενώ μπορεί να τραυματίζονταν αν δεν ήταν αρκετά προσεκτικοί. Εύκολα, λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντική ήταν αυτή η εφεύρεση για χιλιάδες εργάτες στις αυτοκινητοβιομηχανίες! RANCHO ARM 1963 («Ράντσο αρμ»): Το συγκεκριμένο ρομπότ είναι μία από τις πρώτες προσπάθειες των επιστημόνων του νοσοκομείου Λος Αμίγκος στην Καλιφόρνια να δημιουργήσουν τεχνητά μέλη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και τα κατάφεραν. Το Rancho Arm, χάρη στις 6 αρθρώσεις του, είχε ευελιξία όμοια με αυτή του ανθρώπινου χεριού και οι κινήσεις του ελέγχονταν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. SHAKEY 1970 («Σέικι»): Το Shakey είναι το πρώτο κινούμενο ρομπότ που μπορούσε να πραγματοποιεί λογικές διεργασίες. Δημιουργήθηκε από τους επιστήμονες του τεχνολογικού ινστιτούτου SRI (Stanford Research lnstitute) στις ΗΠΑ. Μπορούσε να μετακινείται στο χώρο και να αναγνωρίζει για ποιο λόγο κάνει μία ενέργεια. Η αποστολή του ήταν να ανοίγει και να Κλείνει διακόπτες και πόρτες, και κυρίως να ξέρει πότε πρέπει να το κάνει και γιατί! Επίσης χρησιμοποιήθηκε και σαν τηλεοπτική κάμερα, αλλά και σαν αισθητήρας ακτίνων lazer. DANTE («Δάντης»): Είναι το ρομπότ που επέτρεψε στον άνθρωπο να μελετήσει για πρώτη φορά από πολύ Κοντά τον κρατήρα ενός ενεργού ηφαιστείου. Δημιουργήθηκε από την επιστημονική ομάδα Του πανεπιστημίου Κάρνεγκι Μέλον στις ΗΠΑ. Αν και η πρώτη του αποστολή απέτυχε (στόχος ήταν η εξερεύνηση του ηφαιστείου στο βουνό Έρεβος στην Ανταρκτική), η δεύτερη στέφθηκε με επιτυχία. ο Δάντης καταφέρε να μπει στον κρατήρα του ηφαιστείου του βουνού Σπουρ στην Αλάσκα και να συγκεντρώσει πολύτιμα ευρύματα. Στη μορφή θύμιζε αράχνη, ώστε να μπορεί να σκαρφαλώνει στις δύσβατες επιφάνειες ενός κρατήρα. Ο Dante ήταν εξοπλισμένος με αισθητήρες και υπερσύγχρονες κάμερες και μας έδωσε Πολύτιμες πληροφορίες για ένα περιβάλλον, που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να επισκεφθεί ποτέ, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των δύσκολων συνθηκών. 14

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 το ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 2.1 Εισαγωγή Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται οι 3 λειτουργίες του ρομπότ καθώς και μία συνοπτική περιγραφή ορισμένων προβλημάτων στον λογισμικό που παρουσιάστηκαν κάτα την συγγραφή του κώδικα. Το ρομποτ υποστηρίζει 3 λειτουργίες. Χειροκίνητη λειτουργία (Manual Mode) Λειτουργία για εντοπισμό αντικειμένων που περιβάλλουν το ρομπότ (Detection Mode) Λειτουργία για εντοπισμό υπέρυθρων πηγών ακτινοβολίας (Detection Mode) 15 Α

13 2.2 Χειρο κ ίνητη Λε ι τουργία: Με αυτήν την λειτουργία επιτυyχάνεται ο χειρισμός του ρομπότ χειροκίνητα, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και με χρήση της ασύρματης τεχνολογίας bluetooth. Σε αυτό το στάδιο δημιουργήθηκε και το πρόγραμμα με γραφικό περιβάλλον για τον χρήστη (GUI). Σχετικά με το bluetooth... Σημείωση: Το κύκλωμα b/uetooth παρέχει την δυνατότητα ασύρματης σειριακής επικοινωνίας μεταξύ συσκευών. Το κύκλωμα του b/uetooth που χρησιμοποιήθηκε έχει εμβέλεια 10 μέτρων (Class 2). Ο χειρισμός του οχήματος θα πρέπει να γίνεται από απόσταση μικρότερη των 1 Ο μέτρων, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση η επικοινωνία με το όχημα μπορει να χαθεί. Ο χρήστης μπορεί να κινήσει το ρομπότ προς όλες τις κατευθύνσεις, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πλήκτρα από το πληκτρολόγιο του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράλληλα μπορεί να ελέγξει την κατεύθυνση της κάμερας που φέρει το ρομπότ, με την χρήση ενός σερβοκινητήρα (servo), καθώς και την ταχύτητα του οχήματος. Για να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του οχήματος και του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προϋπόθεση είναι, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να ενσωματώνει κύκλωμα bluetooth. Πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων, απο την μεριά του ηλεκτρονικού υπολογιστή, εισάγοντας τον κατάλληλο κωδικό (ΡΙΝ code), ώστε να επιτευχθεί η αντιστοίχιση και να δημιουργηθεί το ζεύγος οχήματος - ηλεκτρονικού υπολογιστή (paίred)

14 Κατά την εκκίνηση του προγράμματος, γίνεται αυτόματα η σύνδεση του ρομπότ με τον εκάστοτε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Απαιτείται κάποιο χρονικό περιθώριο(< 3 sec) για την εγκατάσταση της σύνδεσης με το όχημα. Καθώς η σύνδεση με το ρομπότ πραγματοποιήθηκε, ο χρήστης είναι πλέον σε θέση, να ελέγξει το όχημα. Ο χρήστης καλείται να πατήσει τα πλήκτρα λειτουργίας (Π.Λ) (καθορισμένα απο τον κατασκευαστή) ώστε να κινήσει το όχημα στο χώρο. Καθώς ένα πλήκτρο (Π.Λ) πατιέται, δημιουργείται ένας ASCll κωδικός - συγκεκριμένος για κάθε πλήκτρο. Το πρόγραμμα συγκρατεί τον ASCll κωδικό αυτόν, και στην συνέχεια δημιουργεί έναν ακέραιο αριθμό - συγκεκριμένο για κάθε ASCll κωδικό. Η ίδια διαδικασία γίνεται και για την απελευθέρωση κάθε πλήκτρου. Τέλος, ο ακέραιος αυτός αριθμός που δημιουργήθηκε, αποστέλλεται μέσω του κυκλώματος bluetooth του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο κύκλωμα bluetooth του οχήματος, για επεξεργασία απο το ρομπότ Λειτουργία ελέγχου ταχύτητας του οχήματος Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμιστή/σύρτη (Slider), αναγκαία κρίνεται η μέτρηση των συντεταγμένων του κέρσορα του ποντικιού (Mouse). Καθώς μετακινούμε το ρυθμιστή (Slider) - πάνω ή κάτω - αλλάζουν οι συντεταγμένες Ύ' του κέρσορα. Το πρόγραμμα συγκρατεί την τιμή των συντεταγμενών Ύ' και τις αποστέλλει μέσω του κυκλώματος bluetooth του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο κύκλωμα bluetooth του οχήματος, για επεξεργασία. 17

15 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το όχημα για την κίνηση των κινητήρων του, αντιλαμβάνεται τιμές Ο (ελάχιστο) (μέγιστο), όπου το Ό' είναι η ακ ινητοποίηση των κ ι ν ητήρων και '255' η μέγιστη δυνατή ταχύτητα στους κινητήρες του (μέγιστο rpm). Για αυτόν τον λόγο πραγματοποιείται μια αναλογική βαθμονόμηση (Calibration) σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή που στάλθηκε από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με την χρήση του ρυθμιστή (Slider) ταχύτη τας. Έτσι, όταν στέλνεται στο ρόμποτ η συντεταγμένη 'Ύ ' = 350 θα γίνει η κατάλληλη βαθμον όμισή της για να ανήκει στο διάστημα Ο Στην εν λόγω πτυχιακή εργασία, θα γίνει χρήση ως μέγιστης τιμής της ταχύτητας των κινητήρων, η τιμή '110' έναντι της '255', για λόγους που διευκρινίζονται στην ενότητα Η αποστολή δεδομένων για την κ ίν ηση του ρομπότ στον χώρο, πρέπει να γίνεται μια φορά. Καθώς ο χρήστης πατά ένα πλήκρο (Π.Λ) για την κίνηση του οχήματος, η παρατετάμενη χρήση του (μόνιμα πατημένο) έχει σαν απο τέλεσμα απώλεια δεδομένων (εντολών). Αξίζει να σημειωθεί οτι νια τον έλεγχο των δεδομένων εισόδου, προτιμήθηκε η χρήση της δομής επανάληψης 'while' έναντι της 'if', καθώς με την χρήση της δεύτερης, δεν υπήρχε σταθερή τάση στους κινητήρες. Η δομή επανάληψης 'if' ικανοποιούνταν μια φορά σε κάθε κύκλο του προγράμματος, ταχύτατα μεν, αλλά οι κινητήρες, είχαν μια περισσότερο σπασμωδική κίνηση αντι για μιάς π ι ο ομαλ ή ς (κίνησης) lτου Προκαλεί η χρήση της δομής επανάληψης 'while'. 18

16 -, :ι Λειτουργία Εντοπισμού Αντικειμένων που Περιβάλλουν το Ρομπότ (Detection Mode) Η λειτουργία αυτή, ενεργοποιείται μέσα απο το γραφικό περιβάλλον χρήστη, πατώντας το κατάλληλο κουμπί με το ποντίκι (Mouse). Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η ανίχνευση αντικειμένων που βρίσκονται κοντά και περιμετρικά του οχήματος. Αυτό επιτυνχάνεται με την χρήση αισθητήρων υπερήχων. Ο αισθητήρας υπερήχων εκπέμπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ένα σήμα - υψηλής συχνότητας ηχητικό κύμα -. Αυτό το σήμα ανακλάται στις επιφάνειες των αντικειμένων και ένα μέρος του, επιστρέφει πίσω στον αισθητήρα. Ο χρόνος που κάνει το σήμα απο την στιγμή που εκπέμφθηκε, μέχρι την επιστροφή του στον αισθητήρα, είναι καθοριστικός γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση του αντικειμένου από τον αισθητήρα. Όταν ένας αισθητήρας εντοπίσει ένα αντικείμενο, το όχημα πρέπει να ανταποκριθεί και να στραφεί προς το αντικείμενο αυτό. Με αυτόν τον τρόπο η κάμερα που φέρει το ρομπότ στο μπροστινό μέρος του, θα εστιάσει στο αντικείμενο και θα αναμεταδώσει ζωντανό βίντεο και ήχο προς τον τελικό χρήστη. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της απόστασης του κοντινότερου αντικειμένου στον χρήστη, μέσω του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI). Μόλις ανιχνευθεί το κοντινότερο, προς το ρομπότ, αντικείμενο, ο επεξεργαστής του ρομπότ στέλνει μέσω του κυκλώματος bluetooth την απόσταση του αντικειμένου στο πρόγραμμα, όπου και εμφανίζεται. 1: 19

17 2.3.1 Λειτουργία ελέγχου απόστασης εν τοπισμού αντικειμένων Όπως προαναφέ ρθηκε, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, γίνεται η χρήση ενός ρυθμιστή / σύρτη (Slider), ώστε να γίνει η μέτρηση των συντεταγμένων του κέ ρσορα του ποντικιού (Moυse). Καθώς μετακινούμε το ρυθμιστή (Slider) - δεξιά ή αριστερά - αλλάζουν οι συντεταγμένες 'Χ ' του κέρσορα. Το πρόγραμμα συγκρατεί την τιμή των συντεταγμένων 'Χ ' και τις αποστέλλ ε ι μόνο σε κάθε απελευθέ ρωση του αρισ τε ρού πλήκτρου του ποντικιού, μέσω του κυκλώματος bluetooth του ηλεκρονικού υπολογιστή στο κύκλωμα bluetooth του οχήματος, για επεξε ργασία απο το ρομπότ. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της μέγιστης απόστασης, μέσα στην οποία θα γίνε τ αι η ανίχνευση των αντικειμένων από τους αισθητήρες Αναλυτικότερα Το ρομπότ φέρει μια φωτοδίοδο πράσινου χρώματος (Green LED), μία χρώματος μπλέ (Blue LED) και μια κόκκινου χρώματος (Red LED). Η φωτοδίοδο ς πράσινου χρώμα τος (Green LED) υποδηλώνε ι οτι το ρομπό τ βρ ίσκεται σε αυτόμα τ η λειτουργία εντοπισμού αντικειμ ένων (Detection mode) και δεν έχει ανιχνεύσει καν ένα αντικείμενο μέχρι στιγμής. ;,, ι ' Η φωτοδίοδος μπλέ χρώματος (Blue LED) υποδηλώνει οτι ένα αντικείμενο ανιχνεύθηκε και οτι αρχίζε ι η περιστροφή του οχήματος, προς αυτό. Η φωτοδίοδος κόκκινου χρώματος (Red LED) άναβει κάθε φορά που το όχημα λαμβάνει τον παλμό σύνδεσης απο το πρόγραμμα χρήστη Παλμός σύνδεσης Το όχημα μπορεί κα ι αναγνωρίζε ι πότε είναι συνδεδε μ έν ο με το πρόγραμμα χρήστη. Το πρόγραμμα χρήστη λα μ βάνε ι κάθε 2 sec έναν πα λ μό άπο το όχημα, κα ι έπειτα με την σειρά του, αποστέλλε ι στο όχημα έναν απαντητικό παλμό, επιτρέποντας στο ρομπότ να ανα γ νωρίζει οτι η σύνδεση δεν έχει χαθεί. Άμα η σύνδεση χαθεί, η OLED οθόνη του όχηματος θα εμφανίσει ένα σχετικό μήνυμα. Το ρομπότ ε ίναι προγραμματισμ έ νο να τείθεται εκτός λειτουργίας άμα χαθεί η επικοινωνία του με το π ρόγραμ μ α χρή στη, κα ι ν α επα ν α φ έ ρ ε ι όλες του τις ρυ θμίσ ε ις, σ τ ην α ρ χ ι κή τους κα τά στασ η. 20

18 --- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Ο εντοπισμός αντικειμένων είναι μια αυτόματη λειτουργία του οχήματος. Θα πρέπει να υπολογιστούν τα σενάρια εντοπισμού περισσότερων αντικειμένων από του ενός έτσι ώστε το ρόμποτ, να είναι σε θέση να αντιληφθεί το πιο κοντινό σε αυτό, αντικείμενο. Με αυτόν τον τρόπο άμα υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο πολλά αντικείμενα, ανιχνεύσιμα από τους αισθητήρες υπερήχων, το όχημα θα στραφεί πρός το αντικείμενο που είναι πιό κοντά προς αυτό, δηλαδή στο αντικείμενο που το σήμα έκανε λιγότερη ώρα να ανακλαστεί στην επιφάνεια του και να επιστρέψει πίσω στον αισθητήρα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό οτι άμα ένας αισθητήρας διεγερθεί απο το ανακλώμενο σήμα και το ρομπότ αρχίσει να στρέφεται προς την κατεύθυνση αυτού του αισθητήρα, κατά την περιστροφή του στον χώρο, οι αισθητήρες αλλάζουν προσανατολισμό και τα αντικείμενα βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις ως πρός το όχημα. Για την αποστολή των δεδομένων, με σκοπό τον καθορισμό της μέγιστης απόστασης εντοπισμού αντικειμένων χρησιμοποιούνται ακέραιοι αριθμοί. Στην προκειμένη περίπτωση, οι συντεταγμένες Ύ' του κέρσορα είναι μεταξύ των τιμών των συντεταγμένων 'Χ ' που αποστέλλονται για τον καθορισμό της ταχύτητας το οχήματος. Για αυτόν τον λόγο γίνεται αναλογική βαθμονόμηση (Calibration) μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα, για την αντίστοιχη τιμή χ που πρόκειται να αποσταλλεί, και εφόσον βαθμονομηθεί σε έναν ακέραιο που δεν ειναι μεταξύ των τιμών για τον έλεγχο της ταχύτη τας, αποστέλλεται στο ρομπότ. 21

19 2.4 Λειτουργ ί α Εντοπισμού Υπέρυθρων Πηγών Α κ τινοβολίας (IR Mode) Η λειτουργία αυτή, ενεργοποιείται μέσα απο το γραφικό περιβάλλον χρήστη, πατώντας το κατάλληλο κουμπί με το ποντίκι (Mouse). Σκοπός αυτής της λειτουργίας ειναι η ανίχνευση πηγών υπέρυθρης ακτινοβολίας. Αυτό επιτυνχάν ε ται μ ε την χρήση ενός αισθητήρα υπερύθρων. Η μέγιστη απόσταση εντοπισμού είναι τα 400 cm. Το ρομπότ είναι σε θέση να αναγνωρί ζ ει και να εντοπίζει μια συγκεκριμένη πηγή υπερύθρων κάθε φορά. Καθώς ο αισθητήρας υπερύθρων είναι ευαίσθητος σε μεγάλο εύρος μήκος κύματος (700 nm -1 mm) ο διαχωρισμός των πηγών υπερύθρων δεν είναι δυνατός με τον εντοπισμό του μήκους κύματος της ακτινοβολίας που εκμπέμπει κάθε πηγή. Για αυτόν τον λόγο κάθε πηγή στέλνει έναν 16αδικό 4ψήφιο κωδικό (ΗΕΧ), ανά τακτά χρονικά διαστήματα των 25ms. Το ρομπότ μπορεί να αναγνωρίζει αυτούς τους κωδικούς και κατ'επέκταση την ταυτότη τα της κάθε πηγής. Αξίζει να σημειωθεί οτι η συχνότητα αναμετάδοσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 25ms. Οποιαδήποτε αλλαγή στον ρυθμό αναμετάδοσης για τιμές < 25ms θα εχει σαν αποτ έλεσμα να μην αναμεταδίδεται ο 16αδικός αριθμός που εχ ε ι οριστεί στο πρόγραμμα αλλά 1 byte πληροφορίας 'FFFFFFFF'. Όταν ο αισθητήρας εντοπίσει την εκάστοτε πηγή, το όχημα πρέπει να ανταποκριθεί και να στραφεί προς το αντικείμενο αυτό. Με αυτόν τον τρόπο η κάμερα που φέρει το ρομπότ στο μπροστινό μέρος του, θα εστιάσει στο αντι κείμενο και θα αναμεταδώσει ζωντανό βίντεο και ήχο προς τον τελικό χρήστη. 22

20 Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της απόστασης της πηγής απο το όχημα, στον χρήστη, μέσω του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI). Μόλις ανιχνευθεί η πηγή υπερύθρων, ο επεξεργαστής του ρομπότ στέλνει μέσω του κυκλώματος bluetooth την απόσταση του αντικειμένου στο πρόγραμμα, όπου και εμφανίζεται Αναλυτικότερα Όπως, προαναφέρθηκε στην ενότητα 2.3.2, το ρομπότ φέρει μια φωτοδίοδο πράσινου Χρώματος (Green LED), μία χρώματος μπλέ (Blue LED) και μια κόκκινου χρώματος (Red LED). Η φωτοδίοδος πράσινου χρώματος (Green LED) υποδηλώνει οτι το ρομπότ βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία εντοπισμού αντικειμένων (Detection mode) και δεν εχει ανιχνεύσει κανένα αντικείμενο μέχρι στιγμής. Η φωτοδίοδος μπλέ χρώματος (Blue LED) υποδηλώνει οτι ένα αντικείμενο ανιχνεύτηκε και οτι αρχίζει η περιστροφή του οχήματος, προς αυτό. Η φωτοδίοδος κόκκινου χρώματος (Red LED) ανάβει κάθε φορά που το όχημα λαμβάνει τον παλμό σύνδεσης απο το πρόγραμμα χρήστη. 23

21 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η βιβλιοθήκη <IRremote.h> υποστηρίζει την αποστολή δεδομένων με την χρήση υπερύθρων μόνο από το ψηφια κό ακροδέκτη '3' (Digital Pin 3) της πλακέτας. Αυτό σημαίνει οτι για την αποστολή δεδομένων από 2 πομπούς είναι απαραίτητη η χρήση 2 πλακετών arduino ή η κατασκευή ενός κυκλώματος οδήγησης για κάθε πομπό (IR driνer). Αντί για αυτό, έγινε η χρήση ενός ηλεκτρονικού διακόπτη (Relay), ώστε να είναι εφικτή η διάκριση των σημάτων που αποστέλλονται, και απο ποιόν πομπό αποστέλλονται κάθε φορά. Με το πάτημα ενός κουμπιού (Button), που βρίσκεται πάνω στο breadboard shield, γίνεται η επιλεκτική αποσ τολή των δεδομένων σε κάθε πομπό ξεχωριστά. Ο πομπός των 980nm αποστέλλει τον δεκαεξαδ ι κό αριθμό Οχ7 A4C, ενώ αντίστοιχα ο πομπός των 880nm τον δεκαεξαδικό αριθμό Ox50DC. Με κάθε αλλαγή της καταστάσης του κουμπιού απο low σε high (Ον - 5ν) γίνεται η αλλαγή της θέσης στον διακόπτη (Relay), καθώς και η εναλλαγή των δεδομένων Προς αποστολή, απο τον ψηφιακό ακροδέκτη '3'. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε την ατrοστολή του αριθμού Οχ7 A4C απο τον πομπό των 980nm και την αποστολή του αριθμού, Oχsooc απο τον πομπό των 880nm με την χρήση μιας πλακέτας arduino. Η μέγιστη απόσταση εντοπ ι σμού της πηγής υπερύθρων (IR) απο το ρομπότ, ειναι τrρογραμματισμένη στα 400cm, παρόλο που το ρομπότ είναι σε θέση να εντοπίσει μια πηγή (IR) σε μεγαλύτερη απόσταση. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο γιατί ο αισθητήρας υπερήχων μπορ ε ί να ανιχνεύσει σε απόσταση<= 4 μέτρων, άρα το όχημα δεν θα μπορούσε να μετρήσει την απόσ ταση ατrο την τrηγή (IR) αμα η τελευταία υπερέβαινε τα 4 μέτρα. Ο αισθητήρας ΙR που φέρει το ρομπό τ, ανιχνεύει ακτινοβολία μόνο όταν μια πηγ ή ειναι αrτέναντι του. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατασκευή ενός 'housing' απο πλα στικό κα ι την Χ ρήση α φρ ώδ ους υλ ικο ύ ΒΙ ΛιΟΘΗΚΗ

22 ΚΕΦΑΜΙΟ 3 ΤΟΥΛΙΚΟ 3.1 Εισαγωγή Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του ρομπότ και γίνεται μια συνοπτική περιγραφή για το κύκλωμα του καθώς και για τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατα την κατασκευή του. Ί'Q r 25

23 3.2 Συνοπτικά για το κύκλωμα του ρομπότ Βάρος : 950 γραμμάρια Χρόνος αναμονής: > 1 μήνας Η παροχή ενέργειας στο ρομπότ, γίνεται με την χρήση μιας μπαταρίας τάσεως 12 νolt και χωρητικότητας 6800 μιλιαμπερορίων (6800mah). Να σημειωθεί οτι δεν ειναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος λειτουργίας του οχήματος, καθώς η κατανάλωση (και κατ ' έπεκταση ο χρόνος λειτουργίας) ποικίλει ανάλογα με ποια λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, την ταχύτητα των κινητήρων, αμα γίνεται χρήση ή οχι της ασύρματης κάμερας κ.α. Η λειτουργία εντοπισμού αντικειμένων (Detection Mode) είναι η πιο απαιτητική σε θέμα κατανάλωσης, καθώς γίνεται συνεχής χρήση και των 7 αισθητήρων. Με αυτήν την μπαταρία τροφοδοτούνται : η ασύρματη κάμερα οι 2 DC κινητήρες οι πλακέτες 'arduino' Τα υπόλοιπα υλικά, τροφοδοτούνται μέσω της πλακέτας με Τάση της τάξεως των 5 νolt Για πρακτικούς λόγους, έγινε η χρήση ενος ηλεκτρονικού διακόπτη (relay) για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης κάμερας, τόσο για λόγους κατανάλωσης όσο για την άσκοπη χρήση της. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει αυτήν την λειτουργία μέσω του γραφικού περιβάλλοντος - πρόγραμμα. 26

24 Το ρομπότ είναι προγραμματισμένο να κάνει χρήση 3 φωτοδιόδων (LEDs) σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, κάνοντας εφικτή την μετάδοση βίντεο με φως. Η χρήση των φωτοδιόδων (LEDs) αυτών, γίνεται μόνο όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη. Η πλακέτα των κινητήρων ενισχύθηκε με 2 επιπλέον L293(NE) τοποθετώντας το κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα (Microchip) πάνω στα ήδη υπάρχοντα ολοκληρωμένα κυκλώματα (Microchips) της πλακέτας (Συνδεσμολογία piggyback). Αυτό έγινε με σκοπό την αύξηση του ρεύματος που μπορεί να διαχειριστεί η πλακέτα και κατ'επέκταση οι κινητήρες. Το αποτέλεσμα είναι η διπλάσια αύξηση της 'δύναμης ' των κινητήρων.η θερμοκρασία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αυξήθηκε, γι'αυτό κρίθηκε απαραίτητη η χρήση ενός ανεμιστήρα (Fan) ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία τους να μην οδηγηθούν στην καταστροφή τους. 27

25 3.3 Arduino Το Arduino είναι μια υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδους/ εξόδους, και η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη C++ με κάποιες μετατροπές). Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθε ί για την ανάπτυξη ανεξάρ τ ητων διαδραστικών αντικειμένων αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider. Πλα τφόρμ α Μία πλακέτα Arduino αποτελείται από ένα μικροελεγκτή Atmel AVR (ATmega328 και ATmega168 στις νεότερες εκδόσεις, ATmega8 στις παλαιότερες) και συμπληρωματικά εξαρτήματα για την διευκόλυνση του χρήστη στον προγραμματισμό και την ενσωμάτωση του σε άλλα κυκλώματα. Όλες οι πλακέτες περιλαμβάνουν ένα γραμμικό ρυθμιστή τάσης SV και έ ναν κρυσταλλικό ταλαντωτή 16MHz (ή κεραμικό αντηχητή σε κάποιες παραλλα γές ). Ο μικροελεγκτής ε ίναι από κατασκ ε υής προγραμματισμένος μ ε έ να bootloader, έ τσι ώστε να μην χρειά ζεται εξωτερικός προγραμματιστής. Οι περισσότερες πλακέτες Arduino που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, ~ρογραμματίζονται μέσω USB, εφαρμόζοντας ένα τσίπ προσαρμογέα USB-to-serial οπως το FTDI FT232. Η Πλακ έτα του Arduino έχ ε ι ε κτεθ ε ιμένες τις περισσότερες επαφές ε ισόδου/ε ξόδου για ΧΡήση με άλλα κυκλώματα. Το Diecimila, για παράδειγμα, παρέχει 14 ψηφιακέ ς επαφ έ ς εισόδου/εξόδου, από τις οποίες οι 6 μπορούν να παράξουν σήματα PWM, και 6 αναλογικές εισόδους. Αυτές οι επαφές είναι διαθέσιμες στην κορυφή της πλακέτας μέσω θηλυκών συνδέσεων μεγέθους Ο, 1 ιντσών. Διάφορες plug-in πλακέτες εφαρμογών γνωστές σαν "shields" είναι, επίσης, διαθέσιμες στο εμπόριο. 28

26 Λογισμικό Το /ΟΕ του Arduino είναι γραμμένο σε Jaνa και μπορεί να τρέξει σε πολλαπλές πλατφόρμες. Περιλαμβάνει επεξεργαστή κώδικα (επεξεργαστή κειμένου με διάφορα εύχρηστα εργαλεία) και μεταγλωττισ τ ή, και έχει την ικανότητα να φορτώνει εύκολα το πρόγραμμα μέσω σειριακής θύρας από τον υπολογιστή στην πλακέτα. (3550, 2000) mtg (0,0) (600, 100) mtg hoιe (1300, 100) (2000, 100) 29

27 ..1 Arduirι o Ν no Το arduino nano είναι μια πλακέτα arduino με 8 αναλογικές εισόδους/ εξόδους και 14 ψηφι α κού ς ακροδ έ κτε ς. Η συχνότητα λειτουργίας του είναι 16Mhz (.) ~ 00[] 1 0 DIGιτΑΙ.1 ' -+D1 πχ (1 ) D Ξ 4Όοο ~ο ( 30 )VΙΝ+ -Η...- DIGιτΑΙ.ιο-+ DO/RX (2) Ο ~.. Α~~~ οg ΞΟ (29) GND RESET (3) ο ~ SRl"IVl'f(t'f'MI U3.B S ~ο (28) RESE~ GND (4) 0!11i " '!!!. ι:ο (27) +5V DIGιτΑΙ.ι,. --+ D2 (5) Ο~ tί!!!!!ι -. Ο (26 ) Α7 -- s o~ Ι'WΝ. DΙGιτΑΙ. ι ο--+ D3 (6) οj~ Ι!! ο~ 8;ο (25) Α6 SCι """'- DIGιτΑΙ. ι ο--+ D4 (7) ο ~ ~ Ι δ l ~ο ( 24 ) Α5._ DIGιτ ΑΙ.ι., --+ D5 (8) αι ~ ο Σ0 (23) Α4 + ',",,...._.,,00,...,,....._,,. --+Ds (9) OJ~#~ ~ο (22)Α3 ΙΙΟGιτ ιι " --+D 1( 1 0) ο ~~ ~~ ο (21)Α2 PWM ΙΙΙGι ι.._,, --+D8 ( 1 1) Ο~ :$'<0 (2 0 ) Α 1 ss. - ~ ΙΙΙGιτ.._,,. --+D9 ( 12 ) Ο;; ~# :Ο (19 ) ΑΟ " '' rwι.ι lllgπaι D 1 0 (1 3 ) 0~ us. ""t0 (18) AREF... : ΛLΙ ο-+ D11 (1 4) ο ~ ~ο (17) 3V3 lalι o -+ D12 (1 5) ο~ D ο ~ο (16) D scκ Ο 8 0 οι 30

28 3.4 Α ι σθητήρας υπ ε ρήχων Σ αν υπέ ρη χο κα θο ρ ί ζουμ ε εκε ίνο το κ ύμα το οποίο βρίσκ ε ται πάνω από τ ην μ έ γι στ η σ υχν ότ η τα πο υ μ πορ ε ί να ακούσε ι το ανθρώπινο αυτί. Οι αισθητήρες υπερήχων λειτουργούν με την ίδια αρχή που λειτουργούν τα ραντάρ και τα σόναρ. Ε κτιμούν την απόσταση ενός στόχου λαμβάνοντα ς υπόψη τους την αν τανά κλαση ενό ς ραδιοκύμ ατο ς ή ε νός ηχητικού σήμα το ς πάνω στο στόχ ο. Δημιουργούν υψηλής συχνότητας κύματα και χρησιμοποιώντας το επιστρεφόμενο σήμα καθορίζουν την απόσταση ή ακόμα και την ταχύτητα του στόχου. Για να το επιτύχουν αυτό χρησιμοποιούν τον χρόνο που έκανε το σήμα για να καλύψει την απόσταση από τον αισθητήρα στο αντικείμενο και πίσω. Εφαρμογές τους θα βρούμε σε ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών από την μέτρηση της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέμου έως και την απεικονιστική ιατρική. Αισθη τ ήρας υπε ρήχων HC-SR04 για τον υπολογισμό απόσταση ς. Η απόσταση που μπορεί να υπολογίσει είναι από 2εκ. έως 400εκ. με ακρίβεια ενός εκατοστού. Ο αισθητήρας έχει 4 ακροδέκτες. Vcc =Τάση 5 Volt GND = Γ ε ίω σ η Trigger = Σήμα για την ενεργοποίηση του αισθητήρα Echo =Αποτελέσματα προς επεξεργασία (χρόνος) 31

29 3~ 3.5 Bluetooth Το Bluetooth ε ίνα ι έ να βι ο μη χα νικ ό π ρό τυπο. Πρ ό κε ιται για μι α ασ ύρμ α τη τ ηλεπ ι κο ινωνι ακ ή τεχν ολ ογ ία μι κρών αποστάσεων, η οποία μ πορ ε ί ν α μ εταδώσ ε ι σήματα μέσω μικροκυμάτων σε ψηφιακές συσκευές. Επομένως το Bluetooth είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο παρέχει προτυποποιημένη, ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα σε PDA, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, καθώς και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή ψηφιακές κάμερες, μέσω μιας ασφαλούς, φθηνής και παγκοσμίως διαθέσιμης χωρίς ειδική άδεια ραδιοσυχνότητας μικρής εμβέλειας. Από τεχνικής άποψης το Bluetooth είναι ένα πρωτόκολλο ασύρματης δικτύω σ η ς σε φυ σ ικό επίπεδο, υποεπίπεδο MAC και, προαιρ ε τικά, υπο επίπε δο LLC. Το Bluetooth, χρησιμοποιεί συχνό τ ητες στα 2,45 GHz για την μετάδοση πληροφοριών και η περιοχή εμβέλειας μιας Bluetooth συσκευής είναι συνήθως γύρω στα 1 Ο μέτρα, αν και ειδικές Bluetooth συσκευές μπορούν να καλύψουν μέχρι και 100 μέτρα. RXD νcc - :..:::::: = :: : ' a:ιι::. 1 :: " Τ Ο αισθητήρας έχει 4 ακροδέκτες. Vcc = Τάση 5 Volt GND =Γείωση RXD =Λαμβανόμενα δεδομένα TXD =Εκπεμπόμενα δεδομένα

30 3.6 Αισθητήρας υπερύθρων Η υπέρυθρη ακτινοβολία ή υπέρυθρες ακτίνες είναι τμήμα του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Στο φάσμα τοποθετούνται ως μικρότερη συχνότητα στην προέκταση της κόκκινης ορατής ακτινοβολίας. Το μήκος κύματός τους κυμαίνεται από το 1 χιλιοστό έως τα 700 νανόμετρα, όπου ξεκινά το ορατό φάσμα. Συνήθως εκπέμπονται από όλα τα σώματα που έχουν κάποια θερμοκρασία. Τα σώματα με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία εκπέμπουν περισσότερες υπέρυθρες. Ο αισθητήρας υπερύθρων έχει 3 ακροδέκτες. Vcc = Τάση 5 Volt GND =Γείωση Data = Δεδομένα 33

31 3.7 Σερβοκινητήρας Η λέξη "σέρβο" από τη λατινική λέξη "servus" που σημαίνει υπηρέτης. Ο σερβοκινητήρας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας κινητήρας που ανάλογα με τις ανάγκες, μετακινεί τον αξονα του σε ενα καθορισμένο σημείο δίνοντας του την κατάλληλη συχνότητα στην ακροδέκτη 'pulse' Gnd Pulse.. Vcc Ο σερβοκινητήρας έχει 3 ακροδέκτες. Vcc =Τάση 5 Volt GND =Γείωση Pulse = Σήμα εισόδου/ (ή και εξόδου) 34

32 3.8 Πλακέτα οδήγησης κινητήρων (Motor Shield) Το Motor S hί e ld τη ς adafruit βα σίζεται στο L298, η οποία είναι μια διπλή πλήρη γέφυρα οδηγός σχεδιάστηκε για να οδηγεί επαγωγικά φορτία, όπως ηλεκτρονόμοι, πηνία, DC και βηματικών κινητήρων. Η πλακέτα επιτρέπει την οδήγηση τεσσάρων κινητήρων συνεχούς ρεύματος με μια πλακ έ τα Arduino, ελέ γχοντας την ταχύ τ ητα κ αι την κατε ύθυνση του κάθ ε κινητήρα ξεχωριστά. Μπορεί επίσης να γινει έλεγχος 2 βηματικών κινητήρων και 2 σερβοκινητήρων. Σ υνδεσμολογία : 1 κινητήρας DC στης υποδοχές Μ4_Α & Μ4_Β Ml_A Ml_B GND Μ2_Α Μ2_Β GND Μ3_Α Μ3_Β 1 κινητήρας DC στις υποδοχές Μ3_Α & Μ3_ Β 1 σερβοκινητήρας στην υποδοχή serνo 1 Τροφοδοσία 12V στην υποδοχή POWER POWER 35

33 3.9 Ηλεκτρονικός διακόπτης (Relay) Ο ηλεκτρονόμος, ρελέ (relay) ή ρελές είναι ένας ηλεκτρικός διακόπτης που ανοίγει και κλείνει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα κάτω από τον έλεγχο ενός άλλου ηλεκτρικού κυκλώματος. Συνήθως ένας ηλεκτρονόμος αποτελείται από περισσότερες από μία ελεγχόμενες επαφές. Ο ρόλος τους είναι να βοηθούν στον έλεγχο των αυτοματισμών, για παράδειγμα βοηθούν στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση βοηθητικών κυκλωμάτων όπως ενδεικτικές λυχνίες. Όταν ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει το πηνίο του ηλεκτρονόμου, το παραγόμενο μαγνητικό πεδίο έλκει έναν οπλισμό που είναι μηχανικά συνδεδεμένος σε μια κινούμενη επαφή. Έτσι, η κινούμενη επαφή είτε συνδέεται με μια σταθερή επαφή είτε αποσυνδέεται από τη σταθερή επαφή. Μόλις το ηλεκτρικό ρεύμα στο πηνίο διακοπεί, ο οπλισμός επιστρέφει στη θέση ηρεμίας του εξαιτίας μιας δύναμης επαναφοράς, που είναι ίση με το ήμισυ της μαγνητικής. Η δύναμη επαναφοράς παρέχεται συνήθως από ένα ελατήριο.

34 ! 3.1 Ο Ασύρματη κάμερα Η ασύρματη κάμερα εκπέμπει εικόνα (και ήχο) σε ενα δ έ κτη, μ έ σω bluetooth DC Power Wlreless Recelver j TV/Monltor Power Jack Wireless Pinhole Camera Vldeo out 37

35 3.11 Ηχείο τ ο ηχ ε ίο (sp eaker) απο τ ε λ ε ί μία δ ι άτα ξη /σ υ σκ ε υή, η οπο ία έ χε ι σκοπό τη μ ετατροπή τ ης λα μ βανό μ ε νης ηλ ε κτρ ι κής ε ν έρ γ ε ι α ς (εισερχόμενο σήμα) σε ακουστική ενέργεια, δηλαδή σε στιγμιαίες μεταβολές πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα (διαμήκη κύματα), οι οποίες αντιστοιχούν σε όσο το δυνατόν περισσότερο φυσικό και αληθοφανή ήχο. ο ηχ ε ίο (buzzer) έχε ι 2 ακ ρο δέ κτες. Data = Σήμα εισόδου GND =Γείωση 38

36 ] Ι ] 3.12 Αισθητήρας φωτός Το φωτοκύτταρο αυτό, αλλάζει την ε σωτερική του αντίσταση, ανάλογα με την ποσότητα του φωτός που ε ίν α ι εκτε θ ε ιμ έ νη πά νω το υ Ο φωτοκύτταρο έχει 2 ακροδέκτες. Data =Αναλογικά δεδομένα εξόδο υ (πρέπει να γίνει η κατάλληλη γείωση) Vcc = Τάση 5 Volt 39

37 3.13 Οθόνη OLED Μια οθόνη OLED ε ίναι μια συσκευή φωτε ινής ένδειξης κατασκευασμένη από οργανικά, ημιαγώγιμα υλικά. Ο όρος OLED αναφέρεται στην οργανική φωτοδίοδο και αποτελ ε ί ακρωνύμιο των αγγλικών λέξεων «Organic Light Emitting Diode». Το λεπτό στοιχείο φωτοεκπομπής διαφέρει από τη συμβατική, ανόργανη δίοδο φωτοεκπομπής (LED) ως προς τη μικρότε ρη πυκνό τ ητα ρεύματος και φωτός. Vcc (ι. s -5.5\'J Data <RXΙSDAΙSD I > CLK<sCΊvSC 'L) ss GND 5 οuιιιυt pιns ιιt vou - ιr--""\ dήve LED/Reιav or COMM SetupJump Botlι οp<ιι: l'.-\rt L<ft S hoι 'Ι:SP I Riglιt Sl101'1:!2(: Η οθόνη συνδέθηκε με τον μικροεπεξεργαστή μεσω πρωτόκολλου UART, όπως απ ε ικον ί ζ ε ται παρακάτω (εικ ).μ ΑRΤ ND χ Serial Displa/ Ει κόν α 3.13 Your Controller Vcc =Τάση 5 Volt GND =Γείωση Data = Δεδομ έ να εισόδου (RX) 40

38 3. 14 Κάτι ττή γ ε στρά βα... Υπήρξαν αρκετά προβλήματα κατά την κατασκευή του ρομπότ. Τόσο σε θέμα υλικού (Hardware) όσο σε θέμα λογισμικού (Software). Η πλακέτα "arduino" διαθέτει έναν σταθεροποιητή/ρυθμιστή τάσης (νoltage regulator) για την ελλάτωση της τάσης σε 5 νolt, καθώς ο επεξεργαστής και πολλά από τα περιφεριακά του οχήματος, χρειάζονται 5 νolt τάση για να λειτουργήσουν σωστά. Ο ρυθμιστής τάσης μετατρέπει ένα μέρος την τάσης εισόδου σε θερμοκρασία ώστε στην έξοδο του να απορρέει σταθερή τάση 5 νolt. Η χρήση της μπαταρίας τάσης 12 νolt που χρησιμοποιήθηκε είχε σαν αποτέλεσμα την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του ρυθμιστή τάσης με αποτέλεσμα να καταστρέψει ένα μέρος της πλακέτας που είναι υπεύθυνο για την τροφοδοσία της. Κότα συνέπεια, το όχημα δεχόταν ενέργεια μόνο με την χρήση του σειριακού καλωδίου (USB) και όχι απο την εξωτερική τροφοδοσία. Το πρόβλημα διορθώθηκε με την χρήση ενός 7805 ρυθμιστή τάσης, ο οποίος πλέον τοποθετήθηκε στο σασί του οχήματος για καλύτερη διάχυση της θερμότητας. Οι κινητήρες του οχήματος είναι της τάξεως των 3V - 6V. Δίνοντας στους κινητήρες την μέγιστη ταχύτητα τους, το αποτέλεσμα ήταν οι επαφές στο εσωτερικό των κινητήρων να αλλοιωθούν και οι κινητήρες να υπολειτουργούν ή να πάψουν να λειτουργούν. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε αποσυναρμολογώντας τους κινητήρες και επισκευάζοντας τις εσωτερικές επαφές που είχαν λυγίσει απο την υψηλή τάση. 41

39 Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν ο θόρυβος (Noise) που προκαλούσαν οι κινητήρες κατά την λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει συχνά αν οχι πάντα, επανεκκίνηση του επεξεργαστή του ρομπότ, και κατ'επέκταση η απώλεια της σειριακής επικοινωνίας. Το πρόβλημα παρουσιαζόταν στις υψηλές ταχύτητες των κινητήρων και όταν αυτοί δούλευαν για 5-10 δευτερόλεπτα. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την χρήση 6 πυκνωτών (Capacitors) χωρητικότητας 0.1 μf (0.1 uf - 1 OOnF). Ε ι κ ό να 3.14 Οι πυκνωτές τοποθετήθηκαν ένας μεταξύ των 2 ακροδεκτών του κινητήρα, και οι άλλοι δυο μεταξύ του κάθε ακροδ έ κτη και του κινητήρα, ξεχωριστά, όπως απεικονίζεται παραπάνω. (εικ.3. 14) Πρόβλημα παρουσιάστηκ ε επίσης κατά την χρήση της πλακέτας των κινητήρων (Motor shield). Με την χρήση πολυμέτρου διαπιστώθηκε οτι τα τε ρματικά (Terminals) των κινητήρων δεν έδιναν ίδια τάση αλλά υπήρχε μια διαφορά τάσης της τάξεως του 1. 5νolt μεταξύ των δυο τερματικών (Terminals). Με αυτόν τον τρόπο το όχημα αντί να πάει ευθεία έκανε ανοιχτούς κύκλους μεγάλης διαμέτρου. Η δοκιμή έγινε για συχνότητες 1 Khz, 8Khz, 16Khz, και 64Khz. Αξίζει να σημειωθεί οτι όσο πιο υψηλή συχνότητα (frequency) δίν ε ται στους κινητήρ ες, τόσο πιο πολύ ' δύναμη ' έχουν οι κινητήρες αλλά ο παραγόμενος θόρυβος αυξάνεται. το ενδεχόμενο για ελλατωματική πλακέτα των κινητήρων καταρρίφθηκε όταν έγινε δοκιμή πάνω σε ά λλη πλα κ έ τα 'arduino', κα ι σ υγ κε κριμ ένα το υ μοντ έλου 'UNO'. Διαφοροποιώντα ς την συνδεσμολογ ία υπήρξε ορα τά πιο καλό αποτ έλ ε σμα. 42

40 Το όχημα φ έ ρ ε ι 3 Led (White LED) πα ρ ά λληλα συνδεδε μ έν α, που ενεργοποιούνται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και όταν η κά μ ε ρα ε ί ναι εν ε ργοποιημ έ νη. Ωστόσο κατά την ενεργοποίηση τους, τα LEDs τρεμο έπαιζαν, με αποτέλεσμα να 1 μην υπάρχε ι σταθερός φωτισμός (η φωτεινότητα των LEDs α υξομ ε ιωνόταν. ) Οι απαιτήσεις για ρεύμα είναι 60mA (3 LEDs χ 20mA) Γι ' αυτόν τον λόγο έγινε παροχή ρεύματος και απο ένα δεύτερο ακροδέκτη. Έτσι, κατά την ενεργοποιήση των LEDs δίνεται ρέυμα 40mA απο τον έναν ακροδέκτη και 40mA απο τον άλλον. (40mA Χ 2 = 80mA) ~ 1 Ο ανεμιστήρας για την ψύξη των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των κινητήρων λειτουργεί με τάση 12Volt. Παρόλο αυτά, οι στροφές του ανε μιστήρα (rρm) (και κατ 'επ έ κταση ο παραγόμ ενος θόρυβος κατά την λειτουργία του), ήταν αρκετές για τις απαιτήσεις της ψύξης του συστήματος. Γι ' αυτό τροφοδοτήθηκε με 5 νolt έναντι των 12 νolt. Με αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν και οι στροφ ές του ανεμιστήρα και ο παραγόμενος θόρυβος, ενώ η απόδοση της ψύξης έ μ ε ινε σχεδόν αμετάβλητη. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Αρχικά, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να μπορεί να ελέγχε ι την δ ιαθεσιμότητα της σύνδεσης μέσω της συνάρτησης Try / Catch. Όταν υπήρχε σειρ ιακή επικοινωνία μέσω καλωδίου usb, το πρόγραμμα ανταποκρ ινόταν όπως θα έπρεπε. Ο παλμός σύνδεσης δημιουργήθηκε καθώς η χρήση της συνάρτησης Try / Catch δεν ψαν δυνατό να χρησιμοπο ιη θεί μαζί με την χρι]ση της τεχνολογίας bluetooth. Το πρόγραμμα όταν επιχειρούσε να στείλει δεδομένα και η αποστολή αποτύγχανε (λόγω χαμένης σύνδεσης), η συνάρτηση Try / Catch δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα με αποτέλεσμα το πρ όγραμμα να σταματήσε ι να ανταποκρ ί νεται. 43

41 ΚΕΦΑΛΑΙ0 4 το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 4.1 Ε ισαγωγή Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθεται ο κώδικας που γράφτηκε για να λειτουργήσει το όχημα σε συνεργασία με το πρόγραμμα χρήστη. '""< r -~~~,~ ~ 44

42 4.2 Τα μέρη του λογισμικού Το λογισμικό που υλοποιήθηκε, αποτελείται απο 3 μέρη. ( *)Το πρώτο απευθύνεται στον τελικό χρήστη και είναι το πρόγραμμα μέσω του οποίου γίνεται η αποστολή των δεδομένων για τον χειρισμό του robot, καθώς και για την πληροφόρηση του χρήστη για την κατάσταση του ρομπότ. (*)Το δεύτερο απευθύνεται στο ίδιο το όχημα, με το οποιο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων, ο έλεγχος των αισθητήρων και των κινητήρων dc / servo Αξίζει να σημειωθεί, οτι το ρομπότ έχει 2 μικροελεγκτές/εγκεφάλους. Ο πρώτος εγκέφαλος ελέγχει τις κύριες λειτουργίες του ρομπότ (κάμερα, πλακέτα κινητήρων, επικοινωνία με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή), και ο δεύτερος, την οθόνη, την διαθεσιμότητα της σύνδεσης (παλμός σύνδεσης) και την λειτουργία υπερύθρων Η λειτουργία υπερύθρων ανατέθηκε αποκλε ισ τικά στον δεύτερο εγκέφαλο, καθώς ο ι βιβλιοθήκες της δεν ηταν συμβατές μ ε τις β ιβλιοθήκες της λε ιτουργίας υπερήχων. Έγινε η απόπειρα παραμετροποίησης των timers στα αρχεία "*.cpp" σ τις βιβλ ι οθήκες < IRΙ"emote>, <NewPing>, ώστε να γίνε ι εφικτός ο έλεγχος αντίστοιχα, στους αισθητήρες υπερύθρων και υ περήχων α πο τον ίδιο μικροελεγκτή, ωστόσο υπήρχαν πολλά προβλήματα στον συγχρονισμό και οι αισθητήρες έπαυαν να λειτουργούν και να ανταποκρίνονται στον κώδικα. ( *Το τρίτο απευθύνεται στις πηγές υπέρυθρης ακτινοβολίας, ποιά σήματα θα στέλνονται, με ποιά συχνότητα θα εκπέμπονται και απο ποιά πηγή.

43 ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ: Λ όγω της συνε')(οίις ανqβάθuησης του λογισμικού και την επίλυση uικρολαθών (Bugs). το παρό ν πρόyραιφα. ένδεκε ται να δι αφέρε ι απο το τελικό. Παρακάτω παρατίθενται τα 4 μ έ ρη του κώδικα. IRIS ν2. 6 ~ Πρό γραμμα χρήστη (Mac os χ) IRIS MEGA - Πρόγραμμα μικροελεγκτή Mega IRJS ΝΑΝΟ - Πρόγραμμα μικροελ ε γκτή Nano IRIS UNO - Πρόγραμμα μικροελεγκτή Uno - πηγές υπέρυθρων ί*) Ο κώδrκας δεν aπεrκονίζεται στην κανονικά στοίκιση του

44 4.2.1 IRIS ν2.6 Ι * #################################### ################################################################ # # # Technol ogical Ed ucation Institute of Piraeus # # Department of Elect ro nic Computer Systems # # 250 Th i vo n & P. Ral l i Ave. # # Egaleo, At hens, Greece # # Tel. : +30 (210) # # # # # # by Panagi oti s At hanasiou # # E- mail: J. com # # # IRIS - Process ing ν2.6 # # Las t Modified: 3 5eptember 01: 26 # # # ######################## ###### ## # ## # ################################################################ *Ι import processing.serial.*; import java.awt. Frame; import processing.core.papplet; 11 Import i ng libraries PFrame F; Functions S; 5erial port; 11 New serial connection public void setup() { frame.settitle( ''IRIS ν2. 6" ); / / Current versi on println(5erial. list()); / / Display availab1e ports port = new Serial(this, 5erial.list() [5], 9600 ); // New seri al connection on port #5 Seria1. list() [Χ ], 9600);), where " Χ" is selected po rt port.buffer( l ); size(680, 400 ); // Window size (680*400) PFrame f new PFrame(); -> (Serial(t his, int valueu = 0; int valued = 0; int valuel = 0; int valuer = 0; int valuecr = 0; int valuecl = 0; int valueb = 70 ; int valuebc = 70 ; int valuemy = 50 ; int valuemx = 95; int valuebd = 150 ; int valuebi = 70 ; int valuebiobjl = 70 ; int valuebiobj2 = 70 ; int valuebir = 200 ; int valueteχt = 150 ; int valueteχtc = 150 ; int valueintdata = 0; int valueintdteχt 0; int νalueintsteχt = 0; int νar = 0; int objd; int wait = 0; int sta rt; int stemp; int offscreen 0; long waitcr; long waitc; long waitd; long splash = 0; float νaluefloatdata = 0; float νaluefloatdteχt = 0; float νaluefloatsteχt = 0; boolean send = false ; boolean sendstring = false ; boolean state, pstate; 5tring direction = "" ; String νaluecs = ''OFF" public νoid draw() { state = false ; state = keypres sed; splash = millis(); waitc = millis(); background( 228, 231, 237); 11 Variable for UP arrow 11 Variable for DOWN arrow 11 Variable for LEFT arrow 11 Variable for RIGHT arrow 11 Variable fo r camera LEFT arrow 11 Variable for camera RIG HT arrow 11 Variable for detection button 11 Variable for camera button rectangle 11 Variable for Υ coordinate 11 Variable for Χ coordinate 11 Variable for distance rectangle 11 Variable for IR button 11 Variable for objectl button 11 Variable for object2 button 11 Va riab le fo r 'RUN' button 11 Variable for teχtfield 'Detection Distance' 11 Variable for te χ tfield 'Camera' 11 Variable to conνert f l oat to integer 11 Variable to conνert float to integer and display i t on 'distance ' teχ t f i e ld 11 Variable to conνert float to integer and display i t on 'current speed' t eχtfie ld 11 Variable for sending codes 11 Distance from the object 11 Counter 11 Variable for connection pulse 11 Temporary input 11 Variable f or offline screen 11 Counter 11 Counter 11 Counter 11 "Processing.. " text - Time to establish serial connection 11 Variable to store float numbers 11 Variable to store float numbers 11 Variable to store float numbers 11 Flag - Distanse change 11 Flag - Mou se Released 11 Communication Flags 11 Variable for direction 11 Var i able for Camera status 11 Variables 11 Timer 11 Ba ckground color

45 if (start == 0 ) { port.write (222 ); start = 1 ; while (ρο rt. available() > 0 ) { stemp = port.read(); port. write ( 222 ); waitcr = millis(); println( "> Connection Pulse <" ); 11 Connection pulse 11 Wait for sensor da ta i f (stemp!= 223 ) obj D = stemp; waitd = waitc - wa itcr; if (waitd > 5000 ) { offsc reen = 1 ί if (off5creen == 1) { background(208, 211, 217 ); fill( 28, 31, 27 ); teχtsize ( 22 ); te χ t ( "CONN E CTION LOST", 235, 110 ); t e χ t S i ze ( 16 ); text( "Please, restart the application... '', teχt( "( make sure that IRIS is in range and delay( 1000 ); else { if (sendstring == false ) { i f ( sp lash > 2500 ) { fill( 28, 31, 27 ) ; text( "Ready", 620, 390 ); else { fill( 2B, 31, 27 ); te χ t( "P re paring... ", 591, 390 ); 11 8ackground co\or 210 ' 150 ); turned on )", 145, 170 ); 11 Give 2 seconds to make 11 sure that the serial 11 connection has been established - 11 Data doesn ' t t ransmitted i nstant \ y 11 after launching the program if (sendstring == true && wait < 23 ) fill( 28, 31, 27 ); teχt( "Sending... ", 600, 390 ); wait++; send = false ; else { sendstring = fa\se ; wait = 0; 11 Show "5ending" te χt after chang i ng 11 detection distance t η ι < 133, 142, 154 > ; rect(40, 45, 170, 170 ); fill (valueu, 76, 76 ); triangle( 125, 50, 100, 100, 150, 100 ); fill (valued, 76, 76 ); triangle( 100, 160, 125, 210, 150, 160 ); fill (valuel, 76, 76 ); triangle( 95, 105, 45, 130, 95, 155 ); fill (valuer, 76, 76 ); triangle( 155, 105, 205, 130, 155, 155 ); fill (228, 240, 255 ) ; rect( 285, 45, 150, 60 ); fill (valuecl, 76, 76 ); triangle( 345, 50, 295, 75, 345, 100 ); fill (valuecr, 76, 76 ); triangle( 375, 50, 425, 75, 375, 100 ); fill (50, 150, 80 ); rect( 510, 45, 100, 170 ); fill (50, valueb, 80 ); rect(40, 300, 20, 20 ); fill (50, valuebd, 80 ); rect( 90, 300, 120, 20 ); fill (50, valuebc, 80 ); rect( 40, 330, 20, 20 ); 11 Direction frame 11 UP a rrow 11 DDWN arrow 11 LEFT arrow 11 RIGHT a rrow 11 Came ra f rame 11 Camera RIGHT arrow 11 Camera RIGHT arrow 11 Speed rectang le 11 Detection button 11 Distance rectangle 11 Camera button fill (50, valuebi, 80 ); 48

46 rect(40, 360, 20, 20 ); fill (50, valuebiobj2, 80 ); rect(90, 360, 30, 20 ); fill (50, valuebiobjl, 80 ); rect(140, 360, 30, 20 ); fill (200, νalue8ir, 200 ); rect( 195, 360, 40, 20 ); fill( 255, 100, 153 ); teχt( ' Όbjl ", 90, 355 ); fill( 255, 100, 153 ); teχt( 'Όbj2", 140, 355 ); f il l( ) ; teχt( "Direction ", 95, 25 ); fill( 255, 100, 153 ); teχt( "Camera ", 335, 25 ); fill( 255, 102, 153 ); teχt( "Speed", 542, 25 ); fill( 255, 100, 153 ); teχt( "U : ", 20, 315 ); fill( 255, 100, 153 ); teχt( " C: ", 20, 345 ); fill( 255, 100, 153 ); teχt( ' 'IR: ", 20, 375 ); fill( 255, 100, 153 ); teχt( "RUN", 202, 375 ); f i ll( va lueteχtc, 102, 153 ); teχt( " Came r a: " + valuecs, 578, 340 ); // IR button 11 IR Obj2 butt on 11 IR Obj 1 bu tton 11 RUN button 11 T eχtfield Όbjl ' 11 Teχtfield Όbj2' 11 Teχtfield 'Direction' 11 Teχtfield 'Came ra' 11 Teχtfield 'Speed' 11 Teχtfield 'U:' 11 Textfield ' C:' // Teχtfield 'C : ' 11 Teχtfield 'RUN' fill( 255, 102, 153 ); teχt( "Current 5peed : " + νalueintsteχt + "/10", 530, 360 ); Speed' // Informat ion teχtfield 'Camera' // Information text f ie ld 'Current fill(valueteχt, 102, 153 ); teχt ( "Detection Distance: " + va lueintdte χt + " cm", 490, 300 ); Distance ' // Info rmation teχtfield 'Detection fill( 255, 102, 153 ); if (objd == 0 ) { fill( 150, 102, 153 ); teχt ( ' Όbj ect Distance : " 510, 320 ); e l se if (objd <= 10 ) { fill( 255, 102, 153 ); teχt( ' Όbject Distance : " + objd + " cm", 510, 320 ); else i f (obj D <= 100 ) { fill( 255, 102, 153 ); teχt( ' Όbject Distance: " + objd + " cm", 510, 320 ); e l se { fill( 255, 102, 153 ); teχt( 'Όbject Distance : " + objd + " cm", 510, 320 ); // Object's distance information if (valuebi!= 255 && valueb!= 255 ) i f (keypressed == true && (keycode == UP 11 Loop fo r the UP and the DOv.\'J arr ow fill( 76, 120, 154 ); keycode == DΟν.Ν 11 key == 'w Ί Ι key == ' s ' ) ) { teχt( " Moving "+ direction, 75, 250 ); else if ( keypressed == t rue && ( keycode == LEFT 11 keycode == RIGHT 11 key == 'a Ί Ι key == 'd ')) { Loop for t he LEFT and the RIG HT arrow fill( 76, 120, 154 ); teχt( " T urning" + direction, 85, 250 ); Ι Ι Ι Ι if (keypressed == t rue && (keycode == UP 11 key == ' w' )) { νa lueu = 255 ; direction = "Forward "; else { valueu = 76 ; /1 Change color on UP arrow if ( keypressed va lued = 255 ; t rue && ( keycode == DOWN Ι Ι key == 's ' ) ) { /1 Cha11ge color on DOWN arrow 49

ROBOT ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΛΩ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ROBOT

ROBOT ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΛΩ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ROBOT ROBOT ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΛΩ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ROBOT Ομάρ Εζάτ Αλέξανδρος Μαθητής Γ2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Χαζάκη Ραφαέλα Μαρία. Μαθήτρια Γ4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Χαζάκη Ραφαέλα Μαρία. Μαθήτρια Γ4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Τα Robot Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot Χαζάκη Ραφαέλα Μαρία Μαθήτρια Γ4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Μπογδάνη Κωνσταντία. Μαθητής Γ4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Μπογδάνη Κωνσταντία. Μαθητής Γ4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Τα Robot Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot Μπογδάνη Κωνσταντία Μαθητής Γ4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth Design and Implementation of a remote control vehicle using Bluetooth ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι Δρ. Γιώργος Α. Δημητρίου Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτομάτων Συστημάτων & Ακαδημία Ρομποτικής Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Περιεχόμενα Περιγραφή 4 Σύνδεση, Αξεσουάρ, Ανταλλακτικά 5 Κλήσεις 6 Εισερχόμενες Κλήσεις 6 Εξερχόμενες Κλήσεις 6 Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ EURO ALARM ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ OASIS > Ο BS-468 είναι πίνακας αντικλεπτικού συναγερμού > Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Τι είναι ένα ρομπότ; Δεν υπάρχει σαφής ορισμός. Ορισμός: Μια μηχανική κατασκευή που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου R-2010. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Εμμανουήλ Πουλάκης Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Ηράκλειο Ιανουάριος 2015 Έκδοση 1η Ηράκλειο, Ιανουάριος 2015 ISBN 978-960-93-6760-8 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"»

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό Move the Ball!» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Εργασία Εξαµήνου Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Στην σημερινή ενημέρωση θα κάνουμε μία εκτενή αναφορά στο πρωτόκολλο RF+ της ΚΝΧ και πιο συγκεκριμένα:

Στην σημερινή ενημέρωση θα κάνουμε μία εκτενή αναφορά στο πρωτόκολλο RF+ της ΚΝΧ και πιο συγκεκριμένα: Παρουσίαση υλικού 10 Νοεμβρίου 2014 Ενημερωτικό Νο4 Σύστημα KNX RF+ MDT Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. Στην σημερινή ενημέρωση θα κάνουμε μία εκτενή αναφορά στο πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino

Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino Οι εργασίες που ακολουθούν, εκπονήθηκαν από τους μαθητές και παρουσιάστηκαν μέσα στην τάξη. Η κάθε ομάδα μαθητών, ανέλαβε κάποια εργασία και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC Κατασκευαστές Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Συσκευών Ηλεκτρικών Συσκευών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Σ ΥΣ ΤΗ Μ ΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες!

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Ανακαλύψτε την αυτοματοποιημένη κίνηση! Η εταιρία Somfy, ένας μεγάλος κατασκευαστής πολλών εφαρμογών γύρω από την αυτοματοποιημένη κίνηση στο σπίτι και στα κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Ονοματεπώνυμο Α.Ε.Μ : 3203 : Ιωακείμ Μαμάτας Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Σκοπός της πτυχιακής Εισαγωγή στον αυτοματισμό

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π. Ράλλη κ Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, 210 5381427, fax 2105451128, islab@in.teipir.gr ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους 506 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου Αυτοματισμός PLC Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός Γ. Παπαλάμπρου Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα* Το σύστημα παρουσιάζεται σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011) 5040291400-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με

Διαβάστε περισσότερα

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino Arduino Workshop LAB 1 : Παιχνίδι με έναν αισθητήρα φωτός Τι θα χρειαστούμε: 1 LED

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την κάμερα, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν. Επιπλέον υπάρχει σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Project 5: Συνθέτοντας μουσική

Project 5: Συνθέτοντας μουσική Project 5: Συνθέτοντας μουσική Επίπεδο: Μέτριο Κατηγορία: Προγραμματισμός Σύντομη Περιγραφή: Πράγματι το Arduino είναι ικανό να παίξει μουσική! Το μόνο επιπλέον εξάρτημα που απαιτείται είναι Buzzer ή πιεζοηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα